Inkvarteringsstatistik 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkvarteringsstatistik 2012"

Transkript

1 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn översteg 20 miljoner, vilket är rekord. I likhet med året innan var en ökning av den utländska efterfrågan draglok för tillväxten. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5 procent, medan övernattningarna av finska turister var på samma nivå som året innan. År 2012 bokfördes 20,3 miljoner övernattningsdygn i na i Finland, av vilka 14,5 miljoner var övernattningar av finländska turister och 5,8 miljoner övernattningar av utländska turister. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem. Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2012/2011 Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Ryska turister största gruppen i år 2012 De ryska turisterna har varit den största gruppen av utländska turister i na i Finland fr.o.m. år 2006 och år 2012 bokfördes 1,5 miljoner övernattningsdygn av ryska turister, dvs. 17 procent fler än året innan. De ryska turisternas andel av alla utländska turisters övernattningar var 26 procent. Följande i ordningen var svenskarna och tyskarna. Antalet övernattningar för båda grupperna uppgick till omkring en tredjedel av de ryska turisternas övernattningar, dvs. drygt 0,5 miljoner övernattningsdygn. Svenskarnas övernattningar minskade med 2,7 procent och tyskarnas med 1,3 procent från året innan. Däremot vände britternas övernattningar uppåt med 4 procent år 2012, efter tre års tillbakagång. För dem statistikfördes något under övernattningar i. De estniska och franska turisternas övernattningar steg till drygt dygn var, dvs. en ökning med 2 3 procent från året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel minskade spanjorernas och italienarnas övernattningar mest; de minskade under hela fjolåret. I na bokfördes för spanjorernas del 26 procent och för italienarnas del 16 procent färre övernattningar än år Antalet övernattningar som gjordes av turister från EU-länder blev något på minus år 2012, vilket delvis kan förklaras av den kraftiga nedgången i spanjorernas och italienarnas övernattningar. statistikfördes något under 2,9 miljoner övernattningar av turister från EU-länder, dvs. 1,7 procent färre än år Däremot ökade antalet övernattningar av asiatiska turister betydligt, med närmare 10 procent. För japanerna bokfördes hela 20,8 procent och för kineserna 8,6 procent fler övernattningar än året innan. Antalet övernattningar av sydkoreaner ökade med 6,7 procent och av taiwaneser med drygt en procent, medan antalet övernattningar av indier minskade med en femtedel från år Förändring i övernattningar 2012/2011, % Antalet hotellövernattningar 16,3 miljoner Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 16,3 miljoner dygn år 2012, vilket var en ökning med procent från år De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 11,4 miljoner dygn. Detta var 0,8 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med procent och uppgick till något under 4,9 miljoner övernattningsdygn på hotell. Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 52,6 procent i hela landet år Året innan var det nästan samma, dvs. 52,9 procent. Genomsnittspriset på hotellrum vände uppåt år 2011, då det var 88 euro. År 2012 steg genomsnittspriset på hotellrum till närmare 91 euro. 2

3 Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset Regional utveckling av övernattningar år 2012 Den överlägset största tillväxtprocenten i övernattningar mättes år 2012 i landskapet Södra Karelen, där också nas kapacitet ökade kraftigt. Övernattningarna i Södra Karelen ökade med 26,3 procent, medan övernattningarna i Norra Karelen ökade näst mest, med 6,4 procent. I Mellersta Finland och Lappland uppnåddes en tillväxt på närmare 5 procent. Däremot minskade övernattningarna i Mellersta Österbotten med 7,2 procent, i Egentliga Finland med 5,7 procent samt på Åland med 5,0 procent. Sett till antalet ökade övernattningarna i mest i Södra Karelen och Lappland, med drygt övernattningsdygn fler vardera jämfört med år De utländska turisternas andel av alla övernattningar var 47 procent i Södra Karelen, 45 procent i Nyland och 41 procent i Lappland. I dessa landskap var också antalet ryska övernattningar störst. I Nyland bokfördes drygt ryska övernattningar, i Södra Karelen och i Lappland något under I Kymmenedalen var utlänningarnas andel av alla övernattningar 29 procent och i Södra Savolax något under 24 procent. I övriga landskap i Fasta Finland gjordes högst var femte övernattning av en utländsk turist. 3

4 Förändring i övernattningar landskapsvis 2012/2011,% Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet ökade år 2012 Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgades år 2012 i och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om turismstatistik, enligt vilken uppgifterna samlas in från de anläggningar som har minst 20 bäddplatser eller husvagns-/bilplatser med eluttag. Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgades med mindre än tidigare. År 2012 ökade antalet som statistikförs med drygt 100 anläggningar, omkring rum och över bäddplatser. Sett till antalet gällde de största förändringarna stugbyar, hotell och vandrarhem. På grund av ändringen är kapacitetsuppgifterna inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. År 2012 omfattade statistiken totalt : 682 hotell, 157 resandehem, 286 stugbyar, 246 campingplatser och 56 vandrarhem. Stugbyar med hotellstandard räknas till hotell. I na fanns rum (eller stugor) med sammanlagt bäddplatser. Förutom rums- och bäddkapacitet hade na husvagns-/bilplatser med eluttag. Av dessa fanns på campingplatser. Då nas kapacitet granskas enligt antal rum omfattar statistiken anläggningar med färre än 50 rum och 370 anläggningar med minst 50 rum år Mätt med bäddkapacitet fanns det 976 med färre än 100 bäddplatser och totalt 451 anläggningar med minst 100 bäddplatser. År 2012 fanns det som hade öppet hela året och 354 anläggningar som hade öppet en del av året. Av de senare var största delen campingplatser och stugbyar. 4

5 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla i år Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla efter månad i år Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år Tabellbilaga 9.1. Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper i år Tabellbilaga 9.2. Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper, maj-augusti Tabellbilaga Kapacitet på för olika anläggningstyper i år Tabellbilaga Kapacitet på efter öppethållningsperiod i år Tabellbilaga Kapacitet på efter bädantal i år Tabellbilaga Kapacitet på efter rumantal i år

6 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2012 Landskap Hela landet Fasta Finland Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijänne-Tavastland Kymmenedalen Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lappland Åland Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 49,1 49,4 63,5 47,8 40,9 39,3 50,4 43,5 41,4 53,9 38,8 49,4 39,7 47,7 42,6 47,5 40,1 43,9 4 40,6 34,5-0,6-0,6-4,0 - -1,2-3,9 0,4 0,4-0,6-1,6-1,2 1,8 1,5-3,7-3,5 0,5 1,4-2,2 Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 9 % inkl.) 49,75 49,81 65,29 45,59 47,84 48, ,16 45,31 45,86 37,00 43,86 41,24 42,99 38,58 45,85 46,72 39,21 35,

7 Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla i år 2012 Landskap Hela landet Fasta Finland Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijänne-Tavastland Kymmenedalen Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lappland Åland Alla övernattningar, antal alla övernattningar, % 1,6 1,8 1,3-5,7-2,9 0,9 0,0 1,3 0,3 26,3 0,5 1,3 6,4 4,6-2,3 1,2-7,2-0,6 3,6 4,9-5,0 Övernattningarna av finländska turister, antal övernattingarna av finländska turister, % 0,3 1,0-5,6-2,2 1,0-0,8-1,7 27,9-3,8-0,0 4,4-2,0 1,7-8,5-1,2 2,6-0,4-4,3 Övernattningarna av utländska turister, antal övernattingarna av utländska turister, % 5,9 1,7-6,2-6,6 20,0-5,6 13,6 5,5 24,6 17,1 10,1 42,5 5,6-8,4-1,4 9,0 11,9 13,5-7

8 Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2012 Landskap / kommun Hela landet Fasta Finland Nyland Esbo Helsingfors Vanda Egentliga Finland Åbo Satakunta Björneborg Egentliga Tavastland Tavastehus Birkaland Tammerfors Päijänne-Tavastland Lahtis Kymmenedalen Kouvola Södra Karelen Villmanstrand Södra Savolax S:t Michel Norra Savolax Kuopio Norra Karelen Joensuu Mellersta Finland Jyväskylä Södra Österbotten Seinäjoki Österbotten Vasa Mellersta Österbotten Karleby Norra Österbotten Kuusamo Uleåborg Kajanaland Kajana Lappland Rovaniemi Åland Mariehamn Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 52,6 52,8 64,1 57,4 69,6 69,0 5 55,9 45,0 47,3 41,8 44,1 52,6 58,3 45,3 49,9 44,3 47,7 59,5 68,1 42,6 50,4 51,2 61,0 43,9 49,9-0,3-0,3 0,1-0,3 0,8-2,9-3,5-2,7-1,4-1,4-4,4-4,6 0,7 0,9 4,2-0,4-1,4-3,4-2,7 2,2 3,4 Genomsnittligt rum pris, euro (moms 9 % inkl.) 1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum. 51,6 56,2 48,5 50,8 50,5 56,1 42,3 48,7 47,3 38,7 59,7 50,7 41,8 44,1 53,3 38,7 47,0 2,0-4,0-3,3-2,2 4,1-4,2-5,2-0,7 1,4-3,1 1,3 5,5 3,0 2,2-3,4-90,96 90,92 100,77 82,06 106,24 98,93 83,10 83,27 83,28 79,96 88,73 96,06 91,59 93,99 81,28 83,28 82,08 79,88 93,93 88,39 79,89 83,50 83,68 89,18 79,89 78,65 91,18 93,37 76,27 79,02 83,74 86,10 77,54 79,77 83,47 91,19 85,06 75,31 77,03 87,19 83, ) RevPAR, euro (moms 9 % inkl.) 47,86 48,02 64,65 47,13 73,95 68,22 43,57 46,53 37,48 37,84 37, ,18 54,78 36,83 41,54 36,40 38,07 55, , ,86 54,39 35,07 39,26 47, ,00 40,15 42,29 48,28 32,84 38,82 39,44 35,33 50,82 38, ,49 44,

9 Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2012 Landskap / kommun Hela landet Fasta Finland Nyland Esbo Helsingfors Vanda Egentliga Finland Åbo Satakunta Björneborg Egentliga Tavastland Tavastehus Birkaland Tammerfors Päijänne-Tavastland Lahtis Kymmenedalen Kouvola Södra Karelen Villmanstrand Södra Savolax S:t Michel Norra Savolax Kuopio Norra Karelen Joensuu Mellersta Finland Jyväskylä Södra Österbotten Seinäjoki Österbotten Vasa Mellersta Österbotten Karleby Norra Österbotten Kuusamo Uleåborg Kajanaland Kajana Lappland Rovaniemi Åland Mariehamn Alla övernattningar, antal alla övernattningar, % 2,2 1,8 7,6 0,4 3,6-5,1-5,1 12,8-1,8 3,3 7,7 0,9-3,3 4,4 8,2 16,9 44,1-0,9-0,1-0,9 6,0 4,4 5,1 5,9-2,2-2,6-0,3-0,7-8,3-8,2-0,8 0,5 7,5 0,4 5,2-4,1-3,5 Övernattningarna av finländska turister, antal övernattingarna av finländska turister, % 0,8 0,9 1,4 1,0-4,5-5,3 5,8 14,9-3,5-7,4 3,8 8,4-5,8 1,6 4,6 21,3 47,7-2,3-4,9-1,6 4,9-1,2-1,9 5,5-0,3-2,2-1,0-1,1-9,7-10,6-1,6-2,3-0,7 5,9-1,2 2,9-3,8-4,2 Övernattningarna av utländska turister, antal övernattingarna av utländska turister, % 5,6 10,6 0,6 8,7-7,6-4,1-10,6 0,9 27,8 34,9 0,5 4,3 13,2 4,2 10,7 24,2 12,5 37,9 5,7 20,1 4,1 14,1 38,4 40,1 8,2 13,8-3,7-21,0 2,7-7,0 19,6 3,0 1 1,9 21,1 15,0 14,0-4,4-2,8 9

10 Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2012 Bosättningslandet Anlända gäster i alla Total antalet Finland Utländer Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Estland Frankrike Förenta Staterna Norge Japan Nederländerna Schweiz Italien Kina Spanien Danmark Polen Österrike Belgien Australien Indien Lettland Kanada Thailand Tjeckien Litauen Sydkorea Brasilien Ungern Övernattningar i alla alla övernattningar, % 1,6 17,1-2,7 4,2 3,2 2,0-1,6 20,8 12,6-16,4 8,6-25,5-8,6 2,0 0,3 9,0 7,0-20,3 10,0 5,9-6,2 8,6 26,6 6,7 23,7-20,6 Övernattningar på hotell övernattningar på hotell, % 0,8 12,8 6,2 8,9 2,5-1,0 9,9 21,5-0,1 15,5-15,6 8,4-26,6-9,1 7,4-0,0 7,1 9,1-17,9 12,3 5,8 1,3 9,9 23,6 8,4 24,8-21,5 10

11 Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla efter månad i år 2012 Månad Total Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Vår (januari-april) Sommar (maj-augusti) Höst (september-december) Alla övernattningar, antal alla övernattningar, % 1,6 6,6 8,7 3,9 0,8 4,9-3,5 0,7-0,9 2,8 4,7 0,8 Övernattningarna av finländska turister, antal övernattingarna av finländska turister, % 1,1 3,7 2,8-1,7-1,4 4,7-4,2 1,6-1,2 0,9 1,7 1,5-0,3 Övernattningarna av utländska turister, antal övernattingarna av utländska turister, % 14,7 22,7 7,4 5,2 6,9 5,7-1,2 0,7 3,5 5,3 4,5 12,7 1,5 3,5 Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år 2012 Landskap Utländer, antal Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Estland Hela landet , , , ,2 Fasta Finland , , , , ,6 Nyland , , , , , ,8 Egentliga Finland , , , , , ,8 Satakunta , , , , , ,8 Egentliga Tavastland , , , , , ,2 Birkaland , , , , , ,8 Päijänne-Tavastland , , , , , ,5 Kymmenedalen , , , , , ,3 Södra Karelen , , , , , ,4 Södra Savolax , , , , , ,3 Norra Savolax , , , , , ,2 Norra Karelen , , , , , Mellersta Finland , , , , , ,5 Södra Österbotten , , , , , Österbotten , , , , , ,1 Mellersta Österbotten , , , , , ,6 Norra Österbotten , , , ,0 Kajanaland , , , , , ,8 Lappland , , , , , ,0 Åland , , , , ,6 11

12 Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år 2012 Landskap Frankrike Förenta Staterna Norge Japan Nederländerna Italien Hela landet , , , ,4 Fasta Finland , , , ,3 Nyland , , , , ,6 Egentliga Finland , , , , , ,0 Satakunta , , , , , ,4 Egentliga Tavastland 872 5, , , , , ,7 Birkaland , , , , , ,5 Päijänne-Tavastland , , , , , ,2 Kymmenedalen , , , , , ,2 Södra Karelen , , , , , ,5 Södra Savolax , , , , , ,6 Norra Savolax , , , , , ,6 Norra Karelen , , , , , ,5 Mellersta Finland , , , , , ,9 Södra Österbotten , , , , , ,1 Österbotten , , , , , Mellersta Österbotten , , , , Norra Österbotten , , , , , ,1 Kajanaland , , , , ,6 Lappland , , , , , ,7 Åland , , , , , ,7 12

13 Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2012 Landskap / kommun Utländer, antal Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Estland Hela landet , , ,9 Fasta Finland , , , , , ,9 Nyland , , , , ,9 Esbo , , , , , ,1 Helsingfors , , , , , ,5 Vanda , , , , , ,4 Egentliga Finland , , , , , Åbo , , , , ,2 Satakunta , , , , , ,9 Björneborg , , , , , ,8 Egentliga Tavastland , , , , , ,1 Tavastehus , , , , , ,9 Birkaland , , , , , ,5 Tammerfors , , , , ,9 Päijänne-Tavastland , , , , , ,0 Lahtis , , , , ,3 Kymmenedalen , , , , , ,3 Kouvola , , , , , ,4 Södra Karelen , , , , ,6 Villmanstrand , , , , , ,1 Södra Savolax , , , , , ,5 S:t Michel , , , , , ,7 Norra Savolax , , , , , ,8 Kuopio , , , , , ,0 Norra Karelen , , , , , ,2 Joensuu , , , , , ,3 Mellersta Finland , , , , , ,0 Jyväskylä , , , , , ,2 Södra Österbotten , , , , , ,5 Seinäjoki , , , , , ,7 Österbotten , , , , , ,1 Vasa , , , ,0 Mellersta Österbotten , , , , , ,3 Karleby , , , , , ,7 Norra Österbotten , , , , ,4 Kuusamo , , , , ,5 Uleåborg , , , , , ,5 Kajanaland , , , , ,7 Kajana , , , , , ,0 Lappland , , , , ,2 Rovaniemi , , ,5 Åland , , , , , ,9 Mariehamn , , , , , ,6 13

14 Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2012 Landskap / kommun Förenta Staterna Norge Nederländerna Italien Frankrike Japan Hela landet , , , , , ,5 Fasta Finland , , , , , ,5 Nyland , , , , , ,0 Esbo , , , , , ,8 Helsingfors , , , , , ,3 Vanda , , , , , ,0 Egentliga Finland , , , , ,1 Åbo , , , , , ,6 Satakunta , , , , , ,0 Björneborg , , , , , ,4 Egentliga Tavastland , , , , , ,3 Tavastehus , , , , , ,6 Birkaland , , , , , ,2 Tammerfors , , , , , ,6 Päijänne-Tavastland , , , , , ,9 Lahtis , , , , , Kymmenedalen , , , , , ,7 Kouvola , , , , , ,1 Södra Karelen , , , , ,7 Villmanstrand , , , , , ,8 Södra Savolax , , , , , ,6 S:t Michel , , , , Norra Savolax , , , , , ,1 Kuopio , , , , , ,6 Norra Karelen , , , , , ,4 Joensuu , , , , , ,3 Mellersta Finland , , , , ,0 Jyväskylä , , , , Södra Österbotten , , , , , ,5 Seinäjoki , , , , , ,4 Österbotten , , , , , ,2 Vasa , , , , ,6 Mellersta Österbotten , , , , , ,3 Karleby , , , , , ,2 Norra Österbotten , , , , , ,0 Kuusamo , , , , , ,0 Uleåborg , , , , , ,6 Kajanaland , , , , , ,9 Kajana , , , , , ,5 Lappland , , , , , ,8 Rovaniemi , , , , , ,1 Åland 673-7, , , , ,6 Mariehamn 641-5, , , , , ,6 14

15 Tabellbilaga 9.1. Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper i år 2012 Hela året i genomsnitt Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 49,1 52,6 23,6 30,9 32,9 30,6-0,5-2,2-10,0-2,7-3,4 Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 90 90,96 48,46 87, ,22 Tabellbilaga 9.2. Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper, maj-augusti 2012 Maj-augusti i genomsnitt Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 51,9 56,3 30,0 31,5 36,2 31,0-2,0 5,5-1 -3,6-12,2 Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 88,85 90,12 49,12 73, ,75 Tabellbilaga Kapacitet på för olika anläggningstyper i år 2012 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Hotell Lägenhetshotell Konferenshotell Badinrättning Semesterhotell Urban hotell Annan typ av hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem

16 Tabellbilaga Kapacitet på efter öppethållningsperiod i år 2012 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Öppet året runt Öppet en del av året Hotell Öppet året runt Öppet en del av året Motell, resandehem och liknande Öppet året runt Öppet en del av året Semesterbyar Öppet året runt Öppet en del av året Campingplatsverksamhet Öppet året runt Öppet en del av året Vandrarhem Öppet året runt Öppet en del av året

17 Tabellbilaga Kapacitet på efter bädantal i år 2012 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem

18 Tabellbilaga Kapacitet på efter rumantal i år 2012 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem

19 Transport och turism 2013 Förfrågningar Marjut Tuominen Ossi Nurmi Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen Informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigare våren 01 än året innan Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under början av året

Läs mer

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, hösten (1. 1.12.201) Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Under januari-april 01 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Finländarnas resor 2016

Finländarnas resor 2016 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2016 Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1.8.01) Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 01 Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, Sommar (..-.8.0) Under den svala sommaren 0 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1..01) Finländarna reste sommaren 01 inom landet och till grannländerna Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under

Läs mer

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, hösten (1.9 1.1.01) sresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, mars Den preliminära folkmängden i Finland 5 430 796 i slutet av mars Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 430

Läs mer

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2017, våren (1.1.-30.4.2017) Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

Specialundervisning 2013

Specialundervisning 2013 Utbildning 2014 Specialundervisning 2013 Andelen elever som fick särskilt stöd minskade Stödet för inlärning för grundskolelever har sedan år 2011 indelats i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Om

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2015

Byggnader och fritidshus 2015 Boende 2016 Byggnader och fritidshus Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år. Även om antalet fritidshus inte

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning 201 Förhandsstatistik över befolkningen 201, mars Den preliminära folkmängden i Finland 04 913 i slutet av mars Korrigering 1..201. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Utsökningsärenden 2011

Utsökningsärenden 2011 Rättsväsende 2012 Utsökningsärenden 2011 243 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2011 Antalet utsökningsgäldenärer uppgick till totalt 242 996 i slutet av år 2011. Jämfört med året innan hade et ökat

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, december Rekordstor invandring år 2012 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Placering efter utbildning 2012

Placering efter utbildning 2012 Utbildning 214 Placering efter utbildning 212 Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 212 än året innan. Av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2009

Gränsintervjuundersökning 2009 Transport och turism 2010 Gränsintervjuundersökning 2009 Sommar (1-1102009) Turism från utlandet minskade under sommarperioden 2009 Sommaren 2009 besökte, miljoner utländska turister Finland, vilket var

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Boende 2009 Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Få höga byggnader i Finland Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2011

Gränsintervjuundersökning 2011 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 011 Sommar 011 (15 110011) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 011 Sommaren 011, mellan maj och oktober, besökte, miljoner utländska turister

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan Ökning med 9 i Uppsala i januari Det totala antalet gästnätter i januari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nära 35.000 i Uppsala.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Placering efter utbildning 2011

Placering efter utbildning 2011 Utbildning 2013 Placering efter utbildning 2011 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2011 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Jan 19 000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 19.000 i Västerås under januari. Det var

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 10 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 1 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer