VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7 Interna informationskällor, grupper och aktiviteter sidan 7 Fritidsverksamheten sidan 8-9 Slutord sidan 10 Resultatrapport sidan Balansrapport sidan 13 Revisionsberättelse sidan 14 2

3 Årsmöte år 2015 Årsmötet för FUB (För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Malmö äger rum den 8 mars år 2015 klockan i Föreningen Paraplyets lokal, Industrigatan 33. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Dagordningen fastställs 3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av sekreterare för årsmötets protokoll 6. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll samt vid behov rösträknare. 7. Verksamhetsberättelse för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Val av; 11. a) tre (3) ordinarie styrelseledamöter på 2 år 12. b) en (1) ordinarie styrelseledamot, fyllnadsval 1 år 13. c) två (2) suppleanter på 1 år d) två (2) revisorer på 1 år e) två (2) revisorsuppleanter på 1 år f) valberedning på 1 år 14. Val av styrelseledamot till FUB Skåne 15. Val av representant till Inre Ringen. 16. Val av representant till Södra Regionen Klippan 17. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma. 18. Val av ombud till FUB Skånes ombudsmöte. 19. Mötets avslutande Malmö i mars år 2015 Styrelsen för FUB Malmö 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Malmö får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014: Vid årsskiftet 2014/2015 hade föreningen totalt 401 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 210 kr för enskild medlem och 50 kr för varje ytterligare familjemedlem, boende på samma adress. Av medlemsavgiften betalas 111 respektive 50 kr till Riksförbund/Länsförbund Skåne. Samtliga enskilda medlemmar har fått tidningen Unik, samt FUB Malmö: s eget lokala nyhetsblad FUB Pressen. Föreningens styrelse har under år 2014 haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Styrelseledamöter Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Ing-Britt Persson Magnus Bååth (avgick vt-14) Berit Malmberg Styrelsesuppleanter Sandra Persson Styrelsen har under år 2014 haft 9 protokollförda sammanträden. Övriga av föreningen valda funktionärer Adjungerad Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Ann-Margret Kron, Sekreterare och Kassör Allan Hedlund Jens Mortensen Vibeke Lindkvist Arne Brandes Ann-Margret Kron Solveig Bååth (avgick vt-14) 4

5 Kommittéer och deras sammankallande, arbetsgrupper samt representanter Ansvarig för: FUB Pressen Ann-Margret Kron Föreningens arbetsgrupper för särskilda frågor: Barnverksamheten: Boendefrågor: Daglig verksamhet: LSS Ålderspensionärsgrupp: Habiliteringen Skola Kolloverksamhet och korttidshem Lättläst Kirsebergsdansen Vakant Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Jeanette Fridh, Ing-Britt Persson Ann-Margret Kron Eda Skara Vakant Vakant Ann-Britt Nordström Magnus Bååth/Gudrun Lindström/Styrelsen Föreningens representanter: FUB Skåne: Förbundsstämman, ombud och ersättare HSO: Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Jeanette Fridh Magnus Bååth Ann-Britt Nordström HISO Malmö stads råd för funktionshinderfrågor MIP Kontaktperson för personer med utvecklingsstörning i Malmö stad och Klippan Inre Ringen, Skåne: Ann-Britt Nordström Patrik Nordström Ann-Britt Nordström Ing-Britt Persson Lars Olof Olsson Lars Olof Olsson 5

6 Extern information och samarbete Sociala Resursförvaltningen Jeanette Fridh och Ing-Britt Persson har träffat Nidal Al-Mudafar för att diskutera frågor som rör anställning av konsulent, aktiviteter och samverkan. Koloniverksamhet Här får vi enbart skriftlig information om sommarens koloniverksamhet. FUB Skåne Vår ordförande Jeanette Fridh har varit Malmö: s ombud i FUB Skåne. HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation) HSO är en paraplyorganisation som arbetar för att höja kvalitén för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Deras uppgift är att bevaka, samordna och driva frågor som är gemensamma för huvuddelen av deras medlemsorganisationer/föreningar. Vår representant har varit Ann-Britt Nordström och Magnus Bååth. Ann-Margret Kron har varit deras representant i arbetsgruppen Booking hos Fritidsförvaltningen. Malmö stads råd för funktionshinderfrågor Ann-Britt Nordström är vår representant i rådet och även sittande i AU. Förordnandet gäller för Ann-Britt samma som för de politiska representanterna d.v.s. 4 år och går ut Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i Malmö stad och politiska företrädare för Malmö stad. De är remissorgan för ärenden såsom t.ex. Gemensamma lokaler för handikappföreningar i Malmö stad. Rådet har även ett samarbete med Köpenhamns handikappråd. Inre Ringen Lars Olof Olsson har tillsammans med handledare deltagit som vår representant vid deras möten. I Inre Ringen deltar personer med utvecklingsstörning från hela Skåne. Lättläst Arbetsgruppen, för att sprida information om Lättläst samt att anordna högläsning har träffats 2 ggr under året. Verksamheten med högläsning på stadsbiblioteket och fyra olika dagliga verksamheter har sammanlagt haft 10 träffar under året. I arbetsgruppen har Ann-Britt Nordström från FUB deltagit samt bibliotekarie, personal från gruppbostad och daglig verksamhet. MIP (Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation) Fortlöpande information har skickats till FUB som är medlem i nämnd organisation. HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö) Detta är en unik paraplyorganisation som bildades De samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning. Vi är medlemmar och Ann-Britt Nordström samt Patrik Nordström har varit våra representanter vid deras årsmöte. 6

7 Riks FUB och Klippan Riksförbundet har kontaktats vid behov av t.ex. juridiskt förtydligande. Lars Olof Olsson är FUB Malmö: s språkrör i Klippan samt hedersledamot och ledamot i valberedningen i Riks FUB. Föreningen Paraplyet Föreningen Paraplyet bildades vid föreningens första årsmöte 27 mars Man valde att fortsätta kalla föreningen det namn som blev arbetsnamn under projektet Paraplyet med logga föreställande ett paraply. Föreningen Paraplyet representerar 14 föreningar med cirka medlemmar i Malmö och bildades för att tillmötesgå behovet av gemensamma lokaler för organisationer inom funktionsnedsättningsområdet. Föreningen Paraplyets uppgift är att ansvara för den gemensamma lokalen och aktivt arbeta för god sammanhållning mellan de 14 medlemsföreningarna som ingår i Paraplyet och som delar lokalen i Malmö. För driften kommer föreningen varje år att ansöka om verksamhetsbidrag hos sociala resursnämnden. Fördelarna med samlokaliseringen är bland annat att en mindre del av föreningarnas bidrag från nämnden behöver användas till hyreskostnader. Föreningen flyttade in i lokalerna på Industrigatan 33 november/december Interna informationskällor, grupper och aktiviteter Expeditionen Beträffande konsulentanställningen är tyngdpunkten lagd på administrativt arbete för föreningen och att svara på frågor som medlemmar, anhöriga, LSS personal och myndigheter har, samt att stödja ledarna i deras arbete. Konsulenttjänsten bekostas till viss del av Malmö fritidsförvaltning. Konsulentbidraget grundar sig på antalet genomförda aktiviteter och medlemmar för föregående år och beviljas 1juli-30 juni följande år. Verksamhetsåret har vi ännu en gång fått söka och beviljats dispens för bidraget eftersom vi inte kom upp till 500 aktiviteter föregående verksamhetsår. Expeditionen flyttade från Fosievägen 6 till Industrigatan 33 i december. FUB Pressen Under året har FUB: s eget lokala medlemsblad kommit ut två gånger på vårterminen. Vi övergick därefter till digital information via vår hemsida sommaren Hemsidan uppdateras kontinuerligt med nyheter och information om våra aktiviteter. Stadsdelarna i Malmö stad är informerade och skall i sin tur ha informerat LSS boenden. Medlemmarna informerades i sista FUB Pressen och uppmanades hålla kontakt med vår hemsida. 7

8 Fritidsverksamheten Aktiviteter för familjer och barn Under året har FUB enbart kunnat disponera varmvattensbassängen på SUS Malmö höstterminen 2014, på grund av renovering av bassängen. Ansvarig ledare är Eda Skara. Musik och Allsång På onsdagskvällarna har ett troget 40-tal medlemmar tagits emot av våra ledare Johan Lindelöf, Hannes Wall och Madeleine Friberg som är musikstuderande på Malmö musikhögskola. Deltagarna är med och lyssnar, sjunger med, spelar och dansar. De har också några stående solosångare som gärna delar med sig av sina favoritlåtar. Vår ljudanläggning gör att det blir mer en konsertupplevelse för dem som kommer för att lyssna och en speciell upplevelse för dem som sjunger solo. Trivselonsdag Skapande kreativ verksamhet enskilt eller i grupp med färg och form i olika material. Det är en inspirerande verksamhet där ledarna Gudrun Lindström, Christina Engkvist och Birgitta Hedstigen hjälper ett 10-tal deltagare med att spela spel, lägga puzzel, rita/måla och göra ngt trevligt till våra högtider. Det diskuteras också veckans händelser som särskilt berört våra medlemmar. De har också musikalisk underhållning eftersom de är i samma lokal som musik och allsång. Ledarna fixar även tillsammans med några av deltagarna fika till pausen, där hjälps de åt med både för- och efterarbetet vilket är en viktig social träning. Bak och mat Ledaren Ann-Margret Kron bakar och lagar mat på tisdagskvällarna tillsammans med ett tiotal deltagare i daglig verksamhets lokal Tolvan. Aktiviteten innebär både en social träning att lära sig arbeta i grupp men även att individuellt få träna att göra olika saker som krävs i ett kök. Tillsammans har vi sen avnjutit vad vi åstadkommit. Gympa med ABBA Vår ledare Pia Ekelund har ABBA-gympa på måndagskvällar där ett 15-tal deltagare gympar till ABBA-musik ur högtalarna med hela kroppen oavsett om de står eller sitter. Ledaren har med stor entusiasm och glädje fått gruppen att kombinera deras förtjusning i ABBA: s musik och mjuk gymnastik. Deltagarna är från 14 år och upp till 70+ som alla deltar med entusiasm och har skoj tillsammans. Ålderspensionärsgruppen Pensionärsklubben är en grupp på 6-8 personer har fortsatt att träffas varje onsdag fm. i Reumatikerföreningens lokal på Hermansgatan. Ledarna Barbro Sjöstedt, Christel Pfrien och Gudrun Lindström får våra deltagare att rita/måla, puzzla, spela spel och trä pärlor. Till storhelgerna gör de påsk- och julpynt. De som inte vill pyssla ser film istället. Träffarna avslutas alltid med god fika och ofta lite allsång som uppskattas väldigt mycket. 8

9 Fritidsledarna Styrelsen har haft 1 möte med ledarna för att informera om hur verksamheten planerades framöver. Konsulenten har haft kontakt med alla ledarna för gemensamt informationsbyte under året. Söndags café Under vårterminen har vi haft söndags café 1 söndag i månaden utan någon föranmälan. Här umgås vi, pysslar, spelar spel eller dansar till musik från cd-spelaren eller från någon som spelar live. Vi erbjuder fika till självkostnadspris och har en trevlig stund tillsammans. Alla är välkomna oavsett om man är medlem eller inte. Ansvarig ledare för café gruppen har varit Magnus Bååth. Kulturgruppen Är samlingsnamnet för de aktiviteter som erbjuder medlemmarna i alla åldrar syn-, hörselrörelse- eller smakupplevelser på fritiden och som även ger en viktig social gemenskap. Musik på Kirseberg Gudrun Lindström, Jeanette Fridh och Ing-Britt Persson har under året ansvarat för totalt 8 musikkvällar. De är välbesökta av medlemmar, personal, anhöriga och assistenter. Bytet av dag från torsdagar till fredagar har slagit väl ut. Detta är ett populärt arrangemang som säkert gett FUB ett tillskott av nya medlemmar. Ett stort tack också till anhöriga som under året varit till ovärderlig hjälp. Skånerock är en återkommande festkväll som arrangeras av fritidsledarutbildningen vid Eslövs folkhögskola. Även i år var arrangemanget på Dammstorps gård utanför Lund. Tyvärr fick vi inte ihop en busslast så vi var tvungna att ställa in resan. Svårigheten att få ihop en busslast är att Dammstorps gård ligger så nära Malmö att det är lätt att ta sig dit på egen hand. Till Sommarsol, ett handikappsanpassat smultronställe i Vejbystrand åkte vi med en busslast glada deltagare en lördag i början av juni. Som vanligt så fick vi en fin dag tillsammans där vi kunde njuta av både promenader vid havet, bad i varmvattensbassäng inomhus och en god lunchbuffé. Det var en grupp nöjda deltagare som avslutade resan i Malmö igen sen eftermiddag. Påskfest Annandag Påsk anordnade vi en Påskfest på Restaurang Tuppen i Malmö. Vår duktige musiker Mikael Hemingsson underhöll oss med levande musik. Vi blev närmare 60 personer som träffades där. Ett uppskattat arrangemang som vi hoppas kunna göra om igen. Halloweenfest Söndag 2: e november anordnade vi en halloweenfest på Restaurang Tuppen i Malmö. Närmare 65 personer kände sig kallade och många var utklädda med skräckinspirerade målningar i ansiktena. Lill-Arnes orkester underhöll och det var ett flertal medlemmar som fick sjunga på scenen. Ett mycket uppskattat arrangemang med många glada skratt som vi hoppas blir återkommande. 9

10 Övrigt Arbetet med att lyssna av önskemål från våra medlemmar om aktiviteter fortsätter, så att vi kan behålla konsulentbidraget även fortsättningsvis. År 2014 har, liksom året innan, inneburit förändringar i föreningen. På grund av flera års ansträngd budget så beslöt styrelsen 2013 att göra ett antal förändringar för att dra ned på omkostnaderna under ett antal år. Ett av flera beslut var 2014 att gå med i projektet gemensamt lokaler för ideella föreningar inom funktionshinderområdet. Många är det som söker fonder och bidrag, vilket gör att det blir allt fler som får dela på befintliga sådana. Dock fortsätter vi att leta och söka fondmedel för vår verksamhet. Det blir än mer angeläget att föreningen, dess styrelse och medlemmar inför framtiden ställer frågan om föreningens inriktning och verksamhetsområde. På vilket sätt vill våra medlemmar att vi skall verka för dem? Det har trots förändringar och ekonomiskt kalla vindar varit ett positivt år med många positiva kontakter med medlemmar och anhöriga, vars värme och glädje berikar föreningen. Styrelsen vill speciellt TACKA de som under år 2014 arbetat i föreningens aktiviteter och för omsorgen till deltagarna. Ledarnas personliga omtanke om var och en och den glädje i arbetet på FUB som ledarna utstrålar betyder mycket för FUB: s ansikte utåt. Styrelsen vill också tacka dem som engagerat sig i föreningens arbete både i stort och i smått och de som på olika sätt har hjälpt till vid aktiviteter och arrangemang. Föreningens balans- och resultaträkning redovisas separat. Styrelsen framställer till årsmötet att det uppkomna resultatet ,64 kr överförs i ny räkning. Malmö i mars 2015 Jeanette Fridh Lars Olof Olsson Ing-Britt Persson Berit Malmberg Magnus Bååth Sandra Persson 10

11 11

12 FUB i Malmö Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Perioden Tot fg år Intäkter Klass Medlemsavgifter , ,00 S:a Klass , ,00 Klass Bidrag från Fonder etc , ,00 S:a Klass , ,00 Fakturerade kostnader 3650 Intäkter Regelbundna aktiviteter , , Intäkter Söndagskafé 1 052, , Int Kirseberg , ,00 S:a Fakturerade kostnader , ,00 Intäktskorrigeringar 3710 Intäkter Medlemssammankom , ,00 S:a Intäktskorrigeringar , ,00 Erhållna bidrag 3920 Kommunalt Grundbidrag 0, , Kommunalt Aktivitetsstöd , , Kommunalt Lokalkostn.bidr , , Kommunalt Konsulentbidrag , , Kommunalt Organisationsbidrag , , Övr ersättn och intäkter 0, , Intäkter Mona W dbo 0, , Minnesgåvor Britta Bahrmark 4 500,00 0,00 S:a Erhållna bidrag , ,16 S:a Intäkter , ,16 Direkta kostnader 4010 FUB Pressen , , Div Årsavgifter -700,00-700, Lättläst projekt 0,00-104, Repres.uppvaktn. och kondoleans -221, , Kurser o Konferenser -300,00 0, Div kost Fritidskurser , , Kostnader Söndagskafé -457,00-663, Utg Kirseberg , , Årsstämma , , Medlemssammankomster (Kostn.) , , Styrelsesammankomster ,00-950, Div utg f verksamheten , ,00 S:a Direkta kostnader , ,83 Bruttovinst , ,33 Personalkostnader 5010 Löner o Arvoden , , Bilersättning och parkeringsavgifter ,00-320, Sociala avgifter , , KP Försäkringar , , Div Personalkostnader , ,00 S:a Personalkostnader , ,50 Övriga kostnader 6010 Lokalhyra , , Städkostnad 0, , El o Vatten -100, , Mindre Inventarier ,00-99, Övr kostnader hyrd lokal 0, , Kontorsmaterial , , Telefonkostnader , , Porto , ,00

13 FUB i Malmö Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Perioden Tot fg år 6860 Datorrelaterade kostnader 0, , Särskild löneskatt , , Bankkostnader -950, , Övr kostnader , ,00 S:a Övriga kostnader , ,50 Resultat före avskrivningar , ,67 Resultat efter avskrivningar , ,67 Finansiella intäkter 8010 Avkastning värdepapper 8 295, , Ränteintäkter 53,75 217, Räntor Skattemyndigheten 0,00 6,00 S:a Finansiella intäkter 8 348, ,36 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,31 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,31 Resultat före skatt , ,31 Nettoresultat , , Redovisat resultat , ,31

14 FUB i Malmö Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Senaste vernr: A14558 Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa 9 616, , , Diverse Handkassor 1 550, ,00 0, Plusgiro , , , För.Sparb , , , Swedb Placeringskt , ,36-146,25 71, Skattekonto 0,00 18,00 18, Sw. Liquity fund , , , Diverse fordringar 1 690, ,00 0, Förutbetalda hyror 3 300, ,00 0,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,39 Anläggningstillgångar 1632 Svenska Obligationsfonden ,00 0, , Inventarier ,10 0, , Ack avskrivn inventarier ,10 0, ,10 S:a Anläggningstillgångar ,00 0, ,00 S:A TILLGÅNGAR , , ,39 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2110 Diverse skulder , , , Leverantörsskulder , , , Upplupna sociala avgifter , , , Personalens källskatt , , , Förskott avseende nästa år , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 Långfristiga skulder 2720 Fond Inga Palmés dbo ,31 0, , Fond Ove Grevlund ,53 0, , Fond Elsa Fälts dbo ,00 0, , Fond Margot Jonssons dbo ,37 0, , Ack. uttnyttjande Inga Palmé fond ,31 0, , Ack. utnyttjande Ove Grevlund fond ,53 0, , Ack. utnyttjande Elsa Fält fond ,00 0, , Ack. utnyttjande Margot Jonsson fond ,37 0, ,37 S:a Långfristiga skulder ,00 0, ,00 Obeskattade reserver 2810 Reserverade Medel ,00 0, ,00 S:a Obeskattade reserver ,00 0, ,00 S:a Skulder , , ,00 Eget kapital 2910 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,64 S:a Eget kapital , , ,61 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,39 BERÄKNAT RESULTAT -0,00-0,00-0,00

15

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

- LSS - På brukarnas villkor -

- LSS - På brukarnas villkor - Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Individuella planer - LSS - På brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med stöd

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse 2012 Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7 Rädda Barnen distrikt Malmö Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse för år 2012 Rädda Barnen distrikt Malmö är ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer