Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall"

Transkript

1 FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1

2 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen. Kontrollera alltid att det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats. För att vara säker på att avtalsförsäkringarna gäller för dig måste det finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats. Avtalet skyddar dig även mot sämre villkor, lägre lön eller längre arbetstid än det som står i avtalet. Använd det skydd du har rätt till Metall vill ha en generell och solidarisk väg för att skapa välfärd. Det är viktigt att känna sig trygg i livet - att veta att hjälp finns att få om det händer något. Samhället står för en del av våra trygghetsnät. De omfattar alla i Sverige och bygger på att alla får hjälp när de behöver och att alla bidrar med betalning genom skatter och avgifter. Metall har genom kollektivavtal och andra försäkringslösningar skapat ett extra trygghetsnät för dig och alla andra medlemmar i förbundet. Blir du sjukskriven en längre tid, råkar ut för ett olycksfall eller blir uppsagd från jobbet känns det bra att ha en extra trygghet. Likaså om inbrottstjuvar tar sig in i ditt hem, om dina barn skadar sig eller om något annat oförutsett händer. I den här broschyren kan du i korthet läsa om Metalls avtals- och medlemsförsäkringar. Genom ditt medlemskap i Metall och de kollektivavtal vi förhandlar fram med arbetsgivarna har du ett bra grundskydd på jobbet, fritiden och om du blir sjuk eller arbetsskadad. Som medlem kan du också teckna extra försäkringar till bra priser. Försäkringar är inget vi får gratis. Vi betalar dem själva, via skatter, medlemsavgifter, genom att avstå löneutrymme när vi förhandlar fram kollektivavtal och genom kollektiva eller privata försäkringar. Använd det skydd du har rätt till! Fakta och information Mer information om avtalsförsäkringarna får du från din försäkringsrådgivare eller din fackliga avdelning. Du kan också kontakta AFA på telefon eller titta in på deras hemsida www. afa.se. Är du intresserad av mer information om Metalls medlemsförsäkringar kontaktar du Folksam, din försäkringsrådgivare, ditt skyddsombud eller din fackliga avdelning. Ansvarig utgivare: Metall Produktion: nära pr & kommunikation Foto: Stone Tryck: Skogs 2001 Upplaga: exemplar Denna försäkringsbroschyr samdistribueras till Metalls medlemmar som bilaga i Dagens Arbete. Dina avtalsför vtalsförsäkringar säkringar Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av fem avtalsförsäkringar: TFA som ger ersättning vid arbetsskada, AGS som ger extra ersättning vid sjukskrivning, TGL en livförsäkring som ger en extra trygghet om det värsta händer, AGB som ger ersättning till äldre som mister jobbet och Avtalspension som förbättrar din pension. Läs mer på sid 3-5 För Metalls medlemmar För att förbättra ditt försäkringsskydd har Metall tecknat medlemsförsäkringar. De som gäller medlemmar fram till 65 års ålder är: Rehabiliteringsförsäkring som kan ge ersättning vid rehabilitering, Metalls sjukförsäkring som ger extra ersättning vid längre tids sjukskrivning, Tjänstegrupplivförsäkring, en livförsäkring för de som inte har fullt skydd via avtalsförsäkringen TGL. Läs mer på sid 6 Tec eckna själv Metallmedlemmar har möjlighet att teckna extra försäkringar till bra priser: Hemförsäkring* som ger ersättning om någonting händer ditt hem, Medlemsbarn om någonting händer ditt barn, Olycksfall GF en fritidsförsäkring som ger ersättning vid ekonomisk och medicinsk invaliditet, Gruppliv med sjukkapital, en livförsäkring som ger dina närstående ett dödsfallskatital om du dör och MedlemsPension, en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. * Kan tecknas av medlemmar över 65 år. Pensionärer kan också teckna GF och välja gruppliv och/eller TFF. Läs mer på sid 7 2

3 Trygghet vid olycksfall och arbetsskador Den svenska lagstiftningen och kraven på arbetsmiljön håller hög klass jämfört med de flesta länder. Ändå händer det att vi råkar ut för arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall på jobbet. Blir du arbetsskadad eller råkar ut för ett olycksfall på jobbet är du försäkrad via lagstiftning och genom kollektivavtalet på din arbetsplats. Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst vid arbetsskada och olycksfall är i grunden densamma som när du är sjukskriven. Du får sjuklön, sjukpenning och möjlighet till tio procent extra i ersättning från avtalsförsäkringen AGS. Ytterligare stöd från TFA Via avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring arbetsskada, har du möjlighet till ytterligare stöd och ekonomisk ersättning beroende på vad som hänt. Försäkringen ger hjälp vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdomar. Den lagstiftade allmänna arbetsskadeförsäkringen ger hjälp och stöd om du på grund av skada eller olycksfall måste byta arbete, gå på längre rehabilitering eller omskolning, blir arbetslös eller förtidspensionerad. Olycksfall i arbetet kan till exempel vara ett fall på ett halt golv, skärsår och nyp över fingrarna av maskiner eller en svetsloppa som hoppar upp i ögat. Tvingas du vara hemma från jobbet på grund av ett olycksfall kan du få dagersättning och ersättning för sveda och värk från TFA. Olycksfall på väg till och från jobbet Händer det dig någonting på väg till och från jobbet, om du till exempel krockar med en cyklist eller en bil kallas det färdolycksfall. Ersättning får du i första hand från trafikförsäkringen och i andra hand från TFA. Arbetssjukdomar och ersättning Allergier på grund av kemikalier, ständig värk i axlar, rygg och nacke, belastnings- och förslitningsskador brukar kallas för arbetssjukdomar. TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING ARBETSSKADA TRYGGHETSFÖRSÄKRING ARBETSSKADA Är skadan godkänd som arbetssjukdom av försäkringskassan omfattas du av TFA-försäkringen. Ersättningsreglerna från TFA varierar beroende på vad du råkar ut för. I vissa fall kan reglerna vara lite krångliga. Det viktigaste är inte att veta allt. Huvudsaken är att du vet att försäkringen gäller för dig, om olyckan är framme. Bättre ekonomi vid sjukskrivning En lång sjukdomstid kan slå hårt mot din privata ekonomi. Då är det bra att veta vad som gäller! Blir du sjuk är du försäkrad genom lagstiftning, ditt kollektivavtal och ditt medlemskap i Metall. Det lagstiftade sociala försäkringssystemet är grunden för din ekonomiska trygghet vid sjuk- AGS AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING dom och olycksfall. Förlorad inkomst, kostnader för läkarbesök och medicin täcks alltid till en viss del. Om du blir sjuk räknas den första sjukdagen alltid som en karensdag. För den får du ingen ersättning. Från sjukdag två till fjorton betalar arbetsgivaren 80 procent av din lön i ersättning. Tio procent extra från AGS Vid midnatt mellan sjukdag fjorton och femton förändras detta. Då upphör din arbetsgivare att betala sjuklön. Är du fortfarande sjukskriven fortsätter din sjuklön men den betalas av försäkrings- fortsättning på nästa sida 3

4 fortsättning från sidan 3 kassan och kallas sjukpenning. Ersättningen är lika som sjuklönen, det vill säga 80 procent av din lön. En annan sak som händer vid sjukdag femton är att du kan höja din sjukersättning med ytterligare tio procent. De extra tio procenten söker du från AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring. Är du sjukskriven en lång period kan det innebära stora pengar. Din AGS-ansökan fungerar även som ansökan om premiebefrielse för din avtalspension. På så sätt slipper du förlora någon avtalspension för att du varit sjuk. Upp till 360 sjukdagar AGS-ersättning betalas från sjukdag femton till och med sjukdag 360. Får du sjukbidrag eller blir förtidspensionerad utbetalas ett månadsbelopp kontinuerligt från AGS. För att få ersättning från AGS måste du varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare går att räkna in om du då omfattades av kollektivavtal. MedlemsPension ension - ett bra komplement LO och Folksams MedlemsPension är ett komplement till den allmänna och den avtalade pensionen. MedlemsPension är en enkel och flexibel pensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Väljer du utbetalning under din livstid får du ut lika mycket från försäkringen oberoende om du är man eller kvinna. Du kan göra uppehåll i ditt sparande och fortsätta igen när din ekonomi tillåter det. Kontakta ditt närmaste Folksamkontor om du vill veta mer om MedlemsPension. Bättre pension Lägg lite tid på att ta reda på vad som gäller för din pension. För din egen skull! Ju yngre du är desto större möjligheter att påverka inkomsterna på äldre dar! Avtalspension gäller för dig som fyllt 21 år. Tre vägar till pensionen I dag finns det tre olika sätt att arbeta ihop till sin pension. Vi har allmän pension, avtalspension och privata pensionsförsäkringar. Den allmänna pensionen betalar du genom skatter och avgifter på din lön. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal har du något som kallas avtalspension. Din avtalspension blir allt viktigare då nivåerna i det nya allmänna pensionssystemet har sjunkit. Till sist finns det privata pensionsförsäkringar - en uppsjö av lösningar att köpa genom försäkringsbolag och banker. Öronmär onmärkta premier Premien till din avtalspension betalas genom kollektivavtalet. Pengarna är öronmärkta för dig. Du bestämmer själv var och hur pensionspremierna ska sparas även om din arbetsgivare sköter inbetalningen. Gör ett aktivt val för din AVTALS- PENSION avtalspension. Du har mycket att vinna. När du gör ditt val tar du ställning till tre viktiga saker; pensionsform, efterlevandeskydd och förvaltare. Garanti eller chanstagning Denna pensionsform ger dig två valmöjligheter. Du kan placera dina 3.5 procent av lönen i en traditionell pensionsförsäkring. Då låter du försäkringsbolaget placera pengarna mot en garanterad lägsta avkastning. Den andra möjligheten är en fondförsäkring där du själv bestämmer var du vill placera pengarna. Du tar då en större risk men har också chans att få en större pension. För att skydda din familj kan du också teckna ett så kallat efterlevandeskydd. I händelse av dödsfall får då dina närmaste en ersättning. Fac ackets egna förvaltare Förvaltare är det försäkringsbolag eller den bank som förvaltar de inbetalade avgifterna till din avtalspension. För att på lång sikt garantera låga förvaltningsavgifter har facket bildat ett eget bolag, Folksam-LO Pension. Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring. Din ekonomi vid arbetslöshe tslöshet Är du medlem i Metall får du ekonomisk ersättning från a-kassan när du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättning måste du vara medlem och ha arbetat en viss tid. Kontakta alltid ditt fack om du blir arbetslös! De vet vad som gäller och vilket ekonomiskt stöd du kan få under den tid du söker nytt jobb! 4

5 En trygghet om det värsta händer Alla hoppas vi på ett långt och härligt liv. Många av oss får också det. Vi växer upp, studerar, jobbar, pensionerar oss. Vi lever helt enkelt ett bra liv. Om det värsta ändå händer, något man helst vill slippa fundera över, finns det en försäkring som heter TGL. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, är en avtalsförsäkring som ger dina närmaste viss ekonomisk trygghet om du dör i yrkesverksam ålder. Stora ekonomiska påfrestningar kan drabba de som blir kvar då någon dör i förtid, mitt i livet. Det är ofta då man TGL TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING har funnit sin livspartner och skaffat barn. Kanske har man också dragit på sig stora utgifter genom köp av en ny bil eller satsningar på boendet. Regler och ersättning Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalas begravningshjälp. Har du sambo, make/ maka eller registrerad partner betalar försäkringen grundbelopp. Dessutom finns barnbelopp till barn under 21 år. Som alla försäkringar har även TGL, Tjänstegrupplivförsäkringen olika regler beroende på ålder när dödsfallet inträffar. Beror dödsfallet på en arbetsskada gäller även avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada. Den betalar kostnader i samband med begravning som inte täcks från annat håll samt förlust av underhåll. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, gäller fullt ut om du arbetar minst sexton timmar i veckan. Är din arbetstid kortare, betalar försäkringen ut ett lägre belopp. Andra försäkringar Du kan ha flera försäkringar som lämnar ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas då ut från alla, oberoende av varandra. Extra stöd om du mister jobbet Ibland är det lätt att hitta ett nytt jobb. Andra gånger kan det vara väldigt svårt. Arbetslivet och möjligheterna till anställning varierar. Även om du tycker att du har en säker anställning i dag kan det hända mycket på kort tid. Vad händer om det går trögt för företaget du jobbar på, om det tvingas lägga ned sin verksamhet? Då kan det vara bra att veta lite om avtalsförsäkringen AGB, Försäkring om avgångsbidrag. AGB kan komple omplett ttera din inkomst Den kan nämligen komplettera din inkomst om du förlorar jobbet på grund av att företaget lägger ned eller drar in på antalet anställda. AGB - i första hand för äldre AGB riktar sig i första hand till äldre anställda som förlorar jobbet men under vissa förutsättningar kan du få ersättning redan från 33 års ålder. Grundregeln för att få ekonomisk ersättning från AGB är att man har förlorat jobbet på grund av att företaget lagt ned verksamheten eller dragit in på antalet anställda. AGB i två delar AGB består av två delar, A-belopp och B-belopp. A-beloppet är ett engångsbelopp och ett ålderstillägg för den som fyllt 40 år. B-beloppet ger ytterligare ekonomiskt stöd vid långvarig arbetslöshet för den som fyllt 40 år. Är du äldre än 50 år och måste lämna ett ordinarie arbete på grund av hälsoskäl gäller AGB-försäkringen. AGB FÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG FÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG 5

6 Metalls medlemmar är försäkrade För att förbättra ditt försäkringsskydd har Metall tecknat medlemsförsäkringar som gäller för alla medlemmar. Metalls sjukförsäkring säkring Är du sjukskriven en längre tid ger Metalls sjukförsäkring ekonomiskt stöd. Försäkringen gäller från den dag AGS, din kollektiva avtalsgruppsjukförsäkring upphör. För den som inte uppfyller kraven för att få AGS, till exempel vid arbetslöshet, gäller sjukförsäkringen redan från sjukdag femton. Den som får beslut om sjukbidrag eller förtidspension från januari 2001 och inte omfattas av AGS kan få ersättning från Metalls sjukförsäkring. Tjänstegrupplivför egrupplivförsäkring Försäkringen ger dina närmaste ekonomisk trygghet om det värsta händer - att du dör i yrkesverksam ålder. Den gäller för medlemmar som inte har fullt skydd via avtalsförsäkringen TGL. Du omfattas av försäkringen fram till 65 års ålder, och den innehåller dödsfallsbelopp, barnbelopp och begrav- MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR ningshjälp. Ersättningen minskar från 60 års ålder men om du efterlämnar barn under sjutton år betalar försäkringen ut fullt belopp. Rehabiliteringsförsäkring Är du sjuk och måste ha rehabiliterande behandling kan du få ersättning. Behandlingen ska ske efter remiss eller intyg av legitimerad läkare. Ett schablonbelopp betalas ut för en period på 365 dagar och max tre gånger. Ersättningen kan lämnas för att skaffa handikappfordon med högst ett basbelopp till den som på grund av sjukdom har ett varaktigt och väsentligt funktionshinder. Extra skydd inom gruvbranschen För detta försäkringspaket betalar medlemmarna inom gruvområdet en extra avgift. De försäkringar som ingår i Metalls medlemskap gäller naturligtvis också för gruvkollektivet. Gruvs hemförsäkring KS Som gruvmedlem ingår hemförsäkringen i ditt medlemskap. Du behöver inte göra någon särskild anmälan för att bli ansluten! Villkoren för hemförsäkringen är samma som för teckna själv. Olycksfallsför ksfallsförsäkring, säkring, GF 2400 Utöver den olycksfallsförsäkring som omfattar alla medlemmar i Metall har du som arbetar inom gruvbranschen ett extra försäkringsskydd. Det innebär att du kan få ersättning vid invaliditet. Dessutom ingår akutersättning, merkostnader, olycksfallskapital och dödsfallsersättning. Gruvs grupplivförsäkring GF2400 Medlemmar som arbetar inom gruvområdet har en grupplivförsäkring som ingår i medlemskapet. Försäkringen ger upp till ett halvt basbelopp i ersättning. För medlemmar födda 1911 eller tidigare samt medförsäkrade äldre än 65 år är ersättningen lägre. I försäkringen ingår även en barngruppliv. Kompletterande försäkringar gäller på samma sätt som för övriga i Metall. Anmäl alltid alla skador och olycksfall Anmäl alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller kortare sjukskrivning. Varje anmälan ger oss större möjligheter att ställa krav på ersättning och arbetsmiljö. 6

7 Förbättra ditt och familjens försäkringskydd De försäkringar vi kortfattat beskriver här kan du själv teckna. Du kan även omfattas av försäkringarna genom din fackklubb eller avdelning. Bra hemförsäkring Teckna din hemförsäkring via Metall och tjäna hundralappar. Dessutom får du ett bättre och billigare skydd vid inbrott, brand och översvämning. I försäkringen ingår ersättning för lösöre, en ansvarsdel om du eller någon i familjen skadar någon eller deras egendom samt en reseförsäkring. Du kan utöka hemförsäkringen genom tillägg som drulleförsäkring, småbåt, bostadsrätt och skog. MedlemsBarn Inga pengar i världen kan ersätta om ditt barn råkar ut för en svår olycka. Men det underlättar när du hjälper ditt barn att bli friskt. Försäkringen skyddar vid sjukdom och olycksfall. I MedlemsBarn kan dina barn, make/makas, sambo/ partners barn eller andra barn som bor hos dig vara med ända fram tills de fyller 25 år. Försäkringen måste tecknas innan barnen fyller 22 år. Premien 2002 är 40 kronor per barn och månad. Försäkra dig på fritiden Olycksfall GF 13900, TFF - Trygghets- försäkring-fritidsskador gäller på din fritid. Du får ersättning vid ekonomisk och medicinsk invaliditet, akut ersättning, merkostnader, olycksfallskapital samt vid dödsfall. Dina tänder är också försäkrade vid olycksfall. Premien 2002 är kronor per månad, medförsäkrad betalar kronor per månad. Livförsäkring Vill du ha en bra livförsäkring kan du teckna Gruppliv med sjukkapital Om du dör, oavsett orsak, betalar försäkringen ut dödsfallskapital till dina närstående. Vid lång tids sjukdom betalar försäkringen sjukkapital. Försäkringen gäller fram till 64 års ålder. Genom försäkringen är dina barn medförsäkrade i grupplivdelen. Du kan medförsäkra din partner. Premien 2002 är 54 kronor per månad, medförsäkrad betalar 40 kronor per månad. MedlemsPension ension MedlemsPension är en pensionsförsäkring där du kan välja återbetalningsskydd. Den kräver ingen hälsoprövning och du får göra avdrag med upp till ett halvt basbelopp för inbetalda premier. Minsta sparbelopp per månad är 200 kronor och du kan göra uppehåll i sparandet. TECKNA SJÄLV Jag vill veta mer! Hemförsäkring MedlemsBarn TFF Gruppliv MedlemsPension Kontakta mig Namn: Adress: Postadress: Telefon: Folksam betalar portot Folksam Svar arspost Stoc ockholm Klipp ur och skicka in! 7

8 FEM+ FEM+ handlar om kollektiv ollektiva avtalsför- säkringar och om Metalls medlemsförsäkringar! säkringar! Genom ditt kollektiv ollektivavtal vtal och ditt medlemskap i Metall har du ett bra grundskydd, på jobbet, fritiden och h om du blir sjuk eller arbetssk tsskadad. Som medlem kan an du också tec eckna extra för- säkringar till förmånliga priser! 8

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Innehåll. Landsorganisationen i Sverige 2009

Innehåll. Landsorganisationen i Sverige 2009 Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING, AGS om du blir sjuk... 4 PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING... 7

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Dina avtalsförsäkringar Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet...

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer