Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA"

Transkript

1 WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med intressanta föreläsare KUS GAVLEGÅRDARNA BÄTTRE BOENDE OCH NÖJDARE HYRESGÄSTER MED LÖPANDE KUNDUNDERSÖKNINGAR EN TIDNING MED MATNYTTIG INFORMATION FRÅN WEBROPOL Ansvarig utgivare: Magnus Karlsson. Text: Catarina Wahlström, Catherine Grimlund-Träff. Upplaga: ex. Foto: Anette Eliasson, Gavlegårdarna I F

2 Foto: Anette Eliasson, Gavlegårdarna Kundundersökningar, intresseanmälningar, tävlingar och inbjudningar till olika evenemang. Ralf Fredriksson på Gavlegårdarna nyttjar Webropol flitigt i sitt arbete som webbansvarig. Det är både snabbt, enkelt och ekonomiskt, berättar Ralf. I F KUS FÖR ÖKAD KÄNNEDOM OM KUNDERNA Bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle vill erbjuda sina hyresgäster bra bostäder i en god livsmiljö. Genom Webropol tar företaget enkelt och kostnadseffektivt reda på vad de boende tycker för att ständigt kunna förbättra för dem. I mer än fem år har Gavlegårdarna använt verktyget Webropol och gör det på ett flertal skiftande sätt både externt bland hyresgäster och internt i företaget. Bland annat är det av stor vikt att få kunskap om hur hyresgästerna fortlöpande ser på sitt boende, vad nyinflyttade anser och vad uppfattningen är om Gavlegårdarna som hyresvärd. Användningsområdena är många och verktyget utnyttjas väl. Enkelt och snabbt verktyg Ralf Fredriksson är webbansvarig och arbetar tillsammans med Annika Öster, som är process- samordnare på Gavlegårdarna, med företagets marknadsundersökningar. Med Webropol går det lätt för oss att sätta ihop en undersökning för att ta reda på våra kunders synpunkter. Det finns inga begränsningar utan vi bestämmer själva hur många undersökningar vi ska göra och antalet frågor det ska vara. Att vi gör allt på egen hand gör det också ekonomiskt fördelaktigt. Ralf Fredriksson påpekar att det som företaget vill veta om sina hyresgäster inte är någon exakt 2

3 vetenskap. Därför kan de själva formulera frågorna. Stor frihet råder. Följdfrågor kan läggas till och svar kan lämnas som fritext, vilket gör det lättare att i detalj ta reda på hyresgästernas åsikter. Han uppskattar att verktyget är så snabbt och enkelt att arbeta i och att en enkät kan göras klar på en eftermiddag. Men Gavlegårdarna är också med i den nationella och mycket omfattande NKI-undersökningen, som mäter kundnöjdhet i företag. Ralf Fredriksson påpekar att den här undersökningen är ett utmärkt komplement till deras egna enkäter. Gavlegårdarna i Gävle startade 1917 och har idag lägenheter. Företaget har ungefär 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle, vilket betyder cirka boende. Genom en extern undersökning blir det mer objektiva frågeställningar och ger oss svar som vi själva inte har något inflytande på, säger Ralf Fredriksson. Hög svarsfrekvens Gavlegårdarna erbjuder sina hyresgäster ett koncept som kallas Merval, vilket innebär att hyresgästerna kan göra olika tillägg och förbättringar i boendet. Regelbundet undersöker bolaget noggrant vilka synpunkter hyresgästerna har på Merval och hur konceptet skulle kunna utvecklas ytterligare. Undersökningen har ett stort värde med en svarsfrekvens på cirka 30 procent. Enkäter görs också för att få fram orsaken till varför en hyresgäst flyttar och hur nya hyresgäster har upplevt sin inflyttning och den första tiden i den nya bostaden. Svaren, som ibland kan vara av oväntat slag, ger god insikt i vilka faktorer som påverkar boendes beslut. Stort värde för tävlingar Socialt ansvarstagande är en prioriterad del i Gavlegårdarnas verksamhet och företaget arrangerar många olika typer av aktiviteter för sina hyresgäster. Detta görs i det ständigt pågående samarbetet med idrottsföreningar och ofta anordnas det tävlingar. Webben och Webropol används också i detta sammanhang. Svaren är många och självklart lockar de populära vinsterna bland annat i form av signerade tröjor från Gävles kända idrottsprofiler. Satsning på sommarjobb En enorm nytta gav Webropol i en stor satsning att ordna sommarjobb för boendes och anställdas barn. Ungdomarna fick anmäla sitt intresse på webben. Hyresgästerna svarade via nätet externt och medarbetarna via intranätet. Antalet intresserade var stort. Men sammanställningen gjordes enkelt med Webropol. Efter sommaren utvärderades satsningen i Webropol. Ungdomarna fick ett stort antal detaljfrågor på hur de hade upplevt att jobba under lovet. Resultatet av utvärderingen har noggrant följts upp och åtgärdats på olika vis för att förbättra förhållandena ytterligare inför kommande sommarjobb. Intern användning Verktyget används också internt för anmälningar av olika slag, exempelvis för olika fritidsaktiviteter företaget ordnar för de anställda. Gavlegårdarnas 200 medarbetare sitter utspridda på ett gigantiskt område med som mest tio mil mellan sig. Endast cirka 60 arbetar på huvudkontoret medan förvaltningen har sin verksamhet i bostadsområdena runtom i kommunen. Med Webropol går det snabbt att samla in information från alla och få in önskade uppgifter via intranätet. 3

4 WEBROPOL SKAPAR MERVÄRDEN FRUKOSTMÖTEN OCH BRANSCHDAGAR Under hösten arrangerade vi seminarier för kunder och samarbetspartner i våra nyrenoverade lokaler i Linköping. Hittills har vi haft tre event och de har varit mycket uppskattade. Vårens planering pågår för fullt så håll utkik! KOMMUNIKATION & INFORMATION Vårt första frukostmöte gick av stapeln torsdagen den 8 november. Vi hade räknat med att cirka 20 besökare skulle bli lagom för detta event, men intresset visade sig vara mycket större än vi hade förväntat oss och när vi var framme vid Dagen D var vi över 30 personer på plats. Frukostmötet började med en lätt mingelfrukost och därefter slog vi oss ner i utbildningssalen för att lyssna på dagens gästföreläsare: Catherine Grimlund-Träff. Föreläsningen avslutades med ett antal roliga exempel på särskrivningar och meningsbyggnadsfel, samt några sista tips på hur man polerar den färdiga texten. Det skrivna språket Catherine arbetar som språkkonsult och har 30 års erfarenhet från bokförlag och press. Hon har arbetat många år med kreativ textproduktion. Som kund känner du säkert igen hennes namn då hon är återkommande skribent i tidningen du just nu håller i din hand. Ämnet för dagen var Vikten av att kommunicera med rätt språk. Catherine började med att gå igenom tre viktiga utgångspunkter när man ska ska skriva sin text: Vad är syftet med texten? Vem ska läsa den? Vad ska jag berätta? Beroende på ämnet och vem man riktar sig till är det viktigt att anpassa språket. Här talade hon också om skillnaderna i hur man uttrycker sig i skrift jämfört med talspråk. Det märktes tydligt att detta var ett viktigt ämne som engagerade sin publik. Catherines föreläsning flätades på ett naturligt sätt samman med frågor från publiken och livliga diskussioner uppstod kring allt från etiska frågeställningar till grammatik och meningsbyggnad. BRANSCHDAG FÖR KOMMUNALA FASTIGHETSBOLAG Torsdagen den 22 november bjöd vi in kommunala fastighetsbolag som arbetar i Webropol till en kreativ branschdag. Agendan hade vi tagit fram i dialog med fastighetsbolagen för att möta deras önskemål och förväntningar. Föreläsaren var mycket intressant och vi fick mycket bra tips Frukostmötets arrangör Maria Wänström tillsammans med föreläsaren Catherine Grimlund-Träff. Branschdagen började med en gemensam frukost och sedan fick de olika deltagarna möjlighet att presentera sig. Därefter följde en intressant genomgång av en representant från Gavlegårdarna som berättade om hur de i bolaget arbetar i verktyget och vilka nya användningsområden de ser i framtiden. 4

5 Givande workshop Efter Gavlegårdarnas presentation fortsatte deltagarna med ett grupparbete: Hur kan vi lära av varandra? Vilken problematik kan vi stöta på inom ett fastighetsbolag och hur löser vi detta? Vilka möjligheter och användningsområden kan vi hitta genom att använda Webropols enkätverktyg? Idéerna flödade och det var imponerande att se hur många olika användningsområden som fastighetsbolagen hade hittat och kunde tipsa varandra om. föreläsare, Lasse Fredrikson, att inta podiet. Lasse är föreläsare och utbildare inom såväl marknadsföring och varumärkesbyggande som nätverkande, presentationsteknik och retorik. Han får ofta uppdrag som idégenerator inom koncept- och produktutveckling. Föreläsningen handlade framför allt om vikten av att skapa en dialog en tvåvägskommunikation istället för att endast ge information. Genom att föra en dialog får man hela tiden bekräftelse på att det som sägs uppfattas och förstås av mottagaren. Dessutom blir motparten engagerad och det blir därmed bättre gensvar. Detta gäller enligt Lasse i alla situationer, oavsett vilken bransch det gäller och oavsett om det är privat eller i arbetet. Frågemetodik Grupparbetet följdes av en snabbkurs i frågemetodik. Webropols egen analysexpert Josefin Linebäck gav tips på vad man ska tänka på när en undersökning ska genomföras. Vad är syftet och vilken är målgruppen? Vem ska ansvara för undersökningen och hur ser tidsplanen ut? Josefin betonade även vikten av en tilltalande layout som ger en positiv upplevelse av undersökningen. Det är även viktigt att frågorna formuleras på ett entydigt sätt för att inte lämna utrymme för tolkningsproblem och oklarheter. Lagom antal frågor och rätt ordning på frågorna är andra viktiga faktorer som ökar svarsfrekvensen och antalet relevanta svar, berättade Josefin. Kommunikation Förmiddagspasset avslutades med en gemensam lunch. Därefter sammanfattades resultatet av grupparbetena innan det var dags för dagens PERSONLIGT LEDARSKAP & EFFEKTIVITET Torsdagen den 6 december var det dags för vårt andra frukostmöte. Den här gången hade vi besök av Claes Bille som föreläste om personligt ledarskap och effektivitet med temat Det du vill, det kan du!. Claes förklarade att för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Vidare pratade han om vikten av att sätta upp mål för den närmaste tiden. För att nå dina mål poängterade Claes även att det är viktigt med delmål och att dessa måste vara realistiska samt mätbara. Claes gav exempel på hur man kan effektivisera sin tid. Ett sätt är att säga nej när personer kommer in och ber om hjälp när man själv är mitt uppe i något. Istället ber man dem återkomma senare. Claes Bille arbetar idag som konsult inom personal- och organisationsutveckling. Han har lång och bred affärsmässig erfarenhet av att arbeta med människor och ledarskap och har verkat i såväl familjeägda företag som i koncernledningen i börsnoterade globala företag. Vill du också bli inbjuden till Webropols evenemang? Kontakta Maria Wänström på , Frukostmöten är inplanerade till 7/3, 4/4 och 2/5. Föreläsare och ämnen är inte klara i skrivande stund. 5

6 ETT VERKTYG MED FRAMTIDEN FÖR SIG Bostadsstiftelsen Platen i Motala har drygt 20 procent av kommunens invånare som hyresgäster. Företagets affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla. Att ta reda på vad hyresgästerna tycker är därför viktigt för företaget som arbetar för att hyresgästerna ska bo bra där de lever och leva bra där de bor. Webropols verktyg är under stadig utveckling för Platen. Spännande idéer och många tankar finns för att komma fram till hur verktyget bäst ska kunna bli till nytta under kommande år. Behovet för bolaget är stort, både externt och internt. Självklart ska verktyget användas för att fånga in hyresgästers synpunkter på boendet och deras syn på allt omkring. Det är av vikt att ta reda på vad hyresgästerna tycker om de olika projekt de berörs av. Vägen fram för att få svar på dessa avgörande frågor kommer i framtiden att i allt större utsträckning gå via Webropol. Till nytta på flera sätt De användningsområden som hittills har prövats är av varierat slag. En medarbetarundersökning gjordes hösten 2012 bland de cirka 100 anställda på Platen. Förarbetet för att få så många som möjligt att medverka i undersökningen var genomtänkt och omfattande. Och det gav ett imponerande resultat. Av olika skäl avstod endast fyra att svara. Detta var den tredje medarbetarundersökningen som gjordes via Webropol och samtliga arbetsgrupper hade dessförinnan intervjuats tillsammans i grupp. Detta kompletterades med enkäten för att få fram en individuell prägel på svaren. Sören Wik, som är Platens personalchef, skulle för första gången göra sammanställningen av en undersökning på egen hand. Men när rapporten var klar insåg han att hans kunskap om verktyget inte räckte utan det krävdes mer för en analys. Men efter besök hos Webropol och med engagemanget hos support var snart problemet ur världen. Allt gick betydligt lättare än jag trodde, men när jag skulle få fram svaren på fritexten körde jag fast. Då förstod jag att jag behövde en extra sittning hos Webropol. Jag fick bra hjälp och sedan blev det dessutom enklare för mig att visa direkt i verktyget när jag skulle dra allt för ledningsgruppen. Enkäten stärkte uppfattningarna vi hade tidigare om vad vi skulle jobba med, berättar Sören Wik. Synpunkterna som kom fram i enkäten bekräftade vad samtalen i arbetslagen hade gett. Bostadsstiftelsen Platen är en stiftelse som äger cirka lägenheter och 200 lokaler runt om i Motala kommun. Platen är bostadsbolaget som har det allmännyttiga uppdraget i Motala. Företaget har devisen Bo bra där du lever, lev bra där du bor. Devisen sammanfattar att de gör mer än förvaltar fastigheter och lägenheter. De vill att hyresgästerna ska känna sig trygga i sitt bostadsområde och trivas i sin lägenhet. 6

7 Foto: Catherine Grimlund-Träff Helén Gillman, affärsutvecklare, Sören Wik, personalchef samt Ulf-Henrik Östlund, marknads- och kommunikationschef. Alla arbetar de i Webropols verktyg med olika typer av enkäter och undersökningar. Och de har planer för ännu fler användningsområden. Undersökning på papper 300 elever svarade på de utställda datastationerna En mycket stor andel av Platens hyresgäster är och tillfället använde Platen också till att ställa utan tillgång till dator, vilket medför att undersök- frågor om hur ungdomarna såg på ett framtida ningarna görs på distribuerade pappersunderlag. boende i Motala. Naturligtvis kan detta upplevas som en försvårande faktor när det gäller antalet svar. Men hyresgästerna Gymnasieelever har inte någon bra uppfattning visar ständigt att de är angelägna att medverka och om vad det kostar att bo. De tycker att det ska vara svarsfrekvensen ligger på fantastiska 70 till 80 stort, nytt och billigt, berättar Ulf-Henrik Östlund, procent. som är Platens marknads- och kommunikationschef. Påminnelse om att det är viktigt att svara på enkäterna får hyresgästerna via våra informations- Nästa steg blad, säger Helén Gillman, som är företagets Under året kommer Platen att helt i egen regi göra affärsutvecklare. den första stora kundundersökningen i Webropol. Detta blir en spännande omgång med hela Gymnasister på Motala Expo processen inom företaget. Undersökningen Motala Expo är en företagsmässa som anordnas en kommer att skickas ut i pappersform till varje gång per år. Under de senaste två åren har Platen hushåll i bostadsbeståndet, vilket betyder ett bidragit med en enkät bland de besökande årskurs- antal på treorna från gymnasieskolorna i Motala för att det obligatoriska besöket på mässan ska kunna prickas av. 7

8 ******* ERBJUDANDE! ******* Medarbetarundersökning: Låt oss göra hela arbetet! Magnus Karlsson, vd Webropol Sverige AB En gemensam vilja i tuffa tider Konjunkturprognoserna duggar tätt och bedömare anser att Sverige befinner sig i lågkonjunktur, men att en ljusning är att vänta i slutet av Att i dessa tider ha möjligheten att vända negativa trender i sin organisation är en utmaning. Det krävs att man kan samla kraft och kunskap för att finna de saker som påverkar mest och verkligen gör skillnad, men hur finner man dessa nyckelfaktorer? Webropols enkätverktyg har idag användare runt om i världen. Dessa användare har olika syften och förutsättningar. En gemensam nämnare som förenar dem är viljan att ständigt förbättra sig, sin verksamhet och där igenom sin omgivning. Det ställs allt högre krav på de tjänster som levereras, att erbjuda bättre priser, kvalité och utbud räcker inte utan tas för självklart! Nu krävs det andra värden, något som alltid varit viktigt, nämligen en stark relation. Att då kontinuerligt mäta nöjdheten hos kunder och vara lyhörd skapar större möjlighet att vårda och utveckla sina relationer. Med stärkta relationer ökar möjligheten till lönsamhet även i tuffa tider! Webropol har tagit fram en komplett medarbetarundersökning där vi gör hela arbetet: från frågekonstruktion och utformning av enkäten till utskick, analys och rapportering. Det bästa är helheten: Bra och brett frågebatteri, bra analysmöjligheter och bra support från Webropol. Vår medarbetarundersökning genomfördes utan problem eller störningar i något led. Andreas Sjöholm, personalchef på Motala Verkstad Allt detta ingår i HR-kompassen: En komplett medarbetarundersökning med cirka 70 frågor fördelade på elva kategorier samt två fasta fritextfrågor. Alla frågor är framtagna av experter med flerårig erfarenhet inom såväl statistiska undersökningar och frågemetodik som HR-strategi. Allt för att vi ska kunna leverera en produkt av högsta kvalitet. Demografiska data gör det möjligt att bryta ner resultatet baserat på kön, ålder, avdelning mm. Alla svar sker helt anonymt. Fasta frågor gör det möjligt att jämföra era resultat med andra företag i samma bransch. Vi gör hela arbetet: utformning av enkät, utskick, analys och rapportering. Resultatet levereras som en lättöverskådlig rapport och ni får två timmars presentation av och diskussion om resultatet via telefon eller hos Webropol. Pris: Endast kr exkl moms. Kontakta oss idag! eller Frågekategorier: Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Mål och visioner Utvecklingssamtal Information Ledarskap Mångfald Arbetsplats Helhet Webropol Sverige AB Storgatan 50, Linköping , vx

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Vill ni veta vad era medarbetare verkligen tycker? Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef Web RO Nr 1, April 2012 Polaren KRUS arbetar med Textanalys Öppna frågor och kvalitativa svar Medarbetarundersökningen Ditt viktigaste verktyg för nöjda medarbetare I F KUS Foto: Jim Dalberg Fredrik Johnson

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar Web RO Nr 2, September 2012 Polaren Silf Competence: Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar SÅ TYCKER VÅRA KUNDER: Webropols kundundersökning 2012 I F KUS Svenska mäklarhuset mäklarföretaget med

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08-508 35480 Karolina Landowska Telefon: 08-508

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport HR-avdelningen kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamn 2017-09-13 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 4 2. Syfte... 4 3. Faktasammanställning...

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-12, kl. 10.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

En workshop om workshops

En workshop om workshops En workshop om workshops Idégenerering i grupp, Suniweb 2014 Processen i korthet Att vara i nuet Att ta fram hållbara kreativa idéer är en process och alla steg i processen är viktiga. Det är även viktigt

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer