VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7 Interna informationskällor, grupper och aktiviteter sidan 7 Fritidsverksamheten sidan 8-9 Slutord sidan 10 Resultatrapport sidan Balansrapport sidan 13 Revisionsberättelse sidan 14 2

3 Årsmöte år 2015 Årsmötet för FUB (För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Malmö äger rum den 8 mars år 2015 klockan i Föreningen Paraplyets lokal, Industrigatan 33. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Dagordningen fastställs 3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av sekreterare för årsmötets protokoll 6. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll samt vid behov rösträknare. 7. Verksamhetsberättelse för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Val av; 11. a) tre (3) ordinarie styrelseledamöter på 2 år 12. b) en (1) ordinarie styrelseledamot, fyllnadsval 1 år 13. c) två (2) suppleanter på 1 år d) två (2) revisorer på 1 år e) två (2) revisorsuppleanter på 1 år f) valberedning på 1 år 14. Val av styrelseledamot till FUB Skåne 15. Val av representant till Inre Ringen. 16. Val av representant till Södra Regionen Klippan 17. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma. 18. Val av ombud till FUB Skånes ombudsmöte. 19. Mötets avslutande Malmö i mars år 2015 Styrelsen för FUB Malmö 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Malmö får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014: Vid årsskiftet 2014/2015 hade föreningen totalt 401 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 210 kr för enskild medlem och 50 kr för varje ytterligare familjemedlem, boende på samma adress. Av medlemsavgiften betalas 111 respektive 50 kr till Riksförbund/Länsförbund Skåne. Samtliga enskilda medlemmar har fått tidningen Unik, samt FUB Malmö: s eget lokala nyhetsblad FUB Pressen. Föreningens styrelse har under år 2014 haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Styrelseledamöter Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Ing-Britt Persson Magnus Bååth (avgick vt-14) Berit Malmberg Styrelsesuppleanter Sandra Persson Styrelsen har under år 2014 haft 9 protokollförda sammanträden. Övriga av föreningen valda funktionärer Adjungerad Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Ann-Margret Kron, Sekreterare och Kassör Allan Hedlund Jens Mortensen Vibeke Lindkvist Arne Brandes Ann-Margret Kron Solveig Bååth (avgick vt-14) 4

5 Kommittéer och deras sammankallande, arbetsgrupper samt representanter Ansvarig för: FUB Pressen Ann-Margret Kron Föreningens arbetsgrupper för särskilda frågor: Barnverksamheten: Boendefrågor: Daglig verksamhet: LSS Ålderspensionärsgrupp: Habiliteringen Skola Kolloverksamhet och korttidshem Lättläst Kirsebergsdansen Vakant Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Ann-Margret Kron Eda Skara Vakant Vakant Ann-Britt Nordström Magnus Bååth/Gudrun Lindström/Styrelsen Föreningens representanter: FUB Skåne: Förbundsstämman, ombud och ersättare HSO: Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Jeanette Fridh Magnus Bååth Ann-Britt Nordström HISO Malmö stads råd för funktionshinderfrågor MIP Kontaktperson för personer med utvecklingsstörning i Malmö stad och Klippan Inre Ringen, Skåne: Ann-Britt Nordström Patrik Nordström Ann-Britt Nordström Ing-Britt Persson Lars Olof Olsson Lars Olof Olsson 5

6 Extern information och samarbete Sociala Resursförvaltningen Jeanette Fridh och Ing-Britt Persson har träffat Nidal Al-Mudafar för att diskutera frågor som rör anställning av konsulent, aktiviteter och samverkan. Koloniverksamhet Här får vi enbart skriftlig information om sommarens koloniverksamhet. FUB Skåne Vår ordförande Jeanette Fridh har varit Malmö: s ombud i FUB Skåne. HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation) HSO är en paraplyorganisation som arbetar för att höja kvalitén för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Deras uppgift är att bevaka, samordna och driva frågor som är gemensamma för huvuddelen av deras medlemsorganisationer/föreningar. Vår representant har varit Ann-Britt Nordström och Magnus Bååth. Ann-Margret Kron har varit deras representant i arbetsgruppen Booking hos Fritidsförvaltningen. Malmö stads råd för funktionshinderfrågor Ann-Britt Nordström är vår representant i rådet och även sittande i AU. Förordnandet gäller för Ann-Britt samma som för de politiska representanterna d.v.s. 4 år och går ut Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i Malmö stad och politiska företrädare för Malmö stad. De är remissorgan för ärenden såsom t.ex. Gemensamma lokaler för handikappföreningar i Malmö stad. Rådet har även ett samarbete med Köpenhamns handikappråd. Inre Ringen Lars Olof Olsson har tillsammans med handledare deltagit som vår representant vid deras möten. I Inre Ringen deltar personer med utvecklingsstörning från hela Skåne. Lättläst Arbetsgruppen, för att sprida information om Lättläst samt att anordna högläsning har träffats 2 ggr under året. Verksamheten med högläsning på stadsbiblioteket och fyra olika dagliga verksamheter har sammanlagt haft 10 träffar under året. I arbetsgruppen har Ann-Britt Nordström från FUB deltagit samt bibliotekarie, personal från gruppbostad och daglig verksamhet. MIP (Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation) Fortlöpande information har skickats till FUB som är medlem i nämnd organisation. HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö) Detta är en unik paraplyorganisation som bildades De samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning. Vi är medlemmar och Ann-Britt Nordström samt Patrik Nordström har varit våra representanter vid deras årsmöte. 6

7 Riks FUB och Klippan Riksförbundet har kontaktats vid behov av t.ex. juridiskt förtydligande. Lars Olof Olsson är FUB Malmö: s språkrör i Klippan samt hedersledamot och ledamot i valberedningen i Riks FUB. Föreningen Paraplyet Föreningen Paraplyet bildades vid föreningens första årsmöte 27 mars Man valde att fortsätta kalla föreningen det namn som blev arbetsnamn under projektet Paraplyet med logga föreställande ett paraply. Föreningen Paraplyet representerar 14 föreningar med cirka medlemmar i Malmö och bildades för att tillmötesgå behovet av gemensamma lokaler för organisationer inom funktionsnedsättningsområdet. Föreningen Paraplyets uppgift är att ansvara för den gemensamma lokalen och aktivt arbeta för god sammanhållning mellan de 14 medlemsföreningarna som ingår i Paraplyet och som delar lokalen i Malmö. För driften kommer föreningen varje år att ansöka om verksamhetsbidrag hos sociala resursnämnden. Fördelarna med samlokaliseringen är bland annat att en mindre del av föreningarnas bidrag från nämnden behöver användas till hyreskostnader. Föreningen flyttade in i lokalerna på Industrigatan 33 november/december Interna informationskällor, grupper och aktiviteter Expeditionen Beträffande konsulentanställningen är tyngdpunkten lagd på administrativt arbete för föreningen och att svara på frågor som medlemmar, anhöriga, LSS personal och myndigheter har, samt att stödja ledarna i deras arbete. Konsulenttjänsten bekostas till viss del av Malmö fritidsförvaltning. Konsulentbidraget grundar sig på antalet genomförda aktiviteter och medlemmar för föregående år och beviljas 1juli-30 juni följande år. Verksamhetsåret har vi ännu en gång fått söka och beviljats dispens för bidraget eftersom vi inte kom upp till 500 aktiviteter föregående verksamhetsår. Expeditionen flyttade från Fosievägen 6 till Industrigatan 33 i december. FUB Pressen Under året har FUB: s eget lokala medlemsblad kommit ut två gånger på vårterminen. Vi övergick därefter till digital information via vår hemsida sommaren Hemsidan uppdateras kontinuerligt med nyheter och information om våra aktiviteter. Stadsdelarna i Malmö stad är informerade och skall i sin tur ha informerat LSS boenden. Medlemmarna informerades i sista FUB Pressen och uppmanades hålla kontakt med vår hemsida. 7

8 Fritidsverksamheten Aktiviteter för familjer och barn Under året har FUB enbart kunnat disponera varmvattensbassängen på SUS Malmö höstterminen 2014, på grund av renovering av bassängen. Ansvarig ledare är Eda Skara. Musik och Allsång På onsdagskvällarna har ett troget 40-tal medlemmar tagits emot av våra ledare Johan Lindelöf, Hannes Wall och Madeleine Friberg som är musikstuderande på Malmö musikhögskola. Deltagarna är med och lyssnar, sjunger med, spelar och dansar. De har också några stående solosångare som gärna delar med sig av sina favoritlåtar. Vår ljudanläggning gör att det blir mer en konsertupplevelse för dem som kommer för att lyssna och en speciell upplevelse för dem som sjunger solo. Trivselonsdag Skapande kreativ verksamhet enskilt eller i grupp med färg och form i olika material. Det är en inspirerande verksamhet där ledarna Gudrun Lindström, Christina Engkvist och Birgitta Hedstigen hjälper ett 10-tal deltagare med att spela spel, lägga puzzel, rita/måla och göra ngt trevligt till våra högtider. Det diskuteras också veckans händelser som särskilt berört våra medlemmar. De har också musikalisk underhållning eftersom de är i samma lokal som musik och allsång. Ledarna fixar även tillsammans med några av deltagarna fika till pausen, där hjälps de åt med både för- och efterarbetet vilket är en viktig social träning. Bak och mat Ledaren Ann-Margret Kron bakar och lagar mat på tisdagskvällarna tillsammans med ett tiotal deltagare i daglig verksamhets lokal Tolvan. Aktiviteten innebär både en social träning att lära sig arbeta i grupp men även att individuellt få träna att göra olika saker som krävs i ett kök. Tillsammans har vi sen avnjutit vad vi åstadkommit. Gympa med ABBA Vår ledare Pia Ekelund har ABBA-gympa på måndagskvällar där ett 15-tal deltagare gympar till ABBA-musik ur högtalarna med hela kroppen oavsett om de står eller sitter. Ledaren har med stor entusiasm och glädje fått gruppen att kombinera deras förtjusning i ABBA: s musik och mjuk gymnastik. Deltagarna är från 14 år och upp till 70+ som alla deltar med entusiasm och har skoj tillsammans. Ålderspensionärsgruppen Pensionärsklubben är en grupp på 6-8 personer har fortsatt att träffas varje onsdag fm. i Reumatikerföreningens lokal på Hermansgatan. Ledarna Barbro Sjöstedt, Christel Pfrien och Gudrun Lindström får våra deltagare att rita/måla, puzzla, spela spel och trä pärlor. Till storhelgerna gör de påsk- och julpynt. De som inte vill pyssla ser film istället. Träffarna avslutas alltid med god fika och ofta lite allsång som uppskattas väldigt mycket. 8

9 Fritidsledarna Styrelsen har haft 1 möte med ledarna för att informera om hur verksamheten planerades framöver. Konsulenten har haft kontakt med alla ledarna för gemensamt informationsbyte under året. Söndags café Under vårterminen har vi haft söndags café 1 söndag i månaden utan någon föranmälan. Här umgås vi, pysslar, spelar spel eller dansar till musik från cd-spelaren eller från någon som spelar live. Vi erbjuder fika till självkostnadspris och har en trevlig stund tillsammans. Alla är välkomna oavsett om man är medlem eller inte. Ansvarig ledare för café gruppen har varit Magnus Bååth. Kulturgruppen Är samlingsnamnet för de aktiviteter som erbjuder medlemmarna i alla åldrar syn-, hörselrörelse- eller smakupplevelser på fritiden och som även ger en viktig social gemenskap. Musik på Kirseberg Gudrun Lindström, Jeanette Fridh och Ing-Britt Persson har under året ansvarat för totalt 8 musikkvällar. De är välbesökta av medlemmar, personal, anhöriga och assistenter. Bytet av dag från torsdagar till fredagar har slagit väl ut. Detta är ett populärt arrangemang som säkert gett FUB ett tillskott av nya medlemmar. Ett stort tack också till anhöriga som under året varit till ovärderlig hjälp. Skånerock är en återkommande festkväll som arrangeras av fritidsledarutbildningen vid Eslövs folkhögskola. Även i år var arrangemanget på Dammstorps gård utanför Lund. Tyvärr fick vi inte ihop en busslast så vi var tvungna att ställa in resan. Svårigheten att få ihop en busslast är att Dammstorps gård ligger så nära Malmö att det är lätt att ta sig dit på egen hand. Till Sommarsol, ett handikappsanpassat smultronställe i Vejbystrand åkte vi med en busslast glada deltagare en lördag i början av juni. Som vanligt så fick vi en fin dag tillsammans där vi kunde njuta av både promenader vid havet, bad i varmvattensbassäng inomhus och en god lunchbuffé. Det var en grupp nöjda deltagare som avslutade resan i Malmö igen sen eftermiddag. Påskfest Annandag Påsk anordnade vi en Påskfest på Restaurang Tuppen i Malmö. Vår duktige musiker Mikael Hemingsson underhöll oss med levande musik. Vi blev närmare 60 personer som träffades där. Ett uppskattat arrangemang som vi hoppas kunna göra om igen. Halloweenfest Söndag 2: e november anordnade vi en halloweenfest på Restaurang Tuppen i Malmö. Närmare 65 personer kände sig kallade och många var utklädda med skräckinspirerade målningar i ansiktena. Lill-Arnes orkester underhöll och det var ett flertal medlemmar som fick sjunga på scenen. Ett mycket uppskattat arrangemang med många glada skratt som vi hoppas blir återkommande. 9

10 Övrigt Arbetet med att lyssna av önskemål från våra medlemmar om aktiviteter fortsätter, så att vi kan behålla konsulentbidraget även fortsättningsvis. År 2014 har, liksom året innan, inneburit förändringar i föreningen. På grund av flera års ansträngd budget så beslöt styrelsen 2013 att göra ett antal förändringar för att dra ned på omkostnaderna under ett antal år. Ett av flera beslut var 2014 att gå med i projektet gemensamt lokaler för ideella föreningar inom funktionshinderområdet. Många är det som söker fonder och bidrag, vilket gör att det blir allt fler som får dela på befintliga sådana. Dock fortsätter vi att leta och söka fondmedel för vår verksamhet. Det blir än mer angeläget att föreningen, dess styrelse och medlemmar inför framtiden ställer frågan om föreningens inriktning och verksamhetsområde. På vilket sätt vill våra medlemmar att vi skall verka för dem? Det har trots förändringar och ekonomiskt kalla vindar varit ett positivt år med många positiva kontakter med medlemmar och anhöriga, vars värme och glädje berikar föreningen. Styrelsen vill speciellt TACKA de som under år 2014 arbetat i föreningens aktiviteter och för omsorgen till deltagarna. Ledarnas personliga omtanke om var och en och den glädje i arbetet på FUB som ledarna utstrålar betyder mycket för FUB: s ansikte utåt. Styrelsen vill också tacka dem som engagerat sig i föreningens arbete både i stort och i smått och de som på olika sätt har hjälpt till vid aktiviteter och arrangemang. Föreningens balans- och resultaträkning redovisas separat. Styrelsen framställer till årsmötet att det uppkomna resultatet ,64 kr överförs i ny räkning. Malmö i mars 2015 Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Ing-Britt Persson Berit Malmberg Magnus Bååth Sandra Persson 10

11 11

12 FUB i Malmö Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Perioden Tot fg år Intäkter Klass Medlemsavgifter , ,00 S:a Klass , ,00 Klass Bidrag från Fonder etc , ,00 S:a Klass , ,00 Fakturerade kostnader 3650 Intäkter Regelbundna aktiviteter , , Intäkter Söndagskafé 1 052, , Int Kirseberg , ,00 S:a Fakturerade kostnader , ,00 Intäktskorrigeringar 3710 Intäkter Medlemssammankom , ,00 S:a Intäktskorrigeringar , ,00 Erhållna bidrag 3920 Kommunalt Grundbidrag 0, , Kommunalt Aktivitetsstöd , , Kommunalt Lokalkostn.bidr , , Kommunalt Konsulentbidrag , , Kommunalt Organisationsbidrag , , Övr ersättn och intäkter 0, , Intäkter Mona W dbo 0, , Minnesgåvor Britta Bahrmark 4 500,00 0,00 S:a Erhållna bidrag , ,16 S:a Intäkter , ,16 Direkta kostnader 4010 FUB Pressen , , Div Årsavgifter -700,00-700, Lättläst projekt 0,00-104, Repres.uppvaktn. och kondoleans -221, , Kurser o Konferenser -300,00 0, Div kost Fritidskurser , , Kostnader Söndagskafé -457,00-663, Utg Kirseberg , , Årsstämma , , Medlemssammankomster (Kostn.) , , Styrelsesammankomster ,00-950, Div utg f verksamheten , ,00 S:a Direkta kostnader , ,83 Bruttovinst , ,33 Personalkostnader 5010 Löner o Arvoden , , Bilersättning och parkeringsavgifter ,00-320, Sociala avgifter , , KP Försäkringar , , Div Personalkostnader , ,00 S:a Personalkostnader , ,50 Övriga kostnader 6010 Lokalhyra , , Städkostnad 0, , El o Vatten -100, , Mindre Inventarier ,00-99, Övr kostnader hyrd lokal 0, , Kontorsmaterial , , Telefonkostnader , , Porto , ,00

13 FUB i Malmö Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Perioden Tot fg år 6860 Datorrelaterade kostnader 0, , Särskild löneskatt , , Bankkostnader -950, , Övr kostnader , ,00 S:a Övriga kostnader , ,50 Resultat före avskrivningar , ,67 Resultat efter avskrivningar , ,67 Finansiella intäkter 8010 Avkastning värdepapper 8 295, , Ränteintäkter 53,75 217, Räntor Skattemyndigheten 0,00 6,00 S:a Finansiella intäkter 8 348, ,36 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,31 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,31 Resultat före skatt , ,31 Nettoresultat , , Redovisat resultat , ,31

14 FUB i Malmö Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa 9 616, , , Diverse Handkassor 1 550, ,00 0, Plusgiro , , , För.Sparb , , , Swedb Placeringskt , ,36-146,25 71, Skattekonto 0,00 18,00 18, Sw. Liquity fund , , , Diverse fordringar 1 690, ,00 0, Förutbetalda hyror 3 300, ,00 0,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,39 Anläggningstillgångar 1632 Svenska Obligationsfonden ,00 0, , Inventarier ,10 0, , Ack avskrivn inventarier ,10 0, ,10 S:a Anläggningstillgångar ,00 0, ,00 S:A TILLGÅNGAR , , ,39 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2110 Diverse skulder , , , Leverantörsskulder , , , Upplupna sociala avgifter , , , Personalens källskatt , , , Förskott avseende nästa år , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 Långfristiga skulder 2720 Fond Inga Palmés dbo ,31 0, , Fond Ove Grevlund ,53 0, , Fond Elsa Fälts dbo ,00 0, , Fond Margot Jonssons dbo ,37 0, , Ack. uttnyttjande Inga Palmé fond ,31 0, , Ack. utnyttjande Ove Grevlund fond ,53 0, , Ack. utnyttjande Elsa Fält fond ,00 0, , Ack. utnyttjande Margot Jonsson fond ,37 0, ,37 S:a Långfristiga skulder ,00 0, ,00 Obeskattade reserver 2810 Reserverade Medel ,00 0, ,00 S:a Obeskattade reserver ,00 0, ,00 S:a Skulder , , ,00 Eget kapital 2910 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,64 S:a Eget kapital , , ,61 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,39 BERÄKNAT RESULTAT -0,00-0,00-0,00

15

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall.

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. 1. Mötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte. 4. Val av

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge bildades 21 juni 2011. Verksamhetsåret 2015 lyckades föreningen genomföra väldigt många bra arrangemang och vi är stolta

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen Medlemsinfo Januari 2015 För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen Aktiviteter Föreningens årsmöte 2015 Tid: onsdag den 11 februari

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009

ÅRSREDOVISNING  2009 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2009 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande.

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

S:a Rörelseintäkter mm , ,00

S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Satelliten ek förening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 14-03-04 Preliminär Räkenskapsår: 13-01-01-13-12-31 Senaste vernr: A128 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-01-01-13-12-31 Perioden Period

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016 1 Årsmötets öppnande och parentation 2 Val av ordförande för årsmötet 3 Val av sekreterare för årsmötet 4 Val av 2 justerare för årsmötesprotokollet 5 Upprättande och

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer