En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD"

Transkript

1 En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD Referens: Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg

2 Symtomen vid ADHD fortsätter ofta in i vuxen ålder 3-5% av barn/ungdomar har ADHD 1 Ca 2/3 har kvar ADHD symtom i vuxen ålder 2,3 ADHD-utmaningar i vardagen: Ouppmärksamhet Barn 4 Vuxen 4,5 Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet eller andra aktiviteter Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli Är ofta glömsk i det dagliga livet Svårigheter att hålla kvar motivation Brister att behålla uppmärksamhet inför uppgifter t ex på föreläsning, konversationer, långa texter Disträ och med tankar på annat håll Brister i uthållighet Svårigheter med struktur och att organisera Skjuter upp arbetsuppgifter Gör slarvfel Försenad och missar avtalade tider Är ofta glömsk Referenser: 1. Information från Läkemedelsverket 1: Kooij SJ et al. European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry. 2010;10: Weiss M et al. Psychiatric Status pf Hyperactives as Adults: A Controlled Prospective 15-year Follow-up of 63 Hyperactive Children. Journal of the Academy of Child Psychiatry, 1985;24,2: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 by American Psychiatric Association Goodman DW et al. Managing ADHD across the Lifespan in the Primary Care Setting. Review. Postgraduate Medicine. 2011;123(5):14-26.

3 ADHD-utmaningar i vardagen: Hyperaktivitet/impulsivitet Barn 1 Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still Lämnar ofta sin plats i situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv Pratar ofta överdrivet mycket Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt Har ofta svårt att vänta på sin tur Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) Vuxen 1,2 Otålig Tappar saker Svårt att sitta kvar i situationer där det förväntas t ex på möten, restauranger Kör snabbt Svårt att vänta i kön Rastlös Svårt att slappna av Pratar impulsivt, avbryter andra Byter ofta jobb, mister jobb Tappar humöret, oftare vredesutbrott ADHD hos vuxna svårigheter som kan finnas 3-11 Utbildning Olyckor Arbete Missbruk Självkänsla Kriminalitet Relationer/familj Skador Referenser: 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 by American Psychiatric Association Goodman DW et al. Managing ADHD across the Lifespan in the Primary Care Setting. Review. Postgraduate Medicine. 2011;123(5): Asherson P et al. Under diagnosis of adult ADHD: cultural influences and societal burden. Journal of Attention Disorders 2012;16(5 Suppl):20S-38S. 4. Klein RG et al. Clinical and functional outcome of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder 33 years later. Arch Gen Psychiatry 2012;69(12): Ebejer JL et al. Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Australian Adults: Prevalence, Persistence, Conduct Problems and Disadvantage.2012.PLoS ONE; 7(10). 6. Faraone SV et al. What is the prevalence of Adult ADHD? Results of a population screen of 966 Adults. Journal of Attention Disorders 2005;9: Das D et al. A population-based study of attention deficit/hyperactivity disorder symptoms and associated impairment in middle-aged adults. PLoS ONE. 2012;7(2):e Brod M et al. Burden of illness in older adults: a life course perspective. Qual Life Res 2012;21: Chang Z et al. Serious Transport Accidents in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Effect of Medication A Population-Based Study. JAMA Psychiatry. Published online January 29, Lichtenstein P et al. Medication for Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Criminality. N Engl J Med 2012;367: Ginsberg Y et al. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among longer-term prison inmates is a prevalent, persistent and disabling disorder. BMC Psychiatry 2010,10:112.

4 När behöver patienten effekt av sin behandling? Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och olika åldersgrupper Behovet av behandlingseffekt varierar över dygnet mellan individer med ADHD Anpassa behandlingen efter den enskilda individens behov Flexibel och individanpassad dosering för optimal medicinering Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Ritalin kapsel med SODAS SODAS teknologi Initial frisättning 50% Fördröjd frisättning 50% Kan tas oberoende av mat Styrkor 10, 20, 30, 40 och 60 mg för individuell och flexibel dosering Snabbverkande korn 50% Ritalin Inaktiv kärna Långverkande korn 50% Polymeröverdrag SODAS = Spheroidal Oral Drug Absorption System Referens: 1. Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg

5 Ritalin kapsel långverkande metylfenidat med 50% initial frisättning Ritalin kapsel plasmanivåer över dygnet 1,2 Metylfenidat plasmanivåer (µg/l) Ritalin kapsel 20 mg n=20 De snabbverkande kornen i kapseln ger en maximal koncentration vid ca 1-2 timmar. De långverkande kornen genererar en andra topp i plasmakoncentrationen efter 5-7 timmar Tid (t) Ritalin kapsel en flexibel behandling 2 Ritalin kapsel är ett långverkande metylfenidat som ger en initial frisättning på 50% och en fördröjd frisättning på 50% efter ca 3-4 timmar Hjälper individen under de viktiga förmiddagstimmarna och ger bibehållen effekt under en stor del av hela dagen Effekten är dosberoende, titrera till önskad klinisk effekt Kan tas oberoende av mat Finns i styrkorna 10, 20, 30, 40 och 60 mg i förpackningar med 30 st kapslar för en individuell och flexibel dosering Referenser: 1. Markowitz JS et al. Pharmacokinetics of Methylphenidate After Oral Administration of Two Modified-Release Formulations in Healthy Adults Clin Pharmacokinet 2003;42(4): Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg

6 Ritalin kapsel Effekt i början av dagen Ritalin kapsel 20 mg ger en signifikant större förbättring av den primära effektvariabeln, SKAMP-ratingscale Attention AUC 0-4 tim jämfört med 18 mg respektive 36 mg av jämförelsepreparat metylfenidat 1,2 Försämring SKAMP-attention Förbättring Ritalin kapsel 20 mg MPH** 18 mg MPH** 36 mg -2,48-1,36-1,55 * 1,24 Placebo n=36 Förändring från utgångsvärde (0-4 timmar). * p=0,015 för Ritalin kapsel 20 mg vs MPH** 18 mg. p=0,043 för Ritalin kapsel 20 mg vs MPH** 36 mg. p<0,001 vs alla behandlingsgrupper. ** MPH = Metylfenidatberedning med annan långverkande frisättning. Ritalin kapsel Effekt under hela dagen Förändring från utgångsvärde (0-8 timmar) 1 % förändring från utgångsvärde SKAMP-Attention Ritalin kapsel 20 mg MPH* 18 mg Tid (t) MPH* 36 mg Placebo n=36 * MPH = Metylfenidatberedning med annan långverkande frisättning. Grafen visar förändring från utgångsvärde av SKAMP-Attention vid olika tidpunkter under 8 timmars observation. Referenser: 1. Lopez F et al. Comparative Efficacy of Two Once Daily Methylphenidate Formulations (Ritalin LA and Concerta) and Placebo in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder across the School Day. Pediatr Drugs 2003;5(8): Studiedesign: En randomiserad, enkelblind, placebokontrollerad studie på barn i ålder 6-12 år som alla var inställda på metylfenidat innan studien. Cross-over design i 4 armar vilket innebar att alla barn fick prova alla studieläkemedel i slumpmässig ordning.

7 Ritalin kapsel är godkänd för start av behandling hos vuxna med ADHD 1 En studie med vuxna patienter som jämför behandling med Ritalin kapsel 40 mg, 60 mg eller 80 mg med placebo visar effekt och säkerhet över en längre tid på 40 veckor. Studien är uppdelad på tre olika perioder. 2 Resultat från studien visar att: 2 Ritalin kapsel ger en signifikant förbättring på symtom och funktion jämfört med placebo (period 1) Optimal dos med Ritalin kapsel är individuell (period 2) Ritalin kapsel upprätthåller en signifikant bättre symtomkontroll jämfört med placebo under 6 månader (period 3) De vanligaste biverkningarna är minskad aptit, huvudvärk, muntorrhet, illamående, sömnproblem och viktnedgång Referenser: 1. Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg Huss M et al. Methylphenidate Hydrochloride Modified-Release in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Adv Ther, 2014;31(1):44-65.

8 Ritalin kapsel Effekt på symtom (ADHD-RS) Patienter som får behandling med Ritalin kapsel visar en signifikant bättre effekt jämfört med placebo oavsett dos 1 Förbättring enligt DSM-IV ADHD RS, total poäng (genomsnitt) Veckor Dostitrering Ritalin kapsel: dos 40 mg n=160 Ritalin kapsel: dos 60 mg n=155 Ritalin kapsel: dos 80 mg n=156 Placebo n=161 ADHD RS: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Rating Scale. Maxpoäng = 54. p=<0,0001 för alla doser jämfört med placebo. Period 1 av studien visar att respektive dos med Ritalin kapsel ger signifikant bättre effekt efter 9 veckor vid utvärdering av ADHD RS jämfört med placebo. Under denna period visas även en signifikant bättre effekt på funktion enligt SDS/Sheehan Disability Scale jämfört med placebo. 1 Ritalin kapsel Optimal dos är individuell Vid individuell optimering av Ritalindosen fördelas jämförbart antal patienter till 40 mg, 60 mg respektive 80 mg 1 Maxdos är 80 mg. Antal patienter mg 60 mg Ritalin kapsel Period 2 av studien pågick i 5 veckor (öppen behandlingsperiod). Denna period avsåg att finna en så kliniskt optimal dos som möjligt mg Referens: 1. Huss M et al. Methylphenidate Hydrochloride Modified-Release in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Adv Ther, 2014;31(1):44-65.

9 Ritalin kapsel 4 av 5 patienter uppvisar symtomkontroll under längre tid Patienter som fått behandling med Ritalin kapsel visar signifikant lägre risk för behandlingssvikt jämfört med placebo under 6 månader 1 60 Avslutad behandling, % ,6 Odds ratio (95% Cl) 0.3 (0.2, 0.4) p<0.0001** 21,3 0 Placebo n=115 Ritalin kapsel* n=352 * Alla doser (40, 60, 80 mg). **p-värdet relaterar till oddskvoten och grundar sig på dataanalysen mellan alla MPH-behandlade patienter och placebogruppen. En Odds ratio på 0,3 innebär att patienter som behandlades med placebo visar en 3 gånger större risk för behandlingssvikt jämfört med patienter som behandlas med Ritalin kapslar. Period 3 av studien pågick i 6 månader (dubbelblind behandlingsperiod). Denna period avsåg att visa effekt under längre tid jämfört med placebo. Säkerhetsprofil i studien med vuxna 1 Säkerhetsutvärderingen visade inte på några nya eller oväntade biverkningar jämfört med redan känd biverkningsprofil Vanligast förekommande biverkningar var: Minskad aptit Muntorrhet Sömnproblem Huvudvärk Illamående Viktnedgång Studiedesign: Effekt och säkerhet av Ritalin kapsel utvärderades på vuxna patienter med ADHD i en kombinerad kort- och långtidsstudie som består av tre perioder. Patienter randomiserades till Ritalin kapsel (i dosnivåer på 40, 60 eller 80 mg) eller placebo och behandling gavs en gång om dagen. Sammantaget sträcker sig studien över 40 veckor. Inklusion: Vuxna patienter mellan år (genomsnitt 35 år) med ADHD diagnos ställd enligt DSM IV och ADHD-RS total poäng på 30 eller däröver vid screening och baslinje. Exklusion (urval): Samsjuklighet som, enligt kliniker, kan påverka deltagande eller utvärderingen i studien. Patienter som uppvisade en förbättring om 30% eller mer enligt ADHD-RS vid baslinje jämfört med screening exkluderades. Beskrivning av de tre perioderna: Period 1 (9 veckor) n=725: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad period utformad för att utvärdera/ säkerställa effektivt och säkert dosintervall av Ritalin kapsel jämfört med placebo. Patienterna radomiserades till Ritalin kapsel (i dosnivåer på 40, 60, 80 mg/dag) eller placebo i förhållandet 1:1:1:1. Period 1 började med en 3 veckor lång titreringsperiod och följdes därefter av 6 veckor enligt randomiserad dosering. Period 2 (5 veckor) n=584: En öppen behandlingsperiod med Ritalin kapsel utan placebokontroll där syftet var att på kliniska grunder finna en optimal Ritalindos (40, 60, 80 mg/dag). Period 3 (26 veckor) n=489: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad period utformad för att utvärdera behandlingseffekt över tid jämfört med placebo. Patienterna randomiserades till den i Period 2, valda, optimala dosen (40, 60, 80mg/dag) eller placebo och behandlingseffekten utvärderades i form av antal patienter som uppvisade behandlingssvikt. För att delta i Period 3 krävdes en förbättring om minst 30% enligt ADHD-RS jämfört med baslinjevärdet (ingångsvärdet till Period 1). Kriteriet för att uppvisa behandlingssvikt definierades som en försämring på minst 30% eller mer jämfört med ingångsvärdet i Period 3 och en större försämring än den ökning på minst 30% av ingångsvärdet i Period 1 som krävdes för att ingå i Period 3. Referens: 1. Huss M et al. Methylphenidate Hydrochloride Modified-Release in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Adv Ther, 2014;31(1):44-65.

10 Ritalin en vältolererad behandling baserad på mer än 50 års klinisk erfarenhet Behandling mot uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet Biverkningarna uppträder oftast i början av behandlingen Mycket vanliga ( 10%): Nervositet Huvudvärk Sömnlöshet Minskad aptit Muntorrhet Illamående Referens: 1. Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg

11 Ritalin kapsel Rätt dosering vid rätt tillfälle varje dag Ritalin kapsel långverkande 10 mg 20 mg 30 mg 40 mg 60 mg Schematisk dostitrering Ritalin kapsel hos vuxna med ADHD Behandlingsdos är individuell. Rekommenderad inledningsdos är 20 mg med möjlighet till dostitrering veckovis till önskad effekt. 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Inledningsdos för vuxna som ej tidigare behandlats: 1 kapsel Ritalin 20 mg Vid behov kan dostitrering med veckovisa intervall ske Maxdos för vuxna: 80 mg Beroendeframkallande läkemedel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Ritalin (metylfenidathydroklorid), (Rx,F), kapsel med modifierad frisättning och tablett, är ett psykostimulantia, läkemedel mot ADHD. Indikation barn/ungdomar: Ritalin är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn. Indikation vuxna: Långverkande Ritalin kapslar är indicerade för behandling av ADHD hos vuxna som en del i det totala behandlingsprogrammet. Behandlingen ska ske under överinseende av en specialist på beteendestörningar såsom psykiatriker och rättspsykiatriker. Kontraindikation: glaukom, feokromocytom, hypertyroidism eller tyreotoxikos, existerande kardiovaskulära eller cerebrovaskulära sjukdomar, svår depression, anorexia nervosa/anorektiska störningar, självmordstendenser, psykotiska symtom, svåra humörstörningar, mani, schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsstörning, diagnos på eller anamnes av svåra och episodiska (typ1), bipolära (affektiva) störningar (som inte är välkontrollerade), behandling med MAO-hämmare, överkänslighet mot metylfenidat eller mot något hjälpämne. Förpackningar: Ritalin kapsel finns i styrkorna 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg och 60 mg i förpackningar med 30 kapslar. Ritalin tablett 10 mg för barn/ungdomar finns i förpackningar med 30 och 100 tabletter. Läkemedelsförmån och pris: Ritalins samtliga förpackningar är subventionerade = F. För aktuella priser se Produktresumé uppdaterad: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg För mer information se Referens: 1. Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg

12 Ritalin kapsel En bra start på dagen för barn, ungdomar och vuxna med ADHD SE En behandling med möjlighet till en individuell och flexibel medicinering för en anpassning till olika behov hos individer och åldergrupper. Ritalin kapsel: ENDA GODKÄNDA metylfenidat för start av behandling hos vuxna med ADHD FÖRBÄTTRAR patientens funktion i vardagen och minskar ADHD-symtom EN BRA START PÅ DAGEN är en långverkande metylfenidat som ger en initial frisättning på 50% och en fördröjd frisättning på 50% efter ca 3-4 timmar. Hjälper individen under de viktiga förmiddagstimmarna och ger bibehållen effekt under en stor del av hela dagen ENKEL kan tas oberoende av mat FLEXIBEL finns i 10, 20, 30, 40, 60 mg i förpackningar med 30 st kapslar. Effekten är dosberoende, titrera till önskad klinisk effekt Referens: Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg För mer information om ADHD se: Har du frågor angående våra receptbelagda produkter är du välkommen att vända dig till Novartis Medicinsk Information via e-post: Novartis Sverige AB, Box 1150, Täby. Telefon ,

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA VAD ÄR ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Att starta och hålla koll på din behandlingsresa

Att starta och hålla koll på din behandlingsresa Att starta och hålla koll på din behandlingsresa En handledning för vuxna med ADHD Till dig som fått Strattera (atomoxetin) förskrivet av din läkare Denna broschyr är inte avsedd att innehålla uttömmande

Läs mer

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning. BESLUT 1 (6) Datum 2014-09-09 Vår beteckning FÖRETAG Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

För vuxna patienter som förskrivits Strattera (atomoxetin)

För vuxna patienter som förskrivits Strattera (atomoxetin) B För vuxna patienter som förskrivits Strattera (atomoxetin) Att starta och hålla koll på behandlingsresan Ett samtalsstöd för dig som behandlare Information till dig som behandlare Detta samtalsstöd är

Läs mer

Narkotika som läkemedel

Narkotika som läkemedel Narkotika som läkemedel Behandling med centralstimulantia hos barn med ADHD Effekter och biverkningar Anna Berg Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2015 Handledare:

Läs mer

1.6.2015, V 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

1.6.2015, V 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin STADA 25 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 75 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 150 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 225 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 300 mg hårda kapslar 1.6.2015, V 1.3

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Observera: Dessa ändringar ska införas i gällande produktresumé, märkning och bipacksedel enligt de slutliga versioner som blev resultatet av koordinationsgruppens

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

Metod Design och Procedur

Metod Design och Procedur Slutrapport Tillägg datum 2012-06-20, kompletterad 2012-08-27 Efter den första versionen av slutrapporten har de sista laboratorieanalyserna mottagits, den inmatade databasen kontrollerats och fördjupade

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Ruxolitinib (Jakavi) för behandling av symtom vid myelofibros

Ruxolitinib (Jakavi) för behandling av symtom vid myelofibros 1 Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel 130114 Ruxolitinib (Jakavi) för behandling av symtom vid myelofibros Tillägg 140505 Sedan utlåtandet publicerades har TLV nu beslutat att Jakavi

Läs mer

ADHD hos vuxna. Screening, utredning, och behandling. Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare

ADHD hos vuxna. Screening, utredning, och behandling. Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare ADHD hos vuxna Screening, utredning, och behandling Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare Agenda Upptäckt, vad ska vi leta efter? När skall man utreda? Specialistpsykiatrin uppdrag.

Läs mer

BUSA är ett nationellt kvalitetsregister

BUSA är ett nationellt kvalitetsregister BUSA ett nationellt kvalitetsregister över ADHD och dess behandling Jan-Olov Larsson 1 Tobias Edbom 2 1 Leg läkare, docent i Barn- och Ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet och överläkare på BUP Farsta,

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD. Vad händer i hjärnan? Vad kan medicineras? Starta Byta PAUS Långsik@gt mål Säkerhet Utvärdering Sömn. mer info: www.apsy.

Medicin vid ADD/ADHD. Vad händer i hjärnan? Vad kan medicineras? Starta Byta PAUS Långsik@gt mål Säkerhet Utvärdering Sömn. mer info: www.apsy. Medicin vid ADD/ADHD Vad händer i hjärnan? Vad kan medicineras? Starta Byta PAUS Långsik@gt mål Säkerhet Utvärdering Sömn mer info: www.apsy.se 2016-05- 11 Hjalmar Nowak Barn- och ungdomspsykiater 1 hjärna

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-02-27

BESLUT. Datum 2014-02-27 BESLUT 1 (5) Datum 2014-02-27 Vår beteckning SÖKANDE Medical Need Europe AB Teatergatan 3 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-12-18

BESLUT. Datum 2013-12-18 BESLUT 1 (6) Datum 2013-12-18 Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 33 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Linköping 22 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson, Johanna Björk och Team Botkyrka www.attention-utbildning.se 1 Dagens program 9.30 11.00 NPF aktuell

Läs mer

Kan onda cirklar brytas? Om ADHD med antisocialitet och ADHD-behandling på Norrtäljeanstalten

Kan onda cirklar brytas? Om ADHD med antisocialitet och ADHD-behandling på Norrtäljeanstalten Kan onda cirklar brytas? Om ADHD med antisocialitet och ADHD-behandling på Norrtäljeanstalten Ylva Ginsberg Leg. läkare, specialist i psykiatri, medicine doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för

Läs mer

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourette Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourettes syndrom överaktiva CSTCkretsar? Från teori till praktik! Brist på inhibition? För stark gas? Glutamate har en väsentlig roll i de cortico-striatal-thalamo-corticala

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling

Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling av barn 12 september 2008 Vid det speciella expertmötet den 19 maj mellan landets största förespråkare för ADHDmediciner, presenterade Läkemedelsverket

Läs mer

Läkemedelsverkets utredning om förskrivningen av ADHD-drogen Concerta till vuxna en uppdatering 28 januari 2012

Läkemedelsverkets utredning om förskrivningen av ADHD-drogen Concerta till vuxna en uppdatering 28 januari 2012 Lena Björk, direktör utredning och regulatorisk administration, Läkemedelsverket Kopia: Christina Åkerman, generaldirektör Läkemedelsverket Kopia: Folkhälsoinstitutet, socialdepartementet, Socialstyrelsen

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre?

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre? Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Patrik Midlöv, professor, distriktsläkare, Lunds Universitet patrik.midlov@med.lu.se Åldrande Åldrande är inte en sjukdom År 2050 kommer mer än en

Läs mer

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD?

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD? Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst Detta svar färdigställdes den 27 mars 2013. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte

Läs mer

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN: Behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt 25 % riskreduktion av total mortalitet Fakta om hjärtinfarkt Hjärtinfarkt

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets titel Kan alla barn klara skolans mål? Bakgrund

Projektbeskrivning. Projektets titel Kan alla barn klara skolans mål? Bakgrund Projektbeskrivning Projektets titel Kan alla barn klara skolans mål? Bakgrund Elevers olika förutsättningar för att klara skolan Barn och ungdomar har olika kognitiva förutsättningar att klara skolan.

Läs mer

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri ADHD hos barn Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri Hur många har egentligen ADHD? Ja Hur mycket är mycket? ADHD-karaktäristika följer en normalfördelningskurva 5 % ADHD-ish? 25 %

Läs mer

Välkommen till Grundkurs om NPF

Välkommen till Grundkurs om NPF Välkommen till Grundkurs om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Lindesberg 12 april 2016 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 09.30 11.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

En vägledning för föräldrar till barn med ADHD som har förskrivits Strattera (atomoxetin)

En vägledning för föräldrar till barn med ADHD som har förskrivits Strattera (atomoxetin) En vägledning för föräldrar till barn med ADHD som har förskrivits Strattera (atomoxetin) Denna broschyr är inte avsedd att innehålla uttömmande information om ditt läkemedel. För ytterligare information

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid

Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid Utvecklingsenheten Layout: Tina Ehsleben, Kriminalvårdens Utvecklingsenhet, 2010 Tryckning: Kriminalvårdens

Läs mer

ADHD in Substance Use Disorders Prevalence and Pharmacotherapy

ADHD in Substance Use Disorders Prevalence and Pharmacotherapy ADHD in Substance Use Disorders Prevalence and Pharmacotherapy Maija Konstenius, PhD, Licensed psychologist Karolinska Institutet Department of Clinical Neuroscience Handledare: Prof. Johan Franck, Nitya

Läs mer

Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD

Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD Lara Honos-Webb Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD En praktisk handbok om hur du kan omvandla ditt barns svårigheter till styrkor Översättning: Bitte Wallin Brain Books Brain Books AB Box 344

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE).

RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE). RECORD-studierna (Regulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE). RECORD är ett globalt program med fyra stora studier omfattande över 12 000 patienter. I studierna

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat www.lilly.se Eli Lilly Sweden AB Gustav III:s boulevard 42 Box 721, SE-169 27 Solna Tel +46 (0)8 737 88 00 Fax +46 (0)8 618 21 50 Solna 2014-01-22 Angående anmärkning från IGM, initiativärende Dnr W1469/13

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Hur kunde Socialstyrelsen missa den utredning där ADHD-drogen Concerta underkändes för vuxna?

Hur kunde Socialstyrelsen missa den utredning där ADHD-drogen Concerta underkändes för vuxna? Till: Socialstyrelsens utredning om behandling av ADHD Kopia: Socialdepartementet, Riksrevisionen, Läkemedelsverket, media 31 maj 2014 Hur kunde Socialstyrelsen missa den utredning där ADHD-drogen Concerta

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD En beprövad substans i innovativ beredning Plasmakoncentration IL- (pg/ml) IL- Intag Frisättning Intag prednison Prednison Schematisk bild, adapterad från

Läs mer

Concerta till vuxna ska SBU rädda Janssen-Cilags profiter?

Concerta till vuxna ska SBU rädda Janssen-Cilags profiter? Öppet brev till Nina Rehnqvist SBU Concerta till vuxna ska SBU rädda Janssen-Cilags profiter? 30 december 2011 Europeiska läkemedelsmyndigheter har nyligen gett Janssen-Cilag avslag på ansökan om att få

Läs mer

Allvarliga biverkningar av mirabergon

Allvarliga biverkningar av mirabergon Allvarliga biverkningar av mirabergon Vid behandling av överaktiv blåsa Fahd Saad Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2016-04-15 Handledare: Tomas Kindahl Examinator:

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Livet med ADHD Konsekvenser och inifrånperspektiv

Livet med ADHD Konsekvenser och inifrånperspektiv Livet med ADHD Konsekvenser och inifrånperspektiv Annika Brar Psykiater, verksamhetschef VO Autism & ADHD, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, Box 17914, 118 95 Stockholm. E-post: annika.brar@sll.se.

Läs mer

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I LÄKEMEDEL VID PTSD NE SYSTEMET Alfa 2 presynaptiska agonister Clonidine Guanfacine NEåterupptagning s-hämmare Postsynaptisk alfa 1 blockerare

Läs mer

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet?

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Prevalens Befolkningen 0,7 2,7 % Psykiatrisk öppenvård 1 -- 20 % Psykiatrisk slutenvård

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Vitamin D och Immunförsvaret. Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi

Vitamin D och Immunförsvaret. Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi Vitamin D och Immunförsvaret Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi CV Forskning

Läs mer

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden Behandling av alkoholberoende inom PV 15 metoden Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg

Läs mer

Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD

Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD EXAMENSARBETE Våren/2009 Lärarutbildningen Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD Författare Ida Waltersson Handledare Ann-Elise Persson Ida Waltersson Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen

Läs mer

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 1 Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är ADHD? 3. Vad innebär svårigheterna? 4. Vad händer i hjärnan? 5. Grundläggande förhållningssätt 6.

Läs mer

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ett faktablad baserat på ett kapitel ur boken Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Equasym Depot 40 mg kapsel med modifierad frisättning, hård Equasym Depot 50 mg kapsel med modifierad frisättning, hård Equasym Depot 60 mg kapsel med modifierad

Läs mer

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatri- vad är det? Psykiatri- vad är det? Definitioner Psykiatri - Läran och vetenskapen om psykiska sjukdomar

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 10 april 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA 108 VETENSKAPLIGA SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Riskbeteende hos förare med ADHD, kan det studeras i simulator? Lisa Lindgren 2016. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. Riskbeteende hos förare med ADHD, kan det studeras i simulator? Lisa Lindgren 2016. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE Riskbeteende hos förare med ADHD, kan det studeras i simulator? Lisa Lindgren 2016 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

Depression hos äldre i Primärvården

Depression hos äldre i Primärvården Depression hos äldre i Primärvården Maria Magnil-Molinder Specialist i allmänmedicin Brämaregårdens Vårdcentral Göteborg Doktorand vid Enheten för allmänmedicin Göteborgs Universitet Är det viktigt att

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Dold depression hos äldre En studie av hemsjukvårdspatienter vid vårdcentralen Kronan.

Dold depression hos äldre En studie av hemsjukvårdspatienter vid vårdcentralen Kronan. Dold depression hos äldre En studie av hemsjukvårdspatienter vid vårdcentralen Kronan. Carmen Lundholm ST-läkare Sandra af Winklerfelt Specialist i Allmänmedicin- Klinisk Handledare Anna-Lena Undén Docent

Läs mer

ADHD psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering

ADHD psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering ADHD psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering Varför är detta viktigt? Hur vi ser på barn och hur vi hjälper dem med olika svåra dilemman är frågor som måste tåla

Läs mer

Påverkar föräldrars utbildningsnivå medicinering av barn med ADHD? Sofia Svensén. Örebro universitet. Sammanfattning

Påverkar föräldrars utbildningsnivå medicinering av barn med ADHD? Sofia Svensén. Örebro universitet. Sammanfattning ADHD LÄKEMEDEL Påverkar föräldrars utbildningsnivå medicinering av barn med ADHD? Sofia Svensén Örebro universitet Sammanfattning Studiens syfte var dels att undersöka om det fanns skillnader i förskrivning

Läs mer

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande BA Johansson, PhD, MD BUP, VO heldygnsvård, Malmö bjorn_axel.johansson@med.lu.se BUP:s vårmöte, Uppsala, 2016-04-21 Cannabis - förekomst Stor spridning i samhället

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Autismspektrumstörning hos barn och ungdomar vid Barn- och ungdomsmottagningen i Mölnlycke

Autismspektrumstörning hos barn och ungdomar vid Barn- och ungdomsmottagningen i Mölnlycke Autismspektrumstörning hos barn och ungdomar vid Barn- och ungdomsmottagningen i Mölnlycke Jessica Sommerfors Holm Barnläkare Barn-och ungdomsmedicin, Mölnlycke Handledare: Birgitta Wickberg Docent, Leg

Läs mer

Evidens för diagnostik och behandling av ADHD Om ett SBU-projekt

Evidens för diagnostik och behandling av ADHD Om ett SBU-projekt Evidens för diagnostik och behandling av ADHD Om ett SBU-projekt Lars Jacobsson Professor emeritus, Umeå universitet, Enheten för psykiatri, 901 87 Umeå. E-post: lars.jacobsson@psychiat.umu.se. Statens

Läs mer

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad omfattar begreppet och hur kan det yttra sig?

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Viktigt inför den första behandlingen

Viktigt inför den första behandlingen Personlig dagbok Viktigt inför den första behandlingen Du har fått denna dagbok då du ordinerats SUTENT för din sjukdom. Dagboken kan du använda som en hjälp för att komma ihåg när du ska ta dina SUTENT-kapslar.

Läs mer

Klinisk prövning av långtidsverkande metylfenidat mot uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) hos kriminella med amfetaminberoende

Klinisk prövning av långtidsverkande metylfenidat mot uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) hos kriminella med amfetaminberoende Klinisk prövning av långtidsverkande metylfenidat mot uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) hos kriminella med amfetaminberoende Håga-projektet Maija Konstenius, psykolog Beroendecentrum Stockholm;

Läs mer

ADHD och stress. Johan Isaksson. Leg psykolog, med dr Inst. för neurovetenskap, BUP Uppsala universitet

ADHD och stress. Johan Isaksson. Leg psykolog, med dr Inst. för neurovetenskap, BUP Uppsala universitet ADHD och stress Johan Isaksson Leg psykolog, med dr Inst. för neurovetenskap, BUP Uppsala universitet ADHD och stress Stressor Upplevd stress Stressfysiologisk respons Upplevelse av den fysiologiska responsen

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence - a longitudinal study of boys and girls (2015) Eva Norén Selinus

Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence - a longitudinal study of boys and girls (2015) Eva Norén Selinus Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence - a longitudinal study of boys and girls (2015) Eva Norén Selinus Huvudhandledare: Clara Hellner Gumpert Bihandledare: Henrik Anckarsäter,

Läs mer

Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD

Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol 1 Torsten Norlander 2 1 Fil. dr, Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro universitet. E-post: hanna. edebol@oru.se. 2 Professor,

Läs mer