FrÅN 2012 TILL Vårdhem Vårdhem Ny Läkarordinerad hemsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FrÅN 2012 TILL 2013. Vårdhem 25 000 Vårdhem 100 000. Ny Läkarordinerad hemsjukvård 40 000"

Transkript

1 ihi Bupa utlandsplacerad personal ändringslista 2013 SEK ÄNDRINGAR I ersättningsöversikten FrÅN 2012 TILL 2013 Sjukhus, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Transport vid allvarlig sjukdom och allvarlig skada till lämplig behandlingsplats Hemtransport vid dödsfall, sjukdom och skada Sjukhus, akutbehandling, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Sjuktransport till lämplig behandlingsplats vid allvarlig sjukdom, allvarlig skada eller avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten Hemtransport vid dödsfall Fysioterapi/Kiropraktor/Ergoterapi/Osteopati/ Akupunktur Läkarordinerad behandling av psykiska åkommor hos psykolog Vårdhem Vårdhem Fysioterapi/Kiropraktor/Zonterapi/Arbetsterapi/ Aprapati/Akupunktur Läkarordinerad behandling av psykiska åkommor hos psykolog (Se definitionen av psykiska åkommor i Ordlistan) Ny Läkarordinerad hemsjukvård Ny Evakuering Ledsagare/tillkallande upp till 3 personer Tandundersökning, tandrensning, lagning, rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, guldarbete, kronor, tandreglering, bettskenor, paradontalbehandling och tandproteser Graviditet (Tillval) Dokumenterade extrautgifter för hotellvistelse 750 per försäkrad per dygn Personligt ansvar (Tillval) Betalningsåtagande (Tillval) Olycka Dödsfall (Tillval) Olycka Invaliditet/tandskada (Tillval) Olycka Överfall (Tillval) Olycka Tuggskada (Tillval) Denna försäkringsprodukt har etablerats av Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S III ansvarar i egenskap av försäkringsgivare för alla anspråk gällande Livförsäkring och invaliditet. Palliativ vård på sjukhus Obegränsat Ledsagare/tillkallande upp till 2 personer Tandundersökning, tandrensning, lagning, rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, guldarbete, kronor, bettskenor, paradontalbehandling och tandproteser Tandreglering upp till 18 års ålder Graviditet och förlossning (Tillval) Dokumenterade extrautgifter för hotellvistelse, förtäring och lokal transport per försäkrad per dygn Personligt ansvar Skador på ägodelar (Tillval) Personligt ansvar Personskada (Tillval) Betalningsåtagande/borgen (Tillval) Heltidsolycka Dödsfall (Tillval) Heltidsolycka Invaliditet/tandskada (Tillval) Heltidsolycka Överfall (Tillval) Heltidsolycka Tuggskada (Tillval) Livförsäkringen och invaliditetsskyddet har etablerats av Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S III ansvarar i egenskap av försäkringsgivare för alla anspråk gällande Livförsäkring och invaliditet. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

2 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ArtiKEL FrÅN 2012 TILL Försäkringen gäller företagets anställda (försäkrade), som reser ut i företagets intresse och eventuell äkta make/sambo/registrerad partner/barn (medförsäkrade) som anges i försäkringsbrevet. 1.2 Om försäkringen skall godkännas av Bolaget med standardvillkor, måste ansökaren vara fullt frisk vid tidpunkten för godkännandet och får inte lida av, eller ha lidit av någon återkommande sjukdom, skada, eller fysiskt handikapp, och ansökaren får inte ha fyllt 60 år vid tidpunkten för godkännandet. Försäkringen gäller företagets anställda och eventuella medresande familjemedlemmar, inklusive utflyttade barn samt medresande permanentboende assistenter, som reser ut i företagets intresse och som anges i försäkringsbrevet. För att teckna försäkringen ska ansökaren, samt eventuella medresande familjemedlemmar, fylla i en hälsodeklaration som kommer att granskas av Bolagets läkarkonsulter. Ansökaren är skyldig att upplysa Bolaget om tidigare eller nuvarande sjukdomar, skador eller fysiska nedsättningar. Om försäkringen skall godkännas av Bolaget med standardvillkor, måste ansökaren vara fullt frisk vid tidpunkten för godkännandet och får inte lida av, eller ha lidit av någon återkommande sjukdom, skada, eller fysiskt handikapp, och ansökaren får inte ha fyllt 60 år vid tidpunkten för godkännandet. Kroniska sjukdomar eller annan åkomma som var känd eller borde ha varit känd före försäkringens ikraftträdande ersätts inte. 1.3 Tills det att Bolaget har mottagit fullständiga hälsoupplysningar ersätter försäkringen endast akut uppkommen sjukdom och skada. För att uppnå skydd for annat än akut uppkommen sjukdom och skada, är det en förutsättning, att hälsoupplysningarna är skriftligt godkända av Bolaget. Ändras sökandes hälsotillstånd efter ansökans underskrift, men före Bolagets godkännande, är den sökande förpliktad utan dröjsmål att upplysa Bolaget härom. En ansökan skall skickas in om försäkrads nyfödda barn önskas medförsäkrat. Tills det att Bolaget har mottagit fullständig ansökan ersätter försäkringen endast akut uppkommen sjukdom och skada. 3.1 Europa omfattar Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Gibraltar, Grekland, Grönland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Jugoslavien (Serbien och Montenegro), Kanarieöarna, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, Makedonien, Malta, Marocko, Moldavien, Monaco, Nederländerna, Palestina, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland (till Uralbergen), San Marino, Schweiz, Skandinavien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland och Österrike. Tills det att Bolaget har mottagit fullständiga hälsoupplysningar ersätter försäkringen endast akut uppkommen sjukdom och skada. För att uppnå skydd for annat än akut uppkommen sjukdom och skada, är det en förutsättning, att hälsoupplysningarna är skriftligt godkända av Bolaget. Därefter omfattas den försäkrade av det skydd som anges i försäkringsbrevet i händelse av kroniska åkommor eller åkommor som uppkommit innan försäkringen trädde i kraft. Ändras sökandes hälsotillstånd efter hälsoupplysningarna är signerat, men före Bolagets godkännande, är den sökande förpliktad utan dröjsmål att upplysa Bolaget härom. Hälsoupplysningar skall skickas in om försäkrads nyfödda barn önskas medförsäkrat. Tills det att Bolaget har mottagit fullständiga hälsoupplysningar ersätter försäkringen endast akut uppkommen sjukdom och skada. Europa omfattar Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Frankrike, Färöarna, Gibraltar, Grekland, Grönland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Kanarieöarna, Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, Makedonien, Malta, Marocko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Palestina, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland (till Uralbergen), San Marino, Schweiz, Serbien, Skandinavien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland och Österrike. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

3 4.3 Existerande åkommor Kroniska sjukdomar eller annan åkomma som var känd eller borde ha varit känd före försäkringens ikraftträdande ersätts inte. Slettet Ny 4.1 (Gammel 3.3) Efterföljande paragrafer justeras i förhallande till detta När den försäkrade har genomgått Bolagets normala procedur med ifyllande av hälsoupplysningsblankett, ersätts tidigare existerande sjukdomar enligt försäkringsbrevets angivna villkor. För tjänste- och semesterresor gäller att Bolaget har ansvarsplikt beträffande kroniska sjukdomar eller sjukdomar som existerade före avresan från bostadslandet i den omfattning det inte rimligen kunde förväntas att sjukdomen skulle kunna medföra behandlingsbehov under tjänsteresan och/eller semesterresan. Om täckningsområde Skandinavien eller täckningsområde Europa har valts omfattar försäkringen tjänsteresor och semesterresor världen över på max. 90 dagar. Skyddet gäller från tiden då försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att påbörja resan och skyddet upphör när den försäkrade återvänder till sin bostad eller arbetsplats, eller när försäkringsperioden går ut, om detta inträffar innan den försäkrade har återvänt. Försäkringen tillhandahåller obegränsad täckning för den försäkrades sjukvårdsutgifter vid tillfälle av akut uppkommen sjukdom eller skada under tjänste-/ semesterresan. Existerande sjukdomar och besvär, som existerade innan avresan från det valda täckningsområdet, omfattas av försäkringen i det fall det inte med rimlighet kunde förväntas att sjukdomen skulle kräva behandling under tjänste-/semesterresan. Om täckningsområde Världen har valts har den försäkrade alltid rätt till samtliga valda ersättningar, med undantag för ersättningsberättigande lösöre enligt 15.1, i hela världen i samband med alla typer av resor. Försäkringen omfattar tjänsteresor och semesterresor världen över på max. 90 dagar. Skyddet gäller från tiden då försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att påbörja resan och skyddet upphör när den försäkrade återvänder till sin bostad eller arbetsplats, eller när försäkringsperioden går ut, om detta inträffar innan den försäkrade har återvänt. Försäkringen tillhandahåller obegränsad täckning för den försäkrades sjukvårdsutgifter vid tillfälle av akut uppkommen sjukdom eller skada under tjänste-/semesterresan. Ny 4.2 Ny 4.3 Existerande sjukdomar Existerande sjukdomar och besvär, som existerade innan avresan från utstationeringslandet, omfattas av försäkringen i det fall det inte med rimlighet kunde förväntas att sjukdomen skulle kräva behandling under tjänste-/semesterresan. Graviditet Under tjänste- och semesterresor täcker försäkringen den försäkrades utgifter i samband med oväntade akuta komplikationer under graviditet fram till 36:e graviditetsveckan (se dock 26.1 d). 4.4 (Gammel 4.2) Temporär smärtstillande tandvård under resa Om den försäkrade reser utanför bostadslandet, ersätter försäkringen temporär smärtstillande tandvårdsbehandling. Den försäkrade ersätts av försäkringen förutsatt att ett originalintyg från en lokalt legitimerad tandläkare kan uppvisas för Bolaget. Intyget skall specificera vad i tandbehandlingen som är temporärt och smärtstillande. Försäkringen ersätter inte tandvårdskostnader som inte inträffade under den försäkrades resa, och där tandvårdsbehandlingen inte var av temporär smärtstillande karaktär och som tål att vänta tills den försäkrade har återvänt hem. Tandproteser samt behandling till följd av tugg/ bitskada eller tandskada omfattas inte. 3/16 ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista 2013

4 5.1 (Gammel 4.1) Bolagets bedömer om behandlingen och utgifterna är rimliga och nödvändiga för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, är i behov av behandling eller för att kontrollera en utförd behandling. Följande ersätts: l) Medicinskt nödvändig fysioterapi, arbetsterapi, kiropraktisk/naprapatisk behandling, och/eller akupunktur utfört av läkare. Det är ett villkor för Bolagets ansvarsplikt att Bolaget mottar originalutlåtande från både lokalt praktiserande, remitterande läkare, som från behandlande fysioterapeut/arbetsterapeut/kiropraktor/ naprapat, o) Hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med poliklinisk operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare förbättring av operationens resultat eller för att hindra försämring av det resultat som operationen givit, q) Vistelse på hospice upp til högst SEK Vistelsen ska ske på grundval av en läkarremiss och vara förhandsgodkänd av Bolagets läkarkonsulter. Bolagets bedömer om behandlingen och utgifterna är rimliga och nödvändiga för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, är i behov av behandling eller för att kontrollera en utförd behandling. Följande ersätts: l) Medicinskt nödvändig fysioterapi, arbetsterapi, kiropraktisk/naprapatisk behandling, zonterapi och/eller akupunktur utfört av läkare. Det är ett villkor för Bolagets ansvarsplikt att Bolaget mottar originalutlåtande från både lokalt praktiserande, remitterande läkare, som från behandlande fysioterapeut/arbetsterapeut/kiropraktor/ naprapat/zonterapeut/akupunktör, o) Hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare förbättring av operationens resultat eller för att hindra försämring av det resultat som operationen givit, q) Vistelse på hospice upp til högst SEK för ett och samma sjukdomsförlopp. Vistelsen ska ske på grundval av en läkarremiss och vara förhandsgodkänd av Bolagets läkarkonsulter, r) Rimliga och nödvändiga utgifter för läkarordinerad hemsjukvård utförd av sjuksköterska i den försäkrades eget hem upp till högst SEK per försäkrad och försäkringsår. Behandlingen ska vara förhandsgodkänd av Bolagets läkarkonsulter, s) Palliativ vård på sjukhus (för hospice se 5.1 q). Se Undantag beträffande ersättning under (Gammel 5.1) Ersättningsberättigad sjuk- och hemtransport Bolaget ersätter alla rimliga och nödvändiga utgifter i samband med sjuk- eller hemtransport av den försäkrade, inkl. ambulanstransport, vid tillfälle av akut: a) allvarlig sjukdom eller b) allvarlig skada eller c) dödsfall. Se Undantag beträffande ersättning under 26 Ersättningsberättigad sjuktransport Bolaget ersätter alla rimliga och nödvändiga utgifter i samband med sjuktransport av den försäkrade, inkl. ambulanstransport, vid tillfälle av akut: a) allvarlig sjukdom eller b) allvarlig skada eller c) avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. Försäkringen ersätter endast 1 transport i samband med 1 sjukdomsförlopp/skada/avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. Transport ersätts endast om sjukdomen eller behandlingen omfattas av försäkringen. Om den försäkrade kör egen bil i samband med sjuktransport ersätts transportutgifter till och från behandlingsplatsen via närmaste väg med högst SEK 1,50 per km. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

5 6.2 (Gammel 5.2) Bolaget har rätt att kräva den försäkrade hemtransporterad för behandling i bostadslandet eller hemlandet och fördröja behandling tills försäkrades hemkomst. Bolaget har rätt att kräva den försäkrade transporterad för behandling i utstationeringsslandet eller hemlandet och fördröja behandling tills försäkrades hemkomst. Då sjuk- eller hemtransporten är ersättningsberättigad ersätter försäkringen endast 1 sjuk- eller hemtransport i samband med 1 sjukdomsförlopp/ skada. Transport och ledsagare ersätts endast om sjukdomen eller behandlingen omfattas av försäkringen. 6.3 (Gammel 5.3) Hemtransport och lagstadgade arrangemang vid dödsfall Vid dödsfall, skall utgifter för hemtransport av den avlidna och för lagstadgade arrangemang, såsom balsamering och zinkkista ersättas. Anhöriga har följande val: a) kremering av den avlidna och transport av urnan till hemlandet, eller b) hemtransport av den avlidna, eller c) begravelse i bostadslandet. 7.1 (Gammel 6.1) Förutsättningar för ledsagande och/eller tillkallande Bolaget ger ersättning till ledsagande/tillkallande, om den försäkrade dör, blir inlagd på sjukhus eller sjuk-/ hemtransporterad som följd av allvarlig akut sjukdom eller skada. Vid tillkallande skall såväl de behandlande läkarna som Bolagets läkarkonsult bedöma om sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 5 dygn eller om den försäkrades tillstånd är livshotande. Vid ledsagande ställs det inga krav om sjukhusvistelsens varaktighet eller att den försäkrades tillstånd är livshotande. Försäkringen ersätter endast tillkallande en gång i samband med ett sjukdomsförlopp/skada/dödsfall. Om inte sjukdomen, dödsfallet eller skadan är omfattad av täckningen, ersätts inte utgifter till ledsagare eller tillkallande. Ersättning för tillkallande upphör när den försäkrade skrivs ut från sjukhuset. 7.2 (Gammel 6.2) Antal sjukledsagare och/eller tillkallande Vid sjukledsagande och/eller tillkallande kan det totalt väljas upp till 3 personer. Tillkallade skall komma från den försäkrades bostads- och/eller hemland. 9.1 (Gammel 8.1) Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för tandvårdsbehandling, ger Bolaget ersättning för följande behandlingar med 80 % av räckningens summa innanför den totala försäkringssumman för tandvårdsbehandling: Tandundersökning, tandrensning, lagning, rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, guldarbete, kronor, tandreglering, bettskenor, paradontalbehandling och tandproteser. Hemtransport och lagstadgade arrangemang vid dödsfall Vid dödsfall, skall rimliga och nödvändiga utgifter för hemtransport av den avlidna och för lagstadgade arrangemang, såsom balsamering och zinkkista ersättas. Anhöriga har följande val: a) kremering av den avlidna och transport av urnan till hemlandet, eller b) hemtransport av den avlidna, eller c) begravelse i bostadslandet. Förutsättningar för sjukledsagande och/eller tillkallande Bolaget ger ersättning till sjukledsagande/tillkallande, om den försäkrade dör, blir inlagd på sjukhus eller sjuk-/hemtransporterad som följd av allvarlig akut sjukdom eller skada. Om inte sjukdomen, dödsfallet eller skadan är omfattad av täckningen, ersätts inte utgifter till sjukledsagare eller tillkallande. Tillkallande Vid tillkallande skall såväl de behandlande läkarna som Bolagets läkarkonsult bedöma om sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 3 dygn eller om den försäkrades tillstånd är livshotande. Försäkringen ersätter endast tillkallande en gång i samband med ett sjukdomsförlopp/skada/dödsfall. Ersättning för tillkallande upphör när den försäkrade skrivs ut från sjukhuset. Sjukledsagande Vid sjukledsagande ställs det inga krav om sjukhusvistelsens varaktighet eller att den försäkrades tillstånd är livshotande. Antal sjukledsagare och/eller tillkallande Vid sjukledsagande och/eller tillkallande kan det totalt väljas upp till 2 personer. Tillkallade skall komma från den försäkrades bostads- och/eller hemland Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för tandvårdsbehandling, ger Bolaget ersättning för följande behandlingar med 80 % av räckningens summa innanför den totala försäkringssumman för tandvårdsbehandling: a) Tandundersökning, tandrensning, lagning, rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, guldarbete, kronor, bettskenor, paradontalbehandling och tandproteser. b) Tandreglering upp till 18 års ålder. 5/16 ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista 2013

6 9.2 (Gammel 8.2) Rätten till ersättning föreligger först 3 månader efter ikraftträdandedagen för tandvårdsbehandling, dock 4 veckor för tandundersökning och tandrensning och omedelbart vid täckningens ikraftträdande för temporär smärtstillande tandbehandling i bostadslandet. Rätten till ersättning föreligger först 3 månader efter ikraftträdandedagen för tandvårdsbehandling, dock 4 veckor för tandundersökning och tandrensning och omedelbart vid täckningens ikraftträdande för temporär smärtstillande tandbehandling i bostadslandet. Försäkringen täcker inte behandlingsbehov som uppstår innan karensperioden löper ut (Gammel 9.1) Förutsättningar för hemkallande Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för hemkallande, ersätter Bolaget efter förhandsgodkännande den försäkrade om en utstationeringsvistelse eller en resa måste avbrytas före planlagd resa som följd av: a) om en nära anhörig i hemlandet eller i bostadslandet, efter den försäkrades avresa, avlider, drabbas av allvarlig akut sjukdom eller skada, som resulterar i sjukhusvistelse, Försäkringen ersätter endast 1 hemkallande i samband med 1 händelse/1 sjukdomsförlopp. Hemkallande ersätts endast av försäkringen om tidpunkten för hemkomsten är minst 12 timmar tidigare än den försäkrades planerade tidpunkt för hemkomst. Förutsättningar för hemkallande Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för hemkallande, ersätter Bolaget efter förhandsgodkännande den försäkrade om en utstationeringsvistelse eller en resa måste avbrytas före planlagd resa som följd av: a) om en nära anhörig i hemlandet eller i bostadslandet, efter den försäkrades avresa, avlider, drabbas av allvarlig akut sjukdom eller skada, som resulterar i sjukhusvistelse, eller drabbas av en livshotande akut försämring av en befintlig åkomma, Försäkringen ersätter endast 1 hemkallande i samband med 1 händelse/1 sjukdomsförlopp. Hemkallande ersätts endast av försäkringen om tidpunkten för hemkomsten är minst 12 timmar tidigare än den försäkrades planerade tidpunkt för hemkomst. Ersättning betalas inte ut om den nära anhöriga som ger anledning till hemkallandet är en medresenär som har blivit hemtransporterad tidigare under resan. Om den försäkrade inte har fast bostad i samma land som den nära anhöriga som ger anledning till hemkallandet täcker försäkringen rimliga och nödvändiga transportutgifter i samband med hemkallandet motsvarande kostnader för transport till den försäkrades utstationeringsland (Gammel 9.4) Det utgår dessutom bidrag till ersättning av återresa till utgångspunkten för hemkallandet om den försäkrade vid tiden för hemkallandet hade minst 1 månad kvar av den planerade vistelsen eller utstationeringsperioden. Återresan skall ske senast 14 dagar efter hemkallande (Gammel 11.2) Det ges refundering för transport till närmaste säkra destination eller till hemlandet samt max. 750 SEK per dag till dokumenterade extra utgifter för hotellvistelse. Bolaget avgör om den försäkrade ska evakueras till närmaste säkra destination eller till hemlandet/ bosättningslandet. Om den försäkrade evakueras till närmaste säkra destination ges ersättning för dokumenterade nödvändiga extrautgifter för återresa till bosättningslandet eller hemlandet. Det utgår dessutom bidrag till ersättning av återresa till utgångspunkten för hemkallandet om den försäkrade vid tiden för hemkallandet hade minst 1 månad kvar av den planerade vistelsen eller utstationeringsperioden. Återresan skall ske senast 4 veckor efter hemkallande. Det ges refundering för transport till närmaste säkra destination, hemlandet eller utstationeringslandet samt max. SEK per dag till dokumenterade extra utgifter för hotellvistelse, förtäring och lokal transport. Bolaget avgör om den försäkrade ska evakueras till närmaste säkra destination, hemlandet eller utstationeringslandet. Om den försäkrade evakueras till närmaste säkra destination ges ersättning för dokumenterade nödvändiga extrautgifter för återresa till hemlandet eller utstationeringslandet. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

7 14.1 (Gammel 13.1) Ersättningsberättigade kompensationsköp Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för försenat bagage, kommer försäkringen att ersätta rimliga utgifter för kompensationsköp av klädartiklar, toalettartiklar och livsnödvändig medicin vid tillfällen då incheckat bagage har varit försenat i mer än 3 timmar efter den försäkrades beräknade ankomsttid till destinationen utanför bostadslandet (Gammel 14.1) Ersättningsberättigat bagage Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för bagage, kommer Bolaget att ersätta för följande artiklar tillhörande den försäkrade eller försäkringstagaren under de nämndas resa utanför bostadslandet: - Bagage, elektronisk utrustning, kontanter, biljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. - Allt slags bagage och elektronisk utrustning för kommersiell användning såsom varuprover, handelsvaror och kollektioner, ersätts inte. Cyklar, sportsutrustning och tillbehör ersätts inte. Den totala ersättningen för fotoutrustning och smycken är SEK Datautrustning ersätts med 50 % av försäkringssumman, max. SEK Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen per skada per familj. Ersättningsberättigade kompensationsköp Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för försenat bagage, kommer försäkringen att ersätta rimliga utgifter för kompensationsköp av klädartiklar, toalettartiklar och livsnödvändig medicin vid tillfällen då incheckat bagage har varit försenat i mer än 3 timmar efter den försäkrades beräknade ankomsttid till destinationen utanför utstationeringslandet, vid första utresa till utstationeringslandet samt vid resa till hemlandet efter avslutad utlandsplacering. Ersättningsberättigat bagage Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för bagage, kommer Bolaget att ersätta för följande artiklar tillhörande den försäkrade eller försäkringstagaren under de nämndas resa utanför utstationeringslandet: - Bagage, elektronisk utrustning, kontanter, biljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. Fotoutrustning, videoutrustning, datorutrustning, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning samt smycken ersätts endast om de medtages som handbagage. Den totala ersättningen för fotoutrustning är högst SEK och för smycken högst SEK Datautrustning ersätts med 50 % av försäkringssumman, max. SEK Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen per skada per familj. Följande ersätts ej: a) Allt slags bagage och elektronisk utrustning för kommersiell användning såsom varuprover, handelsvaror och kollektioner. b) Cyklar, sportsutrustning och tillbehör. c) Föremål som inte kan dokumenteras och där den försäkrade normalt förväntas dokumentera förlusten (Gammel 15.3) Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: (Vanligt privat lösöre) 15 Inbrott och skadegörelse Upp till försäkringssumma 22 Rån och stöld som iakttagits i gärningsögonblicket utav effekter, som bärs på eller av försäkrade i hemlandet Max. 10 % av försäkringssumma kontanter max. SEK Försvarbart låsta cyklar Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: (Vanligt privat lösöre) 15 Inbrott och skadegörelse Upp till försäkringssumma, kontanter max. SEK Byte av nycklar och lås i den försäkrades bostad, högst SEK Rån och stöld som iakttagits i gärningsögonblicket utav effekter, som bärs på eller av försäkrade i hemlandet Max. 10 % av försäkringssumma kontanter max. SEK Byte av nycklar och lås i den försäkrades bostad, högst SEK Stöld av försvarbart låsta cyklar 7/16 ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista 2013

8 17.2 (Gammel 16.2) Undantag Försäkringen ersätter inte den försäkrades ersättningsansvar: Undantag Försäkringen ersätter inte den försäkrades ersättningsansvar: 19.1 (Gammel 18.1 och 18.2) Betalningsåtagande och advokathjälp Ersättningsberättigade kostnader Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för betalningsåtagande och advokathjälp ersätter försäkringen kostnader som permanent eller temporärt kan frigöra den försäkrade eller dennes ägodelar från kvarhållande av lokala myndigheter. Betalningsåtagande Betalningsåtagande ges som ett räntefritt lån, och skall återbetalas till Bolaget direkt efter frigivning eller vid anfordran. Om betalningsåtagandet upphör p.g.a. att den försäkrade inte betalar den bot eller ersättning som han/hon har uppmanats att betala, eller pga. att den försäkrade inte inställer sig vid domstol, eller om den försäkrade själv är ansvarig för upphörandet,betraktas betalningsåtagandet som ett räntefritt lån som skall återbetalas till Bolaget direkt efter upphörandet. h) för skada som uppstår till följd av en olyckshändelse som ingen rimligen kan hållas ansvarig för. Betalningsåtagande/borgen och advokathjälp Betalningsåtagande/borgen Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för betalningsåtagande/borgen ersätter försäkringen kostnader som permanent eller temporärt kan frigöra den försäkrade eller dennes ägodelar från kvarhållande av lokala myndigheter. Detta utformas som ett räntefritt lån, och skall återbetalas till Bolaget direkt efter frigivning eller vid anfordran. Om betalningsåtagandet/ borgen upphör p.g.a. att den försäkrade inte betalar den bot eller ersättning som han/hon har uppmanats att betala, eller pga. att den försäkrade inte inställer sig vid domstol, eller om den försäkrade själv är ansvarig för upphörandet,betraktas betalningsåtagandet/ borgen som ett räntefritt lån som skall återbetalas till Bolaget direkt efter upphörandet (Gammel 18.3) Advokatkostnader Om den försäkrade under utstationeringsperioden anklagas eller åtalas för straffbar handling som begåtts under utstationeringsperioden, ersätts nödvändiga och rimliga advokatkostnader tills ärendet avgörs vid domstolens första instans. Om den försäkrade fälls för straffbar handling vid domstolens första instans, betraktas den försäkrades advokatkostnader som ett räntefritt lån som skall återbetalas till Bolaget vid anfordran. Eventuellt val av utländsk advokat skall godkännas av Bolaget Advokatkostnader Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för Advokatkostnader, ersätts nödvändiga och rimliga advokatkostnader tills ärendet avgörs vid domstolens första instans, om den försäkrade under utstationeringsperioden anklagas eller åtalas för straffbar handling som begåtts under utstationeringsperioden. Om den försäkrade fälls för straffbar handling vid domstolens första instans, betraktas den försäkrades advokatkostnader som ett räntefritt lån som skall återbetalas till Bolaget vid anfordran. Eventuellt val av utländsk advokat skall godkännas av Bolaget 19.5 (Gammel 18.6) Självrisk Vid varje skada som ersätts av försäkringen, förutom betalningsåtagande se 18.1, betalar den försäkrade en självrisk på 10 % av de rättsliga kostnaderna, dock minst SEK (Gammel 18.7) Undantag Försäkringen ersätter inte: e) Ärenden som inte uppstått under resan, Självrisk Vid varje skada som ersätts av försäkringen enligt villkoren för Advokatkostnader, betalar den försäkrade en självrisk på 10 % av de rättsliga kostnaderna, dock minst SEK Undantag för ersättning av Betalningsåtagande/ borgen och Advokatkostnader Försäkringen ersätter inte: e) Ärenden som inte uppstått under utstationeringsperioden, h) Inkassokrav (Gammel 19.1) Olycksfall och överfall Omfattning Om försäkringstagaren har tecknat olycksfallsförsäkring, betalas ersättning ut vid tillfälle av olycka som direkt och utan inflytande av sjukdom förorsakar den försäkrades död eller resulterar i permanent invaliditet. Heltidsolycka, invaliditet, nedsatt arbetsförmåga samt behandling av tandskada till följd av olycka Olycksfall Om försäkringstagaren har tecknat olycksfallsförsäkring, betalas ersättning ut vid tillfälle av olycka som direkt och utan inflytande av sjukdom förorsakar den försäkrades död eller resulterar i permanent invaliditet. Olycksfall definieras som: En plötslig och utifrån kommande händelse som orsakar personskada. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

9 (Gammel ) Bas Olycksfallsförsäkring Om försäkringstagaren har tecknat en Bas Olycksfallsförsäkring, lämnas ersättning enligt den till mengraden motsvarande procentsats av försäkringssumman (Gammel ) Utökad Olycksfallsförsäkring Om försäkringstagaren har tecknat en Utökad Olycksfallsförsäkring, utgör ersättningen det dubbla av den till mengraden motsvarande procentsats av försäkringssumman. Ny 20.5 (Gammel 19.8 h) Efterföljande paragrafer justeras i förhallande till detta 20.7 (Gammel 19.6) Tandvård till följd av skada Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från annan sida, ersätts tandvårdsbehandling vid följande tillfällen: Vid tandskada till följd av en olycka ersätts rimliga och nödvändiga utgifter (upp till försäkringssumman) för tandvårdsbehandling som återställer tänderna i samma skick som före skadan. Bas Heltidsolycksfallsförsäkring Om försäkringstagaren har tecknat en Bas Heltidsolycksfallsförsäkring, lämnas ersättning enligt den till mengraden motsvarande procentsats av försäkringssumman. Utökad Heltidsolycksfallsförsäkring Om försäkringstagaren har tecknat en Utökad Heltidsolycksfallsförsäkring, utgör ersättningen det dubbla av den till mengraden motsvarande procentsats av försäkringssumman. Synförändringar Om en olycka påverkar den försäkrades synförmåga, så att den försäkrade behöver glasögon eller måste byta glasögon, kommer kostnader för detta, som är rimliga och dokumenterade, att ersättas. Tandskada till följd av olycka Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från annan sida, ersätts tandskada till följd av olycka enligt följande: Rimliga och nödvändiga utgifter (upp till försäkrings summan) för tandvårdsbehandling som återställer tänderna i samma skick som före skadan. Vid tugg- och bitskada som uppstår vid tuggning/ bitning oavsett orsak härtill, ersätts rimliga och nödvändiga utgifter för tandvårdsbehandling med max. SEK per försäkrade per försäkringsår. Behandlingen skall ha företagits inom 5 år efter att skadan inträffade. Har skadan inträffat innan försäkrade fyllde 18 år skall tandvårdsbehandlingen företagits innan försäkrade fyller 25 år. Förutsättning för ersättning är att behandlingen är förhandsgodkänd av Bolaget. Behandlingen skall ha påbörjas i utlandet, men avslutande behandling kan, om så behövs, ske i bostadslandet. Utgifter avseende tandproteser täcks inte 20.8 (Gammel 19.8) Undantag Undantag och särskilda bestämmelser: a) Sjukdom och aktivering av latent, ärftlig sjukdom, även om sjukdomen beror på eller har förvärrats p.g.a. en olycka. h) Om en olycka påverkar den försäkrades synförmåga, så att den försäkrade behöver glasögon eller måste byta glasögon, kommer kostnader för detta, som är rimliga och dokumenterade, att ersättas. Behandlingen skall ha företagits inom 5 år efter att skadan inträffade. Har skadan inträffat innan försäkrade fyllde 18 år skall tandvårdsbehandlingen företagits innan försäkrade fyller 25 år. Förutsättning för ersättning är att behandlingen är förhandsgodkänd av Bolaget. Behandlingen skall ha påbörjas i utlandet, men avslutande behandling kan, om så behövs, ske i hemlandet eller utstationeringslandet. Utgifter avseende tandproteser täcks inte Undantag Undantag och särskilda bestämmelser: a) Sjukdom och aktivering av latent, ärftlig sjukdom, även om sjukdomen beror på eller har förvärrats p.g.a. en olycka. h) Skador på ägodelar ersätts inte av försäkringen. i) Skador på ägodelar ersätts inte av försäkringen. j) Försäkringen ersätter inte överfall på den försäkrade som begåtts av dennes ledsagare, eller av en person om den försäkrade känner. 9/16 ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista 2013

10 Ny 21 Ny 21.1 (Gammel 19.7) Efterföljande paragrafer justeras i förhallande till detta Ny 21.2 Överfall Försäkringen lämnar ersättning för påvisbar personskada eller dödsfall efter överfall. Om den försäkrade blir överfallen och detta resulterar i påvisad kroppsskada eller i dödsfall, ersätter försäkringen ersättning för ett belopp som en skadegörare skulle åläggas att betala enligt svensk rätt. Heltidsolycka Överfall Om försäkringstagaren har tecknat överfallsskydd lämnar försäkringen ersättning för påvisbar personskada eller dödsfall efter överfall. Om den försäkrade blir överfallen och detta resulterar i påvisad kroppsskada eller i dödsfall, ersätter försäkringen ersättning för ett belopp som en skadegörare skulle åläggas att betala enligt svensk rätt. Undantag Undantag och särskilda bestämmelser: a) Om den försäkrade är under 18 år, begränsas ersättning i samband med dödsfall till SEK b) Är den försäkrade över 75 år, utgör den utbetalade ersättningen 50 % av det gällande ersättningsbeloppet. c) Försäkringen ersätter inte överfall på den försäkrade som begåtts av dennes ledsagare, eller av en person om den försäkrade känner (Gammel 19.6) Tandvård till följd av skada Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från annan sida, ersätts tandvårdsbehandling vid följande tillfällen: Vid tugg- och bitskada som uppstår vid tuggning/ bitning oavsett orsak härtill, ersätts rimliga och nödvändiga utgifter för tandvårdsbehandling med max. SEK per försäkrade per försäkringsår. Heltidsolycka Tugg- och bitskada Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för Tugg- och bitskada ersätts rimliga och nödvändiga utgifter för tandvårdsbehandling med max. SEK per försäkrade per försäkringsår. Behandlingen skall ha företagits inom 5 år efter att skadan inträffade. Har skadan inträffat innan försäkrade fyllde 18 år skall tandvårdsbehandlingen företagits innan försäkrade fyller 25 år. Förutsättning för ersättning är att behandlingen är förhandsgodkänd av Bolaget. Behandlingen skall ha påbörjas i utlandet, men avslutande behandling kan, om så behövs, ske i utstationeringslandet (Gammel 20.1) Livförsäkring för dödsfall och invaliditet Om försäkringstagaren har tecknat livförsäkring och försäkring för invaliditet p.g.a. sjukdom och har lämnat in tillfredsställande hälsoupplysningar, bidrar försäkringen till ersättning, om den försäkrade ådrar sig bestående men som resultat av sjukdom, som är täckt av försäkringen och som uppstått under utlandsplacering. Försäkringen ger också ekonomisk ersättning till nära anhöriga om den försäkrade avlider under utlandsplaceringen under försäkringsperioden. Vid tillfälle av olycka, skall Bolaget betala ersättning enligt 19. Livförsäkring och invaliditet p.g.a. sjukdom Om försäkringstagaren har tecknat livförsäkring och försäkring för invaliditet p.g.a. sjukdom, bidrar försäkringen till ersättning, om den försäkrade ådrar sig bestående men eller avlider som resultat av sjukdom, som är täckt av försäkringen och som uppstått under försäkringsperioden för livförsäkring och invaliditet p.g.a. sjukdom. Försäkringen tecknas hos det danska försäkringsbolaget Topdanmark Livsforsikring A/S III, danskt org. nr. (CVR-nr.): Topdanmark Livsforsikring A/S III ansvarar som försäkringsgivare för varje krav under 23. Försäkringen tecknas hos det danska försäkringsbolaget Topdanmark Livsforsikring A/S III, danskt org. nr. (CVR-nr.): Topdanmark Livsforsikring A/S III ansvarar som försäkringsgivare för varje krav under 20. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

11 23.2 (Gammel 20.3) Bestående men Om en sjukdom som ådragits under utlandsplaceringen har resulterat i ett bestående men motsvarande minst 5 %, är den försäkrade berättigad att motta ersättning för invaliditet. Ersättningen betalas till den försäkrade som måste vara vid liv vid tidpunkten då ersättning söks. Försäkringssumman är det belopp som fastställts av försäkringstagaren, som gällde när sjukdomen först inträffade och som representerar ersättningen vid tillfälle av 100 % invaliditet per försäkrad person. Ersättning grundas på förutsättningen att mengraden kan fastställs, mellan minst 5 % och inte mer än 100 %, enligt läkarutlåtande. Mengraden fastställs när den försäkrades hälsotillstånd har stabiliserats och inte förväntas ändras, dock inte senare än 3 år efter att sjukdomen uppstått. Vid fastställandet av invaliditetsgraden tas det hänsyn till den medicinska arten samt sjukdomens omfattning, men inte till den försäkrades yrke. Därför tas inte hänsyn till reduktion beträffande permanent arbetsförmåga. Invaliditetsgraden utgör det dubbla av den till mengraden motsvarande procentsatsen av försäkringssumman. Oavsett om flera kroppsdelar drabbas av bestående men, kan den fastställda mengrad inte överstiga 100 %. Bestående men kan inte resultera i att mengraden fastställs högre än om den försäkrade inte hade haft en sådan skada. Den försäkrade måste vara under läkarvård och följa läkarens råd. Försäkringen ersätter invaliditet som förorsakats av tropisk sjukdom som ådragits under utlandsplaceringen. Invaliditetsgraden fastställs enligt samma riktlinjer som för invaliditet som orsakats av sjukdom. Om sjukdomen förvärras, baseras den slutliga ersättningen på den aktuella invaliditetsgrad som konkret existerade på 3 årsdagen för sjukdomens början. Invaliditet p.g.a. sjukdom Bestående men Om en sjukdom som ådragits under försäkringsperioden för invaliditet har resulterat i ett bestående men motsvarande minst 5 %, är den försäkrade berättigad att få ersättning för invaliditet. Försäkringen ersätter också invaliditet som förorsakats av tropisk sjukdom som ådragits under vistelsen. Mengraden fastställs enligt samma riktlinjer som för invaliditet som orsakats av sjukdom. Ersättning grundas på förutsättningen att graden av men kan fastställas till minst 5 % och högst 100 %, enligt läkarutlåtande. Graden av men fastställs när den försäkrades hälsotillstånd har stabiliserats och inte förväntas ändras, dock inte senare än tre år efter att sjukdomen uppstått. Vid fastställandet av mengraden tar man medicinska hänsyn och hänsyn till sjukdomens omfattning, men inte till den försäkrades yrke. Därför tas inte hänsyn till nedsättning av den permanenta arbetsförmågan. Mengraden utgör det dubbla av den procentsats av försäkringssumman som motsvarar graden av men. Oavsett om flera kroppsdelar drabbas av bestående men, kan den fastställda graden av men inte överstiga 100 %. Bestående men kan inte resultera i att graden av men fastställs högre än om den försäkrade inte hade haft en sådan skada. Den försäkrade måste vara under läkarvård och följa läkarens råd. För att Bolaget ska kunna ta på sig ansvar, är det ett villkor att den försäkrade följer rekommendationerna från Världshälsoorganisationen WHO beträffande vaccinationer och förebyggande behandling t.ex. för malaria i samband med resa till nämnt område. Ersättningen betalas till den försäkrade som måste vara vid liv vid den tidpunkt då ersättning söks. Försäkringssumman är det belopp som fastställts av försäkringstagaren, och som gällde när sjukdomen först inträffade och som representerar ersättningen i händelse av 100 % invaliditet per försäkrad person. För att Bolaget skall kunna ta på sig ansvar, är det ett villkor att den försäkrade följer rekommendationerna från Världshälsoorganisationen WHO beträffande vaccinationer och förebyggande behandling t.ex. för medicinsk malaria i samband med resa till området i fråga. 11/16 ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista 2013

12 23.3 (Gammel 20.2) Dödsfall Om den försäkrade avlider under utlandsplaceringen som resultat av en sjukdom som denne ådragit sig under utlandsplaceringen, utbetalas försäkringssumman till den avlidnes närmaste anhöriga, såvida inte en förmånstagare nämns i försäkringsbrevet. Försäkringssumman är det belopp som fastställts av försäkringstagaren, och som gällde vid tidpunkten då dödsfallet ägde rum. Livförsäkring Dödsfall Om den försäkrade avlider under utlandsplaceringen som resultat av en sjukdom uppstått under försäkringsperioden för livförsäkring, utbetalas försäkringssumman till den avlidnes närmaste anhöriga, såvida inte en förmånstagare nämns i försäkringsbrevet. Försäkringssumman är det belopp som fastställts av försäkringstagaren, och som gällde vid tidpunkten då dödsfallet ägde rum. Om den försäkrade reser utomlands och evakueras av medicinska skäl, utbetalas ersättning i samband med dödsfall om den försäkrade avlider som en direkt konsekvens av sjukdomen eller komplikationer i samband med sjukdomen, som resulterade i hemtransporten, i upp till 14 dagar efter hemkomsten. Om den försäkrade läggs in akut på sjukhus under resor inom bostadslandet, skall Bolaget betala ersättning för dödsfall om den försäkrade avlider som en direkt konsekvens av sjukdomen eller komplikationer i samband med sjukdomen, som orsakade sjukhusinläggningen, i upp till 14 dagar efter intagandet. Ersättningskrav för dödsfall preskriberas 3 år efter den försäkrade fick eller borde ha fått kännedom om kravet. Preskribtion inträder dock senast 10 år från försäkringsbegivenhetens inträdan (Gammel 20.4) Samma sjukdom Samma sjukdom kan inte resultera i ersättning för både invaliditet och dödsfall. Därför dras ersättningen för invaliditet av om ersättning för dödsfall är större än ersättningen för invaliditet, och om dödsfallet berodde på samma sjukdom som orsakade invaliditeten (Gammel 20.5) Undantag Försäkringen ersätter inte: a) Ersättning för dödsfall för personer under 18 år. b) Personer som vid tidpunkten för skada är 65 år eller mer. c) Skador som orsakats av olyckshändelse. Med olyckshändelse avses en plötslig händelse orsakad av yttre faktorer, som orsakar personskada. Det ska finnas ett samband mellan olyckshändelsen och skadan. Vid bedömningen lägger man bland annat vikt vid om händelsen är avsedd att orsaka personskadan (Gammel 21.1) Villkor för avbeställning Om försäkringstagaren har tecknat avbeställningsskydd så ersätter försäkringen det belopp, dock max SEK per försäkrad, som försäkringstagaren ska betala eller redan har betalt och som inte ersätts enligt researrangörens eller flygbolagets villkor i tillfälle av avbeställning och/eller ändring av resa (Gammel 21.2) Rätten till ersättning upphör på den tidpunkt då den försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att resa på tjänsteresa i utlandet. Ersättningskrav för dödsfall preskriberas 3 år efter den försäkrade fick eller borde ha fått kännedom om kravet. Preskribtion inträder dock senast 10 år från försäkringsbegivenhetens inträdan. Samma sjukdom Samma sjukdom kan inte resultera i ersättning för både bestående men och dödsfall. Därför dras ersättningen för bestående men av om ersättningen för dödsfall är större än ersättningen för invaliditet om dödsfallet berodde på samma sjukdom som orsakade invaliditeten. Undantag beträffande ersättning Försäkringen ger inte ersättning: a) för sjukdommar/åkommor, som har uppstått/ och har visat symptom innan tidpunkten för godkännandet av försäkringarna livförsäkring och invaliditet p.g.a sjukdom. b) Vid dödsfall för personer under 18 år c) Till personer som vid tidpunkten för skada är 65 år eller mer d) Skador som orsakats av olyckshändelse. Med olyckshändelse avses en plötslig händelse orsakad av yttre faktorer, som orsakar personskada. Villkor för avbeställning Om försäkringstagaren har tecknat avbeställningsskydd så ersätter försäkringen det belopp, upp till maximalt ersättningsbelopp enligt försäkringsbrevet, som försäkringstagaren ska betala eller redan har betalt och som inte ersätts enligt researrangörens eller flygbolagets villkor i tillfälle av avbeställning och/eller ändring av resa. Rätten till ersättning upphör på den tidpunkt då den försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att resa på resa i utlandet. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

13 24.3 (Gammel 21.3) Ersättningsberättigade händelser Försäkringen ger ersättning när den försäkrade inte kan påbörja sin resa på grund av: a) död eller akut allvarlig sjukdom/skada av den försäkrade eller nära familjemedlem som har inträffat efter att resan beställdes och som kräver inläggelse på sjukhus eller att personen befinner sig inomhus enligt läkarrekommendation, Ersättningsberättigade händelser Försäkringen ger ersättning när den försäkrade inte kan påbörja sin resa på grund av: a) död eller akut allvarlig sjukdom/skada av den försäkrade eller nära familjemedlem som har inträffat efter att resan beställdes och som kräver inläggelse på sjukhus eller att personen befinner sig inomhus enligt läkarrekommendation, g) att den försäkrade på grund av graviditet som inletts efter att resan köpts inte kan vaccineras med hänsyn till fostrets välbefinnande (Gammel 24.1) Sjukhusvistelse, hemkallande, sjuk- och hemtransport, sjukledsagande, tillkallande, evakuering, dödsfall och olyckshändelse ska snarast och utan dröjsmål anmälas till Bolaget. Sjukhusvistelse, hemkallande, sjuk- och hemtransport, sjukledsagande, tillkallande, evakuering, dödsfall och olyckshändelse ska snarast och utan dröjsmål anmälas till Bolaget. Anmälning bör ske per telefon, telefax eller och Bolaget ersätter alla utgifter i samband härmed. Ny 29.6 Andra avgifter kan debiteras, bl.a. en försäkringspremieavgift (IPT) eller andra skatter och avgifter i enlighet med tillämplig lag i försäkringstagarens bostadsland. Om avgifterna avser försäkringstagarens försäkringspremie räknas de in i det sammanlagda debiterade premiebeloppet. Avgifterna gäller från det datum försäkringen träder i kraft eller från försäkringens huvudförfallodatum. Försäkringstagaren ska erlägga dessa belopp till oss samtidigt som premieinbetalningen, om inget annat anges enligt gällande lag. 13/16 ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista 2013

14 ÄNDRINGAR I ORDLISTAN definition Från 2012 Till 2013 Avsaknad av behandlingsmöjligheter När Bolagets läkarkonsulter bedömer att den försäkrade inte kan få nödvändig medicinsk vård på vistelseorten. Ny Bagage Elektronisk utrustning Krishjälp/ krisepsykolog (Gammel Akut krishjälp) Nära anhörig Olyckshändelse Professionell sport Ny Bagage definieras som koffert/ryggsäck, kläder, smycken, toalettartiklar, böcker, fotoutrustning, barnvagn, mobiltelefon, bärbar musikspelare, gameboy, och max. 5 (fem) CDskivor eller spel. Elektronisk utrustning definieras som fotoutrustning, dator, Palm Pilot, mobiltelefon och tillbehör härtill. Akut krishjälp Krishjälp skall förstås som behandling av kriser, som utlöses av utifrån kommande traumatiska händelser, såsom stora olyckor, katastrofer, terrordåd, överfall, rån etc. Utvecklingskriser, t.ex. arbetslöshet, yrkesbyte o.dyl. samt personliga kriser, t.ex. skilsmässor, sjukdom och dödsfall o.dyl., ersätts inte av försäkringen. En nära anhörig definieras som make/maka eller sammanboende som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade samt barn, styvbarn, syskonbarn, barnbarn, föräldrar, far- och morföräldrar, svärföräldrar, syskon, svägerskor eller svågrar. En plötslig och utifrån kommande händelse som orsakar personskada. Det ska vara ett samband mellan olyckstillfället och kroppsskadan. Vid bedömningen av olyckshändelsen, läggs det bland annat vikt på i vilken grad händelsen orsakat personskadan. Bagage definieras som koffert/ryggsäck, kläder, smycken, toalettartiklar, böcker, fotoutrustning, barnvagn, mobiltelefon/smarttelefon, bärbar musikspelare inkl. högst 5 cd-skivor, bärbar spelkonsol inkl. högst fem spel till denna. Elektronisk utrustning definieras som fotoutrustning, computer, mobiltelefon/smarttelefon, bärbar musikspelare, och tillbehör härtill. Krishjälp/krispsykolog Krishjälp/krispsykolog skall förstås som behandling av kriser, som utlöses av utifrån kommande traumatiska händelser, såsom stora olyckor, katastrofer, terrordåd, överfall, rån etc. Utvecklingskriser, t.ex. arbetslöshet, yrkesbyte o.dyl. samt personliga kriser, t.ex. skilsmässor, sjukdom och dödsfall o.dyl., ersätts inte av försäkringen. En nära anhörig definieras som make/maka eller sammanboende som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade samt barn, styvbarn, fosterbarn, svärbarn, barnbarn, föräldrar, fosterföräldrar, far- och morföräldrar, svärföräldrar, syskon, svägerskor eller svågrar. Fosterbarn och fosterföräldrar betraktas endast som nära anhöriga om de har bott tillsammans med den försäkrade i minst två år. En plötslig och utifrån kommande händelse som orsakar personskada. Idrott som utövas mot betalning. Idrottsutövandet betraktas som professionellt när personen till största del lever av sin idrott eller enligt avtal avlönas av en idrottsklubb eller sponsorer. Med utövande menas bland annat deltagande i träning och tävling samt uppvisningar utom tävlan. ihi Bupa Utlandsplacerad Personal - ändringslista /16

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkor 43 Ordlista 24 timmars interna larmtjänst 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland Gällande från 2011 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 innehåll 4 Så här används försäkringen 7 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 Så här används försäkringen Diagnostisering

Läs mer

Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01

Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01 Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01 Maximal ersättning (Belopp i Euro) Kostnader för medicinsk vård och tandvård Nödvändiga och rimliga kostnader inklusive resekostnader Kostnader för hemresa Nödvändiga

Läs mer

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn. 1.

Läs mer

Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida www.sts.se under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster.

Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida www.sts.se under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster. Följande svenska översättning skall ses som en hjälp för att lättare förstå innehållet i de engelska villkoren. I händelse av tvist gäller alltid den engelska versionen framför den svenska översättningen.

Läs mer

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING WellCare Platinum ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING ABONNEMANGS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR 2008 1. VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande

Läs mer

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201)

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201) med återkomsten till någon av dessa platser Om premien betalas på avresedagen, gäller Reseförsäkring Total från det klockslag som betalningen registreras. 1.SJÄLVRISKSKYDD Detta är de fullständiga villkoren

Läs mer

Expatriatförsäkring. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 september 2012

Expatriatförsäkring. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 september 2012 Expatriatförsäkring Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 september 2012 1 2 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 6 A. Allmänt - försäkringens giltighet och omfattning 8 1. Vem kan teckna försäkringen

Läs mer

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning 4 5.1.

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse TU14 VILLKOR Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Reseförsäkring Student

Reseförsäkring Student Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Student Upplev ditt livs äventyr med oss Du är kanske på väg ut på ditt livs äventyr det kan vara utlandsstudier, Au Pair eller praktik. Ett oförglömligt minne för

Läs mer

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 januari 2015 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 6 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 8 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse VILLKOR FÖRSÄKRING VID TILLFÄLLIG UTLANDSVISTELSE TU13 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen):

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp per försäkrad (SEK) Läke- och resekostnader mm Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall, under längst 60 dagar respektive 3 år Akut tandbehandling Resekostnader,

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd

Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Kunduppgifter enligt den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG) Nedanstående kunduppgifter ger i översiktlig och kortfattad form en överblick över

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer