Agenda och namn. Inledning och kort om SPV. Lennart Hedenström, IT-chef. Tina Barreby, IT-samordnare. Leverantörsavtal.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda och namn. Inledning och kort om SPV. Lennart Hedenström, IT-chef. Tina Barreby, IT-samordnare. Leverantörsavtal."

Transkript

1 Välkomna!

2 Agenda och namn Inledning och kort om SPV Leverantörsavtal Konsulthantering Kontaktvägar och avropsprocessen Lennart Hedenström, IT-chef Tina Barreby, IT-samordnare Lars Ottosson, Sektionschef IT Lise-Lotte Strandlund, konsulthantering Kristin Nystedt, Upphandlare Övriga frågor

3 Kort om Statens Tjänstepensionsverk (SPV) Lennart Hedenström

4 Korta fakta om SPV Bildades 1963 Under Social-departementet Pensionspyramiden pensionens tre delar! Över 300 anställda i Sundsvall utbetalningar av tjänstepension varje månad Totalt över kunder

5 Vem är SPV:s kund? Arbetsgivare Uppdragsgivare Statligt anställda Pensionärer

6 SPV:s mission och vision Mission SPV skapar värde och underlättar för kunderna för och efter pensionering Vision Vi är det givna valet som administratör av tjänstepension för den statliga sfären Vi ligger steget före och utvecklar tjänster till nytta för kunderna och samhällsekonomin Vi håller statlig toppklass med effektivitet, kvalitet och hög kundnöjdhet

7 SPV:s målbild 2016 SPV:s målbild 2016 En modern administratör som erbjuder service och e-tjänster som är lättillgängliga, enkla och till stor nytta Ett pensionscenter för den statliga sfären och en expertmyndighet med högt anseende En nytänkande myndighet, i framkant vad gäller effektivitet och kompetens och med hög branschstandard SPV:s arenor: SPV för privatpersonerna SPV för uppdragsgivarna Internt inom SPV SPV för arbetsgivarna SPV för samhället Viljeinriktning inom varje arena: Vi ska ge privatpersonen de bästa förutsättningarna att förstå och kunna planera för sin pension. Vi ska förenkla arbetsgivarens pensionshantering och ge de bästa förutsättningarna att förstå och kunna planera för sina pensionskostnader. Vi ska ge tjänster och stöd till våra uppdragsgivare med kvalitet som ger långsiktigt förtroende och ett fortsatt samarbete. Vi ska aktivt delta med vår kunskap i samhällsdebatten om pensioner. Vi ska också aktivt samverka med andra myndigheter. (samhället) Vi ska vara en framgångsrik och stödjande organisation som man upplever intressant och attraktiv att jobba i.

8 SPV IT IT Lennart Hedenström FoU1 Lars Ottosson FoU2 Roine Nylander FoU3 Veronica Söderberg Drift och Teknik Vakant

9 IT på SPV ansvarar för och levererar utveckling, förvaltning och drift av it-stöd till SPV:s verksamhet och kunder. Drygt 70 medarbetare som jobbar med Systemutveckling:.Net, Cobol, webb mm Kravfångst Test Databasadministration CM (Configuration Management) IT-arkitektur (applikationer och teknisk infrastruktur) Infrastrukturteknik Teknikdrift Applikationsdrift Informations- och IT-säkerhet Metodik och arbetssätt Uppdragsledning Leverantörs- och avtalshantering Licenshantering Problem, incident, change och releasehantering Driftsättningskoordinering Chef- och ledarskap Omvärldsbevakning Resurshantering Ekonomi Konsulthantering...

10 IT-aktiviteter 2013 IT-tunga verksamhetsutvecklingsprojekt E-tjänster (m.fl. kommer i nästa presentationsdel) IT-projekt JSP-konverteringsprojektet Premierensningsprojektet Upphandling ny driftleverantör Objektet Teknisk plattform En utvecklad och proaktiv arkitekturstyrning Modern ändamålsenlig infrastruktur och stabil drift Objektet Arbetsverktyg En funktionell och anpassad arbetsmiljö Förbättrad kvalité av arbete med egenutvecklade applikationer IT-verksamhetsutveckling Etablering av ny förvaltningsstyrningsmodell (PM3) IT-partnerskap med verksamheten (införande av IT-tjänstehantering) Revidering av yrkesroller på IT Utvecklad testprocess/testmodell Förbättrad utvecklingsmetodik COBOL och framtiden

11 Driftavtal Tina Barreby

12 2009 gick vi från en leverantör till en multisourcinglösning

13 Strålfors (5 år) Strålfors programerar, trycker, samsorterar och kuverterar SPV:s utskick Avtalets totala värde är ca 18 Mkr

14 Volvo IT (5 år) Volvo IT hanterar all vår stordatordrift Avtalets totala värde är ca 42 Mkr

15 Atea (3 år) Vi köper driften av server, kommunikation, arbetsplats och servicedesk av Atea Avtalets totala värde är ca 50 Mkr Ny driftupphandling är påbörjad med fokus på minskat ägande och köp av tjänst

16 Konsulthantering Leverantörsinformation 13 mars 2013 Lars Ottosson

17 Lars Ottosson Sektionschef - IT Förvaltning & Utveckling 1 Telefon: Mobil:

18 Utvecklingsområden 2013 Resterande funktionalitet i systemstöd för PA03; regelprojekt Självbetjäningstjänster (E-tjänster) för privatpersoner och kommunikation med arbetsgivare Förbättring och vidareutveckling av befintligt systemstöd Utredning/förstudie kring: Utbetalningssystem mm. IT-projekt (Systemrelaterade effektiviseringar) JSP-Konvertering Rensning av data Administrativa projekt Driftupphandling Lokaler

19 Projekt- och förvaltningsplan Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 2014 X X X X X X X X ÅHS - forts Efterskydd Måppen Konvertering o rensning kod Rensning register E-tjänster huvudprogram E-tjänst privatperson, mm E-tjänst arbetsgivare Omräkning pensioner Pensionsbesked 2013 Prognos Valcentral Driftupphandling Vidareutveckling Basförvaltning

20 Teknik, miljöer, verktyg och modeller Stordator: Mainframe Express (MFE), Cobol, DB2 Windows/Webb: Visual Studio,.Net (C#, VB), SQL server Versionshantering: Team Foundation Server (TFS) Integration: BizTalk, Ivory Modell/metod: Egen för systemutveckling och test Förvaltningsstyrning: PM3 Projektstyrning: Pejl

21 Ekonomi (konsulter) Utfall kr kr kr kr kr 0 kr

22 Ekonomi (konsulter) Utfall/anbudsområde kr kr kr kr Verksamhetsutv. Informationssäkerhet Infrastruktur Systemutveckling Ledning och styrning kr 0 kr

23 Konsultpolicy Syftet med policyn är att tydliggöra hur konsulter ska användas och styras på SPV. När SPV använder konsulter skall det motiveras av att: De är specialister De utgör resursförstärkning vid toppar De bygger SPVs kompetens De arbetar inom områden där SPV saknar egen kompetens. Id-bricka, sekretessförbindelse Kunskapsöverföring innan avslut

24 Avrop från ramavtalet Kristin Nystedt och Lise-Lotte Strandlund

25 Från avrop till leveransavtal 5-10 dagar 3-7 dagar 10 dagar Avropsförfrågan. Anbud Utvärderingsprotokoll. Leveransavtal Ej anbud Beslut i ärendet =tilldelningsbeslut anbudstid sekretess frivillig avtalsspärr

26 Utvärderingskriterier kvalitet och pris Underkriterier kompetens t ex nivå på utbildning och certifiering Underkriterier erfarenhet t ex tidigare uppdrags innehåll (t ex verktyg, teknikområde samt arbetad tid i rollen) Avropsförfrågan anger vad som ska uppfyllas för respektive poäng Utvärderingskriterierna viktas, anges i avropsförfrågan Pris- och kvalitetspoäng läggs samman

27

28 Kontaktvägar mellan SPV och leverantörer från ramavtalet Lise-Lotte Strandlund (stab IT) Tar fram behovsprofiler inför upphandling. Utvärderar anbud och svarar på frågor om avropen. Kontrollerar och attesterar tidrapporter Svarar på eventuella frågor om konsulternas arbeten. Hanterar leverantörsfakturor. Kristin Nystedt (stab ekonomi och verksamhetsstyrning) Upprättar leveransavtal. Svarar på frågor om ramavtal för IT-konsulttjänster. Samverkar med andra myndigheter angående konsultupphandlingar.

29 Frågor?

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-02-25 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter. Ett samarbete mellan

Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter. Ett samarbete mellan Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 VGR IT

Verksamhetsplan 2015 VGR IT Verksamhetsplan 2015 VGR IT Inledning 2015 blir på många sätt ett spännande år. IT-utvecklingen går snabbt och det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns. VGR IT:s uppdrag är att vara den självklara

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. Verksamhetsplan 2014-05-22 Verksamhetsplan 2014 IT-enheten Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska leva upp till

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

i_ 2013-08- 13 JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i

i_ 2013-08- 13 JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i /& Registrator Från: Skickat: Till: Ämne: augusti: Registrator Anmälan av Läkemedelsverket Q& JUSTITIEI CAX5LERN i_ 2013-08- 13 Dnr _&4 -J3-& Akbil i Hej, Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Försäkringskassans IT-verksamhet

Försäkringskassans IT-verksamhet Rapport 2010:5 Försäkringskassans IT-verksamhet Förstudie Rapport 2010:5 Försäkringskassans IT-verksamhet Förstudie En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2010 Rapporten kan beställas

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva!

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva! ÅR S Ö R K 2 A 0 K 1 I 2 N Tillsammans är vi starka och effektiva! Omslag: Direktsänd pratshow på Kvalitetsmässan om Att framgångrikt leda ett nätverk. Här med civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer