På Alla Plan. SEKO Posten säger nej till förslaget om utdelning till aktieägarna NUMMER 1 ÅR 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På Alla Plan. SEKO Posten säger nej till förslaget om utdelning till aktieägarna NUMMER 1 ÅR 2005"

Transkript

1 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg NUMMER 1 ÅR 2005 SEKO Posten säger nej till förslaget om utdelning till aktieägarna Posten har i dag presenterat årsbokslutet för Resultatet uppgår till 1,2 miljarder kronor, vilket innebär en mycket kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år. Det positiva resultatet är naturligtvis bra för de anställda eftersom det visar att det finns ett utrymme för förbättringar av de anställdas villkor och arbetsmiljö. Ledningens budskap om framtiden är trots det goda resultatet tämligen bistert. Bedömningen är att stora förändringar och rationaliseringar är nödvändiga för att möta en framtida situation där framför allt minskade brevvolymer kommer att påverka Postens situation negativt. Postens styrelse har beslutat att föreslå bolagsstämman i april att aktieutdelning till ägarna ska utdelas i form av miljoner kronor. Mot det beslutet har vi SEKO-företrädare i styrelsen reserverat oss och även ST:s företrädare har anslutit sig till vår reservation. Våra huvudsakliga argument är: SEKO Posten inser att Posten står inför stora förändringar som kommer att innebära övertalighet bland de anställda. Särskilt tydligt är det inom kassaområdet där det finns förslag från statliga utredningar om att Svensk Kassaservice helt ska avvecklas under Men också inom andra områden som t.ex. utdelningssidan, finns planer för stora rationaliseringar som kommer att skapa övertalighet i Posten SEKO Posten anser också att Posten behöver ha en rimlig ekonomisk grund för att kunna göra sådana investeringar som behövs för att möta en framtid med en hårdnande konkurrenssituation. SEKO Postens uppfattning är att 2004 års resultat har skapats av de anställdas och ledningens insatser. Det är därför högst rimligt att överskottet får stanna kvar i företaget för framtida behov. SEKO Posten tolkar majoritetsbeslutet i Postens styrelse som att omsorgen om ägaren är större än omsorgen om Posten och dess anställda. ÅKE KIHLBERG AFFE MELLSTRÖM

2 Innehåll: 3 Ledare 4 Redaktören har ordet 5 Fortsatt oenighet om lönerna 5 Sekokören Klubbstyrelsen Klubbens årsmöte 6 Organisationen vi reder ut 13 Terminal 2005 Representantskapet 7 Sektionernas årsmöte 14 Nya i klubben Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte - Sekoombuombud Seko- Sektionsstyrelse 8 Kvinnorna kommer fram 15 Kulturspalten tion ev Sektion EPP Sektion ODR Sektion HPT 9 En styrelse i jämställdhetens Semester med Seko 10 Härryda Postterminal 17 Semester med Seko redig redlig 11 Insändare 12 Terminal Fadder/mentorskapsprojektet 19 Sofia: Paradiset blev ett helvete 20 Hasses sida På alla plan Ansvarig utgivare och chefredaktör: Karl-Gunnar Augustsson Layout: Kristina Karlsson & Susanne Magnusson På kan du ladda ner denna tidning i färg. Där finns även tidigare nummer från SEKO Tel: Postadress: SEKO Kruthusgatan Göteborg 1 X 2 20 Första maj 21 Klubbens kassör har slutat 22 Adresslista och citat 23 Tävling 24 Dikt: Arbetare

3 Ledare Lördagen den 5 mars 2005 kommer att bli en klassiskt datum inom klubbens historia, aldrig tidigare har så många medlemmar deltagit på ett möte. Medlemmarna i klubben har skapat ytterligare respekt gentemot Posten och övriga fackliga kollegor. En respekt som även klubbstyrelsen skall vårda i förhandlingar mot Posten. Resultatet av årsmötena är även det väldigt roligt. Det arbete som klubbstyrelsen tog initiativ till för tre år sedan, för att få styrelser som speglar av strukturen bland medlemmarna gällande kön, ålder och mångfald. Nu tre år senare kan vi se en del av resultatet i Sektion Brevs styrelse samt klubbstyrelsen. Men det är farligt att bara sätta sig ner nöjd och tro att allt är ordnat. Det finns hela tiden ett behov av nyrekrytering till fackliga förtroendeuppdrag. Återigen har det visat sig att Posten har en väldigt stor tilltro till maskiner. På Härryda Postterminal har det visat sig att maskinen kräver större bemanning än vad Posten påstod. På grund av sena centrala beslut om inköp av lyftverktyg, har personalen fått slita mer än nödvändigt, avsaknaden av dessa lyftverktyg borde i sig själv fått Posten att begripa att det behövs en större bemanning. Kunskap om medinflytandeavtalet och MBL lyser med sin frånvaro på Härryda Postterminal. Klubben kommer här att agera, frånvaro om kunskap i medinflytande kommer att stå Posten dyrt, för det enda språk som företaget fattar är när det svider i penningpåsen. Att förhandla behöver inte vara krångligt, oftast räcker det med ett kort samtal. Men vill man krångla till det så kan vi spela det spelet också, och Seko kan spelreglerna. HANS SKOG KLUBBORDFÖRANDE På Alla Plan sid 3

4 Redaktören har ordet De fackliga organisationerna står nu inför den viktigaste kampen på mycket länge, det gäller att slåss för våra kollektivavtal. Detta tror säkert många att det var gjort för många årtionden sen. Tyvärr så är det så att många av de landvinningar svensk arbetarrörelse gjort håller på att gå förlorade. Den snikna borgarklassen gör allt för att vrida klockan tillbaka och ett av de områden där de framförallt går hårt fram är just frågan om kollektivavtalen. Hur har det då kunnat bli så? Svaret är att det är EU-anpassningen som möjliggjort detta. För snart ett år sedan fick EU ett antal nya medlemsländer. Det var framförallt ett antal av de forna socialistiska länderna i Östeuropa som nu blev medlemmar i rikemansklubben EU. Kännetecknande för dessa länder är att arbetarklassen har pressats tillbaka ordentligt efter socialismens fall. Låga löner, hög arbetslöshet och ett obefintligt socialt skyddsnät är den situation som råder i dessa länder. Med tanke på detta är det inte konstigt att människor från dessa länder tar chansen att arbeta i de etablerade EU-länderna. I och med medlemskapet i EU är det fullt möjligt. Mot bakgrund av detta beslöt de flesta av de gamla EU-länderna att införa övergångsregler för arbetskraftsimport från de nya EU-länderna. I Sverige infördes dock inga sådana övergångsregler. Den socialdemokratiska regeringen hade lagt ett förslag om övergångsregler men övriga riksdagspartier sa nej. Nu var det inte omsorgen om den svenska arbetarklassen som gjorde att sossarna ville införa övergångsregler. Persson var oroad över att det skulle bli en ökad social turism om inte övergångsregler infördes, det vill säga att personer från de nya EU-länderna skulle komma hit och utnyttja det svenska välfärdssystemet (som ju numera håller på att avvecklas). Detta har inte blivit fallet, däremot så har snikna svenska kapitalister börjat utnyttja billig arbetskraft från Östeuropa. Framförallt är det byggnadsarbetarna som nu utsätts för priskonkurrens av polska och baltiska arbetare. Ett kommunalt skolbygge i Vaxholm är det som har fått den största uppmärksamheten. Det lettiska företag som hade fått kontrakt på bygget ville inte skriva avtal med Svenska Byggnadsarbetarförbundet utan hänvisade till att de hade avtal med den lettiska fackföreningen. För fackets del är utgångspunkten given. Svenska avtal och regler ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Lönedumpning med hjälp av utländsk arbetskraft ska motarbetas. Från borgerligt håll har hetsen mot fackföreningens kamp varit hård. Det har hävdats att det är synd om de lettiska arbetarna som drivs bort från sitt arbete av de elaka fackföreningarna och att letterna har en bra lön. Det är inte detta konflikten handlar om. Arbetstagare ska inte diskrimineras i Sverige genom att tvingas jobba till sämre lön och sämre villkor bara därför att de är av utländsk härkomst. Det handlar framförallt inte om att polska eller lettiska arbetare skall få arbeta i Sverige eller inte, utan för borgarklassen handlar det om att slå sönder den svenska modellen med kollektivavtal. Byggnads är bara ett av de områden som varit utsatta för dessa försök till lönedumpning. Andra branscher är elektrikernas, transport, livsmedel, metall m.fl. För några årtionden sedan var det sjöfolket som fick ta striden mot låglönebesättningar på båtarna. Nu förs striden på svensk mark och det är en strid som framförallt tagit fart efter det svenska EU-inträdet. Detta borde inte vara någon överraskning. För borgarna har det hela tiden varit klart vad EU är. EG kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna för Sverige på 100 år, ja kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom offentlig sektor, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen. Så sade det svenska monopolkapitalets grand old man Peter Wallenberg Han visste vad han talade om. Genom medlemskapet i EU har den svenska borgarklassen kunnat flytta fram sina positioner på ett mycket markant sätt. Nu är det kollektivavtalen fortsättn. nästa sida KARL-GUNNAR AUGUSTSSON, chefredaktör På Alla Plan sid 4

5 som angrips. Skall den svenska fackföreningsrörelsen kunna ta fighten för kollektivavtalen på ett framgångsrikt sätt måste de även ta kampen mot den svenska EU-anpassningen och mot medlemskapet i denna rikemansklubb. Tyvärr görs inte detta, tvärtom är det så att höjdarna inom svensk fackföreningsrörelse är bland de ivrigaste EUanhängarna. Detta gör att kampen för kollektivavtalen förs med mycket trubbiga vapen. Detta är mycket beklagligt och för vi inte in kampen på rätt väg så är den svenska modellen med kollektivavtal snart ett minne blott. Höjdarna i den svenska fackföreningsrörelsen lär inte ändra sin inställning så där utan vidare. Därför är det på golvet denna kamp måste föras. Gå på fackföreningsmöten och kräv att facket tar kamp, inte bara för kollektivavtalen, utan också mot EU-anpassningen. Det är enda sättet att värna om kollektivavtalen. Fortsätter man föra kampen med trubbiga vapen är snart slaget förlorat. Detta måste förhindras. Fortsatt oenighet om lönerna Ingen framgång för Sekos förhandlingsavdelning i tvisten mot Almega om beräkning av löneutrymmet. Seko Posten tvingas konstatera att Almega och Seko inte heller denna gång kunde enas i tvisten om beräkningen av det lokala löneutrymmet. Alternativet att driva frågan till Arbetsdomstolen, AD, riskerar att bli en långdragen process som skulle innebära att Sekos medlemmar tvingas vänta mycket lång tid på den nya lönen. I värsta fall skulle det kunna handla om ett års väntetid innan frågan blir slutligt avgjord i AD. En majoritet av Seko Postens förhandlingsdelegation gör bedömningen att en större del av medlemmarna inte är beredda att acceptera en så utdragen process. Förhandlingsdelegationen rekommenderar därför förbundet att inte driva frågan vidare för en prövning i AD. Seko Posten kommer omgående att begära förhandling med Posten för att skriva under ett postcentralt avtal angående fördelningen av det lokala löneutrymmet. När det avtalet är underskrivet kan de lokala förhandlingarna, enligt vår uppfattning påbörjas omedelbart. Vår uppfattning gäller oavsett hur och när förhandlingarna mellan Posten och övriga fackliga organisationer slutförs. Personaldirektören Ingemar Persson har på Postens Intranät beklagat att de lokala lönerevisionerna försenats och att Sekos medlemmar därigenom tvingats vänta på den lön som ska gälla från och med oktober föregående år. Vi förutsätter att han nu tar sitt ansvar för att lönerna skall kunna utbetalas med det snaraste. Det finns också ett antal frågor om villkor i ett postcentralt avtal som inte fått sin lösning i och med att parterna accepterade medlarbudet i oktober. Dessa frågor måste självklart hanteras, men det är Seko Postens bestämda uppfattning att de lokala lönerevisionerna måste påbörjas även om alla villkorsfrågor inte är lösta inom en nära framtid. Det absolut avgörande för förhandlingsdelegationens ställningstagande är omsorgen om våra medlemmars berättigade krav på att få ut sin nya lön, gällande från Sekos uppfattning kvarstår att tidigare praxis för beräkning av lokala lönepotter, borde gälla även nu. Vi tvingas tyvärr konstatera att Almega och Posten inte står för den uppfattningen, något som naturligtvis kan komma att påverka framtida förhandlingsklimat på ett negativt sätt FÖRHANDLINGSDELEGATIONEN På sektionernas årsmöte i Folkets hus den 22:e januari bjöds det på skönsång av Sekos alldeles egna kör. Vem som helst är välkommen att gå med och körens motto är att den är till för alla dem som inte platsar i andra körer. Man träffas en till två gånger i månaden och har roligt tillsammans i tonernas tecken. Kommande sammankomster blir onsdagen den 13:e april och måndagen den 25:e april. Tiden är och lokalen Åkareplatsen 2, med ingång från gården. Dörren brukar vara låst så skulle det bli problem att komma in ring Susanna Bergman på 0707/ För övrig information om kören kontakta Anna Hasselblad på tel: 0705/ eller Brita Zaman, på telefonnummer 0707/ Sekokören På Alla Plan sid 5

6 Organisationen vi reder ut Klubbstyrelsen Klubbens årsmöte Representantskapet Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionsstyrelse Sekoombud Sekoombud Sektionsstyrelse Sektion Brev Sektion EPP Sektion ODR Sektion HPT I detta nummer av På alla plan berättar vi om genomförda årsmöten samtidigt som vi presenterar de nya styrelserna. Men vad gör de olika styrelserna? Vem ansvarar för vad? Vad beslutas på de olika mötena och vem väljer vem? Vi försöker reda ut Seko Posten Produktions fackliga organisationsnystan för en tydligare bild. Sektioner: Det finns fyra sektioner; Brev, Härryda Postterminal (Hpt), Odr (Gruppreklamcentralen) och Epp (Elektronisk postproduktion). Sektionernas årsmöten Brev och Htp: Till dessa möten blir sektionens medlemmar kallade att välja sektionsstyrelsen och ledamöter till representantskapet. Brev har nio personer i styrelsen och fjorton mandat i representantskapet. Hpt har fem personer i styrelsen och ett mandat i representantskapet (gäller 2005, nästa år blir det fler). Sektionernas årsmöten Odr och Epp: Här har man valt att ha sekoombud i stället för styrelser. Dessa väljs även de av medlemmarna på årsmötena. Odr har tre sekoombud och två mandat i representantskapet. Epp har ett sekoombud och ett mandat i representantskapet. Sektionsstyrelsen: Skall företräda medlemmarna på den egna arbetsplatsen och utföra de uppgifter som klubbstyrelsen ålägger dem. Sekoombud: Är istället för sektionsstyrelse, dvs. en lösare sammansättning men skall i princip göra samma sak som sektionsstyrelsen. Representantskapet: Är det högsta beslutande organet. De är även länken mellan medlemmarna och styrelsen. Klubbens årsmöte: Klubbstyrelsemedlemmar väljs på detta möte. Representantskapet väljer vilka som ska vara med i klubbstyrelsen Klubbstyrelsen: Klubben är Sekos grundorganisation. Klubbstyrelsen är det verkställande organet och har det övergripande fackliga ansvaret för de fyra produktionsområdena. Förhandlingsrätten ligger på klubbstyrelsen, likaså ekonomin. Klubben ska inom sitt område bedriva agitations- och organisationsarbete, organisera arbetsmiljöarbetet, föra förhandlingar, bedriva studieverksamhet samt fortlöpande informera medlemmarna om sin verksamhet. KALLE AUGUSTSSON, KRISTINA KARLSSON & SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 6

7 Sektionernas årsmöten Seko Posten Produktion bevistade den 22:e januari Folkets hus då de olika sektionernas årsmöten ägde rum. Bland annat skulle nya ledamöter i vardera sektionsstyrelse väljas och representantskapets platser bytas ut. De fyra sektionerna har haft val. Sektion Brev och Sektion Hpt hade varsitt möte medan Epp och Odr med få ledamöter att rösta fram fick så liten upplutning att möten inte kunde hållas. På dagordningen stod bland annat val av ledamöter till representantskapet samt nya medlemmar till de olika sektionsstyrelserna. På grund av att dagordningen var fullspäckad drog Sektion Brevs sammankomst, med många medverkande och ett antal övriga frågor, ut så pass mycket på tiden att möteshandlingarna till slut fick läggas på is under några timmar, eftersom Sekokören skulle uppträda och den varma maten förtäras. Sektion Hpt var efter middagen färdiga för dagen medan Sektion Brev fick återuppta sitt möte. Vid dagens slut hade man i Sektion Brev gjort följande val: I styrelsen behövdes tre nya ledamöter på respektive tre år och där blev Gertrud Ivarsson från team 4, Louise Sundgren från team 3 och Stefan Paulsson, team 2, invalda. Ledamöterna som valdes på två år var Elodia Aragon-Kristoffersson, team 1 och 2, samt Mats Hallberg från team 3. Carina Benjaminsson som arbetar i team 5 blev vald att sitta i ett år. Ledamöter i klubbens representskap för Sektion Brev blev: Anita Johansson team 4, Susanne Magnusson team 2, Stefan Paulsson team 2, Malin Larsson team 3, Mats Hallberg team 3, Gertrud Ivarsson team 4, Louise Sundgren team 3, Jan Carlsson team 1 och 2, Olof Nygren team 5, Johan Bylund team 3, Flor Huamantumba team 1, Susanne Mossberg team 3, Anneli Kääpä team 4 och Marcus Andersson team 5. Sektion Hpt:s ledamot i repskapet blev Rolf Petrusson. Sektion Epp representeras av Jenny Beckman, som också är Sekoombud för enheten. Sektion Odr har utsett Winfrida Mumba och Zana Kadir. Dessa är tillsammans med Elfriede Haasz seko-ombud på gruppreklamen. Hpt:s sektionsstyrelse består nu av ordförande Rogert Fyhr samt ledamöterna Kristina Karlsson, Rolf Petrusson, Göran Törngren och Ingemar Keismar. SUSANNE MAGNUSSON Sektionsstyrelsen på Hpt. Överst från vänster: Keismar, Rogert, Kristina och Rolf. Göran var inte med vid fototillfället. Sektion Hpt:s möte Sektion Brevs nya styrelse. Stående från vänster: Louise, Carina, Gertrud, Elodia och Lena. Sittande från vänster: Julle, Olof, Pålle och Mats. Sektion Brevs möte På Alla Plan sid 7

8 Kvinnorna kommer fram Ökad kvinnorepresentation, ny kassör och ny revisor. Det är vad som hände på klubbens årsmöte 5/2. SEKO Posten Klubb Produktion Göteborg hade sitt årsmöte lördagen 5/2 på Hotel Opera. Inbjuden mötesordförande var SEKO Postens avgående ordförande, Åke Kihlberg från Stockholm. Det var ett antal poster som skulle väljas på mötet: kassör, ledamot, tre ersättare samt en revisor. Mötet blev framförallt en triumf för de som förespråkar ökad kvinnorepresentation, inte mindre än fem nya kvinnor tog plats i klubbstyrelsen, där det numera är 50/50 i könsfördelning. Första valet var till kassörsuppdraget. Klubbens kassör under många år, Ingvar Ottosson, hade redan förra året meddelat att han inte skulle ställa upp för omval. Till ny kassör för mandatperioden valdes Karl-Gunnar Augustsson, redaktör för PAP och tidigare studieorganisatör i klubbstyrelsen. Efter detta val skedde så ett fyllnadsval till posten som studieorganisatör och till detta uppdrag valdes Elodia Aragon Kristoffersson. Elodia har under 2004 varit ersättare för ersättaren i klubbstyrelsen. Angelica Alfaro avgick från sitt uppdrag i klubbstyrelsen tidigt på våren 2004 och hennes ersättare var Sofia Larsson, som dock tröttnat på postarbetet och istället blivit reseledare. Nästa uppdrag som skulle tillsättas var en ledamot för mandatperioden Här fanns det två kvinnor nominerade, Lena Liif från GPT och Kristina Karlsson från Mölndal Paketterminal (sedermera Härryda Postterminal). Det var Lena Liif som gick segrande ur striden med röstsiffrorna Kristina Karlsson skulle emellertid komma tillbaka när det blev dags för val av tre ersättare till klubbstyrelsen. Till dessa uppdrag nominerades fyra kvinnor, Kristina Karlsson, Louise Sundgren, Susanne Mossberg och Jennie Beckman (EPP) samt en man, Martin Moberg, skyddsombud i skift 2 på GPT. De tre förstnämnda kvinnorna kunde alla ta plats som ersättare i klubbstyrelsen. Däremot var det inga kvinnor som ville bli revisor. Gösta Lagerfors har varit revisor i klubben under några år och har dessutom haft en rad andra fackliga uppdrag bl.a. avdelningsordförande i gamla postavdelningen. Eftersom Gösta uppnår pensionsålder under mandatperioden hade han valt att inte ställa upp för en ny mandatperiod. Till ny revisor valdes Arvo Laigar, skift 3 GPT. Arvo kom för några år sedan från åkeriet till GPT. Under tiden han arbetade på åkeriet hann han bl.a. med att vara sekreterare i fackklubben. Till revisorsersättare valdes två skyddsombud, Martin Moberg och Lars Henån Svensson. Det valdes även två representanter till SEKO Göteborgs (avdelningens) representantskap. Även här blev det en framgång för kvinnorna. Klubbens representanter blir Hans Skog och Elfriede Haasz (ODR) och ersättare för dem blev Louise Sundgren och Kristina Karlsson. Den sittande valberedningen, Christer Blixt (Värde/direkt), Anita Johansson (skift 4 GPT) och Rolf Petrusson (Härryda Postterminal), fick fortsatt förtroende. Efter årsmötesförhandlingarna var det sedan dags för avtackningar. Först tackades mötesordförande Åke Kihlberg för sin insats som mötesordförande och en gåva överräcktes från klubben. Därefter var det dags att avtacka den avgående revisorn Gösta Lagerfors. Slutligen blev det dags att avtacka klubbens mångårige kassör Ingvar Ottosson. Klubben överräckte en gåva till Ingvar, för många års slit. Naturligtvis skedde avtackningen under stående ovationer. Det är bara att konstatera att klubben nu har förlorat en mycket kunnig och ambitiös kassör. Luckan blir svår att fylla. KALLE AUGUSTSSON På Alla Plan sid 8

9 Stående från vänster Jan-Anders Linkan, Susanne, Elodia, Kristina, Elfride, Louise, Lena, Magnus och Hans. Sittande från vänster Julle, Rogert och Kalle. En styrelse i jämställdhetens tecken Styrelsen för SEKO Posten Klubb Produktion Göteborg består nu av hälften män och hälften kvinnor. Ersättarna i styrelsen har en permanent plats och är numera inte längre med enbart när någon av de ordinarie är borta. Klubbstyrelsen består fr.o.m. i år av hälften kvinnor och hälften män. Även om männen dominerar bland de ordinarie ledamöterna så har klubbstyrelsen tagit ett stort steg mot jämställdhet mellan könen. Eftersom ersättarna ingår i styrelsen och deltar i styrelsearbetet på samma grunder som de ordinarie. De har visserligen ingen rösträtt om inte någon ordinarie ledamot är borta, men det är inte så ofta som det röstas i styrelsen. Den februari hade klubbstyrelsen sitt konstituerande möte och fördelade uppdragen enligt följande; Ordförande Hans Skog ansvarig för förhandlingar/samverkan, arbetsmiljö och disciplinärenden. Kassör Kalle Augustsson ansvarig för På Alla Plan Sekreterare Jan-Anders Lindqvist Informations- och IT ansvarig. Studieorganisatör Elodia Aragon-Kristoffersson ansvarig för studier och integrationsfrågor Ledamot Magnus Nyh vice ordförande ansvarig för arbetsrätt, avtal, IT och Rehabansvarig. Ledamot Lena Liif ansvarig för försäkringar, arbetsrätt och avtal. Ledamot Elfriede Haasz jämställdhetsansvarig Ledamot Julle Thorelli ansvarig för löner och pension, utredningsansvarig och förhandlingsansvarig Sektion Brev. Ledamot Rogert Fyhr Facklig politisk ansvarig samt ansvarig för förhandlingar Sektion Härryda. Ersättare Kristina Karlsson ungdomsansvarig. Ersättare Louise Sundgren vice sekreterare, Rehabansvarig och ansvarig för kulturfrågor. Ersättare Susanne Mossberg ansvarig för kulturfrågor. KALLE AUGUSTSSON På Alla Plan sid 9

10 Härryda Postterminal Mölndals paketterminal med personal samt nya medarbetare har från och med 28:e februari installerat sig på Härryda Postterminal, HPT. Produktionen är igång. Vi på redaktionen begav oss dit på ett litet studiebesök. Vi möttes av en nybyggd terminal som inte bara fått upp skylten utan även utökats i form av en modern kontorstillbyggnad. Vid besöket, någon gång vid tiden på dagen, steg vi in i en jättelokal med låg temperatur där produktionen för tillfället låg i stiltje. Där befann sig även några få, men glada, terminalarbetare. En slisk, så här ser den...tre av hpt:s medarbetare. Goa och glada......en lååång mitt-... i lunchrummet råder det i alla fall ingen brist på mikrovågsugnar......och här har vi den nya kontorsvingen av glas. KRISTINA KARLSSON & SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 10

11 Insändare redl En bokstavs betydelse I årets (2004) utskick till oss trotjänare har l:et fallit bort i Nit och Redlighet och förvandlats till Nit och Redighet! Enligt Norstedts Svenska ordbok: redlig: som i sitt uppförande styrs av goda avsikter (syn. rättskaffens). redig = duktig och ordentlig; ofta ironiskt han skall alltid vara så redig. Man kan ju alltid spekulera i orsaker. Beror det på ren okunnighet eller har l:et endast halkat bort i farten? Eller, hemska tanke, speglar det månne dagsläget inom Posten? Kanske har rättskaffenheten helt enkelt blivit bortrationaliserad och ersatt av all denna redighet redig: KERSTIN CHRISTOFFERSSON LAG 24 GPT Nu får det vara nog eller någon jävla ordning får det vara!!! Två årsmöten har jag bevistat nu i februari månad. Årsmöten som nästan varit olidligt långa och med ett valförfarande som föreföll sanslöst krångliga. Jag var med om att välja mina fackliga företrädare på det ena mötet, på det andra fick jag i och för sig yttra mig men inte rösta. Jag ställer mig frågan: Varför två möten, två föreningar..?? På vår allt mindre och mindre arbetsplats, behövs en så pass gigantisk fackapparat? Mitt svar är NEJ!!!!!! Det sade jag redan för 10 år sedan när jag sist var något fackligt aktiv (skyddsombud) och det säger jag igen som nyvalt skyddsombud och revisorsersättare; nu måste vi få en nedbantad organisation som blir slagkraftig och som jag ser det icke uppsplittrad på två föreningar i en som nu Sektion Terminalklubb varför det ser ut så här förstår jag icke överhuvudtaget!! För 10 år sedan gick snacket ungefär på samma sätt som i dag, att det är bra med en stor organisation så att många blir engagerade. Jovisst tanken var god(?). Men i dag en bra bit in i 2000-talet och med alla fackliga skandaler bakom oss (förhoppningsvis) måste även vår fackliga organisation bli mindre, slagkraftigare, lyhördare, alltså lyssna mycket mer på medlemmarna och framför allt vara ett kamporgan som det en gång varit och som slåss för lika lön för lika arbete!!! Min paroll lyder: Bort med egentiden och väck med de sanslösa individlönerna. Ni kommer väl på nästa medlemsmöte och säger er mening!? Ps. På båda mötena fick jag en god middag (facket hade beställt och vi medlemmar betalar). Om igen varför två möten??? Ds. MARTIN MOBERG LAG 21 TEAM 2 GPT På Alla Plan sid 11

12 Mycket välbesökt medlemsmöte Det största medlemsmötet i Terminalklubbens historia genomfördes på Hotell Opalen, lördagen den 5 mars. Över 200 medlemmar hade hörsammat kallelse till denna dag. Vilket innebar att mötet fick delas upp på två lokaler och två parallella möten fick genomföras. Först fick mötesdeltagarna information från de tre projekt som fortfarande pågår på Gpt. Det var projekt ISM (Toshiba), Personal/Organisation och Klump/Bunt. Därefter redogjordes för hur SEKO arbetat med tjänstgöringslistorna. Möten med Referensgrupp och Projektdeltagare SEKO och Skyddet har aktivt deltagit i de Samverkan Terminal 2005 Ett speciellt samverkansorgan som enbart skall syssla med den nya organisationen har inrättats, där SEKO aktivt deltager. Det som tilldrog sig medlemmarnas stora intresse var tjänstgöringslistorna för den nya organisationen på Gpt som träder i kraft den 1 september i år. Stora salen olika Terminal 2005-projekten. Dessutom har flera personer från Repet dragits ihop till en Referensgrupp för att hjälpa till med det omfattande arbetet. Ett eget SEKO-förslag Terminalklubben har tagit fram ett eget förslag på tjänstgöringslistor inför omorganisationen. Öppet Forum i Falken För att alla medlemmar skall komma till tals har SEKO beslutat att ha kvällsöppet. I form av ett diskussionsforum i Falken som är öppet mellan klockan till på måndagar och onsdagar. Då kan medlemmarna komma med synpunkter och funderingar på struktur-förändringarna hos oss. Uppmanat våra medlemmar att lämna in egna förslag på tjänstgöringslistor och komma med synpunkter. Sammankallat till Medlemsmöte Dessutom har Klubben sammankallat till medlemsmöte den 5 mars som ett led i att få reda på medlemmarnas åsikt och få riktlinjer för det fortsatta arbetet. Fortsättning på andra sidan... På Alla Plan sid 12

13 Vidare redogjordes för bevekelsegrunderna för SEKO:s schemaförslag samt anledningen till att förslaget ser ut som det gör. Kongressbeslut SEKO:s högsta beslutande organ, Kongressen, har beslutat att Klubbarna på lokal nivå skall verka för schema som har så stor anställningsprocent som möjligt. Namninsamlingar En massiv opinionsyttring genomfördes i höstas i form av en stor namninsamling där de som skrev på uttryckte att de inte ville ha så stora förändringar med tiderna, helst inga alls. Nettobemanning Arbetsgivarförslag Ledningen förkastade SEKO:s första listförslag då den var en BRUTTO-bemanning och arbetsgivarens en NETTObemanning dvs svåra att jämföra. Av den anledningen fick SEKO omarbeta sitt förslag så de blev jämförbara. Behov av händer vissa klockslag AG har varit mycket tydliga med att det är BEHOVET som skall styra bemanningen. Dessutom är det väsentligen mindre arbetsuppgifter mellan klockan och Dessa omständigheter måste SEKO ta hänsyn till. Minska floran av anställningsårtaganden Vi har i dagsläget ett 80-tal olika anställningsåtaganden, allt från 7% till 96,5% men de flesta återfinns naturligtvis bland huvudgrupperna. Rätten till A-kassa på sikt 50 % Riksdag och Regering förberedde för ca tre år sedan ett förslag där kriteriet för att få A-kassa skulle höjas till 50%. Efter re- missförfarande till bl.a LO lades detta förslag på is. Men vi tror att på sikt kommer detta förslag att drivas igenom och vill då vara förberedda. Smidig övergång lite oro Om de nya tjänstgöringstiderna inte skiljer sig alltför mycket från de nuvarande skapar det mindre oro i produktionen och leder då till att inte kvaliteten försämras. SEKO REFERENSGRUPP - TERMINAL2005 Efter denna genomgång redovisades hur SEKO tänker fortsätta sitt arbete. 7 mars Referensgruppen sammanfattar lördagens möte och tolkar omröstningen och andra synpunkter. 15 mars Dösista - datum för att lämna in listförslag. 18 mars Referensgruppen omvandlas till SEKO:s Stora Förhandlingsdelegation. Första träffen/sittningen med Arbetsgivaren. 21 mars Stora Förhandlingsdelegationen sammanfattar första träffen/sittningen med Arbetsgivaren. 22 och 23 mars Träff/sittning 2 och 3 med Arbetsgivaren. 24 mars Extra inkallat Representantskap som då förhoppningsvis har ett konkret listförslag att ta ställning till. 30 april SEKO- Forum i Falken kommer att hålla på till den 30 april. Därefter utvärderas verksamheten och beslut fattas om en fortsättning. Lag- och Teaminfo SEKO kommer självklart att medverka på de info-träffar som kommer att genomföras när förhandlingarna är avslutade. På Alla Plan sid 13

14 Nya i klubbstyrelsen Louise Efter klubbens årsmöte finns det fem nya personer som tagit plats i klubbstyrelsen. Under året kommer de att presenteras i Pap. Först ut är Louise Sundgren och Kristina Karlsson. Louise Sundgren är skyddsombud, ledamot av sektionsstyrelsen och ersättare i klubbstyrelsen. Berätta lite om dig själv. Jag började arbeta på posten Först var jag brevbärarbiträde på Göteborg 8 (Hisingen) och sen flyttade jag till GPT Jag var med i Östersektionens styrelse en tid i mitten på 90-talet. För tre år sedan blev jag vald till skyddsombud. I fjol blev jag ledamot i sektionsstyrelsen och sen kom jag med som ersättare i klubbstyrelsen i år. Vad sysslar du med i klubbstyrelsen? Jag är vald som ersättare och har blivit tilldelad arbetsuppgifterna vice sekreterare, rehabansvarig (ihop med Magnus Nyh) och kulturansvarig (ihop med Susanne Mossberg) Har du några andra uppdrag? Jag är skyddsombud i team 3 och ledamot i sektionsstyrelsen. Vilka frågor är viktigast för facket att driva just nu? Rätten till arbete är det viktigast i dag. Lokalt är det arbetstiderna inför omorganisationen till hösten. Hur vill du att fackföreningen (klubben) skall profilera sig bland medlemmarna? Det skall vara en öppen fackförening, folk skall våga komma hit. Facket skall visa sig. Det skall vara ett öppet klimat så att folk känner sig välkommna. Hur skall fackföreningen få fler kvinnor att engagera sig fackligt? På vår arbetsplats är det redan nu många kvinnor som engagerat sig fackligt. Kvinnorna får knuffa sig fram. Vad anser du om facklig/politisk samverkan? Både positivt och negativt. Facket skall inte vara jättepolitiskt. Man skall inte behöva vara sosse för att kunna engagera sig fackligt. Det skall finnas plats även för de som har en annan uppfattning. Är du själv politiskt aktiv? Nej KALLE AUGUSTSSON Kristina Karlsson är ledamot i sektionstyrelsen, ersättare i klubbstyrelsen och medarbetare på Pap. Berätta om dig själv. Via ett bemanningsföretag började jag arbeta på Mölndals paketterminal för ungefär tre år sedan vilket ledde till en anställning på deltid. I dag arbetar jag heltid på Härryda postterminal. För cirka ett halvår sedan blev jag fackligt verksam, av en ren slump faktiskt. Jag fick förfrågningar om att engagera mig då några fackliga hade slutat och på den vägen var det. Jag hoppade in som ersättare i Mölndals paketterminals sektionsstyrelse. I och med årsmötet blev jag invald i klubbstyrelsen. Vad sysslar du med i klubbstyrelsen? Jag är vald ersättare och har blivit ungdomsansvarig. Har du några andra uppdag? Jag är med i Härryda postterminals sektionstyrelse och även där är jag ungdomsansvarig. Dessutom är jag medarbetare på Sekoklubbens tidning På alla plan. Vilka frågor tycker du är viktigast för facket att driva just nu? Kicki Att få upp lönerna. Mycket för att behålla ungdomarna inom Posten. Hur vill du att fackföreningen (klubben) ska profilera sig bland medlemmarna? Tyvärr blir klubben inte lika tillgänglig för alla medlemmar eftersom vi arbetar på olika terminaler och klubben är placerad på en av dem. Därför är det viktigt att ha fasta telefontider som man går ut med för att medlemmarna lättare ska kunna ha en dialog med klubben. Dessutom behöver sektionerna på de andra terminalerna bli större för att kunna arbeta mer lokalt. Hur skall fackföreningen få fler kvinnor att engagera sig fackligt? Den senaste tiden har det blivit mer jämställt, så det börjar väl bli bättre. SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 14

15 KULTURSPALTEN Hur ofta tillfredställer du ditt hedonistiska behov? Vi har alla ett behov av njutning och kickar här i livet. I Orwells tänkvärda roman Snappa efter luft, möter vi en frustrerad och uttråkad tjänsteman, som drivs av en passion för fiske. Hans dröm är att fånga jättefisken i barndomsbyn. Hans slutsats är att det alltid kommer något emellan. Något som hindrar oss i vår längtan att förverkliga drömmen vi bär på. Årets bästa 2004! Listan har anknytning till Skådebanans verksamhet: 1. Göteborgs symfoniker Konserthuset 2. Göteborgs konstmuseum 3. Den yttersta natten Folkteatern 4. Jazzklubben Nefertiti 5. Larm av Amanda Folkteatern 6. Don Juan Stadsteatern 7. Miss Saigon Göteborgsoperan 8. Ett dockhem Stadsteatern 9. Hela vägen hem Backa teatern 10. Staden och stjärnorna Folkteatern Folkteatern, vårt dramatiska forum, har en repertoar som står arbetarrörelsen nära. Ofta omvandlar man angelägna romaner till scenkonst. Deras kvalitet är något ojämn. Men det blir sällan ointressant. Ofta lyckas de få till lysande produktioner. Stadsteatern å andra sidan spelar gärna klassiker. Deras uppsättningar ger i bästa fall, prov på god teaterkonst. Man kryddar sina anrättningar med originella och vitala infall. Så här skrev Nöjesguiden om Lång dags färd mot natt: En av världens bästa pjäser, med några av Göteborgs bästa skådespelare i regi av en av Sveriges intressantaste regissörer ser onekligen ut att bli Göteborgs teaterhändelse numero uno den här våren. Pjäsens inflytande på världsdramatiken är oöverskådligt. Efter att ha blivit drabbad av föreställningen, så kan jag bara instämma i dessa superlativ. Även en sorglig historia om en familj som aldrig borde umgås, kan faktiskt berika en mottaglig åskådare. Repskapsledamöters förslag på kultur i klubbens regi Rockkonsert, Teater på terminalen, Rabatt på Ginza, biljetter till Folkets Bio plus Konserthuset, gå på pjäs, dansa till folkmusik, bilda teatergrupp, musik, konstresa, läsecirkel där gemensam bok diskuteras, dans och posthantverkare gör en utställning i huset (foto, måleri o sådana som drejar). Vi ligger i skrivande stund i startgroparna inför två cirklar. Det handlar dels om Louises projekt Det gamla Göteborg och dels om en dramacirkel där Annelie i team 4 är initiativtagare. P-O Brandekker, ordf. i Postens produktionsråd, frågade mig på medlemsmötet i höstas när första diktsamlingen kommer ut. Detta apropå både vers och ungdomsdikt i Pap nr Har skrivit ett detaljerat brev till terminalledningen, där jag föreslår en kombinerad affärsoch kulturdag då den nya organisationen träder i kraft. Friskvård för själen låter väl som en bra ide. Lördagen 16/4 kommer en grupp intresserade att se Aprilhäxan på Folkan. Seko subventionerar förmodligen biljetterna. Samma kväll detta skrivs har pjäsen premiär. Som vanligt ska ni som inte är rädda för professionell kultur studera anslagstavlan utanför fackets exp. Benny och Peter på Plain Kitchen vill återigen bli omnämnda. Därför om ni uppskattar sport på storbilds-tv, utsökt mat och vänligt bemötande; gå till deras sport-krog, där ni som bonus kan träffa poeten och Italien-fantasten Ragnar Strömberg. MATS HALLBERG SEKOKLUBBENS KULTUROMBUD På Alla Plan sid 15

16 Semester med Seko Vill du resa iväg under semestern för härlig avkoppling så finns förmånliga erbjudanden för dig som är medlem i SEKO. Vad sägs om stugby i Bohuslän, rum i Danmark eller varför inte åka till Italien och uppleva värmen i någon av semesteranläggningarna La Serra eller Riva del Sole. Gullholmen I genuin västkustmiljö ligger den tätbebyggda Gullholmsön som är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen. Där finns möjlighet att hyra stugor för sex personer. Priserna varierar under året. Dyrast är det under veckorna då en vecka kostar 4200 kronor. Priset ligger på 1100 kronor i veckan under de billigaste perioderna: vecka 1-12 samt vecka Förutom under högsäsong finns det möjlighet att hyra stugor för ett veckoslut och priserna varierar då mellan 600 och 850 kronor. Se ytterligare information på Adress till Gullholmen: Brf Gullholmsbaden, Box 3214, Gullholmen. Förfrågningar/ bokningar på tel: E-post: Rörvig Upplev Danmark i det gamla fiskeläget Rörvig som är en badort. Här kan du välja mellan att bo i rum eller stuga och uthyrningsperioden är veckorna En stuga för max fem personer kostar 3485 Dkr per vecka, priset för en vecka i ett dubbelrum är 4265 Dkr inklusive frukost och för en vecka i ett enkelrum inklusive frukost ligger priset på 2315 Dkr. Adress: Rörvig Centret Norrevangsvej Rörvig, Danmark Information och bokning på tel: , fax: Hemsida: På Alla Plan sid 16

17 Lata dagar på sandiga stränder vid Italiens västkust eller på bohuslänska klippor, det är bara att välja. Italien I Italien har Seko två semesteranläggningar, Riva del Sole och La Serra. Båda ligger på Italiens västkust, La Serra nära Napoli och Riva del Sole längre norrut med Pisa som närmast kända ort. På Riva del Sole finns det möjlighet som Sekomedlem att hyra lägenhet för fyra personer och det kostar 5560 kronor per vecka mellan veckorna 25 och 34. Avgift för slutstädning, 265 kronor, läggs på. Adress: Riva del Sole I Castiglione della Pesaia (GR) Italien Semsteranläggningen La Serra finns i tre olika typer: typ A med två sovplatser, typ DB som har fyra sovplatser och typ DA med fem sovplater. De billigaste veckorna är då veckopriset i typ A ligger på 1640 kr, 2100 kr i typ DB och 2530 kr i typ DA. Vecka 28 till 33 är de dyraste veckorna för boende på La Serra. Veckopriset i typ A är då 3230 kr, i typ DB ligger det på 4860 kr medan typ DA med sina femsovplatser kostar 5530 kr. Adressen är: Vilaggio La Serra I-81030, Baia Domizia (CE) Italien För information och bokning till Riva del Sole och La Serra, ring telefonnummer: Fax: E-post: Hemsida: Transport till Italien I dagens läge är det omöjligt att säga vart man bokar bästa och billigaste flyget till anläggningarna i Italien. Flygresa till Riva del Sole kan hittas i Fritidsresors katalog där man kan beställa flygstol och transfer till anläggningen. Flygbolaget Sterling har linjetrafik mellan Sverige och Italien. De erbjuder ofta både bra flygpriser och tidtabeller. Ving och Always brukar flyga charter till Rom, men man kan inte boka transfer med någon av dessa bolag. Vill du åka till La Serra kan du köpa flygstol med: Get Away, Stockholm, tel: , Linders Resor, Stockholm, tel: , Norrtälje Resebyrå, Stockholm, tel: och Resevaruhusets huvudkontor i Stockholm, tel: Ett annat alternativ är att boka flygresa med Ving eller Always som vanligen flyger charter till Neapel. Transfer till och från semesterbyn La Serra till flygplatser Ciampino i Rom och Neapels Capodichino kan bokas genom Riva del Soles och La Serras bokningskontor på tel: E-post: KALLE AUGUSTSSON & SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 17

18 Kvinnonätverket Mentor/fadderskapsprojektet Kvinnogruppen hade sitt första möte den 26 november -04 då åtta kvinnor som är aktiva inom Seko träffades i Postens stuga i Skatås för att diskutera upplägg, arbetssätt och utformning av mentor/fadderskap för kvinnor i Seko. Elodia Aragon-Kristoffersson är sammankallande för kvinnogruppen och hon deltar i Kvinnonätverket där kvinnor i Seko från alla brev- och paketterminalerna är representerade. Där har beslut tagits att bl.a. GPT ska vara bland de första som startar ett mentor/fadderskap för kvinnliga arbetsmiljö- och fackliga ombud. Syftet är att bredda den fackliga kunskapen och att dessa ska bli stärkta i sin roll så att de vill stanna kvar och våga söka sig vidare i organisationen. Mentorn/faddern tillfrågas från klubben, avdelningen eller någon som är Sekoansluten på GPT. På detta sätt utvecklas ledarskapet genom att den kompetens som finns tillvaratas på ett effektivt sätt. Åren 1996 till 2000 pågick Sekos mentorskapsprojekt Athena för förtroendevalda och resultatet visade på att adepter och mentorer var övervägande nöjda med sitt deltagande i programmet och att det givit de flesta mer än de förväntat sig. Den fackliga kunskapen har ökat, de har utvecklats som människor och fått en större förståelse för det kvinnliga/manliga. Det går lättare att samarbeta, kontaktnätet har ökat väsentligt och några säger även att de fått en vän för livet. För att lyckas så bra som möjligt med projektet enades vi om att plocka ut det bästa från utvärderingen av Athenaprojektet där flera viktiga slutsatser framhålls. Projektet ska vara väl förankrat i organisationen med en djup och bred information angående syfte, mål och mening till terminalklubbens styrelse. Arbetar man dessutom efter checklistan om mentorskap har man stora förutsättningar för att få ett framgångsrikt samarbete mellan båda parter. Det blir en personlig kompetensutveckling för adepten och en värdefull erfarenhet för mentorn/faddern där man bollar idéer, åsikter och problemlösningar. Dessutom finns värdefull kunskap att hämta ur litteraturen i ämnet som t.ex: Monica Boethius: Mentorskap hur och för vem Charlotta Wikström: Vinnande mentorskap Ann-Kristin Sandberg: Mentorskap - en väg till personlig och professionell utveckling ANITA JOHANSSON På Alla Plan sid 18

19 Exklusivt för På alla plan Paradiset blev ett helvete Ena stunden ett paradis med lyckliga människor som badade, solade och roade sig. Nästa stund ett helvete med döda, skadade och förtvivlade människor. En av dem som befann sig i södra Thailand den 26/12 när tsunamin slog till var Sofia Larsson, På alla plans förre medarbetare. Lyckligtvis så klarade sig Sofia fysiskt oskadd från katastrofen. Hon berättar här med egna ord om vad som hände. Hemma igen! Ja, det blev ju inte riktigt som planerat, att paradiset så snabbt kunde förvandlas till ett riktigt helvete är inget man räknar med. Men tyvärr är det sådant som händer och det är ingenting som varken vi eller någon annan kan styra över. En vanlig fråga är: Var befann du dig när det hände? Ja, jag var på hotellträff i Ao Nang (semesterorten i Krabi) precis vid stranden och jag såg den här vågen på långt håll. Hur reagerade jag? Jo, precis som alla andra så ville man ju ha ett fotografi på detta, man insåg ju inte riktigt allvaret i det hela så jag drog upp mobilen och fotade med den. Jag hade fått ett luddigt telefonsamtal från en av mina kollegor i Phuket en halvtimma innan som frågade hur det var och sa, här har vi vatten överallt. Jag fattade inget och jag trodde väl att det hade regnat eller nåt. Men plötsligt kopplade jag samman allt, jordskalvet, vågen och min kollega som sa att det var vatten överallt. Så jag började skrika till alla som stod och fotade att de skulle upp på fjärde våningen genast. Alla började springa men jag stod kvar några sekunder, jag såg alla långtailbåtar som blev till tandpetare längre ut och hur människorna där i slängdes i vattnet. Sen var det bara till att springa, första vågen slog in över vägen och drog med sig en massa saker så som tegelstenar träd och annat som legat på havets botten. Jag stod på fjärde våningen och kikade ut, jag tänkte: Hm, undra om min moped startar, den står ju under vatten... Vattnet drog sig tillbaka och jag sprang ner, alla drog i mig och skulle ha en förklaring på vad som hänt, jag visste ju inte så jag ljög ihop nåt för att lugna ner folk, sa att det kan inte bli värre än så här men att de skulle stanna där uppe och absolut inte försöka ta sig nånstans för tillfället. Jag försökte ringa till mina kollegor konstant men mobilnätet var nere, typiskt. Som tur var så fungerade SMS hur bra som helst. Jag fick besked om att i Patong (Phuket) hade de vatten upp till två våningar och att det antagligen skulle bli samma sak hos oss. Det kom fler vågor och jag såg en familj som kastades i vattnet, jag försökte springa efter men de sögs i hur fort som helst som om någon hade ett snöre och drog i dem. Jag blev självklart förtvivlad men var tvungen att ta mig tillbaka upp på fjärde våningen för stora våg nummer två var på väg. Denna familj klarade sig och satt senare på vårt hotell där de blev omplåstrade, men sonen på fyra år skulle aldrig mer åka båt... Det förstår jag. Det blev många turer, men jag hann aldrig bli riktigt rädd, jag kände ett slags ansvar så jag satte mig på min moped (som faktiskt startade) och körde i leran mellan stenar, grenar och båtbitar. Jag skulle träffa mina kollegor då vi skulle göra listor för att se hur många vi saknade. Resten av dagarna är rätt så suddiga, vet inte riktigt vilken dag det hände vad och vi jobbade konstant. På ena hållet hade man personer som grät och hade dödsångest och bara ville åka hem, folk som kanske saknade någon och på andra hållet hade man skrikiga turister som minsann hade betalt dyra pengar för den här resan och skulle fortsätta sin semester trots allt. Tillslut var det svårt att skilja på alla och man orkade inte mer. Det var en sån kontrast att vara på sjukhuset och se på alla dessa skadade, halvdöda människor i hoppet om att man kunde hjälpa någon att komma tillrätta och sen komma till våra hotell som var intakta och ta en massa skit från folk som precis reste sig från poolen. Jag hoppas att alla dessa människor som stått och skrikit och svurit åt mig och mina kollegor var i chock, för annars så finns det verkligen egoism utan dess like i denna värld. Thailändarna skall ha ett stort tack och en riktig eloge för hur de hanterat detta, visst, de hade inte resurser nog, men jag tror inte Sverige kunde skött det bättre. Tänk att dessa fattiga människor skänkte nästan alla sina kläder till sjukhuset för att turisterna som förlorat allt skulle få nåt att ha på sig, det är så beundransvärt så man nästan får tårar i ögonen. Och alla volontärer som var där (mest backpackers) som jobbade dag och natt för att hjälpa till, utan dem så hade säkert ett flertal inte varit vid liv i dag. Tyvärr så fick inte denna historia ett lyckligt slut, jag och resten av team Thailand känner en stor saknad av vår glada kollega som vi inte funnit än, hoppet finns ju, men det blir mindre och mindre för varje dag... Jag och några till åkte tillbaka till Thailand, måndagen den 24 januari. Det känns verkligen bra att få komma tillbaka, dels för att se hur de har det och dels för att turismen måste komma tillbaka, annars så blir det en dubbel katastrof för de snälla thailändarna som har förlorat sina jobb på grund av detta. Jag vill tacka alla som tänkt på mig, det har betytt mycket. SOFIA På Alla Plan sid 19

20 Seko Klubb chefer & specialister Vi i klubb chefer och specialister har blivit inbjudna till en egen spalt i terminalklubbens tidning På alla plan. Vår Sekoklubb har tre personer på terminalen. Monica Åkesson som finns på Contact Center representerar de medlemmar som finns på försäljning och på CC. Maria Johansson, som ni säkert alla känner, har en lång erfarenhet från fackligt arbete och jobbar med personalfrågor, samt Hasse Andersson, i terminalmun oftast kallas Hasse och det påstås att han har två rävar bakom varje öra, men det är bara ett rykte. I vår klubb ingår även chefer och specialister från leverans och Poståkeriet. Övriga i vår styrelse kommer ifrån leverans, före detta servicenätet. Styrelsen består i pressläggningsögonblicket av Hasse som ordförande, Ann-Christin Hernstig sekreterare, Börje Gerdin kassör samt ledamöter Lars Eliasson och Lena Holmkvist. Suppleanter är Monica och Maria. Klubbens målsättning är att verka för våra medlemmars utveckling och utbild- ning, fysisk som psykisk arbetsmiljö, avveckling på ett bra sätt, löneutveckling, personalvård, arbetsmetoder, mm, och att företräda medlemmarna på bästa sätt. De arbetsuppgifter som vi för närvarande arbetar med är Leverans nya verksamhetsplan där klubben medverkar. Arbetet med de nya lönerna har i skrivande stund inte påbörjats, men väntas att ta fart under den närmaste tiden. Detta är en första presentation av vår klubb i er tidning. Vi tackar för inbjudan till spalten. SEKO KLUBB CHEFER OCH SPECIALISTER HASSE ANDERSSON ORDFÖRANDE Demonstrera första maj Första maj har en lång tradition bakom sig. I mer än hundra år har arbetare världen över demonstrerat denna dag. I Göteborg kan man välja mellan flera olika demonstrationståg. I Göteborg kommer det att anordnas flera olika demonstrationer. Först ut är Socialdemokraterna. Deras demonstration utgår från Gustav Adolfs Torg och går sedan uppför avenyn till Götaplatsen. Vänsterpartiets demonstration ställer upp på Andra Långgatan. Demonstrationståget går sedan över Södra Allégatan Sprängkullsgatan Vasagatan Kungsportsavenyn Östra Hamngatan fram till Gustav Adolfs Torg. Kommunistiska Partiets demonstrationståg Röd Front ställer upp på Linnégatan. De går sedan samma väg som Vänsterpartiet fram till Östra Hamngatan där de viker av till Kungstorget. Mötet hålls sedan där. Information om tider och talare brukar finnas i pressen och även på affischer uppsatta på stan några veckor innan första maj. Det är viktigt att så många som möjligt deltager i någon av demonstrationstågen. Vilket demonstrationståg man skall gå i beror helt och hållet på vilken politisk inställning man har. Den som vill solidarisera sig med den i landet förda politiken går naturligtvis med i det socialdemokratiska tåget. Den som är lite oppositionell och tycker att det kanske kunde föras en lite annorlunda politik kanske skall gå med i Vänsterpartiets vårpromenad. Är det däremot så att du tycker att den förda politiken är helt åt helvete, att arbetarklassen är den stora förloraren och att det krävs en helt annorlunda politik så är kommunisternas demonstrationståg rätt plats. KALLE AUGUSTSSON På Alla Plan sid 20

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Semesterpriser 2012. Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet

Semesterpriser 2012. Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet Semesterpriser 2012 Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet Gullholmen Brf Gullholmsbaden Box 3214 474 15 GULLHOLMEN telefon 08-791 41 00 E-post: sekofritid@seko.se

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 B Avseende dubbelt ordförandeskap Motionärer: Petra Höglund, Krystyna Öbom, Tina Niinisalo, Bengt Franzino och Ashraf Nasseri Representantskap 2014 beslutade om att

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 7-2011 Fört vid möte i 2011-02-25 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Liza Valdez, deltog ej under 7b

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer