CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år."

Transkript

1 CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Cancerföreningen i Finland 70 år Årsberättelse 2006

2

3 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS FÖRTROENDEVALDA Tankarnas träd var kännetecken för Cancerföreningen i Finlands 70-årsjubileum. 8 CANCERFÖRENINGEN I FINLAND 15 FINLANDS CANCERREGISTER 19 MASSUNDERSÖKNINGAR 23 PERSONALEN VID CANCERFÖRENINGEN I FINLAND OCH CANCERREGISTRET 24 CANCERSTIFTELSEN OCH STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING 25 TELEFONRÅDGIVNINGEN SYÖPÄYHTEYS - CANCERKONTAKT 26 TERHOHEMMET 27 CANCERORGANISATIONERNAS EKONOMI 32 FONDER 34 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR 37 CANCERORGANISATIONERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉER OCH FONDERNAS FÖRVALTNINGSNÄMNDER 38 STIPENDIER Bilder: Markku Ojala 43 ORGANISATION 44 KONTAKTUPPGIFTER

4

5 Generalsekreterarens översikt Cancerföreningen i Finland ikläddes festskrud då organisationen firade sitt 70-årsjubileum. De som arbetar inom cancerorganisationerna och förtroendemännen samlades för att diskutera framtiden, men också det förflutna gav färg åt de gemensamma stunderna. Under Hälsomässan stiftade ett tusental besökare bekantskap med Cancerorganisationerna och ett hundratal lämnade en hälsning med förslag om organisationens utveckling. Under år 2006 gav Cancerföreningen i Finland ut tre böcker som lotsar in i framtiden: Cancer 2015 granskar utvecklingen av cancer som helhet, forskningsrapporten utreder hur kostnaderna för cancer utvecklas under de närmaste åren och i den tredje boken hör vi en cancerpatients röst. Publikationerna spelar en viktig roll som formgivare för politiskt beslutsfattande. Cancerföreningen är en stabil grund för böckerna, Cancerregistret producerar årligen ett respektingivande antal rapporter och forskarna deltar i ytterligare flera vetenskapliga projekt. Som ett led i förverkligandet av cancerorganisationernas gemensamma strategi inleddes arbetet med analys av organisationens utvecklingsbehov. I slutet av året kunde man ta del av innehållet i en pro gradu-avhandling som är under arbete i Helsingin kauppakorkeakoulu. I avhandlingen jämförs Cancerorganisationernas helhet med några andra organisationers verksamhetsmodeller. Organisationens enhetlighet och interna processer granskas närmare under våren Cancerorganisationernas ekonomi står på fast grund och Cancerstiftelsen visade en liten ökning av forskningstillgångar jämfört med tidigare. Rosa bandet-fonden fick rätt stort bidrag till bröstcancerforskning och ur fonden kunde man ge understöd redan till tio forskare. Det var än en gång Festkomittén som stod för insamling av pengar. Under ledning av kommitténs ordförande arrangerades en ståtlig bal. Antalet samarbetspartners i Rosa bandet-verksamheten ökade snabbt. År 2007 kommer på många sätt att präglas av utvecklingsprocesser: Man eftersträvar en mera fungerande organisation, centralbyrån flyttar till andra utrymmen, mellanrapporten för screeningen av tarmcancer blir klar och Cancerstiftelsen är redan i full gång med att planera sitt 60-årsjubileum år Det finns saker som kräver tid, sade professor Merete Mazzarella i sitt tal på jubileumsseminariet. Att vårda en patient är en sådan sak. Också under en tid av förnyelse bör Cancerorganisationerna minnas varför vi finns till, och vi bör lyssna till människan. Bild: Jouko Keski-Säntti Harri Vertio, MKD, generalsekreterare 5

6 Cancerorganisationernas förtroendevalda CANCERFÖRENINGEN I FINLAND Delegationen för Cancerföreningen i Finland består av 26 ordinarie medlemmar, lika många ersättare och en ordförande. Av delegationens ordinarie medlemmar väljs elva bland kandidater som nominerats av de regionala föreningarna och tre bland de kandidater som nominerats av patientföreningarna. Därtill väljs tolv andra ordinarie medlemmar. Enligt samma princip väljs personliga ersättare för varje ordinarie medlem. Delegationen består av: Medicinalrådet Matti Juhola, ordförande Professor Kalevi Kiviniitty, viceordförande Medlem Personlig ersättare Redaktör Jaakko Aho Överläkare Matti Salmo (Österbotten Cancerförening) Specialistläkare Leena Helle Specialistläkare Marja-Liisa Mäntymaa (Kymmenedalens Cancerförening) Avdelningsdirekör Juhani Ilmarinen Överläkare, professor Juhani Juntunen Vicehäradshövding Eeva Kemmo-Kari Verkställande direktör Ulla-Riitta Manninen PR-värdinna Taru Kinnunen Redaktör Asta Matikainen Kommunaldirektör Valtter Kivilahti Personalchef, pol.dr. Anita Jungar (Sydvästra Finlands Cancerförening) Professor Kalevi Kiviniitty Verksamhetsledare Pertti Taimisto (Norra Finlands Cancerförening) Länssocialrådet Marketta Korhonen Informationschef Seppo Aaltonen (Mellersta Finlands Cancerförening) Företagare Veikko Lammi Verksamhetsledare Leena Vasankari-Väyrynen (SYLVA) Direktören för Egentliga Finlands Chefsöverläkare i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt Aki Lindén sjukvårdsdistrikt Lauri Nuutinen Överskötare Alpo Manninen Lektor i hälso- och sjukvårdslära (Saimens Cancerförening) Leena Sjöblom Professor Kari Mattila Resultatområdeschef Juha Teperi Redaktör Anders Mattsson Verksamhetsledare Helka Andersson Avdelningsöverläkare Tapio Nieminen Sjukhuspastor Hannu Salonoja (Cancerföreningen i Satakunta) Hälsovårdare Marjo Niinisalo Överläkare Ilkka Salvén (Södra Finlands Cancerförening) Sjukskötare Saara Paukku Verksamhetsledare Katriina Päivinen (Norra Karelens Cancerförening) Chefredaktör Taito Pekkarinen Chefsöverläkare Jorma Lauharanta Ekonom Heikki Punkka Ekonomichef Inkeri Törmä (Birkalands Cancerförening) Industrirådet Risto Ranki Vicehäradshövding Heikki T. Hämäläinen Riksdagsledamot Paula Risikko Kommerserådet Satu Tiivola Professor Viljo Rissanen Professor Veli-Matti Kosma (Norra Savolax Cancerförening) Hälsovårdsrådet Lea Savolainen Fru Terttu Yli-Tolppa-Kerrola (Cancerpatienterna i Finland) Specialredaktör Outi Simolinna Verksamhetsledare Mervi Hara Professor Anna-Lisa Söderholm Löjtnanten i a. Ossi Haajanen (Finlands mun- och halscancerpatienter) Styrelseordförande för Onvest Oy Hälsovårdsrådet Anna-Ester Anja Toivanen Anna-Ester Liimatainen-Lamberg Ärkebiskop emeritus John Vikström Pol.mag. Antti Somervuori 6

7 Styrelse Professor Heikki Joensuu, Helsingfors, ordförande Professor Seppo Pyrhönen, Åbo, viceordförande Länssocial- och hälsovårdsrådet Tuula Eerola, Kuopio Professor Jorma Isola, Tammerfors Professor Risto Johansson, Kuopio Docent Sirkku Jyrkkiö, Åbo Professor Jorma Keski-Oja, Helsingfors Bankdirektör Ari Laakso, Esbo Professor Jorma Paavonen, Helsingfors Docent Ulla Puistola, Uleåborg Professor Pekka Puska, Helsingfors Professor Teuvo Tammela, Tammerfors CANCERSTIFTELSEN OCH STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Styrelsen Docent Timonen, Helsingfors, ordförande Bankdirektör Kari Virta, Helsingfors, viceordförande Docent Seija Grénman, Åbo Medicinalrådet Jouko Isolauri, Helsingfors Doktor i hälsovetenskap Päivi Karttunen, Tammerfors Professor Juha Kere, Helsingfors Docent Elise Kosunen, Tammerfors Bankdirektör Kari Markkula, Helsingfors Direktör Helena Pesola, Grankulla Professor Taina Pihlajaniemi, Uleåborg Professor Harri Vainio, Helsingfors Fil. Mag. Matti Willamo, Esbo Gemensamma arbetsutskott Bild: Jouko Keski-Säntti Till vänster Liisa Elovainio, Timo Joensuu, Teuvo Rodén, Reino Alho, Kristiina Kekki och Leena Sjöblom. Vid delegationens höstmöte delades Cancerbekämpandets förtjänstmedaljer ut till följande personer: Förtjänsttecken i guld: Arbetsutskottet Professor Heikki Joensuu, ordförande Bankdirektör Ari Laakso, viceordförande Professor Seppo Pyrhönen Docent Tuomo Timonen Bankdirektör Kari Virta Generalsekreterare Harri Vertio Finansutskottet Bankdirektör Ari Laakso,ordförande Bankdirektör Kari Virta, viceordförande Professor Heikki Joensuu Bankdriektör Kari Markkula Fil. mag. Matti Willamo Generalsekreterare Harri Vertio Ekonomichef Eero Keränen, sekreterare Revisorer Revisorer för Cancerföreningen i Finland, Cancer stiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning var ekon.mag., CGR Kaj Kiljander och ekon.mag., CGR Mikael Paul. Deras personliga ersättare var verkställande direktör, CGR Teppo Rantanen och CGR Tuomo Vesanen. Som övervakningsrevisorer fungerade ekon. mag. Johanna Antila, ekon.mag. Paula Korhonen och ekon.mag, GRM Hanna Siegfried. Medicinalrådet Liisa Elovainio Förtjänsttecken i silver: Docent Timo Joensuu Verksamhetsledare emerita Irma Nuutinen Verkställande direktör emeritus Teuvo Rodén Förtjänsttecken i brons: Överläkare Reino Alho Koordinator för återvinningsverksamheten Riitta Eskelinen Ledande socialarbetare Kristiina Kekki Docent Olof Lindfors Lektor i hälsovård Leena Sjöblom 7

8 Cancerföreningen i Finland Cancerorganisationernas målsättning är att minska de men som cancer förorsakar för individen och för samhället samt att stöda cancerpatienten i tillfriskningsprocessen. Prevention av cancer är en viktig del av organisationernas verksamhet, liksom också analys av den information som gäller cancerfrågor. Hälsofrämjande verksamhet Historie: 1930-talet Cancerföreningen i Finland grundades den Från Afrika köpte man radium för att användas i vården av cancer talet Att hjälpa mindre bemedlade patienter blev en bestående del av Cancerföreningen i Finlands verksamhet talet Cancerorganisationerna hade sju sjukhus talet Patienterna organiserade sig för första gången och den riksomfattande patientorganisationen LE-invalidit (LE-invaliderna) föddes 1970-talet Cancerbehandlingarna utvecklades snabbt talet De första hospicehemmen grundades talet Screening av bröstcancer blev vanligare talet Ett erkännande av den Internationella cancerunionen (Global Excellence in Cancer Control). För fjärde året koordinerar Cancerföreningen i Finland den riksomfattande kampanjen för att minska ungdomars rökning. Kampanjen består av flera små enskilda kampanjer och planeringen av helheten påbörjades år Under verksamhetsåret fortsatte man på tidigare påbörjade kampanjer och startade nya. Den riksomfattande kampanjen förverkligas av centrala folkhälsoorganisationer, social- och hälsoministeriet, kommunikationsbyrå BNL Euro RSCG samt reklambyråerna Bob Helsinki, Contra och hasan & partners. Överläkare Matti Rautalahti är kampanjansvarig. Internet har varit ett centralt kommunikationsmedel i den riksomfattande kampanjen. Man har byggt upp hemsidor som stöder kampanjens många teman, som till exempel happi.ws, viritys.tv, tyokalupakki.net, serialkiller.net, ryyppy.net och pokahuulessa.fi. Med hjälp av undersökningar strävar man efter att ständigt utveckla kampanjen och hålla den uppdaterad. De flesta ungdomar vill sluta röka, men svårigheten att sluta upplevs som överraskande och försvårar beslutet. Utgående från cancerorganisationernas utbildningsprogram har man i samarbete med Andningsförbundet Heli utbildat gruppledare till ungdomars rökstoppsgrupper. Skolningstillfällena hölls i Joensuu, Vasa och i huvudstadsregionen. De utbildade har kommit från olika verksamhetsmiljöer för ungdomar. Cancerorganisationerna vad med i gruppen bakom den riksomfattande telefontjänsten Stumppi som ger råd om tobak och rökning samt i styrgruppen för sidorna tupakka.org. Cancerorganisationerna har varit med om att lägga upp programmet Ett rökfritt Helsingfors. Programmet blev klart på våren 2006 och stadsstyrelsen godkände det efter små förändringar på hösten Arbetsgruppen fortsätter sin verksamhet genom att följa upp förverkligandet av åtgärderna. Programmet om god medicinsk praxis, Käypä hoito, ger rekommendationer om rökavvänjning och blev färdigt första gången år År 2006 uppdaterades rekommendationen. Överläkare Matti Rautalahti var med i arbetsgruppen. Kampanjen Sätt färg på livet hälsosamt med frukt, bär och grönsaker genomfördes redan för sjätte gången år Det var igen Trädgårdsprodukter, Cancerföreningen i Finland och Finlands Hjärtförbund som tillsammans förverkligade kampanjen som betonar vikten av ett hälsosamt mellanmål. Kampanjen riktade sig till skolungdomar och eleverna fick en Mellanmålsguide, Guiden mellanmålets hörnstenar för yrkesmänniskor och Guiden hälsosamt med frukt, grönsaker och bär för lärare. Med kampanjen Kesäkumi-, talvirengas- och varuskumi (Sommargummi, Vinterdäck och Garnisonsgummi) försöker man öka användningen av kondomer bland unga och därmed minska smittorisken av veneriska sjukdomar. År 2006 delade man ut omkring kondomer i olika evenemang för unga liksom också i garnisoner runtom i landet. Ur cancerorganisationernas synvinkel är kondomen ett preventiv- 8

9 medel mot sådan smitta som i sin tur ökar risken för cancer i livmoderhalsen. Kampanjen genomfördes i samarbete med YleX, Aids-stödcentralen och Rfsu. Temat för kampanjen år 2006 var Etuoikeus ehkäisyyn (Preventiv-Privilegierad). Ungdomarna hade möjlighet att delta i en frågetävling om sexualhälsa och alla som svarat rätt fick en pins med texten Naimamaisteri (ung. Samlagsmagister) Till kampanjen hör också varje år en ny Sommargummi-låt, år 2006 var det låten Anna palaa vaan av bandet Smak. Under vårens traditionella solkampanj var temat igen Ota maltilla som rekommenderade att sola med måtta. Kampanjen inleddes med ett informationstillfälle som arrangerades av Meteorologiska institutet och Strålsäkerhetscentralen i Meteorologiska institutets nya utrymmen i Gumtäkt. De regionala föreningarna ordnar rådgivning om födelsemärken och informerar om hur man tryggt kan vistas i solen. Tillsammans med 16 andra organisationer är Cancerorganisationerna med i Barnens hälsoforum. Syftet med forumet är att främja barns och ungdomars hälsa, välmående och trygghet tillsammans med experter på området. I det årliga seminariet Kuuntele aikuinen (Hör här, vuxen) behandlades föräldrars möjlighet att ha en aktivare roll i barnens vardag. Cancerorganisationerna samarbetade med andra hälsoorganisationer och aktörer bl.a. i Folkhälsoinstitutets tobaksgrupp, Finlands ASH ry:s många informationsprojekt om rökning samt i det av Centret för hälsofrämjande koordinerade projektet om hälsokommunikation. Den andra riksomfattande Tupakka ja terveys-dagen (Tobak och hälsa) ordnades i Lahtis i december. Arrangörerna var Filha ry, Folkhälsoinstitutet, social- och hälsovårdsministeriet och hälsoorganisationerna och aktörerna samt forskare. 230 deltog i skolnings- och diskussionsdagen. Cancerorganisationernas överläkare var medlem i nämnden för nya livsmedel vid handels- och industriministeriet. Antal fall Män Antalet nya konstaterade cancerfall bland män under åren och prognoserna för antalet cancerfall fram till år Antal fall Kvinnor Prostatacancer Cancer i tjockoch ändtarmen Lungcancer Cancer i urinblåsan Hudcancer Njurcancer Magcancer Bröstcancer På cancerorganisationernas initiativ fungerar sedan år 1995 en rådgivning för personer som är oroliga för ärftlig risk att insjukna i cancer. Benägenhet för ärftlig cancer kan diskuteras på rådgivningsmottagningar, rehabiliteringskurser och i telefonrådgivningen Syöpäyhteys-Cancerkontakt. År 2006 ordnades första gången en anpassningskurs för bärare av en gendefekt som medför ärftlig tjocktarmscancer. Specialist inom genetisk medicin Minna Pöyhönen vid Helsingfors universitet koordinerar cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning. Cancerföreningen i Finland arrangerade utbildning i Helsingfors och Joensuu för personer som tar vaginalcytologiska prov, såkallade papa-prov. Sammanlagt deltog 119 personer i utbildningen. Antalet nya konstaterade cancerfall bland kvinnor under åren och prognoserna för antalet cancerfall fram till år Cancer i tjockoch äntarmen Livmodercancer Lungcancer Äggstockscancer Cancer i sköldkörtel Magcancer Inom ramen för Cancerorganisationernas verksamhet fungerar patientföreläsare som skolats i sexton Polku-projekt ( ) på olika håll i landet. Patientföreläsarna besöker läroanstalter inom hälso- och sjukvården där de berättar om sina personliga erfarenheter som cancerpatient. I samband med kryssningen Rosa bandet arrangerades en gemensam skolning för patientföreläsarna. Rehabilitering Cancerorganisationernas målsättning är att alla som insjuknat i cancer skall få rehabilitering anpassad till sin livssituation. Rehabiliteringen finansieras av Folkpensionsanstalten, Penningautomatföreningen, enheter inom hälso- och sjukvården, regionala cancerföreningar samt riksomfattande patientorganisationer. År 2006 deltog cirka cancerpatienter och anhöriga i rehabiliteringskurserna. Därtill ordnade medlemsorganisationerna första informationskurser och öppen rehabilitering för grupper. Hundratals cancerpatienter fick stöd av stödpersoner i samma situation. Cancerföreningen gav ut fyra rapporter jubileumsåret till ära. 9

10 Cancerrehabiliteringens regionala centra är Meri-Karina (Åbo), Imatran liikuntaja kuntoutumiskeskus, Härmän Kuntokeskus, Kunnonpaikka (Kuopio) och Merikoski (Uleåborg). Det ordnades utbildningsdagar för personal som engagerar sig i cancerrehabilitering vid dessa centra. Flera regionala föreningar arrangerade Lära sig leva med cancer, ett undervisningsprogram inom ramen för öppen rehabilitering. Kursen var en distanskurs som deltagarna genomförde hemma. Cancerorganisationernas kommitté för rehabilitering bestod av Matti Rautalahti (ordförande), Virve Laivisto (sekreterare), Helka Andersson, Tarja Konttinen, Tiina Oivanen, Kari Ojala, Tiina Huusko, Pertti Taimisto, Leena Rosenberg och Leila Märkjärvi. Virve Laivisto fungerade som rehabiliteringskoordinator. Kostnader förorsakade av cancer är rapporter som skrivits av experter vid Tammerfors universtitets insitution för hälsoekonomi. Utvecklingsprojektet som Penningautomatföreningen finansierade inom Cancerorganisationernas rådgivning startade år Målet med det treåriga projektet är att utveckla gemensamma verksamhetsprinciper och modeller som gynnar en rådgivning av hög kvalitet i de regionala föreningarna. Cancerorganisationerna startade en utbildning inom projektet Toimiva lapsi & perhe (Fungerande barn & familj). Utbildningens målsättning är att informera och lära ut metoder om hur man kan stöda en familj där en förälder insjuknar i cancer. I utbildningen deltog förutom Cancerorganisationernas egen personal också personalen vid cancerkliniken inom HNS. Mika Niemelä vid Uleåborgs universitet fungerar som utbildare. Information och tidskriften Syöpä-Cancer Cancerorganisationernas informationsavdelning svarar för den offentliga bilden, kontakten med media och den interna informationen. Informationschef är Satu Lipponen, magister i samhällsvetenskaper. År 2006 utkom tidningen Syöpä-Cancer med fyra nummer i stället för med sedvanliga sex nummer. Orsaken var det minskade stödet från medlemsföreningarna. Den finskspråkiga tidningen trycktes i exemplar och skickades till cancerföreningarnas medlemmar. En svenskspråkig bilaga inne i tidningen trycktes i exemplar. Cancer i Finland riktar sig bl.a. till experter inom sjuk- och hälsovårdsbranschen. Tidningens redaktion bestod av docent Päivi Hietanen, chefredaktör, docent Caj Haglund, docent Akseli Hemminki, redaktionssekreterare Anu Kytölä, redaktionschef Satu Lipponen, specialistläkare Marjo Pajunen, överläkare Risto Sankila, professor Toivo T. Salmi, verksamhetsledare Leena Rosenberg och överläkare Matti Rautalahti samt redaktör Jaana Ruuth. Tidningens AD är Kirsi-Marja Puuras. Tidningens teman år 2006 var forskning, arbete och cancer, tumörer i livmodern och Cancerorganisationernas 70-års jubileumsnummer som tog upp organisationens historia och skapade teman för framtiden. I jubileumsnumret ingick en intervju med republikens president Tarja Halonen. Cancerorganisationernas hemsidor cancer.fi förnyades på våren Strukturen förenklades och sidorna fick ett fräschare utseende. Optinet Oy upprätthåller sajten och svarar för dess publikationssystem. Patientens synvinkel är ett tema under jubileumsåret. I medeltal hade Cancerorganisationernas hemsidor besökare per månad, som allra mest uppgick deras antal till Hemsidorna växte i popularitet jämfört med föregående år med cirka besökare. Besökarna tillbringade något mindre än tio minuter på sajten per gång. Webbplatsens populäraste sidor var Diskussionsforum, Information om cancer samt Patienter och närstående. Diskussionsforum består av diskussionsgrupper där patienter, deras anhöriga och andra som är intresserade av frågor som rör cancer kan utbyta erfarenheter och tankar. Information om cancer-sidorna berättar om olika cancersjukdomar, deras symtom och be- 10

11 handlingar. Patienter och anhöriga riktar sig till dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Strukturen och innehållet i det interna nätet, intranät, utvecklades tillsammans med centralbyråns dataenhet. Planeringen av förnyelsen påbörjades för att göra innehållet mångsidigare och öka antalet användare; man strävade efter att också medlemsföreningar och Cancerorganisationernas polikliniker och laboratorier skulle börja använda intranät. Cancerorganisationernas nätbutik förnyades år Smilehouse Oy är leverantör för nätbutiken. Incidens Kvinnor Män Mortalitet Män Kvinnor Under år 2006 skickade Cancerorganisationerna ut 30 pressmeddelanden. Man höll tio presskonferenser under året. Jubileumsårets tema var Allt om cancer. Kommunikationen planerades i samråd med Hill & Knowlton. I januari utkom en broschyr om patienters rättigheter i vården och omvårdnadsforskning. År 2006 firades för första gången Världscancerdagen den 4 februari som en del av den Internationella cancerunionens projekt. Temat för den första Världscancerdagen var barns cancer. Cancerföreningen i Finland och Sylva ry arrangerade en gemensam presskonferens. Man organiserade också en insamling av datorspel till enheter med barnpatienter. Finländarnas åldersstandardiserade cancerincidens och -mortalitet under åren samt prognostiserad utveckling fram till år Som referens var världens standardbefolkning. Jubileumsårets evenemang Kaikki syövästä Allt om cancer arrangerades i oktober i Lahtis, Joensuu, Rovaniemi och Björneborg för allmänheten. Organisationens huvudfest Nyt on ennen huomista (Nu är före morgondagen) firades i november i mässcentret i Helsingfors. Under jubileumsåret kom Cancerorganisationerna ut med tre rapporter. Cancerns kostnader utkom i september och rapporten Cancer år 2015 utkom i oktober. I november kom också rapporten Potilaan ääni (Patientens röst) ut som gör cancerpatientens röst hörd i egna texter och i intervjuer. Inom ramen för föreningens publikationsserie utkom också rapporten Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa. Rapporten som behandlar tobakspolitik i Finland och övriga Europa gjordes i samarbete med Suomen ASH ry. Publikationen om cancer i Finland uppdaterades och kom ut som nyupplaga, Syöpä Suomessa 2006 (Cancer i Finland 2006). Taloustutkimus genomförde på uppdrag av Cancerorganisationerna en enkät om finländarnas rädsla för cancer. Undersökningen hade tusen respondenter. På hösten utvidgade man undersökningen med enkäten Kaikki syövästä Allt om cancer, som fram till slutet av år 2006 hade respondenter. Cancerorganisationerna deltog med en egen avdelning i Barnmässan på våren 2006 och i Hälso-mässan i november. Cancerorganisationernas mediauppföljning omfattar portalen Observer Finland och M-Brains nättjänst, som år 2006 sattes ut på nätet för den stora allmänheten att ta del av. Informationens reliabilitet och kvalitet värderades med hjälp av Taloustutkimus undersökning Yritysviestintä 2006 (Företagskommunikation). År 2006 genomfördes profilering av informationen med målsättning att göra den externa bilden av Cancerorganisationerna enhetlig. Jubileumsårets hederspris Professor Matti Hakama tilldelades Niilo Voipios hederspris för förtjänstfullt arbete inom vetenskaplig forskning i cancersjukdomar. Priset på euro tilldelades för sjätte gången. Professor Inkeri Elomaa tilldelades ett hederspris för förtjänstfull insats inom klinisk forskning av cancersjukdomar ur professor Sakari Mustakallios fond Hyvän kliniisen tutkimuksen palkinto. Bilder: Joonas Kytölä Cancerorganisationerna deltog i Hälso-mässan. Besökarna fick lämna sina tankar i Tankarnas träd. 11

12 Syöpä-Cancer dryftar president Tarja Halonen de utmaningar som en åldrande befolkningen ger nationen. Presidenten fick Cancer-produkter designade av Paola Suhonen som gåva.

13 Medlemsföreningar Till Cancerföreningen i Finland hör 12 regionala medlemsföreningar och fyra riksomfattande patientföreningar. Vid slutet av år 2006 hade föreningarna sammanlagt medlemmar runtom i Finland. Medlemsföreningarna arrangerar olika slag av patientverksamhet i 179 patientavdelningar eller klubbar. Rehabiliterings- och anpassningsträningskurser, stödpersonsverksamhet och rekreation stöder patienten efter att cancer diagnostiserats. Föreningarna upprätthåller rådgivningsstationer, polikliniker, laboratorier, vårdhem, patienthem och patienthotell. Föreningarnas institut deltar i arbetet för prevention och tidig upptäckt av cancer. Via instituten förmedlar föreningarna bröstproteser och andra hjälpmedel till cancerpatienterna. Medlemsföreningarna utbildar hälso- och sjukvårdpersonal och personal på andra områden i sitt distrikt. Föreningarna besöker också skolor och arbetsplatser och arrangerar olika slag av evenemang för allmänheten. Cancerorganisationernas kursdagar arrangerades i januari i Sibeliushuset i Lahtis. De riksomfattande patientföreningarna Finlands mun- och halscancerpatienter rf, Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf, Cancerpatienterna i Finland rf och SYLVA rf ansvarade för arrangemangen. Temat var Cancerpatient i Finland. Institut Under Cancerföreningen i Finland lyder tre institut vilkas huvudsakliga syfte är massundersökning av bröstcancer och av cancer i livmoderhalsen. Massundersökningsverksamhet finns i Helsingfors och Kotka, i Uleåborg finns ett laboratorium för cell- och vävnadsprov. Bild: Markku Ojala Cancerorganisationernas tidiga historia personifieras långt i en man; generalsekreterare Niilo Voipio gav ett ansikte åt cancerarbetet och gjorde Cancerorganisationerna till en av de största finländska hälsoorganisationerna. Institutens nyckeltal 2006 Screening av bröstcancer Massundersökning av cancer i livmoderhalsen Övriga cellprovs undersökningar Övrig mammografi Histologiska undersökningar Övriga besök Helsingfors Kotka Uleåborg Samarbete med företag och medelanskaffning för cancerarbete Friendtex, ett företag inom direktmarknadsföring som marknadsför modekläder fortsatte sitt samarbete med Cancerföreningen i Finland också år Också TNT- Express, H-town, Kesko, Reklambyrån Mainio, Primario Productions samt Suomen Stand Up Club har stött cancerorganisationernas verksamhet. Bild: Jukka Uotila Till cancerorganisationerna kan också riktas donationer för patientarbete och förebyggande av cancer. Donationer tas emot i Cancerorganisationernas gemensamma insamlingskonto, per textmeddelande eller per telefon. År 2006 emottogs sammanlagt ungefär euro i donationer. Genom att köpa Cancerorganisationernas grönvita Cancer-produkter stöder man den riksomfattande verksamheten. Man kan också göra inbetalningar direkt till kontot

14 På hösten 2006 arrangerade Cancerorganisationerna ett riksomfattande lotteri under ledning av Sydvästra Finlands Cancerförening. Resultatet uppnådde inte förväntningarna. Internationellt samarbete Cancerföreningen i Finland har ett intensivt internationellt samarbete. Generalsekreterare Harri Vertio invaldes i direktionen för den Internationella Cancerunionen (UICC, International Union Against Cancer) för åren UICC är en sammanbindande länk för 270 organisationer mot cancer i drygt 80 länder. I direktionen sitter fjorton experter på cancer i olika delar av världen. Till ny ordförande för UICC valdes professor Franco Cavalli, cancerläkare från Schweiz. De nya direktionsmedlemmarna valdes i samband med världskonferensen i Washington i juli. Generalsekreteraren representerar föreningen i de europeiska cancerorganisationernas förbund (European Cancer Leagues, ECL,www.ecl.org) samt i den Nordiska Cancerunionen (NCU, vars sekretariat år 2006 verkade inom ramen för Norges cancerförening. ECL och Cancerföreningen i Finland var arrangörer för en internationell konferens om screening av cancer i december i Helsingfors. Femtio deltagare från sexton länder deltog i konferensen. Liisa Elovainio hängde upp sitt eget budskap i Tankarnas träd på Hälso-mässan i november. Informationschef Satu Lipponen representerar Cancerföreningen i Finland i det europeiska nätverket mot rökning (ENSP, Nätverket utvecklade en europeisk strategi mot rökning och samarbetade med Europeiska Unionens kommission i Help För ett liv utan tobak. Help-kampanjen fortsatte för andra året och förverkligades av den franska reklambyrån Ligaris. Bild: Joonas Kytölä 14

15 Finlands Cancerregister Betydande forskning i förekomsten av cancer och dess orsaker är grund för folkhälsoarbete och beslutsfattande som rör cancer. Cancerregistret samlar in uppgifter om förekomsten av cancer hos befolkningen i Finland och ger ut cancerstatistik. Cancerregistret är ett institut för epidemiologisk och statistisk cancerforskning. Som en del av Cancerregistret fungerar massundersökningsregistret som bl.a. utvärderar effekten av massundersökningar. Under år 2006 publicerades nästan 100 vetenskapliga studier där Cancerregistrets forskare eller material från registret hade en framträdande roll. Också tre doktorsavhandlingar publicerades. Som chef för cancerregistret fungerade professor Timo Hakulinen. Chef för Massundersökningsregistret var doktor Nea Malila. Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut som också upprätthåller statens offentliga cancerregister. Cancerföreningen i Finland ansvarar för personalen och arbetsutrymmena vid cancerregistret. Föreningen har ingått ett avtal med Stakes, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, om upprätthållandet av cancerregistret. Ledningsgruppen för Cancerregistret bestod av representanter för Stakes och Cancerföreningen i Finland. Ordförande för ledningsgruppen var resultatområdeschef Olli Nylander från Stakes. Ungefär 40 procent av Cancerregistrets kostnader täcktes med anslag från Penningautomatföreningen. Med forskningsavtal och med bidrag från Cancerföreningen i Finland tillfördes ytterligare medel. Registrering av cancersjukdomar Den lagstadgade registreringen av cancersjukdomar fortsatte under verksamhetsåret som tidigare. Då sjukhusen i allt större utsträckning övergår till elektronisk informationsöverföring är det också aktuellt att utveckla registreringen av cancerfall i samma riktning. Dödsattester och nästan all anmälan om cancerfall från patologiska laboratorier ges redan i elektronisk form, men sjukhusens brokiga system försvårar skapandet av ett enhetligt system för anmälan om cancerfall för de kliniska undersökningarnas del. Cancerregistret deltog i arbetet med att utveckla det riksomfattande datasystemet inom hälso- och sjukvården. Varje år tar Cancerregistret emot och behandlar mera än anmälningar om cancerfall, vilket visar att cirka nya cancerfall diagnostiseras i Finland årligen. Statistiken från år 2005 finns tillgänglig på Cancerregistrets Internetsidor Statistiken gällande åren 2004 och 2005 följer ICD-10-sjukdomsklassificering och ges ut i tryckt form år Registret gav också ut många slag av specialstatistik för enskilda uppdragsgivare och för varierande ändamål. Den av Nordisk Cancer Union, NCU, bekostade mångsidiga cancerdatabanken NORDCAN förnyades. NORDCAN är gratis för alla användare (www.ancr.nu/ nordcan.asp). Statistik över cancer i Finland hittar man också i ett flertal internationella cancerdatabanker (EUCAN, EUROCIM, GLOBOCAN, WHO Mortality Data Bank, Cancerforskning Epidemiologisk och statistisk cancerforskning är en central verksamhet inom Finlands Cancerregister som har tillgång till statistik sedan år Cancerregistrets forskningstradition och kunskap är stor. Registret står i nära kontakt med universi Kvinnors lungcancer Cancer i livmoderhalsen Den relativa variationen i förekomsten av kvinnors lungcancer och cancer i livmoderhalsen under åren Medelvärdet för hela Finland = 1.0. Kartorna baserar sig på kommunvisa tal. 15

16 Prostatacancer tet och andra forskningsinstitut. Det epidemiologiska forskningsarbetet är långsiktigt och projekten är mångåriga. För att samla in ett tillräckligt stort material samt för att förbättra den statistiska styrkan och därmed tillförlitligheten i studierna krävs ofta internationellt samarbete. Nedan följer en kort beskrivning av några centrala forskningsresultat: en fullständig förteckning över Cancerregistrets undersökningar finns på tutkimus. Fjortonde upplagan av den finskspråkiga boken Cancer i Finland gav ut. Boken tar upp frågor som cancersituationen i Finland, faktorer som påverkar cancersituationen och patienters överlevnad. Den första upplagan kom ut år Rapporten Cancer 2015, som också var en av Cancerföreningen i Finlands 70-årsjubileumsskrifter, behandlar cancerns framtidsutsikter. Här finns prognoser för cancerincidensen och cancermortaliteten liksom också visioner om vilka faktorer som kan tänkas påverka utvecklingen. Det var en utmaning att prognostisera incidensen av prostatacancer på grund av svårigheten att förutspå diagnostiseringen. År 2015 antar man att mera än nya cancerfall kommer att diagnostiseras. Den huvudsakliga orsaken till att cancerfallen väntas öka är att den ålderstigna befolkningen ökar. Man gjorde också upp nya prognoser för ökningen av antalet personer som insjuknar i cancer. Dessa prognoser utnyttjades i rapporten om cancervårdens kostnader i framtiden som gavs ut av Cancerföreningen i Finland. Incidensen för cancer i matsmältningsorganen varierade kraftigt mellan olika socialgrupper. T.ex. incidensen för skivepitelkarcinom var dubbelt så hög i den lägsta socialklassen jämfört med högre socialklasser och skillnaden förändrades inte över tid. Incidensen för adenokarcinom var ungefär lika oberoende socialklass. Resultatet stöder antagandet att olika typer av strupcancer orsakas av olika faktorer. Skillnaden mellan olika socialklassers incidens av cancer i matsmältningsorganen förklarades i allmänhet enbart delvis av kända orsaksfaktorer. Incidensen av hudmelanom per ytenhet var störst på huden på huvudet. Av hudmalonom på huvudet hade incidensen av hudmelanom på örat ökat mest hos både män och kvinnor. Resultaten är betydelsefulla då man undersöker hur hudmelanom uppstår. Ökad incidens av Non Hodgkin lymfomer hade nått en brytningspunkt på talet, samtidigt i Finland, Sverige och Norge. Man har inte hittat någon entydig förklaring till detta. Cancer hos barn ökade i genomsnitt med en procent i Europa, enligt material som grundar sig på ACCIS-undersökningar i 35 länder. Ökningen varierade mellan olika cancersjukdomar och gällde inte skelettcancer eller cancer i lever och inte heller ögats retinoblastom. Ökningen förklaras till en del av att registreringen av cancer täcker ett större område, men en del av ökningen ansågs vara realistisk. Incidensen av cancer hos barn var högst i Nordeuropa. Läppcancer ACCIS-undersökningar visade att antalet överlevande barn med cancer i Europa var lägst i de tidigare socialistiska länderna. ACCIS-undersökningarnas detaljerade resultat publicerades i tidningen European Journal of Cancer. Den relativa variationen i förekomsten av mäns prostatacancer och läppcancer under åren Medelvärdet för hela Finland = 1.0. Kartorna baserar sig på kommunvisa tal. Studien EUROCARE-4 som undersöker överlevnaden för cancerpatienter i Europa fortsatte. Resultaten väntas bli klara år Enligt en finsk undersökning påverkades bröstcancerpatienters överlevnad på ett betydande sätt av vissa psykosociala faktorer. Resultatet av sexton cancerregisters samundersökning visade att bröstcancerpatienter som överlevt ett år efter fastställd diagnos löpte 40 % högre risk att begå självmord jämfört med den allmänna befolkningen. 16

17 För att prognostisera cancers incidens, mortalitet och överlevnad utvecklades en ny metod i en situation där patienters dödlighet av andra orsaker än sin cancersjukdom avvek kraftigt från dödligheten hos den övriga befolkningen i samma ålder. Metoden tillämpades för lungcancer där den konkurrerande dödligheten minskar både patienters dödlighet i sin cancersjukdom och antalet överlevande patienter. Statistiska metoder utvecklades också för utvärdering av effekten av olika typer av mammografiscreening med hänseende på incidensen och mortaliteten av bröstcancer. Incidens, kvinnor Incidens,män Att räkna ut cancerpatienters överlevnadssiffror med en såkallad periodiseringsmetod gav noggrannare resultat än med ett traditionellt räknesätt då realtiden var densamma i bägge metoder. Å andra sidan får man med periodiseringsmetoden alltid överlevnadssiffror som är mera aktuella än jämfört med den traditionella metoden. För periodiseringsmetoden utvecklades en regressionsmodell med vilken man kan korrigera överlevnadssiffror eller göra uppdaterade prognoser trots att registreringen av cancerfall kan vara fördröjd med ett par år. Mortalitet,män Mortalitet, kvinnor Att utsätta sig för organiskt damm i sitt arbete var ingen signifikant faktor för insjuknande i cancer i andningsorganen i Finland. Personer som arbetare i tvättinrättning hade en något förhöjd risk att insjukna i cancer i urinblåsan i de nordiska länderna. Däremot observerades ingen större risk att insjukna i strupcancer, vilket var fallet i USA. En systematisk litteraturanalys visade att risken för cancer i bukspottskörteln var förhöjd hos personer som i sitt arbete var i kontakt med klorerade kolvätelösningar och bekämpningsmedel mot insekter. Mäns och kvinnors åldersstandardiserade incidens och mortalitet för all cancer under åren Finländska rökande män löpte i genomsnitt en större risk att insjukna i många olika slag cancersjukdomar, med undantag för hudmelanom och leukemi. Läkarnas utsättning för strålning visade ingen förhöjd cancerrisk. Hos cancerpatienter som fått strålbehandling under åren konstaterades en fördubblad risk att insjukna i strupcancer jämfört med den övriga befolkningen. För patienter under 55 år fanns ett samband mellan strålbehandling och ökad risk att insjukna i fibrosarkom. Strålningsdos för barncancerpatienter och tumörens förnyelse hade ett samband med att senare insjukna i cancer enligt en samnordisk undersökning. Med en omfattande internationell studie, som sammanslagit 13 skilda undersökningar, fick man noggrannare värden för sambandet mellan radonhalten i inneluft och risken för lungcancer samt den kombinerade effekten för rökare. Vattnets radioaktivitet visade inget samband med risk för cancer i urinorganen i Finland. Olyckan i Tjernobyl har inte påverkat incidensen för cancer i sköldkörteln hos barn i Finland. Arbetare från Estland och Lettland som jobbade med reningsarbete efter Tjernobyl-olyckan uppvisade en sju gånger så stor risk att insjukna i cancer i sköldkörteln och dubbel risk att insjukna i hjärncancer jämfört med den allmänna befolkningen. Bröstcancerrisken hade fördubblats efter Tjernobyl-olyckan bland den kvinnliga befolkningen i Ukraina och Vitryssland. Resultaten förklaras inte enbart av effektiverad registrering av cancer. En patient med cancer i sköldkörteln löpte en nästan trettio procent större risk att få cancer i något annat organ än den övriga befolkningen. Det visar en internationell samundersökning som bygger på tretton cancerregister. En patient med tunntarmskarcinom hade en 70 procent förhöjd risk att få en ny cancersjukdom jämfört med den övriga befolkningen. Orsakerna till cancer i bukspottskörteln kunde utredas på basen av efter vilken ursprunglig cancerform den som ny cancerform var allmännare än vanligt; cancer i bukspottskörteln antogs ha ett samband med rök- 17

18 Kaikki syövät Alla cancerformer ( )= Prostatacancer Eturauhasen syöpä Lungcancer Keuhkosyöpä Paksu- ja peräsuolisyöpä Cancer i tjockoch ändtarmen Cancer i Finland Män 2005 Cancer i urinblåsa Rakkosyöpä Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfooma ning, reproduktiv hälsa och arvsanlag samt strålbehandling mot tidigare cancer. Behandling med estradiol som fortgått mera än fem år, och där man inte använt progestiner vid sidan om, kvinnors menopaus och besvär efter det visade ett samband med förhöjd bröstcancerrisk: antalet ökade fall uppskattades till 2-3 fall per kvinnor under en uppföljning av 10 år. Operationsresultaten av patienter med cancer i äggstockarna talade för en fortsatt koncentrerad verksamhet. Blinda och personer med nedsatt syn hade inte lägre cancerrisk jämfört med andra, med undantag för bröstcancer. Hypotesen som förhindrar melatonincancer fick inte på basen av resultaten något brett stöd. Celiakipatienters risk att insjukna i lymfom var förhöjd jämfört med den övriga befolkningen. Ett samband mellan helicobacter pylori-infektion och förhöjda värden av immunglobulin A-och G samt en sänkt pepsinogen I indikerar en tiofaldig risk för magcancer. Riskfaktorerna för cancer i livmoderhalsen, papillomviruset 16 och 18 konstaterades bland den kvinnliga befolkningen i Finland. Man startade en vaccineringsundersökning med syfte att hindra förstadierna för cancer i livmoderhalsen. I många av de ovannämnda projekten för epidemiologisk analys samarbetade Cancerregistret med andra finländska och utländska forskningsinstitut, såsom Stakes, Institutet för Arbetshygien, Strålsäkerhetscentralen, Folkhälsoinstitutet, Institutionen för hälsovetenskap vid Tammerfors universitet, universiteten i Helsingfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg, universitetssjukhusen, cancerregistren i de nordiska länderna och Estland, forskningsenheterna vid Danmarks Cancerförening, Tysklands cancerforskningsinstitut (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg), det Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC, Lyon, Frankrike) och USA:s nationella cancerinstitut (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland) Kaikki syövät Alla cancerformer 4027 Bröstcancer Rintasyöpä ( )= Tjock- och ändtarmscancer Paksu- ja peräsuolisyöpä Livmodercancer Kohdunrungon syöpä Lungcancer Keuhkosyöpä Centrala nervsystemet Keskushermosto Chefen för Cancerregistret fungerade som generalseketerare för Internationella föreningen för cancerregister (International Association of Cancer Registries, IACR). Överläkaren vid Cancerregistret fungerade som deltidsanställd (20 %) professor i epidemiologi vid Tammerfors universitet. Cancerregistret deltog aktivt i i den riksomfattande forskarskolan för folkhälsa. Forskarna vid cancerregistret föreläste i ett flertal publika tillställningar i Finland och på internationella kurser och konferenser samt skrev artilar om förekomsten av cancer och forskningsmetoder både för den stora allmänheten som för forskare på området. Personalens sakkunskap utnyttjades i många inhemska och internationella vetenskapliga och administrativa expertgrupper. Cancerregistret hade ett stort antal besökare, såväl inhemska som utländska forskare, studerande och andra aktörer på området. Materialet i Cancerregistret utnyttjades av forskare och planerare vid andra forskningsinstitut samt av myndigheter på olika nivåer i förvaltningen. Information som gäller individer och åtföljs av identifieringsuppgifter ges bara ut för forskningsändamål och i enlighet med villkoren i de tillstånd av Stakes eller social- och hälsovårdsministeriet som krävs. För uppgifter i tabellform krävs inget tillstånd. Cancerregistret är ett viktigt led i bekämpningen av cancer i Finland, och registrets omfattande material utnyttjas på många sätt i tiotals projekt som pågår vid olika forskningsinstitut. Finland har exceptionellt goda möjligheter att utföra epidemiologisk cancerforskning. Det är därför viktigt att trygga den fortsatta forskningen genom lagstiftning och ekonomiska insatser. Cancer i Finland Kvinnor

19 Massundersökningsregistret I de finska kommunerna utförs lagstadgad screening av cancer i livmoderhalsen och screening av bröstcancer. Dessutom utfördes år 2006 frivillig screening av tarmcancer i 160 kommuner. Syftet med screening är att minska dödligheten som en följd av cancer, men undantagsvis kan man med screening av cancer i livmoderhalsen också minska sjukdomens incidens. Screeningarna grundar sig på vetenskapliga bevis för screeningsprogrammens effektivitet (minskad dödlighet i de screenade sjukdomarna). Screeningarna genomförs enligt förordningen (1339/2006) daterad den Jämfört med den tidigare folkhälsoförordningen har screeningen av bröstcancer justerats till att omfatta kvinnor i åldern år. Massundersökningsregistret grundades år 1968 i anslutning till Finlands Cancerregister. Till Massundersökningsregistrets uppgifter hör att undersöka och utveckla finska cancerscreeningar. Därtill planerar Massundersökningsregistret nya screeningar och ombesörjer kvalitetssäkring. Registret samlar på individnivå in uppgifter om kallelser till screening och om undersökningar; varje år fås information om cirka kallelser till screening och om utförda undersökningar. Den rådande konkurrensen inom hälso- och sjukvården har i allt högre grad medfört arbete och utmaningar för Massundersökningsregistret. Som en följd av en omorganisering av redan verksamma screeningskedjor har helhetsbilden splittrats och informationen mellan olika instanser liksom också till Massundersökningsregistret har löpt sämre. Det oaktat har Massundersökningsregistret strävat efter att år 2006 ha en mera täckande verksamhet än tidigare, och fungera i ett nära samarbete med screeningsenheterna, samt att utvecklas som serviceproducent. I samband med Massundersökningsregistret fungerar en inkallelsetjänst som lyder under Cancerföreningen i Finland. Inkallelsetjänsten producerar också allt material som används i screeningen (screeningskort, kallelsebrev, broschyrer och dylikt). År 2006 har kort och brev skrivits ut direkt utan mellanlagerföring. Alternativt har uppgifterna om kallelserna getts ut i elektronisk form. Under året har man också utvecklat ett elektroniskt screeningsprogram för riksomfattande användning till stöd för screeningsprocessen och för insamlandet av screeningsuppgifterna med enhetliga kriterier. Cancerföreningen i Finland fick euro i understöd av Penningautomatföreningen för utvärdering av Massundersökningsregistret. Screening för att förebygga cancer i livmoderhalsen Screening med papa-prov för att förebygga cancer i livmoderhalsen inleddes i Finland på 1960-talet. På1990-talet fick screeningen sin nuvarande form och växte till nuvarande omfång. Ännu under senare år har man kunnat skönja en förbättring av täckningen av kallelserna till screening och av registreringen av screeningsuppgifterna. I samband med screening av cancer i livmoderhalsen har man sedan år 1999 utfört randomiserade utvärderingar av nya screeningsmetoder. Av de utvärderade metoderna hade fram till slutet av år 2006 omkring screeningspov undersökts med automatiserade metoder och cirka prov med HPV-test för papillomvirus. Resultaten från den automatiserade cytologiska screeningen jämfört med resultaten från traditionell screening rapporterades år 2006 med större materialunderlag än tidigare. Enligt resultaten upptäcks något mer (+19%) av förstadier till cancer med automatiserad metod än med traditionell, men i övrigt är de två metoderna mycket lika varandra. Ur samma forskningsmaterial gjordes också en jämförande undersök- 19

20 ning som visade att det förekommer skillnader mellan olika laboratorium, vilket beror på skillnader i laboratoriediagnostik och skillnader i befolkningens bakgrundsrisker. Skillnaderna till trots har effekten av screeningen synts som en minskning av cancer och den har varit lika betydande i samtliga laboratorium. En uppföljningsundersökning visar att kvinnor som behandlats mot förstadier till cancer i livmoderhalsen under åren hade en något förhöjd risk att insjukna i tobaksrelaterad cancer och cancer i livmoderhalsen. En kontinuerlig kontroll efter behandlingen är därför ytterst viktig. Däremot var cancerrisken efter behandling ungefär densamma oberoende behandlingsmetod. Emellertid observerades något flera cellförändringar i förstadiet efter cervixkonisation med konventionell kniv än efter andra behandlingar, som cervixkonisation med laser eller loop diametri. Resultaten har haft en framträdande roll i Käypä hoito diagnos av förstadier till livmoderhalscancer och behandling som publicerades i augusti De europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid screening av cancer i livmoderhalsen (Quality Assyrance Guidlines) bearbetades och blev färdiga att publicereras. Massundersökningsregistret organiserade en konferens i Tallinn om registrering av screening av cancer i livmoderhalsen. EU:s EUNICE-nätverk finansierade konferensen. Screening av bröstcancer Den riksomfattande screeningen av bröstcancer började år 1987 och utvidgades till att täcka hela Finland i början av år Nästan alla kommuner i Finland kallade kvinnor i åldern år (enligt folkhälsoförordningen) till screening. Nio av tio kvinnor som fått kallelsen deltar i screeningen. Var fjärde kvinna över 60 år i Finland har fått kallelse till screening. Cancerorganisationerna, liksom också EU, har redan i flera år rekommenderat att screeningen av bröstcancer skulle utvidgas till att gälla kvinnor i åldern år. Också enligt den internationella organisationen för cancerforskning IARC var effekten av bröstcancerscreening för kvinnor i åldern år tillräcklig för att påvisa en klar nedgång i dödlighet i bröstcancer bland dem som genomgått undersökningen. Studier gjorda av Massundersökningsregistret visar att flera fall av bröstcancer upptäcks hos kvinnor i åldern år än hos kvinnor i åldern år. Också onödiga cancermisstankar är färre i åldersgruppen år. I Åbo har screeningen gällt kvinnor i åldern år sedan år Bland de kvinnor i åldern år som genomgått screening sedan år 1987 var nedgången i bröst-cancermortaliteten 42 procent större i Åbo än i Helsingfors, där motsvarande åldersgrupper inte undersökts med screening alls. Undersökningen gjordes i samarbete med utvärderingsgruppen för screening i Åbo. Social- och hälsovårdsministeriets screeningsarbetsgrupp, där också Massundersökningsregistret var representerat, beslutade att screeningen skall utvidgas till att omfatta åldergruppen år. Det utvidgade screeningsprogrammet träder i kraft stegvis och gäller kvinnor födda år 1947 och senare. Mammografiundersökningarna blev i hög grad privatiserade under år 2006, då Suomen Terveystutkimus Oy såldes till hälsovårdskoncernen Suomen Terveystalo. Helsingfors stads mammografiscreening överfördes till Vita-Terveyspalvelut Oy som tillhandahåller tjänsten. Suomen Terveystutkimus Oy hade börjat digitaliseringen av screening år 2005 och screeningen i Helsingfors utfördes med digitalteknologi år Eftersom validiteten i internationella digitaliserade screeningsresultat är kontroversiellt gjorde Massundersökningsregistret en plan för en slumpmässig utvärdering av digitaliserad screening. Undersökningen påbörjades i Suomen Terveystutkimus Oy:s enheter i början av år 2006, men avbröts efter några månader. Tillvidare 20

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2007 Cancerorganisationerna INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2005 INNEHÅLL 4 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 7 STRATEGI OCH ORGANISATION 10 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2004 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT ÖVER 2004 6 CANCERORGANISATIONERNAS FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier Årsberättelse 2010 2 Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Verksamhet Föreningarna Cancerorganisationernas överläggningsdagar

Läs mer

Organisationen producerar och förmedlar information

Organisationen producerar och förmedlar information 13 Organisationen producerar och förmedlar information Finlands Cancerregister en plattform för beslut i cancerfrågor Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut som inrättades 1952 av Cancerföreningen

Läs mer

innehåll 2 Cancerorganisationerna

innehåll 2 Cancerorganisationerna ÅRSBERÄTTELSE 2011 innehåll MiSSion, VÄRdERingaR...5 generalsekreterarens översikt...6 FöRTRoEndEVaLda FöRTjÄnSTMEdaLjER...9 delegationen för Cancerförening i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Föreningens ändamål, mission och värderingar... 4 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer... 6 Delegationen... 6

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Innehåll Föreningens ändamål, mission och värderingar... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen 17.9.2013 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger Syöpä 5/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande Drabbade av cancer två gånger Rosa bandet 2011 kommer! 1 2www.cancer.fi I detta nummer 5/2011 3 4 8 12 Rosa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi n Också närstående behövar stöd n Livskvalitet hänger på attityden Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer när hon var 21 1 www.cancer.fi I detta

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.12.2008 KOM (2008) 882 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Testamente en gåva till kommande generationer

Testamente en gåva till kommande generationer Testamente en gåva till kommande generationer CANCERSTIFTELSENS MÅL ÄR ATT ÖVERVINNA CANCER TESTAMENTSDONATION FÖR DET ARBETE SOM UTFÖRS FÖR ATT BEKÄMPA CANCER Vi kan i mångt och mycket tacka Cancerstiftelsens

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemi. har opererats för gliom 2/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Bredvid patienten står vårdnadsteam

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemi. har opererats för gliom 2/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Bredvid patienten står vårdnadsteam Syöpä Bredvid patienten står vårdnadsteam Meningeom bara hos vuxna 2/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Heidi Ahjoniemi har opererats för gliom www.cancer.fi I detta nummer 2/2011 s.8 s.4

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Syöpä. cancer.fi 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

Syöpä. cancer.fi 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi www.cancer.fi I detta nummer 3/2011 3 4 8 11 Ledare Flera födelsedagar åt finländarna Harri Vertio s.8 Omslag layout: Reklambyro 358 s.4 En skål

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland rf Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

cancer.fi i rörelse Fem patienter berättar vad det är som sätter dem 6/2011 Syksyn Sävel en höst full av musik

cancer.fi i rörelse Fem patienter berättar vad det är som sätter dem 6/2011 Syksyn Sävel en höst full av musik Syöpä 6/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Syksyn Sävel en höst full av musik Kirsi Penttilä är en forskningssjuksköterska Fem patienter berättar i rörelse vad det är som sätter dem 1 www.cancer.fi

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET ANVISNING 2 /2004 30.12.2004 ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET Fullmaktsbestämmelser Lagen om riksomfattande personregister inom hälsovården 3 Målgrupper Tandläkare Sjukvårdsdistrikt Olika

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2006 Sommarseminariet Tyngdpunkten för Anders Chydenius stiftelse år 2006 var starten för projektet att ge ut Chydenius samlade verk, 240-årsjubileet

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Cancer i Finland. Eero Pukkala Matti Rautalahti

Cancer i Finland. Eero Pukkala Matti Rautalahti Cancer i Finland Eero Pukkala Matti Rautalahti Publikationer från Cancerföreningen i Finland 2013 Cancer i Finland Eero Pukkala och Matti Rautalahti Cancer i Finland Tredje reviderade upplagan ISBN 978-952-5815-14-6

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar.

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar. Bli tandläkare VETENSKAP OCH HÄNDIGHET Tandläkare är medicinska experter som specialiserat sig på att undersöka, behandla och förhindra sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Arbetet är både ansvarsfullt

Läs mer

Cancerfondsrapporten. Politik. Statistik. Cancervård. Immunterapi. Prevention. Forskning

Cancerfondsrapporten. Politik. Statistik. Cancervård. Immunterapi. Prevention. Forskning 2014 Cancerfondsrapporten Statistik Politik Immunterapi Cancervård Prevention Forskning OM CANCERFONDEN Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Cancer i Sydöstra Sverige

Cancer i Sydöstra Sverige FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29 FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29 Beställningsadress Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset 581

Läs mer

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Fråga: Ökar alkohol risken för cancer? Eurobarometer 2010 Cancerformer och alkohol Bröst (hos kvinnor) Tjock- och ändtarm Munhåla Svalg Struphuvud

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

Stipendier för år 2004

Stipendier för år 2004 Stipendier för år 2004 Stiftelsen Maud Kuistilas minne har utdelat stipendierna för medicinsk forskning för år 2004. I år uppgick antalet stipendiemottagare till 55 och det sammanlagda utdelade beloppet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 584 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförande

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Vem får prostatacancer?

Vem får prostatacancer? Vem får prostatacancer? Henrik Grönberg Professor, överläkare i onkologi Institutionen för strålningsvetenskaper Jag har fått uppgiften att försöka förklara vem som får prostatacancer. Kunde jag svara

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Post- och logistikunion PAU ry

Post- och logistikunion PAU ry Post- och logistikunion PAU ry Förbundets syfte är att bevaka och förbättra sina medlemmars ekonomiska och sociala intressen i arbetslivet och samhället. Förbundets medlemmar arbetar inom postoch kommunikationsbranschen,

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Cancerfondsrapporten 2007

Cancerfondsrapporten 2007 Cancerfondsrapporten 2007 Cancerfondsrapporten 2007 Canrfondsrapporten utges av Cancerfonden Projektledare: Maria Prigorowsky Redaktörer: Anna Ahlstrand, Micke Jaresand Grafisk form: Anders Tallroth Illustrationer:

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Jag njuter av de små vardagliga sakerna och av familjen och vännerna 2/15. Liisa Lankinen: Tema: lungcancer

Jag njuter av de små vardagliga sakerna och av familjen och vännerna 2/15. Liisa Lankinen: Tema: lungcancer UTGES AV CANCERORGANISATIONERNA 2/15 11 Tema: lungcancer Rökavvänjning är det effektivaste sättet att förbättra livskvaliteten. 4 Liisa Lankinen: Jag njuter av de små vardagliga sakerna och av familjen

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Läs mer