Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt"

Transkript

1 Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

2 Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen Våra HiQ-roller -> Scrum Masters, Test Ledare, genomför verksamhetsanalyser & förändringar inom testområdet, arbetar med Test i agila och traditionella utvecklingsmiljöer, håller kurser om Scrum och agil utveckling.

3 Dagens Agenda Belysa begreppen Agile, Scrum, Test Driven Utveckling, XP och Continuous integration Beskriva ett internationellt utvecklingsprojekt som gick från traditionell vattenfallsmetodik till agil systemutveckling ur ett testperspektiv... Prata om motivationsfaktorerna som erhålls när man arbetar med test inom agila utvecklingsprojekt och vad detta kan leda till

4 Vad innebär begreppet Agile Agile metodik kännetecknas av ett antal värderingar, attityder och principer. Dessa finns representerade i ett antal utvecklingsprocesser Exempel på processer är extreme Programming och Scrum. Agile betyder lättrörlig och grundtanken är att ge utvecklarna möjlighet till snabb utveckling där förändingar kan hanteras med en flexibel process. Människan och kommunikation människor emellan sätts i centrum. Agile manifesto: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

5 Agile 12 Principer Kundnöjdhet Välkomnar förändringar Regelbunden leverans av programvara Verksamhetskunniga & utvecklare arbetar tillsammans Motiverade individer Kommunikation öga mot öga Funktionalitet = framsteg Jämn arbetsbelastning Tekniskt perfektion & bra design förstärker anpassningsförmågan Enkelhet Självorganiserande team Utvärdering och anpassning

6 Vad innebär begreppet Scrum

7 Vad innebär begreppet Scrum Agil projektstyrningsmodell Fokus på vad som skall göras istället för hur det skall göras Ken Schwaber & Jeff Sutherland tog 1996 fram en formell beskrivning av scrum I scrum används särskilda roller, praxisar och element för att förbättra flexibilitet Arbetar i ca 30 dagars iterationer Fokus på det självorganiserade teamet Dagliga möten Scrum & XP en bra kombination

8 Mer om Scrum Omtalas som en Hyper-produktiv teknik Scrum ökar produktiviteten Enkla men fungerande regler Små team Dagliga stå upp möten Hanterbara mål Inga störande moment (avbrott) Två viktiga hörnstenar Självbestämmande (Team empowerment) Anpassningsbarhet (adaptability)

9 Det stora skiftet Scrum en FLIP Utvecklings teamen är i fokus - management är där för utvecklingsteamen Utvecklings teamen har full fokus på Att bygga kvalitetsmjukvara Hur man bygger kvalitetsmjukvara Management fokuserar på Business Vad som skall utvecklas Att röja hinder för utvecklingsteamen

10 Roller i Scrum Alla i samma båt vi måste segla tillsammans Product Owner Scrum Master Team

11 Effektiva Scrum Team har.. Högt fokus på att komma framåt Inga onödiga möten Hög kommunikation inom teamet Bra och fungerande processer inom teamet (kanske på organisationsnivå) Scrum Mastern som kommunikationskanal utåt En konstruktiv miljö En kreativ miljö Bra synlighet internt och externt Roligt!!!

12 Effektiva Scrum Team Teamet i ett rum Kommunikation förenklas Alla i teamet kan se taskboarden Målmedvetenhet ökar Kunskapsspridning alla kan ta del av diskussioner som förs mellan teammedlemmar Koordinering av uppgifter underlättas Samhörighet ökar

13 Blanda in kund tidigt

14 Blanda in kund tidigt Referensgrupp kravställande Domänexpertis Få feedback på implementerad funktionalitet i tidigt skede Kundens delaktighet skapar förståelse och acceptans Låt kunden få tillgång till wikin

15 Vad innebär begreppet Scrum

16 Vad innebär begreppet Extreme Programming XP är en systemutvecklingsmetodik Grundad av Kent Beck Ett antal värderingar och praxisar beskriver kärnan i XP Praxisar skall tillämpas beroende på situation XP bäst lämpat för team bestående av 2-10 personer

17 Vad är Continuous integration? Integrerar koden ofta med all annan kod Bygger schemalagt (natt) och automatiskt vid incheckning av ny körbar och testad kod Kräver automatiska regressionstester vilket ger snabb feedback Genom röda tester kan man se kodförändringar i andra moduler snabbt Potentiella verktyg: Cruise control triggar Ant script bygger Fitnesse, Cpp eller J Unit

18 Vad är vinsterna med Continuous integration? Lagom integration för varje mål man slipper en all in eller big bang approach Kan kontrollera att man själv inte förstör bygget innan man checkar in sin kod. Kan se om andra moduler gjort någon förändring av ett beroende som man själv använder. Hjälper en att alltid ha körbara byggen.

19 Test Driven Utveckling Test : styr utveckling Acceptans tester som specificerar en funktion inte validerar som design Specificerar och implementerar unit tester innan man kodar Viktigt med Code reviews

20 Projekt i verkligheten Siemens Medical Solution Elektroniska patientjournaler för sjukvårdsystem Distribuerad utveckling Indien, Tyskland, USA och Sverige Endast mjukvaruutveckling 35 Scrum team samtidigt (ca 8-10 pers/team) Integration med många andra system Siktade på FDA - medical device höga krav på kvalitet och person säkerhet

21 De stora övergången Siemens Medical Solution Varför Scrum? Hela projektet styrdes om till arbeta agilt Beslut av högsta ledningen inom Siemens Med - klassiska argument så som: Bättre flexibilitet Ökad produktivitet Ökad kvalitet Högre grad av kommunikation Snabb återkoppling - Utvecklar vi det kunderna vill ha Nöjdare kunder Kortare tid till marknad levererbar kod efter varje leverans

22 Interna och externa testkrav Siemens Medical Solution Vad fanns det då för krav på kvalitet och test? FDA Standarder - intern utbildning (HIPPA ) Siemens interna krav: Normala höga krav på kvalitativ (ett måste inom sjukvården). Hazards allt som kunde förknippas med personfara i systemet (ml vs cl, timmar vs minuter e.t.c)

23 Exempel av testning under en release Siemens Medical Solution Exempel: 1 Release = 8 Sprintar 1 st infrastruktur sprint (vid nya delar eller nyskapade team) 5 st utvecklings sprintar automatiska och manuella tester 2 st bugfix samt stabiliserings sprintar automatiska och manuella tester (men med högt fokus på alla manuella tester) Kundinstallation

24 crum & XP tillämpning på Siemens Medical Solution Parprogrammering Kollektivt ägande Kodstandard Kontinuerlig integration Små releaser Enkel Design Testning On-site kund

25 TDD tillämpning på Siemens Medical Solution 1. Granskning av user stories/krav 2. Skapande av automatiska tester för att täcka user stories i sprint (kan starta i sprinten före själva implementationen skall starta) 3. Person med testkompetens parprogrammerar med en utvecklare som skriver testkod på unit- och integrationsnivå 4. När kod är färdigskriven för en user story körs de automatiska testerna på de nivåer som är möjliga 5. De automatiska testerna fallerar, kod eller tester refaktoreras och automattester exekveras igen 6. När testerna exekveras med förväntat utfall kan man anse sig färdig med user storyn och implementationen 7. Sprint Demo genomförs genom demonstration av funktioner och tester

26 Tester på olika nivåer på Siemens Medical Solution Enhetstester Automatiska, exekverades i dagligt bygge, skapades av utvecklare Integrationstester (låg nivå) Automatiska, exekverades i dagligt bygge, skapades av utvecklare Funktionstester Automatiska, exekverades i dagligt bygge, skapades av annan person än utvecklaren, kund ofta involverad Acceptanstester Automatiska eller manuella, skapades av annan person än utvecklaren och gemensamt med kunden Alla automatiska tester exekverades varje natt, i nattligt bygge Ett representativt urval av tester valdes ut som smoke suite, för att kunna erhålla snabbt resultat vid incheckning av kod. Kördes i dagligt bygge så fort kod checkades in

27 Testverktyg som användes på Siemens Medical Solution JUnit för tester på lägsta nivån Fitnesse för tester på integrations-, funktions- och acceptansnivå

28 Testverktyg som användes på Siemens Medical Solution Fitnesse är ett open source verktyg Tester i Fitnesse skapas i en Wiki Fitnesse är ett test- och kommunikationsverktyg Använde Fitnesse tester för att klarifiera krav tillsammans med kunder och produktanalyster Med hjälp av Fitnesse gjordes kraven testbara i ett tidigt skede Fitnesse ett enkelt verktyg att använda Med Fitnesse testade vi på flera olika nivåer Alla scrum team skapade sina tester i Fitnesse och dessa exekverades när någon checkade in kod fångade många integrationsbuggar

29 Exempel på Done Definition Siemens Medical Solution 1. Implementerat (alla implementationsuppgifter klara) 2. Koden kommenterad, incheckad och körd emot senaste versionen 3. Granskad (eller parprogrammerad) och möter kodstandard 4. Byggs utan fel 5. Enhetstester/integrationstester implementerade och exekveras med positivt utfall 1. Funktions- och acceptanstester implementerade och exekveras med positivt utfall

30 Varför så bra för kvaliteten? Kraven gjordes testbara & tydliga tidigt Använde acceptanstester som förtydligande av kravspecifikationer Implementerade kod för att tillfredställa godkänna acceptanstester Kunderna delaktiga -> Snabb feedback om fel utveckling skett Alla automatiserade tester

31 Fråga Hur tror ni att arbete med test i agila utvecklingsprojekt kan vara motivationshöjande?

32 Motivationsfaktorer vid agilt testarbete Person som arbetar med test i förarsätet driver utveckling framåt Testresurs får tidigt inblick i funktionalitet som skall utvecklas Tydliga testmål under sprintarna -> högre målmedvetenhet och fokus skapas Inga givna roller alla i scrum teamet måste ta ansvar för att produkten testas Stora delar av testningen automatiserad manuellt arbete kan minimeras Goda chanser för testare att komma närmare koden

33 Motivationsfaktorer vid agilt testarbete Teamansvar framför individansvar alla teamets medlemmar är ansvariga för att uppnå sprintmål även med test.. Murar mellan utveckling och test rivs - test en given del av utvecklingen Involvering av kund leder till leverans av system med bättre kvalitet Varierande arbetsuppgifter i sprintarna - stimulerande Teamrum & tätare samarbete mellan utveckling och test gruppsammanhållning bättre Kunskapsspridning ökar sårbarhet minskar

34 Frågor

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd 1 z En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd An Agile method for development of a producer support system Albert Fors Arman Jakupovic EXAMENSARBETE 2014 Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer

Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer < Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer Case Esmi Annika Paajanen Institutionen för marknadsföring Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Marknadsföring

Läs mer

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i.

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i. PARPROGRAMMERING Mikael Möller, dt07mm5@student.lth.se 2011-02-28 Abstrakt Parprogrammering är ett arbetssätt där två programmerare arbetar tillsammans vid en dator med en uppgift. Studien behandlar frågor

Läs mer

Agile i ett större sammanhang

Agile i ett större sammanhang Agile i ett större sammanhang Thomas Nilsson http://www.responsive.se http://www.responsive.se/thomas Agile Developer, Coach & Mentor Vad driver kostnaden? 1) Felaktig funktionalitet Inkluderande missuppfattningar,

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. KRAVHANTERING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. 1 BETYDELSEN 2 MÄNNISKORNA 3 HANDGREPPEN Undersökningar visar att

Läs mer

Tidsbesparande faktorer i Agile-metodologin

Tidsbesparande faktorer i Agile-metodologin 2003:109 SHU EXAMENSARBETE Tidsbesparande faktorer i Agile-metodologin Ger Extrem Programmering en snabbare utvecklingsprocess? KJELL VENNBERG SOL-BRITT MARTIN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling 2006-06-05 Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling Abstrakt Utveckling sker överallt i samhället idag och processer för systemutveckling utgör inget undantag. Denna

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013.

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ1 Idag IntrodukEon Formaliteter Kursinnehåll InspiraEonJ Formaliteter Personal Camilla Forsell (föreläsningar, projekt, kursansvarig/examinator)

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Agile Enterprise Architecture

Agile Enterprise Architecture Agile Enterprise Architecture Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

SCRUM i ett Systemteoretiskt perspektiv

SCRUM i ett Systemteoretiskt perspektiv SCRUM i ett Systemteoretiskt perspektiv Inledning och syfte... 2 Vägen till SCRUM... 2 (Mycket) kort introduktion till Scrum... 3 Fördjupad analys... 5 Comittment v.s. Involvement... 5 Regelverket i Scrum...

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Introduktion TILL TEST

Introduktion TILL TEST Introduktion TILL TEST Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer