Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan."

Transkript

1

2 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra. Där finns även länkar till mer information och till Försäkringskassans årsredovisning. Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

3 Generaldirektören har ordet Det har hänt mycket positivt i Försäkringskassan det senaste året. Det långsiktiga arbete vi inlett för att förbättra förtroendet för oss som myndighet och för socialförsäkringen har tagit fart och vi rör oss väl i den riktning vi vill gå. Nöjd kund-index (NKI) har ökat sedan förra årets mätning och genom den kundsegmentundersökning som gjorts under året ser vi också att vi tydligt har flyttat fram våra positioner på två områden som vi identifierat som byggstenar för förtroende; bemötande och legitimitet. Under 2012 fick Försäkringskassan också utmärkelsen ediamondaward för våra e-tjänster och utmärkelsen Årets IT-projekt för antikrångelarbetet och våra självbetjäningstjänster. Till det har vi en medarbetarundersökning som visar att motivation, engagemang och internt förtroende har ökat. Dessa framgångar kan alla medarbetare i Försäkringskassan känna sig delaktiga i. En del av framgången förklaras av att vi under året har arbetat fram en vision och en verksamhetsidé som nu hjälper oss att rikta in vår verksamhet. Men än är våra kunders förtroende för oss inte tillräckligt högt. Vi behöver bli ännu mer lyhörda för deras behov naturligtvis inom de ramar som lagstiftningen sätter. Vi är inne i en mycket positiv utvecklingsspiral. Med våra gemensamma insatser kommer den att förstärkas under de kommande åren så att vi kan leverera ännu bättre resultat till nytta för våra kunder. Dan Eliasson, Generaldirektör

4 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Försäkringskassan ansvarar på regeringens uppdrag för en stor del av socialförsäkringen som omfattar de flesta som bor eller arbetar i Sverige. Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med kunden, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. Vi behöver ständigt anpassa vårt arbete till den föränderliga verklighet vi lever i. En mängd lagar och förordningar styr arbetet och i vårt uppdrag ligger att aktivt påverka reglernas utformning genom att beskriva problem och föreslå förbättringar. Försäkringskassan ger stöd till regeringen och Regeringskansliet med utredningar, svar på remisser och prognoser. Myndighetens experter medverkar också i statliga utredningar och tar fram Sveriges officiella statistik inom socialförsäkringsområdet samt statistik för lednings- och beslutsstöd. Expertfunktionen innebär också ett omfattande utbyte av kunskap med andra länder samt ett engagemang i tjänsteexport inom Försäkringskassans verksamhetsområde. 4

5 I Sverige har vi en av världens mest omfattande socialförsäkringar. Under 2012 betalade Försäkringskassan ut 200 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring sex procent av bruttonationalprodukten (BNP). Försäkringskassan har verksamhet på ett 80-tal orter och huvudkontoret ligger i Stockholm. Visste du att Försäkringskassan fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år. Vår historia Medeltiden Under medeltiden samlades människor som hade samma yrke i skrån och i gillen. I vissa skrån och gillen betalade medlemmarna in till en bössa och fick i gengäld pengar om de var sjuka. När man blev frisk förväntades det att man betalade tillbaka pengarna till bössan. Det här var mer en form av lån eller välgörenhet men fungerade ändå som startskottet till ett socialt skydd talet Under 1700-talet utvecklades idén om att hjälpa varandra vid sjukdom och sjukkassor bildades. Sjukkassorna var föreningar som ofta var kopplade till vissa yrkesgrupper, kyrkor eller nykterhetsrörelser. Medlemmarna betalade in en avgift till sjukkassan och fick i gengäld stöd om de blev sjuka. Sjukkassorna var frivilliga men personer som redan var sjuka eller gamla fick inte gå med talet Mot slutet av 1800-talet nådde industrialiseringen Sverige. Som en följd av det började människor att flytta från landsbygden och in till 5

6 fabrikerna och städerna. De förändrade arbets- och livsvillkoren ledde till att det mot slutet av 1800-talet började höjas röster för sociala reformer kom den första lagen om sjukkassor. Syftet med lagen var att stötta de frivilliga sjukkassorna. Alla sjukkassor som registrerade sig hos myndigheterna fick bidrag och råd. På den tiden var det fortfarande bara runt 3 procent av befolkningen som var försäkrade av sjukkassorna talet I takt med att Sverige blir allt mer industrialiserat och allt fler människor söker sig till städerna blir det viktigare att se över tryggheten vid sjukdom och olyckor antogs därför lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet för att hjälpa de som skadades i arbetet och deras familjer klubbades lagen om allmän pensionsförsäkring igenom och för första gången kunde alla människor i Sverige få ålders- och invalidpension. Även om pensionen var väldigt låg och behövde kompletteras så kom lagen att bli det första steget mot en modern socialförsäkring talet Parallellt med nya lagar så fortsatte sjukkassorna att växa i omfattning och under 30-talet stärktes de ordentligt kom en ny reform som innebar att sjukkassorna blev erkända och centrala sjukkassor infördes. Ett par år senare hade medlemsantalet fördubblats. Att vara försäkrad när man är sjuk är en fråga som inte längre bara berör ett fåtal utan är på väg att bli en folkrörelse. 6

7 1940-talet 1948 hade kriget tagit slut och Sverige såg med optimism framåt mot en ljusnande framtid. Det var också året som det första allmänna barnbidraget betalades ut för att minska de ekonomiska skillnaderna mellan familjer med barn och familjer utan barn. På så sätt hoppades man att kunna stimulera barnafödandet talet I början av 1950-talet var cirka 3 miljoner människor medlemmar i någon sjukkassa men det fanns ett brett folkligt stöd för att skapa en allmän sjukförsäkring där alla i Sverige skulle vara försäkrade kommer en ny lag som gör att sjukförsäkringen blir allmän. Sjukförsäkringen bygger på att alla som betalar avgifter och skatter kan få ta del av den sociala välfärden när de är i behov av den talet 1961 bildas Riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverkets uppgift var att fördela anslagen till de lokala försäkringskassorna men också att se till att socialförsäkringen fungerade som det var tänkt. På den tiden fanns det inte mindre än 630 lokala sjukkassor Beslutades det att sjukkassorna även skulle förvalta pensionen och sjukkassorna döptes om till försäkringskassor. De lokala sjukkassorna blev till 21 länsförsäkringskassor. 7

8 1970-talet Under 1970-talet diskuterades jämställdhetsfrågor och familjebildningar runt om i Sverige och det påverkade såklart också socialförsäkringen införs föräldraförsäkringen och ersätter den ålderdomliga moderskapsersättningen. Lagen om föräldraförsäkringen skulle förbättra familjernas ekonomi och öka jämställdheten. Föräldrarna fick vara hemma i sex månader sammanlagt och även männen kunde få ersättning för att ta hand om barnet. Dock tog det ett tag innan männen började utnyttja denna nymodighet, i början av 1980-talet tog kvinnorna fortfarande ut 95 procent av föräldrapenningen talet Även på 1980-talet så var föräldraförsäkringen i fokus införs havandeskapspenning som gör det möjligt för kvinnor med fysiskt ansträngade arbeten att få ersättning om de inte kan arbeta under graviditeten blir reglerna generösare för stora familjer. Flerbarnstillägget införs och är en extra ersättning till familjer som har tre eller flera barn tal Under 1990-talet steg kostnaderna för socialförsäkringen snabbt och under en period var utbetalningarna för socialförsäkringen 20 procent av BNP. Framförallt var det allt fler som blev sjukskrivna. 8

9 1992 blev det lagstadgat att arbetsgivare ska betala för de 14 första dagarna som en anställd är sjuk och 1993 infördes en karensdag vid sjukskrivning införs LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättningen. För många människor innebar det en helt ny frihet talet Under 2000-talet infördes många förändringar i socialförsäkringen men framförallt blev det stora förändringar när det gällde administrationen av socialförsäkringen blir Försäkringskassan en statlig myndighet när Riksförsäkringsverket slås ihop med de 21 länsförsäkringskassorna. Sammanslagningen gjordes för att det skulle bli mer lika i hela landet, stärka rättssäkerheten och för att korta handläggningstiderna. För att lyckas med det krävdes en helt ny organisation gör därför Försäkringskassan vad som har kallats den största myndighetsomorganisationen i modern tid skapas Pensionsmyndigheten och tar över administrationen av den allmänna pensionen som tidigare låg på Försäkringskassan, och premiepensionen som började förvaltas av Premiepensionsmyndigheten. 9

10 Vad hände 2012? Ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning Försäkringskassans vision arbetades fram av medarbetare och ledning under våren och slogs fast under sommaren Visionen fungerar som en ledstjärna i allt arbete som sker på myndigheten. För en stor organisation som vår med många medarbetare och ett så viktigt samhällsuppdrag är det utomordentligt viktigt att alla vet åt vilket håll vi strävar. Vi behöver en gemensam bild av vart vi är på väg och varför. Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson Kontakt med Försäkringskassan på många olika sätt Under 2012 har Försäkringskassan haft drygt kundbesök per dag. Många ringer, och många besöker något av våra servicekontor, men det vanligaste besöket sker på vår webplats, samtal tog vi emot den 27 januari 2012 den dag då flest ringde. Där har kunder klickat sig in över 26 miljoner gånger under året. Det vanligaste ärendet på webben är informationssökning, men här har många också till exempel anmält vab, friskanmält sig och ansökt om bostadsbidrag. Mina sidor, där man med hjälp av e-legitimation kan följa sina egna ärenden och ansöka om förmåner, hade över 11 miljoner besök. På Försäkringskassans webbplats kan också läkare, arbetsförmedlare, tandläkare, personalchefer och andra som samarbetar med Försäkringskassan hitta information och tjänster speciellt riktade till dem. Den digitala assistenten Hanna hjälper den som har svårt att hitta på webplatsen. Hon har under året svarat på frågor om dagen 200 fler än

11 5107 personer gillar detta. Sociala medier Jag jobbar natt, min man är bortrest och vi har ordnat barnvakt på natten. Om barnvakten blir sjuk med kort varsel men barnen är friska och kan gå till skolan. Kan jag vab:a då? Fråga på facebooksidan Försäkringskassan Förälder Jag är egenföretagare och blev sjukskriven 100 procent. Känner att jag skulle vilja jobba en timme varje dag. Är det möjligt att ta ut 75 procents sjukersättning då? Fråga på Försäkringskassans chatt på doktorn.com Om barnen skriker eller om det av andra skäl är svårt att prata i telefon, så kan det vara smidigt att chatta med en handläggare. Omkring 240 personer om dagen tar kontakt med Försäkringskassan på våra Facebooksidor och på våra chattar på familjeliv.se, alltomforaldrar.se och doktorn.com. Här kan man ställa frågor om föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen och få svar inom några minuter. Personliga möten Många vill göra sina ärenden så snabbt som möjligt, och helst på datorn eller mobilen. Andra vill hellre träffa oss i ett personligt samtal. Många personliga möten sker på våra servicekontor, där den som kommer in kan få hjälp med att till exempel fylla i en blankett eller förstå regelverket. Här kan man även få hjälp av Skatteverket och Pensionsmyndigheten. 11

12 Den som har ett funktionshinder och eller är sjuk en längre tid får en personlig handläggare. Under året har vi jobbat med att utveckla stödet och kontakten mellan handläggaren och kunden, bland annat genom att ha fler fördjupade kundmöten. På dessa möten kartlägger man kundens behov och stämmer av med andra aktörer som till exempel arbetsgivare, läkare eller arbetsförmedlingen. Bra bemötande men också krångligt Varje år gör Försäkringskassan undersökningar för att få reda på vad kunderna tycker. Årets mätningar visar att kunderna på det stora hela var lite mer nöjda än förra året. Framför allt är det personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer som blivit mer nöjda. De som kommer i kontakt med oss tycker att det bästa är bemötandet de får och att Försäkringskassans personal är kunnig och professionell. Många tycker också att våra webbtjänster är bra, att det är lätt att komma i kontakt med oss och att informationen är tydlig. Men det finns saker som kunderna anser att vi behöver förbättra. Många uppfattar handläggningen som krånglig och ineffektiv, och att besluten inte är lika, oberoende av vem som fattar dem. Visste du att servicekontoren runt om i landet hade 4,4 miljoner besök

13 Vab direkt i mobilen Inte en dag för tidigt Denna app gör vardagen så mycket smidigare, blir nog inte mycket enklare än så här. Recension av appen Mina Sidor i AppStore Arbetet med att göra kontakten med Försäkringskassan enklare har fortsatt under året, och i höstas kom två nyheter för mobiltelefonen. Med mobila webben kan man nå hela forsakringskassan.se i en i en mobilanpassad version, och med den nya appen kan man både anmäla vab och se sina ärenden i Mina Sidor. Med mobil e-legitimation kan man också till exempel ansöka om pengar när man är hemma och vårdar barn. Koll på kassan Den som kanske inte har något ärende hos Försäkringskassan, eller som funderar på hur mycket pengar det egentligen blir om man ansöker om olika bidrag, kan sedan i våras gå in på Kassakollen på och enkelt kolla på vilken nivå ersättningen skulle hamna. Tjänsten blev snabbt populär och vid årets slut hade över personer besökt den. 13

14 Visste du att E-tjänsterna ger användarna ökad kontroll över sin situation och sparar tid för både medborgare och för organisationens egna medarbetare. Att man dessutom har anpassat tjänster för mobilen ökar tillgängligheten ytterligare. Del av motiveringen när Försäkringskassan vann 2012 års e-diamond award för sitt arbete med självbetjäningstjänster Ett effektiviseringsprojekt för hela svenska folket kryddat med demokratiska värderingar. Del av motiveringen när Försäkringskassans arbete med automatisering utnämndes till Årets IT-projekt av tidningen CIO Sweden En blankett mindre att komma ihåg I våras lämnades Försäkringskassans första Antikrångelkatalog till regeringen. Katalogen är en lista på regler som många kunder upplever som krångliga. Reglerna måste regering och riksdag ta ställning till. En av punkterna på listan var vab-intyget, som förskolan eller skolan ska fylla i för att intyga att barnet verkligen varit hemma. Krångligt, tyckte både vi, föräldrar och skol- och förskolepersonal. Regering och riksdag höll med. Vid årsskiftet 2012/2013 försvann intyget. Redan i höstas lämnades nästa antikrångelkatalog med fler förslag in. Ett av dem var att man ska slopa kravet på att både anmäla och ansöka om både tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning, så att man istället bara ska behöva ansöka. 14

15 Socialförsäkringen blir aldrig färdig 1959 konstaterade den dåvarande socialministern Torsten Nilsson att socialförsäkringen aldrig kommer att bli färdig eftersom den hela tiden förändras i takt med resten av samhället. Det är lika sant nu som då, de regler och lagar som styr socialförsäkringen förändras ständigt. En av årets lagändringar handlar om att föräldrar nu har rätt att ta ut dubbeldagar och vara hemma samtidigt med barnet. Här är andra nya regler som kom under året: Förenklad jämställdhetsbonus till de föräldrar som delar på föräldraledigheten Tre nya förmåner: Sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg Möjlighet att efter två och ett halvt år få sjukpenning för ytterligare dagar om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning Återinförande av begreppet normalt förekommande arbete i stället för reguljära arbetsmarknaden vid prövning av rätten till sjukpenning Förtydligande av arbetsgivarens ansvar för sjuklön till anställda Fler sjukskrivna och fler VAB-dagar Sjukfrånvaron, som sedan 2004 minskat stadigt i Sverige, har under två åren sakta ökat igen var svensken i genomsnitt sjukskriven med sjukpenning 7,7 dagar om året, och det är en ökning med nästan en hel dag jämfört med året innan. 97 procent av alla som ansöker om sjukpenning får sin sjukpenning beviljad. 15

16 2012 slogs också rekord i antal vabbare 2,8 miljoner begäran om ersättning för vård av barn kom in, vilket är fler än ,7 procent av dagarna togs ut av papporna, också det är en ökning jämfört med tidigare år. Assistansersättning Den som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara sitt dagliga liv får ersättning för att ha stöd av assistenter. Omkring personer får assistansersättning från Försäkringskassan. Totalt betalades omkring 25 miljarder Visste du att genomsnittspersonen som har assistansersättning får assistans 118 timmar per vecka. kronor ut i assistansersättning under Assistansersättningen har gjort livet lättare och mer självständigt för många funktionshindrade. Men det finns också ett fåtal som missbrukar systemet. Under året har Försäkringskassan arbetat intensivt med att komma åt de företag och privatpersoner som medvetet begår försäkringsbedrägeri eller skattebrott kopplat till assistansverksamhet. Det är viktigt att assistansersättningen verkligen används till de som ska ha den och som behöver stöd för att kunna leva ett bättre liv. Att medvetet utnyttja de allra svagaste för egen vinning är lägsta formen av brottslighet. Svante Borg, chef för Försäkringskassans lokala kontor. Varför är mammor sjukare än pappor? Hur kan det komma sig att kvinnor och män är sjukskrivna ungefär lika ofta innan de blir föräldrar men att kvinnorna är sjukskrivna mycket mer efter att de fått barn? Det är en av de saker Försäkringskassan under året fått i uppdrag av regeringen att reda på. Ett 80-tal analytiker arbetar på Försäkringskassans avdelning för analys och prognos med att samla in uppgifter om socialförsäkringen och de som omfattas av den, tolka och analysera dem det kan handla om allt från att undersöka om sotare är sjuka oftare än förskolelärare till hur funktionshindrade ungdomar ser på arbetsmarknaden. Statistiken och analyserna används ofta som underlag när politiker ska fatta beslut om nya lagar och regler, men också av andra myndigheter, journalister och allmänheten. Inom Försäkringskassan används kunskaperna för att anpassa verksamheten och förbättra för kunderna. 16

17 Visste du att på forsakringskassan.se/statistik kan du hitta statistik om det mesta. Hur stor andel av vab-dagar som tas ut av kvinnor i Surahammar eller hur många åringar som fick sjukpenning i Västerbotten län för 10 år sedan till exempel. 17

18 Medarbetare Det arbetar ungefär personer på Försäkringskassan. De allra flesta är handläggare, men det finns en mängd andra yrkesroller. Här jobbar jurister, statsvetare, ekonomer, arkiv-assistenter, läkare, ITspecialister, statistiker, kontorsservicegeneralister och många andra. Vilka är vi? Genomsnittsåldern är 46 år. 77 procent av medarbetarna är kvinnor, 57 procent är högskoleutbildade och 13 procent har utländsk bakgrund. Genomsnittsarbetstiden på Försäkringskassan är drygt 16 år års erfarenhet av att förvalta och utveckla socialförsäkringen har Försäkringskassans anställda tillsammans! Arbeta i medborgarnas tjänst Gemensamt för alla medarbetare, oavsett vilken roll vi har, är att vi arbetar i medborgarnas tjänst. Vi arbetar med att verkställa demokratiskt fattade beslut och berör på så sätt både enskilda människor och samhället i stort. Och det är någonting vi är stolta över. I den senaste stora medarbetarundersökningen uppgav hela 88 procent att de är stolta över det arbete de utför och 86 procent att de upplever att arbetet är meningsfullt. Mer än hälften skulle stanna på Försäkringskassan även om de erbjöds ett annat motsvarande jobb någon annanstans. Nöjda med chefen och kollegorna Generellt är medarbetarna också nöjda både med sin närmaste chef och generaldirektören och ger höga värden på arbetsklimatet i gruppen. Mindre nöjda är medarbetarna med den starka tidspressen och med att det är så hög arbetsbelastning. Lärande i skolbänken och på arbetsplatsen Våra medarbetare har under 2012 tillsammans ägnat dagar åt kompetensutveckling. De flesta utbildningarna vi har är webbaserade men det finns också en hel del lärarledda utbildningar. 18

19 Försäkringskassan i morgon Högre förtroende Arbetet under 2012 med bättre och enklare service har gjort att fler av våra kunder upplever oss som proffsiga, trevliga och kunniga. Men fortfararande är förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringen lågt. Vårt stora uppdrag 2013 är att fortsätta att utveckla vår verksamhet, våra tjänster och våra möten för att bättre möta kundernas behov. Målet är att fler ska känna förtroende för myndigheten och socialförsäkringen. + 01:34:02 01:34:02 Fler sätt att mötas Tänk dig att kunna chatta eller tala med din handläggare via datorn, samtidigt som ni delar dataskrivbord och tillsammans kan gå igenom och fylla i blanketter. När ni är klara signerar du blanketten elektroniskt, och allt är klart. De här nya tekniska lösningarna är under utveckling. Inom kort ska de kunna börja användas av kunder och anställda. 19

20 Automatisk föräldrapenning Föräldrar som får föräldrapenning kommer att kunna följa sitt ärende och se exakt när pengarna kommer, när föräldrapenningen under 2013 automatiseras. Det betyder bättre koll för föräldrarna och snabbare handläggning. Det här är bara en av de förändringar som är på gång för att göra kontakten med oss enklare och tydligare. Lean är förändringsarbetet som aldrig slutar Förenklingsarbete kan handla om stora lagändringar men också små enkla förenklingar i vardagen som på sikt, eller direkt, förbättrar för kunderna. Försäkringskassan har under hela året arbetat med att införa lean, en arbetsmetod som går ut på att hela tiden hitta saker i verksamheten som kan förenklas och förbättras. Arbetet med att införa lean som arbetssätt i hela myndigheten kommer att pågå fram till slutet Smidigare för den som är sjuk Sjukintyg som inte fylls i fullständigt och arbetsgivare och handläggare som inte får tag på varandra det är några av de problem som ibland gör sjukskrivningsprocessen krånglig för den som är sjuk. Ett stort samarbete mellan Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och arbetsgivarna har därför påbörjats, där man försöker identifiera vad som är krångligt och hur man skulle kunna förenkla. Visste du att den yrkesgrupp som har minst antal sjukpenningdagar är militärer. Arbetet ska under kommande år utmynna i nya sätt att arbeta, som ska göra processen enklare, snabbare och smidigare för den som blir sjukskriven. Att allt fler läkare nu skickar sjukintyg digitalt istället för med post är en del av det arbetet. Kunskapen sprids vidare En enorm mängd kunskap om socialförsäkringen och alla människor som omfattas av den finns samlad hos Försäkringskassan. Den nya hemsidan är ett nytt sätt att dela med sig av den statistik och de analyser som finns till beslutsfattare, forskare, media och allmänheten. Nyhetsbrev, seminarier och föreläsningar är andra vägar som vi nu provar för att sprida kunskapen. 20

21 Mer antikrångel Efter de två första antikrångelkatalogerna fick vi mersmak och bestämde att Försäkringskassan kommer att fortsätta att lämna in förslag på förenklingar med jämna mellanrum. Sedan är det upp till riksdag och regering att ta ställning till förslagen. I den senaste antikrångelkatalogen föreslås bland annat att kravet på att anmäla föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, vab, tas bort. Istället ska man bara behöva ansöka om ersättning. fler än den blivande mamman ska ha möjlighet att få föräldrapenning vid besök på mödravårdscentralen båda föräldrarna till barn med funktionsnedsättning ska få tillfällig föräldrapenning när de går på kurs föräldrapenning betalas ut när ett barn skolas in på dagis kravet på en ny ansökan om bostadsbidrag varje år tas bort bostadsbidraget stäms av mot den taxerade inkomsten tidigare än i dag. 21

22 Så här kontaktar du oss På Försäkringskassans webbplats finns information om socialförsäkringarna. Där finns också självbetjäningstjänster för privatpersoner, arbetsgivare och vårdgivare inom tandvård och hälsooch sjukvård. Webbplatsen finns också i en mobilanpassad version, forsakringskassan.se/mobil Kundcenter Försäkringskassans Kundcenter för privatpersoner kan svara på allmänna frågor och frågor om enskilda ärenden. Den som är partner till Försäkringskassan kan kontakta Kundcenter för partner. Kundcenter för privatpersoner Kundcenter för partner Facebook: Andra sidor där du kan ställa frågor till Försäkringskassan: Appen Mina Sidor kan laddas ner gratis från App Store och Google Play Besöka Försäkringskassan Information om närmaste kontor finns på 22

23 Produktion och texter: Helena Esscher Form: Jonas Engholm Illustrationer: Stopp Tryck: Davidsons Tryckeri För beställning kontakta:

24 FK

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer