Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling."

Transkript

1 Kajsa Palo Nicoloviusgatan 8A Malmö Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo AB År 2014 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret: Processtöd till projektledaren för utvecklingen av Stadionområdet. Höörs kommun, Planerings- och utvecklingsenheten: Moderator och processledare vid heldagsworkshop för politiker och tjänstemän. Ämnet för dagen var utvecklingen av Västra stationsområdet i Höör. Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret: Processledare vid två workshops angående utveckling av Stadionområdet. Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret: Coach och handledare för projektledare. Statlig myndighet, Handledning och kompetensutveckling för avdelningschef. År 2013 Region Skåne, halvdagsseminarium vid chefsutvecklingsprogram. Berättelser och samtal kring temat att leda sig själv. Om vikten av att hitta och utveckla sin personlighet, sina erfarenheter och kompetenser i rollen som chef. Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Processledning vid verksamhetsutveckling, stöd till räddningschefen, stöd i intern kommunikation, förslag till organisationsförändring, och styrdokument. Förberedelse och genomförande av intern rekryteringsprocess. Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret: Coach och handledare för en projektledare. År 2012 Länsstyrelsen i Skåne, Processledning vid verksamhetsplanering. Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Processledning vid verksamhetsutveckling. Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret: Coach och handledare för en projektledare. Studio Frid, Mindfulnesskurser för privatpersoner År 2009 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Projektledare, seminarium om stadsbyggande och livskvalitet - hälsoaspekter ur ett helhetsperspektiv. År 2008 Boverket, Projektledare, samordning av plan- och bygglagsverksamheten. Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret: Redaktörsstöd för Stockholms nya översiktsplan.

2 År 2007 Boverket, Förstudie, samordning av plan- och bygglagsverksamheten Anställningar Länsstyrelsen i Skåne län, samhällsbyggnadsavdelningen - Samhällsbyggnadsdirektör Avdelningschef för Samhällsbyggnadsavdelningen. Chef för fyra enhetschefer inom områdena samhällsplanering, social hållbarhet, kulturmiljö samt samhällsskydd och beredskap. Avdelningen har ca: 80 medarbetare. Medlem i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Boverket, Husbyggnads- och samhällsbyggnadsdivisionerna tf, Avdelningschef Chef för Boverkets sex sakenhetschefer med verksamhets-, personal-, och resursansvar, sammanlagt ca: 120 medarbetare. Ansvarig för divisionernas verksamhetsplanering och uppföljning Medlem i Boverkets ledningsgrupp Stockholms stad, Trafikkontoret - Utvecklingsstrateg Övergripande omvärldsbevakning och analys i långsiktiga infrastrukturfrågor följa beslut i riksdag och regering m fl Utarbeta analysunderlag i frågor kring infrastruktur och tillväxt Analys över kontorets riktigt långsiktiga behov kopplat till infrastrukturfrågorna Övergripande miljöstrategiska analyser Stockholms stad, Stadsledningskontoret - Avdelningschef På uppdrag av Stadsdirektören - uppbyggnad av ny avdelning inom Stadsledningskontoret Chef för Infrastrukturavdelningen, 17 medarbetare Avdelningen ansvarade för samordning av frågor kring infrastruktur, byggande och fastigheter, miljö, idrott, renhållning samt brand- och räddningstjänsten Avdelningen beredde stadsövergripande ärenden inom sakområdet till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret - Avdelningschef

3 Chef för Strategiska avdelningen, 24 medarbetare Avdelningens huvudansvar är stadens översiktliga planering Avdelningen hade också en plansektion som arbetade med detaljplanering Stockholm stad, Stadsbyggnadskontoret - Översiktsplanerare Arbetat med stadens översiktliga planering Samverkat med grannkommuner Arbetat med sektorsutredningar Lett och drivit större stadsbyggnadsprojekt på områdesnivå. Initierat och lett projekt inom Interreg IIIB Metropolitan Areas + Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret - Regionplanerare Deltagit i arbetet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län Särskilt ansvar för samordning av kontorets arbete med frågor om hållbar utveckling Projektledare för konsultupphandlade rapporter Deltagit i olika EU-projekt, internationella seminarier och erfarenhetsutbyten inom sakområdet Upplands Bro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen - Utvecklingsledare Ledning av förvaltningens utvecklingsenhet Ansvar för samhällsbyggnadsnämndens administration Projektledning av större förvaltningsövergripande projekt Stöd till förvaltningschefen vad avser lednings- och organisationsfrågor Länsstyrelsen i Stockholms län, planenheten - Arkitekt Ansvarig gentemot ett antal av länets kommuner i frågor om fysisk planering Sakkunnig i plan- och byggfrågor (bygglov, detaljplaner och översiktsplaner) Projektledare i samarbetsprojekt för att utveckla tvärsektoriella arbetssätt och samarbetsformer Järfälla kommun, Stadsbyggnadskontoret - Planarkitekt Handläggare för upprättande av detaljplaner och planprogram Handläggning av bygglovremisser Deltagande i sektorsövergripande projektgrupper rörande kommunal planering

4

5 Utbildning Kungliga tekniska högskolan, arkitektur 5 poäng kulturgeografi, Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling Fem dagars utbildning i ledarskap, målstyrning och kommunikation Ledarskapsutbildning, åtta dagar - Nyblivna chefer; M-gruppen Arbetsmiljöutbildning Psykologi, 7,5 p allmän orientering, 7,5 p arbets- och organisationspsykologi, 7,5 p kognitionspsykologi. Psykologi, 7,5 p, social integration och kognition Psykologi I, 30 p Psykologi personlighetspsykologi 7,5 p, arbets- och hälsopsykologi 7,5p. Danska, 7,5 p pågående Språk Modersmål Svenska Goda kunskaper Engelska Elementär kunskap Tyska

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande ÅRSRAPPORT 2014 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2015-02-26 Innehållsförteckning 1. Om den övergripande kunskapsprocessen... 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökning Kulturgeografiska institutionen Arbetsmarknadsundersökning. Stockholms universitet 10/29/2010 0 Innehållsförteckning Arbetsmarknadsundersökning... 1 Utbildning...1 Anställningar och arbetsgivare...1 Anställningar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Slutrapport Samordning Genomförande

Slutrapport Samordning Genomförande Slutrapport Samordning Genomförande Sammanfattning Projektet Storstadsintegration är ett genomförande i det urbana utvecklingsarbetet beträffande de nationella målområdena arbete, utbildning, tillväxt

Läs mer

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Maria Bredin Avd. för samhällsplanering Stadskontoret Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Mål och inriktning...2 3. Internationellt arbete centralt...2

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg 2013-01-24 1 (7) PM Annika Londono Nacka kommun Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg Sammanfattning Under 2011 genomfördes översynen Utveckling utan gränser av Nacka kommuns övriga

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB:s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Gemensamma projekt i Halland

Gemensamma projekt i Halland Gemensamma projekt i Halland Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 3 UPPDRAG 3 GENOMFÖRANDE 3 RESULTAT 4 INVENTERING AV LÄNSGEMENSAMMA PROJEKT

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer