Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 23 juli, 2002 Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002 Resultatet första halvåret 2002 uppgår till 34 miljoner kronor efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster. Reklamförsäljningen stabiliserades och ökade något under andra kvartalet i år. Tillsammans med lägre kostnader nådde TV4 ett förbättrat resultat. Under samma period i fjol var resultatet 26 miljoner kronor. TV4 är åter Sveriges största tv-kanal. Under andra kvartalet i år tog TV4 tillbaka tv-tittarna. Kalla Fakta och The District är exempel på program som drog fler tittare till TV4 under våren. Fotbolls-VM blev en stor publicsuccé för TV4 som i genomsnitt nådde fler tittare än Sveriges Television. - Vi börjar se effekterna av de åtgärder vi satt in för att sänka kostnaderna och intensifiera reklamförsäljningen, säger TV4:s vd Jan Scherman. Även om vi ser en stabilisering av reklammarknaden, gäller fortsatta besparingar och fortsatt omorganisation. TV4 måste bli effektivare. För mer information kontakta Eva Franchell, informationschef, ,

2 Första halvåret 2002 Reklamintäkterna ökade under andra kvartalet vilket tillsammans med lägre kostnader förbättrat resultatet exklusive jämförelsestörande poster. TV4 var under andra kvartalet Sveriges största tv-kanal. Första kvartalet dominerades bland annat av OS som TV4 valde att inte sända. Koncernens intäkter minskade första halvåret med 1 procent till miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 34 miljoner kronor. Resultatet föregående år var 26 miljoner kronor. Andra kvartalet ökade intäkterna med 5 procent och resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 19 miljoner kronor till 37 miljoner kronor. Lokal-tv-verksamheten har omorganiserats och kostnadsnivån sänkts. Prioriteringen är nu att öka intäkterna. Första halvåret ökade intäkterna med 4 procent. TV4 Interaktiv och Allt om Stockholm håller på att samordnas i ett bolag. Kostnaderna sänks och verksamheten skall koncentreras på områden med tydlig kommersiell potential. Resultat per område första halvåret TV4 kanalen Resultat före koncession Statlig koncessionsavgift Resultat efter koncessionsavgift Lokal-TV Resultat före koncession 1-5 Statlig koncessionsavgift Resultat efter koncessionsavgift TV4 Interaktiv Allt om Stockholm -5-9 Jämförelsestörande poster Resultat efter finansnetto TV4 betalar som enda kanal koncessionsavgift på intäkter av digital distribution. Första halvåret 2002 var kostnaden 43 miljoner kronor förutom justeringen med 37 miljoner kronor för föregående år. Avgiften är föremål för rättslig behandling. Regeringen har tillsatt en utredning som skall se över koncessionsavgiften. Ett betänkande kommer i januari TV4 AB (publ) Delårsbokslut januari-juni 2002 Reklammarknaden är fortsatt osäker även om en stabilisering skett. Besparingsåtgärder skall på helåret leda till att kostnaderna blir 100 miljoner kronor lägre än föregående år. 1

3 TV4-koncernen Resultaträkning, januari juni Miljoner kronor Förändring Helår 2001 Nettoomsättning 1 125, ,4-10, ,8 Sändningskostnad -901,5-910,8 9, ,5 Försäljningskostnad -106,8-110,9 4,1-229,9 Administrationskostnad -84,8-94,4 9,6-169,4 Jämförelsestörande poster -36,7 196,3-233,0 146,5 Rörelseresultat -4,5 215,6-220,1 226,4 Finansnetto 1,9 6,3-4,4 9,0 Resultat efter finansnetto -2,6 221,9-224,5 235,4 Minoritetens andelar -0,8 1,3-2,1 0,3 Skatt på årets resultat 0,0-62,5 62,5-73,4 Periodens resultat -3,4 160,7-164,1 162,3 Vinst/aktie (efter skatt) -0,09 13,61 Antal aktier per rapportdatum, miljoner st 20,0 20,0 Vinst per aktie är beräknat på ackumulerade 12 månaders värden. TV4-koncernen Resultaträkning, april juni Miljoner kronor Förändring Helår 2001 Nettoomsättning 589,9 561,5 28, ,8 Sändningskostnad -457,7-438,9-18, ,5 Försäljningskostnad -54,9-58,1 3,2-229,9 Administrationskostnad -41,1-47,7 6,6-169,4 Jämförelsestörande poster 0,0 196,3-196,3 146,5 Rörelseresultat 36,2 213,1-176,9 226,4 Finansnetto 0,6 0,8-0,2 9,0 Resultat efter finansnetto 36,8 213,9-177,1 235,4 Minoritetens andelar 0,0 0,7-0,7 0,3 Skatt på årets resultat 0,0-60,1 60,1-73,4 Periodens resultat 36,8 154,5-117,7 162,3 Balansräkning Miljoner kronor Förändring Anläggningstillgångar 183,6 198,2-14,6 183,5 Lager 613,6 608,8 4,8 571,7 Övriga omsättningstillgångar 400,3 332,8 67,5 444,5 Likvida medel 146,6 98,5 48,1 213,1 Summa tillgångar 1 344, ,3 105, ,8 Eget kapital 812,7 914,5-101,8 916,1 Minoritetsandelar 0,0 0,1-0,1 0,3 Avsättningar 27,0 22,1 4,9 27,0 Långfristiga skulder 0,0 2,8-2,8 0,0 Kortfristiga skulder 504,4 298,8 205,6 469,4 Summa eget kapital och skulder 1 344, ,3 105, ,8 2

4 Eget kapital per Miljoner kronor Aktiekapital Bundna Fria reserver Totalt reserver Ingående eget kapital enligt fastställd 100,0 551,4 264,7 916,1 balansräkning Utdelning -100,0-100,0 Periodens resultat -3,4-3,4 Utgående balans 100,0 551,4 161,3 812,7 Nyckeltal Avkastning på eget kapital,% (efter skatt) -0,2 32,0 Avkastning på sysselsatt kapital,% 1,3 45,0 Soliditet, % 60,5 73,9 Vinst/aktie (efter skatt) -0,09 13,61 Eget kapital/aktie 40,63 45,72 Antal aktier per rapportdatum, miljoner st 20,0 20,0 Avkastningsmåtten samt vinst per aktie är beräknat på ackumulerade 12 månaders värden. Soliditet samt eget kapital per aktie är beräknat per bokslutsdagen. Kassaflödesanalys, januari-juni Miljoner kronor Helår 2001 Resultat efter finansnetto -2,6 221,9 235,4 Avskrivningar 25,1 26,0 85,2 Minoritet och resultat från intressebolag -0,4 5,0 2,9 Betald skatt -21,1-94,9-132,5 Summa internt tillförda medel 1,0 158,0 191,0 Förändringar i rörelsekapital 57,9-498,9-377,3 Varav förändring i koncessionsskuld 41,2-492,1-361,4 Kassaflöde från löpande verksamhet 58,9-340,9-186,3 Nettoinvesteringar -25,1-16,2-59,5 Finansiering -100,3-150,1-146,8 Varav utdelning -100,0-150,0-150,0 Periodens kassaflöde -66,5-507,2-392,6 Likvida medel vid periodens början 213,1 605,7 605,7 Periodens kassaflöde -66,5-507,2-392,6 Likvida medel vid periodens slut 146,6 98,5 213,1 Nettokassa 146,6 98,5 213,1 3

5 Programverksamheten Det totala tv-tittandet ökade under första halvåret 2002 till i genomsnitt 154 minuter per dygn från 152 minuter TV4:s tittartid minskade med 4 minuter och tittartidsandelen minskade till 24,9 procent jämfört med 27,8 procent föregående år. Andra kvartalet ökade TV4 medan det första kvartalet påverkades starkt av OSsändningarna. Tittandet inleddes i januari på normala nivåer, medan hela februari präglades av SVT:s sändningar från OS. Eftersom OS hölls i USA kom många av de attraktivaste sändningarna under svensk kvällstid, vilket slog hårt mot TV4:s tittande. TV4 valde att inte göra några större programsatsningar under den här perioden. Effekterna av OS och melodifestivalen i SVT varade hela mars ut. Från och med april började TV4:s position successivt förbättras, och under andra kvartalet var TV4 återigen Sveriges största tv-kanal. Periodens slut, juni, dominerades i hög grad av sändningarna från fotbolls-vm. TV4 visade över 20 matcher i direktsändning, däribland finalen och två av Sveriges fyra matcher. Vid flera tillfällen uppnåddes mycket högt tittande. Matchen Sverige- Senegal sågs av 2,8 miljoner. Kvällstittandet vardagar under perioden innebar både framgångar och motgångar för TV4. På torsdagarna gjorde Kalla fakta en av sina bästa säsonger någonsin och The District vann ny publik. Publiken tisdagar och onsdagar minskade något, även om Dokumentären onsdagar behöll en stor publik. TV4 förlorade andelar på dagtid och förkvällen under första halvåret. Nyheterna och Jeopardy! tappade endast marginellt; huvuddelen av det förlorade tittandet förklaras av den dagliga dramaserien Nya tider, vars tittande nästan halverades, och av sämre tittande dagtid. Programmeringen kvällstid på helgerna (fredag söndag) nådde inte samma höga nivåer som föregående år. Sikta mot stjärnorna attraherade en mindre publik än fjolårets Gladiatorerna. Vem vill bli miljonär och Bingolotto presterade båda utmärkta säsonger men påverkades av konkurrensen från OS respektive SVT:s Henning Mankell-program. TV-kanalernas andelar (procent) och tittartid/dag (minuter) under första halvåret 2002 och 2001 i hela befolkningen SV1 SVT2 TV3 TV4 Kanal5 Övriga Alla 02 Andel 27,1 17,1 9,9 24,9 7,7 13, Andel 24,2 17,2 11,4 27,8 6,0 13, Minuter Minuter

6 TV-kanalernas andelar (procent) och tittartid/dag (minuter) under första halvåret 2002 och 2001 i målgruppen år SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal5 Övriga Alla 02 Andel 23,1 12,1 13,4 24,5 11,8 15, Andel 20,0 12,4 14,9 27,7 8,9 16, Minuter Minuter Källa: MMS (Hot Time detalj) Tv-reklammarknaden Avmattningen i samhällsekonomin märktes tydligt på reklammarknaden. Enligt IRM:s (Institutet för reklam- och mediestatistik) senaste mätning minskade reklaminvesteringarna under årets fem första månader med drygt 11 procent. TVreklamen beräknas ha minskat med sex procent. TV4:s reklamintäkter minskade med fyra procent till och med maj. TV4 inklusive lokal-tv hade första halvåret reklamintäkter på 1 034,0 miljoner kronor (1 042,9), varav sponsringsintäkter utgjorde 87,3 miljoner kronor (80,2). Kanalen TV4:s reklamintäkter uppgick till 899,7 miljoner kronor (913,3), varav sponsringsintäkter uppgick till 79,7 miljoner kronor (71,2). TV4:s totala reklamintäkter minskade alltså med 0,9 procent. Andra kvartalet ökade TV4:s intäkter med 2,6 procent bland annat på grund av Fotbolls-VM. Försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning minskade med 0,9 procent och uppgick till 1 125,3 miljoner kronor (1 135,4). Rörelsekostnaderna exklusive koncessionsavgift minskade med 1,2 procent och uppgick till 892,1 miljoner kronor (903,2). Resultatet före koncessionsavgift var 198,5 miljoner kronor (435,0). Resultatet efter finansiella poster var 2,6 miljoner kronor (221,9). I resultatet ingår negativ jämförelsestörande post med 36,7 miljoner kronor mot positiv 196,3 miljoner föregående år. Justerat för förvärvade lokal-tv-bolag var intäktsminskningen 3,0 procent och kostnaderna, exklusive koncessionsavgift, minskade med 4,2 procent. Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till 36,8 miljoner kronor jämfört med 213,9 miljoner kronor föregående år. Exklusive jämförelsestörande poster förbättrades resultatet med 19,2 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 5,1 procent. Resultat per verksamhetsområde Kanalen TV4:s nettoomsättning minskade med 43,7 miljoner kronor (-4,4 procent) till 952,6 miljoner kronor (996,3). Rörelsekostnaderna minskade med 42,3 miljoner (-4,7 procent) till 862,4 (904,7). Exklusive koncessionsavgiften minskade kostnaderna med 28,6 miljoner kronor eller 3,9 procent. Programkostnaderna, som utgör den största enskilda kostnadsposten, uppgick till 427,1 miljoner kronor (437,7). Andra kvartalet 5

7 har belastats med kostnader för Fotbolls-VM. Resultatet efter koncessionsavgift försämrades med 5,1 miljoner kronor till 92,8 miljoner kronor. Intäkterna för licensieringsverksamheten minskade till 10,7 miljoner kronor (29,8). Försäljningen har påverkats av den svaga musikmarknaden och få nya produkter. Försäljningen är säsongsmässigt störst under det fjärde kvartalet. Lokal-tv-organisationen har förändrats och de 16 stationerna är nu organiserade i fem helägda bolag samt två stationer utan ägande från TV4. Ett rationaliseringsprogram kommer att på helårsbasis ge lägre kostnader med 20 miljoner kronor. Programmet kommer att ge viss effekt under andra halvåret. Av den strukturreserv som avsattes år 2001 har hitintills använts 13 miljoner kronor. I slutet av år 2001 ökade TV4 ägandet i lokal-tv och jämfört med föregående år har tre nya dotterbolag tillkommit. För bättre jämförbarhet redovisas en proformaberäkning avseende jämförelsetalen för Lokal-tv-bolagens nettoomsättning var 141,5 miljoner kronor (136,7), en ökning med 3,5 procent. Efter avdrag för koncessionsavgift påverkade lokal-tv-bolagen TV4-koncernens resultat med -47,8 miljoner kronor (-50,2). Andra kvartalet var försäljningen svagare än under det första men för perioden som helhet har lokal-tv utvecklats betydligt bättre än såväl riksreklammarknaden som dagspressen. Lokal-TV i TV4-koncernen, januari-juni Miljoner kronor 2002 Proforma2001 Förändring 2001 Reklamintäkter 128,4 122,7 5,7 101,6 Övriga intäkter 13,1 14,0-0,9 10,3 Summa intäkter 141,5 136,7 4,8 111,9 Rörelsens kostnader -138,0-133,3-4,7-100,3 Andel i intressebolags resultat 0,0 0,0 0,0-1,8 Rörelseresultat 3,5 3,4 0,1 9,8 Finansnetto -0,7 0,2-0,9-4,3 Resultat 2,8 3,6-0,8 5,5 Gemensamma kostnader -1,5-6,6 5,1-10,0 Koncession (40%) -49,1-47,2-1,9-47,2 Resultat efter finansiella poster -47,8-50,2 2,4-51,7 Proforma justerat för goodwillavskrivningar och förvärvade bolag. Allt om Stockholm, Göteborg och Malmö är ledande stadsguider på internet. Antalet besökare fortsätter att utvecklas positivt och nya funktioner tillförs tjänsten. Resultatet för perioden uppgick till 4,9 miljoner kronor (-9,3). Intäkterna ökade till 7,5 miljoner kronor (5,1). TV4 Interaktiv består av TV4 Text -TV och TV4.se. Publikmässigt har första halvåret varit starkt för såväl text-tv som tv4.se. TV4 Text-TV hade i februari rekordnivån 1,83 miljoner dagliga tittare (MMS). Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med från föregående år. De publika framgångarna för tv4.se fortsätter med unika besökare i april, den högsta publiksiffran någonsin. TV4.se utsågs till Sveriges bästa mediesajt av tidningen Internet World Sverige. Satsningen på nytto- och nöjestjänster som Gladiatorerna, spel, sporttjänster samt en receptdatabas, har nu positionerat tv4.se 6

8 som den näst största mediasajten, enligt officiell internet-mätning (Red Measure). TV4.se:s intäkter fortsätter att öka samtidigt som kostnaderna är lägre än under föregående år. Omsättningen för TV4 Interaktiv ökade 1,0 procent under perioden till 39,9 miljoner kronor (39,5). Resultatet var -6,1 miljoner kronor (-11,3). Text-tv minskade intäkterna som följd av avmattningen på annonsmarknaden. Text-tv:s omsättning var 28,1 miljoner kronor, en minskning med 11,9 procent från föregående års 31,9 miljoner kronor. Omsättningen på tv4.se uppgick till 11,8 miljoner kronor (7,6). Allt om Stockholm och TV4 Interaktiv samordnas nu i ett bolag varigenom kostnaderna kommer att sänkas. Verksamheten skall koncentreras på områden med tydligt kommersiell potential. Investeringar och finansiell ställning Under perioden gjordes investeringar för sammanlagt 40,6 miljoner kronor (24,9), varav finansiella investeringar 0,0 (0,7). Periodens avskrivningar uppgick till 25,1 miljoner kronor (26,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 146,6 miljoner kronor jämfört med 98,5 vid samma tidpunkt förra året. Skuld för koncessionsavgift uppgick vid periodens slut till 171,8 miljoner kronor (0). Programlagret uppgick till 600,5 miljoner kronor (594,4) varav repriser utgjorde 181,2 miljoner kronor (168,7). Övrigt lager uppgår till 13,1 miljoner kronor (14,4). Soliditeten uppgick till 60,5 procent per 30 juni 2002 jämfört med 73,9 procent vid samma tidpunkt föregående år. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 954,3 miljoner kronor (997,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,6 miljoner kronor (263,4). Moderbolagets likvida medel var vid periodens slut 87,1 miljoner kronor (59,6). Koncessionsavgiften Radio- och TV-verket har beslutat att TV4 skall betala koncessionsavgift även på reklamintäkter från sändningar med digital teknik. Beslutet grundas på verkets tolkning av lagen såsom den är utformad för andra halvåret 2001 och första halvåret Beslutet är överklagat till länsrätten. I bokslutet för år 2001 hade TV4 frånräknat dessa intäkter från avgiftsunderlaget. I avvaktan på att beslut fattas av högsta instans väljer TV4 att beräkna den löpande koncessionsavgiften i enlighet med verkets beslut. För andra halvåret 2001 skulle avgiften bli 36,7 Mkr högre än enligt TV4:s uppfattning. Av försiktighetsskäl har den kostnaden belastat första halvåret 2002 och redovisas som jämförelsestörande post. Första halvårets koncessionsavgift inkluderar 43 miljoner kronor avseende digital distribution. Genom lagändring skall koncessionsavgift utgå på intäkter av reklam i digital distribution från och med 1 juli TV4 är därmed den enda digitalt distribuerade kanalen som belastas med koncessionsavgift. I mars tillsatte regeringen en utredning som skall se över koncessionsavgiften mot bakgrund av förändringarna på tv-marknaden. Utredningen skall vara klar senast 1 7

9 februari I juni beslutades att koncessionsavgiften i Finland halveras från och med juli 2002 och att intäkter på digitala sändningar inte skall ingå i underlaget. Även i Storbritannien exkluderas digitala intäkter från koncessionsavgift. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). De nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft 2002 har beaktats, men ej haft någon påverkan på redovisningen. I övrigt har samma redovisningsprinciper används som i den senaste årsredovisningen. Övrigt I april lanserades chattjänsten Mediteve, med distribution i en av TV4:s tre kanalplatser i det digitala marknätet, Canal Digital och Com hem. Tjänsten bygger på interaktivitet via SMS-meddelanden. Länsrätten har i ett skattemål beslutat enligt skattemyndighetens yrkande. TV4 har överklagat domen. Skulle högsta instans fastställa domen betyder det en kostnad för TV4 på omkring 4 miljoner kronor. Under kvartalet minskade MTG Broadcasting ägandet i TV4 från 20,1 procent till 15,1 procent. Bonnier Service ökade ägandet från 16,7 procent till 21,7 procent. Utsikter för helåret 2002 Samhällsekonomins utveckling fortsätter att vara osäker och reklammarknaden minskade under årets första halvår. En stabilisering har skett och andra kvartalet visar lägre minskningstal än det första. IRM prognosticerar en minskning av tvreklamen med 3 procent för helåret 2002 men med en ökning under fjärde kvartalet. Kostnaderna sänks inom TV4:s samtliga verksamhetsområden. För kalenderåret 2002 skall kostnaderna minska med 100 miljoner kronor jämfört med föregående år, exklusive koncessionsavgift, jämförelsestörande poster och lokal-tv. Rapporteringsplan TV4:s delårsrapport för tredje kvartalet 2002 presenteras den 7 november Stockholm den 23 juli 2002 TV4 AB (publ) Jan Scherman Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av TV4:s revisorer. För vidare information kontakta vd Jan Scherman, tel , ekonomidirektör Erik Hægerstrand, tel eller informationschef, Eva Franchell, Tel vxl Denna kommuniké samt övrig ekonomisk information finns på 8

Ökade intäkter under första kvartalet

Ökade intäkter under första kvartalet PRESSMEDDELANDE 25 april, 2003 Ökade intäkter under första kvartalet TV4 ökade intäkterna under första kvartalet med två procent till 546 miljoner kronor. Det innebär att TV4:s intäkter nu har ökat fyra

Läs mer

Under september och oktober återtog TV4 ställningen som Sveriges största tv-kanal.

Under september och oktober återtog TV4 ställningen som Sveriges största tv-kanal. PRESSMEDDELANDE 7 november, 2002 TV4:s tredje kvartal Resultatet för tredje kvartalet 2002 uppgår till 40 miljoner kronor före engångsposter jämfört med 8 miljoner samma period föregående år. TV4:s reklamintäkter

Läs mer

Första halvåret 2001. Minskade reklaminvesteringar ledde till lägre intäkter.

Första halvåret 2001. Minskade reklaminvesteringar ledde till lägre intäkter. Första halvåret 2001 Minskade reklaminvesteringar ledde till lägre intäkter. Resultat, miljoner kronor 2001 2000 TV4 är fortsatt Sveriges största tvkanal med 27,8 procent av tittandet i hela befolkningen.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr:

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Delårsrapport 1 april - 30 juni 2006 Kommentarer till verksamheten. Finansiell information januari-juni. Nettoomsättningen för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer