Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall"

Transkript

1 FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1

2 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen. Kontrollera alltid att det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats. För att vara säker på att avtalsförsäkringarna gäller för dig måste det finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats. Avtalet skyddar dig även mot sämre villkor, lägre lön eller längre arbetstid än det som står i avtalet. Använd det skydd du har rätt till Metall vill ha en generell och solidarisk väg för att skapa välfärd. Det är viktigt att känna sig trygg i livet - att veta att hjälp finns att få om det händer något. Samhället står för en del av våra trygghetsnät. De omfattar alla i Sverige och bygger på att alla får hjälp när de behöver och att alla bidrar med betalning genom skatter och avgifter. Metall har genom kollektivavtal och andra försäkringslösningar skapat ett extra trygghetsnät för dig och alla andra medlemmar i förbundet. Blir du sjukskriven en längre tid, råkar ut för ett olycksfall eller blir uppsagd från jobbet känns det bra att ha en extra trygghet. Likaså om inbrottstjuvar tar sig in i ditt hem, om dina barn skadar sig eller om något annat oförutsett händer. I den här broschyren kan du i korthet läsa om Metalls avtals- och medlemsförsäkringar. Genom ditt medlemskap i Metall och de kollektivavtal vi förhandlar fram med arbetsgivarna har du ett bra grundskydd på jobbet, fritiden och om du blir sjuk eller arbetsskadad. Som medlem kan du också teckna extra försäkringar till bra priser. Försäkringar är inget vi får gratis. Vi betalar dem själva, via skatter, medlemsavgifter, genom att avstå löneutrymme när vi förhandlar fram kollektivavtal och genom kollektiva eller privata försäkringar. Använd det skydd du har rätt till! Fakta och information Mer information om avtalsförsäkringarna får du från din försäkringsrådgivare eller din fackliga avdelning. Du kan också kontakta AFA på telefon eller titta in på deras hemsida www. afa.se. Är du intresserad av mer information om Metalls medlemsförsäkringar kontaktar du Folksam, din försäkringsrådgivare, ditt skyddsombud eller din fackliga avdelning. Ansvarig utgivare: Metall Produktion: nära pr & kommunikation Foto: Stone Tryck: Skogs 2001 Upplaga: exemplar Denna försäkringsbroschyr samdistribueras till Metalls medlemmar som bilaga i Dagens Arbete. Dina avtalsför vtalsförsäkringar säkringar Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av fem avtalsförsäkringar: TFA som ger ersättning vid arbetsskada, AGS som ger extra ersättning vid sjukskrivning, TGL en livförsäkring som ger en extra trygghet om det värsta händer, AGB som ger ersättning till äldre som mister jobbet och Avtalspension som förbättrar din pension. Läs mer på sid 3-5 För Metalls medlemmar För att förbättra ditt försäkringsskydd har Metall tecknat medlemsförsäkringar. De som gäller medlemmar fram till 65 års ålder är: Rehabiliteringsförsäkring som kan ge ersättning vid rehabilitering, Metalls sjukförsäkring som ger extra ersättning vid längre tids sjukskrivning, Tjänstegrupplivförsäkring, en livförsäkring för de som inte har fullt skydd via avtalsförsäkringen TGL. Läs mer på sid 6 Tec eckna själv Metallmedlemmar har möjlighet att teckna extra försäkringar till bra priser: Hemförsäkring* som ger ersättning om någonting händer ditt hem, Medlemsbarn om någonting händer ditt barn, Olycksfall GF en fritidsförsäkring som ger ersättning vid ekonomisk och medicinsk invaliditet, Gruppliv med sjukkapital, en livförsäkring som ger dina närstående ett dödsfallskatital om du dör och MedlemsPension, en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. * Kan tecknas av medlemmar över 65 år. Pensionärer kan också teckna GF och välja gruppliv och/eller TFF. Läs mer på sid 7 2

3 Trygghet vid olycksfall och arbetsskador Den svenska lagstiftningen och kraven på arbetsmiljön håller hög klass jämfört med de flesta länder. Ändå händer det att vi råkar ut för arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall på jobbet. Blir du arbetsskadad eller råkar ut för ett olycksfall på jobbet är du försäkrad via lagstiftning och genom kollektivavtalet på din arbetsplats. Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst vid arbetsskada och olycksfall är i grunden densamma som när du är sjukskriven. Du får sjuklön, sjukpenning och möjlighet till tio procent extra i ersättning från avtalsförsäkringen AGS. Ytterligare stöd från TFA Via avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring arbetsskada, har du möjlighet till ytterligare stöd och ekonomisk ersättning beroende på vad som hänt. Försäkringen ger hjälp vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdomar. Den lagstiftade allmänna arbetsskadeförsäkringen ger hjälp och stöd om du på grund av skada eller olycksfall måste byta arbete, gå på längre rehabilitering eller omskolning, blir arbetslös eller förtidspensionerad. Olycksfall i arbetet kan till exempel vara ett fall på ett halt golv, skärsår och nyp över fingrarna av maskiner eller en svetsloppa som hoppar upp i ögat. Tvingas du vara hemma från jobbet på grund av ett olycksfall kan du få dagersättning och ersättning för sveda och värk från TFA. Olycksfall på väg till och från jobbet Händer det dig någonting på väg till och från jobbet, om du till exempel krockar med en cyklist eller en bil kallas det färdolycksfall. Ersättning får du i första hand från trafikförsäkringen och i andra hand från TFA. Arbetssjukdomar och ersättning Allergier på grund av kemikalier, ständig värk i axlar, rygg och nacke, belastnings- och förslitningsskador brukar kallas för arbetssjukdomar. TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING ARBETSSKADA TRYGGHETSFÖRSÄKRING ARBETSSKADA Är skadan godkänd som arbetssjukdom av försäkringskassan omfattas du av TFA-försäkringen. Ersättningsreglerna från TFA varierar beroende på vad du råkar ut för. I vissa fall kan reglerna vara lite krångliga. Det viktigaste är inte att veta allt. Huvudsaken är att du vet att försäkringen gäller för dig, om olyckan är framme. Bättre ekonomi vid sjukskrivning En lång sjukdomstid kan slå hårt mot din privata ekonomi. Då är det bra att veta vad som gäller! Blir du sjuk är du försäkrad genom lagstiftning, ditt kollektivavtal och ditt medlemskap i Metall. Det lagstiftade sociala försäkringssystemet är grunden för din ekonomiska trygghet vid sjuk- AGS AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING dom och olycksfall. Förlorad inkomst, kostnader för läkarbesök och medicin täcks alltid till en viss del. Om du blir sjuk räknas den första sjukdagen alltid som en karensdag. För den får du ingen ersättning. Från sjukdag två till fjorton betalar arbetsgivaren 80 procent av din lön i ersättning. Tio procent extra från AGS Vid midnatt mellan sjukdag fjorton och femton förändras detta. Då upphör din arbetsgivare att betala sjuklön. Är du fortfarande sjukskriven fortsätter din sjuklön men den betalas av försäkrings- fortsättning på nästa sida 3

4 fortsättning från sidan 3 kassan och kallas sjukpenning. Ersättningen är lika som sjuklönen, det vill säga 80 procent av din lön. En annan sak som händer vid sjukdag femton är att du kan höja din sjukersättning med ytterligare tio procent. De extra tio procenten söker du från AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring. Är du sjukskriven en lång period kan det innebära stora pengar. Din AGS-ansökan fungerar även som ansökan om premiebefrielse för din avtalspension. På så sätt slipper du förlora någon avtalspension för att du varit sjuk. Upp till 360 sjukdagar AGS-ersättning betalas från sjukdag femton till och med sjukdag 360. Får du sjukbidrag eller blir förtidspensionerad utbetalas ett månadsbelopp kontinuerligt från AGS. För att få ersättning från AGS måste du varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare går att räkna in om du då omfattades av kollektivavtal. MedlemsPension ension - ett bra komplement LO och Folksams MedlemsPension är ett komplement till den allmänna och den avtalade pensionen. MedlemsPension är en enkel och flexibel pensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Väljer du utbetalning under din livstid får du ut lika mycket från försäkringen oberoende om du är man eller kvinna. Du kan göra uppehåll i ditt sparande och fortsätta igen när din ekonomi tillåter det. Kontakta ditt närmaste Folksamkontor om du vill veta mer om MedlemsPension. Bättre pension Lägg lite tid på att ta reda på vad som gäller för din pension. För din egen skull! Ju yngre du är desto större möjligheter att påverka inkomsterna på äldre dar! Avtalspension gäller för dig som fyllt 21 år. Tre vägar till pensionen I dag finns det tre olika sätt att arbeta ihop till sin pension. Vi har allmän pension, avtalspension och privata pensionsförsäkringar. Den allmänna pensionen betalar du genom skatter och avgifter på din lön. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal har du något som kallas avtalspension. Din avtalspension blir allt viktigare då nivåerna i det nya allmänna pensionssystemet har sjunkit. Till sist finns det privata pensionsförsäkringar - en uppsjö av lösningar att köpa genom försäkringsbolag och banker. Öronmär onmärkta premier Premien till din avtalspension betalas genom kollektivavtalet. Pengarna är öronmärkta för dig. Du bestämmer själv var och hur pensionspremierna ska sparas även om din arbetsgivare sköter inbetalningen. Gör ett aktivt val för din AVTALS- PENSION avtalspension. Du har mycket att vinna. När du gör ditt val tar du ställning till tre viktiga saker; pensionsform, efterlevandeskydd och förvaltare. Garanti eller chanstagning Denna pensionsform ger dig två valmöjligheter. Du kan placera dina 3.5 procent av lönen i en traditionell pensionsförsäkring. Då låter du försäkringsbolaget placera pengarna mot en garanterad lägsta avkastning. Den andra möjligheten är en fondförsäkring där du själv bestämmer var du vill placera pengarna. Du tar då en större risk men har också chans att få en större pension. För att skydda din familj kan du också teckna ett så kallat efterlevandeskydd. I händelse av dödsfall får då dina närmaste en ersättning. Fac ackets egna förvaltare Förvaltare är det försäkringsbolag eller den bank som förvaltar de inbetalade avgifterna till din avtalspension. För att på lång sikt garantera låga förvaltningsavgifter har facket bildat ett eget bolag, Folksam-LO Pension. Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring. Din ekonomi vid arbetslöshe tslöshet Är du medlem i Metall får du ekonomisk ersättning från a-kassan när du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättning måste du vara medlem och ha arbetat en viss tid. Kontakta alltid ditt fack om du blir arbetslös! De vet vad som gäller och vilket ekonomiskt stöd du kan få under den tid du söker nytt jobb! 4

5 En trygghet om det värsta händer Alla hoppas vi på ett långt och härligt liv. Många av oss får också det. Vi växer upp, studerar, jobbar, pensionerar oss. Vi lever helt enkelt ett bra liv. Om det värsta ändå händer, något man helst vill slippa fundera över, finns det en försäkring som heter TGL. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, är en avtalsförsäkring som ger dina närmaste viss ekonomisk trygghet om du dör i yrkesverksam ålder. Stora ekonomiska påfrestningar kan drabba de som blir kvar då någon dör i förtid, mitt i livet. Det är ofta då man TGL TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING har funnit sin livspartner och skaffat barn. Kanske har man också dragit på sig stora utgifter genom köp av en ny bil eller satsningar på boendet. Regler och ersättning Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalas begravningshjälp. Har du sambo, make/ maka eller registrerad partner betalar försäkringen grundbelopp. Dessutom finns barnbelopp till barn under 21 år. Som alla försäkringar har även TGL, Tjänstegrupplivförsäkringen olika regler beroende på ålder när dödsfallet inträffar. Beror dödsfallet på en arbetsskada gäller även avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada. Den betalar kostnader i samband med begravning som inte täcks från annat håll samt förlust av underhåll. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, gäller fullt ut om du arbetar minst sexton timmar i veckan. Är din arbetstid kortare, betalar försäkringen ut ett lägre belopp. Andra försäkringar Du kan ha flera försäkringar som lämnar ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas då ut från alla, oberoende av varandra. Extra stöd om du mister jobbet Ibland är det lätt att hitta ett nytt jobb. Andra gånger kan det vara väldigt svårt. Arbetslivet och möjligheterna till anställning varierar. Även om du tycker att du har en säker anställning i dag kan det hända mycket på kort tid. Vad händer om det går trögt för företaget du jobbar på, om det tvingas lägga ned sin verksamhet? Då kan det vara bra att veta lite om avtalsförsäkringen AGB, Försäkring om avgångsbidrag. AGB kan komple omplett ttera din inkomst Den kan nämligen komplettera din inkomst om du förlorar jobbet på grund av att företaget lägger ned eller drar in på antalet anställda. AGB - i första hand för äldre AGB riktar sig i första hand till äldre anställda som förlorar jobbet men under vissa förutsättningar kan du få ersättning redan från 33 års ålder. Grundregeln för att få ekonomisk ersättning från AGB är att man har förlorat jobbet på grund av att företaget lagt ned verksamheten eller dragit in på antalet anställda. AGB i två delar AGB består av två delar, A-belopp och B-belopp. A-beloppet är ett engångsbelopp och ett ålderstillägg för den som fyllt 40 år. B-beloppet ger ytterligare ekonomiskt stöd vid långvarig arbetslöshet för den som fyllt 40 år. Är du äldre än 50 år och måste lämna ett ordinarie arbete på grund av hälsoskäl gäller AGB-försäkringen. AGB FÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG FÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG 5

6 Metalls medlemmar är försäkrade För att förbättra ditt försäkringsskydd har Metall tecknat medlemsförsäkringar som gäller för alla medlemmar. Metalls sjukförsäkring säkring Är du sjukskriven en längre tid ger Metalls sjukförsäkring ekonomiskt stöd. Försäkringen gäller från den dag AGS, din kollektiva avtalsgruppsjukförsäkring upphör. För den som inte uppfyller kraven för att få AGS, till exempel vid arbetslöshet, gäller sjukförsäkringen redan från sjukdag femton. Den som får beslut om sjukbidrag eller förtidspension från januari 2001 och inte omfattas av AGS kan få ersättning från Metalls sjukförsäkring. Tjänstegrupplivför egrupplivförsäkring Försäkringen ger dina närmaste ekonomisk trygghet om det värsta händer - att du dör i yrkesverksam ålder. Den gäller för medlemmar som inte har fullt skydd via avtalsförsäkringen TGL. Du omfattas av försäkringen fram till 65 års ålder, och den innehåller dödsfallsbelopp, barnbelopp och begrav- MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR ningshjälp. Ersättningen minskar från 60 års ålder men om du efterlämnar barn under sjutton år betalar försäkringen ut fullt belopp. Rehabiliteringsförsäkring Är du sjuk och måste ha rehabiliterande behandling kan du få ersättning. Behandlingen ska ske efter remiss eller intyg av legitimerad läkare. Ett schablonbelopp betalas ut för en period på 365 dagar och max tre gånger. Ersättningen kan lämnas för att skaffa handikappfordon med högst ett basbelopp till den som på grund av sjukdom har ett varaktigt och väsentligt funktionshinder. Extra skydd inom gruvbranschen För detta försäkringspaket betalar medlemmarna inom gruvområdet en extra avgift. De försäkringar som ingår i Metalls medlemskap gäller naturligtvis också för gruvkollektivet. Gruvs hemförsäkring KS Som gruvmedlem ingår hemförsäkringen i ditt medlemskap. Du behöver inte göra någon särskild anmälan för att bli ansluten! Villkoren för hemförsäkringen är samma som för teckna själv. Olycksfallsför ksfallsförsäkring, säkring, GF 2400 Utöver den olycksfallsförsäkring som omfattar alla medlemmar i Metall har du som arbetar inom gruvbranschen ett extra försäkringsskydd. Det innebär att du kan få ersättning vid invaliditet. Dessutom ingår akutersättning, merkostnader, olycksfallskapital och dödsfallsersättning. Gruvs grupplivförsäkring GF2400 Medlemmar som arbetar inom gruvområdet har en grupplivförsäkring som ingår i medlemskapet. Försäkringen ger upp till ett halvt basbelopp i ersättning. För medlemmar födda 1911 eller tidigare samt medförsäkrade äldre än 65 år är ersättningen lägre. I försäkringen ingår även en barngruppliv. Kompletterande försäkringar gäller på samma sätt som för övriga i Metall. Anmäl alltid alla skador och olycksfall Anmäl alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller kortare sjukskrivning. Varje anmälan ger oss större möjligheter att ställa krav på ersättning och arbetsmiljö. 6

7 Förbättra ditt och familjens försäkringskydd De försäkringar vi kortfattat beskriver här kan du själv teckna. Du kan även omfattas av försäkringarna genom din fackklubb eller avdelning. Bra hemförsäkring Teckna din hemförsäkring via Metall och tjäna hundralappar. Dessutom får du ett bättre och billigare skydd vid inbrott, brand och översvämning. I försäkringen ingår ersättning för lösöre, en ansvarsdel om du eller någon i familjen skadar någon eller deras egendom samt en reseförsäkring. Du kan utöka hemförsäkringen genom tillägg som drulleförsäkring, småbåt, bostadsrätt och skog. MedlemsBarn Inga pengar i världen kan ersätta om ditt barn råkar ut för en svår olycka. Men det underlättar när du hjälper ditt barn att bli friskt. Försäkringen skyddar vid sjukdom och olycksfall. I MedlemsBarn kan dina barn, make/makas, sambo/ partners barn eller andra barn som bor hos dig vara med ända fram tills de fyller 25 år. Försäkringen måste tecknas innan barnen fyller 22 år. Premien 2002 är 40 kronor per barn och månad. Försäkra dig på fritiden Olycksfall GF 13900, TFF - Trygghets- försäkring-fritidsskador gäller på din fritid. Du får ersättning vid ekonomisk och medicinsk invaliditet, akut ersättning, merkostnader, olycksfallskapital samt vid dödsfall. Dina tänder är också försäkrade vid olycksfall. Premien 2002 är kronor per månad, medförsäkrad betalar kronor per månad. Livförsäkring Vill du ha en bra livförsäkring kan du teckna Gruppliv med sjukkapital Om du dör, oavsett orsak, betalar försäkringen ut dödsfallskapital till dina närstående. Vid lång tids sjukdom betalar försäkringen sjukkapital. Försäkringen gäller fram till 64 års ålder. Genom försäkringen är dina barn medförsäkrade i grupplivdelen. Du kan medförsäkra din partner. Premien 2002 är 54 kronor per månad, medförsäkrad betalar 40 kronor per månad. MedlemsPension ension MedlemsPension är en pensionsförsäkring där du kan välja återbetalningsskydd. Den kräver ingen hälsoprövning och du får göra avdrag med upp till ett halvt basbelopp för inbetalda premier. Minsta sparbelopp per månad är 200 kronor och du kan göra uppehåll i sparandet. TECKNA SJÄLV Jag vill veta mer! Hemförsäkring MedlemsBarn TFF Gruppliv MedlemsPension Kontakta mig Namn: Adress: Postadress: Telefon: Folksam betalar portot Folksam Svar arspost Stoc ockholm Klipp ur och skicka in! 7

8 FEM+ FEM+ handlar om kollektiv ollektiva avtalsför- säkringar och om Metalls medlemsförsäkringar! säkringar! Genom ditt kollektiv ollektivavtal vtal och ditt medlemskap i Metall har du ett bra grundskydd, på jobbet, fritiden och h om du blir sjuk eller arbetssk tsskadad. Som medlem kan an du också tec eckna extra för- säkringar till förmånliga priser! 8

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

Välfärdstendens 2009

Välfärdstendens 2009 Välfärdstendens 2009 Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 12 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 17 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer