innehåll 2 Cancerorganisationerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll 2 Cancerorganisationerna"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2011

2 innehåll MiSSion, VÄRdERingaR...5 generalsekreterarens översikt...6 FöRTRoEndEVaLda FöRTjÄnSTMEdaLjER...9 delegationen för Cancerförening i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning gemensamma utskott Förtjänstmedaljer för cancerbekämpande BiLagoR Ständiga kommittéer och fondernas förvaltningsnämnder Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitée SaMhÄLLSpÅVERkan VERkSaMhET Föreningarna överläggningsdagarna internationellt samarbete patientorganisationer och nya patientgrupper hälsofrämjande organisationen producerar och FöRMEdLaR information Finlands Cancerregister Massundersökningsregistret Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning Cancerorganisationerna: kommunikation och information 75-årsjubileum CanCERoRganiSaTionERna TiLLhandahÅLLER TjÄnSTER.. 34 Rehabilitering Rådgivning Tutorer EkonoMi Cancerföreningen i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning Cancerstiftelsens medelsanskaffning donationer till Cancerorganisationerna och Cancerstiftelsen BokSLuT personal arbetshälsa FondER STipEndiER Cancerorganisationerna

3 Cancer berör varje finländare direkt eller indirekt. Som anhöriga till cancersjuka har vi velat stödja Cancerorganisationernas viktiga och värdefulla arbete. Formgivningen och layouten av sidorna i denna årsberättelse är därför ett pro bono-arbete från vår byrå Design3. Omslags foto: Mainostoimisto 358, bilder Kimmo Torkkeli Foto: Juuso Noronkoski Årsberättelse

4 4 Cancerorganisationerna

5 Cancerorganisationerna MISSION Cancerorganisationerna vill minska det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stödja cancerpatienterna och deras närstående under behandlingen och rehabiliteringen. VÄRDERINGAR MÄnSkLighET Cancerorganisationerna respekterar människovärdet, ser individualitet och öppenhet i mötet med människor som viktigt samt betonar gemenskap, begriplighet och jämlikhet mellan människor i sin verksamhet. SanningSEnLighET Vår verksamhet bygger på att organisationen styrs av tillförlitlighet, trovärdighet, vetenskaplighet och begriplighet. obundenhet organisationen måste vara obunden för att kunna arbeta sig fram mot sina mål på ett verkningsfullt, framgångsrikt och effektivt sätt, men i samarbete med andra. gemensamt ansvarstagande Cancerorganisationernas gemensamma ansvarstagande är en grundpelare för att fullfölja syftet med föreningarna och det innefattar ett ansvar för att värna om organisationens ekonomi. Årsberättelse

6 generalsekreterarens översikt 2011 C ancerorganisationerna presenterade sin nya slogan Enemmän synttäreitä ( Mera födisar ). den säger i ett nötskal vad som är det viktigaste målet med organisationen, nämligen att förbättra resultaten av cancerbekämpningen och cancerbehandlingen så mycket att människor ska ha god livskvalitet och leva längre. Med sloganen samlar vi in medel till cancerforskning och Cancerorganisationernas rådgivnings- och upplysningsarbete. jubileumsåret gav den nya kampanjen en utmärkt inramning: Cancerpatienterna i Finland fyllde fyrtio år, Birkalands cancerförening och Sydvästra Finlands Cancerförening sextio år och Cancerföreningen i Finland 75 år. För 75 år sedan godkändes stadgarna för Cancerföreningen i Finland och de föreskriver att föreningen ska förebygga den förödelse som kräftsjukdomar åsamkar vårt folk. Föreningen arbetar för de cancersjukas och de närståendes bästa. i fjol använde man till exempel begreppet patientens vårdväg för det arbete som utfördes för cancerpatienternas väl och ve. god vård kräver en djupare analys av vårdkedjan och det som händer där ur ett patientperspektiv. den viktigaste metoden är att lyssna på patienterna och lära sig av det de har att berätta. Tidningen Syöpä-Cancer ordnade en skrivartävling och segrare blev jaana kosonen med juhlien jälkeen ( Efter festen ). hennes bidrag publicerades i årets första nummer. Med anledning av bemärkelsedagarna ordnade vi ett flertal fester och seminarier i helsingfors, Tammerfors och Åbo. delegationen för Cancerföreningen höll sin festsession i maj med bland annat ett föredrag av akademiprofessor Lauri aaltonen om ärftlig cancer. Cancerorganisationernas syfte och verksamhet presenterades i hela sitt spektrum på ett framtidsseminarium och en jubileumsfest i Finlandiahuset den 8 juni. programmet var uppbyggt kring diskussioner och intervjuer där generalsekreterare harri Vertio lyste med sitt konstruktiva och humana angreppssätt. patientens bästa lyftes fram i allt. harri Vertio gick i pension i december. gemensamt ansvarstagande är en av Cancerorganisationernas värderingar. den innefattar också tanken att föreningarna ska samarbeta för att säkerställa ekonomisk kontinuitet i verksamheten. under året startade en insamlingskampanj i hela landet. det första steget var att vi tillsammans med MTV3 deltog i sångtävlingen Syksyn Sävel som hade återuppstått efter många år. i de kommande insamlingarna samlar vi även in pengar till patient- och rådgivningsarbetet i hela landet, inte bara till cancerforskning. under året genomförde vi en enkät om hur kända och synliga Cancerorganisationerna är bland allmänheten och vilken inställning man har till cancer. Resultaten visade att 4 % av finländarna är eller har varit medlemmar i Cancerorganisationerna. av de svarande uppgav 6 % att någon familjemedlem eller bekant är medlem, och 18 % känner till organisationen utgående från verksamheten. Största delen, 43 %, känner till organisationen bara till namnet och 29 % har aldrig hört talas om den. Bland de bäst kända välgörenhetsorganisationerna kom Cancerorganisationerna på nionde plats. de svarande förväntade sig av oss exakt det vi gör, nämligen rådgivning och stöd till patienterna och upplysning om cancer. på överläggningsdagarna i början av året startade en debatt om Cancerorganisationernas strategi, på vilket sätt vi vill utveckla organisationen och hur den ska se ut framöver. i början av året kallades föreningarna dessutom till två olika seminarier inom två distrikt. Centralbyrån ordnade en egen workshop. utifrån strategierna från vårens delegationsmöte startade en arbetsgrupp för förändringsarbete. Fokus i förändringsarbetet infaller 2012 eftersom flera medarbetare på centrala poster slutade och nya trädde till beslöt Cancerföreningen i Finland att ge upp sin poliklinikverksamhet i helsingfors. Sakari Karjalainen docenten, Md generalsekreterare 6 Cancerorganisationerna

7 Årsberättelse Foto: Eeva Anundi

8 Cancerföreningen i Finlands, Cancerstiftelsens och Stiftelsen för Cancerforsknings förtroendevalda och generalsekreterare i samma bild. Från vänster akademiprofessor Heikki Joensuu, professor Helena Kääriäinen och professor Teuvo Tammela. Den översta raden general sekreterare Harri Vertio, professor Harri Vainio, forskningsprofessor Jarmo Virtamo och professor Jorma Keski-Oja. Foto: Eeva Anundi 8 Cancerorganisationerna

9 Förtroendevalda CANCERfö RENINGEN I fin l AND delegationen i delegationen för Cancerföreningen i Finland ingår ordföranden plus 26 medlemmar och lika många ersättare. Elva av medlemmarna väljs bland kandidater som nomineras av de regionala föreningarna och tre medlemmar bland kandidater som nomineras av patientföreningarna. dessutom väljs tolv andra medlemmar. Enligt samma principer väljs en personlig ersättare för varje medlem. delegationen hade följande sammansättning: Ordförande Lauri nuutinen Vice ordförande Veikko hoikkala MEdLEM Medicine och kirurgie doktor Eero akaan-penttilä Fru Leena alahuhta Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta anställningschef, hvm katriina halmeaho (Saimenregionen) Tandläkare olavi heikinheimo (propo) direktör Veikko hoikkala (Cancerpatienterna i Finland) docent helena isoniemi Medicinalrådet Matti juhola (Mellersta Finland) Ekonomen hannu jumppanen (kymmenedalen) överläkare Emilia katko-kesälä (Satakunta) kommunaldirektör Valtter kivilahti (Sydvästra Finland) hvd pirkko kouri (norra karelen) Fil. dr Esko kuusisto Verkställande direktör Marina Laakso Företagare Veikko Lammi (SYLVa) Verksamhetsledare Merja Lindqvist (Finlands Mun- och halscancerpatienter rf ) Redaktör anders Mattsson Specialsjukskötare Ester Mella (norra Finland) journalisten Tiina Merikanto avdelningsskötare Marjo niinisalo (Södra Finland) Stadsrådet håkan nordman (österbotten) Verkställande direktör Veijo notkola Sjukskötare Saara paukku (norra karelen) Medicinalrådet Taito pekkarinen Ekonom heikki heikki punkka (Birkaland) avdelningsöverläkare Eero Vuorinen delegationen sammanträdde två gånger. personlig ERSÄTTaRE Ersättare väljs 2012 överläkaren, professor juhani juntunen insamlingschef Tapio pajunen Verksamhetsledare Leila Märkjärvi Verksamhetsledare hannu Tavio Fru Terttu Yli-Torppa-kerrola professor inkeri Elomaa Rektor Seppo aaltonen Verksamhetsledare, hvm Riitta korhonen Socialarbetaren (pensionerad) kristiina kekki personalchef, pol. dr anita jungar Socialrådet Reino Väisänen Verkställande direktör pekka Mustonen Verkställande direktör Marko parkkinen Verksamhetsledare anne haartemo ordförande Tuomo Mikkonen överskötare anne Sköld Vicehäradshövding Meeri palosaari journalisten Maarit huovinen överläkare ilkka Salvén primärvårdare aino pihlajamäki professor kalevi kiviniitty Servicechef katriina päivinen Chefsöverläkare jorma Lauharanta inredningssäljare Maija nykänen överskötare Mirja Sisko anttonen Årsberättelse

10 STYRELSEn professor Seppo pyrhönen, Åbo, ordförande Bankdirektör Riitta pyhälä, helsingfors, vice ordförande kommerserådet arto arvonen, Åbo doktorn i hälsovetenskaper päivi karttunen, Tammerfors professor Vesa kataja, kuopio professor pirkko kellokumpu-lehtinen, Tammerfors hälsovårdsmagister alpo Manninen, S:t Michel Bankdirektör kari Markkula, helsingfors professor jorma paavonen, helsingfors docenten ulla puistola, uleåborg idrottssekreterare pirkko Rönkkö, S:t Michel professor Taina Turpeenniemi-hujanen, uleåborg Styrelsen sammanträdde sex gånger. organisationskommittén hälsovårdsmagister alpo Manninen, Saimens Cancerförening, ordförande Riksdagsrådet Matti Väistö, norra karelens Cancerförening, vice ordförande Verksamhetsledare anne haartemo, SYLVa rf Verksamhetsledare immu isosaari, Mellersta Finlands Cancerförening Verksamhetsledare Riitta korhonen, kymmenedalens Cancerförening Verksamhetsledare pertti Tammisto, norra Finlands Cancerförening Socialrådet Reino Väisänen, norra savolax Cancerförening Styrelseledamoten Teuvo Ylikoski, Finlands Mun- och halscancerförening Verksamhetsledare Marjut öster, Södra Finlands Cancerförening generalsekreterare harri Vertio, Cancerföreningen i Finland, sekreterare (t.o.m ) generalsekreterare Sakari karjalainen, Cancerföreningen i Finland, sekreterare (fr.o.m ) organisationskommittén sammanträdde tre gånger. CANCERSt Ift El SEN OCh S t Ift El SEN fö R CANCERf ORSkNING STYRELSEn professor Seija grénman, Åbo, ordförande professor Teuvo Tammela, Tammerfors, vice ordförande professor jorma isola, Tammerfors akademiprofessor heikki joensuu, helsingfors professor jaakko kaprio, helsingfors överläkare ulla keränen, hyvinge professor jorma keski-oja, helsingfors professor helena kääriäinen, helsingfors Verkställande direktör jussi Laitinen, helsingfors professor jukka-pekka Mecklin, jyväskylä professor harri Vainio, helsingfors Forskningsprofessor jarmo Virtamo, helsingfors Styrelsen för stiftelserna sammanträdde sju gånger. GEMENSAMMA ut SkOtt arbetsutskottet professor Seppo pyrhönen, ordförande professor Seija grénman, vice ordförande professor jorma keski-oja Bankdirektör kari Markkula Bankdirektör Riitta pyhälä professor Teuvo Tammela generalsekreterare harri Vertio (t.o.m ) generalsekreterare Sakari karjalainen (fr.o.m ) arbetsutskottet sammanträdde elva gånger. FinanSuTSkoTTET Bankdirektör kari Markkula, ordförande Bankdirektör Riitta pyhälä, vice ordförande Verkställande direktör jussi Laitinen professor Seppo pyrhönen Ekonomichef Eero keränen, sekreterare generalsekreterare harri Vertio (t.o.m ) generalsekreterare Sakari karjalainen (fr.o.m ) Finansutskottet sammanträdde fem gånger. REViSoRER Revisorer för Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning var CgR hannu T. koskinen och CgR Mikael paul, deloitte & Touche oy. deras personliga ersättare var CgR Teppo Rantanen och CgR Tuomo Vesanen. övervakningsrevisorer var ulla-maija ahlgrén, Tomas Monte, anna Mäki och Terhi Suikki. f ö Rtj ÄNSt MEDAlj ER fö R CANCERbEk ÄMpANDE FöRTjÄnSTMEdaLj i SiLVER: asessor Raimo huhtanen akademiprofessor heikki joensuu professor kalevi kiviniitty Bankdirektör gösta Rosenlöf Ekonom Leo Saksala docenten Tuomo Timonen FöRTjÄnSTMEdaLj i BRonS: Sjukskötare Esterita Backman Sjukskötaren inom palliativ vård Christer Fred Martti hakanen Tandläkare olavi heikinheimo Rektor (pens.) antti Lehtonen Laboranten Seija Ratia utbildningssekreterare hannele Salovaara Medicinjournalisten Tuula Vainikainen 10 Cancerorganisationerna

11 Akademiprofessor Lauri Aaltonen berättar om sitt arbete med cancergenomen i Cancerföreningen i Finlands delegationens 75-år-jubileumsmöte. Finlands Cancerregister är med i Aaltonens forskningsprojekt som en del av Finlands Akademis cancerforskningsgrupp. Foto: Eeva Anundi Årsberättelse

12 Bilagor StÄNDIGA kommit té ER OCh f ONDERNAS fö RVAlt NINGSNÄMNDER Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning har tillsatt följande ständiga kommittéer: FöRTjÄnSTMEdaLjkoMMiTTén Ordförande: professor pentti Seppälä Medlemmar: professor kalevi kiviniitty docenten Matti Mäntylä Mkd Matti Salmo generalsekreterare harri Vertio REhaBiLiTERingSkoMMiTTén Ordförande: överläkare katja aktan-collan Medlemmar: Verksamhetsledare helka andersson Verksamhetsledare Tarja konttinen Verksamhetsledare Leila Märkjärvi Verkställande direktör kari ojala överläkare Tiina palva Verksamhetsledare Leena Rosenberg-Ryhänen Verksamhetsledare pertti Taimisto Verksamhetsledare immu isosaari Sekreterare: utvecklingschef Virve Laivisto MEdiCinSka delegationen Ordförande: professor Risto johansson Medlemmar: professor Esko alhava Forskningsdirektör ahti anttila professor jussi huttunen professor pirkko kellokumpu-lehtinen professor jorma Rantanen professor Tuula Salmi Sekreterare: överläkare Matti Rautalahti SoCiaLa kommittén generalsekreterare harri Vertio Förvaltningsassistent Mirva hatakka BaRnEnS CanCERFond TiLL EMiLia heinonens MinnE Ordförande: pedagogie magister johanna korte-heinonen Medlemmar: direktör Markku heinonen projektledare henriikka Forstadius Son sin suppleant studenten Matilda Talvio (syskonen) Specialistläkare Mervi Taskinen generalsekreterare harri Vertio professor SakaRi MuSTakaLLioS Fond Ordförande: docenten Matti Mäntylä Vice ordförande: docenten Mikael kajanti Medlemmar: docenten Ritva järvenpää professor pirkko kellokumpu-lehtinen professor Seppo pyrhönen professor Taina Turpeenniemihujanen helmi SYLVia pajumaas Född oksala Fond Medlemmar: Studentmerkonom ulla-maria kaukonen Banktjänsteman johan Rantala Ekonom Terttu Rantala it-chef Senja Saukkonen generalsekreterare harri Vertio EEVa RaSTaS Fond Ordförande: inredningsarkitekt Matti Rastas Vice ordförande: professor heikki joensuu Medlemmar: docenten päivi hietanen generalsekreterare harri Vertio TaRja SuSanna isolde SaLoSaaRiS MinnESFond Medlemmar: docenten kari Salosaari 12 Cancerorganisationerna

13 Foto: Eeva Mehto REDAkt IONEN fö R t IDNINGEN SyöpÄ-CANCER Chefredaktör: docenten päivi hietanen Medlemmar: överläkare katja aktan-collan docenten Caj haglund docenten Sirkku jyrkkiö Redaktionssekreterare anu kytölä Redaktionschef Satu Lipponen docenten päivi Lähteenmäki Specialistläkare päivi pakarinen Visuell designer kirsi-marja puuras informatör altti Rautalahti Redaktionssekreterare (t.f ) Maarit Rautio Verksamhetsledare Leena Rosenberg-Ryhänen Webbinformationschef jaana Ruuth överläkaren på Cancerregistret Risto Sankila St IpENDIENÄMNDEN OCh bedö MNINGSkOMMIt té ERNA Forskningsprofessor pekka jousilahti, helsingfors professor juha jääskeläinen, kuopio professor jorma keski-oja, helsingfors professor Markku koskenvuo, helsingfors professor Veli-Matti kosma, kuopio docenten outi kuittinen, uleåborg docenten Tuula Lehtinen, Tammerfors professor helena Leino-kilpi, Åbo professor ilmo Leivo, Åbo docenten Sirpa Leppä, helsingfors docenten heikki Minn, Åbo docenten päivi ojala, helsingfors professor Risto Sankila, helsingfors professor johanna Schleutker, Tammerfors/Åbo professor jussi Taipale, helsingfors docenten kaisa Tasanen-Määttä professor jukka Westermarck, Åbo professor Robert Winqvist, uleåborg CANCERSt Ift El SENS f EStk OMMIt té Ordförande: Leena alahuhta Vice ordförande: ansa Fagernäs Hedersordförande: Satu Tiivola Hedersmedlemmar: Statsrådet Riitta uosukainen Medicinalrådet Liisa Elovainio professor Sirpa asko-seljavaara Medlemmar: Rea ahlström Leena hienonen nina kiviranta kirsi komi Marja-Leena kuusisto Merja Lipsanen anneli partanen Mia saari Leena Sarvi pirkko Söderman kerttu Tuomas Årsberättelse

14 Samhällspåverkan S ocial- och hälsovårdsministeriets nationella cancerplan var ett viktigt inslag i Cancer 2020-turnén som fortsatte den första delen av planen blev klar i mars den andra delen som gäller bland annat prevention, screening och rehabilitering förbereddes av institutet för hälsa och välfärd Vidare diskuterade ministeriet möjligheten att inrätta ett nationell cancercentrum. också experter från Cancerföreningen i Finland deltog i förberedelserna. Cancer 2020-seminarierna vände sig till vårdprofessionella som arbetade med cancervård och planering av cancerbehandling. Ett av seminarierna behandlade patientens vårdväg. Ett halvdagsseminarium ordnades i uleåborg i februari, i Tammerfors i mars, i kuopio i maj och i helsingfors i september. inklusive startseminariet i Åbo 2010 deltog ungefär 630 personer i seminarierna. Vid seminariet i uleåborg var en del av deltagarna närvarande genom videoförbindelse, bland annat i kemi, Salla och Rovaniemi. Seminarierna fick ett mycket positivt mottagande. Många efterlyste fler liknande seminarier och uttryckte önskemål om att i fortsättningen få Cancerorganisationernas nyhetsbrev om Cancer Seminarierna genomfördes i samarbete med Management Events oy. Vid det avslutande Cancerorganisationernas experter utförde ett viktigt arbete för att utveckla undervisningen i hälsokunskap och förbättra fortbildningen. seminariet på Biomedicium i helsingfors hölls en pressträff där en nordisk studie om kostnaderna för cancer presenterades. den samhälleliga debatten 2011 fördes kring cancerpatienternas möjligheter att få vård och fördröjd vård, imageskapande reklam och screeningar. den första nordiska rapporten om kostnaderna för cancer visade att cancerscreeningarna är billigare i Finland än i de övriga nordiska länderna, men att vi ger patienterna mindre ersättning för inkomstbortfall på grund av cancer. Våra kostnader för att behandla cancer var en aning lägre per personer än i de övriga länderna. kostnaderna kommer emellertid att öka i alla nordiska länder fram till 2025 med cirka 28 % jämfört med nivån Rapporten var planerad av nordisk Cancer union (ncu) och behandlade förhållandena i Finland, Sverige, norge, danmark, island och Färöarna och den genomfördes av det norska forskningsinstitutet SinTEF Technology and Society. Cancerorganisationernas experter utförde ett viktigt arbete för att utveckla undervisningen i hälsokunskap och förbättra fortbildningen. organisationen informerade, ordnade kurser och deltog i debatten om förebyggande av rökning, solens ultravioletta strålning och alkoholrelaterade skador tillsammans med en rad andra organisationer och flera myndigheter. under året skedde en del förändringar inom föreningsvärlden när tre viktiga organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn gick samman till SoSTE Finlands social och hälsa rf. Cancerorganisationerna har varit representerade i styrgrupperna för Ett rökfritt Finland 2040, helsingfors rökfri stad och Esbo rökfri stad. 14 Cancerorganisationerna

15 Årsberättelse

16 Verksamhet f ö RENINGARNA i Cancerföreningen i Finland ingick tolv regionala cancerföreningar och fem rikstäckande patientföreningar. Vid årets slut hade föreningarna medlemmar över hela landet. de arrangerar patientverksamhet i patientavdelningar eller klubbar. Rehabiliterings- och anpassningskurser, stödpersoner och rekreation hjälper patienterna att klara sig efter cancerdiagnosen. Föreningarna har poliklinik, rådgivningsstationer, laboratorier, vårdhem och patienthem. deras institut deltar i insatserna för prevention och tidig upptäckt av cancer. Via sina rådgivningsstationer levererar föreningar även bröstproteser och andra hjälpmedel till patienter. Vidare utbildar föreningarna hälsooch sjukvårdspersonal och personal inom andra sektorer i sina distrikt samt besöker skolor och arbetsplatser. dessutom ordnar de evenemang av olika slag för allmänheten. nästan frivilliga stöder Cancerorganisationernas verksamhet bland annat genom att agera stödpersoner, samla in pengar, vara stödperson i palliativ vård och vara styrelsemedlemmar. under året ordnades strategiutbildning (Strategia toiminnaksi) för att främja sammanhållningen i organisationerna och befästa strategin. utbildningen genomfördes i samarbete med Tammerfors universitet och den hade formen av verkstäder. utbildningen leddes av hellevi Lehtimäki och päivi k. Mäkelä. den började i januari i samband med överläggningsdagarna och slutade i juni. Bland deltagarna fanns både medarbetare och förtroendevalda. Centralbyrån ordnade dessutom en egen workshop. ö VERl ÄGGNINGSDAGARNA Cancerorganisationernas överläggningsdagar ordnades i helsingfors den januari. diskussionsteman var bland annat ett nationellt cancercentrum, verksamheten i patientnätverken, framtidsutsikterna för penningautomatföreningen, insamling av medel, ändringarna i föreningslagen och organisationens 75-årsjubileum. INt ERNAt IONEl lt SAMARbEt E Cancerföreningens internationella samarbete fokuserades på norden, Europa och hela världen (international union against Cancer union, uicc, European Cancer Leagues, ECL, nordisk Cancer union, ncu). ncu blev klar med en nordisk hälsoekonomisk studie om kostnaderna för cancer. harri Vertio är ncu:s kontaktperson i forskningsgruppen. European Cancer League, ECL, intog en aktiv roll i Eu:s partnerskapsprogram där också Finland var engagerat. Från Finland deltog generalsekreteraren i planeringen av programmet och ahti anttila från Massundersökningsregistret var expert i screeningprogrammet. ECL ordnade expertseminarier med bland annat rökning och rehabilitering som teman. generalsekreterare harri Vertio satt andra perioden i styrelsen för uicc. under hösten arrangerades ett tvådagars toppmöte om icke-smittsamma sjukdomar i new York den september. hälsovårdsorganisationerna bildade en global samarbetsallians. också Finland var med i samarbetet och sammanställde bland annat ett gemensamt pressmeddelande. Cancerorganisationerna representerades i new York av Matti Rautalahti, generalsekreterare för Suomalainen lääkäriseura duodecim. Cancerföreningen i Finland deltog i Världscancerdagen den 4 februari som samordnades av uicc. under turnén Cancer 2020 samlades underskrifter in för världscancerdeklarationen (World Cancer declaration). deklarationen har översatts till finska. Forskare från Cancerregistret och Massundersökningsregistret deltog i internationellt vetenskapligt samarbete och var aktiva i utvecklingsprojekt i bland annat Europa. 16 Cancerorganisationerna

17 pat IENt ORGANISAt IONER OCh NyA pat IENt GRuppER En av verksamhetsformerna i Cancerpatienterna i Finland rf är att bilda patientnätverk för cancergrupper och cancerpatienter över hela landet. För närvarande finns nätverk för patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation, gist-patienter, kml-patienter, melanompatienter, patienter med njur- och urinblåsecancer, myelompatienter och Waldenströmpatienter. det kostar ingenting att vara med i ett patientnätverk. om medlemmarna i ett nätverk vill gå med i en cancerförening, är det önskvärt att de ansluter sig till den regionala cancerföreningen på sin hemort. Tanken med nätverken är att de ska erbjuda cancerpatienter och deras närstående information om den specifika cancertyp de representerar, psykiskt stöd och möjlighet att träffa andra med samma sjukdom. Varje patientnätverk har sin egen sida på Cancerpatienterna i Finland rf:s webbsida. nätverken ordnar patienttillställningar och informationsmöten på riksnivå. Vidare sammanställer de patientinformation både i tryckt och elektroniskt format. nätverken har en ledargrupp som består av patienter. den 31 december 2011 hade CanCERoRganiSaTionERna MEdLEMMaR Södra Finlands Cancerförening Mellersta Finlands Cancerförening kymmenedalens Cancerförening Sydvästra Finlands Cancerförening Birkalands Cancerförening österbottens Cancerförening norra karelens Cancerförening norra Savolax Cancerförening norra Finlands Cancerförening Saimens Cancerförening Cancerförening i Satakunta Ålands Cancerförening 716 Cancerföreningen i Finland 136 (Föreningen har kvar personliga medlemmar sedan den första tiden) RikSTÄCkandE patientorganisationer Finlands prostatacancerförening Finlands Mun- och halscancerförening SYLVa Finlands kolorektalcancerförening 330 Cancerpatienterna i Finland (inga personliga medlemmar) 174 Årsberättelse

18 hälsofrämjande hälsofrämjande verksamhet och i synnerhet cancerprevention är ett långsiktigt arbete som täcker in hela livscykeln. arbetet är fokuserat dels på den stora allmänheten, dels på särskilda målgrupper genom riktad verksamhet och kampanjer. Tack vare nätverkande med andra organisationer och aktörer inom hälsovårdsområdet kan vi uppnå samverkansfördelar. de senaste åren har att arbetet för att förhindra att unga börjar röka eller använda snus och att hjälpa dem att sluta röka eller snusa varit det viktigaste insatsområdet inom hälsofrämjande. Cancerföreningen i Finland samordnade ett brett upplagt handlingsprogram som var inriktat på unga människor. det finansierades dels av penningautomatföreningen RaY, dels av Cancerföreningen. kampanjerna finns utlagda på sidan fressis.fi där de unga kan få hjälp med att sluta röka. Verksamheten inom ramen för handlingsprogrammet förlades till de arenor där de unga finns, exempelvis skolor, fritidsaktiviteter, garnisoner, barnskyddsinrättningar och hem. En viktig utgångspunkt var att synliggöra barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap. Tidningen käry producerades för fjärde gången i rad. den behandlade temat rökning ur många perspektiv och framställde rökning som ett obehagligt fenomen. i de exemplar som gick ut till de värnpliktiga ingick en affischserie om rökningens förödande effekter för erektionen. En reporter från tidningen intervjuade finalisterna i sångtävlingen idols om deras förhållande till rökning i direktsändning. Så länge programmet pågick hade MTV3 information om och stöd för rökstopp på sin webbsida. på Facebook pågick kampanjen polttajatso som uppmanade unga att fundera över sitt förhållande till rökning. de kunde spela ett antirökspel med sina kompisar. Samtidigt fick de information om riskerna med rökning och de kunde bjuda in kompisar att spela. En annan kampanj på Facebook var Missing ak palmer där man kunde följa hur en ung man försvann i tobaksindustrins avgrunder. Webbsidorna tyokalupakki.net och fressis.fi fick en särskild sida med information om hur man kan minska snusandet. kampanjen använde visuella medel för att göra snusande mindre attraktivt för unga. Snusinslaget visades också på Finnkinos biografer under en månad. Föräldrarnas ansvar lyftes fram i en kolumnistkampanj som gick ut på att unga människor och en rad kolumnister tillsammans skrev krönikor om rökning. programmet för rökfrihet utvidgades till garnisonerna och en undersökning av rökning på garnisonerna gjordes. utifrån undersökningen sammanställdes en handlingsmodell för större rökfrihet i försvarsmakten tillsammans med huvudstaben. Förankringen av modellen fortsätter i arbetet för att förebygga hudcancer samarbetade vi med Meteorologiska institutet och Strålsäkerhetscentralen. Med Meteorologiska institutet samarbetade vi också 2011 om en sms-tjänst med aktuell information om uv-index på diverse semestermål. på Cancerorganisationernas webbsida nahkapalaa.fi lades en rolig frågelek om riskerna med solande ut. dessutom sammanställdes en sagobok om temat sol för barn. kondomkampanjen kesä- ja lomakumi genomfördes i samarbete med YleX, FRk, Soldathemsförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet. Tanken var att förebygga livmoderhalscancer genom ökad kondomanvändning. kondomer delades ut på evenemang för unga och på garnisonerna. det ingick också inslag i olika medier. information om alkohol och cancerrisk ingick i teveinslaget alkoholi mieti vielä. Testet Enemmän synttäreitä (Mera födisar) för cancerprevention avsåg att göra testarna uppmärksamma på sitt hälsobeteende och peka på deras möjligheter att påverka sin risk att få cancer. Vi deltog i hälsofrämjande insatser i samarbete med andra: Barnens hälsoforum, Ett rökfritt Finland 2040, styrgruppen för helsingfors en rökfri stad, näringsforum m.fl. dessutom deltog vi i en rad arbetsgrupper 18 Cancerorganisationerna

19 Käry-tidskrift är en del av den finländska Cancerfondens hälsofrämjande. kring temat rökning som initierats av Social- och hälsovårdsministeriet, vissa organisationer och andra. dessutom vi deltog i barn och hälsamässor. övrig utbildning drygt hundra personer som arbetar med unga fick utbildning i att vara stöd för rökstopp. kursen ordnades på tre orter. Vidare fick lärare i hälsokunskap information om rökning och tips för hur temat kan behandlas i läroämnet. det ordnades seminarier och kurser för fackfolk och andra intresserade Martina om de undersökningar om ungdomar som Cancerföreningen i Finland har genomfört. under året presenterades undersökningarna hei me päihdytään och Varusmiestutkimus. LOKAKUU 2011 YTETTIIN! Martina KÄRÄYTETTIIN! Munamies: JÄIN YKSIN! POTTER-TÄHDEN KARMEA RIIPPUVUUS! KATSO KUVAT! POTTER-TÄ KAR RIIPPUV KATS KUVA AAMUPOJAT: MEINASI TULLA TURPAAN! JÄIN YKSIN! Årsberättelse

20 organisationen producerar och förmedlar information fin l ANDS CANCERREGISt ER Finlands Cancerregister är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. En av registrets uppgifter är att föra ett officiellt cancerregister och som ett led i det ett massundersökningsregister över allmänna cancerundersökningar. utifrån lagen om riksomfattande personregister för hälsovården har Cancerföreningen i Finland ett avtal med institutet för hälsa och välfärd (ThL) om att föra ett cancerregister. i ledningsgruppen för cancerregistret ingår företrädare för institutet för hälsa och välfärd och Cancerföreningen i Finland. ordförande är avdelningsdirektör päivi hämäläinen från ThL. Cancerregistret leds av professor Timo hakulinen och Massundersökningsregistret av professor nea Malila. Cancerregistret kan inte fungera utan förankring i lagstiftningen eftersom statistiken innefattar känsliga uppgifter om enskilda. Finlands Cancerregister inrättades 1952 av Cancerföreningen i Finland för att med hjälp av rikstäckande cancerstatistik och en cancerdatabas tillhandahålla ett kunskapsunderlag för folkhälsoarbete i cancerfrågor. År 1968 grundade Cancerföreningen Massundersökningsregistret i anknytning till Cancerregistret. Massundersökningsregistret ska planera och starta screeningar för tidig upptäckt av cancer och med hjälp av de insamlade uppgifterna bedöma hur effektiva och nyttiga undersökningarna är. En stor del av folkhälsoarbetet, också bedömningen av behoven och utfallet, bygger på material från Cancerregistret och utförs enligt vetenskapliga metoder. det vetenskapliga förhållningssättet till kriterierna för folkhälsoarbetet och det folkhälsoarbete som Cancerorganisationerna står för garanterar samtidigt att resultaten är tillförlitliga och att registret håller hög kvalitet. det evidensbaserade arbetet är kostnadseffektivt och det ger utslag vid bland annat screeningar. Väl planerade screeningar är nämligen högkvalitativa, effektiva och kostnadsbesparande. Cancerföreningen i Finland har varit en föregångare bland de internationella cancerorganisationerna när det gäller folkhälsoarbete med förankring i vetenskapligt underbyggda resultat. Vid sidan folkhälsoarbete har Cancerregistret många andra synliga funktioner. det utnyttjas exempelvis för vetenskaplig forskning kring cancer: biologi, prevention, orsaker, tidig upptäckt, behandling och komplikationer. i och med att materialet används för vetenskapliga syften håller registret garanterat hög nivå. Materialet i Cancerregistret är följaktligen av största vikt för forskare och planerare vid andra forskningsinstitut och myndigheter på olika nivåer inom förvaltningen. Medarbetarna med vetenskaplig utbildning informerar om cancer i bland annat medier och på vetenskapliga kongresser och utbildar personalgrupper på det nationella och det internationella planet, exempelvis på offentliga tillställningar och på universitet. dessutom skriver personalen läromedel, böcker och artiklar. Finlands Cancerregister bygger sin verksamhet på stadgarna för Cancerföreningen i Finland. där anges det vad som är syftet med verksamheten och vilka medlen är för att uppnå syftet. Verksamheten är djupt förankrad i Cancerorganisationernas strategier. i den samhällspolitiska strategin är cancerprevention, tidig upptäckt, bättre vård och rehabilitering områden med hög prioritet. informationsstrategin tar fasta på att motverka felaktig information och minska osäkerheten kring informationen. de många svaren från registret på frågor kring förekomsten av cancer och Massundersökningsregistrets bedömningar av kvaliteten på screeningar ligger i linje med servicestrategin. i utbildningsstrategin spelar utbildning för olika grupper en viktig roll, och i överensstämmelse med den internationella strategin har Cancerregistret kunnat utvecklas till en världsledande institution inom sitt område så gott som oberoende av vilka mått man mäter med. EkONOMI kostnaderna för rutinerna inom registreringen (nästan hälften av Cancerregistrets kostnader och exklusive kostnaderna för Massundersökningsregistret) finansierades med ett statligt anslag utifrån avtalet med institutet för hälsa och välfärd. Medel för 20 Cancerorganisationerna

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 FAKTA STÖD HOPP Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 föreningar, både regionala föreningar och

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Föreningens ändamål, mission och värderingar... 4 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer... 6 Delegationen... 6

Läs mer

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier

Innehåll. Stipendienämnden och utvärderingsnämnderna Cancerstiftelsens festkommitté Redaktionen för tidningen Syöpä-Cancer Fonder Stipendier Årsberättelse 2010 2 Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Verksamhet Föreningarna Cancerorganisationernas överläggningsdagar

Läs mer

Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9

Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Årsberättelse 2009 2 Innehåll Mission, Värderingar 3 Generalsekreterarens översikt 4 Förtroendevalda 6 Samhällsinflytande 8 Verksamhet 9 Verksamhet Föreningarna Cancerorganisationernas överläggningsdagar

Läs mer

Organisationen producerar och förmedlar information

Organisationen producerar och förmedlar information 13 Organisationen producerar och förmedlar information Finlands Cancerregister är en plattform för folkhälsoarbete, orsaksforskning och beslut i cancerfrågor Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut

Läs mer

Syöpä. Hoppet. cancer.fi. är en livskraft 4/2011. Vilka typer av cancer screenas i Finland? Oron över unga kvinnor UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

Syöpä. Hoppet. cancer.fi. är en livskraft 4/2011. Vilka typer av cancer screenas i Finland? Oron över unga kvinnor UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 4/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Vilka typer av cancer screenas i Finland? Oron över unga kvinnor Hoppet är en livskraft www.cancer.fi s.12 I detta nummer 4/2011 3 4 8 12 Ledare

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Innehåll Föreningens ändamål, mission och värderingar... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2005 INNEHÅLL 4 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 7 STRATEGI OCH ORGANISATION 10 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Innehållsförteckning Föreningens mål, mission och värden... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

Cancerstiftelsen. Verksamhetsplan 2016

Cancerstiftelsen. Verksamhetsplan 2016 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2016 1 Innehåll Cancerorganisationernas strategi... 3 Samhällspåverkan... 4 Bidrag till cancerforskning... 5 Stöd till utbildning... 7 Stöd till Cancerföreningen och övrigt

Läs mer

Organisationen producerar och förmedlar information

Organisationen producerar och förmedlar information 13 Organisationen producerar och förmedlar information Finlands Cancerregister en plattform för beslut i cancerfrågor Finlands Cancerregister är ett forskningsinstitut som inrättades 1952 av Cancerföreningen

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år.

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Cancerföreningen. i Finland 70 år. CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Cancerföreningen i Finland 70 år Årsberättelse 2006 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Jaana Kosonen. segrare i skrivartävlingen 1/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Patientnätverk ger information och stöd

Syöpä. cancer.fi. Jaana Kosonen. segrare i skrivartävlingen 1/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA. Patientnätverk ger information och stöd Syöpä 1/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Patientnätverk ger information och stöd Kurser för svenskspråkiga patienter Jaana Kosonen segrare i skrivartävlingen www.cancer.fi I detta nummer

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

Förvaltningsorgan 2013

Förvaltningsorgan 2013 Förvaltningsorgan 2013 DELEGATIONEN Lantbruksföretagaren Tiina Linnainmaa (2008 ), Tavastkyro Vice ordförande Direktör Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsingfors ORDINARIE MEDLEMMAR Företrädare för jord- och

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse. Cancerorganisationerna CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2007 Cancerorganisationerna INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT 6 CANCERORGANISATIONERNAS

Läs mer

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Ö verblick över förberedelserna inför Finlands 10 0 - årsjubileum Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2004 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT ÖVER 2004 6 CANCERORGANISATIONERNAS FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Principbeslutet om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, som statsrådet godkände i maj 2001, drar upp linjerna för vår nationella

Läs mer

Regionala cancercentrums preventiva uppdrag

Regionala cancercentrums preventiva uppdrag Regionala cancercentrums preventiva uppdrag Senada Hajdarevic Processledare för Vägen in till cancervården & Cancerprevention datum namn Regionala cancercentrum ska förverkliga målen i den nationella cancerstrategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen 17.9.2013 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen

Läs mer

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 16 framställs de ålderstandardiserade relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att barn vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra en äldre människa glad eller en

Läs mer

Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning

Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Stiftelsernas ändamål... 4 Generalsekreterarens översikt... 5 Förtroendevalda... 6 Styrelsen... 6 Arbetsutskottet... 6 Finansutskottet...

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte. Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för öppenhet inom ekonomi och förvaltning en internationellt sett betydande

Läs mer

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

när hon var 21 Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 1/2012 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi n Också närstående behövar stöd n Livskvalitet hänger på attityden Anna-Elina Rahikainen insjuknade av cancer när hon var 21 1 www.cancer.fi I detta

Läs mer

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger

Syöpä. cancer.fi. Rosa bandet. 2011 kommer! 5/2011. Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande. Drabbade av cancer två gånger Syöpä 5/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Cancerkirurgi ger hopp om tillfriskande Drabbade av cancer två gånger Rosa bandet 2011 kommer! 1 2www.cancer.fi I detta nummer 5/2011 3 4 8 12 Rosa

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE Tid Onsdagen den 22 november 2011 klockan 14.00 Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Syöpä 2/2009. cancer.fi. Topi Salmi. är cancerbarnens. Operationsrobot ger en rad fördelar. Virus kan vara till hjälp i behandlingen

Syöpä 2/2009. cancer.fi. Topi Salmi. är cancerbarnens. Operationsrobot ger en rad fördelar. Virus kan vara till hjälp i behandlingen Syöpä 2/2009 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Topi Salmi är cancerbarnens vän Operationsrobot ger en rad fördelar Virus kan vara till hjälp i behandlingen s.12 s.4 s.9 I DETTA NUMMER 2/2009

Läs mer

Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka

Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka Arja Leppänen, Processledare Jämlik vård och Patientsamverkan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arja.leppanen@sll.se

Läs mer

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Syftet med den här guiden är att presentera praxis

Läs mer

BESÖK I LANDSKAPEN UNDER TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2017

BESÖK I LANDSKAPEN UNDER TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2017 BESÖK I LANDSKAPEN UNDER TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2017 Tidpunkt: måndag 27.11.2017 kl. 9.00 16.00.00 Plats: Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32, Åbo Syfte: Att stödja kommunernas och

Läs mer

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Tina Lidén Mascher R.N., Degree in physioth., MBA Strategist- Industry & International collaborations National Quality Registries, Sweden International

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Cancerlarmet Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Momentets syfte Hur kan man värdera vilken stöd som finns för uppmärksammade cancerrisker? Hur kan man analysera om det finns en ökad sjukdomrisk

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Cancerorganisationernas strategi 2020

Cancerorganisationernas strategi 2020 Cancerorganisationernas strategi 2020 Inledning Namnet Cancerorganisationerna används när man hänvisar samtidigt till Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen. Till Cancerföreningen i Finland hör

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2005 Seminarier År 2005 utvidgade Chydenius-stiftelsen sitt verksamhetsfält och gav ut sin första publikation. Centrala mål som uppnåtts under året

Läs mer

Cancerprevention nuläge och utveckling

Cancerprevention nuläge och utveckling Cancerprevention nuläge och utveckling Workshop - Utvecklingskraft Cancer, Kalmar 2017-05-19 Vad menar vi med cancerprevention? Omfattar de samlade insatser som görs på individ, grupp och samhällsnivå

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 1 HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Handikapprådets sammansättning 2011 På grund av kommunsammanslagningen

Läs mer

har återvänt till banan efter cancer i tunntarmen 1/14 Hannu Hämäläinen Kamratsstöd ger information, stöd och hopp

har återvänt till banan efter cancer i tunntarmen 1/14 Hannu Hämäläinen Kamratsstöd ger information, stöd och hopp UTGES AV CANCERORGANISATIONERNA 1/14 4 14 Kamratsstöd ger information, stöd och hopp Nu chattsida för svenskspråkiga cancersjuka 10 Hannu Hämäläinen har återvänt till banan efter cancer i tunntarmen www.cancer.fi

Läs mer

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13 Mag- och tarmförbundet Tarmcancerrapporten 2012/13 1 Om undersökningen Ämne: Svenska folkets kunskap om cancer Projektnummer: 1526341 Uppdragsgivare: Mag- och tarmförbundet Tid för fältarbete: 19-22 november

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Födda 2012. Fruktsamheten minskade ytterliga något

Födda 2012. Fruktsamheten minskade ytterliga något Befolkning 2013 Födda 2012 Fruktsamheten minskade ytterliga något Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade fruktsamheten för andra året i följd. Om fruktsamheten låg på

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Forskning från livets början till livets slut Från vaggan till graven

Forskning från livets början till livets slut Från vaggan till graven Forskning från livets början till livets slut Från vaggan till graven Måns Rosén Epidemiologiskt centrum Socialstyrelsen Register som finns på Epidemiologiskt Centrum Cancerregistret Medicinska födelseregistret

Läs mer

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning,

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, 7 gymnasielagen och 12 och 17 lagen om yrkesutbildning INLEDNING

Läs mer

SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2. Om alkohol och cancer

SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2. Om alkohol och cancer SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2 Om alkohol och cancer Alkohol och cancer hur ser sambanden ut? I Sverige orsakar alkohol flera tusen nya cancerfall varje år. Hur påverkas kroppen av alkohol? Och hur påverkar

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

cancer.fi i rörelse Fem patienter berättar vad det är som sätter dem 6/2011 Syksyn Sävel en höst full av musik

cancer.fi i rörelse Fem patienter berättar vad det är som sätter dem 6/2011 Syksyn Sävel en höst full av musik Syöpä 6/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi Syksyn Sävel en höst full av musik Kirsi Penttilä är en forskningssjuksköterska Fem patienter berättar i rörelse vad det är som sätter dem 1 www.cancer.fi

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB)

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) VERKSAMHETSPLAN 2008 Region Åboland/Utskärsdelegationen & Sydvästra Finlands miljöcentral 1. Biosfärverksamhetens organisation

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård Centrala resultat Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård RutiiNiksi-projektet (2011 2013) undersökte och utvärderade de metoder som används på rådgivningsbyråer

Läs mer

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En jämlik cancervård 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Regionala skillnader 3 5 Omotiverade

Läs mer

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv 2012-06-18 LJ2012/609 Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Syöpä. cancer.fi 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA

Syöpä. cancer.fi 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA Syöpä 3/2011 UTGES AV CANCER- ORGANISATIONERNA cancer.fi www.cancer.fi I detta nummer 3/2011 3 4 8 11 Ledare Flera födelsedagar åt finländarna Harri Vertio s.8 Omslag layout: Reklambyro 358 s.4 En skål

Läs mer

Cancer som sjukdom. Risto Sankila, Eero Pukkala, Tadeusz Dyba och Timo Hakulinen

Cancer som sjukdom. Risto Sankila, Eero Pukkala, Tadeusz Dyba och Timo Hakulinen Cancer som sjukdom Cancerincidens, prognoser för cancerpatienter, och cancerdödlighet Risto Sankila, Eero Pukkala, Tadeusz Dyba och Timo Hakulinen Cancer är en vanlig sjukdom. I Finland lever över 200

Läs mer

Föreg. dok. nr: 8770/08 SAN 64 MÖTET I RÅDET (SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT KONSUMENTFRÅGOR) DEN 9 10 JUNI 2008

Föreg. dok. nr: 8770/08 SAN 64 MÖTET I RÅDET (SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT KONSUMENTFRÅGOR) DEN 9 10 JUNI 2008 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 22 maj 2008 (28.5) (OR. en) 9636/08 SAN 87 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 8770/08 SAN 64 Ärende: MÖTET I RÅDET

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER Manólis Nymark, jurist, SKL AGENDA Registerforskning: 1. Hur forskningen får utföras (etikprövningslagen) 2. Hur uppgifter får lämnas ut

Läs mer

Statistik. Statistik

Statistik. Statistik Statistik Statistik Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit?

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hans Hägglund Överläkare, docent Verksamhetschef Akademiska Sjukhuset Hemsjukvård efter benmärgstransplantation har

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede 2017-11-28 Helena Adlitzer PKC-dagen Är det möjligt att ge god vård utan kunskap? Är det möjligt att hålla all kunskap i huvudet? 2017-11-28

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.6.2009 KOM(2009) 291 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer