Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING"

Transkript

1 Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

2 PlanB:s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning är till för dig som arbetar som chef eller konsult med förändringsprocesser i organisationer. Oavsett om du finns i näringsliv eller offentlig verksamhet, är anställd eller driver egen verksamhet, så kommer du genom utbildningen att utveckla din systemförståelse, få nya idéer och få träning för att med nya verktyg skapa ett bestående resultat i organisationer.

3 UTBILDNINGEN GER DIG: En solid teoretisk grund att stå på och fler möjligheter att kunna hantera den komplexa verklighet som omger dig som processkonsult och ledare en fördjupad förståelse kring strategiska förändringsprocesser i en organisation ur ett systemteoretiskt perspektiv kunskap och verktyg för förändring av organisationer och individer. inblick i hur teori och praktik hänger ihop med dina egna tankar och handlingar i vardagsarbetet möjlighet att praktisera de nyaste idéerna och metoderna i det processkonsultativa arbetssättet erfarenhetsutbyte i ett spännande nätverk med inriktning på utvecklingsfrågor självinsikt och personlig utveckling i rollen som processkonsult UTBILDNINGENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL Utbildningen bygger på ett omfattande arbete av professor Edgar Schein från Sloan School of Management. Han har utformat en klar definition för processkonsultation vilken beskrivs som: utveckla en relation med klienten, som hjälper klienten att uppfatta, förstå och hantera de processer som förekommer i klientens interna och externa miljöer så att förbättringar och utveckling kan ske utifrån klientens utgångspunkt och behov Tillsammans med Scheins definition på processkonsultation utforskar vi systemteorier för att förstå hur vi effektivt ska mobilisera systemet och konsultera i förändringsprocessen. Systemteori handlar om att komplettera vårt linjära fokus (orsak-verkan) till ett perspektiv som ser helheter, förstår orsakssammanhang och undersöker mönster; att helheten är större än summan av delarna. Utbildningen genomförs vid fem tillfällen à två dagar i internatform kombinerat med träffar i reflekterande lärgrupper. Efter avslutad utbildning träffas deltagarna över en dag för att fördjupa sitt lärande genom metodisk reflektion.

4 1. PROCESSKONSULTENS UTGÅNGSPUNKT OCH ROLL Grundläggande element i rollen som processkonsult Processkonsultens sju olika positioner Systemteori och begreppsbildning Min utgångspunkt som processkonsult och framåt 2. PROCESSKONSULTEN I EN KOMPLEX VÄRLD Komplexitetsteori och självorganisering Från vision till verklighet strategiska förändringsprocesser Verktyg och förhållningssätt vid starten av ett uppdrag Min komplexa verklighet 3. PROCESSKONSULTEN SOM FÖRÄNDRINGSLEDARE Förändringsmetodik i praktiken Värdesättande utforskning som katalysator vid förändring Interventionstekniker och hantering av reaktioner Jag som förändringsledare 4. PROCESSKONSULTEN SOM PROCESSDESIGNER Design av förändringsprocesser Mobilisering av tvärdiscipliner Kommunikation som förändringsverktyg Processkonsulten som coach 5. PROCESSKONSULTEN I DET KREATIVA SPÄNNINGSFÄLTET Moraliska dilemman och etiska utmaningar i konsultarbetet Hantera gap och press i utvecklingstider Skapa mening och rörelse i teamet Jag i det kreativa spänningsfältet EN DAGS UPPFÖLJNING Rollen som processkonsult i ett nytt perspektiv Utvärdering, reflektion och lärande Integrering i vardagen Mellan internaten genomförs träffar i reflekterande lärgrupper vid fyra tillfällen. PlanB:s utbildningar och program är baserade på mångårig erfarenhet av konsultativa insatser i spänningsfältet mellan strategi och verklighet. Samtliga program bygger på gedigen teoribildning och beprövad erfarenhet. Våra programledare och undervisare har en bakgrund inom organisationskonsultation med tyngdpunkt på förändringsprojekt och processledning. För att ytterligare fördjupa programmen samarbetar PlanB med aktörer från forsknings- och universitetsvärlden.

5 PROGRAMLEDARE INGELA SJÖLUND Ingela Sjölund är seniorkonsult och ansvarig för PlanB:s engagemang i offentlig sektors utveckling. Hon ägnar sig helhjärtat åt konsultuppdrag med fokus på strategiskt ledarskap och organisationsutveckling. Ingelas specialområde, och ett genomgående tema i hennes kunduppdrag, är att skapa strategier och processer som utvecklar företagskulturen och sätter traditionella organisationer i rörelse. JOHANNE ERIKSEN Johanne är processkonsult och undervisare på PlanB. Johanne är specialist på gruppdynamik och på processkonsultens psykologiska utmaningar i förändringsprocessen. Hon bidrar till utvecklingsarbete med stor lyhördhet, fokus på potential och blick för både den enskilde och gruppen. Johanne är utbildad samtalsterapeut från danska Bodynamic Institute och en ofta anlitad coach för individer och grupper. RICHARD USKI Richard Uski är processkonsult och erfaren utvecklingsledare som handleder och coachar grupper och individer i både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad föreläsare och utbildare inom ledarskap och grupputveckling och en mycket entusiastisk inspiratör och kunskapsförmedlare som involverar hela gruppen. Utöver studier i psykologi, systemorienterad metodik och en internationell examen från The Kaospilot University i Danmark och USA, har Richard även ett förflutet som VD för ett lokalt affärsutvecklingsbolag med fokus på affärsstöd och riskkapital. UNDERVISARE HENRIK CHALLIS Henrik Challis är VD och verksam seniorkonsult i PlanB. Henrik verkar internationellt i spänningsfältet mellan strategi, verklighet, process och resultat. Han bemästrar komplexa sammanhang inom projektledning och processledning vilket gör honom till en kraftfull förändringsagent. Han är en mycket engagerande föredragshållare och förmedlare, vilket smittar av sig på de grupper han arbetar med. Henrik har tidigare verkat som VD i ett danskt managementkonsultföretag och blev nominerad till Dansk Industris Konsultentpris MICK CORDERO Mick Cordero är processkonsult och undervisare på PlanB. Mick är utbildad på Aarhus Business College och har även en examen från The Kaospilot University. Mick är specialist på ledarutveckling och organisationsutveckling och han brinner för att initiera förändringsprojekt och att ta fram dolda talanger hos sina kunder.

6 OLE DISSING Ole Dissing är arbetslivspsykolog och har i 20 års tid arbetat med ledarskaps- och organisationsfrågor. En stor del av tiden har han varit chef och VD på bland annat Novo nordisk, COWI och Nordea. Han hade då ansvar för ledarskaps- och organisationsutveckling samt strategiska förändringsprocesser. Ole är idag ledarskapskonsult i en egen firma med uppdrag i såväl privata som offentliga verksamheter. Han undervisar på fortbildningar för chefer och är ledarskapscoach för styrelser, ledningsgrupper och chefer. Ole har skrivit två böcker Ledelse i en ny logik och Ledelsens indvendighet og etik, samt författat en rad artiklar i ämnet ledarskap och organisation. MARGARETA BARCHAN Margareta Barchan är affärsstrateg med speciellt fokus på de mänskliga faktorerna vid organisationsförändringar. I över 30 år har hon hjälpt chefer att uppnå sina strategiska mål genom att eliminera barriärer och skapa acceptans för det nya och innovativa. Margareta kan konsten att skapa dialoger. Med en bred arsenal av processer och verktyg skapar hon engagemang hos de som ska implementera och upprätthålla förändringar. Margareta utnämndes till årets chef 2002 av Veckans Affärer. TOVE DANNESTAM Tove Dannestam arbetar med strategisk samhällsplanering på Malmö stad. Hon är särskilt engagerad i frågor kring stadens långsiktiga utveckling samt regionalt, nationellt och internationellt omvärldsarbete. Tove har tidigare varit verksam som forskare och universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet med inriktning på stadsutveckling samt lokal politik och organisation disputerade hon med en doktorsavhandling om kommunala strategier för att omvandla Malmöfrån industri- till kunskapsstad. I avhandlingen Stadspolitik i Malmö undersökte hon hur en stad kan förflyttas och visioner omsättas till verklighet, något hon nu fortsätter att arbeta med i praktiken. LÄS MER OM UTBILDNINGEN PÅ Stora Varvsg. 6A Malmö Tel

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Att bli coachad ger en kick!

Att bli coachad ger en kick! Institutionen för Service Management Magisteruppsats 10 poäng Våren 2005 Att bli coachad ger en kick! en studie av fenomenet och trenden coaching Författare: Jenny Nilsson Julian Sykes Handledare: Carl

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE Sätt ett mål som inspire rar dig. Välj vem du lyssnar på. Välj vad du tänker. Det går inte att misslyckas om du inte ger upp. Det ska vara obekvämt agera nu. Känn

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION En publikation från Mötesplats Social Innovation Utgivare: Mötesplats Social Innovation Redaktörer: Lotta Solding och Louisa Szücs Johansson Texter: Lotta Solding och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren Boksammanfattning Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill Händer det att saker och ting inte blir som du tänkt dig? Att personer i din omgivning inte alls reagerar som

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer