FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall"

Transkript

1 + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

2 FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet. Om du blir sjukskriven en längre tid, råkar ut för ett olycksfall eller blir uppsagd från jobbet känns det bra att ha en extra trygghet. Likaså om du får inbrott i ditt hem, om dina barn skadar sig eller om något annat oförutsett händer. Metall har genom kollektivavtal och andra försäkringslösningar skapat ett extra trygghetsnät för dig och alla andra medlemmar i förbundet som hjälper dig att klara din ekonomi när samhällets stöd inte räcker till. Samhället står för en del av våra trygghetsnät. Trygghetsnäten omfattar alla i Sverige och bygger på att alla får hjälp när de behöver och att alla bidrar med att betala. En generell och solidarisk väg att skapa välfärd något som Metall slår vakt om.

3 Här kan du i all korthet läsa om de avtals- och medlemsförsäkringar Metall erbjuder. Genom ditt medlemskap i Metall och de kollektivavtal vi förhandlar fram med arbetsgivarna har du ett bra grundskydd på jobbet och om du blir sjuk eller arbetsskadad. Som medlem kan du också teckna extra försäkringar till bra priser ett billigare alternativ då Metall förhandlar på uppdrag av många medlemmar. Har du frågor och funderingar kring det här med försäkringar kan du kontakta din försäkringsrådgivare eller annan facklig företrädare! Till sist! Försäkringar är inget vi får gratis. Vi betalar dem själva via skatter, medlemsavgifter, genom att avstå löneutrymme när vi förhandlar fram kollektivavtal och genom kollektiva eller privata försäkringar. Använd det skydd du har rätt till! Premierna ska gå tillbaka till dem som bäst behöver! FEM+METALLS FÖRSÄKRINGAR

4 TFA en trygghet vid arbetsskador och olycksfall Den svenska lagstiftningen och kraven på arbetsmiljön håller hög klass jämfört med de flesta länder. Ändå händer det att vi råkar ut för arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall på jobbet. Blir du arbetsskadad eller råkar ut för ett olycksfall på jobbet är du försäkrad via lagstiftning och genom kollektivavtalet på din arbetsplats. Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst vid arbetsskada och olycksfall är i grunden densamma som när du är sjukskriven. Du får sjuklön, sjukpenning och möjlighet till 10 procent extra i ersättning från avtalsförsäkringen AGS. Via avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada, har du möjlighet till ytterligare stöd och ekonomisk ersättning beroende på vad som hänt. Försäkringen ger hjälp vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdomar. Den lagstiftade allmänna arbetsskadeförsäkringen ger hjälp och stöd om du på grund av skada eller olycksfall måste byta arbete, gå på längre rehabilitering eller omskolning, blir arbetslös eller förtidspensionerad.

5 Olycksfall i arbetet kan till exempel vara ett fall på ett halt golv, skärsår och nyp över fingrarna av maskiner eller en svetsloppa som hoppar upp i ögat. Tvingas du vara hemma från jobbet på grund av ett olycksfall kan du få dagersättning och ersättning för sveda och värk från TFA. Händer det dig någonting på väg till och från jobbet, om du till exempel krockar med en cyklist eller en bil kallas det färdolycksfall. Ersättning får du i första hand från trafikförsäkringen och i andra hand från TFA. Allergier på grund av kemikalier, ständig värk i axlar, rygg och nacke, belastnings- och förslitningsskador brukar kallas för arbetssjukdomar. Är skadan godkänd som arbetssjukdom av försäkringskassan omfattas du av TFA-försäkringen. Ersättningsreglerna från TFA varierar beroende på vad du råkar ut för. I vissa fall kan reglerna vara lite krångliga. Det viktigaste är inte att veta allt. Huvudsaken är att du vet att försäkringen finns och att den gäller för dig, om olyckan skulle vara framme. Fakta om TFA Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdomar eller arbetsskada. Anmäl alltid alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö och ersättningar. Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt jobb, kontakta din försäkringsrådgivare, ditt skyddsombud eller fackförbund. För att få mer information om TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada, kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning beställa Skadehandboken (50:-) från LO, telefon TRYGGHETSFÖRSÄKRING ARBETSSKADA TFA

6 AGSEn lång hjälper din ekonomi om du är sjuk en längre tid sjukdomstid kan slå hårt mot din privata ekonomi. Då är det bra att veta vad som gäller! Om du blir sjuk är du försäkrad genom det lagstiftade sociala försäkringssystemet, ditt kollektivavtal och ditt medlemskap i Metall. Det sociala försäkringssystemet är grunden för din ekonomiska trygghet vid sjukdom och olycksfall. Förlorad inkomst, kostnader för läkarbesök och medicin täcks alltid till en viss del. Den första sjukdagen räknas alltid som en karensdag. För den får du ingen ersättning. Från sjukdag 2-14 får du 80 procent av din lön i ersättning. Under de två första veckorna är det arbetsgivaren som betalar din sjuklön. Vid midnatt mellan sjukdag fjorton och femton förändras detta. Då upphör din arbetsgivare att betala sjuklön. Är du fortfarande sjukskriven fortsätter din sjuklön men den betalas av försäkringskassan och kallas sjukpenning. Ersättningen är lika som sjuklönen, det vill säga 80 procent av din lön.

7 En annan sak som händer vid sjukdag 15 är att du kan höja din sjukersättning med ytterligare 10 procent. Men det sker inte automatiskt. De extra 10 procenten söker du från din avtalsförsäkring AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring. Är du sjukskriven en lång period kan det innebära stora pengar. En annan viktig sak med AGS är att din ansökan även fungerar som ansökan om premiebefrielse för din avtalspension. På så sätt slipper du förlora någon avtalspension för att du varit sjuk. AGS-ersättning betalas från sjukdag Får du sjukbidrag eller blir förtidspensionerad utbetalas ett månadsbelopp kontinuerligt från AGS. Fakta om AGS Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du söka ersättning från AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, om du är sjukskriven längre än 14 dagar. Blanketter för ansökan om AGS finns hos ditt fackförbund och hos din arbetsgivare. Med AGS blir den sammanlagda sjukersättningen 90 procent av din lön. AGS-ersättning betalas från sjukdag 15 till sjukdag 360. För att få ersättning från AGS måste du varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare går att räkna in om du omfattades av kollektivavtal. AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING AGS För att få mer information om AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning.

8 TGL Alla en trygghet för dina nära om det värsta händer hoppas vi väl på ett långt och härligt liv. Många av oss får också det. Vi växer upp, studerar, jobbar och går i pension. Vi lever helt enkelt ett bra liv. Om det värsta ändå händer, något man helst vill slippa fundera över, finns det en försäkring som heter TGL. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, är en avtalsförsäkring som ger dina närmaste viss ekonomisk trygghet om du dör i yrkesverksam ålder. Stora ekonomiska påfrestningar kan drabba de som blir kvar då någon dör i förtid, mitt i livet. Det är ofta då man har funnit sin livspartner och skaffat barn. Kanske har man också dragit på sig stora utgifter genom köp av en ny bil eller satsningar på boendet.

9 Vid dödsfall, oavsett dödsorsak betalar Tjänstegrupplivförsäkringen ett grundbelopp, barnbelopp, om den avlidne har barn under 21 år, och lämnar ersättning till begravningshjälp. Som alla försäkringar har även TGL, Tjänstegrupplivförsäkringen, olika regler beroende på ålder när dödsfallet inträffar. Beror dödsfallet på en arbetsskada gäller även avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada. Den betalar kostnader i samband med begravning som inte täcks från annat håll samt förlust av underhåll. Fakta om TGL Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal gäller TGL, Tjänstegrupplivförsäkring. Den ger dina närmaste ekonomisk ersättning om du avlider i yrkesverksam ålder. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, gäller fullt ut om du arbetar minst 16 timmar i veckan. Är din arbetstid kortare, betalar försäkringen ut ett lägre belopp. TGL TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Du kan ha flera försäkringar som lämnar ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas då ut från alla, oberoende av varandra. För att få mer information om TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning.

10 är det lätt att hitta ett nytt jobb. Andra gånger kan det vara väldigt svårt. Arbetslivet och möjligheterna till anställning varierar. AGBIbland Även om du i dag tycker att du har en säker anställning kan det hända mycket på kort tid. ett extra stöd för den som mister jobbet Vad händer om det går trögt för företaget du jobbar på, om det tvingas lägga ned sin verksamhet, flyttar eller drar in på antalet anställda? Då kan det vara bra att veta lite om avtalsförsäkringen AGB, Försäkring om Avgångsbidrag. Den kan nämligen komplettera din inkomst om du förlorar jobbet på grund av att företaget lägger ned eller drar in på antalet anställda. AGB riktar sig i första hand till äldre anställda som förlorar jobbet men under vissa förutsättningar kan du få ersättning redan från 33 års ålder. Många vet inte om att försäkringen finns och missar möjligheten att få den ersättning de har rätt till.

11 Grundregeln för att få ekonomisk ersätttning från AGB är att man har förlorat jobbet på grund av att företaget lagt ned verksamheten eller dragit in på antalet anställda. Är du medlem i Metall får du också ekonomisk ersättning från a-kassan när du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du uppfylla några krav. Förutom medlemskap måste du ha arbetat en viss tid. Kontakta alltid ditt fack om du blir arbetslös! De vet vad som gäller och vilket ekonomiskt stöd du kan få under den tid du söker nytt jobb! Fakta om AGB Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av AGB, Försäkring om Avgångsbidrag. AGB riktar sig i första hand till äldre anställda som förlorar jobbet. Under vissa förutsättningar kan man få ersättning från 33 års ålder och då bara genom A-beloppet. AGB består av två delar, A-belopp och B-belopp. A-beloppet är ett engångsbelopp och ett ålderstillägg för den som fyllt 40 år. B-beloppet ger ytterligare ekonomiskt stöd vid långvarig arbetslöshet för den som fyllt 40 år. Är du äldre än 50 år och måste lämna ett ordinarie arbete på grund av hälsoskäl gäller AGB-försäkringen. Mer information om AGB, Försäkring om Avgångsbidrag, får du av: din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud din fackliga avdelning. AGBFÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG

12 AVT VTALS- Lägg lite tid på att ta reda på vad som gäller för din pension. För din egen skull! Ju yngre du är desto större möjligheter PENSION att påverka din inkomst på äldre dar! I dag finns det tre olika sätt att arbeta ihop till sin pension. Vi har allmän förbättrar dina inkomster pension, avtalspension och privata på äldre dar pensionsförsäkringar. Den allmänna pensionen betalar du genom skatter och avgifter på din lön och utbetalas automatiskt. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal har du, utöver den allmänna pensionen, något som kallas avtalspension. Din avtalspension blir allt viktigare då nivåerna i det nya allmänna pensionssystemet har sjunkit. Till sist finns det privata pensionsförsäkringar en uppsjö av lösningar du kan köpa genom försäkringsbolag och banker. Premien till din avtalspension betalas genom kollektivavtalet. Pengarna är öronmärkta för dig. Du bestämmer själv var och hur pensionspremierna ska sparas även om din arbetsgivare sköter själva inbetalningen.

13 Gör ett aktivt val för din avtalspension. Du har mycket att vinna. När du gör ditt val för din avtalspension tar du ställning till tre viktiga saker; pensionsform, efterlevandeskydd och förvaltare. När det gäller pensionsform har du två valmöjligheter. Du kan placera dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring. Då låter du försäkringsbolaget placera pengarna mot en garanterad lägsta avkastning. Den andra möjligheten är en fondförsäkring där du själv bestämmer var du vill placera pengarna. Du tar då en större risk men har också chans att få en större pension. För att skydda dina anhöriga kan du också teckna ett så kallat efterlevandeskydd. I händelse av dödsfall får dina närmaste en ersättning. Förvaltare är det försäkringsbolag eller den bank som förvaltar de inbetalade avgifterna till din avtalspension. För att på lång sikt garantera låga förvaltningsavgifter har facket bildat ett eget bolag, Folksam-LO Pension. Fakta om avtalspension Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in premier till din avtalspension. Du kan själv bestämma om premierna ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring. För dig som är ung kan en fondförsäkring ge högre avkastning då pengarna placeras på lång sikt. En högre avkastning kan betyda mycket högre pension. Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring. Mer information om din avtalspension får du av: AVT VTALS- PENSION din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud din fackliga avdelning FORA Försäkringscentral, telefon

14 MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR ger dig som medlem ett stärkt försäkringsskydd För att förbättra ditt försäkringsskydd har Metall tecknat medlemsförsäkringar som gäller för alla medlemmar. Rehabiliteringsförsäkring Är du sjuk och måste ha rehabiliterande behandling kan du få ersättning. Behandlingen ska ske efter remiss eller intyg av legitimerad läkare. Ett schablonbelopp betalas ut för en period på 365 dagar och max tre gånger. Ersättning kan lämnas för att skaffa handikappfordon med högst ett basbelopp till den som på grund av sjukdom har ett varaktigt och väsentligt funktionshinder. Metalls sjukförsäkring Är du sjukskriven en längre tid ger Metalls sjukförsäkring ekonomiskt stöd. Försäkringen gäller från den dag AGS, din kollektiva avtalsgruppsjukförsäkring upphör. För den som inte uppfyller kraven för att få AGS, till exempel vid arbetslöshet, gäller sjukförsäkringen

15 redan från sjukdag 15. Den som får beslut om sjukbidrag eller förtidspension från januari 2001 och inte omfattas av AGS kan få ersättning från Metalls sjukförsäkring. Fakta om medlemsförsäkringar Mer information om försäkringarna kan du få från din försäkringsrådgivare, ditt skyddsombud eller din fackliga avdelning. Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringen ger dina närmaste ekonomisk trygghet om det värsta händer att du dör i yrkesverksam ålder. Den gäller för medlemmar som inte har fullt skydd via avtalsförsäkringen TGL. Du omfattas av försäkringen fram till 65 års ålder och den innehåller dödsfallsbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Ersättningen minskar från 60 års ålder men om du efterlämnar barn under 17 år betalar försäkringen ut fullt belopp. Folksam, det försäkringsbolag där Metall tecknar medlemsförsäkringar, kan också ge dig mer information. Medlemmar inom Samhall har genom medlemskapet del i en fritidsförsäkring. Det gäller ett medicinskt och ett ekonomiskt invaliditetsbelopp. MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

16 TECKNA SJÄLV förbättra ditt och familjens försäkringskydd Se om ditt hus Teckna din hemförsäkring via Metall och få ett bra skydd vid inbrott, brand och översvämning. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring, men är både bättre och billigare. I försäkringen ingår ersättning för lösöre, det vill säga för alla de saker du har hemma. Ditt hem är alltid försäkrat till rätt värde då försäkringen är beloppslös. Om barnens boll av misstag krossar ett fönster hos grannen får du ersättning även för det. I försäkringen ingår en ansvarsdel om du eller någon i familjen skadar någon eller deras egendom. Ska du ut och resa har du även en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Du kan utöka hemförsäkringen genom olika tillägg som drulleförsäkring, småbåt, bostadsrätt och skog. Försäkra dina barn Inga pengar i världen kan ersätta om ditt barn råkar ut för en svår olycka. Men det underlättar när du ska hjälpa ditt barn att bli friskt igen. MedlemsBarn försäkrar ditt barn till låg kostnad och innehåller skydd både vid sjukdom och olycksfall.

17 I MedlemsBarn kan ditt barn vara med ända fram till han eller hon fyller 25 år, men du måste teckna försäkringen innan barnet fyller 22 år. Du kan försäkra dina egna barn, din make/makas barn, sambo/partners barn eller andra barn som bor hos dig. Försäkra dig på fritiden Trygghetsförsäkring-Fritidsskador gäller på din fritid. Du får ersättning vid ekonomisk och medicinsk invaliditet, akutersättning, merkostnader, olycksfallskapital samt vid dödsfall. MedlemsPension MedlemsPension är en enkel och flexibel pensionsförsäkring med återbetalningsskydd som du kan teckna både för dig själv och din partner. Minsta sparbelopp per månad är 200 kronor och du kan göra uppehåll i sparandet. MedlemsPension kan tecknas som en traditionell försäkring eller som fondförsäkring. Den kräver ingen hälsoprövning och du får göra avdrag med upp till ett halvt basbelopp för inbetalda premier. Livförsäkring Vill du ha en bra livförsäkring kan du teckna Grupplivförsäkring med sjukkapital. Om du dör, oavsett orsak, betalar försäkringen ut dödsfallskapital till dina närstående. Vid lång tids sjukdom betalar försäkringen dessutom sjukkapital. Försäkringen gäller fram till 64 års ålder. Genom försäkringen är dina barn medförsäkrade i grupplivdelen. Du kan också medförsäkra din partner. Fakta om teckna själv De försäkringar vi kortfattat beskriver här kan du själv teckna till förmånliga priser. Du kan även omfattas av försäkringarna genom din fackklubb eller avdelning. TECKNA SJÄLV Medlemmar som blir pensionärer får erjudande om att teckna en grupplivförsäkring och/eller en fritidsförsäkring. Kolla med din försäkringsrådgivare, din fackklubb eller avdelning vad som gäller. Givetvis kan även Folksam som handhar försäkringarna svara på dina frågor.

18 GRUV SPECIAL försäkringar för dig som tillhör gruvbranschen Försäkringarna på det här uppslaget gäller bara för medlemmar i Metall som tillhör gruvbranschen och omfattas av gruvs avtalområde. De försäkringar som ingår i medlemskapet i Metall gäller naturligtvis också för gruvkollektivet. Gruvs hemförsäkring KS Som gruvmedlem ingår hemförsäkringen i ditt medlemskap. Du behöver alltså inte göra någon särskild anmälan för att ansluta dig. Villkoren är de samma som Se om ditt hus under rubriken Teckna själv. Olycksfallsförsäkring GF 2400 Du som arbetar inom gruvbranschen har ett extra försäkringsskydd. Det innebär att du får ersättning vid invaliditet. Dessutom ingår akutersättning, ersättning för tandskador, merkostnader, olycksfallskapital och dödsfallsersättning. Gruvs grupplivförsäkring GF2400 Medlemmar som arbetar inom gruvområdet har en grupplivförsäkring som ingår i medlemskapet. Försäkringen ger upp till ett halvt basbelopp i ersättning.

19 För medlemmar födda 1911 eller tidigare samt medförsäkrade äldre än 65 år är ersättningen lägre. I försäkringen ingår även en barngruppliv. Kompletterande försäkringar gäller på samma sätt som för övriga i Metall. Fakta om gruvs försäkringar För att få mer information om de försäkringar som gäller inom gruvbranschen kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning. GRUV SPECIAL

20 FEM + handlar om kollektiva avtalsförsäkringar och om Metalls medlemsförsäkringar! produktion: nära 2001 foto: stone Genom ditt kollektivavtal och ditt medlemskap i Metall har du ett bra skydd, på jobbet, fritiden och om du blir sjuk eller arbetsskadad. Som medlem kan du också teckna extra försäkringar till förmånliga priser.

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare. AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare. AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman Försäkringsskydd för privatanställda arbetare AFA Försäkring Marie Ståhl och Mats Åhman AFA Försäkrings verksamhet i siffror 4,7 miljoner försäkrade 9,4 miljarder i utbetalda ersättningar 2017 879 000

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig det bästa försäkringsskyddet Det ingår fler försäkringar i Sekos medlemskap än hos de flesta andra fackförbund. Vi tycker nämligen att trygghet både på jobbet

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

DU AVGÖR EFFEKTEN. Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med.

DU AVGÖR EFFEKTEN. Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med. DU AVGÖR EFFEKTEN Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med. " 2 Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. ENSAM ELLER GEMENSAMT Det

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar ST, 2016. Produktion: STs kommunikationsenhet Tryck: Rich Port AB, Januari 2017. Upplaga: 2 500ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Transport

Medlemsförsäkringar. Transport Medlemsförsäkringar Transport Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Inkomstförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring. 3 Barngruppliv

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Målareförbundet

Medlemsförsäkringar. Målareförbundet Medlemsförsäkringar Målareförbundet Ingår i medlemskapet Medlemsolycksfallsförsäkring Grupplivförsäkring Hemförsäkring K-TGL Barngruppliv 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Medlemskapets värde Visste du att medlemskapet ger dig allt detta?

Medlemskapets värde Visste du att medlemskapet ger dig allt detta? Medlemskapets värde Visste du att medlemskapet ger dig allt detta? och Metall Samlad styrka Som medlem i IF Metall är du aldrig ensam. Tillsammans påverkar vi och ser till att våra kollektivavtal har bra

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Innehåll. Landsorganisationen i Sverige 2009

Innehåll. Landsorganisationen i Sverige 2009 Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING, AGS om du blir sjuk... 4 PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING... 7

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Livs

Medlemsförsäkringar. Livs Medlemsförsäkringar Livs Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Pappers

Medlemsförsäkringar. Pappers Medlemsförsäkringar Pappers Ingår i medlemskapet Gruppliv och Sjukförsäkring kan ingå avdelningsvis Medlemsolycksfallsförsäkring Diagnosförsäkring Hemförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Byggnads

Medlemsförsäkringar. Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Ingår i medlemskapet Medlemsolycksfallsförsäkring Grupplivförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2019 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -privatanställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -privatanställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -privatanställda arbetare Innehåll Försäkringsinformation en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA 1 Innehåll Du får hjälp om du råkar ut för en arbetsskada 3 Vilka försäkringar har du? 4 Vad är en arbetsskada? 5 Olycksfall i arbetet 6 Färdolycksfall 8 Arbetssjukdom

Läs mer