Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (36) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 oktober, kl , Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 91 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 9 oktober 2009, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 92 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank m Anna Fransson s Paul Johansson c Olle Sandahl kd Karin Sjöblom fp Lennart Värmby v Michael Öberg mp Kent Alriksson m Rolf Andersson fp Marita Bengtsson mp Harald Bergström kd Britt-Louise Berndtsson c Rut Björkström kd Annelill Davidsson c Bruno Edgarsson c Sonja Emilsson m Agneta Eriksson v Yngve Filipsson fp Stefan Fredriksson s Göran Giselsson m Kjell Gustafsson c Roland Johansson s RosMarie Jönsson Neckö s Ann-Charlotte Kakoulidou s

2 2(36) Janeric Kandenäs s Lena Karlsson c Kerstin Laakso Rungegård m Ragnar Lindberg s Vidar Lundbäck c Eva Löfquist s Mayken Nilsson s Marianne Nordin s Ester Petersson s Joakim Pohlman s Jan Sahlin m Ricardo Salsamendi s Margareta Schlee m Pernilla Sjöberg m Michael Sjöö s Ingemar Swalander m Gunilla Svensson s Tryggve Svensson v Rolf Sällryd kd Lena Wibroe m Sten Wijkander s Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Marita Bengtsson, Vidar Lundbäck, Eva Löfquist, Ester Petersson, Ingemar Swalander, RosMarie Jönsson Neckö och Ricardo Salsamendi. I deras ställe hade kallats in Mats Öhrn, Karin Vernersson, Camilla Håård-Andersson, Britta Croona, Birgitta Ågren, Peter Freij och Göran Borg. Karin Vernersson var närvarande till kl , Hon ersattes av Bengt-Göran Birgersson, kl , Kerstin Laakso Rungegård var närvarande Lena Wibroe var närvarande Övriga närvarande var VD för Växjö flygplats Lars Håkansson , revisorernas ordförande Sven-Åke Gustavsson 106 samt regiondirektör Peter Hogla Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. Fullmäktige bestämde att justeringen ska äga rum den 28 oktober, kl på landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9 i Växjö.

3 3(36) 94 Förändring av kungörelsen och godkännande av föredragningslista Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna följande förändring i kungörelsen - ärende 4 Begäran om ägartillskott för omasfaltering på Smaland Airport samt ärende 5 Ändring av bolagsordning för Växjö Flygplats behandlas före ärende 1 Delårsrapport januari augusti 2009, ärende 2 Folktandvårdens taxa koppling till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referenspriser samt ärende 3 Rekommendation om avgiftsfri pandemivaccination att med förändringen godkänna föredragningslistan. 95 Ansökan om entledigande som ersättare i landstingsfullmäktige Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att entlediga Andreas Olofsson (kd) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige och överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny räkning. Ärendet Andreas Olofsson har i en skrivelse begärt entledigande som ersättare i landstingsfullmäktige. 96 Ansökan om entledigande som ersättare i landstingsfullmäktige Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att entlediga Anders Nyberg (s) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige och överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny räkning. Ärendet Anders Nyberg har i en skrivelse begärt entledigande som ersättare i landstingsfullmäktige. 97 Interpellation angående helgstängningen av restaurang-café och kiosk på Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige.

4 4(36) Interpellationen Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Angående helgstängningen av restaurang café och kiosk på Ljungby lasarett Sedan 1 mars i år är restaurang, café och kiosk helgstängda på lasarettet. Tydligen är detta ett resultat av en allmän spariver från alliansens sida. Ljungby lasarett opererar många patienter från andra län typ Skåne mm. Det måste uppfattas som mycket konstigt av bland annat dessa patienter att vårt lasarett är så rumphugget över helgerna. Till nöds kan man acceptera att restaurangen håller stängt över helgerna, men att samtidigt stänga både café och kiosk tyder på missriktad sparsamhet. Om kiosken och caféet varit öppet över helgerna fanns i alla fall möjlighet att köpa en tidning och en chokladbit (snus och tobak har ju centern avskaffat). Även en kopp kaffe skulle då finnas möjlighet att få. Frågan jag vill ställa till dig är följande: Skulle det inte vara möjligt att kompromissa med besparingen på så vis att kiosk och café var öppet exempelvis mellan på helgerna? Ljungby Tryggve Svensson, Vänsterpartiet 98 Interpellation angående hyrläkare i Landstinget Kronoberg Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående hyrläkare i Landstinget Kronoberg Media har under den senaste tiden diskuterat hyrläkare och deras arbetssituation. Hyrläkare kan i vissa fall vara bra för att kapa toppar, men att använda sig av hyrläkare skapar också en bristande kontinuitet för våra patienter. Media har visat på ett flertal anmärkningsvärda fall där patienter blivit drabbade. Det kan inte vara meningen att patienter ska behöva träffa nya läkare vid sin vårdcentral varje gång. En fast läkarkontakt måste vara det allra bästa både vad gäller vård, säkerhet och ekonomi. Med anledning av debatten om hyrläkare vill vi ställa följande frågor: 1. Hur många hyrläkare har vi som arbetar i vårt landsting nu?

5 5(36) 2. Har vi haft några Lex Maria fall i vårt landsting pga bristande kontinuitet i vården? 3. Vad gör Landstinget Kronoberg för att minska behovet av antal hyrläkare? Växjö den 3 september Ester Petersson Landstingsledamot (s) Ragnar Lindberg Landstingsledamot (s) 99 Interpellation om situationen för psykiatrin Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Till landstingsstyrelsens ordförande Om situationen för psykiatrin Bakgrund Sedan några år pågår en omställning av psykiatrin i Kronobergs läns landsting. Partierna har varit överens om att en modernisering och förnyelse av den psykiatriska vården är nödvändig. Den röd-gröna oppositionen har däremot inte accepterat att den borgerliga alliansen som utgångspunkt haft som mål att skära ned kostnaderna med 30 miljoner. Omställningen har lett till debatt, demonstrationer och många artiklar och nyhetsinslag i massmedia. Enligt senaste ekonomiska rapporten har antalet besök minskat med 15 % på ett år. I rapporten sägs en del av dessa besök sker nu inom kommunernas ram, men även inom primärvården på den primärvårdspsykiatriska enheten. Vad gäller situationen för barn och ungdomar sägs det att andelen som väntat mindre än 30 dagar för ett första besök är i juni 64,0 %. Rättspsykiatrin redovisas som både med en fortsatt hög beläggning, men ändå med negativt resultat, som förklaras av minskad beläggning. Det tycks dessutom som att personalomsättningen inom den rättspsykiatriska vården är hög. Mina frågor:

6 6(36) 1. Hur ser resultatet ut av omställningen inom psykiatrin? Med tanke på den ökande andel som nu faller på kommunerna och primärvården vilken kvalitetet och tillgänglighet har denna del av vårdkedjan vård? 2. Barn och ungdomar är en särskild riskgrupp, som måste prioriteras, men anser du att BUP klarar detta med 64 % som resultat? 3. Hur är situationen för rättspsykiatrin? Växjö Lennart Värmby, Landstingsledamot (v) 100 Interpellation angående rättspsykiatrin i Landstinget Kronoberg Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående rättspsykiatrin i Landstinget Kronoberg Under den senaste tiden har vi kunnat läsa flera kritiska tidningsartiklar om rättspsykiatrin i Landstinget Kronoberg. Rättspsykiatrin har tappat kvalificerad personal. Både läkare och psykologer har slutat sin anställning. Bemanningen har skett med hjälp av hyrpersonal. I somras riktade Socialstyrelsen kritik mot rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Detta efter att fyra anmälningar lämnats från anhöriga till patienter. Framförallt är det brister i kommunikationen och försenade vårdplaner man klagat på. Socialstyrelsen har nu granskat fallen och beslutat att flera brister måste åtgärdas. Det har också kommit till Socialstyrelsens kännedom att verksamheten saknar psykologresurser. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 1. Känner landstingsstyrelsens ordförande till den rådande situationen inom rättspsykiatriska kliniken? 2. Vad tänker landstingsstyrelsens ordförande göra åt situationen? 3. Anser landstingsstyrelsens ordförande att situationen inom rättspsykiatrin är en patientfokuserad vård med kvalitet och säkerhet? Växjö den 8 september 2009 Anna Fransson Landstingsråd (s)

7 7(36) 101 Interpellation Uppsagd överenskommelse ang. medicinsk fotvård i Markaryds kommun Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) Uppsagd överenskommelse ang. Medicinsk fotvård i Markaryds kommun I början av Maj 2007 träffades en överenskommelse mellan Markaryds kommun och Närsjukvården i Landstinget Kronoberg om medicinsk fotvård. Den innebär att patienter som av läkare eller diabetessjuksköterska får en remiss om medicinsk fotvård kan få den utförd av fotvården i Markaryd kommun. Överenskommelsen har ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Landstinget Kronoberg har sagt upp överenskommelsen. Markaryds kommun har två personer anställda för fotvård. Dessa har vidareutbildning i medicinsk fotvård. Patienterna betalar av landstinget fastställd taxa för medicinsk fotvård. Markaryd fakturerar därefter landstinget för de utförda behandlingarna. Att ha en väl fungerande medicinsk fotvård är väldigt viktigt för de som t. ex har diabetes. Att ha möjlighet att få den utförd i sin närhet är ju ett plus. Jag tycker det är viktigt att samarbeta på de områden där det finns möjlighet till det och i detta fall tycker jag det varit lyckat både för Landstinget Kronoberg, Markaryds kommun men framförallt för patienterna. Mina frågor till Suzanne Frank (M) är: Vad är skälet till att Landstinget Kronoberg sa upp överenskommelsen med Markaryds kommun? Tycker du att det är bra eller dåligt att Landstinget kan ha ett samarbete med kommuner gällande medicinsk fotvård om fotvårdarna har den kompetensen? Hur ska den medicinska fotvården skötas framöver av de patienter som idag efter remiss besöker fotvårdarna i Markaryds kommun? Finns det personella möjligheter att idag ta emot dessa patienter t. ex på Ljungby lasarett? Joakim Pohlman (S)

8 8(36) 102 Interpellation Bekymmersam ekonomisk situation inom länssjukvården Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen TILL ORDFÖRANDE I LANDSTINGSSTYRELSEN I LANDSTINGET KRONOBERG Bekymmersam Ekonomisk situation inom Länssjukvården Enligt delårsrapport och tidigare månadsrapporter visar på att länssjukvården har en bekymmersam kostnadsutveckling. Den visar på ett fortsatt negativt resultat för länssjukvårdens verksamhet. Dessutom har revisorerna vid upprepade tillfällen ifrågasatt realism och följsamhet i beslutade åtgärder. Enligt en granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning nämner revisorerna att landstinget skall i ökad grad ställa krav på åtgärder redovisas i de fall risk finns för budgetavvikelser. Med andra ord bör länssjukvårdens följsamhet av beslutade åtgärder ifrågasättas och diskuteras i landstingsfullmäktige och särskilda seminarier för att hädanefter utveckla förbättrade metoder för en ekonomi som stödjer verksamhetsutveckling och som möjliggör en realistisk ekonomisk uppföljning på resultat, diagnos- /sjukdomsgruppsnivå på kliniknivå. En ökad följsamhet gentemot fattade beslut är helt nödvändigt för att krav på länssjukvården skall vara realistisk. Till exempel en fundering som jag ställer är frågan om de ej genomförda åtgärderna, vilket är ett överhäng i budget från tidigare verksamhetsår, enligt sidan 16 i delårsrapporten Vad är detta för åtgärder som inte är genomförda och varför har dessa inte utvärderats/analyserats. Därtill är det av stor betydelse att arbetet med den strategiska utvecklingsplanen för landstinget är realistisk då det gäller samtliga fyra områden av åtgärder: - vardagsrationaliseringar - strukturförändringar - finansiering - prioritering Jag vill därför fråga ordförande i landstingsstyrelsen 1. Kan du ge en redogörelse och förklaring till Länssjukvårdens ej genomförda åtgärder som nämns bland annat i landstingets delårsrapport augusti 2009? Vad innebär dessa? 2. Vad anser du behövs för realistiska åtgärder för att budgetavvikelser ska minimeras inom länssjukvården? 3. Hur kommer arbetet med genomförandet av den strategiska utvecklingsplanen att vara inom länssjukvården fortsättningsvis?

9 9(36) Älmhult den 2 oktober 2009 Michael Öberg (mp) 103 Interpellation om Vårdval Kronoberg Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Till landstingsstyrelsens ordförande Interpellation om Vårdval Kronoberg Bakgrund Det har nu gått ett halvår sedan Vårdval Kronoberg infördes. Dags att resonera om de första erfarenheterna. Under införandet utmärkte sig Specialistläkargruppen med en aggressiv och delvis felaktig kampanj för att få så många patienter som möjligt. Nu återkommer samma vårdgivare med påkostade reklamutskick. Man toppar reklambladet med kronobergare har redan valt oss som vårdcentral. Vi har tid för fler! Vad gör landstingsledningen för att möta denna offensiv? Ska det bli ett klatschigt blad med rubriken kronobergare har valt Landstinget Kronobergs vårdcentraler. Vi har plats för alla! Enligt den borgerliga alliansen är ett viktigt motiv för den fria etableringsrätten inom vården och de privata vårdgivarnas ökande roll, att man därmed utvecklar en konkurrens, som i sin tur ska ge patienterna och medborgarna en bättre vård. Logiskt vore då att Landstinget Kronoberg utvecklar framgångsvägar, informationskanaler och en strategi för att möta konkurrensen med en bättre verksamhet. Mina frågor: 1. Är det upp till varje vårdcentral och/eller vårdgivare att utveckla sin marknadsföring? Finns det några regler för hur den ska utformas? 2. Ska landstingets egna vårdcentraler gå till motoffensiv? Eller ska de stillatigande och passivt ligga lågt? 3. Information om hälso- och sjukvård är viktigt. Är inte risken stor att de företag som drivs av vinstintressen lägger alltmer resurser på marknadsföring

10 10(36) för att värva listade medborgare och därmed öka vinsten? Hur mycket av skattemedel anser du ska gå till ren reklam? Växjö Lennart Värmby (V) 104 Begäran om ägartillskott för omasfaltering på Smaland Airport Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att bifalla framställan från Växjö Flygplats AB om ett ovillkorat ägartillskott om kr. Ärendet Växjö Flygplats AB har i skrivelse, daterad , vänt sig till sina ägare, Landstinget Kronoberg (55 %), Växjö kommun (42 %), Alvesta kommun (3 %), med begäran om ett ovillkorat ägartillskott om 25 mkr. Landstingets andel av det begärda ägartillskottet är 13,75 mkr. Vid ett ägarmöte enades ägarrepresentanterna om att stödja ett ovillkorat ägartillskott om 25 mkr, som i huvudsak skulle användas till omasfaltering av start- och landningsbanan. Ägartillskottet är ett led i en långsiktig satsning för att säkerställa driften vid Smaland Airport. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla framställan från Växjö Flygplats AB om ett ovillkorat ägartillskott om kr. Föredragande VD för Växjö Flygplats AB Lars Håkansson, föredrog ärendet. Ledamöternas egna yrkande Lennart Värmby, Harald Bergström, Paul Johansson, Anna Fransson och Michael Öberg yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. Yttrande Agneta Eriksson och Joakim Pohlman yttrade sig. Jäv Följande ledamöter deltog inte i beslutet på grund av jäv: Olle Sandahl, Stefan Fredriksson och Camilla Håård-Andersson.

11 11(36) 105 Ändring av bolagsordning för Växjö Flygplats Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt som delägare att godkänna förändrad bolagsordning enligt årsstämmans beslut Ärendet Växjö Flygplats AB har i en skrivelse, daterad , begärt ägarnas godkännande av en ny bolagsordning som antogs vid ordinarie årsstämma den 22 april Ändringarna avser främst namnbyte till Smaland Airport AB, förändringar i styrelsesammansättningen samt några mindre ändringar avseende antal aktier, ärenden på årsstämman och i hembudsparagrafen. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige att som delägare besluta att godkänna förändrad bolagsordning enligt årsstämmans beslut Föredragande VD för Växjö Flygplats AB Lars Håkansson föredrog ärendet. Ledamöternas egna yrkande Yngve Filipsson, Paul Johansson och Anna Fransson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. 106 Delårsrapport januari augusti 2009 Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna delårsrapport januari augusti Ärendet Arbetet med att genomföra den strategiska utvecklingsplanen fortsätter. Syftet är att kunna möte utvecklingen av framtidens vård och kvalitetskraven grundat på God vård samt att uppnå en ekonomi i balans. Planen innebär samverkande åtgärder inom fyra områden: vardagsrationaliseringar, strukturförändringar, finansiering och prioriteringar. Det ackumulerade resultatet för Landstinget Kronoberg är efter augusti månad + 80 mkr. När återföring av tidigare nedskrivning av pensionsförvaltningen, realisationsvinster och omstruktureringskostnader exkluderats enligt balanskravets regler är det justerade resultatet + 43 mkr. Prognosen för 2009 indikerar ett resultat på ca + 0 mkr. Nettokostnadsutvecklingen är hittills i år 2,1 %.

12 12(36) Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog delårsrapporten. Ordförande i landstingets revisorer Sven-Åke Gustavsson föredrog revisorernas bedömning av delårsrapporten. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , rekommenderat fullmäktige besluta att godkänna delårsrapport augusti Ledamöternas egna yrkande Suzanne Frank yrkade med instämmande av Paul Johansson, Yngve Filipsson och Britt-Louise Berndtsson bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lennart Värmby yrkade med instämmande av Anna Fransson, Joakim Pohlman och Mats Öhrn bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut med tillägg samt att uppdra åt landstingsstyrelsen att till november 2009 presentera en plan för att tidigare fattade beslut om de ekonomiska målen uppfylls inom en treårsperiod. Yttrande Göran Giselsson, Roland Johansson, Ragnar Lindberg, Michael Öberg, Olle Sandahl och Agneta Eriksson yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. Lennart Värmby med fleras tilläggsyrkande samt att uppdra åt landstingsstyrelsen Röstning Förslag 1 Efter framställd proposition beslöt landstingsfullmäktige bifalla landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag 2 Efter framställd proposition konstaterade fullmäktiges ordförande att landstingsfullmäktige beslutat avslå Lennart Värmbys med fleras tilläggsyrkande samt att uppdra åt landstingsstyrelsen Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: Den som stödjer att tilläggsyrkande avslås röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat att bifalla Lennart Värmby med fleras tilläggsyrkande samt att uppdra åt landstingsstyrelsen Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Frånv Suzanne Frank X Anna Fransson X Paul Johansson X

13 13(36) Erik Thordin X Karin Sjöblom X Lennart Värmby X Michael Öberg X Kent Alriksson X Rolf Andersson X Mats Öhrn X Harald Bergström X Britt-Louise Berndtsson X Rut Björkström X Annelill Davidsson X Bruno Edgarsson X Sonja Emilsson X Agneta Eriksson X Yngve Filipsson X Stefan Fredriksson X Göran Giselsson X Kjell Gustafsson X Roland Johansson X Peter Freij X Ann-Charlotte Kakoulidou X Janeric Kandenäs X Lena Karlsson X Kerstin Laakso Rungegård X Ragnar Lindberg X Karin Vernersson X Camilla Håård-Andersson X Mayken Nilsson X Marianne Nordin X Britta Croona X Joakim Pohlman X Jan Sahlin X Göran Borg X Margareta Schlee X Pernilla Sjöberg X Michael Sjöö X Birgitta Ågren X Gunilla Svensson X Tryggve Svensson X Lena Wibroe X Sten Wijkander X Rolf Sällryd ordf. X Totalt Resultatet av omröstningen blev 24 ja-röster 21 nej-röster.

14 14(36) Reservation Anna Fransson, Stefan Fredriksson, Roland Johansson, Peter Freij, Ann-Charlotte Kakoulidou, Janeric Kandenäs, Ragnar Lindberg, Camilla Håård-Andersson, Mayken Nilsson, Marianne Nordin, Britta Croona, Joakim Pohlman, Göran Borg, Michael Sjöö, Gunilla Svensson, Sten Wijkander, Lennart Värmby, Agneta Eriksson, Tryggve Svensson, Michael Öberg och Mats Öhrn reserverade sig mot beslutet. Ajournering Landstingsfullmäktige beslöt om ajournering och att mötet återupptas efter lunch. 107 Regionförbundet södra Småland lägesbild över regionförbundets uppdrag och aktuella frågor Regiondirektör Peter Hogla informerade om regionförbundets uppdrag. Det övergripande uppdraget för regionförbundet är att stärka samverkan på regional nivå och verka för utveckling och tillväxt i regionen. Ett annat stort uppdrag är att vara trafikhuvudman för länstrafiken. Peter Hogla redogjorde också för aktuella utvecklingsfrågor till exempel att regionförbundets styrelseordförande Marie-Louise Hilmersson är utsedd av regeringen till varselsamordnare i länet och att arbete pågår i Framtid Kronoberg tillsammans med landshövdingen för att möta finanskrisen och lågkonjunkturen på arbetsmarknaden. Andra aktuella frågor som Peter Hogla tog upp var - revidering av regionala utvecklingsprogrammet (RUP), upprustning av bussar och tåg med hänsyn till antal resenärer och miljö, kulturutredningens betänkande, länstransportplan samt bildandet av regionkommuner. Frågor ställdes av Joakim Pohlman, Mats Öhrn, Göran Giselsson och Anna Fransson. Landstingsfullmäktiges ordförande tackade för informationen. 108 Allmänhetens frågestund En länsinnevånare ställde fråga angående landstingets ansvar för länstrafiken och vad landstinget kan göra för att förbättra turerna till Urshult och Linneryd. Frågan besvarades av ordförande Rolf Sällryd.

15 15(36) 109 Folktandvårdens taxa koppling till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referenspriser Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets referenspriser ska utgöra grund för tandvårdstaxan i Landstinget Kronoberg, att landstingsfullmäktige tar beslut om förändring av tandvårdstaxan vid junimötet varje år. Ärendet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kommer i fortsättningen att publicera förändringar av referenspriser för tandvård den 1 juli varje år. För att få kostnadstäckning är det rimligt är att anta att Kronobergs taxa ligger nära referenspriserna. Konsekvensen om alla prishöjningar i landstinget sker den 1 jan, och inte den 1 juli, blir att tandvårdstaxan kommer att ligga lite över referenspriserna under första halvåret och lite under referenspriserna andra halvåret. Detta betyder att tandvården blir dyrare för patienterna i början av året jämfört med i slutet av året, trots samma taxa. Folktandvården vill även fortsättningsvis ha en egen prissättning och enskilda åtgärder. Tandvårdstaxan kommer även framgent att skilja sig något från referenspriserna men sammantaget kommer tandvårdstaxan sannolikt att ligga på ett genomsnitt mycket nära referenspriserna. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets referenspriser ska utgöra grund för tandvårdstaxan i Landstinget Kronoberg, att landstingsfullmäktige tar beslut om förändring tandvårdstaxan vid junimötet varje år. Jäv Olle Sandahl deltog inte i beslutet på grund av jäv. 110 Rekommendation om avgiftsfri pandemivaccination Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att följa styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i landstinget avgiftsfri pandemivaccination.

16 16(36) Ärendet Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat rekommendera landstingen, regionerna och kommunerna att erbjuda pandemivaccination helt utan avgift åt dem som bor eller varaktigt vistas inom landstinget. Rekommendationen baseras på att vaccination enligt Socialstyrelsen är den mest effektiva åtgärden för att förhindra smittspridning under en influensapandemi. Enligt SKL ska i rådande pandemiläge inte någon enskild individ behöva avstå ifrån att ta del av landstingens erbjudande om två pandemivaccindoser av ekonomiska skäl. SKL vill även understryka att om pandemivaccinationen avgiftsbeläggs skulle det medföra ett administrativt betungande merarbete för landstingen. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , föreslagit landstingsfullmäktige besluta att följa styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i landstinget avgiftsfri pandemivaccination. 111 Yrkeshögskoleutbildningar Kunskapsutveckling Syd - utse nämnd som utser ledningsgrupp för yrkeshögskoleutbildningar - utse person som leder det dagliga arbetet i verksamheten för yrkeshögskoleutbildningar samt utveckling av densamma Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att utse landstingsstyrelsen som den nämnd som ska utse en ledningsgrupp, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i förordning om Yrkeshögskola 4 kap 2 och 5 SFS nr: 2009:130, samt att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta - att utse nuvarande ledningsgrupp som finns för Ky-utbildningarna, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap 2 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola. - att utse utbildningschef Kerstin Björck som den ansvariga person som anges i 4 kap 6 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Ärendet Kunskapsutveckling Syd, landstingets utbildningsenhet är ansvarig utbildningsanordnare av eftergymnasiala Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) sedan Detta som ett led i kompetensförsörjning och kvalitetsarbete.

17 17(36) Från den 1 juli 2009 har ansvaret för alla eftergymnasiala yrkesutbildningar (ex KY) som inte utgör högskoleutbildningar samlats i ett gemensamt regelverk och under en och samma myndighet, Myndigheten för Yrkeshögskolan. Om en kommun eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare ska, enligt ny förordning om Yrkeshögskola SFS nr: 2009:130 i 4 kap 5, fullmäktige utse den nämnd som ska utse en ledningsgrupp, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap 2 SFS nr: 2009:130 i. Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att utse landstingsstyrelsen som den nämnd som ska utse en ledningsgrupp, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i förordning om Yrkeshögskola 4 kap 2 och 5 SFS nr: 2009:130. Landstingsstyrelsen hade också beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta att utse nuvarande ledningsgrupp som finns för Ky-utbildningarna, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap 2 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola samt att utse utbildningschef Kerstin Björck som den ansvariga person som anges i 4 kap 6 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 112 Svar på motion om medborgarpanel via webben Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att bifalla motionen, att ge landstingsdirektören i uppdrag att inom ramen för ordinarie resurser införa en medborgarpanel enligt den modell som finns i Värmland/Jönköping, att inom ramen för ett kommande varumärkesarbete ta fram långsiktig strategi för att utveckla och stärka den demokratiska processen. Ärendet De fyra utskottens ordförande har i en motion föreslagit att Landstinget Kronoberg utreder möjligheterna att starta en medborgarpanel med medborgarenkäter via webben. Syftet är att utveckla nya metoder till att föra dialog med medborgarna inför stora strategiska beslut. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att föreslå fullmäktige besluta att bifalla motionen, att ge landstingsdirektören i uppdrag att inom

18 18(36) ramen för ordinarie resurser införa en medborgarpanel enligt den modell som finns i Värmland/Jönköping samt att inom ramen för ett kommande varumärkesarbete ta fram långsiktig strategi för att utveckla och stärka den demokratiska processen. Ledamöternas egna yrkande Bruno Edgarsson yrkade med instämmande av Margareta Schlee och Lennart Värmby bifall till landstingsstyrelsens förslag. 113 Svar på motion angående städning på våra sjukhus Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att notera pågående totalöversyn av städfrekvens och rutiner, att motionen därmed anses besvarad. Ärendet Anna Fransson (s) och Ragnar Lindberg (s) föreslår i en motion att landstingsdirektören får i uppdrag att göra en översyn av städningen på våra sjukhus och att Landstinget Kronoberg utökar beställningen av sjukhusstädning. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att notera pågående totalöversyn av städfrekvens och rutiner, att motionen därmed anses besvarad. Ledamöternas egna yrkande Anna Fransson yrkade med instämmande av Ragnar Lindberg, Michael Öberg och Lennart Värmby bifall till motionen. Paul Johansson yrkade med instämmande av Pernilla Sjöberg och Harald Bergström bifall till landstingsstyrelsens förslag. sgång Landstingsfullmäktige beslöt godkänna följande propositionsordning och att förslagen ställs mot varandra: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Anna Fransson med fleras yrkande om bifall till motionen. Röstning Efter framställd proposition konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

19 19(36) Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: Den som stödjer landstingsstyrelsens förslag till beslut röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat i enlighet med Anna Fransson med fleras yrkande att bifalla motionen. Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Frånv Suzanne Frank X Anna Fransson X Paul Johansson X Erik Thordin X Karin Sjöblom X Lennart Värmby X Michael Öberg X Kent Alriksson X Rolf Andersson X Mats Öhrn X Harald Bergström X Britt-Louise Berndtsson X Rut Björkström X Annelill Davidsson X Bruno Edgarsson X Sonja Emilsson X Agneta Eriksson X Yngve Filipsson X Stefan Fredriksson X Göran Giselsson X Kjell Gustafsson X Roland Johansson X Peter Freij X Ann-Charlotte Kakoulidou X Janeric Kandenäs X Lena Karlsson X Kerstin Laakso Rungegård X Ragnar Lindberg X Bengt-Göran Birgersson X Camilla Håård-Andersson X Mayken Nilsson X Marianne Nordin X Britta Croona X Joakim Pohlman X Jan Sahlin X Göran Borg X Margareta Schlee X Pernilla Sjöberg X Michael Sjöö X Birgitta Ågren X

20 20(36) Gunilla Svensson X Tryggve Svensson X Lena Wibroe X Sten Wijkander X Rolf Sällryd ordf. X Totalt Resultatet av omröstningen blev 24 ja-röster 21 nej-röster. Reservation Anna Fransson, Stefan Fredriksson, Roland Johansson, Peter Freij, Ann-Charlotte Kakoulidou, Janeric Kandenäs, Ragnar Lindberg, Camilla Håård-Andersson, Mayken Nilsson, Marianne Nordin, Britta Croona, Joakim Pohlman, Göran Borg, Michael Sjöö, Gunilla Svensson, Sten Wijkander, Lennart Värmby, Agneta Eriksson, Tryggve Svensson, Michael Öberg och Mats Öhrn reserverade sig mot beslutet. 114 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar och seminariedagar 2010 Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att fastställa sammanträdesdagar för fullmäktige under 2010 enligt följande: måndagen den 8 februari, måndagen den 22 mars, måndagen den 19 april, halvdag, måndagen 21 juni, måndagen den 25 oktober, måndagen den 22 november tisdagen den 23 november samt fullmäktigeseminarium, måndagen den 19 april, halvdag, och måndagen den 27 september, heldag. Ärendet Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 3 punkt 2, ska fullmäktige varje år bestämma dag och tid för sina sammanträden. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för fullmäktige under 2010 enligt följande: måndagen den 8 februari, måndagen den 22 mars, måndagen den 19 april, halvdag, måndagen 21 juni, måndagen den 25 oktober, måndagen den 22 november tisdagen den 23 november samt fullmäktigeseminarium, måndagen den 19 april, halvdag, och måndagen den 27 september, heldag.

21 21(36) 115 Ändring av valkretsindelning i Landstinget Kronoberg inför valet 2010 Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att två valkretsar bildas, att indelningen av de två valkretsarna är att Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner bildar den ena valkretsen och att Älmhult, Alvesta, Markaryd och Ljungby kommuner bildar den andra valkretsen. Ärendet Landstinget har internt diskuterat olika alternativ med utgångspunkt från nuvarande valkretsindelning inklusive dispens för valkrets 2 samt andra förslag till indelning i valkretsar. Efter ett antal diskussioner i olika politiska organ har landstinget kommit fram till att en valkrets för länet skulle ge maximal demokratiutdelning i länet. I brev till Länsstyrelsen daterat har dessa önskemål framförts. I yttrande från Länsstyrelsen daterat framgår det att en valkrets inte möjlig enligt vallagen. Länsstyrelsen samtycker dock till att två valkretsar bildas men att indelningen bör vara kommunvis med Uppvidinge, Lessebo och Växjö kommuner i en valkrets och Tingsryd, Älmhult, Alvesta, Markaryd och Ljungby kommuner i den andra valkretsen för att på det sättet uppnå en jämnare mandatfördelning. Efter samtal med länsstyrelsens handläggare godkänns dock att de två valkretsarnas indelning under nästa mandatperiod kan vara enligt landstingets önskemål. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, 214, beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att två valkretsar bildas samt att indelningen av de två valkretsarna är att Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner bildar den ena valkretsen och att Älmhult, Alvesta, Markaryd och Ljungby kommuner bildar den andra valkretsen. 116 Skriftlig information: Kunskapsunderlag till landstingsfullmäktiges utskott psykisk ohälsa suicidprevention Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna informationen

22 22(36) Ärendet På uppdrag av folkhälsoutskottet har uppdragsavdelningen tagit fram ett kunskapsunderlag för psykisk ohälsa suicidprevention. Kunskapsunderlaget har granskats och godkänts av medicinska kommitténs grupp för psykiska sjukdomar under ledning av Andrea Christoffersson. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige att godkänna informationen. 117 Skriftlig information: Revisionsskrivelser och svar på revisionsskrivelser Landstingsfullmäktige beslöt att reviderad version av rapporterna a) och b) sänds till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt, att notera informationen. Ärendet Landstingsfullmäktiges presidium har tillsammans med revisorernas presidium beslutat att missiv och sammanfattning av revisorernas granskningsrapporter samt landstingsstyrelsens svar på rapporter skall delges fullmäktige. Följande rapporter och svar delgavs landstingsfullmäktige: a) Svar på revisionsrapporter Årsbokslut och årsredovisning samt Intern kontroll 2008 Dnr LK/ b) Svar på revisionsskrivelse Granskning av läkemedelsgenomgångar i Kronobergs län Dnr LK/ c) Revisionsskrivelse Kartläggning och bedömning av landstingets bokslutsprocess samt svar på revisionsrapport Dnr LK/ d) Revisionsskrivelse Uppföljning av granskningen Patientens möte med vården samt svar på uppföljningsrapport Dnr LK/ e) Revisionsskrivelse Granskning av ekonomi och verksamhetsstyrning samt svar på revisionsrapport Dnr LK/ f) Revisionsskrivelse Granskning av landstingets hantering avseende utomlänsremisser inom länssjukvården samt svar på revisionsrapport Dnr LK/091155

23 23(36) Fullmäktiges presidium uppmärksammades före behandling av ärendet på att det saknades sidor i a) svar på revisionsrapport och b) svar på revisionsskrivelse. 118 Val av ledamöter Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående Valberedningens förslag Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar entlediga och utse nedanstående personer i följande organ under tiden Val till nedanstående organ, tid Ordinarie Ersättare Landstingsstyrelsen Regionförbundet södra Småland fullmäktige Avgående ledamot: Anders Nyberg, Bruksgatan 1, Klavreström (s) Ny ledamot: Eva Löfquist, Vintervägen 4 C, Växjö (s) Avgående ersättare: Eva Löfquist, Vintervägen 4 C, Växjö (s) 2:e ersättare minoriteten Joakim Pohlman, Stenbocksg. 6, Markaryd (s) 3:e ersättare minoriteten Ester Petersson, Sländvägen 11, Alvesta (s) 5:e ersättare minoriteten Ragnar Lindberg, Storgatan 50, Lessebo (s) 6:e ersättare minoriteten Nya ersättare: Joakim Pohlman, Stenbocksg. 6, Markaryd (s) 2:e ersättare minoriteten Ester Petersson, Sländvägen 11, Alvesta (s) 3:e ersättare minoriteten Ragnar Lindberg, Storgatan 50, Lessebo (s) 5:e ersättare minoriteten Ann-Charlotte Kakoulidou, Klintvägen 2, Alstermo (s) 6:e ersättare minoriteten Avgående ersättare: Anders Nyberg, Bruksgatan 1, Klavreström (s) Ny ersättare: Ann-Charlotte Kakoulidou, Klintvägen 2, Alstermo (s)

24 24(36) Länsrätten, nämndemän Avgående ledamot: Andreas Olofsson, Sankt Anneväg 3 A, Växjö (kd) Ny ledamot: Lena Johannesson, Hjalmar Petris väg 38 C, Växjö (kd) Göran Giselsson valberedningens ordf Ragnar Lindberg valberedningens vice ordf 119 Interpellationssvar till Tryggve Svensson angående helgstängningen av restaurang-café och kiosk på Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 97 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Sedan 1 mars i år är restaurangen café och kiosk helgstängt på lasarettet i Ljungby. Interpellanten tycker att kiosk och café skall hålla öppet över helgerna då man opererar patienter från andra län, och om kiosk och café skulle hållas öppet kunde patienterna köpa tidning choklad och även en kopp kaffe. Följande frågor ställs; 1. Skulle det inte vara möjligt att kompromissa med besparingen på så vis att kiosk och café var öppet mellan på helgerna? Svar på interpellationen Landstingsservice har i sitt budgetarbete inför budget 2009, föreslagit att stänga kiosk och café Ljungrätten under helgerna, och från 1 mars, 2009 är det verkställt. För att tillgodose önskemål på Ljungby lasarett kommer en ny varuautomat med bredare sortiment att installeras av landstingsservice under oktober månad Suzanne Frank Ordförande i landstingsstyrelsen

25 25(36) 120 Interpellationssvar till Ester Petersson och Ragnar Lindberg angående hyrläkare i Landstinget Kronoberg Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 98 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Interpellanterna ser problem med hyrläkare, dels hyrläkarnas egen arbetssituation och kontinuiteten för patienterna. En fast läkarkontroll måste vara det bästa både vad gäller vård säkerhet och ekonomi. Följande frågor ställs; 1. Hur många hyrläkare har vi som arbetar i vårt landsting nu? 2. Har vi haft några Lex Maria fall i vårt landsting pga. bristande kontinuitet i vården? 3. Vad gör Landstinget Kronoberg för att minska behovet av antal hyrläkare? Svar på interpellationen Inom landstingsdriven primärvård fanns vecka 40, 2 hyrläkare vid vårdcentralen Sländan, 1 hyrläkare vid vårdcentralen Lidhult (fyra dagar/vecka). Vecka 37 respektive 40, 1 hyrläkare i Lessebo. Vårdcentralerna i Lenhovda och Åseda delar i höst på 1 hyrläkarlinje. Vecka 40 fanns således 5 hyrläkare, i övrigt är det 3 och avser då Ljungbyområdet beroende på vakanssituationen där totalt sett. Som jämförelse kan nämnas att hade hela primärvården 102 distriktsläkartjänster i budget varav 7,75 var hyrläkare. Inom länssjukvården fanns vid månadsskiftet september/oktober 3 hyrläkare 2 på medicinkliniken och 1 på kirurgkliniken. Inom psykiatrin finns för närvarande 4 hyrläkare och en successiv minskning har kunnat genomföras. Det finns en plan för att helt kunna avveckla hyrläkarbehovet om pågående rekrytering av 2 ST-tjänster lyckas. När det gäller Lex Maria finns en hyrläkare som berörs vid länssjukvården, men man kan inte dra slutsatsen att händelsen har ett direkt samband med aktuell hyrläkare. För att minska antalet hyrläkare, bedrivs ett intensivt arbete med att rekrytera framförallt AT och ST- läkare. Vi har nu exempelvis en landstingsgemensam studierektorsfunktion och det bedrivs kontinuerlig utbildning och stöd till de specialistläkare som är handledare. Förutom de tidigare utlandsrekryterade läkarna har vi numera också läkarstudenter från Linköpings universitet som utbildas hos oss. Vi uppfyller kriterierna för det nya utbildningsprogrammet för ST-läkare. Det kan konstateras att det har skett en minskning av totala antalet hyrläkare enligt de nationella mål som togs för något år sedan att minska andelen hyrläkare med 30 %. Speciella riktlinjer enligt LD-beslut för anlitande av hyrläkare finns framtagna och vidare bör noteras att våra nuvarande upphandlingsavtal avseende hyrläkare

26 26(36) samordnas med andra landsting för att ytterligare säkerställa kvalitén i upphandlingsprocessen. Suzanne Frank Ordförande landstingsstyrelsen 121 Interpellationssvar till Lennart Värmby om situationen för psykiatrin Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 99 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen. Omställningen inom landstingets psykiatri, mot en modernisering och förnyelse är nödvändig. Den röd-gröna oppositionen har däremot inte accepterat att den borgliga alliansens minskade kostnader för psykiatrin. Enligt senaste ekonomiska rapporten har antalet besök minskat med 15 % på ett år, i rapporten sägs att en del besök sker inom kommunens ram och inom primärvården. Likaså säger rapporten att barn och ungdomar som väntat mindre än 30 dagar för ett första besök är i juni 64 %. Rättspsykiatrin redovisas både med fortsatt hög beläggning och ett negativt resultat. Det tycks också som att personalomsättningen inom rättspsykiatriska vården är hög. Följande frågor ställs; 1. Hur ser resultatet ut av omställningen inom psykiatrin? Med tanke på den ökande andel som nu faller på kommunerna och primärvården vilken kvalitet och tillgänglighet har denna del av vårdkedjan vård? 2. Barn och ungdomar är en särskild riskgrupp, som måste prioriteras, men anser du att BUP klarar detta med 64 % som resultat? 3. Hur är situationen för rättspsykiatrin? Svar på interpellationen Under våren 2007 genomfördes två externa utredningar kring den psykiatriska verksamheten. En utredning redovisade verksamheten utifrån de produktionsdata som var tillgängliga i dåvarande informationssystem och en mer verbal utredning som byggde på ett stort antal intervjuer med medarbetare och intressenter. Utredningarna gav sammantaget ett antal förbättrings- och utvecklingsförslag som sedan dess varit vägledande för det fortsatta arbetet. Landstingsfullmäktige beslöt i juni 2007 att omedelbart påbörja arbetet med inriktning, dimensionering och lokalisering av den framtida vuxen- och barnpsykiatrin. Arbetet skall ha som utgångspunkt att nuvarande (2007) budgetram inför 2008 ska reduceras med 30 miljoner kronor. Bland utgångspunkterna i genomförandeplanen kan nämnas: Uppnå en länsgemensam specialiserad psykiatrisk sjukvård Ökad integration mellan öppen och sluten specialiserad psykiatri Koncentration av slutenvårdsplatser

27 27(36) Tillgänglig psykiatrisk vård dygnet runt för akut och planerad vård Patienternas behov Kvalitet och säkerhet Produktion och resultat Tillgänglighet, bemötande och samverkan Kostnadseffektivisering med 30 miljoner kronor Omställningarna enligt fullmäktiges beslut och inriktning är i allt väsentligt genomförda. Ett antal vårdutvecklingsarbeten pågår t.ex. gemensamma utbildningar tillsammans med kommunerna, länsgemensamt utvecklingsarbete för bättre vård till patienter med missbruks- och beroendeproblematik. Samtliga länets kommuner deltar. Nya vårdprogram och förnyelse av vårdprogram har genomförts. Samverkansöverenskommelse mellan BUP och länets samtliga skolor är klar. En del av förändringarna har inneburit att primärvården/vårdvalet kunnat förstärkas genom primärvårdspsykiatrin (ca 10 mkr). Besök hos annan vårdgivare har ökat med 7111 besök under perioden januari augusti 2009 jämfört med motsvarande period Primärvårdspsykiatrin svarar för hela 4028 besök av denna ökning. Primärvården omhändertar en ökad andel av basal psykiatrisk vård, vilket är helt i linje med omställningen av psykiatrin. Det bör noteras att kommunerna sedan psykiatrireformen genomfördes har ett hälso- och sjukvårdsansvar för psykiskt funktionshindrade avseende omvårdnad, boende, sysselsättning och rehabilitering. Någon ökad belastning eller övervältring av patienter till kommunerna har inte skett. Vad gäller tillgängligheten och vårdgarantin inom vuxenpsykiatrin noteras att 95 % (augusti) får sitt första besök inom 90 dagar. I augusti väntade totalt 103 varav endast 5 personer väntat mer än 90 dagar. Vad gäller väntande till behandling är definitionerna oklara i hela landet avseende vuxenpsykiatrin. Den nya vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin innebär att planerad vård skall ges inom 30 dagar. Under maj och juni gjordes en kraftsamling för att förkorta utredningsköerna. I augusti väntade totalt 29 varav 3 personer väntade mer än 30 dagar. Avseende andel patienter som väntat mindre än 60 dagar till en fördjupad utredning/behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin är nu ett nationellt arbete slutfört där definitioner och mätpunkter är klargjorda. Dessa mätningar påbörjas nu inom vår barn- och ungdomspsykiatri tillsammans med andra kliniker i landet. Den största utmaningen inom denna del av vårdgarantin utgörs av NPutredningar för ungdomar. Denna utmaning delar vi med andra landstings barnoch ungdomspsykiatriska kliniker. Ett förslag till hållbar lösning utarbetas för närvarande avseende NP-utredningar för både ungdomar och vuxna. Angående rättspsykiatrin hänvisas till svaret på interpellation från Anna Fransson Angående rättspsykiatrin Landstinget Kronoberg i, daterad den 8 september 2009.

28 28(36) Suzanne Frank Ordförande landstingsstyrelsen 122 Interpellationssvar till Anna Fransson angående rättspsykiatrin i Landstinget Kronoberg Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 100 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Enligt interpellanten har man under senaste tiden kunnat läsa flera kritiska tidningsartiklar om rättspsykiatrin i Landstinget Kronoberg. Rättspsykiatrin har tappat kvalificerad personal, både läkare och psykologer. Bemanningen har skett med hjälp av hyrpersonal. I somras riktade Socialstyrelsen kritik mot rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, detta efter att fyra anmälningar lämnats från anhöriga. Man klagar här på brist i kommunikation och försenade vårdplaner. Socialstyrelsen har granskat fallen och beslutat att flera brister måste åtgärdas. Det har också kommit till Socialstyrelsens kännedom att verksamheten saknar psykologer. Följande frågor ställs; 1. Känner landstingsstyrelsens ordförande till den rådande situationen inom rättspsykiatriska kliniken? 2. Vad tänker landstingsstyrelsens ordförande göra åt situationen? 3. Anser landstingsstyrelsens ordförande att situationen inom rättspsykiatrin är en patientfokuserad vård med kvalitet och säkerhet? Svar på interpellationen Interpellanten hänvisar till ett antal reportage och artiklar där tidigare medarbetare uttalat sitt missnöje med klinkens förändringsarbete, men det har också förekommit flera artiklar där man tagit upp klinikens utvecklingsarbete som något mycket positivt. Eftersom jag också hämtar min information ifrån verksamheten så har jag ett mycket stort förtroende för ledningen och medarbetarna inom rättspsykiatrin, och deras utveckling av verksamheten. Klinikens utveckling Den rättspsykiatriska regionkliniken har under senaste åren genomfört ett förändringsarbete som grundar sig på att kliniken är en läkarstyrd verksamhet med en teambaserad vård och behandling. Vården utförs enligt individuella behandlingsplaner som erbjuder patienterna en bred, modern och invidanpassad behandling utifrån varje patients symtombild och behov. Verksamhetens uppdragsgivare, sjukvården och kriminalvården, kräver att kliniken ligger i frontlinjen när det gäller såväl vetenskapligt prövade bedömningsinstrument och terapier som en humanistiskt färgad människosyn. Rättspsykiatriska regionklinken i Växjö ligger i framkant när det gäller modern diagnostik och resultatbedömningar. Sedan två år tillbaka har kliniken ett väl utvecklat samarbete med rättspsykiatrin inom Region Skåne. Syftet är att höja den vetenskapliga kvaliteten i bedömningarna av och arbetet med patienterna. Tillsammans genomförs utbildningar och konferenser för att skapa en samsyn.

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009. Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009. Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2009-10-05 1(17) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-08 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen, 2005-08-30 ÄU 3/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (36) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 april, kl.09.00 12.30, 13.30 19.25 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 1 (8) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 5/2004 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 Tid: Måndagen den 18 oktober 2004 kl. 09.00 17.00 Plats: Elite Stadshotellet, Växjö

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (28) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 22 mars, kl. 09.00 12.30, 13.30 17.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 29

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Kansliavdelningen/ 2005-04-05 BU 2/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 5 april kl. 14.00-17.00 Plats Närvarande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 6/2009. Tid Måndagen den 7 september 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 6/2009. Tid Måndagen den 7 september 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2009-09-07 1(17) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 6/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 september 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-05-28 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 december, 2014 kl. 13.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Konferensrum

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (42) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 94

Läs mer

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16. 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25 Äldreutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (38) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 27 april, kl.09.00 12.30, 13.30 18.30 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö 20

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-05-12 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 1 (12) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 Tid: Måndagen den 2 maj kl 09.00 16.00. Plats: Konserthuset i Växjö. 35 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (41) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 22 oktober 2007, kl.09.00 12.30, 13.30 19.45 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-06-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 juni 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2013-01-28 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-02-11 SB 1/2013 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 28 januari 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsfullmäktige Tid: måndagen den 23 april 2007, kl.09.00 12.40, 13.40 16.15. Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen på Konserthuset

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-08-18 1(17) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl. 09.00 12.30. Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2007-02-08 Dnr Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Plats Regionhuset, Lund Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande Rolf Pålsson (s) vice

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer