Tryggare Fakta om Kommunals Medlemsförsäkringar. i samarbete med Folksam. KOMM000 Tryggare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggare 2007. Fakta om Kommunals Medlemsförsäkringar. i samarbete med Folksam. www.kommunal.se. KOMM000 Tryggare 2007 06-11-22 10."

Transkript

1 KOMM000 Tryggare Sida 1 Spara broschyren bland dina försäkringspapper! i samarbete med Folksam December Art nr Tryggare 2007 Fakta om Kommunals Medlemsförsäkringar

2 KOMM000 Tryggare Sida 3 Stor trygghet till låg kostnad Kommunals Hemförsäkring har ingen övre gräns för ersättningen du riskerar inte att vara felförsäkrad. Ingår i medlemsavgiften. Kommunals Fritidsförsäkring ersätter det som andra försäkringar ofta missar: skador under fritiden. Ingår i medlemsavgiften. Kommunals Livförsäkring mer än en livförsäkring: ger ersättning även vid lång sjukskrivning. Kommunals Barnförsäkring kräver ingen hälsoprövning i stället finns vissa tids- och åldersgränser. Den gäller även under idrottsutövning. Producerad av KARLAVAGNEN i samarbete med Kommunal. Fotograf: Magnus Carlsson Obehagliga överraskningar kan bli mindre obehagliga om man har bra försäkringar. Vanligtvis är dessa dyra, men som medlem i Kommunal kan du och din familj få ett omfattande försäkringsskydd till en låg kostnad. Hemförsäkringen och Fritidsförsäkringen ingår i medlemsavgiften. Livförsäkringen och Barnförsäkringen kan du skaffa till ett mycket förmånligt pris. De fullständiga villkoren gäller! Den här broschyren innehåller en sammanfattning av det viktigaste om Kommunals Medlemsförsäkringar. Informationen här är alltså inte komplett. Vid skada är det alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller. Vill du vara säker på alla detaljer bör du läsa de fullständiga villkoren i broschyren Försäkringsvillkor Gruppförsäkring samt hemförsäkringsvillkoren, som du kan få från Folksam. Information på flera språk Folksam och LOs flerspråkiga kundtjänst kan informera om de regler som gäller i medlems- och avtalsförsäkringar. Här är telefonnumren: Arabiska Bosniska Engelska Italienska Kroatiska Pashto/Dari Persiska Polska Ryska Serbiska Somaliska Spanska Svenska (lätt) Turkiska Tyska

3 KOMM000 Tryggare Sida 5 4 KOMMUNALS MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR KOMMUNALS MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR 5 Det här gäller för Kommunals alla Medlemsförsäkringar Innehåll Försäkringsbeloppen är värdesäkrade. Försäkringsbeloppen i Kommunals försäkringar räknas i basbelopp och höjs därför i takt med prisutvecklingen i samhället. I den här broschyren är alla belopp uttryckta i kronor utifrån 2007 års basbelopp, som är kr. (Med basbelopp menas i denna broschyr och i försäkringsvillkoren det som från 1999 kallas prisbasbelopp ). Har du rätt till ersättning? Om det händer något som gör att du tror dig ha rätt till ersättning från medlemsförsäkringarna ta kontakt med Kommunals sektion eller med fackets försäkringsinformatör eller försäkringsrådgivare. Eller kontakta Folksam lokalt (se Gula Sidorna i telefonkatalogen) eller efter kontorstid och på helger, ring till Folksam Jour tel När det gäller avtalsförsäkringarna kontaktar du sektionen eller arbetsgivaren. Så här betalar du. Det enklaste är att du betalar dina Medlemsförsäkringar genom att låta arbetsgivaren göra avdrag på lönen eller genom att avgifterna dras automatiskt från ditt bankkonto med autogiro. Om det någon gång inte skulle finnas pengar på kontot, får du i stället en betalningsavi hem i brevlådan. Skattefri ersättning. På ersättning som utbetalas från Kommunals Fritidsförsäkring, Livförsäkring, Hemförsäkring och Barnförsäkring behöver du inte betala inkomstskatt. Kommunals Fritidsförsäkring (kallas även GF 10350, TFF) En olycksfallsförsäkring för skador som inträffar under fritiden. Den ger också begravningshjälp. Ingår i medlemsavgiften. Premie för medförsäkrad 31 kr/mån sid 7 Kommunals Hemförsäkring En bra hemförsäkring som också innehåller Reseskydd, Överfallsskydd, Ansvarsförsäkring och Rättsskyddsförsäkring. Ingår i medlemsavgiften. sid 11 Kommunals Livförsäkring (kallas även GF med sjukkapital) Ger dig dels ett välkommet ekonomiskt tillskott vid långtidssjukskrivning, dels dina efterlevande ersättning om du avlider. Premie 2007: 160 kr/mån, medförsäkrad 174:50 kr/mån sid 21 Kommunals Barnförsäkring (kallas även MedlemsBarn) En prisvärd barn- och ungdomsförsäkring som ger dina barn nödvändig försäkringstrygghet vid sjukdom och olycksfall. Premie 2007: 60:50 kr/mån och barn sid 25 Vilken försäkring gäller? sid 30 Medförsäkrad. Som du ser i denna broschyr kan din make, maka eller sambo vara medförsäkrad, dvs. din medlemsförsäkring kan gälla både för dig själv och för din livskamrat. Registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap likställs med make. Avtalsförsäkringar sid 31

4 KOMM000 Tryggare Sida 7 KOMMUNALS FRITIDSFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN 7 Kommunals Fritidsförsäkring ger trygghet efter arbetstid De flesta avtalsförsäkringar täcker olycksfall under arbetstid, men olyckor gör tyvärr ingen skillnad på arbete och fritid. De flesta olyckor inträffar faktiskt utanför jobbet. Därför har du som medlem i Kommunal automatiskt en olycksfallsförsäkring genom ditt medlemskap. Kommunals Fritidsförsäkring gäller för skador på fritiden och ersätter allt ifrån läkekostnader till invaliditet. Dessutom ger den begravningshjälp. Kommunals Fritidsförsäkring ingår i medlemsavgiften Fritidsförsäkringen ger ekonomisk trygghet om du skulle skada dig på fritiden. Försäkringen ingår i medlemsavgiften och kan ge dig ersättning för kostnader i samband med skada, för rehabilitering, om du blir invalidiserad m m. I medlemskapet finns också en begravningshjälp, som betalas till dödsboet om du skulle avlida. Begravningshjälp betalas också om ditt eller makens/sambons barn avlider. För vem gäller Kommunals Fritidsförsäkring? Försäkringen omfattar alla medlemmar. Begravningshjälpen, som finns i medlemskapet, gäller också för medlemmens barn (bosatta i Norden) och för barn till medlems make/maka/sambo (skrivna på medlemmens adress), t o m det kalenderår som barnet fyller 18 år. Även adopterade barn är försäkrade. Om du skadar dig Kommunals Fritidsförsäkring gäller på din fritid, oavsett vad klockan är eller var du befinner dig. Därmed är du försäkrad dygnet runt, året om, för på jobbet gäller ju TFA, trygghetsförsäkringen arbetsskada (se sid 31). Försäkringen gäller vid olycksfallsskada med detta menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

5 KOMM000 Tryggare Sida 9 8 KOMMUNALS FRITIDSFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN KOMMUNALS FRITIDSFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN 9 Om du skadar dig kan du få: Akutersättning Ersättning för kläder och glasögon samt för vissa andra merkostnader Tandskadeersättning Ersättning vid långtidssjukskrivning, olycksfallskapital Ersättning för rehabilitering Invaliditetsersättning Begravningshjälp Akutersättning Läkarvård, behandling, rehabilitering, hjälpmedel och sjukresor i samband med olycksfall kostar. Behöver du läkarvård får du 403 kr i ersättning. Blir du sjukskriven minst åtta dagar eller måste gå till läkaren ytterligare två gånger på en månad får du 403 kr till. Och blir du sjukskriven minst 30 dagar får du ytterligare kr. Från det andra till och med det femte året får du ersättning med de faktiska kostnaderna för vård och rehabilitering upp till kr per år (2007). Merkostnader Om du skadar kläder eller glasögon i samband med en olycka som medför läkarvård får du ersättning självrisken är kr (2007). För övriga merkostnader, t ex om du behöver hemhjälp, finns ingen självrisk. Tandskador Om du behöver tandvård efter olycksfallet, får du ersättning för kostnaderna som uppkommer inom fem år efter skadetillfället. Om tandskadan uppstått vid tuggning eller bitning betraktas den inte som olycksfallsskada. Rehabilitering Vid sjukdom kan du få ersättning för rehabiliterande behandling, ett schablonbelopp på 806 kr per år (2007), högst tre gånger. Vid olycksfall betalas ersättning för rehabilitering enligt momentet Akutersättning. Invaliditet Om skadan leder till medicinsk invaliditet betalar Fritidsförsäkringen en särskild invaliditetsersättning, högst kr (2007). Ersättningens storlek beror på invaliditetsgrad och på din ålder. Är den medicinska invaliditetsgraden mindre än fem procent får du kr (2007). Om du får hel sjukersättning pga olycksfall på fritiden kan du även få ersättning för ekonomisk invaliditet, högst kr (tidigast från 30 års ålder, förutsätter en medicinsk invaliditetsgrad på minst åtta procent). Om du blir halvt förtidspensionerad kan du få hälften av beloppet. Beloppen minskar efter 50 års ålder. Sammanlagt kan du alltså få drygt 2 miljoner kr (2007). Tidsbegränsad sjukersättning berättigar inte till ersättning för ekonomisk invaliditet. Om skadan omfattas av trafikskadelagen ges ingen ersättning för ekonomisk invaliditet. Begravningshjälp I medlemsavgiften till Kommunal finns begravningshjälp. Sammanfattningsvis betalas följande ersättningar: Om du skulle avlida p g a olycksfall på fritiden får dödsboet kr (2007). Vid dödsfall av annan orsak betalas kr som begravningshjälp. Om ditt eller din makes/makas/sambos barn avlider betalas kr (2007). Om du blir sjukskriven länge Sjukskrivs du minst 31 dagar på grund av olycksfall kan du få ett olycksfallskapital på högst kr per månad efter första månaden, högst 11 månader (2007). Medförsäkra din livskamrat Du kan medförsäkra din make/maka eller sambo till olycksfallsdelen, se sidan 23.

6 KOMM000 Tryggare Sida 11 KOMMUNALS HEMFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN 11 Kommunals Hemförsäkring skyddar både hemma och borta Kommunals Hemförsäkring skyddar familjens ägodelar, även när de befinner sig utanför hemmet. Dessutom ingår en reseförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och överfallsskydd. Med Kommunals Hemförsäkring riskerar du heller inte att vara underförsäkrad, eftersom det inte finns någon övre gräns för ersättningen. Medlemskapet i Kommunal ger dig ett maximalt skydd. Kommunals Hemförsäkring ingår i medlemsavgiften Kommunals Hemförsäkring ingår i medlemsavgiften och gäller automatiskt för dig och din familj. Den skyddar allt du har hemma, t ex möbler, tv, video och stereo, skivor och böcker, husgeråd och prydnadssaker, kläder och sportutrustningar. Dessutom är sådant som du har med dig utanför hemmet eller förvarar på annat ställe försäkrat. Hemförsäkringen innehåller även en reseförsäkring. Den skyddar det som du har med dig på resan, och den gäller också om du själv råkar ut för olycksfall eller sjukdom. I Hemförsäkringen ingår fler försäkringar, nämligen en ansvarsförsäkring, en rättsskyddsförsäkring och ett överfallsskydd. Om ni är två kommunalare i familjen får ni en allriskförsäkring på köpet övriga medlemmar kan teckna den för låg kostnad. Den skyddar mot så gott som alla former av otur. Kommunals Hemförsäkring gäller för hela familjen Hemförsäkringen omfattar inte bara dig som medlem. Den gäller också för övriga personer i ditt hushåll, om de är skrivna och bosatta på samma adress som du.

7 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS HEMFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN Alla dina ägodelar är skyddade Kommunals Hemförsäkring skyddar dina ägodelar, dvs. möbler och allt annat som du har i bostaden. Den skyddar också sådant som ägs av den eller de personer som bor tillsammans med dig. Hemförsäkringen gäller även för sådant som ni hyrt eller lånat för privat bruk. Vilka skador ersätter hemförsäkringen? Stöld, inbrott, brand, explosion, vattenläckage Skador inomhus p g a storm Vissa skador genom översvämning och trafikolycka Maskinskador på hushållsmaskiner Förstörda livsmedel i frys vid strömavbrott eller maskinfel Tvätt som skadas i tvättmaskin vid maskinfel Merutgifter och hyresförlust vid vissa skador på bostaden Var gäller Hemförsäkringen? Kommunals Hemförsäkring gäller inom Norden. När du är ute och reser gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna. Hur stor blir ersättningen? Kommunals Hemförsäkring betalar ut så mycket som dina ägodelar är värda, minus självrisken. För lösöret i din ordinarie bostad finns ingen högsta gräns för ersättningen. Saker som du har på annan plats än i hemmet är försäkrade upp till maximalt kr. Cykel ersätts med högst kr. När ersättningen beräknas är huvudregeln att man tar hänsyn till det minskade värdet på föremålet på grund av ålder, slitage mm. Men under vissa förutsättningar kan skadade föremål ersättas med nya. Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. OBS! Några undantag: Ersättningen för bl a mynt och sedlar, värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar är begränsad. Har du sådant kan du alltså behöva en kompletterande försäkring. Ett bra tips är att dokumentera hemmet i bild, med kamera eller video. Speciellt om du har värdefulla ägodelar som du inte har kvitto på. Fotografier/film förvaras lämpligen i bankfack. Kvitton likaså.

8 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS HEMFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN Reseskydd ingår! När du och familjen är ute och reser ger Kommunals Hemförsäkring ett bra reseskydd. Då gäller försäkringen för de saker ni har med er, högst kr. Dessutom har ni ett speciellt reseskydd om resan varar mer än två dygn. Det gäller också på alla utlandsresor i högst 45 dagar. Det speciella reseskyddet ersätter bl. a: Kostnader för läkarvård vid olycksfall och akut sjukdom Outnyttjad resekostnad, om du blir sjuk eller tvingas resa hem i förtid Hemresa i förtid om något allvarligt händer hemma Om resan försenas mer än åtta timmar p g a att allmänt färdmedel som du åkte med blir försenat. Eller om förseningen beror på trafikolycka med privat bil. Ersättningen vid invaliditet är högst kr och vid dödsfall högst kr. När du åker utomlands Ta med dig giltighetsbeviset som finns på ditt försäkringsbesked för hemförsäkringen. Det visar att du är försäkrad, om något skulle hända. Före utlandsresan bör du också kontakta försäkringskassan för att få det eller de intyg, som visar att du tillhör den svenska sjukförsäkringen. Utan detta intyg, riskerar du att få betala vårdkostnader själv (i de nordiska länderna behöver du normalt inte detta intyg). Vad är Ansvarsförsäkringen bra för? Som privatperson kan du bli tvungen att betala skadestånd. I sådana fall betalar Kommunals Hemförsäkring skadeståndet, som mest fem miljoner kr per tillfälle. Denna ansvarsförsäkring gäller inte om du skadar någon av dina hushållsmedlemmar. Eller om du skadas i jobbet. Den gäller heller inte för skador som du orsakar i egenskap av fastighetsägare och inte heller när du använder t ex bil, motorcykel, moped, båt och flygplan. Då ska du alltså ha andra försäkringar. KOMMUNALS HEMFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN 15 Rättsskyddsförsäkring Advokat- och rättegångskostnader kan bli höga, och vid vissa tvister i privatlivet betalar Hemförsäkringen dessa kostnader, om de inte ersätts av samhället. Högsta ersättningsbelopp är kr (år 2007). I bl. a följande fall gäller inte Rättsskyddet: tvister som rör mindre värden (s k småmål), tvister som har samband med äktenskapsskillnad, frågor som rör fastighetsinnehav samt ägande eller användning av motorfordon, båtar, flygplan mm. Överfallsskydd Om du blir utsatt för misshandel, grova sexualbrott eller andra överfall kan du få ersättning. Hemförsäkringen kan då betala ersättning som gäller överfall, tandskada, invaliditet, dödsfall sammanlagt högst en miljon kr. Överfallsersättningen är högst kr. Överfallsskyddet gäller inte om skadorna orsakas av en hushållsmedlem eller om du själv startar ett slagsmål. Självrisk Självrisken är kr vid varje skadetillfälle. I Rättsskyddsförsäkringen är självrisken 20 procent av kostnaderna, dock lägst kr. I delar av det speciella reseskyddet finns ingen självrisk. Se till att det är låst! För att Hemförsäkringen ska gälla utan avdrag vid stöld och inbrott måste du tänka på en del saker. Du ska se till att alla dörrar är låsta och att fönster, altan-, terrass- och balkongdörrar är stängda och reglade. Detta gäller även vinds- och källarkontor. Alla fönster ska vara stängda och reglade när ingen är hemma och ser till bostaden. Om ni är borta mindre än 24 timmar kan fönster stå på glänt, men då ska det vara säkrat mot inbrott med en ordentlig fönsterspärr (plastspärr duger alltså inte). Om ett fönster står öppet nattetid utan att vara inbrottssäkrat måste någon person finnas i det rummet.

9 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS HEMFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN Du får inte lämna kvar eller gömma nyckeln i närheten av bostaden. Nycklar som finns på något annat ställe än i din låsta bostad, t ex nyckel som du har med dig, får inte vara försedd med namn- eller adressuppgift. Den får inte heller förvaras så att obehörig kan avgöra vart den går. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har nyckel, måste du omedelbart byta lås. Även i vinds- och källarkontor i flerfamiljshus, uthus och andra biutrymmen till bostaden ska dörrar vara låsta och fönster stängda och reglade. Detsamma gäller om du förvarar saker på annan plats än hemma. Nyckeln får inte gömmas i närheten. Lås när du är borta också! För ägodelar som du har med dig krävs rent allmänt att du är aktsam för att du inte ska riskera avdrag på ersättningen. Lämna inte dina saker utan uppsikt. Hotellrum ska vara låsta. En del saker är extra populära hos tjuven För s k stöldbegärlig egendom som mobiltelefon, dator m m (se uppräkningen nedan) finns speciella regler. Stöldbegärliga saker som stjäls ur bil, husvagn, båt m m ersätts inte alls. Om du blir bestulen på t ex mobiltelefon eller plånbok utanför bostaden krävs att den med våld rycks ifrån dig på ett sådant sätt att du omedelbart uppfattar stölden. Du får givetvis ersättning om du blir bestulen vid rån och överfall. Som stöldbegärlig egendom räknas bl. a föremål av ädel metall, äkta pärlor, ädelstenar, antikviteter, äkta mattor, ur, pälsar, kameror, kikare, musikinstrument, radio- och tv-apparater, datorer, mobiltelefon, vapen, vin och sprit. KOMMUNALS HEMFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN 17 Så här gör du med cykeln Du behöver inte ha cykeln inlåst, men den ska vara låst med godkänd låsanordning. Eller lås fast cykeln vid låsbart cykelställ. Bor du i villa, radhus eller bostadsrätt? Observera att Hemförsäkringen gäller bara för lösöret. Om du bor i villa eller radhus måste du också ha en villaförsäkring. Om du redan har en villa-hemförsäkring bör den anpassas till Kommunals Hemförsäkring. Detta kan du enkelt ordna genom Folksam. Om du har en bostadsrätt behöver du också en kompletterande försäkring. Tilläggsförsäkringar Du kan komplettera Hemförsäkringen med: Villaförsäkring Bostadsrättsförsäkring Allriskskydd upp till kr för lösegendom ( otursförsäkring ) Allriskskydd för enstaka föremål Frimärkssamlingsförsäkring Mynt- och sedelsamlingsförsäkring Småbåtsförsäkring Skogsförsäkring Resklar (se sid 19) Vad gäller för tonåringarna? När tonåringarna börjar flytta hemifrån beror försäkringens giltighet på var de enligt lagen ska vara skrivna: Den som går på gymnasiet eller liknande skola och därför flyttar till annan ort kan enligt lagen vara skriven på föräldrarnas adress. Eftersom folkbokföringen inte behöver ändras, fortsätter föräldrarnas hemförsäkring att gälla för barnet. Samma sak gäller för den som gör lumpen eller tillfälligt får Ams-jobb på annan ort.

10 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS HEMFÖRSÄKRING - INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN Vid universitetsstudier blir det annorlunda. Den som har fyllt 18 år och studerar vid universitet eller högskola ska enligt lagen skriva sig på den nya orten. Då gäller inte föräldrarnas hemförsäkring, oberoende av om skrivningsorten har ändrats eller inte. Saker som förvaras på annat ställe än i medlemmens hem, t ex hos ett barn som studerar på annan ort, är försäkrade upp till kr. Är ni två kommunalare i familjen? En speciell förmån för dig som har Kommunals Hemförsäkring: Om ni är två eller fler kommunalare i hushållet får ni en allriskförsäkring på köpet. Den förmånen får ni även om den ena är medlem i Kommunal och den andra i ett annat förbund som har hemförsäkringen i medlemsavgiften. De förbund som f n har hemförsäkringen som medlemsförmån är: Elektrikerna, Målarna, Handels, Bleck och Plåt (numera inom Byggnads), Hotell & Restaurang, Pappers, Fastighets, Transport, Lantarbetarna (numera inom Kommunal), Livs samt Gruv (numera inom IF Metall) och Sjöfolk (numera inom Seko). Du kan tacka nej Om du inte vill omfattas av Kommunals Hemförsäkring, kan du reservera dig. Det gör du skriftligt till din avdelning. Förbundet betalar då ingen premie för din räkning, men du får inte lägre medlemsavgift. Om du byter jobb! Om du lämnar Kommunal ska du kontrollera hur dina försäkringar påverkas. Har ditt nya förbund också hemförsäkring? Annars bör du teckna en individuell försäkring. TILLVAL Resklar när du är resklar Avbeställningsskyddet kan bli billigare när du beställer semesterresan! Resklar, som du köper som tillägg till Kommunals hemförsäkring, är ett avbeställningsskydd som gäller för hela familjen under ett helt år (högst 45 dagar per resa). Resklar är ett prisvärt alternativ till resebyråernas avbeställningsskydd normalt tjänar du in avgiften på en enda resa för två personer. Resklar innehåller två delar: Avbeställningsskydd Om resan måste avbeställas p g a akut sjukdom, olycksfall, mm. betalar Resklar de reskostnader som inte betalas tillbaka på annat sätt. Ersättningsresa Om mer än hälften av resan inte kan fullföljas p g a sjukdom, olycksfall eller dödsfall betalar försäkringen ersättning. Resa eller hyra stuga? Resklar gäller för resor som du köpt av reseföretag med försäljningsställe i Norden för minst kr per person eller kr för hushållet, t ex charterresa, språkresa, resebiljett eller stuga/lägenhet. Resklar ska vara betald senast när du slutbetalar resan. Vill du veta mer? Ring närmaste Folksamkontor eller tel Bra att veta: Om en resa betalas med bankkort ingår ofta avbeställningsskydd, självriskskydd mm. Villkoren varierar mellan olika banker och kort kontrollera med din bank! TILLVAL 19

11 KOMM000 Tryggare Sida 21 KOMMUNALS LIVFÖRSÄKRING 21 Kommunals Livförsäkring för dem du bryr dig om Det finns inget sätt att försäkra sig mot dödsfall och sjukdom. Däremot kan du försäkra dig om att du och din familj inte drabbas så hårt ekonomiskt om något skulle hända dig. Kommunals Livförsäkring är ett stycke omtanke i försäkringsform. Den ger dels dina efterlevande ersättning om du avlider och dels dig själv ersättning om du blir sjukskriven länge. Ersättningarna är högre om det finns barn under 20 år. Dessutom har du möjlighet att utöka skyddet genom att medförsäkra din livskamrat. Kommunals Livförsäkring är mer än en vanlig livförsäkring Kommunals Livförsäkring ger dina efterlevande ersättning om du skulle avlida. Dessutom ger den dig ett välbehövligt ekonomiskt tillskott om du blir sjukskriven under lång tid. Du kan välja att få ersättning efter 1,5 års och 3 års sjukskrivning eller efter enbart 3 år. Kommunals Livförsäkring ger dig även möjlighet att medförsäkra din make/maka/ sambo/registrerad partner. Vem kan försäkras? Alla medlemmar som inte har fyllt 65 år kan teckna Kommunals Livförsäkring. Då går det också bra att medförsäkra sin livskamrat. Om du tecknar försäkringen i samband med att du blir medlem i Kommunal behövs ingen hälsoförklaring. Men du ska vara fullt arbetsför när du går med i försäkringen för att sjukkapitalet ska gälla. (I försäkringsvillkoren förklaras vad som menas med fullt arbetsför den som t. ex. har ersättning för någon form av ohälsa betraktas tyvärr inte som fullt arbetsför ).

12 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet vid dödsfall trappas ner från 55 års ålder med 5 procent per år. Ersättningen vid sjukskrivning trappas ner från 40 års ålder och upphör vid 62 års ålder. Försäkringsbeloppet för medförsäkrad bestäms av medlemmens ålder. Ersättning vid dödsfall Om du eller din medförsäkrade avlider betalar Kommunals Livförsäkring ut försäkringsbeloppet till de efterlevande som ett engångsbelopp, oberoende av om det finns andra försäkringar. Högsta ersättning om det inte finns barn är kr (2007). Ersättningen kan påverkas av ev. tidigare utbetalt sjukkapital. Om det finns barn under 20 år, betalas kr även om medlemmen fyllt 55 år. Vem får pengarna? Om du inte har meddelat annat, betalas ersättningen vid dödsfall ut i den här ordningen: I första hand till make/maka/registrerad partner eller till din sambo, under förutsättning att ingen av er är gift I andra hand till arvsberättigade släktingar I tredje hand, om det inte finns andra förmånstagare, till din avdelning inom Kommunal Om du vill ändra mottagare av försäkringsersättningen, måste du skriftligen meddela Folksam. Ersättning vid lång sjukskrivning Sjukkapital 1 betalas när du har varit sjukskriven i minst 1,5 år inom en 2-årsperiod. Beloppet är högst kr (2007) och det krävs minst halv sjukskrivning. Om du har barn under 20 år, är sjukkapital 1 i stället kr. (2007). Sjukkapital 2 betalas ut efter ytterligare 1,5 års sjukskrivning. Det kan alltså betalas ut tidigast efter 3 års sjukdom (under en sammanhängande period av högst 4 år). Högsta ersättningen är kr om du är helt sjukskriven. KOMMUNALS LIVFÖRSÄKRING 23 Den som är halvt sjukskriven får halva beloppet. Beloppet trappas ned för den som fyllt 40 år. För den som blev sjuk senast under år 2004 (och alltså redan var försäkrad då) kan få sjukkapital 2 efter totalt 2,5 års sjukskrivning under en period av totalt 3,5 år. För båda sjukkapitalen gäller att sjukskrivningsperioderna ska inträffa innan du fyllt 62 år. Du kan välja att omfattas av både sjukkapital 1 och 2 eller av enbart sjukkapital 2. Detta påverkar premien. Om du vill ändra ditt försäkringsskydd ska du kontakta Folksam. (Om du senare vill utöka ditt skydd, måste du lämna en hälsoförklaring). Medförsäkra din livskamrat! Om du vill kan du medförsäkra din make, maka, sambo eller registrerad partner. Du kan då välja att teckna både Kommunals Livförsäkring och olycksfallsdelen (med begravningshjälp på ett halvt basbelopp vid dödsfall p g a fritidsskada) i Kommunals Fritidsförsäkring. Det går bra att medförsäkra livskamraten vid senare tillfälle, när du redan tecknat livförsäkringen (då krävs en hälsoförklaring). Premier Om du vill ha en fullständig försäkring med både sjukkapital 1 och 2 är premien 160 kr respektive 174:50 kr för medförsäkrad per månad. Om du begränsar försäkringsskyddet till enbart sjukkapital 2 är premien 128 kr respektive 139:50 kr för medförsäkrad (2007). Så här går du med Alla som blir medlemmar i Kommunal får ett erbjudande hem i brevlådan om att gå med i Kommunals Livförsäkring. Om du tackade nej då, har du fortfarande chansen att ändra dig. Ring närmaste Folksamkontor (se telefonkatalogen). Eller kontakta facket direkt. I så fall måste du lämna en hälsoförklaring, som avgör om du och din livskamrat kan försäkras.

13 KOMM000 Tryggare Sida 25 KOMMUNALS BARNFÖRSÄKRING 25 Kommunals Barnförsäkring ger större trygghet för de små För föräldrar är barnen det mest värdefulla som finns, men tyvärr värderas de inte högst i alla sammanhang. Samhällets skydd är dåligt om något allvarligt händer eller om barnet får en allvarlig sjukdom. Kommunals Barnförsäkring tar vid där samhällets skydd upphör. Dessutom ersätter den skador i samband med idrottsaktiviteter och kräver ingen hälsoprövning, men har i stället vissa tids- och åldersgränser. Kommunals Barnförsäkring skyddar ditt barn ända till 25 års ålder. Och det till en mycket låg kostnad. Kommunals Barnförsäkring skyddar när samhället inte gör det Kommunals Barnförsäkring är en barn- och ungdomsförsäkring som gäller vid sjukdomar och olycksfallsskador, dygnet runt, ända tills ditt barn fyller 25 år. Försäkringen ger ett mycket bra skydd, upp till drygt 1,6 miljoner kr, till en mycket låg kostnad. Kommunals Barnförsäkring gäller vid sjukdom och olycksfall Flertalet vanliga barnförsäkringar har kraftiga begränsningar för de flesta allvarliga barnsjukdomarna. Ofta gäller de inte alls om barnet före åtta års ålder drabbas av sjukdom som beror på arvsanlag trots att de flesta allvarliga sjukdomar hos barn beror på anlag. I Kommunals Barnförsäkring bryr vi oss inte om vilken sjukdom det gäller. För att hålla en rimlig kostnadsnivå har vi i stället infört vissa tids- och åldersgränser. Se nedan och Villkor Gruppförsäkring. (Om du inte har villkoren, ring närmaste Folksamkontor.)

14 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS BARNFÖRSÄKRING För vilka barn gäller försäkringen? Du kan teckna Kommunals Barnförsäkring för barn och ungdomar som inte har fyllt 22 år och som är bosatta inom Norden. Försäkringen gäller längst till och med det år då den försäkrade fyller 25 år. Barnförsäkringen gäller för barn/barnbarn (även fosterbarn) till dig som är medlem eller till din make/sambo. Även annat barn kan komma med i Barnförsäkringen, under förutsättning att barnet bor hos dig. Vad ersätter Kommunals Barnförsäkring? Barnförsäkringen kan ersätta: När barnet ligger på sjukhus eller annan vårdinrättning Anlagsprövning och rehabiliteringshjälpmedel Vid invaliditet: medicinsk invaliditet upp till kr (2007), ekonomisk invaliditet upp till kr (2007) aktivitetskapital upp till kr per år Vid dödsfall: kr (2007) Läkekostnader, tandskador, resor Skadade kläder och glasögon, upp till kr (2007) Vanprydande ärr I vissa fall gäller Barnförsäkringen både vid olycksfallsskada och vid sjukdom, medan den i andra fall gäller endast vid olycksfallsskada. Se Villkor Gruppförsäkring. Ersättning vid sjukhusvård Om barnet är inlagt på sjukhus under mer än sju dagar som följd av en olycksfallsskada eller en sjukdom ger Barnförsäkringen 161 kr (2007) per dag i ersättning från första dagen i upp till 365 dagar. Vid sjukdom ska behovet av sjukvård första gången ha uppkommit efter det att barnet fyllt ett år. Ersättning för hjälpmedel och anlagsprövning Efter olycksfall eller sjukdom kan rehabiliteringshjälpmedel behövas. Barnförsäkringen kan ge ersättning för detta. Kostnader i samband med anlagsprövning för val av yrkesutbildning och rehabiliteringshjälpmedel ersätts med sammanlagt högst kr (2007). KOMMUNALS BARNFÖRSÄKRING 27 Årlig kostnadsersättning Om det dröjer mer än ett år innan den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas, kan Barnförsäkringen betala en årlig kostnadsersättning på högst kr per år (2007). Storleken beror på den preliminära invaliditetsgraden. Denna kostnadsersättning förutsätter att invaliditetsgraden bedöms till lägst fem procent. Ersättningen betalas i högst tre år. För svåra sjukdomar kan kostnadsersättningen betalas även om det inte är säkert att invaliditeten blir bestående efter sjukdomstiden. Ersättning vid medicinsk invaliditet Om barnet får ett bestående men, kallas det medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på vilken framtida medicinsk invaliditetsgrad som olycksfallet eller sjukdomen leder till, dvs. hur allvarlig invaliditeten bedöms vara. Som mest kan Barnförsäkringen ge kr (2007) i ersättning. Ersättning vid ekonomisk invaliditet När barnets skador pga av sjukdom eller olycksfall leder till att det inte kommer att kunna arbeta normalt talar man om ekonomisk invaliditet. Barnförsäkringen kan ge ersättning om Försäkringskassan beviljar aktivitetsersättning (mellan 19 och 30 år) eller sjukersättning (från 30 år) - d v s det som tidigare kallades förtidspension. Ett aktivitetskapital kan betalas till den som får minst halv aktivitetsersättning i minst två år (den bestående medicinska invaliditetsgraden ska vara minst 15 procent). Beloppet är högst kr per år. Den som beviljas minst halv sjukersättning (ej tidsbegränsad) före fyllda 32 år av försäkringskassan kan få ersättning för ekonomisk invaliditet. Högsta ersättning är kr (2007). Om aktivitetskapital tidigare betalats räknas det ifrån, eftersom det betraktas som förskott på invaliditetsersättningen. Villkor vid ekonomisk invaliditet Ersättning vid ekonomisk invaliditet betalas inte om barnet redan innan det försäkrades fick förtidspension (sjukbidrag, aktivitets- eller sjukersättning), vårdades på institution eller om målsman fick vårdbidrag för att ta hand om barnet.

15 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS BARNFÖRSÄKRING Ersättning lämnas inte heller om barnet före fyra års ålder på grund av sjukdom vårdats på institution eller om vårdbidrag utbetalats. Obs! Begränsningarna i detta avsnitt gäller inte längre, om barnet blir fullt arbetsfört igen (fullgör ordinarie skolgång) under en sammanhängande period på minst två år före 19 års ålder. (I Villkor Gruppförsäkring finns en utförligare text.) Villkor vid invaliditet och årlig kostnadsersättning För att ersättning vid invaliditet på grund av sjukdom ska betalas ut, måste sjukdomssymptomen ha visat sig första gången efter två års ålder. Dessutom måste barnet ha haft Kommunals Barnförsäkring i minst sex månader. Obs! Dessa begränsningar gäller inte vid olycksfallsskada. Ersättning vid dödsfall Om barnet avlider utbetalas kr (2007) som begravningshjälp. Vid dödsfall på grund av sjukdom måste försäkringen ha gällt minst sex månader före dödsfallet. Ersättning för kostnader Vid sjukdom och olycksfall ersätter Barnförsäkringen kostnader för sjukvård, rehabilitering och resor. Vid olycksfall finns ingen självrisk vid sjukdom är självrisken kr (2007). Dessutom ger Barnförsäkringen ersättning för: Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon, högst kr (2007) Kostnader av olika slag som uppkommit utanför Norden ersätts inte (eventuellt gäller då i stället reseskyddet i hemförsäkringen). Ersättning vid vanprydande ärr Om en olycksfallsskada eller sjukdom leder till vanprydande ärr, ger Barnförsäkringen ersättning efter särskild tabell. KOMMUNALS BARNFÖRSÄKRING 29 Är barnen redan försäkrade? Hur gör du om ditt eller dina barn redan är försäkrade? Innan du säger upp din gamla försäkring, se till att de olika ålders- och tidsgränserna i Kommunals Barnförsäkring är uppnådda (se ovan och Villkor Gruppförsäkring). Om inte, bör du behålla den gamla försäkringen till dess. Om ditt barn redan har en försäkring som är dyrare p g a att barnet t ex har en viss sjukdom, bör ni behålla den gamla försäkringen. Alla lekar och våghalsiga upptåg till trots, är det inte olycksfall utan sjukdom som är den största orsaken till invaliditet hos barn. Så här anmäler du ditt barn till Kommunals Barnförsäkring: Kontakta Kommunals sektion eller skicka in kupongen eller teckna den via nätet på Anmälan Kommunals Barnförsäkring Fackförbund Medlemmens personnummer Barnets personnummer Barnets tilltalsnamn Barnets personnummer Barnets tilltalsnamn Datum Medlemmens underskrift Medlemmens adress Telefonnummer (även riktnr) Skicka kupongen till Frisvar, Folksam, Barnförsäkringen, U3, Stockholm. Inget frimärke behövs.

16 KOMM000 Tryggare Sida KOMMUNALS AVTALSFÖRSÄKRINGAR Vilken försäkring gäller? Skydd vid: Ersättning enligt lag Avtalsförsäkringar Medlemsförsäkringar Sjukdom Sjukpenning, Aktivitets- eller sjukersättning 1) Sjuklön (AB), AGS, AGS-KL Fritidsförsäkring (Rehabilitering) Livförsäkring (Sjukkapital) Arbetsskada Lagen om arbetsskadeförsäkring Sjuklön (AB) TFA, TFA-KL Livförsäkring (Sjukkapital) Dödsfall Omställningspension Barnpension (PFA) TGL, TGL-KL, TFA, TFA-KL Fritidsförsäkring Livförsäkring Olycksfall fritiden Sjukpenning, Aktivitets- eller sjukersättning 1) Sjuklön, AGS, AGS-KL Fritidsförsäkring Livförsäkring (Sjukkapital) Förtidspension 1) p g a sjukdom eller olycksfall Aktivitets- eller sjukersättning 1) AGS, AGS-KL, ITP Livförsäkring (Sjukkapital) Fritidsförsäkring (Olycksfall) Förtidspension 1) p g a arbetsskada Aktivitets- eller sjukersättning 1) TFA, TFA-KL Livförsäkring (Sjukkapital) Ålderspension Pension KAP-KL, PA-KFS, KTP, ITP, KAP, LO-SAF Avtalspension MedlemsPension Arbetslöshet Grundbelopp AGF-KL, AGB Trygghetsavtal A-kassan Brand, inbrott, vattenskada, överfall, rättsskydd m m Hemförsäkring 1) Förtidspension och sjukbidrag har fr o m 2003 ersatts av aktivitetsersättning för den som inte fyllt 30 år och med sjukersättning för den som är över 30 år. KOMMUNALS AVTALSFÖRSÄKRINGAR 31 Kommunals avtalsförsäkringar ger ett bra skydd Förbundet har kommit överens med arbetsgivarna om att alla anställda ska vara försäkrade. I löneförhandlingarna har vi avstått pengar till de avgifter som arbetsgivaren måste betala för dessa försäkringar, som kallas avtalsförsäkringar. Namnen på försäkringarna varierar beroende på om du arbetar hos en kommunal, privat eller kooperativ arbetsgivare. Sjukförsäkring AGS-KL Sjukförsäkringen är en kompletterande ersättning till den som förtidspensioneras. Ersättning kan i vissa fall också betalas vid sjukskrivning. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL Ger ersättning till den som skadas i arbetet. Ersättning betalas också vid olyckor under resa till eller från arbetet som inte täcks av trafikskadelagen samt vid arbetssjukdom som varar mer än 180 dagar. Livförsäkring TGL-KL Livförsäkringen ger ersättning till efterlevande oavsett om dödsfallet har inträffat på arbetstid eller fritid. Försäkringsbeloppet beror bl a på den anställdes ålder och om det finns minderåriga barn. Avgångsförmån AGF-KL eller Omställningsförsäkring (med AGB) Avgångsförmånen är en ekonomisk ersättning till den som tvingas sluta i samband med en driftsinskränkning, nedläggning, omorganisation e dyl, ibland utformat som ett omställningsstöd eller trygghetsråd. Avtalspension, bl a KAP-KL Kommunals pensionsavtal ger en kompletterande avtalspension till pensionen från samhället.

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Försäkringar genom ditt medlemskap

Försäkringar genom ditt medlemskap Försäkringar genom ditt medlemskap 2007 2 Försäkringar genom ditt medlemskap Din gruppförsäkring kan innehålla en eller flera av följande försäkringar. Vilka du kan ansluta dig till framgår av erbjudandebrevet.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem B Y G G N A D S F R I V I L L I G A T I L LVA L S F Ö R S Ä K R I N G A R Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem Guideline Illustration och foto: Alexander Murath, Southpaw Studio www.byggnads.se www.folksam.se

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Försäkringar genom HTF 2007

Försäkringar genom HTF 2007 Försäkringar genom HTF 2007 2 Försäkra förmånligt genom HTF Som medlem i HTF har du förmånen att kunna skaffa dig själv och din familj ett bra försäkringsskydd. Det är försäkringar som det är lätt att

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar 1 januari 2018 Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar 1 januari 2017 Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod PRO FÖRSÄKRINGAR PRO Försäkringar Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna tre olika försäkringar. Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under den gemensamma

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Läkarförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Sveriges läkarförbund väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2010 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer