FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall"

Transkript

1 + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

2 FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet. Om du blir sjukskriven en längre tid, råkar ut för ett olycksfall eller blir uppsagd från jobbet känns det bra att ha en extra trygghet. Likaså om du får inbrott i ditt hem, om dina barn skadar sig eller om något annat oförutsett händer. Metall har genom kollektivavtal och andra försäkringslösningar skapat ett extra trygghetsnät för dig och alla andra medlemmar i förbundet som hjälper dig att klara din ekonomi när samhällets stöd inte räcker till. Samhället står för en del av våra trygghetsnät. Trygghetsnäten omfattar alla i Sverige och bygger på att alla får hjälp när de behöver och att alla bidrar med att betala. En generell och solidarisk väg att skapa välfärd något som Metall slår vakt om.

3 Här kan du i all korthet läsa om de avtals- och medlemsförsäkringar Metall erbjuder. Genom ditt medlemskap i Metall och de kollektivavtal vi förhandlar fram med arbetsgivarna har du ett bra grundskydd på jobbet och om du blir sjuk eller arbetsskadad. Som medlem kan du också teckna extra försäkringar till bra priser ett billigare alternativ då Metall förhandlar på uppdrag av många medlemmar. Har du frågor och funderingar kring det här med försäkringar kan du kontakta din försäkringsrådgivare eller annan facklig företrädare! Till sist! Försäkringar är inget vi får gratis. Vi betalar dem själva via skatter, medlemsavgifter, genom att avstå löneutrymme när vi förhandlar fram kollektivavtal och genom kollektiva eller privata försäkringar. Använd det skydd du har rätt till! Premierna ska gå tillbaka till dem som bäst behöver! FEM+METALLS FÖRSÄKRINGAR

4 TFA en trygghet vid arbetsskador och olycksfall Den svenska lagstiftningen och kraven på arbetsmiljön håller hög klass jämfört med de flesta länder. Ändå händer det att vi råkar ut för arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall på jobbet. Blir du arbetsskadad eller råkar ut för ett olycksfall på jobbet är du försäkrad via lagstiftning och genom kollektivavtalet på din arbetsplats. Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst vid arbetsskada och olycksfall är i grunden densamma som när du är sjukskriven. Du får sjuklön, sjukpenning och möjlighet till 10 procent extra i ersättning från avtalsförsäkringen AGS. Via avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada, har du möjlighet till ytterligare stöd och ekonomisk ersättning beroende på vad som hänt. Försäkringen ger hjälp vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdomar. Den lagstiftade allmänna arbetsskadeförsäkringen ger hjälp och stöd om du på grund av skada eller olycksfall måste byta arbete, gå på längre rehabilitering eller omskolning, blir arbetslös eller förtidspensionerad.

5 Olycksfall i arbetet kan till exempel vara ett fall på ett halt golv, skärsår och nyp över fingrarna av maskiner eller en svetsloppa som hoppar upp i ögat. Tvingas du vara hemma från jobbet på grund av ett olycksfall kan du få dagersättning och ersättning för sveda och värk från TFA. Händer det dig någonting på väg till och från jobbet, om du till exempel krockar med en cyklist eller en bil kallas det färdolycksfall. Ersättning får du i första hand från trafikförsäkringen och i andra hand från TFA. Allergier på grund av kemikalier, ständig värk i axlar, rygg och nacke, belastnings- och förslitningsskador brukar kallas för arbetssjukdomar. Är skadan godkänd som arbetssjukdom av försäkringskassan omfattas du av TFA-försäkringen. Ersättningsreglerna från TFA varierar beroende på vad du råkar ut för. I vissa fall kan reglerna vara lite krångliga. Det viktigaste är inte att veta allt. Huvudsaken är att du vet att försäkringen finns och att den gäller för dig, om olyckan skulle vara framme. Fakta om TFA Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdomar eller arbetsskada. Anmäl alltid alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö och ersättningar. Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt jobb, kontakta din försäkringsrådgivare, ditt skyddsombud eller fackförbund. För att få mer information om TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada, kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning beställa Skadehandboken (50:-) från LO, telefon TRYGGHETSFÖRSÄKRING ARBETSSKADA TFA

6 AGSEn lång hjälper din ekonomi om du är sjuk en längre tid sjukdomstid kan slå hårt mot din privata ekonomi. Då är det bra att veta vad som gäller! Om du blir sjuk är du försäkrad genom det lagstiftade sociala försäkringssystemet, ditt kollektivavtal och ditt medlemskap i Metall. Det sociala försäkringssystemet är grunden för din ekonomiska trygghet vid sjukdom och olycksfall. Förlorad inkomst, kostnader för läkarbesök och medicin täcks alltid till en viss del. Den första sjukdagen räknas alltid som en karensdag. För den får du ingen ersättning. Från sjukdag 2-14 får du 80 procent av din lön i ersättning. Under de två första veckorna är det arbetsgivaren som betalar din sjuklön. Vid midnatt mellan sjukdag fjorton och femton förändras detta. Då upphör din arbetsgivare att betala sjuklön. Är du fortfarande sjukskriven fortsätter din sjuklön men den betalas av försäkringskassan och kallas sjukpenning. Ersättningen är lika som sjuklönen, det vill säga 80 procent av din lön.

7 En annan sak som händer vid sjukdag 15 är att du kan höja din sjukersättning med ytterligare 10 procent. Men det sker inte automatiskt. De extra 10 procenten söker du från din avtalsförsäkring AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring. Är du sjukskriven en lång period kan det innebära stora pengar. En annan viktig sak med AGS är att din ansökan även fungerar som ansökan om premiebefrielse för din avtalspension. På så sätt slipper du förlora någon avtalspension för att du varit sjuk. AGS-ersättning betalas från sjukdag Får du sjukbidrag eller blir förtidspensionerad utbetalas ett månadsbelopp kontinuerligt från AGS. Fakta om AGS Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du söka ersättning från AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, om du är sjukskriven längre än 14 dagar. Blanketter för ansökan om AGS finns hos ditt fackförbund och hos din arbetsgivare. Med AGS blir den sammanlagda sjukersättningen 90 procent av din lön. AGS-ersättning betalas från sjukdag 15 till sjukdag 360. För att få ersättning från AGS måste du varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare går att räkna in om du omfattades av kollektivavtal. AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING AGS För att få mer information om AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning.

8 TGL Alla en trygghet för dina nära om det värsta händer hoppas vi väl på ett långt och härligt liv. Många av oss får också det. Vi växer upp, studerar, jobbar och går i pension. Vi lever helt enkelt ett bra liv. Om det värsta ändå händer, något man helst vill slippa fundera över, finns det en försäkring som heter TGL. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, är en avtalsförsäkring som ger dina närmaste viss ekonomisk trygghet om du dör i yrkesverksam ålder. Stora ekonomiska påfrestningar kan drabba de som blir kvar då någon dör i förtid, mitt i livet. Det är ofta då man har funnit sin livspartner och skaffat barn. Kanske har man också dragit på sig stora utgifter genom köp av en ny bil eller satsningar på boendet.

9 Vid dödsfall, oavsett dödsorsak betalar Tjänstegrupplivförsäkringen ett grundbelopp, barnbelopp, om den avlidne har barn under 21 år, och lämnar ersättning till begravningshjälp. Som alla försäkringar har även TGL, Tjänstegrupplivförsäkringen, olika regler beroende på ålder när dödsfallet inträffar. Beror dödsfallet på en arbetsskada gäller även avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring Arbetsskada. Den betalar kostnader i samband med begravning som inte täcks från annat håll samt förlust av underhåll. Fakta om TGL Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal gäller TGL, Tjänstegrupplivförsäkring. Den ger dina närmaste ekonomisk ersättning om du avlider i yrkesverksam ålder. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, gäller fullt ut om du arbetar minst 16 timmar i veckan. Är din arbetstid kortare, betalar försäkringen ut ett lägre belopp. TGL TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Du kan ha flera försäkringar som lämnar ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas då ut från alla, oberoende av varandra. För att få mer information om TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning.

10 är det lätt att hitta ett nytt jobb. Andra gånger kan det vara väldigt svårt. Arbetslivet och möjligheterna till anställning varierar. AGBIbland Även om du i dag tycker att du har en säker anställning kan det hända mycket på kort tid. ett extra stöd för den som mister jobbet Vad händer om det går trögt för företaget du jobbar på, om det tvingas lägga ned sin verksamhet, flyttar eller drar in på antalet anställda? Då kan det vara bra att veta lite om avtalsförsäkringen AGB, Försäkring om Avgångsbidrag. Den kan nämligen komplettera din inkomst om du förlorar jobbet på grund av att företaget lägger ned eller drar in på antalet anställda. AGB riktar sig i första hand till äldre anställda som förlorar jobbet men under vissa förutsättningar kan du få ersättning redan från 33 års ålder. Många vet inte om att försäkringen finns och missar möjligheten att få den ersättning de har rätt till.

11 Grundregeln för att få ekonomisk ersätttning från AGB är att man har förlorat jobbet på grund av att företaget lagt ned verksamheten eller dragit in på antalet anställda. Är du medlem i Metall får du också ekonomisk ersättning från a-kassan när du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du uppfylla några krav. Förutom medlemskap måste du ha arbetat en viss tid. Kontakta alltid ditt fack om du blir arbetslös! De vet vad som gäller och vilket ekonomiskt stöd du kan få under den tid du söker nytt jobb! Fakta om AGB Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av AGB, Försäkring om Avgångsbidrag. AGB riktar sig i första hand till äldre anställda som förlorar jobbet. Under vissa förutsättningar kan man få ersättning från 33 års ålder och då bara genom A-beloppet. AGB består av två delar, A-belopp och B-belopp. A-beloppet är ett engångsbelopp och ett ålderstillägg för den som fyllt 40 år. B-beloppet ger ytterligare ekonomiskt stöd vid långvarig arbetslöshet för den som fyllt 40 år. Är du äldre än 50 år och måste lämna ett ordinarie arbete på grund av hälsoskäl gäller AGB-försäkringen. Mer information om AGB, Försäkring om Avgångsbidrag, får du av: din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud din fackliga avdelning. AGBFÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG

12 AVT VTALS- Lägg lite tid på att ta reda på vad som gäller för din pension. För din egen skull! Ju yngre du är desto större möjligheter PENSION att påverka din inkomst på äldre dar! I dag finns det tre olika sätt att arbeta ihop till sin pension. Vi har allmän förbättrar dina inkomster pension, avtalspension och privata på äldre dar pensionsförsäkringar. Den allmänna pensionen betalar du genom skatter och avgifter på din lön och utbetalas automatiskt. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal har du, utöver den allmänna pensionen, något som kallas avtalspension. Din avtalspension blir allt viktigare då nivåerna i det nya allmänna pensionssystemet har sjunkit. Till sist finns det privata pensionsförsäkringar en uppsjö av lösningar du kan köpa genom försäkringsbolag och banker. Premien till din avtalspension betalas genom kollektivavtalet. Pengarna är öronmärkta för dig. Du bestämmer själv var och hur pensionspremierna ska sparas även om din arbetsgivare sköter själva inbetalningen.

13 Gör ett aktivt val för din avtalspension. Du har mycket att vinna. När du gör ditt val för din avtalspension tar du ställning till tre viktiga saker; pensionsform, efterlevandeskydd och förvaltare. När det gäller pensionsform har du två valmöjligheter. Du kan placera dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring. Då låter du försäkringsbolaget placera pengarna mot en garanterad lägsta avkastning. Den andra möjligheten är en fondförsäkring där du själv bestämmer var du vill placera pengarna. Du tar då en större risk men har också chans att få en större pension. För att skydda dina anhöriga kan du också teckna ett så kallat efterlevandeskydd. I händelse av dödsfall får dina närmaste en ersättning. Förvaltare är det försäkringsbolag eller den bank som förvaltar de inbetalade avgifterna till din avtalspension. För att på lång sikt garantera låga förvaltningsavgifter har facket bildat ett eget bolag, Folksam-LO Pension. Fakta om avtalspension Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in premier till din avtalspension. Du kan själv bestämma om premierna ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring. För dig som är ung kan en fondförsäkring ge högre avkastning då pengarna placeras på lång sikt. En högre avkastning kan betyda mycket högre pension. Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring. Mer information om din avtalspension får du av: AVT VTALS- PENSION din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud din fackliga avdelning FORA Försäkringscentral, telefon

14 MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR ger dig som medlem ett stärkt försäkringsskydd För att förbättra ditt försäkringsskydd har Metall tecknat medlemsförsäkringar som gäller för alla medlemmar. Rehabiliteringsförsäkring Är du sjuk och måste ha rehabiliterande behandling kan du få ersättning. Behandlingen ska ske efter remiss eller intyg av legitimerad läkare. Ett schablonbelopp betalas ut för en period på 365 dagar och max tre gånger. Ersättning kan lämnas för att skaffa handikappfordon med högst ett basbelopp till den som på grund av sjukdom har ett varaktigt och väsentligt funktionshinder. Metalls sjukförsäkring Är du sjukskriven en längre tid ger Metalls sjukförsäkring ekonomiskt stöd. Försäkringen gäller från den dag AGS, din kollektiva avtalsgruppsjukförsäkring upphör. För den som inte uppfyller kraven för att få AGS, till exempel vid arbetslöshet, gäller sjukförsäkringen

15 redan från sjukdag 15. Den som får beslut om sjukbidrag eller förtidspension från januari 2001 och inte omfattas av AGS kan få ersättning från Metalls sjukförsäkring. Fakta om medlemsförsäkringar Mer information om försäkringarna kan du få från din försäkringsrådgivare, ditt skyddsombud eller din fackliga avdelning. Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringen ger dina närmaste ekonomisk trygghet om det värsta händer att du dör i yrkesverksam ålder. Den gäller för medlemmar som inte har fullt skydd via avtalsförsäkringen TGL. Du omfattas av försäkringen fram till 65 års ålder och den innehåller dödsfallsbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Ersättningen minskar från 60 års ålder men om du efterlämnar barn under 17 år betalar försäkringen ut fullt belopp. Folksam, det försäkringsbolag där Metall tecknar medlemsförsäkringar, kan också ge dig mer information. Medlemmar inom Samhall har genom medlemskapet del i en fritidsförsäkring. Det gäller ett medicinskt och ett ekonomiskt invaliditetsbelopp. MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

16 TECKNA SJÄLV förbättra ditt och familjens försäkringskydd Se om ditt hus Teckna din hemförsäkring via Metall och få ett bra skydd vid inbrott, brand och översvämning. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring, men är både bättre och billigare. I försäkringen ingår ersättning för lösöre, det vill säga för alla de saker du har hemma. Ditt hem är alltid försäkrat till rätt värde då försäkringen är beloppslös. Om barnens boll av misstag krossar ett fönster hos grannen får du ersättning även för det. I försäkringen ingår en ansvarsdel om du eller någon i familjen skadar någon eller deras egendom. Ska du ut och resa har du även en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Du kan utöka hemförsäkringen genom olika tillägg som drulleförsäkring, småbåt, bostadsrätt och skog. Försäkra dina barn Inga pengar i världen kan ersätta om ditt barn råkar ut för en svår olycka. Men det underlättar när du ska hjälpa ditt barn att bli friskt igen. MedlemsBarn försäkrar ditt barn till låg kostnad och innehåller skydd både vid sjukdom och olycksfall.

17 I MedlemsBarn kan ditt barn vara med ända fram till han eller hon fyller 25 år, men du måste teckna försäkringen innan barnet fyller 22 år. Du kan försäkra dina egna barn, din make/makas barn, sambo/partners barn eller andra barn som bor hos dig. Försäkra dig på fritiden Trygghetsförsäkring-Fritidsskador gäller på din fritid. Du får ersättning vid ekonomisk och medicinsk invaliditet, akutersättning, merkostnader, olycksfallskapital samt vid dödsfall. MedlemsPension MedlemsPension är en enkel och flexibel pensionsförsäkring med återbetalningsskydd som du kan teckna både för dig själv och din partner. Minsta sparbelopp per månad är 200 kronor och du kan göra uppehåll i sparandet. MedlemsPension kan tecknas som en traditionell försäkring eller som fondförsäkring. Den kräver ingen hälsoprövning och du får göra avdrag med upp till ett halvt basbelopp för inbetalda premier. Livförsäkring Vill du ha en bra livförsäkring kan du teckna Grupplivförsäkring med sjukkapital. Om du dör, oavsett orsak, betalar försäkringen ut dödsfallskapital till dina närstående. Vid lång tids sjukdom betalar försäkringen dessutom sjukkapital. Försäkringen gäller fram till 64 års ålder. Genom försäkringen är dina barn medförsäkrade i grupplivdelen. Du kan också medförsäkra din partner. Fakta om teckna själv De försäkringar vi kortfattat beskriver här kan du själv teckna till förmånliga priser. Du kan även omfattas av försäkringarna genom din fackklubb eller avdelning. TECKNA SJÄLV Medlemmar som blir pensionärer får erjudande om att teckna en grupplivförsäkring och/eller en fritidsförsäkring. Kolla med din försäkringsrådgivare, din fackklubb eller avdelning vad som gäller. Givetvis kan även Folksam som handhar försäkringarna svara på dina frågor.

18 GRUV SPECIAL försäkringar för dig som tillhör gruvbranschen Försäkringarna på det här uppslaget gäller bara för medlemmar i Metall som tillhör gruvbranschen och omfattas av gruvs avtalområde. De försäkringar som ingår i medlemskapet i Metall gäller naturligtvis också för gruvkollektivet. Gruvs hemförsäkring KS Som gruvmedlem ingår hemförsäkringen i ditt medlemskap. Du behöver alltså inte göra någon särskild anmälan för att ansluta dig. Villkoren är de samma som Se om ditt hus under rubriken Teckna själv. Olycksfallsförsäkring GF 2400 Du som arbetar inom gruvbranschen har ett extra försäkringsskydd. Det innebär att du får ersättning vid invaliditet. Dessutom ingår akutersättning, ersättning för tandskador, merkostnader, olycksfallskapital och dödsfallsersättning. Gruvs grupplivförsäkring GF2400 Medlemmar som arbetar inom gruvområdet har en grupplivförsäkring som ingår i medlemskapet. Försäkringen ger upp till ett halvt basbelopp i ersättning.

19 För medlemmar födda 1911 eller tidigare samt medförsäkrade äldre än 65 år är ersättningen lägre. I försäkringen ingår även en barngruppliv. Kompletterande försäkringar gäller på samma sätt som för övriga i Metall. Fakta om gruvs försäkringar För att få mer information om de försäkringar som gäller inom gruvbranschen kan du: kontakta din försäkringsrådgivare eller ditt skyddsombud kontakta din fackliga avdelning. GRUV SPECIAL

20 FEM + handlar om kollektiva avtalsförsäkringar och om Metalls medlemsförsäkringar! produktion: nära 2001 foto: stone Genom ditt kollektivavtal och ditt medlemskap i Metall har du ett bra skydd, på jobbet, fritiden och om du blir sjuk eller arbetsskadad. Som medlem kan du också teckna extra försäkringar till förmånliga priser.

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Den solidariska försäkringsprincipen

Den solidariska försäkringsprincipen Försäkringar Arbetsmiljö Rehabilitering 2012 Den solidariska försäkringsprincipen Solidaritet är den grundläggande principen för det fackliga försäkringsengagemanget. Det betyder att i de kollektiva försäkringslösningarna

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010 Medlemsinformation Arbetsmiljö & Försäkring 2009/2010 ARBETSMILJÖ + FÖRSÄKRING + REHAB = SANT! Vi har sett en trist utveckling av arbetsplatsolyckorna de senaste åren. Istället för att fortsätta minska

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010 medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar Man tror att allt det där sköter sig automatiskt Det är inte meningen att vi ska kunna allt Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer 2014 Grundbok för försäkringsinformatörer Innehåll Försäkringar vid Sjukdom............................................................................................21 Försäkringar vid Arbetsskada...................................................................................65

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer