Tjänster och Service Tertial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänster och Service Tertial 3 2013"

Transkript

1 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att öka bland bemanninganställda Tjänstesektorn vänder uppåt Bemanningsbranschen fortsätter öka Chefens arbetsmiljö och hälsa Risker och möjligheter med det gränslösa samhället Framtiden i mediebranschen - digitala betalväggar Mörk framtid för pappertidningen LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE För att lyckas som chef behöver du bra förebilder Konsumtionen av nyheter bland unga har ökat B R Å D S K A Page 1 / 5 Printing date:

2 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE RISKER OCH MÖJLIGHETER MED DET GRÄNSLÖSA SAMHÄLLET Gränslöst arbete skapar och ökar möjligheterna för den enskilde chefen att forma sitt eget arbete och livspussel. Baksidan med det gränslösa arbetslivet gäller främst för de personer som inte klarar av att sätta en gräns mellan sitt arbetsliv och fritid. En sådan riskgrupp är chefer då desssa många gånger har långa arbetsdagar med mycket övertid, har lägre sjukfrånvaro men högre sjuknärvaro. FRAMTIDEN I MEDIEBRANSCHEN - DIGITALA BETALVÄGGAR Digitala betalväggar dvs att tidningarna tar betalt för sin artiklar på nätet är den framtid som väntar i mediebranschen, både i Sverige och övriga världen. Utmaningen är att få folk att betala för något som de tidigare fått gratis, men i och med papperstidningarnas minskade intäkter så måste tidningarna hitta nya inkomstkällor för att kunna fortsatt producera kvalitetsjournalistik. En av anledningarna till de minskade intäkterna är att annonsörerna har förflyttat sig från papperstidningarna till andra kanaler. En annan faktor till de minskade intäkterna är förändringen i hur vi väljer att konsumera nyheter, allt färre väljer papperstidningsformatet till förmån för det digitala formatet. Norska Aftenposten är en av de senaste tidingar som hoppar på trenden och tar numer betalt av de kunder som vill läsa mer än åtta artiklar i veckan. Mats Bergstrand och Anders Björk kritiserar starkt det nya förslaget till presstöd som Presstödskommittén lämnat. De menar att det nya presstödsförslaget leder till papperstidningens död. Deras förslag är att en pressutvecklingsnämnd inrättas vars syfte skulle vara att ansvara för ett omställningsstöd och en satsning på digital omställning. HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE STÄD OCH SERVICEENTREPRENADBRANSCHENS UTVECKLING ÅR 2013 Almegas branschrapport för städ och serviceentreprenad visar att företagen klarat finanskrisen utan några större konsekvenser och växer fortfarande om än i långsammare tempo än tidigare. Trots att branschen klarat sig bättre under de senaste åren så ökar fortfarande prispressen och konkurensen. Det är främst missgynnande vid upphandling av rena städtjänster som är ett stort problem. Städ och servicebranschen är en jobbskapande branch, av de som anställdes i branschen så kom mer än 50 procent från tidigare arbetslöshet.många är födda utomlands och Andelen kvinnor är dominerande i branschen som helhet. Det är främst de privata aktörerna som står för huvuddelen av anställningarna i branschen. Page 2 / 5 Printing date:

3 RISKEN FÖR OHÄLSAN TENDERAR ATT ÖKA BLAND BEMANNINGANSTÄLLDA Risken för ohälsa tenderar att öka bland bemanninganställda och en av de bakomliggande förklaringarna är otryggheten i anställningsformen samt osäkerheten i den framtida anställningen. Det är en av slutsatserna som dras i en forskningsgenomgång som gjorts vid Göteborgs universitet. Förbundsdirektören för bemanningsbranschen Henrik Bäckström ger rapporten mothugg med motiveringen att studien "endast baseras på 45 studier" och att de flesta studier kommer från Usa. TJÄNSTESEKTORN VÄNDER UPPÅT Enligt Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet 2013 så visar den på en fortsatt återhämtning för tjänstesektorn om än långsam. Enligt arbetsförmedlingen prognos för jobbtillväxten inom tjänstesektorn så kommer tillväxten främst från den privata tjänstesektorn. BEMANNINGSBRANSCHEN FORTSÄTTER ÖKA Utvecklingen i bemanningsbranschen vänder och det kan man se i den avmattning av den i kvartal 3 påbörjade nedgången. Med en minskning om 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år så är minskningstakten lägre än första kvartalet. Bemannia växer snabbast i Sverige Bemannia har blivit utsett till Gasellföretag, vilket betyder att företaget är ett av de snabbast växande företagen i Sverige. Utnämningen har gjorts efter noggranna undersökningar och analyser av affärstidningen Dagens Industri. CHEFENS ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Chefens arbetsmiljö En chef som trivs på sitt jobb och mår bra i övrigt utövar i regel ett bättre ledarskap, vilket i sin tur får en positiv påverkan på arbetsmiljön för chefens underställda. Den slutsatsen leder till att arbetsgivaren måste satsa mer på chefernas egna arbetsmiljö, en ofta bortglömd del, då det får positiva effekter på allas arbetsmiljö. Ökningen av psykisk ohälsa i arbetslivet Den psykisk ohälsan ökar och är påväg att bli ett av det största folkhälsoproblemen i Sverige. Arbetsmiljöverkets årsrapport visar att tjänstemännen är den grupp som främst drabbas. Ett av de stora problemen med den psykiska ohälsan är att sjukdomsbördan många gånger är tyngre än annan ohälsa då den drabbade personen ofta är borta från arbetslivet under lång tid och kan ha svårt att komma tillbaka. Page 3 / 5 Printing date:

4 MÖRK FRAMTID FÖR PAPPERTIDNINGEN Sparpaketen på många av landets tidningar fortsätter. På Dagens Nyheter påbörjas ett nytt sparpaket i syfte att reducera antalet tjänster. I samband med detta erbjuder DN ett engångsbelopp om 10 månadslöner för den som väljer att själv sluta, snabbhetspremie om kr tillkommer för de personer bestämer sig för att sluta före den 15 dec På Svenska Dagbladet fördubblades antalet neddragna tjänster från ursprungliga 15 tjänster till 30. Bakgrunden till detta är att ledningen inte vill dra igång ett nytt sparpaket till våren De personer som själva väljer att avsluta sin anställning erbjuds sin uppsägningstid samt tre extra månadslöner. Ytterligare en stor papperstidning som drabbats nedskärningar är Skånska Dagbladet och då berördes ett 10-tal personer. Bakgrunden är minskade inkomster till följd av en vikande annonsmarknad samt ett ordentligt minskat pressstöd. Skånskans chefredaktör Lars J Eriksson meddelar att ytterligare besparingar kan bli aktuella. En annan trend som är aktuell och fortsätter i mediebranschen är outsourcingtrenden. Nu är det Mittmedia som valt att lägga ut sin kundcenterverksamhet. En positiv nyhet i mörkret är att tidigare i år utsågs Dagens Nyheter till den bäst designade tidningen i Norden av huvudorganisationen Society for News Design (SND). LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE FÖR ATT LYCKAS SOM CHEF BEHÖVER DU BRA FÖREBILDER För att bli en bra chef är det bra att ha både talang och ambition men skillnaden för de chefer som blir riktigt bra i sin roll är att det oftast har funnit en annan chef som stöttat och tryckt på. Nyckeln till framgång är att bra chefer hjälper chefer till framgång enligt Tor Krusell informationschef på Altor. En annan mycket viktigt del är chefens förmåga att kunna motivera och inspirera sina medarbetare. Positiva relationer arbetstagarna emellan samt hur lång tid gruppen haft samma chef är viktiga delar för att kunna skapa ett bra arbetsklimat. Med ett bra arbetsklimat är det lättare att motivera sina medarbetare något som svenska chefer tycker är mycket viktigt i sin roll som ledare. De största hoten mot medarbetarnas inre motovation är tuffa tider och stress. KONSUMTIONEN AV NYHETER BLAND UNGA HAR ÖKAT Konsumtionen av nyheter bland unga har ökat men nyheterna konsumeras inte via papperstidningar utan det är främst från tv. Detta gäller dock inte för gruppen åringar, för den gruppen är det mobilen som är den primära nyhetskanalen. Page 4 / 5 Printing date:

5 TERTIALRAPPORT Tertialrapporten är framtagen av branschansvarig Tjänster och Service. Page 5 / 5 Printing date:

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Hälsobarometern 2003

Hälsobarometern 2003 Hälsobarometern 2003 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 5 mars 2004 1 (16) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar: Alla har ett

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

den privata tjänstesektorn ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

den privata tjänstesektorn ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. den privata tjänstesektorn ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INLEDNING Idag finns åtta av tio jobb inom tjänstesektorn om man ser till både den offentliga

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Gör karriär i offentlig sektor

Gör karriär i offentlig sektor Gör karriär i offentlig sektor Förslag för bättre karriärmöjligheter och högre löner september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning:...3 Inledning...4 Solna ett gott exempel...7 Ett(s)tort misslyckande...8

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer