CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år."

Transkript

1 CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Cancerföreningen i Finland 70 år Årsberättelse 2006

2

3 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS FÖRTROENDEVALDA Tankarnas träd var kännetecken för Cancerföreningen i Finlands 70-årsjubileum. 8 CANCERFÖRENINGEN I FINLAND 15 FINLANDS CANCERREGISTER 19 MASSUNDERSÖKNINGAR 23 PERSONALEN VID CANCERFÖRENINGEN I FINLAND OCH CANCERREGISTRET 24 CANCERSTIFTELSEN OCH STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING 25 TELEFONRÅDGIVNINGEN SYÖPÄYHTEYS - CANCERKONTAKT 26 TERHOHEMMET 27 CANCERORGANISATIONERNAS EKONOMI 32 FONDER 34 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR 37 CANCERORGANISATIONERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉER OCH FONDERNAS FÖRVALTNINGSNÄMNDER 38 STIPENDIER Bilder: Markku Ojala 43 ORGANISATION 44 KONTAKTUPPGIFTER

4

5 Generalsekreterarens översikt Cancerföreningen i Finland ikläddes festskrud då organisationen firade sitt 70-årsjubileum. De som arbetar inom cancerorganisationerna och förtroendemännen samlades för att diskutera framtiden, men också det förflutna gav färg åt de gemensamma stunderna. Under Hälsomässan stiftade ett tusental besökare bekantskap med Cancerorganisationerna och ett hundratal lämnade en hälsning med förslag om organisationens utveckling. Under år 2006 gav Cancerföreningen i Finland ut tre böcker som lotsar in i framtiden: Cancer 2015 granskar utvecklingen av cancer som helhet, forskningsrapporten utreder hur kostnaderna för cancer utvecklas under de närmaste åren och i den tredje boken hör vi en cancerpatients röst. Publikationerna spelar en viktig roll som formgivare för politiskt beslutsfattande. Cancerföreningen är en stabil grund för böckerna, Cancerregistret producerar årligen ett respektingivande antal rapporter och forskarna deltar i ytterligare flera vetenskapliga projekt. Som ett led i förverkligandet av cancerorganisationernas gemensamma strategi inleddes arbetet med analys av organisationens utvecklingsbehov. I slutet av året kunde man ta del av innehållet i en pro gradu-avhandling som är under arbete i Helsingin kauppakorkeakoulu. I avhandlingen jämförs Cancerorganisationernas helhet med några andra organisationers verksamhetsmodeller. Organisationens enhetlighet och interna processer granskas närmare under våren Cancerorganisationernas ekonomi står på fast grund och Cancerstiftelsen visade en liten ökning av forskningstillgångar jämfört med tidigare. Rosa bandet-fonden fick rätt stort bidrag till bröstcancerforskning och ur fonden kunde man ge understöd redan till tio forskare. Det var än en gång Festkomittén som stod för insamling av pengar. Under ledning av kommitténs ordförande arrangerades en ståtlig bal. Antalet samarbetspartners i Rosa bandet-verksamheten ökade snabbt. År 2007 kommer på många sätt att präglas av utvecklingsprocesser: Man eftersträvar en mera fungerande organisation, centralbyrån flyttar till andra utrymmen, mellanrapporten för screeningen av tarmcancer blir klar och Cancerstiftelsen är redan i full gång med att planera sitt 60-årsjubileum år Det finns saker som kräver tid, sade professor Merete Mazzarella i sitt tal på jubileumsseminariet. Att vårda en patient är en sådan sak. Också under en tid av förnyelse bör Cancerorganisationerna minnas varför vi finns till, och vi bör lyssna till människan. Bild: Jouko Keski-Säntti Harri Vertio, MKD, generalsekreterare 5

6 Cancerorganisationernas förtroendevalda CANCERFÖRENINGEN I FINLAND Delegationen för Cancerföreningen i Finland består av 26 ordinarie medlemmar, lika många ersättare och en ordförande. Av delegationens ordinarie medlemmar väljs elva bland kandidater som nominerats av de regionala föreningarna och tre bland de kandidater som nominerats av patientföreningarna. Därtill väljs tolv andra ordinarie medlemmar. Enligt samma princip väljs personliga ersättare för varje ordinarie medlem. Delegationen består av: Medicinalrådet Matti Juhola, ordförande Professor Kalevi Kiviniitty, viceordförande Medlem Personlig ersättare Redaktör Jaakko Aho Överläkare Matti Salmo (Österbotten Cancerförening) Specialistläkare Leena Helle Specialistläkare Marja-Liisa Mäntymaa (Kymmenedalens Cancerförening) Avdelningsdirekör Juhani Ilmarinen Överläkare, professor Juhani Juntunen Vicehäradshövding Eeva Kemmo-Kari Verkställande direktör Ulla-Riitta Manninen PR-värdinna Taru Kinnunen Redaktör Asta Matikainen Kommunaldirektör Valtter Kivilahti Personalchef, pol.dr. Anita Jungar (Sydvästra Finlands Cancerförening) Professor Kalevi Kiviniitty Verksamhetsledare Pertti Taimisto (Norra Finlands Cancerförening) Länssocialrådet Marketta Korhonen Informationschef Seppo Aaltonen (Mellersta Finlands Cancerförening) Företagare Veikko Lammi Verksamhetsledare Leena Vasankari-Väyrynen (SYLVA) Direktören för Egentliga Finlands Chefsöverläkare i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt Aki Lindén sjukvårdsdistrikt Lauri Nuutinen Överskötare Alpo Manninen Lektor i hälso- och sjukvårdslära (Saimens Cancerförening) Leena Sjöblom Professor Kari Mattila Resultatområdeschef Juha Teperi Redaktör Anders Mattsson Verksamhetsledare Helka Andersson Avdelningsöverläkare Tapio Nieminen Sjukhuspastor Hannu Salonoja (Cancerföreningen i Satakunta) Hälsovårdare Marjo Niinisalo Överläkare Ilkka Salvén (Södra Finlands Cancerförening) Sjukskötare Saara Paukku Verksamhetsledare Katriina Päivinen (Norra Karelens Cancerförening) Chefredaktör Taito Pekkarinen Chefsöverläkare Jorma Lauharanta Ekonom Heikki Punkka Ekonomichef Inkeri Törmä (Birkalands Cancerförening) Industrirådet Risto Ranki Vicehäradshövding Heikki T. Hämäläinen Riksdagsledamot Paula Risikko Kommerserådet Satu Tiivola Professor Viljo Rissanen Professor Veli-Matti Kosma (Norra Savolax Cancerförening) Hälsovårdsrådet Lea Savolainen Fru Terttu Yli-Tolppa-Kerrola (Cancerpatienterna i Finland) Specialredaktör Outi Simolinna Verksamhetsledare Mervi Hara Professor Anna-Lisa Söderholm Löjtnanten i a. Ossi Haajanen (Finlands mun- och halscancerpatienter) Styrelseordförande för Onvest Oy Hälsovårdsrådet Anna-Ester Anja Toivanen Anna-Ester Liimatainen-Lamberg Ärkebiskop emeritus John Vikström Pol.mag. Antti Somervuori 6

7 Styrelse Professor Heikki Joensuu, Helsingfors, ordförande Professor Seppo Pyrhönen, Åbo, viceordförande Länssocial- och hälsovårdsrådet Tuula Eerola, Kuopio Professor Jorma Isola, Tammerfors Professor Risto Johansson, Kuopio Docent Sirkku Jyrkkiö, Åbo Professor Jorma Keski-Oja, Helsingfors Bankdirektör Ari Laakso, Esbo Professor Jorma Paavonen, Helsingfors Docent Ulla Puistola, Uleåborg Professor Pekka Puska, Helsingfors Professor Teuvo Tammela, Tammerfors CANCERSTIFTELSEN OCH STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Styrelsen Docent Timonen, Helsingfors, ordförande Bankdirektör Kari Virta, Helsingfors, viceordförande Docent Seija Grénman, Åbo Medicinalrådet Jouko Isolauri, Helsingfors Doktor i hälsovetenskap Päivi Karttunen, Tammerfors Professor Juha Kere, Helsingfors Docent Elise Kosunen, Tammerfors Bankdirektör Kari Markkula, Helsingfors Direktör Helena Pesola, Grankulla Professor Taina Pihlajaniemi, Uleåborg Professor Harri Vainio, Helsingfors Fil. Mag. Matti Willamo, Esbo Gemensamma arbetsutskott Bild: Jouko Keski-Säntti Till vänster Liisa Elovainio, Timo Joensuu, Teuvo Rodén, Reino Alho, Kristiina Kekki och Leena Sjöblom. Vid delegationens höstmöte delades Cancerbekämpandets förtjänstmedaljer ut till följande personer: Förtjänsttecken i guld: Arbetsutskottet Professor Heikki Joensuu, ordförande Bankdirektör Ari Laakso, viceordförande Professor Seppo Pyrhönen Docent Tuomo Timonen Bankdirektör Kari Virta Generalsekreterare Harri Vertio Finansutskottet Bankdirektör Ari Laakso,ordförande Bankdirektör Kari Virta, viceordförande Professor Heikki Joensuu Bankdriektör Kari Markkula Fil. mag. Matti Willamo Generalsekreterare Harri Vertio Ekonomichef Eero Keränen, sekreterare Revisorer Revisorer för Cancerföreningen i Finland, Cancer stiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning var ekon.mag., CGR Kaj Kiljander och ekon.mag., CGR Mikael Paul. Deras personliga ersättare var verkställande direktör, CGR Teppo Rantanen och CGR Tuomo Vesanen. Som övervakningsrevisorer fungerade ekon. mag. Johanna Antila, ekon.mag. Paula Korhonen och ekon.mag, GRM Hanna Siegfried. Medicinalrådet Liisa Elovainio Förtjänsttecken i silver: Docent Timo Joensuu Verksamhetsledare emerita Irma Nuutinen Verkställande direktör emeritus Teuvo Rodén Förtjänsttecken i brons: Överläkare Reino Alho Koordinator för återvinningsverksamheten Riitta Eskelinen Ledande socialarbetare Kristiina Kekki Docent Olof Lindfors Lektor i hälsovård Leena Sjöblom 7

8 Cancerföreningen i Finland Cancerorganisationernas målsättning är att minska de men som cancer förorsakar för individen och för samhället samt att stöda cancerpatienten i tillfriskningsprocessen. Prevention av cancer är en viktig del av organisationernas verksamhet, liksom också analys av den information som gäller cancerfrågor. Hälsofrämjande verksamhet Historie: 1930-talet Cancerföreningen i Finland grundades den Från Afrika köpte man radium för att användas i vården av cancer talet Att hjälpa mindre bemedlade patienter blev en bestående del av Cancerföreningen i Finlands verksamhet talet Cancerorganisationerna hade sju sjukhus talet Patienterna organiserade sig för första gången och den riksomfattande patientorganisationen LE-invalidit (LE-invaliderna) föddes 1970-talet Cancerbehandlingarna utvecklades snabbt talet De första hospicehemmen grundades talet Screening av bröstcancer blev vanligare talet Ett erkännande av den Internationella cancerunionen (Global Excellence in Cancer Control). För fjärde året koordinerar Cancerföreningen i Finland den riksomfattande kampanjen för att minska ungdomars rökning. Kampanjen består av flera små enskilda kampanjer och planeringen av helheten påbörjades år Under verksamhetsåret fortsatte man på tidigare påbörjade kampanjer och startade nya. Den riksomfattande kampanjen förverkligas av centrala folkhälsoorganisationer, social- och hälsoministeriet, kommunikationsbyrå BNL Euro RSCG samt reklambyråerna Bob Helsinki, Contra och hasan & partners. Överläkare Matti Rautalahti är kampanjansvarig. Internet har varit ett centralt kommunikationsmedel i den riksomfattande kampanjen. Man har byggt upp hemsidor som stöder kampanjens många teman, som till exempel happi.ws, viritys.tv, tyokalupakki.net, serialkiller.net, ryyppy.net och pokahuulessa.fi. Med hjälp av undersökningar strävar man efter att ständigt utveckla kampanjen och hålla den uppdaterad. De flesta ungdomar vill sluta röka, men svårigheten att sluta upplevs som överraskande och försvårar beslutet. Utgående från cancerorganisationernas utbildningsprogram har man i samarbete med Andningsförbundet Heli utbildat gruppledare till ungdomars rökstoppsgrupper. Skolningstillfällena hölls i Joensuu, Vasa och i huvudstadsregionen. De utbildade har kommit från olika verksamhetsmiljöer för ungdomar. Cancerorganisationerna vad med i gruppen bakom den riksomfattande telefontjänsten Stumppi som ger råd om tobak och rökning samt i styrgruppen för sidorna tupakka.org. Cancerorganisationerna har varit med om att lägga upp programmet Ett rökfritt Helsingfors. Programmet blev klart på våren 2006 och stadsstyrelsen godkände det efter små förändringar på hösten Arbetsgruppen fortsätter sin verksamhet genom att följa upp förverkligandet av åtgärderna. Programmet om god medicinsk praxis, Käypä hoito, ger rekommendationer om rökavvänjning och blev färdigt första gången år År 2006 uppdaterades rekommendationen. Överläkare Matti Rautalahti var med i arbetsgruppen. Kampanjen Sätt färg på livet hälsosamt med frukt, bär och grönsaker genomfördes redan för sjätte gången år Det var igen Trädgårdsprodukter, Cancerföreningen i Finland och Finlands Hjärtförbund som tillsammans förverkligade kampanjen som betonar vikten av ett hälsosamt mellanmål. Kampanjen riktade sig till skolungdomar och eleverna fick en Mellanmålsguide, Guiden mellanmålets hörnstenar för yrkesmänniskor och Guiden hälsosamt med frukt, grönsaker och bär för lärare. Med kampanjen Kesäkumi-, talvirengas- och varuskumi (Sommargummi, Vinterdäck och Garnisonsgummi) försöker man öka användningen av kondomer bland unga och därmed minska smittorisken av veneriska sjukdomar. År 2006 delade man ut omkring kondomer i olika evenemang för unga liksom också i garnisoner runtom i landet. Ur cancerorganisationernas synvinkel är kondomen ett preventiv- 8

9 medel mot sådan smitta som i sin tur ökar risken för cancer i livmoderhalsen. Kampanjen genomfördes i samarbete med YleX, Aids-stödcentralen och Rfsu. Temat för kampanjen år 2006 var Etuoikeus ehkäisyyn (Preventiv-Privilegierad). Ungdomarna hade möjlighet att delta i en frågetävling om sexualhälsa och alla som svarat rätt fick en pins med texten Naimamaisteri (ung. Samlagsmagister) Till kampanjen hör också varje år en ny Sommargummi-låt, år 2006 var det låten Anna palaa vaan av bandet Smak. Under vårens traditionella solkampanj var temat igen Ota maltilla som rekommenderade att sola med måtta. Kampanjen inleddes med ett informationstillfälle som arrangerades av Meteorologiska institutet och Strålsäkerhetscentralen i Meteorologiska institutets nya utrymmen i Gumtäkt. De regionala föreningarna ordnar rådgivning om födelsemärken och informerar om hur man tryggt kan vistas i solen. Tillsammans med 16 andra organisationer är Cancerorganisationerna med i Barnens hälsoforum. Syftet med forumet är att främja barns och ungdomars hälsa, välmående och trygghet tillsammans med experter på området. I det årliga seminariet Kuuntele aikuinen (Hör här, vuxen) behandlades föräldrars möjlighet att ha en aktivare roll i barnens vardag. Cancerorganisationerna samarbetade med andra hälsoorganisationer och aktörer bl.a. i Folkhälsoinstitutets tobaksgrupp, Finlands ASH ry:s många informationsprojekt om rökning samt i det av Centret för hälsofrämjande koordinerade projektet om hälsokommunikation. Den andra riksomfattande Tupakka ja terveys-dagen (Tobak och hälsa) ordnades i Lahtis i december. Arrangörerna var Filha ry, Folkhälsoinstitutet, social- och hälsovårdsministeriet och hälsoorganisationerna och aktörerna samt forskare. 230 deltog i skolnings- och diskussionsdagen. Cancerorganisationernas överläkare var medlem i nämnden för nya livsmedel vid handels- och industriministeriet. Antal fall Män Antalet nya konstaterade cancerfall bland män under åren och prognoserna för antalet cancerfall fram till år Antal fall Kvinnor Prostatacancer Cancer i tjockoch ändtarmen Lungcancer Cancer i urinblåsan Hudcancer Njurcancer Magcancer Bröstcancer På cancerorganisationernas initiativ fungerar sedan år 1995 en rådgivning för personer som är oroliga för ärftlig risk att insjukna i cancer. Benägenhet för ärftlig cancer kan diskuteras på rådgivningsmottagningar, rehabiliteringskurser och i telefonrådgivningen Syöpäyhteys-Cancerkontakt. År 2006 ordnades första gången en anpassningskurs för bärare av en gendefekt som medför ärftlig tjocktarmscancer. Specialist inom genetisk medicin Minna Pöyhönen vid Helsingfors universitet koordinerar cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning. Cancerföreningen i Finland arrangerade utbildning i Helsingfors och Joensuu för personer som tar vaginalcytologiska prov, såkallade papa-prov. Sammanlagt deltog 119 personer i utbildningen. Antalet nya konstaterade cancerfall bland kvinnor under åren och prognoserna för antalet cancerfall fram till år Cancer i tjockoch äntarmen Livmodercancer Lungcancer Äggstockscancer Cancer i sköldkörtel Magcancer Inom ramen för Cancerorganisationernas verksamhet fungerar patientföreläsare som skolats i sexton Polku-projekt ( ) på olika håll i landet. Patientföreläsarna besöker läroanstalter inom hälso- och sjukvården där de berättar om sina personliga erfarenheter som cancerpatient. I samband med kryssningen Rosa bandet arrangerades en gemensam skolning för patientföreläsarna. Rehabilitering Cancerorganisationernas målsättning är att alla som insjuknat i cancer skall få rehabilitering anpassad till sin livssituation. Rehabiliteringen finansieras av Folkpensionsanstalten, Penningautomatföreningen, enheter inom hälso- och sjukvården, regionala cancerföreningar samt riksomfattande patientorganisationer. År 2006 deltog cirka cancerpatienter och anhöriga i rehabiliteringskurserna. Därtill ordnade medlemsorganisationerna första informationskurser och öppen rehabilitering för grupper. Hundratals cancerpatienter fick stöd av stödpersoner i samma situation. Cancerföreningen gav ut fyra rapporter jubileumsåret till ära. 9

10 Cancerrehabiliteringens regionala centra är Meri-Karina (Åbo), Imatran liikuntaja kuntoutumiskeskus, Härmän Kuntokeskus, Kunnonpaikka (Kuopio) och Merikoski (Uleåborg). Det ordnades utbildningsdagar för personal som engagerar sig i cancerrehabilitering vid dessa centra. Flera regionala föreningar arrangerade Lära sig leva med cancer, ett undervisningsprogram inom ramen för öppen rehabilitering. Kursen var en distanskurs som deltagarna genomförde hemma. Cancerorganisationernas kommitté för rehabilitering bestod av Matti Rautalahti (ordförande), Virve Laivisto (sekreterare), Helka Andersson, Tarja Konttinen, Tiina Oivanen, Kari Ojala, Tiina Huusko, Pertti Taimisto, Leena Rosenberg och Leila Märkjärvi. Virve Laivisto fungerade som rehabiliteringskoordinator. Kostnader förorsakade av cancer är rapporter som skrivits av experter vid Tammerfors universtitets insitution för hälsoekonomi. Utvecklingsprojektet som Penningautomatföreningen finansierade inom Cancerorganisationernas rådgivning startade år Målet med det treåriga projektet är att utveckla gemensamma verksamhetsprinciper och modeller som gynnar en rådgivning av hög kvalitet i de regionala föreningarna. Cancerorganisationerna startade en utbildning inom projektet Toimiva lapsi & perhe (Fungerande barn & familj). Utbildningens målsättning är att informera och lära ut metoder om hur man kan stöda en familj där en förälder insjuknar i cancer. I utbildningen deltog förutom Cancerorganisationernas egen personal också personalen vid cancerkliniken inom HNS. Mika Niemelä vid Uleåborgs universitet fungerar som utbildare. Information och tidskriften Syöpä-Cancer Cancerorganisationernas informationsavdelning svarar för den offentliga bilden, kontakten med media och den interna informationen. Informationschef är Satu Lipponen, magister i samhällsvetenskaper. År 2006 utkom tidningen Syöpä-Cancer med fyra nummer i stället för med sedvanliga sex nummer. Orsaken var det minskade stödet från medlemsföreningarna. Den finskspråkiga tidningen trycktes i exemplar och skickades till cancerföreningarnas medlemmar. En svenskspråkig bilaga inne i tidningen trycktes i exemplar. Cancer i Finland riktar sig bl.a. till experter inom sjuk- och hälsovårdsbranschen. Tidningens redaktion bestod av docent Päivi Hietanen, chefredaktör, docent Caj Haglund, docent Akseli Hemminki, redaktionssekreterare Anu Kytölä, redaktionschef Satu Lipponen, specialistläkare Marjo Pajunen, överläkare Risto Sankila, professor Toivo T. Salmi, verksamhetsledare Leena Rosenberg och överläkare Matti Rautalahti samt redaktör Jaana Ruuth. Tidningens AD är Kirsi-Marja Puuras. Tidningens teman år 2006 var forskning, arbete och cancer, tumörer i livmodern och Cancerorganisationernas 70-års jubileumsnummer som tog upp organisationens historia och skapade teman för framtiden. I jubileumsnumret ingick en intervju med republikens president Tarja Halonen. Cancerorganisationernas hemsidor cancer.fi förnyades på våren Strukturen förenklades och sidorna fick ett fräschare utseende. Optinet Oy upprätthåller sajten och svarar för dess publikationssystem. Patientens synvinkel är ett tema under jubileumsåret. I medeltal hade Cancerorganisationernas hemsidor besökare per månad, som allra mest uppgick deras antal till Hemsidorna växte i popularitet jämfört med föregående år med cirka besökare. Besökarna tillbringade något mindre än tio minuter på sajten per gång. Webbplatsens populäraste sidor var Diskussionsforum, Information om cancer samt Patienter och närstående. Diskussionsforum består av diskussionsgrupper där patienter, deras anhöriga och andra som är intresserade av frågor som rör cancer kan utbyta erfarenheter och tankar. Information om cancer-sidorna berättar om olika cancersjukdomar, deras symtom och be- 10

11 handlingar. Patienter och anhöriga riktar sig till dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Strukturen och innehållet i det interna nätet, intranät, utvecklades tillsammans med centralbyråns dataenhet. Planeringen av förnyelsen påbörjades för att göra innehållet mångsidigare och öka antalet användare; man strävade efter att också medlemsföreningar och Cancerorganisationernas polikliniker och laboratorier skulle börja använda intranät. Cancerorganisationernas nätbutik förnyades år Smilehouse Oy är leverantör för nätbutiken. Incidens Kvinnor Män Mortalitet Män Kvinnor Under år 2006 skickade Cancerorganisationerna ut 30 pressmeddelanden. Man höll tio presskonferenser under året. Jubileumsårets tema var Allt om cancer. Kommunikationen planerades i samråd med Hill & Knowlton. I januari utkom en broschyr om patienters rättigheter i vården och omvårdnadsforskning. År 2006 firades för första gången Världscancerdagen den 4 februari som en del av den Internationella cancerunionens projekt. Temat för den första Världscancerdagen var barns cancer. Cancerföreningen i Finland och Sylva ry arrangerade en gemensam presskonferens. Man organiserade också en insamling av datorspel till enheter med barnpatienter. Finländarnas åldersstandardiserade cancerincidens och -mortalitet under åren samt prognostiserad utveckling fram till år Som referens var världens standardbefolkning. Jubileumsårets evenemang Kaikki syövästä Allt om cancer arrangerades i oktober i Lahtis, Joensuu, Rovaniemi och Björneborg för allmänheten. Organisationens huvudfest Nyt on ennen huomista (Nu är före morgondagen) firades i november i mässcentret i Helsingfors. Under jubileumsåret kom Cancerorganisationerna ut med tre rapporter. Cancerns kostnader utkom i september och rapporten Cancer år 2015 utkom i oktober. I november kom också rapporten Potilaan ääni (Patientens röst) ut som gör cancerpatientens röst hörd i egna texter och i intervjuer. Inom ramen för föreningens publikationsserie utkom också rapporten Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa. Rapporten som behandlar tobakspolitik i Finland och övriga Europa gjordes i samarbete med Suomen ASH ry. Publikationen om cancer i Finland uppdaterades och kom ut som nyupplaga, Syöpä Suomessa 2006 (Cancer i Finland 2006). Taloustutkimus genomförde på uppdrag av Cancerorganisationerna en enkät om finländarnas rädsla för cancer. Undersökningen hade tusen respondenter. På hösten utvidgade man undersökningen med enkäten Kaikki syövästä Allt om cancer, som fram till slutet av år 2006 hade respondenter. Cancerorganisationerna deltog med en egen avdelning i Barnmässan på våren 2006 och i Hälso-mässan i november. Cancerorganisationernas mediauppföljning omfattar portalen Observer Finland och M-Brains nättjänst, som år 2006 sattes ut på nätet för den stora allmänheten att ta del av. Informationens reliabilitet och kvalitet värderades med hjälp av Taloustutkimus undersökning Yritysviestintä 2006 (Företagskommunikation). År 2006 genomfördes profilering av informationen med målsättning att göra den externa bilden av Cancerorganisationerna enhetlig. Jubileumsårets hederspris Professor Matti Hakama tilldelades Niilo Voipios hederspris för förtjänstfullt arbete inom vetenskaplig forskning i cancersjukdomar. Priset på euro tilldelades för sjätte gången. Professor Inkeri Elomaa tilldelades ett hederspris för förtjänstfull insats inom klinisk forskning av cancersjukdomar ur professor Sakari Mustakallios fond Hyvän kliniisen tutkimuksen palkinto. Bilder: Joonas Kytölä Cancerorganisationerna deltog i Hälso-mässan. Besökarna fick lämna sina tankar i Tankarnas träd. 11

12 Syöpä-Cancer dryftar president Tarja Halonen de utmaningar som en åldrande befolkningen ger nationen. Presidenten fick Cancer-produkter designade av Paola Suhonen som gåva.

13 Medlemsföreningar Till Cancerföreningen i Finland hör 12 regionala medlemsföreningar och fyra riksomfattande patientföreningar. Vid slutet av år 2006 hade föreningarna sammanlagt medlemmar runtom i Finland. Medlemsföreningarna arrangerar olika slag av patientverksamhet i 179 patientavdelningar eller klubbar. Rehabiliterings- och anpassningsträningskurser, stödpersonsverksamhet och rekreation stöder patienten efter att cancer diagnostiserats. Föreningarna upprätthåller rådgivningsstationer, polikliniker, laboratorier, vårdhem, patienthem och patienthotell. Föreningarnas institut deltar i arbetet för prevention och tidig upptäckt av cancer. Via instituten förmedlar föreningarna bröstproteser och andra hjälpmedel till cancerpatienterna. Medlemsföreningarna utbildar hälso- och sjukvårdpersonal och personal på andra områden i sitt distrikt. Föreningarna besöker också skolor och arbetsplatser och arrangerar olika slag av evenemang för allmänheten. Cancerorganisationernas kursdagar arrangerades i januari i Sibeliushuset i Lahtis. De riksomfattande patientföreningarna Finlands mun- och halscancerpatienter rf, Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf, Cancerpatienterna i Finland rf och SYLVA rf ansvarade för arrangemangen. Temat var Cancerpatient i Finland. Institut Under Cancerföreningen i Finland lyder tre institut vilkas huvudsakliga syfte är massundersökning av bröstcancer och av cancer i livmoderhalsen. Massundersökningsverksamhet finns i Helsingfors och Kotka, i Uleåborg finns ett laboratorium för cell- och vävnadsprov. Bild: Markku Ojala Cancerorganisationernas tidiga historia personifieras långt i en man; generalsekreterare Niilo Voipio gav ett ansikte åt cancerarbetet och gjorde Cancerorganisationerna till en av de största finländska hälsoorganisationerna. Institutens nyckeltal 2006 Screening av bröstcancer Massundersökning av cancer i livmoderhalsen Övriga cellprovs undersökningar Övrig mammografi Histologiska undersökningar Övriga besök Helsingfors Kotka Uleåborg Samarbete med företag och medelanskaffning för cancerarbete Friendtex, ett företag inom direktmarknadsföring som marknadsför modekläder fortsatte sitt samarbete med Cancerföreningen i Finland också år Också TNT- Express, H-town, Kesko, Reklambyrån Mainio, Primario Productions samt Suomen Stand Up Club har stött cancerorganisationernas verksamhet. Bild: Jukka Uotila Till cancerorganisationerna kan också riktas donationer för patientarbete och förebyggande av cancer. Donationer tas emot i Cancerorganisationernas gemensamma insamlingskonto, per textmeddelande eller per telefon. År 2006 emottogs sammanlagt ungefär euro i donationer. Genom att köpa Cancerorganisationernas grönvita Cancer-produkter stöder man den riksomfattande verksamheten. Man kan också göra inbetalningar direkt till kontot

14 På hösten 2006 arrangerade Cancerorganisationerna ett riksomfattande lotteri under ledning av Sydvästra Finlands Cancerförening. Resultatet uppnådde inte förväntningarna. Internationellt samarbete Cancerföreningen i Finland har ett intensivt internationellt samarbete. Generalsekreterare Harri Vertio invaldes i direktionen för den Internationella Cancerunionen (UICC, International Union Against Cancer) för åren UICC är en sammanbindande länk för 270 organisationer mot cancer i drygt 80 länder. I direktionen sitter fjorton experter på cancer i olika delar av världen. Till ny ordförande för UICC valdes professor Franco Cavalli, cancerläkare från Schweiz. De nya direktionsmedlemmarna valdes i samband med världskonferensen i Washington i juli. Generalsekreteraren representerar föreningen i de europeiska cancerorganisationernas förbund (European Cancer Leagues, ECL,www.ecl.org) samt i den Nordiska Cancerunionen (NCU, vars sekretariat år 2006 verkade inom ramen för Norges cancerförening. ECL och Cancerföreningen i Finland var arrangörer för en internationell konferens om screening av cancer i december i Helsingfors. Femtio deltagare från sexton länder deltog i konferensen. Liisa Elovainio hängde upp sitt eget budskap i Tankarnas träd på Hälso-mässan i november. Informationschef Satu Lipponen representerar Cancerföreningen i Finland i det europeiska nätverket mot rökning (ENSP, Nätverket utvecklade en europeisk strategi mot rökning och samarbetade med Europeiska Unionens kommission i Help För ett liv utan tobak. Help-kampanjen fortsatte för andra året och förverkligades av den franska reklambyrån Ligaris. Bild: Joonas Kytölä 14

15 Finlands Cancerregister Betydande forskning i förekomsten av cancer och dess orsaker är grund för folkhälsoarbete och beslutsfattande som rör cancer. Cancerregistret samlar in uppgifter om förekomsten av cancer hos befolkningen i Finland och ger ut cancerstatistik. Cancerregistret är ett institut för epidemiologisk och statistisk cancerforskning. Som en del av Cancerregistret fungerar massundersökningsregistret som bl.a. utvärderar effekten av massundersökningar. Under år 2006 publicerades nästan 100 vetenskapliga studier där Cancerregistrets forskare eller material från registret hade en framträdande roll. Också tre doktorsavhandlingar publicerades. Som chef för cancerregistret fungerade professor Timo Hakulinen. Chef för Massundersökningsregistret var doktor Nea Malila. Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut som också upprätthåller statens offentliga cancerregister. Cancerföreningen i Finland ansvarar för personalen och arbetsutrymmena vid cancerregistret. Föreningen har ingått ett avtal med Stakes, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, om upprätthållandet av cancerregistret. Ledningsgruppen för Cancerregistret bestod av representanter för Stakes och Cancerföreningen i Finland. Ordförande för ledningsgruppen var resultatområdeschef Olli Nylander från Stakes. Ungefär 40 procent av Cancerregistrets kostnader täcktes med anslag från Penningautomatföreningen. Med forskningsavtal och med bidrag från Cancerföreningen i Finland tillfördes ytterligare medel. Registrering av cancersjukdomar Den lagstadgade registreringen av cancersjukdomar fortsatte under verksamhetsåret som tidigare. Då sjukhusen i allt större utsträckning övergår till elektronisk informationsöverföring är det också aktuellt att utveckla registreringen av cancerfall i samma riktning. Dödsattester och nästan all anmälan om cancerfall från patologiska laboratorier ges redan i elektronisk form, men sjukhusens brokiga system försvårar skapandet av ett enhetligt system för anmälan om cancerfall för de kliniska undersökningarnas del. Cancerregistret deltog i arbetet med att utveckla det riksomfattande datasystemet inom hälso- och sjukvården. Varje år tar Cancerregistret emot och behandlar mera än anmälningar om cancerfall, vilket visar att cirka nya cancerfall diagnostiseras i Finland årligen. Statistiken från år 2005 finns tillgänglig på Cancerregistrets Internetsidor Statistiken gällande åren 2004 och 2005 följer ICD-10-sjukdomsklassificering och ges ut i tryckt form år Registret gav också ut många slag av specialstatistik för enskilda uppdragsgivare och för varierande ändamål. Den av Nordisk Cancer Union, NCU, bekostade mångsidiga cancerdatabanken NORDCAN förnyades. NORDCAN är gratis för alla användare (www.ancr.nu/ nordcan.asp). Statistik över cancer i Finland hittar man också i ett flertal internationella cancerdatabanker (EUCAN, EUROCIM, GLOBOCAN, WHO Mortality Data Bank, Cancerforskning Epidemiologisk och statistisk cancerforskning är en central verksamhet inom Finlands Cancerregister som har tillgång till statistik sedan år Cancerregistrets forskningstradition och kunskap är stor. Registret står i nära kontakt med universi Kvinnors lungcancer Cancer i livmoderhalsen Den relativa variationen i förekomsten av kvinnors lungcancer och cancer i livmoderhalsen under åren Medelvärdet för hela Finland = 1.0. Kartorna baserar sig på kommunvisa tal. 15

16 Prostatacancer tet och andra forskningsinstitut. Det epidemiologiska forskningsarbetet är långsiktigt och projekten är mångåriga. För att samla in ett tillräckligt stort material samt för att förbättra den statistiska styrkan och därmed tillförlitligheten i studierna krävs ofta internationellt samarbete. Nedan följer en kort beskrivning av några centrala forskningsresultat: en fullständig förteckning över Cancerregistrets undersökningar finns på tutkimus. Fjortonde upplagan av den finskspråkiga boken Cancer i Finland gav ut. Boken tar upp frågor som cancersituationen i Finland, faktorer som påverkar cancersituationen och patienters överlevnad. Den första upplagan kom ut år Rapporten Cancer 2015, som också var en av Cancerföreningen i Finlands 70-årsjubileumsskrifter, behandlar cancerns framtidsutsikter. Här finns prognoser för cancerincidensen och cancermortaliteten liksom också visioner om vilka faktorer som kan tänkas påverka utvecklingen. Det var en utmaning att prognostisera incidensen av prostatacancer på grund av svårigheten att förutspå diagnostiseringen. År 2015 antar man att mera än nya cancerfall kommer att diagnostiseras. Den huvudsakliga orsaken till att cancerfallen väntas öka är att den ålderstigna befolkningen ökar. Man gjorde också upp nya prognoser för ökningen av antalet personer som insjuknar i cancer. Dessa prognoser utnyttjades i rapporten om cancervårdens kostnader i framtiden som gavs ut av Cancerföreningen i Finland. Incidensen för cancer i matsmältningsorganen varierade kraftigt mellan olika socialgrupper. T.ex. incidensen för skivepitelkarcinom var dubbelt så hög i den lägsta socialklassen jämfört med högre socialklasser och skillnaden förändrades inte över tid. Incidensen för adenokarcinom var ungefär lika oberoende socialklass. Resultatet stöder antagandet att olika typer av strupcancer orsakas av olika faktorer. Skillnaden mellan olika socialklassers incidens av cancer i matsmältningsorganen förklarades i allmänhet enbart delvis av kända orsaksfaktorer. Incidensen av hudmelanom per ytenhet var störst på huden på huvudet. Av hudmalonom på huvudet hade incidensen av hudmelanom på örat ökat mest hos både män och kvinnor. Resultaten är betydelsefulla då man undersöker hur hudmelanom uppstår. Ökad incidens av Non Hodgkin lymfomer hade nått en brytningspunkt på talet, samtidigt i Finland, Sverige och Norge. Man har inte hittat någon entydig förklaring till detta. Cancer hos barn ökade i genomsnitt med en procent i Europa, enligt material som grundar sig på ACCIS-undersökningar i 35 länder. Ökningen varierade mellan olika cancersjukdomar och gällde inte skelettcancer eller cancer i lever och inte heller ögats retinoblastom. Ökningen förklaras till en del av att registreringen av cancer täcker ett större område, men en del av ökningen ansågs vara realistisk. Incidensen av cancer hos barn var högst i Nordeuropa. Läppcancer ACCIS-undersökningar visade att antalet överlevande barn med cancer i Europa var lägst i de tidigare socialistiska länderna. ACCIS-undersökningarnas detaljerade resultat publicerades i tidningen European Journal of Cancer. Den relativa variationen i förekomsten av mäns prostatacancer och läppcancer under åren Medelvärdet för hela Finland = 1.0. Kartorna baserar sig på kommunvisa tal. Studien EUROCARE-4 som undersöker överlevnaden för cancerpatienter i Europa fortsatte. Resultaten väntas bli klara år Enligt en finsk undersökning påverkades bröstcancerpatienters överlevnad på ett betydande sätt av vissa psykosociala faktorer. Resultatet av sexton cancerregisters samundersökning visade att bröstcancerpatienter som överlevt ett år efter fastställd diagnos löpte 40 % högre risk att begå självmord jämfört med den allmänna befolkningen. 16

17 För att prognostisera cancers incidens, mortalitet och överlevnad utvecklades en ny metod i en situation där patienters dödlighet av andra orsaker än sin cancersjukdom avvek kraftigt från dödligheten hos den övriga befolkningen i samma ålder. Metoden tillämpades för lungcancer där den konkurrerande dödligheten minskar både patienters dödlighet i sin cancersjukdom och antalet överlevande patienter. Statistiska metoder utvecklades också för utvärdering av effekten av olika typer av mammografiscreening med hänseende på incidensen och mortaliteten av bröstcancer. Incidens, kvinnor Incidens,män Att räkna ut cancerpatienters överlevnadssiffror med en såkallad periodiseringsmetod gav noggrannare resultat än med ett traditionellt räknesätt då realtiden var densamma i bägge metoder. Å andra sidan får man med periodiseringsmetoden alltid överlevnadssiffror som är mera aktuella än jämfört med den traditionella metoden. För periodiseringsmetoden utvecklades en regressionsmodell med vilken man kan korrigera överlevnadssiffror eller göra uppdaterade prognoser trots att registreringen av cancerfall kan vara fördröjd med ett par år. Mortalitet,män Mortalitet, kvinnor Att utsätta sig för organiskt damm i sitt arbete var ingen signifikant faktor för insjuknande i cancer i andningsorganen i Finland. Personer som arbetare i tvättinrättning hade en något förhöjd risk att insjukna i cancer i urinblåsan i de nordiska länderna. Däremot observerades ingen större risk att insjukna i strupcancer, vilket var fallet i USA. En systematisk litteraturanalys visade att risken för cancer i bukspottskörteln var förhöjd hos personer som i sitt arbete var i kontakt med klorerade kolvätelösningar och bekämpningsmedel mot insekter. Mäns och kvinnors åldersstandardiserade incidens och mortalitet för all cancer under åren Finländska rökande män löpte i genomsnitt en större risk att insjukna i många olika slag cancersjukdomar, med undantag för hudmelanom och leukemi. Läkarnas utsättning för strålning visade ingen förhöjd cancerrisk. Hos cancerpatienter som fått strålbehandling under åren konstaterades en fördubblad risk att insjukna i strupcancer jämfört med den övriga befolkningen. För patienter under 55 år fanns ett samband mellan strålbehandling och ökad risk att insjukna i fibrosarkom. Strålningsdos för barncancerpatienter och tumörens förnyelse hade ett samband med att senare insjukna i cancer enligt en samnordisk undersökning. Med en omfattande internationell studie, som sammanslagit 13 skilda undersökningar, fick man noggrannare värden för sambandet mellan radonhalten i inneluft och risken för lungcancer samt den kombinerade effekten för rökare. Vattnets radioaktivitet visade inget samband med risk för cancer i urinorganen i Finland. Olyckan i Tjernobyl har inte påverkat incidensen för cancer i sköldkörteln hos barn i Finland. Arbetare från Estland och Lettland som jobbade med reningsarbete efter Tjernobyl-olyckan uppvisade en sju gånger så stor risk att insjukna i cancer i sköldkörteln och dubbel risk att insjukna i hjärncancer jämfört med den allmänna befolkningen. Bröstcancerrisken hade fördubblats efter Tjernobyl-olyckan bland den kvinnliga befolkningen i Ukraina och Vitryssland. Resultaten förklaras inte enbart av effektiverad registrering av cancer. En patient med cancer i sköldkörteln löpte en nästan trettio procent större risk att få cancer i något annat organ än den övriga befolkningen. Det visar en internationell samundersökning som bygger på tretton cancerregister. En patient med tunntarmskarcinom hade en 70 procent förhöjd risk att få en ny cancersjukdom jämfört med den övriga befolkningen. Orsakerna till cancer i bukspottskörteln kunde utredas på basen av efter vilken ursprunglig cancerform den som ny cancerform var allmännare än vanligt; cancer i bukspottskörteln antogs ha ett samband med rök- 17

18 Kaikki syövät Alla cancerformer ( )= Prostatacancer Eturauhasen syöpä Lungcancer Keuhkosyöpä Paksu- ja peräsuolisyöpä Cancer i tjockoch ändtarmen Cancer i Finland Män 2005 Cancer i urinblåsa Rakkosyöpä Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfooma ning, reproduktiv hälsa och arvsanlag samt strålbehandling mot tidigare cancer. Behandling med estradiol som fortgått mera än fem år, och där man inte använt progestiner vid sidan om, kvinnors menopaus och besvär efter det visade ett samband med förhöjd bröstcancerrisk: antalet ökade fall uppskattades till 2-3 fall per kvinnor under en uppföljning av 10 år. Operationsresultaten av patienter med cancer i äggstockarna talade för en fortsatt koncentrerad verksamhet. Blinda och personer med nedsatt syn hade inte lägre cancerrisk jämfört med andra, med undantag för bröstcancer. Hypotesen som förhindrar melatonincancer fick inte på basen av resultaten något brett stöd. Celiakipatienters risk att insjukna i lymfom var förhöjd jämfört med den övriga befolkningen. Ett samband mellan helicobacter pylori-infektion och förhöjda värden av immunglobulin A-och G samt en sänkt pepsinogen I indikerar en tiofaldig risk för magcancer. Riskfaktorerna för cancer i livmoderhalsen, papillomviruset 16 och 18 konstaterades bland den kvinnliga befolkningen i Finland. Man startade en vaccineringsundersökning med syfte att hindra förstadierna för cancer i livmoderhalsen. I många av de ovannämnda projekten för epidemiologisk analys samarbetade Cancerregistret med andra finländska och utländska forskningsinstitut, såsom Stakes, Institutet för Arbetshygien, Strålsäkerhetscentralen, Folkhälsoinstitutet, Institutionen för hälsovetenskap vid Tammerfors universitet, universiteten i Helsingfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg, universitetssjukhusen, cancerregistren i de nordiska länderna och Estland, forskningsenheterna vid Danmarks Cancerförening, Tysklands cancerforskningsinstitut (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg), det Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC, Lyon, Frankrike) och USA:s nationella cancerinstitut (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland) Kaikki syövät Alla cancerformer 4027 Bröstcancer Rintasyöpä ( )= Tjock- och ändtarmscancer Paksu- ja peräsuolisyöpä Livmodercancer Kohdunrungon syöpä Lungcancer Keuhkosyöpä Centrala nervsystemet Keskushermosto Chefen för Cancerregistret fungerade som generalseketerare för Internationella föreningen för cancerregister (International Association of Cancer Registries, IACR). Överläkaren vid Cancerregistret fungerade som deltidsanställd (20 %) professor i epidemiologi vid Tammerfors universitet. Cancerregistret deltog aktivt i i den riksomfattande forskarskolan för folkhälsa. Forskarna vid cancerregistret föreläste i ett flertal publika tillställningar i Finland och på internationella kurser och konferenser samt skrev artilar om förekomsten av cancer och forskningsmetoder både för den stora allmänheten som för forskare på området. Personalens sakkunskap utnyttjades i många inhemska och internationella vetenskapliga och administrativa expertgrupper. Cancerregistret hade ett stort antal besökare, såväl inhemska som utländska forskare, studerande och andra aktörer på området. Materialet i Cancerregistret utnyttjades av forskare och planerare vid andra forskningsinstitut samt av myndigheter på olika nivåer i förvaltningen. Information som gäller individer och åtföljs av identifieringsuppgifter ges bara ut för forskningsändamål och i enlighet med villkoren i de tillstånd av Stakes eller social- och hälsovårdsministeriet som krävs. För uppgifter i tabellform krävs inget tillstånd. Cancerregistret är ett viktigt led i bekämpningen av cancer i Finland, och registrets omfattande material utnyttjas på många sätt i tiotals projekt som pågår vid olika forskningsinstitut. Finland har exceptionellt goda möjligheter att utföra epidemiologisk cancerforskning. Det är därför viktigt att trygga den fortsatta forskningen genom lagstiftning och ekonomiska insatser. Cancer i Finland Kvinnor

19 Massundersökningsregistret I de finska kommunerna utförs lagstadgad screening av cancer i livmoderhalsen och screening av bröstcancer. Dessutom utfördes år 2006 frivillig screening av tarmcancer i 160 kommuner. Syftet med screening är att minska dödligheten som en följd av cancer, men undantagsvis kan man med screening av cancer i livmoderhalsen också minska sjukdomens incidens. Screeningarna grundar sig på vetenskapliga bevis för screeningsprogrammens effektivitet (minskad dödlighet i de screenade sjukdomarna). Screeningarna genomförs enligt förordningen (1339/2006) daterad den Jämfört med den tidigare folkhälsoförordningen har screeningen av bröstcancer justerats till att omfatta kvinnor i åldern år. Massundersökningsregistret grundades år 1968 i anslutning till Finlands Cancerregister. Till Massundersökningsregistrets uppgifter hör att undersöka och utveckla finska cancerscreeningar. Därtill planerar Massundersökningsregistret nya screeningar och ombesörjer kvalitetssäkring. Registret samlar på individnivå in uppgifter om kallelser till screening och om undersökningar; varje år fås information om cirka kallelser till screening och om utförda undersökningar. Den rådande konkurrensen inom hälso- och sjukvården har i allt högre grad medfört arbete och utmaningar för Massundersökningsregistret. Som en följd av en omorganisering av redan verksamma screeningskedjor har helhetsbilden splittrats och informationen mellan olika instanser liksom också till Massundersökningsregistret har löpt sämre. Det oaktat har Massundersökningsregistret strävat efter att år 2006 ha en mera täckande verksamhet än tidigare, och fungera i ett nära samarbete med screeningsenheterna, samt att utvecklas som serviceproducent. I samband med Massundersökningsregistret fungerar en inkallelsetjänst som lyder under Cancerföreningen i Finland. Inkallelsetjänsten producerar också allt material som används i screeningen (screeningskort, kallelsebrev, broschyrer och dylikt). År 2006 har kort och brev skrivits ut direkt utan mellanlagerföring. Alternativt har uppgifterna om kallelserna getts ut i elektronisk form. Under året har man också utvecklat ett elektroniskt screeningsprogram för riksomfattande användning till stöd för screeningsprocessen och för insamlandet av screeningsuppgifterna med enhetliga kriterier. Cancerföreningen i Finland fick euro i understöd av Penningautomatföreningen för utvärdering av Massundersökningsregistret. Screening för att förebygga cancer i livmoderhalsen Screening med papa-prov för att förebygga cancer i livmoderhalsen inleddes i Finland på 1960-talet. På1990-talet fick screeningen sin nuvarande form och växte till nuvarande omfång. Ännu under senare år har man kunnat skönja en förbättring av täckningen av kallelserna till screening och av registreringen av screeningsuppgifterna. I samband med screening av cancer i livmoderhalsen har man sedan år 1999 utfört randomiserade utvärderingar av nya screeningsmetoder. Av de utvärderade metoderna hade fram till slutet av år 2006 omkring screeningspov undersökts med automatiserade metoder och cirka prov med HPV-test för papillomvirus. Resultaten från den automatiserade cytologiska screeningen jämfört med resultaten från traditionell screening rapporterades år 2006 med större materialunderlag än tidigare. Enligt resultaten upptäcks något mer (+19%) av förstadier till cancer med automatiserad metod än med traditionell, men i övrigt är de två metoderna mycket lika varandra. Ur samma forskningsmaterial gjordes också en jämförande undersök- 19

20 ning som visade att det förekommer skillnader mellan olika laboratorium, vilket beror på skillnader i laboratoriediagnostik och skillnader i befolkningens bakgrundsrisker. Skillnaderna till trots har effekten av screeningen synts som en minskning av cancer och den har varit lika betydande i samtliga laboratorium. En uppföljningsundersökning visar att kvinnor som behandlats mot förstadier till cancer i livmoderhalsen under åren hade en något förhöjd risk att insjukna i tobaksrelaterad cancer och cancer i livmoderhalsen. En kontinuerlig kontroll efter behandlingen är därför ytterst viktig. Däremot var cancerrisken efter behandling ungefär densamma oberoende behandlingsmetod. Emellertid observerades något flera cellförändringar i förstadiet efter cervixkonisation med konventionell kniv än efter andra behandlingar, som cervixkonisation med laser eller loop diametri. Resultaten har haft en framträdande roll i Käypä hoito diagnos av förstadier till livmoderhalscancer och behandling som publicerades i augusti De europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid screening av cancer i livmoderhalsen (Quality Assyrance Guidlines) bearbetades och blev färdiga att publicereras. Massundersökningsregistret organiserade en konferens i Tallinn om registrering av screening av cancer i livmoderhalsen. EU:s EUNICE-nätverk finansierade konferensen. Screening av bröstcancer Den riksomfattande screeningen av bröstcancer började år 1987 och utvidgades till att täcka hela Finland i början av år Nästan alla kommuner i Finland kallade kvinnor i åldern år (enligt folkhälsoförordningen) till screening. Nio av tio kvinnor som fått kallelsen deltar i screeningen. Var fjärde kvinna över 60 år i Finland har fått kallelse till screening. Cancerorganisationerna, liksom också EU, har redan i flera år rekommenderat att screeningen av bröstcancer skulle utvidgas till att gälla kvinnor i åldern år. Också enligt den internationella organisationen för cancerforskning IARC var effekten av bröstcancerscreening för kvinnor i åldern år tillräcklig för att påvisa en klar nedgång i dödlighet i bröstcancer bland dem som genomgått undersökningen. Studier gjorda av Massundersökningsregistret visar att flera fall av bröstcancer upptäcks hos kvinnor i åldern år än hos kvinnor i åldern år. Också onödiga cancermisstankar är färre i åldersgruppen år. I Åbo har screeningen gällt kvinnor i åldern år sedan år Bland de kvinnor i åldern år som genomgått screening sedan år 1987 var nedgången i bröst-cancermortaliteten 42 procent större i Åbo än i Helsingfors, där motsvarande åldersgrupper inte undersökts med screening alls. Undersökningen gjordes i samarbete med utvärderingsgruppen för screening i Åbo. Social- och hälsovårdsministeriets screeningsarbetsgrupp, där också Massundersökningsregistret var representerat, beslutade att screeningen skall utvidgas till att omfatta åldergruppen år. Det utvidgade screeningsprogrammet träder i kraft stegvis och gäller kvinnor födda år 1947 och senare. Mammografiundersökningarna blev i hög grad privatiserade under år 2006, då Suomen Terveystutkimus Oy såldes till hälsovårdskoncernen Suomen Terveystalo. Helsingfors stads mammografiscreening överfördes till Vita-Terveyspalvelut Oy som tillhandahåller tjänsten. Suomen Terveystutkimus Oy hade börjat digitaliseringen av screening år 2005 och screeningen i Helsingfors utfördes med digitalteknologi år Eftersom validiteten i internationella digitaliserade screeningsresultat är kontroversiellt gjorde Massundersökningsregistret en plan för en slumpmässig utvärdering av digitaliserad screening. Undersökningen påbörjades i Suomen Terveystutkimus Oy:s enheter i början av år 2006, men avbröts efter några månader. Tillvidare 20

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2007 Cancerorganisationerna INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 FAKTA STÖD HOPP Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 föreningar, både regionala föreningar och

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2005 INNEHÅLL 4 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 7 STRATEGI OCH ORGANISATION 10 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier Årsberättelse 2010 2 Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Verksamhet Föreningarna Cancerorganisationernas överläggningsdagar

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2004 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT ÖVER 2004 6 CANCERORGANISATIONERNAS FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9

Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Årsberättelse 2009 2 Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Verksamhet Föreningarna Cancerorganisationernas överläggningsdagar

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

Syöpä. Hoppet. cancer.fi. är en livskraft 4/2011. Vilka typer av cancer screenas i Finland? Oron över unga kvinnor UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

Syöpä. Hoppet. cancer.fi. är en livskraft 4/2011. Vilka typer av cancer screenas i Finland? Oron över unga kvinnor UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 4/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Vilka typer av cancer screenas i Finland? Oron över unga kvinnor Hoppet är en livskraft www.cancer.fi s.12 I detta nummer 4/2011 3 4 8 12 Ledare

Läs mer

innehåll 2 Cancerorganisationerna

innehåll 2 Cancerorganisationerna ÅRSBERÄTTELSE 2011 innehåll MiSSion, VÄRdERingaR...5 generalsekreterarens översikt...6 FöRTRoEndEVaLda FöRTjÄnSTMEdaLjER...9 delegationen för Cancerförening i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för

Läs mer

Organisationen producerar och förmedlar information

Organisationen producerar och förmedlar information 13 Organisationen producerar och förmedlar information Finlands Cancerregister en plattform för beslut i cancerfrågor Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut som inrättades 1952 av Cancerföreningen

Läs mer

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 16 framställs de ålderstandardiserade relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Föreningens ändamål, mission och värderingar... 4 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer... 6 Delegationen... 6

Läs mer

Cancerstiftelsen. Verksamhetsplan 2016

Cancerstiftelsen. Verksamhetsplan 2016 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2016 1 Innehåll Cancerorganisationernas strategi... 3 Samhällspåverkan... 4 Bidrag till cancerforskning... 5 Stöd till utbildning... 7 Stöd till Cancerföreningen och övrigt

Läs mer

Organisationen producerar och förmedlar information

Organisationen producerar och förmedlar information 13 Organisationen producerar och förmedlar information Finlands Cancerregister är en plattform för folkhälsoarbete, orsaksforskning och beslut i cancerfrågor Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut

Läs mer

Cancer som sjukdom. Risto Sankila, Eero Pukkala, Tadeusz Dyba och Timo Hakulinen

Cancer som sjukdom. Risto Sankila, Eero Pukkala, Tadeusz Dyba och Timo Hakulinen Cancer som sjukdom Cancerincidens, prognoser för cancerpatienter, och cancerdödlighet Risto Sankila, Eero Pukkala, Tadeusz Dyba och Timo Hakulinen Cancer är en vanlig sjukdom. I Finland lever över 200

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Innehåll Föreningens ändamål, mission och värderingar... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

Regionala cancercentrums preventiva uppdrag

Regionala cancercentrums preventiva uppdrag Regionala cancercentrums preventiva uppdrag Senada Hajdarevic Processledare för Vägen in till cancervården & Cancerprevention datum namn Regionala cancercentrum ska förverkliga målen i den nationella cancerstrategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen 17.9.2013 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Statistik. Statistik

Statistik. Statistik Statistik Statistik Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Läs mer

Syöpä 2/2009. cancer.fi. Topi Salmi. är cancerbarnens. Operationsrobot ger en rad fördelar. Virus kan vara till hjälp i behandlingen

Syöpä 2/2009. cancer.fi. Topi Salmi. är cancerbarnens. Operationsrobot ger en rad fördelar. Virus kan vara till hjälp i behandlingen Syöpä 2/2009 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Topi Salmi är cancerbarnens vän Operationsrobot ger en rad fördelar Virus kan vara till hjälp i behandlingen s.12 s.4 s.9 I DETTA NUMMER 2/2009

Läs mer

Användningen av BCGvaccin. Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006

Användningen av BCGvaccin. Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006 Användningen av BCGvaccin Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006 Folkhälsoinstitutets publikationer C 6/2006 ISSN 1238-5875 2 ANVÄNDNINGEN AV BCG-VACCIN FOLKHÄLSOINSTITUTETS VACCINATIONSREKOMMENDATION

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Innehållsförteckning Föreningens mål, mission och värden... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Cancerlarmet Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Momentets syfte Hur kan man värdera vilken stöd som finns för uppmärksammade cancerrisker? Hur kan man analysera om det finns en ökad sjukdomrisk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund

Läs mer

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2005 Seminarier År 2005 utvidgade Chydenius-stiftelsen sitt verksamhetsfält och gav ut sin första publikation. Centrala mål som uppnåtts under året

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Jaana Kosonen. segrare i skrivartävlingen 1/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Patientnätverk ger information och stöd

Syöpä. cancer.fi. Jaana Kosonen. segrare i skrivartävlingen 1/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Patientnätverk ger information och stöd Syöpä 1/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Patientnätverk ger information och stöd Kurser för svenskspråkiga patienter Jaana Kosonen segrare i skrivartävlingen www.cancer.fi I detta nummer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Ö verblick över förberedelserna inför Finlands 10 0 - årsjubileum Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 Statistik Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. De cancerformer som ökar mest är malignt melanom och övrig hudcancer. Samtidigt finns det

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen understatssekreterare 1 Hörnstenarna i det nya social- och hälsovårdssystemet 1. Stark organisation 18 landskap 2. Integration av tjänster tjänsterna formas

Läs mer

Cancerorganisationernas strategi 2020

Cancerorganisationernas strategi 2020 Cancerorganisationernas strategi 2020 Inledning Namnet Cancerorganisationerna används när man hänvisar samtidigt till Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen. Till Cancerföreningen i Finland hör

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

BESÖK I LANDSKAPEN UNDER TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2017

BESÖK I LANDSKAPEN UNDER TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2017 BESÖK I LANDSKAPEN UNDER TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2017 Tidpunkt: måndag 27.11.2017 kl. 9.00 16.00.00 Plats: Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32, Åbo Syfte: Att stödja kommunernas och

Läs mer

RISKEN FÖR BRÖSTCANCER GÅR ATT MINSKA

RISKEN FÖR BRÖSTCANCER GÅR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÖSTCANCER GÅR ATT MINSKA I DAG HAR BRÖSTCANCER EN GOD PROGNOS RISKEN FÖR BRÖSTCANCER GÅR ATT MINSKA NÄRMARE VAR ÅTTONDE KVINNA INSJUKNAR I BRÖSTCANCER Över 30 000 personer per år insjuknar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 (8) En fråga om kvinnoliv... 3 Cellprovskontroll räddar liv... 4 Sjunkande andel kvinnor testas... 4 Vilka når inte landstinget idag?... 5 Mammografi räddar liv... 5 Stor andel kvinnor testas... 6 Vilka

Läs mer

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte. Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för öppenhet inom ekonomi och förvaltning en internationellt sett betydande

Läs mer

Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka

Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka Arja Leppänen, Processledare Jämlik vård och Patientsamverkan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arja.leppanen@sll.se

Läs mer

INFORMATION OM CYTOSTATIKABEHANDLING FÖR PROSTATACANCERPATIENTER

INFORMATION OM CYTOSTATIKABEHANDLING FÖR PROSTATACANCERPATIENTER INFORMATION OM CYTOSTATIKABEHANDLING FÖR PROSTATACANCERPATIENTER FAKTA BAKOM MYTERNA OVANLIGA SJUKDOMAR I MULTIPEL SKLEROS I ONKOLOGI I IMMUNOLOGI 1 TILL LÄSAREN Prostatacancer är den vanligaste cancerformen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.12.2008 KOM (2008) 882 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 15 framställs de relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats med cancer

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger Syöpä 5/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande Drabbade av cancer två gånger Rosa bandet 2011 kommer! 1 2www.cancer.fi I detta nummer 5/2011 3 4 8 12 Rosa

Läs mer

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Principbeslutet om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, som statsrådet godkände i maj 2001, drar upp linjerna för vår nationella

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun

Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun Göteborg den 12 maj 2006 Annette Rödström 1 ST-läkare Erik Holmberg 2 Systemanalytiker Lars Barregård 1 Professor, överläkare

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Föreg. dok. nr: 8770/08 SAN 64 MÖTET I RÅDET (SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT KONSUMENTFRÅGOR) DEN 9 10 JUNI 2008

Föreg. dok. nr: 8770/08 SAN 64 MÖTET I RÅDET (SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT KONSUMENTFRÅGOR) DEN 9 10 JUNI 2008 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 22 maj 2008 (28.5) (OR. en) 9636/08 SAN 87 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 8770/08 SAN 64 Ärende: MÖTET I RÅDET

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

2016 Cancerfondsrapporten 2040

2016 Cancerfondsrapporten 2040 2016 Cancerfondsrapporten 2040 Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering,

Läs mer

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13 Mag- och tarmförbundet Tarmcancerrapporten 2012/13 1 Om undersökningen Ämne: Svenska folkets kunskap om cancer Projektnummer: 1526341 Uppdragsgivare: Mag- och tarmförbundet Tid för fältarbete: 19-22 november

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Testamente en gåva till kommande generationer

Testamente en gåva till kommande generationer Testamente en gåva till kommande generationer CANCERSTIFTELSENS MÅL ÄR ATT ÖVERVINNA CANCER TESTAMENTSDONATION FÖR DET ARBETE SOM UTFÖRS FÖR ATT BEKÄMPA CANCER Vi kan i mångt och mycket tacka Cancerstiftelsens

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi n Också närstående behövar stöd n Livskvalitet hänger på attityden Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer när hon var 21 1 www.cancer.fi I detta

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

Syöpä 3/2009. cancer.fi. Håller cancer. på att bli underhållning? Kylie Minogue. Förhöjt PSA vad ska man göra? Matstrupen varnar för cancer

Syöpä 3/2009. cancer.fi. Håller cancer. på att bli underhållning? Kylie Minogue. Förhöjt PSA vad ska man göra? Matstrupen varnar för cancer Syöpä 3/2009 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Förhöjt PSA vad ska man göra? Matstrupen varnar för cancer Lasse Svahnström och magcancer cancer.fi Håller cancer på att bli underhållning? Kylie Minogue

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Förvaltningsorgan 2013

Förvaltningsorgan 2013 Förvaltningsorgan 2013 DELEGATIONEN Lantbruksföretagaren Tiina Linnainmaa (2008 ), Tavastkyro Vice ordförande Direktör Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsingfors ORDINARIE MEDLEMMAR Företrädare för jord- och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010 Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tarmcancerrapporten 2010 1 Om undersökningen Ämne: Tarmcancerrapporten 2010 Projektnummer: 1520612 Uppdragsgivare: Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tid för fältarbete:

Läs mer

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden Innehåll: Grunderna i epidemiologi Vad är epidemiologi? Beskriva 5 olika typer av studiedesign Beskriva 3 olika typer av sjukdomsmått Emilie.agardh@ki.se Diskutera orsaker och samband Varför är epidemiologi

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer