Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar"

Transkript

1 Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1

2 2

3 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada 16 Pension 18 Dödsfall 19 Ef tersk ydd 21 Osäker eller tvärsäker? 3

4 facket försäkrar Fackföreningens styrka är att vi går samman och är många. Det är på det sättet löntagarna blir en kraft som kan vara med och bestämma villkoren för arbetet. Det fackliga medlemskapet gör därmed också att varje individ blir starkare. Det är denna styrka som vi i facket använder oss av, också när vi förhandlar fram bra försäkringar. En del försäkringar får vi alla som bor och arbetar i Sverige automatiskt del av, de kallas för lagstadgade försäkringar. De här försäkringarna ger oss ett grundläggande skydd. Dessutom har facket tagit fram kompletterande försäkringar. De är av två slag: avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar. Avtalsförsäkringarna omfattar alla som arbetar på arbetsplatser som har kollektivavtal och de gäller vare sig man är medlem i facket eller inte. När det gäller avtalsförsäkringarna har vi anställda i tidigare löneförhandlingar avstått löneutrymme för att få försäkringarna. Det är en del av kollektivavtalets värde. Medlemsförsäkringarna däremot är något ett viktigt komplement till samhällets skydd. som ingår i medlemskapet. Tack vare att så många valt att vara med i facket finns möjligheten att förhandla fram bra villkor för alla medlemmar. Vissa medlemsförsäkringar är obligatoriska, det vill säga gäller alla medan andra kan vara frivilliga, det vill säga du väljer att ansluta dig till försäkringen. Det är en del av medlemskapets värde. Avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar utgör ett viktigt komplement till samhällets skydd. Till sist finns individuella försäkringar. De väljer du efter eget tycke och smak utifrån vad du har för behov. 4

5 Individuell försäkring Medlemsförsäkring (kollektiv försäkring) Avtalsförsäkring (försäkring enligt avtal) Allmän försäkring (försäkring enligt lag) Försäkringspyramiden Grunden består av de lagstadgade försäkringarna. Eftersom de omfattar alla i Sverige blir kostnaden per försäkrad person liksom risken låg. Solidariteten blir däremot hög just eftersom alla är med. På nästa våning i pyramiden finner vi avtalsförsäkringarna. Även för dessa blir kostnaden och risken låg men solidariteten hög eftersom så många är med i försäkringen. När det gäller medlemsförsäkringarna, som ofta är frivilliga att teckna, ökar kostnaden liksom risken något eftersom antalet försäkringstagare är lägre. Medlemsförsäkringarna ger dock ändå bättre villkor än de individuella försäkringar som finns högst upp i pyramiden. Dem kan var och en välja att teckna men eftersom ett mindre antal personer är med blir risken liksom priset högst för dem. 5

6 6 anteckningar

7 anteckningar 7

8 LagsTaDgaDE försäkringar De viktigaste försäkringarna som gäller för alla är sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen, ålderspensionen, arbetsskadeförsäkringen och efterlevandepensionen. alla är med och bidrar. Dessa försäkringar finansieras genom att arbetsgivarna betalar in det som i dagligt tal brukar kallas sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter. Man kan alltså säga att vi alla är med och bidrar eftersom vi avstår ett visst löneutrymme för att arbetsgivarna ska betala avgifterna. Att de här försäkringarna styrs av lagar hörs nästan på namnet lagstadgade försäk- ringar. Det betyder att beslut om försäkringarna fattas av riksdagen. De påverkas därmed av politikernas syn på vilka försäkringar som ska finnas och på hur villkoren i de olika försäkringarna ska se ut. Till exempel har vi på senare år sett försämrade villkor i såväl sjuk- som arbetslöshetsförsäkringen och det är en följd av politiska beslut. Det finns också en ideologisk skiljelinje mellan höger och vänster. De borgerliga partierna är ofta för fler individuella lösningar och tycker att var och en ska ta ett stort eget ansvar för sitt liv och därmed för sina försäkringar. Partierna på vänsterkanten tror istället på fördelarna med kollektiva lösningar och på nyttan av solidaritet. De försäkringar vi har idag har huvudsakligen tillkommit under perioder av socialdemokratiskt styre men de försämringar vi sett under senare år har till största delen skett under borgerliga regeringar. 8

9 AVTALS FÖrsÄkringar Det är förstås viktigt att grunden i pyramiden är stabil, annars riskerar hela systemet att falla ihop, och från fackligt håll kämpar vi ständigt för att bibehålla och utveckla goda villkor i de försäkringar vi bidrar till via skattsedeln. Idealet vore att alla är tillräckligt försäkrade genom dem men dit har vi en bra bit kvar. Därför erbjuder facket kompletterande avtalsförsäkringar. De omfattar alla som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal. Kollektivavtalen finns till för att komplettera den lagstiftning som rör villkor och förhållanden på arbetsplatserna (till exempel Lagen om anställningsskydd och Medbestämmandelagen). Tyvärr finns en del arbetsgivare som av ett eller annat skäl inte vill teckna kollektivavtal. Kanske gillar de inte kollektivavtalen av politiska skäl eller så tycker de att avtalen är för dyra. Det är förstås inte bra. Villkoren på avtalslösa arbetsplatser är sämre för de anställda. Om du inte har kollektivavtal betyder det faktiskt att du arbetar för lägre lön än en kompis med kollektivavtal. Bara till avtalspensionen som ingår i kollektivavtalet får din kompis inbetalningar på tusentals kronor varje år medan du får noll. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kontakta ditt fackförbund. Vilka försäkringar är det då som regleras i kollektivavtalet? Det kan se lite olika ut beroende på vilket avtalsområde din arbetsplats hör till. Vi brukar tala om Stat, Kommun och landsting. Kooperationen eller Privata arbetsgivare med mera. Försäkringarna kopplas till områden som sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, pension och dödsfall. 9

10 10 anteckningar

11 anteckningar 11

12 MEDLEms FÖrsÄkringar Vilka medlemsförsäkringar som gäller dig och som just du kan teckna beror på vilket förbund du är med i men följande försäkringar finns hos många förbund: Hemförsäkring. Olycksfallsförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring. Barnförsäkring. Pensionsförsäkringar. Även om de här försäkringarna inte omfattar lika många människor som de som finansieras via skattsedeln och de vi har som en del av kollektivavtalen är de fortfarande mycket förmånliga för dig som medlem i facket. De blir nästan alltid billigare än om du skulle försäkra dig på egen hand och ofta är villkoren mer generösa. Till exempel slipper du vanligen lämna en hälsodeklaration när du tecknar en sjukförsäkring. Försäkringarna fortsätter också att gälla även om du blir sjuk eller arbetslös så länge du fortsätter vara med i facket förstås. De flesta av fackets medlemsförsäkringar administreras av försäkringsbolaget Folksam. Folksam har funnits i mer än 100 år och har sitt ursprung inom kooperationen. Bolaget startades för att försäkra medlemmarna om bränder skulle uppstå. Från och med år 1914 började Folksam också erbjuda livförsäkringar och sedan dess har utbudet vuxit. 12

13 Ännu idag ägs Folksam av medlemmarna genom organisationer och företag som till exempel KF, HSB, Riksbyggen, OKQ8, LO och TCO. Därmed har du De blir nästan alltid billigare än om du skulle försäkra dig på egen hand. genom ditt förbund och genom LO möjlighet att påverka vilka försäkringar som ska finnas och vilka villkor som ska gälla för dem. Att facket är med som ägare i Folksam betyder också att det finns en naturlig kontroll av att bolaget inte tar ut övervinster som skulle kunna medföra ökade kostnader för försäkringstagarna. 13

14 14 anteckningar

15 anteckningar 15

16 ARBETSLÖS Att bli arbetslös är verkligen inget konstigt eller ovanligt i dessa tider. Många har tidsbegränsade anställningar och måste söka nytt jobb stup i kvarten. Andra jobbar på arbetsplatser som drabbas av omorganisationer, nedskärningar eller outsourcing och upptäcker att det jobb som nyss kändes så tryggt inte längre finns. Oavsett anledningen till arbetslösheten kan den som drabbas få stöd från arbetslöshetsförsäkringen, det som vi till vardags kallar a-kassan. Tyvärr har ersättningen från a-kassan försämrats med tiden och många får inte ut så mycket pengar de skulle behöva. Samtidigt har de avgifter som var och en måste betala till a-kassan höjts vilket har gjort att en del inte längre tycker sig ha råd att vara med. Därför kämpar vi inom facket ständigt för att bevaka dina och alla andra medlemmars intressen när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. En försäkring som är bra för alla Arbetslöshetskassor har funnits i Sverige ända sedan 1600-talet. Då var det gesällerna som bildade a-kassor och när fackföreningarna startade på 1800-talet valde de att följa samma väg. Arbetslöshetsförsäkringen styrs idag av lagstiftning men den administreras av arbetslöshetskassorna, a-kassorna. Det finns för närvarande 31 arbetslöshetskassor och varje a-kassa försäkrar anställda inom sitt yrkes- eller verksamhetsområden. Att det finns en arbetslöshetsförsäkring är bra både för den som blir arbetslös och för samhället. Den som drabbas av arbetslöshet får en chans att klara försörjningen tills han eller hon kan hitta en ny anställning. Det betyder att även personer som är arbetslösa kan fortsätta att konsumera, köpa mat och annat som behövs, och därmed hålls samhällsekonomin under 16

17 armarna i dåliga tider. Men a-kassan är till nytta även för den som har turen att aldrig bli arbetslös. Genom att de som saknar arbete kan ha drägliga levnadsvillkor medan Arbetslöshetskassor har funnits i Sverige ända sedan talet. de söker nytt jobb minskar risken att de tvingas ta arbeten till allt för låga löner bara för att klara livhanken. Därmed blir det svårare för arbetsgivarna att dumpa lönerna och det är förstås bra för alla arbetare. A-kassan är alltså en viktig förutsättning för arbetstagare att klara av att hålla löftet de gett varandra ( Vi lovar och försäkrar ) Så funkar det Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Grundförsäkringen gäller för alla som är minst 20 år gamla men inkomstbortfallsförsäkringen gäller bara om du är medlem i en a-kassa och om du har varit det i minst 12 månader. För att du ska kunna få några pengar alls måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du måste vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och att du aktivt måste söka ett nytt arbete. Annat stöd vid arbetslöshet Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist också kanske få del av annat stöd och ersättning. Det stödet, som är kopplat till avtalsförsäkringar skiljer sig åt beroende på avtalsområde. Vill du veta mer om detta kan du vända dig till ditt fackförbund. 17

18 18 anteckningar

19 anteckningar 19

20 SJUK Det är få av oss förunnat att klara ett helt liv utan att bli sjuka någon gång. De flesta vaknar förr eller senare med ont i halsen, ryggvärk eller någon annan åkomma som visserligen inte är så allvarlig men som ändå gör det svårt att klara jobbet. Många drabbas dessutom av olyckor eller allvarligare sjukdomar som gör att arbetsförmågan blir nedsatt under lång tid eller i värsta fall för resten av livet. Och det svåra är att ingen kan veta vem som kommer att få cancer eller hjärtinfarkt eller råka ut för en trafikolycka därför är försäkringen ett smart sätt att skapa trygghet. Samtidigt finns det idag en hel del kritik mot sjukförsäkringen som sköts av Försäkringskassan, du har säkert läst om det i tidningen eller hört det i radio eller TV. Kritiken handlar om försämrade villkor och om att många sjuka har utförsäkrats. Deras rätt att få sjukpenning har tagits ifrån dem och de har tvingats anmäla sig hos arbetsförmedlingen trots att de egentligen är för sjuka för att kunna arbeta. Inom facket arbetar vi för en väl fungerande sjukförsäkring som gäller alla, som ger ersättningsnivåer som går att leva på och som ger även den som drabbas av sjukdom en möjlighet att leva ett värdigt liv. De första 14 dagarna som sjuk Om du har en anställning när du blir sjuk ska du alltid börja med att meddela din arbetsplats att du inte kan komma till jobbet. Den första sjukdagen får du ingen ersättning alls, det kallas karensdag. Därefter är arbetsgivaren skyldig att betala så kallad sjuklön under de därpå följande 13 dagarna av din sjukperiod. Om du har oturen att bli sjuk en längre period måste du från och med sjukdag 8 visa ett läkarintyg för din arbetsgivare för att 20

21 du ska ha rätt till sjuklön. I vissa fall har arbetsgivaren till och med rätt att kräva ett läkarintyg från den första sjukdagen och då måste du ordna ett sådant. Sjuklönen ska motsvara 80 % av den ordinarie lönen och det finns inget tak för hur hög den kan vara. Om du är arbetslös när du blir sjuk kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Ett villkor som då måste vara uppfyllt är att du har en så kallad sjukpenninggrundande inkomst, SGI. SGI är det belopp som Försäkringskassan använder för att räkna ut vilken sjukpenning du ska ha. Sjuk en längre period Om du är sjuk mer än 14 dagar övertar Försäkringskassan ansvaret för att betala ut ekonomisk ersättning till dig, ersättningen kallas nu för sjukpenning. Om du har rätt till sjukpenning bestäms av Försäkringskassan. Sjukpenningens storlek sjunker, precis som arbetslöshetsersättningen, efter hand som tiden går. De första 364 dagarna ska sjukpenningen vara cirka 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten det kallas för normalnivån. Men också i sjukförsäkringen finns ett så kallat tak. Det betyder att du kan få ut cirka 80 % endast upp till en högsta månadslön på kronor. Tjänar du mer än så får du alltså ut en mindre andel av din ordinarie lön. Har du oturen att vara sjuk ännu längre sjunker ersättningsnivån till cirka 75 % Annat stöd vid sjukdom Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du om du blir sjuk kanske kan få del av annat stöd och ersättning. Det stödet, som är kopplat till avtalsförsäkringar skiljer sig åt beroende på avtalsområde. Vill du veta mer om detta kan du vända dig till ditt fackförbund. 21

22 22 anteckningar

23 anteckningar 23

24 24

25 ARBETsskaDA Att bli sjuk eller att skada sig i en olycka är förstås alltid eländigt och trist men tänk om det dessutom sker på grund av jobbet? Tyvärr händer det oftare än vi skulle önska att arbetare i Sverige drabbas av något slags arbetsskada. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik rapporterades cirka arbetsskador år 2010, varav cirka ett dödsfall per vecka. Det är verkligen ingen rolig siffra och vi i facket gör vad vi kan för att se till att alla arbetsplatser och arbetsuppgifter är så säkra som möjligt. För att den som ändå råkar ut för en skada eller sjukdom på grund av sitt arbete ska kunna ha en trygg försörjning finns den statliga arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadad så funkar det Arbetsskadeförsäkringen gäller för all fysisk eller psykisk ohälsa som du kan få till följd av ditt arbete. Också om du blir skadad på väg till eller från jobbet samt om du får någon smittsam sjukdom genom ditt arbete gäller försäkringen. Om du råkar ut för en olycka som har samband med arbetet eller om du blir sjuk och tror att det kan bero på jobbet ska du genast anmäla det till din arbetsgivare. Du, arbetsgivaren och skyddsombudet ska sedan anmäla det som hänt till Försäkringskassan på en särskild blankett. Annat stöd vid arbetsskada Du har en försäkring till och den är viktig! Facket har en kompletterande försäkring vid arbetsskada. Försäkringen heter lite olika beroende på avtalsområde. Vill du veta mer om detta kan du vända dig till ditt fackförbund. 25

26 26 anteckningar

27 anteckningar 27

28 PEnsion I dessa dagar läser vi allt oftare om människor som fyller 100 år och chansen finns att också du får leva lika länge. Eftersom den vanligaste pensioneringsåldern är 65 betyder det att din pension i så fall måste räcka i närmare 35 år, har du tänkt på det? Det svenska pensionssystemet består av olika delar men du som är ung berörs framför allt av det som kallas inkomst pension och premiepension. Den del av dina pensionspengar som går till inkomstpensionen redovisas som ett konto just för dig och betalas sedan skillnaden mellan att kunna resa till Borås eller Bahamas. ut när du går i pension. Delen som avsätts till premiepensionen har du däremot möjlighet att påverka själv genom att placera den i en eller flera fonder. Dessutom beror pensionens storlek på den genom- snittliga livslängden. Några garantier för hur mycket just du kan få finns det inte, bara prognoser som uppdateras årligen. Det allmänna pensionssystemet administreras av Pensionsmyndigheten, kontaktuppgifter till dem hittar du i slutet av det här materialet. Vill du ha en guldkant på tillvaron? Om du har turen att få bli en pigg pensionär vill du säkert fortsätta göra roliga saker. Exakt vad det kan vara är förstås individuellt men faktum är att det mesta som är kul kostar pengar. Då kan fackets avtalspension vara det som gör skillnaden mellan att kunna resa till Borås eller Bahamas eller mellan att köra elmoped eller Harley Davidson. 28

29 Avtalspensioner gäller för alla som arbetar hos arbetsgivare som har kollektivavtal. Den fungerar så att arbetsgivaren betalar in pensionspengar på ett pensionskonto, hur mycket som sätts in beräknas genom en procentandel av din lön. Annat stöd vid pensionering Om din arbetsplats har kollektivavtal kan det finnas försäkring som påverkar din kommande pension. Det stödet, som är kopplat till avtalsförsäkringar skiljer sig åt beroende på avtalsområde. Vill du veta mer om detta kan du vända dig till ditt fackförbund 29

30 30 anteckningar

31 anteckningar 31

32 DÖDsfaLL Döden är inget vi gärna pratar om eller tänker på till vardags men förr eller senare kommer den till oss alla, det vet vi säkert. För dem som blir kvar, familj och vänner, betyder det förstås en stor förlust att förlora någon man håller av. Vill det sig illa kan en nära anhörigs bortgång också innebära ekonomiska påfrestningar som är svåra att klara för de efterlevande. Därför har facket tecknat en kompletterande försäkring, den kallas för efterlevandeskydd. För den som blir kvar Inom det lagstadgade försäkringssystemet finns viss hjälp att få för den som drabbas av en nära anhörigs dödsfall. Den består av en så kallad omställningspension samt av barnpension och i vissa fall änkepension. Tanken med omställningspensionen är att ge den som blir kvar möjlighet att anpassa ekonomi, bostad och arbetsförhållanden till den nya livssituationen. För att få omställningspension ska man vara make/maka eller har ingått registrerat partnerskap med den som har avlidit. Omställningspensionen betalas ut i 12 månader. Barnpensionen betalas ut till barn som förlorar någon eller båda av sina föräldrar och utbetalning sker tills barnet blir 18 år. Änkepensionen avskaffades egentligen redan år 1990 men med hjälp av övergångsbestämmelser betalas sådan pension fortfarande ut. Annat stöd vid dödsfall Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du och dina anhöriga få del av andra stöd och ersättningar. Det stödet, som är kopplat till avtalsförsäkringar skiljer sig åt beroende på avtalsområde. Vill du veta mer om detta kan du vända dig till ditt fackförbund. 32

33 EFTERSKYDD Det kan finnas något som kallas efterskydd om du av någon anledning blir uppsagd. Om det finns ett efterskydd eller inte gällande vissa av dina avtalsförsäkringar kan ditt fackförbund, svara på. 33

34 34 anteckningar

35 anteckningar 35

36 osäker ELLEr TVÄrsÄkEr? När det gäller ditt försäkringsskydd kan du aldrig bli för säker. Det är smart att veta vilka rättigheter och möjligheter du har om det värsta skulle hända och något drabbar dig eller din familj. Därför gör vi vad vi kan för att sprida kunskap om de försäkringar som finns och om hur de fungerar. Information hittar du i olika skriftliga material och förstås på webben men ibland kan det vara bra att få prata med någon som vet vad som gäller. De flesta LO-förbund har speciella förtroendevalda som är duktiga på försäkringsfrågor. I vissa förbund kallas de försäkringsrådgivare och i vissa försäkringsinformatörer. Om du är intresserad av att få veta mer om just dina försäkringar kan du Om du är intresserad av att få veta mer om just dina försäkringar kan du kontakta ditt förbund. kontakta ditt förbund. 36

37 anteckningar 37

38 VILL DU VETA MER? Mer information om viktiga försäkringar kan du få från ditt förbund eller av försäkringsrådgivaren/försäkringsinformatören på din arbetsplats. Mer information går även att hitta här: Det går förstås också bra att ringa: LO AFA Försäkringar Fora Folksam Försäkringskassan

39 39

40 40 FORM OCH PRODUKTION: ETC FOTO: LARS FORSSTEDT TRYCK: LO-TRYCKERIET, STOCKHOLM 2011 ISBN:

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer