innehåll 2 Cancerorganisationerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll 2 Cancerorganisationerna"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2011

2 innehåll MiSSion, VÄRdERingaR...5 generalsekreterarens översikt...6 FöRTRoEndEVaLda FöRTjÄnSTMEdaLjER...9 delegationen för Cancerförening i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning gemensamma utskott Förtjänstmedaljer för cancerbekämpande BiLagoR Ständiga kommittéer och fondernas förvaltningsnämnder Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitée SaMhÄLLSpÅVERkan VERkSaMhET Föreningarna överläggningsdagarna internationellt samarbete patientorganisationer och nya patientgrupper hälsofrämjande organisationen producerar och FöRMEdLaR information Finlands Cancerregister Massundersökningsregistret Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning Cancerorganisationerna: kommunikation och information 75-årsjubileum CanCERoRganiSaTionERna TiLLhandahÅLLER TjÄnSTER.. 34 Rehabilitering Rådgivning Tutorer EkonoMi Cancerföreningen i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning Cancerstiftelsens medelsanskaffning donationer till Cancerorganisationerna och Cancerstiftelsen BokSLuT personal arbetshälsa FondER STipEndiER Cancerorganisationerna

3 Cancer berör varje finländare direkt eller indirekt. Som anhöriga till cancersjuka har vi velat stödja Cancerorganisationernas viktiga och värdefulla arbete. Formgivningen och layouten av sidorna i denna årsberättelse är därför ett pro bono-arbete från vår byrå Design3. Omslags foto: Mainostoimisto 358, bilder Kimmo Torkkeli Foto: Juuso Noronkoski Årsberättelse

4 4 Cancerorganisationerna

5 Cancerorganisationerna MISSION Cancerorganisationerna vill minska det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stödja cancerpatienterna och deras närstående under behandlingen och rehabiliteringen. VÄRDERINGAR MÄnSkLighET Cancerorganisationerna respekterar människovärdet, ser individualitet och öppenhet i mötet med människor som viktigt samt betonar gemenskap, begriplighet och jämlikhet mellan människor i sin verksamhet. SanningSEnLighET Vår verksamhet bygger på att organisationen styrs av tillförlitlighet, trovärdighet, vetenskaplighet och begriplighet. obundenhet organisationen måste vara obunden för att kunna arbeta sig fram mot sina mål på ett verkningsfullt, framgångsrikt och effektivt sätt, men i samarbete med andra. gemensamt ansvarstagande Cancerorganisationernas gemensamma ansvarstagande är en grundpelare för att fullfölja syftet med föreningarna och det innefattar ett ansvar för att värna om organisationens ekonomi. Årsberättelse

6 generalsekreterarens översikt 2011 C ancerorganisationerna presenterade sin nya slogan Enemmän synttäreitä ( Mera födisar ). den säger i ett nötskal vad som är det viktigaste målet med organisationen, nämligen att förbättra resultaten av cancerbekämpningen och cancerbehandlingen så mycket att människor ska ha god livskvalitet och leva längre. Med sloganen samlar vi in medel till cancerforskning och Cancerorganisationernas rådgivnings- och upplysningsarbete. jubileumsåret gav den nya kampanjen en utmärkt inramning: Cancerpatienterna i Finland fyllde fyrtio år, Birkalands cancerförening och Sydvästra Finlands Cancerförening sextio år och Cancerföreningen i Finland 75 år. För 75 år sedan godkändes stadgarna för Cancerföreningen i Finland och de föreskriver att föreningen ska förebygga den förödelse som kräftsjukdomar åsamkar vårt folk. Föreningen arbetar för de cancersjukas och de närståendes bästa. i fjol använde man till exempel begreppet patientens vårdväg för det arbete som utfördes för cancerpatienternas väl och ve. god vård kräver en djupare analys av vårdkedjan och det som händer där ur ett patientperspektiv. den viktigaste metoden är att lyssna på patienterna och lära sig av det de har att berätta. Tidningen Syöpä-Cancer ordnade en skrivartävling och segrare blev jaana kosonen med juhlien jälkeen ( Efter festen ). hennes bidrag publicerades i årets första nummer. Med anledning av bemärkelsedagarna ordnade vi ett flertal fester och seminarier i helsingfors, Tammerfors och Åbo. delegationen för Cancerföreningen höll sin festsession i maj med bland annat ett föredrag av akademiprofessor Lauri aaltonen om ärftlig cancer. Cancerorganisationernas syfte och verksamhet presenterades i hela sitt spektrum på ett framtidsseminarium och en jubileumsfest i Finlandiahuset den 8 juni. programmet var uppbyggt kring diskussioner och intervjuer där generalsekreterare harri Vertio lyste med sitt konstruktiva och humana angreppssätt. patientens bästa lyftes fram i allt. harri Vertio gick i pension i december. gemensamt ansvarstagande är en av Cancerorganisationernas värderingar. den innefattar också tanken att föreningarna ska samarbeta för att säkerställa ekonomisk kontinuitet i verksamheten. under året startade en insamlingskampanj i hela landet. det första steget var att vi tillsammans med MTV3 deltog i sångtävlingen Syksyn Sävel som hade återuppstått efter många år. i de kommande insamlingarna samlar vi även in pengar till patient- och rådgivningsarbetet i hela landet, inte bara till cancerforskning. under året genomförde vi en enkät om hur kända och synliga Cancerorganisationerna är bland allmänheten och vilken inställning man har till cancer. Resultaten visade att 4 % av finländarna är eller har varit medlemmar i Cancerorganisationerna. av de svarande uppgav 6 % att någon familjemedlem eller bekant är medlem, och 18 % känner till organisationen utgående från verksamheten. Största delen, 43 %, känner till organisationen bara till namnet och 29 % har aldrig hört talas om den. Bland de bäst kända välgörenhetsorganisationerna kom Cancerorganisationerna på nionde plats. de svarande förväntade sig av oss exakt det vi gör, nämligen rådgivning och stöd till patienterna och upplysning om cancer. på överläggningsdagarna i början av året startade en debatt om Cancerorganisationernas strategi, på vilket sätt vi vill utveckla organisationen och hur den ska se ut framöver. i början av året kallades föreningarna dessutom till två olika seminarier inom två distrikt. Centralbyrån ordnade en egen workshop. utifrån strategierna från vårens delegationsmöte startade en arbetsgrupp för förändringsarbete. Fokus i förändringsarbetet infaller 2012 eftersom flera medarbetare på centrala poster slutade och nya trädde till beslöt Cancerföreningen i Finland att ge upp sin poliklinikverksamhet i helsingfors. Sakari Karjalainen docenten, Md generalsekreterare 6 Cancerorganisationerna

7 Årsberättelse Foto: Eeva Anundi

8 Cancerföreningen i Finlands, Cancerstiftelsens och Stiftelsen för Cancerforsknings förtroendevalda och generalsekreterare i samma bild. Från vänster akademiprofessor Heikki Joensuu, professor Helena Kääriäinen och professor Teuvo Tammela. Den översta raden general sekreterare Harri Vertio, professor Harri Vainio, forskningsprofessor Jarmo Virtamo och professor Jorma Keski-Oja. Foto: Eeva Anundi 8 Cancerorganisationerna

9 Förtroendevalda CANCERfö RENINGEN I fin l AND delegationen i delegationen för Cancerföreningen i Finland ingår ordföranden plus 26 medlemmar och lika många ersättare. Elva av medlemmarna väljs bland kandidater som nomineras av de regionala föreningarna och tre medlemmar bland kandidater som nomineras av patientföreningarna. dessutom väljs tolv andra medlemmar. Enligt samma principer väljs en personlig ersättare för varje medlem. delegationen hade följande sammansättning: Ordförande Lauri nuutinen Vice ordförande Veikko hoikkala MEdLEM Medicine och kirurgie doktor Eero akaan-penttilä Fru Leena alahuhta Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta anställningschef, hvm katriina halmeaho (Saimenregionen) Tandläkare olavi heikinheimo (propo) direktör Veikko hoikkala (Cancerpatienterna i Finland) docent helena isoniemi Medicinalrådet Matti juhola (Mellersta Finland) Ekonomen hannu jumppanen (kymmenedalen) överläkare Emilia katko-kesälä (Satakunta) kommunaldirektör Valtter kivilahti (Sydvästra Finland) hvd pirkko kouri (norra karelen) Fil. dr Esko kuusisto Verkställande direktör Marina Laakso Företagare Veikko Lammi (SYLVa) Verksamhetsledare Merja Lindqvist (Finlands Mun- och halscancerpatienter rf ) Redaktör anders Mattsson Specialsjukskötare Ester Mella (norra Finland) journalisten Tiina Merikanto avdelningsskötare Marjo niinisalo (Södra Finland) Stadsrådet håkan nordman (österbotten) Verkställande direktör Veijo notkola Sjukskötare Saara paukku (norra karelen) Medicinalrådet Taito pekkarinen Ekonom heikki heikki punkka (Birkaland) avdelningsöverläkare Eero Vuorinen delegationen sammanträdde två gånger. personlig ERSÄTTaRE Ersättare väljs 2012 överläkaren, professor juhani juntunen insamlingschef Tapio pajunen Verksamhetsledare Leila Märkjärvi Verksamhetsledare hannu Tavio Fru Terttu Yli-Torppa-kerrola professor inkeri Elomaa Rektor Seppo aaltonen Verksamhetsledare, hvm Riitta korhonen Socialarbetaren (pensionerad) kristiina kekki personalchef, pol. dr anita jungar Socialrådet Reino Väisänen Verkställande direktör pekka Mustonen Verkställande direktör Marko parkkinen Verksamhetsledare anne haartemo ordförande Tuomo Mikkonen överskötare anne Sköld Vicehäradshövding Meeri palosaari journalisten Maarit huovinen överläkare ilkka Salvén primärvårdare aino pihlajamäki professor kalevi kiviniitty Servicechef katriina päivinen Chefsöverläkare jorma Lauharanta inredningssäljare Maija nykänen överskötare Mirja Sisko anttonen Årsberättelse

10 STYRELSEn professor Seppo pyrhönen, Åbo, ordförande Bankdirektör Riitta pyhälä, helsingfors, vice ordförande kommerserådet arto arvonen, Åbo doktorn i hälsovetenskaper päivi karttunen, Tammerfors professor Vesa kataja, kuopio professor pirkko kellokumpu-lehtinen, Tammerfors hälsovårdsmagister alpo Manninen, S:t Michel Bankdirektör kari Markkula, helsingfors professor jorma paavonen, helsingfors docenten ulla puistola, uleåborg idrottssekreterare pirkko Rönkkö, S:t Michel professor Taina Turpeenniemi-hujanen, uleåborg Styrelsen sammanträdde sex gånger. organisationskommittén hälsovårdsmagister alpo Manninen, Saimens Cancerförening, ordförande Riksdagsrådet Matti Väistö, norra karelens Cancerförening, vice ordförande Verksamhetsledare anne haartemo, SYLVa rf Verksamhetsledare immu isosaari, Mellersta Finlands Cancerförening Verksamhetsledare Riitta korhonen, kymmenedalens Cancerförening Verksamhetsledare pertti Tammisto, norra Finlands Cancerförening Socialrådet Reino Väisänen, norra savolax Cancerförening Styrelseledamoten Teuvo Ylikoski, Finlands Mun- och halscancerförening Verksamhetsledare Marjut öster, Södra Finlands Cancerförening generalsekreterare harri Vertio, Cancerföreningen i Finland, sekreterare (t.o.m ) generalsekreterare Sakari karjalainen, Cancerföreningen i Finland, sekreterare (fr.o.m ) organisationskommittén sammanträdde tre gånger. CANCERSt Ift El SEN OCh S t Ift El SEN fö R CANCERf ORSkNING STYRELSEn professor Seija grénman, Åbo, ordförande professor Teuvo Tammela, Tammerfors, vice ordförande professor jorma isola, Tammerfors akademiprofessor heikki joensuu, helsingfors professor jaakko kaprio, helsingfors överläkare ulla keränen, hyvinge professor jorma keski-oja, helsingfors professor helena kääriäinen, helsingfors Verkställande direktör jussi Laitinen, helsingfors professor jukka-pekka Mecklin, jyväskylä professor harri Vainio, helsingfors Forskningsprofessor jarmo Virtamo, helsingfors Styrelsen för stiftelserna sammanträdde sju gånger. GEMENSAMMA ut SkOtt arbetsutskottet professor Seppo pyrhönen, ordförande professor Seija grénman, vice ordförande professor jorma keski-oja Bankdirektör kari Markkula Bankdirektör Riitta pyhälä professor Teuvo Tammela generalsekreterare harri Vertio (t.o.m ) generalsekreterare Sakari karjalainen (fr.o.m ) arbetsutskottet sammanträdde elva gånger. FinanSuTSkoTTET Bankdirektör kari Markkula, ordförande Bankdirektör Riitta pyhälä, vice ordförande Verkställande direktör jussi Laitinen professor Seppo pyrhönen Ekonomichef Eero keränen, sekreterare generalsekreterare harri Vertio (t.o.m ) generalsekreterare Sakari karjalainen (fr.o.m ) Finansutskottet sammanträdde fem gånger. REViSoRER Revisorer för Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning var CgR hannu T. koskinen och CgR Mikael paul, deloitte & Touche oy. deras personliga ersättare var CgR Teppo Rantanen och CgR Tuomo Vesanen. övervakningsrevisorer var ulla-maija ahlgrén, Tomas Monte, anna Mäki och Terhi Suikki. f ö Rtj ÄNSt MEDAlj ER fö R CANCERbEk ÄMpANDE FöRTjÄnSTMEdaLj i SiLVER: asessor Raimo huhtanen akademiprofessor heikki joensuu professor kalevi kiviniitty Bankdirektör gösta Rosenlöf Ekonom Leo Saksala docenten Tuomo Timonen FöRTjÄnSTMEdaLj i BRonS: Sjukskötare Esterita Backman Sjukskötaren inom palliativ vård Christer Fred Martti hakanen Tandläkare olavi heikinheimo Rektor (pens.) antti Lehtonen Laboranten Seija Ratia utbildningssekreterare hannele Salovaara Medicinjournalisten Tuula Vainikainen 10 Cancerorganisationerna

11 Akademiprofessor Lauri Aaltonen berättar om sitt arbete med cancergenomen i Cancerföreningen i Finlands delegationens 75-år-jubileumsmöte. Finlands Cancerregister är med i Aaltonens forskningsprojekt som en del av Finlands Akademis cancerforskningsgrupp. Foto: Eeva Anundi Årsberättelse

12 Bilagor StÄNDIGA kommit té ER OCh f ONDERNAS fö RVAlt NINGSNÄMNDER Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning har tillsatt följande ständiga kommittéer: FöRTjÄnSTMEdaLjkoMMiTTén Ordförande: professor pentti Seppälä Medlemmar: professor kalevi kiviniitty docenten Matti Mäntylä Mkd Matti Salmo generalsekreterare harri Vertio REhaBiLiTERingSkoMMiTTén Ordförande: överläkare katja aktan-collan Medlemmar: Verksamhetsledare helka andersson Verksamhetsledare Tarja konttinen Verksamhetsledare Leila Märkjärvi Verkställande direktör kari ojala överläkare Tiina palva Verksamhetsledare Leena Rosenberg-Ryhänen Verksamhetsledare pertti Taimisto Verksamhetsledare immu isosaari Sekreterare: utvecklingschef Virve Laivisto MEdiCinSka delegationen Ordförande: professor Risto johansson Medlemmar: professor Esko alhava Forskningsdirektör ahti anttila professor jussi huttunen professor pirkko kellokumpu-lehtinen professor jorma Rantanen professor Tuula Salmi Sekreterare: överläkare Matti Rautalahti SoCiaLa kommittén generalsekreterare harri Vertio Förvaltningsassistent Mirva hatakka BaRnEnS CanCERFond TiLL EMiLia heinonens MinnE Ordförande: pedagogie magister johanna korte-heinonen Medlemmar: direktör Markku heinonen projektledare henriikka Forstadius Son sin suppleant studenten Matilda Talvio (syskonen) Specialistläkare Mervi Taskinen generalsekreterare harri Vertio professor SakaRi MuSTakaLLioS Fond Ordförande: docenten Matti Mäntylä Vice ordförande: docenten Mikael kajanti Medlemmar: docenten Ritva järvenpää professor pirkko kellokumpu-lehtinen professor Seppo pyrhönen professor Taina Turpeenniemihujanen helmi SYLVia pajumaas Född oksala Fond Medlemmar: Studentmerkonom ulla-maria kaukonen Banktjänsteman johan Rantala Ekonom Terttu Rantala it-chef Senja Saukkonen generalsekreterare harri Vertio EEVa RaSTaS Fond Ordförande: inredningsarkitekt Matti Rastas Vice ordförande: professor heikki joensuu Medlemmar: docenten päivi hietanen generalsekreterare harri Vertio TaRja SuSanna isolde SaLoSaaRiS MinnESFond Medlemmar: docenten kari Salosaari 12 Cancerorganisationerna

13 Foto: Eeva Mehto REDAkt IONEN fö R t IDNINGEN SyöpÄ-CANCER Chefredaktör: docenten päivi hietanen Medlemmar: överläkare katja aktan-collan docenten Caj haglund docenten Sirkku jyrkkiö Redaktionssekreterare anu kytölä Redaktionschef Satu Lipponen docenten päivi Lähteenmäki Specialistläkare päivi pakarinen Visuell designer kirsi-marja puuras informatör altti Rautalahti Redaktionssekreterare (t.f ) Maarit Rautio Verksamhetsledare Leena Rosenberg-Ryhänen Webbinformationschef jaana Ruuth överläkaren på Cancerregistret Risto Sankila St IpENDIENÄMNDEN OCh bedö MNINGSkOMMIt té ERNA Forskningsprofessor pekka jousilahti, helsingfors professor juha jääskeläinen, kuopio professor jorma keski-oja, helsingfors professor Markku koskenvuo, helsingfors professor Veli-Matti kosma, kuopio docenten outi kuittinen, uleåborg docenten Tuula Lehtinen, Tammerfors professor helena Leino-kilpi, Åbo professor ilmo Leivo, Åbo docenten Sirpa Leppä, helsingfors docenten heikki Minn, Åbo docenten päivi ojala, helsingfors professor Risto Sankila, helsingfors professor johanna Schleutker, Tammerfors/Åbo professor jussi Taipale, helsingfors docenten kaisa Tasanen-Määttä professor jukka Westermarck, Åbo professor Robert Winqvist, uleåborg CANCERSt Ift El SENS f EStk OMMIt té Ordförande: Leena alahuhta Vice ordförande: ansa Fagernäs Hedersordförande: Satu Tiivola Hedersmedlemmar: Statsrådet Riitta uosukainen Medicinalrådet Liisa Elovainio professor Sirpa asko-seljavaara Medlemmar: Rea ahlström Leena hienonen nina kiviranta kirsi komi Marja-Leena kuusisto Merja Lipsanen anneli partanen Mia saari Leena Sarvi pirkko Söderman kerttu Tuomas Årsberättelse

14 Samhällspåverkan S ocial- och hälsovårdsministeriets nationella cancerplan var ett viktigt inslag i Cancer 2020-turnén som fortsatte den första delen av planen blev klar i mars den andra delen som gäller bland annat prevention, screening och rehabilitering förbereddes av institutet för hälsa och välfärd Vidare diskuterade ministeriet möjligheten att inrätta ett nationell cancercentrum. också experter från Cancerföreningen i Finland deltog i förberedelserna. Cancer 2020-seminarierna vände sig till vårdprofessionella som arbetade med cancervård och planering av cancerbehandling. Ett av seminarierna behandlade patientens vårdväg. Ett halvdagsseminarium ordnades i uleåborg i februari, i Tammerfors i mars, i kuopio i maj och i helsingfors i september. inklusive startseminariet i Åbo 2010 deltog ungefär 630 personer i seminarierna. Vid seminariet i uleåborg var en del av deltagarna närvarande genom videoförbindelse, bland annat i kemi, Salla och Rovaniemi. Seminarierna fick ett mycket positivt mottagande. Många efterlyste fler liknande seminarier och uttryckte önskemål om att i fortsättningen få Cancerorganisationernas nyhetsbrev om Cancer Seminarierna genomfördes i samarbete med Management Events oy. Vid det avslutande Cancerorganisationernas experter utförde ett viktigt arbete för att utveckla undervisningen i hälsokunskap och förbättra fortbildningen. seminariet på Biomedicium i helsingfors hölls en pressträff där en nordisk studie om kostnaderna för cancer presenterades. den samhälleliga debatten 2011 fördes kring cancerpatienternas möjligheter att få vård och fördröjd vård, imageskapande reklam och screeningar. den första nordiska rapporten om kostnaderna för cancer visade att cancerscreeningarna är billigare i Finland än i de övriga nordiska länderna, men att vi ger patienterna mindre ersättning för inkomstbortfall på grund av cancer. Våra kostnader för att behandla cancer var en aning lägre per personer än i de övriga länderna. kostnaderna kommer emellertid att öka i alla nordiska länder fram till 2025 med cirka 28 % jämfört med nivån Rapporten var planerad av nordisk Cancer union (ncu) och behandlade förhållandena i Finland, Sverige, norge, danmark, island och Färöarna och den genomfördes av det norska forskningsinstitutet SinTEF Technology and Society. Cancerorganisationernas experter utförde ett viktigt arbete för att utveckla undervisningen i hälsokunskap och förbättra fortbildningen. organisationen informerade, ordnade kurser och deltog i debatten om förebyggande av rökning, solens ultravioletta strålning och alkoholrelaterade skador tillsammans med en rad andra organisationer och flera myndigheter. under året skedde en del förändringar inom föreningsvärlden när tre viktiga organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn gick samman till SoSTE Finlands social och hälsa rf. Cancerorganisationerna har varit representerade i styrgrupperna för Ett rökfritt Finland 2040, helsingfors rökfri stad och Esbo rökfri stad. 14 Cancerorganisationerna

15 Årsberättelse

16 Verksamhet f ö RENINGARNA i Cancerföreningen i Finland ingick tolv regionala cancerföreningar och fem rikstäckande patientföreningar. Vid årets slut hade föreningarna medlemmar över hela landet. de arrangerar patientverksamhet i patientavdelningar eller klubbar. Rehabiliterings- och anpassningskurser, stödpersoner och rekreation hjälper patienterna att klara sig efter cancerdiagnosen. Föreningarna har poliklinik, rådgivningsstationer, laboratorier, vårdhem och patienthem. deras institut deltar i insatserna för prevention och tidig upptäckt av cancer. Via sina rådgivningsstationer levererar föreningar även bröstproteser och andra hjälpmedel till patienter. Vidare utbildar föreningarna hälsooch sjukvårdspersonal och personal inom andra sektorer i sina distrikt samt besöker skolor och arbetsplatser. dessutom ordnar de evenemang av olika slag för allmänheten. nästan frivilliga stöder Cancerorganisationernas verksamhet bland annat genom att agera stödpersoner, samla in pengar, vara stödperson i palliativ vård och vara styrelsemedlemmar. under året ordnades strategiutbildning (Strategia toiminnaksi) för att främja sammanhållningen i organisationerna och befästa strategin. utbildningen genomfördes i samarbete med Tammerfors universitet och den hade formen av verkstäder. utbildningen leddes av hellevi Lehtimäki och päivi k. Mäkelä. den började i januari i samband med överläggningsdagarna och slutade i juni. Bland deltagarna fanns både medarbetare och förtroendevalda. Centralbyrån ordnade dessutom en egen workshop. ö VERl ÄGGNINGSDAGARNA Cancerorganisationernas överläggningsdagar ordnades i helsingfors den januari. diskussionsteman var bland annat ett nationellt cancercentrum, verksamheten i patientnätverken, framtidsutsikterna för penningautomatföreningen, insamling av medel, ändringarna i föreningslagen och organisationens 75-årsjubileum. INt ERNAt IONEl lt SAMARbEt E Cancerföreningens internationella samarbete fokuserades på norden, Europa och hela världen (international union against Cancer union, uicc, European Cancer Leagues, ECL, nordisk Cancer union, ncu). ncu blev klar med en nordisk hälsoekonomisk studie om kostnaderna för cancer. harri Vertio är ncu:s kontaktperson i forskningsgruppen. European Cancer League, ECL, intog en aktiv roll i Eu:s partnerskapsprogram där också Finland var engagerat. Från Finland deltog generalsekreteraren i planeringen av programmet och ahti anttila från Massundersökningsregistret var expert i screeningprogrammet. ECL ordnade expertseminarier med bland annat rökning och rehabilitering som teman. generalsekreterare harri Vertio satt andra perioden i styrelsen för uicc. under hösten arrangerades ett tvådagars toppmöte om icke-smittsamma sjukdomar i new York den september. hälsovårdsorganisationerna bildade en global samarbetsallians. också Finland var med i samarbetet och sammanställde bland annat ett gemensamt pressmeddelande. Cancerorganisationerna representerades i new York av Matti Rautalahti, generalsekreterare för Suomalainen lääkäriseura duodecim. Cancerföreningen i Finland deltog i Världscancerdagen den 4 februari som samordnades av uicc. under turnén Cancer 2020 samlades underskrifter in för världscancerdeklarationen (World Cancer declaration). deklarationen har översatts till finska. Forskare från Cancerregistret och Massundersökningsregistret deltog i internationellt vetenskapligt samarbete och var aktiva i utvecklingsprojekt i bland annat Europa. 16 Cancerorganisationerna

17 pat IENt ORGANISAt IONER OCh NyA pat IENt GRuppER En av verksamhetsformerna i Cancerpatienterna i Finland rf är att bilda patientnätverk för cancergrupper och cancerpatienter över hela landet. För närvarande finns nätverk för patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation, gist-patienter, kml-patienter, melanompatienter, patienter med njur- och urinblåsecancer, myelompatienter och Waldenströmpatienter. det kostar ingenting att vara med i ett patientnätverk. om medlemmarna i ett nätverk vill gå med i en cancerförening, är det önskvärt att de ansluter sig till den regionala cancerföreningen på sin hemort. Tanken med nätverken är att de ska erbjuda cancerpatienter och deras närstående information om den specifika cancertyp de representerar, psykiskt stöd och möjlighet att träffa andra med samma sjukdom. Varje patientnätverk har sin egen sida på Cancerpatienterna i Finland rf:s webbsida. nätverken ordnar patienttillställningar och informationsmöten på riksnivå. Vidare sammanställer de patientinformation både i tryckt och elektroniskt format. nätverken har en ledargrupp som består av patienter. den 31 december 2011 hade CanCERoRganiSaTionERna MEdLEMMaR Södra Finlands Cancerförening Mellersta Finlands Cancerförening kymmenedalens Cancerförening Sydvästra Finlands Cancerförening Birkalands Cancerförening österbottens Cancerförening norra karelens Cancerförening norra Savolax Cancerförening norra Finlands Cancerförening Saimens Cancerförening Cancerförening i Satakunta Ålands Cancerförening 716 Cancerföreningen i Finland 136 (Föreningen har kvar personliga medlemmar sedan den första tiden) RikSTÄCkandE patientorganisationer Finlands prostatacancerförening Finlands Mun- och halscancerförening SYLVa Finlands kolorektalcancerförening 330 Cancerpatienterna i Finland (inga personliga medlemmar) 174 Årsberättelse

18 hälsofrämjande hälsofrämjande verksamhet och i synnerhet cancerprevention är ett långsiktigt arbete som täcker in hela livscykeln. arbetet är fokuserat dels på den stora allmänheten, dels på särskilda målgrupper genom riktad verksamhet och kampanjer. Tack vare nätverkande med andra organisationer och aktörer inom hälsovårdsområdet kan vi uppnå samverkansfördelar. de senaste åren har att arbetet för att förhindra att unga börjar röka eller använda snus och att hjälpa dem att sluta röka eller snusa varit det viktigaste insatsområdet inom hälsofrämjande. Cancerföreningen i Finland samordnade ett brett upplagt handlingsprogram som var inriktat på unga människor. det finansierades dels av penningautomatföreningen RaY, dels av Cancerföreningen. kampanjerna finns utlagda på sidan fressis.fi där de unga kan få hjälp med att sluta röka. Verksamheten inom ramen för handlingsprogrammet förlades till de arenor där de unga finns, exempelvis skolor, fritidsaktiviteter, garnisoner, barnskyddsinrättningar och hem. En viktig utgångspunkt var att synliggöra barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap. Tidningen käry producerades för fjärde gången i rad. den behandlade temat rökning ur många perspektiv och framställde rökning som ett obehagligt fenomen. i de exemplar som gick ut till de värnpliktiga ingick en affischserie om rökningens förödande effekter för erektionen. En reporter från tidningen intervjuade finalisterna i sångtävlingen idols om deras förhållande till rökning i direktsändning. Så länge programmet pågick hade MTV3 information om och stöd för rökstopp på sin webbsida. på Facebook pågick kampanjen polttajatso som uppmanade unga att fundera över sitt förhållande till rökning. de kunde spela ett antirökspel med sina kompisar. Samtidigt fick de information om riskerna med rökning och de kunde bjuda in kompisar att spela. En annan kampanj på Facebook var Missing ak palmer där man kunde följa hur en ung man försvann i tobaksindustrins avgrunder. Webbsidorna tyokalupakki.net och fressis.fi fick en särskild sida med information om hur man kan minska snusandet. kampanjen använde visuella medel för att göra snusande mindre attraktivt för unga. Snusinslaget visades också på Finnkinos biografer under en månad. Föräldrarnas ansvar lyftes fram i en kolumnistkampanj som gick ut på att unga människor och en rad kolumnister tillsammans skrev krönikor om rökning. programmet för rökfrihet utvidgades till garnisonerna och en undersökning av rökning på garnisonerna gjordes. utifrån undersökningen sammanställdes en handlingsmodell för större rökfrihet i försvarsmakten tillsammans med huvudstaben. Förankringen av modellen fortsätter i arbetet för att förebygga hudcancer samarbetade vi med Meteorologiska institutet och Strålsäkerhetscentralen. Med Meteorologiska institutet samarbetade vi också 2011 om en sms-tjänst med aktuell information om uv-index på diverse semestermål. på Cancerorganisationernas webbsida nahkapalaa.fi lades en rolig frågelek om riskerna med solande ut. dessutom sammanställdes en sagobok om temat sol för barn. kondomkampanjen kesä- ja lomakumi genomfördes i samarbete med YleX, FRk, Soldathemsförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet. Tanken var att förebygga livmoderhalscancer genom ökad kondomanvändning. kondomer delades ut på evenemang för unga och på garnisonerna. det ingick också inslag i olika medier. information om alkohol och cancerrisk ingick i teveinslaget alkoholi mieti vielä. Testet Enemmän synttäreitä (Mera födisar) för cancerprevention avsåg att göra testarna uppmärksamma på sitt hälsobeteende och peka på deras möjligheter att påverka sin risk att få cancer. Vi deltog i hälsofrämjande insatser i samarbete med andra: Barnens hälsoforum, Ett rökfritt Finland 2040, styrgruppen för helsingfors en rökfri stad, näringsforum m.fl. dessutom deltog vi i en rad arbetsgrupper 18 Cancerorganisationerna

19 Käry-tidskrift är en del av den finländska Cancerfondens hälsofrämjande. kring temat rökning som initierats av Social- och hälsovårdsministeriet, vissa organisationer och andra. dessutom vi deltog i barn och hälsamässor. övrig utbildning drygt hundra personer som arbetar med unga fick utbildning i att vara stöd för rökstopp. kursen ordnades på tre orter. Vidare fick lärare i hälsokunskap information om rökning och tips för hur temat kan behandlas i läroämnet. det ordnades seminarier och kurser för fackfolk och andra intresserade Martina om de undersökningar om ungdomar som Cancerföreningen i Finland har genomfört. under året presenterades undersökningarna hei me päihdytään och Varusmiestutkimus. LOKAKUU 2011 YTETTIIN! Martina KÄRÄYTETTIIN! Munamies: JÄIN YKSIN! POTTER-TÄHDEN KARMEA RIIPPUVUUS! KATSO KUVAT! POTTER-TÄ KAR RIIPPUV KATS KUVA AAMUPOJAT: MEINASI TULLA TURPAAN! JÄIN YKSIN! Årsberättelse

20 organisationen producerar och förmedlar information fin l ANDS CANCERREGISt ER Finlands Cancerregister är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. En av registrets uppgifter är att föra ett officiellt cancerregister och som ett led i det ett massundersökningsregister över allmänna cancerundersökningar. utifrån lagen om riksomfattande personregister för hälsovården har Cancerföreningen i Finland ett avtal med institutet för hälsa och välfärd (ThL) om att föra ett cancerregister. i ledningsgruppen för cancerregistret ingår företrädare för institutet för hälsa och välfärd och Cancerföreningen i Finland. ordförande är avdelningsdirektör päivi hämäläinen från ThL. Cancerregistret leds av professor Timo hakulinen och Massundersökningsregistret av professor nea Malila. Cancerregistret kan inte fungera utan förankring i lagstiftningen eftersom statistiken innefattar känsliga uppgifter om enskilda. Finlands Cancerregister inrättades 1952 av Cancerföreningen i Finland för att med hjälp av rikstäckande cancerstatistik och en cancerdatabas tillhandahålla ett kunskapsunderlag för folkhälsoarbete i cancerfrågor. År 1968 grundade Cancerföreningen Massundersökningsregistret i anknytning till Cancerregistret. Massundersökningsregistret ska planera och starta screeningar för tidig upptäckt av cancer och med hjälp av de insamlade uppgifterna bedöma hur effektiva och nyttiga undersökningarna är. En stor del av folkhälsoarbetet, också bedömningen av behoven och utfallet, bygger på material från Cancerregistret och utförs enligt vetenskapliga metoder. det vetenskapliga förhållningssättet till kriterierna för folkhälsoarbetet och det folkhälsoarbete som Cancerorganisationerna står för garanterar samtidigt att resultaten är tillförlitliga och att registret håller hög kvalitet. det evidensbaserade arbetet är kostnadseffektivt och det ger utslag vid bland annat screeningar. Väl planerade screeningar är nämligen högkvalitativa, effektiva och kostnadsbesparande. Cancerföreningen i Finland har varit en föregångare bland de internationella cancerorganisationerna när det gäller folkhälsoarbete med förankring i vetenskapligt underbyggda resultat. Vid sidan folkhälsoarbete har Cancerregistret många andra synliga funktioner. det utnyttjas exempelvis för vetenskaplig forskning kring cancer: biologi, prevention, orsaker, tidig upptäckt, behandling och komplikationer. i och med att materialet används för vetenskapliga syften håller registret garanterat hög nivå. Materialet i Cancerregistret är följaktligen av största vikt för forskare och planerare vid andra forskningsinstitut och myndigheter på olika nivåer inom förvaltningen. Medarbetarna med vetenskaplig utbildning informerar om cancer i bland annat medier och på vetenskapliga kongresser och utbildar personalgrupper på det nationella och det internationella planet, exempelvis på offentliga tillställningar och på universitet. dessutom skriver personalen läromedel, böcker och artiklar. Finlands Cancerregister bygger sin verksamhet på stadgarna för Cancerföreningen i Finland. där anges det vad som är syftet med verksamheten och vilka medlen är för att uppnå syftet. Verksamheten är djupt förankrad i Cancerorganisationernas strategier. i den samhällspolitiska strategin är cancerprevention, tidig upptäckt, bättre vård och rehabilitering områden med hög prioritet. informationsstrategin tar fasta på att motverka felaktig information och minska osäkerheten kring informationen. de många svaren från registret på frågor kring förekomsten av cancer och Massundersökningsregistrets bedömningar av kvaliteten på screeningar ligger i linje med servicestrategin. i utbildningsstrategin spelar utbildning för olika grupper en viktig roll, och i överensstämmelse med den internationella strategin har Cancerregistret kunnat utvecklas till en världsledande institution inom sitt område så gott som oberoende av vilka mått man mäter med. EkONOMI kostnaderna för rutinerna inom registreringen (nästan hälften av Cancerregistrets kostnader och exklusive kostnaderna för Massundersökningsregistret) finansierades med ett statligt anslag utifrån avtalet med institutet för hälsa och välfärd. Medel för 20 Cancerorganisationerna

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Föreningens ändamål, mission och värderingar... 4 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer... 6 Delegationen... 6

Läs mer

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier Årsberättelse 2010 2 Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Verksamhet Föreningarna Cancerorganisationernas överläggningsdagar

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Innehåll Föreningens ändamål, mission och värderingar... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2005 INNEHÅLL 4 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 7 STRATEGI OCH ORGANISATION 10 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

Organisationen producerar och förmedlar information

Organisationen producerar och förmedlar information 13 Organisationen producerar och förmedlar information Finlands Cancerregister en plattform för beslut i cancerfrågor Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut som inrättades 1952 av Cancerföreningen

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2007 Cancerorganisationerna INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år.

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år. CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Cancerföreningen i Finland 70 år Årsberättelse 2006 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2004 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT ÖVER 2004 6 CANCERORGANISATIONERNAS FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi n Också närstående behövar stöd n Livskvalitet hänger på attityden Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer när hon var 21 1 www.cancer.fi I detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen 17.9.2013 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger Syöpä 5/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande Drabbade av cancer två gånger Rosa bandet 2011 kommer! 1 2www.cancer.fi I detta nummer 5/2011 3 4 8 12 Rosa

Läs mer

cancer.fi i rörelse Fem patienter berättar vad det är som sätter dem 6/2011 Syksyn Sävel en höst full av musik

cancer.fi i rörelse Fem patienter berättar vad det är som sätter dem 6/2011 Syksyn Sävel en höst full av musik Syöpä 6/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Syksyn Sävel en höst full av musik Kirsi Penttilä är en forskningssjuksköterska Fem patienter berättar i rörelse vad det är som sätter dem 1 www.cancer.fi

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemi. har opererats för gliom 2/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Bredvid patienten står vårdnadsteam

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemi. har opererats för gliom 2/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Bredvid patienten står vårdnadsteam Syöpä Bredvid patienten står vårdnadsteam Meningeom bara hos vuxna 2/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Heidi Ahjoniemi har opererats för gliom www.cancer.fi I detta nummer 2/2011 s.8 s.4

Läs mer

Syöpä. cancer.fi 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

Syöpä. cancer.fi 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi www.cancer.fi I detta nummer 3/2011 3 4 8 11 Ledare Flera födelsedagar åt finländarna Harri Vertio s.8 Omslag layout: Reklambyro 358 s.4 En skål

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Bästa lärare i årskurserna 1-6! 2 3 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att barn vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra

Läs mer

Testamente en gåva till kommande generationer

Testamente en gåva till kommande generationer Testamente en gåva till kommande generationer CANCERSTIFTELSENS MÅL ÄR ATT ÖVERVINNA CANCER TESTAMENTSDONATION FÖR DET ARBETE SOM UTFÖRS FÖR ATT BEKÄMPA CANCER Vi kan i mångt och mycket tacka Cancerstiftelsens

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland rf Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Jag njuter av de små vardagliga sakerna och av familjen och vännerna 2/15. Liisa Lankinen: Tema: lungcancer

Jag njuter av de små vardagliga sakerna och av familjen och vännerna 2/15. Liisa Lankinen: Tema: lungcancer UTGES AV CANCERORGANISATIONERNA 2/15 11 Tema: lungcancer Rökavvänjning är det effektivaste sättet att förbättra livskvaliteten. 4 Liisa Lankinen: Jag njuter av de små vardagliga sakerna och av familjen

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Fosterscreeningar GUIDE FÖR DEM SOM VÄNTAR BARN

Fosterscreeningar GUIDE FÖR DEM SOM VÄNTAR BARN Den här broschyren är avsedd för alla föräldrar som väntar barn. Det är önskvärt att föräldrarna tillsammans bekantar sig med broschyren. Att delta i fosterscreening är frivilligt. Fosterscreeningar GUIDE

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA 48 KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA HÄLSA En befolknings hälsotillstånd avspeglar både medborgarnas livsstil och hälsooch sjukvårdens förmåga att förebygga och bota sjukdomar. När det gäller hälsa och välfärd

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer Nätverket mot gynekologisk cancer Verksamhetsrapport för år 2013 Om Nätverket mot gynekologisk cancer Föreningsform: Ideell förening Postadress: Nätverket mot gynekologisk cancer, Parkvägen 46, 131 41

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2006 Sommarseminariet Tyngdpunkten för Anders Chydenius stiftelse år 2006 var starten för projektet att ge ut Chydenius samlade verk, 240-årsjubileet

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Stipendier för år 2004

Stipendier för år 2004 Stipendier för år 2004 Stiftelsen Maud Kuistilas minne har utdelat stipendierna för medicinsk forskning för år 2004. I år uppgick antalet stipendiemottagare till 55 och det sammanlagda utdelade beloppet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank

Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank Bästa patient Vi ber om Er tillåtelse att överföra era prover och era vårduppgifter till biobanken, de provtagningar som hänför sig till överföringen

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET ANVISNING 2 /2004 30.12.2004 ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET Fullmaktsbestämmelser Lagen om riksomfattande personregister inom hälsovården 3 Målgrupper Tandläkare Sjukvårdsdistrikt Olika

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.12.2008 KOM (2008) 882 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar.

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar. Bli tandläkare VETENSKAP OCH HÄNDIGHET Tandläkare är medicinska experter som specialiserat sig på att undersöka, behandla och förhindra sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Arbetet är både ansvarsfullt

Läs mer

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Patientutbildning vid prediabetes Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Varför patientutbildning? Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent

Läs mer

VARJE GÅVA ÄR BÖRJAN TILL EN SKATT.

VARJE GÅVA ÄR BÖRJAN TILL EN SKATT. VARJE GÅVA ÄR BÖRJAN TILL EN SKATT. STÖD FORSKNINGEN. DU STÖDER MÅNGAS HÄLSA. 1 Diabetes är en livslång följeslagare Allt fler barn i Finland får diabetes, många redan som spädbarn. Sjukdomen blir en livslång

Läs mer