NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr"

Transkript

1 NR 3 MAJ 2009 TEMA: miljö & energi satsningen i markbygden ger minst tusen arbetstillfällen stora vinster när man ser över energin ökat intresse för förnybar energi fokus på att parera svackan north sweden hårdbevakar regionens intressen friginor satsar på innekomfort Staffan på klubben är rekord i antal ansökningar till universitet i norr Mycket krångel att starta eget en glad fyr

2 TRYGGA FÖRETAGARE RE Vi vet hur det känns. I en värld som snurrar allt fortare känns det tryggt med professionell rådgivning. Med kontor på 125 orter finns vi alltid nära. Vi är naturligtvis fortfarande Sveriges största experter på revision och hjälper dig med alla funktioner du behöver för att utveckla din affär, dina drömmar och visioner. Ta steget in i framtiden och kontakta ditt närmaste kontor i Norr- eller Västerbotten. VISIONSBYRÅN Haparanda Kalix Luleå Boden Piteå Skellefteå Malå Lycksele Umeå Vännäs Dorotea VISSTE DU ATT NORRVIDDEN FASTIGHETER ÄR NORRLANDS STÖRSTA FASTIGHETSBOLAG? - INTE DET? - NYFIKEN? LÄS MER PÅ

3 CHEFREDAKTÖR Reinhold Andefors Ambitionen med Ellagen är lägsta möjliga elpris Egentligen ska ny stor kraftproduktion byggas där det är effektmässiga bristområden i landet. Det är i alla fall intentionerna bakom den nu gällande ellagen från den 1 januari 1996, som tillkom som en följd av att elmarknaden avreglerades. Den nya lagen ersatte den gamla från 1902, som varit med sedan Sverige i praktiken elektrifierades. Avregleringen innebar att kundernas ställning stärktes. På bara några år hade kundbegreppet kommit in i elbranschen, därföre var kunderna mest bara ett tariffnummer på elskåp. Avregleringen innebar att handeln med el marknadsintroducerades för att ge kunderna möjlighet att själva välja elleverantör. Elbörsen Nord Pool i Oslo utsågs till marknadsplats och det är idag drygt 13 år sedan kunderna fick möjlighet att köpa sina elektroner från vilket bolag de vill, däremot är det fortfarande så att det är det bolag som har nätkoncession som transporterar elen inom området. Ett uttalat mål med tillkomsten av nya ellagen var att eftersträva lägsta möjliga elpris. Lääägstaa möööjliiga eeelpriis! För att åstadkomma detta skulle nya stora produktionsanläggningar placeras nära stora befolkningsgrupper eftersom överföring av el är förenat med förluster på elnätet. Det motstånd som finns i elledningarna stöter ut en viss procent av elektronerna som på det sättet smiter från ledningarna. Det ser vi på både stora och små ledningar. Kring elledningar från hushållsmaskiner och bordslampor i våra hem kallar vi dessa smitarelektroner för statisk elektricitet, elström som är på rymmen ut i omgivningen. På stora elnät försvinner större mängder elström. Från stamnätets 400 kv-ledningar ungefär 2-3 procent, från regionnätets 110/130 kv-ledningar ytterligare någon procent och från lokalnäten kan förlusterna vara så stora som 6-10 procent beroende på elledningarnas kvalitet. Förlusterna blir tydliga när man jämför inmatad el på ledningarna jämfört med uttagen el. Dessa förluster måste nätägaren stå för. Denna el måste nätbolaget köpa in för att kompensera förlusterna i systemet. Nätägaren måste kunna leverera samma mängd el som man har tagit emot. Det är dessa förluster som kan ge kunderna ett onödigt högt elpris om ny stor elproduktion byggs långt från stora bristområden i landet. Stora bristområden i Sverige är södra Sverige och Västkusten. Elförsörjningen i Sverige fungerar som så Norrland försörjs av den förnybara vattenkraften från älvarna. Ungefär hälften används, hälften skickas på stamnätet söderut till Mellansverige. Kärnkraftverket Forsmark försörjer i grova drag västra Svealand och Stockholmsområdet, kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals resterande delar av Svealand och Götaland. Det talas ibland felaktigt om att vi har elbrist i Sverige, men den risken är inte överhängande. Däremot är risken betydligt större för effektbrist. Den svenska elproduktionen räcker kanske inte till när det är svinkallt en vinterdag i januari då både samhället och industrierna förbrukar el. Då kan en hel region i landet svartna. Det har hänt förut och kommer säkerligen att hända igen. Vanligt folk har svårt att skilja på effekt och energi. Effekt är det som produceras och används just nu, effekt mäts till exempel i megawatt. Energi däremot mäts över en tidsenhet, till exempel förbrukning per timme, och då talar vi om megawatt-timmar. För att återknyta till resonemanget kring förlusterna på elnätet. Svenska Kraftnät räknar i snitt med att sex procent av den el som produceras i landet rymmer från ledningarna. Det innebär att var sjuttonde vindkraftverk som kommer att byggas i Markbygden med Piteå som centrum ska producera el till sina egna förluster på elnätet. Förlusterna blir alltså större eftersom vi har ett elöverskott i norra Sverige och det måste till en förskjutning av elproduktionen söderut mot bristområden, jämfört med om vindparken legat i södra Sverige. Samhällets investeringskostnader för att täcka förlusterna i Markbygden blir stora. Dela 1101 vindkraftverk med 17 så får vi ungefär 65 kraftverk á 40 miljoner så måste vi svenskar investera drygt 2,5 miljarder för att täcka förlusterna. Nu handlar satsningen i Markbygden om en satsning på förnybar energi som är framtidens melodi och då är det svårt att eftersträva lägsta möjliga elpris. reinhold andefors, chefredaktör NÄRINGSLIV I NORR MAJ

4 NÄRINGSLIV I NORR ONLINE MEDIA PUBLISHING AB, Innehåll Chefredaktörens krönika 6 Svårt föreställa sig tusen snurror 8 Tjäna på energikartläggning 10 Öhrlings PriceWaterHouse Coopers 13 På BoRö är det expansion i tankarna 14 Fokus på att parera svackan 16 Porträttet: Staffan Marklund 20 Norra Sveriges intressen bevakas 22 Företagarna 24 Svalka eller värme för bättre komfort 27 Energi som inte tär på resurserna 28 Nyheter i korthet Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Online Media Publishing AB Nystadens Företagscentrum, Kalix. Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, , Chefredaktör: Reinhold Andefors/Ord & Bild i Norr, , Medarbetare: Stefan Bohm, Kjell Hjelm/Företagarna, Anders Hettinger Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Juha Roininen. Marknad: vx. Redaktion, Grafisk form, Layout: Björn Palovaara, , Omslagsfoto: Reinhold Andefors Tryck: VTT Grafiska. Upplaga: ca ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) Adressändring: Distribution: Gratis till företag i Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan.

5 PortföljEL NYHET! - balansera dina elkostnader. p Kan stora elförbrukare få bättre elpriser? p Är det viktigt att budgetera elkostnaderna? p Vill du ha rörligt elpris när det är billigt? p Fokusera på total energikostnad istället för öre per kwh. Vi på Skellefteå Kraft verkar för långsiktiga relationer med våra kunder. På sikt handlar ett prisvärt elavtal lika mycket om när du tecknar ditt avtal som hur du använder din el. Komplicerat att köpa el? - Inte nu längre. Nu finns PortföljEL. Med PortföljEL går du samman med liknande företag som ditt och köper in el i en och samma elportfölj. Detta ger dig och ditt företag likadana möjligheter på elmarknaden som stora elintensiva företag. Med PortföljEL sprider du elinköpen över tid vilket minskar svängningar i form av stora prisrörelser och du får balans i elinköpen. Visst låter det intressant? Hör av dig, vi berättar gärna mer. Köpenhamn 5 ggr/dag Luleå 6 ggr/dag Oslo 7 ggr/dag Kom ihåg att ringa; Skellefteå Kraft för mer info om PortföljEL, elavtal mm Umeå 4 ggr/dag Räkna ut hur mycket företaget kan spara på norwegian.se Kontakta oss på elförsäljning företag: tfn Skellefteå Kraft är en av Sveriges största elproducenter. Basen i vår produktion är vatten kraft. Vi är 500 anställda, omsätter 3 miljarder per år och har verksamhet i bland annat Skellefteå, Lycksele, Storuman, Sundsvall och Jakobstad i Finland. Vi står för Kraft, Tro värdighet, Miljöansvar och Utveckling.

6 Det är svårt att föreställa sig hur Fotomontage Markbygdens vindkraftpark. En fullt utbyggd vindpark producerar energi som motsvarar en utbyggnad av vattenkraften i de fyra orörda älvarna Piteälven, Kalixälven, Byskeälven och Åbyälven, enligt Svevind. TEXT: REINHOLD ANDEFORS Om någon vid sekelskiftet hade sagt att det ska byggas tusen vindsnurror i Piteå hade han inte blivit trodd. Och nu är det nära att visionen blir verklighet. Länsstyrelsens beslut var tydligt och deras ståndpunkt stärker vindkraftens ställning, kommenterar Svevinds operative chef, Mikael Kyrk länsstyrelsens remissyttrande. I yttrandet klargör länsstyrelsen sin inställning att om det uppstår tvister i frågan som inte går att lösa så bör vindkraftsintresset äga företräde. Det ger i praktiken vindkraftintressenterna frikort när de ska sätta sig ner och förhandla med representanter för Östra Kikkejaurs sameby som försvarar rennäringens intressen eller med dem som är anhängare till föreningen Svensk Landskapsvård i berörda byar och som offentligt har deklarerat att de anser att de stora vindkraftverken är en styggelse. Länsstyrelsens yttrande, eller miljöprövningsdelegationen, har i praktiken givit klartecken till en utbyggnad. Nu ska mycket till för att det inte ska bli storskalig byggstart om tre år som ägaren Svevind Holding AB och deras dotterbolag Markbygden Vind AB vill. Nu ligger alla remissyttranden på regeringens bord och där ska de handläggas i allt från ett halvår till ett och ett halvt år. Mikael Kyrk, operativ chef i Svevind, tänker blåsa liv i Markbygden. Vi hoppas givetvis att handläggningen kan snabbas på, säger Mikael Kyrk som hoppas på svar redan innan nästa årsskifte. Har förbundit sig När regeringen har fattat sitt beslut ska ärendet tillbaka till länsstyrelsen för att utifrån beslutet ytterligare prövas och villkoras. Tiden arbetar för vindkraftintressenterna i Markbygden. En majoritet av elkunderna anser att elpriset är för högt och att bygga ny stor kraftproduktion kostar många, många miljarder vare sig det är kärnkraft eller vindkraft. Dessutom finns det en grön tråd i politikerkåren som enats om att förnybara energikällor är de rätta. Dessutom har Sverige förbundit sig i både internationella och europeiska klimatavtal att målmedvetet satsa på energikällor som vind, sol och vatten. Bakom projektet står Markbygden Vind AB som till 75 procent ägs av Svevind Holding AB och till 25 procent av tyska Enercon, en av världens fyra största tillverkare av vindkraftverk. 12 miljarder kwh Totalt vill Markbygden Vind AB bygga 1101 vindkraftverk längs ett 50 kilometer långt och tio kilometer brett stråk väster om Piteå i närheten av byarna Långträsk och Koler. Markbygden och de höglänta delarna väster om Piteå har visat sig ha mycket bra vindförhållanden. För kommunens tillväxtansvarige inom energi Erik Persson har satsningarna på grön förnybar energi i form av storskalig vindkraft och miljövänliga bränslen blivit de absolut viktigaste framtidsfrågorna när det gäller att skapa tillväxt i det kommunala näringslivet. Området är till huvuddelen glest befolkat och har förhållandevis liten grad av motstående intressen. Dessutom korsas området av tre stora kraftledningar som kan användas för överföring av el. Få platser anses så bra lämpade för storskalig vindkraftsproduktion som Markbygden. Vindkraftsparken är kostnadsberäknad till mellan 50 och 55 miljarder kronor. Fullt utbyggd förväntas den producera 12 TWh per år, drygt hälften av det svenska målet för landbaserad vindkraft. Minst 1101 arbetstillfällen Det kommer att finnas plats för olika typer av arbetsuppgifter för småföretagare, säger Mikael Kyrk och räknar upp tjänster för att bygga vägar och annan infrastruktur, transporter, betongarbeten, service och underhåll samt legojobb åt större entreprenörer som deltar i projektet. Dessutom planerar tyska Enercon en industrietablering på Haraholmen i Piteå inför den stora byggruschen 2012 när 50 snurror ska byggas per år. Det talas om mer än 1000 arbetstillfällen när det är som hetast, varför inte Över en längre tid anställs cirka 250 för underhåll och drift, 200 i cement- och tornfabriken och 20 elinstallatörer. Svevinds satsningar på vindkraft i Markbygden och Nordmaling stödjer den svenska inställningen att Sverige alltid ska gå före eller som Margot Wallström en gång uttryckte det Om ingen går före, kommer ingen att följa efter. 6 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2009

7 många 1101 vindkraftverk är FAKTA Markbygdens vindkraftpark Läge: Etapp 1-2 är pilotprojekt, tillstånd för övriga verk i parken inom 6-18 månader Placering: Piteå kommun, Norrbotten (nära byarna Långträsk och Koler) Områdets storlek: 50 x 10 km Totalt antal verk: 1101 Avstånd mellan verken: m Typ av verk: Merparten Enercon E-82, även E-126 Totalhöjd: m Rotordiameter: m Effekt per verk: 2-6 MW (anpassas efter bästa teknik) Total installerad effekt: MW Beräknad energiproduktion: 8-12 TWh/år Beräknad byggkostnad: miljarder kronor Beräknad storskalig byggstart: 2012 Enligt Svevind skulle en fullt utbyggd vindpark i Markbygden kunna producera energi som motsvarar en utbyggnad av vattenkraften i de fyra orörda älvarna Piteälven, Kalixälven, Byskeälven och Åbyälven. Vindparkens elproduktion jämförs också i storlek med Luleälvens elproduktion från vattenkraften. Den sammanlagda mängden el från vindparken uppskattas motsvara 8 procent av dagens svenska elproduktion. Fakta om Luleälven: Maxeffekten från Luleälvens vattenkraft (det som kan produceras vid ett och samma tillfälle) ligger på 4233 MW och älvens normalårsproduktion ligger på 15 TWh (pendlar beroende på vattentillgång mellan TWh). Dragaliden Pilotprojekt 1, Markbygden Läge: Två verk redan byggda, tillstånd för övriga tio väntas under hösten Antal verk: 12 Typ av verk: Enercon E-82 Totalhöjd: 149 m och 180m Rotordiameter: 82 m Effekt per verk: 2 MW Total installerad effekt: 24 MW Beräknad energiproduktion: ca 70 GWh/år Beräknad produktionsstart: 2011 Stor-Blåliden Pilotprojekt 2, Markbygden Läge: Ansökan inlämnad hösten 2008 Antal verk: 8 Typ av verk: Enercon E-82 (6) och E-126 (2) Totalhöjd: 179 och 200 m Rotordiameter: 82 och 126 m Effekt per verk: 2 och 6 MW Total installerad effekt: 24 MW Beräknad energiproduktion: ca 70 GWh/år Beräknad produktionsstart: 2012 Gabrielsberget Läge: Tillstånd hösten 2008, byggnation av vägar har startat Placering: Nordmalings kommun, Västerbotten Antal verk: 40 st Typ av verk: Enercon E-82 Totalhöjd: 150 m Rotordiameter: 82 m Effekt per verk: 2 MW Total installerad effekt: 80 MW Beräknad energiproduktion: ca 250 GWh/år Beräknad produktionsstart: hösten 2011 Dragaliden Gabrielsberget Karta Stor- Blåliden FAKTA Svevind Holding AB Aktuellt: Moderbolag till dotterbolagen Svevind AB och Markbygden Vind AB Ägare: Wolfgang Kropp 82%, Wolfgang Degerman 12,5% och Mikael Kyrk 5,5% Säte: Tavelsjö, Umeå kommun Styrelseordförande: Wolfgang Kropp VD: Wolfgang Kropp Registreringsår: 2007 SNI-koder: Generering av elektricitet, Verksamhet som utövas av huvudkontor Svevind AB Aktuellt: Personalen anställs i detta bolag Ägare: Svevind Holding AB Säte: Tavelsjö, Umeå kommun Styrelseordförande: Wolfgang Kropp VD: Wolfgang Kropp Operativ chef: Mikael Kyrk Registreringsår: 1998 SNI-kod: Generering av elektricitet Markbygden Vind AB Aktuellt: Dragaliden Vind AB, Stor-Blåliden Vind AB och andra vindkraftgrupper som bolagiseras hamnar under detta bolag Ägare: Svevind Holding AB 75% och Enercon 25% Säte: Tavelsjö, Umeå kommun Styrelseordförande: Wolfgang Kropp VD: Wolfgang Kropp Registreringsår: 2006 SNI-kod: Generering av elektricitet NÄRINGSLIV I NORR MAJ

8 När företagen lägger energi på att spara energi tjänar de pengar När vi tillför kompetens till företagen om hur de kan minska sina energikostnader så blir de flesta positiva till att vidta åtgärder, säger Theresa Palo, energisakkunnig på Norrbottens energikontor och projektledare för det nu pågående energieffektiviseringsprojektet. Text & foto: reinhold andefors Det gäller att hitta lösningar där vi kan minska uttaget av energi utan att det negativt påverkar processen och företagets resultat, säger energiexperten Hassan Salman som är knuten till ETC i Piteå. Ett av de företag som kartlagts av Nenet är Composite Scandinavia i Öjebyn utanför Piteå. De tillverkar modernt designade gasflaskor i komposit till både industri och konsument. När företaget bytte ut sina hydraulpumpar mot elmotorer minskade deras energianvändning per producerad flaska med drygt 35 procent sin nya produktionslina. De flesta företagare förstår idag att man kan tjäna pengar på att göra en noggrann energikartläggning. När företagaren lär sig att se minskade elkostnader som en intäkt blir det enklare att motivera energieffektiviseringar, säger Theresa Palo på Norrbottens energikontor. I december 2007 avslutade Norrbottens energikontor (Nenet) ett tvåårigt projekt kring energieffektivt företagande. Totalt deltog 80 små och medelstora företag och en fjärdedel av dessa, 18 mindre företag och en företagsfastighet, gick steget längre för att noggrant kartlägga energianvändningen. Det här var ett lyckat projekt, enligt Tord Pettersson på Nenet, som bland annat resulterade i nära 100 förslag på lönsamma och klimatsmarta insatser. Utöver det skapades både nya företag och jobb som en följd av projektet. Öka lönsamheten Detta projekt följs nu upp av ett nytt projekt för insatser som ytterligare ska energieffektivisera och stärka näringslivet. Nu ska vi hjälpa företagen att öka lönsamheten, konkurrenskraften och miljöanpassningen genom energisparåtgärder. Vi ska även stödja konsulterna på området som ska arbeta med företagen. Den primära målgruppen är fortsatt länets små och medelstora företag men projektet riktar sig även till konsulter, myndigheter och organisationer. Projektet pågår till sommaren 2011 och fram tills dess handlar det om att anordna seminarier, sammanställa en kompetensbank med konsulter, utveckla metoder som underlättar för företagare att begripligt följa miljöbalken och genomföra egna miljökontroller samt att ta fram regionala handlingsplaner för energieffektivt företagande. Se insatsen som vinst Nu först gör vi återbesök hos de 19 samarbetspartners som i förra projektet kartlade sin energianvändning. Vi följer upp om de har vidtagit de föreslagna åtgärderna och resultatet av dessa investeringar, eller om de har vidtagit andra åtgärder eller inga alls och i så fall vad orsaken är till detta, berättar projektledaren Theresa Palo. Hon ser att attityden till att arbeta med energieffektivisering förbättras för vart år som går. Om de kan spara några procent på sina energikostnader betyder det mycket i pengar. Det är lika värdefullt som att de ska tjäna samma mängd pengar genom att öka försäljningen. När de ser besparingspotentialen som en vinst i företaget ökar förståelsen att göra något, säger hon. Även sidovinster Hassan Salman, ETC i Piteå, är teknologie doktor i energiteknik och engagerad i projektet. När man gör investeringar är det bra om payoff-tiden inte är längre än två till tre år. Då är det lättare för företagaren att fatta ett beslut om investeringar som effektiviserar energianvändningen i produktionen eller anläggningen, säger han. När energikartläggare går in i industrier eller företag ser de ofta ganska fort var besparingspotentialer kan finnas. Efter mätningar sätter de sig ner med företagsledningen för att prata energieffektivisering. En sidovinst när man sparar energi är i ofta också att arbetsmetoder effektiviseras och att arbetsmiljön förbättras. 8 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2009

9 Det lönar sig att fråga oss! Varuhuset där du hittar allt inom verktyg, byggmaterial, isolering, gipsskivor, spånskivor, vitvaror, köksinredningar, kakel, klinker mm. JÄRN BYGG BAD KÖK Norrmalmsvägen 10, Haparanda, Brett sortiment av köksinredningar och badrum Hotell Konferens personer Spa/Swimmingpool Restaurang Aktiviteter vinter/sommar Nya fräscha rum där samisk konst blandas med modern teknik. Kaklade badrum, utrustade med massagekabiner. TV, DVD, internet. Centralt beläget. Hotel Arctic Eden Förareg. 18, Kiruna Tel : +46 (0) Mail : GPS

10 KRÖNIKA Anders Hettinger, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Cash is King! Perpetuum mobile Evighetsmaskiner finns ej. Ändå är energi oförstörbart. Den tar aldrig slut. Den byter bara form. Kraftverken producerar ingen energi, de bara omvandlar den, oftast till den mest transportvänliga formen, nämligen elektricitet. Dessutom är el enkel att omvandla till rörelse- och lägesenergi samt i slutändan energiformen värme. Problemet med el är att den energiformen är svår att lagra. Därför har vi kraftverk, som omvandlar lagrad energi till el för momentan omvandling till annat. Begreppet energiförbrukning är alltså egentligen felaktigt. Vi ägnar oss bara åt energiomvandling. Däremot innehåller petroleumprodukter mycket lagrad och enkelt frigjord energi. Ingen slump de flesta fordon i världen drivs med bränsle. Energin finns alltid och den är dessutom oförstörbar. Ändå betalar vi för energi. Förklaringen är enkel. Vi betalar för att få energin i den form vi vill, när vi vill och där vi vill. Bilens energirika bränsle omvandlar vi till friktionsvärme via rörelseenergi, hushållselen blir värme via kylskåpets kompressor, våra glödlampor och inte minst spisar, mikrovågsugnar och våra kaffebryggare. El-energi är en lättransporterad högvärdig form av energi medan värme är en lågvärdig form. Allt blir till slut värme, ändå betalar vi för energiformen värme också. Kanske något att fundera över varför prisskillnaden mellan kilowattimmarna inte är större än de är. Miljöaspekter Eftersom vi aldrig kan förbruka energi, bara omvandla energi, borde vi nyansera debatten om energirelaterad miljöpåverkan. I debatten sammanblandas kort- och långsiktiga effekter, lokala och globala effekter samt, inte minst, verkan i proportion till nyttan. På något märkligt sätt accepterar vi stora konstanta risker och negativa miljöeffekter med viss kraftproduktion men inte med annan. Samhället har dock dessbättre instiftat ekonomiska styrinstrument genom bl.a. utsläppsrätter och koldioxidskatter som, inte bara stimulerar miljövänlig energiomvandling utan också, optimerar resursutnyttjandet för miljöförbättringar. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan man ofta förundras över den politiska debattens ofta bristande optimeringsambition. Skattekronorna måste användas där de gör mest nytta. Miljöåtgärder och regelverk tycker jag tyvärr icke sällan diskuteras och beslutas utifrån ett opportunistiskt perspektiv. En ökad affärsmässighet, rent allmänt, skulle enligt min mening klart öka samhällsförmågan nyttja våra gemensamma resurser effektivare. Money, money, money Men vad har då det inledande energiresonemanget med pengar att göra? Jo, pengar är ekonomins motsvarighet till el. dvs. högsta formen av ekonomiskt värde. Företagen omvandlar andra resurser till pengar. Krasst uttryckt har ju bolagen ingen annan uppgift än att omvandla olika former av resurser till pengar åt ägarna. Vi redovisningsekonomer må diskutera tillgångars marknads- eller verkliga värde, men ytterst är detta endast ett sätt att bedöma deras förmåga att generera pengar. Pengar är så viktigt att hela obeståndsproblematiken bara har att göra med tillgången på pengar, inte materiella värden i övrigt. Slutligen, tidningens tema denna gång, energi och miljö, både kan och bör diskuteras mer ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Men, mot den tvärparallella reflektionen av elenergins likhet med likvida medel finns bara en väsentlig invändning. Pengar är, till skillnad från elektricitet, lätt att lagra. Så krönikan avslutas därför med en påminnelse om P-G Gyllenhammars kända uttalande cash is king. Anders Hettinger Auktoriserad revisor och affärsrådgivare Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skellefteå Njuta för en dag Spendera en hel dag med oss på Fura, rogivande och avslappnande aktiviteter för kroppens in- och utsida. 20% under maj. FURA rekreationscenter , NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2009

11 B I L D R E K L A M B Y R Å Jag brinner för nya företag! Drömmer du om att starta företag? Har du en innovativ idé? På ALMI kan vi både finansiering och utveckla nya affärer. Vi erbjuder Mikrolån, Innovationslån och vanliga företagslån. Har du en bra affärsidé finns det även möjlighet till en egen mentor eller coach. Anna Degerman, Projektledare EntreprenörCentrum Norrbotten Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste ALMI-kontor eller besök Du kan undvika kundförluster. ROT-avdRageT ROT-avdRageT är här är här Din värmepump är en investering i ett behagligt liv. Och tack vare de nya reglerna för ROT-avdraget* är det en investering Din som värmepump nu lönar sig är ännu en investering snabbare, eftersom i ett behagligt du får liv. dra Och av tack halva vare arbetskostnaden nya reglerna vid installation. för ROT-avdraget* är det en investering som nu lönar sig ännu snabbare, eftersom du får dra av halva arbetskostnaden På vid installation. förklarar vi mer. Välkommen! På förklarar vi mer. Välkommen! Vi kan hjälpa dig att förbättra din ekonomi med tjänster som: inkasso, leasing, avbetalning, fakturaköp, fakturabelåning, löneadministration, personaltjänster och juristtjänster. Ring Peter Stock på eller gå in på *ROT-avdraget gäller upp till max kronor per år. *ROT-avdraget Bergvärmetjänst gäller upp till i Norr max 100 AB 000 kronor per år. Luleå, Umeå, Inlandsrör AB Arvidsjaur Kilowattväktarna AB Boden Kalles VVS Service i Karungi AB Haparanda VVS och Fastighetsservice, Pajala Piteå Rörservice AB Piteå VVS & Energi i Kåge AB Kåge Lövångers Rör AB Lövånger Rör Lindström Skellefteå Bäcklunds Värme Sorsele Ingemars Rör & Svets Vilhelmina

12 ArcticShop.se ArcticKniven ArcticKåsan Unika handgjorda produkter från Lappland För fler produkter och mer info klicka in på eller ring ARCTIC SHOP ARCTIC SHOP

13 Sol, vind och vatten... BoRös satsning på förnybar energi gör dem eftertraktade hos kunderna text & foto: reinhold andefors Många företagare känner av lågkonjunkturen. Men på BoRö i Kalix märks just inget av detta. Här är det expansion som gäller, mycket tack vare att deras produkter ingår i värmesystem till förnybara energikällor. Vi är lyckligt lottade och har dessutom kontrakt med stora kända varumärken, säger Ellinor Rönnqvist, vice vd och delägare till företaget som hennes far Bo startade för drygt 30 år sedan. Det är många företagare som i dessa tider skulle vilja sitta på hennes stol. Företaget och verksamheten utvecklas så det knakar och det är många som vill vara med och dela på leveranserna från företaget. Vi tvingas faktiskt tacka nej till stora europeiska kunder. Vi klarar inte av att leverera till dem. Vi vill växa i en takt som gör att vi hela tiden klarar av att leverera våra produkter med bästa tänkbara kvalitet, säger Ellinor väl medveten om att ett dåligt rykte på marknaden kan vända utvecklingen. BoRö tillverkar högteknologiska ackumulatortankar och solfångare och det passar som hand i handske när både den svenska och de flesta europeiska marknaderna ropar efter moderna värmesystem. Trendigt värre Ellinor ser två tydliga trender. När det är kärva tider vill människor se om sitt hus. De lägger hellre sina pengar på att få ned elräkningen än att kanske som i goda tider köpa en ny bil. De prioriterar investeringar som sparar pengar. En annan trend är att det i till exempel Tyskland börjar bli status att satsa på solfångare. Man visar för omvärlden att man är miljömedveten. BoRö är till 80 procent en så kallad OEMtillverkare. Som sådan levererar man sina produkter under andra namn men företaget säljer även sina tankar under det egna varumärket. Dessa produkter går till grossister som Ahlsell. Exempel på stora OEM-kunder är IVT och Mitsubishi. Generationsväxling Det som går bäst just nu är värmepumpar med luftvattensystem. Där svarar BoRö för allt det som ska installeras inomhus medan de mer kända varumärkena tillverkar utomhusdelen. Ellinors inträde i företaget är en generationsväxling där hon tar mer och mer ansvar. För Vice vd och delägaren Ellinor Rönnqvist vet knappt vad lågkonjunktur innebär för på BoRö i Kalix är det expansion som gäller. Som vice vd har hon ansvar för organisation och kundkontakter med den stora svenska kunden IVT. FAKTA Koncernen BoRö AB Ägare: Bo och Ellinor Rönnqvist (familjeföretag, 80/20) VD: Bo Rönnqvist, Vice VD: Ellinor Rönnqvist Grundat: 1976 Omsättning: 2007: 140 mkr, 2008: 175 mkr, prognos 2009: 315 mkr Anställda Sverige: drygt 140 (115 Kalix, 25 Övertorneå) Fördelning produktion/tjänstemän: 115/25 Anställda Bosnien: ca 75 Servicelager: Tranås (via samarbetspartner) Kunder: Återförsäljare, grossister, fabrikanter Marknad: Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Tyskland, England, Italien mfl Årsvolym tankar: 2007: , 2008: , prognos 2009: fyra år sedan tog hon sin examen i ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet och efter det har hon arbetat heltid i företaget. Eftersom det är ett familjeföretag kan man säga att hon har växt upp med företaget. Det var hennes pappa Bo som startade verksamheten i mitten av 1970-talet, efter några år som anställd hos panntillverkaren Albinpannan. Årsvolym solfångare: 2007: 1.000, 2008: 800, 2009: Produkterna från BoRö bidrar till en förbättrad miljö eftersom både ackumulatortankar och solfångare är viktiga komponenter i förnybara energisystem. I kombination med energikällor som sol, vind, vatten, ved, biobränslen, värmepumpar och fjärrvärme är de effektiva ackumulatortankarna skonsamma mot både miljön och ekonomin. Resultatet ser vi i en minskad elanvändning och knappt några utsläpp av kolväten vilket är värdefullt när vi värnar om vår livsmiljö. Tankar för värmelagring De första åren tillverkades en liknande typ av värmepanna men det dröjde inte länge innan tillverkningen koncentrerades till enbart ackumulatortankar. Den tillverkningen sker idag i den högt automatiserade fabriken i Kalix. För tio år sedan inleddes satsningen på solfångare för vattenburna system, med tillverkning i Övertorneå. Där tillverkas även komponenter till Kalixfabrikens specialtankar. BoRö har gjort ett medvetet val att inte satsa på slutkundsmarknaden. I stället sker all försäljning till återförsäljare, VVS-grossister och fabrikanter. Två tredjedelar av BoRö-koncernens cirka 210 anställda finns i Sverige, en tredjedel i Bosnien. I Sverige anställdes under hösten 30 och hittills i år 15, de flesta inom produktion. NÄRINGSLIV I NORR MAJ

14 Fokus ligger på att parera svackan text: reinhold andefors Produkter av höghållfasta stål hör framtiden till. Det har Erlandssons i Luleå insett, som varit med om att bygga Sveriges lättaste timmerbil. Den vägde bara nio ton, säger Peter Norman stolt. Till den här timmerbilen levererade verkstadsföretaget Erlandssons en ny generation produkter av ultralätta höghållfasta stål som bidrog till att ekipaget blev bra mycket lättare, och därmed mer ekonomiskt och miljömässigt intressant för skogsnäringen. Det nya höghållfasta stålet kommer att revolutionera många produkter, inte minst i jakten på material som gör allt för att kunna minska drivmedelsförbrukningen. Om ett lättare fordon drar en liter mindre per mil, blir det många inbesparade kronor per år. Sedan flera år pågår ett intensivt forskningsarbete kring Centrum för Högpresterande Stål (CHS) vid Luleå tekniska universitet. Där samverkar stora verkstadsföretag för att spetsa till forskningen. Enligt Peter, som sitter i styrelsen för CHS, är den här typen av affärsinriktade kluster mycket viktiga för att vi bättre ska kunna ta vara på regionens idéer och resurser. Tillräckligt stor Erlandssons firade sitt 90-årsjubileum för två år sedan. Det är ett anrikt företag med ett stort hantverkskunnande som satsar både tid och pengar på teknik- och produktutveckling. Vi är kända för att kunna lösa kundernas behov av ofta stora och komplexa lösningar. Vi har den erfarenheten och den storleken på företaget att det är möjligt att ta på sig stora projekt. Exempel på detta är avfyrningsramper till rymdraketerna på Esrange i Kiruna, telekommunikationsstolpar till Ericsson och träningsutrustningar för skytte till den internationella försvarsindustrin. Det klarar inte en liten aktör inom verkstadsindustrin. Står stadigare Erlandssons har en uttalad strategi att skaffa sig fler egna produkter. Vi har gjort oss mindre konjunkturkänsliga när vi har fler egna produkter. Idag har vi dessutom breddat kundbasen så att vi har ett I den situation verkstadsindustrin befinner sig gäller det att kapa kostnader för att överleva och hade vi inte lagt över produktionen på en större andel egna varumärken, då hade vi troligtvis inte funnits kvar som företag. Nu gäller det att vi kan ta oss igenom lågkonjunkturen för att sen öka andelen egna produkter, säger Peter Norman, ägare och vd till verkstadsföretaget Erlandssons i Luleå. NXT Concept är en välkommen innovation som effektiviserar skogsnäringen. 50-tal kunder som svarar för 80 procent av omsättningen. På bara två-tre år har omsättningen gått från noll till 30 procent när det gäller egna produkter och numer finns tre egna varumärken i produktkatalogen. En tredjedel av produktion är egna produkter, en tredjedel serieproduktion och sista tredjedelen projekt till enstaka kunder. Det finns fler förslag på nya egna produkter, idéer som måste förädlas innan de ser dagens ljus. Det är en lång process som kostar miljoner men företag som vill överleva, och leva långsiktigt, måste våga satsa, enligt Peter. FAKTA Erlandssons Ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag, startat 1917 som en smedja av entreprenören Frans Elof Erlandsson. På talet överlät han företaget till sonen Erik som drev företaget i närmare 50 år. Det anrika företaget har följt den svenska industrialiseringen in i modern tid och hela tiden utvecklats för att möta de stora och små industrikundernas behov. På senare år har Erlandssons målmedvetet satsat på att skaffa sig egna produkter som på kort tid har blivit så efterfrågade att de idag är egna varumärken. Nuvarande ägare: Peter Norman (sedan januari 2004) VD: Peter Norman Verksamhetsort: Luleå Produkter: Ett 30-tal, varav de egna produkterna NXT Concept och The Smith of Odin Kunder: Verkstads-, fordons- och försvarsindustrin mfl Anställda: ca 30 Omsättning: 2008: ca 35 mkr Övrigt: Innan Peter Norman köpte Erlandssons hade han 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom Scania, på senare tid som vd för Scanias dotterbolag Ferruform i Luleå. Han är kontaktperson för industrinätverket Evonet, där idag Berglunds (Rostfria) och HT Svarv ingår. Egna varumärken NXT Concept är en grupp ultralätta och höghållfasta påbyggnadskomponenter för lastbilar som Erlandssons har tagit fram i samarbete med samarbetspartners inom transportnäringen. De här lättare påbyggnadskomponenterna för timmerbilar är en välkommen innovation som effektiviserar skogsnäringen. Tre timmerbilar kan nu dela på en kran, som bara tar fem minuter att docka. Alla i skogsnäringens värdekedja blir vinnare när produkterna kan tas fram billigare. TheSmith of Odin är en grupp spetsteknologiprodukter som Erlandssons producerar till den internationella försvarsindustrin. Exempel på produkter är shooting houses, res- och vridmål i högpresterande stål, samt 3D-dockor för scenarioskjutningar. 14 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2009

15 Medlemmar i SHA kan inkomstförsäkra lön upp till :-/månad! Blunda inte. Det kan bli ännu tuffare tider framöver... Småföretagare kommer att känna av lågkonjunkturen framöver och det kan medföra att företagare också blir arbetslösa. Därför är a-kassan viktig! Om du inte är med i en a-kassa (ja, visst finns det en a-kassa för egna företagare) så saknar du det grundläggande skyddet som de flesta vanliga anställda har vid arbetslöshet. Ett skydd som du ändå redan betalar till via din skattsedel, men inte kan utnyttja. Du som är en klok och förutseende företagare bör kontakta oss redan idag. E-posta till: så får du mer information. Som medlem i SHA har du tillgång till andra förmånliga erbjudanden som t.ex. möjlighet att komplettera med en inkomstförsäkring. Den ger dig möjlighet att försäkra inkomster upp till :- i månaden, vilket är högre än den ordinarie nivån. Mer trygghet! Läs mer om detta på (TrygghetsPortalen Gardera). telefon medlemsservice: SHA a-kassa är en medlemsorganisation och vi samarbetar med ett flertal stora företagarorganisationer som även är representerade i vår styrelse.

16 PORTRÄTTET STAFFAN MARKSTRÖM TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS Staffan är en glad fyr som känner för bygdeutvecklingen Bjuröklubb nämns fem gånger per dygn i sjörapporten. Det tycker vi är fantastiskt. Det bidrar till att alla hör talas om Bjuröklubb och den här gratisreklamen har ett stort varumärkesvärde för oss som vill ha hit besökare, säger eldsjälen och landsbygdsutvecklaren Staffan Markström. Det är en fin vårvinterdag när jag besöker Bjuröklubb. Från parkeringen går vi på den handikappvänliga rampen upp till utsiktsplatsen vid fyren på klubberget. Det är klar sikt och utanför Bjuröklubb ser vi isbrytaren Ymer som har parkerat i den knappt halvmetertjocka isen. Det är i början av april och vintern har börjat släppa sitt grepp över Bottenvikens kustlinje. En kilometer ut från land är det öppet vatten men norr om Bjuröklubb, längre upp i Bottenviken, vet vi att det är blandad fast is, drivis och på sina håll metertjock stampis som kräver att isbrytare assisterar yrkessjöfarten in till djuphamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. Tidigt omskriven Staffan Markström känner sig hemma på Bjuröklubb. Det här är mitt fostervatten, säger han med glimten i ögat och berättar att han misstänker att han tillverkats i en båt här ute vid klubben. När han frågade sin mamma om det så rodnade hon. 16 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2009 Halvön Bjurön, där fyrplatsen Bjuröklubb ligger längst ut mot havsbandet, har anrika anor. För 4000 år sedan hade landhöjningen gjort så att vågorna började skvalpa mot toppen på berget, där idag fyren är placerad. I det här skärgårdslandskapet började folk bosätta sig under medeltiden och söka sin försörjning i fisket och säljakten. Sveriges siste katolske biskop Olaus Magnus har ingående i text och teckningar dokumenterat livet när han kom upp Han fascinerades så till den milda grad att han blev kvar betydligt längre än beräknat och hans skildringar finns väl bevarade, berättar Staffan. Klippa ute i hafvet Olaus Magnus beskrev bland annat den krönta klippan och fiskerikedomen vid densamma med orden För att ej något af naturens verk må af oss förbigås under tystnad, omtalas här, att i Västerbotten mot yttersta Norden inom Lule socken, Upsala stift, finns en klippa ute i hafvet af folket kallad Bjuraklubben, vars högt uppskjutande hjässa ter sig för aflägsna seglare såsom bestående af tre spetsar med utseende af en krona. Om infödingarna, som är mycket förfarna hafsfiskare, ej visste att begagna sig af klippans utseende, förmåga att kasta skugga och bereda tryggad hamn, skulle de hvarken hafva skydd för sina lif eller någon annan utkomst. Se ut mot horisonten Det är 490 år sedan Olaus Magnus skrev detta men Staffan känner igen sig i beskrivningen. Naturen är densamma, även om landhöjningen har gjort sitt. Det går att föreställa sig de träbåtar med segel som rörde sig efter kusten, och jakten efter fisk och kött för livets uppehälle. Idag är det en betydligt livligare trafik kring Bjuröklubb. Ute till havs trafikerar yrkessjöfarten med sina fartyg och tidvis många fritidsbåtar, både små och stora, alltifrån moderna segelbåtar och snabbgående ribbåtar. På fastlandet har hästskjutsarna bytts ut mot senaste årsmodellerna av bilar och bussar som anländer med folk som vill se ut mot horisonten, andas frisk luft och kanske ta sig ett fika på caféet som har öppet två månader på sommaren. Tillgänglighet viktigt Den förbättrade tillgängligheten är nyckeln till framgång, bedyrar Staffan. Om man vill få besökare så måste man bjuda till. Vi byggde mellan åren 2003 till 2005 en 255 meter lång handikappvänlig ramp som slingrar sig upp till fyren, med några utsiktsplatser och informationstavlor efter vägen åt besökarna. Det kostade oss visserligen kronor men den här rampen betyder väldigt mycket för vår tillgänglighet. Den ökade besöksfrekvensen är också positiv för näringsidkare. För bara några år sedan innan Bjuröklubb öppnades för besökarna var det problem att få ekonomin att gå ihop. Idag har en krukmakare i området levt upp igen och en fiskare har öppnat fiskaffär. Här finns numer också ett café och ett >>>

17 Staffan Markström använder sina erfarenheter från näringslivet för att tillsammans med alla intresserade vara med och utveckla besöksmålet Bjuröklubb. Förverkliga något ni alltid har drömt om och ni ska uppleva något ni aldrig har drömt om Sagt av Birgit Nilsson FAKTA/STAFFAN MARKSTRÖM Ålder: 65 Bor: Bureå och Bjuröklubb Erfarenhet: 35 år ofta i olika chefsbefattningar inom ASEA och ABB Uppdrag idag: Ordförande i Arena Bjuröklubb, ledamot i Leader Mare Boreale, Skellefteå Byautvecklingsråd och Bureå Byautvecklingsråd samt adjungerad till EIAB Sveriges styrelse med ansvar för bland annat affärs- och automationsutveckling. NÄRINGSLIV I NORR MAJ

18 >>> pensionat med fyrstjärnigt boende. Varje sommar får ett tiotal ungdomar sommarjobb här ute och det tycker vi är speciellt roligt, säger han och i sommar väntas mer folk än vanligt. 150-årsjubileum i sommar Fyren, eller som Staffan kallar henne, den gamla damen, fyller 150 år. När fyren byggdes 1859 kostade den riksdaler, och det motsvarar ungefär 235 miljoner i dagens penningvärde. Här finns handslipade prismor och hantverk rakt igenom. Det är ett kulturellt obeskrivbart värde, intygar eldsjälen Staffan som kan berätta nästan hur länge som helst om klubbens historia. En annan intressant historisk händelse är Bjuröklubbs roll under första världskriget. I lä av halvön ankrade som mest ett 30-tal fartyg i väntan på lotsassistans norrut. Inget fartyg kunde gå utanför tremilsgränsen, alla fartyg, stora som små, tvingades med sina laster av malm och trä stryka efter land för att inte komma i konflikt med de tyska krigsfartygen. I kris samlas styrkorna Varför engagerar du dig i landsbygdsutvecklingen? Det ger mig så fantastiskt mycket. Dels är jag född här i området och känner mycket för det, dels så kan jag med min långa erfarenhet från näringslivet tillsammans med andra föreningsmänniskor bidra till utvecklingen. Det är viktigt att engagera folket, att hämta deras kunskap och det är faktiskt så att nästan alltid kommer de goda idéerna från fältartisterna. Det har jag lärt mig under mina 35 år inom ASEA och ABB. Staffan ser också likheter mellan företagens vardag när lönsamheten viker och utflyttningen från landsbygden. Det är med hotet hängande över sig som man oftast blir starkare, man samlar gruppen och hittar vägar till förbättringar. FAKTA/Isbrytaren ymer Hemmahamn: Luleå (liksom de övriga stora isbrytarna) Klass: Atleklass Varv: Wärtsilä, Helsingfors Sjösatt: 1976 Längd: 104,6 m, Bredd: 23,8 m Deplacement: ton Djupgående: 7,3 8,3 m Plåttjocklek: fören 32mm, midskepps 28 mm Fart: max 19 knop, marsch 14 knop Aktionstid per år: 6-8 veckor, en normalvinter Besättning: ca 20 Framdrift: Diesel/el Propellrar: 2 i aktern, 2 i fören Huvudmaskiner: 5 st Wärtsilä SEMT, hkr Propellermotor: Strömberg GTOUL 135/455DI Dragkraft: 190 ton Bunkerkapacitet: kbm (tyngden ökas vid tjock is) Övrigt: Används vid vetenskapliga expeditioner, blev 1980 den första svenska isbrytaren som besökte Arktis (Spetsbergen och Nordostgrönland) FAKTA/naturreservatet bjuröklubb Halvön Bjurön är den östligaste delen av Västerbotten och fyrplatsen Bjuröklubb längst ut på halvön är en av Bottenvikens pärlor med ett rikt fågelliv och livlig sjötrafik. Kustnaturen och kulturmiljöerna är grunden för reservatet där berghällar med vågspolad sten, hällmarker, klapperstensfält och sanddyner har ett stort geovetenskapligt och biologiskt värde. I närheten av fyrplatsen finns tomtningar (enkla tältgrunder) efter medeltidens säljägare och fiskare. Historia: Bjuröklubb beräknas ha stigit upp ur havet för ungefär 4000 år sedan. Området har utförligt beskrivits 1519 av vår siste katolske biskop Olaus Magnus i sitt stora verk Historia om de nordiska folken. Här beskrivs ingående kustnaturen, fisket, fiskberedning, försäljning, navigation, skeppsbrott och jakt på sjökalvar (sälar). Läge: Ca 60 km söder om Skellefteå, drygt 20 km från E4 vid Lövånger Areal: 919 ha Fyren: Byggdes 1859 och var bemannad fram till Det är en av Sveriges högsta fyrar tack vare att den ligger på ett berg (50,8 möh). Lysvidden från angöringsfyren är 18,5 nautiska mil. I sommar är det 150- årsjubileum för fyren. Meteorologisk station: Redan 1879 inleddes rapporteringen av sjövädret, den första tiden flaggade lotsarna åt yrkessjöfarten vilket väder det skulle bli. Mellan åren ansvarade fyrvaktarna för väderobservationerna åt Sveriges Radio till de dagliga sjörapporterna. De sista 20 åren togs detta över av en dam från Kanada som anställdes som väderobservatör av SMHI innan stationen 1996 helautomatiserades. Än idag kan vi fem gånger per dygn höra Bjuröklubb nämnas i sjörapporterna. Sevärdheter: Fyren, fiskeläget, gästhamn, café, pensionat, handikappanpassad utsiktsramp och toalett, vandringsleder, fornminnen, badplats och hantverkare. Utmärkelse: Sveriges besöksvänligaste fyrplats (Svenska Fyrsällskapet) Antal besökare 2008: ca , varav under sommaren (en årlig ökning med ca 30%) Caféets öppettider 2009: 13/6 16/8 (konferenser, festarrangemang och boende kan bokas året om) Övrigt: I närheten av Bjuröklubb finns 35 till namnet kända förlista fartyg på havets botten, med kända positioner. 18 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2009

19 Cirkelträning! Satsa på cirkelträning för din personal eller dina kunder Yteffektivt ca m2 är allt som behövs! Lätt att använda, passar alla. Med eller utan instruktör. Perfekt för Gymmet, Konferenshotellet, Företaget, Företagshälsovården mm. Styrketräning och konditionsträning på samma gång. Tfn: Vilhelmina Sänk energikostnaderna! Styrud Arctic är en del av Styrudkoncernen norra Europas ledande entreprenör inom mark och bergborrning. I Norrlandsregionen har vi uppdrag såväl ovan som under jord inom prospektering, grundläggning, vatten och energi och vi erbjuder också tjänster inom geoteknik och borrhålsmätning. Med gediget kunnande och stor erfarenhet är Styrud Arctic det självklara valet när det ska borras för bergvärme till industrifastigheter. Ett av våra ekipage på väg mot nästa uppdrag Styrud Arctic AB Kabelvägen KIRUNA Ingemar Anders Kalle El från vindkraft 15 öre kwh Ja det är faktiskt sant mer än så kostar det inte att producera sin egen el med andelar i ett vindkraftverk. Till detta kommer moms, elskatt*och elcertifikatavgift så totalpriset hamnar strax över 50 öre. Ungefär hälften av vad elen kostar i nuläget. Aktuella elpriser på Ring dygnet runt för offert Gör din intresseanmälan på *Skatteverket vill ta ut energiskatt på andelsägd vindkraft, men regeringen har inte ännu beslutat vad som gäller. Vår förhoppning är att skattefriheten bibehålls.då sjunker totalpriset med 35 eller 27 öre, beroende på var i Sverige du bor. Hela Svenska Folkets Elleverantör

20 FAKTA/NORTH SWEDEN EU-kontoret North Sweden North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor. Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan. North Sweden arbetar främst för att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten. North Sweden etablerades i Bryssel 1997 som ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna, landstingen, kommunerna, Företagarna och Handelskamrarna samt Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet och Region Västerbotten. Intressebevakning För att säkerställa att regionens intressen tillvaratas och beaktas arbetar North Sweden för att påverka EU:s beslutsprocess. Policyutveckling och ny lagstiftning på EU-nivå bevakas och information om kommande förändringar förmedlas till berörda aktörer. Därefter framförs regionens synpunkter och övrig information till relevanta institutioner i Bryssel. Programbevakning EU erbjuder ett stort antal program och fonder för projektfinansiering. North Sweden ger bland annat information om nya ansökningsomgångar till de EUfinansierade programmen och förmedling av partnersök till transnationella projekt för att fler aktörer från regionen ska ta del av dessa finansieringsmöjligheter för att utveckla sin verksamhet. North Sweden har kontor i Bryssel, Luleå och Umeå. Kontoret i Bryssel hjälper även besökare från regionen att planera studiebesök. Hemsida: The European Office for the counties of Norrbotten and Västerbotten North Sweden, fr v: Anna Utsi, Sabine Mayer, Mona Mansour, Inge Andersson, Anne Graf. foto: Juha roininen Regionens intressen bevakas Det som krävs är ett brett kontaktnät, både i Bryssel och här i regionen. Grundläggande måste vi naturligtvis också ha en mycket god kunskap både om EU och vår egen region, Västerbotten och Norrbotten, säger Inge Andersson, direktör för North Sweden. Den organisation som sedan 1997 verkar för att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentliga verksamheter att agera framgångsrikt på EU-arenan. Uppdragsgivarna och de verkliga experterna finns på hemmaplan. Vi är specialister på EUsystemet och har till uppgift att lotsa regionens aktörer genom de byråkratiska labyrinterna, säger Sabine Mayer, som sedan tre år tillbaka arbetar på North Swedens kontor i Umeå. Fram till årsskiftet har hon huvudsakligen arbetat med transportfrågor som berör norra Sverige, där North Sweden har ett tätt samarbete med Finland och Norge. Vad som gagnar Europa Driver man frågor på EU-nivå kan man inte ha ett nationellt perspektiv på det man gör. Utgångspunkten är vad som gagnar Europa, förklarar Sabine Mayer, samtidigt som hon betonar att det självklart måste finnas en lokal, regional men även nationell förankring i de frågor som hon och hennes kolleger har till uppdrag att driva. Anna Utsi är ny i gänget och har tidigare bland annat arbetat i Bryssel för den europeiska stålindustrin. Efter några år på Jernkontoret i Stockholm har hon nu vänt tillbaka hem till Norrbotten och arbetet på North Swedens kontor i Luleå. Hennes ansvarsområde är policybevakning med fokus på transporter, energi, miljö och klimatfrågor. Det handlar om att påverka framtida politiska processer och beslut - ett oftast långsiktigt arbete - men också om att sprida information, både från och till regionens aktörer, säger Anna Utsi. Den viktigaste frågan just nu, berättar hon, är att se till att norra Sverige inte glöms bort i EU:s transportpolicy. Norra Sverige mer synligt på kartan Målet är att få med den Botniska korridoren godstransportsystemet längs kusten med förbindelse in i Finland bland prioriterade projekt i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Jag har ju arbetat i Bryssel så jag vet att Mona Mansour, Anna Utsi och Sabine Mayer, Senior Advisers in European Affairs på North Sweden. foto: Juha roininen det går att påverka EU:s beslut. Och att nu få göra det för den här regionen känns oerhört inspirerande. Målet är givetvis att göra norra Sverige ännu mer synligt på den europeiska kartan. Precis som Anna Utsi är Mona Mansour också ny på North Sweden, men inte alls ny när det gäller EU och dess finansieringsmöjligheter. Efter att ha arbetat som konsult med offentlig finansiering i tio år har hon nu Bryssel som bas. Huvuduppdraget är att ägna sig åt programbevakning, det vill säga att stödja och uppmuntra aktörer i norra Sverige att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter. Agera! Vi tycker naturligtvis att fler borde dra nytta av de möjligheter som EU ger. Min uppgift är att informera om vilka möjligheter som finns men också att ge handfasta råd om hur man går tillväga, säger Mona Mansour och uppmanar alla att söka nu, både offentliga förvaltningar och företag i den privata sektorn, stora som små. Alla som har projekt på gång det gäller att inte vänta utan att agera nu! 20 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2009

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige.

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Hållpunkter Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Möjligheter för företagen i regionen. Egna reflektioner Globala

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Lokal nytta med globalt perspektiv

Lokal nytta med globalt perspektiv Lokal nytta med globalt perspektiv Vinden - i människans tjänst sedan urminnes tider Varför vindkraft just HÄR och NU? Varför vindkraft just HÄR och NU? Tekniken Politiken Tekniken: Möjligt att bygga höga

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Bygget av vindkraftsparken i Markbygden har påbörjats. Två kraftverk vid Dragaliden är redan under uppförande. Måndagen den 22 september invigde näringsminister Maud Olofsson 50-miljardersprojektet med

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013 Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark Stefan Stambej Power Väst 2013 Agenda Ø Jämtkrafts målsättning Ø Teknisk lösning på Kyrkberget Ø Erfarenheter efter drift med avisning Ø Teknisk

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 24 Fredag 3 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 24 Fredag 3 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 24 Fredag 3 september 2010 NORRBOTTEN Invigning av vindsnurror I fredags samlades 200 personer mitt ute i skogen i området Markbygden som ligger i Piteå kommun. Dom drack champagne

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen.

500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen. VÄLKOMMEN TILL HÄRJEÅNS 500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen. Sten-Olov Salomonsson Koncernchef www.harjeans.se www.fyrfasen.se HÄRJEÅNSKONCERNEN HÄRJEÅNS HÄRJEÅNS

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare 3 % SPARA I SOLCELLER R Ä N T A Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare LÅT SOLEN GÖRA JOBBET! 2012 var det år då ETC fick fart på landets största offentliga solcellspark i Katrineholm

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer