ADHD-medicinering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD-medicinering 2013-03-22"

Transkript

1 ADHD-medicinering Per Woxler Spec.Psykiatri/Öl Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping

2 Disclosure Principal Investigator i LAMBDA 1 och 2,Janssen-C (Concerta) Advisory Board Lilly (Strattera) Advisory Board Novartis (Ritalin) Advisory Board Shire (Lisdexamfetamin) Konferensresor och utbildningsuppdrag, Lilly (Strattera) Konferensresor och utbildningsuppdrag, Janssen Cilag (Concerta) Konferensresor och utbildningsuppdrag för Evolan(Medikinet) Konferensresa med Novartis (Ritalin)

3 Disposition Vad är ADHD Belöningscentrum Farmakologisk behandling av ADHD - Metylfenidatpreparat - Amfetaminpreparat Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid ADHD- SoS

4 Är ADHD en ny företeelse? 493 BC Hippocrates Described his patients as having quickened responses to sensory experience, but also less tenacioness because the souls moves on quickly to the next Impression Patienten beskrivs lättdistraherad och blir lätt uttråkad Heinrich Hoffman, tysk läkare skriver poemet Fidgety Philip en Beskrivning av en hyperaktiv, okoncentrerad, impulsstörd pojke. Skulle idag uppfylla kriterier för ADHD 1902 skriver George Still, barnläkare på Strands Hospital i London första artikeln Beskriver 43 vanartiga pojkar. ( Passionateness, spitefulness/cruelty,jealousy, Lawlessness, shameless/immodesty, sexual immorality, and viciouness. Skulle idag troligen få diagnos ADHD, kombinerad med komorbid Uppförandestörning , Encefalitepidemi (Sleepy sickness): Läkare konstaterade de som överlevde Blev socialt störande, ouppmärksamma och saknade impulskontroll. För första gången såg man en fysisk orsak till beteendet och inte som en ren beteendestörning 1937 Charles Bradley, Läkare USA : Gav Benzedrine( racemiskt amfetamin) och skriver: Children with neurological and behavioural disorders på ett barnhem. Lärare rapporterade hos vissa barn tydligt förbättrade skolprestationer. Barnen kallade Tabletterna aritmetic pills för att det fick dem att klara matematiken Den första licensierade medicinen = Methylphenidate ( Ritalin) som gavs till barn För att förbättra uppmärksamhet och hyperaktivitet.

5 Är ADHD en ny företeelse? forts National Institutes of health föreslog att man skulle ersätta Strauss Benämning Brain-Injured Mentally Defective Child från 1941 med Brain Dysfunction eller Minimal Brain Dysfunction (MBD) 1970-talet- Hyperaktivitet välstuderat med över 2000 publicerade studier. Man observerade även att det fanns en ouppmärksamhet och impulsivitet. Man trodde att det skulle försvinna vid puberteten och det benämdes i DSM II Hyperkinetic reaction of Childhood 1980: I DSM III införs begreppet Attention Deficit Disorder : Klassificeras i två Typer: ADD med Hyperaktivitet = ADDH och utan hyperaktivitet ADD/noH 1986: David Woods, MD : Publ en artikel i Psychiatric Annals Attention Deficit Disorder, Residual Type. Således observerar man att ADHD kan finnas hos vuxna. 1987: ADHD införs i DSM III-R 1994: DSM IV beskriver tre subtyper av ADHD, enbart ouppmärksamhet(add), Enbart Hyperaktivitet/Impulsivitet (HDD) eller kombinerat (ADHD) 1998: The American Medical Association kallar ADHD, One of the best-researched disorders of medicine.

6 Vad är ADHD? Kärnsymtomen Dorsala anterior cingulate cortex Cortico-striatal-thalamic-cortical loop Dorsala laterala PFC Cortico-striatal-thalamic-Cortical loop Uppmärksamhetssymtom Selektiv Att. Kvarhållen Att, problemlösning (belöningscentrum) Hyperaktivitet Impulsivitet Prefrontala motorcortex Cortico-striatal-thalamic-cortical loop Orbitala frontalcortex Cortico-striatal-thalamic-cortical loop Fritt efter Stephen M Stahl

7 Dopaminsystemets funktion Läkemedel som ökar aktiviteten i dopaminsystemet minskar AD/HD-symtomen En förändrad omsättning av dopamin finns visat vid AD/HD (DAT)? Avvikande morfologi i frontala cortex vid AD/HD? Receptorn DRD4 är genetiskt förändrad hos barn med ADHD.?

8 Mesolimbiska belöningssystemet Reaktiva belöningssystemet (bottom up) kontra Reflektiva belöningssystemet (top down) Mesolimbiska dopaminsystemet, där dopamin är belöningstransmittorn

9 Belöningscentrums upptäckt James Old, Peter Milner, Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and other regions of the rat brain, Journal of Comparative and Physiological Psychology 47(1954),pp M.A.Bozarth, R.A.Wise, Intracranial Self Administration of Morphine into the Ventral Tagmental Area in Rats, Life Sciences 28(1981), pp

10 Strömberoende råtta Självadministrering av elektriska impulser upp till 6000ggr/h Lånad, modifierad bild från Prof. Jörgen Engel

11 Naturliga kickar Mat, trevliga upplevelser, vinster, sex Morfin/Heroin Endorfiner, Enkefaliner THC--- Anandamide Nikotin (långverkande) --- Acetylkolin(kortverkande) på nikotinrecep. Kokain/Amfetamin--- Dopamin Bensodiazepiner---??

12 D o p a m i n f r i s ä t t n i n g Ö k n i n i n g % Amfetamin inj Hane i försökskammare Sexuell akt Dopamin-frisättning tid

13 PFC Reflekterande Nucleus accumbens NA Mesocorticala bansystemet Mesolimbiska bansystemet Reaktiva Belöningssystemet VTA

14 Reaktiva belöningssystemet bottom up Emotional response Impulsivity Automatic Glu NA (Nucleus accumbens) DA bursting reward Fun Potentiation of conditioned reward DA Amygdala Relevance detection Reward learning Glu VTA (Ventral tegmental area) Fritt efter Stahl s Essential Psychopharm

15 Reflekterande belöningssystemet top down -Cortico-striatal- Emotioner Analys Impulser OFC VMPFC DLPFC Prefrontal cortex Glu Glu Glu Nucleus accumbens GABA Slutgiltigt beslut med hänsyn till emotioner, affekt, analys, Impulskontroll och kognitiv flexibilitet

16 Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 opiater Situation 2 Minskad olust-relief Belöning/Lust Minne 2 Ecstasy MyOpiatrec. Morfin Heroin Dextropropoxifen? Kodein Tramadol Nicotin Buprenorfin rec Nicotin Hippocampus Cerebellum Cannabis Basala gangl. Thalamus CB1 Anandamid NA LUSTCENTRUM Serotonin? Mesolimbiska dopamin systemet Sötsaker - Endorfiner Enkefaliner () Dopamin N. Accumbens Frontalcortex GHB GABA-A Sedation, Lugn - GBL Alkohol Glutamat Hippocampus Ventrala tegmentum - HPA-Axeln () NMDArec Bensodiazepiner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Centralstim Amfetamin Kokain etc Lust/belöning -reward

17 Prevalens missbruk vid ADHD DAMP ADHD 10-20% Missbruk/ Beroende Modigh K,Berggren U, Sehlin S Läkartidningen 1998;volym 95 Nr 47, sid DAMP/ADHD ODD/CD 50 % Missbruk/ Beroende ADHD =Attention deficit hyperactivity disorder DAMP = Deficits in attention, motor control and perception ODD =Oppositional Defiant Disorder / Trotssyndrom CD = Conduct Disorder / Uppförandestörning

18 Prevalens ADHD vid Missbruk Alkoholmissbruk/ beroende Blandmissbruk Var 5:e har eller har haft DAMP/ADHD Var 3:e har eller har haft DAMP/ADHD Typ 2 alkoholism Majoriteten har eller har haft DAMP/ADHD

19 Centralstimulantia Kokain Amfetaminderivat Metylfenidat DA Nucleus accumbens Stimulantia Ventral tegmental area (VTA)

20 Kokain, verkningsmekanism Återupptagshämmare av: - Dopamin (DAT) - Noradrenalin(NET) - Serotonin(SERT) Lokalanestetikum (-kain)

21 Amfetamin Snortas genom näsan, dricks eller bombas via munnen eller injiceras direkt i blodet Hög biotillgänglighet vid samtliga administrationsformer Näst cannabis vanligaste narkotikamissbruket i Sverige Ungdomar (rave- och discodrog), studenter, lastbilschaufförer, restaurangpersonal m.fl., kriminella Internationellt den typ av drog som ökar mest

22 Amfetamin, verkningsmekanism Återupptagshämmare av: -DA(DAT)- kompetetiv hämmare (1) Verkar intracellulärt på Vesiculära MonoAminTransportörer (VMAT) genom kompetetiv hämning av dopamintransport (2) Hög DA-konc intracellulärt medför: -ökad frisättning av DA till synapsklyftan (3) -reverserar DAT, dvs pumpar ut mer DA i synapsklyftan (4)

23 Metylfenidat verkningsmekanism Återupptagshämmare för: Dopamin (DAT)- få i PFC Noradrenalin (NET)- få i Nucl.Acc Atomoxetine: NET-hämmare. I PFC nyttjas NET för dopaminåterupptag.

24 Metylfenidatpreparat Concerta 22/78, Duration 8-12 tim K. Ritalin /K. Medikinet 50/50, Duration 6-8tim K.Equasym 30/70, Duration 6-8 tim Tabl Ritalin/Medikinet, Duration 3-4 tim Inget preparat är i Sverige registrerat för behandling av vuxna, förutom Concerta som har vuxenindikation om patienten startat behandling för 18åå.

25 Olika isomerers potens Ekvipotenta doser dextroamfetamin kontra racemiskt amfetamin vad avser doser vid behandling av ADHD är inte helt klart eftersom Dextroamfetamin är mer potent än Levoamfetamin på DAT och d- och l-isomererna är ungefär lika potenta på NET-bindning, vilket innebär att d-amf har relativt mer effekt på DAT än NET. L-isomeren har ung samma bieffekter som d-isomeren. D-isomeren av metylfenidat är mycket mer potent än l-isomeren på både DAT o NET.

26 Amfetaminpreparat Inget inregistrerat i Sverige, krävs licens via läkemedelesverket Racemiskt Amfetamin, 5mg- dos enl läkemedelsverket <100mg normaldos, fördelat på 3-4 doser/dygn. Dextroamfetamin = Metamina, 5 mg, ung samma doser som racemiskt amfetamin Adderall och Adderall XR ger jämnare konc, längre duraton, 1-dos ¼ d-amf sakarat ¼ d- amf sulfat ¼ d/l-amf aspartat ¼ d/l-amf sulfat Lisdexamfetamin = Vyvanse, 20/30/40/50/60/70mg = prodrug till d-amf. Kopplat till L-lysin som spjälkas av i närvaro av enzym i blod. Ger ej kickeffekt vid iv. Längre duration= endos

27 Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid ADHD (SoS ) Kraftigt ökad förskrivning med centralstimulerande medel vid ADHD Antal Ålder Amf% D-amf MPH Atomoxetin Män ,1 1,8 89,1 19,0 Kvinnor ,3 2,5 87,9 17,1 Flest befintliga användare är i åldern 10-17år för både pojkar(3,3%) och flickor (1,3%) Antalet nytillkomna har dock ökat snabbast relativt sett bland vuxna Totalt hämtade ut minst ett adhd-lkm under Majoriteten som blev insatta långtidsbehandlades.

28 Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid ADHD (SoS ) forts Personer som behandlades med metylfenidat hade mycket hög samsjuklighet av andra psykiska störningar. Många hade tidigare behandlats för missbruk, ångest och depression Inom gruppen bland vuxna som behandlades med metylfenidat fick även 30% förskrivning av andra narkotikaklassade läkemedel. Ex opoider, Bzd, Pregabalin Förskrivningen skedde ofta av olika läkare

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

8 MYTER OM CANNABIS. Pelle Olsson

8 MYTER OM CANNABIS. Pelle Olsson 8 MYTER OM CANNABIS Pelle Olsson Under senare tid har debatten om cannabis tagit ny fart på ett oroande sätt. I två delstater i USA, Colorado och Washington, har man beslutat att legalisera marijuana.

Läs mer

Om psykiatrisk diagnos och behandling

Om psykiatrisk diagnos och behandling Om psykiatrisk diagnos och behandling En sammanställning av systematiska litteraturöversikter SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment Förord SBU:s

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING ÅRGÅNG 14 NUMMER 1 2007 FOKUS SÖMNBRIST FARLIGT FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL VARIA DOPAMIN OCH AFFEKTIV SJUKDOM EN NYGAMMAL KUNSKAP Socialpsykiatri tid för nytänkande och renässans

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Introduktion Inledning Självskadande beteende har under senare år kommit att få stor uppmärksamhet, såväl i ett kliniskt- och forskningsperspektiv

Introduktion Inledning Självskadande beteende har under senare år kommit att få stor uppmärksamhet, såväl i ett kliniskt- och forskningsperspektiv 1 Abstract The aim of this study was to introduce a Swedish translation of an instrument for assessing the functions of non-suicidal self-injury (NSSI). The instrument chosen was the Inventory of Non-

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Vad vet vi om flickor som skär sig?

Vad vet vi om flickor som skär sig? Vad vet vi om flickor som skär sig? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

INNEHÅLL STATLIGT KNARK ÄR OCKSÅ KNARK EN INTERVJURAPPORT FRÅN OSS SOM VET VAD VI TALAR OM KRIS & UNGA KRIS FÖRORD...5

INNEHÅLL STATLIGT KNARK ÄR OCKSÅ KNARK EN INTERVJURAPPORT FRÅN OSS SOM VET VAD VI TALAR OM KRIS & UNGA KRIS FÖRORD...5 STATLIGT KNARK ÄR OCKSÅ KNARK EN INTERVJURAPPORT FRÅN OSS SOM VET VAD VI TALAR OM INNEHÅLL FÖRORD...5 JOAKIM:»EN B-ÅTTA kostade bara 150 kronor«...7 ALEXANDER:»ETT MILLIGRAM SUBUTEX RÄCKER FÖR ATT VARA

Läs mer

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Louise Malmgren, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Louise

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld?

Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld? Ingemar Thiblin 1, Fred Nyberg 2 och Tommy Moberg 3 Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld? Antidoping Norge, Ullevaal stadion OSLO Published on the Internet at: www.antidoping.no 2013 1 Professor

Läs mer