TV4. Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen Jan Scherman, vice vd Nordie Broadcasting. Stort tack för att vi fått möjligheten att komma hit!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TV4. Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen Jan Scherman, vice vd Nordie Broadcasting. Stort tack för att vi fått möjligheten att komma hit!"

Transkript

1 TV4 Casten Almqvist vd TV4-Gruppen J an Sch nnan vice vd Nordk: Broadcasting IIIIII, III....,..., 6 Presentation för Konstitutionsutskottet, 8 maj 2012 Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen Jan Scherman, vice vd Nordie Broadcasting Stort tack för att vi fått möjligheten att komma hit! Förslaget om att minska reklamtiden från 12 till 8 minuter per timme är av största vikt: för oss och våra anställda, för den svenska tv-publiken, för mångfalden i tv-utbudet i Sverige, för sysselsättningen inom tv- och reklambranschen. 1

2 Det svenska tv-landskapet ~ WllY.E GC:1... zon e AXESS1'V ~ ] o -00[11 Yo<:. canatn.. ESI1'111as< VlASAT -.TIO".. trovellimng.. -: IBi ~ v Hi IIIIII... a tv 1 a!ljysp~r.tfj r) O world ~ ~~ _... as;=;; ~c ~ W1 O VIASAT ~ ~... nn<l ~ (l)(l)l!j PRIME ~ * Nästan 700 kanaler travel ~12 L--- D m ~ '""',.' ~,... ouna <D1scovery Dagens mediemarknad befinner sig i snabb förä ndring och sve nska hushåll kan i dag ta del av närmare 700 kanaler. Dessa kanaler finansierade på två sätt, antingen av tittarna eller av annonsörerna. Endast två är fritt tillgängliga för tittarna; reklamfinansierade TV4, samt TV6. Bara TV4 är svensk. Våra största kommersiella konkurrenter (TV3, TV6, TV8, TVlO, Kanal 5 och Kanal9) påverkas inte av svensk lagstiftning, då man valt att sända från utlandet. Av alla aktörer som sänder på den svenska tv-marknaden får förslaget att minska reklamtiden från 12 t ill 8 minuter därmed i praktiken bara konsekvenser för en enda - TV4. Om förslaget skulle genomföras skulle den totala reklammängden som tv-tittarna exponeras för därmed minska ytterst marginellt. M en konsekvense rna för TV4 som bolag skulle bli betydande. 2

3 TV4- politik och entreprenörskap i förening Sändningstillstånd i marknätet 1992 Rätt att sända max 10minreklam/timme kl övrig Ud B min reklam/timme Rätt att öve rskrida maximalt tillåten reklamtid vid händelser Dygnsregeln försvinner och utanför vår kontroll. nuvarande lag träder i kraft TV4 star1ar satellitsändningar Rätt au sända reklam under 10 ~ av sändningstiden Särskild TV-lag: max 8 minuter reklam per timme Rått au sända reklam under 20 % av sändningstiden, dock 15 o av dygnet totalt Reklamavbrott tillåts Sändn ngstillståndet löper ut. Digitaliseringen geno mförd IIIIII l Iden om TV4 föddes av två entreprenörer i mitten av 80-talet och landade i början av 90-talet i en politisk ide om att stärka mångfalden och skapa en konkurrent till Sveriges Television. Tanken var också att skapa nya jobb och sysselsättning i mediebranschen. TV4 fick som enda kanal rätt att sända kommersiell tv över hela landet. Till detta distributionsmonopol fanns ett stort antal innehållskrav kopplade, som bland annat gällde nyhetsbevakning, lokal-tv, svenskt drama och barnprogram. Till monopolet kopplades också strikta reklamregler och en betydande koncessionsavgift. l takt med att tv-marknaden utvecklades förändrades regelverket och närmade sig EU-reglerna. Det skedde i flera steg var det svenska marknätet digitaliserat. TV4:s sändningstillstånd löpte ut och must earry-statusen försvann. Givet att TV4 då inte längre hade en särställning fick vi möjlighet att verka på liknande villkor som konkurrenterna även när det gällde reklam. Detta har givit oss möjligheten att fortsätta satsa på bland annat lokal-tv, som byggts ut från 16 till 25 stationer, på svenskproducerat drama, på nyheter och samhällsjournalistik. 3

4 TV4:s publicistiska ide: Bredd, kvalitet, mångfald Nyheter Sport..',... ; l ~.: ~-- if ,_ ~ ~ ;... r.. AR(l Dokumentärer IIIIII l l De innehållskrav som tidigare ställts på TV4 är alltså borttagna, men trots det ligger vår publicistiska ide fast: Bredd - kvalitet - mångfald. Inom alla genrer. l dag gör vi det för att vi vill, inte för att vi måste, och det har visat sig var en bärkraftig affärside. Det här är TV4 idag: -Vi gör en stor kraftsamling kring nyhets- och samhällsjournalistik, bland annat med Sveriges enda dygnetruntsända nyhetskana l, som lanserades vid årsskiftet. -Vi har 25 lokal-tv-stationer över hela Sverige. De erbjuder stark lokal nyhetsbevakning och skapar möjligheter för lokala företagare att komma ut med sina erbjudanden via lokal reklam. - Vi storsatsar på svensk drama och svensk film. Nyligen höjde vi vårt bidrag till filmavtalet rejält. - Vi erbjuder stora och populära underhållningsprogram som "Så mycket bättre", "Solsidan", "Bonde söker fru" med flera, som skildrar och engagerar hela Sverige. - Vi gör nationell och internationell sport tillgänglig för hela Sverige. Just nu kan hockey-vm för första gången på 20 år ses av alla i landet. Sammantaget kan man konstatera att vi aldrig har investerat så mycket i våra program som vi gör i dag, investeringar som möjliggjorts av reklamintäkter och av att vi har ungefär samma regelverk som de konkurrenter som valt att inte sta nna i Sverige. Vad skulle då det här förslaget innebära för TV4- den enda aktören som påverkas? Att minska reklamtiden med en tredjedel, från 12 till 8 minuter, innebär att även intäkterna skulle minska med en tredjedel. På 2011 års resultat motsvarar det cirka l miljard kronor i intäktstapp. Det kan sättas i relation t ill att vår nyhetsverksamhet kostar cirka msek per år, varav lokal-tv står för cirka hälften. Med andra ord skull e förslaget, om genomfört, göra det omöjligt för oss att bedriva den verksamhet vi gör i dag. Vi skulle tvingas till kraftiga nedskärningar, som i sin tur skulle innebära att tv-utbudet skulle utarmas och mångfalden minska. Därmed skulle tittarna missgynnas kraftigt. Det TV4 som vi känner kommer inte att finnas kvar. 4

5 En framtidsbransch ~ JAROWSKIJ ~-\~?..s.tiff CJ'IMtlf~ trevänner t M E T E R ~.~J~~~~JI.il~lr.~~J C i i~'j STRJX anställda över hela Sverige, varav över 400 journalister Tusentals anställda i produktionsbolag, teknikleverantörer m.m. Exportintäkter Skapar förutsättningar för tillväxt och företagande -_..,_ "-' '"':~... l,...!jii...!"" IIIIII l l Men effekterna av att minska reklamtiden slår inte bara mot programutbudet, det handlar också om arbetstillfällen, företagande och export. TV4 och Nyhetsbolaget har tillsammans nästan l 000 medarbetare. Vi är Nordens största privata arbetsgivare för journalister, med över 400 journalister över hela Sve rige. Runt TV4 har det också under årens lopp vuxit fram en hel bransch av produktionsbolag, teknikleverantörer, reklambyråer och eventföretag med flera tusen anställda över hela landet. Och TV4 är en av dessa företags viktigaste beställare och samarbetspartners. De svenska produktionsbolagen exporterar i dag sina programformat över hela världen och röner stora internationella framgångar. Men de är fortfarande beroende av starka nationella beställare som vill satsa på inhemsk produktion. Den räckvidd som TV4 kan erbjuda annonsörerna bidrar också till att öka förutsättningarna för tillväxt och företagande. Inte minst på det lokala planet, där TV4 under många år erbjudit den enda möjligheten för företag att nå en lokal tv-publik med lokala budskap. Det finns många exempel på småföretagare som lyckats växa med hjälp av loka l tv-reklam. Hela detta ekosystem sku lle påverkas i grunden av en så omfattande förändring av TV4:s förutsättningar som nu föreslås. 5

6 Reklamen och tittarna 31,0 30,0 TV4-Gruppens tittartidsandel ,4 ~o 29,0 28,0 27,0 26, ,0 #~~~~~##~###~~~#~~ ' AQ " IIIIII l Men hur är det då med tittarna och deras reaktioner på och attitydertill reklamen? Vi törs lova att det inte finns någon i Sverige som följer tv-tittarnas preferenser och tittande så noga som vi gör. Tittarnas beteende utgör basen för vår verksamhet. Via MMS mäter vi tittarnas beteende minut för minut, 365 dagar om året. Det stämmer att vi under senare år sett en viss förskjutning i attityden till tv-reklam. l våra löpande undersökningar är det fler i dag än för några år sedan som uttrycker en skepsis till reklamen. Men detta har inte förändrat tittarvanorna. l själva verket väljer tittarna att se mer på kommersiell tv i dag än för tio år sedan. Detta trots att reklammängden under den tiden ökat, liksom också valmöjligheterna för den som vill se film eller tv-program utan reklamavbrott. Trenden är lika tydlig för TV var det första hela år då vi fick sända li ka mycket reklam som våra konkurrenter, och dessutom sjä lva styra över reklamens placering. Det var också vårt bästa tittarår någonsin. Tittarna kan i dag på olika sätt välja bort reklamen - men få tittare gör det. Och de har inte blivit fler. Bara mellan 10 och 15 procent av tittarna lämnar tv: n vid reklamavbrotten, för att sedan i huvudsa k återkomma. Skulle vi se att t ittarna va lde bort oss på grund av reklamen, skulle vi vara de första att agera. Tittarnas gillande och beteende är vad vi lever på. 6

7 Tack! IIIIII l, Vi vill fortsätta vara ett svenskt tv-hus, som speglar hela Sverige. Vi är stolta över TV4 och det vi åstadkommit över åren. Och att så många människor väljer TV4 varje dag är för oss en bekräftelse på att det vi gör håller måttet. Vi är därför djupt oroade över förutsättningarna för att driva vår verksamhet vidare på det sätt vi vill om det förslag som nu diskuteras skulle gå igenom. Konse kvenserna blir stora: Mängden tv-reklam skulle totalt sett bara minska marginellt eftersom den föreslagna förändringen bara skulle slå mot ett bolag- TV4. Regeländringen skulle kraftigt och ensidigt gynna de tv-bolag som valt att inte basera sin verksamhet i Sverige, som stenbecksägda MTG och riskkapitalistägda ProSiebenSat1/SBS TV. TV4 som vi känner det i dag skulle förändras i grunden- med minskad mångfald och kvalitet i utbudet som följd. Förändringen skulle inte bara påverka TV4:s verksamhet utan också hämma tillväxt och sysselsättning i en hel bransch. En sådan utveckling gynnar inte tittarna, inte mångfalden i tv-utbudet och inte den näringsgren som vi representerar. Tack för att ni lyssnat! 7

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Sveriges Television AB 2011

Sveriges Television AB 2011 Om alla. För alla. Sveriges Television AB 2011 Foto: Peter Ahlendahl (omslag), Mårten Levin (sid 4 5), Knut Koivisto (sid 16 17 och 24 25), Anna-Maria Ahlén (sid 52 53), Bo Håkansson/Bilduppdraget (sid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. 2 165 000 unika besökare på tv4.se i november den högsta siffran någonsin. TV4 presenterade planerna på en ny tv-kanal TV4 Film.

ÅRSREDOVISNING 2003. 2 165 000 unika besökare på tv4.se i november den högsta siffran någonsin. TV4 presenterade planerna på en ny tv-kanal TV4 Film. ÅRSREDOVISNING 2 165 000 unika besökare på tv4.se i november den högsta siffran någonsin. TV4 presenterade planerna på en ny tvkanal TV4 Film. 3 790 000 tittare såg VMfinalen i fotboll för damer den högsta

Läs mer

PUBLIC SERVICE-TELEVISIONENS STARKA OCH SVAGA SIDOR

PUBLIC SERVICE-TELEVISIONENS STARKA OCH SVAGA SIDOR Public service-televisionens starka och svaga sidor PUBLIC SERVICE-TELEVISIONENS STARKA OCH SVAGA SIDOR BENGT NORDSTRÖM D en svenska public service-televisionen lever idag på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 2011.08.09 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte

Läs mer

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007 Med blicken på etiken pensionsrapport 2007 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Pensionspengar med makt att påverka 7 Etiskt pensionssparande allt viktigare 15 KPA Pensions placeringskriterier 18 Förord

Läs mer

Den svenska mediemarknaden

Den svenska mediemarknaden SVT Sveriges Television AB Säte: Stockholm KH-3T-012 Org. nr: 556 033-4285 Plusgiro: 154749-6 Bankgiro: 5555-0594 www.svt.se Den svenska mediemarknaden SVERIGES TELEVISIONS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S

Läs mer

Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv

Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv Anförande på Sveriges ambassad i Helsingfors den 9 november 2010 Tack för inbjudan hit idag. Dagens tema Den globala finanskrisen ur

Läs mer

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar?

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar? ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-17 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Svenska Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion Undersökning av marknaden för svensk tv-produktion Film&TV-Producenterna 22 januari 2015 1 Författare: Simen Karlsen, David Nordström, Dr. Claus Kastberg Nielsen 2 1 Introduktion och sammanfattning Film&TV-Producenterna

Läs mer

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:97 Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar EMMA KINDBLOM SOFIA SUNDEBY

Läs mer

Mellan politik och marknad

Mellan politik och marknad Mellan politik och marknad av anna maria jönsson & jesper strömbäck utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004 Demokratiinstitu tets rapportserie nr 10 20 04 Demokratiinstitutet och

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

DEMOKRATI-TV. En kvalitativ studie av sändarna i Öppna kanalen i Göteborg. Jan Erik Lindell & Peder Olsson

DEMOKRATI-TV. En kvalitativ studie av sändarna i Öppna kanalen i Göteborg. Jan Erik Lindell & Peder Olsson DEMOKRATI-TV En kvalitativ studie av sändarna i Öppna kanalen i Göteborg av Jan Erik Lindell & Peder Olsson Uppsatsarbete vårterminen 1998 Fördjupningskursen i medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

SÅ SKÖTTE TV4 SINA KORT

SÅ SKÖTTE TV4 SINA KORT ÅRSREDOVISNING SÅ SKÖTTE TV4 SINA KORT TV4 VÄLKOMMEN! 02 TV4 innehåll Styrelseordförande Thorbjörn Larsson 0406 Stafettpinnen går vidare 07 Verkställande direktör Jan Scherman 0811 Varumärke och försäljning

Läs mer