Agila kontrakt DF PVH Lars Wendestam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agila kontrakt DF PVH 2012-09-10. Lars Wendestam"

Transkript

1 Agila kontrakt DF PVH Lars Wendestam

2 Agenda Historik och vad innebär Agility Presentation av arbetet med nya bestämmelserna från IT-förtagen Tillämpning

3 Bakgrund till Agila metoder Utvecklingsmetoder under talet präglades av att var omständliga och tidskrävande Kallas oftast för Vattenfallsmetoder, dvs en fas i taget och alla måste vara avslutade innan men kan leverera ett system CMM (Capability Maturity Model) 1994 och Internet Ställde krav på helt annan typ av utveckling Stegvis (iterativt) och snabbare 1998 RUP 5.0 (Rational Unified Process) RAD (Rapid Application Development) DSDM (Dynamic System Development Method) 1999 Extreme Programming (XP) Logica All rights reserved Logica Use Only No. 3

4 Bakgrund till Agila metoder forts Slutet av 1900 till 2000-talets början RUP blev den etablerade metoden, men uppfattades som tung och komplex Amerikanska CMM växte och anammades av Indisk outsourcing bolag En underground rörelse inom IT-avdelningar uppstod som en reaktion mot tung metodik. Lightweighted System Development Methods Här definierades flera, bla XP, DSDM, Scrum, FDD, Crystal Family, ASD m fl The Agile Manifesto Logica All rights reserved Logica Use Only No. 4

5 Bakgrund till Agila metoder forts Agile Manifesto Individuals and Interactions Working Software Customer collaboration Responding to change Processes and tools Comprehensive documentation Contract negotiation Following a plan Agile, betyder lättrörlig och smidig. På Svenska används ibland Lättrörlig Systemutveckling som översättning av Agile methods. Några lättrörliga metoder XP (Extreme Programming) ADS (Adaptive Software Development) FDD (Feature Driven Development) DSDM (Dynamic System Development Method) Scrum Crystal Family LD (Lean Development) AM (Agile Modelling) Logica All rights reserved Logica Use Only No. 5

6 Bakgrund till Agila metoder forts Agile Manifesto blev startskottet till lett nytt tänkande Från fortsatt som en underground rörelse som successivt blivit rumsren Metodiken växlat RAD/DSDM Extreme Programming Scrum numera är merparten av Agil metodik Scrum influerad Idag: krav i upphandlingar på Agilt arbetsätt, men inköpsfunktioner mm har ännu ej förstått. Logica All rights reserved Logica Use Only No. 6

7 Scrum 7 Vision att nå SCRUM Pre Game Game Sprints Post Game Planerade Sprints (vägen man tänkte ta) 4 Verkliga Sprints (vägen man tog) Logica All rights reserved Logica Use Only No. 7

8 Agila metoder, ja men vad menar man egentligen med agilitet? Smidighet, lättrörlighet, snabbfotad, snabbt kunna förändra etc. En metafor: Logica All rights reserved Logica Use Only No. 8

9 IT och Telekomföretagen Nya avtalsbestämmelser för agila projekt Maj 2009 Första kontakt i ärendet Maj 2010 IT och Telekomföretagen återkommer och juridisk rådet vill ta upp frågan September 2010 Dragning på juridiska rådet (IT och Telekomföretagen) Dragning på konsultrådet (IT & Telekomföretagen) Arbetsgrupp (Kommitté) etablerad för att ta fram nya allmänna bestämmelser Första möte november 2010 Arbetsgruppsmöten under våren. Beta version lanserad vid midsommar 2011 Remiss period fram till 15 september 2011 Omarbetningar under hösten 2011 För beslut av Juridiska rådet Januari 2012 Öppen Hearing hos IT-företagen Svar på remiss och bearbetning mars-maj 2012 Slutlig version (21 maj) Korrektur, Layout och Tryckning Publicerad den 3 september 2012

10 Arbetsgruppen Fredrik Von Essen (ALMEGA IT-företagen) Anders Christner Lindahls Jörgen Axelsson Setterwalls Fredrik Ahlesten Cap Gemini Henrik Gavelli - Cybercom Carina Meurling - Agero Lars Wendestam Logica Katarina Högbom IBM (under våren 2011)

11 Avtalsbestämmelser för svenska marknaden Teknikföretagen NLM m fl IT & Telekomföretagen AVTAL 90 IT-Underhåll IT-Projekt IT-Drift IT-Drift SLA bilaga IT-Tjänster Internetprojekt Allmänna leveransvillkor 91 Sekretessavtal Cloud Computing Cloud Computing - Särskilda bestämmelser SLA-bilaga Cloud Computing Elektronikindustriföreningen (ELK) ELK 98 m fl Förening för svensk programindustri (SPI) EDEL 98 mfl Producenter för interaktiva medier (PROMISE) PROMISE 2001, PROMISE 2002

12 Avtalsbestämmelser i Danmark och Norge Danmark IT og telestyrelsen K01 Standardkontrakt för kortvariga it-projekter (ersätter gamal K18) K02 Standardkontrakt för laengerevarende it-projekter (ersätter gamla K33) Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Arbete med en K03 avtalsmall Annat? K01i og K02i (privat initiativ) Norge IKT (IKT Näringens intresseorganisation) IKT:Norges standardavtale om kjöp av utstyr og tjenester samt disposisjonsrett till programmer IKT:Norges standardavtale om kjöp av utstyr og disposisjonsrett till standard programmer IKT:Norges standardavtale om vedlikehold og programservice IKT:Norges standardavtale om konsulentbistand IKT:Norges standardavtale om systemutvikling IKT:Norges standardavtale om systemutviklingsprosjekt IKT:Norges standardavtale om vedlikeholdsoppdrag av spesialutviklede programmer IKT:Norges standardavtale om ASP-tjenester IKT:Norges standardavtale om IT-driftsytelser (Outsourcing) IKT:Norges standardavtale om SaaS Den Norska Dataförening PS2000 (för iterativ systemutvikling) PS2000 Smidig DiFi (direktorated for forvaltning og IKT SSA (Statens standardavtaler) Systemutviklingsavtalen basert på smidige metoder

13 Befintliga avtalsbestämmelser IT-tjänster IT-projekt Agila projekt

14 Hur konstruera de nya bestämmelserna? Följa grundstommen i tidigare avtal från IT & Telekomföretagen Vara metodneutral Balansgång mellan att agilt arbetssätt upphandlingsförfarande (Inköpstradition) Praktiskt hur stänga avslutat Sprints bakåt rent avtalsmässigt

15 Projektet och dess sprintar (time-boxar) 7 7 Vision att nå Planerade Sprints (vägen man tänkte ta) 4 Verkliga Sprints (vägen man tog) 2 1

16 Hur relatera till behov av avtalsstruktur? Tidsboxar (Time box) Projekt idé n nn Vill snabbt komma igång (Time to Market) Ingen eller begränsad kravspecifikation Beslut tas på vägen Leveransstyrning

17 Kommentar relaterat IT-projekt Avtalsdel Projektidéavtal Time box Avrop 1 Allmänt X 2 Uppdragets omfattning (X) X 3 Ändring av uppdraget (X) X 4 Uppdragets genomförande X (X) 5 Risken och leveransvillkor för Produkter X 6 Ägarförbehåll X 7 Acceptanskontroll och godkännande (X) X 8 Delgodkännande Leverantörens försening X 10 Kundens försening X 11 Ansvar för fel X 12 Skadeståndsansvar X 13 Rättigheter och Licensvillkor X 14 Intrång i immaterialrätt X 15 Sekretess X 16 Ersättningsform X 17 Betalning X 18 Affärsetiska Principer X 19 Avbeställning och förtida upphörande (X) X 20 Force majeure X 21 Meddelande X 22 Överlåtelse X 23 Tvist X

18 Några strukturtänk Tidsbox (time box) Iteration ej = Tidsbox Avtalets bestämmelser Samverkansbilaga Metodbilaga Prissättningsmodeller

19 Astruktur i Allmänna bestämmelser för Agila Projekt version Definitioner 2. Uppdragets omfattning 3. Uppdragets genomförande (allmänt) 4. Genomförande och verifiering av Tidsbox 5. Ändring av Uppdraget 6. Avslut av Uppdraget 7. Kundens förtida upphörande av Uppdraget 8. Förlängning av Uppdraget 9. Ansvar för Fel 10. Skadeståndsansvar 11. Rättigheter, Licensvillkor 12. Intrång i immaterialrätt 13. Risker och leveransvillkor 14. Ersättningsform 15. Betalning 16. Sekretess 17. Säkerhet och PUL 18. Affärsetiska principer 19 Förtida upphörande 20 Force Majeure 21. Åtagande vid samarbetets upphörande 22 Meddelande 23 Överlåtelse 24 Tvist Bilaga Risk- och Vinstdelning Agila Projekt

20 1. Definitioner (väsentliga begrepp i bestämmelserna) Avtalet Flyttat arbetsinnehåll Produkter/er Projektmål Releaser Reservtidsbox Tidsbox Tidsboxsekvens Uppdrag Uppdragsbeskrivning Uppdragsplan Uppdragsstyrning Ändring av Uppdraget

21 Principskiss för avtalsmallen Kund Uppdragsbeskrivning Projektmål Krav på uppdragets genomförande Krav på ev. produkter. nn Uppdragsbeskrivning ( ev kompletterad efter dialog med leverantör) Avtal Kan ev finnas delar av i uppdragsbeskriving Leverantör Uppdragsplan Hur uppdraget enligt uppdrags-- beskrivning kan genomföras Uppdragsplan Ev metod Uppdragsstyrning Tidsboxar och dess sekvenser etc Logica All rights reserved Logica Use Only No. 21

22 Avtalet Uppdragsbeskrivning Projektmål Krav på uppdragets genomförande Krav på ev. produkter. nn Uppdragsplan Tidplan, Tidsboxar och resursåtgång Reservutrymme (reserv tidboxar) regler och rutiner för godkännande, test och produktionssättning Hantering av förvaltning, åtgärda fel och vidareutveckling Avtal Samverkansbilaga Övergripande Governance Styra mål Styra avtal Styra Uppdrag Samverkan enligt agila principer Specifik Uppdragsstyrning Metod att följa Roller att bemanna Metod & Lösningsbeskrivning Metod dom skall följas Begreppstillämpning av Allmänna bestämmelser Agila projekt Allmänna Bestämmelser För Agila projekt Logica All rights reserved Logica Use Only No. 22

23 Avtalsbilagornas tolkningsordning 1. Uppdragsplan Tidplan, Tidsboxar och resursåtgång Reservutrymme (reserv tidboxar) regler och rutiner för godkännande, test och produktionssättning Hantering av förvaltning, åtgärda fel och vidareutveckling 2. Uppdragsbeskrivning Projektmål Krav på uppdragets genomförande Krav på ev. produkter. nn Samverkansbilaga Övergripande Governance Styra mål Styra avtal Styra Uppdrag Samverkan enligt agila principer Specifik Uppdragsstyrning Metod att följa Metod & Lösningsbeskrivning Roller att bemanna Metod dom skall följas Begreppstillämpning av Allmänna bestämmelser Agila projekt 3. Allmänna Bestämmelser För Agila projekt Logica All rights reserved Logica Use Only No. 23

24 Principskiss för uppdrag och tidsbox(ar) Uppdragsbeskrivning Uppdragsplan Ingen Uppdragsändring Uppdragsändring Tidsboxsekvens (beskriven i uppdragsplan) Tidsbox Tidsboxplanering Tidsboxverifiering Reservtidsbox(ar) Nya tidsbox(ar) efter uppdragsändring Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Logica All rights reserved Logica Use Only No. 24

25 Tidsboxens mekanismer Tidsboxsekvens Bedöm mot Projektmål Flyttat arbete Tidsbox nr nn Tidigare Krav Nya Krav Planera Arbete Utföra Arbete Leverera Arbete Verifiera Arbete Godkänt arbete Icke godkänt arbete Flyttat arbete Logica All rights reserved Logica Use Only No. 25

26 Tidsboxar, Releaser och DoD s T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 R1 R2 R3 R1 Release Speci. fikation R2 Release specifikation R3 Release specifikation DoD Release DoD - Tidsbox Logica All rights reserved Logica Use Only No. 26

27 Governance Uppdragsstyrning versus Governance Beskrivna Projektmål som framgår av uppdragsbeskrivning Regleras i Avtalet med dess bilagor Regleras i avtalsmallens Kapitel 5 & vald metod Bemanning Leverantör Ombud Leverantör Strategisk Styrning Målstyrning Taktisk Styrning Avtalsstyrning Operationell Styrning Uppdragsstyrning Ombud Kund Bedöm mot Projektmål Bemanning Kund Logica All rights reserved Logica Use Only No. 27

28 Tidsboxsekvenser och resurser och ersättningsform Antal Resurser V1 V2 V3 V4 Tidsbox längd Logica All rights reserved

29 Tidsboxsekvenser och resurser och ersättningsform forts Antal Resurser Antal tidsboxar /tidsbox längd Antal Resurser Antal tidsboxar /tidsbox längd Logica All rights reserved

30 Tidsboxsekvenser och resurser och ersättningsformer forts. Antal Resurser Antal tidsboxar /tidsbox längd Antal Resurser Antal tidsboxar /tidsbox längd Logica All rights reserved

31 Hur kalkylera projektkostnad? Antal tidsboxar x längd x antal resurser Exempel 6 tidsboxar x 4 v x 5 resurser = 6 x 160 x 5 = 4800 timmar reservtidsboxar- antag två tidsboxar med full bemanning = 2x800 = 1600 timmar = 6400 timmar ger 33% i reservtid. Är det tillräckligt? Ändringsbehov i kontrollerat projekt med bra specifikation 20% Ändringsbehov i okontrollerat projekt % Logica All rights reserved No. 31

32 Diskussion Frågor och Funderingar? Logica All rights reserved Logica Use Only No. 32

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. KRAVHANTERING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. 1 BETYDELSEN 2 MÄNNISKORNA 3 HANDGREPPEN Undersökningar visar att

Läs mer

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrningen av Internet

Styrningen av Internet Staffan Jonson Styrningen av Internet Från infrastruktur till politik i informationssamhället Styrningen av Internet.SE:s Internetguide, nr 20 Version 1.0 2010 Staffan Jonson 2010 Texten skyddas enligt

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen Rapportnummer Datum 2015-02-06 PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i Rapportnummer Diarienummer

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013.

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ1 Idag IntrodukEon Formaliteter Kursinnehåll InspiraEonJ Formaliteter Personal Camilla Forsell (föreläsningar, projekt, kursansvarig/examinator)

Läs mer

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Henrik Johansson Henrik Jönsson LUCRAM Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering Lunds universitet Rapport 1010, Lund 2007

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer