DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD-"

Transkript

1 DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- VÄGNING. I den här datorövningen använder vi Excel för att konstruera pivottabeller, som vi sedan använder för att beräkna standardvägda medeltal. Vi skapar också en tabeller med hjälp av Minitab. START Logga som vanligt in genom att skriva in ditt user name och ditt password och välja log on to: HELIX. Klicka på OK. 1. SKAPA PIVOT-TABELLER I EXCEL Börja med att öppna Excel. Det gör du som vanligt på följande sätt: 1. Öppna Start-menyn (längst ned till vänster på skärmen). 2. Välj All Programs och sök upp alternativet Microsoft Office. 3. I undermenyn till Microsoft Office, välj Microsoft Office Excel Om du inte redan har anpassat Excel så att du kan göra dataanalys så gör det nu (se datorlaboration 1 för detaljer). DATA Betrakta följande lilla datamaterial över 20 personer: Person Kön Utbildning Ålderklass Månadslön 1 Man Högskola yngre Man Grundskola yngre Kvinna Högskola yngre Man Gymnasieskola medel Kvinna Högskola medel Kvinna Gymnasieskola yngre Man Högskola medel Kvinna Grundskola äldre Man Högskola medel Man Högskola äldre Kvinna Gymnasieskola medel Kvinna Högskola medel Kvinna Grundskola yngre Man Gymnasieskola äldre Man Högskola äldre Kvinna Högskola medel

2 17 Man Gymnasieskola äldre Kvinna Högskola medel Kvinna Grundskola medel Man Högskola medel Börja med att ta in materialet i Excel. Antingen matar du själv in data i arbetsblad 1 (Sheet1), kolumn A-E, eller så kan du öppna den färdiga Excelfilen som ligger på kurshemsidan (data1_datorovn2.xls). Nu ska du göra lite olika tabeller utifrån detta material. TABELL 1 Markera hela dataområdet (det vill säga alla celler med information i) i Excelbladet. Öppna menyn Data och välj där alternativet PivotTable and PivotChart report Då får du upp följande dialogruta: I rutan har två alternativ förmarkerats (Microsoft Office Excel list or database) samt PivotTable. Låt dessa vara så och klicka på Next. Nu öppnas en ny dialogruta där du bara med Next bekräftar det valda dataområdet. Nästa dialogruta ser ut så här: 2

3 Här ska du välja om du vill ha pivottabellen på ett nytt kalkylblad eller på det aktuella bladet. Du väljer själv, men om du vill ha det på det aktuella bladet måste du ange ett område (sätt markören i fältet och välj med musen det område du vill ha). Klicka sedan på Layout (inte på Finish) så att följande dialogruta öppnas: Instruktionen talar om att du skall skapa en layout genom att dra fältknapparna (dvs knapparna med Person, Kön, Utbildning, Åldersklass eller Månadslön) till tabellen på det sätt du vill ha dem. Dra fältknappen för Kön till fältet ROW, fältknappen för Utbildning till fältet COLUMN och dra även fältknappen för Utbildning till fältet DATA (det går alltså att dra samma knapp flera gånger). Notera att det i Datafältet står Count of utbildning, dvs måttet är antal. Klicka på OK. Du kommer nu tillbaka till den förra dialogrutan, där du klickar på Finish. Beroende på hur du valt utdataområde kommer nu tabellen upp endera på ett nyöppnat blad eller i det område du bestämt. Notera vad tabellen innehåller: antal personer fördelade på olika kategorier av kön och utbildning. Dessutom får du två ytterligare små fönster: ett med vilket du kan skapa nya tabeller och ett annat (PivotTable Field List) med vilket du kan modifiera den 3

4 tabell du redan har. (Skulle det senare fönstret försvinna kan du återfå det genom att klicka i rubrikraden på tabellen längst till vänster.) TABELL 2 Antag att du exempelvis vill ha en trevägsindelad tabell, där du också får in Ålder. Markera då Åldersklass i fönstret PivotTable Field List. Längst ned finns en knapp där det står Add to och efter den finns ett fält där det står Row Area. Det går att välja andra ytor där, men låt det stå som det står och klicka på knappen Add to. Pivottabellen ändras nu och du får uppdelning på både kön och ålderklass i raderna. Markera nu det inre av pivottabellen, dvs den del som varken är kolumnrubrik, radrubrik eller summor. Klicka sedan på diagramknappen så får du ett diagram i ett nytt kalkylblad över tabellen. Om du inte gillar diagramtypen kan du högerklicka på någon av staplarna, välja alternativet Chart type... och sedan välja något du tycker är snyggare. TABELL 3 Markera åter hela dataområdet och välj PivotTable and PivotChart report från Data-menyn. Du kommer att rekommenderas att konstruera tabellen utifrån tidigare settings för detta dataområde. Svara Yes på frågan och Next i den efterföljande dialogrutan. Gör motsvarande val som tidigare till dess att du kommer till Layout. Välj där Kön till ROW-fältet och Utbildning till COLUMN-fältet, men välj denna gång Månadslön till DATA-fältet. Notera att det nu står Sum of Månadslön i detta fält. Det innebär att tabellen kommer att innehålla summerade månadslöner inom varje kombination av kön och utbildning. Det känns väl vettigare att beräkna medellönen i en sådan här tabell, men detta skall vi justera i den färdiga tabellen. Klicka därför på OK och sedan på Finish (som tidigare). I den tabell som kommer upp ser du att du har summerade månadslöner i cellerna. Enklast är nu att högerklicka i någon av cellerna. Då kommer det upp en undermeny i vilken du väljer Field Settings. Det ger en dialogruta i vilken du kan välja vad du vill att tabellen skall visa: Välj Average (står förstås för genomsnitt) och klicka på OK. Ni får du beräknade genomsnittslöner i cellerna. Formatet på dessa kan ställas till valfritt antal decimaler: markera alla celler du vill ändra format på, högerklicka, välj Format Cells och Number, och välj antal decimaler. 4

5 FUNDERA ÖVER: Vad säger tabellen om genomsnittslönen hos män respektive hos kvinnor, samt för olika utbildningsbakgrunder? TABELL 4 Markera åter hela dataområdet och välj PivotTable and PivotChart report från Data-menyn. Gör motsvarande val som tidigare till dess att du kommer till Layout. Välj Åldersklass till ROWfältet och Utbildning till såväl ROW-fältet som DATA-fältet. Återigen får du Count of Utbildning som knapp i detta fält. Klicka på OK och tag fram tabellen. Högerklicka sedan i en cell och välj Field Settings i undermenyn. Klicka på knappen Options>> så kommer det upp en utökad ruta: Det fält där det står Normal har en undermeny kopplad till sig där du kan välja bland andra alternativ. Välj alternativet % of total och klicka sedan på OK. Vad händer nu med tabellen? Pröva även med något av alternativen % of row resp. % of column. Observera att du måste ha Count of utbildning som vald funktion för att det ska fungera. 2. STANDARDVÄGNING MED EXCEL DATA Betrakta följande datamaterial, innehållande uppgifter om utbildningsnivå, ålder, kön och månadslöner hos 30 slumpmässigt valda personer från två olika företag, A och B: Företag Utbildningsnivå Ålder Kön Månadslön A Högre Äldre Kvinna A Lägre Yngre Man B Lägre Äldre Kvinna A Högre Yngre Kvinna B Lägre Yngre Kvinna A Lägre Äldre Man A Högre Äldre Man

6 B Lägre Äldre Kvinna A Högre Yngre Man B Högre Äldre Kvinna B Högre Yngre Kvinna B Högre Yngre Man A Lägre Äldre Man B Högre Äldre Kvinna A Lägre Yngre Kvinna A Högre Äldre Kvinna B Högre Yngre Man A Lägre Äldre Man B Lägre Äldre Kvinna B Lägre Yngre Man A Högre Äldre Kvinna B Lägre Äldre Man A Lägre Äldre Kvinna B Lägre Äldre Man B Högre Yngre Kvinna A Lägre Äldre Kvinna A Högre Yngre Man B Lägre Yngre Man B Högre Äldre Kvinna A Lägre Yngre Man Börja med att ta in materialet i Excel, antingen genom att själv mata in data eller genom att öppna den färdiga Excelfilen som ligger på hemsidan (data2_datorovn2.xls). Gör en trevägsindelad medeltalstabell över månadslöner, där utbildningsnivå och ålder läggs i rader och kön läggs i kolumner. Välj månadslön och ålder i tabellens DATA-fält. Placera tabellen på ett nytt blad. Ordna till funktionerna i tabellen så att du får medellöner (Average) för månadslön och antal (Count) för ålder. Studera den erhållna tabellen och jämför totala medellöner för kvinnor och män. Är dessa samstämmiga med hur det ser ut för respektive kombination av ålder och utbildningsnivå? Beräkna standardvägda medellöner för kvinnor respektive män. Använd kombinationen av utbildningsnivå och ålder för samtliga anställda som standardiseringsvariabel. Om du har placerat tabellen så att den börjar i cell A1 på arbetsbladet (det vill säga att tabellen börjar i kolumn A:s rad tre) bör det fungera att skriva in följande formel i en tom cell för kvinnornas standardvägda medellön: =D5*$F$6/$F$18+D7*$F$8/$F$18+D11*$F$12/$F$18+D13*$F$14/$F$18 Kopiera cellen med kvinnornas medeltal och klistra in i cellen närmast till höger så erhålls standardvägt medeltal för männen. 6

7 Fundera över hur formeln är uppbyggd! (Ledtråd: D5 motsvarar medellönen för äldre kvinnor med högre utbildning, F6 motsvarar det sammanlagda antalet äldre män och kvinnor med högre utbildning, F18 motsvarar det totala antalet män och kvinnor etc.). Observera dollartecknen: de används för att inte just denna cellreferens skall förändras när man kopierar celler till andra platser. Jämför de standardvägda medellönerna med de totala medellönerna. Blir jämförelsen kvinnormän rättvisare med de standardvägda medellönerna jämfört med hur det blev med totalmedellönerna? UPPGIFT 1 a) Beräkna standardvägda medellöner för kvinnor och män med enbart utbildningsnivå som standardiseringsvariabel. Gör motsvarande jämförelser som ovan. b) Beräkna en ny medeltalstabell som möjliggör beräkning av standardvägda medeltal för yngre och äldre med kombination av utbildningsnivå och kön för samtliga anställda som standardiseringsvariabel. Jämför dessa med motsvarande totalmedellöner och ange vilka medellöner du tycker ger den mest rättvisa jämförelsen mellan yngres och äldres medellöner. c) Konstruera en lämplig medeltalstabell utifrån vilken du kan svara på följande fråga: Verkar medellönen vara högre i företag A än i företag B? Gör lämplig utredning för att svara på frågan. 3. TABELLER MED MINITAB Starta Minitab på vanligt sätt: 1. Öppna Start-menyn. 2. Välj All Programs och sök upp alternativet Minitab Solutions. 3. I undermenyn för Minitab Solutions, välj alternativet Minitab 15 Statistical Software English. Viktigt! Klicka i Session-fönstret så att det blir aktivt (titelraden tänds blå). Öppna menyn Editor och välj alternativet Enable commands. Det innebär att man kan skriva Minitabkommandon direkt i Session-fönstret istället för att använda menyer och dialogrutor. Successivt under utbildningen kommer ni att se att det ofta går snabbare att skriva kommandon. Dessutom krävs det att man lär sig litet kommandon för att kunna skriva s.k. makron i Minitab (makron är kortare programsnuttar). En annan finess med att aktivera kommandofunktionen är att allt som görs via menyer och dialogrutor också ekas med motsvarande kommandon i Session-fönstret. Via detta kan man enkelt lära sig de vanligaste kommandona. Det bör dock sägas att ekandet ger alla detaljnivåer för kommandot där flera är överflödiga. Detta beror på att alla kommandon har en förinställning (den s.k. default-inställningen) och det är ofta den man använder. Då behövs inte detaljinformationen. Kopiera över de data du använde i Excel i avsnitt 1 i Minitabs Worksheet-fönster, så att rubrikerna hamnar i rubrikraden (den onumrerade raden). Du ska nu skapa nu en korstabell motsvarande tabellerna 1, 2 och 3 i avsnitt 1 ovan. 7

8 TABELL 1 Öppna menyn Stat, välj undermenyn Tables och i denna alternativet Descriptive Statistics (Ett förkortat skrivsätt för detta är Stat Tables Descriptive Statistics och detta sätt att föreskriva kommandon skall vi använda mycket i instruktionerna.) Följande dialogruta kommer nu upp: I fältet Categorical variables:, välj Kön (C2) i fältet For rows: och Utbildning (C3) i fältet For Columns:. Klicka på OK. I Session-fönstret kommer nu först det kommando, eller snarare den följd av kommandon som era val motsvarar att skrivas ut följt av själva tabellen. Det bör se ut så här: MTB > Table 'Kön' 'Utbildning'; SUBC> Layout 1 1; SUBC> DMissing 'Kön' 'Utbildning'; SUBC> Counts. Tabulated statistics: Kön; Utbildning Rows: Kön Columns: Utbildning Grundskola Gymnasieskola Högskola All Kvinna Man All Cell Contents: Count Kommandot heter alltså table (att det skrivs med stor inledningsbokstav i utskriften är bara skönskrift ). Efter kommandoordet följer de två klassificeringsvariablerna. Namnen används här och då måste de skrivas med apostrofer, men man kan även ange kolumnnumren, dvs C2 och C3 (utan apostrofer). Stor eller liten bokstav har som sagt ingen betydelse. Efter variablerna har ett semikolon skrivits in. Detta innebär att Minitab förväntar sig att ett underkommando följer 8

9 och du ser också att prompten har ändrats från MTB > till SUBC>. Vi ser att det följer flera underkommandon: Underkommandot Layout 1 1 innebär att en tabell med en radvariabel och en kolumnvariabel ska skapas. Underkommandot Dmissing Kön Utbildning innebär att eventuella saknade värden för varje kombination av kön och utbildning ska visas i tabellen. Underkommandot Counts innebär att antal observationer för varje kombination av kön och utbildning ska ges i tabellen. Notera att när flera underkommandon används avslutas det sista med en punkt medan alla föregående avslutas med semikolon. Semikolon innebär alltid att Minitab förväntar sig ytterligare ett underkommando. Om man är klar ger man alltså en punkt. Själva tabellen är mycket enkelt formaterad. Du ser att det finns en rad och en kolumn med rubriken All. Detta är förstås rad- respektive kolumnsumma. Längst ned ges information av vad varje cell i tabellen innehåller. Resten bör vara begripligt. Pröva nu att efter den nya prompten (dvs MTB > ) skriva table c2 c3 och sedan trycka på Enter. Blir det någon skillnad på den tabell ni då får och den tidigare? I detta fall behövdes alltså inte några underkommandon. Counts är exempel på en defaultinställning för kommandot table. Det innebär att om man vill ha något annat än counts måste detta anges med ett underkommando. Se vidare nedan. TABELL 2 Välj åter Stat Tables Descriptive Statistics Du kommer nu att se att variablerna kön och utbildning finns kvar i fältet Classification variables. Detta är typiskt för Minitabs funktioner. Det senast gjorda finns kvar i dialogrutorna (till dess att Minitab avslutas) och detta gäller även ytterligare dialogrutor som öppnats under samma funktion. Detta är viktigt att tänka på när man skall göra nya tabeller etc och inte vill ha kvar de gamla inställningarna. Ni måste alltså gå in och ändra överallt där det behövs. Välj nu variablerna kön och åldersklass som radvariabler, och variabeln utbildning som kolumnvariabel. Klicka på OK. Den resulterande tabellen bör se ut såhär: Tabulated statistics: Kön; Åldersklass; Utbildning Rows: Kön / Åldersklass Columns: Utbildning Kvinna Grundskola Gymnasieskola Högskola All medel yngre äldre

10 Man All medel yngre äldre All Studera vilka kommandon som genererats, och notera särskilt förändringen i underkommandot Layout. TABELL 3 Välj åter Stat Tables Descriptive Statistics Använd kön och utbildning som klassificeringsvariabler. I dialogrutan, klicka på Display summaries for Associated variables: så öppnas följande dialogruta: Välj variabeln Månadslön till fältet Associated variables och markera Means under Display. Klicka på OK. I huvuddialogrutan (dvs den första du fick upp), klicka på Display summaries for Categorial variables: och se till att alla rutor i den resulterande dialogrutan är avmarkera de. Klicka på OK och sedan på OK i huvuddialogrutan. Har du gjort rätt ska du få följande tabell: Tabulated statistics: Kön; Utbildning Rows: Kön Columns: Utbildning Grundskola Gymnasieskola Högskola All 10

11 Kvinna Man All Cell Contents: Månadslön : Mean Jämför de erhållna tabellerna i Session-fönstret med motsvarande Excel-tabeller. Vi kan nog vara överens om att Excel-tabellerna är snyggare, men det krävs litet fler steg för att få ut dem. Vidare är Minitabs tabeller bättre designade för att ge den statistiska information man ofta efterfrågar, detta dock på bekostnad av tabellens utseende. Avsluta alla program och logga ut från systemet. 11

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA.

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA. DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA. ALLMÄNT OM DATORERNA Datorsystemet består av persondatorer kopplade i ett nätverk till en större server. Operativsystemet

Läs mer

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA.

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA. DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA. ALLMÄNT OM DATORERNA Datorsystemet består av persondatorer kopplade i ett nätverk till en större server. Operativsystemet

Läs mer

DATORÖVNING 3: EXPERIMENT MED

DATORÖVNING 3: EXPERIMENT MED DATORÖVNING 3: EXPERIMENT MED SLUMPMÄSSIGA FÖRSÖK. I denna övning skall du med hjälp av färdiga makron simulera två olika försök och med hjälp av dessa uppskatta sannolikheter för ett antal händelser (och

Läs mer

Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar

Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar 732G19 Utredningskunskap I Denna datorövning utförs i grupper om 2-4 personer och ska ses som en instruktion i att analysera resultaten av en enkät. Ingen

Läs mer

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Excel och Minitab för att 1. få en visuell uppfattning om vad ett regressionssamband

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Datorövning 1 Introduktion till Minitab och Excel

Datorövning 1 Introduktion till Minitab och Excel Datorövning 1 Introduktion till Minitab och Excel Allmänt Hittills under statistikkursen har vi ägnat oss åt metoder för att illustrera och beskriva datamaterial. Du har kanske börjat öva på att räkna

Läs mer

DATORÖVNING 4: DISKRETA

DATORÖVNING 4: DISKRETA IDA/Statistik 2008-09-25 Annica Isaksson DATORÖVNING 4: DISKRETA SANNOLIKHETSFÖRDELNINGAR. I denna datorövning ska du illustrera olika sannolikhetsfördelningar samt beräkna sannolikheter i dessa m h a

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel 26 APRIL 2013 Inledning Excel är inte konstruerat för att i första hand utföra statistiska beräkningar, men en hel del sådant kan ändå göras.

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS.

DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS. DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS. START Logga in och starta Minitab. STATISTISK INFERENS MED DATORNS HJÄLP Vi fortsätter att arbeta med datamaterialet från datorävning 2: HUS.xls. Som vi sett

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

DATORÖVNING 6: CENTRALA GRÄNSVÄRDES-

DATORÖVNING 6: CENTRALA GRÄNSVÄRDES- DATORÖVNING 6: CENTRALA GRÄNSVÄRDES- SATSEN OCH FELMARGINALER I denna datorövning ska du använda Minitab för att empiriskt studera hur den centrala gränsvärdessatsen fungerar, samt empiriskt utvärdera

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Datainmatning TÄNKTA BETECKNINGAR. Variabelnamn/kolumnbeteckning, Dummyvärden, som matas in beroende på aktuellt svarsalternativ

Datainmatning TÄNKTA BETECKNINGAR. Variabelnamn/kolumnbeteckning, Dummyvärden, som matas in beroende på aktuellt svarsalternativ Åke Aronsson och Studentlittertur Att komma igång med SPSS 1 Kapitel 7: Att komma igång med SPSS Syftet med detta avsnitt är att ge en introduktion till SPSS 9.0 för Windows 95/98/NT. I det här avsnittet

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Datorövning 2 Multipel regressionsanalys, del 1

Datorövning 2 Multipel regressionsanalys, del 1 Datorövning 2 Multipel regressionsanalys, del 1 Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Minitab för att 1. analysera data enligt en multipel regressionsmodell

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Minitab för att 1. anpassa och tolka analysen av en exponentiell

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Idiotens guide till. Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008. Av: Markus Ederwall, 21488

Idiotens guide till. Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008. Av: Markus Ederwall, 21488 Idiotens guide till Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008 Av: Markus Ederwall, 21488 1. Starta SPSS! 2. Hitta din datamängd på Kurs 601\downloads\datamängd A på studentwebben 3. När du hittat datamängden

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL IDA/Statistik 2008-08-21 Annica Isaksson DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. ALLMÄNT OM DATORERNA Datorlaborationerna i denna kurs äger rum i någon av IDA:s datorsalar,

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Grundläggande statistik kurs 1

Grundläggande statistik kurs 1 Grundläggande statistik kurs 1 Problem 1 Arbeta med frekvenstabeller Sid 2: Så här ser sidan 2 ut. Vi har alltså en delad sida med kalkylbladet till vänster och en Data&Statistik-sida till höger. I den

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

DATORÖVNING 2: STATISTISK INFERENS.

DATORÖVNING 2: STATISTISK INFERENS. DATORÖVNING 2: STATISTISK INFERENS. START Logga in och starta Minitab. Se till att du kan skriva Minitab-kommandon direkt i Session-fönstret (se föregående datorövning). CENTRALA GRÄNSVÄRDESSATSEN Enligt

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS.

DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS. DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS. START Logga in och starta Minitab. Se till att du kan skriva Minitab-kommandon direkt i Session-fönstret (se föregående datorövning). CENTRALA GRÄNSVÄRDESSATSEN

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys Mamut Enterprise Status/Analys Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Status/Analys. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Status/Analys kan ge ditt

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811)

Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811) 1 Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811) 1. Att mata in data i SPSS 1. Klicka på ikonen för SPSS. 2. Välj alternativet Type in data och klicka på OK. 3. Databladet har två flikar: Data view och Variable

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2003, engelska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2003, engelska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2003, engelska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Ett litet kompendium om Excel 2003 som statistiskt verktyg

Ett litet kompendium om Excel 2003 som statistiskt verktyg Ett litet kompendium om Excel 2003 som statistiskt verktyg Erling Englund Statistiker Forskning och Utveckling, Landstinget Västernorrland erling.englund[at]lvn.se 2016-10-25 1 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Laboration med Minitab

Laboration med Minitab MATEMATIK OCH STATISTIK NV1 2005 02 07 UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Silvelyn Zwanzig, Tel. 471 31 84 Laboration med Minitab I denna laboration skall du få stifta bekantskap med ett statistiskt

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

TABELLHANTERING. Formler, fungerar det att ha i tabeller?

TABELLHANTERING. Formler, fungerar det att ha i tabeller? TABELLHANTERING Formler, fungerar det att ha i tabeller? Detta lilla kompendium går igenom skillnader i tabeller mellan olika program. Eftersom det finns skillnader på hur tabeller fungerar så skall jag

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Steg 7 OpenOffice Calc Mac OS X

Steg 7 OpenOffice Calc Mac OS X Steg 7 OpenOffice Calc Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Mac Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. OpenOffice Calc är en applikation (ett tillämpningsprogram) som

Läs mer

Uppgift 1. OPTIMERA RESURSUTNYTTJANDET.

Uppgift 1. OPTIMERA RESURSUTNYTTJANDET. Labb 3 Infomet I denna laboration kommer vi att lära oss en del finesser i kalkylprogrammet Excel. BAGERI Ett bageri bakar pepparkakor och kubbar. Under olika tider på året efterfrågas olika sorters kakor.

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Introduktion till. Minitab version 14

Introduktion till. Minitab version 14 Statistiska institutionen LW n/pei/jb Introduktion till Minitab version 14 Innehållsförteckning 1 Introduktion Worksheeten datafönstret Minitabs menyer och Session-fönstret Att spara och öppna Minitab-filer

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel

En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Per-Erik Isberg / Lars Wahlgren VT2012 En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel Vi har redan under kursen stiftat bekantskap med Minitab

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer