Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg"

Transkript

1 Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg 1 Val av mötesordförande 2 Val av protokollförare 3 Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll 4 Sammanträdets behöriga utlysande 5 Fastställande av röstlängd för mötet 6 Genomgång av protokoll från föregående årsmöte 7 Styrelsens årsredovisning inkl förvaltningsberättelse, resultatoch balansräkning 9 Revisorernas berättelse 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste räkenskapsåret 11 Fråga om disposition av tillgängliga medel 12 Framställningar från styrelsen (propositioner) 13 Framställningar från kretsmedlemmar (motioner), som ska behandlas vid kretsens årsmöte ska vara inkommen till styrelsen senast 45 dagar före årsmöte 14 Fastställande av eventuella gemensamma avgifter för kommande verksamhetsår 15 Beslut om arvoden, reseersättningar och traktamenten och ev andra ersättningar

2 16 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och ersättare för kommande verksamhetsår 17 Val av: - ordförande, om denne står i tur att avgå - vice ordförande, om denne står i tur att avgå - styrelseledamöter, som står i tur att avgå - styrelseersättare - val av revisorer 18 Val av valkommitté 19 Val av kretsdelegater 20 Övriga frågor 21 Avslutning

3 Året som gått När man summerar 2013 ur ett mäklarperspektiv så finns det givetvis många intressanta händelser att fästa uppmärksamheten på men frågan är om inte det som hände de allra sista veckorna av året överskuggar resten av året. Swedbank köpte Svensk fastighetsförmedling och på ett ögonblick ritades hela svenska mäklarkartan om. Ur mäklarsamfundets perspektiv är detta inget som påverkar så mycket i vardagen men när det kommer till Hemnet har såväl mäklarsamfundet centralt fått mycket att jobba med, vi i kretsen har fått mycket frågor från medlemmar och även Konkurrensverket har reagerat. Konkurrensverket beräknar kunna återkomma senast under juni 2014 med sitt utlåtande angående köpet. Oavsett vad som händer i ärendet får vi i Mäklarsamfundet och branschen räkna med många utmaningar i framtiden. Inte minst kommer dessa utmaningar återfinnas i Hemnet som länge varit en het potatis i branschen. Såväl Västsvenska kretsen som Mäklarsamfundet centralt ser stora utmaningar när det gäller Hemnet och Mäklarsamfundets andelar i Hemnet. Förra året diskuterades Accepterat pris här i förvaltningsberättelsen och vi kan konstatera att även om vi inom kretsens område har visa skillnader mellan ut- och slutpris så ligger dessa skillnader relativt konstant på en acceptabel nivå och frågorna till kundombudsmannen i frågan har i stort sett upphört. Detta ser vi som ett gott betyg men vi måste alla i branschen vara medvetna om att detta är ett arbete som inte kommer bli klart utan att det snarare är en process som vi alla måste jobba med i vardagen. Den grupp som bildades i samband med införandet av Accepterat pris har fortsatt kontakt och verkar som ett branschråd med deltagare från såväl enskilda mäklarföretag i Mäklarsamfundet som kretsrepresentanter, superdelegater och medlemmar i FMF. Göteborgskretsens ekonomi redovisas i detalj nedan och kortfattat ser den mycket god ut och våra sammankomster under året har besökts något som nästan får betraktas som rekordmånga besökare. Bland annat har vi med 51 medlemmar satt rekord i antal deltagare på en AW. Det är fler och fler fastighetsmäklare som väljer att nätverka i Västsveriges ledande nätverk för fastighetsmäklare och detta är något som vi kretsstyrelsen givetvis är både stolta och glada över. Aktiviteter Vi har lyckats uppfylla vårt mål med två enklare sammankomster per år där vi träffas och umgås över en bit mat och lite dricka. På dessa event är det tänkt att, under lättsamma former, få mingla med sina kollegor i branschen och bidra till en god stämning i branschen. I september möttes vi upp på Ritz där ett 30-tal medlemmar deltog och i februari hade vi en fantastiskt trevlig afton på Champagnebaren där uppslutningen var mycket god med dryga 50 kollegor! I juni hade vi även ett informationsmöte angående Hemnets nya affärsmodell. Mötet hölls på Riverton och Mäklarsamfundets ordförande, Guy Wallster, informerade om den nya strukturen och tankarna bakom den nya betalningsmodellen. Många åsikter kom fram och diskussionen var givande!

4 Medlemskap Västsvenska kretsens medlemmar har under år 2013 fortsatt att minska något vilket vi har gjort sedan Vid årsskiftet 2013/2014 så var vi totalt 377 (432) ledamöter och auktoriserade. Tittar vi över året så var vi som flest 443 (515) stycken. För att göra en bedömning av orsaken så kan vi se att Mäklarsamfundet totalt i landet ökar sitt medlemstal från fastighetsmäklare 2013 till fastighetsmäklare den 1/ Tydlig trend totalt i Sverige är att antalet mäklare minskar i alla kretsars medlemsantal och superdelegaterna ökar sitt antal fastighetsmäklare. Vi har inte fått några nya superdelegater under Antalet medlemmar i Västsvenska kretsen : Direkta ledamöter 356 (396) Auktoriserade 21 ( 36) Aspiranter 17 ( 41) Mäklarassistenter 26 ( 25) Passiva ledamöter 51 ( 51)

5 Utbildning Under det gångna året har vi i Västsvenska kretsen hållit i två utbildningsdagar. Höstens utbildningsdag handlade om etik och moral. Vårens utbildningsdag Disney Way handlade om hur vi läser kroppsspråk, ger en kund upplevelser, leder ett kundmöte och säljer genom att lyssna. Dessutom har vi varit med och finansierat kursen Mäklare i Världsklass. Ekonomi Mäklarsamfundets Västsvenska krets senaste räkenskapsår har sammanfallit med kalenderåret Årsavgiften för 2013 har varit 500:-. De ekonomiska utsikterna ser i nuläget stabila ut och därför väljer styrelsen att föreslå att årsavgiften för 2014 skall lämnas oförändrad. Intäkterna från kretsmedlemmarna beräknas vara något lägre för 2014 jämfört med En skillnad från tidigare år är att vi inte haft några pengar placerade i räntebärande papper via någon svensk bank utan istället valt att som en av flera kretsar låna ut :- till Mspecs utveckling av det nya mäklarsystemet. Som garant för lånet står Sveriges Fastighetsmäklarsamfund (Mäklarsamfundet). Pengarna skall vara fullt återbetalda Verksamhetsåret 2013 har gått med vinst. Styrelsen föreslår att: Balanserat resultat :- Årets vinst ,74:- Summa ,74:- balanseras i ny räkning.

6

7

8

9

10

11

12

13 Budget för 2014 Mäklarsamfundets Göteborgskrets Intäkter Budget 2014 Diff utfall-budget 2013 Utfall 2013 Budget 2013 Konto Medlemsavgifter Årsmöte samf Sverige UtbildningKurser , , Årsmöte kretsen Medlemsaktiviteter Övriga ers och intäkter Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter , , Summa intäkter , , Kostnader 0 Årsmöte samf Sverige , , Årsmöte kretsen Medlemsaktiviteter Utbildning-Kurser Styrelsemöten kretsar Styrelsearvoden Sociala avgifter Resekostnader Styrelsemöten , , Blommor m.m Kontorsmaterial Telefon/Internet Porto Trycksaker Bokslutskostnader Övriga kostnader Bankkostnader Skatter Skatt ändrad taxering Kostnadsräntor Summa kostnader , , Resultat , ,

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer