Tentamen den 10 januari 2001 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen den 10 januari 2001 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202"

Transkript

1 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 1 (1) Tentamen den 10 januari 001 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL0 Kursansvarig: Bengt Hällgren Examinator: Mats Arenö Hjälpmedel: Näslund, Formler och fakta Räknedosa Denna tentamen består av två delar: Del 1 omfattar 50 flervalsfrågor. Varje rätt besvarad flervalsfråga ger 0.5 poäng. Del omfattar 5 räkneuppgift, var och en uppdelad i 5 delfrågor. Varje rätt besvarad delfråga ger 1 poäng. Det går maximalt att få = 50 poäng. För betyget 3 fordras 5 poäng För betyget 4 fordras 33 poäng För betyget 5 fordras 4 poäng Flervalsfrågorna besvaras med kryss på bifogad svarsblankett. På räkneuppgifterna skall fullständiga lösningar och motiveringar redovisas. Tack för alla givande diskussioner under kursen! Lycka till på tentan!

2 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn (1) Del 1 - Flervalsfrågor 1. År 1947 grundades det statliga bolaget AB Svensk Atomenergi med uppdrag att utveckla svensk kärnkraft. Vilka partier var motståndare till beslutet? 1 - Inget av riksdagspartierna - Bondeförbundet och Vänsterpartiet Kommunisterna 3 - Samtliga borgerliga partier utom Högerpartiet. Hur stor andel av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft? 1 - Ca 30 % - Ca 50 % 3 - Ca 70 % 3. Vad är förhållandet mellan fasspänningens toppvärde och huvudspänningens effektivvärde i ett trefasnät? En viss komponent är ansluten till ett växelströmsnät. Spänningen över komponenten ligger 90 grader före strömmen. Vilken typ av komponent måste det röra sig om? 1 - En kondensator - En resistor 3 - En reaktor 5. En växelströmskrets består av ett motstånd med resistansen R, en spole med induktansen L och en kondensator med kapacitansen C. Växelspänningens vinkelfrekvens är ω. Vilken storhet kan 1 beräknas med följande formel R + ( ω L )? ω C 1 - Beloppen av kretsens totala impedans förutsatt att komponenterna är parallellkopplade. - Beloppen av kretsens totala impedans förutsatt att komponenterna är seriekopplade. 3 - Argumentet för kretsens totala impedans förutsatt att komponenterna är parallellkopplade. 6. En växelströmskrets har den komplexa impedansen Z. Vad kallas storheten 1 - Kretsens admittans - Kretsens konduktans 3 - Kretsens susceptans 1 Re? Z

3 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 3 (1) 7. Tre resistorer ansluts genom D-koppling till ett trefasnät och drar då den sammanlagda effekten P. Hur stor effekt drar resistorerna om de istället ansluts till samma nät genom Y-koppling? 1 - P 3 - P 3-3 P 8. En last är ansluten till ett trefas växelströmsnät. Låt U beteckna huvudspänningen och I huvudströmmen för lasten. Vad kan beräknas med formeln 3 U I cosϕ? 1 - Lastens aktiva effekt oavsett kopplingstyp. - Lastens aktiva effekt förutsatt att den är Y-kopplad. 3 - Lastens aktiva effekt förutsatt att den är D-kopplad. 9. Vad menas med skenbar effekt? 1 - Skenbar effekt är den del av den totala effekten som inte uträttar något arbete i kretsen. - Skenbar effekt är imaginärdelen av den totala effekten. 3 - Skenbar effekt är den komplexa summan av aktiv och reaktiv effekt. 10. Till vilken kategori av kraftverk hör de svenska kärnkraftverken? 1 - Mottryckskraftverk. - Kondenskraftverk. 3 - De kan inte räknas till någon av ovanstående kategorier. 11. Till vilken kategori av kraftverk hör ett kraftvärmeverk? 1 - Mottryckskraftverk. - Kondenskraftverk. 3 - Det kan inte räknas till någon av ovanstående kategorier. 1. Hur stor är den totala verkningsgraden för ett vattenkraftverk? % % % 13. I en transformator är antalet lindningsvarv N 1 resp N. Hur stor är transformatorns impedansomsättning? N N N1 N 1

4 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 4 (1) 3 - N 1 N 14. En av följande transformatortyper kan användas för transformering från 10 till 0.4 kv i anläggningar för allmän eldistribution. Vilken? 1 - DYn - YD 3 - DD 15. Vilken av följande transformatortyper ger inte galvanisk isolering mellan primär- och sekundärkretsen? 1 - En isolertransformator - En fulltransformator 3 - En spartransformator 16. Vilken av följande storheter påverkar inte spänningsfallet i en transformator vid märklast? 1 - Lindningarnas kortslutningsreaktans. - Järnkärnans tvärsnittsarea. 3 - Belastningens effektfaktor. 17. Vilket av följande påståenden om luftledningar för växelström är sant? 1 - Flödet av skenbar effekt i en högspänningsledning är alltid konstant. - En högspänningsledning genererar mindre reaktiv effekt ju hårdare den är belastad. 3 - En högspänningsledning genererar mera reaktiv effekt ju hårdare den är belastad. 18. Vad vinner man med reaktiv kompensering av en asynkronmotor? 1 - Det bromsande momentet på motoraxeln minskar. - Förlusterna i motorlindningarna minskar. 3 - Förlusterna i ledningen fram till motorn minskar. 19. Vad är målet för reaktiv kompensering? 1 - Att få effektfaktorn nära 0. - Att få effektfaktorn strax under Att få effektfaktorn strax över Ibland används shuntreaktorer för att styra spänningen i ett kraftsystem. Hur påverkas spänningen i en station när en shuntreaktor ansluts? 1 - Spänningen stiger. - Spänningen sjunker. 3 - Spänningen stiger om nätet är mycket belastat. Annars påverkas den inte. 1. I en kraftledning flyter en stor aktiv effekt men nästan ingen reaktiv effekt. Vilket påstående är sant?

5 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 5 (1) 1 - Skillnaden i fasvinkel mellan spänningarna i ledningens ändar är stor. - Skillnaden i fasvinkel mellan spänningarna i ledningens ändar är liten. 3 - Frågan är orimlig, för om flödet av aktiv effekt är stort måste även flödet av reaktiv effekt vara stort.. Matningsledningen från en kraftstation kopplas bort på grund av ett jordfel. Vad händer med stationens generatorer under den första sekunden efter bortkopplingen? 1 - De accelererar. - De retarderar. 3 - De stannar omedelbart. 3. För stabil drift måste belastningsvinkeln θ hos en synkrongenerator ligga mellan vissa gränser. Vilka? Vinklarna är angivna i grader < θ < < θ < < θ < Vilken av följande maskiner kan inte ha Y-kopplad rotor? 1 - En asynkronmotor. - En synkronmotor utförd som ytterpolmaskin. 3 - En synkronmotor utförd som innerpolmaskin. 5. Vad är det synkrona varvtalet för en asynkronmaskin med 9 poler? varv/minut varv/minut 3 - Det finns inga asynkronmaskiner med 9 poler. 6. En synkronmaskin roterar med 98 % av det synkrona varvtalet. Vilket av följande påståenden måste gälla? 1 - Maskinens eftersläpning är Maskinens effektfaktor är Maskinen är inte inkopplad på nätet. 7. En synkrongenerator är ansluten till ett starkt nät. Vad händer när man med oförändrad magnetiseringsström ökar ledskeneöppningen? 1 - Belastningsvinkelns belopp ökar. - Belastningsvinkelns belopp minskar. 3 - Belastningsvinkelns belopp förändras inte. 8. En synkrongenerator är ansluten till ett starkt nät. Vad händer när man med oförändrad ledskeneöppning ökar magnetiseringsströmmen? 1 - Belastningsvinkelns belopp ökar. - Belastningsvinkelns belopp minskar.

6 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 6 (1) 3 - Belastningsvinkelns belopp förändras inte. 9. Hur beror vridmomentet av eftersläpningen hos en asynkronmotor som arbetar nära synkront varvtal? 1 - Vridmomentet är konstant och beror inte av eftersläpningen. - Vridmomentet är proportionellt mot eftersläpningen. 3 - Vridmomentet är proportionellt mot eftersläpningen i kvadrat. 30. Vilket av följande samband gäller för förlusterna i en asynkronmotor? Från friktionsförluster bortses. 1 - Tillförd effekt + Statorförluster = Avgiven effekt + Rotorförluster. - Tillförd effekt + Rotorförluster = Avgiven effekt + Statorförluster. 3 - Tillförd effekt - Statorförluster = Avgiven effekt + Rotorförluster. 31. Vilken av följande krafthalvledare kan befinna sig i spärrtillstånd, blockeringstillstånd eller ledtillstånd? 1 - En tyristor. - En diod. 3 - En transistor. 3. Vad menas med en triac? 1 - En styrbar, dubbelriktad tyristor. - En styrbar, dubbelriktad diod. 3 - En styrbar, dubbelriktad transistor. 33. Vilken av följande komponenter måste ingå i en strömstyv likriktarkoppling? 1 - En resistor. - En kondensator. 3 - En induktor. 34. Vilken av följande storheter påverkar inte spänningsfallet i likströmkretsen vid strömstyv likriktarkoppling? 1 - Transformatorns kortslutningsresistans. - Glättningsreaktorns induktans. 3 - Diodernas ledresistans. 35. Vad betyder uttrycket att undermagnetisera en synkronmotor? 1 - Den magnetiseras så lite att den upptar reaktiv effekt från elnätet. - Den magnetiseras så lite att den stannar. 3 - Den magnetiseras så lite att den övergår till motordrift. 36. Vad används en växelspänningsomriktare till? 1 - Att omvandla likspänning till växelspänning.

7 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 7 (1) - Att omvandla amplituden hos en växelspänning. 3 - Att omvandla frekvensen hos en växelspänning. 37. Vad används en likspänningsomriktare till? 1 - Att omvandla växelspänning till likspänning. - Att omvandla storleken på en likspänning. 3 - Att byta polaritet på en likspänning. 38. Hur definieras en starkströmsanläggning? 1 - En anläggning med systemspänning över V. - En anläggning med huvudström över 0 A. 3 - En anläggning med sådan ström eller spänning att människor, husdjur och egendom kan komma till skada. 39. Hur definieras en högspänningsanläggning? 1 - En anläggning med systemspänning över V. - En anläggning med systemspänning över V. 3 - En anläggning med sådan spänning att människor, husdjur eller egendom kan komma till skada. 40. Vilken är den högsta spänning som får förekomma i en klenspänningsanläggning? 1-5 V V V. 41. Vad menas med utsatt del? 1 - En anläggningsdel som kan spänningssättas vid fel i anläggningen. - En anläggningsdel som kan förstöras vid fel i anläggningen. 3 - En åtkomlig anläggningsdel som kan spänningssättas vid fel i anläggningen. 4. Var finns den s k leveranspunkten för elleveransen till en villa? 1 - Vid sevissäkringarna i kabelskåpet utanför villan. - Där serviskabeln korsar tomtgränsen. 3 - Vid huvudsäkringarna i gruppcentralen. 43. En person vill använda en äldre dammsugare med ojordad stickpropp i sin källare, men där finns bara jordade vägguttag. Hur bör han lösa problemet? 1 - Han får nöja sig med att sopa i källaren tills han får råd att skaffa en ny dammsugare. - Han kan dra en förlängningssladd från ett av de ojordade vägguttagen uppe i huset. 3 - Han kan klippa av sladden till dammsugaren och montera på en jordad stickpropp. 44. Var är N- och PE-ledarna förbundna med varandra i ett 4-ledaresystem? 1 - I varje skyddsjordad apparat.

8 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 8 (1) - I gruppcentralen. 3 - I nätstationen. 45. Vad är fördelen med 5-ledarsystem jämfört med 4-ledarsystem? 1 - Det är en förutsättning för att man skall kunna installera jordfelsbrytare. - Man undviker magnetfält som orsakas av s k vagabonderande strömmar. 3 - Man kan driva anläggningen vidare utan personfara trots jordfel på en fas. 46. En person har råkat klippa av sladden till sin elektriska häcksax. Han lagar den själv och kopplar därvid den grön-gula ledaren från vägguttaget till den blå ledaren från häcksaxen och tvärt om. Han ansluter häcksaxen till vägguttaget via en jordfelsbrytare. Vad händer? 1 - Jordfelsbrytaren löser ut så fort han ansluter stickproppen till vägguttaget. - Jordfelsbrytaren löser ut när han trycker in strömbrytaren på häcksaxen. 3 - Jordfelsbrytaren löser bara ut om det blir jordfel i häcksaxen. 47. Hur stor är märkfelströmmen för jordfelsbrytare avsedda för bostäder och kontor? 1-30 ma - 10 A 3-16 A 48. Hur farligt är det att få en ström på 100 ma genom kroppen under 10 sekunder? 1 - Man märker det knappast. - Ofarligt men mycket obehagligt. 3 - Livsfarligt. 49. Varför jordas neutralpunkten i ett eldistributionssystem? 1 - För att inga anläggningsdelar skall kunna anta farlig potential. - För att sluta strömkretsen mellan nätstationen och anläggningen. 3 - Det är ett krav för att eventuella jordfelsbrytare i anläggningen skall fungera. 50. Vilken av följande anläggningar behöver inte ha direktjordad neutralpunkt? 1 - En anläggning för allmän eldistribution. - En anläggning för eldistribution inom en industri. 3 - En anläggning för eldistribution inom ett flerbostadshus.

9 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 9 (1) Del Räkneuppgifter Uppgift 1 En trefastransformator är märkt enligt rutan till höger. Sekundärlindningen har 100 varv per fas. a) Hur många varv per fas har primärlindningen (10 kv-lindningen)? b) Hur stor tvärsnittsarea måste varje ben i kärnan minst ha om den magnetiska flödestätheten i transformatorplåten inte får överstiga 1.5 T? c) Beräkna transformatorns lindningsström på primärsidan vid märkspänning och märklast. d) Beräkna kopparförlusterna i transformatorn vid märklast. 160 kva 10/0.4 kv 50 Hz Dyn z k = 5.0 % r k = 1.0 % e) Transformatorns primärsida matas med märkspänning. Sekundärsidan belastas med en Y-kopplad last med impedansen 1.0 Ω/fas och effektfaktorn Hur stor blir huvudspänningen över lasten? Dimensioneringsvillkoret för järnkärnan i spole: U < π f N A B max, där U = den matande spänningens effektivvärde [V] f = den matande spänningens frekvens [Hz] N = antalet varv i spolen [dimensionslös storhet] A = järnkärnans tvärsnittsarea [m ] B max = den maximala magnetiska flödestäthet som järnkärnan tål utan att gå i mättning [T] Uppgift En ostyrd, enfasig helvågslikriktare är uppbyggd av en transformator, fyra dioder och en glättningsreaktor. Kretsen matar en resistiv last med R = 5 Ω. Utspänningen u 1 från transformatorn har frekvensen 50 Hz och toppvärdet 4 V. Reaktorns induktans L är så stor att kretsen kan betraktas som helt strömstyv. Dioderna förutsätts vara ideala. Från resistans i transformator och reaktor bortses. a) Rita kopplingsschema för kretsen. b) Rita spänningen u över diodbryggans utgångar som funktion av tiden. Det ritade tidsintervallet skall sträcka sig från 0 till 5 ms. Axlarna skall vara graderade. c) Rita på motsvarande sätt spänningen över glättningsrektorn. d) Rita på motsvarande sätt strömmen i transformatorns sekundärlindning. e) Visa genom integrering att medelvärdet av spänningen u över diodbryggans utgångar är u ˆ1. π Uppgift 3 En asynkronmotor med kortsluten rotor har märkdata 5 kw, 400 V, 50 Hz, 1 45 varv/minut. a) Hur många poler har motorn? b) Beräkna motorns märkmoment. c) Vid vilket varvtal avger motorn vridmomentet 100 Nm? d) Vid vilket varvtal avger motorn effekten 10 kw?

10 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 10 (1) e) Den effekt som går åt för att driva en fläkt antas vara proportionellt mot fläktens varvtal i kvadrat. Vid varv/minut förbrukar en viss fläkt 5 kw. Hur stor effekt kommer motorn i uppgiften att avge om den får driva den aktuella fläkten? Den mekaniska effekt som överförs av en roterande axel: P = π n M, där P = överförd mekanisk effekt [W] n = axelns varvtal [varv/s] M = vridmomentet i axeln [Nm] Sambandet gäller generellt och alltså även för en asynkronmotors märkdata. I varvtalsintervallet mellan märkvarvtal och synkront varvtal kan en asynkronmotors vridmoment anses vara en linjär funktion av eftersläpningen Uppgift 4 En synkrongenerator med sykrona reaktansen 1.00 Ω/fas är ansluten till ett starkt nät med huvudspänningen 17.3 kv. Den producerade effekten uppmäts till 75.0 MW vid en belastningsvinkel θ = grader. a) Hur stor är den av rotorn i statorlindningarna inducerad fasspänningen E? b) Hur stor aktiv effekt skulle generatorn teoretiskt kunna producera vid den inställda magnetiseringsströmmen? c) Hur mycket reaktiv effekt producerar generatorn? d) Rita belastningsvinkeln θ som funktion av den inducerade spänningen E vid konstant ledskeneöppning motsvarande 75 MW producerad effekt. E skall variera från 0 till 15 kv. Axlarna skall vara graderade. e) Rita på motsvarande sätt och under motsvarande förhållanden producerad reaktiv effekt Q som funktion av den inducerade spänningen E. Vid vilket värde på E övergår maskinen från att vara undermagnetiserad till att vara övermagnetiserad? Aktiva och reaktiva effekten från en synkronmaskin (positivt tecken betyder att effekt upptas från nätet): 3 U E 3 U P = sinθ Q = ( U E cosθ ), där X X P = uttagen aktiv effekt [W] Q = uttagen reaktiv effekt [VAr] U = nätets fasspänning [V] E = av rotorn i statorlindningarna inducerad fasspänning [V] X = maskinens synkrona reaktans [Ω] θ = maskinens belastningsvinkel [rad eller grader] Uppgift 5 Olle och Maria tänker starta ett eget företag i norra Värmland och tillverka mässingsljusstakar. De planerar att köpa en smältugn på 50 kw. Ugnen matas med 400 V växelspänning (trefas) och beräknas vara i drift 4 timmar per dag, fem dagar i veckan, 48 veckor om året dvs hela året utom en semesterperiod på 4 veckor. Firman kommer att bli elnätkund till Birka Nät AB. Olle och Maria tänker tills vidare köpa elenergin till firman av Birka Energi AB. Ledning: Bortse från övrig elförbrukning i verkstaden. Eftersom exemplet gäller ett företag, bör du ge alla svar exklusive moms.

11 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / / BHn 11 (1) a) Hur stor servissäkring behöver verkstaden och hur mycket energi kommer den att förbruka per år? Lasten är rent resistiv. Tillgängliga säkringsstorlekar framgår av det bifogade tariffbladet från Birka Nät. 1 b) Hur mycket förlorar firman per år om de köper el efter tillsvidarepris i stället för att teckna ett ettårigt fastprisavtal? c) Hur stor blir firmans nätkostnad per år om Olle och Maria väljer att debiteras efter enkeltariff? d) Hur stor blir nätkostnaden per år om de istället väljer att debiteras efter tidstariff och kör ugnen dagtid, måndag till fredag, med semesterstängning i juli? Ledning: Räkna med att veckor faller under perioden november mars och 30 veckor under resten av året. e) Olle föreslår att de skall sänka firmans nätkostnad genom att välja tidstariff men istället ta semester i januari och arbeta nattetid under november, december, februari och mars. De sparade pengarna jämfört med kostnaden vid enkeltariff skall de ta ut som lön och använda till en semesterresa. Tyvärr avgår 30 % av beloppet som arbetsgivaravgift och 40 % av återstoden som skatt, innan de har semesterpengarna i handen. Hur mycket kan de disponera för sin resa? Energipriser Tillsvidarepris Om du är kund hos oss men ännu ej valt någon avtalsform betalar du tillsvidarepris. Tillsvidarepris El/Kraft Energiskatt Fr o m 1 januari 3, 18,1 Fast årsavgift: 68 kr exkl.moms. Nätavgifter och moms tillkommer. Prislista för Fast Elpris Avtalsperiod El/Kraft Energiskatt 1 år 17,3 18,1 år 17,7 18,1 3 år 17,9 18,1 Fast årsavgift: 188 kr exkl.moms. Nätavgifter och moms tillkommer. 1 När jag skriver detta finns Birka Näts priser för 001 ännu inte tillgängliga på Internet. Använd därför de bifogade priserna från 000.

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL202 / Tentamen / 030322 / BHä 1 (5) Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Examinator och kursansvarig: Bengt

Läs mer

ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER

ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER Arcada/KR/2006 ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER 1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 1.1 Figuren visar en rätvinklig triangel med sidorna a, b och c. Uttryck a) b mha α och c e) α mha β b) c mha a och b f) a mha b och c

Läs mer

Tentamen den 9 januari 2002 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Tentamen den 9 januari 2002 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL0 / Tentamen / 00109 / BHn 1 (6) Tentamen den 9 januari 00 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL0 Examinator och kursansvarig: Bengt Hällgren

Läs mer

Roterande elmaskiner

Roterande elmaskiner ISY/Fordonssystem LABORATION 3 Roterande elmaskiner Likströmsmaskinen med tyristorlikriktare och trefas asynkronmaskinen (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign)

Läs mer

Lektion Elkraft: Dagens innehåll

Lektion Elkraft: Dagens innehåll Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft och elsäkerhet p. 1 Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk Elektriska maskiner 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Laborationer Växelström trefas

Laborationer Växelström trefas Laborationer Växelström trefas 2009-09-28 Innehållsförteckning 1. Mätningar av spänningar och strömmar på trefasnätet vid symmetriska och 3 osymmetriska belastningar. - Mätning vid symmetrisk belastning

Läs mer

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Asynkronmotorn Asynkronmotorn Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Fläktar Pumpar Transportband Verktygsmaskiner Asynkronmotorns elanvändning

Läs mer

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KAPITEL 1 ELLÄRA Reviderad: 20050816 Inledning Som ni vet går allt på elektricitet även röntgenapparater. Därför inleds röntgenteknikkursen med en kort presentation av ellärans

Läs mer

Elenergiteknik Laboration 1. Elgenerering och överföring med växelspänning

Elenergiteknik Laboration 1. Elgenerering och överföring med växelspänning Elenergiteknik Laboration 1 1(12) Elenergiteknik Laboration 1 Elgenerering och överföring med växelspänning Olof Samuelsson Elenergiteknik Laboration 1 2(12) Förberedelser Läs Kapitel 4, 5, Avsnitt 6.2

Läs mer

Impedans och impedansmätning

Impedans och impedansmätning Impedans och impedansmätning Impedans Många givare baseras på förändring av impedans Temperatur Komponentegenskaper Töjning Resistivitetsmätning i jordlager.... 1 Impedans Z = R + jx R = Resistans = Re(Z),

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

Lik- och Växelriktning

Lik- och Växelriktning FORDONSSYSTEM/ISY LABORATION 3 Lik- och Växelriktning Tyristorlikriktare, step-up/down och körning med frekvensritkare (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign) Maj

Läs mer

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Tentamen i ET1014 Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7.5 hp 2012-08-22 14.00-18.00, Sal Sxxx Hjälpmedel: Miniräknare, formelblad (bifogad)

Läs mer

Fig. 1 Den övre delen av bilden visar utspänningens fyrkantsvåg efter frekvensomformaren. Den nedre visar strömmens sinusformade karakteristik.

Fig. 1 Den övre delen av bilden visar utspänningens fyrkantsvåg efter frekvensomformaren. Den nedre visar strömmens sinusformade karakteristik. 1 INLEDNING Det här examensarbetet är utformat för att ge läsaren kännedom om begreppet lagerströmmar, samt förklara hur de olika högfrekventa lagerströmmarna uppstår vid frekvensomriktardrift av asynkronmotorer.

Läs mer

Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00

Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00 Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00 Tentamen omfattar fem uppgifter och till samtliga skall fullständiga lösningar lämnas. Maximal poäng per uppgift är 5. Godkänt garanteras på 11 poäng. Som hjälpmedel

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTOTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTE I ELEKTOTEKNIK MED SV Elektroteknik MF117 11 1 18 Kl: 14: 17: För godkänt fordras c:a 5% av totalpoängen. Du får lämna salen tidigast

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord.

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Tänk dig en tvättmaskin som står på gummifötter. Ytterhöljet är en typisk utsatt del. Om fasen pga ett isolationfel kommer i beröring med ytterhöljet får hela tvättmaskinen

Läs mer

ELTEKNIK. Institutionen för Elteknik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

ELTEKNIK. Institutionen för Elteknik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg ELTEKNIK Institutionen för Elteknik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Inledning... 6 2 Elkraftsystemet... 7 2.1 Elnätet... 7 2.1.1 Elnätets historia...

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 3 ver 2.1. Laborationens namn Enfas växelström. Kommentarer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 3 ver 2.1. Laborationens namn Enfas växelström. Kommentarer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 3 ver 2.1 Laborationens namn Enfas växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Uppgift 1: Enfasmätning på glödlampa

Läs mer

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Linköpings universitet matkr@isy.liu.se 2010-09-23 1/36 Dagens föreläsning Använda kunskapen om magnetiska

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 7 Laborationens namn Namn Elinstallation Kommentarer Version 2.4 Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration används läroböckerna

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn s princip En transformator omvandlar växelströmsenergi av en viss spänning till en annan högre eller lägre spänning av samma frekvens Isolerar två eller flera magnetiskt kopplade kretsar från varandra

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR EEKTOTEKK nlämningstid Kl: MASKKOSTKTO KTH TETAMESPPGFTE EEKTOTEKK MED SVA Elektroteknik MF06 0 0 8 kl: 9:00 3.00 Du får lämna salen tidigast timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel, använda

Läs mer

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1 IEA Lab 1:1 - ETG 1 Grundläggande ellära Motivering för laborationen: Labmomenten ger träning i att koppla elektriska kretsar och att mäta med oscilloskop och multimetrar. Den ger också en koppling till

Läs mer

1 Strömmen I skall mätas med en amperemeter. Amperemetern är inställd på området 30 ma. Vad kommer amperemetern att visa?

1 Strömmen I skall mätas med en amperemeter. Amperemetern är inställd på området 30 ma. Vad kommer amperemetern att visa? Högskolan Dalarna Sida 1 av 11 Elektroteknik Per Liljas/Lars-Erik Cederlöf Tentamen i ET1014 Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7.5 hp 2011-08-22 9.00-13.00, Sal Sxxx Hjälpmedel: Miniräknare,

Läs mer

40 V 10 A. 5. a/ Beräkna spänningen över klämmorna AB! µu är en beroende spänningskälla. U får inte ingå i svaret.

40 V 10 A. 5. a/ Beräkna spänningen över klämmorna AB! µu är en beroende spänningskälla. U får inte ingå i svaret. Exempelsamling 1. Likström mm 1. a/ educera nedanstående nät så långt som möjligt! 100 Ω 100 Ω 100 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω b/ educera källorna anslutna till punkterna AB resp. D, men behåll de ursprungliga resistanserna!

Läs mer

Växelström ~ Växelström. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets

Växelström ~ Växelström. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets Växelström http://www.walter-fendt.de/ph11e/generator_e.htm http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/generator/ac.html Växelström e = ê sin(ωt) = ê sin(πft) = ê sin(π t) T e = momentan källspänning

Läs mer

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date AC-kretsar Växelströmsteori Signaler Konstant signal: Likström och likspänning (DC) Transienta strömmar/spänningar Växelström och växelspänning (AC) Växelström/spänning Växelström alternating current (AC)

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 5 ver 1.3 Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 I den här laborationen

Läs mer

Statorn i både synkron- och asynkronmaskinerna är uppbyggda på samma sätt.

Statorn i både synkron- och asynkronmaskinerna är uppbyggda på samma sätt. 3-fasmotorer Statorn Statorn i både synkron- och asynkronmaskinerna är uppbyggda på samma sätt. I enklaste varianten är statorn uppbyggd med lindningar för två magnetpoler (en nord- och en sydpol) för

Läs mer

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem: MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem eller Var kommer elen från när jag tänder lampan? Lennart Söder Professor in

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 23 Augusti 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: V-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 9.30 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 214-3-17 Sal G36 Tid 8-12 Kurskod TSFS4 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter som

Läs mer

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, 100 44 Stockholm Tentamen för fd E3 2007-12-21 kl 8 12 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter med

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Johan Pålsson 2014-02-18 Rev 0.3.3. Problemhäfte E L K R A F T ELEKTRO

UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Johan Pålsson 2014-02-18 Rev 0.3.3. Problemhäfte E L K R A F T ELEKTRO UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Johan Pålsson 2014-02-18 Rev 0.3.3 Problemhäfte E L K R A F T ELEKTRO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. ELLÄRA... 3 1.1. Övningsuppgifter... 3 1.2. Tentamensuppgifter...

Läs mer

Bestämning av verkningsgrad och förluster i en asynkronmaskin enligt IEC 60034-2-1

Bestämning av verkningsgrad och förluster i en asynkronmaskin enligt IEC 60034-2-1 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Bestämning av verkningsgrad och förluster i en asynkronmaskin enligt IEC 60034-2-1 Andersson, Samuel Åkerström, Anders 2010-06-02 Abstract With the introduction of IEC 60034-2-1:2007

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO MEÅ NIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 999-09- Rev.0 Växelström K O M P E N D I M ELEKTRO INNEHÅLL. ALLMÄNT OM LIK- OCH VÄXELSPÄNNINGAR.... SAMBANDET MELLAN STRÖM

Läs mer

ELJO DIMMER. Eljo Dimmerguide

ELJO DIMMER. Eljo Dimmerguide ELJO DIMMER Eljo Dimmerguide Eljo har dimrar för alla typer av laster För glödljus För halogenlampor Här finns dimrar för 300W, 600W och ända upp till 000W. De tre förstnämnda bygger på transistorteknik,

Läs mer

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn 1 EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM PM för laboration ENTR: En- och trefastransformatorn Syfte: Att skapa förståelse för principerna för växelspänningsmagnetisering och verkningssätt och fundamentala egenskaper hos

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen del 2 i kuren Elintallation, begränad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen omfattar 60 poäng. För godkänd tentamen kräv 30 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedoa amt bifogad formelamling Beräkningar

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK Tentamen med lösningsförslag nlämningstid Kl: MASKKONSTRUKTON KTH TENTAMENSUPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik Media. MF035 och 4F4 009 08 4.00 7.00 För godkänt fordras c:a 50% av totalpoängen.

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00 Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Elektro- och informationsteknik Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15 den 14 jan 2012 8:00-13:00 Uppgifterna i tentamen

Läs mer

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. F5 LE1460 Analog elektronik 2005-11-23 kl 08.15 12.00 Alfa En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. ( Impedans är inte samma sak som resistans. Impedans

Läs mer

Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14

Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14 Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14 Tillåtna hjälpmedel: Två st A4-sidor med eget material, på tentamen utdelat datablad, på tentamen utdelade sammanfattningar

Läs mer

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

GPS- och Elmöte 27 maj 2008 GPS- och Elmöte 27 maj 2008 Teoretiska grunder och definitioner Storhet Beteckning Enhet Beteckning Ström I ampere A Spänning U volt V Resistans R motstånd Ω Effekt P kraft W, kw Energi E utfört arbete

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University 2015-10-29 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60. Uppgifterna är inte ordnade

Läs mer

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk SMAKPROV PRAKTISK ELLÄRA Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk Spänningen transformeras ned 400 kv -130 kv 130 kv - 40 kv 40 kv - 10 kv 10 kv - 0.4 kv Stamnät 400kV Spänningen transformeras

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Reglerteknik M3, 5p. Tentamen 2008-08-27

Reglerteknik M3, 5p. Tentamen 2008-08-27 Reglerteknik M3, 5p Tentamen 2008-08-27 Tid: 08:30 12:30 Lokal: M-huset Kurskod: ERE031/ERE032/ERE033 Lärare: Knut Åkesson, tel 0701-749525 Läraren besöker tentamenssalen vid två tillfällen för att svara

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning

STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning av Björn Lindqvist En turbogenerator kan exempelvis vara en ångturbin med tillhörande generator/generatorer. Under en sådan turbogenerator finns en kondensor

Läs mer

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 8 Laborationens namn Namn Skåpbyggnad Kommentarer Version 1.8 Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall du lära

Läs mer

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, 100 44 Stockholm Tentamen för fd E3 2009-06-04 kl 14 18 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Likström och trefas växelström. Läs i kursboken "Elektricitetslära med tillämpningar" om:

Likström och trefas växelström. Läs i kursboken Elektricitetslära med tillämpningar om: . Elektriska kretsar Laboration 3 Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att Du ska studera trefas växelström och bekanta Dig med ett minnesoscilloskop. Du får dessutom lära Dig att

Läs mer

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 8 - Analys och styrning av synkronmaskinen

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 8 - Analys och styrning av synkronmaskinen TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 8 - Analys och styrning av synkronmaskinen Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Linköpings universitet matkr@isy.liu.se 2011-02-14 1/23 Dagens

Läs mer

ARCUS i praktiken. Praktikfall: Mätningar på trefasmotorer på bänk.

ARCUS i praktiken. Praktikfall: Mätningar på trefasmotorer på bänk. Praktikfall: Mätningar på trefasmotorer på bänk. ARCUS löser ett antal problem både vid mätning på motorer i drift och på bänk vid kontroll och reparation. Mätningar på bänk eller golv i reparationsverkstaden

Läs mer

insignal H = V ut V in

insignal H = V ut V in 1 Föreläsning 8 och 9 Hambley avsnitt 5.56.1 Tvåport En tvåport är en krets som har en ingångsport och en gångsport. Den brukar ritas som en låda med ingångsporten till vänster och gångsporten till höger.

Läs mer

Grundläggande Elektriska Principer

Grundläggande Elektriska Principer Grundläggande Elektriska Principer Innehåll GRUNDLÄGGANDE ELEKTRISKA PRIINCIPER DC OCH 1-FAS AC...2 ELE 102201 MP1 Effektmätning...4 ELE 102202 MP2 Ohm s lag...4 ELE 102203 MP3 Motstånd seriella...4 ELE

Läs mer

TSTE93 Analog konstruktion

TSTE93 Analog konstruktion Komponentval Flera aspekter är viktiga Noggranhet TSTE9 Analog konstruktion Fysisk storlek Tillgänglighet Pris Begränsningar pga budget Föreläsning 5 Kapacitanstyper Kent Palmkvist Resistansvärden ES,

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6 Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 6 1 Växelström - komponenter Växelström beskrivs enklast i komplex form Kräver kännedom om komplex analys Grund för signalteori Lösningsmetoder

Läs mer

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. 4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. Inledning I kapitlet om halvledare lärde vi oss att en P-ledare har positiva laddningsbärare, och en N-ledare har negativa laddningsbärare. Om vi sammanfogar

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in.

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in. Tentamen i Medicinsk teknik EEM065 för Bt2. 2008-05-31 kl. 8.30-12.30 Tillåtna hjälpmedel: Valfri formelsamling. Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori Formelsamling i Elektriska kretsar, Valfri kalkylator

Läs mer

1. Produktbeskrivningar

1. Produktbeskrivningar WYJ103-02 Driftinstruktioner liftmaskin 1 1. Produktbeskrivningar Den synkrona hissmaskinen WYJ103-02 utan kugghjul består av en PM synkronmotor, en drivskiva, och dubbla bromsbackar och en motorgivare.

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Boost

Modifieringsförslag till Moody Boost Modifieringsförslag till Moody Boost Moody Boost (MB) är en mycket enkel krets, en transistor och ett fåtal passiva komponenter- Trots det finns det flera justeringar som du kan göra för att få pedalen

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK MASKNKONSTRKTON KTH Tentamen med lösningsförslag och borttaget svarsutrymme. TENTAMENSPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik för MEDA och CL, MF035 05-06-0 9.00-3.00 Du får lämna salen tidigast

Läs mer

Lik- och Växelriktning

Lik- och Växelriktning FORDONSSYSTEM/ISY LABORATION 3 Lik- och Växelriktning Tyristorlikriktare och körning med frekvensritkare (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign) Feb 2015 2 Innehåll

Läs mer

Komplexa tal. j 2 = 1

Komplexa tal. j 2 = 1 Komplexa tal De komplexa talen används när man behandlar växelström inom elektroniken. Imaginära enheten betecknas i elektroniken med j (i, som används i matematiken, är ju upptaget av strömmen). Den definieras

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll.

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll. Tentamen i Mekanik förf, del B Måndagen 12 januari 2004, 8.45-12.45, V-huset Examinator och jour: Martin Cederwall, tel. 7723181, 0733-500886 Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat,

Läs mer

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:3 2010-08-12

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:3 2010-08-12 Tentamen i FysikB IF040 TEN: 00-0-. Ett ekolod kan användas för att bestämma havsdjupet. Man sänder ultraljud med frekvensen 5 khz från en båt. Ultraljudet reflekteras mot havets botten. Tiden det tar

Läs mer

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET I EN KRETS En elektrisk krets 1. Slutenkrets 2. Öppenkrets KOPPLINGSSCHEMA Komponenter i en krets Batteri /strömkälla

Läs mer

Mätningar på solcellspanel

Mätningar på solcellspanel Projektlaboration Mätningar på solcellspanel Mätteknik Av Henrik Bergman Laboranter: Henrik Bergman Mauritz Edlund Uppsala 2015 03 22 Inledning Solceller omvandlar energi i form av ljus till en elektrisk

Läs mer

Enda tillåtna hjälpmedel är papper, penna, linjal och suddgummi. Skrivtid 4 h. OBS: uppgifterna skall inlämnas på separata papper.

Enda tillåtna hjälpmedel är papper, penna, linjal och suddgummi. Skrivtid 4 h. OBS: uppgifterna skall inlämnas på separata papper. KTH Mekanik Fredrik Lundell Mekanik mindre kurs för E1 och Open1 Läsåret 05/06 Tentamen i 5C110 Mekanik mk, kurs E1 och Open 1 006-03-15 Var noga med att skilja på skalärer och vektorer. Rita tydliga figurer

Läs mer

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Inställning motorskydd för gammal motor Postad av Johan Andersson - 16 maj 2014 14:31

Inställning motorskydd för gammal motor Postad av Johan Andersson - 16 maj 2014 14:31 Inställning motorskydd för gammal motor Postad av Johan Andersson - 16 maj 2014 14:31 Med risk för att verka dum. Jag har aldrig varit speciellt bra på detta med motorer (sysslar väl med det för lite).

Läs mer

Kurs-PM för Elteknik (EEK 140), 7,5hp.

Kurs-PM för Elteknik (EEK 140), 7,5hp. Kurs-PM för Elteknik (EEK 140), 7,5hp. Läsåret 2013/2014, lp 2. 1 Allmän kursinformation 1.1 Förkunskaper 1.2 Kursens genomförande 1.3 Kursens syfte 1.4 Kursens lärandemål 1.5 Övrig kursinformation 2 Arbetsplanering

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning

SM Serien Strömförsörjning Resistorn Resistorn, ett motstånd mot elektrisk ström. Resistans är ett engelskt ord för motstånd. Det är inte enbart ett fackuttryck utan är ett allmänt ord för just motstånd. Resist = göra motstånd Resistance

Läs mer

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky Landströmsjord 1 Landströmsjord 2 Landströmsjord 3 q Sverige, 100 ggr sämre markledningsförmåga än Europa. qobalansspänning i Sverige ofta 7 volt ibland 20 volt q Zinksaver skyddar mot c:a 2 volts obalans

Läs mer

Fö 9 - TMEI01 Elkraftteknik Elektrisk kraftöverföring och personfaran

Fö 9 - TMEI01 Elkraftteknik Elektrisk kraftöverföring och personfaran Fö 9 - TMEI01 Elkraftteknik Elektrisk kraftöverföring och personfaran Per Öberg 3 mars 2015 Outline 1 Tekniska utmaningar Matchning Distribution 2 3-Fas kraftöverföring Exempel på varianter Egenskaper

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

Läs mer

Introduktion till Elektriska Drivsystem

Introduktion till Elektriska Drivsystem Introduktion till Elektriska Drivsystem Elektriska drivsystem finns tillgängliga för hela skalan av effekter. täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och moment. kan anpassas till nästan godtyckliga

Läs mer

Formler & Enheter. Storhetsbeteckningar och enheter enligt avsnittet SI - enheter. s v = m/s ω = 2 π n rad/ s t. s = v t m v = ω r = 2 π n r m/ s

Formler & Enheter. Storhetsbeteckningar och enheter enligt avsnittet SI - enheter. s v = m/s ω = 2 π n rad/ s t. s = v t m v = ω r = 2 π n r m/ s Transmissionstekniska beräkningar - Huvudformler Storhetsbeteckningar och enheter enligt avsnittet SI - enheter Linjär rörelse: Rotation: s v = m/s ω = 2 π n rad/ s t s = v t m v = ω r = 2 π n r m/ s v

Läs mer