Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef"

Transkript

1 Web RO Nr 1, April 2012 Polaren KRUS arbetar med Textanalys Öppna frågor och kvalitativa svar Medarbetarundersökningen Ditt viktigaste verktyg för nöjda medarbetare I F KUS Foto: Jim Dalberg Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef En kundtidning från webropol

2 Individuell europamästare för tredje gången. Fredrik spelar i Masters för veteraner i åldersgruppen 45+. Foto: Jim Dalberg En lyhörd Europamästare I F KUS Han driver ett eventföretag och är försäljningsansvarig för en av Sveriges mest framgångsrika elitidrottslag. Han har en familj med tre aktiva barn och samtidigt har han ännu en gång blivit europamästare i sin favoritidrott. Ändå påstår han att förmågan att vara lyhörd är en av hans viktigaste framgångsfaktorer. Välkommen att träffa Fredrik Johnson. Vi får kontakt med Fredrik när han är på väg till Stockholm för ännu en intensiv dag. Bland många andra ska han träffa en svensk hockeylegend, Börje Salming, för ett kommande arrangemang. Till kvällen ett föräldramöte i skolan som han absolut inte vill missa. Familjen Den aktiva familjen består av frun Louise och döttrarna som är 11, 15 och 17 år. Louise jobbar i familjeföretaget, ActiPro Event. Här arrangeras invigningar och galor, kickoffer, företagsfester och mycket mer. Bland kunderna hittar vi i princip alla större företag i regionen. Eventföretag - För att bli framgångsrik inom eventbranschen krävs en stor andel kreativitet, lyhördhet och en gedigen förmåga att organisera. Vi får träffa många intressanta människor och uppdragen är alltid roliga att genomföra, berättar Fredrik. 2

3 Linköpings Hockey Club Sedan 13 år arbetar Fredrik inom Linköpings Hockey Club. Under åren har han haft uppdrag både som marknadschef och försäljningschef. - Vi har lyckats skapa ett fantastiskt nätverk i regionens näringsliv. Vi har kontinuitet med en stor grupp nyckelpersoner som tillsammans har utvecklat föreningen till vad den är idag, säger Fredrik. Europamästare Fredrik började spela squash 1972, från 1983 till 1995 som professionell och har bland annat vunnit EM-guld i lag för juniorer, EM-guld i singel för seniorer, EM-guld med Linköpings klubblag och dessutom EM-guld med det svenska landslaget. Totalt har det blivit hela åtta EM-guld. Numera spelar Fredrik i Masters för veteraner och blev nyligen individuell europamästare i åldersgruppen 45+. Över 500 spelare var samlade varav 60 fanns i gruppen. Fredrik Johnson använder sig av Webropol inom alla verksamheter och kan på så sätt arbeta med successiva förbättringar och ständigt utveckla sina erbjudanden. Därför hävdar Fredrik att lyhördhet är en avgörande framgångsfaktor. - Webropol hjälper oss planera och skapa effektivitet i projekten. Verktyget kan skräddarsys för varje projekt och förberedelserna är en förutsättning för ett bra genomförande och smidiga uppföljningar, säger Fredrik. Varje år anordnar Fredriks företag ActiPro en av världens största squashturneringar, Case Swedish Open. Där får åskådarna möjlighet att fylla i enkäter. Allt i syfte att göra kommande års arrangemang lite bättre. Vi på Polaren hinner tacka för pratstunden och önskar Fredrik fortsatt framgång innan han ilar vidare till nästa möte. Foto: astromssportfoto.se Linköpings Hockey Club är Sveriges största hockeyförening och Linköpings stolthet. Föreningen omsatte cirka 180 miljoner kronor 2011 och har 80 anställda. 3

4 äntligen har vi verktyget vi letat efter Krus ville ha ett verktyg som klarade av att analysera och sortera stora mängder textsvar. Efter att ha sökt med ljus och lykta i halva Europa fann de lösningen på hemmaplan: Webropol Textanalys. Krus hjälper myndigheter uppnå den kompetens de behöver för att lösa framtidens samhällsuppdrag. Detta gör de genom att utbilda och stödja alla 230 förvaltningar som finns inom den svenska statsförvaltningen. Under 2010 innebar det närmare kvalificerade utvecklings- och utbildningsdagar. I en tid av stora generationsväxlingar är det viktigt att slå vakt om de värden och värderingar som finns inom förvaltningen och vad som förväntas av medarbetare och chefer. Genom att utveckla verktyg för hjälp till självhjälp för myndigheternas arbete med verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning underlättas lärandet. Ett av de mest omfattande projekten är Offentligt Etos som behandlar god förvaltningskultur. Det handlar bland annat om rättssäkerhet, effektivitet och service. Det är kvaliteter som varje chef och medarbetare måste kunna hantera i mötet med omvärlden och medborgarna. För projektet har man inom Krus försökt hitta ett enkätverktyg som klarar kvalitativ analys, något som visade sig vara lättare sagt än gjort. Men nu är sökandet över nu använder man sig av Webropol. Smidigare undersökningar Krus har tagit fram ett arbetsverktyg där man ställer öppna frågor och söker kvalitativa svar. Magnus Hedenskog, administrativ chef inom Krus, berättar att det är lätt Krus verksamhet är inriktad mot de områden som den svenska regeringen gett speciell prioritet. Idag är det tre huvudmål: Jämställd karriär. Målet är att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män på chefsnivå och i expertfunktion. Privat på jobbet? Målet är att förebygga porrsurfning och köp av sexuella tjänster i samband med tjänst. En viktig del av Krus verksamhet handlar om att utveckla statsanställdas kompetens inom EUområdet med en rad grundläggande och specialinriktade utbildningar. 4 Offentligt Etos. Syftet är att utveckla den statliga värdegrunden och rollen som statstjänsteman.

5 Etos: Ett begrepp inom retoriken som används för att definiera en talares trovärdighet. En persons etos kan referera till en beskrivning av karaktären eller personligheten. Med en organisations etos menas ofta en kultur eller särprägel hos organisationen. att sortera en berättelse eller beskrivning man har på papper i olika högar men att överföra denna metod till ett elektroniskt verktyg visade sig vara en svårare nöt att knäcka. Det har varit mycket svårt att hitta ett elektroniskt verktyg som klarar av att bearbeta kvalitativ information. Men så upptäckte vi Webropol Textanalys och det var en otrolig lättnad. Det är ovanligt att ett verktyg som är lättanvänt samtidigt bjuder så stora möjligheter. Vi använder oss också av de kvantitativa tjänsterna, med vanliga enkäter m m, men det är just i den djupare analysen av berättelser och upplevelser som vi tycker att Webropol är något extra. Vi vill bli överraskade När man arbetar med den kvalitativa metoden på Krus är man inte på jakt efter några givna svar. Man ställer öppna frågor för att få personliga svar som på ett konkret sätt verkligen fångar och beskriver situationen. Det kan exempelvis vara frågan Finns det något som försvårar ditt arbete?. Utifrån den formuleringen är det lönlöst att ha några färdiga svarsalternativ. Vi vill bli överraskade av svaren vi får. Och det behöver inte innebära att flera hundra personer ska svara på frågan, ibland kan några få stycken räcka för att veta var förbättringar eller insatser bör göras. Det här är ett väldigt spännande verktyg och ju mer man arbetar med det desto fler möjligheter upptäcker man, säger Magnus Hedenskog. 5

6 vad tycker era medarbetare egentligen? Att medarbetarna är företagets viktigaste resurs är något som de flesta håller med om. Medarbetare som trivs och mår bra presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och stannar kvar längre hos företaget. En anonym medarbetarundersökning ger svar på vad medarbetarna tycker om sin arbetssituation, om arbetsmiljön och om ledarskapet på företaget. För att säkerställa att medarbetarna trivs bör man utföra medarbetarundersökningar löpande, gärna årligen. Allra bäst är ifall man använder samma frågor varje gång. På så sätt kan man jämföra resultaten från år till år och säkerställa att de åtgärder man genomför verkligen leder till ett förbättrat resultat. Rätt frågor ger relevanta svar Ett genomtänkt frågebatteri med relevanta och väl formulerade frågor är grunden för vilken undersökning som helst. För nybörjaren kan det vara svårt att veta vilka frågor som bör vara med i undersökningen, hur de bör formuleras och hur lång undersökningen kan vara för att medarbetarna fortfarande ska vara motiverade att svara. Då kan det vara värt att ta hjälp utifrån. En utbildning i frågemetodik ger insikt i hur frågorna byggs upp för att få så relevanta svar som möjligt. Ett färdigt frågebatteri är ett annat sätt. Då är frågona utvalda och väl beprövade, grupperade och färdigformulerade. Det absolut enklaste är dock naturligtvis att låta en oberoende part utföra hela medarbetarundersökningen. 6 Foto: Dreamstime.com

7 Anonymiteten viktig För att medarbetarna ska känna sig trygga och bekväma med att uttrycka sina åsikter utan att riskera att bli utpekade, är det otroligt viktigt att undersökningen är helt anonym och att detta tydligt framgår gentemot medarbetarna. Ett vanligt sätt att ge ytterligare filtreringsmöjligheter är att lägga in demografiska frågor som bakgrundsdata i undersökningar. I en medarbetarundersökning kan detta vara ålder, antal år i företaget, kön och avdelning. Bakgrundsdata kan dock vara känsligt när det gäller just medarbetarundersökningar då en del av anonymiteten försvinner. Medarbetaren litar på att undersökningen är anonym och att den enbart omfattar den information som medarbetaren själv delger. Vi rekommenderar istället att dessa frågor läggs in som vanliga frågor i undersökningen, med ett svarsalternativ av typen Vill ej uppge. På så sätt görs medarbetaren uppmärksam på att dessa data ingår i undersökningen och kan själv välja att svara. Hur gör vi för att lyckas? Att utforma den perfekta undersökningen är bra start. Men det verkliga arbetet är det som sker före och efter undersökningen. Innan undersökningen utförs bör man förankra arbetet hos såväl ledning som Medarbetarundersökningen är ert viktigaste verktyg Den ger er ovärderlig information om vad medarbetarna tycker samt vad som fungerar bra och mindre bra i företaget. Genom att arbeta aktivt med resultatet och sätta upp nyckeltal för t ex medarbetarnöjdhet, ledarskap och arbetsmiljö, kan ni följa förbättringarna från år till år. Helena Åström, HR-strateg medarbetare för att skapa förtroende och delaktighet hos alla parter. Efter undersökningen ska förbättringsarbetet omedelbart inledas. Välj ut ett begränsat antal punkter som ska förbättras och fördela ut dessa på berörda chefer och avdelningar. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans med att ta fram förbättringsförslag, handlingsplaner och aktivitetslistor. Glöm inte att löpande informera medarbetarna om hur arbetet fortskrider. Detta är avgörande för att medarbetarna ska kunna känna att undersökningen verkligen ger resultat. En väl genomförd medarbetarundersökning där medarbetarna är delaktiga i förbättringsprocessen ger nöjda medarbetare som känner sig sedda och hörda! 7

8 påskerbjudande! Webropol HR-kompass: En komplett medarbetarundersökning för endast kr exkl moms. Vill ni göra en medarbetarundersökning men känner att tiden inte räcker till? Webropol har lösningen! Vi har tagit fram en komplett medarbetarundersökning där vi gör hela arbetet: från frågekonstruktion och utformning av enkäten till utskick, analys och rapportering. Ni får jobbet gjort utan att lägga ner någon tid alls! Låt oss göra hela arbetet! Jag heter Josefin Linebäck och är teamledare för Webropols Analysavdelning. Vår avdelning har flera års erfarenhet av såväl frågemetodik som undersökande statistik med spetskompetens inom avancerad statistik och analys. Låter det intressant? Kontakta mig på: eller Detta är Webropol HR Kompass En komplett medarbetarundersökning med ca 70 st frågor fördelade på 11 kategorier, samt två fasta fritextfrågor. Alla frågor är framtagna av experter med flerårig erfarenhet inom såväl statistiska undersökningar och frågemetodik som HR-strategi. Allt för att vi ska kunna leverera en produkt av högsta kvalitet. Demografiska data gör det möjligt att bryta ner resultaten baserat på kön, ålder, avdelning mm. Alla svar sker helt anonymt. Fasta frågor gör det möjligt att jämföra era resultat med andra företag i samma bransch. Magnus Karlsson, VD Webropol Sverige AB: Tillsammans kan vi skapa framgång Svarta rubriker sveper över världens alla nyhetskanaler och tidningar med oro på finansmarknaden och hotande lågkonjunktur. Då är det extra viktigt att vara lyhörd och förstå vad som händer i omvärlden. Att vårda befintliga kunder handlar om att vara proaktiv och leva nära sina kunder. Den kunskapen har man även nytta av vid nykundsförsäljning. Därför vågar vi påstå att behovet av Webropols tjänster ökar när tiderna blir svårare. Låt Webropol bli en av dina framgångsfaktorer. Nu ger vi vår kundtidning en ansiktslyftning! Vi vill ge dig tips och inspiration från andra företag och organisationer, berätta om verksamheten och hur du gör Webropol till en av framgångsfaktorerna. Idag är Webropol en global aktör så reportagen kan komma från olika delar av världen. Håll tillgodo. Webropol Sverige AB Storgatan 50, Linköping Växel:

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar Web RO Nr 2, September 2012 Polaren Silf Competence: Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar SÅ TYCKER VÅRA KUNDER: Webropols kundundersökning 2012 I F KUS Svenska mäklarhuset mäklarföretaget med

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer