Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 APRIL NR 2 ÅRGÅNG

2 2 Blickpunkten nr 2 april 2015 Ordföranden har ordet Nya turlisteombud Karlstad Jag vill börja med att tacka för ett trevligt årsmöte som hölls på First Hotell G den 27/2. God mat och trevligt sällskap. Vi hade Karlstad med på videolänk och trots lite tekniskt strul gick det ändå förvånansvärt bra. Till nästa år skall vi försöka förbättra ljud och bild något så upplevelsen blir ännu bättre. Huvudsaken är att de som kan delta i Karlstad ges möjlighet till det. Jag vill även tacka för fortsatt förtroende som ordförande i klubben och hälsar de nya förtroendevalda varmt välkomna. Styrelsen idag består av: bra bit på väg. Fokus framåt kommer som vanligt att ligga på att värva medlemmar. Ju fler vi är desto starkare är vi och desto mer kan vi påverka. Seko är den fackföreningen på SJ AB som gör skillnad. Vi säger inte ja, tack och Amen till allt utan vi ifrågasätter och kommer ofta med bättre lösningar och förslag än SJ till ändringar som skall genomföras. Ibland får vi igenom det och ibland inte. Oavsett framgång känns det viktigt att tillhöra en organisation som jobbar fackligt, som inte går arbetsgivarens ärenden utan som ser till kollektivet och Ordförande Emelie Lundkvist (ombord) Vice ordförande Christian Lilliehöök (förare) Kassör Erik Johannesson (förare) Sekreterare Helena Gustafsson (ombord) Ledamot SO Ludvig Hoffback (ombord) Ledamot Ann-Britt Theander (komfort) Ledamot Jenny Bergman (förare Ks) Ledamot Lennart Carlsson (förare) Ledamot Gunilla Kullgraf (försäljning) Ersättare Per-Olof Kullvik (förare) Ersättare Elaine Fernström (komfort) Ersättare Lotta Tväråna (ombord Ks) Ersättare Ulrika Persson (försäljning) Ersättare Mikael Carlsson (ombord) Ersättare Emelie Wikander (trafikledning) Nu har vi två nya turlisteombud på plats för lokförarna i Karlstad: Stefan Frimodig och Daniel Bergman. Vi har, som de flesta av er säkert redan vet, redan påbörjat vårt arbete. Både turlistorna för påskhelgen och ändringstryck för vårens banarbeten har ju hunnit komma ut sedan Seko SJ västs årsmöte. Men vi ser ändå gärna att ni meddelar oss om ni hittar tvivelaktigheter i era turer. Härnäst på dagordningen är det extra gruppvalet för andra halvan av T15. Förhoppningsvis kommer valet att ske innan den stora semesterperioden som börjar i juni. Mer om detta kommer att komma inom kort. Stefan & Daniel Vill Du lära dig mer om vårt avtal SPÅRA-SJ? Nästa studiecirkel går den 3 juni. Tillsammans kommer vi jobba med övriga förtroendevalda i klubben. Att få jobba fackligt på sin arbetsplats är något av de finaste uppdrag man kan få. Det är en ära att få representera medlemmar och kolleger i fackliga sammanhang. Att jobba för en bättre arbetsmiljö, stärka gemenskapen och upprätthålla medlemmarnas rättigheter är otroligt givande. Det är inget man gör i en handvändning och förtroende tar tid att bygga upp. Men genom kommunikation och synlighet tror jag att man kommit en medlemmarnas bästa. Förra våren visade vi tydligt att vi är beredda att ta till stridsåtgärder för att skydda våra rättigheter. Ingen annan fackförening på SJ AB gjorde det. Låt oss inte glömma bort det. Emelie Lundkvist Kontakta Christian för mer info eller frågor, tel BLICKPUNKTEN Medlemstidning för anställda på SJ AB i SEKO klubb SJ Väst. Göteborg, Karlstad och administrationen. Kontakt: Postadress: Blickpunkten SEKO klubb SJ Väst Box Göteborg Redaktion: Anders Jakobsson Illustrationer: Anders Mennerholm Layout: Redaktionen Eftertryck förbjudet utan redaktionens medgivande Åsikter framförda under signerade artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med klubbens.

3 Blickpunkten nr 2 april SEKO-SJ informerar Ett litet steg på vägen är den satsning på ökat järnvägsunderhåll som regeringen presenterat under dagen den 7 april. Symtomatiskt att kontaktledningen rasade i Årstaberg samtidigt. Det säger en del om omfattningen av de problem som järnvägens infrastruktur dras med. I pressmeddelandet kan man notera att Tågen ska komma fram i tid, man ska kunna komma fram till jobbet i tid och företag ska kunna transportera gods och vara säkra på att de levereras som det ska. Regeringen ökar investeringen i järnvägsunderhållet med 620 miljoner redan under Därefter med 1,24 miljarder årligen 2016, 2017 och Det är mycket positivt att denna satsning sker, men förmodligen bör också underhållsansvaret ses över och frågan är väl om Trafikverket är rätt myndighet att ansvara även för järnvägens infrastruktur. Jag tycker att denna gigantiska myndighet borde ifrågasättas och att staten borde överväga att återinföra ett särskilt banverk för att underhålla och ansvara för järnvägens infrastruktur. Löne- och avtalsförhandlingar Med detta sagt finns det annat som tar upp huvuddelen av vår fackliga verksamhet. I huvudsak jobbar vi just nu mycket med att förbereda årets avtalsförhandlingar. Vi går nu in i det tredje avtalsåret och den aktuella potten att fördela omfattar ett löneutrymme på 2,3 %. Avtalsperioden omfattar nu perioden Just nu pågår en del förberedelser och vi har bokat ett antal förhandlingsdagar under april och maj månad. SJ har en del arbete med att genomföra lönesamtal med samtliga anställda som har Individuella löner, innan förhandlingarna kan starta på allvar. Seko SJ har tillsammans med klubbarna tagit fram ett antal hjärtefrågor som vi vill förändra i dagens Spåra SJ. Vi återkommer med mer information om detta när vi är inne i förhandling med SJ om villkorsändringar. Efterverkningar av Seko strejk i juni 2014 Som bekant varslade och genomförde Seko en omfattande arbetsnedläggelse för att på så sätt tvinga fram bättre villkor för de anställda som har osäkra anställningsförhållanden. Syftet var att tvinga fram bättre villkor för att på så sätt nå fram till att allt fler får tillsvidareanställning i stället för de mer osäkra timanställningar som har florerat. Det vi kan se är att antalet timanställningar minskar stadigt i SJ. I den delen ser vi effekter av Sekos avtal och att vi som enda förbund tog vårt ansvar för alla de som har osäkra anställningsformer. Utöver detta jobbar klubbarna aktivt med att hjälpa de som har dessa anställningar och lämnar in s.k. företrädesrättsblanketter enligt LAS för att påskynda inlasning till fasta anställningar. I avtalet som reglerar den högre timlön, s.k. GFL (Genomsnittligt förtjänstläge) som Sekos medlemmar får, finns det också en viktig skrivning om att de som får ett jobb utlagt senare än 48 timmar före detta skall börjas ökar timlönen med 6 %. Detta tillägg på 6 % utgår även om ett tidigare utlagt jobb förskjuts med mer än två timmar från den ursprungliga planeringen. Tyvärr har vi fått alltfler signaler om att det tydligen inte fungerar med utbetalning av dessa 6 % som avtalet föreskriver vid förskjutning av arbetstiden. Seko SJ är därför angelägna om att alla som är medlemmar i Seko och jobbar på timme kollar upp sina lönespecifikationer under perioden 18 juni 2014 och framåt för att kolla att rätt timlön utbetalts. Tillägget på 6 % per timme utgår alltså utöver de högre timlöner som Sekos medlemmar får genom den s.k. GFLberäkningen. Rätt timlön utbetalas från och med den månad som man ansluter sig till Seko. Vi bevakar alla inträden och lämnar uppgift till SJ om vilka som omfattas av Sekos avtal en gång per månad. Dagens understatement På eftermiddagen den 6 april fotograferades någon form av småkryp på vårt överliggningshotell i Stockholm. Eftersom det inte var första gången uppstod snabbt en ganska uppjagad stämning. Helt naturligt med tanke på att ingen vill ha med sig den typen av gäster i sin packning när man reser hem. SJ kom så småningom ut med ett informationsmail där man konstaterar att det florerar rykten om att man hittat ohyra på nämnda hotell i Stockholm. Blickpunkten som är välinformerad kan konstatera att det inte är rykten, utan på riktigt. Småkrypen är fotograferade och finns i verkligheten. Eftersom det inte är första gången som detta problem uppstår rekommenderar vi att företaget helt enkelt löser problemet med att byta hotell. erik johannesson seko sj Fotograferad ohyra

4 4 Blickpunkten nr 2 april 2015 Uppförandekoden Resebutiken För någon vecka sedan damp det ner en tryckt broschyr i mitt postfack, SJ-koncernens interna uppförandekod. Denna ska vara antagen av SJs styrelse den 16 december 2014 och tryckt i mars. Den sägs utgå från Bruntlandkommissionens ursprungliga definition av hållbar utveckling från 1987 och ska vara en vägledning för hur vi förväntas agera efter SJs värdeord Pålitligt, Enkelt, Mänskligt och Härligt. Låter ju fint. Men redan på sidorna 4-5 hajar jag till. Här beskriver SJ hur varje medarbetare ska ställa sig till köp av sexuella tjänster. SJ skriver att man helt tar avstånd från köp av sexuella tjänster och övriga aktiviteter som kan innebära ett stödjande av människohandel, vare sig det sker under eller efter arbetstid. Låter kanske rimligt men som beskrivning av sexuella tjänster beskriver man bl.a. besök på strippklubb. Att besöka en strippklubb är i Sverige helt lagligt, men SJ vill alltså trots detta inte tillåta sina anställda att besöka strippklubbar, ens på sin ouniformerade fritid. När jag sedan bläddrar vidare till huvudrubriken Miljöansvar ställer jag mig frågan vad nästa inskränkning blir, kommer SJ i framtiden förbjuda mig som anställd att köra bensindriven bil för att leva upp till Miljöansvaret? Eller kanske kräva av personalen att enbart äta vegetarisk mat. Alla vet ju att morötter ger mindre utsläpp än kor Under rubriken Jämställdhet och mångfald skriver SJ Vi verkar för jämställdhet och mångfald genom att ha insikt om värdet av människors olikheter. Fint. Ingen har dock glömt höstens/vinterns spektakel när SJ hindrade en omtyckt ombordmedarbetare att arbeta på tåget på grund av några guldringar i öronen. SJs uniformsreglemente går in och detaljstyr utseendet på medarbetarna medan uppförandekoden talar om att ha insikt om värdet av människors olikheter. I en konkretisering av vad SJ menar med Hälsa och arbetsmiljö skriver SJ Vi håller vad vi lovar, litar på att kollegorna kan sina jobb och överprövar därför inte varandras beslut. Samtidigt har SJ en ledarroll ombord i Serviceledarna vars uppgifter till stora delar går ut på att kontrollera att kollegorna gör sitt jobb samt att rapportera avvikelser i arbetet till närmaste chef. Rörande rubriken Kommunikation slår SJ fast att om man inte har uttalat mandat att svara på frågor från journalister ska man hänvisa dessa till SJ presstjänst. Här sätter man alltså munkavle på personalen, kanske för att man inte riktigt litar på att kollegorna kan sina jobb och väljer därför att hellre överpröva deras beslut om vad de nu kan tänkas vilja uttala sig om. Fin broschyr. Tanken var nog god men utförandet kunde man ha filat lite på. JENNY BERGMAN Under första delen av året så har vi byggt om så nu är loungen större och butiken mindre men mer hemtrevlig. Vi hade en kampanj mellan den 19 och 23 mars som var väldigt lyckad. I resebutiken hölls Öppet Hus. Billiga sommarbiljetter fanns att köpa både där och i Stockholmsbutiken. Ballonger till barnen, broschyrer med erbjudanden och tablettaskar var populära dragålåster till montern. Också på Göteborg Central var SJ extra synligt hela TUR-veckan. Turerna i T15 Ulrika Persson Det blev som jag befarade med våra turer Så många klagomål som jag och andra fått angående våra turer, alla tycks ha samma åsikt, kvartstid på bortastation på dagtid, tidiga mornar, korta turer som gör att man är skyldig tid när man kommer hem, osv. Våra gruppchefer skall ha vidarebefordrat detta högre upp i ledningen, om det kommer att hjälpa vet jag inte. Jag tycker detta är ett arbetsmiljöproblem själv, vad tycker ni? Kommer det att bli någon ändring? Skall vi hålla på så här hela T:15 ut dvs. till den 31/1 2016? Gör er röst hörd, man skall inte köra tåg trött. Peo Kullvik

5 Blickpunkten nr 2 april Anmäl arbetsskada! Högre lön för timanställda medlemmar Skyddsorganisationen har uppmärksammat att få arbetsskador anmäls. Därför har vi sammanställt några tips som kan vara till hjälp om du drabbas av en arbetsskada. Nio tips om du skadas i jobbet 1. Sök läkare och få skadan dokumenterad så fort som möjligt. Be om ett intyg från sambandet mellan skadan och ditt arbete. 2. Kontakta ditt Skyddsombud. 3. Anmäl skadan till din gruppchef. Timlöneanställda Seko-medlemmar har nu högre timlön! Seko har genom det avtal som tecknats kunnat förhandla fram väsentligt högre timlöner för alla de som har timlöneanställningar. Anledningen är att Seko förhandlat fram att förbundets medlemmar skall ha timlön baserat på Genomsnittligt FörtjänstLäge, GFL. Samtliga anställda på sk Allmän Visstidsanställning och som är medlemmar i Seko omfattas av denna högre timlön. För berörda yrkesgrupper gäller nu följande timlöner: På beloppet tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg. De nya timlönerna och retroaktiv lön utbetalas på Januarilönen Tabellen ovan anger att snittlönerna utbetalas till dess att respektive anställd kommer upp till en högre tarifflön. För de som ännu inte är medlemmar i Seko och som vill ha den högre timlönen så måste ni så snart som möjligt skriva på en inträdesansökan. Klubben har expeditionsdag och frukostmöte varje tisdag och då kan ni rådgöra med någon av de förtroendevalda om detta. Ni kan också 4. Se till så att gruppchefen gör en arbetsskadeanmälan (LISA) och skickar in arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. 5. Anmäl skadan till AFA Försäkring och sök ersättning. Anmälan går att göra på där du även kan följa ditt ärende med E-legitimation, bifoga läkarutlåtandet med din anmälan. Om det är en trafikolycka ska skadan också anmälas till ditt trafikförsäkringsbolag. 6. Ansök om livränta hos Försäkringskassan om du får nedsatt arbetsförmåga i minst ett år. 7. Dokumentera allt som har med skadan och göra. Fotografera eller filma olycksplatsen eller arbetsuppgifterna som gett besvären och ta vittnesmål av kollegor för att kunna bevisa att det verkligen rör sig om en arbetsskada. Detta kan även ditt Skyddsombud hjälpa dig med. För gärna dagbok över besvären. 8. Spara kvitton på alla utgifter som orsakats av skadan. 9. Spara kopior på alla intyg och handlingar som du skickar till försäkringskassan, AFA försäkring eller andra mottagare. 10. Ta hjälp av Seko, de kan stötta dig och ge juridisk hjälp om det behövs. Yrkeskategori Timlön 36 tim Timlön 38 tim Timlön 40 tim Tågmästare 174,24 165,42 Resesäljare 155,25 147,39 141,14 Fordonsoperatör 176,89 167,93 Depåoperatör 156,04 148,14 Komfortoperatör 147,11 139,66 Tågvärd 155,07 147,22 Lokförare 207,49 196,98 Tänk på att du i din medlemsförsäkring i Seko även är försäkrad på din fritid. Drabbas du av en olycka utanför arbetet kontakta Folksam så talar de om hur du går vidare med din anmälan. Du får ersättning även för mindre skador bara du har besökt läkare. Annika Laursen, HSO Trafik Jenny Bergman, Ers. HSO Trafik skriva direkt i mobilen och där skriva in er som medlemmar. Erik Johannesson

6 6 Blickpunkten nr 2 april 2015 I stört läge gäller inga regler? Utdrag från lokförartips Läst på nätet I Karlstad har vi på senare tid fått en ökning av rapporter som beskriver ett allt hårdare klimat i kontakt med den operativa arbetsledningen. Det handlar om beordring av övertid, framförallt i samband med reservturer, kortade nattvilor och hot om inställda tåg om inte personalen går med på att åka nedbemannat. I vissa fall har fackliga företrädare upplevt att den operativa arbetsledningen medvetet bryter mot kollektivavtalet för att det blir billigare och enklare att betala ut ett skadestånd efter en eventuell tvist än vad det kostar om tågen måste gå sent eller helt ställas in. Detta blir naturligtvis på bekostnad av den åkande personalens arbetsmiljö och inte sällan fritid. Grundproblemet ligger i en alltför slimmad organisation där det inte finns utrymme personalmässigt för störningar. Självklart får man ha en viss förståelse för OPSLs situation där de dagligen ställs inför omöjliga uppgifter. Frågan är om de inte gör även sig själva en björntjänst genom att lösa problem genom att tvinga ut personal på övertid eller i strid mot kollektivavtalet. Ger det inte mer effekt om SJs ledning ser hur verkligheten fungerar, när tågen inte går? Är det inte större chans att vi får en högre reservhållning av personal så vi löser de dagliga behoven, oavsett om det rivs en kontaktledning, eller uppstår en gräsbrand, om kunderna får klaga, inte bara personalen? Vi vill gärna ha in rapporter på när allt inte fungerar på ett smidigt sätt vid störningar. Skyddsorganisationen behöver detta för att kunna kartlägga hur stort problemet är och kunna påvisa påverkan på hälsa och arbetsmiljö, Seko för att kunna föra dialoger med SJ och eventuellt driva tvister i de fall där det inte gått till som det borde. JENNY BERGMAN TAGANDE UR TRAFIKSÄKERHETS- TJÄNST VID TRÖTTHET Tagande ur säkerhetstjänst innebär inte att du har slutat att tjänstgöra. Tagande ur säkerhetstjänst innebär att du inte kan ha säkerhetstjänst, men du står fortfarande till arbetsgivarens förfogande, du får fortsatt samma lön och skall inte lämna arbetsplatsen under arbetstid utan arbetsgivarens medgivande. När du är tagen ur säkerhetstjänst är du inte sjukskriven utan du kan få andra arbetsuppgifter. Är du trött och kanske inte fått tillräkligt med vila efter att ha t.ex. haft många tidiga turer i rad. Kom till arbetet och där ta dig ur säkerhetstjänst. SJ leder och fördelar tjänst som du nu kan göra, men dock ej någon säkerhetstjänst När du är tagen ur säkerhetstjänst är du inte sjukskriven utan du kan få andra arbetsuppgifter. Observera att du ansvarar för tågets säkra framförande SPÅRA-SJ PeO kullvik SEKO Klubb SJ Väst har som mål att alla ska känna sig trygga med sitt kollektivavtal. Därför har vi regelbundet studiecirklar med vårt kollektivavtal i fokus. Under våren kommer vi att ha tre träffar i Göteborg och en i Karlstad. Alla medlemmar får ett skattefritt stipendium på 824 kr. Du får alltså betalt för att lära dig dina rättigheter och skyldigheter. Lunchen njuter vi av tillsammans och självklart bjuder vi på den. Du söker enkelt ledigt senast 14 dagar innan kursdag i Tydal. Där kryssar du i tjänstledig, och i kommentarsfältet skriver du för studier. Anmälan görs därefter till Vårens sista studiecirkel går av stapeln den 3 juni, vi börjar kl och slutar Har Du frågor, ring mig på På lokalplanet har Frankrike ett fullständigt förvirrat system med tåg och bussar med icke synkroniserade tidtabeller och högst varierande priser. Å andra sidan har landet världens bäst utbyggda nät för höghastighetståg. Detta har gjort att landet som var med om att ta fram Concorde har praktiskt taget inget inrikesflyg, då detta konkurrerats ut av tåget. Vad som händer med tågtrafiken ligger fransmännen därför varmt om hjärtat, och det blev nyligen hett nyhetsstoff i TV när ett dubbelt TGV-tåg (16 vagnar) hade kört fel och kom två timmar för sent till Rennes. I ett sidoinslag berättade man också gärna om ett belgiskt tåg som blivit ännu mer försenat, därför att konduktören hade kommit på ett par som hade sex på toaletten. Sånt hade en fransk konduktör inte brytt sig om, var kontentan. MANUSSTOPP nästa nummer: 24/5 christian lilliehöök

7 blogg.sekosj.se sekovasttag.se

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL OKTOBER 2013 2014 NR 2 4 ÅRGÅNG 60 61 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 4 oktober 2014 Ordföranden har ordet Hoppas ni alla har haft en riktigt skön sommar. Vädret kan man

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2014

Blickpunkten nr 5 november 2014 APRIL NOVEMBER 2013 2014 NR 2 5 ÅRGÅNG 60 61 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 5 november 2014 Ordföranden har ordet November Nu har det gått ett halvår sedan Seko strejkade. Det

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL MAJ 2013 NR 2 3 ÅRGÅNG 60 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 3 maj 2013 Ordföranden har ordet Det är väl ingen som missat att vi är mitt inne i en avtalsrörelse. I orderrum,

Läs mer

Medlemstidning för anställda på SJ AB inom SEKO - Klubb SJ Väst. SEPTEMBER 2011 NR 3 ÅRGÅNG 58 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.

Medlemstidning för anställda på SJ AB inom SEKO - Klubb SJ Väst. SEPTEMBER 2011 NR 3 ÅRGÅNG 58 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast. Medlemstidning för anställda på SJ AB inom SEKO - Klubb SJ Väst SEPTEMBER 2011 NR 3 ÅRGÅNG 58 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 3 september 2011 Ordföranden har ordet Nu den sista

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL MAJ 2014 2013 NR 2 3 ÅRGÅNG 60 61 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 3 maj 2014 Ordföranden har ordet Jag fick den stora äran att representera Seko när SJ drog ihop en stor

Läs mer

PTSD. Är alla på SJ lika mycket värda? Seko viker sig inte! Det kan drabba oss alla. Ännu en framgång för våra förhandlare

PTSD. Är alla på SJ lika mycket värda? Seko viker sig inte! Det kan drabba oss alla. Ännu en framgång för våra förhandlare PTSD Timanställda Ledarskap Strejk En tidning för Seko-medlemmar på SJ AB Nummer 2014 3 Seko viker sig inte! Ännu en framgång för våra förhandlare Är alla på SJ lika mycket värda? PTSD Det kan drabba oss

Läs mer

Varslar! SJ NYTT Information från förhandlingsorganisationen på SJ AB. Varför är cheferna på SJ rädda? Det är viktigt att hålla på dygnsvilan!

Varslar! SJ NYTT Information från förhandlingsorganisationen på SJ AB. Varför är cheferna på SJ rädda? Det är viktigt att hålla på dygnsvilan! Varsel Arbetstidsregler Förhandlingar Dygnsvila SJ NYTT Information från förhandlingsorganisationen på SJ AB En tidning för Seko-medlemmar på SJ AB Nummer 1 2014 Vi finns på nätet! Besök oss gärna på någon

Läs mer

April 2014. Inledning

April 2014. Inledning Huvudartiklar: Centrala branschavtalsförhandlingarna Skyddet informerar Korsord April 2014 Inledning Hela branschen är i gungning och det har väl knappast undgått någon vad som händer på Veolia för tillfället.

Läs mer

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet* Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Foto: Cecilia Hansson - Pendelklubbens skrivelse. - Uniforms skor. - Beordra inför D-dagar m.m. - Anciennitet

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014 OBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Medarbetarenkäten Genom att svara på frågorna i medarbetarenkäten ger ni oss konkret statistik som vi kan använda

Läs mer

Medlemsinformation från Seko Väst Klubb SJ Resor Seko Lokförarnas styrelse, Stockholm

Medlemsinformation från Seko Väst Klubb SJ Resor Seko Lokförarnas styrelse, Stockholm Medlemsinformation från Seko Väst Klubb SJ Resor Redaktion Seko Lokförarnas styrelse, Stockholm Ansvarig utgivare Niclas Ylander Utgåva Nr 1, Oktober 2010 Förord I ditt dagliga arbete som lokförare eller

Läs mer

Pendelbladet. Girighet. Veoliamodellen. Styrelsen 2014. Lönepotten. Fördelning av. Ett hot mot hela spårbranschen! April 2014.

Pendelbladet. Girighet. Veoliamodellen. Styrelsen 2014. Lönepotten. Fördelning av. Ett hot mot hela spårbranschen! April 2014. April 2014 Fördelning av Girighet Lönepotten Styrelsen 2014 Veoliamodellen Ett hot mot hela spårbranschen! Pendelklubben Årets planeringskonferens hölls på Syninge Kursgård i Roslagen. _april_2014.indd

Läs mer

*Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg Lokala lön- och avtalsförhandlingar,sid14. Lilla förhandlingsskolan, sid 10. Uniformsgruppen, sid 12. Noll koll,sid

Läs mer

Infobladet Okt 2013. Inledning. Namntävling

Infobladet Okt 2013. Inledning. Namntävling Infobladet Okt 2013 Huvudartiklar: Namntävling Turlistor Lönerevision Studier Inledning Sakta men säkert har den sista sommarvärmen gett med sig, hösten är på intågande och vi är nu framme vid det datum

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Strejktider. En dag utan sms om arbete blir inte en ledig dag utan en jourdag. Inget slår det personliga samtalet

FÖRSTA LINJEN. Strejktider. En dag utan sms om arbete blir inte en ledig dag utan en jourdag. Inget slår det personliga samtalet FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 3/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: En dag utan sms om arbete blir inte en ledig dag utan en jourdag Krönika Emil Johansson: Otryggheten tar grepp

Läs mer

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll Nummer 1-2013 Årgång 3 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA DET Undersökning visar att det ofta krävs övertid Ur innehållet Framtidens arbetsplats Den

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

NUMMER ETT. Slöserijakt. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD

NUMMER ETT. Slöserijakt. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 4 Oktober 2014 Ansvarig utgivare: Jari Karlsson Slöserijakt POSTEN SYD

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

LOKFÖRAR BLADET Nr 47, december 2014

LOKFÖRAR BLADET Nr 47, december 2014 LOKFÖRAR BLADET Nr 47, december 2014 Facklig medlemsinformation från Seko Lokförarna på Stockholmståg Läget på stockholmståg, sid 2 Upphandlingen vad händer?, sid 4 RAPPORT FRÅN VALBEREDNINGEN, sid 7 Tankar

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

*LOKFÖRARBLADET* Nr 25, Mars 2011, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg

*LOKFÖRARBLADET* Nr 25, Mars 2011, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg *LOKFÖRARBLADET* Nr 25, Mars 2011, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Läget på Ståg sid 2, Projektgrupper sid 2. En natt råttas funderingar sid 3. 6F en en samordning sid 4, Studier

Läs mer