SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport"

Transkript

1 SYNEN PÅ STUDIERNA Göteborgsakademiker 2010 Rapport 1 Avdelningen för analys och utvärdering

2 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra Ganska bra Har ej erfarenhet undervisningen ämnesinnehållet studiemiljön uppsatsarbete/examensarbete den administrativa servicen läromedel, t.ex. kurslitteraturen praktik (inkl VFU) Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: =

3 Undervisnings- och arbetsformer som önskas utvidgas i grundutbildningen Betydligt mer Något mer Har ej förekommit Studiebesök, exkursioner e.d Problembaserat lärande (PBL) Semniarier för att diskuter o ventilera Laborationer Muntliga presentationer Lärarledd undervisning Skriftliga individuella pm och rapporter Gruppövningar Självständiga arbeten 2 10 Grupparbeten Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: =

4 Nöjd med färdighetsträningen i grundutbildningen Kommunicera på engelska Organisera arbetsgrupper Handleda/instruera/utbilda Planera verksamhet Använda IT för information/kommunikation Förklara för icke specialister Analysera internationella frågor Utvärdera verksamhet Analysera frågor ur ett mångfaldsperspektiv Argumentera och övertyga Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet Göra muntliga presentationer Identifiera och analysera etiska problem Självständigt lösa problem Tillämpa kunskaper från ditt huvudämne Göra skriftliga presentationer Arbeta i team/samarbeta med andra Tänka kritiskt Mycket nöjd Ganska nöjd Balansmått Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: = Balansmåttet anger differensen mellan dem som svarat att de är nöjda och dem som svarat att de är missnöjda.

5 Påbörjat samma grundutbildning idag? Nej Nej 9 Nej, troligen inte 17 Ja Ja 37 Ja, kanske Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 67 = OBS! 3,5 är osäkra. Avdelningen för analys och utvärdering

6 Rekommendera andra att läsa utbildningen? Nej 3 Nej Nej, troligen inte 11 Ja Ja 47 Ja, kanske Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 36 = 4884.

7 Sammantagen bedömning av grundutbildningen Nöjd Mycket nöjd 22 Ganska nöjd 57 Varken eller 14 Missnöjd Ganska missnöjd Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 35 = 4885.

8 Bedömning av färdighetsträning i grundutbildningen i relation till förväntningar i det nuvarande arbetet Bedömning av färdighetsträning i grundutbildningen Mycket nöjd Analysera internationella frågor Identifiera och analysera etiska problem Analysera ur ett mångfaldsperspektiv Kommunicera på engelska Utvärdera verksamhet Organisera arbetsgrupper Göra muntliga presentationer Göra skriftliga presentationer Handleda/instruera/ utbilda Argumentera och övertyga Planera verksamhet Tillämpa kunskaper från ditt huvudämne Använda IT för information/ kommunikation Tänka kritiskt Arbeta i team/samarbeta Självständigt lösa problem Följa kunskapsutvecklingen inom området Förklara för icke-specialister Mycket missnöjd Grad av förväntad kunskap i arbetet Inte alls Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan. Medelvärden I mycket hög utsträckning

9 Hade du valt Göteborgs universitet om du påbörjat din utbildning idag? Nej 3 Nej Nej, troligtvis inte 6 Ja Ja 53 Ja, kanske Kommentar: Totalt antal respondenter: 4920 SYSMIS: 106 = OBS! 5,6 är osäkra.

10 Intresse av återkommande kontakter med Göteborgs universitet i olika avseenden Mycket stort intresse Ganska stort intresse Fortbildning eller kompetensutveckling Nyhetsbrev 9 25 Återträffar/sociala aktiviteter med andra alumner 7 19 Annat 12 7 OBS! Av de som svarat på detta item Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: = Annat = 785 [16%].

11 Nöjd med olika servicefunktioner under studietiden Mycket nöjd Ganska nöjd Har ej erfarenhet Balansmått Tillgång till kurslitteratur/tidskrifter Studievägledning Kurser i litteratur- och databassökning Språkhandledning Karriärvägledning Exjobb-polen Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: = Balansmåttet anger differensen mellan dem som svarat att de är nöjda och dem som svarat att de är missnöjda.

12 VÄGEN IN PÅ ARBETSMARKNADEN Göteborgsakademiker 2010 Rapport 2 Avdelningen för analys och utvärdering

13 Sysselsättning under mer än ett halvår efter avslutad grundutbildning? Förvärvsarbete/forskarutbildning 69 Personliga intressen t.ex. resor, idrott 3 Studerat vidare (ej forskarutb.) 7 Föräldraledig 18 Arbetslös 8 Annat Kommentar: Totalt antal respondenter: 4920; OBS! Flera svar kunde anges (summerar ej till 100 ).

14 Sammanlagd tid som arbetslös efter avslutade studier? Har inte varit arbetslös månader månader månader 5 Mer än 1 år Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 430 = 4490.

15 Antal anställningar efter slutförda studier? Ingen Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 22 = 4898.

16 Hur fick du ditt första arbete efter avslutad grundutbildning? Egna kontakter Annons på nätet Genom ex-jobb/praktik e.d. Annons i tidning Arbetsförmedling Fortsatt anställning från jobb under Tog själv kontakt Annat Arbetsmarknadsdag Rekryteringsföretag Via lärare/handledare Startade eget företag Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 90 = 4830.

17 Tid att få anställning efter avslutad grundutbildning Längre än 24 månader 4 Inom 24 månader 3 Inom 12 månader 7 Inom 6 månader 9 Inom 3 månader 32 Jag fick anställning redan innan jag avslutat min utbildning 41 Jag var tjänstledig under min studietid och återgick till samma arbetsgivare Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 86 = 4834.

18 I vilken utsträckning har följande faktorer underlättat vägen in på arbetsmarknaden? Ja, mycket Ja, ganska mycket Uppsats/examensarbete 6 11 Praktik Studentkårsarbete (aktiviteter/arrangemang/möten) 2 12 Studentkårsarbete (uppdrag) 6 16 Utlandsstudier Förvärvsarbete Sommar-/Feriearbete 16 Kommentar: Bland dem som angivit att de olika momenten förekommer i utbildningen alternativt att de utövat företeelsen. Uppsats/examensarbete: n=4801; Praktik: n=3132; Studentkårsarbete: n=400 resp. 567; Utlandsstudier: n= 1225; Förvärvsarbete: n=2452; Sommar-/feriearbete n=

19 Förvärvsarbete före, under och efter studierna? Före studierna (minst ett år) 68 Under studierna deltid 48 4 heltid Efter studierna (inom 6 månader) Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: före studierna: 30 = 4890; efter studierna: 86 = 4834.

20 Förvärvsarbete inom ett område som är relevant för utbildningen? Ingen tid alls 10 Mindre än halva tiden 9 Mer än halva tiden 13 Hela tiden Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 46 = 4874.

21 Viktigt att kunna visa examensbevis för arbetsgivaren vid jobbsök? Inte Inte alls särskilt viktigt viktigt Nej 36% Mycket viktigt Ganska viktigt Ja % Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 48 =

22 NUVARANDE ARBETSFÖRHÅLLANDE Göteborgsakademiker 2010 Rapport 3 Avdelningen för analys och utvärdering

23 Nuvarande sysselsättning Förvärvsarbetande, heltid 79 Förvärvsarbetande, deltid 13 Arbetslös (inkl sjukskriven & föräldraledig) 4 Arbetsmarknadsutbildning Studerande 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 0 Annat Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 84 = 4836.

24 Anställningens längd 6 månader eller kortare månader år 36 Längre än 3 år Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 343 = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan.

25 Arbetsmarknadssektor Statlig 12 Kommunal 37 Landsting 17 Privata näringslivet 28 Eget företag Ideell organisation 1 3 Kooperativ Annat Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 426 = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan.

26 Anställningsform Tillsvidareanställning 87 Vikariat om mer än 6 månader 4 Vikariat om mindre än 6 månader 1 Provanställning Allmän visstidsanställning om mer än 6 månader Allmän visstidsanställning om mindre än 6 månader Timanställning Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 412 = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan.

27 Total månadsinkomst Mindre än eller mer Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 349 = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan.

28 Arbetes geografiska placering Göteborgsregionen 54 Halland/Västragötaland 24 Stockholmsregionen 8 Malmöregionen 3 Götaland 6 Svealand Norrland Norden Europa Världen Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 379 = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan.

29 Arbetet är intellektuellt stimulerande Beskrivning av arbetet I mycket/ganska hög utsträckning Arbetet är fritt och självständigt Arbetet är inom det område som min utbildning Arbetet är personligt utvecklande Arbetet har en bra arbetsgemenskap Arbetet medger att jag kan påverka viktiga beslut Arbetet värderar nytänkande och initiativ högt Arbetet har höga krav på kreativitet Arbetet har höga krav på praktiska färdigheter Arbetet har goda möjligheter till yrkeskarriär Arbetet har högt anseende bland folk Arbetet är välavlönat Arbetet är jag egentligen överkvalificerad för Arbetet är jag egentligen underkvalificerad för 13 5 [i mycket hög utsträckning] Kommentar: Andel som svarat att de instämmer i påståendena i mycket/ganska hög utsträckning [4 och 5] på en femgradig skala. Totalt antal respondenter: SYSMIS: = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan).

30 Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsmarknaden Använda IT för information/kommunikation Tillämpa kunskaper från ditt huvudämne Identifiera och analysera etiska problem Analysera frågor ur ett mångfaldsperspektiv Förväntningar i arbetet I mycket/ganska hög utsträckning Självständigt lösa problem Arbeta i team/samarbeta med andra Tänka kritiskt Förklara för icke specialister Argumentera och övertyga Göra skriftliga presentationer Göra muntliga presentationer Planera verksamhet Handleda/instruera/utbilda Utvärdera verksamhet Organisera arbetsgrupper Kommunicera på engelska Analysera internationella frågor [i mycket hög utsträckning] Kommentar: Andel som svarat att de instämmer i påståendena i mycket/ganska hög utsträckning [4 och 5] på en femgradig skala. Totalt antal respondenter: SYSMIS: = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan.

31 Bedömning av nuvarande arbetet Mycket nöjd 32 Ganska nöjd 51 Varken nöjd eller missnöjd 11 Ganska missnöjd 5 Mycket missnöjd Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 354 = Ej förvärvsarbetande har ej svarat på frågan.

32 Bedömning av nuvarande arbetsmarknadssituation (för motsvarande grundutbildning)? God Mycket god 14 Ganska god 35 Varken eller 18 Dålig Mycket dåligt 9 Ganska dåligt Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 48 = 4872.

33 Bedömning av framtida arbetsmarknadssituation (för motsvarande grundutbildning)? God Mycket god 21 Ganska god 41 Varken eller 20 Dålig Mycket dåligt 5 14 Ganska dåligt Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 114 = 4806.

34 GÖTEBORGS UNIVERSITETS ALUMNER Göteborgsakademiker 2010 Rapport 4 Avdelningen för analys och utvärdering

35 Ålder på respondenterna antal Medelålder: 36,4 år ålder Kommentar: Totalt antal respondenter: Uppgiften är hämtad från LADOK.

36 Respondenternas kön Kvinna, Man, kön Kommentar: Totalt antal respondenter: 4920 st. (GA2006: K=73%, M=27%). Uppgiften är hämtad från LADOK.

37 Uppväxt Göteborgsregionen 34 Halland/Västragötaland 29 Stockholmsregionen Malmöregionen 3 3 Götaland 13 Svealand 9 Norrland 4 Norden 1 Europa Världen Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 29 = Avdelningen för analys och utvärdering

38 Aktivitet innan GU-studierna? Gymnasiet 12 Förvärvsarbete 37 Komvux/Folkhögskola 20 Annat universitet/högskola Utomlands Värnplikt Arbetslös Föräldraledig Sjukskriven 0 Annat Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 108 = Avdelningen för analys och utvärdering

39 Arbetslivserfarenhet innan studierna Nej 12 Mindre än 1 år år år 17 Mer än 5 år Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 30 = Avdelningen för analys och utvärdering

40 Totalt antal poäng vid GU Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 29 = Uppgiften är hämtad från LADOK.

41 Studerat vid annat universitet/högskola? Nej, Ja, Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 33 = 4887.

42 Studiefinansiering Studiemedel (CSN) 89 Sparade pengar 19 Förvärvsarbetande på heltid 4 Förvärvsarbetande på deltid 49 Stöd från föräldrarna/släkting Stöd från sambo/make/maka Stipendier Annat Kommentar: Totalt antal respondenter: Flera svar kunde anges (summerar ej till 100 ).

43 Utbildningstradition i hemmet 6 Mindre än grundskola far Gymnasium, folkhögskola* Grundskola, realskola, folkskola* Universitet, högskola* 2 Vet ej 5 Mindre än grundskola mor Grundskola, realskola, folkskola* Gymnasium, folkhögskola* Universitet, högskola* 1 Vet ej * eller motsvarande Kommentar: Totalt antal respondenter: 4920; SYSMIS: mor: 32/far: 40 = mor: 4888/far: 4880.

44 Antal timmar ägnade åt studier en genomsnittlig vecka 1-10 timmar i veckan timmar i veckan timmar i veckan timmar i veckan timmar i veckan 20 Mer än 50 timmar i veckan Kommentar: Totalt antal respondenter: SYSMIS: 58 = 4862.

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport SYNEN PÅ STUDIERNA Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 200 Rapport Avdelningen för analys och utvärdering 20-04-2 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra

Läs mer

ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP

ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP Göteborgsakademiker 00 Rapport Kommentar: Statsvetenskap+Europakunskap n=66; Samhällsvetenskapliga fakulteten n=4; Göteborgsuniversitet n=40. Avdelningen

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering HUVUDÄMNE SOCIOLOGI Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -- Sociologi. Alumners etablering inom relevant

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering DATAVETENSKAP Göteborgsakademiker 2 utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering 2-4-5 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

VAD HÄNDER SEN DÅ? Cecilia Bokenstrand Jennie Sidiropoulos Josefine Sternvik

VAD HÄNDER SEN DÅ? Cecilia Bokenstrand Jennie Sidiropoulos Josefine Sternvik VAD HÄNDER SEN DÅ? 2010-12-01 Cecilia Bokenstrand Jennie Sidiropoulos Josefine Sternvik Avdelningen för analys för och analys utvärdering och utvärdering 2010-12-01 VARFÖR STUDIER AV VÅRA TIDIGARE STUDENTER?

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering FÖRETAGSEKONOMI Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -4-5 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering MUSIKLÄRAREXAMEN Göteborgsakademiker 2 utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering 2-2-7 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

KULTURGEOGRAFI OCH EKONOMISK GEOGRAFI

KULTURGEOGRAFI OCH EKONOMISK GEOGRAFI KULTURGEOGRAFI OCH EKONOMISK GEOGRAFI Göteborgsakademiker 2 utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering 2-5-3 . Alumners etablering

Läs mer

SOCIAL OMSORG & SOCIALT ARBETE

SOCIAL OMSORG & SOCIALT ARBETE SOCIAL OMSORG & SOCIALT ARBETE Göteborgsakademiker 2 utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering 2-4-5 . Alumners etablering inom

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering YRKESEXAMEN JURIST Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering --5 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering ARBETSTERAPEUT Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -3-3 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering EKONOMI & STATISTIK Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering --6 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

FÖRVALTNINGSEKONOMI OCH HÄLSO & SJUKVÅRDSADMINISTRATION

FÖRVALTNINGSEKONOMI OCH HÄLSO & SJUKVÅRDSADMINISTRATION FÖRVALTNINGSEKONOMI OCH HÄLSO & SJUKVÅRDSADMINISTRATION Göteborgsakademiker 2 utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering 2-4- .

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering SJUKSKÖTERSKA Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -3-3 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

EKONOMISK HISTORIA, HANDELSRÄTT, INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE OCH TRANSPORTEKONOMI & MATERIALADMINISTRATION

EKONOMISK HISTORIA, HANDELSRÄTT, INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE OCH TRANSPORTEKONOMI & MATERIALADMINISTRATION EKONOMISK HISTORIA, HANDELSRÄTT, INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE OCH TRANSPORTEKONOMI & MATERIALADMINISTRATION Göteborgsakademiker 2 utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering

Läs mer

YRKESEXAMEN RECEPTARIE OCH HUVUDÄMNE FARMACI

YRKESEXAMEN RECEPTARIE OCH HUVUDÄMNE FARMACI YRKESEXAMEN RECEPTARIE OCH HUVUDÄMNE FARMACI Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -4-6 . Alumners etablering

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering LÄKARE Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -3-3 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde Avdelningen

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering GLOBALA STUDIER Göteborgsakademiker 00 utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering 0-04-5 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering FÖRSKOLELÄRARE Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering --7 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

GRADUATE BUSINESS SCHOOL

GRADUATE BUSINESS SCHOOL GRADUATE BUSINESS SCHOOL Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering --6 . Alumners etablering inom relevant

Läs mer

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET ANALYS OCH UTVÄRDERING ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR KOST-

Läs mer

INNAN STUDIERNA VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

INNAN STUDIERNA VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Jag studerar inte (längre) vid Göteborgs universitet. Kryssa i rutan och skicka in enkäten om du ej läser någon utbildning vid Göteborgs universitet höstterminen 2012. INNAN STUDIERNA VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

BAKGRUND. 2. Bestod din grundutbildning huvudsakligen av programstudier eller fristående kurser?

BAKGRUND. 2. Bestod din grundutbildning huvudsakligen av programstudier eller fristående kurser? Tjärnö Kristineberg Dals Långed Mariestad Östra sjukhuset Sahlgrenska sjukhuset Mölndals sjukhus BAKGRUND Här kommer några frågor om din bakgrund. Du behöver inte ange vilket ämne eller vid vilken fakultet

Läs mer

[Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad]

[Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] [Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] Hej [Förnamn], Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har studerat/studerar vid. För tillfället genomför Linnéuniversitetet

Läs mer

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus 1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus Wågman, Tony Storken 39360 Kalmar Hej Tony, Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har

Läs mer

Du, student vid Göteborgs universitet,

Du, student vid Göteborgs universitet, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för omvärldsanalys, planering och uppföljning

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Göteborgsdoktorander 2011/12. En enkät till dig som bedriver forskarstudier vid Göteborgs universitet

Göteborgsdoktorander 2011/12. En enkät till dig som bedriver forskarstudier vid Göteborgs universitet Göteborgsdoktorander 20/2 En enkät till dig som bedriver forskarstudier vid Göteborgs universitet FÖRE FORSKARUTBILDNINGEN. Vid vilket lärosäte bedrev du merparten av din grundläggande universitets-/ högskoleutbildning?

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet

Civilingenjörsprogrammet Civilingenjörsprogrammet Inriktning: Teknisk fysik, materialvetenskap En enkätundersökning riktad till studenter examinerade åren 2001-2002 Kvalitet och utvärdering Anna Danielsson Februari 2005 2 INNEHÅLL

Läs mer

Teologie kandidat och magisterexamen

Teologie kandidat och magisterexamen Med en examen från Uppsala universitet: Teologie kandidat och magisterexamen En enkätundersökning riktad till före detta studenter med en teologie kandidat eller magisterexamen från 2003-2005 Enheten för

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet TERMINENS KRAVNIVÅ 1. Hur uppfattar du kraven på studieprestationer under terminen som helhet? Alltför låga Något för låga

Läs mer

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Bakgrund En alumnienkät inspirerad av UK-ämbetets alumnienkät skickades ut januari 2016 till de två senaste årskullarna på KI:s psykologprogram.

Läs mer

Nationalekonomi. Med en examen från Uppsala universitet:

Nationalekonomi. Med en examen från Uppsala universitet: Med en examen från Uppsala universitet: Nationalekonomi En enkätundersökning riktad till före detta studenter med en examen från 2005-2006 med nationalekonomi som huvudämne Enheten för kvalitet och utvärdering

Läs mer

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Linköpings universitet Alumniverksamheten www.liu.se/alumni Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Av: Gunilla Bergstrand På uppdrag av EKI Datum: 5-5-29 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Män Män Kvinnor år

Män Män Kvinnor år ** Frg:f1 ** Jag ska börja med en kort fråga om din sysselsättning under förra veckan. Vilket av följande gällde för dig? Kön Ålder Kön och Ålder Utbildning Gymnasieutbildning Man Kvinna 18- år 25-34 år

Läs mer

Arbetspendling Gävleborg

Arbetspendling Gävleborg Sid 1 Arbetspendling Gävleborg Källa SCB Sid 2 1000 1000 Arbetstagare resp arbetstillfällen i Gävleborg 127580 122368 124311 1565 122952 125557 0000 80000 000 000 000 0 05 14 Arbetande Arbetstillfällen

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Enkätundersökning våren 2006 bland examinerade från högskolan läsåret 2002/03. Utrikes födda hade svårare att få ett arbete än inrikes

Enkätundersökning våren 2006 bland examinerade från högskolan läsåret 2002/03. Utrikes födda hade svårare att få ett arbete än inrikes UF 86 SM 0602 Inträdet på arbetsmarknaden Enkätundersökning våren 2006 bland examinerade från högskolan läsåret 2002/03 The Entrance to the Labour Market I korta drag Utrikes födda hade svårare att få

Läs mer

Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010

Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010 Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010 Innehållsförteckning Inledning... 1 Resultat... 1 Hippologprogrammet... 2 Arbetsliv... 3 Fortbildning... 6 Information... 7 Sammanfattning...

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Göteborgsakademiker 2006

Göteborgsakademiker 2006 Göteborgsakademiker 2006 Arbetssituation och syn på utbildningen bland unga akademiker Ulrika Andersson 1 Inledning 3 Om undersökningen 4 Läsanvisning 5 Vilka är Göteborgsakademikerna? 6 Göteborgsakademikernas

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 BAS: HAFT KONTAKT OVÄGT 5542 5000 96 232 200 5000 528 Fr1a. Kön Man 51 51c 26 44c 64bcd 51 49 Kvinna 49 49e 74bde 56e 36 49 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 3 5

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 49c 27 42c 59bcd 49 45 Kvinna 51 51e 73bde 58e 41 51 55 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11cd 3 4 9cd 11g 6 25-34 år 18 18c 10 16 15 18g 14 35-44 år 19

Läs mer

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998.

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998. Uppföljnings- och Alumni-undersökning bland personer som tagit doktorsexamen vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998 Resultatrapport 2006-04-28 Skrivkraft Magnus Lindgren Uppföljnings- och Alumni-undersökning

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Arbetssituation och syn på utbildningen bland. Joseph Schaller och Josefine Sternvik

Arbetssituation och syn på utbildningen bland. Joseph Schaller och Josefine Sternvik AVDELNINGEN FÖR ANALYS OCH UT VÄRDERING KRI STIN EBERG DA L S L ÅNG E Göteborgsakademiker 2010 TJ Ä Ö RN D M Göteborgs universitets alumner SAH LG RE NS KA UK HU SE T MÖL Joseph Schaller och Josefine Sternvik

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet

Civilingenjörsprogrammet Civilingenjörsprogrammet Inriktning: Informationsteknologi En enkätundersökning riktad till studenter examinerade åren 2001-2002 Kvalitet och utvärdering Anna Danielsson Februari 2005 2 INNEHÅLL 1. Bakgrund

Läs mer

Juris kandidatprogrammet. En enkätundersökning riktad till studenter med juris kandidatexamen 2002-2003

Juris kandidatprogrammet. En enkätundersökning riktad till studenter med juris kandidatexamen 2002-2003 Juris kandidatprogrammet En enkätundersökning riktad till studenter med juris kandidatexamen 2002-2003 Kvalitet och utvärdering Mikaela Staaf Januari 2006 INNEHÅLL 1. Bakgrund och syfte 5 2. Undersökningsgruppen

Läs mer

Anställa eller anställas

Anställa eller anställas Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker Spelet

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Information den 19/10 2012 CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Skall vara på 20 veckor heltid inklusive rapportskrivning Skall vara en fördjupning på er specialisering

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa PILOTSTUDIE ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 7 ARBETSKOPIA

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa PILOTSTUDIE ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 7 ARBETSKOPIA KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa PILOTSTUDIE ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 7 För- och efternamn: Kod: Datum: Skola: Klass: Var vänlig besvara nedanstående frågor med

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 RAPPORT 1(10) hetsstöd 2014-02-03 AVN 2014/0033-2 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Mall antagen av SFN den 3 september (11)

Mall antagen av SFN den 3 september (11) 1 (11) GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Upprättad (datum): Reviderad (datum): ACKUMULERAD INDIVIDUELL STUDIEPLAN * FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I VID (ämne) (institution) Personuppgifter

Läs mer

Resultat av den alumnundersökning som genomfördes hösten 2012. Alumnundersökning. Webbredaktörsprogrammet 2009 campus och distans

Resultat av den alumnundersökning som genomfördes hösten 2012. Alumnundersökning. Webbredaktörsprogrammet 2009 campus och distans Resultat av den alumnundersökning som genomfördes hösten 2012 Alumnundersökning Webbredaktörsprogrammet 2009 campus och distans Alen Doracic 2013-03-11 1 Innehåll Innehåll... 2 1. Inledning... 4 Urval

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 842 358 285 313 542 633 247 248 174 195 3839 22 9 7 8 14 16 6 6 5 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 3949

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumnundersökning 2013 Miljövetenskaplig utbildning Centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

VT15-1MT016-7,5hp-Växjö-50%-Campus

VT15-1MT016-7,5hp-Växjö-50%-Campus VT15-1MT016-7,5hp-Växjö-50%-Campus : Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 12 (85,7%) Ganska bra 2 (,3%) Ganska dålig 0 (0,0%) Mycket dålig

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 2474 1364 56** 871 1192 993 524 202 1154 1717 893 949 377 2138 329 3839 64 36 1** 23 31 26 14

Läs mer

I korta drag På grund av ett antal felaktiga värden i tabell 3 och tabell 4 har en revidering av denna publikation skett.

I korta drag På grund av ett antal felaktiga värden i tabell 3 och tabell 4 har en revidering av denna publikation skett. UF 86 SM 0801 Inträdet på arbetsmarknaden, korrigerad 2008-12- 01 Enkätundersökning våren 2008 bland avgångna från gymnasieskolan läsåret 2004/05 The Entrance to the Labour Market I korta drag På grund

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE kupolstudien.se Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Information från CSN Folkhögskolor 2015 Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Innehåll Längsta tid och tidigare utbildning - Studiebakgrund för utländska studerande Nya regler kring högre bidraget Återkvalificering

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen 1. Kön? Man Kvinna 2. Ålder? < 20 36-40 21-25 41-45 26-30 46-50 31-35 51< 3. Är Du av utomnordiskt ursprung? 4. Civilstånd? Lever ensam / ensamstående

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer