Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar"

Transkript

1 Web RO Nr 2, September 2012 Polaren Silf Competence: Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar SÅ TYCKER VÅRA KUNDER: Webropols kundundersökning 2012 I F KUS Svenska mäklarhuset mäklarföretaget med ett unikt kvalitetssäkringssystem En tidning med matnyttig information från webropol Ansvarig utgivare: Magnus Karlsson. Text: Catarina Wahlström, Catherine Grimlund-Träff (Erik Träff AB). Upplaga: ex.

2 Foto: Catherine Grimlund-Träff När Svenska Mäklarhuset bytte till Webropols enkätverktyg halverades deras omkostnader för undersökningar. Samtidigt ökade utrymmet för att göra fler undersökningar per år och nya användningsområden dök upp. Toppen, tycker Annica Orling. I F KUS kvalitetssäkring ger nöjda kunder Svenska Mäklarhusets alla bostadsaffärer följs upp och utvärderas. Det är viktigt att ta reda på om det blev en lyckad affär och vad kunderna tycker. Nu i augusti 2012 började Svenska Mäklarhuset använda Webropol för sina kvalitetsundersökningar. Svenska Mäklarhuset hjälper sina kunder att köpa och sälja bostadsrätter, villor, radhus, fritidshus och tomter. Med drygt tjugotalet kontor som franchisetagare finns Svenska Mäklarhuset över hela Storstockholm med huvudkontor i Solna. Svenska Mäklarhuset arbetar med en affärsfilosofi som måste anses vara ovanlig för ett mäklarföretag. Den beskrivs i ord som klara papper och raka besked och är ett unikt kvalitetsprogram med checklistor och rapporter. Något annat originellt som Svenska Mäklarhuset har satsat på är bidrag till SOS Barnbyar med sponsring av en grundskola i Burundi. Allt undersöks Annica Orling finns på huvudkontoret och är ansvarig för support som bland annat innebär ett jobb nära franchisetagarna. Hon fungerar som spindeln i nätet och stöttar kontoren på olika sätt i allehanda frågor som dyker upp. En viktig del av Annicas arbetsuppgifter är att hålla i undersökningarna som alltid görs efter en avslutad bostadsaffär. 2

3 Kundundersökningarna är oerhört viktiga för oss. När en affär är klar vill vi veta hur det gick. Vi frågar alla våra köpare och säljare vad de tycker för att vi ska kunna bli ännu bättre, säger Annica. Nöjda kunder? Alla synpunkter som köpare och säljare har efter en avslutad bostadsaffär är av stort värde för Svenska Mäklarhuset att ta del av. Under köpet respektive försäljningen kan det vara mycket som händer och som man kan ha åsikt om. Men detta kanske enbart kommer fram i en undersökning av det här slaget. Att exempelvis få veta hur mäklaren uppfattades, hur visningen var och hur det gick på kontraktskrivningen kan bidra till olika förändringar för att det i sin tur ska ge ännu fler nöjda kunder. Franchisetagarna får klara besked om vad de kan göra så att kvaliteten i deras verksamheter ytterligare stärks. Utbildningar för franchisetagarna bygger också på undersökningssvaren. Och synpunkter från undersökningarna tas upp i utvecklingssamtal. Möjligheternas verktyg Svenska Mäklarhuset gör undersökningar med hjälp av Webropol men använder det även till utskick. Den tidigare tunga hanteringen med postförsända brev har nu bytts till en enkel form av mejl med länk. Kvalitetsundersökningarna görs mot köpare och säljare och blir cirka under ett år. Webropols verktyg används för att registrera nya så kallade ambassadörer, som är kunder med erfarenhet av Svenska Mäklarhuset. Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år till alla ambassadörer, och alla anställda på de drygt 20 kontoren får regelbundet månadsbrev. Psykologiskt ögonblick Utan omsvep redogör Annica för hur Webropol tog kontakt och fick henne att lyssna. Många är 6 tips för nöjdare kunder Webropols analys- och statistikexpert Josefin Linebäck ger dig de bästa tipsen hur du lyckas med din kvalitetssäkring. Definiera varför undersökningen ska genomföras och skriv ner syftet i ett dokument. Återkom till syftet under hela förarbetet för att stämma av att arbetet går åt rätt håll. Gör en tydlig tidplan innan undersökningen startar. När ska enkäten vara färdigkonstruerad, programmerad respektive utskickad? När och hur ska resultatet presenteras? Planera gärna in lite extra tid så att du är förberedd för eventuella förseningar. Fundera kring eventuella fallgropar och problem som kan uppstå under undersökningen. Gå igenom tidplanen och fundera vid varje fas vad som kan hända i värsta fall och förbered en åtgärdsplan om problem skulle uppstå. Ställ rätt frågor! Det kan vara frestande att ställa frågor som egentligen inte är relevanta för undersökningen, men försök att undvika detta och håll på så sätt ner antalet frågor. Låt en referensgrupp tycka till om hur frågorna är formulerade och hur väl frågorna motsvarar syftet. Glöm inte öppna frågor. Det ger dina respondenter större möjligheter att uttrycka sig och dig betydligt mer information än enbart betygsskalor och ja/ nej-frågor. Med Webropol Textanalys går det snabbt och lätt att bearbeta de öppna svaren. Testa undersökningen. I Webropol kan du lägga in automatiska testsvar. Genom att skapa en testrapport ser du hur resultatet kan presenteras och att rätt frågetyp har valts. 3

4 säljarna som ringer och erbjuder tjänster av olika slag. Som i alla verksamheter hade hon blivit lite mätt på säljares sätt att gå tillväga. Men Webropols säljare började prata om undersökningar direkt. Det väckte hennes intresse och fick henne att vilja veta mer. Jag är allmänt nyfiken och det här kändes dessutom trevligt, säger hon spontant. Via en länk kunde jag snabbt gå in och se att det var snygg layout och enkelt strukturerat. Webropol ska underlätta för kunderna, oavsett om det gäller det dagliga arbetet eller en större undersökning en gång om året. När det gäller Svenska Mäklarhuset är det en stor fördel att jag har arbetat 14 år som fastighetsmäklare. Min bakgrund gör det betydligt enklare för mig att sätta mig in i deras behovssituation och se nya möjligheter och användningsområden. Att priset var så otroligt mycket lägre blev naturligtvis en glad överraskning. Nu finns det utrymme för fler undersökningar och ändå är kostnaden hälften så stor jämfört med tidigare. Samarbete med mersmak Fantastiskt att ha en före detta fastighetsmäklare som säljkontakt på Webropol, konstaterar Annica och lägger till att det är stor nytta med att han är branschkunnig. För Annica är det också positivt att Svenska Mäklarhuset och Webropol som företag talar samma språk, som hon uttrycker det. Webropol är ett företag som värdesätter en nära relation med nöjda kunder precis som vi och vi vill gärna jobba med sådana som är som vi, påpekar hon. Att vara kundansvarig säljare handlar inte om att sälja så mycket produkter och tjänster som möjligt. Istället ligger fokus på kundnöjdhet. Jag fungerar som idéspruta, föreslår lämpliga användningsområden samt tar fram skräddarsydda lösningar anpassade efter kundens behov. Thomas Swenson Kundansvarig säljare på Webropol Stöd från supporten Inför första utskicket stöttades Annica av Webropols medarbetare som ställde upp så tjänstvilligt att allt gick galant. Webropol har besökt mig flera gånger och jag får löpande feedback på vårt arbete. Nu ska det bli jättespännande att se hur mycket värdefull information vi kan få ut av detta fantastiska analysverktyg, avslutar Annica. Thomas tipsar om ytterligare användningsområden Utskick: Inbjudningar till visning, infokvällar mm Erbjudanden Inför vårt möte behovsanalys Marknadsundersökning planerar du att köpa/sälja? Kundundersökning uppföljning av exempelvis tre år gamla försäljningar På visningen: Utvärdering av visningen Insamling av kontaktuppgifter Övrigt: Intresseanmälan på hemsidan Erbjudanden på hemsidan Nyhetsbrev via e-postlänk Rekryteringsformulär Tävlingar 4

5 Webropols kundundersökning 2012: vi lever som vi lär för att bli ännu bättre Under våren utförde vi på Webropol vår årliga kundundersökning. Detta år har vår analysavdelning förbättrat undersökningen ytterligare: frågor har omformulerats, tillkommit och bytts ut. Detta har gjorts för att ge ett så bra frågeunderlag som möjligt som tål att återanvändas och jämföras år för år. Kundundersökningen innehöll cirka 30 frågor med både vanliga frågor med fasta svarsalternativ samt fritextfrågor, allt för att fånga upp så mycket information och åsikter som möjligt. Användarvänlig och bra produkt Av de respondenter som deltog i undersökningen var ca 30 % delaktiga i beslutet att välja Webropol som enkätverktyg. Dessa respondenter fick följdfrågan Vad det var som avgjorde att ni valde Webropol? Hela 65 % svarade att det var användarvänligheten. Andra viktiga faktorer var att det är en bra produkt (53 %) samt den fria supporten (30 %). Bättre information om våra moduler Av undersökningen framgår att endast hälften av respondenterna känner till vår tilläggsmodul Textanalys. Kännedomen är lite bättre bland beslutsfattarna. Av dessa vet 2 av 3 att Textanalys finns. Slutsats: Vi måste bli bättre på att marknadsföra och lyfta fram möjligheterna våra moduler ger. Stora styrkan är att det känns personligt och att vi blir väl omhändertagna som kunder. Support och säljare lyssnar och förstår våra behov. Vetskapen om vad det är som får kunden att välja just Webropol hjälper oss att ytterligare hitta vår egen nisch i branschen. Största användningsområdet Över 48 % av respondenterna använder Webropol för att genomföra kundundersökningar, tätt följt av medarbetarundersökningar (42 %) och kursutvärderingar (40 %). Andra stora användningsområden är anmälningsblanketter, inbjudningar till evenemang, attitydundersökningar och arbetsmiljöundersökningar. Att veta vilka användningsområden som är mest intressanta för våra kunder hjälper oss att lyfta fram rätt saker på hemsidan och ta fram nya, riktade produkter. Ett exempel skulle kunna vara en färdig kundundersökning, liknande vår HR-kompass.* * Webropol HR-Kompass är en komplett medarbetarundersökning. För mer information kontakta oss eller besök vår hemsida. Uppskattad supportavdelning Supporten får generellt höga poäng i undersökningen. Inte mindre än hälften av respondenterna ger högsta betyg på trevligt bemötande. Det här är verkligen roligt då vi byggt en stor del av vårt varumärke kring att vara ett företag med trevlig support och kunden i fokus! Vad kan vi lära oss? Oavsett hur väl man anser sig känna sin produkt och sina kunder så finns det en stor nytta i att genomföra regelbundna kundundersökningar. En kundundersökning är ett utmärkt underlag för att få veta vad kunderna verkligen tycker, vad vi har lyckats med och vilka förbättringsområden som är viktiga att fokusera på. Kort sagt: Det finns alltid ytterligare något att lära sig och nya vinklingar som man inte har tänkt på. Man blir aldrig för bra för att ha nytta av en väl genomförd kundundersökning! 5

6 när detaljerna är viktigast Utbildningsföretaget Silf Competence i Kista använder Webropol bland annat till att testa kursdeltagares förkunskaper och utvärdera kursresultat. Svaren i de återkommande kursundersökningarna bildar underlag för att utveckla och förbättra innehåll och upplägg. Silf Competence är Nordens ledande aktör för kompetens- och karriärsutveckling och utbildning inom inköp, logistik, förhandling och juridik. Företaget har funnits sedan 1956 och erbjuder kurser, seminarier och olika program. Kursstarterna är flera i veckan och antalet kursdeltagare under ett år cirka Tätt med kursutvärderingar För att kunna höja kvaliteten på de många kurserna ytterligare och anpassa dem till framtida deltagares önskemål granskas det grundligt vad alla tycker efter avslutad utbildning. Resultatet av dessa utvärderingar är ovärderligt i det fortsatta arbetet med att göra kursdeltagarna ännu nöjdare. För Silf är det viktigt att veta vad deltagarna tycker så att kurserna kan anpassas till de krav som ställs. Den sammantagna kvaliteten på kurserna är viktig och hela upplägget från minsta till största detalj ska stämma med de värderingar Silf Competence står för. Dessa utvärderingar har tidigare gjorts med ett annat verktyg, men nu kommer det att ske fullt ut med Webropol och dessutom blir det till en betydligt lägre kostnad. Webropol fungerar med vårt system, säger Johanna Åberg, marknadsansvarig på Silf Competence, och berättar om hur hon lägger upp kursutvärderingarna för att få fram utförlig information om varje deltagares upplevelse av sin kurs. Johanna använder sig av ja- och nejfrågor men också öppna frågor för att få svar på upplägget, kursgården, bemötandet, läraren, ja till och med hur maten och sängen var. Allt ska besvaras. Helhetsintrycket graderas efter en femgradig skala och för närvarande ligger det imponerande genomsnittet på en bit över fyra. Fler användningsområden Inför kursstarter görs självskattningstester för att kursdeltagarna från början ska kunna ledas in på rätt nivå. Detta blir en form av kvalitetsgaranti. Marknadsundersökningar ingår också som en del i det som Webropol används för. Antalet kunder är stort och Silf Competence har adresser till omkring personer totalt registrerade. Utskick utgår alltid från denna kunddatabas. Få ut mer av dina undersökningar med öppna frågor Med öppna frågor får du betydligt mer information än om du använder enbart slutna frågor. Ställ t ex frågan Vad kan vi bli bättre på? och du får svart på vitt vad dina kunder tycker är dina viktigaste förbättringsområden. I Webropol Textanalys går det snabbt att sammanställa alla svaren. Skriv in ett ord, till exempel support (genom att skriva support* fångar du även upp ord som supporten), och du får genast upp en lista över alla kommentarer som innehåller just detta ord. Skapa textmoln och diagram, sortera, gruppera och filtrera dina kommentarer med ett par knapptryckningar. Med Textanalys blir arbetet både lätt och roligt! 6

7 Foto Kerstin Nolin, Silf Competence Silf Competence ställer höga krav på enkätverktyget. Det ska vara lätt och smidigt att arbeta med och såväl rapporter som analyser ska vara lätta att förstå. Johanna Åberg, marknadsansvarig på Silf, och Yvonne Anfält, kursadministratör, arbetar båda i Webropols verktyg och är mycket nöjda. Enkelt val Svarsrapporterna är lättlästa och hanterliga enligt Johanna Åberg. Yvonne Anfält, kursadministratör på Silf Competence, är också positiv till den enkelhet rapporterna är uppbyggda på. Detta underlättar eftersom både kursgårdar och lärare ska delges resultaten. Layouten är lätt att lära sig och det är smidigt att göra sammanställningar av genomsnittsvärden på detaljfrågor, även för de som inte är utbildade i verktyget, säger Yvonne. Redan vid första testet fann Silf Competence att verktyget var användarvänligt. Samtidigt hade det ett attraktivt pris som lockade. Kontakten med Webropol visar på engagemang och supportgruppen är snabb att ställa upp om det uppstår problem. De är duktiga på Webropol och vi har skrivit på ett avtal för tre år. Vi är mycket nöjda, poängterar Yvonne Anfält. 7

8 erbjudanden 3till dig som vill ha ännu nöjdare kunder Låt oss göra arbetet! 20 % på konsulttjänster Just nu får du hela 20 % rabatt på våra konsulttjänster när du ska göra en kundriktad undersökning. Vi kan hjälpa dig med allt: frågebatteri, respondenturval, layout, utskick, rapportering, analys samt åtgärdsförslag. Du väljer själv om du vill göra en del av arbetet själv eller låta vår erfarna analysavdelning göra hela arbetet. Exempel på undersökningar: Kundundersökningar Konsumentundersökningar Kvalitetsundersökningar Kursutvärderingar Få ut mer av din undersökning 25 % på Textanalys Nu har du chansen att testa vår tilläggsmodul Textanalys till ett mycket förmånligt pris. Med Textanalys går det snabbt och enkelt att sammanställa fritextsvar från dina undersökningar. Lär dig ställa rätt frågor Frågemetodikutbildning Vad vill du ha reda på och hur tar du reda på det? Webropols frågemetodikutbildning ger dig inblick och kunskap om hur du får användbar och relevant data. Du får lära dig hur du skapar enkla frågor som ger sanna uppgifter och inte lämnar något utrymme för egna tolkningar. Gå 2 för 1! (ord pris kr/person) Samtliga erbjudanden gäller vid fakturering senast 31 okt Magnus Karlsson, vd Webropol Sverige AB: Vikten av att veta Det är en underbar tid som väntar oss: Luften känns friskare, färgerna på trädens löv skiftar snart i alla tänkbara färger och energin fylls på! Vi på Webropol har precis summerat vår årliga kundundersökning. Tack alla ni som bidrog med bra och konstruktiva svar! Det är er förtjänst att vi kan förbättra vår verksamhet, bli ännu mer lyhörda, skapa en ännu starkare produkt och ett ännu bättre utbud av tjänster! Er feedback är ovärderlig och ger oss på Webropol ett bra beslutsunderlag. Min uppfattning efter alla år på Webropol är att hur bra man än tror sig känna sitt företag, medarbetare och kunder, så kan aldrig en riktigt bra genomförd undersökning uteslutas. Nu vet vi vad våra kunder tycker, tänker och vill. Detta kommer att speglas i vår produktutveckling och vår strävan efter att ständigt bli bättre. Webropol Sverige AB Storgatan 50, Linköping Växel:

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Vill ni veta vad era medarbetare verkligen tycker? Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef Web RO Nr 1, April 2012 Polaren KRUS arbetar med Textanalys Öppna frågor och kvalitativa svar Medarbetarundersökningen Ditt viktigaste verktyg för nöjda medarbetare I F KUS Foto: Jim Dalberg Fredrik Johnson

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Kunskaps- och inlärningstester

Kunskaps- och inlärningstester Kunskaps- och inlärningstester Skapa kunskaps- och inlärningstester Utbilda och utvärdera Ta del av resultat löpande Be the first to know Kunskaps- och inlärningstester estracer är ett funktionellt och

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar Steg för steg-guide för Genomföra marknadsundersökningar Marknadsundersökningar omfattar många olika områden som gör det lättare för företagen att förbättra sin marknadsföring, produktutveckling och marknadsposition.

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Ylva Branting Innehåll Inledning... 2 Resultat... 2 Barntillsyn och boende... 4 Barntillsyn... 4 Boende... 5 Måluppfyllelse... 7

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS

NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS Nr 5 NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS Våren startade där hösten/vintern slutade för de 35 medarbetare som läser på Vård och omsorgsprogrammet. Styrgruppen tog beslut på en ökning i aktivitetsplanen

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140317 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Föräldraenkät VT Styrelsen för GIII:an

Föräldraenkät VT Styrelsen för GIII:an Föräldraenkät VT 2014 Styrelsen för GIII:an 2014-06-01 Bakgrund Styrelsen beslutade på styrelsemötet den 22 april 2014 att en föräldraenkät skulle genomföras för att möta kundnöjdhet Senast en liknande

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer

UTVÄRDERING AV SKOGSMÄSTARPROGRAM M ET 201 1 / 1 4

UTVÄRDERING AV SKOGSMÄSTARPROGRAM M ET 201 1 / 1 4 2014-06-03 UTVÄRDERING AV SKOGSMÄSTARPROGRAM M ET 201 1 / 1 4 UNDERLAG Sammanställningen bygger på de enkäter som skickats ut i maj 2014 (59 st). Här redovisas endast ett urval av de frågor som ställdes

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11 Matematisk analys IV, höstterminen 20. Responses: 9 Kursutvärdering Matematisk analys IV H. Du är Kvinna 33 3 Man 67 6 2. Varför har du läst denna kurs? Intresse för ämnet 33 3 Lättare att få jobb Förkunskapskrav

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

ME MedarbetarEngagemang och att få någonting att hända

ME MedarbetarEngagemang och att få någonting att hända ME MedarbetarEngagemang och att få någonting att hända 1 Agenda Quicksearch ansats Engagerade medarbetare kontra Nöjda medarbetare. Vår bakgrund Chefsportaler - Arbeta härifrån och framåt system som stödjer

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

2016 GyVUX elev Gymnasial

2016 GyVUX elev Gymnasial 2016 GyVUX elev Gymnasial 1. Jag är A. Kvinna 1502 51,5 B. Man 1416 48,5 Total 2918 100 92,9% (2918/3141) 2. Värdegrund 2.1 Jag känner mig trygg på min skola. A. Stämmer inte alls. 67 2,1 B. Stämmer ganska

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS)

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) Missnöjda kunder är en av de svåraste och mest jobbiga uppdragen att hantera. Men att kunna hantera sina missnöjda kunder på rätt sätt är otroligt viktigt och kan ofta

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer