Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 APRIL NR 2 ÅRGÅNG

2 2 Blickpunkten nr 2 april 2015 Ordföranden har ordet Nya turlisteombud Karlstad Jag vill börja med att tacka för ett trevligt årsmöte som hölls på First Hotell G den 27/2. God mat och trevligt sällskap. Vi hade Karlstad med på videolänk och trots lite tekniskt strul gick det ändå förvånansvärt bra. Till nästa år skall vi försöka förbättra ljud och bild något så upplevelsen blir ännu bättre. Huvudsaken är att de som kan delta i Karlstad ges möjlighet till det. Jag vill även tacka för fortsatt förtroende som ordförande i klubben och hälsar de nya förtroendevalda varmt välkomna. Styrelsen idag består av: bra bit på väg. Fokus framåt kommer som vanligt att ligga på att värva medlemmar. Ju fler vi är desto starkare är vi och desto mer kan vi påverka. Seko är den fackföreningen på SJ AB som gör skillnad. Vi säger inte ja, tack och Amen till allt utan vi ifrågasätter och kommer ofta med bättre lösningar och förslag än SJ till ändringar som skall genomföras. Ibland får vi igenom det och ibland inte. Oavsett framgång känns det viktigt att tillhöra en organisation som jobbar fackligt, som inte går arbetsgivarens ärenden utan som ser till kollektivet och Ordförande Emelie Lundkvist (ombord) Vice ordförande Christian Lilliehöök (förare) Kassör Erik Johannesson (förare) Sekreterare Helena Gustafsson (ombord) Ledamot SO Ludvig Hoffback (ombord) Ledamot Ann-Britt Theander (komfort) Ledamot Jenny Bergman (förare Ks) Ledamot Lennart Carlsson (förare) Ledamot Gunilla Kullgraf (försäljning) Ersättare Per-Olof Kullvik (förare) Ersättare Elaine Fernström (komfort) Ersättare Lotta Tväråna (ombord Ks) Ersättare Ulrika Persson (försäljning) Ersättare Mikael Carlsson (ombord) Ersättare Emelie Wikander (trafikledning) Nu har vi två nya turlisteombud på plats för lokförarna i Karlstad: Stefan Frimodig och Daniel Bergman. Vi har, som de flesta av er säkert redan vet, redan påbörjat vårt arbete. Både turlistorna för påskhelgen och ändringstryck för vårens banarbeten har ju hunnit komma ut sedan Seko SJ västs årsmöte. Men vi ser ändå gärna att ni meddelar oss om ni hittar tvivelaktigheter i era turer. Härnäst på dagordningen är det extra gruppvalet för andra halvan av T15. Förhoppningsvis kommer valet att ske innan den stora semesterperioden som börjar i juni. Mer om detta kommer att komma inom kort. Stefan & Daniel Vill Du lära dig mer om vårt avtal SPÅRA-SJ? Nästa studiecirkel går den 3 juni. Tillsammans kommer vi jobba med övriga förtroendevalda i klubben. Att få jobba fackligt på sin arbetsplats är något av de finaste uppdrag man kan få. Det är en ära att få representera medlemmar och kolleger i fackliga sammanhang. Att jobba för en bättre arbetsmiljö, stärka gemenskapen och upprätthålla medlemmarnas rättigheter är otroligt givande. Det är inget man gör i en handvändning och förtroende tar tid att bygga upp. Men genom kommunikation och synlighet tror jag att man kommit en medlemmarnas bästa. Förra våren visade vi tydligt att vi är beredda att ta till stridsåtgärder för att skydda våra rättigheter. Ingen annan fackförening på SJ AB gjorde det. Låt oss inte glömma bort det. Emelie Lundkvist Kontakta Christian för mer info eller frågor, tel BLICKPUNKTEN Medlemstidning för anställda på SJ AB i SEKO klubb SJ Väst. Göteborg, Karlstad och administrationen. Kontakt: Postadress: Blickpunkten SEKO klubb SJ Väst Box Göteborg Redaktion: Anders Jakobsson Illustrationer: Anders Mennerholm Layout: Redaktionen Eftertryck förbjudet utan redaktionens medgivande Åsikter framförda under signerade artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med klubbens.

3 Blickpunkten nr 2 april SEKO-SJ informerar Ett litet steg på vägen är den satsning på ökat järnvägsunderhåll som regeringen presenterat under dagen den 7 april. Symtomatiskt att kontaktledningen rasade i Årstaberg samtidigt. Det säger en del om omfattningen av de problem som järnvägens infrastruktur dras med. I pressmeddelandet kan man notera att Tågen ska komma fram i tid, man ska kunna komma fram till jobbet i tid och företag ska kunna transportera gods och vara säkra på att de levereras som det ska. Regeringen ökar investeringen i järnvägsunderhållet med 620 miljoner redan under Därefter med 1,24 miljarder årligen 2016, 2017 och Det är mycket positivt att denna satsning sker, men förmodligen bör också underhållsansvaret ses över och frågan är väl om Trafikverket är rätt myndighet att ansvara även för järnvägens infrastruktur. Jag tycker att denna gigantiska myndighet borde ifrågasättas och att staten borde överväga att återinföra ett särskilt banverk för att underhålla och ansvara för järnvägens infrastruktur. Löne- och avtalsförhandlingar Med detta sagt finns det annat som tar upp huvuddelen av vår fackliga verksamhet. I huvudsak jobbar vi just nu mycket med att förbereda årets avtalsförhandlingar. Vi går nu in i det tredje avtalsåret och den aktuella potten att fördela omfattar ett löneutrymme på 2,3 %. Avtalsperioden omfattar nu perioden Just nu pågår en del förberedelser och vi har bokat ett antal förhandlingsdagar under april och maj månad. SJ har en del arbete med att genomföra lönesamtal med samtliga anställda som har Individuella löner, innan förhandlingarna kan starta på allvar. Seko SJ har tillsammans med klubbarna tagit fram ett antal hjärtefrågor som vi vill förändra i dagens Spåra SJ. Vi återkommer med mer information om detta när vi är inne i förhandling med SJ om villkorsändringar. Efterverkningar av Seko strejk i juni 2014 Som bekant varslade och genomförde Seko en omfattande arbetsnedläggelse för att på så sätt tvinga fram bättre villkor för de anställda som har osäkra anställningsförhållanden. Syftet var att tvinga fram bättre villkor för att på så sätt nå fram till att allt fler får tillsvidareanställning i stället för de mer osäkra timanställningar som har florerat. Det vi kan se är att antalet timanställningar minskar stadigt i SJ. I den delen ser vi effekter av Sekos avtal och att vi som enda förbund tog vårt ansvar för alla de som har osäkra anställningsformer. Utöver detta jobbar klubbarna aktivt med att hjälpa de som har dessa anställningar och lämnar in s.k. företrädesrättsblanketter enligt LAS för att påskynda inlasning till fasta anställningar. I avtalet som reglerar den högre timlön, s.k. GFL (Genomsnittligt förtjänstläge) som Sekos medlemmar får, finns det också en viktig skrivning om att de som får ett jobb utlagt senare än 48 timmar före detta skall börjas ökar timlönen med 6 %. Detta tillägg på 6 % utgår även om ett tidigare utlagt jobb förskjuts med mer än två timmar från den ursprungliga planeringen. Tyvärr har vi fått alltfler signaler om att det tydligen inte fungerar med utbetalning av dessa 6 % som avtalet föreskriver vid förskjutning av arbetstiden. Seko SJ är därför angelägna om att alla som är medlemmar i Seko och jobbar på timme kollar upp sina lönespecifikationer under perioden 18 juni 2014 och framåt för att kolla att rätt timlön utbetalts. Tillägget på 6 % per timme utgår alltså utöver de högre timlöner som Sekos medlemmar får genom den s.k. GFLberäkningen. Rätt timlön utbetalas från och med den månad som man ansluter sig till Seko. Vi bevakar alla inträden och lämnar uppgift till SJ om vilka som omfattas av Sekos avtal en gång per månad. Dagens understatement På eftermiddagen den 6 april fotograferades någon form av småkryp på vårt överliggningshotell i Stockholm. Eftersom det inte var första gången uppstod snabbt en ganska uppjagad stämning. Helt naturligt med tanke på att ingen vill ha med sig den typen av gäster i sin packning när man reser hem. SJ kom så småningom ut med ett informationsmail där man konstaterar att det florerar rykten om att man hittat ohyra på nämnda hotell i Stockholm. Blickpunkten som är välinformerad kan konstatera att det inte är rykten, utan på riktigt. Småkrypen är fotograferade och finns i verkligheten. Eftersom det inte är första gången som detta problem uppstår rekommenderar vi att företaget helt enkelt löser problemet med att byta hotell. erik johannesson seko sj Fotograferad ohyra

4 4 Blickpunkten nr 2 april 2015 Uppförandekoden Resebutiken För någon vecka sedan damp det ner en tryckt broschyr i mitt postfack, SJ-koncernens interna uppförandekod. Denna ska vara antagen av SJs styrelse den 16 december 2014 och tryckt i mars. Den sägs utgå från Bruntlandkommissionens ursprungliga definition av hållbar utveckling från 1987 och ska vara en vägledning för hur vi förväntas agera efter SJs värdeord Pålitligt, Enkelt, Mänskligt och Härligt. Låter ju fint. Men redan på sidorna 4-5 hajar jag till. Här beskriver SJ hur varje medarbetare ska ställa sig till köp av sexuella tjänster. SJ skriver att man helt tar avstånd från köp av sexuella tjänster och övriga aktiviteter som kan innebära ett stödjande av människohandel, vare sig det sker under eller efter arbetstid. Låter kanske rimligt men som beskrivning av sexuella tjänster beskriver man bl.a. besök på strippklubb. Att besöka en strippklubb är i Sverige helt lagligt, men SJ vill alltså trots detta inte tillåta sina anställda att besöka strippklubbar, ens på sin ouniformerade fritid. När jag sedan bläddrar vidare till huvudrubriken Miljöansvar ställer jag mig frågan vad nästa inskränkning blir, kommer SJ i framtiden förbjuda mig som anställd att köra bensindriven bil för att leva upp till Miljöansvaret? Eller kanske kräva av personalen att enbart äta vegetarisk mat. Alla vet ju att morötter ger mindre utsläpp än kor Under rubriken Jämställdhet och mångfald skriver SJ Vi verkar för jämställdhet och mångfald genom att ha insikt om värdet av människors olikheter. Fint. Ingen har dock glömt höstens/vinterns spektakel när SJ hindrade en omtyckt ombordmedarbetare att arbeta på tåget på grund av några guldringar i öronen. SJs uniformsreglemente går in och detaljstyr utseendet på medarbetarna medan uppförandekoden talar om att ha insikt om värdet av människors olikheter. I en konkretisering av vad SJ menar med Hälsa och arbetsmiljö skriver SJ Vi håller vad vi lovar, litar på att kollegorna kan sina jobb och överprövar därför inte varandras beslut. Samtidigt har SJ en ledarroll ombord i Serviceledarna vars uppgifter till stora delar går ut på att kontrollera att kollegorna gör sitt jobb samt att rapportera avvikelser i arbetet till närmaste chef. Rörande rubriken Kommunikation slår SJ fast att om man inte har uttalat mandat att svara på frågor från journalister ska man hänvisa dessa till SJ presstjänst. Här sätter man alltså munkavle på personalen, kanske för att man inte riktigt litar på att kollegorna kan sina jobb och väljer därför att hellre överpröva deras beslut om vad de nu kan tänkas vilja uttala sig om. Fin broschyr. Tanken var nog god men utförandet kunde man ha filat lite på. JENNY BERGMAN Under första delen av året så har vi byggt om så nu är loungen större och butiken mindre men mer hemtrevlig. Vi hade en kampanj mellan den 19 och 23 mars som var väldigt lyckad. I resebutiken hölls Öppet Hus. Billiga sommarbiljetter fanns att köpa både där och i Stockholmsbutiken. Ballonger till barnen, broschyrer med erbjudanden och tablettaskar var populära dragålåster till montern. Också på Göteborg Central var SJ extra synligt hela TUR-veckan. Turerna i T15 Ulrika Persson Det blev som jag befarade med våra turer Så många klagomål som jag och andra fått angående våra turer, alla tycks ha samma åsikt, kvartstid på bortastation på dagtid, tidiga mornar, korta turer som gör att man är skyldig tid när man kommer hem, osv. Våra gruppchefer skall ha vidarebefordrat detta högre upp i ledningen, om det kommer att hjälpa vet jag inte. Jag tycker detta är ett arbetsmiljöproblem själv, vad tycker ni? Kommer det att bli någon ändring? Skall vi hålla på så här hela T:15 ut dvs. till den 31/1 2016? Gör er röst hörd, man skall inte köra tåg trött. Peo Kullvik

5 Blickpunkten nr 2 april Anmäl arbetsskada! Högre lön för timanställda medlemmar Skyddsorganisationen har uppmärksammat att få arbetsskador anmäls. Därför har vi sammanställt några tips som kan vara till hjälp om du drabbas av en arbetsskada. Nio tips om du skadas i jobbet 1. Sök läkare och få skadan dokumenterad så fort som möjligt. Be om ett intyg från sambandet mellan skadan och ditt arbete. 2. Kontakta ditt Skyddsombud. 3. Anmäl skadan till din gruppchef. Timlöneanställda Seko-medlemmar har nu högre timlön! Seko har genom det avtal som tecknats kunnat förhandla fram väsentligt högre timlöner för alla de som har timlöneanställningar. Anledningen är att Seko förhandlat fram att förbundets medlemmar skall ha timlön baserat på Genomsnittligt FörtjänstLäge, GFL. Samtliga anställda på sk Allmän Visstidsanställning och som är medlemmar i Seko omfattas av denna högre timlön. För berörda yrkesgrupper gäller nu följande timlöner: På beloppet tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg. De nya timlönerna och retroaktiv lön utbetalas på Januarilönen Tabellen ovan anger att snittlönerna utbetalas till dess att respektive anställd kommer upp till en högre tarifflön. För de som ännu inte är medlemmar i Seko och som vill ha den högre timlönen så måste ni så snart som möjligt skriva på en inträdesansökan. Klubben har expeditionsdag och frukostmöte varje tisdag och då kan ni rådgöra med någon av de förtroendevalda om detta. Ni kan också 4. Se till så att gruppchefen gör en arbetsskadeanmälan (LISA) och skickar in arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. 5. Anmäl skadan till AFA Försäkring och sök ersättning. Anmälan går att göra på där du även kan följa ditt ärende med E-legitimation, bifoga läkarutlåtandet med din anmälan. Om det är en trafikolycka ska skadan också anmälas till ditt trafikförsäkringsbolag. 6. Ansök om livränta hos Försäkringskassan om du får nedsatt arbetsförmåga i minst ett år. 7. Dokumentera allt som har med skadan och göra. Fotografera eller filma olycksplatsen eller arbetsuppgifterna som gett besvären och ta vittnesmål av kollegor för att kunna bevisa att det verkligen rör sig om en arbetsskada. Detta kan även ditt Skyddsombud hjälpa dig med. För gärna dagbok över besvären. 8. Spara kvitton på alla utgifter som orsakats av skadan. 9. Spara kopior på alla intyg och handlingar som du skickar till försäkringskassan, AFA försäkring eller andra mottagare. 10. Ta hjälp av Seko, de kan stötta dig och ge juridisk hjälp om det behövs. Yrkeskategori Timlön 36 tim Timlön 38 tim Timlön 40 tim Tågmästare 174,24 165,42 Resesäljare 155,25 147,39 141,14 Fordonsoperatör 176,89 167,93 Depåoperatör 156,04 148,14 Komfortoperatör 147,11 139,66 Tågvärd 155,07 147,22 Lokförare 207,49 196,98 Tänk på att du i din medlemsförsäkring i Seko även är försäkrad på din fritid. Drabbas du av en olycka utanför arbetet kontakta Folksam så talar de om hur du går vidare med din anmälan. Du får ersättning även för mindre skador bara du har besökt läkare. Annika Laursen, HSO Trafik Jenny Bergman, Ers. HSO Trafik skriva direkt i mobilen och där skriva in er som medlemmar. Erik Johannesson

6 6 Blickpunkten nr 2 april 2015 I stört läge gäller inga regler? Utdrag från lokförartips Läst på nätet I Karlstad har vi på senare tid fått en ökning av rapporter som beskriver ett allt hårdare klimat i kontakt med den operativa arbetsledningen. Det handlar om beordring av övertid, framförallt i samband med reservturer, kortade nattvilor och hot om inställda tåg om inte personalen går med på att åka nedbemannat. I vissa fall har fackliga företrädare upplevt att den operativa arbetsledningen medvetet bryter mot kollektivavtalet för att det blir billigare och enklare att betala ut ett skadestånd efter en eventuell tvist än vad det kostar om tågen måste gå sent eller helt ställas in. Detta blir naturligtvis på bekostnad av den åkande personalens arbetsmiljö och inte sällan fritid. Grundproblemet ligger i en alltför slimmad organisation där det inte finns utrymme personalmässigt för störningar. Självklart får man ha en viss förståelse för OPSLs situation där de dagligen ställs inför omöjliga uppgifter. Frågan är om de inte gör även sig själva en björntjänst genom att lösa problem genom att tvinga ut personal på övertid eller i strid mot kollektivavtalet. Ger det inte mer effekt om SJs ledning ser hur verkligheten fungerar, när tågen inte går? Är det inte större chans att vi får en högre reservhållning av personal så vi löser de dagliga behoven, oavsett om det rivs en kontaktledning, eller uppstår en gräsbrand, om kunderna får klaga, inte bara personalen? Vi vill gärna ha in rapporter på när allt inte fungerar på ett smidigt sätt vid störningar. Skyddsorganisationen behöver detta för att kunna kartlägga hur stort problemet är och kunna påvisa påverkan på hälsa och arbetsmiljö, Seko för att kunna föra dialoger med SJ och eventuellt driva tvister i de fall där det inte gått till som det borde. JENNY BERGMAN TAGANDE UR TRAFIKSÄKERHETS- TJÄNST VID TRÖTTHET Tagande ur säkerhetstjänst innebär inte att du har slutat att tjänstgöra. Tagande ur säkerhetstjänst innebär att du inte kan ha säkerhetstjänst, men du står fortfarande till arbetsgivarens förfogande, du får fortsatt samma lön och skall inte lämna arbetsplatsen under arbetstid utan arbetsgivarens medgivande. När du är tagen ur säkerhetstjänst är du inte sjukskriven utan du kan få andra arbetsuppgifter. Är du trött och kanske inte fått tillräkligt med vila efter att ha t.ex. haft många tidiga turer i rad. Kom till arbetet och där ta dig ur säkerhetstjänst. SJ leder och fördelar tjänst som du nu kan göra, men dock ej någon säkerhetstjänst När du är tagen ur säkerhetstjänst är du inte sjukskriven utan du kan få andra arbetsuppgifter. Observera att du ansvarar för tågets säkra framförande SPÅRA-SJ PeO kullvik SEKO Klubb SJ Väst har som mål att alla ska känna sig trygga med sitt kollektivavtal. Därför har vi regelbundet studiecirklar med vårt kollektivavtal i fokus. Under våren kommer vi att ha tre träffar i Göteborg och en i Karlstad. Alla medlemmar får ett skattefritt stipendium på 824 kr. Du får alltså betalt för att lära dig dina rättigheter och skyldigheter. Lunchen njuter vi av tillsammans och självklart bjuder vi på den. Du söker enkelt ledigt senast 14 dagar innan kursdag i Tydal. Där kryssar du i tjänstledig, och i kommentarsfältet skriver du för studier. Anmälan görs därefter till Vårens sista studiecirkel går av stapeln den 3 juni, vi börjar kl och slutar Har Du frågor, ring mig på På lokalplanet har Frankrike ett fullständigt förvirrat system med tåg och bussar med icke synkroniserade tidtabeller och högst varierande priser. Å andra sidan har landet världens bäst utbyggda nät för höghastighetståg. Detta har gjort att landet som var med om att ta fram Concorde har praktiskt taget inget inrikesflyg, då detta konkurrerats ut av tåget. Vad som händer med tågtrafiken ligger fransmännen därför varmt om hjärtat, och det blev nyligen hett nyhetsstoff i TV när ett dubbelt TGV-tåg (16 vagnar) hade kört fel och kom två timmar för sent till Rennes. I ett sidoinslag berättade man också gärna om ett belgiskt tåg som blivit ännu mer försenat, därför att konduktören hade kommit på ett par som hade sex på toaletten. Sånt hade en fransk konduktör inte brytt sig om, var kontentan. MANUSSTOPP nästa nummer: 24/5 christian lilliehöök

7 blogg.sekosj.se sekovasttag.se

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014 OBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Medarbetarenkäten Genom att svara på frågorna i medarbetarenkäten ger ni oss konkret statistik som vi kan använda

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Infobladet Okt 2013. Inledning. Namntävling

Infobladet Okt 2013. Inledning. Namntävling Infobladet Okt 2013 Huvudartiklar: Namntävling Turlistor Lönerevision Studier Inledning Sakta men säkert har den sista sommarvärmen gett med sig, hösten är på intågande och vi är nu framme vid det datum

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet 2 Blickpunkten nr 3 oktober 2010 Ordföranden har ordet Hej allesammans. Nu är det en ganska speciell tid som vi lever och arbetar i. Det är många rykten som går, vissa är sanna och vissa är påhittade av

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 Året som gått Klubben började ganska omgående med få en ny åkstation och det var Karlstad. Ett extra medlemsmöte genomfördes där medlemmarna i Karlstad valde sina ombud för orten gällande turlistor och

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Mars 2014. Inledning. Förtroendevalda under 2014. är det fullt upp med förhandlingar och möten i ett par veckor och sedan lugnar det ner sig en tid.

Mars 2014. Inledning. Förtroendevalda under 2014. är det fullt upp med förhandlingar och möten i ett par veckor och sedan lugnar det ner sig en tid. Huvudartiklar: Förtroendevalda Månadens kollektivavtalsfråga Korsord Mars 2014 Inledning Fredagen den 21/2 så hade SEKO klubb Västtåg årsmöte på M/S Trubaduren. Totalt 102 medlemmar närvarade under eftermiddagen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014 Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 Skåne, Sydost och Väst Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL OKTOBER 2013 2014 NR 2 4 ÅRGÅNG 60 61 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 4 oktober 2014 Ordföranden har ordet Hoppas ni alla har haft en riktigt skön sommar. Vädret kan man

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer