ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325"

Transkript

1 ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, 1

2 Disclosure Principal InvesKgator i LAMDA 1 och 2 Janssen Cilag, (Concerta) Konferensresor med NovarKs (Ritalin) Konferensresor med Lilly (StraUera) Konferensresor med Evolan Pharma (Medikinet) Utbildningsuppdrag för Janssen Cilag, Lilly och Evolan Pharma Advisory Board för NovarKs, Shire och Lilly

3 DisposiKon Hur vanligt är, och vad är ADHD, och hur påverkar funkkonshindret livet Farmakologisk behandling av vuxna utan och med samsjuklighet Inkl SoS riktlinjer, okt

4 ADHD- prevalens i befolkningen ADHD- prevalensen hos vuxna 2-5%(4,2%). (1) Jmf Klinisk Depression I vuxen ålder könskvot M:K 1,5:1. Kvinnor troligen underdiagnos.(2) Många som söker idag gör det för au barnen fåu ADHD- diagnos (3) Av de som erhållit ADHD- diagnos som barn/ungdom har: - 2/3 kvar symtom i vuxen ålder - Hälben uppfyller ADHD- diagnos i vuxen ålder - Nästan alla har kvarstående funkkonspåverkan i vuxen ålder - Guldberg- Kjär, Taina (2013). ADHD in old age - Self- rated symptoms and Clinical informa8on from a Popula8on- Based Swedish Sample Aged 65 and older. Department of Psychology. University of Gothenburg, Sweden. 1.Kooij et al. BMC Psychiatry 2010; Fayyad et al. Br J Psyciatry 2007;190; Faraone et al.psych. Med. 2006;36;

5 Hur vanligt är förekomsten av ADHD på psykiatrisk öppenvårdsmouagning i UK? 194 pakenter.59 avbröt, 11 exkluderade. 124 kvarstående (57 män, 67 kvinnor) ASRS och Wender Utah RaKng Scale 22 % (27st) uppfyllde ADHD- diagnos Rao.Place. Progress in Neurology and Psychiatry Volyme 15, Issue 5, 21 Oct 2011 Sverige, Nylander et al: drygt 20% på allmänpsykiatrisk mouagning (2002), samtliga väl utredda

6 Prevalens av ADHD, vid Substance Use Disorder(SUD) Metaanalys 2012 Katelinje van Emmerik- van- Oortmerssen et al, Drug and Alcohol Dependence. Volym 122, 1 april 2012 Metaanalys av 29 studier. Resultat: 1/ 23,1% av alla med SUD* uppfyllde kriterier för ADHD enl DSM IV 2/ Kokainberoende var förknippat med lägre ADHD- prevalens jmf med alkohol-, opiat-, och andra beroenden SUD*= Substance Use Disorder = Substansbruksyndrom enl DSM

7 Prevalens ADHD hos de som söker behandling för missbruksproblem ASRS - 40% posikva (Ungern 20,8 % - Norge 65,9%) (Jean- Pierre Chiasson et al. QuesKoning the specificity of ASRS- v1.1 to accurately detect ADHD in substance abusing populakons. 183 SUD screenad for ADHD med ASRS- v1.1 och sedan undersökta av psykiatriker specialiserad på ADHD. Av de som uqöll posikvt för ADHD med ASRS, bekräbades ADHD- diagnosen bara hos 26%) DSM IV (Ungern 5,4% - Norge 31,3%) DSM 5 (Ungern 7,6% - Norge 32,6%) Observera au ASRS visar aktuella problem(senaste 6 mån), de fyra första är ExekuKva symtom. Kroniskt psykiskt sjuka uppvisar oba ADHD- symtom. ADHD- diagnos kräver au det allkd finns symtom och au de funnits allkd. Krävs således vuxen och barnanamnes. Skolanamnes vikkg. Van de Glind et al.drug Alcohol Depend 2014;134;

8 Vad Är ADHD Kärnsymtomen Dorsala anterior cingulate cortex Cortico-striatal-thalamic-cortical loop Dorsala laterala PFC Cortico-striatal-thalamic-Cortical loop Uppmärksamhetssymtom Selektiv Att. Kvarhållen Att, problemlösning Hyperaktivitet Impulsivitet Prefrontala motorcortex Cortico-striatal-thalamic-cortical loop Orbitala frontalcortex Cortico-striatal-thalamic-cortical loop Per Woxler,Specialist i psykiatri, 8 Fritt efter Stephen M Stahl

9 Utah- kriterierna för vuxna Wender,P.H., Wolf,L.E. And Wasserstein, J. (1993) Adults with ADHD An Overview. Annals New York Acdemy of Science, 931, 1-16) Per Woxler,Specialist i psykiatri, 9

10 Krävs både symtom från A + B + minst två från C G Vilket innebär au pakenten har en ADHD, kombinerad A. MotorhyperakLvitet B. Uppmärksamhetsstörning C. AffekKv labilitet D. HeU temperament, kortvariga utbrou E. EmoKonell överreakkvitet F. DesorganisaKon, oförmåga au sluqöra uppgiber G. Impulsivitet H. Associerade drag Per Woxler,Specialist i psykiatri, 10

11 Effekter av ADHD bortom kärnsymptomen Sjukvårdssystem 33 % fler akutbesök 1 10 x fler öppenvårdsbesök 2 5 x fler önskemål om öppenvårds- recept 2 3 x fler inläggningar i slutenvård x fler olyckor med motorfordon 3,4 Utbildning och arbete Lägre yrkesställning 8 Ökad frånvaro 9 och kostnad för arbetsbortfall 9-10 Låga betyg i förhållande till kapacitet 6 Missar deadlines och tappar ofta bort saker 5-6 Ofta sen till jobbet/möten 5-6 Familj Benägenhet för känsloutbrott 5-6 Familj Känner sig Benägenhet missmodig p.g.a. för ständiga känsloutbrott misslyckanden 6,11 5 Låg självkänsla Känner 5-6 sig missmodig p.g.a. ständiga Mer kaotiska personliga misslyckanden rutiner och 6,11 familjerutiner 6 Högre frekvens av skilsmässa/separation Låg självkänsla 6,11 mellan föräldrarmer 7 kaotiska personliga rutiner och familjerutiner 11 Patient Högre frekvens av skilsmässa/separation Socialt mellan föräldrar 12, x syskonbråk 14 [taggarna eber x Svårigheter att skapa/upprätthålla vänskapsrelationer står för en uppåtriktad pil] [ändra i 5 Dålig lyssnare och otillräcklig social kompetens Powerpoint Kll 2 4 x fler. Även i 5 Snar till ilska och att nedanstående uttrycka sig kränkande när han/hon blir arg 5 Svårt att hantera ekonomi 6 Missbrukssjukdomar: 2 x högre risk 11 och tidigare debut 12 Mindre benägna att sluta röka Leibson et al Hodgkins et al Sobanski et al Barkley et al Searight et al Weiss et al Brown and Pacini Manuzza et al Secnik et al Birnbaum et al Biederman et al Milberger et al Pomerleau et al.1995.

12 Kriminalitet I nyligen avslutad, men ej publicerad studie, Daabs(The development of aggressive anksocial behavior study), Visar forskare från Lund och Göteborgs universitet följande:(arkkel Dagens medicin nr11/15 mars 2015) 270 manliga, unga (18-25år), våldsbrozslingars psykiska hälsa : Depression: 50% hade någon gång i livet drabbats av depression som krävt behandling Ångest: 50% hade någon gång drabbats av ångestsjukdom, främst panikångest ADHD: 63%(jmf 5-7%) uppfyllde kriterier som barn och 43 % (jmf 4%) uppfyllde ADHD idag AuLsmspektrumstörning: 10% uppfyllde kriterier (jmf 1% i normalbefolkning) PsykoLskt symtomatologi: 8% (jmf 3 %) Bipolär sjukdom: 5% (jmf1%) Missbruk/Beroende: 80% uppfyllde kriterier för missbruk eller Beroende Slutsats: Tidigt utanförskap, Kdigt debuterande Uppförandestörning. Dessa barn måste hiuats Kdigare och effekkva åtgärder måste säuas in, 40% hade hab kontakt med BUP, således fångade i skyddsnätet, inte räu hjälp

13 Longitudinella studier på barn med ADHD Vilka barn skall man vara extra observant på? Barn med ADHD + CD och/eller bipolär sjukdom har den största risken au utveckla SUD (Biederman et al 1997; Lambert et al 1987; Lynskey a Fergusson 1995; Manuzza et al 1993; Weiss et al 1985; August et al 2006; Katusic et al 2005; Wilens et al1999) CD har den största implikakonen och vissa studier pekar på au den ensam är orsaken Kll SUD hos personer med ADHD (Barkley et al 1990; McGough et al 2005) ADHD ensamt är en oberoende risk för utveckling av SUD (ung trefaldig riskökning, samt Kdigare debut) (Biederman et al 1995; Milberger et al 1997; Katusic et al 2005)

14 DiagnosKk av ADHD Vad skall vi ha svar på? 1. Klinisk diagnoskk ukfrån anamnes, från Kdig ålder Kll idag, från föräldrar, andra närstående, skola, arbete samt pakentens egen beskrivning - kriterium A(symtom idag) + B(funkKonshindrande symtom före7/12åå) + C (funkkonsnedsäuning orsakad av symtomen > 2 områden) + D (kliniskt signifikant funkkonsnedsäuning socialt el arbete el studier) + E (..förklaras inte bäure av någon annan psykisk störning..) 2. DiagnosKska instrument ( olika skauningsinstrument, semistrukturerade intervjuer..). Finns inget diagnoskskt instrument som självständigt kan användas för au ställa diagnosen ADHD. (Finns ca 15 st i Sverige)- Kriterium A+ B + C + D + E (differenkaldiagnoskk och komorbiditet) 3. Neuropsykologisk utredning. Kriterium A+C+D+E 4. Funktonsbedömning. Kriterium C+ D Ebersom diagnosen ADHD i slutändan är en klinisk diagnos, som bygger på informakon från flera olika källor, kan de diagnoskska testen vara Kll nyua. (SBU) Praxisundersökning (SBU) som gjordes visade stor spridning i såväl, Kd som läggs ner, liksom väntekder. Ju större omfauning på utredning, ju längre väntekder

15 Farmakologisk behandling

16 Verkningsmekanism Verkningsmekanismen för atomoxetin vid ADHD antas ha samband med dess selektiva hämning av återupptagningen av noradrenalin Presynaptiskt neuron Tyrosin Dopamin Noradrenalin (NA) NA Presynaptiskt neuron Tyrosin Dopamin Noradrenalin (NA) NA NAtransportör NA NA Synaptisk klyfta NA-receptor Atomoxetin NA NA Postsynaptiskt neuron Postsynaptiskt neuron Simpson et al. Drugs. 2004;64(2): Image copyright owned by Eli Lilly and Company.

17 Farmakologisk Behandling av ADHD Vuxna utan aktuellt /närliggande Missbruk/Beroende Enl SoS Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn o vuxna stöd för beslut om behandling (remissversion okt 2014) skriver man, för nyinsäuning hos vuxna med ADHD har läkemedel med atomoxekn och metylfenidat godkänts Endast AtomoxeKn och Kapsel Ritalin som är godkänt för nyinsäuning hos Vuxna med ADHD. Medkinet sedan länge godkänt i Tyskland. Om vare sig AtomoxeKn eller CentralsKmulanKa uppnår god effekt, ser jag Amfetaminpreparat som andrahandspreparat (tredjehandspreparat.) Ebersom Elvanse idag är godkänt, kommer Läkemedelsverket hänvisa Kll deua, om licensansökan görs på Dexamfetamin(Metamina) och troligen även på Amfetamin, trots au de inte har helt likvärdiga effekter

18 RekommendaKoner om läkemedelsbehandling av adhd (SoS okt 2014,Remissversion) Det här dokumentet innehåller rekommendakoner om erbjudande av behandling med centralt verkande sympatomimekka vid följande diagnoser: adhd adhd och samkdigt substansbruksyndrom adhd och samkdig auksm adhd och samkdig egentlig depression adhd och samkdigt ångestsyndrom adhd och samkdiga bipolära syndrom. LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ADHD HOS BARN OCH VUXNA SOCIALSTYRELSEN

19 Centralt verkande sympatomimekka Kll personer med adhd RekommendaLon :Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimekka Kll barn från 6 år och vuxna med adhd. Läkemedelsbehandlingen bör erbjudas som en del i eu behandlingsprogram. Bör (stark posikv rekommendakon) För palenter/brukare: De flesta pakenter eller brukare skulle vilja ha åtgärden, endast en liten andel skulle avstå För kliniker: De flesta pakenter eller brukare bör erbjudas åtgärden För beslutsfazare: RekommendaKonen kan användas för au styra praxis i de flesta situakoner LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ADHD HOS BARN OCH VUXNA SOCIALSTYRELSEN, remissversion

20 Vad bör göras inför erbjudande om behandling? Vid utredning och diagnoskk bör följande göras inför ez eventuellt erbjudande om behandling med centralt verkande sympatomimekka: noggrann differenkaldiagnoskk en utredning av samsjuklighet i andra psykiatriska Kllstånd som kan påverka effekten av och riskerna med läkemedelsbehandling av adhd en utredning av medicinska faktorer som kan medföra risker i samband med läkemedelsbehandling av adhd en genomgång av andra läkemedel som personen använder och som kan interagera med läkemedelsbehandling av adhd en undersökning av eventuellt drogbruk eller - beroende hos personen som kan påverka effekten av eller riskerna med läkemedelsbehandling av adhd en bedömning av livssllsfaktorer och sociala omständigheter som behöver beaktas i samband med läkemedelsbehandling för au den ska kunna ges på eu för den enskilda personen och samhället säkert säu en behandlingsplan som även omfauar en målsäuning för läkemedelsbehandlingen och en strategi för uppföljning och utvärdering av effekter och biverkningar. LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ADHD HOS BARN OCH VUXNA SOCIALSTYRELSEN, remissversion

21 Vad bör beaktas i samband med behandling? Läkemedelsbehandling ersäzer inte andra insatser. PaKenter som redan är föremål för andra stödåtgärder kan behöva dem även fortsäuningsvis. PaKenter som erbjuds läkemedelsbehandling kan utöver denna åtgärd behöva även andra former av stöd som bidrar Kll au hantera symtom och stödja funkkon. Vid inledningen av läkemedelsbehandlingen bör de som närmast berörs och som ska ansvara för behandlingen (som pakenten och dennes närstående) erbjudas informakon och utbildning om behandlingen, ebersom det kan förbäura följsamheten och därmed effekten av den. Under pågående läkemedelsbehandling bör förskrivaren konknuerligt vara uppmärksam på nykllkomna sociala, medicinska och psykiatriska faktorer som kan påverka förutsäuningarna för och effekterna av behandlingen. Vid bristande effekt av behandling med centralt verkande sympatomimekka bör förskrivaren ta förnyad ställning Kll adhd- diagnosens validitet. Det finns inneboende risker med förskrivning av narkolkaklassade läkemedel (spridning, förlust, beroendeutveckling). Förskrivaren bör därför undvika au skriva ut en stor mängd av sådana läkemedel samkdigt och vara restrikkv med au ersäua förlorade preparat. LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ADHD HOS BARN OCH VUXNA SOCIALSTYRELSEN, Remissversion

22 Behandling med AtomoxeKn Vår erfarenhet är att det är klokt att öka dosen långsamt. Vi brukar ge mg med ökning en gång / vecka. Effekten dröjer. Täta besök hos ssk för motivation att fortsätta. Effektökning även mellan vecka 6-12! Vi tar nolltest med TOVA och gör nytt test efter 8-12 veckor. Atomoxetin speciellt lämpat för personer med comorbid ångestsyndrom och alkoholberoende / narkotikamissbruk. Atomoxetin medför att medicindelningar/kontroller kan glesas jmf med CS

23 Olika beredningsformer av takyfylaxi (akut tolerans) kräver skgande konc under dagen för bibehållen effekt metylfenidat kortverkande metylfenidat x 3 plasmakoncentrakon effekt- svacka risk för rebound- symtom medellångverkande metylfenidat långverkande metylfenidat prakkskt taget eliminerat före nästa dos: känsligheten återvänder Kll utgångsläget Kurvorna är inte uppmäua utan konstruerade för au demonstrera principer 24 Kmmar Produktresuméer för preparat innehållande metylfenidat, 23

24 Huss M., Ginsberg Y., Tvedten T., Arngrim T., Philipsen A., Carter K., Chen C-W., Kumar V. Methylphenidate Hydrochloride Modified-Release in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Adv Ther, 2014;31(1):44-65.

25 Study design Week 1 (Day 1) Week 9 (Day 63) Week 14 (Day 98) Week 40 (Day 280) 80 mg/d 60 mg/d 40 mg/d Placebo Titration to optimal dose of 40, 60 or 80 mg/d RandomizaKon (3:1) to conknue opkmal dose (40, 60, 80 mg/d) or placebo Flexible-dose 2 weeks 3 weeks 6 weeks 5 weeks 6 months 6 months Screening Titration Period 1 (Double-Blind) Fixed dose Optimal dose Period 2 Withdrawal Period 3 (Double-Blind) Extension (Open Label) Baseline/ Randomization 1 *All patients start titration at 20 mg/d Period 3 Baseline/ Randomization 2 ConfirmaLon of effeclve and safe dose range Dose oplmizalon Maintenance of effect Long term safety Huss M et al. Adv Ther :44 65.

26 Behandling med centralskmulanka Individuell dosering med stora variakoner i dos Kräver nogsam dosinställning Kontrollera vitalparametrar och psykiskt status Kombinera med andra ickefarmakologiska insatser Var medveten om au det är narkokska preparat CentralsKmulanKa har allmän posikv effekt vad avser vakenhet, ork, KogniKv snabbhet på alla, men stor effekt för de med ADHD. Ge realiskska förväntningar vad farmakologisk behandling kan ge

27 Amfetaminpreparat Endast Elvanse som är registrerat i Sverige, krävs licens via läkemedelsverket för övriga Racemiskt Amfetamin, 5mg- dos enl läkemedelsverket <100mg normaldos, fördelat på 3-4 doser/dygn. (jmf med d- amf något högre effekt på NA.) Dextroamfetamin = Metamina, 5 mg, ung samma doser som racemiskt amfetamin Adderall och Adderall XR ger jämnare konc, längre duraton, 1- dos ¼ d- amf sakarat ¼ d- amf sulfat ¼ d/l- amf aspartat ¼ d/l- amf sulfat Lisdexamfetamin = Elvanse, 30/50/70mg = prodrug Kll d- amf. Kopplat Kll L- lysin som spjälkas av i närvaro av enzym i blod. Ger ej kickeffekt vid iv. + Längre durakon= endos RabaUerat. Kostnad ca 25-35kr/dygn(30-70mg/dygn)

28 Lisdexamfetamin Elvanse Prodrug, akkveras genom spjälkning i blod. Minskar first- pass- effekt i levern? Långsam metabolism och frisläppning medför uteblivande av kickeffekt, även om det tas iv. 30mg Lisdexafetamin Dismetylat motsvarar 8,9mg d- amf 50mg ,8mg d- amf 70mg ,8mg d- amf Fall: Fall: Manlig pakent med 30- årigt iv Amfetaminberoende. Helt normalt TOVA eber 50mg(14,8mg) med 6 Kmmars durakon Med 70mg(20,8mg) 8 Kmmars durakon. Har nu mg dagligen

29 Guanfacin (Intuniv 1-4mg) SelekKv alfa 2 adrenerg rec- agonist Minskar tonus i sympakska nervsystemet FörbäUrar i studier arbetsminne, focus och minskar avledbarhet Ej helt klarlagd verkningsmekanism Blir troligen registrerat under året Ej narkokka

30 5 Vilka droger nyujas av personer med ADHD/Missbruk? Alla!

31 Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 opiater Situation 2 Minskad Belöning/Lust Minne 2 Ecstasy MyOpiatrec. Morfin Heroin Dextropropoxifen? Kodein + Tramadol Nicotin Buprenorfin rec + Nicotin + Hippocampus Cerebellum + Basala gangl. Cannabis Thalamus CB1 Anandamid + NA + + LUSTCENTRUM Serotonin? + Mesolimbiska dopamin systemet Sötsaker + -(+) Endorfiner Enkefaliner Dopamin N. Accumbens GHB + GABA-A Alkohol Glutamat Hippocampus Bensodiazepiner Centralstim Frontalcortex olust-relief reward Sedation, Lugn GBL + + Ventrala tegmentum HPA-Axeln -(+) NMDArec Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Amfetamin Kokain etc Lust/belöning

32 Droger i gråzonen, RC- drugs(research chemicals)designer drugs, legal highs, smart drugs, Nya PsykoakKva Substanser (NPS) NarkoLka, Svensk definilon:..läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med läuhet kan omvandlas Kll varor med sådana egenskaper.. Lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (2011:111) (1/3 av nedan) - Substansen har förklarats som narkokka eller hälsofarlig vara av InternaLonell konvenkon, men beslutet har ej träu i krab - Substansen har förklarats som narkokka eller hälsofarlig vara av NaLonell lagskbning, men beslutet har ej träu i krab. - Substansen kan antas komma av regeringen förklaras som narkokka eller hälsofarlig vara Krävs dessutom au substansen används i sybe au uppnå berusning eller annan påverkan

33 STATISTIK GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Antal förfrågningar Amfetamin Cannabis Ecstasy GHB Kokain Opiater Droger i drinkar Hallucinogena svampar Övriga År

34 Ökar centralskmulerande behandling hos barn risken för SUD senare i livet? ProspekKva studier är naturaliskska, icke randomiserade och därmed bemängda med flertal confounders, således svårt au få definikva svar. Metanalyser, två studier upp Kll adolescens, samt 5 st Kll vuxenålder visar ej ökad risk med användning av centralskmulanka, tvärtom skyddande effekt vid 4 år uppföljning (OR=1,9) (Wilens et al 2003) Vid 10- årsuppföljning (medelålder 22 år) sågs vare sig protekkv effekt eller ökad risk för SUD. Vare sig ålder för start av CS eller durakon av CS hade betydelse för utveckling av SUD (Biederman et al Am J Psych May 2008, 165: ) Går dock inte au utesluta au det är behandlingen i stort snarare än medicineringen i sig (Molina et al J Am Acad Child Adolsc Psych 2007, 46: ) En cross- seckonal studie på collegestudenter visade au pakenter med dåligt medicinkontrollerad ADHD var mer benägna au använda tobak och andra droger (Upadhyaya et al 2005)

35 Missbruksrisk och spridning av ADHD- medicinering I en 10- årsuppföljning av pojkar med ADHD (medelålder 21 år) sålde 11% sin medicin (kortverkande CS) och 22% hade felanvändning (Wilens et al 2006)- USA Högst risk hos de med CD och/el missbruk (Wilens et al 2006) Störst risk med kortverkande CS (Teter at al 2006), dock har ingen publicerad studie tydligt visat au risken är mindre för depåberedningar Egen erfarenhet - eu allt större problem. Läs Flashback och olika drogforum

36 Missbruksrisk och spridning av ADHD- medicinering (forts) Fungerar väl om man väljer långverkande och har god kontroll (Mariani a Levin 2007) AtomexeKn eller Bupropion eller långverkande CS kan vara eu alternakv hos personer med ADHD+SUD (Jaffe 2002, Langer et al 1986, Riggs 1998) AtomexeKn framförs som alternakv i gruppen vuxna med ADHD+SUD (Jasinski et al Drug alcohol Depend : ; Michelsen et al 2003; Heil et al 2003; Wilens et al 2008)

37 Missbruksrisk metylfenidat (forts) Eufori och posikv förstärkning sågs endast vid iv och nasal användning, ej vid peroral användning. DeUa trots au samma koncentrakoner uppnåddes i striatum (Volkow ND et al Variables that effect the clinical use and abuse of methylphenidate in the treatment of ADHD. Am J Psychiatry 160: ) Absolut nivå av DA har inte betydelse för au uppnå high även om det har betydelse för intensiteten (Volkow et al 1995; Volkow and Swanson 2003) Kickeffekt (High) styrs av farmakokinekska effekter och administrakonssäu (haskgheten på DA- stegringen i N.Accumbens)

38 Men. Studier har visat au även peroral administrering av metylfenidat och amfetamin kan ge upplevelse av påverkan (self report like drug, drug effects, high, good effects ) och därmed missbruks- potenkal (Kollins et al 2001; Rush, Kollins and Pazzaglia 1998) Beredningsform: extended release ger långsammare stegring av dopaminkoncentrakoner. Dos: högre dos ger snabbare peak Egen refleklon: Personer mer Kdigare centralskmulankamissbruk upplever starkare utsä ngsbesvär ( avtändning) och upplever denna som svårare och långvarigare på Concerta än medellångverkande, K. Ritalin,Medikinet

39 Varför skall alkoholkonsumkonen kontrolleras vid behandling med Metylfenidat?

40 Påverkan av etanol på metylfenidats farmakokinekk - 9 försökspersoner erhöll Metylfenidat(20mg) följt av intag av etanol (0,8g/kg), ca 3 STÖL 5,2% eller 1 fl vin 11-12% hos 70kg- person. eller omvänt etanol först och sedan metylfenidat. - Metylfenidat metaboliseras Kll inaklv ritalinsyra, av eu esteras - I närvaro av etanol inhiberas deua esteras och den aklva metaboliten etylfenidat bildas speciellt om etanol intas först. - I denna studie endast låga etylfenidatkoncentraloner (ung 10% av metylfenidat- koncentrakoner Koehm M et al. Influence of ethanol on the pharmacokinekcs of metylfenidate s Metabolites ritalinic acid and ethylphenidate. ArzneimiUelforschung. 2010;60(5):

41 Påverkan av etanol på metylfenidats farmakokinekk KS Patrick et al: Influence of ethanol and gender on methylphenidate Pharmacokine8cs and pharmacodynamics Clin Pharmacol Ther.2007 march;81(3): män + 10 kvinnor, åå,,medelålder för män 28,8(5,3), Medelvikt män 82,2, kvinnor, 23-35åå, medelålder 28,7(4,4), Medelvikt kvinnor 65,8 0,6g alk/kg kroppsvikt (ca 50g ren alkohol för män, 39g för kvinnor 30min före eller 30min e[er 0,3mg/kg racemiskt MPH po ( 25mg/20mg MPH resp) Cmax för d- MPH plasma ökar i genomsni\ ca 40% (15,3/21,5 ng/ml) och area under the curve (AUC) ca 25% Kvinnorna rapporterade signifikant högre upplevd effekt, de\a trots lägre p- MPH

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

ADHD-medicinering 2013-03-22

ADHD-medicinering 2013-03-22 ADHD-medicinering 2013-03-22 Per Woxler Spec.Psykiatri/Öl Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Disclosure Principal Investigator i LAMBDA 1 och 2,Janssen-C (Concerta) Advisory Board Lilly (Strattera)

Läs mer

Ungdomar och riskbruk

Ungdomar och riskbruk Ungdomar och riskbruk Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se PRIMÄRPREVENTION Skola Elever Föräldrar Personal SEKUNDÄRPREVENTION Kliniken Ungdomsresurs,

Läs mer

ADHD & Beroendesjukdom

ADHD & Beroendesjukdom ADHD & Beroendesjukdom Charlotte Skoglund, M.D., PhD Cereb Stockholm Klinisk Neurovetenskap & Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet Agenda Vad är ADHD och hur vanligt är det? Varför

Läs mer

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning. BESLUT 1 (6) Datum 2014-09-09 Vår beteckning FÖRETAG Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende

Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende Anders Håkansson, leg läkare, docent Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne Avd för psykiatri, IKVL, Lunds universitet Dagens program

Läs mer

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri ADHD hos barn Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri Hur många har egentligen ADHD? Ja Hur mycket är mycket? ADHD-karaktäristika följer en normalfördelningskurva 5 % ADHD-ish? 25 %

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i Barn och ungdomspsykiatri Med.dr. BUP Skärholmen Stockholm Indikatorer för utredning När ett

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Kerstin Malmberg, överläkare, med. Dr BUP Skärholmen Stockholm Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Stöd för beslut om behandling Rekommendationer

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-05-21

BESLUT. Datum 2015-05-21 BESLUT 1 (5) Datum 2015-05-21 Vår beteckning SÖKANDE Evolan Pharma AB Box 120 182 12 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet Bilaga II EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet 4 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Dexamed (se bilaga I) Dexamfetamin,

Läs mer

En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD

En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD Referens: Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg 2015-06-24. Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg 2015-06-24. www.fass.se.

Läs mer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer Charlotte Skoglund, M.D., PhD Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm Klinisk Neurovetenskap & Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet

Läs mer

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Observera: Dessa ändringar ska införas i gällande produktresumé, märkning och bipacksedel enligt de slutliga versioner som blev resultatet av koordinationsgruppens

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-12-18

BESLUT. Datum 2013-12-18 BESLUT 1 (6) Datum 2013-12-18 Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 33 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger? Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?, Med. Dr Inst. Klinisk Neurovetenskap Centrum för Psykiatriforskning Jenny.Haggkvist@ki.se Initialt drogtagande/bruk Tvångsmässigt drogtagande??? Beroende

Läs mer

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Anders Håkansson, med dr, leg läkare Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne Avd för psykiatri, Lunds universitet Co-morbiditet

Läs mer

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Läkemedelsberoende Joar Guterstam Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Ledamot expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Agenda Epidemiologi Förebyggande

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande BA Johansson, PhD, MD BUP, VO heldygnsvård, Malmö bjorn_axel.johansson@med.lu.se BUP:s vårmöte, Uppsala, 2016-04-21 Cannabis - förekomst Stor spridning i samhället

Läs mer

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska.

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. Information om ADHD och Concerta Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA VAD ÄR ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

ADHD in Substance Use Disorders Prevalence and Pharmacotherapy

ADHD in Substance Use Disorders Prevalence and Pharmacotherapy ADHD in Substance Use Disorders Prevalence and Pharmacotherapy Maija Konstenius, PhD, Licensed psychologist Karolinska Institutet Department of Clinical Neuroscience Handledare: Prof. Johan Franck, Nitya

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT För barn med ADHD hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Definition samsjuklighet Patienter (klienter) med psykisk störning och beroende eller missbruk Nationella

Läs mer

Cannabis och hjärnans belöningssystem

Cannabis och hjärnans belöningssystem Stockholm 12 oktober 2012 Cannabis och hjärnans belöningssystem Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Uppsala Universitet Upplägg 1. IntrodukFon Fll hjärnan 2. Beroende och belöningssystemet

Läs mer

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping SAD:s forskarmöte i Uppsala 21-22 november 2013 Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping Kerstin Käll MD, överläkare Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Hårprov i körkortsärenden

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

Läkemedel och trafik

Läkemedel och trafik Läkemedel och trafik 2016-05-18 Dorota Religa/ Kurt Johansson Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Regelverket om läkemedel och bilkörning LVFS 2009:13, 2;15: Vid förskrivning

Läs mer

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourette Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourettes syndrom överaktiva CSTCkretsar? Från teori till praktik! Brist på inhibition? För stark gas? Glutamate har en väsentlig roll i de cortico-striatal-thalamo-corticala

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Umeå 150211 Bo Söderpalm Professor/Öl Inst för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin och Beroendekliniken, Göteborg

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Narkotika som läkemedel

Narkotika som läkemedel Narkotika som läkemedel Behandling med centralstimulantia hos barn med ADHD Effekter och biverkningar Anna Berg Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2015 Handledare:

Läs mer

Fakta om cannabis - belöningssystemet

Fakta om cannabis - belöningssystemet NaAonella konferenser om cannabis Stockholm 1 februari 2013 Fakta om cannabis - belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Uppsala Universitet Upplägg 1. IntrodukAon All hjärnan

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Vad är vad? Sven Andréasson, professor, överläkare Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Centrum för psykiatriforskning,

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Går det att behandla ADHD + substansberoende med centralstimulantia? Hur stora är riskerna?

Går det att behandla ADHD + substansberoende med centralstimulantia? Hur stora är riskerna? Går det att behandla ADHD + substansberoende med centralstimulantia? Hur stora är riskerna? BNPS 20-års-jubileum 2016 Bo Söderpalm Professor/Öl Inst för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri

Läs mer

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat www.lilly.se Eli Lilly Sweden AB Gustav III:s boulevard 42 Box 721, SE-169 27 Solna Tel +46 (0)8 737 88 00 Fax +46 (0)8 618 21 50 Solna 2014-01-22 Angående anmärkning från IGM, initiativärende Dnr W1469/13

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling

Läs mer

Metod Design och Procedur

Metod Design och Procedur Slutrapport Tillägg datum 2012-06-20, kompletterad 2012-08-27 Efter den första versionen av slutrapporten har de sista laboratorieanalyserna mottagits, den inmatade databasen kontrollerats och fördjupade

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Vad ska vi gå igenom idag?

Vad ska vi gå igenom idag? Vad ska vi gå igenom idag? mekanismer GARNs nätverksmöte, Västerås 28-29 maj 2015 Erika Roman Docent i neurobiologisk beteendefarmakologi Universitetslektor i beteendefarmakologi Terminologi Belöningsnätverk

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta En kontinuerlig icke tumorrelaterad smärta som

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Långtidseffekter i hjärnan efter missbruk av beroendeframkallande ämnen

Långtidseffekter i hjärnan efter missbruk av beroendeframkallande ämnen Var vänlig respektera att detta material är copyright skyddat, får endast användas i undervisningssyfte. Långtidseffekter i hjärnan efter missbruk av beroendeframkallande ämnen Jenny Häggkvist, Med. Dr

Läs mer

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD Prof em Lars Jacobsson Antal personer (alla åldrar) som får läkemedel mot ADHD 60000 50000 40000 30000 Läkemedel mot ADHD 20000 10000 0 1985 1990 1995 2000 2005

Läs mer

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet.

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Dagens program Spelberoendesatsning Lund universitet / Beroendecentrum

Läs mer

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Baskurs 2015-10-23 Innehåll Ansvarsområde, Samarbete EBP Evidensbaserad praktik Ny benämning i DSM-5 Psykologisk och psykosocial behandling

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

Läkemedel vid adhd behandlingsrekommen dation

Läkemedel vid adhd behandlingsrekommen dation Läkemedel vid adhd behandlingsrekommen dation Kerstin Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med. Dr BUP Skärholmen och Karolinska Institutet Bakgrund Adhd står för attention deficit hyperactivity

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin Mia Ramklint När är man barn och ungdom? Spädbarn Småbarn/Förskolebarn Skolbarn Ungdomar/tonåringar Unga vuxna Barn med beteendestörningar

Läs mer

Långtidsförloppet vid missbruk och beroende. Vad vet vi? Göran Nordström

Långtidsförloppet vid missbruk och beroende. Vad vet vi? Göran Nordström Långtidsförloppet vid missbruk och beroende. Vad vet vi? Göran Nordström Långtidsförloppet vid missbruk och beroende kännetecknas av - sociala problem (arbete, familj, relationer, kriminalitet) - ökad

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Mia Ericson, Docent Beroendemedicin Sektionen för Psykiatri och Neurokemi Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sahlgrenska akademin Göteborgs

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Indikatorer Bilaga Preliminär version Innehåll Om indikatorerna... 5 Förteckning över indikatorerna... 6 Indikatorer för god vård och omsorg vid missbruk

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning? Till: Socialminister Göran Hägglund Kopia: Socialstyrelsen, Media 22 juli 2014 Socialstyrelsens uppdrag om ADHD-behandling Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar

Läs mer

Psykiatriker Ylva Ginsberg, Janssen-Cilag och vetenskapligt bedrägeri

Psykiatriker Ylva Ginsberg, Janssen-Cilag och vetenskapligt bedrägeri Concerta till vuxna Psykiatriker Ylva Ginsberg, Janssen-Cilag och vetenskapligt bedrägeri 26 november 2011 Hur kunde de ledande psykiatrikerna Ylva Ginsberg och Susanne Bejerot skriva under på hur fantastiskt

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

2014-09-22. Beroende och missbruk av lugnande- och sömnmedel känt sedan länge. Stefan Borg. Umeå 2014-09-17. Symtom vid bensodiazepinutsättning

2014-09-22. Beroende och missbruk av lugnande- och sömnmedel känt sedan länge. Stefan Borg. Umeå 2014-09-17. Symtom vid bensodiazepinutsättning Beroende och missbruk av lugnande- och sömnmedel känt sedan länge Stefan Borg Umeå 2014-09-17 Symtom vid bensodiazepinutsättning Rebound anxiety beskriven efter veckor I terapeutiska doser Akuta abstinensbesvär

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Linköping 22 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson, Johanna Björk och Team Botkyrka www.attention-utbildning.se 1 Dagens program 9.30 11.00 NPF aktuell

Läs mer

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL.

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL. Guanfacin hydroklorid (Intuniv) för behandling av barn och ungdomar med ADHD En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2014-12-08 Datum för leverans: 2015-03-09 Detta dokument är utformat

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Om adhd hos vuxna.

Om adhd hos vuxna. Om adhd hos vuxna www.habilitering.se/adhd-center Föreläsningens innehåll 1. Diagnosen adhd 2. Vad innebär svårigheterna? 3. Hur vanligt är adhd? 4. Genusperspektiv 5. Förklaringsmodeller 6. Utredning

Läs mer

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ett faktablad baserat på ett kapitel ur boken Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th

Läs mer

ADHD och missbruk. Kerstin Arnsvik-Malmberg Med.dr Karolinska Institutet Inst för neurovetenskap Överläkare BUP Skärholmen

ADHD och missbruk. Kerstin Arnsvik-Malmberg Med.dr Karolinska Institutet Inst för neurovetenskap Överläkare BUP Skärholmen ADHD och missbruk Kerstin Arnsvik-Malmberg Med.dr Karolinska Institutet Inst för neurovetenskap Överläkare BUP Skärholmen Definitioner DSM-manualerna ADHD DSM I (1952) ADHD finns inte beskrivet) DSM II

Läs mer

Flickor med ADHD och AST Göteborg 18.9. 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Flickor med ADHD och AST Göteborg 18.9. 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Flickor med ADHD och AST Göteborg 18.9. 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 1 Varför fokusera på flickor med ADHD och aumsmspektrumstörning? Vanliga Mllstånd

Läs mer

Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention.

Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention. Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention. Läkartidningen.se 2013-10-03 70 60 50 Vårdtillfällen 40 30 Alkohol Droger Läkemedel Övrigt 20 10 0 13-30 år 31-50 år >51 år Antal

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa?

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

ADHD hos äldre. Taina Guldberg-Kjär. Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

ADHD hos äldre. Taina Guldberg-Kjär. Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet ADHD hos äldre Taina Guldberg-Kjär Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Leg psykolog, Specialist i Neuropsykolog Neuropsykologkonsult Taina Guldberg- Kjär Picture Inge Löök Post doc

Läs mer

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki. Farmakologisk behandling Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.se Agenda Alkohol Abstinens Långsiktig behandling Cannabis Bensodiazepiner

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2016-04-28 Vår beteckning SÖKANDE Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux)

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Ett samarbete primärvården och vuxenpsykiatrin Tillhör Vuxenhabiliteringen, en primärvårdsverksamhet Började ta emot remisser från NLL den 3 maj 2010 En strid ström

Läs mer