Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar"

Transkript

1 Web RO Nr 2, September 2012 Polaren Silf Competence: Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar SÅ TYCKER VÅRA KUNDER: Webropols kundundersökning 2012 I F KUS Svenska mäklarhuset mäklarföretaget med ett unikt kvalitetssäkringssystem En tidning med matnyttig information från webropol Ansvarig utgivare: Magnus Karlsson. Text: Catarina Wahlström, Catherine Grimlund-Träff (Erik Träff AB). Upplaga: ex.

2 Foto: Catherine Grimlund-Träff När Svenska Mäklarhuset bytte till Webropols enkätverktyg halverades deras omkostnader för undersökningar. Samtidigt ökade utrymmet för att göra fler undersökningar per år och nya användningsområden dök upp. Toppen, tycker Annica Orling. I F KUS kvalitetssäkring ger nöjda kunder Svenska Mäklarhusets alla bostadsaffärer följs upp och utvärderas. Det är viktigt att ta reda på om det blev en lyckad affär och vad kunderna tycker. Nu i augusti 2012 började Svenska Mäklarhuset använda Webropol för sina kvalitetsundersökningar. Svenska Mäklarhuset hjälper sina kunder att köpa och sälja bostadsrätter, villor, radhus, fritidshus och tomter. Med drygt tjugotalet kontor som franchisetagare finns Svenska Mäklarhuset över hela Storstockholm med huvudkontor i Solna. Svenska Mäklarhuset arbetar med en affärsfilosofi som måste anses vara ovanlig för ett mäklarföretag. Den beskrivs i ord som klara papper och raka besked och är ett unikt kvalitetsprogram med checklistor och rapporter. Något annat originellt som Svenska Mäklarhuset har satsat på är bidrag till SOS Barnbyar med sponsring av en grundskola i Burundi. Allt undersöks Annica Orling finns på huvudkontoret och är ansvarig för support som bland annat innebär ett jobb nära franchisetagarna. Hon fungerar som spindeln i nätet och stöttar kontoren på olika sätt i allehanda frågor som dyker upp. En viktig del av Annicas arbetsuppgifter är att hålla i undersökningarna som alltid görs efter en avslutad bostadsaffär. 2

3 Kundundersökningarna är oerhört viktiga för oss. När en affär är klar vill vi veta hur det gick. Vi frågar alla våra köpare och säljare vad de tycker för att vi ska kunna bli ännu bättre, säger Annica. Nöjda kunder? Alla synpunkter som köpare och säljare har efter en avslutad bostadsaffär är av stort värde för Svenska Mäklarhuset att ta del av. Under köpet respektive försäljningen kan det vara mycket som händer och som man kan ha åsikt om. Men detta kanske enbart kommer fram i en undersökning av det här slaget. Att exempelvis få veta hur mäklaren uppfattades, hur visningen var och hur det gick på kontraktskrivningen kan bidra till olika förändringar för att det i sin tur ska ge ännu fler nöjda kunder. Franchisetagarna får klara besked om vad de kan göra så att kvaliteten i deras verksamheter ytterligare stärks. Utbildningar för franchisetagarna bygger också på undersökningssvaren. Och synpunkter från undersökningarna tas upp i utvecklingssamtal. Möjligheternas verktyg Svenska Mäklarhuset gör undersökningar med hjälp av Webropol men använder det även till utskick. Den tidigare tunga hanteringen med postförsända brev har nu bytts till en enkel form av mejl med länk. Kvalitetsundersökningarna görs mot köpare och säljare och blir cirka under ett år. Webropols verktyg används för att registrera nya så kallade ambassadörer, som är kunder med erfarenhet av Svenska Mäklarhuset. Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år till alla ambassadörer, och alla anställda på de drygt 20 kontoren får regelbundet månadsbrev. Psykologiskt ögonblick Utan omsvep redogör Annica för hur Webropol tog kontakt och fick henne att lyssna. Många är 6 tips för nöjdare kunder Webropols analys- och statistikexpert Josefin Linebäck ger dig de bästa tipsen hur du lyckas med din kvalitetssäkring. Definiera varför undersökningen ska genomföras och skriv ner syftet i ett dokument. Återkom till syftet under hela förarbetet för att stämma av att arbetet går åt rätt håll. Gör en tydlig tidplan innan undersökningen startar. När ska enkäten vara färdigkonstruerad, programmerad respektive utskickad? När och hur ska resultatet presenteras? Planera gärna in lite extra tid så att du är förberedd för eventuella förseningar. Fundera kring eventuella fallgropar och problem som kan uppstå under undersökningen. Gå igenom tidplanen och fundera vid varje fas vad som kan hända i värsta fall och förbered en åtgärdsplan om problem skulle uppstå. Ställ rätt frågor! Det kan vara frestande att ställa frågor som egentligen inte är relevanta för undersökningen, men försök att undvika detta och håll på så sätt ner antalet frågor. Låt en referensgrupp tycka till om hur frågorna är formulerade och hur väl frågorna motsvarar syftet. Glöm inte öppna frågor. Det ger dina respondenter större möjligheter att uttrycka sig och dig betydligt mer information än enbart betygsskalor och ja/ nej-frågor. Med Webropol Textanalys går det snabbt och lätt att bearbeta de öppna svaren. Testa undersökningen. I Webropol kan du lägga in automatiska testsvar. Genom att skapa en testrapport ser du hur resultatet kan presenteras och att rätt frågetyp har valts. 3

4 säljarna som ringer och erbjuder tjänster av olika slag. Som i alla verksamheter hade hon blivit lite mätt på säljares sätt att gå tillväga. Men Webropols säljare började prata om undersökningar direkt. Det väckte hennes intresse och fick henne att vilja veta mer. Jag är allmänt nyfiken och det här kändes dessutom trevligt, säger hon spontant. Via en länk kunde jag snabbt gå in och se att det var snygg layout och enkelt strukturerat. Webropol ska underlätta för kunderna, oavsett om det gäller det dagliga arbetet eller en större undersökning en gång om året. När det gäller Svenska Mäklarhuset är det en stor fördel att jag har arbetat 14 år som fastighetsmäklare. Min bakgrund gör det betydligt enklare för mig att sätta mig in i deras behovssituation och se nya möjligheter och användningsområden. Att priset var så otroligt mycket lägre blev naturligtvis en glad överraskning. Nu finns det utrymme för fler undersökningar och ändå är kostnaden hälften så stor jämfört med tidigare. Samarbete med mersmak Fantastiskt att ha en före detta fastighetsmäklare som säljkontakt på Webropol, konstaterar Annica och lägger till att det är stor nytta med att han är branschkunnig. För Annica är det också positivt att Svenska Mäklarhuset och Webropol som företag talar samma språk, som hon uttrycker det. Webropol är ett företag som värdesätter en nära relation med nöjda kunder precis som vi och vi vill gärna jobba med sådana som är som vi, påpekar hon. Att vara kundansvarig säljare handlar inte om att sälja så mycket produkter och tjänster som möjligt. Istället ligger fokus på kundnöjdhet. Jag fungerar som idéspruta, föreslår lämpliga användningsområden samt tar fram skräddarsydda lösningar anpassade efter kundens behov. Thomas Swenson Kundansvarig säljare på Webropol Stöd från supporten Inför första utskicket stöttades Annica av Webropols medarbetare som ställde upp så tjänstvilligt att allt gick galant. Webropol har besökt mig flera gånger och jag får löpande feedback på vårt arbete. Nu ska det bli jättespännande att se hur mycket värdefull information vi kan få ut av detta fantastiska analysverktyg, avslutar Annica. Thomas tipsar om ytterligare användningsområden Utskick: Inbjudningar till visning, infokvällar mm Erbjudanden Inför vårt möte behovsanalys Marknadsundersökning planerar du att köpa/sälja? Kundundersökning uppföljning av exempelvis tre år gamla försäljningar På visningen: Utvärdering av visningen Insamling av kontaktuppgifter Övrigt: Intresseanmälan på hemsidan Erbjudanden på hemsidan Nyhetsbrev via e-postlänk Rekryteringsformulär Tävlingar 4

5 Webropols kundundersökning 2012: vi lever som vi lär för att bli ännu bättre Under våren utförde vi på Webropol vår årliga kundundersökning. Detta år har vår analysavdelning förbättrat undersökningen ytterligare: frågor har omformulerats, tillkommit och bytts ut. Detta har gjorts för att ge ett så bra frågeunderlag som möjligt som tål att återanvändas och jämföras år för år. Kundundersökningen innehöll cirka 30 frågor med både vanliga frågor med fasta svarsalternativ samt fritextfrågor, allt för att fånga upp så mycket information och åsikter som möjligt. Användarvänlig och bra produkt Av de respondenter som deltog i undersökningen var ca 30 % delaktiga i beslutet att välja Webropol som enkätverktyg. Dessa respondenter fick följdfrågan Vad det var som avgjorde att ni valde Webropol? Hela 65 % svarade att det var användarvänligheten. Andra viktiga faktorer var att det är en bra produkt (53 %) samt den fria supporten (30 %). Bättre information om våra moduler Av undersökningen framgår att endast hälften av respondenterna känner till vår tilläggsmodul Textanalys. Kännedomen är lite bättre bland beslutsfattarna. Av dessa vet 2 av 3 att Textanalys finns. Slutsats: Vi måste bli bättre på att marknadsföra och lyfta fram möjligheterna våra moduler ger. Stora styrkan är att det känns personligt och att vi blir väl omhändertagna som kunder. Support och säljare lyssnar och förstår våra behov. Vetskapen om vad det är som får kunden att välja just Webropol hjälper oss att ytterligare hitta vår egen nisch i branschen. Största användningsområdet Över 48 % av respondenterna använder Webropol för att genomföra kundundersökningar, tätt följt av medarbetarundersökningar (42 %) och kursutvärderingar (40 %). Andra stora användningsområden är anmälningsblanketter, inbjudningar till evenemang, attitydundersökningar och arbetsmiljöundersökningar. Att veta vilka användningsområden som är mest intressanta för våra kunder hjälper oss att lyfta fram rätt saker på hemsidan och ta fram nya, riktade produkter. Ett exempel skulle kunna vara en färdig kundundersökning, liknande vår HR-kompass.* * Webropol HR-Kompass är en komplett medarbetarundersökning. För mer information kontakta oss eller besök vår hemsida. Uppskattad supportavdelning Supporten får generellt höga poäng i undersökningen. Inte mindre än hälften av respondenterna ger högsta betyg på trevligt bemötande. Det här är verkligen roligt då vi byggt en stor del av vårt varumärke kring att vara ett företag med trevlig support och kunden i fokus! Vad kan vi lära oss? Oavsett hur väl man anser sig känna sin produkt och sina kunder så finns det en stor nytta i att genomföra regelbundna kundundersökningar. En kundundersökning är ett utmärkt underlag för att få veta vad kunderna verkligen tycker, vad vi har lyckats med och vilka förbättringsområden som är viktiga att fokusera på. Kort sagt: Det finns alltid ytterligare något att lära sig och nya vinklingar som man inte har tänkt på. Man blir aldrig för bra för att ha nytta av en väl genomförd kundundersökning! 5

6 när detaljerna är viktigast Utbildningsföretaget Silf Competence i Kista använder Webropol bland annat till att testa kursdeltagares förkunskaper och utvärdera kursresultat. Svaren i de återkommande kursundersökningarna bildar underlag för att utveckla och förbättra innehåll och upplägg. Silf Competence är Nordens ledande aktör för kompetens- och karriärsutveckling och utbildning inom inköp, logistik, förhandling och juridik. Företaget har funnits sedan 1956 och erbjuder kurser, seminarier och olika program. Kursstarterna är flera i veckan och antalet kursdeltagare under ett år cirka Tätt med kursutvärderingar För att kunna höja kvaliteten på de många kurserna ytterligare och anpassa dem till framtida deltagares önskemål granskas det grundligt vad alla tycker efter avslutad utbildning. Resultatet av dessa utvärderingar är ovärderligt i det fortsatta arbetet med att göra kursdeltagarna ännu nöjdare. För Silf är det viktigt att veta vad deltagarna tycker så att kurserna kan anpassas till de krav som ställs. Den sammantagna kvaliteten på kurserna är viktig och hela upplägget från minsta till största detalj ska stämma med de värderingar Silf Competence står för. Dessa utvärderingar har tidigare gjorts med ett annat verktyg, men nu kommer det att ske fullt ut med Webropol och dessutom blir det till en betydligt lägre kostnad. Webropol fungerar med vårt system, säger Johanna Åberg, marknadsansvarig på Silf Competence, och berättar om hur hon lägger upp kursutvärderingarna för att få fram utförlig information om varje deltagares upplevelse av sin kurs. Johanna använder sig av ja- och nejfrågor men också öppna frågor för att få svar på upplägget, kursgården, bemötandet, läraren, ja till och med hur maten och sängen var. Allt ska besvaras. Helhetsintrycket graderas efter en femgradig skala och för närvarande ligger det imponerande genomsnittet på en bit över fyra. Fler användningsområden Inför kursstarter görs självskattningstester för att kursdeltagarna från början ska kunna ledas in på rätt nivå. Detta blir en form av kvalitetsgaranti. Marknadsundersökningar ingår också som en del i det som Webropol används för. Antalet kunder är stort och Silf Competence har adresser till omkring personer totalt registrerade. Utskick utgår alltid från denna kunddatabas. Få ut mer av dina undersökningar med öppna frågor Med öppna frågor får du betydligt mer information än om du använder enbart slutna frågor. Ställ t ex frågan Vad kan vi bli bättre på? och du får svart på vitt vad dina kunder tycker är dina viktigaste förbättringsområden. I Webropol Textanalys går det snabbt att sammanställa alla svaren. Skriv in ett ord, till exempel support (genom att skriva support* fångar du även upp ord som supporten), och du får genast upp en lista över alla kommentarer som innehåller just detta ord. Skapa textmoln och diagram, sortera, gruppera och filtrera dina kommentarer med ett par knapptryckningar. Med Textanalys blir arbetet både lätt och roligt! 6

7 Foto Kerstin Nolin, Silf Competence Silf Competence ställer höga krav på enkätverktyget. Det ska vara lätt och smidigt att arbeta med och såväl rapporter som analyser ska vara lätta att förstå. Johanna Åberg, marknadsansvarig på Silf, och Yvonne Anfält, kursadministratör, arbetar båda i Webropols verktyg och är mycket nöjda. Enkelt val Svarsrapporterna är lättlästa och hanterliga enligt Johanna Åberg. Yvonne Anfält, kursadministratör på Silf Competence, är också positiv till den enkelhet rapporterna är uppbyggda på. Detta underlättar eftersom både kursgårdar och lärare ska delges resultaten. Layouten är lätt att lära sig och det är smidigt att göra sammanställningar av genomsnittsvärden på detaljfrågor, även för de som inte är utbildade i verktyget, säger Yvonne. Redan vid första testet fann Silf Competence att verktyget var användarvänligt. Samtidigt hade det ett attraktivt pris som lockade. Kontakten med Webropol visar på engagemang och supportgruppen är snabb att ställa upp om det uppstår problem. De är duktiga på Webropol och vi har skrivit på ett avtal för tre år. Vi är mycket nöjda, poängterar Yvonne Anfält. 7

8 erbjudanden 3till dig som vill ha ännu nöjdare kunder Låt oss göra arbetet! 20 % på konsulttjänster Just nu får du hela 20 % rabatt på våra konsulttjänster när du ska göra en kundriktad undersökning. Vi kan hjälpa dig med allt: frågebatteri, respondenturval, layout, utskick, rapportering, analys samt åtgärdsförslag. Du väljer själv om du vill göra en del av arbetet själv eller låta vår erfarna analysavdelning göra hela arbetet. Exempel på undersökningar: Kundundersökningar Konsumentundersökningar Kvalitetsundersökningar Kursutvärderingar Få ut mer av din undersökning 25 % på Textanalys Nu har du chansen att testa vår tilläggsmodul Textanalys till ett mycket förmånligt pris. Med Textanalys går det snabbt och enkelt att sammanställa fritextsvar från dina undersökningar. Lär dig ställa rätt frågor Frågemetodikutbildning Vad vill du ha reda på och hur tar du reda på det? Webropols frågemetodikutbildning ger dig inblick och kunskap om hur du får användbar och relevant data. Du får lära dig hur du skapar enkla frågor som ger sanna uppgifter och inte lämnar något utrymme för egna tolkningar. Gå 2 för 1! (ord pris kr/person) Samtliga erbjudanden gäller vid fakturering senast 31 okt Magnus Karlsson, vd Webropol Sverige AB: Vikten av att veta Det är en underbar tid som väntar oss: Luften känns friskare, färgerna på trädens löv skiftar snart i alla tänkbara färger och energin fylls på! Vi på Webropol har precis summerat vår årliga kundundersökning. Tack alla ni som bidrog med bra och konstruktiva svar! Det är er förtjänst att vi kan förbättra vår verksamhet, bli ännu mer lyhörda, skapa en ännu starkare produkt och ett ännu bättre utbud av tjänster! Er feedback är ovärderlig och ger oss på Webropol ett bra beslutsunderlag. Min uppfattning efter alla år på Webropol är att hur bra man än tror sig känna sitt företag, medarbetare och kunder, så kan aldrig en riktigt bra genomförd undersökning uteslutas. Nu vet vi vad våra kunder tycker, tänker och vill. Detta kommer att speglas i vår produktutveckling och vår strävan efter att ständigt bli bättre. Webropol Sverige AB Storgatan 50, Linköping Växel:

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef

Fredrik Johnson Eventföretagare, Europamästare, familjefar och försäljningschef Web RO Nr 1, April 2012 Polaren KRUS arbetar med Textanalys Öppna frågor och kvalitativa svar Medarbetarundersökningen Ditt viktigaste verktyg för nöjda medarbetare I F KUS Foto: Jim Dalberg Fredrik Johnson

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Kunskaps- och inlärningstester

Kunskaps- och inlärningstester Kunskaps- och inlärningstester Skapa kunskaps- och inlärningstester Utbilda och utvärdera Ta del av resultat löpande Be the first to know Kunskaps- och inlärningstester estracer är ett funktionellt och

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar -

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Miniworkshop, 16 april 2008 - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Öppen källkod inom offentlig sektor 15-16 april 2008, Kista Science Tower Conference Karl-Johan Smeds Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Fördelning av de som svarat. 67% Patienter 33% Anhöriga

Fördelning av de som svarat. 67% Patienter 33% Anhöriga Fördelning av de som svarat 67% Patienter 33% Anhöriga Mål: Bidra till en ombonad känsla, lugn och ökad trivsel i väntrummet på akuten PGSA-cykel nr: 1 Mätning: Upplevelse av effekterna av bildspelet/enkät

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss?

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Rapport Fokusgrupp Nacka Seniorcenter Talliden 2010-03-19 Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Maria Liwendahl, Kvalitetsutvecklare VSS Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass 370 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Särskola 20 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum Enkätundersökning hösten 26 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret 27-1-23

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer