VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7 Interna informationskällor, grupper och aktiviteter sidan 7 Fritidsverksamheten sidan 8-9 Slutord sidan 10 Resultatrapport sidan Balansrapport sidan 13 Revisionsberättelse sidan 14 2

3 Årsmöte år 2015 Årsmötet för FUB (För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Malmö äger rum den 8 mars år 2015 klockan i Föreningen Paraplyets lokal, Industrigatan 33. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Dagordningen fastställs 3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av sekreterare för årsmötets protokoll 6. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll samt vid behov rösträknare. 7. Verksamhetsberättelse för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Val av; 11. a) tre (3) ordinarie styrelseledamöter på 2 år 12. b) en (1) ordinarie styrelseledamot, fyllnadsval 1 år 13. c) två (2) suppleanter på 1 år d) två (2) revisorer på 1 år e) två (2) revisorsuppleanter på 1 år f) valberedning på 1 år 14. Val av styrelseledamot till FUB Skåne 15. Val av representant till Inre Ringen. 16. Val av representant till Södra Regionen Klippan 17. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma. 18. Val av ombud till FUB Skånes ombudsmöte. 19. Mötets avslutande Malmö i mars år 2015 Styrelsen för FUB Malmö 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Malmö får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014: Vid årsskiftet 2014/2015 hade föreningen totalt 401 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 210 kr för enskild medlem och 50 kr för varje ytterligare familjemedlem, boende på samma adress. Av medlemsavgiften betalas 111 respektive 50 kr till Riksförbund/Länsförbund Skåne. Samtliga enskilda medlemmar har fått tidningen Unik, samt FUB Malmö: s eget lokala nyhetsblad FUB Pressen. Föreningens styrelse har under år 2014 haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Styrelseledamöter Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Ing-Britt Persson Magnus Bååth (avgick vt-14) Berit Malmberg Styrelsesuppleanter Sandra Persson Styrelsen har under år 2014 haft 9 protokollförda sammanträden. Övriga av föreningen valda funktionärer Adjungerad Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Ann-Margret Kron, Sekreterare och Kassör Allan Hedlund Jens Mortensen Vibeke Lindkvist Arne Brandes Ann-Margret Kron Solveig Bååth (avgick vt-14) 4

5 Kommittéer och deras sammankallande, arbetsgrupper samt representanter Ansvarig för: FUB Pressen Ann-Margret Kron Föreningens arbetsgrupper för särskilda frågor: Barnverksamheten: Boendefrågor: Daglig verksamhet: LSS Ålderspensionärsgrupp: Habiliteringen Skola Kolloverksamhet och korttidshem Lättläst Kirsebergsdansen Vakant Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Ann-Margret Kron Eda Skara Vakant Vakant Ann-Britt Nordström Magnus Bååth/Gudrun Lindström/Styrelsen Föreningens representanter: FUB Skåne: Förbundsstämman, ombud och ersättare HSO: Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Jeanette Fridh Magnus Bååth Ann-Britt Nordström HISO Malmö stads råd för funktionshinderfrågor MIP Kontaktperson för personer med utvecklingsstörning i Malmö stad och Klippan Inre Ringen, Skåne: Ann-Britt Nordström Patrik Nordström Ann-Britt Nordström Ing-Britt Persson Lars Olof Olsson Lars Olof Olsson 5

6 Extern information och samarbete Sociala Resursförvaltningen Jeanette Fridh och Ing-Britt Persson har träffat Nidal Al-Mudafar för att diskutera frågor som rör anställning av konsulent, aktiviteter och samverkan. Koloniverksamhet Här får vi enbart skriftlig information om sommarens koloniverksamhet. FUB Skåne Vår ordförande Jeanette Fridh har varit Malmö: s ombud i FUB Skåne. HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation) HSO är en paraplyorganisation som arbetar för att höja kvalitén för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Deras uppgift är att bevaka, samordna och driva frågor som är gemensamma för huvuddelen av deras medlemsorganisationer/föreningar. Vår representant har varit Ann-Britt Nordström och Magnus Bååth. Ann-Margret Kron har varit deras representant i arbetsgruppen Booking hos Fritidsförvaltningen. Malmö stads råd för funktionshinderfrågor Ann-Britt Nordström är vår representant i rådet och även sittande i AU. Förordnandet gäller för Ann-Britt samma som för de politiska representanterna d.v.s. 4 år och går ut Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i Malmö stad och politiska företrädare för Malmö stad. De är remissorgan för ärenden såsom t.ex. Gemensamma lokaler för handikappföreningar i Malmö stad. Rådet har även ett samarbete med Köpenhamns handikappråd. Inre Ringen Lars Olof Olsson har tillsammans med handledare deltagit som vår representant vid deras möten. I Inre Ringen deltar personer med utvecklingsstörning från hela Skåne. Lättläst Arbetsgruppen, för att sprida information om Lättläst samt att anordna högläsning har träffats 2 ggr under året. Verksamheten med högläsning på stadsbiblioteket och fyra olika dagliga verksamheter har sammanlagt haft 10 träffar under året. I arbetsgruppen har Ann-Britt Nordström från FUB deltagit samt bibliotekarie, personal från gruppbostad och daglig verksamhet. MIP (Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation) Fortlöpande information har skickats till FUB som är medlem i nämnd organisation. HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö) Detta är en unik paraplyorganisation som bildades De samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning. Vi är medlemmar och Ann-Britt Nordström samt Patrik Nordström har varit våra representanter vid deras årsmöte. 6

7 Riks FUB och Klippan Riksförbundet har kontaktats vid behov av t.ex. juridiskt förtydligande. Lars Olof Olsson är FUB Malmö: s språkrör i Klippan samt hedersledamot och ledamot i valberedningen i Riks FUB. Föreningen Paraplyet Föreningen Paraplyet bildades vid föreningens första årsmöte 27 mars Man valde att fortsätta kalla föreningen det namn som blev arbetsnamn under projektet Paraplyet med logga föreställande ett paraply. Föreningen Paraplyet representerar 14 föreningar med cirka medlemmar i Malmö och bildades för att tillmötesgå behovet av gemensamma lokaler för organisationer inom funktionsnedsättningsområdet. Föreningen Paraplyets uppgift är att ansvara för den gemensamma lokalen och aktivt arbeta för god sammanhållning mellan de 14 medlemsföreningarna som ingår i Paraplyet och som delar lokalen i Malmö. För driften kommer föreningen varje år att ansöka om verksamhetsbidrag hos sociala resursnämnden. Fördelarna med samlokaliseringen är bland annat att en mindre del av föreningarnas bidrag från nämnden behöver användas till hyreskostnader. Föreningen flyttade in i lokalerna på Industrigatan 33 november/december Interna informationskällor, grupper och aktiviteter Expeditionen Beträffande konsulentanställningen är tyngdpunkten lagd på administrativt arbete för föreningen och att svara på frågor som medlemmar, anhöriga, LSS personal och myndigheter har, samt att stödja ledarna i deras arbete. Konsulenttjänsten bekostas till viss del av Malmö fritidsförvaltning. Konsulentbidraget grundar sig på antalet genomförda aktiviteter och medlemmar för föregående år och beviljas 1juli-30 juni följande år. Verksamhetsåret har vi ännu en gång fått söka och beviljats dispens för bidraget eftersom vi inte kom upp till 500 aktiviteter föregående verksamhetsår. Expeditionen flyttade från Fosievägen 6 till Industrigatan 33 i december. FUB Pressen Under året har FUB: s eget lokala medlemsblad kommit ut två gånger på vårterminen. Vi övergick därefter till digital information via vår hemsida sommaren Hemsidan uppdateras kontinuerligt med nyheter och information om våra aktiviteter. Stadsdelarna i Malmö stad är informerade och skall i sin tur ha informerat LSS boenden. Medlemmarna informerades i sista FUB Pressen och uppmanades hålla kontakt med vår hemsida. 7

8 Fritidsverksamheten Aktiviteter för familjer och barn Under året har FUB enbart kunnat disponera varmvattensbassängen på SUS Malmö höstterminen 2014, på grund av renovering av bassängen. Ansvarig ledare är Eda Skara. Musik och Allsång På onsdagskvällarna har ett troget 40-tal medlemmar tagits emot av våra ledare Johan Lindelöf, Hannes Wall och Madeleine Friberg som är musikstuderande på Malmö musikhögskola. Deltagarna är med och lyssnar, sjunger med, spelar och dansar. De har också några stående solosångare som gärna delar med sig av sina favoritlåtar. Vår ljudanläggning gör att det blir mer en konsertupplevelse för dem som kommer för att lyssna och en speciell upplevelse för dem som sjunger solo. Trivselonsdag Skapande kreativ verksamhet enskilt eller i grupp med färg och form i olika material. Det är en inspirerande verksamhet där ledarna Gudrun Lindström, Christina Engkvist och Birgitta Hedstigen hjälper ett 10-tal deltagare med att spela spel, lägga puzzel, rita/måla och göra ngt trevligt till våra högtider. Det diskuteras också veckans händelser som särskilt berört våra medlemmar. De har också musikalisk underhållning eftersom de är i samma lokal som musik och allsång. Ledarna fixar även tillsammans med några av deltagarna fika till pausen, där hjälps de åt med både för- och efterarbetet vilket är en viktig social träning. Bak och mat Ledaren Ann-Margret Kron bakar och lagar mat på tisdagskvällarna tillsammans med ett tiotal deltagare i daglig verksamhets lokal Tolvan. Aktiviteten innebär både en social träning att lära sig arbeta i grupp men även att individuellt få träna att göra olika saker som krävs i ett kök. Tillsammans har vi sen avnjutit vad vi åstadkommit. Gympa med ABBA Vår ledare Pia Ekelund har ABBA-gympa på måndagskvällar där ett 15-tal deltagare gympar till ABBA-musik ur högtalarna med hela kroppen oavsett om de står eller sitter. Ledaren har med stor entusiasm och glädje fått gruppen att kombinera deras förtjusning i ABBA: s musik och mjuk gymnastik. Deltagarna är från 14 år och upp till 70+ som alla deltar med entusiasm och har skoj tillsammans. Ålderspensionärsgruppen Pensionärsklubben är en grupp på 6-8 personer har fortsatt att träffas varje onsdag fm. i Reumatikerföreningens lokal på Hermansgatan. Ledarna Barbro Sjöstedt, Christel Pfrien och Gudrun Lindström får våra deltagare att rita/måla, puzzla, spela spel och trä pärlor. Till storhelgerna gör de påsk- och julpynt. De som inte vill pyssla ser film istället. Träffarna avslutas alltid med god fika och ofta lite allsång som uppskattas väldigt mycket. 8

9 Fritidsledarna Styrelsen har haft 1 möte med ledarna för att informera om hur verksamheten planerades framöver. Konsulenten har haft kontakt med alla ledarna för gemensamt informationsbyte under året. Söndags café Under vårterminen har vi haft söndags café 1 söndag i månaden utan någon föranmälan. Här umgås vi, pysslar, spelar spel eller dansar till musik från cd-spelaren eller från någon som spelar live. Vi erbjuder fika till självkostnadspris och har en trevlig stund tillsammans. Alla är välkomna oavsett om man är medlem eller inte. Ansvarig ledare för café gruppen har varit Magnus Bååth. Kulturgruppen Är samlingsnamnet för de aktiviteter som erbjuder medlemmarna i alla åldrar syn-, hörselrörelse- eller smakupplevelser på fritiden och som även ger en viktig social gemenskap. Musik på Kirseberg Gudrun Lindström, Jeanette Fridh och Ing-Britt Persson har under året ansvarat för totalt 8 musikkvällar. De är välbesökta av medlemmar, personal, anhöriga och assistenter. Bytet av dag från torsdagar till fredagar har slagit väl ut. Detta är ett populärt arrangemang som säkert gett FUB ett tillskott av nya medlemmar. Ett stort tack också till anhöriga som under året varit till ovärderlig hjälp. Skånerock är en återkommande festkväll som arrangeras av fritidsledarutbildningen vid Eslövs folkhögskola. Även i år var arrangemanget på Dammstorps gård utanför Lund. Tyvärr fick vi inte ihop en busslast så vi var tvungna att ställa in resan. Svårigheten att få ihop en busslast är att Dammstorps gård ligger så nära Malmö att det är lätt att ta sig dit på egen hand. Till Sommarsol, ett handikappsanpassat smultronställe i Vejbystrand åkte vi med en busslast glada deltagare en lördag i början av juni. Som vanligt så fick vi en fin dag tillsammans där vi kunde njuta av både promenader vid havet, bad i varmvattensbassäng inomhus och en god lunchbuffé. Det var en grupp nöjda deltagare som avslutade resan i Malmö igen sen eftermiddag. Påskfest Annandag Påsk anordnade vi en Påskfest på Restaurang Tuppen i Malmö. Vår duktige musiker Mikael Hemingsson underhöll oss med levande musik. Vi blev närmare 60 personer som träffades där. Ett uppskattat arrangemang som vi hoppas kunna göra om igen. Halloweenfest Söndag 2: e november anordnade vi en halloweenfest på Restaurang Tuppen i Malmö. Närmare 65 personer kände sig kallade och många var utklädda med skräckinspirerade målningar i ansiktena. Lill-Arnes orkester underhöll och det var ett flertal medlemmar som fick sjunga på scenen. Ett mycket uppskattat arrangemang med många glada skratt som vi hoppas blir återkommande. 9

10 Övrigt Arbetet med att lyssna av önskemål från våra medlemmar om aktiviteter fortsätter, så att vi kan behålla konsulentbidraget även fortsättningsvis. År 2014 har, liksom året innan, inneburit förändringar i föreningen. På grund av flera års ansträngd budget så beslöt styrelsen 2013 att göra ett antal förändringar för att dra ned på omkostnaderna under ett antal år. Ett av flera beslut var 2014 att gå med i projektet gemensamt lokaler för ideella föreningar inom funktionshinderområdet. Många är det som söker fonder och bidrag, vilket gör att det blir allt fler som får dela på befintliga sådana. Dock fortsätter vi att leta och söka fondmedel för vår verksamhet. Det blir än mer angeläget att föreningen, dess styrelse och medlemmar inför framtiden ställer frågan om föreningens inriktning och verksamhetsområde. På vilket sätt vill våra medlemmar att vi skall verka för dem? Det har trots förändringar och ekonomiskt kalla vindar varit ett positivt år med många positiva kontakter med medlemmar och anhöriga, vars värme och glädje berikar föreningen. Styrelsen vill speciellt TACKA de som under år 2014 arbetat i föreningens aktiviteter och för omsorgen till deltagarna. Ledarnas personliga omtanke om var och en och den glädje i arbetet på FUB som ledarna utstrålar betyder mycket för FUB: s ansikte utåt. Styrelsen vill också tacka dem som engagerat sig i föreningens arbete både i stort och i smått och de som på olika sätt har hjälpt till vid aktiviteter och arrangemang. Föreningens balans- och resultaträkning redovisas separat. Styrelsen framställer till årsmötet att det uppkomna resultatet ,64 kr överförs i ny räkning. Malmö i mars 2015 Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Ing-Britt Persson Berit Malmberg Magnus Bååth Sandra Persson 10

11 11

12 FUB i Malmö Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Perioden Tot fg år Intäkter Klass Medlemsavgifter , ,00 S:a Klass , ,00 Klass Bidrag från Fonder etc , ,00 S:a Klass , ,00 Fakturerade kostnader 3650 Intäkter Regelbundna aktiviteter , , Intäkter Söndagskafé 1 052, , Int Kirseberg , ,00 S:a Fakturerade kostnader , ,00 Intäktskorrigeringar 3710 Intäkter Medlemssammankom , ,00 S:a Intäktskorrigeringar , ,00 Erhållna bidrag 3920 Kommunalt Grundbidrag 0, , Kommunalt Aktivitetsstöd , , Kommunalt Lokalkostn.bidr , , Kommunalt Konsulentbidrag , , Kommunalt Organisationsbidrag , , Övr ersättn och intäkter 0, , Intäkter Mona W dbo 0, , Minnesgåvor Britta Bahrmark 4 500,00 0,00 S:a Erhållna bidrag , ,16 S:a Intäkter , ,16 Direkta kostnader 4010 FUB Pressen , , Div Årsavgifter -700,00-700, Lättläst projekt 0,00-104, Repres.uppvaktn. och kondoleans -221, , Kurser o Konferenser -300,00 0, Div kost Fritidskurser , , Kostnader Söndagskafé -457,00-663, Utg Kirseberg , , Årsstämma , , Medlemssammankomster (Kostn.) , , Styrelsesammankomster ,00-950, Div utg f verksamheten , ,00 S:a Direkta kostnader , ,83 Bruttovinst , ,33 Personalkostnader 5010 Löner o Arvoden , , Bilersättning och parkeringsavgifter ,00-320, Sociala avgifter , , KP Försäkringar , , Div Personalkostnader , ,00 S:a Personalkostnader , ,50 Övriga kostnader 6010 Lokalhyra , , Städkostnad 0, , El o Vatten -100, , Mindre Inventarier ,00-99, Övr kostnader hyrd lokal 0, , Kontorsmaterial , , Telefonkostnader , , Porto , ,00

13 FUB i Malmö Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Perioden Tot fg år 6860 Datorrelaterade kostnader 0, , Särskild löneskatt , , Bankkostnader -950, , Övr kostnader , ,00 S:a Övriga kostnader , ,50 Resultat före avskrivningar , ,67 Resultat efter avskrivningar , ,67 Finansiella intäkter 8010 Avkastning värdepapper 8 295, , Ränteintäkter 53,75 217, Räntor Skattemyndigheten 0,00 6,00 S:a Finansiella intäkter 8 348, ,36 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,31 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,31 Resultat före skatt , ,31 Nettoresultat , , Redovisat resultat , ,31

14 FUB i Malmö Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa 9 616, , , Diverse Handkassor 1 550, ,00 0, Plusgiro , , , För.Sparb , , , Swedb Placeringskt , ,36-146,25 71, Skattekonto 0,00 18,00 18, Sw. Liquity fund , , , Diverse fordringar 1 690, ,00 0, Förutbetalda hyror 3 300, ,00 0,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,39 Anläggningstillgångar 1632 Svenska Obligationsfonden ,00 0, , Inventarier ,10 0, , Ack avskrivn inventarier ,10 0, ,10 S:a Anläggningstillgångar ,00 0, ,00 S:A TILLGÅNGAR , , ,39 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2110 Diverse skulder , , , Leverantörsskulder , , , Upplupna sociala avgifter , , , Personalens källskatt , , , Förskott avseende nästa år , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 Långfristiga skulder 2720 Fond Inga Palmés dbo ,31 0, , Fond Ove Grevlund ,53 0, , Fond Elsa Fälts dbo ,00 0, , Fond Margot Jonssons dbo ,37 0, , Ack. uttnyttjande Inga Palmé fond ,31 0, , Ack. utnyttjande Ove Grevlund fond ,53 0, , Ack. utnyttjande Elsa Fält fond ,00 0, , Ack. utnyttjande Margot Jonsson fond ,37 0, ,37 S:a Långfristiga skulder ,00 0, ,00 Obeskattade reserver 2810 Reserverade Medel ,00 0, ,00 S:a Obeskattade reserver ,00 0, ,00 S:a Skulder , , ,00 Eget kapital 2910 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,64 S:a Eget kapital , , ,61 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,39 BERÄKNAT RESULTAT -0,00-0,00-0,00

15

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009

ÅRSREDOVISNING  2009 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2009 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist sandy, Joel Andersson ali, Anders Lindgren killbom, Simon

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer