Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA"

Transkript

1 WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med intressanta föreläsare KUS GAVLEGÅRDARNA BÄTTRE BOENDE OCH NÖJDARE HYRESGÄSTER MED LÖPANDE KUNDUNDERSÖKNINGAR EN TIDNING MED MATNYTTIG INFORMATION FRÅN WEBROPOL Ansvarig utgivare: Magnus Karlsson. Text: Catarina Wahlström, Catherine Grimlund-Träff. Upplaga: ex. Foto: Anette Eliasson, Gavlegårdarna I F

2 Foto: Anette Eliasson, Gavlegårdarna Kundundersökningar, intresseanmälningar, tävlingar och inbjudningar till olika evenemang. Ralf Fredriksson på Gavlegårdarna nyttjar Webropol flitigt i sitt arbete som webbansvarig. Det är både snabbt, enkelt och ekonomiskt, berättar Ralf. I F KUS FÖR ÖKAD KÄNNEDOM OM KUNDERNA Bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle vill erbjuda sina hyresgäster bra bostäder i en god livsmiljö. Genom Webropol tar företaget enkelt och kostnadseffektivt reda på vad de boende tycker för att ständigt kunna förbättra för dem. I mer än fem år har Gavlegårdarna använt verktyget Webropol och gör det på ett flertal skiftande sätt både externt bland hyresgäster och internt i företaget. Bland annat är det av stor vikt att få kunskap om hur hyresgästerna fortlöpande ser på sitt boende, vad nyinflyttade anser och vad uppfattningen är om Gavlegårdarna som hyresvärd. Användningsområdena är många och verktyget utnyttjas väl. Enkelt och snabbt verktyg Ralf Fredriksson är webbansvarig och arbetar tillsammans med Annika Öster, som är process- samordnare på Gavlegårdarna, med företagets marknadsundersökningar. Med Webropol går det lätt för oss att sätta ihop en undersökning för att ta reda på våra kunders synpunkter. Det finns inga begränsningar utan vi bestämmer själva hur många undersökningar vi ska göra och antalet frågor det ska vara. Att vi gör allt på egen hand gör det också ekonomiskt fördelaktigt. Ralf Fredriksson påpekar att det som företaget vill veta om sina hyresgäster inte är någon exakt 2

3 vetenskap. Därför kan de själva formulera frågorna. Stor frihet råder. Följdfrågor kan läggas till och svar kan lämnas som fritext, vilket gör det lättare att i detalj ta reda på hyresgästernas åsikter. Han uppskattar att verktyget är så snabbt och enkelt att arbeta i och att en enkät kan göras klar på en eftermiddag. Men Gavlegårdarna är också med i den nationella och mycket omfattande NKI-undersökningen, som mäter kundnöjdhet i företag. Ralf Fredriksson påpekar att den här undersökningen är ett utmärkt komplement till deras egna enkäter. Gavlegårdarna i Gävle startade 1917 och har idag lägenheter. Företaget har ungefär 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle, vilket betyder cirka boende. Genom en extern undersökning blir det mer objektiva frågeställningar och ger oss svar som vi själva inte har något inflytande på, säger Ralf Fredriksson. Hög svarsfrekvens Gavlegårdarna erbjuder sina hyresgäster ett koncept som kallas Merval, vilket innebär att hyresgästerna kan göra olika tillägg och förbättringar i boendet. Regelbundet undersöker bolaget noggrant vilka synpunkter hyresgästerna har på Merval och hur konceptet skulle kunna utvecklas ytterligare. Undersökningen har ett stort värde med en svarsfrekvens på cirka 30 procent. Enkäter görs också för att få fram orsaken till varför en hyresgäst flyttar och hur nya hyresgäster har upplevt sin inflyttning och den första tiden i den nya bostaden. Svaren, som ibland kan vara av oväntat slag, ger god insikt i vilka faktorer som påverkar boendes beslut. Stort värde för tävlingar Socialt ansvarstagande är en prioriterad del i Gavlegårdarnas verksamhet och företaget arrangerar många olika typer av aktiviteter för sina hyresgäster. Detta görs i det ständigt pågående samarbetet med idrottsföreningar och ofta anordnas det tävlingar. Webben och Webropol används också i detta sammanhang. Svaren är många och självklart lockar de populära vinsterna bland annat i form av signerade tröjor från Gävles kända idrottsprofiler. Satsning på sommarjobb En enorm nytta gav Webropol i en stor satsning att ordna sommarjobb för boendes och anställdas barn. Ungdomarna fick anmäla sitt intresse på webben. Hyresgästerna svarade via nätet externt och medarbetarna via intranätet. Antalet intresserade var stort. Men sammanställningen gjordes enkelt med Webropol. Efter sommaren utvärderades satsningen i Webropol. Ungdomarna fick ett stort antal detaljfrågor på hur de hade upplevt att jobba under lovet. Resultatet av utvärderingen har noggrant följts upp och åtgärdats på olika vis för att förbättra förhållandena ytterligare inför kommande sommarjobb. Intern användning Verktyget används också internt för anmälningar av olika slag, exempelvis för olika fritidsaktiviteter företaget ordnar för de anställda. Gavlegårdarnas 200 medarbetare sitter utspridda på ett gigantiskt område med som mest tio mil mellan sig. Endast cirka 60 arbetar på huvudkontoret medan förvaltningen har sin verksamhet i bostadsområdena runtom i kommunen. Med Webropol går det snabbt att samla in information från alla och få in önskade uppgifter via intranätet. 3

4 WEBROPOL SKAPAR MERVÄRDEN FRUKOSTMÖTEN OCH BRANSCHDAGAR Under hösten arrangerade vi seminarier för kunder och samarbetspartner i våra nyrenoverade lokaler i Linköping. Hittills har vi haft tre event och de har varit mycket uppskattade. Vårens planering pågår för fullt så håll utkik! KOMMUNIKATION & INFORMATION Vårt första frukostmöte gick av stapeln torsdagen den 8 november. Vi hade räknat med att cirka 20 besökare skulle bli lagom för detta event, men intresset visade sig vara mycket större än vi hade förväntat oss och när vi var framme vid Dagen D var vi över 30 personer på plats. Frukostmötet började med en lätt mingelfrukost och därefter slog vi oss ner i utbildningssalen för att lyssna på dagens gästföreläsare: Catherine Grimlund-Träff. Föreläsningen avslutades med ett antal roliga exempel på särskrivningar och meningsbyggnadsfel, samt några sista tips på hur man polerar den färdiga texten. Det skrivna språket Catherine arbetar som språkkonsult och har 30 års erfarenhet från bokförlag och press. Hon har arbetat många år med kreativ textproduktion. Som kund känner du säkert igen hennes namn då hon är återkommande skribent i tidningen du just nu håller i din hand. Ämnet för dagen var Vikten av att kommunicera med rätt språk. Catherine började med att gå igenom tre viktiga utgångspunkter när man ska ska skriva sin text: Vad är syftet med texten? Vem ska läsa den? Vad ska jag berätta? Beroende på ämnet och vem man riktar sig till är det viktigt att anpassa språket. Här talade hon också om skillnaderna i hur man uttrycker sig i skrift jämfört med talspråk. Det märktes tydligt att detta var ett viktigt ämne som engagerade sin publik. Catherines föreläsning flätades på ett naturligt sätt samman med frågor från publiken och livliga diskussioner uppstod kring allt från etiska frågeställningar till grammatik och meningsbyggnad. BRANSCHDAG FÖR KOMMUNALA FASTIGHETSBOLAG Torsdagen den 22 november bjöd vi in kommunala fastighetsbolag som arbetar i Webropol till en kreativ branschdag. Agendan hade vi tagit fram i dialog med fastighetsbolagen för att möta deras önskemål och förväntningar. Föreläsaren var mycket intressant och vi fick mycket bra tips Frukostmötets arrangör Maria Wänström tillsammans med föreläsaren Catherine Grimlund-Träff. Branschdagen började med en gemensam frukost och sedan fick de olika deltagarna möjlighet att presentera sig. Därefter följde en intressant genomgång av en representant från Gavlegårdarna som berättade om hur de i bolaget arbetar i verktyget och vilka nya användningsområden de ser i framtiden. 4

5 Givande workshop Efter Gavlegårdarnas presentation fortsatte deltagarna med ett grupparbete: Hur kan vi lära av varandra? Vilken problematik kan vi stöta på inom ett fastighetsbolag och hur löser vi detta? Vilka möjligheter och användningsområden kan vi hitta genom att använda Webropols enkätverktyg? Idéerna flödade och det var imponerande att se hur många olika användningsområden som fastighetsbolagen hade hittat och kunde tipsa varandra om. föreläsare, Lasse Fredrikson, att inta podiet. Lasse är föreläsare och utbildare inom såväl marknadsföring och varumärkesbyggande som nätverkande, presentationsteknik och retorik. Han får ofta uppdrag som idégenerator inom koncept- och produktutveckling. Föreläsningen handlade framför allt om vikten av att skapa en dialog en tvåvägskommunikation istället för att endast ge information. Genom att föra en dialog får man hela tiden bekräftelse på att det som sägs uppfattas och förstås av mottagaren. Dessutom blir motparten engagerad och det blir därmed bättre gensvar. Detta gäller enligt Lasse i alla situationer, oavsett vilken bransch det gäller och oavsett om det är privat eller i arbetet. Frågemetodik Grupparbetet följdes av en snabbkurs i frågemetodik. Webropols egen analysexpert Josefin Linebäck gav tips på vad man ska tänka på när en undersökning ska genomföras. Vad är syftet och vilken är målgruppen? Vem ska ansvara för undersökningen och hur ser tidsplanen ut? Josefin betonade även vikten av en tilltalande layout som ger en positiv upplevelse av undersökningen. Det är även viktigt att frågorna formuleras på ett entydigt sätt för att inte lämna utrymme för tolkningsproblem och oklarheter. Lagom antal frågor och rätt ordning på frågorna är andra viktiga faktorer som ökar svarsfrekvensen och antalet relevanta svar, berättade Josefin. Kommunikation Förmiddagspasset avslutades med en gemensam lunch. Därefter sammanfattades resultatet av grupparbetena innan det var dags för dagens PERSONLIGT LEDARSKAP & EFFEKTIVITET Torsdagen den 6 december var det dags för vårt andra frukostmöte. Den här gången hade vi besök av Claes Bille som föreläste om personligt ledarskap och effektivitet med temat Det du vill, det kan du!. Claes förklarade att för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Vidare pratade han om vikten av att sätta upp mål för den närmaste tiden. För att nå dina mål poängterade Claes även att det är viktigt med delmål och att dessa måste vara realistiska samt mätbara. Claes gav exempel på hur man kan effektivisera sin tid. Ett sätt är att säga nej när personer kommer in och ber om hjälp när man själv är mitt uppe i något. Istället ber man dem återkomma senare. Claes Bille arbetar idag som konsult inom personal- och organisationsutveckling. Han har lång och bred affärsmässig erfarenhet av att arbeta med människor och ledarskap och har verkat i såväl familjeägda företag som i koncernledningen i börsnoterade globala företag. Vill du också bli inbjuden till Webropols evenemang? Kontakta Maria Wänström på , Frukostmöten är inplanerade till 7/3, 4/4 och 2/5. Föreläsare och ämnen är inte klara i skrivande stund. 5

6 ETT VERKTYG MED FRAMTIDEN FÖR SIG Bostadsstiftelsen Platen i Motala har drygt 20 procent av kommunens invånare som hyresgäster. Företagets affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla. Att ta reda på vad hyresgästerna tycker är därför viktigt för företaget som arbetar för att hyresgästerna ska bo bra där de lever och leva bra där de bor. Webropols verktyg är under stadig utveckling för Platen. Spännande idéer och många tankar finns för att komma fram till hur verktyget bäst ska kunna bli till nytta under kommande år. Behovet för bolaget är stort, både externt och internt. Självklart ska verktyget användas för att fånga in hyresgästers synpunkter på boendet och deras syn på allt omkring. Det är av vikt att ta reda på vad hyresgästerna tycker om de olika projekt de berörs av. Vägen fram för att få svar på dessa avgörande frågor kommer i framtiden att i allt större utsträckning gå via Webropol. Till nytta på flera sätt De användningsområden som hittills har prövats är av varierat slag. En medarbetarundersökning gjordes hösten 2012 bland de cirka 100 anställda på Platen. Förarbetet för att få så många som möjligt att medverka i undersökningen var genomtänkt och omfattande. Och det gav ett imponerande resultat. Av olika skäl avstod endast fyra att svara. Detta var den tredje medarbetarundersökningen som gjordes via Webropol och samtliga arbetsgrupper hade dessförinnan intervjuats tillsammans i grupp. Detta kompletterades med enkäten för att få fram en individuell prägel på svaren. Sören Wik, som är Platens personalchef, skulle för första gången göra sammanställningen av en undersökning på egen hand. Men när rapporten var klar insåg han att hans kunskap om verktyget inte räckte utan det krävdes mer för en analys. Men efter besök hos Webropol och med engagemanget hos support var snart problemet ur världen. Allt gick betydligt lättare än jag trodde, men när jag skulle få fram svaren på fritexten körde jag fast. Då förstod jag att jag behövde en extra sittning hos Webropol. Jag fick bra hjälp och sedan blev det dessutom enklare för mig att visa direkt i verktyget när jag skulle dra allt för ledningsgruppen. Enkäten stärkte uppfattningarna vi hade tidigare om vad vi skulle jobba med, berättar Sören Wik. Synpunkterna som kom fram i enkäten bekräftade vad samtalen i arbetslagen hade gett. Bostadsstiftelsen Platen är en stiftelse som äger cirka lägenheter och 200 lokaler runt om i Motala kommun. Platen är bostadsbolaget som har det allmännyttiga uppdraget i Motala. Företaget har devisen Bo bra där du lever, lev bra där du bor. Devisen sammanfattar att de gör mer än förvaltar fastigheter och lägenheter. De vill att hyresgästerna ska känna sig trygga i sitt bostadsområde och trivas i sin lägenhet. 6

7 Foto: Catherine Grimlund-Träff Helén Gillman, affärsutvecklare, Sören Wik, personalchef samt Ulf-Henrik Östlund, marknads- och kommunikationschef. Alla arbetar de i Webropols verktyg med olika typer av enkäter och undersökningar. Och de har planer för ännu fler användningsområden. Undersökning på papper 300 elever svarade på de utställda datastationerna En mycket stor andel av Platens hyresgäster är och tillfället använde Platen också till att ställa utan tillgång till dator, vilket medför att undersök- frågor om hur ungdomarna såg på ett framtida ningarna görs på distribuerade pappersunderlag. boende i Motala. Naturligtvis kan detta upplevas som en försvårande faktor när det gäller antalet svar. Men hyresgästerna Gymnasieelever har inte någon bra uppfattning visar ständigt att de är angelägna att medverka och om vad det kostar att bo. De tycker att det ska vara svarsfrekvensen ligger på fantastiska 70 till 80 stort, nytt och billigt, berättar Ulf-Henrik Östlund, procent. som är Platens marknads- och kommunikationschef. Påminnelse om att det är viktigt att svara på enkäterna får hyresgästerna via våra informations- Nästa steg blad, säger Helén Gillman, som är företagets Under året kommer Platen att helt i egen regi göra affärsutvecklare. den första stora kundundersökningen i Webropol. Detta blir en spännande omgång med hela Gymnasister på Motala Expo processen inom företaget. Undersökningen Motala Expo är en företagsmässa som anordnas en kommer att skickas ut i pappersform till varje gång per år. Under de senaste två åren har Platen hushåll i bostadsbeståndet, vilket betyder ett bidragit med en enkät bland de besökande årskurs- antal på treorna från gymnasieskolorna i Motala för att det obligatoriska besöket på mässan ska kunna prickas av. 7

8 ******* ERBJUDANDE! ******* Medarbetarundersökning: Låt oss göra hela arbetet! Magnus Karlsson, vd Webropol Sverige AB En gemensam vilja i tuffa tider Konjunkturprognoserna duggar tätt och bedömare anser att Sverige befinner sig i lågkonjunktur, men att en ljusning är att vänta i slutet av Att i dessa tider ha möjligheten att vända negativa trender i sin organisation är en utmaning. Det krävs att man kan samla kraft och kunskap för att finna de saker som påverkar mest och verkligen gör skillnad, men hur finner man dessa nyckelfaktorer? Webropols enkätverktyg har idag användare runt om i världen. Dessa användare har olika syften och förutsättningar. En gemensam nämnare som förenar dem är viljan att ständigt förbättra sig, sin verksamhet och där igenom sin omgivning. Det ställs allt högre krav på de tjänster som levereras, att erbjuda bättre priser, kvalité och utbud räcker inte utan tas för självklart! Nu krävs det andra värden, något som alltid varit viktigt, nämligen en stark relation. Att då kontinuerligt mäta nöjdheten hos kunder och vara lyhörd skapar större möjlighet att vårda och utveckla sina relationer. Med stärkta relationer ökar möjligheten till lönsamhet även i tuffa tider! Webropol har tagit fram en komplett medarbetarundersökning där vi gör hela arbetet: från frågekonstruktion och utformning av enkäten till utskick, analys och rapportering. Det bästa är helheten: Bra och brett frågebatteri, bra analysmöjligheter och bra support från Webropol. Vår medarbetarundersökning genomfördes utan problem eller störningar i något led. Andreas Sjöholm, personalchef på Motala Verkstad Allt detta ingår i HR-kompassen: En komplett medarbetarundersökning med cirka 70 frågor fördelade på elva kategorier samt två fasta fritextfrågor. Alla frågor är framtagna av experter med flerårig erfarenhet inom såväl statistiska undersökningar och frågemetodik som HR-strategi. Allt för att vi ska kunna leverera en produkt av högsta kvalitet. Demografiska data gör det möjligt att bryta ner resultatet baserat på kön, ålder, avdelning mm. Alla svar sker helt anonymt. Fasta frågor gör det möjligt att jämföra era resultat med andra företag i samma bransch. Vi gör hela arbetet: utformning av enkät, utskick, analys och rapportering. Resultatet levereras som en lättöverskådlig rapport och ni får två timmars presentation av och diskussion om resultatet via telefon eller hos Webropol. Pris: Endast kr exkl moms. Kontakta oss idag! eller Frågekategorier: Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Mål och visioner Utvecklingssamtal Information Ledarskap Mångfald Arbetsplats Helhet Webropol Sverige AB Storgatan 50, Linköping , vx

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef Web RO Nr 1, April 2012 Polaren KRUS arbetar med Textanalys Öppna frågor och kvalitativa svar Medarbetarundersökningen Ditt viktigaste verktyg för nöjda medarbetare I F KUS Foto: Jim Dalberg Fredrik Johnson

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar Web RO Nr 2, September 2012 Polaren Silf Competence: Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar SÅ TYCKER VÅRA KUNDER: Webropols kundundersökning 2012 I F KUS Svenska mäklarhuset mäklarföretaget med

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

VÅTT OTORRT VATTENSPORT. Digital Verksamhetsplan

VÅTT OTORRT VATTENSPORT. Digital Verksamhetsplan VÅTT OTORRT VATTENSPORT AB Digital Verksamhetsplan 1.Verksamhetsbeskrivning och problematisering Verksamhet Uthyrning av vattensportsprodukter som vindsurfingbrädor, kiteboards, kajaker, jet ski och dykutrustning

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se Sid 1 (9) VD UTBLDG Utbildningen vänder sig till dig som är på väg mot en ledarroll eller är VD. anske i ett generationsskiftes företag? Vill du finslipa din förmåga ytterligare? Vi ger dig kunskap och

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Bakgrund Under 2012 har medarbetarna på Länsstyrelsen genom bland annat diskussioner, föredrag, personaldagar och enhetsmöten tagit fram en

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer