ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig"

Transkript

1 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från

2 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen 18 Använda försäkringen 20 Försäkringsvillkor 45 Ordlista 2 3

3 Varför välja ihi Bupa Vi räknar med att du har höga förväntningar. Därför erbjuder vi en av världens bästa tjänstereseförsäkringar ihi Bupa är en del av Bupa Group och tillsammans har vi över 11 miljoner kunder i mer än 190 länder och cirka medarbetare i hela världen. Vi har en bra ekonomisk grund och mer än 30 års erfarenhet, och eftersom vi endast fokuserar på reseförsäkringar och internationella sjukförsäkringar är vi specialister inom vårt område. Healthcare Partner mer än bara ett försäkringsbolag Med ihi Bupa Tjänstereseförsäkring kan ditt företag med gott samvete skicka sina medarbetere på tjänsteresa, och ni kan vara förvissade om att de har ett av de starkaste skyddsnäten på marknaden om de behöver få hjälp av oss. Vi erbjuder professionell och engagerad service som ger tillgång till bästa tänkbara behandling, och vi erbjuder säker hemtransport om behov uppstår. 4 5

4 Fördelar för dig skydd vid sjukdom och hemtransport Egen intern larmtjänst dygnet runt, året runt Eget team av läkarkonsulter och sjuksköterskor kopplade till vår 24 timmars larmtjänst Fritt val av läkare och sjukhus Tillgång till krispsykolog och medicinsk rådgivning Skydd vid arbete i riskabel miljö och vid farlig sport Skydd på kombinerade semester- och tjänsteresor Styrelseledamöter, medresande familjemedlemmar och andra som reser i företagets intresse omfattas av försäkringen Försäkringsbelopp, omfattning och geografiskt område skräddarsys efter behov Skydd i risk- och krigszoner* Eftersökning och räddning** * Fullständiga villkor framgår av försäkringsvillkoren. Vårt globala nätverk av lokala kontor och samarbetspartner ger oss detaljerad kunskap även utanför turistområdena ** Aktuell omfattning framgår av försäkringsbrevet. 6 7

5 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst Hjälp och rådgivning är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett musklick när du är försäkrad hos ihi bupa. Vår professionella, omsorgsfulla och serviceinriktade personal står till din tjänst dygnet runt, året runt. ihi Bupa har en egen intern larmtjänst med mer än 70 välkvalificerade medarbetare, läkarkonsulter och sjuksköterskor. Våra 14 läkarkonsulter omfattar bland annat internationellt erkända specialister inom kirurgi, fysisk medicin, reumatologi, kardiologi, onkologi, hepatologi, infektionssjukdomar och flygmedicin. Eftersom vi har en egen larmtjänst får du alltid tala med någon som känner till din försäkring och kan hjälpa dig direkt. Du kan alltid få tala med en läkare när du behöver det. Vår larmtjänst garanterar Hjälp dygnet runt Evakuering Vägledning när rätt behandlingsplats ska hittas Läkarrådgivning Betalningsgaranti till sjukhus Medicinsk evakuering Förhandsgodkännande Medicinsk hjälp per telefon Tillgång till vårt omfattande globala nätverk med läkare, kliniker, ambulansföretag, sjukhus osv. 8 9

6 Dina alternativ Med ihi Bupa Tjänstereseförsäkring kan vi erbjuda dig en lösning som ger dig möjlighet att skräddarsy företagets försäkring. Det ger fullständig flexibilitet och trygghet. Sjukdom & hemtransport ger dig fullständigt medicinskt skydd och kan antingen tecknas separat eller kompletteras med en eller flera av våra tillvalsförsäkringar. Du kan också välja täckning för Livförsäkring och invaliditet. Denna tillvalsförsäkring har etablerats av Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR med Topdanmark Livsforsikring A/S III som försäkringsgivare. Sjukdom & hemtransport (Obligatoriskt) medicinskt skydd Inläggning och öppenvård Akut krishjälp och krispsykolog Ledsagare eller tillkallande Transport och hemtransport Inhämtan av resplan Temporär smärtstillande tandbehandling Tillval Hemkallande, evakuering och ersättningspersonal Bagage och försenat bagage Flygförsening och försenad ankomst Personligt ansvar Rättshjälp, betalningsåtagande och advokathjälp Olycka och överfall Livförsäkring och invaliditet Avbeställning Täckning för särskild utrustning Din skräddarsydda Tjänstereseförsäkring Se den fullständiga översikten på sidan

7 Skydd Gällande från den 1:a januari 2012 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Alla belopp i SEK Allt skydd anges per försäkrad per försäkringsår, om inte någonting annat finns angivet. De fullständiga villkoren och försäkringssummorna framgår av försäkringsvillkoren samt försäkringsbrevet. Sjukdom och hemtransport (Obligatoriskt) Sjukhus, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Läkarordinerad hotellvistelse samt förtäring vid öppenvårdsbehandling Läkarordinerad receptbelagd medicin Screenat blod Transport vid allvarlig sjukdom och allvarlig skada till lämplig behandlingsplats Hemtransport vid dödsfall, sjukdom och skada Inhämtan av resplan vid sjukdom Transport, hotell och förtäring omfattas, om den planerade resplanen inte kan genomföras Fysioterapi/Kiropraktor/Osteopati Krishjälp/krispsykolog Omfattning, se definition i ordlistan Temporär smärtstillande tandbehandling Ledsagare/tillkallande upp till 3 personer Hemkallande (Tillval) Hemkallande privat eller företagsrelaterat Evakuering (Tillval) Evakuering vid krig, krigsliknande tillstånd, terrordåd eller epidemi och naturkatastrofer Dokumenterade extrautgifter för hotellvistelse Eftersökning och räddning Ersättningspersonal (Tillval) Ersättningspersonal 750 per försäkrad per dygn per försäkrad, dock max per skadetillfälle 12 13

8 Flygförsening och försenad framkomst (Tillval) Flygförsening med mer än 4 timmar samt försenad ankomst Hotell, förtäring och lokal transport Ersättningsköp vid mer än 12 timmars försening vid mellanlandning Försenat bagage (Tillval) Ersättningsköp vid minst 3 timmars bagageförsening Max per försäkrad per dag och max per hushåll per dag 500 per försäkrad per dygn Livförsäkring och invaliditet Invaliditet (Tillval) Invaliditet till följd av sjukdom, inkl. tropisk sjukdom Denna försäkringsprodukt har etablerats av Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S III ansvarar i egenskap av försäkringsgivare för alla anspråk gällande Livförsäkring och invaliditet. Avbeställning (Tillval) Ersättning om en redan betalad resa måste avbeställas Ersättning om en redan betalad resa måste avbeställas Bagage (Tillval) Bagage stöld, förlust, skada etc. Särskild utrustning tillägg till bagageförsäkring (Tillval) Särskild utrustning Självrisk på hem- och bilförsäkring per skadetilfälle Personligt ansvar (Tillval) Skador på ägodelar, inkl. skador i/på hyrd bostad och hotell samt lösöre i hyrd bostad Personskada Rättshjälp (Tillval) Rättshjälp Betalningsåtagande (Tillval) Betalningsåtagande/borgen Advokathjälp (Tillval) Advokathjälp Olycka Dödsfall (Tillval) Dödsfall till följd av olycka Dödsfall till följd av olycka - Barn Olycka Invaliditet/tandskada (Tillval) - välj mellan basskydd och utökat skydd vid invaliditet Invaliditet och tandskada till följd av olycka Olycka Överfall (Tillval) Överfall Olycka Tuggskada (Tillval) Tuggskada Livförsäkring och invaliditet Dödsfall (Tillval) Dödsfall till följd av sjukdom 14 15

9 Teckna försäkringen Begära en offert Få en offert på ihi Bupa Tjänstereseförsäkring online på eller klicka på länken för att beställa ett samtal så ringer vi upp dig. Du är också alltid välkommen att ringa till oss på tfn Du kan få information och rådgivning om vilka försäkringsprodukter som är relevanta för din personal

10 Använda försäkringen Om du har en kronisk sjukdom ihi Bupa Tjänstereseförsäkring täcker som huvudregel endast akut uppkomna sjukdomar och skador. Om du redan lider av en sjukdom eller har haft några problem inför tjänsteresan, kontaktar du oss för att få mer information om ditt försäkringsskydd. Det handlar om din egen säkerhet. Akut hjälp Om du behöver hjälp i samband med akut sjukdom eller skada kan du kontakta ihi Bupas 24 timmars larmtjänst dygnet runt på telefon Härifrån kan vi utfärda betalningsgaranti för sjukhus samt förhandsgodkänna och arrangera hemtransport, hemkallande, ledsagare och tillkallande. Sjukhusvistelse Vid sjukhusvistelse bör du alltid kontakta ihi Bupas 24 timmars larmtjänst omgående på telefon för att få behandlingen godkänd och för att få en betalningsgaranti till sjukhuset. Du ombeds ange datum för vistelsen, diagnos, behandling och förväntat utskrivningsdatum. Om du blir inlagd behöver du inte betala utgiften själv. När ihi Bupa har ställt upp en betalningsgaranti betalas sjukhusräkningen direkt av ihi Bupa. Vi tar hand om allt det praktiska, så att du kan koncentrera dig på att bli frisk. Läkar- och medicinräkningar Läkar- och medicinräkningar etc. ska du själv betala innan du skickar in dem till vår skadeavdelning. Vi ersätter dig för dina utgifter när vi har fått dina kvitterade och specificerade (namn, födelsedatum, diagnos, datum för behandling) räkningar i original. Glöm inte att alltid ange ditt försäkringsnummer

11 Försäkringsvillkor Gällande från den 1:a januari 2012 Innehållsförteckning 1 Godkännande och ikraftträdande 2 När försäkringen träder i kraft 3 När och var försäkringen gäller SJUKDOM OCH HEMTRANSPORT (Obligatoriskt) 4 Sjukdom- och sjukvårdskostnader & temporär smärtstillande tandvård under resa 5 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan 6 Ledsagare och tillkallande TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR - Den valda omfattningen kommer att stå på försäkringsbrevet 7 Hemkallande 8 Ersättningspersonal 9 Evakuering 10 Flygförsening och försenad ankomst 11 Försenat bagage 12 Bagage 13 Personligt ansvar - egendomsskada och kroppsskada 14 Rättsskyddsförsäkring 15 Betalningsåtagande och advokathjälp 16 Olycksfall och överfall 17 Livförsäkring och invaliditet 18 Avbeställning Svensk lag tillämpas på avtalet ÖVRIGA VILLKOR 19 Ersättning 20 Undantag beträffande ersättning 21 Villkor för ersättning och skadeanmälan 22 Skydd från tredje part 23 Premiebetalning 24 Överlåtelse, uppsägning, förlängning och upphörande 25 Tvister, jurisdiktion m.m. Ordlista 20 21

12 1 Godkännande och ikraftträdande 2.2 Rätten till ersättning Medicinsk evakuering, ledsagare och tillkallade, f) läkarordinerad kiropraktik-, osteopatik- eller 1.1 Vem som kan teckna försäkringen Den försäkrade är berättigad ersättning från hemkallande, ersättningspersonal och evakuering. fysioterapibehandling, Försäkringen kan tecknas av företag (försäkringstagare) registrerade i skandinaviska länder (se Ordlistan) med skandinaviska faktureringsadresser. försäkringens ikraftträdandedag 3 När och var försäkringen gäller 3.1 Geografiskt område 4 Sjukdom- och sjukvårdskostnader & temporär smärtstillande tandvård under resa g) förhyrning av utvärtes ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med poliklinisk operation, upp till 4 månader Försäkringen täcker företagets anställda (de Försäkringen täcker det geografiska område, som 4.1 Ersättningsberättigade sjukvårdskostnader efter avslutad behandling, om hjälpmedlen är försäkrade) i samband med tjänsteresor. anges av försäkringstagaren gentemot Bolaget och Bolaget bedömer om behandlingen och utgifterna läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare som beskrivs i försäkringsbrevet. Det geografiska är rimliga och nödvändiga för att få klarhet i om förbättring av operationens resultat eller för att Försäkringen kan också utökas att omfatta: området kan vara de skandinaviska länderna, Europa den försäkrade lider av en sjukdom, är i behov hindra försämring av det resultat som operationen eller hela världen. av behandling eller för att kontrollera en utförd givit. a) styrelseledamöter, medresande anhöriga och behandling. andra som reser på uppdrag för företaget och/eller Skandinavien omfattar Danmark, Norge, Sverige och Se Undantag beträffande ersättning under 20. Finland. Följande ersätts: b) kombinerade tjänsteresor och semester. 4.2 Temporär smärtstillande tandvård under Europa omfattar Albanien, Algeriet, Andorra, a) sjukvårdskostnader i händelse av akut insjuknande resa En utökning måste anges i försäkringsbrevet Azorerna, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, eller skada i obegränsad omfattning, Om den försäkrade reser utanför bosättningslandet, och resdagar räknas efter samma villkor för alla Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, ersätter försäkringen temporär smärtstillande ovannämnda personer som för den försäkrade Färöarna, Gibraltar, Grekland, Grönland, Irland, Island, b) rimliga och nödvändiga extrautgifter för tandvårdsbehandling. medarbetaren. Israel, Italien, Jordanien, Jugoslavien (Serbien och läkarordinerad hotellvistelse samt utgifter för mat, Montenegro), Kanarieöarna, Kroatien, Lettland, då behandling som annars skulle kräva inläggning, Den försäkrade ersätts av försäkringen förutsatt att 1.2 Folkbokföringsadress Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, kan ske polikliniskt, ett originalintyg från en lokalt legitimerad tandläkare Försäkrade måste omfattas av offentlig sjukförsäkring Madeira, Makedonien, Malta, Marocko, Moldavien, kan uppvisas för Bolaget. Intyget ska specificera i Sverige, Danmark, Norge eller Finland eller ha Monaco, Nederländerna, Palestina, Polen, Portugal, c) rimliga och nödvändiga extrautgifter för vad i tandbehandlingen som är temporärt och tillgång till motsvarande privat eller allmän försäkring i Rumänien, Ryssland (till Uralbergen), San Marino, hotellvistelse samt utgifter för mat från det smärtstillande. sitt bosättningsland. Schweiz, Skandinavien, Slovakien, Slovenien, Spanien, behandlingen avslutas fram till att hemtransport Storbritannien, Syrien, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, kan ske, Försäkringen ersätter inte tandvårdskostnader 1.3 Bolagets godtagande Tyskland, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland, som inte uppstått under den försäkrades resa, och Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen Österrike. d) leverans av screenat blod kan förekomma där tandvårdsbehandlingen inte varit av temporär kan godkännas och för att Bolaget ska bli i samband med planerade operationer om smärtstillande karaktär och som kan vänta tills den ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas 3.2 Resperiod Bolagets läkarkonsulenter bedömer att det försäkrade har återvänt hem. av Bolaget. Den försäkrade täcks av försäkringen från den tid då blod som finns lokalt inte har blivit screenat den försäkrade lämnar sitt hem eller arbetsplats för att enligt överensstämmelse med internationella Tandproteser samt behandling till följd av tugg- eller 1.4 Försäkringsbrev och skadereglering åka utomlands. Skyddet upphör när den försäkrade standarder. Det screenade blodet ska transporteras bitskada eller tandskada omfattas inte. Alla ansökningar behandlas och bedöms av återvänder till sin bostad eller arbetsplats eller när - och överlämnas till behandlingsstället av en Bolagets kontor i Köpenhamn, som också utfärdar försäkringsperioden går ut, om detta inträffar innan läkarkonsulent som Bolaget har godkänt. Det är ett 4.3 Existerande åkommor försäkringsdokumenten. Bolaget kan välja att den försäkrade har återvänt. villkor att de lokala myndigheterna accepterar att I händelse av kronisk sjukdom eller sjukdomar som handlägga en skada i eller utanför EU. Bolaget för in det screenade blodet i landet, såväl existerade före avresan från bosättningslandet, 2 När försäkringen träder i kraft 3.3 Tjänsteresans varaktighet Den maximala reslängd som ersätts av försäkringen är som att Bolaget ska informeras minst 48 timmar före den planerade operationen, ersätter försäkringen behandling som mot all förmodan inte kunde förväntas behövlig under 2.1 Försäkringsperiod 12 månader. vistelsen utomlands. Den dag när försäkringen träder i kraft, omfattningen, e) läkarordinerad sjukgymnastik-, kiropraktik-, och försäkringsnumret och försäkringsperioden framgår 3.4 Skydd i hemlandet naprapatibehandling, 4.4 Vårdkvalitet av försäkringsbrevet. Om skydd i bosättningslandet har valts, ersätter inte Bolaget godkänner endast behandling, som utförs försäkringen följande: enligt metoder med dokumenterad effekt och 22 23

13 som är erkänd av de statliga myndigheterna i de Bolaget har rätt att kräva att den försäkrade flyttas till 5.5 Förseningar och restriktioner tillkallade och deras rimliga och nödvändiga utgifter länder, där behandlingen äger rum. Dessutom är ett annat, bättre behandlingsställe. Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar för mat, logi och lokala transporter. det en förutsättning och ett villkor, att det ska vara eller restriktioner av transport då/om/som blivit övervägande sannolikt, att behandlingen väsentligt Bolagets läkarkonsulter avgör, i eventuellt förorsakade av väderförhållanden, mekaniska Bolaget har rätt att kräva hemsändning av den och varaktigt kan bota sjukdomen eller förbättra samråd med behandlande läkare, om transport problem, restriktioner som införts av offentliga försäkrade för behandling i bosättningslandet och hälsotillståndet efter skadan. Behandlingsmetoder till bosättningslandet, hemlandet eller annan myndigheter eller piloten, eller andra omständigheter fördröjning av behandling till hans/hennes hemkomst som ännu inte är godkända av de statliga behandlingsplats är nödvändig och försvarlig. bortom Bolagets kontroll. så länge den behandlande läkaren och Bolagets myndigheterna, men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolaget. Försäkringen ersätter endast en medicinsk evakuering i samband med sjukdomsförloppet. 6 Ledsagare och tillkallade 6.1 Förutsättningar för ledsagande och/eller läkarkonsult är överens om att detta är säkert. 7 Hemkallande Läkare, specialister och annan sjukvårdspersonal som tillkallade 7.1 Förutsättningar för hemkallande ger behandling måste ha behörighet i det land där de Transport och ledsagare ersätts endast om sjukdomen Bolaget ger ersättning till ledsagande/tillkallade, om Om försäkringstagaren har tecknat försäkring utövar sitt yrke. eller behandlingen omfattas av försäkringen. den försäkrade avlider, blir inlagd på sjukhus eller för hemkallande, ersätter Bolaget efter sjuk-/hemtransporterad som följd av allvarlig akut förhandsgodkännande den försäkrade om en 4.5 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 5.3 Hemtransport och lagstadgade sjukdom eller skada. utstationeringsvistelse eller en resa måste avbrytas i För att Bolaget ska ha ersättningsplikt, ska Bolaget arrangemang vid dödsfall förtid som följd av: erhålla redogörelser i originalform från både Vid dödsfall, ska utgifter för hemtransport av den Vid tillkallande ska såväl de behandlande läkarna som lokalt praktiserande, remitterande läkare, och från avlidna och för lagstadgade arrangemang, såsom Bolagets läkarkonsult bedöma om sjukhusvistelsen a) att en nära anhörig i hemlandet eller i behandlande fysioterapeut/kiropraktor/naprapat/ balsamering och zinkkista ersättas. Anhöriga har kommer att vara i minst fem dygn eller om den bosättningslandet, efter den försäkrades avresa, psykiater. följande val: försäkrades tillstånd är livshotande. avlider, drabbas av allvarlig akut sjukdom eller skada, som resulterar i sjukhusvistelse, Alla behandlingar ska utföras av godkänd behandlare a) kremering av den avlidna och transport av urnan Vid ledsagande ställs det inga krav på för varje behandlingsform. till hemlandet, eller sjukhusvistelsens varaktighet eller att den försäkrades b) inbrott, eldsvåda eller översvämning i den 5 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan b) hemtransport av den avlidna, eller tillstånd är livshotande. Försäkringen ersätter endast tillkallande en gång i försäkrades privata bostad eller företag, om en polisrapport eller motsvarande handlingar finns tillgängliga, och den försäkrades närvaro är 5.1 Ersättningsberättigad sjuk- och c) begravning i bosättningslandet samband med ett sjukdomsförlopp/skada/dödsfall. nödvändig, hemtransport Bolaget ersätter alla rimliga och nödvändiga utgifter 5.4 Genomförande av resplan Om inte sjukdomen, dödsfallet eller skadan omfattas c) bedrägeri i företaget som begåtts av en anställd i samband med sjuk- eller hemtransport av den Bolaget ger ersättning till den försäkrade så att av försäkringen, ersätts inte utgifter till ledsagare eller där polisrapport eller motsvarande handlingar försäkrade, inkl. ambulanstransport, vid akut: denne kan fullfölja resplanen om den försäkrades tillkallade. föreligger och som kräver den försäkrades närvaro, resa har påbörjats och den dokumenterade, a) allvarlig sjukdom eller planerade resplanen inte kan genomföras. Ersättningen för tillkallande upphör när den d) strejk med överträdelse av kollektivavtal eller Ersättningen förutsätter att förseningen beror på försäkrade skrivs ut från sjukhuset. konkurs i företaget, som kräver den försäkrades b) allvarlig skada eller ersättningsberättigad sjukdom eller skada och att den närvaro. behandlande läkaren har ordinerat sängläge, sjukvård 6.2 Antal sjukledsagare och/eller tillkallade c) dödsfall. eller akut behandling. Sjukledsagande och/eller tillkallade kan vara högst tre Försäkringen ersätter endast ett hemkallande i personer. Tillkallade ska komma från den försäkrades samband med en händelse eller sjukdomsförlopp. 5.2 Bolagets rätt vid transport till behandling Försäkringen ersätter utgifter till en flygbiljett per bosättningsland och/eller hemland. Bolaget har rätt att kräva att den försäkrade tillkallad på max. affärsklass, rimliga och nödvändiga Hemkallande ersätts endast av försäkringen om transporteras hem för behandling i bosättningslandet extrautgifter för hotell och mat under genomförande 6.3 Ersättningsberättigade extrautgifter tidpunkten för hemkomsten är minst 12 timmar eller hemlandet och att avvakta med behandling tills av den planerade och dokumenterade resplanen. Det utgår bidrag till ersättning av högst tre tidigare än den försäkrades planerade tidpunkt för den försäkrade kommit hem. flygbiljetter tur/retur en gång (max. affärsklass) för hemkomst

14 7.2 Ledsagare a) att den försäkrade läggs in på sjukhus eller den svenska utrikesdepartementet, svensk ambassad b) den försäkrade ska ha iakttagits senast 120 timmar Den försäkrade kan välja en person som ledsagare. behandlande läkaren har ordinerat sängläge i eller motsvarande myndighet rekommenderar (fem dygn) före anmälan, Ledsagandet ska ske från den aktuella plats där den minst fyra påföljande dagar p.g.a. akut insjuknande evakuering, och om situationen uppstod efter den försäkrade vistas. eller skada, eller försäkrades utresa till området, c) de lokala myndigheterna begär betalning eller betalningsgaranti innan en eftersökning sätts 7.3 Ersättningsberättigade extrautgifter b) att den försäkrade blir medicinskt sjuk- eller c) naturkatastrofer där det svenska igång, och Försäkringen ger ersättning för extraordinära utgifter hemtransporterad p.g.a. en skada som ersätts av utrikesdepartementet, svensk ambassad eller till flygbiljett till hem- eller bostadslandet i samma försäkringen, eller liknande institution rekommenderar evakuering d) Bolaget på förhand godkänner de parter som klass som utresan (max. affärsklass), samt rimliga och och där tillståndet uppstått efter den försäkrades ska sköta eftersökningen och räddningen samt nödvändiga extra reseutgifter som den försäkrade samt c) att den försäkrade avbryter sin resa för att utresa till destinationen. omfattningen. ledsagare i samband med hemkallandet lagt ut för. återvända hem p.g.a. ett ersättningsberättigat hemkallande, eller 9.2 Ersättningsberättigade extrautgifter 9.5 Undantag Utgifter för logi, mat och lokala transporter under Ersättning ges för transport till närmaste säkra Försäkringen ersätter inte utgifter för eftersökning vistelsen i hemlandet omfattas inte av försäkringen. d) att den försäkrade reser som sjukledsagare destination eller till hemlandet samt med högst eller räddning: tillsammans med en medförsäkrad av en orsak SEK 750 per dag till dokumenterade extra utgifter för Det utgår dessutom bidrag till ersättning av som försäkringen ersätter, hotellvistelse. a) i förbindelse med kidnappning eller kapning, återresa till utgångspunkten för hemkallandet om den försäkrade vid tiden för hemkallandet hade e) att den försäkrade avlider. Bolaget avgör om den försäkrade ska evakueras b) som Bolaget inte skulle haft, om Bolaget hade minst 1 månad kvar av den planerade vistelsen eller till närmaste säkra destination eller till hemlandet. arrangerat eftersökning eller räddning, utstationeringsperioden. 8.2 Ersättningsberättigade extrautgifter Om den försäkrade evakueras till närmaste säkra Det utgår bidrag till ersättning för extraordinära destination ges ersättning för dokumenterade c) vid tillfällen då offentliga myndigheter ersätter Återresan skall ske senast 14 dagar efter hemkallande. utgifter till en ersättningspersons flygbiljett tur/retur nödvändiga extrautgifter för hemresan. sådana utgifter för personer som inte har denna en gång maximalt i affärsklass, hotelluppehåll, mat omfattning på försäkringen, 7.4 Resor med motorfordon i Europa samt lokal transport. 9.3 Vid krig eller annalkande krig Reser den försäkrade med motorfordon, kan den Om den försäkrade kvarhålls av myndigheter i ett land d) såvida eftersökningen har satts igång av anhöriga, försäkrade använda annan transport om detta sker Maximalt en ersättningsperson per händelse/ p.g.a. krig eller annalkande krig, ersätter försäkringen då den försäkrade har underlåtit att tala om var enligt överenskommelse med Bolaget. I så fall ersätter sjukdomsförlopp/skada. upp till tre månader för rimliga och dokumenterade han/hon uppehåller sig eller då anhörig eller andra försäkringen också kostnader för att returnera fordonet inom Europa. 9 Evakuering extrautgifter för mat och logi, och utgifter för nödvändig inrikestransport. önskar kontakt med den försäkrade, oberoende av orsaken. 9.1 Ersättningsberättigad evakuering 7.5 Bolagets förhandsgodkännande Om försäkringstagaren har tecknat försäkring 9.4 Eftersökning och räddning 9.6 Anmälan om försvinnande Det är en förutsättning för ersättning, att för evakuering, ersätter Bolaget den försäkrades Försäkringen ersätter utgifter upp till 14 dagar När den försäkrade är anmäld försvunnen ska Bolaget hemkallandet är godkänt på förhand av Bolaget. evakuering i händelse av: till eftersökning och räddning/bärgning när den omedelbart underrättas. Bolaget samarbetar med sitt 8 Ersättningspersonal a) epidemier i området där den försäkrade befinner försäkrade har lokaliserats. n är SEK per person, dock högst SEK internationella nätverk i området och med det svenska utrikesdepartementet och godkänner de parter som 8.1 Ersättningsberättigad ersättningspersonal sig, om det svenska utrikesdepartementet, per skadetillfälle per försäkringsbrev. ska handha eftersökningen. Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för svensk ambassad eller motsvarande myndighet ersättningspersonal, lämnar Bolaget ersättning om rekommenderar evakuering, och om situationen För ersättning krävs det att: 9.7 Svenska utrikesdepartementets den försäkrade av någon anledning, som omfattas av uppstått efter den försäkrades utresa till området, uppmaningar gällande försäkringsvillkor, inte kan genomföra resan a) den försäkrade har varit anmäld försvunnen 24 En förutsättning för att kunna få ersättning är att den eller om den försäkrade inte kan sköta sitt arbete som b) krig, tumult, inbördeskrig, terroraktioner, timmar (ett dygn) hos polis eller annan offentlig försäkrade inte har underlåtit att följa det svenska resultat av: undantagstillstånd, politiska oroligheter, myndighet, utrikesdepartementets uppmaning till evakuering. revolution eller andra motsvarande situationer i området där den försäkrade vistas, om det 26 27

15 9.8 Bolagets ansvar 10.3 Ersättningsberättigande extrautgifter vid 11.2 Undantag Bagage, elektronisk utrustning, kontanter, resebiljetter, Bolaget kan inte hållas ansvarigt för i vilken försening vid mellanlandning Försäkringen ersätter inte hyra/köp av resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. omfattning en transport/eftersökning/räddning kan Vid en eventuell försening vid en mellanlandning där sportutrustning. Det ska tilläggas att indirekta komma att företas, men kommer att samarbeta med den försäkrade inte vid något tillfälle har tillgång till förluster, till exempel utgifter för taxi, hotell och n angiven i försäkringsbrevet utgör det svenska utrikesdepartementet, svensk ambassad sitt incheckade bagage omfattar försäkringen, utöver telefon, inte ersätts. den maximala ersättningen per resa och per person. eller liknande institution om hjälp behövs. den ersättning som beskrivs i 10.2, ersättning för 10 Flygförsening och försenad ankomst dokumenterade, nödvändiga och rimliga extrautgifter för kläder, toalettartiklar och livsnödvändig medicin. För att ersättning ska utgå måste förseningen vara i 11.3 Ersättning efter hemkomst Ersättningen gäller inte efter ankomst till hemlandet såvida inte bagaget har varit försenat i mer än 12.2 Undantag Följande ersätts inte av försäkringen: 10.1 Ersättningsberättigad flygförsening och minst 12 timmar. Försäkringen täcker ersättning på 48 timmar och den försäkrade ska påbörja en a) allt slags bagage och elektronisk utrustning försenad ankomst upp till SEK 500 per dygn per försäkrad. ny utlandsresa inom 72 timmar efter förväntad för kommersiell användning såsom varuprover, Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för flygförsening och försenad ankomst ersätter 11 Försenat bagage hemkomst. Den nya resan ska vara bestilld innan förseningen inträffar. handelsvaror och kollektioner försäkringen: 11.1 Ersättningsberättigade kompensationsköp Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring 12 Bagage b) cyklar, sportutrustning och tillbehör a) försening i mer än fyra timmar av reserverat flyg, för försenat bagage, kommer försäkringen att 12.1 Ersättningsberättigat bagage Den totala ersättningen för fotoutrustning och inställt flyg eller om försäkrade inte kommer med ersätta rimliga utgifter för kompensationsköp av Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för smycken är SEK reserverat flyg på grund av överbokning och kläder, toalettartiklar och livsnödvändig medicin bagage, kommer Bolaget att ersätta den försäkrade om incheckat bagage har varit försenat i mer än tre eller försäkringstagaren för följande artiklar under Datautrustning ersätts med max. 50 % av b) om den försäkrade utan egen skuld kommer för timmar efter den försäkrades beräknade ankomsttid hans/hennes resa utanför bosättningslandet, eller försäkringssumman och max. med SEK sent till ett offentligt eller ett av researrangören till destinationen utanför bosättningslandet. i bosättningslandet, om man har valt täckning i n utgör den maximala ersättningen arrangerat transportmedel och därför behöver bosättningslandet: per skada och per familj. komma i kapp/ ansluta sig till resan. n utgör den maximala ersättningen per resa per försäkrad Begränsningar En förutsättning för ersättning är att biljetterna till Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, transporten är beställda och betalda 24 timmar innan En förutsättning för att ersättning kan ges är att: gäller följande begränsningar: avgång. Försäkringen ersätter enbart de fall av förseningar, som uppkommer vid byte av flyg, där den officiella minimigränsen för transittid respekterats Ersättningsberättigade extrautgifter Försäkringen lämnar ersättning för dokumenterade, nödvändiga och rimliga extrautgifter till lokaltransport samt utgifter för kost och logi upp till SEK per dag och per försäkrad. Försäkringen ersätter högst affärsklassbiljett. Ersättning lämnas under förutsättning att extrautgifterna ej har blivit ersatta av transportföretaget eller av annan part. a) den försäkrade tillhandahåller skadeanmälan i original från transportbolaget (PIR, Property Irregularity Report) som bekräftar att bagaget inte anlänt till beräknad ankomsttid, samt datum och bekräftelse av tidpunkten för den faktiska ankomsten, b) kompensationsköpen gjordes innan bagaget returnerades till den försäkrade, c) originalhandlingar skickas in till Bolaget där det tydligt framgår vad utgifterna gällde, i form av daterade kvitton, kuponger och liknande, Orsak/Föremål 1 Brand, rån, stöld från ett låst hotellrum, ett låst hem utomlands eller en låst safetybox 2 Stöld som iakttagits när stölden begicks av värdesaker burna av försäkrade 3 Stöld från ett låst, från kabinen/kupén avskilt bagageutrymme, i båt eller motorfordon 4 Förlust av dokumenterat inskrivet (incheckat) bagage 5 Skada på dokumenterat inskrivet (incheckat) bagage 6 Stöld från kabinen/kupén i låst båt eller motorfordon Bagage och elektronisk utrustning Upp till försäkringssumman Upp till försäkringssumman Upp till försäkringssumman Upp till försäkringssumman (elektronisk utrustning ersätts ej) Upp till försäkringssumman (elektronisk utrustning ersätts ej) Kontanter, biljetter och värdepapper 10% av försäkringssumman 10% av försäkringssumman 10% av försäkringssumman n utgör den maximala ersättningen per resa och per försäkrad. d) den försäkrades bagage har checkats in hos samma transportbolag som den försäkrade reser 7 Glömda, borttappade saker eller förlagda saker med. 8 Stöld av bagage som lämnats utan effektiv uppsikt 28 29

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201)

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201) med återkomsten till någon av dessa platser Om premien betalas på avresedagen, gäller Reseförsäkring Total från det klockslag som betalningen registreras. 1.SJÄLVRISKSKYDD Detta är de fullständiga villkoren

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn. 1.

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: 516401-8060 Tel : +46 770 258262 Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A,

Läs mer

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd STUDERAUTOMLANDS Fullständiga villkor 751 UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd Villkoren gäller from 2007-07-07 SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment reseförsäkring 2014-04-01 Fullständiga villkor 2010 Säkerhet över alla gränser 1 GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG UPP TILL 35 ÅR 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Fullständiga villkor 2000 Säkerhet över alla gränser GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

7 Speciella försäkringar - Övrigt

7 Speciella försäkringar - Övrigt 7 Speciella försäkringar - Övrigt 7.1 Tjänstereseförsäkring 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 7.1.1.1 För vilka Försäkringstagaren har såsom arbetsgivare tecknat detta försäkringsavtal försäkringen

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer