Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl , Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 11 juni 2010, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och läste sedan dikten: Juninatten Nu går solen knappast ner, Bländar bara av sitt sken. Skymningsbård blir gryningstimme varken tidig eller sen Insjön håller kvällens ljus glidande på vattenspegeln eller vacklande på vågor som långt innan de har mörknat spegla morgonsolens lågor. Juni natt blir aldrig av, liknar mest en daggig dag. Slöjlikt lyfter sig dess skymning och bärs bort på ljusa hav. av Harry Martinsson. 76 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank m Anna Fransson s Lena Karlsson c Olle Sandahl kd Karin Sjöblom fp Lennart Värmby v

2 2(19) Michael Öberg mp Kent Alriksson m Rolf Andersson fp Marita Bengtsson mp Harald Bergström kd Britt-Louise Berndtsson c Bengt-Göran Birgersson c Rut Björkström kd Annelill Davidsson c Bruno Edgarsson c Sonja Emilsson m Agneta Eriksson v Yngve Filipsson fp Stefan Fredriksson s Göran Giselsson m Kjell Gustafsson c Camilla Håård-Andersson s Roland Johansson s RosMarie Jönsson Neckö s Ann-Charlotte Kakoulidou s Janeric Kandenäs s Kerstin Laakso Rungegård m Ragnar Lindberg s Vidar Lundbäck c Mayken Nilsson s Marianne Nordin s Ester Petersson s Joakim Pohlman s Jan Sahlin m Ricardo Salsamendi s Margareta Schlee m Pernilla Sjöberg m Michael Sjöö s Ingemar Swalander m Gunilla Svensson s Tryggve Svensson v Rolf Sällryd kd Lena Wibroe m Sten Wijkander s Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Kjell Gustafsson, Kerstin Laakso Rungegård och Ester Petersson. För Kerstin Laakso Rungegård och Ester Petersson hade Birgitta Ågren och Britta Croona kallats in. För Kjell Gustafsson fanns ingen ersättare kallad. Marita Bengtsson var närvarande Kjell Gustafsson var närvarande

3 3(19) 77 Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Karin Sjöblom och Ragnar Lindberg. Fullmäktige bestämde att justeringen ska äga rum den 24 juni, kl på landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9 i Växjö. 78 Förändringar av kungörelsen Fullmäktige godkände föredragningslistan med följande ändring: Ärende nr 12 Val utgår då inga valärenden finns. 79 Interpellation Om försämrad service med privatiserade apotek Dnr LK/ medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Försämrad service med privatiserade apotek? Med motivering att apoteken i Sverige skulle fungera bättre har den borgerliga regeringen drivit igenom en privatisering. I Kronoberg finns nu sex olika företag, som driver de 23 apoteken. I Växjö är valfriheten som störst. Där finns fem av de sex företag som tagit över de befintliga apoteken från det tidigare statliga monopolet. Fler intressenter är på väg att etablera sig inom den lönsamma medicinbranschen. ICA, Åhléns och andra varuhuskedjor är på gång att öppna apotek. Det verkar alltså som att åtminstone i större städer antalet apotek kommer att öka och därmed tillgängligheten. Men blir det verkligen bättre för oss som patienter? Flera patienter har hört av sig sedan reformen genomfördes och de klagar på en och samma sak; de har kommit till apoteket för att hämta ut sin medicin, men eftersom den inte funnits inne för tillfället fått veta att de får återkomma någon eller några dagar senare. När de då påpekat att ni kan väl ringa till apoteket på Teleborg och se om de har medicinen hemma blir svaret: Nej, det är ett annat företag! Tidigare med en och samma ägare samarbetade apoteken. Om det ena apoteket inte hade den efterfrågade dosen på lager, så kunde ett annat ha och det var inga problem att förmedla.

4 4(19) Patienten är naturligtvis idag fri att fortsätta sin vandring till ett annat apotek och begära sin medicin, men är detta en förbättring sett som service för den enskilde? Mina frågor: 1. Patienten i centrum heter det ofta på vilket sätt blir servicen och tillgängligheten bättre, när apoteken inte längre kan samverka, trots att de finns på samma ort eller kommun? 2. Det sägs från borgerligt håll att konkurrens ger lägre priser och bättre service. Receptfria värktabletter och annat som nu kan köpas snart sagt överallt visar sig vid prisjämförelser snarare ha stigit i pris. På vilket sätt är privatiseringen till gagn för oss vanliga medborgare? 3. Närhet till vård är viktig. När nu stora varuhuskedjor etablerar apoteksavdelningar är risken uppenbar att de små apoteken på småorterna går samma öde till mötes som lanthandlarna. Hur ska distributionen ordnas till de många multisjuka på mindre orter eller i glesbygd, som har svårigheter med att själva ta sig till de stora köpcentra med apotek, som kommer att ta över? Växjö Lennart Värmby, landstingsledamot (V) 80 Interpellation Om psykospatienters rätt till livsstilsförändringar Dnr LK/ medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen INTERPELLATION TILL LANDSTINGSSTYRELSENS ORDFÖRANDE I LANDSTINGET KRONOBERG PSYKOsPATIENTERS rätt till STÖD FÖR LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR Studier visar att personer med psykos i stor utsträckning är i behov att förändra sin livsstil och att de också önskar stöd från vårdpersonal för att förändra kostvanor och öka sin fysiska aktivitet. Enligt studier, refererade till en klinisk översiktsartikel i Läkartidningen nr 50, finns det starka skäl utifrån medicinska och i fråga om livskvalitet att erbjuda personer med psykos ett kvalificerat och systematiskt stöd till livsstilsförändringar. Se även artikel (enligt Läkartidningen 50/08).

5 5(19) Mot bakgrund av ovanstående frågar jag landstingsstyrelsens ordförande Får patienter med psykos ett kvalificerat stöd till livsstilsförändringar idag inom Landstinget Kronoberg? Älmhult den 12 maj 2010 Michael Öberg (mp) 81 Svar på medborgarförslag: Reducerad patientavgift på jourläkarmottagning vid hänvisning till vårdcentral Dnr LK/ att medborgarförslaget är besvarat, att dessa avgiftsregler tillämpas fr.o.m Irma Moilanen Jannesson, Bolmsö har i ett medborgarförslag föreslagit att patienter som hänvisas till jourläkarmottagning av sin vårdcentral på grund av att vårdcentralens egna akuttider är slut endast skall betala 150 kr för besöket på jourläkarmottagningen istället för ordinarie avgift som är 300 kr. Förslagsställaren menar att om man som patient ringer sin vårdcentral för att få en akuttid samma dag och då får beskedet att dessa är slut och istället blir ombedd att söka på jourläkarmottagningen, ska man inte som patient drabbas ekonomiskt av detta. Patientavgiften vid jourläkarmottagningen är 300 kr medan avgiften för ett läkarbesök på vårdcentralen är 150 kr. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat, att dessa avgiftsregler tillämpas fr.o.m Ledamöternas yrkanden Suzanne Frank och Anna Fransson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

6 6(19) 82 Svar på medborgarförslag Medicinsk fotvård för psoriasispatienter Dnr LK/ att landstingsstyrelsen får i uppdrag att genomföra Medicinska kommitténs förslag och därmed anses förslaget besvarat. Stig Andersson, kassör i Psoriasisförbundets länsavdelning Kronoberg har inkommit med ett medborgarförslag angående medicinsk fotvård för Psoriasispatienter. Medborgarförslaget har beretts i Medicinska kommitténs grupp för andning och hudsjukdomar och man rekommenderar kompetensutveckling av personal inom hudkliniken med vana vid psoriasissjukdomen som bästa åtgärd för att tillgodose det behov som förslagsställaren påtalar. 8 Yttrande ang. medborgarförslag, medicinsk fotvård för psoriasispatienter I yttrande från medicinska gruppen för andning och hudsjukdomar framkommer att nuvarande resurs för fotvårdsterapeut på Centrallasarettet inte är tillräcklig för att även denna nya patientgrupp skulle kunna inrymmas. Om resurs med rätt kompetens tillskapas krävs också remiss från hudläkare. En bättre lösning är att undersköterska/sjuksköterska som redan idag arbetar inom hudkliniken och som har god kunskap om psoriasissjukdomen erbjuds kompetensutveckling och avsatt tid för att på ett professionellt sätt hjälpa psoriasispatienter som har påtagliga problem med fötterna. Det innebär också att omhändertagandet blir teambaserat inom ramen för hudsjukvården som helhet. i medicinska kommittén Medicinska kommittén tillstyrker förslaget från gruppen. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att landstingsstyrelsen får i uppdrag att genomföra Medicinska kommitténs förslag. Ledamöternas yrkanden Suzanne Frank och Sten Wijkander yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. Britt-Louise Berndtsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag med tillägg av och därmed anses förslaget besvarat. Yttrande Göran Giselsson yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning:

7 7(19) 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Britt-Louise Berndtssons yrkande om tillägg av och därmed anses förslaget besvarat Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att bifalla landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att bifalla Britt-Louise Berndtssons yrkande om tillägg och därmed anses förslaget besvarat 83 Cancerplan Dnr LK/ att godkänna planen och att planen utgör underlag i budgetarbetet inför 2011, att centrumcheferna beaktar båda sjukhusens resurser i utvecklingen av cancerbehandlingen. Cancerplanen i Landstinget Kronoberg omfattar hela vårdprocessen från förebyggande verksamhet till palliativ vård. Planen omfattar både nationell och regional utveckling. I planen beskrivs förekomsten av cancersjukdomar i Kronoberg samt en genomgång av diagnostik och behandlingar för olika sjukdomsgrupper presenteras. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige att godkänna planen och att planen utgör underlag i budgetarbetet inför 2011, att centrumcheferna beaktar båda sjukhusens resurser i utvecklingen av cancerbehandlingen. Ledamöternas yrkanden Suzanne Frank yrkade med instämmande av Pernilla Sjöberg, Lena Karlsson, Göran Giselsson, Roland Johansson, Lennart Värmby, Michael Öberg, Anna Fransson, Yngve Filipsson, Olle Sandahl och Sten Wijkander bifall till landstingsstyrelsens förslag.

8 8(19) 84 Budget 2011 med plan 2012 och 2013 Dnr LK/ att fastställa upprättat förslag till budget 2011 med plan 2012 och 2013, de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudget- ( tkr) och investeringsram ( tkr) för 2011 (13), att fastställa hälso- och sjukvårdspengen till kr per listningspoäng, att fastställa barntandvårdspeng till kr per barn för behandlingsansvar och 140 kr per barn för områdesansvar, att återstående belopp ur 2010 års investeringsanslag får föras över till 2011, att hänskjuta beslut avseende skattesats, resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2011 till landstingsfullmäktiges sammanträde i november 2010, att uppdra till styrelsen att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa drift- och investeringsram per centrum med syfte att nå fullmäktiges fastställda mål, att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa drift- och investeringsram per centrum, att en akutvårdsgaranti införs under år Förslag till budget 2011 innehåller en plan med beräknad driftkostnadsram. De samhällsekonomiska förutsättningarna medför att kostnadsreduceringar måste genomföras parallellt med utvecklings- och omstruktureringsåtgärder. Målet är att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård till länets invånare inom ramen för en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen, hade , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till budget 2011 med plan 2012 och 2013, de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudget- ( tkr) och investeringsram ( tkr) för 2011 (13), att fastställa hälso- och sjukvårdspengen till kr per listningspoäng, att fastställa barntandvårdspeng till kr per barn för behandlingsansvar och 140 kr per barn för områdesansvar, att återstående belopp ur 2010 års investeringsanslag får föras över till 2011, att hänskjuta beslut avseende skattesats, resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2011 till landstingsfullmäktiges sammanträde i november 2010, att uppdra till styrelsen att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa drift- och investeringsram per centrum med syfte att nå fullmäktiges fastställda mål,

9 9(19) att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa drift- och investeringsram per centrum. Ledamöternas yrkanden Suzanne Frank yrkade med instämmande av Lena Karlsson, Rolf Sällryd och Yngve Filipsson, Pernilla Sjöberg, Kent Alriksson, Ingemar Swalander, Karin Sjöblom, Bruno Edgarsson, Annelill Davidsson, Sonja Emilsson, Britt-Louis Berndtsson och Olle Sandahl bifall till landstingsstyrelsens förslag. Anna Fransson yrkade med instämmande av Ragnar Lindberg, Roland Johansson, Joakim Pohlman och RosMarie Jönsson Neckö bifall till socialdemokraternas förslag med korrigeringar. Lennart Värmby yrkade med instämmande av Agneta Eriksson bifall till vänsterpartiets förslag till budget. Michael Öberg yrkade med instämmande av Marita Bengtsson bifall till miljöpartiets förslag till budget. Ragnar Lindberg yrkade, med instämmande av Suzanne Frank, Britt-Louise Berndtsson, Yngve Filipsson, Olle Sandahl, Rolf Sällryd, Agneta Eriksson och Lena Karlsson, tillägg av att-sats att en akutvårdsgaranti införs under år 2011 Roland Johansson yrkade tillägg av att-sats att Pet-scan utrustning inskaffas Yttrande Michael Sjöö yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut förutom att-sats 3 2. Socialdemokraternas förslag till budget 3. Vänsterpartiets förslag till budget 4. Miljöpartiets förslag till budget 5. Landstingsstyrelsens förslag till beslut - att-sats 3 samt därefter tilläggsyrkande: 6. Ragnar Lindbergs yrkande om tillägg av att-sats att en akutvårdsgaranti införs under år Roland Johanssons yrkande om tillägg av att-sats att Pet-scan utrustning inskaffas 2011 Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att bifalla landstingsstyrelsens förslag till beslut.

10 10(19) Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att avslå socialdemokraternas förslag. Förslag 3 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att avslå vänsterpartiets förslag. Förslag 4 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att avslå miljöpartiets förslag. Förslag 5 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att bifalla landstingsstyrelsens förslag till beslut i att-sats 3. Jäv På grund av jäv deltog inte Göran Giselsson i handläggningen av att-sats 3. Förslag 6 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige bifalla Ragnar Lindbergs yrkande om tillägg av att-sats att en akutvårdsgaranti införs under år 2011 Förslag 7 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige avslå Roland Johanssons yrkande om tillägg av att-sats att Pet-scan utrustning inskaffas Reservation Anna Fransson, Stefan Fredriksson, Camilla Håård-Andersson, Roland Johansson, RosMarie Jönsson Neckö, Ann-Charlotte Kakoulidou, Janeric Kandenäs, Ragnar Lindberg, Mayken Nilsson, Marianne Nordin, Britta Croona, Joakim Pohlman, Ricardo Salsamendi, Michael Sjöö, Gunilla Svensson och Sten Wijkander reserverade sig mot beslutet till förmån för socialdemokraternas förslag till budget Lennart Värmby, Agneta Eriksson och Tryggve Svensson reserverade sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets förslag till budget. Michael Öberg och Marita Bengtsson reserverade sig mot beslutet till förmån för miljöpartiets förslag till budget. Ajournering om ajournering dels för lunchuppehåll kl , dels för allmänhetens frågestund kl Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes.

11 11(19) 86 Svar på motion angående utökat antal ST-tjänster Dnr LK/ att utifrån ovanstående kartläggning föreslå att medel inom ramen för 2011 års budget tillsätta nya AT- och ST-tjänster, att motionen anses besvarad. Roland Johansson (s) har i motion, daterad , påtalat behovet av ytterligare rekrytering och utbildning av läkare. För att trygga tillgången på specialistläkare inom primärvård, länssjukvård och psykiatri föreslår motionären att det under en 3-årsperiod nyinrättas ungefär 50 nya ST-block. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att utifrån ovanstående kartläggning föreslå att medel inom ramen för 2011 års budget tillsätta nya AT- och ST-tjänster, att motionen därmed anses besvarad. Ledamöternas yrkanden Roland Johansson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. 87 Ny förtroendemannaorganisation för Landstinget Kronoberg från och med 2011 Dnr LK/ att godkänna förslag till ny förtroendemannaorganisation för Landstinget Kronoberg från och med Som ett led i att utveckla landstingets ledning och styrning införs under 2010 en länsövergripande centrumorganisation för all landstingsverksamhet och 2011 införs en ny förtroendemannaorganisation. Målet för organisationsförändringen är att skapa en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från hälsoläget i befolkningen och medborgarnas/patienternas behov. Den nya förtroendemannaorganisationen ska stärka den demokratiska styrningen genom att utveckla de förtroendevaldas roll som företrädare för medborgarna. Organisationen ska skapa förutsättningar för en god samverkan med länets kommuner och andra aktörer.

12 12(19) Landstingsstyrelsen hade , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige att godkänna förslag till ny förtroendemannaorganisation för Landstinget Kronoberg från och med Ledamöternas yrkanden Bruno Edgarsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. 88 Nytt arvodesreglemente för förtroendevalda från 2011 Dnr LK/ att godkänna förslaget till nytt arvodesreglemente. Ett nytt förslag till arvodesreglemente har tagits fram av organisationsutskottet med anledning av ny förtroendemannaorganisation. Förslaget hade efter landstingsstyrelsens sammanträde reviderats i enlighet med beslutet i landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen hade , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att efter komplettering av Rolf Sällryds förslag godkänna förslaget till nytt arvodesreglemente. Yttrande Joakim Pohlman och Göran Giselsson yttrade sig. 89 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar, seminariedagar och utbildningsdagar 2011 Dnr LK/ att fastställa följande Utbildningsdagar: tisdag 11 januari, tisdag 18 januari, tisdag 8 februari, Seminariedagar: tisdag 15 februari, tisdag 20 september, Sammanträdesdagar: tisdag 12 april, tisdag 21 juni, tisdag 25 oktober, måndag tisdag november, att landstingsfullmäktiges seminariedagar kan om behov finns omvandlas till sammanträdesdagar.

13 13(19) Ett förslag till årsplan för 2011 har arbetats fram som innehåller fullmäktiges, landstingsstyrelsens och landstingsstyrelsens arbetsutskotts seminarium och sammanträdestider. Sammanträdestiderna har från och med 2011 förlagts till tisdagar. Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 3, punkt 2, ska fullmäktige varje år bestämma dag och tid för sina sammanträden. Landstingsstyrelsen hade , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa följande Utbildningsdagar: tisdag 11 januari, tisdag 18 januari, tisdag 8 februari, Seminariedagar: tisdag 15 februari, tisdag 20 september, Sammanträdesdagar: tisdag 12 april, tisdag 21 juni, tisdag 25 oktober, måndag tisdag november, att landstingsfullmäktiges seminariedagar kan om behov finns omvandlas till sammanträdesdagar. 90 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för Växjö Samordningsförbund Dnr LK/ att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Växjö Samordningsförbund har översänt årsredovisning, från starten augusti 2008 till och med december 2009, samt underskriven revisionsberättelse för vidare hantering i landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Yttrande Lennart Värmby, Pernilla Sjöberg och Vidar Lundbäck yttrade sig. Jäv På grund av jäv deltog inte Pernilla Sjöberg och Sten Wijkander i beslutet om ansvarsfrihet. 91 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för Alvesta Samordningsförbund Dnr LK/101144

14 14(19) att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Alvesta Samordningsförbund har inkommit med revisionsberättelse och årsredovisning för Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltog inte Jan Sahlin i beslutet om ansvarsfrihet. 92 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för år 2009 Markaryds Samordningsförbund Dnr LK/ att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Markaryds Samordningsförbund har inkommit med revisionsberättelse för år Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltog inte Annelill Davidsson och RosMarie Jönsson Neckö i beslutet om ansvarsfrihet. 93 Skriftlig information: Revisionsrapporter och landstingsstyrelsens svar Dnr LK/ samt Dnr LK/ notera informationen.

15 15(19) Landstingsfullmäktiges presidium har tillsammans med revisorernas presidium beslutat att missiv och sammanfattning av revisorernas granskningsrapporter samt landstingsstyrelsens svar på rapporter skall delges fullmäktige. Följande rapporter och svar delgavs fullmäktige: a) Revisionsrapport Granskning av Rättspsykiatriska Regionkliniken samt landstingsstyrelsens svar på revisionsrapporten Dnr LK/ b) Revisionsrapport Intern kontroll, räkenskaper och årsredovisning samt landstingsstyrelsens svar på revisionsrapporten Dnr LK/ Landstingsstyrelsen hade, och 101, beslutat att informera landstingsfullmäktige om rapport och svar. 94 Skriftlig information: Slutdeklaration från AER:s konferens Alkoholens inverkan på vår region och vad kan man göra åt det att notera informationen Slutdeklaration från Assembly of European Regions AER, Kommitté 2- möte angående alkoholprevention, att förebygga alkoholskador i regionerna, överlämnades till fullmäktiges ledamöter för kännedom. 95 Skriftlig information: Musik i Syd Verksamhetsberättelse 2009 att notera informationen. Musik i Syd har i tryck presenterat verksamheten Verksamhetsberättelsen överlämnades till fullmäktiges ledamöter för kännedom.

16 16(19) 96 Interpellationssvar till Lennart Värmby om försämrad service med privatiserade apotek Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 79 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Interpellationen rör omregleringen av apoteksmarknaden och interpellanten är tveksam till om detta har lätt till en förbättring. Interpellanten ställer följande frågor; 1. Patienten i centrum heter det ofta på vilket sätt blir servicen och tillgängligheten bättre när apoteken inte längre kan samverka, trots att de finns på samma ort eller kommun? 2. Det sägs från borgerligt håll att konkurrens ger lägre priser och bättre service. Receptfria värktabletter och annat som nu kan köpas snart sagt överallt visar sig vid prisjämförelser snarare ha stigit i pris. På vilket sätt är privatisering till gagn för oss vanliga medborgare? 3. Närhet till vård är viktig. När nu stora varuhuskedjor etablerar apoteksavdelningar är risken uppenbar att de små apoteken på småorterna går samma öde till mötes som lanthandlarna. Hur ska distributionen ordnas till de många multisjuka på mindre orter eller i glesbygd, som har svårigheter med att själva ta sig till de stora köpcentra med apotek, som kommer ta över? Inledande kommentarer Landstingsfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa interpellationer till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. I Landstinget Kronoberg har vi historiskt varit generösa med att ta upp interpellationer till behandling. Under innevarade mandatperiod har samtliga inkomna interpellationer behandlats trots att många interpellationer snarare har berört ämnen som ligger utanför landstingsfullmäktiges ansvarsområde än inom. I kommunallagens 49 står följande; Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Mot bakgrund av ovan lagtext skulle landstingsfullmäktige kunna besluta att inte låta aktuell interpellation ställas eftersom apoteksmarkanden och omregleringen av den samma ligger utanför mitt och landstingsfullmäktiges ansvarsområde. Jag besvarar dock gärna interpellantens frågor men vill för framtiden uppmärksamma fullmäktiges ledamöter om den lagstiftning som styr fullmäktiges arbete. Det är varken rimligt eller i enlighet med kommunallagen att avkräva mig som landstingsstyrelsens ordförande svar på frågor som jag och fullmäktige inte har makt att besluta över.

17 17(19) Svar på interpellationen Den nya lagstiftningen som öppnat upp för fler aktörer än Apoteket AB att driva apotek trädde i kraft den 1 juli Således är det för tidigt att dra långtgående slutsatser om konsekvenserna av omregleringen men interpellanten väljer att spekulerar vitt och brett. Dessutom gör interpellanten detta utan stöd för sina påståenden vilket naturligtvis sänker interpellationens trovärdighet. För att besvara interpellationens frågor vill jag inledningsvis redovisa några fakta om vilka regler som gäller för apotekens verksamhet samt villkoren för den utförsäljning som skett av delar av Apoteket AB. Cirka 2/3 av Apoteket AB s drygt 900 apotek har sålts ut i åtta kluster omfattande vardera 10 till drygt 200 apotek. Dessa kluster förvärvades av Apoteket Hjärtat, Kronans Droghandel Retail AB, Medstop Holding AB samt Vårdapotektet i Norden AB. Alla apotek och även apoteksombud blir kvar i minst tre år och de nya aktörerna har ålagts ansvar för apotekstäckningen i landet i samband med avyttringen. Under denna tid får inga klusterapotek läggas ner eller avyttras. Utöver nämnda kluster har även bl.a. ICA och Åhléns öppnat egna apotek vilket stärkt tillgängligheten för oss som kunder. Interpellanten menar att apoteken inte längre kan samverka efter omregleringen vilket är ett felaktigt påstående. Det går självfallet utmärkt för apoteken att samarbeta även fortsättningsvis. Efter omregleringen har det, som interpellanten påpekar, ibland varit problem för kunder att få besked om ett läkemedel som inte finns inne på ett apotek finns inne på ett annat men branschen har lyssnat till kritiken. Sveriges Apoteksförening, som organiserar samtliga 12 aktörer på den svenska apoteksmarknaden, har enats om hur sådana situationer skall lösas tillförmån för kunderna. En viktig utgångspunkt för omregleringsarbetet har varit att garantera allas rätt till läkemedel på lika villkor. Därför är apoteksmarknaden alltjämnt allt annat än avreglerad den är omreglerad. Regelverket är omfattande och rör allt från tillgänglighetsfrågor, till kvalitet, säkerhet och prissättning. Särskilt kan nämnas att högkostnadsskyddet är oförändrat och att apoteken har en tillhandahållandeskyldighet. Samtliga apotek har skyldighet att tillhandahålla alla läkemedel som förskrivs på recept. Det innebär att en kund som regel kan räkna med att få sitt läkemedel inom 24 timmar. Med ett större utbud av apotek kan man nu också vända sig till ett annat apotek vilket uppenbarligen Värmby ser som ett problem men som jag ser som en fördel. Min övertygelse är att konkurrensen kommer leda till en förbättrad service vilket jag personligen som kund redan har känt av. Beträffande prisnivåerna är det min uppfattning att det är för tidigt att egentligen dra några slutsatser om hur omregleringen har och kommer att påverka. Prissättningen av receptbelagde läkemedel är fortfarande kraftigt reglerad med en enhetlig prissättning och prissättningen av receptfria läkemedel är precis som tidigare fri. När det gäller de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som fastställer priserna. Läkemedel som inte är utbytbara får apoteken köpa in till lägre priser än de som TLV fastställt och s.k. parallellimporterade läkemedel, utan generisk konkurrens, får köpas in och säljas till priser som

18 18(19) understiger det inköpspris respektive försäljningspris som TLV fastställt. När det gäller de receptfria läkemedlen är prissättningen fri och prisnivåerna varierar därav, inte minst mellan olika typer av butiker. För mig är det inte konstigt att t.ex. priset för nässprej är högre hos den kvällsöppna servicebutiken jämfört med mitt lokala apotek. Som kund får jag möjlighet att välja att utnyttja den bättre tillgängligheten som t.ex. bensinstationen eller servicebutiken erbjuder eller det lägre priset och det bredare sortimentet som mitt apotek erbjuder. Tackvare att det nu är möjligt att sälja receptfria läkemedel i andra butiker än apotek har antalet försäljningsställen kraftigt ökat vilket har förbättrat tillgängligheten, inte minst på landsbygden och i glesbygden. Möjligheten att sälja receptfria läkemedel har också gett bättre förutsättningar för t.ex. lanthandlare att överleva. Det tycks som om interpellanten inte delar min uppfattning att det är bra att man som t.ex. småbarnsförälder kan köpa något febernedsättande till sitt förkylda och skrikiga barn även på kvällstid. Interpellantens parti förordar ett återförstatligande av apoteksmarknaden och således förespråkar man en försämrad tillgänglighet och service vilket jag finner märkligt. Möjligheten att köpa receptfria läkemedel i fler butiker är också en viktig folkhälsoinsats. Innan omregleringen var det möjligt att 24-timmar om dygnet köpa tobak men inte att köpa nikotinläkemedel. För mig och alliansregeringen har det varit ett viktigt mål att det skall vara minst lika enkelt att få tag på rökavvänjningsprodukter som att få tag på tobak. Det är viktigt för folkhälsan och för vårt eget landstings arbete med att minska tobaksanvändningen i Kronoberg. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 97 Interpellationssvar till Michael Öberg om psykospatienters rätt till livsstilsförändringar Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 80 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Enligt interpellationen visar studier att personer med psykos ofta är i behov av att förändra sin livsstil samt att det finns starka skäl att erbjuda dessa personer ett kvalificerad stöd till livsstilsförändringar. Med anledning av detta ställer interpellanten följande fråga; 4. Får patienter med psykos ett kvalificerat stöd till livsstilsförändringar idag inom Landstinget Kronoberg? Svar på interpellationen Precis som interpellanten påpekar har ofta psykospatienter behov av stöd och hjälp för att förändra sin livsstil till det bättre. Många psykospatienter går upp

19 19(19) mycket i vikt, har perioder med omfattande medicinering och har ofta en livsstil som innebär att de behöver råd och stöd i livsstilsfrågor. Därför erbjuder Landstinget Kronoberg vårdprogrammet Ett sundare liv som är en del av psykiatrins samlade behandlingsutbud inom psykosvården. Detta program innehåller samtals- och gruppbehandlingar i livsstilsfrågor. Vid sidan om detta program erbjuds patienterna särskilt stöd för att sluta röka och FAR erbjuds likaså. Målsättningen är att öka användningen av FAR som en del av stödet och behandlingen för denna patientgrupp. Vid sidan av ovan nämna mer riktade insatser så bedriver som bekant Landstinget Kronoberg ett brett och ambitiöst folkhälsoarbetet där t.ex. Det Goda Livet är en viktig del. Det arbetet som bedrivs inom folkhälsoenheten vänder sig till alla grupper/patienter och medborgare i vårt län och således också till psykospatienter. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 98 Ledamöternas frågestund Ingen fråga ställdes. 99 Avslutning 1:e vice ordförande Yngve Filipsson tackade ordförande Rolf Sällryd och önskade honom en skön och avkopplande sommar. Ordförande Rolf Sällryd tackade och önskade alla en glad sommar samt förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Marianne Hammarström Justerat Rolf Sällryd Ragnar Lindberg Karin Sjöblom Ordförande 2:e vice ordf. Ledamot Protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla den 24 juni vilket intygas av: Marianne Hammarström

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet PROTOKOLL 1 (6) Ledningsenheten Justeringsdatum 2006-10-30 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-10-17 FU 5/06 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 17 oktober kl.

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Kansliavdelningen, 2005-03-08 ÄU 2/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 8 mars kl. 9.00-14.30 Plats Närvarande ledamöter Bulten, Rådmannen, Alvesta Ann-Charlotte Kakoulidou

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-13 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet 1 (5) Landstingets Kansli Barn- och ungdomsutskottet/ Justerat 2010-05-31 Barn- och ungdomsutskottet Tid Fredagen den 21 maj kl. 13.00-16.30 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet Ingelstadsvägen

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-07 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ 2005-09-06 BU 4/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 6 september kl. 14.00-16.10 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-05-23 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2014-06-03 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.15 16.00 Plats Närvarande ledamöter Vårdcentralen Lessebo, Storgatan 27, Lessebo

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum

Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet 1 (6) Landstingets Kansli Barn- och ungdomsutskottet/ Justerat 2010-02-19 Barn- och ungdomsutskottet Tid Fredagen den 12 februari kl. 13.00 17.15 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet Ingelstadsvägen

Läs mer

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare PROTOKOLL 1(9) 2009-12-17 61-86 Protokoll fört vid sammanträde i Halmstad 2009-12-17 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Marie Sällström (S) Bodil Nyström (S), ersättare Petronella

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP)

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP) Landstingsstyrelsen Datum Tid Kl 09.15-15.45 Plats Kl 09.15 Länsmuseet Gävle tillsammans med Styrelsen för Region Gävleborg Kl 12.30 Ledningskontoret lokal Lodjuret, informations- och beslutsärenden Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Landstingets kansli 2009-05-18 ÄU 4/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-06-01. Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16.

Landstingets kansli 2009-05-18 ÄU 4/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-06-01. Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-01 Äldreutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16.00 Konferensrum Nova

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Ledningskontoret, lokal Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Lennart Gard (S) Patrik Stenvard (M)

Ledningskontoret, lokal Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Lennart Gard (S) Patrik Stenvard (M) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15-16.00 Plats Ledningskontoret, lokal Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Lennart Gard (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 2002-10-29 LKD 01549. 81 Motionssvar. "Utveckling av Nynäs/Ökna" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL 2002-10-29 LKD 01549. 81 Motionssvar. Utveckling av Nynäs/Ökna (Lf) Bakgrund DIARIENR 2002-10-29 LKD 01549 81 Motionssvar. "Utveckling av Nynäs/Ökna" (Lf) Bakgrund Mihkel Nömm (mp) lämnade 2001-10-08 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2001-10-30. Motionären

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Bilaga 10:12 till kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2004, 18 PM 2004 RVI+VII (Dnr 316-1719/2004) Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Ej närvarande: Kajsa Carlsson (MP)

PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Ej närvarande: Kajsa Carlsson (MP) PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer