Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m Vice ordförande Björn Nilsson vald t.o.m Facklig sekreterare: Anna Karin Svensson vald t.o.m Vetenskaplig sekreterare: Lars Borgquist vald t.o.m Kassör: Gunnar Carlgren vald t.o.m Ledamöter: Karin Lindhagen vald t.o.m Madelene Andersson vald t.o.m Pär Säberg vald t.o.m Ulf Peber vald t.o.m Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet Fullmäktige: Lars Borgquist, Karin Lindhagen, Meta Wiborgh, Annika Eklund Grönberg, Gunnar Carlgren och Anna Karin Svensson, Björn Nilsson. Suppleanter: Karin Ranstad, Gösta Eliasson, Annika Brorsson, Pär Säberg, Ulf Peber och Madelene Andersson. Revisorer Auktoriserade revisorn Arne Nilsson, Argema, samt medlemsrevisorn Anna Källkvist. Revisorssuppleanter: Gerd Schank, Argema, samt Rikard Viberg. Valberedning Meta Wiborgh (sammankallande), Inge Carlsson, Christina Gustafsson, Eva Jaktlund, Andreas Kasemo, Ulf Måwe och Bengt Mattson. Kansliet På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd samt Maria Wittrin Blomquist. Kansliet har under hösten 2006 att flyttat till Grev Turegatan 10 E, Stockholm. Styrelsens arbete Möten: Styrelsen har under året haft åtta sammanträden. Två av mötena har varit internat, förlagda till Fjällbacka, i september 2006 samt Jönköping, i februari 2007 i anslutning till ST dagarna. I februari hölls ett gemensamt möte med representanter för föreningens råd och några av nätverken, och i april hölls ett möte med lokalordföranden, på Läkaresällskapet. Ett telefonmöte har hållits. Debatt och politiska kontakter Möten: Föreningens ordförande har tillsammans med ordföranden för andra specialitetsföreningar under senare delen av verksamhetsåret träffat socialminister Göran Hägglund och hälso och äldrevårdsminister Maria Larsson, i samtal rörande allmänmedicinens plats i förebyggande psykiatrisk vård respektive äldresjukvården. Ordförande och vice ordförande har samtalat Ellen Hyttsten och Roger Molin på SKL, och ordförande har också tillsammans med Göran Waller och Måns Larsson träffat regeringens utredare Anna Hedborg för en diskussion rörande företagshälsovård och sjukskrivningar. Artiklar: Ordföranden har medverkat med artiklar i ett antal tidningar (Sjukhusläkaren, Dagens Medicin, Dagens Samhälle). SFAMs arbetsgrupp för idé och debatt har skrivit artiklar i olika sammanhang, I samband med ansvarskommitténs förslag fick vi in en kommentar i Dagens Medicin tillsammans med 1

2 professorerna i allmänmedicin Cecilia Björkelund och Bengt Mattsson. Vice ordförande har skrivit ett inlägg i debatten i läkartidningen om sjukhusspecialisters rätt att lista patienter. Föreningsmedlemmar har också debatterat i denna fråga i olika media på flera håll i landet. Vi tror att våra synpunkter har nått fram till makthavarna. Vice ordförande har dessutom kontaktat Sveriges Radio/TV vid ett par tillfällen då det har förekommit ovederhäftiga inlägg om allmänmedicinen. Ett inslag är anmält till radionämnden. Fortbildning: SBU har visat intresse för att SFAM producerar studiebrev i anslutning till aktuella SBUrapporter och styrelsen har genom sina kontakter med SBU tagit en större del än tidigare i arbetet med framtagande av nya studiebrev. Samtal om eventuellt samarbete för att få fram interaktiva studiebrev pågår. Arbetet med recertifieringsfrågan är inte återrapporterad till styrelsen från fortbildningsrådet. Se fortbildningsrådets verksamhetsberättelse. Internationellt: Fortlöpande kontakter hålls med de övriga nordiska allmänmedicinska föreningarna, dels vid personliga möten dels via e post. I Norge har stora förändringar skett, när man lagt ned gamla NSAM och i stället bildat Norsk Forening for Allmennmedisin, NFA, som är en renodlad vetenskaplig förening och verkar tillsammans med fackföreningen Allmenlegeforeningen under Norska läkarförbundets paraply. I samarbete med övriga nordiska och andra föreningar, framgångsrikt lanserat Meta Wiborgh som vice President i Wonca Europa. Vi ser fram emot ett större engagemang i europeisk allmänmedicin i och med detta. Under året har vi tagit ställning till Woncas definition av allmänmedicinens kärnkompetenser, definitionen av familjemedicin/allmänmedicin och Woncas strategiska mål. Kompetensvärderingsprojektet: Kompetensvärderingsprojektet som letts av Ulf Måwe har under verksamhetsåret avslutat del ett, och fortsätter nu inom ramen för ordinarie arbete i det nybildade KViSTrådet. Se nedan. Målbeskrivning för specialistutbildningen i allmänmedicin: Annika Eklund Grönberg, Eva Jaktlund t.o.m. februari 2007, Karin Lindhagen och Meta Wiborgh, Madelene Andersson ersatte i februari Eva Jaktlund. Målbeskrivningsförslaget har i möte diskuterats med, representanter för Socialstyrelsen. Några smärre justeringar ska göras, men målbeskrivningen beräknas att lämnas till SoS i september. Vid mötet togs också frågan om bedömning av specialistansökningar upp, diskussionen kommer att fortsätta vid ett planerat möte september Riskbruksprojekt: Från januari 2007 är en person rekryterad ur SFAM (Anna Karin Svensson) anställd deltid på riskbruksprojektet som projektledare. Arbetet bedrivs i samarbete med SFAMs riskbruks nätverk och avrapporteras regelbundet i styrelsen. Se vidare under punkt 15. Din Egen Läkare: Arbetet med förutsättningarna för ett enhetligt familjeläkarsystem har under året drivits tillsammans med DLF under begreppet Din Egen Läkare. ST dagar: Annika Eklund Grönberg och Pär Säberg medverkade i årets ST dagar, och ett styrelseinternat hölls i anslutning till ST dagarna. Styrelsen lunchade då tillsammans med ST rådet. Socialstyrelsens Riktlinjer och Kvalitetsindikatorer: SFAM styrelsen har genom sin styrelsemedlem Pär Säberg deltagit aktivt i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer. Under det gångna året har arbetet framförallt handlat om hjärtsjukdomarna. I arbetsgruppen har Pär Säberg varit ensam allmänmedicinsk representant. Det förslag som förelåg omfattade inte primärvårdens vanligaste hjärtåkommor och Pär Säberg kunde därför inte sanktionera riktlinjerna å primärvårdens vägnar, vilket ledde till en förfrågan till SFAM från Socialstyrelsen om att bilda en särskild allmänmedicinsk övergripande arbetsgrupp för prioriteringsarbetet. En sådan har nu tillsatts. SFAM utgör nu rekryteringsbas inför planerat fortsatt arbete med vertikala prioriteringar inom övriga aktuella sjukdomsgrupper. Lokala SFAM Lokala sektioner av SFAM finns över hela landet, inalles 29 stycken, varav tre är passiva. Lokalföreningen i Umeå anordnade höstmötet Gotlands nybildade lokalförening kommer att arrangera höstmötet Lokalföreningen i Örebro (vilken under året gått samman med SFAM Värmland) kommer att arrangera höstmötet Aktiviteter pågår runtom i landet där medlemmarna i SFAM är aktiva, ibland i 2

3 föreningens namn, ibland i kraft av sitt engagemang för allmänmedicinens utveckling utan att föreningen formellt är involverad. Lokalföreningen i Norrbotten genomförde ett mycket lyckat nationellt fortbildningsmöte i Jokkmokk i mars Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAMs årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar, och de flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Umeå 8 November Möte för ordförandena i lokalföreningarna hölls som brukligt i samband med höstmötet. Hemsidan Hemsidan har två adresser: och Webmaster är Karin Lindhagen, som har stöd av en webredaktion bestående av Annika Eklund Grönberg, Eva Jaktlund samt Roland Morgell. På kansliet har Maria Wittrin Blomquist och Helen Swärd bistått. Ordbyte SFAMs debattforum på internet, Ordbyte, har nu cirka 525 medlemmar. Debatten är fortsatt flitig, med över 1400 inlägg senaste året, och drygt 9300 sedan starten i december Inläggen har som tidigare gällt både medicinska och sjukvårdspolitiska frågor med tonvikt på allmänmedicin och primärvård. Ordbyte har också använts som forum för att sprida kännedom om forskningsresultat och andra nyheter av allmänmedicinsk relevans. Ordningsman är Anders Hernborg, Halmstad. Ett särskilt debattforum finns för ST läkare, STAM forum, se nedan under ST rådet. 2 Föreningens råd, nätverk, tidskrifter mm Råd: Rådet för forskning Under året har SFAMs forskningsråd bestått av professorerna Cecilia Björkelund, Göteborg, Lars Borgquist, Linköping, Anders Håkansson, Malmö och allmänläkarna Sara Holmberg, Växjö och Malin André, Falun, samt under del av verksamhetsåret Eva Samuelsson. Ordförande i rådet är Malin André. Fortbildningsrådet Karin Ranstad (ordförande), Gösta Eliasson, Mogens Hey, Kerstin Holmberg, Ulf Måwe, Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen, Anna Karin Svensson, Robert Svartholm, Madelene Andersson och Karin Björkegren. Rådet för hemsjukvård och palliativ vård Sonja Modin (ordförande), Gunnar Carlgren, Inger Fridegren, Anne Marie Gravgaard, Barbro Nordström, Lena Pomerleau, Robert Svartholm, Elisabeth Svensson, Eva Thorén Todoulos, Hans Thulesius, Ingrid Underskog, Meta Wiborgh och Anders Wimo. Informatikrådet Olle Staf (ordförande). Kvalitetsrådet Sven Engström (ordförande), Malin André, Eva Arvidsson, Annika Braman Eriksson,Hans Brandström, Birgitta Danielsson, Claes Hegen, Christina Holgersson, Lennart Holmquist, Kjell Lindström, Per Stenström och Kia Åresund. Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) Jan Håkansson (ordförande), Kersti Christensen, Jan Hasselström, L O Hensjö, Anders Hernborg, Kennert Lenhoff, Peter Rosenberg, Bengt Silfverhielm, Ingmarie Skoglund, Robert Svartholm och Rolf Wahlström. ST rådet Pontus Stange (ordförande), Ann Charlotte Lindén, Sofia Hellman, Viktoria Kjellin, Åsa Wetterqvist och Maria Wolf. Petra Rudberg och Lidia Amini har engagerats inför kommande verksamhetsår som ersättare 3

4 för de fyra sistnämnda ovan som under året blivit specialister i Allmänmedicin. Styrelserepresentant är Pär Säberg. Utbildningsrådet Ulf Måwe (ordförande), Robert Svartholm (sekreterare). Övriga medlemmar: Birgit Breitholz och Meta Wiborgh (portfölj), Inge Carlsson och Anders Fredén (skriftligt prov), Karin Lindhagen och Robert Svartholm (uppsats), Nisse Årman (praktikdag), Cecilia Ryding (ledarskap), Mogens Hey (Mitt i ST samordnare, mentor), Eva Jaktlund (ST kontakt). Nätverk: Nätverk för allmänläkarkonsulter Koordinator: Sten Tyrberg. ASK projektet Kontaktperson: Robert Svartholm. Balintsektionen Kontaktperson Conny Svensson. Etiknätverket Kontaktperson Madelene Andersson. Nätverk för astma och allergiintresserade allmänläkare Björn Ställberg (ordförande), Peter Odebäck, Kristinehamn och Björn Tilling, Åtvidaberg. Nätverk för diabetesintresserade allmänläkare Kontaktpersoner: Tomas Fritz, Peter Nilson och Jonas Tovi. Gastroprima Kontaktpersoner: Lars Agréus, ordförande, , och Ture Ålander, sekreterare, , Nätverk för hemsjukvård Se Rådet för hemsjukvård. Nätverk för palliativ vård Sonja Modin och Torbjörn Ulvatne. Studierektorskollegiet Kontaktperson: Stefan Persson. Nätverk för riskbruk av alkohol Kontaktperson: Charlotte Hedberg. Nätverk för transkulturell allmänmedicin Kontaktperson: Monica Löfvander. Tidskrifter mm: Redaktion för tidskriften AllmänMedicin Anders Lundqvist (chefredaktör), Staffan Olsson och Karin Ranstad, redaktörer. Stig Andersson och Hans Händel och Tina Nyström Rönnås adjungerade redaktörer med begränsade uppdrag, Katarina Liliequist, illustratör. Scandinavian Journal of Primary Health Care 4

5 Svenska medlemmar i redaktionen: Anders Håkansson, nationell redaktör och Cecilia Björkelund, biträdande nationell redaktör. Stiftelsen för allmänmedicin Jonas Sjögreen (ordförande), Anna Karin Furhoff och Karin Lindhagen. Fonden för allmänmedicinsk forskning Kontaktperson: Lars Borgquist. 3 Svenska Läkaresällskapet Allmänläkare i Svenska Läkaresällskapets olika organ, utsedda på förslag från SFAM: Svenska Läkaresällskapets valberedning: Meta Wiborgh. Svenska Läkaresällskapets nämnd: Margareta Troein Töllborn. Riksstämmodelegationen: Lars Borgquist. Ansvarig för sektionens program vid Riksstämman: Lars Borgquist. Svenska Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning o sjukvårdens organisation: Anders Håkansson Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation: Annika Eklund Grönberg. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Hans Thulesius. Svenska Läkaresällskapets läkemedelskommitté: Åke Schwan. Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, SFAMs kontaktperson: Annika Eklund Grönberg. 4 Föreningens representation Representanter för SFAM: Sveriges Läkarförbunds representantskapsmöte för specialitetsföreningar: Björn Nilsson och Anna Karin Svensson IPULS pedagogiska och vetenskapliga råd: Anna Källkvist. IPULS granskare utsedda av SFAM: Jan Eric Olsson och Håkan Ödling. Fammis intressentråd: Annika Eklund Grönberg. Allmänmedicins ledamot i SPUREX: Gösta Eliasson. Nordic Federation of General Practice ApS: Annika Eklund Grönberg. Nordic Federation of General Practice ApS, kongressrepresentant: Monica Löfvander. European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP): Per Stenström. European Academy of Teachers in General Practice (EURACT): Monica Lindh. European General Practice Research Network (EGPRN): Anders Håkansson. Representanter för allmänläkare, utsedda på förslag från SFAM: Sveriges Läkarförbund, konsultationsläkare: Ulf Theen, Per Mattsson och Ulla Wiklund. Socialstyrelsens arbetsgrupp om nationellt beslutsstöd vid sjukskrivningar: Lars Borgquist, Eva Jaktlund (del av året), Meta Wiborgh (del av året) och Monika Engblom. Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets gemensamma arbetsgrupp för studierektorsfunktionen: Annika Eklund Grönberg. Socialstyrelsens kontaktperson för klassifikationsfrågor: Britt Gerd Malmberg. Socialstyrelsens råd för antibiotikafrågor: Christer Norman. Socialstyrelsens arbetsgrupp Riktlinjer för cancersjukvård: Pär Säberg, Kjell Sundén och Ingvar Ovhed. EMK (enheten för medicinsk kvalitetsrevision): Kjell Lindström. Infomedica/Sjukvårdsrådgivningen.se:s redaktionsråd: Annika Eklund Grönberg. ATLS (Acute Trauma Life Support) styrelseledamot: Lars Agréus. Landstingsförbundets arbetsgrupper för att utarbeta strukturerade elektroniska remisser: Ann Sofie Karlsson, Alf Nordmark, Lena Sonesson, Anna Lena Zakari och Åke Stein. Whiplashkommissionens expertgrupp: Ulf Måwe. Läkemedelsförmånsnämndens expertgrupper: Högt blodtryck: Anders Hernborg. Astma och hosta: Björn Tilling.Inkontinens: Eva Samuelsson, P piller och läkemedel mot klimakteriebesvär: Birgitta Hovelius 5

6 Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt (fr o m april 2006): Mats Weström, SFAMs representant i Rådet för Riskbruksprojektet, Anna Karin Svensson, projektledare. 5 Medlemmar Antalet medlemmar 30 juni 2007 var 2300, varav 326 ST läkare. Förra verksamhetsåret var medlemsantalet 2250 varav 290 ST läkare. 6 Remisser SFAMs remissvar (juli 2006 juni 2007) Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om barnvaccinationsprogrammet Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstitut om Tobaksavvänjning i hälso och sjukvården Huvudmannaskap för hemsjukvård mm Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Förskrivningsorsak vid Läkemedelsordination Avskaffande av arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredning Ny överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny Patientdatalag (SOU 2006:82) Förskrivningsorsak på recept Föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) Slutbetänkande från den nationella psykiatrisamordnaren (SOU 2006:100) Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgärdsförslag Föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110) Betänkande av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga (S2005:02) Läkemedelsverkets föreskrifter om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort Standardiserad dosering WMA Statement on Resistance to Antimicrobial Drugs 7 Årsmöte SFAMs höstmöte med tema Vägval hölls i Umeå 8 10 november Mötet hade ca 400 deltagare. Många av föreningens arbetsgrupper höll egna möten i anslutning till höstmötet. Vid fullmäktigemötet deltog ca 90 medlemmar varav 62 fullmäktigedelegater från föreningens 29 lokalavdelningar. SFAMs lejonpris tilldelades Cecilia Ryding och Conny Svensson. 23 examinander erhöll diplom för avlagd specialistexamen. Pris för årets uppsats i specialistexamen tilldelades Daniel Fritzson för hans arbete: Allmänmedicinen uppdrag mätbart eller inte?. Pris för årets avhandling bland dem som disputerat i allmänmedicin 2005 gick till Håkan Bergh som disputerat på en avhandling med titieln Frequent attenders in Primary health care, a vulnarable patient group, seen from a biopsychosocial perspective. 8 ST dagarna ST dagarna hölls i år i Jönköping, den 7 9 februari, återigen med över 400 deltagare. ST rådets ordförande Pontus Stange ansvarade för arrangemanget tillsammans med en lokal arrangörsgrupp. ST dagarna kommer att hållas i Piteå 2008 och i Kalmar

7 9 Riksstämman Kvalitetsutveckling tema på Riksstämman 2006 Rörelseorganens tillstånd samt klinisk forskning var huvudteman för årets Riksstämma i Göteborg och det allmänna programmet innehöll därför flera inslag med denna inriktning av intresse för allmänmedicinare. De senaste åren har visat en nedåtgående trend både vad det gäller antal deltagare och utställare för Riksstämman som helhet. Stora ansträngningar hade gjorts inför 2006 för att vända trenden. Allmänläkare inbjöds i ett sent skede. Allmänmedicinskt program Under onsdagen fick hölls nio intressanta fria föredrag som modererades av Bengt Mattsson. Mia Hemborg Kristiansson belönades för bästa framförande av en intressant studie: Allmänläkaren och smärtpatienten: En narrativ analys. Flera spännande och välbesökta allmänna symposier arrangerades av vår sektion. Var vill vi dö när vi blir gamla? På sjukhus, i särskilt boende eller hemma? med Gunnar Carlgren, Hur kan vi bäst hjälpa riskindivider att öka den fysiska aktiviteten? med Mai Lis Hellénius samt Vilken medicinsk forskning krävs för att skapa en mer hälsofrämjande sjukvård? med Margareta Kristensson. Ett annat var Hur gör vi så att allmänläkare inte bara kan EBM utan också praktiserar det?. Cecilia Björkelund var moderator. En presentation gjordes av våra vanligaste kvalitetsregister i Sverige. Det uppskattade återkommande symposiet i samarbete med kirurgerna om den lilla kirurgin handlade i år om proktologi och kolorektala problem med Ingvar Ovhed och Björn Öjerskog. Posterutställningen ägde rum under torsdagen och hade ett 25 tal deltagare med stor variation i ämnesval, bl. a. berördes allmänmedicin i andra länder Med tanke på inriktningen mot kvalitetsutveckling var det särskilt glädjande att vi i år fick lyssna på en välkänd internationell gästföreläsare, professor Richard Grol från Holland. I ett mycket elegant föredrag visade han både vad som gjorts inom olika delar i Europa och vad som är att vänta framöver inom området. Den stora skiljelinjen är mellan att å ena sidan se utvecklingen av kvalitet i vården som samhällets ansvar, och att kontrollera att läkarna gör ett tillräckligt bra jobb, eller å andra sidan att se kvalitetsutveckling som en del av den individuelle läkarens och läkarkollektivets professionella ansvar Många metoder har använts för att förbättra vården. Det finns speciellt goda erfarenheter av att kombinera återkoppling av egna resultat med diskussion i interaktiva små grupper av läkare. Detta är den nu mest använda metoden i primärvård Europa. Vidare behövs en ändring av kulturen inom primär vården ännu är det endast en minoritet av läkarna som granskar sina egna resultat och deltar i kvalitetsutvecklingsprojekt. Hälsa, livsstil och miljö tema för nästa Riksstämma Sammanfattningsvis var det en lyckad riksstämma ur allmänmedicinsk synvinkel. Men det vore önskvärt med ännu fler allmänläkare som deltagare och besökare. Riksstämman sammanfaller i tid (eller ligger nära i tiden) med många andra möten av stort intresse för allmänmedicinarna, exempelvis SFAMs höstmöte. SFAMs forskningsråd har föreslagit att höstmötet kunde flyttas till våren av denna anledning. Forskningsrådet kommer inför nästa riksstämma i Stockholm år 2007 att arbeta med förslag till ämnen och program. Temat är då: Hälsa, livsstil och miljö. 10 Rådens, arbetsgruppernas och nätverkens verksamhet Rådet för forskning Rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen. Uppdraget från styrelsen innehåller uppgifterna: Utveckla kontaktnät mellan SFAM och de allmänmedicinska institutionerna, medverka tills stöd för allmän medicink forskning utanför traditionella högskolor och att fånga upp forskningsintresserade ST läkare. Rådet har fortsatt arbetet med ett antal utvecklingsområden Behov av: Länk mellan allmänmedicinska forskningsmiljöerna och SFAM. Åtgärd: Påbörjat arbete med person och adressuppgifter för de allmänmedicinska forskningsmiljöerna att 7

8 kunna läggas på SFAMs hemsida. Deltagit i institutionsmöten och initierat diskussion om gemensamt forskningsprojekt. Behov av: Ökad närvaro av allmänmedicin på riksstämman. Åtgärd: Tagit initiativ till tre symposier; Bättre sund och stark än sorgsen och svag. Om livsstil, ansvar och möjlighet. Blåskatarr hos kvinnor en besvärlig bagatell? Kardiovaskulär prevention, till nytta för patienten? Behov av: Identifiera forskande allmänläkare och deras forskning. Åtgärd: Databas upprättad och underhålls av Anders Håkansson. Behov av: Hög vetenskaplig kvalitet på SFAM möten. Åtgärd: Policyförslag inför anordnande av SFAMs höstmöte reviderat och antaget av styrelsen. Forskningsrådet bjuder in nydisputerade och nyutnämnda professorer till SFAM mötet och ansvarar för deras deltagande. Utser årets avhandling. Behov av: Ökad forskningskompetens hos handledare av ST uppsatser. Åtgärd: Kontaktat studierektorernas nätverk med förslag hur kompetensen hos forskarmeriterade allmänläkare skulle kunna utnyttjas. Behov av: Särskilda forskningsmedel för allmänmedicin Åtgärd: Fortsatt arbete med förslag till styrelsen i form av upprop om att en ny prioriteringskommitté för allmänmedicin inrättas inom Vetenskapsrådets medicinska ämnesområden. Fortbildningsrådet SFAM:s fortbildningsråd är den resurs inom SFAM som har till uppgift att driva den nationella utvecklingen framåt vad gäller fortbildning och professionell utveckling. Ordförande för fortbildningsrådet är numera Karin Ranstad. Under året har rådet förnyats. De flesta medlemmarna har lokala fortbildningsuppdrag och vissa representerar SFAMs övriga råd. Under året har rådet träffats vid två tillfällen. Granskning av fortbildning har utförts i mindre omfattning enligt SFAMs kriterier. Viss ökning av efterfrågan har skett under året. Uppgiften att stärka FQ grupperna minskar i och med att fortbildningssamordnarnätverket övertar operativa uppgifter. Avgränsningen mellan råd och nätverk pågår Studiebreven finns numera att ladda ner från SFAMs hemsida för medlemmar. Under våren planerades en kompetensdag som tyvärr fick ställas in p g a för få anmälningar. Till årsmötet 2006 redovisades rådets arbete med referenser till föreningens tankar kring professionell utveckling. Det visade sig att SFAMs tankar ligger helt i linje med de dokument som EURACT producerat. Inför EURACTs möte i Sverige hösten 2007 förbereds workshop som ytterligare kommer att belysa den sammanhållna kompetensutvecklingen. Fortbildningsrådet arbetar nu vidare med förslag till sammanhållen kompetensvärdering under yrkeslivet tillsammans med andra råd. Nytt försök att ordna kompetensdag planeras våren Rådet för hemsjukvård och palliativ vård Rådet bildades 2006 och utgår från Nätverken för hemsjukvård respektive palliativ vård. Rådet har haft två möten, ett internat samt e post diskussion angående arbetets inriktning. Mål: Att det ska finnas en basal hemsjukvård av hög kvalitet. Arbetsområden: att påverka där utvecklingsbeslut om vården fattas, att påverka det motstånd som kan finnas hos oss själva, att utveckla allmänmedicinarens kompetens att arbeta i hemsjukvården, att utveckla det dagliga arbetet, att arbeta med kvalitet i hemsjukvården, att utveckla allmänmedicinarens uppdrag i hemsjukvården, utbildning, informationsspridning, nätverksarbete, remissvar. Rådet har arbetat med: 8

9 Två remissvar: Huvudmannaskap för hemsjukvården mm samt Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom. Rådet har: 1. Sökt företräde hos socialministern angående Vård i livets slut tillsammans med Riksföreningen för distriktssköterskor. 2. Haft ett nätverksmöte Etiska frågor vid vård i livets slutskede. 3. Deltagit i NKI P arbetet med tvärprofessionella kvalitetsindikatorer i hemsjukvården, 4. Arbetat vidare med kvalitetsindikatorer ur ett allmänmedicinskt perspektiv samt frågan om innehållet när avtal om allmänmedicinarens uppdrag i hemsjukvården ska skrivas med kommunen. Frågan om hemsjukvårdsbibliotekets fortlevnad har bevakats. I samarbete med primärvårdens andra yrkesföreningar har rådet deltagit i en arbetsgrupp som på uppdrag av Samverkan primärvård planerar en fortsättning av den tvärprofessionella konferensen Mötet i hemmet som Fammi startade. En ny kursomgång av När doktorn tar av sig skorna planeras i egen regi. Rådet för informatik Ingen verksamhetsberättelse föreligger. Kvalitetsrådet (SFAM Q) Under året har Anders Lindman, Göran Wennberg och Per Wändell lämnat rådet och vi har fått 3 nya medlemmar: Annika, Claes och Christina. Kvalitetsindikatorer: SFAMs evidensbaserade kvalitetsindikatorer för allmänmedicin vidareutvecklas bl.a. med en internetversion: pvkvalitet.se där man genast efter inmatning av sina resultat får återkoppling. Tester pågår nu i Jönköpings och Kalmar landsting. Nationella Kvalitetsindikatorprojektet för Primärvård initierades av Fammi och stöddes av Distriktssköterskeföreningen, LSR, FSA, SSR, Psykologförbundet, Socialstyrelsen och SKL men har efter Fammis avveckling avstannat. Det saknas medel för tester på piloter och utveckling av IT stöd. Vi hoppas att SFAMs styrelse agerar för omstart av projektet. Nationell Kvalitetsdag för Primärvård: Även år 2006 mer än fullsatt. 27 olika lokala projekt presenterades, prioriteringens teori och praktik belystes liksom den massiva evidens som nu finns för levnadsvanepåverkan. Årets kvalitetsdag inträffar den 24 oktober 2007 nu förlagd till större lokaler på Älvsjömässan. Hemsidan. Nu flyttad till SFAMs server, omarbetad med ett stort antal instrument för att beskriva, mäta, följa upp och förbättra kvaliteten i det allmänmedicinska arbetet Nordiskt samarbete: SFAMQ deltar i det nordiska kvalitetsnätverket NORKVAL där alla de nordiska ländernas allmänmedicinska föreningar är representerade. Representation: SFAM Q är representerat i EQUIP (European Association for Quality improvement in Family Practice) den övergripande europeiska organisationen för kvalitet i allmänpraktik. Flera av rådets medlemmar har medverkat utvecklingen av instrumentet Maturity Matrix. Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) SFAM.L:s medlemmar har medverkat i ett flertal media och konferenser och befäst organisationens position som en betydelsefull aktör i den dynamiska debatten om läkemedelsfrågor. Ett symposium om Kritisk värdering av läkemedelsinformation arrangerades av SFAM.L hösten SFAM.L anlitas av Läkemedelsverket för rekrytering av allmänläkare till workshops, förslag på teman till workshops och andra synpunkter på verkets arbete. Även Läkemedelsförmånsnämnden använder SFAM.L för rekrytering av allmänläkare till de expertgrupper, som ska granska vilka läkemedel, som ska ingå i läkemedelsförmånen. SFAM.L granskar är en serie artiklar för AllmänMedicin, där rådet kritiskt granskar läkemedelsstudier, riktlinjer m m av betydelse för allmänmedicinen. 9

10 SFAM allk är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte på nätet för allmänläkare, som är aktiva i landets läkemedelskommittéer. Anders Hernborg är webmaster. ST rådet ST dagarna hölls i Jönköping den 7 9 februari med drygt 350 deltagare. Pontus Stange arrangerade konferensen som ordförande för den lokala organisationskommittén. ST rådet fanns aktivt närvarande vid SFAM:s monter. Ett flertal nya medlemmar värvades till organisationen. ST dagarna 2008 kommer att hållas i Piteå och kontaktperson för den lokala organisationskommittéen är Pontus Stange. STAM Forum ST läkarnas motsvarighet till Ordbytet, STAM Forum, lever alltjämt med dryga hundratalet prenumeranter men verksamheten har varit blygsam under året. Kommunikationsinstrumentet finns dock på plats och planeras användas mer aktivt framöver. Vasco da Gama Movement Den europeiska paraplyorganisationen för nationella ST läkarsammanslutningar, the Vasco da Gama Movement, hade sitt andra möte i samband med den europeiska WONCA konferensen i Florens den augusti Sverige representerades av ST rådet genom Viktoria Kjellin och Maria Wolf. Mötet rapporterades i tidskriften AllmänMedicin. Pontus Stange är Sveriges representant i organisationens europeiska råd. Holländskt utbyte Den holländska ST läkarorganisationen The Dutch Taskforce European Affairs inbjöd till ett utbytesprogram och konferens den april Sverige representerades via ST rådet genom Lidia Amini. Konferensen kommer att rapporteras i tidskriften AllmänMedicin. Scandinavian Journal of Primary Health Care ST rådet bidrog genom Pontus Stange till en artikel i tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care (vol 24, issue 4, 2006) med SFAM:s ordförande Annika Eklund Grönberg som huvudförfattare. Artikeln hade rubriken The Future is Approaching och beskrev översiktligt vad som händer på STläkarfronten i Sverige. Under Nordiska mötet på Island genomfördes en workshop tillsammans med blivande specialister i allmänmedicin från de övriga nordiska länderna. KVIST ST rådet arbetar tillsammans med tidigare Utbildningsrådet i ett projekt om kompetensvärdering under ST, KVIST. ST rådet representeras i detta arbete av Pontus Stange och Viktoria Kjellin. Målet är att utverka ett dokument för SFAM med råd om hur kompetensvärdering ska bedrivas under ST. Som led i arbetet medverkade Pontus Stange vid Vecka 3 kursen i Fiskebäckskil i januari Utbildningsrådet Under året har rådet ombildats till två nya råd, dels Utbildningsrådet, med ansvar för allmänmedicinska utbildningsfrågor, från grundutbildning fram till specialistkompetens, och KViST med ansvar för kompetensvärdering under ST och examensfrågor. Vid styrelsemötet den 1 december 2006 fick Ulf Peber och Madelene Andersson i uppdrag att starta upp ett nytt utbildningsråd. Det nya rådet är tänkt att arbeta främst med frågor som rör grundutbildningen samt AT. Vid rekrytering av medlemmar till rådet, har vi initialt fokuserat på att hitta representanter från landets allmänmedicinska institutioner. Rådets första möte är förlagt till Visby den 10 oktober 2007, under SFAMs höstmöte. Vid detta möte kommer rådet att dra upp ramar för det framtida arbetet. Råd för kompetensvärdering i ST (KViST) Mitt i ST: Ökande intresse. Under arbetsåret 45 anmälda varav ungefär hälften var avklarade vid halvårsskiftet. Specialistexamen: 23 diplomerade 2006, 24 anmälda 2007, varav cirka 20 kommer att genomföra examen i år, övriga fördelar över två år. 10

11 Kurser: 2007 års vecka 3 kurs i allmänmedicinsk kompetensvärdering hölls i Fiskebäckskil med 21 deltagare (rekord hittills), varav hälften studierektorer från Västra Götaland. En extra kurs erbjöds hösten 2006 i Stockholm på begäran från studierektorer där, men fick ställas in p g a få deltagare. Den kommer istället att ges i september Sammanlagt ca 70 allmänläkare har aktuell utbildning som SFAMs examinatorer varav ca 50 är aktiva. Efterfrågan finns också från bland annat Stockholm och Jämtland om att integrera utbildning i kompetensvärdering i lokala handledarkurser. Möten: Vid SFAMs höstmöte i Umeå 2006 hölls examinatorsmöte och examinandmöte samt dagliga morgonmöten för rådet. Rådsmöte hölls också i anslutning till vecka 3 kursen. Flera telefonmöten hölls under våren Rådet samarbetade med ST rådet om framtida former för kompetensvärdering med möten i november 2006 och mars 2007 samt telefonmöte i juni. Ett inventeringsseminarium hölls i maj 2007 om utveckling av kompetensvärderingsformer, med inbjudna gäster: Peter Havelock från England samt Bo Eneroth, sociolog och Henry Egidius pedagog. Tankar finns om ett EU projekt i samarbete med Storbritannien samt något land med mindre utvecklad allmänmedicin, t ex Grekland. Rådet har haft kanslistöd (Maria Wittrin) från kontoret i Stockholm för att hantera de centrala projekten Specialistexamen, Mitt i ST och kompetensvärderingsutbildning. Maria har arbetat i kontakt framför allt med Mogens Hey (Mitt i ST) och Karin Lindhagen (specialistexamen). Nätverk för allmänläkarkonsulter (AKO/PKO) Ingen verksamhet beskriven. ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog) Projektet syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Samverkan sker med kompetensvärderingsrådet och Fortbildningsrådet. En modell för Allmänmedicinsk certifiering/recertifiering har tagits fram 2006 och diskuteras med studierektorsnätverket. Frågan om kompetensvärdering aktualiseras nu i samband med de politiska förslagen om ackreditering, och detta diskuterades på en seminariedag i Västmanland juni Ett ASK Seminarium hålls under september på Möja, och en ny P stiftelsekurs planeras under hösten. Presentation av ASK kommer som vanligt att ske på höstmötet 2007, och presenterades på SFAM.Q:s kvalitetsdag hösten På EURACT mötet oktober 2007 kommer projektet att presenteras för den europeiska allmänläkarkåren. Den som vill delta, eller vill veta mer, kan kontakta Robert Svartholm: Nätverket har f n ett 30 tal medlemmar. Nätverk för astma och allergiintresserade allmänläkare Antalet medlemmar är 206. Till ordförande valdes i oktober 2006 Björn Ställberg, Trosa. I arbets utskottet har ingått Gunnar Johansson, Uppsala, Karin Lisspers, Gagnef, Mikael Lundborg, Laholm, Peter Odebäck, Kristinehamn, Eva Pilman, Helsingborg, Kerstin Romberg, Höllviken, Björn Tilling, Åtvidaberg och Micka Wohlin, Kolmården. Nätverket har hösten 2006 haft sitt årliga höstmöte med ca 25 deltagare där huvudtemat var tidig upptäckt av KOL och internationella primärvårdsguidelines för astma och KOL. Flera presentationer gjordes av medlemmar under ERS kongressen 2006 (European Respiratory Society). Under Riksstämman 2006 presenterade flera medlemmar arbeten inom astma och KOL. Nätverket har deltagit i möten med Astma och Allergiförbundet. Nätverket har också varit representerat i SFFAs styrelse, i Läkemedelsförmånsnämnden, i programgruppen för EAACI mötet i Göteborg 2007, i Astma och Allergiförbundets vetenskapliga råd, i Origo s expertgrupp för KOL samt Läkemedelsverkets workshop för nya behandlingsrekommendationer av astma. Nätverket har varit representerat i IPCRG s (International Primary Care Respiratory Group) Advisory Committee och i Primary Care Respiratory Journals Editorial Board. Nätverket har tillsammans med ASTA under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att se över kriterierna för en fullfärdig astmamottagning till att omfatta både astma och KOLmottagning. Framtagande av ett spirometrikörkort pågår. Nätverkets medlemmar har på många håll aktivt deltagit i framtagande av lokala vårdprogram inom astma/allergi och KOL. Nätverket kommer under kommande verksamhetsår fortsätta att stimulera till kvalitetsutveckling av vård och prevention av astma, allergi och KOL. Balintverksamhet 11

12 Årets viktigaste Balinthändelse är att Dorte Kjeldman, distriktsläkare från Eksjö, i sept 2006 disputerade på en avhandling om balintgrupper: The Doctor, The Group and The Task. Den förde in balintarbetet i den akademiska allmänmedicinska världen. Balintledarutbildningen på CeFAM Stockholm följdes upp med ett ledarseminarium som leddes av Dr Heidi Otten Tyskland. Vi fick möjlighet till att få handledning på våra egna grupper och diskutera olika gruppledarproblem. Enligt muntliga rapporter, vänder sig de flesta Balintgrupperna till ST läkare. Är vi mer erfarna allmänmedicinare färdigutbildade efter ST är frågan eller stelnar vi bara? Till riksstämman i höst är John Salinsky inbjuden att tala. I samband med hans besök planerar Svensk förening för medicinsk psykologi att orda en nationell Balintträff. Nätverk för diabetesintresserade allmänläkare Diabetessjukdomens betydelse för hjärt /kärlsjukdom och atheroskleros har på senare år lyfts fram på ett alltmer framträdande sätt. Peter Nilson har i sammanhanget medverkat i det dokument från Läkemedelsverkets workshop "Förebyggande av atheroskleros och hjärt /kärlsjukdom" som publicerades sommaren Nationella Diabetesregistret fortsätter att växa såväl avseende antal registrerade patienter som antal registerande primärvårdsenheter. Från och med 2006 redovisas vissa NDR data från primärvården offentligt. Svensk förening för diabetologi hade denna öppna redovisning som tema för en halvdag under föreningens vårmöte i Stockholm den 10 maj Tomas Fritz (vice ordf i SFD) modererade detta program och distriktsläkare Gunnar Carlgren medverkade med en presentation på mötet. Tomas Fritz medverkade i den allmänmedicinska kongressen i Reykjavik juni 2007, i ett samnordiskt seminarium om kvalitetsarbete i diabetesvården och presenterade då NDR. Etiskt filosofiskt nätverk Detta nätverk har funnits under lång tid, tidigare under namnet etiskt nätverk, men har legat vilande de senaste åren. Under våren 2007 gjorde en satsning för att öka engagemanget för de frågor av etisk karaktär som allmänmedicinare stöter på i sin vardag. En artikel i tidskriften AllmänMedicin aktualiserade nätverkets existens. Hittills har arbetet karakteriserats av en sporadisk diskussion via e mail kring ämnen som nätverkets medlemmar själva väljer att lyfta fram. Nätverket har idag ett 10 tal medlemmar. Gastroprima Syftet med nätverket är att främja den producentobundna kunskapen inom gastroenterologiskt relaterade sjukdomar för färdiga allmänläkare och ST läkare i allmänmedicin. Föreningen har samverkan med Svensk gastroenterologisk förening (SGF) och European Society for Primary Care Gastroenterology (ESPCG). Gastroprima är en förening som f n har cirka 30 medlemmar. Två av medlemmarna, Jukka Ronkainen och Pertti Aro verksamma inom Kalixandaprojektet, har disputerat under året. Lars Agréus har deltagit i utarbetandet av SBU rapporten om Dyspepsi och reflux. Föreningen har haft en poster på SFAM's höstmöte i Umeå och Lars Agréus och Ture Ålander har deltagit i styrelsearbetet inom ESPCG. Nätverk för hemsjukvård Nätverket har under 2007 utökats, och fått ställning som Råd. Se hemsjukvårdsrådets verksamhetsberättelse. Nätverk för palliativ vård Se nätverket för hemsjukvård, fungerar som kontaktnät för Hemsjukvårdsrådet i palliativa frågor. Nätverk för riskbruk av alkohol Nätverkets aktiviteter har under året helt inriktats på samarbete med Riskbruksprojektet, och medlemmarna har där verkat som utbildare. I februari hölls ett nätverksmöte på Hasseludden, med idédiskussioner och föredrag av Viveka Urvitz. Se vidare under 14. Kontakter med andra organisationer. Nätverket har under året utökats med flera personer som är aktiva inom Riskbruksprojektet. Studierektorskollegiet 12

13 Studierektorskollegiet utgörs av landets ca 90 studierektorer i allmänmedicin med organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen. Kollegiet är remissorgan för utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST läkare. Studierektorerna samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis på hösten i anslutning till SFAMs höstmöte/specialistexamen och på våren under ett internat där lokala kollegor står för värdskapet hölls internatet i Uppsala. Studierektorerna har också ett internt e postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson). En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel (ansvariga Anna Källkvist/Heléne Swärd) tjänar som adressbok för kollegiet, utbildningsläkare och offentliga myndigheter. Ett register över landets ST läkare i allmänmedicin förs på SFAMs kansli med hjälp av varje enskild studierektor. I och med att de nya målbeskrivningarna för specialistkompetens börjar gälla kommer en större vikt att läggas på studierektorernas roll som kompetensvärderare. För att höja nivån anordnar därför utbildningsrådet kurser i Allmänmedicinsk kompetensvärdering för studierektorer och gemensamt med nätverket även under våren 2008 anordnas en ny certifieringskurs för studierektorer i Allmänmedicin. Nätverk för transkulturell allmänmedicin Nätverket är löst organiserat. Verksamheten har varit begränsad under året som gått och har i huvudsak inskränkt sig till kurs i Transkulturell Allmänmedicin i Provinsialläkarfondens regi. Dessutom har diskuterats och publicerats en artikel om "halva kroppen syndromet" ett talesätt som är vanligt bland invandrarkvinnor från Mellanöstern. Några regelrätta möten har inte organiserats utan mesta av diskussionerna har skett via informella samtal. Framtiden för nätverket är under diskussion" Nätverk för fortbildningssamordnare Detta är ett darrigt nätverk darrigt för att vi fortbildningssamordnare har en så otydlig, och så varierande roll hos olika sjukvårdshuvudmän. Vi har träffats två gånger under det gångna året, senaste gången var mötet delvis tillsammans med studirektorsnätverket och NäSTa. Vi håller på att utarbeta ett upprop om betydelsen av en strukturerad kompetensutveckling för färdiga specialister där vi tror att fortbildningssamordnare kan fylla en liknande funktion för färdiga specialister i allmänmedicin som studierektorerna gör för ST läkarna. Vi har också arbetat med riskbruksfrågor. NäSTa I samband med årets ST dagar i Jönköping presenterade sig NäSTa för ST läkarna och genomförde en enkät hur man uppfattar sin ST situation runt om i landet. NäSTa:s vårmöte hölls den maj i Uppsala parallellt med studierektorskonventet. 30 ST läkare från alla län/regioner förutom två deltog. NäSTa:s ordförande Petra Rudberg och Lidia Amini arrangerade mötet tillsammans med en programgrupp. För kontinuiteten kommer ST rådet framöver vara kärnan i NäSTa. Alla NäSTa representanter kommer också anslutas till STAM forum, ST läkarnas egna debattforum på nätet. Nästa möte planeras i November och på programmet står b la arbetet med ett s k Bas ST kontrakt. 11 Tidskrifter AllmänMedicin Sex nummer av tidskriften har färdigställts. Upplagan är cirka Texter och större delen av tidskriftens bildmaterial bearbetas och sammanställs av en redaktion bestående av föreningens medlemmar. Chefredaktör Anders Lundqvist, VC Viken, Örnsköldsvik, samt Karin Ranstad, Nättraby VC, Blekinge och Roland Morgell, Kvalita primärvård samt Centrum för allmänmedicin Stockholm utgör redaktionens inre kärna. Efter årsskiftet ersattes Roland av Staffan Olsson, Brahehälsan, Löberöd. Stig Andersson, nybliven pensionär, Säffle, samt Tina Nyström Rönnås, Tumba VC och Hans Händel, Barkarby VC är adjungerade redaktörer med begränsade uppdrag. Katarina Liliequist, Uddevalla medverkar som illustratör. Redaktionen levererar färdigt material till Mediahuset i Göteborg AB, där Gunnar Brink gör layout. Mediahuset införskaffar annonser. Sedan hösten 2006 har annonstillgången sviktat, vilket emellertid inte har påverkat antalet textsidor negativt. I några nummer har vi haft fler än stipulerade 27 sidor. Samarbetet med Mediahuset fungerar verkligen utmärkt. 13

14 Chefredaktören träffade styrelsen i Fjällbacka månadsskiftet augusti/september. Hela redaktionen hade planeringsmöte på Läkaresällskapet en dag i februari, och nästföljande dag deltog Anders och Karin i rådsmöte. Innehållsmässigt har vi bjudit på en varierad anrättning: Personlighet, organisation och hälsa, Varför en holländsk läkare trivs i Sverige, SFAM.L granskar nytt läkemedel mot fetma, Jeepläkare i Kenya, En professors utmaning, samt Dags för ett eget institut för kompetensutveckling! SFAMs råd och nätverk har bidragit mer än tidigare år vilket är glädjande. Scandinavian Journal of Primary Health Care Anders Håkansson, nationell redaktör, och Cecilia Björkelund, biträdande nationell redaktör. SJPHC ägs av Nordic Federation of General Practice ApS, som också har det övergripande ansvaret för de nordiska kongresserna i allmänmedicin. Tidskriftens syfte är att bereda forskande allmänmedicinare möjlighet att presentera sina forskningsresultat i en internationell tidskrift, samt att vara en källa till ny kunskap för kliniskt verksamma allmänmedicinare. Sedan knappt två år använder tidskriften ett elektroniskt manuskripthanteringssystem, Manuscript Manager, där vi nu är inne på den andra versionen. Inflödet av manuskript är fortsatt stort, och endast ungefär vart fjärde publiceras. Liksom tidigare kommer vart tredje manuskript från Sverige, lika många från övriga Norden och resterande tredjedel från övriga världen. Vi har nyligen förhandlat fram ett nytt kontrakt med förlaget, Informa Care tidigare Taylor & Francis, och tidskriften är numera fritt tillgänglig på nätet, samtidigt som möjligheten finns att minska antalet prenumerationer på papperstidskriften. Vår impact factor är fortsatt i nivå med övriga internationella allmänmedicinska tidskrifter; den ligger för närvarande på 1,541. Styrelsen för NFGP har beslutat att antalet prenumerationer på pappersexemplar ska hållas minimalt. Tidningen måste ges ut som papperstidning för att kunna rankas som vetenskaplig tidskrift. Minimiantalet som trycks är 1000, vilket innebär ca 200 exemplar till Sverige, Dessa kommer att fördelas till de allmänmedicinska institutionerna och jämnt fördelat till de olika lokalföreningarna. Skrifter från SFAM Utöver tidskriften AllmänMedicin som ges ut med sex nummer per år ger SFAM ut studiebrev, avsedda främst för användning i grupper, t ex FQ grupper och ST seminarier, men kan även användas av enskilda allmänläkare. De flesta studiebreven kan hämtas från nätet på SFAMs hemsida De kan också beställas i tryckt form från SFAMs kansli. Under verksamhetsåret har studiebrev om Kronisk smärta; Gastrit, samt Demens påbörjats. 12 Stiftelsen för allmänmedicin Stiftelsen för allmänmedicin har förvaltat överskottet från kongressen WONCA Europe i Stockholm 1996 med syfte att stödja allmänmedicinsk forskning, utbildning och undervisning. Stiftelsen kommer att upphöra under 2007 sedan hela kapitalet delats ut. 13 SFAMs fond för allmänmedicinsk forskning SFAMs fond för allmänmedicinsk forskning disponeras av styrelsen med den vetenskaplige sekreteraren Lars Borgquist som ansvarig och föredragande. Anslag kan ej sökas från fonden. Av kapitalet har som tidigare belöning getts till utvalda presentationer framförda under sektionen för allmänmedicins program på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. Under verksamhetsåret har även priset årets avhandling utdelats till Håkan Bergh för hans avhandling om mångsökare. 14 Kontakter med andra organisationer 14

15 Svenska Läkaresällskapet SFAM är sektion inom Svenska Läkaresällskapet och deltar i dess fullmäktigemöte samt medverkar i ett flertal av dess olika arbetande delegationer och arbetsgrupper, deltar i planeringen av riksstämman mm. Vid Läkaresällskapets informationskväll den 15 mars 2007 i anslutning till AT stämman, deltog Anna Karin Svensson. Sveriges Läkarförbund SFAM är specialitetsförening inom Läkarförbundet. Björn Nilsson deltog i representantskapsmöte i februari 2007 och april 2007, då även Anna Karin Svensson deltog. Arbetet med SPUR har under året gått långsamt framåt. En SPUR inspektion har genomförts i Stockholm under våren Behovet av SPUR inspektörer är stort men intresset för uppdraget svalt. Styrelsen har under året tagit upp behovet på möte med lokalordförande samt i studierektorsnätverket utan framgång. Det finns även behov av en SPUR general som kan koordinera framtida inspektioner men även här har styrelsen misslyckats med värvningen. Vi har idag inte den organisation som krävs för att klara av ett ökande behov av inspektioner framöver. Detta är en mycket viktig fråga som styrelsen har att arbeta vidare med nästa år. Svenska Distriktsläkarföreningen Allmänmedicinens vetenskapliga respektive fackliga organisationer har ett regelbundet och gott samarbete bl a genom återkommande träffar mellan organisationernas arbetsutskott. Fammi Annika Eklund Grönberg har deltagit i Fammis intressentråd fram till nedläggningen i början av Under perioden har SFAM också samarbetat med Fammi i projekt/arbetsgrupper kring hemsjukvård, riskbruk och kvalitetsindikatorer och Fammi har givit stöd till utarbetande av studiebrev. Inför Fammis nedläggning har på SFAMs initiativ bildats en samverkansgrupp primärvård med deltagande av ordförande från berörda föreningar. Flera möten har hållits då fr a det fortsatta arbetet med kvalitetsindikatorer i primärvården samt hemsjukvård diskuterats. Arbetet fortsätter. Folkhälsoinstitutet SFAMs riskbruksnätverk har i samverkan med Riskbruksprojektet på folkhälsoinstitutet under hösten 2006 och våren 2007 fortsatt arbetet med att stödja primärvårdens arbete med alkoholrelaterad ohälsa. SFAMs kontaktperson i projektet är Mats Weström och projektledare för familjeläkardelen är Anna Karin Svensson och Sven Wåhlin. Åsa Wetterqvist är projektledare för ST läkardelen i Riskbruks projektet. Astri Brandell är projektledare för motiverande intervjudelen. Riskbruk av alkohol rymmer de många patienterna med tidiga symptom, laboratoriemarkörer och alkoholrelaterade hälsoproblem och skiljer sig från den mindre patientgruppen med missbruk och beroende. Målsättningen med projektet är att möjliggöra kunskaps och metodutveckling samt implementering av riskbruksarbete på ett sådant sätt att detta arbete sedan kan stödjas och vidmakthållas långsiktigt. Riskbruksprojektet har fått stort genomslag såtillvida att medel från Socialdepartementet har tilldelats de flesta landsting för att initiera arbete med Riskbruk av alkohol. Utbildningsaktiviteter: Riskbruksverkstäder med motiverande intervju har hållits med Allmänläkare och ST läkare i många landsting, med tonvikt på Skåne och Stockholm. Samarbete med landstingens projektledare har etablerats och arbetet inriktas nu på att öka antalet lärare i riskbruksverkstäder. Ett antal artiklar har publicerats Övriga Diskussionerna med representanter för centrala Försäkringskassan har fortsatt. Framför allt frågan om kontakter i samband med beslut om upphörd ersättning samt förtroendeläkarnas roll har ventilerats. Nationella psykiatrisamordningens arbetsgrupp rörande olika verksamheters uppdrag och ansvarsfördelning när det gäller arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga, resulterade i en samsyn om önskvärdheten av en modell där BVC, skolhälsovård och primärvård utgör basen för arbetet och där barnoch ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och pediatrikerna är lätt nåbara konsulter och stöd. Modellen presenterades för socialminister Göran Hägglund vid ett möte med ordförandena för Svenska 15

16 skolläkarföreningen, Svenska barnläkarföreningen, Svensk förening för barn och ungdomspsykiatri och SFAM. Vård av äldreäldre och multisjuka. Samarbetet mellan Svensk geriatrisk förening, Svensk invärtesmedicinsk förening och SFAM har fortsatt och bl a resulterat i en gemensam uppvaktning av hälsooch äldrevårdsminister Maria Larsson. Gruppen är eniga om att allmänmedicin är basen även för denna patientgrupp och med geriatriken och invärtesmedicin som nära och lätt kontaktbara konsulter. För att denna modell ska fungera krävs ökade resurser. Enighet råder också om vikten av väl avpassade boenden och en fungerande hemsjukvård. 15 Internationellt Norden SFAM samarbetar med våra systerföreningar i Norge, Danmark, Finland och Island kring den gemensamt ägda Scandinavian Journal of Primary Health Care och turas om att arrangera Nordisk allmänläkarkongress, senast i Reykjavik De år då det inte är nordisk kongress träffas representanter för styrelserna i de nordiska ländernas fackliga och vetenskapliga allmänläkarföreningar till nordiskt seminarium. Nordic Federation of General Practice /ApS, ger ut tidskriften SJPHC, arrangerar nordiska kongresser i allmänmedicin samt ordnar ordförandemöten för de nordiska vetenskapliga allmänläkarföreningarna. Styrelsen består av föreningarnas respektive ordföranden. Anna Stavdal, Norge är stiftelsens ordförande. Svensk representant i kongressgruppen är Monica Löfvander. WONCA, World Organization of Family Doctors Wonca (www.globalfamilydoctor.com) är allmänläkarnas akademiska världsorganisation med 97 medlemsföreningar i 79 länder. Totalt är mer än allmänläkare anslutna, direkt eller via sina nationella föreningar. Svenska allmänläkare representeras i WONCA av SFAM. Vart tredje år arrangeras världskongress, närmast juli 2007 i Singapore. WONCA Europa Meta Wiborgh framgångsrikt nominerad till vice ordförande. Nästa möte kommer att hållas i Paris oktober EURACT EURACT, European Academy of Teachers in General Practice (www.euract.org), är ett nätverk inom WONCAs Europaregion ESGP/FM (European Society of General Practice/Family Medicine för utbildningsfrågor inom allmänmedicin under grundutbildning, AT/ST och fortbildning/cpd. EURACT Council har f n 36 länderrepresentanter, en per medlemsland, vilka möts 2 ggr/år och däremellan sker arbetet huvudsakligen via e post. Under det senaste året har EURACTs arbete fokuserat på fortsatt implementering av den s k EURACT Educational Agenda of General Practice/Family Medicine i olika länder (ny ST i England bygger till stor del på denna), inventering av tidig exponering för allmänmedicin/primärvård under grundutbildning, personlig fortbildningsplan, förberedelser och planering av en ny EURACT kurs om kompetensvärdering (den första i november 2007 i Polen), forskning inom utbildningsområdet mm. Sen flera år arrangeras handledarkurser, senast i Schweiz i maj 2007 samt sk Bled kurser i Slovenien. EURACT har ett stort internationellt samarbete med WONCA, olika nätverk såsom EGPRN och Vasco da Gama rörelsen (utbildningsläkare) m fl. I anslutning till EURACT Councils arbetsmöten genomförs konferenser för interaktivt utbyte med deltagare från värdlandet. Senast genomförda möten innefattade konferens/symposium om E learning methods i Prag Tjeckien i oktober 2006 respektive Final specialist exam i Zagreb, Kroatien i maj Den 3 7 oktober 2007 är Sverige värdland för ett EURACT Councilmöte. Den 4 oktober genomförs på Älvkarleö Herrgård i samarbete med SFAM, EURACT och landstinget Gävleborg en öppen dagkonferens med workshops på huvudtema Education and Life long learning for high standard of Performance. Inbjudna är allmänmedicinska institutioner, studierektorer, fortbildningssamordnare, SFAM råd/nätverk, ST rådet och andra 16

17 utbildningsintresserade allmänmedicinare. Planering inklusive finansiering av detta har dominerat det senaste årets arbete. För mer information om EURACT se hemsidan eller kontakta Monica Lindh (svensk representant i EURACT Council sedan 2004). EGPRN (European General Practice Research Network; EGPRN har ambitionen att svara för den vetenskapliga kompetensen inom WONCA Europa. Det är ett europeiskt forum för forskare med anknytning till allmänmedicinen. Höst och vår träffas dryga hundratalet personer för att utbyta idéer och diskutera projekt. Varje möte har ett tema och vanligen hänför sig drygt hälften av projekten till detta. Varje projekt presenteras under en knapp kvart, för att därefter diskuteras under minst lika lång tid. I maj förra året ordande Anders Håkansson från Malmö, tillsammans med Arvid Frank Jørgensen från Hillerød, ett svensk danskt EGPRN möte med temat Research into medical education. Därefter har möten ägt rum i Kavala, Grekland, samt i Nijmegen, Nederländerna. De kommande mötena är planerade till Vilnius, Litauen september 2007 med tema Psykisk hälsa och Antalya, Turkiet maj 2008 med tema Besvär från muskler och skelett. EQuiP, European Working Party on Quality in Family Practice (www.equip.ch), är ett forum för kvalitetsarbete; SFAMs representant är Anders Lindman som under året ersatts av Per Stenström och Birgitta Danielsson. EJGP, The European Journal of General Practice (www.ejgp.com), är WONCA Europas vetenskapliga tidskrift. 16 Ekonomi Redovisas separat. 17 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala och lokala nätverk för allmänmedicinens övergripande intresseområden (ur SFAMs stadgar 2). Det finns inte mycket inom den medicinska sfären som inte på ett eller annat sätt skulle kunna vara föremål för arbete inom SFAM, många viktiga frågor och roliga arbetsuppgifter, internt och externt, nationellt och lokalt. Det finns däremot inte resurser för att arbeta med allt. I planeringen inför det kommande verksamhetsåret har SFAMs styrelse särskilt prioriterat frågor av nationellt intresse inom SFAMs specialområden. Utbildning Begreppet Specialist i allmänmedicin är av största vikt för SFAM. För att behålla och förbättra den status och det förtroende som vi vill att begreppet ska förmedla krävs en hög och kvarstående innehållsmässig standard. Begreppets innehåll definieras genom den målbeskrivning som Socialstyrelsen gett SFAM i uppgift att ta fram. Målbeskrivningen är nu klar och kommer att tas av Socialstyrelsen samtidigt med övriga specialiteters nya målbeskrivningar, troligen i början av Utfärdandet av specialistbevis är, och ska vara, Socialstyrelsens privilegium. De granskar däremot inte om kompetenskraven är uppfyllda utan den kontrollen är delegerad till företrädare för professionen. I en specialitet som vår med stora lokala variationer i arbetet samt en mycket långt decentraliserad delegering av 17

18 denna kontroll är svårigheterna för en nationellt likvärdig och rättvisande bedömning större än för övriga specialiteter. Dessvärre ger inte ett specialistbevis en livslång kompetensgaranti. Vikten av att varje verksam läkare fortlöpande värderar, och ser till att upprätthålla, sin specialistkompetens kan inte nog betonas. För detta krävs goda fortbildningsmöjligheter. SFAMs styrelse planerar därför bland annat att: Fortsätta arbetet med att underlätta övergången till den nya målbeskrivningen samt arbetet med att i alla delar förbättra specialiseringstjänstgöringen i allmänmedicin. Fortsätta arbetet med att utveckla former för kompetensvärdering under ST Arbeta för goda arbetsförutsättningar för, och hög kompetens hos, studierektorer och handledare. Fortsätta samarbetet med Socialstyrelsen avseende rättvisande och nationellt likvärdiga bedömningar vid ansökan om specialistkompetens i allmänmedicin. Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en obunden fortbildning av hög kvalitet. Fortsätta arbetet med att skapa möjligheter för upprätthållande och verifierande av allmänmedicinsk kompetens under ett helt yrkesliv. Forskning Allmänmedicinens unika befolkningsnära verksamhet, kombinationen av humanvetenskapligt och naturvetenskapligt synsätt samt det breda helhetsperspektivet gör att dess forskning är av allra största betydelse inte bara för hälso och sjukvården utan för samhället i stort. Det innebär också att det allmänmedicinska forskningsfältet är i stort sett oändligt, resurserna däremot begränsade. Det är av mycket stor vikt att forskningsresurserna ökas och att den allmänmedicinska kliniska verksamheten respektive forskningen har ett nära samband. SFAMs styrelse planerar därför bland annat att: Arbeta för ett ökat samarbete med de allmänmedicinska institutionerna. Verka för att en separat prioriteringskommitté för allmänmedicin inrättas. Arbeta för att öka insikten om vikten av allmänmedicinsk forskning hos allmänhet och beslutsfattare Utveckling En aldrig så hög kompetens kommer inte till sin rätt om förutsättningarna för att använda sig av den saknas. En rimlig arbetsbörda är en nödvändig förutsättning för ett bra arbete. Ett bra chefskap och ett fungerade samarbete med andra professioner och specialiteter likaså. Den breda kontaktyta som allmänmedicinen har gentemot befolkningen ger en unik kunskap som inte alltid fullt ut beaktas i sjukvårdspolitiken. Det är viktigt att samla, samordna och på ett tydligt sätt föra ut denna kunskap till samhället i stort, inte minst till politiker och andra beslutsfattare samt organisationer. Tyvärr har många allmänmedicinare en så stor arbetsbörda att tiden för ytterligare uppdrag är mycket begränsad. I görligaste mån bör därför lokala resurser samordnas och samarbetet med andra organisationer i de frågor där vi har gemensamma intressen utvecklas. Det allmänmedicinska arbetet är under konstant utveckling, såväl kunskapsfält som arbetsförhållanden förändras. Samtidigt är kvalitetskraven stora, både inom och utom professionen. Möjligheten att på ett relevant och smidigt sätt mäta kvalitet är av stor betydelse. Det är också viktigt att kvalitetskriterierna beaktar både humanvetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter samt att de i största möjliga mån används både vid internt och externt kvalitetsarbete. Svensk primärvård är under snabb förändring bland annat genom de nya modeller som införts i Halland och som kommer att införas i Stockholm. Det är rimligt att anta att detta kommer att påverka primärvårdsutvecklingen även i andra landsting och regioner. Att granska och utvärdera utfallet av de nya regionala organisationsmodellerna är därför av nationellt intresse. SFAMs styrelse planerar därför bland annat att: 18

19 Fortsätta arbetet för ett tydligt och avgränsat allmänläkaruppdrag. Fortsätta det arbete som under det gångna året inleddes i SFAMs debattgrupp. Fortsätta och stärka samarbetet med Distriktsläkarföreningen i de frågor där vi har gemensamma intressen. Fortsatt stötta arbetet med interna kvalitetsvärderingsverktyg, ex vis Mål och Mått. Fortsätta det inom Fammi påbörjade arbetet med kvalitetsindikatorer i primärvård, NKI P, delvis i samarbete med Socialstyrelsen, delvis fristående. Arbeta för att relevanta kvalitetsindikatorer används av beställare, ex vis i ackrediteringskrav, avtal och uppföljningar. Arbeta för att utfallet av större organisationsförändringar följs samt verka för tydliga och relevanta utvärderingar och konsekvensbeskrivningar. Verka för ersättning till de allmänmedicinska enheter vars läkare deltar i offentliga regionala eller nationella arbetsgrupper av allmänmedicinskt intresse. Fortsatt följa och delta i det internationella allmänmedicinska arbetet Mycket annat arbete bedrivs inom föreningen, i lokalföreningar, råd och nätverk. Att det inte särskilt nämns betyder inte att det är bortglömt, snarare att det redan fungerar bra och att vi räknar med att det så ska fortsätta. För styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin Annika Eklund Grönberg, ordförande 19

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2005 10 19: Ordförande t o m 2005 11 08: Johan Berglund vald

Läs mer

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 Närvarande: Annika Eklund Grönberg Eva Jaktlund Lars Borgquist Gunnar Carlgren Karin

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelseledamöter från och med årsmötet 2004-11-10: Ordförande: Johan Berglund vald t.o.m. 2005 Vice ordförande:

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2007-10-10: Ordförande: Annika Eklund-Grönberg vald t.o.m. 2009

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2008-10-22: Ordförande: Annika Eklund-Grönberg vald t.o.m. 2009

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand.

Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand. Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand. Detta ingår i examen: Anmälan Inlämnad senast 31 augusti 2015. Anmälningsblankett finns på hemsidan www.sfam.se. Du får en examinator

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre 2010-10-13: Ordförande:

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand.

Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand. Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand. Detta ingår i examen: Anmälan Inlämnad senast 30 augusti 2013. Anmälningsblankett finns på hemsidan under Formulär & blanketter.

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Regeringsuppdrag till FHI

Regeringsuppdrag till FHI Regeringsuppdrag till FHI Handlingsplanerna, prop. 2000/01:20 och 2005/06:30 Fortbildning om alkohol till primärvårdens och företagshälsovårdens personal 2004 - Projektering/planering 2005 - Pilotverksamheter

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator.

Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator. Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator. Obs! 2015-2016 har inte alla examinatorer någon medexaminator, eftersom det är så många examinander. De examinatorer

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003 2004 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelseledamöter från och med årsmötet 2003 10 22 Ordförande: Johan Berglund vald t.o.m. 2005 Vice ordförande:

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic Continental

Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic Continental Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic ontinental Närvarande: Annika klund-grönberg jörn Nilsson Gunnar arlgren Karin Lindhagen

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

2014-09-26. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm

2014-09-26. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm 2014-09-26 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remissvar med anledning av Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive målbeskrivningar.

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 - Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Luleå 2012-03-21: Ordförande: Karin Träff Nordström

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013/2014

Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Medlemmar Föreningen har, i december 2013, 36 medlemmar och samtliga uppfyller de krav som ställs i stadgarna. De av föreningen fastställda områdena har arrangerat möten

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-2010 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Uppsala 2009-11-04: Ordförande: Eva Jaktlund vald t.o.m. 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 1. Mötet öppnas. Ordf. Lena Eidevall hälsade välkommen och fick mötets godkännande att årsmötet utlysts enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th.

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th. Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 11/2010 2010-11-24 Tid: Tisdagen den 24 november 2010 kl. 16.00 17.10 Plats: Närvarande: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn till del av

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 ÅRET SOM GICK 2007 Aktiviteter: Sex styrelsemöten vara tre telefonmöten och 1 internat Deltagit i företagsläkarspecialistutbildningarna

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Föreningsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Linköping 2003-05-16

Föreningsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Linköping 2003-05-16 Föreningsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Linköping 2003-05-16 1. Till ordförande valdes Björn Lundin. 2. Bruno Hägglöf valdes till sekreterare och Eva-Britt Hallquist och Gunilla

Läs mer

Verksamhetsplan för ASTA perioden 1 januari december 2015

Verksamhetsplan för ASTA perioden 1 januari december 2015 Verksamhetsplan för ASTA perioden 1 januari 2015-31 december 2015 Styrelsens övergripande målsättning är att stimulera till en kunskapsbaserad vård av personer med astma, allergi och KOL och därigenom

Läs mer

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri. 1(1) Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.se Svensk Förening för Äldrepsykiatri Verksamhetsberättelse

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment Inger Hagqvist, Anders Hansson Studierektorer i allmänmedicin FoU-enheten Regionens Hus 462 80 Vänersborg Mitt-i-ST FyrBoDal Syftet med värderingen är att utgöra stöd och hjälp för ST-läkaren i fortsatt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 7 mars 2008

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 7 mars 2008 Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 7 mars 2008 Närvarande: Annika klund-grönberg jörn Nilsson Anna-Karin Svensson Sara Holmberg

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri till

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri till Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2010-01-01 till 2010-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot - Identifiering och prioritering av förbättringsområden - Benchmarkstudie för ökad kunskap om framgångsfaktorer Nationella programrådet för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI Svenska EpilepsiSällskapet llskapet RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI 2010 November Beslut vid SES årsmötet i Umeå 2011 Januari SES styrelse inbjuder en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Rättspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF

Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF Styrelsens sammansättning under året: Ordförande Kristina Hesslund Göteborg Vice ordförande Annika Wall Stockholm Kassör Katarina

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Lund 2:e september 2013 Bästa Fysiologer! Höstvindar blåste in över Lund som på given signal för att annonsera höstens ankomst under septembers första dag. Det påminner

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer