Examensarbeten hösten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbeten hösten 2014"

Transkript

1 Examensarbeten hösten 2014

2 2/8

3 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet genomlyst. Just nu har vi behov av att få flera it-områden undersökta. För oss är de personliga egenskaperna viktiga hos alla våra medarbetare, även för dem som ska göra ett examensarbete hos oss. Till dessa arbeten söker vi dig som har egen motor, är engagerad och som kan ta eget ansvar. Välkommen med din ansökan! Nya roller i en agil värld När SPV som statlig myndighet tar steg mot ett agilt arbetssätt kräver detta förändringar av roller, ansvar och befogenheter. Hos oss finns traditionella roller enligt vattenfallsmodell med tydliga överlämningar mellan krav, utveckling och test. Uppdraget går ut på att utreda: hur kravfångst och test ska hanteras i ett agilt team. hur rollen product owner (som finns inom det agila) ska hanteras i verksamheten. I uppdraget ingår även förändringsledning för att genomföra en lyckad övergång till ett agilt arbetssätt. Lotta Hämäläinen, telefon: eller e-post: Agilt arbetssätt och projektstyrning Agil utveckling är en paraplyterm som omfattar ett antal metoder som har sitt ursprung i missnöje med de mer traditionella metoderna som använts inom systemutveckling. På SPV använder vi oss av en projektstyrningsmodell som bygger på Pejl. Den är skapad utifrån ett mer traditionellt arbetssätt. För att kunna arbeta mer agilt så måste vi förmodligen göra vissa anpassningar för att både kunna arbeta mer agilt, men ändå hantera de krav som finns enligt projektstyrningsmodellen. Uppdraget går ut på att: studera projektstyrningsmodellen som används på SPV idag och ta reda på hur man kan använda sig av den tillsammans med ett agilt arbetsätt. ta fram ett förslag på eventuella anpassningar av projektstyrningsmodellen som behövs för att kunna arbeta agilt i systemutvecklingsprojekt på SPV. Veronica Söderberg, telefon: eller e-post: Behörighetshantering SPV förvaltar idag ett stort antal stödsystem och inför kontinuerligt ny funktionalitet och nya system. Stödsystemen består idag av olika miljöer cobol/windows/webb. Idag hanteras behörigheter på olika sätt inom SPV. Behörigheterna ger tillgång till olika verktyg och miljöer (test, produktion med flera). Systemen nås via olika autentiseringar (racf, AD, behörigheter direkt på servrar, behörigheter mot databaser). I grunden så har SPV ett behörighetssystem, men det är inte uppdaterat. Utifrån att våra medarbetare kan ha olika roller och att man byter roller så ställer detta krav på att behörigheter kan förändras enkelt efter behov. Arbetet syftar till att: analysera hur behörigheterna idag är införda och vilka roller som finns och behovet till olika miljöer föreslå hur roller och behörigheter ska nyttjas införa systemstöd för att skapa konsistens i befintliga system. 3/8

4 Robert Zetterqvist, telefon: eller e-post: Automatisering av utvecklingsmiljöer SPV förvaltar idag ett stort antal stödsystem och inför kontinuerligt ny funktionalitet och nya system. Stödsystemen består idag av olika miljöer cobol/windows/webb. I samband med att nya medarbetare ska få tillgång till utvecklingsmiljöer så hanteras uppsättningen av dessa idag med manuella rutiner samt stöd av resurser som har motsvarande uppdrag. Den totala uppstartstiden kan idag vara upp till 40 timmar. Denna tid uppstår också om till exempel en medarbetare byter från olika systemmiljöer (från cobol till Windows eller webb). Examensarbetet syftar till att: analysera vilka steg som sker manuellt skapa systemstöd för att med automatik konfigurera berörda miljöer och verktyg. Arbetet inkluderar både analys, konfigurering och utveckling för cobol- och windowsplattformar. Berörda verktyg är bland annat TFS, Visual Studio, IIS, SQL Server, AQT och MFE. Robert Zetterqvist, telefon: eller e-post: CMDB i System Center Service Manager SCSM När vi har fått nya driftleverantörer har SPV tappat mycket information och kunskap runt hanteringen av incidenter, eftersom vi inte har kunnat få med informationen på ett bra sätt från den gamla driftleverantörens system. Alla incidenter för egenbyggda system har inte heller lagrats i något ärendehanteringssystem. Idag har vi valt singel point of contact det vill säga att alla incidenter rapporteras till vår driftleverantör Advania som i sin tur eskalerar ärenden vidare till ansvarigt objekt om det gäller en teknisk tjänst. Vi har idag svårt att lagra kunskap och information om lösningar i driftleverantörens system. Den information som där skapas är också svår att nå för vår driftpersonal. Under 2014 har SPV börjat arbeta med att leverera it-tjänster till verksamheten. Dessa it-tjänster består av tekniska tjänster applikation (stödsystem på microsoft samt stordatorsidan) samt tekniska tjänster infra (servrar, nätverk, middlewareprodukter och så vidare). Uppdraget går ut på att: utifrån befintlig miljö för hantering av incidenter beskriva hur man kan jacka in SCSM mot driftleverantörens ärendehanteringssystem så att vi kan ta emot och lagra incidenter och problem för våra tekniska tjänster. Kunskap och information om lösningar ska också kunna kopplas dit. Denna CMDB kommer sedan att vara en levande informationsbank för effektiv hantering av incidenter. SCSM kan också användas som ett eget ärendehanteringssystem där kunskap och lösningar kan lagras och där ärenden kan stängas direkt. Detta kan också synkas med driftleverantörens system. Genom detta blir vi leverantörsoberoende och vid eventuellt byte av driftleverantör så har vi information sparad i vår egen CMDB. : Gert-Ove Höglund, telefon: eller e-post: Vart är alla på den moderna arbetsplatsen? Det moderna arbetslivet består av aktivitetsbaserade arbetsplatser och en högre grad av arbete utanför arbetsgivarens lokaler. Detta ger nya möjligheter för den enskilde medarbetaren, men ställer också större krav på val av kommunikationskanaler människor emellan. Det finns till exempel mejl, lync, tal och ett personligt möte att välja bland. Men om man inte ens vet vart kollegan, medarbetaren eller chefen befinner sig, kan det vara svårt att välja rätt. 4/8

5 Uppdraget går ut på att utreda: om man till exempel med hjälp av appar i våra smart phones, tillsammans med traditionella gränssnitt, enkelt kan få en överblick över vart alla människor befinner sig. Syftet är att det ska bli lättare att välja den mest effektiva kanalen för tillfället. Och hur kan det i så fall se ut i praktiken? Roine Nylander, telefon: eller e-post: Automatiska tester Det finns idag många olika typer av system, verktyg och arbetssätt för att hantera automatiska tester. Tester kan göras på många olika nivåer (enhetstest, integrationstest, acceptanstest) och syftet är att få högre kvalité, minska den manuella belastningen för test och skapa förutsättningar för att kunna repetera tester ofta. Uppdraget går ut på att: titta hur SPV idag arbetar med test. föreslå förändringar i vårt arbetssätt som gör att vi kan få bättre kvalité i våra systemleveranser med hjälp av automation. : Daniel Kjellqvist, telefon: eller e-post: Continuous Integration/ Continuous Deployment Continuous Integration handlar om hur man kontinuerligt inför förändringar i system genom källkodshantering, automatiska tester och leveransbara komponenter. Syftet är att få så tidig återkoppling som möjligt om man har gjort förändringar som i någon form förstör någon del i det system som systemet påverkar. Ju tidigare fel hittas desto lägre blir kostnaderna att ta hand om dem. Continuous Delivery handlar om att automatisera och förbättra processen för leveranser. Syftet är att skapa förutsättningar för att snabbt, stabilt och säkert kunna trycka ut uppdateringar och buggfixar till användarna. Uppdraget går ut på att utreda: hur SPV arbetar med dessa frågor. hur vi skulle kunna förändra vårt arbetssätt för att bättre ta tillvara på de nyttoeffekter som Continuous Integration och Continuous Delivery innebär. Daniel Kjellqvist, telefon: eller e-post: Larmhantering SPV förvaltar idag ett stort antal stödsystem och inför kontinuerligt ny funktionalitet och nya system. Stödsystemen består idag av två olika miljöer cobol/windows. För att effektivt stödja kärnverksamheten med hög tillgänglighet, krävs en kontinuerlig övervakning av dessa. Uppdraget syftar till att: skapa en vägledning som ska beskriva mönster, principer och komponenter för att hantera loggning av händelser inom Windows- och stordatormiljö. Målet är att loggarna för händelser ska bli tydligare och lättare att använda för både felsökning och övervakning. Vägledningen vänder sig till arkitekter, utvecklare och systemförvaltare. skapa en gemensam plattform som används oberoende av produktionsmiljö och som används för övervakning och statistik. Robert Zetterqvist, telefon: eller e-post: 5/8

6 Emulerad Single Sign On SPV:s strategi är att använda sig av standardsystem och standardtjänster för aktiviteter som inte ingår i myndighetens uppdrag. Detta leder till att vi använder oss av ett flertal webbaserade verktyg som rent tekniskt finns hos ett flertal olika leverantörer. För de applikationer som vi driftar internt på SPV är påloggningen integrerad med AD och Windows inloggning och därmed automatisk. Tyvärr är detta inte möjligt mot de externa tjänsterna. Förslaget är att skriva en applikation, kanske i form av en webbläsarplugin, som kan sköta påloggningen mot externa tjänster i bakgrunden för att ge användaren upplevelsen av Single Sign On, utan att SPV och leverantörer behöver göra förändringar i standardtjänsterna. Detta arbete skulle kunna fokusera på: Vad är lämpligaste lösningen? Hur har man löst problemet vid andra myndigheter och organisationer? Hur och var sparas konfiguration och lösenord? Teknikval, programmeringsspråk, webbläsare att stödja, kryptering och så vidare. Daniel Rodin, telefon: eller e-post: Jan-Olof Flink, telefon: eller e-post: Myndigheter i molnet Molntjänster är olika typer av it-tjänster som finns över internet, i synnerhet stödjande funktioner som hos myndigheter traditionellt sköts via egna maskiner och lösningar. Det kan till exempel handla om drift av webbplatser, applikationstjänster, datatjänster, källkodshantering och så vidare. Möjligheter finns att avlasta dessa typer av områden som ofta kräver specialiserad kunskap att hantera internt, men samtidigt finns även frågor som säkerhet och kvalité. Uppdraget går ut på att: studera hur olika molntjänster kan möta de särskilda behov och krav som myndigheter har och vilka områden som kan vara lämpliga för SPV. 6/8

7 7/8

8 Egen idé på ämne Om du har en egen idé på ämne får du gärna ansöka om att skriva uppsats hos oss. Det kan till exempel vara inom personal-, ekonomi-, kommunikations- eller juridikområdet. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet genomlyst. Vi diskuterar gärna dina förslag! Kontakt och ansökan Har du frågor om något av de föreslagna examensarbetena kan du höra av dig till kontaktpersonen för respektive arbete. Vid frågor om ansökan ska du kontakta: Lena Lindholm, telefon: eller e-post: Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Skriv i ämnesfältet att ansökan gäller examensarbete. Skicka din ansökan till: Postadress Sundsvall Telefon E-post Webbplats

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana?

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Projektarbete inom Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad IT-Arkitekt, kurs 29 Författare: Andreas Öhlund Version: 1.0 Datum:

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter. Ett samarbete mellan

Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter. Ett samarbete mellan Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer