big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid"

Transkript

1 Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr magazine Europaprognos bästa tipsen Så får du betalt i tid julie meyer Investeraren med öga för framtidens IT-vinnare kunden i fokus big business E-handeln växer så det knakar så kan du bli mer lönsam som e-handlare

2 VI VERKAR SOM EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI Genom att sätta människan i centrum och anpassa kreditbeslut, fakturering och kravhantering till den personliga situationen, kan vi vara med och bidra till en hållbar samhällsekonomi.

3 Välkommen till Intrum Magazine Ledare Inga genvägar till ökad lönsamhet Portugal har infört massiva sparåtgärder, Spanien har höjt pensionsåldern och Grekland har sänkt lönerna. Ändå är den djupa europeiska krisen långt ifrån över. IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn underströk allvaret i den när han i slutet av 2010 sade att Irland och Grekland befinner sig vid kanten av ett stup och några andra länder inte långt från denna kant. Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade i sitt tal vid World Economic Forums årliga möte i Davos den 28 januari i år att skuldsättning är det största hotet mot välstånd i Europa. Storbritannien är ett talande exempel på hur den ekonomiska krisen först har lett till kreditåtstramningar, därefter lågkonjunktur (den längsta sedan de brittiska mätningarna startade) och nu en fullskalig skuldkris. I sommar kommer de brittiska skattebetalarnas skulder att uppgå till miljarder pund, enligt den brittiska statistikmyndigheten. Vilka konsekvenser detta kan få är skrämmande att tänka på. En god nyhet är att Europaparlamentet äntligen har antagit ett nytt direktiv som syftar till att förhindra sena betalningar. Från och med 2013 kommer alla företag som inte betalar sina fakturor inom 60 dagar att bötfällas samt bli föremål för straffåtgärder och tuffa räntesatser. Detta kommer förhoppningsvis att minska små och medelstora företags problem med kassaflödet. Lärdomen av den senaste lågkonjunkturen är att det inte finns något substitut för en noggrann kredithantering från en första kreditkontroll, fakturering- och reskontratjänster till påminnelser, inkassotjänster och hantering av avskrivna fordringar. Det finns ingen universallösning för att säkerställa långsiktig lönsamhet. Det som krävs är ett hårt fokuserat arbete för att behålla kontrollen över sista raden. Lars Wollung, koncernchef och vd för Intrum Justitia i detta nummer: SIDAN 8 så lyckas du på webben Att bli framgångsrik som e-handlare kräver rätt affärsmodell från dag ett. TELENOR VÄSSAR kundvården 6 Telenor skräddarsyr och anpassar sina kravrutiner och påminnelser för respektive kund. med kunden i fokus 12 Gemensamma värderingar är framgångsreceptet för samarbetet mellan den nordiska banken Nordea och Intrum Justitia. framtidens it-vinnare 14 Riskkapitalisten Julie Meyer är på jakt efter teknikföretag med affärsmodeller som förändrar branschens spelregler. Vill alla finanschefer bli vd:ar? 05 statsskulderna i europa växer 18 rundabordssamtal om sena betalningar 20 yara Praxairs 18-åriga samarbete med Intrum Justitia 21 Vad kan vi hjälpa dig med? Vi har flera viktiga rapporter, vitböcker och företagsfall som kan ge en inblick i betalningsbeteende, trender och risker. Vi kan också hjälpa dig i förvärvsskedet. Vill du veta mer? Skicka ett e-postmeddelande till så skickar vi den information och/eller de rapporter du behöver. Better business for all. Intrum Magazine nr 1 mars 2011 Utgivare Intrum Justitia AB, ISSN Chefredaktör och ansvarig utgivare i Sverige Fanny Wallér Redaktör Madeleine Bosch Redaktion och produktion Anne Smitt, Chad Henderson och David Löfberg, Tidningskompaniet Tryck Trydells, Laholm. Omslagsfoto Louie Psihoyos/CORBIS. Nästa nummer av Intrum Magazine kommer ut i september2011. Intrum Justitia AB Med ensamrätt. Citera oss gärna, men ange källan. Redaktionen tar inget ansvar för material som inte har beställts. Prenumerationer Adressändring Aktieägare i Intrum Justitia kontaktar sitt kontoförande institut. Övriga kontaktar redaktionen: Redaktionen för Intrum Magazine, SE Stockholm, Telefon Fax Åsikter som uttrycks i Intrum Magazine delas inte nödvändigtvis av redaktionen, Intrum Justitia eller något av dess dotterbolag. All information i tidskriften publiceras efter vederbörlig kontroll av källor och referenser. Varken Intrum Justitia eller ansvarig utgivare har oberoende bekräftat nyheter eller fakta från eller om någon person eller juridisk person. All information presenteras i befintligt skick utan några som helst garantier. Beslut om finansiell placering bör göras i samråd med professionell rådgivare. Intrum Justitia kan inte ta något ansvar för förluster som beror på att publicerat material har använts som grund för beslut. intrum magazine 1 /

4 intro: Nyheter i korthet Allt fler shoppar på nätet Trots den ekonomiska nedgången är e- handeln starkare än någonsin i Europa. Flera färska rapporter pekar på att internetförsäljningen kommer att ta en allt större andel av konsumentmarknaden de närmaste åren. Däremot är e-handel över gränserna fortfarande en utmaning. Enligt Centre for Retail Research (CRR) uppgick den totala e-handeln i Europa till 172 miljarder euro 2010, vilket kan jämföras med 121,5 miljarder euro för Under 2011 väntas den europeiska e-handeln att öka med 18,7 procent till 202,9 miljarder euro. JP Morgans rapport Nothing but Net: 2011 Internet Investment Guide ger också en optimistisk bild. E-handeln gynnas av flera positiva trender, bland annat den fortsatta bredbandsutbyggnaden, förbättrad användarvänlighet i e-butikerna och en minskning av antalet fysiska butiker. Rapporten spår att omsättningen inom den globala e-handeln kommer att öka med 18,9 procent till 501,7 miljarder euro 2011 och uppgå till 710,5 miljarder euro år Europa ses som en av de mest lovande marknaderna. Tillväxten inom den europeiska e-handeln är dock starkare i vissa länder än i andra. Storbritannien, Tyskland och Frankrike står för 71 procent av den europeiska internethandeln. Enligt Eurostat är norra Europa den mest mogna e-handelsmarknaden. Mellan 60 och 80 procent av dessa internetanvändare är e-shoppare. I Frankrike, Italien och Spanien är det totala antalet e-shoppare lägre i förhållande till antalet internetanvändare, men antalet nya e-shoppare ökar snabbt. Även om många ser positivt på den totala tillväxten poängterar EU-kommissionen att den gränsöverskridande e-handeln ligger på efterkälken. Enligt deras undersökning har andelen av alla EU-konsumenter som har köpt minst en vara via internet ökat från 27 till 33 procent mellan 2006 och 2008, medan den gränsöverskridande e-handeln har legat kvar på i princip samma nivå (6 till 7 procent). Undersökningen konstaterar att vissa av hindren mot internationell e-handel hör samman med språk, demografi, individuella preferenser, tekniska specifikationer eller standarder, internetpenetration eller betalningssystemets effektivitet. Rapporten visar också att en tredjedel av EU:s invånare skulle överväga att köpa en produkt eller tjänst från en annan medlemsstat via internet om den var billigare eller bättre. Chad Henderson Krisen drabbar skuldrådgivare w Hundratals skuldrådgivare i Storbritannien tvingas nu sluta ta på sig nya ärenden eftersom deras finansiering dras in. Under de senaste fem åren har den brittiska stödfonden Financial Inclusion Fund, med 25 miljoner pund per år i statligt stöd, avlönat ca 500 specialister i England och Wales för att ge kostnadsfri rådgivning. Pengarna tog slut i mars och regeringen har sagt att inga nya medel kommer att skjutas till. Skulder betalas med kreditkort w 11,5 miljoner britter använde kreditkort för att täcka sina dagliga levnadskostnader i januari, visar en rapport från Storbritanniens postverk. Samtidigt visar siffror från den brittiska organisationen Shelter, som hjälper personer med bostadsproblem, att mer än 2 miljoner människor tvingas betala sina lån genom att ta ytterliga krediter med sina kreditkort. Det är en 50-procentig ökning jämfört med intrum magazine 1 / 2011

5 F&S Les Clifford Vill alla finanschefer bli vd:ar? Vilka är de största utmaningarna för dagens finanschefer? Dessa är ett par av de frågor Ernst & Young besvarar i sin nya rapport The DNA of the cfo, som bygger på djupintervjuer med finanschefer i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika. Les Clifford, chef för Ernst & Youngs CFO-program i Storbritannien, berättar för Intrum vad de kom fram till. F: Vad var rapportens huvudsakliga slutsatser? S: Det visar sig att de flesta finanschefer inte ser sig själva som blivande vd:ar och att 73 procent vill stanna kvar på sina poster. Vi kom också fram till att trots att företagen i dag vill att finanschefen ska spela en strategisk roll så har företagens målsättning, d v s att säkerställa en god kostnadshantering och rörelsekapital samt att ekonomin hålls under kontroll, inte förändrats i grunden. I och med den senaste lågkonjunkturen är allt detta tillbaka på agendan, liksom behovet av kostnadsbesparingar. F: På vilka andra sätt har finanschefens roll förändrats i och med finanskrisen? S: Först och främst måste företagen kunna lita på sina siffror. Under en period utgick alla från att tilliten fanns där, men sedan började många ifrågasätta siffrornas tillförlitlighet. Så finanschefens främsta roll är att tillhandahålla sund finansiell information. Därutöver kan han/hon arbeta strategiskt, hitta nya finansieringsformer och nya sätt att kommunicera. F: Hur kan finanschefen vara både strategisk och objektiv? S: Detta är en balansakt, och det är där utmaningen ligger. I USA har många finanschefer fortfarande mycket ekonomiorienterade roller, eftersom amerikanska företag ofta har en COO (Chief Operating Officer). I de regioner som ingår i vår undersökning har finanschefen ofta en stark ekonomichef under sig och kan därför ta på sig en mer operativ funktion. När ett företag försöker minska sina kostnader är finanschefen dessutom på många sätt den bäst lämpade att visa övriga medarbetare hur verksamheten kan bli mer effektiv. Han/hon blir därför en ledstjärna när det gäller kostnadseffektivisering, likviditetsförvaltning, IT-frågor och outsourcing. Om du basar över dessa områden och samtidigt kontrollerar fördelning av resurser kan intressekonflikter uppstå. Därför är öppenhet otroligt viktigt, liksom hur du kommunicerar med resten av företaget. Lång återhämtning för jobben w IMF:s toppekonom Olivier Blanchard befarar att det kommer att ta många år för den europeiska arbetsmarknaden att helt återhämta sig från den globala finanskrisen. Han menar att även om endast ett fåtal jobb försvinner innebär en beräknad tillväxt på 2,5 procent i världens utvecklade ekonomier för 2011 och 2012 att arbetslösheten troligen kommer att ligga kvar på samma nivå under de kommande två åren. F: Hur kan finanschefer kommunicera mer effektivt? S: Något som kom fram i rapporten var att finanschefer ofta är välvårdade, vältränade och känner sig mycket bekväma när det gäller lagar och regler, rapportering eller samarbete med styrelsen. Den offentliga arenan och media ser de dock som ett område där de behöver mer stöd och utbildning. Finanschefen har av tradition setts som en ekonomisk talesperson, men i dag måste de besvara frågor om hela företaget. I synnerhet för investerare och externa intressenter bör finanschefen kunna ge en sammanhållen bild av olika ekonomiska aspekter samt av företaget som helhet. Av Chad Henderson intrum magazine 1 /

6 resultat: bättre resultat med intrum justitia Text Sara GustaVSSOn / Foto ola åkeborn Karin Johansson, Manager Billing Operations och Anna Löfmark, Manager Collection Operations, Telenor Sverige. 6 intrum magazine 1 / 2011

7 3 3 3 Att inkassokravet kommer från Intrum Justitia får positiva effekter på betalningsflödet. Intrum Justitia ser våra kundgruppers olika behov och tar aktivt fram förslag på lösningar. Via Intrum Justitia kan vi erbjuda våra kunder avbetalningsplaner för att minska deras risk att få betalningsanmärkningar. Med över 200 miljoner mobilabonnenter världen över är Telenorkoncernen en av världens största mobiloperatörer. Utöver mobilverksamhet på elva marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen en ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på ett tiotal marknader. Telenor insåg tidigt hur viktigt det är att aktivt arbeta med kundvård, i synnerhet i en så pass konkurrensutsatt bransch. Vi har använt Intrum Justitia som inkassoleverantör för konsument- och företagsfordringar under många år för mobilverksamheten, berättar Karin Johansson, som är Manager Billing Operations på Telenor Sverige. Samarbetet med Intrum Justitia sträcker sig lång tid tillbaka. Till en början var arbetet av teknisk karaktär, men har med tiden utvecklats och har nu ett tydligt fokus på helhetslösningar, ekonomisk uppföljning och kundvård. Det är viktigt för oss att samarbeta med en leverantör som är lyhörd och proaktiv och som inte är rädd för att gå nya vägar och ligga i framkant. Intrum Justitia kan se vilka behov vi har i våra olika kundgrupper och tar aktivt fram förslag på lösningar. De erbjuder smarta automatiserade lösningar för stora volymer, men skräddarsyr också tillsammans med oss mindre aktiviteter där kundvärdet har stor betydelse, förklarar Karin. Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har den svenska verksamheten över två miljoner abonnenter och cirka tvåtusen anställda. Vi vet av erfarenhet att det får positiv effekt på betalningsflödet att inkassokravet kommer från Intrum Justitia. För oss är det dessutom viktigt att hjälpa de kunder som har betalningssvårigheter. Vi kan därför erbjuda våra kunder avbetalningsplaner via Intrum Justitia för att minska risken för betalningsanmärkning. Mobiloperatören håller just nu på att testa tjänsten Intrum Anticipay, som skräddarsyr och anpassar kravrutiner och påminnelser för respektive kund. Vi har nyligen implementerat Intrum Anticipay och räknar med att senare i vår kunna utnyttja tjänsten fullt ut. När vi så småningom har utvärderat tjänsten planerar vi att arbeta ännu mer med kundvård som en aktiv del i en differentierad kravhantering. intrum magazine 1 /

8 TEMA: E-HANDEL 3 STEG TILL EN LÖNSAMMARE WEBBUTIK E-handeln ökar lavinartat i många europeiska länder och allt fler vill shoppa på nätet. Men den tid då man först kunde starta webbutik och sedan tänka på lönsamheten är förbi. Ta reda på hur du kan planera för lönsamhet redan från dag ett. text staffan j thorsell 8 intrum magazine 1 / 2011

9 Ta vilket e-handelsföretag som helst sannolikheten är hög att fokus ligger på att sälja produkter till nöjda kunder samt öka produktiviteten och sänka kostnaderna. Men ett hinder på vägen mot långsiktig lönsamhet är avsaknaden av en effektiv kredithantering. Sena eller uteblivna betalningar kan vara förödande. I en färsk rapport från JP Morgan förutspås att omsättningen för den globala e-handeln ökar med 19 procent under Rapportförfattarna menar dock att stora företag som Amazon konkurrerar ut mindre aktörer och att skiftande betalningssystem i olika länder kan begränsa företagens expansion. Med tanke på den ökande konkurrensen på e-handelsmarknaden är det i dag viktigare än någonsin att redan från början tänka på hur man ska hantera betalningar. Det finns en brist på effektiv infrastruktur för e-handel i många europeiska länder, i synnerhet system för gränsöverskridande handel, säger Per Christofferson, chef för kredithanteringstjänster på Intrum Justitia. Varje utebliven betalning är en förlust för företaget. Faktum är att 25 procent av företagskonkurserna i Europa beror på sena eller uteblivna betalningar. Många e-handelsbolag tvingas med andra ord fortfarande förlita sig på konsumenter som är villiga att betala med kreditkort. E-handelsföretag kan också tvingas lägga värdefull tid och dyrbara resurser på att försöka få in sena betalningar istället för att fokusera på sin kärnverksamhet. För att säkerställa lönsamheten och främja tillväxten borde företagen istället fokusera på det de gör bäst, och se till att skaffa ett effektivt kredithanteringssystem som täcker in hela den finansiella leveranskedjan. intrum magazine 1 /

10 TEMA: E-HANDEL OPTIMERA DITT Grunden till en lyckad transaktion läggs långt innan fakturan skickas ut. Intrum Justitias analysmodell hjälper dig att redan från dag ett identifiera de bästa kunderna för ditt företag på så sätt att lönsamheten säkerställs och kassaflödet säkras. HITTA LÖNSAMMA KUNDER INTRUM JUSTITIAS TJÄNSTER Kreditinformation Kreditbeslut Kreditbevakning Genom att erbjuda fakturering som betalmetod kan du öka försäljningen, eftersom det får människor att känna sig tryggare när de shoppar online. Intrum Justitia hjälper ditt företag med hela faktureringsprocessen och ser till att all uppföljning sker noggrant och skyndsamt. Enligt Per Christofferson börjar en sund kredithantering redan när försäljningen sker, eller till och med ännu tidigare. På så sätt kan vi inte bara hjälpa e-handelsföretag att sänka sina kostnader, minska antalet fel och öka produktiviteten utan också få kunderna att känna sig tryggare och förhindra att de skuldsätter sig. Det ligger i linje med vår vision att verka för en sund ekonomi. Christofferson förklarar att det finns uppenbara trender inom dagens e-handel. Företagen är inte längre lokala. De blir allt mer globala, och inte bara för att de själva vill det. De jämförs, betygssätts och visas upp på webbplatser över hela världen och måste anpassa sig till det globala e-handelsklimatet. Mot denna bakgrund går utvecklingen just nu mot fakturabetalning. Allt fler konsumenter vill se produkterna innan de betalar för dem. Detta innebär naturligtvis att e-handelsföretagens administration och oro för att få betalt i tid ökar. Vi vill erbjuda helhetslösningar Per Christofferson som får e-handelsföretagens finansiella leveranskedja att fungera smidigare, säger Christofferson. Om vi hjälper till redan från början genom att planera och tillhandahålla information om våra kunders kunder fram till dess att transaktionen har slutförts, det vill säga när fakturan är betald, kan vi förbättra våra kunders kassaflöden. De tjänster han tror kommer att möjliggöra detta är bland annat scoringmodeller, där man utifrån kreditinformation och betalningshistorik avgör huruvida en kund kommer att betala i tid, samt analyser genom vilka Intrum Justitia kan hålla reda på betalningsmönster och kreditstatus. Vi kan hjälpa våra kunder med all fakturahantering både på internet, där vi sköter faktureringen från start, och på fysiska försäljningsställen. Butiksbiträdet kopplar upp sig mot våra system så att vi kan tillhandahålla samma information till butiken som via e-handelskanalen, säger Christofferson. Han menar att fördelarna är uppenbara. Vissa av Intrum Justitias kunder har ökat sin omsättning med mer än 30 allt fler som shoppar online vill betala med FAktura procent genom att erbjuda faktura som betalningsmetod. Människor känner sig trygga och handlar mer. Intrum Justitia erbjuder den här typen av stöd i 22 länder. Många e-handelsföretag har lanserat sina produkter och tjänster utan tanke på kredithanteringen, säger Christofferson. Men den måste fungera. Ett effektivt betalningssystem kräver investeringar. E-handelsföretagen måste upprätta ett stort antal avtal med olika konsumenter och företag, vilket innebär omfattande administration. Vi kan sköta allt detta åt dem. Det finns även filosofiska aspekter av en smidig kredithantering, enligt Christofferson. Vi ser samhället i stort som en av våra intressenter. Samtidigt 10 intrum magazine 1 / 2011

11 KASSAFLÖDE SÄLJ MER FÅ BETALT I TID INTRUM JUSTITIAS TJÄNSTER Fakturering Reskontratjänster Påminnelser Kundtjänst Momsåterbetalning Betalas dina fakturor i tid? 25 procent av företagskonkurserna i Europa beror på sena eller uteblivna betalningar. Många företag väntar för länge med att sätta igång inkassoförfaranden. Med Intrum Justitias expertis, stora databaser och analysverktyg ligger du dock alltid steget före. INTRUM JUSTITIAS TJÄNSTER Inkassotjänster Inkassobevakning Internationella inkassotjänster som vi hjälper våra kunder med kredithanteringen vill vi hjälpa konsumenter att undvika skuldfällor och andra problem. Vi kan hjälpa dem med betalningsplaner och rådgivning. Vid vissa tidpunkter och i vissa situationer bör konsumenten kanske skjuta upp ett inköp. Christofferson menar att allt handlar om etik. Vi måste erbjuda etiska, sunda lösningar som gynnar det ekonomiska klimatet överlag. Vi vill erbjuda tjänster som kan underlätta för aktörerna i båda ändar av en transaktion. 3 E-HANDelsföretag OM KREDITHANTERING Jeminee Solanki, designer och vd på Jeminee.com med verksamhet i Storbritannien samt internationellt Har du haft någon kund som inte har betalat? Vi har haft en kund som betalade via PayPal och som slog fel nummer när han försökte kontakta oss. Han bestämde sig för att inte betala eftersom han var arg över att inte lyckas komma i kontakt med oss. PayPal har ett problemhanteringscenter. Där kunde vi snabbt och enkelt klara ut problemet och kunden blev väldigt nöjd. Om du startade ditt e-handelsföretag idag, vad skulle du göra annorlunda? Min första webbplats var väldigt snygg, men fokuserade främst på utseende och design. Jag har nyligen låtit göra om den med fokus på försäljning. Det är viktigt att tänka på webbplatsens kommersiella aspekter. Mina kunder kunde inte orientera sig på min första webbplats och de flesta beställningar gjordes via telefon eftersom kunderna inte förstod att de kunde handla online. Jag skulle titta på befintliga, välfungerande webbplatser och tala med experter på området för att få välgrundad information om hur man startar e-handelsplatser. Camilla Günesli, finanschef på Adlibris.com med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge Vad betyder kredithantering för ditt företag? Det ingår i god kundservice att kunna erbjuda många olika betalningsmetoder. Betalningen är det sista steget i ett köp och en smidig betalningsprocess förhöjer shoppingupplevelsen. Under det senaste året har vi utökat betalningsalternativen med ett delbetalnings-alternativ. Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på CDON Group, Cdon.com, med verksamhet i Sverige Vad betyder kredithantering för ditt företag? Det är extremt viktigt för hela vår organisation att vi kan erbjuda våra kunder enkla, säkra och flexibla betalningslösningar anpassade till våra olika marknader. Vi vet att väl utformade betalningslösningar innebär bättre service för våra kunder samtidigt som de gynnar vår verksamhet. intrum magazine 1 /

12 kundcase: nordea Vi måste dela samma värderingar För Nordea är ett respektfullt och rättvist kundbemötande lika viktigt som ett välfungerande kredithanteringssystem. Genom att Nordea och Intrum Justitia delar samma värderingar kan de tillsammans upprätthålla bankens kassaflöde och samtidigt hålla kunderna nöjda. TEXT David Noble foto Eva Rose Furmyr Nordea rankas som etta eller tvåa på de flesta av de europeiska marknader där banken verkar. Nordea har över 11 miljoner kunder och kontor hade Nordea ett sammanlagt rörelseresultat på 9,3 miljarder euro. Nordea är med all rätt stolta över sina kundorienterade värderingar och insisterar på att leverantörer som Intrum Justitia ska dela och arbeta enligt samma riktlinjer. För oss är det ett absolut krav att våra leverantörer skriver under på våra värderingar, det vill säga att ge en bra kundupplevelse, uppträda professionellt i alla lägen, agera som ett team och fokusera på lönsamhet, säger Karsten Wakeford-Wesmann, Nordeas Nordenchef för debt collection inom Account Products Services. Att Intrum Justitias värderingar i stor utsträckning överensstämmer med våra är en av huvudorsakerna till att vi har valt att samarbeta med dem på nordiska marknader som Finland, Norge och Sverige. Nordea har länge samarbetat med Intrum Justitia i Sverige och Finland inom känsliga tjänster som inkasso. I slutet av förra året inleddes ett samarbete även i Norge när Intrum förvärvade den tidigare leverantören, Aktiv Kapital. Wakeford-Wesmann säger att Nordeas arbetssätt när en privat- eller företagskund hamnar i en obeståndssituation i stor utsträckning handlar om att betrakta problemet ur kundens perspektiv. Naturligtvis vill vi få in det kunden är skyldig oss, men vi tror att vi har större chans att få betalt (och behålla kunden) om vi försöker förstå orsakerna bakom situationen 12 intrum magazine 1 / 2011

13 Intrum behandlar våra kunder väl och säkerställer en god återbetalningsnivå. och hitta lösningar som gynnar alla parter, säger Wakeford-Wesmann. En av fördelarna med att arbeta med Intrum Justitia är företagets ansträngningar för att behandla våra insolventa kunder väl, samtidigt som de säkerställer en god återbetalningsnivå. Nordeas inkassoorganisation fungerar som backoffice för bankens nätverk av kontor, som tillsammans servar 11 miljoner kunder. Bankens årliga kreditförluster uppgick till 31 baspunkter (0,31 procent) av den totala utlåningen till privat- och företagskunder Enligt Wakeford-Wesmann samarbetar Nordea med två till tre leverantörer av kredithanteringstjänster på varje marknad, detta som en del i bankens strategi att behålla fokus på kärnverksamheten. Vi vill inte bygga upp en stor intern inkassoavdelning, säger han. Genom att arbeta med flera olika leverantörer kan vi mäta inkassoresultaten mer effektivt. En specialist som Intrum Justitia har resurser att ligga i framkant inom teknik och andra områden och kan snabbare hitta och implementera bättre lösningar. Nordiska workshoppar genomförs varje år för att säkerställa att Intrum Justitia och dess medarbetare på de olika nordiska marknaderna arbetar i enlighet med Nordeas policy. Dessutom träffas nyckelpersoner från Nordea och Intrum Justitia varje kvartal på respektive Nordenmarknad. Wakeford- Wesmann poängterar att Nordea medvetet väljer att investera i personer med rätt tankesätt, eftersom det är de som i slutändan skapar störst värde för Nordeas kunder, även de som inte fullgör sina betalningsskyldigheter. Vi värdesätter Intrum Justitias ansträngningar att utveckla enkla, systematiska och transparenta inkassoprocesser som bygger på respekt för våra kunder och skapar mervärde för vår verksamhet, avslutar Wakeford-Wesmann. intrum magazine 1 /

14 INTERVJU: JULIE MEYER På jakt efter framtidens vinnar Innovativ teknik räcker inte längre för att bli framgångsrik. Det menar investeraren Julie Meyer. Framtidens vinnare är företag med innovativa affärsmodeller för sina produkter företag som förändrar spelplanen. Av nic townsend iphone, ipod, Facebook, ebay, Google, YouTube, Wikipedia och Spotify under det senaste decenniet har så många IT-företag tagit klivet in i vår vardag att det är svårt att minnas hur livet tedde sig utan dem. Som ledande investerare på området har Julie Meyer byggt upp en framgångsrik karriär genom att ta vara på de möjligheter som de har skapat. Men under de närmaste åren kommer de företag hon förväntas se växa inte vara de som utvecklar ny teknik, utan de som utvecklar nya affärsmodeller. Vinnarna blir de företag som ändrar spelreglerna för den bransch de verkar inom. De företag som gör affärsmodellerna till sitt eget ekosystem, säger Meyer och nämner Steve Jobs och Apple som främsta exempel. Apple har inte bara snygga produkter utan har också lyckats få med sig musikindustrin med sin ipod och mobilföretagen med iphone. De började bygga upp en mer inkluderande ekonomisk modell för sin bransch. Vinnarna inom respektive bransch kommer att vara de företag som lyckas med detta. Julie Meyers fascination för teknikindustrin startade när hon 21 år gammal flyttade till Paris med 700 dollar och ett kreditkort som enda tillgångar. David och Goliat är inte längre antagonister utan samarbetspartners 14 intrum magazine 1 / 2011

15 e

16 INTERVJU: JULIE MEYER nu är det läge att investera Mitt första jobb var att undervisa teknik chefer på 3Com och Hewlett Packard i engelska. Jag fascinerades av vad de skapade, hur snabbt utvecklingen gick och i hur hög grad det verkade förutspå vad som skulle hända i samhället, minns hon. Spänningen, förändringen, påverkan på övriga samhället det var inte bara en industri utan en bild av framtiden. Hennes förmåga att urskilja framgångsrika entreprenörer har bidragit till att hon i dag är en av Europas främsta riskkapitalister. Hennes kompetens har erkänts genom otaliga utmärkelser, bland annat Ernst & Youngs utmärkelse Årets entreprenör och World Economic Forums Global leader of tomorrow, samt en plats bland Wall Street Journals 30 mest inflytelserika europeiska kvinnor och skolan INSEAD:s lista över 50 tidigare elever som har förändrat världen. Sedan Julie Meyer bildade entreprenörsnätverket First Tuesday 1998 har hon bevittnat en del radikala förändringar i denna turbulenta bransch. Webbplatser som inte ens existerade då har blivit en naturlig del av människors liv och Google har till och med kommit in i Oxfords engelska ordbok var alla internetentreprenörer något slags tekniska revolutionärer. De kan jämföras med David och hans slangbella på så sätt att de ville krossa etablissemanget, 6företag som förändrar spelreglerna Julie Meyer listar sex företag som kommer att förändra spelreglerna för sina respektive branscher. 1) Intamac Leverantör av fjärrstyrda skydds- och övervakningstjänster för hemmet via bredband och nätverk, till exempel larmtjänster via telefon, e-post och SMS. 4) Geocast Platsbaserat reklamnätverk med fokus på incitamentsbaserad reklam via internet och mobila kanaler. säger Meyer. Alla ville komma åt de stora spelarna, det var en tid av omvälvande teknisk utveckling. Under åren har dock David och Goliat tvingats inse varandras styrkor. Entreprenörer fortsätter att ta fram nyskapande idéer och koncept, men i dag utvecklar de sina företag i samarbete med, snarare än i opposition mot, de stora företagen. Denna förändring framgår tydligt vid en jämförelse mellan 1999 års Napster och 2010 års Spotify. Medan Napsters oblyga upphovsrättsbrott väckte de stora skivbolagens vrede har Spotify utvecklat ett system som ger allmänheten tillgång till musik enligt en enkel avgiftsmodell som säkrar artisternas och skivbolagens ersättning. Julie Meyer Julie Meyer är född och uppvuxen i USA. Hon har arbetat med teknikföretag i över 20 år i Paris, Boston, Austin (Texas) och nu London. Hon skapade entreprenörsnätverket First Tuesday, som många menar väckte internetgenerationen i Europa, och som senare såldes till Jerusalem Global för 50 miljoner dollar i juli Tillsammans med 58 ledande entreprenörer grundade hon Ariadne Capital, ett investeringsoch rådgivningsföretag specialiserat på media och teknik. Hon är också en av drakarna i BBC:s webbsatsning Dragon's Den (motsvarigheten till svenska Draknästet). 2) 029 (zerotwentynine) Internetbaserad klubb för inbjudna medlemmar som riktar sig till medvetna resenärer och ger tillgång till ett urval av upplevelser, evenemang och hotell. 5) Monitise Världsledande leverantör av snabba och effektiva mobila bank- och betaltjänster. 3) TrialReach Avgiftsfri sökmotor för information om kliniska studier. Heltäckande och redigerad för att informationen ska vara lättförståelig. 6) Slicethepie En internetbaserad finansieringsplattform som kopplar samman nya artister med fans, distributörer och skivbolag. Målet är fortfarande att skapa ett företag med hög tillväxt, men David och Goliat är inte längre antagonister utan samarbetspartners. Av denna anledning, och i egenskap av grundare och vd för Ariadne Capital, är Julie Meyer skeptisk mot investeringar i ny teknik för teknikens egen skull. Tekniken har blivit standardiserad det är affärsmodellen som förändrar spelreglerna. Ariadne stöder entreprenörer som introducerar "digitala möjliggörare" på marknaden genom att etablera partnerskapsavtal med distributionscentra inom olika branscher. Eftersom den snabba utvecklingstakten fortsätter tror Meyer att det alltid kommer att finnas tillväxtmöjligheter. Just nu är det läge att investera eftersom de teknikföretag som kommer att tjäna pengar år 2015 just nu arbetar intensivt med att bygga upp sina verksamheter, förklarar hon. Det här är inte en tid av omvälvande teknik som mitten av 1990-talet, då det kommersiella internet växte fram, eller det tidiga 1970-talet då mikroprocessorn lanserades. Det här är en tid då de sociala och ekonomiska institutionerna omfamnar ny teknik. Se till exempel hur bredband och mobilteknik bara har fortsatt att penetrera våra liv under det senaste decenniet trots dotcombubblan 2001 och den ekonomiska nedgången 2008/ intrum magazine 1 / 2011

17 KREDIT HANTERINGS AKADEMIEN Intamac Uses cloudbased computing to provide remote networking of home devices, for home security, smart energy, video monitoring and elderly care. LEKTION 3 Välkommen till Intrums kredithanteringsakademi där vi och vår virtuella lärare Mary Jensen ger dig värdefull kredithanteringsinformation som kan hjälpa dig att göra ditt företag mer framgångsrikt. I kommande nummer sammanfattar vi kredithanteringens kärnfrågor KREDIT- BEDÖMNING FAKTURERING INKASSO SAMORDNING FÖRBÄTTRAR KASSAFLÖDET 6 tips FÖR att FÅ BETALT Att få betalt för levererade produkter och tjänster är helt avgörande för en bärkraftig affärsverksamhet. Utestående fordringar och sena betalningar kan inte bara driva ett företag mot insolvens och leda till personalnedskärningar. I extrema fall kan ägare och ansvariga chefer till och med åläggas personligt ansvar. Därför måste inkassoverksamheten alltid prioriteras, inte bara i tider av ekonomisk nedgång. De två viktigaste beståndsdelarna i en lyckad inkassoverksamhet är att skapa ett professionellt system för att få in utestående fordringar och att kontinuerligt se över och förbättra de interna processerna. I realiteten lyckas endast ett fåtal företag undvika obetalda fordringar, men det är alltid bättre att förebygga än att försöka reparera. Det spelar ingen roll hur stort eller litet ditt företag är. Åtgärder som minimerar skuldrisken måste alltid definieras och tillämpas. På så sätt ökar sannolikheten för en ändamålsenlig och effektiv inkasso. Företagets resultat förbättras också genom att kostnaderna för och arbetet med att jaga gäldenärer minimeras. praktiska förbättringar, som att kräva förskottsbetalning, tillämpa kreditkontroll och se över faktureringsprocessen. 4) Be om professionell hjälp på ett tidigt stadium. Om dina brev och telefonsamtal inte resulterar i betalning bör du så fort som möjligt vända dig till en professionellt kredithanteringsföretag som Intrum Justitia med dina utestående fordringar. 5) Bryt aldrig mot lokala handelsbestämmelser. Om du vidtar för långtgående åtgärder i skuldindrivningen kan du bryta mot gällande lag. 6) Gör aldrig inkassoverksamheten till något personligt. Hot och skrämsel är olagligt och kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig. Låt inte dina känslor ta överhanden. Var realistisk i fråga om det utestående beloppet. Kostnaderna för att anlita professionell hjälp, till exempel juridiska ombud, liksom domstolsavgifter, kan vara höga och tiden, arbetet och stressen i samband med detta kan anta orimliga proportioner i förhållande till skuldbeloppet. illustration tobias flygar Det finns några grundläggande saker man bör tänka på när det gäller inkasso: 1) Var förhandlingsvillig. Genom att vara flexibel och realistisk kan du undvika tvister. Kom överens om en avbetalningsplan om det behövs. Följ alltid upp betalningsfrister. 2) För register. All kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, som rör fordringar och betalningsanmodanden ska vara tydlig, korrekt och fullständig. 3) Lär av dina misstag. Se till att inte göra samma misstag två gånger genom att sätta dig in i de juridiska villkoren och reglerna. Gör förbättra ditt kassaflöde Ta reda på hur kredithanteringstjänster kan gynna ditt kassaflöde och förbättra dina kundrelationer. Gå in på LÄR AV INTRUM JUSTITIA Vi erbjuder lösningar för varje steg av kredithanteringskedjan. Om processen inleds tidigt kan information kombineras med erfarenhet och effektiva åtgärder kan vidtas i varje steg för att förhindra skuldsättning och betalningsförseningar. Tillgång till korrekta och uppdaterade adressuppgifter rationaliserar försäljningsprocessen. Genom att undvika potentiella kunder med låg kreditvärdighet kan du använda dina resurser mer effektivt så att ditt företag fortsätter att vara framgångsrikt och lönsamheten ökar. 17 intrum magazine 4 / 2009 intrum magazine 1 /

18 EUROPAs ekonomi 2011 ITALIEN: 119% Mycket pekar på att Europas ekonomi är på väg åt rätt håll. Men återhämtningen är ojämn och statsskulder fortsätter att ställa till problem. När eu nu vidtar åtgärder för att komma tillrätta med den ekonomiska krisen måste företagen göra allt de kan för att säkra sina kassaflöden. ÖSTERRIKE: 69.1% (66.7%) RYSSLAND: 8.7% (8.3%) av chad henderson Överlag förväntas Europas ekonomi sakta ner under 2011 till följd av återhållsamhet i de offentliga utgifterna och en försvagad global efterfrågan. Enligt EU-kommissionens prognoser kommer EU:s BNP att öka med omkring 1,5 procent under 2011, vilket är en minskning från 1,7 procent Till och med i Tyskland, som har drivit på tillväxten i regionen, väntas BNP-tillväxten minska från 3,6 till 2,2 procent, samtidigt som Greklands och Portugals ekonomier fortsätter att krympa. I och med inrättandet av EU:s räddningsfond i maj 2010, European Financial Stability Facility (EFSF), som lånar ut pengar i form av nya obligationer till euroländer med finansiella problem finns nu åtminstone ett verktyg för att förhindra att den rådande skuldkrisen sprider sig. För EU som helhet beräknas dock ett underskott på drygt 5 procent av BNP för Prognosen för 2012 ser bättre ut med ökad privatkonsumtion samt långsamt stigande sysselsättning, måttliga inkomstökningar och låg inflation. EU-kommissionen förutspår en BNP-tillväxt på omkring 2 procent för 2012, med ett underskott på 4 procent av BNP när återhämtningen tar fart ordentligt. Skuldsättningsgraden väntas dock fortsätta öka under den närmaste framtiden. Vid ett EU-toppmöte i februari presenterade Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel en åtgärdsplan för att komma tillrätta med skuldkrisen och öka tillväxten. Denna plan har kallats konkurrenspakten. Frankrike och Tyskland är de största bidragsgivarna till EFSF. Av fondens 440 miljarder euro har Tyskland bidragit med 27 procent och Frankrike med 20 procent. De två länderna vill genomföra ett antal ändringar som skulle ge EU mer federala befogenheter och modernisera de europeiska ekonomierna. Den fullständiga planen presenteras inte förrän i mars, men den handlar bland annat om att skriva in skuldbegränsningar i de nationella lagstiftningarna, höja pensionsåldern, slopa löneindexering efter inflation, Spanien: 64.9% (54.5%) TYSKLAND: 76.3% harmonisera bolagsskatterna samt om en gemensam strategi för att rädda banker i kris. Tyskland och Frankrike kommer tydligt visa att vi vill försvara euron som valuta [...] vi vill också försvara den som politiskt projekt, sa förbundskansler Merkel vid en presskonferens som hölls före presentationen för EU:s ledare. Paktens kritiker ifrågasätter huruvida reformerna angriper de faktiska orsakerna till den ekonomiska krisen, till exempel de enorma fastighetsbubblorna i Irland och 18 intrum magazine 1 / 2011

19 (116.2%) Statsskulden som andel av BNP: 2011 prognos (2010) GrEKLAND: 131.6% (120.5%) Irland: 80.2% (66.5%) frankrike: 84.2% (78.3%) Schweiz: 39.2% (40.4%) (73.6%) PORTUGAL: 85% (77.7%) Sverige: 38.9% (38.8) Rumänien: 34.5% (25.3%) Spanien samt skattefusket och det bristande skattesystemet i Grekland. Oavsett om pakten godkänns eller inte är det tydligt att långtgående reformer och åtgärder för att stärka EU:s styrning och skapa en ny tillsynsstruktur kommer att stå högt upp på dagordningen för Grekland och Irland har fått sina räddningspaket, men ingen sådan konstgjord andning finns för europeiska företag som har problem med kundfordringar. För såväl stora som små företag råder ännu marknadens lag vinna eller försvinna och mycket lite eller ingen statlig hjälp finns att vänta. Medan den europeiska ekonomin fortsätter att kippa efter andan kan företagen vidta ett antal förebyggande åtgärder för att förhindra sena betalningar och behålla lönsamheten. En åtgärd är att fastställa kreditgränser för enskilda kunder i syfte att bevaka kundfordringarna. Företagen bör också ta kreditupplysning på kunder innan leverans mot faktura godkänns. Kunder kan också erbjudas flexibla avtalsvillkor baserade på deras betalningshistorik och vid utebliven betalning bör en påminnelse skickas ut snabbt och konsekvent. Är statskulder alltid av ondo? De flesta av Europas länder har en växande statsskuld. Även om de flesta ekonomer anser att en viss statsskuld, i vissa situationer, kan vara gynnsam och ett bättre alternativ än att höja skatterna, får regeringar problem när skuldnivån blir ohållbar. Om statsskulden blir för stor (till följd av exempelvis ökade offentliga utgifter, fallande BNP och stora pensionsavgångar) kan regeringar ställas inför en del svåra alternativ som att höja skatterna, ställa in avbetalningar eller vidta besparingsåtgärder, vilket kan leda till en ekonomisk kris. intrum magazine 1 /

20 i korthet: nyheter från kredithanteringsvärlden Rundabordssamtal om sena betalningar I ett inledningsanförande till ett rundabordssamtal med några av Europas främsta banktjänstemän, som Visa Europe anordnade i London i slutet av 2010, beskrev Intrum Justitias marknadschef Madeleine Bosch vilka konsekvenser sena betalningar får för europeiska företag. Sena betalningar är ett gissel för alla företag, stora som små. De slår hårt mot likviditeten, skjuter upp produktinvesteringar och ökar företagens kostnader. I förlängningen påverkar de också företagens konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad, sade Bosch till deltagarna. Deltagarna i Visas rundabordssamtal fick lära sig att obetalda kundfordringar enligt de senaste studierna faktiskt ligger bakom ca 25 procent av alla företagskonkurser i Europa. I sitt tal påpekade Bosch också att berget av försenade betalningar nu har växt till ofattbara 300 miljarder euro, vilket är mer än Greklands statsskuld. En annan av talarna vid Visa Europes evenemang var EU-parlamentarikern Barbara Weiler, som har ansvarat för det nya direktiv om sena betalningar som nyligen antogs av eu-parlamentet. Hon framhöll Europeiska rådets och kommissionens stöd till EU:s Small Business Act och underströk vikten av att det nya direktivet implementeras fullt ut av alla medlemsstater. Från vänster: Luc Janssen, SVP Visa Europe, Head of Commercial; Barbara Weiler, MEP; Madeleine Bosch, Intrum Justitia; John Walker, Chair, UK Federation of Small Business; Richard Hyslop, eu & International Affairs Policy Adviser. 6 korta fakta om Visa Europe 3 3 I Europa finns 419 miljoner Visakort (betalkort, kreditkort och företagskort). 3 3 Under 12-månadersperioden fram till juni 2010 användes Visakort för inköp och kontantuttag till ett värde av miljarder euro i Europa ,2 % av all privatkonsumtion via försäljningsställen i Europa sker med Visa-kort. E-handeln i Europa utgör nu en femtedel av Visa Europes omsättning. Under 2010 ökade transaktionerna via försäljningsställen med 14 procent eftersom konsumenterna i allt högre grad använder Visa-kort för sina vardagsutgifter. Visa Europe ägs och drivs av över europeiska medlemsbanker och bildades i juli Källa: 20 intrum magazine 1 / 2011

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

MADONNA AB. magazine. valutafallan. feber vs frossa Intrum Magazine tar tempen på Europas ekonomiska hälsa

MADONNA AB. magazine. valutafallan. feber vs frossa Intrum Magazine tar tempen på Europas ekonomiska hälsa Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia Nr 4 2009 valutafallan Billiga lån i utländsk valuta dyrköpt fälla för Östeuropéer tuffare tag Intrum hjälper CSN spåra lånesmitare i utlandet

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer