Unga vuxna med aktivitetsersättning: risk för suicidförsök och suicid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga vuxna med aktivitetsersättning: risk för suicidförsök och suicid"

Transkript

1 Unga vuxna med aktivitetsersättning: risk för suicidförsök och suicid Ulf Jonsson, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Linnea Kjeldgård, Kristina Alexanderson Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, S 2010:04

2 Bakgrund Aktivitetsersättning (förtidspension eller sjukbidrag före 2003) har ökat kraftigt sedan 1990-talet, i synnerhet i psykiska diagnoser Tänkbara förklaringar till detta är att: - diagnossystemen ICD-10 och DSM-IV som började användas i mitten av 1990-talet införde delvis nya definitioner av de psykiska diagnoserna - psykisk ohälsa har blivit vanligare bland barn och unga - högre arbetslöshet och ökad medikalisering

3 Syfte Få kunskap om psykisk ohälsa bland unga vuxna med aktivitetsersättning, mätt som suicidalt beteende Frågeställningar: 1.Vilken risk föreligger för suicidalt beteende bland unga vuxna som har aktivitetsersättning, jämfört med jämnåriga som inte har aktivitetsersättning? 2.Har sambanden mellan aktivitetsersättning och suicidalt beteende bland unga vuxna förändrats över tid?

4 Tre kohorter studerades år år år Kohort 1995 Kohort 2000 Kohort

5 Register data från: 1. Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) vid Statistiska Centralbyrån (SCB) 2. Flergenerationsregistret vid Statistiska Centralbyrån (SCB) 3. MikroData för Analys av Socialförsäkringen (MiDAS) vid Försäkringskassan 4. Patientregistret (PAR) vid Socialstyrelsen 5. Dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen

6 Gruppindelning Ej aktivitetsersättning Aktivitetsersättning i psykisk diagnos Schizofreni/psykos Depression/ångest Psykisk utvecklingsstörning Autismspektrum Hyperaktivitetsstörningar Övriga psykiska diagnoser Aktivitetsersättning i somatiska diagnoser Information om diagnos saknas

7 Utfallsmått Suicidförsök: (inlagd på sjukus för detta) Suicid

8 Bakgrundsvariabler Kön Födelseland Utbildningsnivå vid 19 års ålder Tidigare inläggning för suicidförsök Psykiatrisk slutenvård under de sex föregående åren Förälder tidigare inlagd för suicidförsök Förälders högsta utbildning Mamman registrerad som ensamstående fem år innan kohortens startår

9 Antal och könsfördelning Ej aktivitetsersättning Alla med aktivitetsersättning Aktivitetsersättning i psykisk diagnos Aktivitetsersättning i somatisk diagnos Kohort n (%) Kön (andel män) n (%) (99,08) (51,07) (98,83) (51,08) (97,71) (51,26) (0,92) (54,61) (1,17) (55,12) (2,29) (54,45) (0,32) 942 (53,31) (0,62) (55,77) (1,54) (55,03) (0,23) 645 (50,39) (0,38) (52,81) (0,65) (52,18)

10 Aktivitetsersättning hos unga - diagnoser i de tre kohorterna Somatisk Schizofreni/psykos Depression/ångest 684 Utvecklingsstörning Autismspektrum Hyperaktivitetsstörningar Övriga psykiska diagnoser Diagnos saknas

11 Tidigare psykiatrisk slutenvård och tidigare sjukhusvård för suicidförsök Ej aktivitetsersättning Aktivitetsersättning i psykisk diagnos Aktivitetsersättning i somatisk diagnos Kohort Sluten psykiatrisk vård under de föregående sex åren n (%) Tidigare sjukhusvård för suicidförsök n (%) (1,51) (1,01) (2,09) (1,09) (2,41) (1,26) (31,98) 115 (6,51) (24,94) 189 (6,04) (22,06) 664 (8,23) (6,88) 36 (2,81) (6,45) 39 (2,01) (5,67) 89 (2,6)

12 Relativ risk för suicidförsök under de fem efterföljande åren bland unga med aktivitetsersättning (AE) Suicidförsök Ojusterad modell modell* modell** modell*** Kohort n (%) HR (95 % KI) HR (95 % KI) HR (95 % KI) HR (95 % KI) 1995 Ej AE (0,44) 1,0 1,0 1,0 1,0 Samtliga med AE 114 (2,21) 5,1 (4,2-6,1) 4,9 (4,0-5,9) 3,9 (3,2-4,7) 1,9 (1,6-2,4) 2000 Ej AE (0,77) 1,00 1,00 1,00 1,00 Samtliga med AE 141 (2,38) 3,2 (2,7-3,7) 2,9 (2,5-3,5) 2,4 (2,0-2,8) 1,4 (1,1-1,6) 2005 Ej AE (0,87) 1,00 1,00 1,00 1,00 Samtliga med AE 459 (3,81) 4,5 (4,1-4,9) 4,1 (3,7-4,5) 2,9 (2,6-3,2) 1,8 (1,7-2,0) * Kön, födelseland, föräldrars utbildning, föräldrars suicidförsök ** Dessutom egna tidigare suicidförsök *** Dessutom psykiatrisk slutenvård under de föregående sex åren

13 Relativ risk för suicidförsök under de fem efterföljande åren bland unga med aktivitetsersättning (AE) Kohort Suicidförsök n (%) Ojusterad modell HR (95 % KI) modell* HR (95 % KI) modell** HR (95 % KI) modell*** HR (95 % KI) 1995 Psykisk AE 80 (4,53) 10,5 (8,4-13,1) 9,5 (7,6-11,9) 6,4 (5,1-8,0) 2,4 (1,9-3,0) Somatisk AE 16 (1,25) 2,9 (1,8-4,7) 2,8 (1,7-4,5) 2,4 (1,5-3,9) 1,7 (1,0-2,8) 2000 Psykisk AE 107 (3,42) 4,5 (3,7-5,5) 4,0 (3,3-4,9) 2,9 (2,4-3,5) 1,4 (1,2-1,7) Somatisk AE 29 (1,50) 2,0 (1,4-2,9) 1,9 (1,3-2,7) 1,7 (1,2-2,5) 1,4 (0,9-1,9) 2005 Psykisk AE 389 (4,82) 5,7 (5,1-6,3) 5,1 (4,6-5,6) 3,3 (3,0-3,7) 1,9 (1,7-2,1) Somatisk AE 68 (1,99) 2,3 (1,8-3,0) 2,2 (1,7-2,8) 2,0 (1,6-2,5) 1,7 (1,4-2,2) * Kön, födelseland, föräldrars utbildning, föräldrars suicidförsök ** Dessutom egna tidigare suicidförsök *** Dessutom psykiatrisk slutenvård under de föregående sex åren

14 Relativ risk för suicid under de fem efterföljande åren bland unga med aktivitetsersättning (AE) Suicid Ojusterad modell modell* modell** modell*** n (%) HR (95 % KI) HR (95 % KI) HR (95 % KI) HR (95 % KI) 1995 Ej AE 314 (0,06) 1,0 1,0 1,0 1,0 Alla med AE 10 (0,19) 3,4 (1,8-6,5) 3,2 (1,7-5,9) 2,6 (1,4-4,8) 1,3 (0,7-2,5) 2000 Ej AE 395 (0,08) 1,0 1,0 1,0 1,0 Alla med AE 19 (0,32) 4,1 (2,6-6,5) 3,7 (2,3-5,9) 3.0 (1,9-4,8) 1,6 (1,0-2,5) 2005 Ej AE 404 (0,08) 1,0 1,0 1,0 1,0 Alla med AE 45 (0,37) 4,7 (3,5-6,5) 4,2 (3,1-5,7) 3,0 (2,2-4,2) 1,9 (1,4-2,7) * Kön, födelseland, föräldrars utbildning, föräldrars suicidförsök ** Dessutom egna tidigare suicidförsök *** Dessutom psykiatrisk slutenvård under de föregående sex åren

15 Relativ risk för suicid under de fem efterföljande åren bland unga med aktivitetsersättning (AE) Suicid Ojusterad modell modell* modell** modell*** n (%) HR (95 % KI) HR (95 % KI) HR (95 % KI) HR (95 % KI) 1995 Psykisk AE 7 (0,40) 7,0 (3,3-14,7) 6,2 (2,9-13,1) 4,3 (2,0-9,1) 1,6 (0,7-3,5) Somatisk AE 2 (0,16) 2,8 (0,7-11,2) 2,8 (0,7-11,1) 2,3 (0,6-9,3) 1,9 (0,5-7,5) 2000 Psykisk AE 14 (0,45) 5,7 (3,3-9,6) 4,9 (2,9-8,4) 3,5 (2,0-6,1) 1,5 (0,9-2,6) Somatisk AE 4 (0,21) 2,6 (0,98-7,1) 2,5 (0,9-6,6) 2,4 (0,9-6,4) 1,9 (0,7-5,0) 2005 Psykisk AE 42 (0,52) 6,7 (4,9-9,2) 5,8 (4,2-8,0) 3,9 (2,8-5,4) 2,3 (1,7-3,3) Somatisk AE 2 (0,06) 0,8 (0,2-3,0) 0,7 (0,2-2,8) 0,6 (0,2-2,5) 0,6 (0,1-2,2) * Kön, födelseland, föräldrars utbildning, föräldrars suicidförsök ** Dessutom egna tidigare suicidförsök *** Dessutom psykiatrisk slutenvård under de föregående sex åren

16 Sammanfattning En kraftig ökning av antalet unga vuxna i åldrarna år med aktivitetsersättning. I takt med att antalet unga vuxna med aktivitetsersättning ökat, har även antalet inom denna grupp som gör suicidförsök eller suiciderar ökat. I samtliga tre kohorter hade de unga vuxna med aktivitetsersättning en överrisk för suicidförsök och suicid. De relativa riskerna minskade något efter justering för tidigare sjukhusvård för suicidförsök och psykiatrisk slutenvård. Detta tyder på att överrisken delvis förklaras av att detta är en grupp som i stor utsträckning haft allvarlig psykisk ohälsa även tidigare.

17 Slutsatser Man skulle kunna förmoda att ohälsoinnehållet i aktivitetsersättningen minskat över tid, i samband med att antalet och andelen unga vuxna med aktivitetsersättning ökat. Dock har risken för suicidalt beteende bland personer med aktivitetsersättning istället ökat. Det behövs bättre rutiner och verktyg för att regelbundet följa upp de unga vuxna som beviljats aktivitetsersättning, i syfte att säkerställa att individerna får de insatser de är i behov av. För att möjliggöra förebyggande insatser behövs mer kunskapen om de hälsoproblem som ofta leder till aktivitetsersättning. Det behövs mer kunskap om möjliga konsekvenser för individens hälsa av att ha aktivitetsersättning.

18 Både kvinnor och män Somatisk Schizofreni m.m. Depression/Ångest 684 Utvecklingsstörning Autism m.m Hyperaktivitetsstörningar Övriga psykiska diagnoser 2868 Diagnos saknas Ulf Jonsson 16 maj

19 Kvinnor Somatisk Schizofreni m.m. Depression/Ångest 196 Utvecklingsstörning Autism m.m Hyperaktivitetsstörningar 613 Övriga psykiska diagnoser 1291 Diagnos saknas Ulf Jonsson 16 maj

20 Män Somatisk Schizofreni m.m. Depression/Ångest Utvecklingsstörning Autism m.m Hyperaktivitetsstörningar Övriga psykiska diagnoser Diagnos saknas Ulf Jonsson 16 maj

21 Kohort års kohort Ulf Jonsson 16 maj

22 Kohort års kohort Ulf Jonsson 16 maj

23 Kohort års kohort Ulf Jonsson 16 maj

Unga vuxna med aktivitetsersättning

Unga vuxna med aktivitetsersättning Unga vuxna med aktivitetsersättning risk för suicidförsök och suicid UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Unga

Läs mer

Sjukskrivning i psykiska diagnoser och risk för att få sjuk- eller aktivitetsersättning eller för förtida död

Sjukskrivning i psykiska diagnoser och risk för att få sjuk- eller aktivitetsersättning eller för förtida död 7 Delrapport 7 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Sjukskrivning i psykiska diagnoser och risk för att få sjuk- eller aktivitetsersättning eller för förtida död Ellenor Mittendorfer Rutz Linnea

Läs mer

Sjukskrivning och risk för framtida sjuk- och. aktivitetsersättning bland kvinnor och män

Sjukskrivning och risk för framtida sjuk- och. aktivitetsersättning bland kvinnor och män Delrapport i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Sjukskrivning och risk för framtida sjuk- och aktiv itetsersättning bland kv innor och män Ellenor Mittendorfer Rutz Kristina Alexanderson Linnea

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Psykiatriska diagnoser Korta analyser 2017:1 Försäkringskassan Avdelningen för analys och prognos Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan

Läs mer

Forskning om sjukfrånvaro

Forskning om sjukfrånvaro Forskning om sjukfrånvaro Kristina Alexanderson Kristina.alexanderson@ki.se Professor i socialförsäkring Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska Institutet

Läs mer

Forskning om sjukfrånvaro

Forskning om sjukfrånvaro Forskning om sjukfrånvaro Kristina Alexanderson Professor i socialförsäkring Sektionen för försäkringsmedicin Karolinska Institutet kristina.alexanderson@ki.se www.ki.se/cns/forsakringsmedicin Sjukfrånvaro

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän Sammanfattning 017 av rapport om Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän Kristin Farrants Arvid Sondén Kerstin Nilsson Kristina Alexanderson Avdelningen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

Analys av sjukfrånvarons variation

Analys av sjukfrånvarons variation Analys av sjukfrånvarons variation - Väsentliga förklaringar till upp- och nedgång över tid Peje Bengtsson Patric Tirmén Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan Peje Bengtsson & Patric Tirmén

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

ANALYSERAR Nya sjuk- och aktivitetsersättningar/förtidspensioner med fokus på yngre med psykiska diagnoser under åren 1995 2005

ANALYSERAR Nya sjuk- och aktivitetsersättningar/förtidspensioner med fokus på yngre med psykiska diagnoser under åren 1995 2005 ANALYSERAR 27:11 Nya sjuk- och aktivitetsersättningar/förtidspensioner med fokus på yngre med psykiska diagnoser under åren 1995 25 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering

Läs mer

I vilken utsträckning leder cykelolyckor till sjukskrivning och sjuk- eller aktivitetsersättning? Diarienummer TRV 2014/77216

I vilken utsträckning leder cykelolyckor till sjukskrivning och sjuk- eller aktivitetsersättning? Diarienummer TRV 2014/77216 Slutrapport till Skyltfonden för forskningsprojektet: I vilken utsträckning leder cykelolyckor till sjukskrivning och sjuk- eller aktivitetsersättning? Diarienummer TRV 2014/77216 Kristina Alexanderson

Läs mer

Sjukfrånvaro efter 65 års ålder

Sjukfrånvaro efter 65 års ålder Sjukfrånvaro efter 65 års ålder UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Sjukfrånvaro efter 65 års ålder Parlamentariska

Läs mer

Faktisk sjukskrivningslängd för vissa diagnoser i det diagnosspecifika försäkringsmedicinska beslutsstödet

Faktisk sjukskrivningslängd för vissa diagnoser i det diagnosspecifika försäkringsmedicinska beslutsstödet Faktisk sjukskrivningslängd för vissa diagnoser i det diagnosspecifika försäkringsmedicinska beslutsstödet Rapport från en inledande studie år 2016 Kristina Alexanderson Elin Hinas Kerstin Nilsson Sektionen

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV REDOVISAR 2003:2 Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV Enheten för statistik 2003-07-01 Upplysningar: Christian Elvhage 08-786 95 40 christian.elvhage@rfv.sfa.se Ola Rylander 08-786 95

Läs mer

Suicidriskprevention genom forskning

Suicidriskprevention genom forskning Suicidriskprevention genom forskning Tabita Sellin Jönsson Med Dr., Forskare UFC Utvecklingsenheten, Psykiatri Region Örebro län tabita.sellin-jonsson@regionorebrolan.se Utgångspunkt: Forskningsresultat

Läs mer

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar NCO 2007:13 Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Räddningsverkets kontaktperson: Jan Schyllander, Nationellt centrum för lärande

Läs mer

Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar

Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar 8 Delrapport 8 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar Pia Svedberg Jurgita

Läs mer

Mår barnen bättre eller sämre? - om att tolka registerdata. Måns Rosén SBU Tidigare Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen

Mår barnen bättre eller sämre? - om att tolka registerdata. Måns Rosén SBU Tidigare Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen 1 Mår barnen bättre eller sämre - om att tolka registerdata Måns Rosén SBU Tidigare Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen 2 Slutsats: Lägesrapport Folkhälsa 2006 Ca 80 % börjar röka före 18 års ålder

Läs mer

Vem riskerar bli sjukpensionär?

Vem riskerar bli sjukpensionär? Vem riskerar bli sjukpensionär? En prospektiv kohortstudie av personer i Sverige med ett nytt sjukskrivningsfall i psykisk ohälsa Alexander Enström ST-läkare, allmänmedicin Bakgrund Psykisk ohälsa är den

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de?

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Anders Hjern barnläkare, professor Att studera barns hälsa med hjälp av register De nordiska ländernas personnummer ger en unik möjligt att följa

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Frukostseminarium AFA Försäkring Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 2, 215 Sofia Bill Analytiker, Försäkringskassan Sid 1 December 215 Sjukfrånvarons utveckling, del 2 Källa: Försäkringskassans databas

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Social problematik och sjukskrivning

Social problematik och sjukskrivning SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2018:9 Social problematik och sjukskrivning En analys av sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tidsperioden 1995 2015 Detta är en sammanfattning av

Läs mer

Mortalitet hos personer med AST

Mortalitet hos personer med AST Mortalitet hos personer med AST Tatja Hirvikoski Docent, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef, Habilitering & Hjälpmedel, Stockholm Föreläsningens innehåll

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram 2 Innehåll Indikatorer 5 Depression och ångestsyndrom vårdens processer och resultat

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag

Svar på regeringsuppdrag 1 (53) Svar på regeringsuppdrag Rapport - Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning Socialdepartementet Datum: 2017-05-31 Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning 1 013687-2017

Läs mer

Utökad sammanfattning till Socialförsäkringsrapport 2015:11. Bred samverkan krävs för att minska sjukfrånvaron

Utökad sammanfattning till Socialförsäkringsrapport 2015:11. Bred samverkan krävs för att minska sjukfrånvaron Utökad sammanfattning till Socialförsäkringsrapport 15:11 Bred samverkan krävs för att minska sjukfrånvaron Utökad sammanfattning till Socialförsäkringsrapport 15:11 Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet

Läs mer

Dokumentation av statistiken

Dokumentation av statistiken Dokumentation av statistiken En beskrivning av genomförande och metoder Statistik om Operativa företagsledare 2019-06-27 Ordernummer: 248778/894480-3 Inledning Enheten för löner och sysselsättning vid

Läs mer

STATISTIKBILAGA. Diarienummer: 2016/00403

STATISTIKBILAGA. Diarienummer: 2016/00403 STATISTIKBILAGA Diarienummer: 2016/00403 Innehåll Förtydligande kring statistikbilagan och dess uppbyggnad... 3 Befolkningsstatistik från MIAS kommuner... 4 Statistik från SUS... 4 Könsuppdelad statistik

Läs mer

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen?

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne Gisela Priebe, Lunds universitet Maria Afzelius, Region

Läs mer

Webbinarium om etablering och psykisk ohälsa. 22 mars 2018 kl

Webbinarium om etablering och psykisk ohälsa. 22 mars 2018 kl Webbinarium om etablering och psykisk ohälsa 22 mars 2018 kl 10.00-12.00 Vi vet att psykisk ohälsa kan försvåra etableringen - men hur kan vi tillsammans förbättra möjligheterna till en god etablering

Läs mer

2007:7. Förlängd skolgång en ny väg in i aktivitetsersättning ISSN

2007:7. Förlängd skolgång en ny väg in i aktivitetsersättning ISSN 2007:7 Förlängd skolgång en ny väg in i aktivitetsersättning ISSN 1653-3259 Bakgrund Utvecklingen av antalet unga som inte längre deltar på arbetsmarknaden utan erhåller ersättning från Försäkringskassan

Läs mer

Dokumentation av statistiken

Dokumentation av statistiken Dokumentation av statistiken En beskrivning av genomförande och metoder Statistik om Operativa företagsledare 2018-06-26 Ordernummer: 241396/891488-9 Inledning Enheten för löner sysselsättning vid Statistiska

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

En jämförelse mellan olika vårdcentraler i Region Skåne avseende patienter med F-diagnoser

En jämförelse mellan olika vårdcentraler i Region Skåne avseende patienter med F-diagnoser 1 (av 10) Hässleholms sjukhusorganisation Inger Andersson, 0451-86176 Lennart Kanelind, 0451-86634 En jämförelse mellan olika vårdcentraler i Region Skåne avseende patienter med F-diagnoser Konklusion

Läs mer

Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen

Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen 2007:4 Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen nybeviljade förtidspensioner, sjukersättningar och aktivitetsersättningar 1987 2005 ISSN 1653-3259 Sammanfattning I en tidigare rapport, Diagnosmönster

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 2003 och 2004

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 2003 och 2004 25:6 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 23 och 24 Diagnosfördelning ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 23 och

Läs mer

Sjukfrånvaro efter 65 års ålder

Sjukfrånvaro efter 65 års ålder Sjukfrånvaro efter 65 års ålder UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Sjukfrånvaro efter 65 års ålder Parlamentariska

Läs mer

Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar Tilläggsöverenskommelse Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Version 1 2018-09-24 Innehållet i

Läs mer

Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän Kristin Farrants Arvid Sondén Kerstin Nilsson Kristina Alexanderson

Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän Kristin Farrants Arvid Sondén Kerstin Nilsson Kristina Alexanderson Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän Kristin Farrants Arvid Sondén Kerstin Nilsson Kristina Alexanderson Avdelningen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Rapport, den

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen

Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen En analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå Detta är en sammanfattning av en rapport från Inspektionen

Läs mer

Dokumentation av statistiken

Dokumentation av statistiken Dokumentation av statistiken En beskrivning av genomförande och metoder Statistik om Operativa företagsledare 2016-09-26 Ordernummer: 236799/874485-6 Inledning Enheten för företags- och registerbaserad

Läs mer

Uppdragets bakgrund och upplägg

Uppdragets bakgrund och upplägg Statistikunderlag inom ramen för projektet Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser på uppdrag av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Gunilla Bergström

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Gruppen lågutbildade i Sverige

Gruppen lågutbildade i Sverige Gruppen lågutbildade i Sverige Förändringar i livsvillkor 1990 2012 Sara Kjellsson Institutet för Social Forskning (SOFI) Stockholms Universitet Svenska befolkningen, åldrarna 20-69 år: 3 500 000 3 000

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag: Urvalskriterium för tillsyn

Återrapportering av regeringsuppdrag: Urvalskriterium för tillsyn 2018-02-20 2018/008730 1 (18) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00160/ARM Enheten för statistik och analys Hannes Kantelius, 010-730 9802 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering

Läs mer

Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning

Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning 2015-11-17 Andreas Blomquist Jonas Färnstrand SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Uppdragets bakgrund och upplägg

Uppdragets bakgrund och upplägg Statistikunderlag inom ramen för projektet Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser på uppdrag av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Gunilla Bergström

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Sjukskrivning i den kliniska vardagen

Sjukskrivning i den kliniska vardagen Sjukskrivning i den kliniska vardagen Kurs i försäkringsmedicin för ST 14 februari 2018 Julia Region Eisenberg, Östergötland distriktsläkare, Kungsgatans VC, Linköping Sjukskrivning < Rehabilitering 2

Läs mer

Retrospektiv journalgranskning av patienter som suiciderat

Retrospektiv journalgranskning av patienter som suiciderat Retrospektiv journalgranskning av patienter som suiciderat Självmord i Kalmar Län 1997-2012 Guo-Xin Jiang MD, PhD Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Institutionen

Läs mer

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18 Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper

Läs mer

Påverkar folkhälsan utnyttjandet av sjukersättningen?

Påverkar folkhälsan utnyttjandet av sjukersättningen? Påverkar folkhälsan utnyttjandet av sjukersättningen? Lisa Jönsson, Mårten Palme och Ingemar Svensson Lisa Jönsson är doktorand i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer

Jämställd sjukfrånvaro - bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?

Jämställd sjukfrånvaro - bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? Välkomna till seminariet: Jämställd sjukfrånvaro - bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? Pathric Hägglund, revisionsdirektör Riksrevisionen Följ och twittra på #afaseminarier Jämställd

Läs mer

Barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro: en studie av tvillingsystrar

Barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro: en studie av tvillingsystrar Barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro: en studie av tvillingsystrar Kristina Alexanderson Emma Björkenstam Linnea Kjeldgård Jurgita Narusyte Annina Ropponen Pia Svedberg Sektionen för försäkringsmedicin

Läs mer

Självmordsförsök i Sverige

Självmordsförsök i Sverige Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) Självmordsförsök i Sverige Data: 1987-2016 GUO-XIN JIANG GERGÖ HADLACZKY DANUTA WASSERMAN 1 Självmordsförsök i Sverige Innehåll Statistik över

Läs mer

Delrapport 1 och 2 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro. - betydelsen av korta sjukskrivningsfall för sjuk- och aktivitetsersättning

Delrapport 1 och 2 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro. - betydelsen av korta sjukskrivningsfall för sjuk- och aktivitetsersättning 1-2 Delrapport 1 och 2 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Kohortstudier av - utveckling av försörjningssituation - betydelsen av korta sjukskrivningsfall för sjuk- och aktivitetsersättning Två

Läs mer

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se Levnadsvillkoren försf rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se ... även efter dödend den Lise-Lotte Nilsson och Bengt Lögdberg konstaterar att

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

BEHANDLING AV PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND

BEHANDLING AV PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND BEHANDLING AV PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND Seminarium i Riksdagen den 22 februari 2017 Stephan Hau Professor i klinisk psykologi, Stockholms universitet leg psykolog, leg psykoterapeut PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND

Läs mer

Uppdragets bakgrund och upplägg

Uppdragets bakgrund och upplägg Statistikunderlag inom ramen för projektet Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser på uppdrag av Samordningsförbundet Gunilla Bergström Casinowsky & Åsa Nilsson 17--1 (rev.

Läs mer

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen Nka Barn som anhöriga 2014:3 Rapport 3 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Maria Ungdom - Stockholm Maria Ungdom - Stockholm

Maria Ungdom - Stockholm Maria Ungdom - Stockholm Disposition Forskningscentrum för ungdomars psykosociala hälsa Anders Tengström Med.Dr, Leg psykolog Ungdomar med missbruksproblem hur ser de ut och hur går det för dem? Hur går det? Samsjuklighet Psykiatriska/

Läs mer

Suicidprevention fakta om suicid i Örebro län

Suicidprevention fakta om suicid i Örebro län Suicidprevention fakta om suicid i Örebro län Ungdomar och unga vuxna Tabita Sellin Jönsson Med Dr., Forskare UFC, Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro Universitet Uppföljningsstrateg, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Neuropsykiatri bland barn och unga vuxna i Stockholms la n. December Henrik Dal Kyriaki Kosidou Christina Dalman

Neuropsykiatri bland barn och unga vuxna i Stockholms la n. December Henrik Dal Kyriaki Kosidou Christina Dalman Neuropsykiatri bland barn och unga vuxna i Stockholms la n December 2013 Henrik Dal Kyriaki Kosidou Christina Dalman Syfte, bakgrund Handikapp & habilitering har av Centrum för epidemiologi (CES) beställt

Läs mer

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En god levnadsstandard 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En god levnadsstandard... 3 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer...

Läs mer

Teamet för krigs- och tortyrskadade BUP Skåne Björn Ramel

Teamet för krigs- och tortyrskadade BUP Skåne Björn Ramel Teamet för krigs- och tortyrskadade BUP Skåne Björn Ramel 181206 Ensamkommande flyktingbarn Heterogen grupp, begreppet problematiskt Högre sysselsättning än barn som kommer med familj Fler trauma än flyktingbarn

Läs mer

Statistik över självmord och självmordsförsök i Sverige och Stockholms län

Statistik över självmord och självmordsförsök i Sverige och Stockholms län NASP Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa Statistik över självmord 1980-2004 och självmordsförsök 1987-2004 i Sverige och Stockholms län

Läs mer

DRIVKRAFTER OCH MÖJLIGHETER TILL ETT FÖRLÄNGT ARBETSLIV. Per Johansson Lisa Laun Mårten Palme Helena Olofsdotter Stensöta

DRIVKRAFTER OCH MÖJLIGHETER TILL ETT FÖRLÄNGT ARBETSLIV. Per Johansson Lisa Laun Mårten Palme Helena Olofsdotter Stensöta DRIVKRAFTER OCH MÖJLIGHETER TILL ETT FÖRLÄNGT ARBETSLIV Per Johansson Lisa Laun Mårten Palme Helena Olofsdotter Stensöta Äldre arbetar allt längre Vad är bakgrunden till den observerade utvecklingen? Vilka

Läs mer

Spelberoende och samsjuklighet ExpoMedica 3 april Anders Håkansson, överläkare, professor Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet.

Spelberoende och samsjuklighet ExpoMedica 3 april Anders Håkansson, överläkare, professor Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Spelberoende och samsjuklighet ExpoMedica 3 april 2019 Anders Håkansson, överläkare, professor Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Diagnoskriterier hasardspelsyndrom (DSM-5) 1. Spelar för tilltagande

Läs mer

Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015

Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015 Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015 Åtta nya indikatorer baserade på registerdata Resultat för 8 nya registerbaserade indikatorer Presentationen avser indikatorer om läkemedelsuttag,

Läs mer

Hälsodataregister. räddar liv och ger bättre vård

Hälsodataregister. räddar liv och ger bättre vård juni 2019 Hälsodataregister räddar liv och ger bättre vård Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt, tack vare ny medicinsk kunskap, nya behandlingsmetoder, tekniska innovationer och modernare arbetssätt.

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Vuxenpsykiatri Läkarprogrammet Introduktion HT 2013

Vuxenpsykiatri Läkarprogrammet Introduktion HT 2013 Vuxenpsykiatri Läkarprogrammet Introduktion HT 2013 Psykiatri Hela människan ur ett medicinskt kliniskt perspektiv Kunskap MEDICIN PSYKOLOGI SAMHÄLLE Stress-sårbarhetsmodellen vid depressionsutveckling

Läs mer

Chefers attityder, kunskaper och beteende En jämförelse

Chefers attityder, kunskaper och beteende En jämförelse Chefers attityder, kunskaper och beteende En jämförelse 2011-2012 CEPI December 2012 SAMMANFATTNING De följande tabellerna visar en jämförelse mellan 2011 och 2012 vad gäller chefers med personalansvar

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Sv Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015 "Sjukskrivningsmiljarden Yvonne Nilsson Hirsch Sjukfrånvarons utveckling 1994-2014 i Riket och

Läs mer

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen Nka Barn som anhöriga 2014:3 Rapport 3 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Fetma ur ett företagshälsovårdsperspektiv

Fetma ur ett företagshälsovårdsperspektiv Fetma ur ett företagshälsovårdsperspektiv Ett temanummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2013;39(3):221-294. Fetma ökar i hela världen och i USA anses var tredje person vara sjukligt

Läs mer

Arbetsmarknad i förändring

Arbetsmarknad i förändring Arbetsmarknad i förändring En analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander och Sebastian Hedberg

Läs mer

Huvudrapport. Studier om kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Redaktionsgrupp Kristina Alexanderson Staffan Marklund Ellenor Mittendorfer Rutz Pia Svedberg

Huvudrapport. Studier om kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Redaktionsgrupp Kristina Alexanderson Staffan Marklund Ellenor Mittendorfer Rutz Pia Svedberg Huvudrapport Studier om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Redaktionsgrupp Kristina Alexanderson Staffan Marklund Ellenor Mittendorfer Rutz Pia Svedberg Reviderad maj 2011 Sektionen för försäkringsmedicin

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Riktlinje Suicidprevention inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje Suicidprevention inom psykiatriförvaltningen Riktlinje Suicidprevention inom psykiatriförvaltningen Ansvarig för dokumentet Chefläkare Charlotta Brunner, psykiatriförvaltningen Beslutsdatum 2013-05-31. Rev. 2014-04-24 Beslutat av Psykiatriförvaltningens

Läs mer

Uppdragets bakgrund och upplägg

Uppdragets bakgrund och upplägg Statistikunderlag inom ramen för projektet Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser på uppdrag av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Samordningsförbundet

Läs mer

Dubbeldagar vissa pappors väg in i föräldrapenningen?

Dubbeldagar vissa pappors väg in i föräldrapenningen? SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2018:13 Dubbeldagar vissa pappors väg in i föräldrapenningen? En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar

Läs mer