Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan."

Transkript

1

2 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra. Där finns även länkar till mer information och till Försäkringskassans årsredovisning. Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

3 Generaldirektören har ordet Det har hänt mycket positivt i Försäkringskassan det senaste året. Det långsiktiga arbete vi inlett för att förbättra förtroendet för oss som myndighet och för socialförsäkringen har tagit fart och vi rör oss väl i den riktning vi vill gå. Nöjd kund-index (NKI) har ökat sedan förra årets mätning och genom den kundsegmentundersökning som gjorts under året ser vi också att vi tydligt har flyttat fram våra positioner på två områden som vi identifierat som byggstenar för förtroende; bemötande och legitimitet. Under 2012 fick Försäkringskassan också utmärkelsen ediamondaward för våra e-tjänster och utmärkelsen Årets IT-projekt för antikrångelarbetet och våra självbetjäningstjänster. Till det har vi en medarbetarundersökning som visar att motivation, engagemang och internt förtroende har ökat. Dessa framgångar kan alla medarbetare i Försäkringskassan känna sig delaktiga i. En del av framgången förklaras av att vi under året har arbetat fram en vision och en verksamhetsidé som nu hjälper oss att rikta in vår verksamhet. Men än är våra kunders förtroende för oss inte tillräckligt högt. Vi behöver bli ännu mer lyhörda för deras behov naturligtvis inom de ramar som lagstiftningen sätter. Vi är inne i en mycket positiv utvecklingsspiral. Med våra gemensamma insatser kommer den att förstärkas under de kommande åren så att vi kan leverera ännu bättre resultat till nytta för våra kunder. Dan Eliasson, Generaldirektör

4 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Försäkringskassan ansvarar på regeringens uppdrag för en stor del av socialförsäkringen som omfattar de flesta som bor eller arbetar i Sverige. Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med kunden, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. Vi behöver ständigt anpassa vårt arbete till den föränderliga verklighet vi lever i. En mängd lagar och förordningar styr arbetet och i vårt uppdrag ligger att aktivt påverka reglernas utformning genom att beskriva problem och föreslå förbättringar. Försäkringskassan ger stöd till regeringen och Regeringskansliet med utredningar, svar på remisser och prognoser. Myndighetens experter medverkar också i statliga utredningar och tar fram Sveriges officiella statistik inom socialförsäkringsområdet samt statistik för lednings- och beslutsstöd. Expertfunktionen innebär också ett omfattande utbyte av kunskap med andra länder samt ett engagemang i tjänsteexport inom Försäkringskassans verksamhetsområde. 4

5 I Sverige har vi en av världens mest omfattande socialförsäkringar. Under 2012 betalade Försäkringskassan ut 200 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring sex procent av bruttonationalprodukten (BNP). Försäkringskassan har verksamhet på ett 80-tal orter och huvudkontoret ligger i Stockholm. Visste du att Försäkringskassan fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år. Vår historia Medeltiden Under medeltiden samlades människor som hade samma yrke i skrån och i gillen. I vissa skrån och gillen betalade medlemmarna in till en bössa och fick i gengäld pengar om de var sjuka. När man blev frisk förväntades det att man betalade tillbaka pengarna till bössan. Det här var mer en form av lån eller välgörenhet men fungerade ändå som startskottet till ett socialt skydd talet Under 1700-talet utvecklades idén om att hjälpa varandra vid sjukdom och sjukkassor bildades. Sjukkassorna var föreningar som ofta var kopplade till vissa yrkesgrupper, kyrkor eller nykterhetsrörelser. Medlemmarna betalade in en avgift till sjukkassan och fick i gengäld stöd om de blev sjuka. Sjukkassorna var frivilliga men personer som redan var sjuka eller gamla fick inte gå med talet Mot slutet av 1800-talet nådde industrialiseringen Sverige. Som en följd av det började människor att flytta från landsbygden och in till 5

6 fabrikerna och städerna. De förändrade arbets- och livsvillkoren ledde till att det mot slutet av 1800-talet började höjas röster för sociala reformer kom den första lagen om sjukkassor. Syftet med lagen var att stötta de frivilliga sjukkassorna. Alla sjukkassor som registrerade sig hos myndigheterna fick bidrag och råd. På den tiden var det fortfarande bara runt 3 procent av befolkningen som var försäkrade av sjukkassorna talet I takt med att Sverige blir allt mer industrialiserat och allt fler människor söker sig till städerna blir det viktigare att se över tryggheten vid sjukdom och olyckor antogs därför lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet för att hjälpa de som skadades i arbetet och deras familjer klubbades lagen om allmän pensionsförsäkring igenom och för första gången kunde alla människor i Sverige få ålders- och invalidpension. Även om pensionen var väldigt låg och behövde kompletteras så kom lagen att bli det första steget mot en modern socialförsäkring talet Parallellt med nya lagar så fortsatte sjukkassorna att växa i omfattning och under 30-talet stärktes de ordentligt kom en ny reform som innebar att sjukkassorna blev erkända och centrala sjukkassor infördes. Ett par år senare hade medlemsantalet fördubblats. Att vara försäkrad när man är sjuk är en fråga som inte längre bara berör ett fåtal utan är på väg att bli en folkrörelse. 6

7 1940-talet 1948 hade kriget tagit slut och Sverige såg med optimism framåt mot en ljusnande framtid. Det var också året som det första allmänna barnbidraget betalades ut för att minska de ekonomiska skillnaderna mellan familjer med barn och familjer utan barn. På så sätt hoppades man att kunna stimulera barnafödandet talet I början av 1950-talet var cirka 3 miljoner människor medlemmar i någon sjukkassa men det fanns ett brett folkligt stöd för att skapa en allmän sjukförsäkring där alla i Sverige skulle vara försäkrade kommer en ny lag som gör att sjukförsäkringen blir allmän. Sjukförsäkringen bygger på att alla som betalar avgifter och skatter kan få ta del av den sociala välfärden när de är i behov av den talet 1961 bildas Riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverkets uppgift var att fördela anslagen till de lokala försäkringskassorna men också att se till att socialförsäkringen fungerade som det var tänkt. På den tiden fanns det inte mindre än 630 lokala sjukkassor Beslutades det att sjukkassorna även skulle förvalta pensionen och sjukkassorna döptes om till försäkringskassor. De lokala sjukkassorna blev till 21 länsförsäkringskassor. 7

8 1970-talet Under 1970-talet diskuterades jämställdhetsfrågor och familjebildningar runt om i Sverige och det påverkade såklart också socialförsäkringen införs föräldraförsäkringen och ersätter den ålderdomliga moderskapsersättningen. Lagen om föräldraförsäkringen skulle förbättra familjernas ekonomi och öka jämställdheten. Föräldrarna fick vara hemma i sex månader sammanlagt och även männen kunde få ersättning för att ta hand om barnet. Dock tog det ett tag innan männen började utnyttja denna nymodighet, i början av 1980-talet tog kvinnorna fortfarande ut 95 procent av föräldrapenningen talet Även på 1980-talet så var föräldraförsäkringen i fokus införs havandeskapspenning som gör det möjligt för kvinnor med fysiskt ansträngade arbeten att få ersättning om de inte kan arbeta under graviditeten blir reglerna generösare för stora familjer. Flerbarnstillägget införs och är en extra ersättning till familjer som har tre eller flera barn tal Under 1990-talet steg kostnaderna för socialförsäkringen snabbt och under en period var utbetalningarna för socialförsäkringen 20 procent av BNP. Framförallt var det allt fler som blev sjukskrivna. 8

9 1992 blev det lagstadgat att arbetsgivare ska betala för de 14 första dagarna som en anställd är sjuk och 1993 infördes en karensdag vid sjukskrivning införs LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättningen. För många människor innebar det en helt ny frihet talet Under 2000-talet infördes många förändringar i socialförsäkringen men framförallt blev det stora förändringar när det gällde administrationen av socialförsäkringen blir Försäkringskassan en statlig myndighet när Riksförsäkringsverket slås ihop med de 21 länsförsäkringskassorna. Sammanslagningen gjordes för att det skulle bli mer lika i hela landet, stärka rättssäkerheten och för att korta handläggningstiderna. För att lyckas med det krävdes en helt ny organisation gör därför Försäkringskassan vad som har kallats den största myndighetsomorganisationen i modern tid skapas Pensionsmyndigheten och tar över administrationen av den allmänna pensionen som tidigare låg på Försäkringskassan, och premiepensionen som började förvaltas av Premiepensionsmyndigheten. 9

10 Vad hände 2012? Ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning Försäkringskassans vision arbetades fram av medarbetare och ledning under våren och slogs fast under sommaren Visionen fungerar som en ledstjärna i allt arbete som sker på myndigheten. För en stor organisation som vår med många medarbetare och ett så viktigt samhällsuppdrag är det utomordentligt viktigt att alla vet åt vilket håll vi strävar. Vi behöver en gemensam bild av vart vi är på väg och varför. Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson Kontakt med Försäkringskassan på många olika sätt Under 2012 har Försäkringskassan haft drygt kundbesök per dag. Många ringer, och många besöker något av våra servicekontor, men det vanligaste besöket sker på vår webplats, samtal tog vi emot den 27 januari 2012 den dag då flest ringde. Där har kunder klickat sig in över 26 miljoner gånger under året. Det vanligaste ärendet på webben är informationssökning, men här har många också till exempel anmält vab, friskanmält sig och ansökt om bostadsbidrag. Mina sidor, där man med hjälp av e-legitimation kan följa sina egna ärenden och ansöka om förmåner, hade över 11 miljoner besök. På Försäkringskassans webbplats kan också läkare, arbetsförmedlare, tandläkare, personalchefer och andra som samarbetar med Försäkringskassan hitta information och tjänster speciellt riktade till dem. Den digitala assistenten Hanna hjälper den som har svårt att hitta på webplatsen. Hon har under året svarat på frågor om dagen 200 fler än

11 5107 personer gillar detta. Sociala medier Jag jobbar natt, min man är bortrest och vi har ordnat barnvakt på natten. Om barnvakten blir sjuk med kort varsel men barnen är friska och kan gå till skolan. Kan jag vab:a då? Fråga på facebooksidan Försäkringskassan Förälder Jag är egenföretagare och blev sjukskriven 100 procent. Känner att jag skulle vilja jobba en timme varje dag. Är det möjligt att ta ut 75 procents sjukersättning då? Fråga på Försäkringskassans chatt på doktorn.com Om barnen skriker eller om det av andra skäl är svårt att prata i telefon, så kan det vara smidigt att chatta med en handläggare. Omkring 240 personer om dagen tar kontakt med Försäkringskassan på våra Facebooksidor och på våra chattar på familjeliv.se, alltomforaldrar.se och doktorn.com. Här kan man ställa frågor om föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen och få svar inom några minuter. Personliga möten Många vill göra sina ärenden så snabbt som möjligt, och helst på datorn eller mobilen. Andra vill hellre träffa oss i ett personligt samtal. Många personliga möten sker på våra servicekontor, där den som kommer in kan få hjälp med att till exempel fylla i en blankett eller förstå regelverket. Här kan man även få hjälp av Skatteverket och Pensionsmyndigheten. 11

12 Den som har ett funktionshinder och eller är sjuk en längre tid får en personlig handläggare. Under året har vi jobbat med att utveckla stödet och kontakten mellan handläggaren och kunden, bland annat genom att ha fler fördjupade kundmöten. På dessa möten kartlägger man kundens behov och stämmer av med andra aktörer som till exempel arbetsgivare, läkare eller arbetsförmedlingen. Bra bemötande men också krångligt Varje år gör Försäkringskassan undersökningar för att få reda på vad kunderna tycker. Årets mätningar visar att kunderna på det stora hela var lite mer nöjda än förra året. Framför allt är det personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer som blivit mer nöjda. De som kommer i kontakt med oss tycker att det bästa är bemötandet de får och att Försäkringskassans personal är kunnig och professionell. Många tycker också att våra webbtjänster är bra, att det är lätt att komma i kontakt med oss och att informationen är tydlig. Men det finns saker som kunderna anser att vi behöver förbättra. Många uppfattar handläggningen som krånglig och ineffektiv, och att besluten inte är lika, oberoende av vem som fattar dem. Visste du att servicekontoren runt om i landet hade 4,4 miljoner besök

13 Vab direkt i mobilen Inte en dag för tidigt Denna app gör vardagen så mycket smidigare, blir nog inte mycket enklare än så här. Recension av appen Mina Sidor i AppStore Arbetet med att göra kontakten med Försäkringskassan enklare har fortsatt under året, och i höstas kom två nyheter för mobiltelefonen. Med mobila webben kan man nå hela forsakringskassan.se i en i en mobilanpassad version, och med den nya appen kan man både anmäla vab och se sina ärenden i Mina Sidor. Med mobil e-legitimation kan man också till exempel ansöka om pengar när man är hemma och vårdar barn. Koll på kassan Den som kanske inte har något ärende hos Försäkringskassan, eller som funderar på hur mycket pengar det egentligen blir om man ansöker om olika bidrag, kan sedan i våras gå in på Kassakollen på och enkelt kolla på vilken nivå ersättningen skulle hamna. Tjänsten blev snabbt populär och vid årets slut hade över personer besökt den. 13

14 Visste du att E-tjänsterna ger användarna ökad kontroll över sin situation och sparar tid för både medborgare och för organisationens egna medarbetare. Att man dessutom har anpassat tjänster för mobilen ökar tillgängligheten ytterligare. Del av motiveringen när Försäkringskassan vann 2012 års e-diamond award för sitt arbete med självbetjäningstjänster Ett effektiviseringsprojekt för hela svenska folket kryddat med demokratiska värderingar. Del av motiveringen när Försäkringskassans arbete med automatisering utnämndes till Årets IT-projekt av tidningen CIO Sweden En blankett mindre att komma ihåg I våras lämnades Försäkringskassans första Antikrångelkatalog till regeringen. Katalogen är en lista på regler som många kunder upplever som krångliga. Reglerna måste regering och riksdag ta ställning till. En av punkterna på listan var vab-intyget, som förskolan eller skolan ska fylla i för att intyga att barnet verkligen varit hemma. Krångligt, tyckte både vi, föräldrar och skol- och förskolepersonal. Regering och riksdag höll med. Vid årsskiftet 2012/2013 försvann intyget. Redan i höstas lämnades nästa antikrångelkatalog med fler förslag in. Ett av dem var att man ska slopa kravet på att både anmäla och ansöka om både tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning, så att man istället bara ska behöva ansöka. 14

15 Socialförsäkringen blir aldrig färdig 1959 konstaterade den dåvarande socialministern Torsten Nilsson att socialförsäkringen aldrig kommer att bli färdig eftersom den hela tiden förändras i takt med resten av samhället. Det är lika sant nu som då, de regler och lagar som styr socialförsäkringen förändras ständigt. En av årets lagändringar handlar om att föräldrar nu har rätt att ta ut dubbeldagar och vara hemma samtidigt med barnet. Här är andra nya regler som kom under året: Förenklad jämställdhetsbonus till de föräldrar som delar på föräldraledigheten Tre nya förmåner: Sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg Möjlighet att efter två och ett halvt år få sjukpenning för ytterligare dagar om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning Återinförande av begreppet normalt förekommande arbete i stället för reguljära arbetsmarknaden vid prövning av rätten till sjukpenning Förtydligande av arbetsgivarens ansvar för sjuklön till anställda Fler sjukskrivna och fler VAB-dagar Sjukfrånvaron, som sedan 2004 minskat stadigt i Sverige, har under två åren sakta ökat igen var svensken i genomsnitt sjukskriven med sjukpenning 7,7 dagar om året, och det är en ökning med nästan en hel dag jämfört med året innan. 97 procent av alla som ansöker om sjukpenning får sin sjukpenning beviljad. 15

16 2012 slogs också rekord i antal vabbare 2,8 miljoner begäran om ersättning för vård av barn kom in, vilket är fler än ,7 procent av dagarna togs ut av papporna, också det är en ökning jämfört med tidigare år. Assistansersättning Den som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara sitt dagliga liv får ersättning för att ha stöd av assistenter. Omkring personer får assistansersättning från Försäkringskassan. Totalt betalades omkring 25 miljarder Visste du att genomsnittspersonen som har assistansersättning får assistans 118 timmar per vecka. kronor ut i assistansersättning under Assistansersättningen har gjort livet lättare och mer självständigt för många funktionshindrade. Men det finns också ett fåtal som missbrukar systemet. Under året har Försäkringskassan arbetat intensivt med att komma åt de företag och privatpersoner som medvetet begår försäkringsbedrägeri eller skattebrott kopplat till assistansverksamhet. Det är viktigt att assistansersättningen verkligen används till de som ska ha den och som behöver stöd för att kunna leva ett bättre liv. Att medvetet utnyttja de allra svagaste för egen vinning är lägsta formen av brottslighet. Svante Borg, chef för Försäkringskassans lokala kontor. Varför är mammor sjukare än pappor? Hur kan det komma sig att kvinnor och män är sjukskrivna ungefär lika ofta innan de blir föräldrar men att kvinnorna är sjukskrivna mycket mer efter att de fått barn? Det är en av de saker Försäkringskassan under året fått i uppdrag av regeringen att reda på. Ett 80-tal analytiker arbetar på Försäkringskassans avdelning för analys och prognos med att samla in uppgifter om socialförsäkringen och de som omfattas av den, tolka och analysera dem det kan handla om allt från att undersöka om sotare är sjuka oftare än förskolelärare till hur funktionshindrade ungdomar ser på arbetsmarknaden. Statistiken och analyserna används ofta som underlag när politiker ska fatta beslut om nya lagar och regler, men också av andra myndigheter, journalister och allmänheten. Inom Försäkringskassan används kunskaperna för att anpassa verksamheten och förbättra för kunderna. 16

17 Visste du att på forsakringskassan.se/statistik kan du hitta statistik om det mesta. Hur stor andel av vab-dagar som tas ut av kvinnor i Surahammar eller hur många åringar som fick sjukpenning i Västerbotten län för 10 år sedan till exempel. 17

18 Medarbetare Det arbetar ungefär personer på Försäkringskassan. De allra flesta är handläggare, men det finns en mängd andra yrkesroller. Här jobbar jurister, statsvetare, ekonomer, arkiv-assistenter, läkare, ITspecialister, statistiker, kontorsservicegeneralister och många andra. Vilka är vi? Genomsnittsåldern är 46 år. 77 procent av medarbetarna är kvinnor, 57 procent är högskoleutbildade och 13 procent har utländsk bakgrund. Genomsnittsarbetstiden på Försäkringskassan är drygt 16 år års erfarenhet av att förvalta och utveckla socialförsäkringen har Försäkringskassans anställda tillsammans! Arbeta i medborgarnas tjänst Gemensamt för alla medarbetare, oavsett vilken roll vi har, är att vi arbetar i medborgarnas tjänst. Vi arbetar med att verkställa demokratiskt fattade beslut och berör på så sätt både enskilda människor och samhället i stort. Och det är någonting vi är stolta över. I den senaste stora medarbetarundersökningen uppgav hela 88 procent att de är stolta över det arbete de utför och 86 procent att de upplever att arbetet är meningsfullt. Mer än hälften skulle stanna på Försäkringskassan även om de erbjöds ett annat motsvarande jobb någon annanstans. Nöjda med chefen och kollegorna Generellt är medarbetarna också nöjda både med sin närmaste chef och generaldirektören och ger höga värden på arbetsklimatet i gruppen. Mindre nöjda är medarbetarna med den starka tidspressen och med att det är så hög arbetsbelastning. Lärande i skolbänken och på arbetsplatsen Våra medarbetare har under 2012 tillsammans ägnat dagar åt kompetensutveckling. De flesta utbildningarna vi har är webbaserade men det finns också en hel del lärarledda utbildningar. 18

19 Försäkringskassan i morgon Högre förtroende Arbetet under 2012 med bättre och enklare service har gjort att fler av våra kunder upplever oss som proffsiga, trevliga och kunniga. Men fortfararande är förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringen lågt. Vårt stora uppdrag 2013 är att fortsätta att utveckla vår verksamhet, våra tjänster och våra möten för att bättre möta kundernas behov. Målet är att fler ska känna förtroende för myndigheten och socialförsäkringen. + 01:34:02 01:34:02 Fler sätt att mötas Tänk dig att kunna chatta eller tala med din handläggare via datorn, samtidigt som ni delar dataskrivbord och tillsammans kan gå igenom och fylla i blanketter. När ni är klara signerar du blanketten elektroniskt, och allt är klart. De här nya tekniska lösningarna är under utveckling. Inom kort ska de kunna börja användas av kunder och anställda. 19

20 Automatisk föräldrapenning Föräldrar som får föräldrapenning kommer att kunna följa sitt ärende och se exakt när pengarna kommer, när föräldrapenningen under 2013 automatiseras. Det betyder bättre koll för föräldrarna och snabbare handläggning. Det här är bara en av de förändringar som är på gång för att göra kontakten med oss enklare och tydligare. Lean är förändringsarbetet som aldrig slutar Förenklingsarbete kan handla om stora lagändringar men också små enkla förenklingar i vardagen som på sikt, eller direkt, förbättrar för kunderna. Försäkringskassan har under hela året arbetat med att införa lean, en arbetsmetod som går ut på att hela tiden hitta saker i verksamheten som kan förenklas och förbättras. Arbetet med att införa lean som arbetssätt i hela myndigheten kommer att pågå fram till slutet Smidigare för den som är sjuk Sjukintyg som inte fylls i fullständigt och arbetsgivare och handläggare som inte får tag på varandra det är några av de problem som ibland gör sjukskrivningsprocessen krånglig för den som är sjuk. Ett stort samarbete mellan Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och arbetsgivarna har därför påbörjats, där man försöker identifiera vad som är krångligt och hur man skulle kunna förenkla. Visste du att den yrkesgrupp som har minst antal sjukpenningdagar är militärer. Arbetet ska under kommande år utmynna i nya sätt att arbeta, som ska göra processen enklare, snabbare och smidigare för den som blir sjukskriven. Att allt fler läkare nu skickar sjukintyg digitalt istället för med post är en del av det arbetet. Kunskapen sprids vidare En enorm mängd kunskap om socialförsäkringen och alla människor som omfattas av den finns samlad hos Försäkringskassan. Den nya hemsidan är ett nytt sätt att dela med sig av den statistik och de analyser som finns till beslutsfattare, forskare, media och allmänheten. Nyhetsbrev, seminarier och föreläsningar är andra vägar som vi nu provar för att sprida kunskapen. 20

21 Mer antikrångel Efter de två första antikrångelkatalogerna fick vi mersmak och bestämde att Försäkringskassan kommer att fortsätta att lämna in förslag på förenklingar med jämna mellanrum. Sedan är det upp till riksdag och regering att ta ställning till förslagen. I den senaste antikrångelkatalogen föreslås bland annat att kravet på att anmäla föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, vab, tas bort. Istället ska man bara behöva ansöka om ersättning. fler än den blivande mamman ska ha möjlighet att få föräldrapenning vid besök på mödravårdscentralen båda föräldrarna till barn med funktionsnedsättning ska få tillfällig föräldrapenning när de går på kurs föräldrapenning betalas ut när ett barn skolas in på dagis kravet på en ny ansökan om bostadsbidrag varje år tas bort bostadsbidraget stäms av mot den taxerade inkomsten tidigare än i dag. 21

22 Så här kontaktar du oss På Försäkringskassans webbplats finns information om socialförsäkringarna. Där finns också självbetjäningstjänster för privatpersoner, arbetsgivare och vårdgivare inom tandvård och hälsooch sjukvård. Webbplatsen finns också i en mobilanpassad version, forsakringskassan.se/mobil Kundcenter Försäkringskassans Kundcenter för privatpersoner kan svara på allmänna frågor och frågor om enskilda ärenden. Den som är partner till Försäkringskassan kan kontakta Kundcenter för partner. Kundcenter för privatpersoner Kundcenter för partner Facebook: Andra sidor där du kan ställa frågor till Försäkringskassan: Appen Mina Sidor kan laddas ner gratis från App Store och Google Play Besöka Försäkringskassan Information om närmaste kontor finns på 22

23 Produktion och texter: Helena Esscher Form: Jonas Engholm Illustrationer: Stopp Tryck: Davidsons Tryckeri För beställning kontakta:

24 FK

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna!

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna! Välkomna! Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Uppdraget Medborgarna Ska snabbt och rättssäkert få beslut om det ekonomiska

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Lektion 17 SCIC 24/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Om Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se/omfk) Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Försäkringskassan - roll och uppdrag

Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan Åsa Smedberg Samverkansansvarig Småland Nordväst asa.smedberg@forsakringskassan.se Snabbfakta Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2896 av Linus Bylund m.fl. (SD) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

PATIENTENS VÄG. Dokumentet följer filmen Patientens väg i bild och text Område kommunikation, SUS 1

PATIENTENS VÄG. Dokumentet följer filmen Patientens väg i bild och text Område kommunikation, SUS 1 PATIENTENS VÄG Här beskrivs patientens väg genom sjukskrivningsproseccen. Du får förståelse för Rehabkedjan och kan använda dokumentet som en kom ihåg. Dokumentet följer filmen Patientens väg i bild och

Läs mer

Försäkringskassans verksamhetsstrategi

Försäkringskassans verksamhetsstrategi Strategi 1 (12) Försäkringskassans verksamhetsstrategi Inledning Socialförsäkringarna är samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem. Försäkringskassans roll är att rättssäkert och effektivt administrera

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Försäkringskassans årsredovisning 2012

Försäkringskassans årsredovisning 2012 Försäkringskassans årsredovisning 2012 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Telefon 08-786 90 00 www.forsakringskassan.se ISBN 978-91-7500-374-0 ISSN 1653-5774 Generaldirektören har ordet När jag avslutade

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

E Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan

E Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan Socialdepartementet 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Punkt 4 1 (21) Utvecklingen av tillfällig föräldrapenning Sammanfattning Tillfällig föräldrapenning betalas ut för ca 700 000 barn till en

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla Bild: Robert Nyberg Sjukförsäkring som är bra för vissa, men som är bestraffningssystem för många sjuka och skadade eller Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla HUR VILL

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Snabbfakta om Försäkringskassan

Snabbfakta om Försäkringskassan Snabbfakta om Försäkringskassan Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år Ca 80 miljoner kundmöten Verksamhet

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Planerade analysrapporter

Planerade analysrapporter 2016-12-05 1 (5) Planerade analysrapporter Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos producerar olika kunskapsunderlag. Exempelvis tar avdelningen fram statistik, besluts- och ledningsstödsinformation

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Falun 27 september. Socialförsäkring i förändring. Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen?

Falun 27 september. Socialförsäkring i förändring. Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen? Falun 27 september Socialförsäkring i förändring Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen? 1 Vi stoppade Strandhälls sjukskatt! Massiva protester mot sjukskatten,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer