Allmän behörighet Högspänning - Elkraftberäkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän behörighet Högspänning - Elkraftberäkningar"

Transkript

1 Frågor Elkraftberäkningar Elkraftsystem 2 Kapitel Allmänt 6.2 Impedanser i ledningar 6.3 Kortslutningsberäkningar 6.4 Förluster och uppvärmning 6.5 Spänningsfallsberäkningar 6.6 Faskompensering 6.7 Jordslutningsberäkningar Övrigt Spänningsfall, faskompensering och effektberäkningar 1. En 300 meter lång friledning mm 2 (Cu) matar en symmetrisk belastning som förbrukar 20 kva vid cos φ = 0,8 (ind) och 400 V. Friledningens reaktans är 0,4 Ω /km. Resistiviteten hos koppar är 17,5 Ω mm 2 /km. a. Beräkna spänningen i ledningens sändarände. b. Beräkna effektfaktorn i ledningens sändarände. 2. Till en industrianläggning överförs 31 kw vid cos φ = 0,8 över en trefaslinje med resistansen 3 Ω och reaktansen 2 Ω per fasledare. Huvudspänningen i mottagaränden är 550 V. Beräkna huvudspänningen och effektfaktorn i generatoränden. 1

2 3. I en industrianläggning förekommer dels en rent resistiv belastning på 4 kw, dels en blandad belastning som totalt tar 5 A vid cos φ = 0,8 (ind). Effekten överförs via en 1 km lång enfasledning med 10 mm 2 kopparlinor. Beräkna spänning samt avgiven aktiv och reaktiv effekt i ledningens inmatningsände. Spänning i mottagaränden är 800 V. Reaktansen i ledningen försummas. 4. En trefasmotor för 400 V, 50 Hz med märkeffekten 10 kw har vid märklast verkningsgraden 0,75 och effektfaktorn 0,8. Man vill förbättra effektfaktorn till 0,9. Hur stor kondensator ( i kvar ) behövs? 5. Till ett V system är anslutna dels en asynkronmotor som tar 8 kw vid cos φ = 0,8 (ind.), dels ett Y-kopplat kondensatorbatteri på 4 kvar. Beräkna resulterande ström, fasförskjutning, aktiv och reaktiv effekt. 6. I en anläggning finns följande belastningar anslutna till 400 V, 50 Hz. 10 kw cos φ 1 = 0,8 (ind.) 5 kw cos φ 2 = 0,707 (ind.) 10 kw cos φ 3 = 0,5 (ind.) 2 kw cos φ 4 = 1,0 För att förbättra effektfaktorn till 0,9 vid full last ska man ansluta en kondensator. Hur stor bör den vara uttryckt i kvar och μf? 2

3 7. Till en V ledning är följande belastningar anslutna. Motor 1 - Avgiven effekt 10 kw, verkningsgrad 0,75, cos φ = 0,8. Motor 2 - Avgiven effekt 5 kw, verkningsgrad 0,6, cos φ = 0,6. Ugn - Upptagen effekt 5 kw, cos φ = 0,35. Belysning - Upptagen effekt 1 kw, cos φ = 0,4. Beräkna a. den totala effektfaktorn b. erforderlig kondensator för förbättring av effektfaktorn till 0,95 8. En fabrik förbrukar kw, som erhålls genom en trefasledning, vilken vid fabrikens transformator håller huvudspänningen 20 kv. Strömmen i ledningen är då 100 A. Vid en omläggning av driften fodras ytterligare motorer på sammanlagt 500 kw, vilkas sammanlagda reaktiva effekt är 300 kvar. Med hänsyn till effektförlusten i kraftledningen bör dock ej den överförda skenbara effekten ökas. För att om möjligt tillgodose detta krav avser man att koppla in ett kondensatorbatteri på 20 kv sidan i mottagaränden. Beräkna detta batteris storlek (i kvar och μf). Batteriet förutsätts vara Y-kopplat. Frekvensen är 50 Hz. 9. En industri som vid full last tar 400 kw och 400 kvar matas över en 10 km lång trefasledning med huvudspänningen 3,3 kv, 50 Hz i mottagaränden. Linarean är 35 mm 2 (Cu) och reaktansen 0,4 Ω /km och fas. Man överväger att i mottagaränden koppla in en kondensator på 300 kvar vid 3,3 kv, 50 Hz. Hur mycket minskar därvid spänningsfall och förluster i ledningen vid full last? 3

4 Elkraftsystem Kortslutningsberäkningar Vid kabeldimensioneringar måste man använda tabellerna ur SS Räkna normalt med följande ledartemperaturer innan kortslutning Cable type Conductor temp. o C 1 kv PE insulated suspension cable 65 1 kv paper insulated cable kv paper insulated cable 65 1 kv PVC insulated cable 70 6 kv PVC insulated cable kv PEX insulated cable 90 Största kortslutningsströmmen I k3 1. Ditt beräkningsprogram anger att kortslutningseffekten på 400 V sidan i en nätstation är 3,6 MVA. I stationen finns en 10/0,4 kv transformator med xk = 5,0 % på 450 kva. Beräkna a. Kortslutningsströmmen vid ett trefasigt fel på 400 V-sidan. b. Kortslutningsströmmen vid tvåfasigt fel på 400 V- sidan. c. Kortslutningseffekten på 10 kv-sidan i stationen. d. Kortslutningsströmmen vid trefasigt fel på 10 kvsidan. 4

5 2. På 130 kv skenan i en fördelningsstation är kortslutningseffekten 250 MVA (se figur). Transformator T1 matar det gamla ställverkets 10 kv skena. Transformator T2 matar det nya ställverkets 10 kv skena. Beräkna följande kortslutningseffekter a. i gamla ställverket innan man parallellkopplat b. i nya ställverket innan man parallellkopplat c. i gamla ställverket sedan man parallellkopplat d. i nya ställverket sedan man parallellkopplat = 250 MVA 130 kv T1 T2 Yyn0 130/10 kv Yyn0 130/10 kv 6,3 MVA 16 MVA X k = 7,0 % X k = 10,0 % 10 kv 10 kv gamla nya ställverket ställverket 3. En industri köper sin kraft vid 50 kv (se figur). Strömleverantören uppger att kortslutningseffekten vid kunden är 150 MVA (utan hänsyn till motorn ). Transformatorn 50/10 kv är på 5 MVA och har x k = 10 %. Till 10 kv skenan är, via en kort AXKJ-kabel mm 2, en synkronmotor på 2 MVA, x b = 16 % ansluten. Beräkna följande kortslutningseffekter a. på 50 kv skenan när synkronmotorn är igång b. på 10 KV skenan när motorn är bortkopplad c. på 10 kv skenan när motorn är igång 50 kv 50/10 kv 10 kv AXKJ på hylla SM 2 MVA. 0,8 = 150 MVA 5 MVA 120/5 A Inga motorbelastningar 5

6 4. Beräkna kortslutningseffekten i punkten A i anläggningen enligt figuren. = 200 MVA 6/0,4 kv 2 MVA G1 G2 u x = 6 % 6 kv 6 kv 10 MVA 8 MVA X b = 10 % X b = 16,6 % A 5. Beräkna kortslutningseffekten i punkten B i nedanstående system. 6 MVA u x = 8 % = 300 MVA reaktor G1 G2 X = 0,2 ohm 3 kv 3 kv 18 MVA 18 MVA X b = 15 % X b = 15 % B 6. I nedanstående nät inträffar en 3-fasig kortslutning vid A. Beräkna A samt I ka. = 50 MVA 10 MVA u x = 12 % A 70 kv 20 MVA T2 u x = 10 % T3 = T2 G1 20 MVA G2 G2 = G1 X b = 20 % 6

7 Kortslutningsströmmen Ik3s mekaniska och termiska verkningar 7. Kortslutningseffekten på en 10 kv skena är 115 MVA. Vid utgående ledningar bortkopplas kortslutningsströmmen efter 0,6 sekunder. Beräkna a. kortslutningsströmmen ( I k ) b. stötströmmen (I s ) c. korttidströmmen (I 1 ) 8. Från transformatorstationen i A-stad utgår två friledningar (se figur). Den ena ledningen går via B-by till Strand, den andra går via Holm till B-by. Vid normal drift är det ingen förbindelse mellan ledningarna i B-by. Kortslutningseffekterna är noterade i figuren. Vid ett tillfälle blir det fel på ledningen mellan A-stad och B-by. För att återfå elkraft till Strand kopplar man i B-by ihop ledningen till Strand med ledningen från Holm. Den felaktiga ledningen från A-stad bortkopplas. a. Beräkna delkortslutningseffekten för ledningen mellan B-by och Strand. b. Beräkna kortslutningseffekten i Strand efter omkopplingen. c. Friledningarna i figuren matas i A-stad av varsin kort AXKJ-kabel i mark. Utred minsta area som klarar en kortslutning. Räkna med 90 o C ledartemperatur. Kortslutningarna blir bortkopplade inom 0,2 sekunder. = 120 MVA A-stad 10 kv Holm B-by = 20 MVA = 5 MVA Strand = 10 MVA 7

8 9. Ett elverks mottagningsstation matas via en 130 kv friledning. Kortslutningseffekten på 130 kv skenan är MVA. För transformering till 10 kv finns två lika krafttransformatorer 130/10 kv, 40 MVA, x k = 10,0 %, som parallellarbetar. Överbelastningar på utgående 10 kv kablar bortkopplas efter 1,5 sekunder samt kortslutningar bortkopplas efter 0,2 sekunder. a. Beräkna vilken stötström en strömtransformator i 130 kv ställverket måste uthärda. b. Beräkna kortslutningseffekten på 10 kv-skenan. c. Vilken area krävs på 10 kv-sidan för att kabeln ska uthärda en kortslutning? Räkna med PEX-Aluminium -90 o C. 10. Kortslutningseffekten på 10 kv skenan i energiverkets mottagningsstation är för nuvarande 130 MVA. Man planerar nu att anskaffa en mottrycksgenerator på 6 MVA till skenan. Nära mottagarstationen finns en nätstation 10/0,4 kv med en kva-transformator (se figur). a. Vilken kabelarea krävs på 10 kv sidan för att kabeln ska uthärda en kortslutning (kortslutningstid = 0,11 sekunder)? Räkna med PVC-Cu-50 o C. b. Beräkna kortslutningseffekten på 400 V skenan sedan mottrycksturbinen tagits i drift. = 130 MVA 25 MVA X k = 12,5 % G 6 MVA X b = 12,5 % kabel 10 kv Stn. B 1,6 MVA 10/0,4 kv X k = 6,4 % 400 V Bortse från kablarnas impedans! 8

9 11. Från en 10 kv-skena ( Sk = 100 MVA ) utgår bland annat en blypapperskabel mm 2 Cu till en 600 kva-transformator 10/0,4 kv. Kabeln och transformatorn skyddas av en effektbrytare vid samlingsskenan. Vid små överströmmar löser brytaren efter 4,0 sekunder och vid stora överströmmar efter 0,2 sekunder. Räkna med blypapper -65 o. a. Vid vilken ström måste utlösningstiden bli 0,2 sekunder? b. Undersök om kabeln uthärdar en kortslutning. c. Vid vilken kortslutningseffekt uthärdar kabeln en kortslutning? d. Vad kan man göra för att klara kabeln? 12. I nedastående anläggning är kortslutningseffekten 550 MVA på 70 kv skenan. Beräkna a. Kortslutningseffekten på 10 kv-skenan när inte synkronmotorn är i drift. b. Kortslutningsströmmen på 10 kv-sidan när synkronmotorn är i drift. c. Samtliga utgående ledningar på 10 kv-sidan består av jordkabel av typen. AXKJ 25 mm 2. Reläskydden kopplar bort en kortslutning inom 0,3 sekunder. Kontrollera om kablarna tål en kortslutning med hänsyn till de termiska verkningarna, när motorn är i drift. Räkna med en begynnelsetemperatur på 65 o C. 70 kv 2 MVA 2 MVA X k = 9,0 % X k = 8,5 % 10 kv 32 A 40 A 26 A SM 0,8 MVA. 0,85 X b = 13 % 9

10 Elkraftsystem 2 Kapitel 6.7 Jordslutningsberäkningar Formler vid jordslutningsberäkningar i icke direktjordade nät Kapacitiv ström: I C = U. (L f /300 + L k /10) ( gamla formeln ) Kapacitiv ström: I C = U. L f /300 (Se B73a råd nya formeln ) OBS! Kablarnas bidrag måste beräknas med hjälp av tabell. Tabell finns i Elkraftsystem 2 sidan 123, figur 6.7. I den tabellen är I Cj = 3. I C. Spänningsstegring enligt B73a: U j = R j. I fel Beröringsspänning enligt EBR: U = 0,15. I fel. L (Kabelnät) (konstanten 0,15 V/Akm är erfarenhetsmässig) 1. I ett 10 kv-system finns totalt 30 km friledning och 19 km kabel. Använd gamla formeln och beräkna felströmmen vid enfasigt stumt jordfel om systemjordningen är a. isolerad nollpunkt b. Petersénspolejordning (inställd på 23 A) c. nollpunktspolen parallellkopplad med motstånd på 4 A d. beräkna moståndets resistans e. beräkna effektutvecklingen i detta vis stumt jordfel 2. I ett 10 kv-nät är jordfelsströmmen 12,5 A vid fullt utbildat jordfel. En kabelmatad nätstation i staden matas via en 8 km lång 12 kv-kabel. Jordtagsmotståndet i en friledningsmatad stolptransformatorstation är 20 Ω. Beräkna spänningshöjning på utsatt del vid jordfel i a. den kabelmatade stationen b. den friledningsmatade stationen 10

11 3. Den totala ledningslängden i ett 10 kv-system med isolerad nollpunkt är 4 km kabel (35 mm 2 FXKJ) (se sidan 123 i Elkraftsystem 2) och 60 km friledning. Systemet matar på flera ställen transformatorer 10/0,4 kv för allmän distribution. Jordfel i 10 kv systemet bortkopplas på 2 sekunder nollpunkterna på 400 V sidan är jordade i samma jordtag som transformatorlådan och andra 10 kv apparater. a. Beräkna strömmen igenom ett stumt enpoligt jordfel. b. Beräkna största tillåtna jordtagsresistansen i de friledningsmatade nätstationerna. c. Antag att alla jordtagsmotstånd har resistansen 15 Ω Beräkna felströmmen vid tvåpoligt jordfel. 4. Ett elverks mottagningsstation matas via en 130 kv friledning. Kortslutningseffekten på 130 kv skenan är MVA. För transformering till 10 kv finns två lika krafttransformatorer 130/10 kv, 40 MVA, x k = 10 % som parallellarbetar. Nätet (10 kv) består av totalt 30 km friledning och 19 km kabel. I 10 kv systemets nollpunkt finns en nollpunktsreaktor inställd på 15 A. Jordfel bortkopplas efter 3 sekunder. Till 10 kv systemet är flera transformatorer 10/0,4 kv inkopplade. Transformatorernas 400 V sidor matar friledningar för allmän distribution. a. Beräkna felströmmen vid enfasigt jordfel i 10 kvsystemet, tag hänsyn till reaktorn. b. Bestäm största tillåtna resistans hos lågspänningsjordtaget i en friledningsmatad nätstation enligt B73a. c. Bestäm största tillåtna resistans hos det enda jordtaget (samjord) i en friledningsmatad nätstation enligt B73a. d. En nätstation matas med en 5 km lång 10 kv-kabel. Beräkna beröringsspänningen vid jordfel i denna station. 11

12 5. Ett 20 kv distributionssystem omfattar totalt 87 km friledning och 9 km jordkablar. Matande transformators 20 kv sida är jordad över en spole som kan inställas på 15, 20, 25 respektive 30 A. Man väljer det läge som ger bästa möjliga kompensering när hela nätet är inkopplat. Jordfel bortkopplas inom 3 sekunder. Utsatta delar vid en livligt trafikerad plats är skyddsjordade i ett jordtag med övergångsresistansen 50 Ω. a. Välj lämplig inställning hos nollpunktspolen. b. Hur stor spänningshöjning kan tillåtas på den utsatta delen? c. Hur stor del av hela kabellängden kan vara bortkopplad utan risk för att jordfelsströmmen ska förorsaka för hög spänning på den utsatta delen? (Svara i km). 6. Ett 20 kv-system är jordat över en Petersénspole parallellt med ett mostånd. Från denna station utgår totalt 105 km friledning samt 6 km högspänningsjordkabel av typen AXKJ 70 mm 2 (se sidan 123 i Elkraftsystem 2). Nollpunktmotståndet ger vid fullt utbildat jordfel 10 A, spolen är inställd på 15 A. Jordfel bortkopplas på 2 sekunder. a. Beräkna nätets kapacitiva jordfelsström vid enfasigt jordfel. b. Beräkna den totala jordfelströmmen genom ett stumt enfasigt jordfel på friledningen. c. En utsatt del intill E4:an är skyddsjordad via ett jordtag med resistansen 30 Ω. Uppfyller detta kraven enligt B73a? d. Med hur mycket måste spolens inställning ändras för att den ska vara ideal? 12

a) Beräkna spänningen i mottagaränden om effektuttaget ökar 50% vid oförändrad effektfaktor.

a) Beräkna spänningen i mottagaränden om effektuttaget ökar 50% vid oförändrad effektfaktor. Lektion Uppgift K.1 På en trefastransformator med data: 100 kva, 800/0 V, har tomgångs- och kortslutningsprov gjorts på vanligt sätt, varvid erhölls: P F 0 = 965 W, K = 116 V, P F KM = 110 W. Transformatorn

Läs mer

Självstudieuppgifter om effekt i tre faser

Självstudieuppgifter om effekt i tre faser Elenergiteknik Självstudieuppgifter Självstudieuppgifter om effekt i tre faser Svar ges till alla uppgifter och till uppgifter 5-9 markerade med * kommer även lösning. Uppgifterna är inte ordnade efter

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Elanläggnings- och reläskyddsteknik Provmoment: Del A; Ladokkod: 41N09C Tentamen ges för: En3el 5,0 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 24 oktober 2016 Tid: fm Hjälpmedel: Typgodkänd miniräknare

Läs mer

1 Grundläggande Ellära

1 Grundläggande Ellära 1 Grundläggande Ellära 1.1 Elektriska begrepp 1.1.1 Ange för nedanstående figur om de markerade delarna av kretsen är en nod, gren, maska eller slinga. 1.2 Kretslagar 1.2.1 Beräknar spänningarna U 1 och

Läs mer

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på del i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET020 204-04-24 Del A Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 6 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt

Läs mer

Tentamen i Elkraftteknik för Y

Tentamen i Elkraftteknik för Y TMEL0 07 10 13 1 Energisystem/Elektroteknik/IEI Tentamen i Elkraftteknik för Y Kurs: TMEL0 007-10 - 13 kl 08-1 -------------------------------------------------------------------------------------- Sal

Läs mer

Tentamen i Elkraftteknik 3p

Tentamen i Elkraftteknik 3p TMEL0-006 -10-13 1 Energisystem/Elektroteknik/IKP Tentamen i Elkraftteknik 3p Kurs: TMEL0 006-10 - 13 kl 08 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på del i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET020 204-08-22 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 6 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt

Läs mer

Trefassystemet. Industrial Electrical Engineering and Automation

Trefassystemet. Industrial Electrical Engineering and Automation Trefas DEL 2 Trefassystemet 2 L3 L2 Fasspänning / huvudspänning nollpunkt L1 Fasspänning: U f U h = 3 U Huvudspänning: f Elcentral 400/230 V Elcentral 400/230 V Märkning av fasledare: L1, L2, L3 = R, S,

Läs mer

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2012-03-27 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa

Läs mer

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2012-05-04 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa

Läs mer

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet..

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet.. ÖVNNGSPPGFTER - ELLÄRA 1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen samt sätt ut strömriktningen. 122 6V 3. Beräkna resistansen R. R 0,75A 48V 4. Beräkna spänningen över batteriet.. 40 0,3A 5. Vad händer om

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 NETKOLL har tagits fram för att underlätta genomförandet av de nödvändiga, komplicerade beräkningarna för såväl projektören som installatören. Programmet

Läs mer

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-03-26 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt bifogad

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 4 ver 1.5. Laborationens namn Trefas växelström. Kommentarer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 4 ver 1.5. Laborationens namn Trefas växelström. Kommentarer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 4 ver 1.5 Laborationens namn Trefas växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Uppgift 1: Mätning av trefasspänningen

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Sedan tidigare P S. Komplex effekt. kan delas upp i Re och Im. Skenbar effekt är beloppet av komplex effekt. bestämmer hur hög strömmen blir

Sedan tidigare P S. Komplex effekt. kan delas upp i Re och Im. Skenbar effekt är beloppet av komplex effekt. bestämmer hur hög strömmen blir Trefas Komplex effekt * I edan tidigare jϕ Ie kan delas upp i Re och Im P + jq kenbar effekt är beloppet av komplex effekt * * P + Q I I I I bestämmer hur hög strömmen blir Aktiv och reaktiv effekt P I

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet ISY/Fordonssystem Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 014-10-0 Sal TER Tid 8-1 Kurskod Provkod Kursnamn Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen Antal

Läs mer

Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar

Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar Per Öberg 16 januari 2015 Outline 1 Trefaseffekt 2 Aktiv, reaktiv och skenbar effekt samt effektfaktor 3 Beräkningsexempel 1.7 4 Beräkningsexempel 1.22d

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Transformator Y/Y 400/525 - Jorda primärsidan? Postad av Anonym Gäst - 31 jan 2016 20:19 Har en y/y Trafo 400/525 Vilken fördel har det om endast sekundärlidningen är till jord? Kontra båda sidor är till

Läs mer

ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER

ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER Arcada/KR/2006 ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER 1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 1.1 Figuren visar en rätvinklig triangel med sidorna a, b och c. Uttryck a) b mha α och c e) α mha β b) c mha a och b f) a mha b och c

Läs mer

Tentamen den 10 januari 2001 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Tentamen den 10 januari 2001 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / 010110 / BHn 1 (1) Tentamen den 10 januari 001 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL0 Kursansvarig: Bengt Hällgren Examinator:

Läs mer

Shunt reaktorn Kompensering av den reaktiva effekten

Shunt reaktorn Kompensering av den reaktiva effekten Shunt reaktorn Kompensering av den reaktiva effekten Definition enligt IEC 60076 6:2007: En reaktor som är ansluten antingen fas till jord, fas till nollpunkten eller mellan faserna i ett kraftsystem för

Läs mer

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL202 / Tentamen / 030322 / BHä 1 (5) Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Examinator och kursansvarig: Bengt

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 3 ver 2.1. Laborationens namn Enfas växelström. Kommentarer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 3 ver 2.1. Laborationens namn Enfas växelström. Kommentarer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 3 ver 2.1 Laborationens namn Enfas växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Uppgift 1: Enfasmätning på glödlampa

Läs mer

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER 1(7) 1) Bestäm strömvärdet för följande kablar / ledare vid omgivningstemperatur 30 C: A RK 10 mm 2 i VP-rör, totalt 3 VP-rör utan inbördes avstånd i värmeisolerad vägg (A1). B EKK 5G2,5 på stege tillsammans

Läs mer

BRUKSANVISNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

BRUKSANVISNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. INSTALLATION AV NETKOLL FÖR WINDOWS 3 1.1 Systemkrav 3 1.2 Installation 3 2. ANVISNINGAR FÖR KÖRNING AV PROGRAMMET 5 2.1 Effekt eller energi som basvärde 7

Läs mer

Fö 5 - TSFS11 Energitekniska system Trefastransformatorn Elektrisk kraftöverföring

Fö 5 - TSFS11 Energitekniska system Trefastransformatorn Elektrisk kraftöverföring Fö 5 - TSFS11 Energitekniska system Trefastransformatorn Elektrisk kraftöverföring Christofer Sundström 22 april 2016 Kursöversikt Fö 11 Fö 5 Fö 4 Fö 2 Fö 6 Fö Fö 7,8,10 Fö 9 Fö 12 Fö 1 Outline 1 Trefastransformatorn

Läs mer

Jag funderar på om de går att ersätta med jordfelsbrytare eller om de har en annan funktion?

Jag funderar på om de går att ersätta med jordfelsbrytare eller om de har en annan funktion? Motorskydd! Postad av Thorbjörn Belenos - 03 dec 2015 23:36 Tjanna! En gång i tiden så satt det motorskydd framför trefasmotorer! Jag funderar på om de går att ersätta med jordfelsbrytare eller om de har

Läs mer

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn s princip En transformator omvandlar växelströmsenergi av en viss spänning till en annan högre eller lägre spänning av samma frekvens Isolerar två eller flera magnetiskt kopplade kretsar från varandra

Läs mer

Teori: kap 2 i ELKRAFT. Alla uppkopplingar görs med avslagen huvudbrytare på spänningskuben!!!!

Teori: kap 2 i ELKRAFT. Alla uppkopplingar görs med avslagen huvudbrytare på spänningskuben!!!! 101129/Thomas Munther IDE-sektionen Laboration 3 Elkraftsystem I Faskompensering Målsättning: mätningar och beräkningar på asynkronmotor, kondensatorbatteri och Y- kopplade resistorer faskompensering med

Läs mer

Elenergiteknik. Laborationshandledning Laboration 1: Trefassystemet och Trefastransformatorn

Elenergiteknik. Laborationshandledning Laboration 1: Trefassystemet och Trefastransformatorn Elenergiteknik Laborationshandledning Laboration 1: Trefassystemet och Trefastransformatorn DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION LUND INSTITUTE OF TECHNOLOGY Laboration på trefassystemet...

Läs mer

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator ELLÄA Laboration 4 Växelströmslära Moment 1: Moment 2: Moment 3: Moment 4: Moment 5: Moment 6: eriekrets med resistor och kondensator eriekrets med resistor och spole Parallellkrets med resistor och spole

Läs mer

Dimensionering av kablar och säkringar för kraftmatningar

Dimensionering av kablar och säkringar för kraftmatningar ISRN UTH-INGUTB-EX-E-2015/10-SE Examensarbete 15 hp September 2015 Dimensionering av kablar och säkringar för kraftmatningar Sofia Elo Emelie Marcus Abstract Dimensioning of cables and fuses for power

Läs mer

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Komplexa metoden j -metoden. Revma utbildning

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Komplexa metoden j -metoden. Revma utbildning Sven-Bertil Kronkvist Elteknik Komplexa metoden j -metoden evma utbildning KOMPEXA METODEN Avsnittet handlar om hur växelströmsproblem kan lösas med komplexa metoden, jω - eller symboliska metoden som

Läs mer

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Per Öberg 9 februari 2015 Outline 1 Introduktion Asynkronmaskin 2 Uppbyggnad och Arbetssätt Synkrona och Asynkrona Varvtalet Synkronmaskinen - Överkurs 3 Förluster

Läs mer

Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar.

Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar. JFB på Traktordriven reservkraftsgenerator? Postad av Filip S - 03 jan 2015 08:41 Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar. Så

Läs mer

Tentamen (TEN1) TMEI01 Elkraftteknik

Tentamen (TEN1) TMEI01 Elkraftteknik ISY/Fordonssystem Tentamen (TEN1) TMEI01 Elkraftteknik Tid: Plats: 2016 03 16, klockan 14 18 U4, U6, U7, U10 och U11 Lärare: Sivert Lundgren, telefon 013 282555 Tentamen består av 5 problem à 12 poäng.

Läs mer

Översyn av skyddsanordning samt nollpunkt för fördelningsstationen Fs Myrängen

Översyn av skyddsanordning samt nollpunkt för fördelningsstationen Fs Myrängen DEGREE PROJECT, IN ELECTRICAL ENGIEERING, SECOND LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2014 Översyn av skyddsanordning samt nollpunkt för fördelningsstationen Fs Myrängen AMR ELAWA KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Läs mer

Reservmatningsmöjligheter vid transformatorhaveri

Reservmatningsmöjligheter vid transformatorhaveri 2015-06-30 Reservmatningsmöjligheter vid transformatorhaveri Författare Markus Jarl Författare Fredrik Bengtsson EXAMENSARBETE Högskoletekniker, Elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE

Läs mer

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring?

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? Datum 2012-01-13 Vår referens Adress Lars Hjort Tel 0704 916751 Er referens Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? - Fulleffektbrytare är ingen kompromissapparat

Läs mer

Fö 3 - TSFS11 Energitekniska system Trefassystemet

Fö 3 - TSFS11 Energitekniska system Trefassystemet Fö 3 - TSFS11 Energitekniska system Trefassystemet Christofer Sundström 11 april 2016 Kursöversikt Fö 11 Fö 5 Fö 4 Fö 2 Fö 6 Fö 3 Fö 7,8,10 Fö 9 Fö 12 Fö 13 Outline 1 Repetition växelströmslära 2 Huvudspänning

Läs mer

MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och kraftledningar

MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och kraftledningar MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och kraftledningar 1 , stationer - Spänningstratt för jordtag 2 , stationer - Starkströmsmetoden V Strömmätledning G A Spänningsmätledning

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

Dimensioneringsberäkningar av medföljande jordlina i kabelnät

Dimensioneringsberäkningar av medföljande jordlina i kabelnät Dimensioneringsberäkningar av medföljande jordlina i kabelnät Earthwire sizing calculations in cable networks Jimmy Sandström Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elkraftteknik, 15 hp EL1409 Sammanfattning

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK MASKINKONSTRKTION KTH TENTAMENSPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR Elektroteknik för MEDIA och CL, MF1035 015-08-4 14:00-18:00 Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får,

Läs mer

Introduktion till elektroteknik och styrteknik Elkraft

Introduktion till elektroteknik och styrteknik Elkraft Laborationsrapport Kurs Introduktion till elektroteknik och styrteknik Lab nr 2 ver 1.0 Laborationens namn Elkraft Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Uppgift 1: Effekt i enfasbelastningar Du

Läs mer

Fö 10 - TSFS11 Energitekniska System Synkronmaskinen

Fö 10 - TSFS11 Energitekniska System Synkronmaskinen Fö 10 - TSFS11 Energitekniska System Synkronmaskinen Christofer Sundström 10 maj 2016 Outline 1 Uppbyggnad och arbetssätt Konstruktion Roterande flöde, repetition Arbetsprincip 2 Magnetisering av rotorn

Läs mer

Laborationer Växelström trefas

Laborationer Växelström trefas Laborationer Växelström trefas 2009-09-28 Innehållsförteckning 1. Mätningar av spänningar och strömmar på trefasnätet vid symmetriska och 3 osymmetriska belastningar. - Mätning vid symmetrisk belastning

Läs mer

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar Spolen och kondensatorn motverkar förändringar, tex vid inkoppling eller urkoppling av en källa till en krets. Hur går det då om källan avger en sinusformad

Läs mer

Spolens reaktans och resonanskretsar

Spolens reaktans och resonanskretsar Ellab013A Spolens reaktans och resonanskretsar Namn Datum Handledarens sign Laboration Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Alternativ kraftöverföring hissar. Christopher Tuolja 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Alternativ kraftöverföring hissar. Christopher Tuolja 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Alternativ kraftöverföring hissar Christopher Tuolja 2015 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Christopher Tuolja,

Läs mer

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Justera spanningarna 380 kv blir 400 kv blir 410 kv Coronaförlusten kan uppgå till 1 kw per 10 meter.

Läs mer

Kapitel: 31 Växelström Beskrivning av växelström och växelspänning Phasor-diagram metoden Likriktning av växelström

Kapitel: 31 Växelström Beskrivning av växelström och växelspänning Phasor-diagram metoden Likriktning av växelström Kapitel: 31 Växelström Beskrivning av växelström och växelspänning Phasor-diagram metoden Likriktning av växelström Relation mellan ström och spänning i R, L och C. RLC-krets Elektrisk oscillator, RLC-krets

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ralf Späth, projektledare Bo Borgquist, produktsupport Magnus Engström, produktchef Leif Lundberg, specialist Dimensionering av lågspänningsnät och apparater Små felströmmar värre

Läs mer

Elteknik - inlämning 1

Elteknik - inlämning 1 Elteknik - inlämning 1 Marcus Olsson 15 november 2014 Innehåll 1 intro 2 2 A 2 2.1 a.................................... 2 2.1.1 Fasströmmar......................... 2 2.1.2 Impedanser..........................

Läs mer

Examensarbete inom Elteknik JOHAN STENFELDT

Examensarbete inom Elteknik JOHAN STENFELDT Excel-baserad beräkning och dokumentation av distansskyddsinställningar Examensarbete inom Elteknik JOHAN STENFELDT Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Svar och Lösningar. 1 Grundläggande Ellära. 1.1 Elektriska begrepp. 1.2 Kretslagar Svar: e) Slinga. f) Maska

Svar och Lösningar. 1 Grundläggande Ellära. 1.1 Elektriska begrepp. 1.2 Kretslagar Svar: e) Slinga. f) Maska Svar och ösningar Grundläggande Ellära. Elektriska begrepp.. Svar: a) Gren b) Nod c) Slinga d) Maska e) Slinga f) Maska g) Nod h) Gren. Kretslagar.. Svar: U V och U 4 V... Svar: a) U /, A b) U / Ω..3 Svar:

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn 1 EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM PM för laboration ENTR: En- och trefastransformatorn Syfte: Att skapa förståelse för principerna för växelspänningsmagnetisering och verkningssätt och fundamentala egenskaper hos

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen F1330 Ellära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö F/Ö5 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen KK1 LAB1 Mätning av U och F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK LAB Tvåpol mät och sim F/Ö8

Läs mer

Impedans och impedansmätning

Impedans och impedansmätning 2016-09- 14 Impedans och impedansmätning Impedans Många givare baseras på förändring av impedans Temperatur Komponentegenskaper Töjning Resistivitetsmätning i jordlager.... 1 Impedans Z = R + jx R = Resistans

Läs mer

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk SMAKPROV PRAKTISK ELLÄRA Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk Spänningen transformeras ned 400 kv -130 kv 130 kv - 40 kv 40 kv - 10 kv 10 kv - 0.4 kv Stamnät 400kV Spänningen transformeras

Läs mer

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Provad utrustning och analyserat nät ger säker och tillförlitlig elkvalitet En allt kraftfullare satsning

Läs mer

Fö 3 - TMEI01 Elkraftteknik Enfastransformatorn

Fö 3 - TMEI01 Elkraftteknik Enfastransformatorn Fö 3 - TMEI01 Elkraftteknik Enfastransformatorn Per Öberg 20 januari 2015 Outline 1 Transformatorns grunder 2 Omsättning 3 Ideal transformator, kretsschema och övertransformering 4 Icke ideal transformator

Läs mer

Alla uppkopplingar görs med avslagen huvudbrytare på spänningskuben!!!!

Alla uppkopplingar görs med avslagen huvudbrytare på spänningskuben!!!! 101206/Thomas Munther IDE-sektionen Laboration 4 Elkraftsystem I Elkvalité och övertoner Målsättning: Utföra mätningar på olika laster för att mäta övertonshalten hos spänning och ström Få en insikt i

Läs mer

Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät

Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät 2011-03-18 Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät Niklas Johansson EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Selektivplaner

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar 9428 IDEsektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 Förberedelseuppgifter laboration 4 1. Antag att vi mäter spänningen över en okänd komponent resultatet blir u(t)= 3sin(ωt) [V]. Motsvarande ström är

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke, produktchef Leif Lundberg, specialist Snabbkurs i apparat- och ledningsdimensionering Koordinering mellan skydd Selektivitet Säkerställ att endast ett/rätt skydd löser

Läs mer

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5 Ellära och Elektronik Moment A-nät Föreläsning 5 Visardiagram Impendans jω-metoden Komplex effekt, effekttriangeln Visardiagram Om man tar projektionen på y- axeln av en roterande visare får man en sinusformad

Läs mer

Hur gör ni en förimpedans mätning? Postad av Anonym Gäst - 18 maj :09

Hur gör ni en förimpedans mätning? Postad av Anonym Gäst - 18 maj :09 Hur gör ni en förimpedans mätning? Postad av Anonym Gäst - 18 maj 2012 06:09 Istället för att fråga efter Förimpedansen av nätbolaget så kan man ju mäta fram den. Vad använder ni för instrument och hur

Läs mer

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Reläskyddsinställningar för transformatorer Claes Lundström 2014 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för eeknikvetenskap och matematik Reläskyddsinställningar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

Vi sitter på jobbet och funderade på om det finns någon bra formel för att omvandla tex 250A på 0.4KV sidan till motsvarande på 10Kv sidan.

Vi sitter på jobbet och funderade på om det finns någon bra formel för att omvandla tex 250A på 0.4KV sidan till motsvarande på 10Kv sidan. Formel för att räkna om Amper Postad av Micke - 27 jan 2014 16:47 Hej Vi sitter på jobbet och funderade på om det finns någon bra formel för att omvandla tex 250A på 0.4KV sidan till motsvarande på 10Kv

Läs mer

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik E06 nbyggd Elektronik F F3 F4 F Ö Ö P-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare,,, P, serie och parallell KK AB Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchhoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4 Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Lab 3 och Lab 4 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 Laboration 3: Likström och

Läs mer

Kraftleverans till anläggningen

Kraftleverans till anläggningen Teknisk beskrivning av elektrisk anläggning Anläggningsägare Umeå Energi Elnät AB Org. Nr 556086-8525 Adress Storgatan 34 Box 224 Anläggningnummer 72 AE, NL 022 Umåker Anläggningen planlagd av Umeå Energi

Läs mer

1 Resistansmätning Kontinuitetskontroll av PE-ledaren

1 Resistansmätning Kontinuitetskontroll av PE-ledaren Metodik Övningarna genomförs med verklig spänning. Detta innebär att man måste iaktta samma säkerhetsåtgärder som då eleven arbetar med installationsarbeten. Tack vare att man i övningarna arbetar med

Läs mer

Utredning inför uppgradering av styrsystem på ett pappersbruk med tillhörande kortslutningsberäkningar

Utredning inför uppgradering av styrsystem på ett pappersbruk med tillhörande kortslutningsberäkningar bi Utredning inför uppgradering av styrsystem på ett pappersbruk med tillhörande kortslutningsberäkningar Investigation prior to an upgrade of a control system in a paper mill with related short circuit

Läs mer

Mät kondensatorns reaktans

Mät kondensatorns reaktans Ellab012A Mät kondensatorns reaktans Namn Datum Handledarens sign Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning på växelströmkretsar

Läs mer

Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag

Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag 2015-03-16 Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag Marcus Gull Karlsson EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap

Läs mer

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare 1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare,

Läs mer

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Författad av Jenny Karlsson Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Ämnen: Fysik Speltid: 6/5/5/6 minuter Produktionsår: 2017 INNEHÅLL: Elektricitet, spänning och ström Elsäkerhet och

Läs mer

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Linköpings universitet matkr@isy.liu.se 2010-09-23 1/36 Dagens föreläsning Använda kunskapen om magnetiska

Läs mer

10. Kretsar med långsamt varierande ström

10. Kretsar med långsamt varierande ström 1. Kretsar med långsamt varierande ström [RMC] Elektrodynamik, ht 25, Krister Henriksson 1.1 1.1. Villkor för långsamt varierande I detta kapitel behandlas den teori som kan användas för att analysera

Läs mer

MONTAGEANVISNING. Axclight-H. Luft Mark - Vatten

MONTAGEANVISNING. Axclight-H. Luft Mark - Vatten MONTAGEANVISNING Axclight-H Luft Mark - Vatten Axclight-H, driftsäker och kostnadseffektiv Cirka 80% av kundavbrottstimmarna härrör sig från störningar i distributionsnäten 12-24kV. Utnyttja därför befintliga

Läs mer

Teknisk bestämmelse Skyltar samt märkning av anläggningsdelar

Teknisk bestämmelse Skyltar samt märkning av anläggningsdelar Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-090408-018 D10-0015645 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-11-02

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR2-05-7-1 TR2-05-7-7 2012-06-08 2/16 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Reläskydd... 5 1.1.1 Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller

Läs mer

Elenergiteknik Laboration 1. Elgenerering och överföring med växelspänning

Elenergiteknik Laboration 1. Elgenerering och överföring med växelspänning Elenergiteknik Laboration 1 1(12) Elenergiteknik Laboration 1 Elgenerering och överföring med växelspänning Olof Samuelsson Elenergiteknik Laboration 1 2(12) Förberedelser Läs Kapitel 4, 5, Avsnitt 6.2

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E1 och D

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E1 och D Lars-Erik Cederlöf Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E och D 006-0-3 Tentamen omfattar poäng. 3 poäng per uppgift. 0 poäng ger godkänd tentamen. Tillåtet hjälpmedel är räknedosa. För full poäng

Läs mer

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Växelström. Emma Björk

Växelström. Emma Björk Växelström Emma Björk Varför har vi alltid växelström i våra elnät? Faradayslag gör det möjligt att låta magnetfältet från en varierande ström i en spole inducera en ström i en närbelägen spole. Om den

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2 01-01-5 1 Föreläsning esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A = π r d = π 4 ρ Copyright 003 by Pearson Education, Inc. pper Saddle iver, New Jersey

Läs mer

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare 1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare,

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK MASKINKONSTRUKTION KTH TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR Elektroteknik MF1017 015-10-4 09:00-1:00 Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel,

Läs mer

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar. Ö : Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar B L Spänningskällan ger spänningen V Brytaren är öppen som i figuren a) Beräkna strömmen

Läs mer