VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI ÄR MED DIG ÖVERALLT"

Transkript

1 VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015

2 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3

3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring Allt skydd anges per försäkrad per försäkringsår, om inte någonting annat finns angivet. Alla belopp i SEK Sjukdom och sjuktransport (Obligatoriskt) Försäkringssumma 5 Sjukhus, akutbehandling, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Läkarordinerad hotellvistelse samt förtäring vid öppenvårdsbehandling Läkarordinerad receptbelagd medicin Screenat blod Fysioterapi/Kiropraktor/Osteopati/Akupunktur Krishjälp/krispsykolog om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Krishjälp/krispsykolog per telefon till nära anhörig om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Krishjälp/krispsykolog efter hemkomst till bostadslandet om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Temporär smärtstillande tandvård Vårdutgifter i samband med oväntade akuta komplikationer under graviditet fram till 36:e graviditetsveckan (se dock 22.1 d) Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan (Obligatoriskt) Försäkringssumma 6 Sjuktransport till lämplig behandlingsplats vid allvarlig sjukdom, allvarlig skada eller avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten Ersättningsöversikten är en del av Försäkringsvillkoren. Därför anmodas att noggrant läsa igenom Ersättningsöversikten och försäkringsvillkoren. Se vänligen Ordlistan sist i denna produktguide, där en del ord skrivna i kursiv i Ersättningsöversikten och Försäkringsvillkoren är ytterligare definierade eller förklarade. Dessa definitioner är en del av Försäkringsvillkoren. Hemtransport vid dödsfall Inhämtan av resplan vid sjukdom Transport, hotell och förtäring omfattas, om den planerade resplanen inte kan genomföras Ledsagare och tillkallande (Obligatoriskt) Försäkringssumma 7 Ledsagare/tillkallande upp till 2 personer Hemkallande (Tillval) Försäkringssumma 8 Hemkallande privat eller företagsrelaterat 4 5

4 Ersättningspersonal (Tillval) Försäkringssumma 9 Ersättningspersonal Krispaket (Tillval) Försäkringssumma 10 Evakuering vid krig, krigsliknande tillstånd, terrordåd eller epidemi och naturkatastrofer Dokumenterade extrautgifter för hotellvistelse, förtäring och lokal transport Krishjälp/krispsykolog om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Krishjälp/krispsykolog per telefon till nära anhörig om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Eftersökning och räddning Tillkallanda och hemtransport om försäkrade har utsatts för gisslantagande eller kidnappping per försäkrad per dygn Se försäkringsvillkor 10.2 Se försäkringsvillkor per försäkrad, dock max per skadetillfälle Se försäkringsvillkor 10.7 Flygförsening och försenad framkomst (Tillval) Försäkringssumma 11 Flygförsening med mer än 4 timmar samt försenad ankomst Hotell, förtäring och lokal transport Ersättningsköp vid mer än 12 timmars försening vid mellanlandning Max per försäkrad per resa 500 per försäkrad per dygn Försenat bagage (Tillval) Försäkringssumma 12 Ersättningsköp vid minst 3 timmars bagageförsening Bagage (Tillval) Försäkringssumma 13 Bagage stöld, förlust, skada etc. Självrisk på hem- och bilförsäkring per skadetilfälle Personligt ansvar - Skador på ägodelar (Tillval) Försäkringssumma 14 Skador på ägodelar, inkl. skador i/på hyrd bostad och hotell samt lösöre i hyrd bostad Rättshjälp (Tillval) Försäkringssumma 15 Rättshjälp Betalningsåtagande/borgen (Tillval) Försäkringssumma 16 Betalningsåtagande/borgen Advokathjälp (Tillval) Försäkringssumma 16 Advokathjälp Heltidsolycka Dödsfall (Tillval) Försäkringssumma 17 Dödsfall till följd av olycka Dödsfall till följd av olycka - Barn Heltidsolycka Invaliditet/tandvård til följd av olycka (Tillval) - välj mellan basskydd och utökat skydd vid invaliditet Invaliditet och tandvård till följd av olycka Försäkringssumma 17 Tuggskada Heltidsolycka Överfall (Tillval) Försäkringssumma 18 Överfall Livförsäkring och invaliditet Dödsfall (Tillval) Försäkringssumma 19 Dödsfall till följd av sjukdom Livförsäkring och invaliditet Invaliditet (Tillval) Försäkringssumma 19 Invaliditet (bestående men) till följd av sjukdom, inkl. tropisk sjukdom Livförsäkringen och invaliditetsskyddet har etablerats av Topdanmark Livsforsikring A/S, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S ansvarar i egenskap av försäkringsgivare för alla anspråk gällande Livförsäkring och invaliditet. Avbeställning (Tillval) Försäkringssumma 20 Ersättning om en redan betalad resa måste avbeställas Ersättning om en redan betalad resa måste avbeställas Personligt ansvar - Personskada (Tillval) Försäkringssumma 14 Personskada - Om den försäkrade hålls ansvarig för en skada på en person 6 7

5 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gällande från den 1:a januari 2015 Innehållsförteckning 1 Godkännande och ikraftträdande 2 När försäkringen träder i kraft 3 Var försäkringen gäller 4 När försäkringen gäller SJUKDOM OCH SJUKTRANSPORT (Obligatoriskt) 5 Sjukdom- och sjukvårdskostnader & temporär smärtstillande tandvård under resa 6 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan 7 Ledsagare och tillkallande TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR - Den valda omfattningen kommer att stå på försäkringsbrevet 8 Hemkallande 9 Ersättningspersonal 10 Krispaket 11 Flygförsening och försenad ankomst 12 Försenat bagage 13 Bagage 14 Personligt ansvar - egendomsskada och kroppsskada 15 Rättsskyddsförsäkring 16 Betalningsåtagande och advokathjälp 17 Heltidsolycka, Invaliditet, Nedsatt arbetsförmåga samt tandvård till följd av olycka 18 Heltidsolycka - Överfall 19 Livförsäkring och invaliditet 20 Avbeställning Svensk lag tillämpas på avtalet ÖVRIGA VILLKOR 21 Ersättning 22 Undantag beträffande ersättning 23 Villkor för ersättning och skadeanmälan 24 Skydd från tredje part 25 Premiebetalning 26 Överlåtelse, uppsägning, förlängning och upphörande 27 Tvister, jurisdiktion m.m. 28 Förtrolighet 29 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordlista 8 9

6 1 Godkännande och ikraftträdande 2.2 Rätten till ersättning 3.3 Skydd i bostadslandet då behandling som annars skulle kräva inläggning, 1.1 Vem som kan teckna försäkringen Försäkringen kan tecknas av skandinaviska och finska företag, organisationer och föreningar (Försäkringstagare) registrerade i Skandinavien eller Finland. Försäkringen kan även omfatta det försäkrade företagets utländska filialer och dotterbolag. Försäkringen täcker företagets anställda (de försäkrade) i samband med tjänsteresor. Försäkringen kan också utökas att omfatta: a) styrelseledamöter, medresande anhöriga och andra som reser på uppdrag för företaget och/eller b) kombinerade tjänsteresor och semester. Den försäkrade är berättigad ersättning från försäkringens ikraftträdandedag 3 Var försäkringen gäller 3.1 Geografiskt område Försäkringen täcker det geografiska område, som anges av Försäkringstagaren gentemot Bolaget och som beskrivs i försäkringsbrevet. Det geografiska området kan vara Skandinavien och Finland, Europa eller hela världen. Bostadsland: Det land där Försäkringstagarens primära adress är belägen. För att försäkringen ska gälla i bostadslandet måste detta alternativ väljas separat. Om skydd i bostadslandet har valts, ersätter inte försäkringen följande: - Vård- och sjukhusutgifter samt temporär smärtstillande tandvård - Sjuk- och hemtransport/inhämtan av resplan vid sjukdom - Ledsagare och tillkallade - Hemkallande - Ersättningspersonal - Krispaket 4 När försäkringen gäller 4.1 Resperiod Den försäkrade täcks av försäkringen från den tid då den försäkrade lämnar sitt hem eller arbetsplats kan ske polikliniskt, d) rimliga och nödvändiga extrautgifter för hotellvistelse samt utgifter för mat från det behandlingen avslutas fram till att hemtransport kan ske, e) leverans av screenat blod kan förekomma i samband med planerade operationer om Bolagets läkarkonsulenter bedömer att det blod som finns lokalt inte har blivit screenat enligt överensstämmelse med internationella standarder. Det screenade blodet ska transporteras - och överlämnas till behandlingsstället av en läkarkonsulent som Bolaget har godkänt. Det är ett En utökning måste anges i försäkringsbrevet och resdagar räknas efter samma villkor för alla Skandinavien och Finland omfattar Danmark, Norge, Sverige och Finland, exklusive bostadslandet. för att resa. Skyddet upphör när den försäkrade återvänder till sin bostad eller arbetsplats eller när försäkringsperioden går ut, om detta inträffar innan villkor att de lokala myndigheterna accepterar att Bolaget för in det screenade blodet i landet, såväl som att Bolaget ska informeras minst 48 timmar ovannämnda personer som för den försäkrade medarbetaren. 1.2 Folkbokföringsadress Försäkrade måste omfattas av offentlig sjukförsäkring i Sverige, Danmark, Norge eller Finland eller ha tillgång till motsvarande privat eller allmän försäkring i sitt bostadsland. 1.3 Bolagets godtagande Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas och för att Bolaget ska bli ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas av Bolaget. 1.4 Försäkringsbrev och skadereglering Europa omfattar Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerna, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Georgia, Gibraltar, Grekland, Grönland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Kanarieöarna, Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, Makedonien, Malta, Marocko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Palestina, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland (till Uralbergen), San Marino, Schweiz, Serbien, Skandinavien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland, Österrike, exklusive bostadslandet. Världen omfattar alla länder i hela världen, exklusive bostadslandet. den försäkrade har återvänt. 4.2 Tjänsteresans varaktighet Den maximala reslängd som ersätts av försäkringen är 12 månader. 5 Sjukdom- och sjukvårdskostnader & temporär smärtstillande tandvård under resa 5.1 Ersättningsberättigade sjukvårdskostnader Bolaget bedömer om behandlingen och utgifterna är rimliga och nödvändiga för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, är i behov av behandling eller för att kontrollera en utförd behandling. före den planerade operationen, f) medicinsk betingad kiropraktik-, osteopatik- eller fysioterapibehandling och akupunktur, g) förhyrning av utvärtes ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, om hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare förbättring av operationens resultat eller för att hindra försämring av det resultat som operationen givit, h) obegränsad ersättning av den försäkrades utgifter i samband med oväntade akuta komplikationer under graviditet fram till 36:e graviditetsveckan (se Alla ansökningar behandlas och bedöms av Följande ersätts: dock 22.1 d), Bolagets kontor i Köpenhamn, som också utfärdar 3.2 Om försäkringstagaren önskar utvidga försäkringsdokumenten. Bolaget kan välja att försäkringen till ett annat geografiskt område än det a) sjukvårdskostnader i händelse av akut insjuknande i) Krishjälp/krispsykolog, om Bolagets läkarkonsult handlägga en skada i eller utanför EU. angivna skall detta meddelas Bolaget före avresan. En eller skada i obegränsad omfattning, bedömer att det är nödvändigt, eventuell utvidgning av försäkringen gäller från och 2 När försäkringen träder i kraft med meddelandedatum (den dag Bolaget mottager b) Läkarordinerad receptbelagd medicin, j) Krishjälp/krispsykolog per telefon till nära anhörig, 2.1 Försäkringsperiod meddelandet). Skador som uppstår efter avresa och om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är Den dag när försäkringen träder i kraft, omfattningen, innan meddelande om utvidgning har mottagits c) rimliga och nödvändiga extrautgifter för nödvändigt, försäkringsnumret och försäkringsperioden framgår omfattas inte av försäkringen. läkarordinerad hotellvistelse samt utgifter för mat, av försäkringsbrevet

7 k) krishjälp/krispsykolog efter hemkomst till bostadslandet upp till max. SEK som ännu inte är godkända av de statliga myndigheterna, men är under vetenskaplig utredning, 6.2 Bolagets rätt vid transport till behandling Bolaget har rätt att kräva att den försäkrade 6.5 Förseningar och restriktioner Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar Se Undantag beträffande ersättning under 22. kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolaget. transporteras hem för behandling i bostadslandet eller restriktioner av transport då/om/som blivit och att avvakta med behandling tills den försäkrade förorsakade av väderförhållanden, mekaniska 5.2 Temporär smärtstillande tandvård under Läkare, specialister och annan sjukvårdspersonal som kommit hem. problem, restriktioner som införts av offentliga resa ger behandling måste ha behörighet i det land där de myndigheter eller piloten, eller andra omständigheter Om den försäkrade reser utanför bostadslandet, utövar sitt yrke. Bolaget har rätt att kräva att den försäkrade flyttas till bortom Bolagets kontroll. ersätter försäkringen temporär smärtstillande tandvårdsbehandling. 5.5 Nödvändiga upplysningar till Bolaget ett annat, bättre behandlingsställe. 7 Ledsagare och tillkallade För att Bolaget ska ha ersättningsplikt, ska Bolaget Bolagets läkarkonsulter avgör, i eventuellt samråd med 7.1 Förutsättningar för sjukledsagande och/ Den försäkrade ersätts av försäkringen förutsatt att erhålla redogörelser i originalform från både behandlande läkare, om transport till bostadslandet eller tillkallade ett originalintyg från en lokalt legitimerad tandläkare lokalt praktiserande, remitterande läkare, och från eller annan behandlingsplats är nödvändig och Bolaget ger ersättning till sjukledsagande och/eller kan uppvisas för Bolaget. Intyget ska specificera behandlande fysioterapeut/kiropraktor/naprapat/ försvarlig. tillkallade, om den försäkrade avlider, blir inlagd på vad i tandbehandlingen som är temporärt och psykiater/akupunktör. sjukhus eller sjuk-/hemtransporterad som följd av smärtstillande. 6.3 Hemtransport och lagstadgade allvarlig akut sjukdom eller skada. Alla behandlingar ska utföras av godkänd behandlare arrangemang vid dödsfall Försäkringen ersätter inte tandvårdskostnader för varje behandlingsform. Vid dödsfall, skall rimliga och nödvändiga utgifter Om inte sjukdomen, dödsfallet eller skadan omfattas som inte uppstått under den försäkrades resa, och där tandvårdsbehandlingen inte varit av temporär smärtstillande karaktär och som kan vänta tills den 6 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan för hemtransport av den avlidna och för lagstadgade arrangemang, såsom balsamering och zinkkista ersättas. Anhöriga har följande val: av försäkringen, ersätts inte utgifter till sjukledsagare eller tillkallade. försäkrade har återvänt hem. 6.1 Ersättningsberättigad sjuktransport Tilkallande Bolaget ersätter alla rimliga och nödvändiga a) kremering av den avlidna och hemtransport av Vid tillkallande ska såväl de behandlande läkarna som Tandproteser samt behandling till följd av tugg- eller utgifter i samband med sjuktransport av den urnan, eller Bolagets läkarkonsult bedöma om sjukhusvistelsen bitskada eller tandskada omfattas inte. försäkrade till närmaste lämpliga behandlingsställe kommer att vara i minst tre dygn eller om den eller bostadslandet efter Bolagets val, inkl. b) hemtransport av den avlidna. försäkrades tillstånd är livshotande. 5.3 Kroniska och existerande åkommor ambulanstransport, vid akut: I händelse av kronisk sjukdom eller sjukdomar som 6.4 Genomförande av resplan Försäkringen ersätter endast tillkallande en gång i existerade före avresan från bostadslandet, ersätter a) allvarlig sjukdom eller Bolaget ger ersättning till den försäkrade så att samband med ett sjukdomsförlopp/skada/dödsfall. försäkringen behandling som mot all förmodan inte denne kan fullfölja resplanen om den försäkrades kunde förväntas behövlig under vistelsen utomlands. b) allvarlig skada eller resa har påbörjats och den dokumenterade, Ersättningen för tillkallande upphör när den En försäkrad som lider av en kronisk och/eller befintlig sjukdom bör ansöka om förhandsgodkännande hos Bolaget före varje resa för att klargöra vilket skydd han/hon har under resan. 5.4 Vårdkvalitet c) avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. Försäkringen ersätter endast 1 transport i samband med 1 sjukdomsförlopp/skada/ avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. planerade resplanen inte kan genomföras. Ersättningen förutsätter att förseningen beror på ersättningsberättigad sjukdom eller skada och att den behandlande läkaren har ordinerat sängläge, sjukvård eller akut behandling. Försäkringen ersätter utgifter till en flygbiljett per försäkrade skrivs ut från sjukhuset. Sjukledsagande Vid sjukledsagande ställs det inga krav på sjukhusvistelsens varaktighet eller att den försäkrades tillstånd är livshotande. Bolaget godkänner endast behandling, som utförs enligt metoder med dokumenterad effekt och Transport ersätts endast om sjukdomen eller behandlingen omfattas av försäkringen. tillkallad på max. affärsklass, rimliga och nödvändiga extrautgifter för hotell och mat under genomförande 7.2 Antal sjukledsagare och/eller tillkallade Sjukledsagande och/eller tillkallade kan vara högst två som är erkänd av de statliga myndigheterna i de länder, där behandlingen äger rum. Dessutom är det en förutsättning och ett villkor, att det ska vara övervägande sannolikt, att behandlingen väsentligt och varaktigt kan bota sjukdomen eller förbättra Om den försäkrade kör egen bil i samband med sjuktransport ersätts transportutgifter till och från behandlingsplatsen via närmaste väg med högst SEK 1,50 per km. av den planerade och dokumenterade resplanen. personer. Tillkallade ska komma från den försäkrades bostadsland. hälsotillståndet efter skadan. Behandlingsmetoder 12 13

8 7.3 Ersättningsberättigade extrautgifter Om den försäkrade inte har fast bostad i samma gällande försäkringsvillkor, inte kan genomföra resan b) krig, tumult, inbördeskrig, terroraktioner, Det utgår bidrag till ersättning av högst två land som den Nära anhöriga som ger anledning eller om den försäkrade inte kan sköta sitt arbete som undantagstillstånd, politiska oroligheter, flygbiljetter tur/retur en gång (max. affärsklass) för till hemkallandet täcker försäkringen rimliga och resultat av: revolution eller andra motsvarande situationer tillkallade och deras rimliga och nödvändiga utgifter nödvändiga transportutgifter i samband med i området där den försäkrade vistas, om det för mat, logi och lokala transporter. hemkallandet motsvarande kostnader för transport till a) att den försäkrade läggs in på sjukhus eller den svenska utrikesdepartementet, svensk ambassad 8 Hemkallande den försäkrades bostadsland. behandlande läkaren har ordinerat sängläge i minst fyra påföljande dagar p.g.a. akut insjuknande eller motsvarande myndighet rekommenderar evakuering, och om situationen uppstod efter den 8.1 Förutsättningar för hemkallande 8.2 Ledsagare eller skada, eller försäkrades utresa till området, Om försäkringstagaren har tecknat försäkring Den försäkrade kan välja en person som ledsagare. för hemkallande, ersätter Bolaget efter Ledsagandet ska ske från den aktuella plats där den b) att den försäkrade blir medicinskt sjuk- eller c) naturkatastrofer där det svenska förhandsgodkännande den försäkrade om en resa försäkrade vistas. hemtransporterad p.g.a. en skada som ersätts av utrikesdepartementet, svensk ambassad eller måste avbrytas i förtid som följd av: försäkringen, eller liknande institution rekommenderar evakuering 8.3 Ersättningsberättigade extrautgifter och där tillståndet uppstått efter den försäkrades a) att en nära anhörig i bostadslandet, efter den Försäkringen ger ersättning för extraordinära utgifter c) att den försäkrade avbryter sin resa för att utresa till destinationen. försäkrades avresa, avlider, drabbas av allvarlig till flygbiljett till hem- eller bostadslandet i samma återvända hem p.g.a. ett ersättningsberättigat akut sjukdom eller skada, som resulterar i klass som utresan (max. affärsklass), samt rimliga och hemkallande, eller 10.2 Ersättningsberättigade extrautgifter sjukhusvistelse, eller drabbas av en livshotande nödvändiga extra reseutgifter som den försäkrade samt Ersättning ges för. akut försämring av en befintlig åkomma, ledsagare i samband med hemkallandet lagt ut för. d) att den försäkrade reser som sjukledsagare tillsammans med en medförsäkrad av en orsak a) Transport till närmaste säkra destination eller till b) inbrott, eldsvåda eller översvämning i den Utgifter för logi, mat och lokala transporter som försäkringen ersätter, bostadslandet samt med högst SEK per dag försäkrades privata bostad eller företag, om en under vistelsen i bostadslandet omfattas inte av till dokumenterade extra utgifter för hotellvistelse, polisrapport eller motsvarande handlingar finns försäkringen. e) att den försäkrade avlider. förtäring och lokal transport. tillgängliga, och den försäkrades närvaro är nödvändig, Det utgår dessutom bidrag till ersättning av återresa 9.2 Ersättningsberättigade extrautgifter Bolaget avgör om den försäkrade ska evakueras till till utgångspunkten för hemkallandet förutsatt att Det utgår bidrag till ersättning för extraordinära närmaste säkra destination eller till bostadslandet. c) bedrägeri i företaget som begåtts av en anställd återresa sker under försäkringsperioden. utgifter till en ersättningspersons flygbiljett tur/retur Om den försäkrade evakueras till närmaste säkra där polisrapport eller motsvarande handlingar en gång maximalt i affärsklass, hotelluppehåll, mat destination ges ersättning för dokumenterade föreligger och som kräver den försäkrades närvaro, Återresan skall ske senast 4 veckor efter hemkallande. samt lokal transport. nödvändiga extrautgifter för hemresan. d) strejk med överträdelse av kollektivavtal eller konkurs i företaget, som kräver den försäkrades närvaro. 8.4 Resor med motorfordon i Europa Reser den försäkrade med motorfordon, kan den försäkrade använda annan transport om detta sker enligt överenskommelse med Bolaget. I så fall ersätter Maximalt en ersättningsperson per händelse/ sjukdomsförlopp/skada. 10 Krispaket b) Krishjälp/krispsykolog, när Bolagets läkarkonsult bedömer att krishjälp ska sättas in på grund av de förhållanden som har gjort sig gällande i samband med orsaken till evakueringen Försäkringen ersätter endast ett hemkallande i samband med en händelse eller sjukdomsförlopp. Hemkallande ersätts endast av försäkringen om försäkringen också kostnader för att returnera fordonet inom Europa. 8.5 Bolagets förhandsgodkännande 10.1 Ersättningsberättigad evakuering Bolaget ersätter den försäkrades evakuering i händelse av: c) Krishjälp/krispsykolog per telefon till försäkrades anhöriga när Bolagets läkarkonsult bedömer att detta är nödvändigt. tidpunkten för hemkomsten är minst 12 timmar Det är en förutsättning för ersättning, att a) epidemier i området där den försäkrade befinner 10.3 Vid krig eller annalkande krig tidigare än den försäkrades planerade tidpunkt för hemkallandet är godkänt på förhand av Bolaget. sig, om det svenska utrikesdepartementet, Om den försäkrade kvarhålls av myndigheter i ett land hemkomst. 9 Ersättningspersonal svensk ambassad eller motsvarande myndighet rekommenderar evakuering, och om situationen p.g.a. krig eller annalkande krig, ersätter försäkringen upp till tre månader för rimliga och dokumenterade Ersättning betalas inte ut om den Nära anhöriga som 9.1 Ersättningsberättigad ersättningspersonal uppstått efter den försäkrades utresa till området, extrautgifter för mat och logi, och utgifter för ger anledning till hemkallandet är en medresenär som Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för nödvändig inrikestransport. har blivit hemtransporterad tidigare under resan. ersättningspersonal, lämnar Bolaget ersättning om den försäkrade av någon anledning, som omfattas av 14 15

9 10.4 Eftersökning och räddning internationella nätverk i området och med det svenska Bolagets ansvar 11.3 Ersättningsberättigande extrautgifter vid Försäkringen ersätter utgifter upp till 14 dagar utrikesdepartementet och godkänner de parter som Bolaget kan inte hållas ansvarigt för i vilken försening vid mellanlandning till eftersökning och räddning/bärgning när den ska handha eftersökningen. omfattning en transport/eftersökning/räddning kan Vid en eventuell försening vid en mellanlandning där försäkrade har lokaliserats. Försäkringssumman är komma att företas, men kommer att samarbeta med den försäkrade inte vid något tillfälle har tillgång till SEK per person, dock högst SEK per skadetillfälle per försäkringsbrev. För ersättning krävs det att: 10.7 Gisslantagande och kidnappning Om den försäkrade har varit utsatt för gisslantagande och/eller kidnappning, ersätter Bolaget följande efter förhandsgodkännande: det svenska utrikesdepartementet, svensk ambassad eller liknande institution om hjälp behövs. 11 Flygförsening och försenad ankomst sitt incheckade bagage omfattar försäkringen, utöver den ersättning som beskrivs i 11.2, ersättning för dokumenterade, nödvändiga och rimliga extrautgifter för kläder, toalettartiklar och livsnödvändig medicin. a) den försäkrade har varit anmäld försvunnen 24 timmar (ett dygn) hos polis eller annan offentlig myndighet, b) den försäkrade ska ha iakttagits senast 120 timmar (fem dygn) före anmälan, c) de lokala myndigheterna begär betalning eller betalningsgaranti innan en eftersökning sätts igång, och d) Bolaget på förhand godkänner de parter som ska sköta eftersökningen och räddningen samt a) Rimliga och nödvändiga utgifter i samband med den försäkrades hemtransport till bostadslandet efter frigivningen. b) Rimliga och nödvändiga utgifter till lokal transport, mat och logi i perioden från och med frigivningen tills den försäkrade kan resa hem igen. c) Tillkallande av upp till två personer, om försäkrade blir inlagd på sjukhus efter frigivningen. Det är en förutsättning att både den behandlande läkaren och Bolagets läkarkonsult bedömer att sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 3 dygn. Tillkallande ska komma från den försäkrades bostadsland Ersättningsberättigad flygförsening och försenad ankomst Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för flygförsening och försenad ankomst ersätter försäkringen: a) försening i mer än fyra timmar av reserverat flyg, inställt flyg eller om försäkrade inte kommer med reserverat flyg på grund av överbokning och b) om den försäkrade utan egen skuld kommer för sent till ett offentligt eller ett av researrangören arrangerat transportmedel och därför behöver komma i kapp/ ansluta sig till resan. För att ersättning ska utgå måste förseningen vara i minst 12 timmar. Försäkringen täcker ersättning på upp till SEK 500 per dygn per försäkrad. 12 Försenat bagage 12.1 Ersättningsberättigade kompensationsköp Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för försenat bagage, kommer försäkringen att ersätta rimliga utgifter för kompensationsköp av kläder, toalettartiklar och livsnödvändig medicin om incheckat bagage har varit försenat i mer än tre timmar efter den försäkrades beräknade ankomsttid till destinationen utanför bostadslandet. omfattningen Undantag Skydd vid tillkallande upphör när den försäkrade skrivs ut från sjukhuset. En förutsättning för ersättning är att biljetterna till transporten är beställda och betalda 24 timmar innan Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen per resa per försäkrad. Försäkringen ersätter inte utgifter för eftersökning eller räddning: a) i förbindelse med kidnappning eller kapning, Det utgår bidrag till ersättning av totalt upp till två tillkallandes flygbiljetter tur/retur en gång (max affärsklass) och deras rimliga och nödvändiga extrautgifter för förtäring, logi och lokal transport. avgång. Försäkringen ersätter enbart de fall av förseningar, som uppkommer vid byte av flyg, där den officiella En förutsättning för att ersättning kan ges är att: a) den försäkrade tillhandahåller skadeanmälan i original från transportbolaget (PIR, Property minimigränsen för transittid respekterats. Irregularity Report). b) som Bolaget inte skulle haft, om Bolaget hade arrangerat eftersökning eller räddning, 10.8 Undantag Försäkringen täcker inte:: 11.2 Ersättningsberättigade extrautgifter Vi rekomenderar att förseningen meddelas c) vid tillfällen då offentliga myndigheter ersätter a) Utgifter till lösensumma Försäkringen lämnar ersättning för dokumenterade, nödvändiga och rimliga extrautgifter till lokaltransport omedelbart efter ankomsten till destinationen. Anmälan ska ske till ankomst-service på sådana utgifter för personer som inte har denna omfattning på försäkringen, b) Utgifter i samband med utredning av gisslantagande/kidnappning. samt utgifter för kost och logi upp till SEK per dag och per försäkrad. Försäkringen ersätter högst affärsklassbiljett. Ersättning lämnas under flygplatsen, som utarbetaer och lämnar ut skadorapporten. d) såvida eftersökningen har satts igång av anhöriga, förutsättning att extrautgifterna ej har blivit ersatta av b) kompensationsköpen gjordes innan bagaget då den försäkrade har underlåtit att tala om var han/ 10.9 Svenska utrikesdepartementets transportföretaget eller av annan part. returnerades till den försäkrade och för hemresan hon uppehåller sig eller då anhörig eller andra önskar uppmaningar till bostadslandet, kontakt med den försäkrade, oberoende av orsaken. En förutsättning för att kunna få ersättning är att den Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen försäkrade inte har underlåtit att följa det svenska per resa och per försäkrad. c) originalhandlingar skickas in till Bolaget där det 10.6 Anmälan om försvinnande utrikesdepartementets uppmaning till evakuering. tydligt framgår vad utgifterna gällde, i form av När den försäkrade är anmäld försvunnen ska Bolaget daterade kvitton, kuponger och liknande, omedelbart underrättas. Bolaget samarbetar med sitt 16 17

10 d) den försäkrades bagage har checkats in hos samma transportbolag som den försäkrade reser med Undantag Försäkringen ersätter inte hyra/köp av sportutrustning. Det ska tilläggas att indirekta förluster, till exempel utgifter för taxi, hotell och telefon, inte ersätts Ersättning efter hemkomst Ersättningen gäller inte efter ankomst till bostadslandet såvida inte bagaget har varit försenat i mer än 48 timmar och den försäkrade ska påbörja en ny utlandsresa inom 72 timmar efter förväntad hemkomst. Den nya resan ska vara bestilld innan förseningen inträffar. 13 Bagage 13.1 Ersättningsberättigat bagage Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för bagage, kommer Bolaget att ersätta den försäkrade eller Försäkringstagaren för följande artiklar under hans/hennes resa utanför bostadslandet, eller i bostadslandet, om man har valt täckning i bostadslandet: Bagage, elektronisk utrustning, kontanter, resebiljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. Fotoutrustning, videoutrustning, datorutrustning, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning samt smycken och klockor ersätts endast om de medtages som handbagage. Den totala ersättningen för fotoutrustning är högst SEK och för smycken högst SEK Datautrustning ersätts med 50 % av försäkringssumman, max. SEK Försäkringssumman angiven i försäkringsbrevet utgör den maximala ersättningen per resa och per person Undantag Följande ersätts inte av försäkringen: a) allt slags bagage och elektronisk utrustning för kommersiell användning såsom varuprover, handelsvaror och kollektioner, b) cyklar, sportutrustning och tillbehör, c) föremål som inte kan dokumenteras och där den försäkrade normalt förväntas dokumentera förlusten Begränsningar Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: Orsak/Föremål 1 Brand, rån, stöld från ett låst hotellrum, ett låst hem utomlands eller en låst safetybox 2 Stöld som iakttagits när stölden begicks av värdesaker burna av försäkrade 3 Stöld från ett låst, från kabinen/kupén avskilt bagageutrymme, i båt eller motorfordon 4 Förlust av dokumenterat inskrivet (incheckat) bagage 5 Skada på dokumenterat inskrivet (incheckat) bagage 6 Stöld från kabinen/kupén i låst båt eller motorfordon 7 Glömda, borttappade saker eller förlagda saker 8 Stöld av bagage som lämnats utan effektiv uppsikt 9 Stöld från motorfordon, båt, husvagn eller släpvagn, hotellrum, bostad eller safetybox som inte visar synliga tecken på påtvingat intrång 10 Skada på bagage förorsakat av mat, flaskor, glas etc. som har packats i eget bagage 11 Förlust i samband med missbruk av kreditkort eller resecheckar 12 Förlust av eller skador på bagage som fraktats separat Bagage och elektronisk utrustning Upp till försäkringssumman Upp till försäkringssumman Upp till försäkringssumman Upp till försäkringssumman (elektronisk utrustning ersätts ej) Upp till försäkringssumman (elektronisk utrustning ersätts ej) Kontanter, biljetter och värdepapper 10% av försäkringssumman 10% av försäkringssumman 10% av försäkringssumman 13 Indirekt förlust 14 Enkel stöld (Stöld som inte uppmärksammas i det ögonblick då den begås) 15 Mindre skador på bagagets utsida (skrapmärken, fläckar, bucklor) 16 Stöld där tillgång sker med hjälp av riktig eller falsk nyckel 18 19

11 13.4 Ersättningsregler för försäkrat bagage Ersättning för de försäkrade värdesakerna beräknas instans. Om det, under exceptionella omständigheter, inte är möjligt att underrätta polismyndighet p.g.a. 14 Personligt ansvar - egendomsskada och kroppsskada e) skada förorsakad av den försäkrades husdjur, enligt följande regler: omedelbart förestående avgång, måste en sådan 14.1 Förutsättningar för personligt f) för skada som uppstått till följd av att den anmälan göras till Bolaget snarast möjligt efter den ansvarsskydd försäkrade smittat eller på annan sätt överfört a) Försäkringen ersätter återanskaffningsvärdet försäkrades hemkomst. Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för sjukdom till andra, för motsvarande nya föremål, om det kan personligt ansvar, ersätter försäkringen: dokumenteras att de är mindre än två år gamla. Kopia av anmälan till polis, flygbolag eller g) skada orsakad vid användandet av motorfordon, motsvarande måste skickas till Bolaget, senast i a) det belopp den försäkrade förpliktas att betala husvagn eller släpvagn, luftfartyg eller sjöfartyg b) För föremål äldre än två år, köpta secondhand samband med kravet om ersättning. på grund av sitt ersättningsansvar för skada på som har en längd på minst tre meter, inkl. segel eller som redan var skadade, beräknas personer eller saker enligt gällande lag i det land eller motor, eller båtar under tre meter vars ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden 13.6 Självrisk på hem- och bilförsäkring där skadan inträffade, motorstyrka överstiger 3 HK, av jämförbara, nya föremål med ett rimligt avdrag Försäkringen ersätter för självrisken som drabbar för värdeminskning p.g.a. ålder, slitage, nedsatt den försäkrade vid ersättningsbar skada enligt den b) kostnader i samband med ersättningsfrågans h) för skada som uppstår till följd av en användbarhet eller andra omständigheter. försäkrades hem-/villahem- eller bilförsäkringsvillkor. avgörande, som uppstått enligt överenskommelse olyckshändelse som ingen rimligen kan hållas med Bolaget, ansvarig för. c) Detta gäller också föremål där dokumentation av Den försäkrades skadade permanenta bostad ska vid hur gamla sakerna är och deras värde saknas. skadetillfället varit obebodd p g a tjänsteresa. c) skador på hyrd semesterbostad/hotell samt 14.3 Böter och straffavgifter innehållet i den hyrda bostaden, Försäkringen ersätter inte böter eller straffavgifter. d) Bolaget kan välja att låta reparera skadade saker Den skadade bilen ska vara en privat personbil eller ersätta den försäkrade med ett belopp som tillhörande den försäkrade eller hushållet, och ha d) skada som uppstått i samband med aktivt 14.4 Försäkringssumma motsvarar reparationskostnaderna. medförts på tjänsteresa. Ersättning kan även lämnas deltagande i skidåkning, snowboardåkning, Den försäkringssumma som anges i försäkringsbrevet för skada på bil som stått oanvänd i bostadslandet p g kälkåkning eller liknande, dock maximalt för egendomsskada och kroppsskada är den e) Bolaget är berättigat, men är inte förpliktat, att a tjänsteresa. SEK per händelse. övre gränsen för Bolagets ansvar efter en enskild ersätta in natura. försäkringshändelse, även om händelsen resulterar i Ersättning lämnas även för den självrisk som drabbar 14.2 Undantag flera förluster eller skador, och även om flera individer f) Ersättning för film, video och videoband och den försäkrade vid ersättningsbar skada på privat Försäkringen ersätter inte den försäkrades kan hållas ansvariga, och oavsett om en eller flera liknande begränsas till kostnaden för råmaterial. korttidshyrd, försäkrad personbil som den försäkrade ersättningsansvar: försäkringar i Bolaget ersätter sådana omständigheter. hyr, och som använts på, eller stått oanvänd p g a, g) Försäkringen ersätter utgifter för köp av nya tjänsteresa. a) i kontraktsförhållanden, med undantag för skador 14.5 Vållad förlust orsakad av den försäkrade biljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper på föremål enligt 14.1 c), Den försäkrade kan inte, med bindande verkan för och pass. I utgifterna ingår nödvändiga Skadan ska först regleras av objektets Bolaget, helt eller delvis ta på sig ersättningsansvar transportkostnader, arvoden, foton etc., men inte försäkringsbolag enligt den försäkrades hem-/ b) i tjänste- och arbetsförhållanden, för vållad förlust eller skada som orsakats av den ersättning för den tid som använts för att ersätta villahem- eller bilförsäkringsvillkor. försäkrade. sakerna. Högsta ersättningsbeloppet är SEK per c) som resultat av att den försäkrade i samband med överenskommelse eller på annat sätt utsatts för 15 Rättsskyddsförsäkring Bolaget är endast skyldigt att betala ut ersättning skadetilfälle. ett mer omfattande ansvar än vad den försäkrade 15.1 Ersättningsberättigade utgifter och om den försäkrades ägodelar hanteras och förvaras skulle ha enligt de allmänna lagstadgade självrisk säkert, och om den försäkrade iakttar försiktighet och 13.7 Undantag bestämmelserna om ersättningsansvar utanför Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för omsorg. Självriskskyddet för bilförsäkring ersätter ej kontraktsförhållanden, rättsskydd ersätter försäkringen rättsskydd enligt avbrottsersättning, stilleståndsersättning eller kostnad vad som anges i 15. En förutsättning för att den 13.5 Anmälan för hyrbil, skada p g a slitage eller som omfattas av d) vid skador på personliga ägodelar som inte försäkrade ska vara berättigad till ersättning genom Stöld eller rån måste rapporteras utan dröjsmål bilens rättsskyddsförsäkring, ej heller skada som omfattas av 14.1 c och som den försäkrade rättsskyddsförsäkringen är att Bolaget lämnat till närmaste polisstation. Förlust av eller skador inträffer vid resa som är längre än 30 dagar. äger, lånar, hyr, förvarar eller använder, eller som förhandsgodkännande. på dokumenterat inskrivet bagage måste alltid han/hon avser att transportera, bearbeta eller rapporteras till närmaste flygbolag eller motsvarande behandla, eller har i besittning av annan anledning, 20 21

12 Ersättning enligt rättsskyddsförsäkringen lämnas med rättegångskostnader med högre belopp om tvisten Om flera tvister uppkommer ska dessa räknas som en 15.7 Undantag vid skadestånd och andra avdrag för en självrisk på 10 % av de totala kostnaderna, hade prövats. tvist om tvisterna grundar sig på väsentligen samma kostnader dock minst SEK Om advokatkostnaderna händelse eller omständigheter. Bolaget utbetalar inte ersättning för: beräknas vara en närmare angiven bråkdel av skadans 15.4 Kostnader som ersätts värde ersätter försäkringen advokatkostnader med Ersättning lämnas för nedan uppräknade kostnader 15.6 Undantag i samband med brottmål eller a) om den försäkrade har tillerkänts ersättning maximum SEK om den försäkrade inte kan få dem betalda av tvist i form av skadestånd som också skall ersätta motpart eller av staten. Det innebär bl.a. att Bolaget Bolaget ersätter inte kostnader i samband med advokatkostnader. a) Rättsskyddet gäller i bostadslandet och i det land inte betalar om den försäkrade i eller utom rättegång brottmål och inte heller kostnader för tvist som enbart där skadan har inträffat. avstår från sina möjligheter att få ersättning av kan prövas av administrativ domstol. b) domstols- eller skiljedomsfall mellan den motpart. försäkrade och resebyrån, researrangören eller b) Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga Bolaget utbetalar inte ersättning för tvister: reseleverantören. ombuds- och rättegångskostnader till följd av a) Ombuds arvode och omkostnader (arvode lämnas tvist, vilka den försäkrade inte kan få betalda ur för skälig tidsåtgång). a) som har samband med yrkes- eller tjänsteutövning c) eget arbete, förlorad arbetsinkomst, resor och allmänna medel eller av motpart. eller annan förvärvsverksamhet, uppehälle eller andra omkostnader för den b) Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt försäkrade. c) Rättsskyddet gäller vid tvist som inträffar under att utredningen beställts av den försäkrades b) som rör familjerättens område, tjänstresan. ombud. d) verkställighet av dom, beslut eller avtal. c) som gäller ekonomiska åtgärder som för en d) Försäkringen gäller för den försäkrade som c) Rättegångskostnader som den försäkrade ålagts privatperson är av ovanlig art eller omfattning, e) böter eller straffavgifter. privatperson. att betala till motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns prövning av tvisten. d) som gäller borgensåtagande, f) fall beträffande den försäkrades delaktighet i 15.2 Tvist utan rättegång kriminella handlingar. Vid tvist utan rättegång lämnas ersättning för den d) Rättegångskostnader som den försäkrade vid e) som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på försäkrades egna ombudskostnader om tvisten förlikning under rättegång åtagit sig att betala till försäkrad, g) merkostnader som uppstår om den försäkrade kan prövas av tingsrätt/förvaltningsdomstol eller motpart under förutsättning att det är uppenbart anlitar flera ombud eller byter ombud. motsvarande domstol/nämnd eller efter prövning i att domstolen skulle ha ålagt den försäkrade att f) som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare sådan domstol kan prövas av överrätt eller Högsta betala rättegångskostnader med högre belopp om eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller h) kostnader till skiljeman. Domstolen eller motsvarande domstol/domstolar tvisten hade prövats. annat släpfordon, luftfartyg, ångbåt, motorbåt, utomlands. segelbåt eller vattenskoter samt rättstvist 15.8 Krav på ombudet e) Kostnader för bevisning i rättegång och beträffande ansvar som uppstått vid användning För att ersättning ska lämnas ska den försäkrade Försäkringen gäller även vid tvist med skiljemannaförfarande. av motorfordon eller fartyg i allmänhet, anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till skiljemannaförfarande. den försäkrades bostadsort, orten där tvisten är f) Expeditionskostnader i domstol. g) som gäller skadestånd eller annat anspråk på föremål för prövning samt tvistens beskaffenhet och 15.3 Tvist med rättegång grund av gärning utförd av den försäkrade och omfattning. Vid tvist med rättegång lämnas ersättning för rättegångskostnader i tvist både den försäkrades egna och sådana han/ hon kan förpliktigas utge efter Om Bolaget har betalat ersättning enligt ovan övertar Bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av motpart, statsverket eller annan. Den försäkrade ska som föranlett misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet, med undantag av när den försäkrade senare har förklarats oskyldig, 16 Betalningsåtagande/borgen och advokathjälp domstolsprövning som har uppstått vid ovan nämnda medverka till att rätten till återkrav bevaras Betalningsåtagande/borgen domstolar. h) om försäkrad inte visar att han/ hon har ett Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för 15.5 Ersättning vid tvist befogat intresse av att få sin sak prövad, betalningsåtagande/borgen ersätter försäkringen Ersättning lämnas även för rättegångskostnader Högsta ersättningsbelopp vid varje skada/tvist kostnader som permanent eller temporärt kan som uppkommit vid förlikning under rättegång framgår av försäkringsbrevet. i) tvist mellan den försäkrade och Bolaget, frigöra den försäkrade eller dennes ägodelar från och som den försäkrade åtagit sig att betala till kvarhållande hos lokala myndigheter. motparten, under förutsättning att det är uppenbart j) tvist mellan den försäkrade och arbetsgivaren. att domstolen skulle ålagt den försäkrade att betala 22 23

13 Detta ytformas som ett räntefritt lån och ska en självrisk på 10 % av de rättsliga kostnaderna, dock Om inte annat skriftligen har meddelats Bolaget, Ersättningen får aldrig överstiga försäkringssumman. återbetalas till Bolaget direkt efter frigivning eller minst SEK utbetalas försäkringssumman till närmaste anhörig. vid anfordran. Om betalningsåtagandet/borgen Utökad Heltidsolycksfallsförsäkring upphör p.g.a. att den försäkrade inte betalar den bot 16.6 Undantag för ersättning av Om det i samband med olyckshändelsen utbetalats Om Försäkringstagaren har tecknat en Utökad eller ersättning som han/hon har uppmanats betala, Betalningsåtagande/borgen och invaliditetsersättning, ges ersättning med det belopp Heltidsolycksfallsförsäkring, utgör ersättningen eller p.g.a. att den försäkrade inte inställer sig vid Advokatkostnader som dödsfallssumman överstiger den redan företagna det dubbla av den till mengraden motsvarande domstol, eller om den försäkrade själv är ansvarig för Försäkringen ersätter inte: utbetalningen. procentsatsen av försäkringssumman. upphörandet, betraktas betalningsåtagandet/borgen som ett räntefritt lån som ska återbetalas till Bolaget a) Juridiska problem mellan den försäkrade och 17.3 Bestående invaliditet Ersättningen får aldrig överstiga försäkringssumman. direkt efter upphörandet. resebyrån, researrangören eller reseleverantören, Om en olycka resulterar i permanent invaliditet, som motsvarar en mengrad på minst 5 %, lämnas 17.4 Invaliditet av händer, fingrar eller 16.2 Advokatkostnader Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för Advokatkostnader, ersätts nödvändiga och rimliga advokatkostnader tills ärendet avgörs vid domstolens första instans, om den försäkrade under resan anklagas eller åtalas för straffbar handling som begåtts under resan. Om den försäkrade fälls för straffbar handling vid domstolens första instans, betraktas den försäkrades advokatkostnader som ett räntefritt lån som skall återbetalas till Bolaget vid anfordran. b) Juridiska problem i samband med kontrakts-, företags- eller arbetsförhållanden, c) Juridiska problem i samband med familjerättsliga och arvsrättsliga frågor, d) Juridiska problem mellan den försäkrade och Bolaget, e) Ärenden som inte uppstått under resan, ersättning för permanent invaliditet. Oavsett försäkringstyp, fastställs mengraden alltid enligt Trafikskadenämndens gällande hjälptabeller för bestämmande av ersättning för men och hjälptabeller för fastställande av ersättning för utseendemässiga skadeföljder och för amputationer. Mengraden kan inte överstiga 100 %. Mengraden fastställs så snart de slutgiltiga konsekvenserna av olyckan fastlagts. Det sker senast synförmåga Om en olycka har resulterat i invaliditet av händer, fingrar eller synförmåga, fördubblas den vanliga mengraden upp till max. 100 % Synförändringar Om en olycka påverkar den försäkrades synförmåga, så att den försäkrade behöver glasögon eller måste byta glasögon, kommer kostnader för detta, som är rimliga och dokumenterade, att ersättas. Eventuellt val av utländsk advokat skall godkännas av f) Rättstvister beträffande ansvar för användning av tre år efter olyckan Nedsatt arbetsförmåga Bolaget motorfordon eller fartyg i allmänhet, Om en olyckshändelse, efter att hälsotillståndet Rätt till ersättning föreligger inte om den försäkrade har blivit stationärt, medför att den försäkrade 16.3 Tillkallande g) Egentliga ersättningar, böter eller straffavgifter, var invalid innan olyckshändelsen inträffade, och får bestående nedsatt arbetsförmåga, ersätts Försäkringen ersätter tillkallande av två personer, resulterar inte i högre ersättning än om den försäkrade förlusten av arbetsförmåga. Den försäkrades som valts av den försäkrade, ut till den försäkrade h) Inkassokrav. inte hade varit invalid. nedsatta arbetsförmåga beräknas enligt svensk och retur till bostaden om den försäkrade kvarhålls av lokala myndigheter i mer än 48 timmar. Transport av tillkallade personer ersätts med max en flygresa, max. ekonomiklass tur/retur, samt nödvändiga och rimliga 17 Heltidsolycka, Invaliditet, Nedsatt arbetsförmåga samt tandvård till följd av olycka Invaliditetsersättning utbetalas endast om den försäkrade fortfarande lever vid utbetalningstidpunkten. lag. Om den försäkrades nedsatta förmåga ligger på minst 15 %, har den försäkrade dessutom rätt till ersättning för nedsatt arbetsförhet med 25 % av invaliditetsersättningen, som ersätts enligt utgifter för mat och logi Omfattning Om försäkringstagaren har tecknat en Bas Heltidsolycksfallsförsäkring 17.7 Tandvård till följd av olycka 16.4 Resekostnader olycksfallsförsäkring, betalas ersättning ut i händelse Om Försäkringstagaren har tecknat en Bas Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från Försäkringen ersätter den försäkrades resekostnader av olycka som direkt och utan inflytande av sjukdom Heltidsolycksfallsförsäkring, lämnas ersättning enligt annat sida, ersätts tandvårdsbehandling vid följande som resultat av att den försäkrade inkallas som vittne förorsakar den försäkrades död eller resulterar i den till mengraden motsvarande procentsatsen av tillfällen: eller till förhör vid domstol utanför bostadslandet Självrisk Vid varje skada som ersätts av försäkringen, enligt villkoren för Advokatkostnader, betalar den försäkrade bestående invaliditet. Olycksfall definieras som: En plötslig händelse som orsakar personskada Dödsfall Ersättning i händelse av död utbetalas när en olyckshändelse är direkt orsak till den försäkrades död inom ett år efter olyckshändelsen. försäkringssumman. Vid olycksfall som medför invaliditet på händer, fingrar eller syn lämnas ersättning enligt den till dubbla mengraden motsvarande procentsatsen av försäkringssumman. a) Vid tandskada till följd av en olycka ersätts rimliga och nödvändiga utgifter (upp till försäkringssumman) för tandvårdsbehandling som återställer tänderna i samma skick som före skadan

14 b) Vid tugg- och bitskada som uppstår vid tuggning/ bitning oavsett orsak härtill, ersätts rimliga och nödvändiga utgifter för tandvårdsbehandling med max. SEK per försäkrade per försäkringsår. f) Om den försäkrade är under 18 år, begränsas ersättning i samband med dödsfall till SEK g) Är den försäkrade över 75 år, utgör den b) Är den försäkrade över 75 år, utgör den utbetalade ersättningen 50 % av det gällande ersättningsbeloppet. Vid fastställandet av mengraden tar man medicinska hänsyn och hänsyn till sjukdomens omfattning, men inte till den försäkrades yrke. Därför tas inte hänsyn till nedsättning av den permanenta arbetsförmågan. Behandlingen ska ha företagits inom fem år efter att skadan inträffade. Har skadan inträffat innan den försäkrade fyllde 18 år ska tandvårdsbehandlingen ha företagits innan försäkrade fyller 25 år. utbetalade ersättningen 50 % av det gällande ersättningsbeloppet h) Skador på ägodelar ersätts inte av försäkringen. c) Försäkringen ersätter inte överfall på den försäkrade som begåtts av dennes ledsagare, eller av en person om den försäkrade känner. 19 Livförsäkring och invaliditet Mengraden utgör det dubbla av den procentsats av försäkringssumman som motsvarar graden av men. Oavsett om flera kroppsdelar drabbas av bestående men, kan den fastställda graden av men inte överstiga 17.9 Läkarens råd 19.1 Livförsäkring och invaliditet p.g.a. 100 %. Bestående men kan inte resultera i att graden Förutsättning för ersättning är att behandlingen är Den försäkrade måste vara under fortsatt läkarvård sjukdom av men fastställs högre än om den försäkrade inte godkänd på förhand av Bolaget. och följa läkarens råd. Om försäkringstagaren har tecknat livförsäkring hade haft en sådan skada. och försäkring för invaliditet p.g.a. sjukdom, ska Behandlingen ska ha påbörjas under tjänsteresan, Bolagets rätt att inhämta upplysningar försäkringen lämna ersättning om den försäkrade lider Den försäkrade måste vara under läkarvård och följa men avslutande behandling kan, om så behövs, ske i Bolaget är berättigat att inhämta upplysningar från av bestående men eller avlider som ett resultat av läkarens råd. bostadslandet. vilken läkare som helst som behandlar eller har sjukdom, som ådragits under resan. behandlat den försäkrade, för att få den försäkrade För att Bolaget ska kunna ta på sig ansvar, är det ett Utgifter avseende tandproteser täcks inte. undersökt och behandlad av en av Bolaget vald läkare Försäkringerna tecknas hos det danska villkor att den försäkrade följer rekommendationerna och vid dödsfall kräva obduktion. försäkringsbolaget Topdanmark Livsforsikring A/S, från Världshälsoorganisationen WHO beträffande 17.8 Undantag Undantag och särskilda bestämmelser: 18 Heltidsolycka - Överfall danskt org. nr. (CVR-nr.): Topdanmark Livsforsikring A/S ansvarar som försäkringsgivare för vaccinationer och förebyggande behandling t.ex. för malaria i samband med resa till nämnt område Överfall varje krav under 19. a) Sjukdom och aktivering av latent, ärftlig sjukdom, Om försäkringstagaren har tecknat överfallsskydd Ersättningen betalas till den försäkrade som måste även om sjukdomen beror på eller har förvärrats lämnar försäkringen ersättning för påvisbar 19.2 Invaliditet p.g.a. sjukdom - vara vid liv vid den tidpunkt då ersättning söks. p.g.a. en olycka personskada eller dödsfall efter överfall. Bestående men Om en sjukdom som ådragits under tjänsteresan har Försäkringssumman är det belopp som fastställts av Försäkringstagaren, och som gällde när sjukdomen b) Olyckor som förorsakats av sjukdom Om den försäkrade blir överfallen och detta resulterar resulterat i ett bestående men motsvarande minst 5 först inträffade och som representerar ersättningen i i påvisad kroppsskada eller i dödsfall, ger försäkringen %, är den försäkrade berättigad att få ersättning för händelse av 100 % invaliditet per försäkrad person. c) Försämrats till följd av sjukdomstillstånd p.g.a. ersättning för ett belopp som en förövare skulle invaliditet. olycka som förorsakats av en aktuell eller tillfälligt förekommande sjukdom d) Konsekvenser av sjukvårdsbehandling, som inte har orsakats av en olycka, som omfattas av försäkringen e) Bolaget är berättigat att minska eller avslå åläggas att betala enligt svensk rätt. Bolaget ska endast betala ersättning om överfallet har anmälts till polis snarast möjligt, och en polisrapport har skrivits och originalhandlingar har skickats till Bolaget, den försäkrade träffar en lokal läkare, tandläkare eller sjukhus omedelbart efter överfallet, och sjukvårdsintyg bifogas originalhandlingar och Försäkringen ersätter också invaliditet som förorsakats av tropisk sjukdom som ådragits under tjänsteresan. Mengraden fastställs enligt samma riktlinjer som för invaliditet som orsakats av sjukdom. Ersättning grundas på förutsättningen att graden av men kan fastställas till minst 5 % och högst 100 %, 19.3 Livsförsäkring - Dödsfall Om den försäkrade avlider under resan som resultat av en sjukdom som denne ådragit sig under resan, utbetalas försäkringssumman till den avlidnes närmaste anhöriga, såvida inte en förmånstagare nämns i försäkringsbrevet. Försäkringssumman är det belopp som fastställts av Försäkringstagaren, och som gällde vid tidpunkten då dödsfallet ägde rum. utbetalning av ersättning för tandvårdsbehandling skickas till Bolaget. enligt läkarutlåtande. Graden av men fastställs när den Hemtransporteras den försäkrade från en resa utanför om den försäkrades tänder, före olyckan, enligt försäkrades hälsotillstånd har blivit stationärt och inte bostadslandet utbetalas ersättning i samband med en tandläkares bedömning, var i mycket sämre skick än som kan förväntas av personer i samma 18.2 Undantag Undantag och särskilda bestämmelser: förväntas ändras, dock inte senare än tre år efter att sjukdomen uppstått. dödsfall om den försäkrade avlider som en direkt konsekvens av sjukdomen eller komplikationer åldersgrupp som regelbundet går till tandkontroll och får regelbundna behandlingar a) Om den försäkrade är under 18 år, begränsas ersättning i samband med dödsfall till SEK i samband med sjukdomen, som resulterade i hemtransporten, i upp till 14 dagar efter hemkomsten

15 Om skydd i bostadslandet har valts och försäkrade möjligt genom att en skadeanmälningsblankett a) död eller akut allvarlig sjukdom/skada av den den försäkrade borde ha vetat eller förmodat att läggs in akut på sjukhus under resor inom fylls i och skickas in till Bolaget. För att Bolaget försäkrade eller nära familjemedlem som har sjukdomen krävde behandling eller hade förvärrats bostadslandet, ska Bolaget betala ersättning för ska kunna bedöma om ansvar föreligger, är inträffat efter att resan beställdes och som kräver betydligt, dödsfall om den försäkrade avlider som en direkt det viktigt att händelsen beskrivs i detalj på inläggning på sjukhus eller att personen befinner konsekvens av sjukdomen eller komplikationer skadeanmälningsblanketten. Om den försäkrade sig inomhus enligt läkarrekommendation, c) om den avbeställda resan är en del av en hel resa, i samband med sjukdomen, som orsakade har fått läkar- eller sjukhusbehandling, måste detta sjukhusinläggningen, i upp till 14 dagar efter tydligt anges på skadeanmälningsblanketten med b) att den försäkrade av medicinska skäl inte är i d) om avbeställningen görs på grund av ändrade intagandet. information om namn och adress på läkaren och/eller stånd till att motta en vaccination som på ett resplaner, ånger, ändrade förhållande på resmålet, sjukhuset. Om den försäkrade har en sjukvårdsrapport oförutsett och plötsligt sätt ställs som krav för att naturkatastrofer, terror eller liknande, jfr dock Ersättningskrav för dödsfall preskriberas tre år efter och/eller en sjukhusjournal, måste denna/dessa resa in i det land den försäkrade ska till, 20.3 f), den försäkrade fick eller borde ha fått kännedom om originalhandling(ar) bifogas skadeanmälan. Bolaget kravet. Preskription inträder dock senast tio år från att är berättigat att inhämta information från vilken c) inbrott, brand eller översvämning i den försäkrades e) om försäkringshändelsen inträffade före försäkringen trädde ikraft. läkare som helst eller sjukhus som behandlar eller privata bostad eller företag omedelbart före beställning av resa, har behandlat den försäkrade, och få den försäkrade avresa, om polisanmälan och andra liknande 19.4 Samma sjukdom undersökt av en av Bolaget rekommenderad läkare. dokumentation finns, f) om skadan uppstod som en direkt eller indirekt Samma sjukdom kan inte resultera i ersättning för Vid dödsfall, är Bolaget berättigad att kräva en följd av den försäkrades avsiktliga handlingar, både bestående men och dödsfall. Därför dras obduktion och få obduktionsrapport och kopia på d) bedrägeri i Försäkringstagarens företag, om grovt oaktsamma handlingar eller underlåtelse, ersättningen för bestående men av om ersättningen dödsattesten. polisanmälan finns, och om den försäkrades med mindre än att det kan bevisas att skadan inte för dödsfall är större än ersättningen för invaliditet om närvaro är nödvändig, har ett samband med dem. dödsfallet berodde på samma sjukdom som orsakade 19.7 Hävande av gruppavtalet invaliditeten. Om den försäkrade häver gruppavtalet, måste alla e) avtalsstridig arbetsnedläggning eller konkurs 20.5 Försäkringstagarens skyldigheter krav om invaliditetsersättning framläggas inom sex i Försäkringstagarens företag, om det är Vid skadetillfälle ska Försäkringstagaren omedelbart 19.5 Undantag beträffande ersättning månader efter avtalets hävande. Samma sak gäller om dokumenterat, och om den försäkrades närvaro är underrätta researrangören/flygbolaget. Försäkringen ger inte ersättning: avtal mellan Bolaget och Topdanmark upphör. nödvändig, Vid avbeställning efter avresetidpunkt ersätter a) för sjukdommar/åkommor, som har uppstått/ 20 Avbeställning f) att det svenska utrikesdepartementet, svensk försäkringen inte uppkomna kostnader. och har visat symptom innan tidpunkten för 20.1 Villkor för avbeställning ambassad eller liknande institution avråder från godkännandet av försäkringarna livförsäkring och Om försäkringstagaren har tecknat alla resor till den gällande platsen, efter beställning 20.6 Dokumentationskrav invaliditet p.g.a sjukdom. avbeställningsskydd så ersätter försäkringen det av resa, Bolagets ersättningsplikt kräver att den försäkrade belopp, upp till maximalt ersättningsbelopp enligt skaffar journalkopia med diagnos från den b) Vid dödsfall för personer under 18 år försäkringsbrevet, som Försäkringstagaren ska betala g) att den försäkrade på grund av graviditet som behandlande läkaren samt att den försäkrade vid eller redan har betalt och som inte ersätts enligt inletts efter att resan köpts inte kan vaccineras begäran ger Bolagets läkarkonsulenter tillgång till c) Till personer som vid tidpunkten för skada är 65 år researrangörens eller flygbolagets villkor i händelse av med hänsyn till fostrets välbefinnande. relevanta journalkopior, inklusive upplysningar om eller mer avbeställning och/eller ändring av resa. tidigare sjukdomsförlopp. Vid dödsfall bifogas kopia 20.4 Undantag av dödsattesten. d) Skador som orsakats av olyckshändelse Upphörande av avbeställningsskydd Rätten till ersättning upphör på den tidpunkt då Undantag från ersättning: 21 Ersättning Med olyckshändelse avses en plötslig händelse, den försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats a) om det före beställningen av resan har funnits 21.1 Ersättningsberättigade utgifter som orsakar personskada. för att resa på tjänsteresa och/eller en kombinerad symptom eller kännedom om sjukdomen, skadan, Försäkringen ersätter den försäkrades utgifter tjänsterese och semester i utlandet. eller dödsfallet som är orsaken till avbeställningen enligt den valda omfattning, som framgår av 19.6 Rapportering till Bolaget och att behovet för behandling före resan, med försäkringsbrevet. Om en ersättningsberättigad händelse inträffar, 20.3 Ersättningsberättigade händelser viss sannolikhet, hade kunnat förväntas, måste detta rapporteras till Bolaget snarast Försäkringen ger ersättning när den försäkrade inte 21.2 Ersättningssumma kan påbörja sin resa på grund av: b) om den försäkrade inte har uppsökt läkare, avböjt De angivna försäkringssummorna för varje enskild eller avbrutit behandling för sjukdomen även om täckning anger gränsen för Bolagets ersättningsplikt

16 Varje summa som Bolaget beslutar om att ersätta, c) könssjukdomar, AIDS-virus, AIDS-relaterade p) behandling av sjukdom under militärtjänsten, z) professionell sport, räknas med i den årliga totala försäkringssumman per sjukdomar och andra sjukdomar som relateras till försäkrad och per försäkringsår. HIV-antikroppar (HIV-positiv), q) skador som direkt eller indirekt har uppstått som å) expeditioner, bergbestigning och vandring i resultat av aktivt deltagande i: Antarktis och på Nordpolen Rabatter d) mödravård och obstetrikhjälp som erhållits efter Rabatter som överenskoms vid förhandlingar den 36:e graviditetsveckan, dock för gravida, som krig, invasion, krigshandlingar, civil olydnad (vare Försäkringen täcker inte mellan Bolaget och sjukhus/läkare gagnar alla fått fertilitetsbehandlingar, och/eller som förväntar sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, Bolaget utbetalar vidare inte ersättning för utgifter Försäkringstagare i Bolaget. att få mer än ett barn, efter 18:e veckan, terroristaktiviteter, kravaller, revolution, uppror, avseende: militärövertagande, militärt undantagstillstånd, 21.4 Försäkringssummor e) alla slags provrörsbefruktningstester/- militära operationer på land, sjö- eller luftstrider a) attester som inte begärts av Bolaget, De enskilda försäkringssummorna för varje behandlingar, inkl. hormonbehandling och (vare sig krig har förklarats eller inte), enskild täckning representerar gränsen för insemination eller andra relaterade behandlingar, b) psykologbehandling, i samband med Bolagets ersättningsplikt per försäkringstillfälle r) atomkärnreaktioner eller radioaktivt avfall, utvecklingskriser till exempel arbetslöshet, jobbyte per försäkringsår, såvida inte annat är angivet i f) framkallad abort som inte är medicinskt betingad, och liknande samt livskriser till exempel skilsmässa, försäkringsbrevet. s) behandling som ges av den försäkrade själv eller sjükdom, dödsfall och liknande, g) kosmetiska operationer och behandlingar. Ersätts av den försäkrades make/maka, föräldrar eller barn 21.5 Återbetalningsskyldighet om operation/ behandling är medicinskt betingad eller ett företag som ägs av någon av nämnda c) spa- och avslappningsbehandlingar, Ersättning utbetalas aldrig med större belopp än och har godkänts av Bolaget, personer, räkningens nominella värde. Om den försäkrade har d) vaccination och förebyggande behandling, mottagit en större ersättning än den Bolaget bedömer h) fetma- och/eller diabetesoperationer, t) sjukvårdskostnader i samband med epidemier att vederbörande är berättigad till, är vederbörande där offentliga myndigheter har tagit över e) förband, bandage och fotinlägg. förpliktigad att omedelbart återbetala överskjutande belopp. Om så inte sker kommer Bolaget att reglera överskjutande belopp i andra utestående i) preventivmedel, inklusive sterilisering, j) behandling av sexuell dysfunktion, behandlingen, u) all slags experimentell vård, vård som inte ingår i 23 Villkor för ersättning och skadeanmälan transaktioner mellan den försäkrade och Bolaget. en medicinsk eller kirurgisk behandling, inklusive 23.1 Skadeanmälan 22 Undantag beträffande ersättning k) någon typ av bruk eller missbruk av alkohol, drog och/eller medicin, om det inte kan dokumenteras vård på sjukhem/vårdhem, Sjukhusvistelse, hemkallande, sjuk- och hemtransport, sjukledsagande, tillkallande, evakuering, dödsfall 22.1 Undantag att sjukdomen eller skadan inte är relaterad till v) att den försäkrade motsätter sig Bolagets och olyckshändelse ska snarast och utan dröjsmål Bolaget betalar inte ut ersättning i samband med bruket/missbruket, läkarkonsulter och den behandlande läkarens anmälas till Bolaget. Anmälning bör ske per telefon, olycka och sjukdom/dödsfall, och ersätter inte anvisningar, telefax eller och Bolaget ersätter alla utgifter i kostnader relaterade till, resulterande från, eller som l) den försäkrade har lidit skada i ett tillstånd samband härmed. uppstår som en konsekvens av: av självförvållad berusning, och om en sådan w) att den försäkrade motsätter sig att evakueras, jfr berusning är en stor bidragande faktor till skadan, 6.2, Ersättning utbetalas när Bolaget godkänt utgifter a) sjukdom och lidande som Försäkringstagaren baserat på en skadeanmälningsblankett som ådragit sig före resans början, och konsekvenser av m) självförvållad kroppsskada, självmord eller x) skador som uppstått som direkt eller indirekt underskrivits och skickats till Bolaget, med bifogade en sådan sjukdom, självmordsförsök, är resultat av strejker, lockout, anhållande, ursprungliga, kvitterade och specificerade räkningar, maktövertagande eller andra åtgärder som polisrapport eller andra väsentliga handlingar samt b) tandvärk som inte uppstått akut under resa, och n) skada förvållad genom grov oaktsamhet och/eller vidtagits av offentliga myndigheter, försäkringsnummer. där den tandvårdsbehandling som givits inte med vilje, är en temporär smärtlindrande åtgärd utan kan y) ersättningsberättigad transport som inte Dessutom har Bolaget rätten att efterfråga och motta skjutas upp till den försäkrades hemkomst, samt o) behandling hos naturläkare eller homeopater och förmedlats av Bolaget. Dock ersätts ett belopp hälsoupplysningar från behandlande läkare, sjukhus tandproteser av alla slag, naturläkemedel- och homeopatiska ämnen samt som motsvarar utgifter som Bolaget skulle ha haft i med flera. gällande den försäkrades fysiska och/eller andra alternativa behandlingsformer, samband med en motsvarande transport, psykiska hälsotillstånd

17 Bolaget scannar alla bilagor som kommer in. Det är inte vid något tillfälle möjligt att få tillbaka originalbilagor. Den scannade bilagan som blir stämplad med Certified as a true Copy (kopians äkthet intygas) representerar originalet Utbetalning Ersättning lämnas efter att Bolaget godkänt utgifterna som ersättningsberättigade. Ersättning är begränsad till utgifter som är vanliga och rimliga för området, eller landet där utgiften uppstått. Försäkringen täcker inte behandling som ännu inte är genomförd. månader efter det att den försäkrade mottagit skaderegleringsbeskedet. 24 Skydd från tredje part 24.1 Information till Bolaget Finns täckning från annat försäkringsbolag, inklusive ett koncernen närstående bolag eller allmän sjukförsäkring, ska Bolaget informeras om detta, när skadan anmäls. Om så är fallet kommer Bolaget att samordna skadeutbetalningen med det andra försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att betala sin egen proportionella del av kostnaden Offentliga myndigheter Bolaget är inte förpliktat att ersätta kostnader, Bolaget rätt att begära dokumentation avseende företagna resor Betalningsperiod Den försäkrade kan välja mellan kvartals-, halvårseller helårsbetalning. Första betalningen förfaller på försäkringens ikraftträdandedag. Ändringar i betalningsterminen kan bara äga rum vid huvudförfallodagen och då med en månads skriftligt varsel Betalningsansvarig Första premien ska betalas senast 14 dagar efter den dag då Bolaget avsänt krav på premie till 25.6 Försäkringspremieavgift Andra avgifter kan debiteras, bl.a. en försäkringspremieavgift (IPT) eller andra skatter och avgifter i enlighet med tillämplig lag i Försäkringstagarens bostadsland. Om avgifterna avser Försäkringstagarens försäkringspremie räknas de in i det sammanlagda debiterade premiebeloppet. Avgifterna gäller från det datum försäkringen träder i kraft eller från försäkringens huvudförfallodatum. Försäkringstagaren ska erlägga dessa belopp till oss samtidigt som premieinbetalningen, om inget annat anges enligt gällande lag. 26 Överlåtelse, uppsägning, förlängning och upphörande 26.1 Krav för överlåtelse av försäkringen Varje belopp som Bolaget beslutar att ersätta, medräknas under den årliga försäkringssumman per försäkrade. som helt eller delvis redan betalats av offentliga myndigheter Samarbetsskyldighet Försäkringstagaren. Försäkringstagaren är ansvarig för att premien betalas i tid till Bolaget. Förnyelsepremien för en redan gällande försäkring ska Ingen part har rätt att utan tidigare skriftligt medgivande från Bolaget pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen. Bolaget räknar om valuta utifrån den danska Nationalbankens, vid varje tillfälle gällande genomsnittskurs. Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att samarbeta med Bolaget och att genast och utan dröjsmål underrätta Bolaget om det kan ställas krav betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den dag då Bolaget avsände krav på 26.2 Uppsägningsrätt Försäkringstagaren och Bolaget kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet med en månads skriftligt 23.3 Upplysningsplikt på ersättning från tredje part eller om andra rättsliga premien till gruppmedlemmen. varsel. Den försäkrade är skyldig att förse Bolaget med anspråk kan riktas mot tredje part. information som kan klargöra händelseförloppet, och 25.4 Obetald premie Om försäkringen inte sägs upp, förnyas den med ett ska fylla i en skadeanmälningsblankett och bifoga alla Dessutom ska Försäkringstagaren och försäkrade Betalas inte premien i rätt tid, får Bolaget säga upp år i taget. relevanta handlingar, inklusive en skriftlig redogörelse hålla Bolaget fullständigt informerat samt vidta de försäkringen för upphörande, om inte dröjsmålet är av beträffande omständigheterna. Dessutom måste den åtgärder som är nödvändiga för att kunna rikta krav ringa betydelse. Uppsägningen får då verkan 14 dagar Efter varje anmäld skada, har både Försäkringstagaren försäkrade informera Bolaget om en försäkring finns i på ersättning mot tredje part och tillvarata Bolagets efter den dag då den avsändes såvida inte premien och Bolaget rätt att säga upp försäkringen med en annat försäkringsbolag. intressen. betalas inom denna frist. månads varsel inom 14 dagar efter att ersättningen betalats ut eller i samband med avslag på skadekrav Missbruk av försäkringen och 24.4 Rätt till krav gentemot ansvarig 25.5 Återupplivande överträdelseansvar Bolaget har i alla sammanhang rätt att inträda direkt i Har en uppsägning fått verkan och Bolagets ansvar 26.3 Efterskydd Försäkringstagaren och den försäkrade är ansvariga den försäkrades krav gentemot ansvarig. upphört, återupplivas försäkringen till sin tidigare Om en försäkrad utträder ur gruppen av någon för eventuellt missbruk av försäkringen. 25 Premiebetalning omfattning under förutsättning att den obetalda premien betalas inom tre månader från den dag då annan anledning än att han eller hon uppnår en viss ålder upphör Bolagets ansvar mot den försäkrade Försäkringstagaren och den försäkrade är även 25.1 Fastställande av premie försäkringen upphörde efter uppsägningen. Detta tre månader efter utträdet (efterskydd). Om en ansvariga för den försäkrades överträdelse av Premier fastställs av Bolaget. Premien fastställs varje gäller inte om dröjsmålet avser premie för nytecknad make är medförsäkrad och äktenskapet upplöses, försäkringsvillkoren. år vid huvudförfallodagen på grundval av reglering försäkring. upphör ansvaret mot den medförsäkrade tre månader av försäkringssummor och täckningar, historisk efter äktenskapets upplösning. Ansvaret mot en 23.5 Klagomål angående skadereglering skadeutveckling samt förväntad skadeutveckling. Bolagets ansvar gäller vid återupplivande från medförsäkrad sambo upphör tre månader efter det Överklagan angående Bolagets skadereglering och med dagen efter den dag då premien betalas. att samboförhållandet har upphört. ska ha inkommit utan dröjsmål, men senast sex Försäkringstagaren är skyldig att upplysa Bolaget Återupplivande kan inte ske endast för medförsäkrad. om markanta förändringar i resmönstret. Vidare har 32 33

18 Efterskydd gäller inte i den utsträckning den försäkrade har fått eller uppenbarligen kan få samma slags skydd som tidigare på något annat sätt. Efterskydd gäller inte heller när den försäkrade har varit försäkrad under kortare tid än sex månader. Efterskydd gäller dessutom inte om gruppavtalet helt eller delvis har sagts upp av gruppen eller om den försäkrade själv valt att säga upp försäkringen men fortfarande tillhör den försäkringsberättigade gruppen. Efterskyddet gäller inte längre om den försäkrade ansluter sig till en annan gruppförsäkring eller tecknar en fortsättningsförsäkring under efterskyddstiden Förlängning Försäkringsperioden kan förlängas med upp till 48 timmar utan tilläggspremie, om den försäkrades hemkomst försenas utan dennes förskyllan Ogiltigt försäkringsavtal Har Försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare i bedrägligt syfte ändrat i originaldokument, lämnat oriktiga upplysningar eller förtigit omständigheter som kan anses vara av betydelse för Bolaget, är försäkringsavtalet ogiltigt och ej bindande för Bolaget, om Bolaget inte hade godkänt försäkringen, såvida det hade upplysts om detta förhållande. Om Bolaget hade godkänt försäkringen, men på andra villkor, träffar Bolaget avtal i den omfattning som den avtalade premien förpliktigar Bolaget till Bolagets ansvar Om Försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen inte kände till eller borde ha känt till att de av honom/henne lämnade uppgifterna var oriktiga, är Bolaget ersättningsansvarigt som om de oriktiga uppgifterna inte hade lämnats Avslutad anställning Försäkringen bortfaller automatiskt om den försäkrade avslutar sin anställning i det företag som tecknade försäkringen Varsel för försäkringens upphörande Bolaget kan upphäva eller tillfälligt stoppa försäkringen från försäkringens huvudförfallodag med tre månaders skriftligt varsel. 27 Tvister, jurisdiktion m.m Tvistlösning Vid tvist som uppstår på grund av föreliggande försäkringsavtal, skall Försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriva till Bupa Global Travel, Palaegade 8, 1261 Köpenhamn K att: Den klagomålsansvarige, eller mejla till: Om Försäkringstagaren och/eller den försäkrade önskar att gå vidare med fallet, kan ansökan om prövning av konsumentfråga göras hos Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, Tfn Försäkringstagaren och/ eller den försäkrade kan även vända sig till Sveriges Försäkringsförbund, Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm, Tfn för att få rådgivande yttranden i tvister inom sjuk- olycksfall- och livförsäkring. Nämndens behörighet begränsar sig till ärenden i vilka nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor. Försäkringstagaren och/eller den försäkrade kan också vända sig till allmän domstol för att få tvisten prövad. För att få upplysning och rådgivning i försäkringsfrågor kan den Försäkringstagare och/ eller den försäkrade som är konsument också vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm Tfn Förtrolighet 28.1 Det är av största vikt för bolagen inom Bupakoncernen, att patient-och kundinformation är förtrolig. Bolaget förpliktar sig därför att följa den gällande lag om dataskydd och de generella riktlinjer i samband med förtrolighet beträffande hälsouppgifter. Bolaget använder i några tillfällen sig av en tredje part till att behandla uppgifter. Denna behandling av uppgifter, som kan ske/pågå utanför Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), omfattas av vissa avtalsmässiga begränsningar som gäller beträffande förtrolighet och säkerhet utöver de förpliktelser som följer enligt gällande lag om dataskydd. 29 Financial Services Compensation Scheme (FSCS 29.1 Vi är anslutna till den engelska garantifond FSCS. Om det osannolika skulle ske, att vi inte kan fullgöra våra ekonomiska skyldigheter, kan den försäkrade ha rätt till ersättning från FSCS, om den försäkrades bostad är belägen inom (EES). Ytterligare information kan erhållas hos FSCS genom att ringa +44 (0) eller besök deras hemsida Svensk lag tillämpas på avtalet 34 35

19 ORDLISTA Gällande från den 1:a januari 2015 A Avsaknad av behandlingsmöjligheter När Bolagets läkarkonsulter bedömer att den försäkrade inte kan få nödvändig medicinsk vård på vistelseorten. D Den försäkrades reseledsagare En person som har bokats på samma biljett som den försäkrade eller som har köpt biljett för att resa tillsammans med den försäkrade. Denna ordlista med definitioner är en del av försäkringsvillkoren. B Bagage Bagage definieras som väska/ryggsäck, kläder, smycken, toalettartiklar, böcker, fotoutrustning, barnvagn, mobiltelefon/smarttelefon, bärbar musikspelare inkl. högst 5 cd-skivor, bärbar spelkonsol inkl. högst fem spel till denna. Bolaget Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England), CVR Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England är auktoriserade av the Prudential Regulation Authority (UK) och under begränsad reglering av Finanstilsynet. Hitta mer information härom på www. finanstilsynet.dk. Bostadslandet Det land, där den försäkrade har sin primära bostadsadress, medan den försäkrade är försäkrad. Bupa Global Travel (inkl.) Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England). Bupa Global Travel är ett handelsnamn som tillhör Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Dokumenterat inskrivet bagage Bagage som är i tredje parts förvaring efter inlämnande mot kvitto till ett transportbolag. E Elektronisk utrustning Elektronisk utrustning definieras som fotoutrustning, computer, mobiltelefon/smarttelefon, bärbar musikspelare, och tillbehör härtill. Enkel stöld Stöld som inte uppmärksammas i det ögonblick då den begås. F Förfallodatum Datum då premien ska betalas. Försäkringstagare Den juridiska eller fysiska person, som har ingått avtal med Bolaget. Försäkrade Företagets anställda i samband med tjänsteresor. Kan också utökas att omfatta styrelseledamöter, medresande anhöriga och andra som reser på uppdrag för företaget, enligt

20 Försäkring Försäkringsvillkoren, försäkringsbrevet samt eventuella särskilda villkor avtalade med Bolaget. Kravet Det ekonomiska kravet som ersätts helt eller delvis av försäkringen. I Bolagets värdering/beslut om kravet Fosterbarn och fosterföräldrar betraktas endast som Nära anhöriga om de har bott tillsammans med den försäkrade i minst två år. P Professionell sport Sport, som utövas mot betalning. Sportutövandet Försäkringsbrevet är tidpunkten för behandlingen avgörande och inte tidpunkten då skadan uppstod. Närmaste anhöriga betraktas som professionellt när personen övervägande lever av sin sport eller kontraktsmässigt Försäkringsdetaljer, som anger den köpta försäkringstypen, antal resdagar, försäkringssum, Krishjälp/krispsykolog Som närmaste anhöriga avses nämnda i ordningsföljd: är avlönad av en sportklubb eller sponsorer. Med utövande avses bland annat deltagande i träning och ikraftträdandedag och andra speciella villkor. Psykologbehandling som följd av att den försäkrade äkta make tävling samt uppvisningar utom tävlan. har varit utsatt för en kris, som har utlösts av akuta sambo Försäkringsvillkor Allmänna bestämmelser och ev. speciella villkor för utifrån kommande traumatiska händelser, t.ex. större olyckor, katastrofer, terrorhandlingar, gisslantagande/ barn övriga arvingar eller testamentstagare S Särskilda villkor den tecknade försäkringen. kidnappning, överfall, rån etc. Begränsningar, inskränkningar eller extra förbehåll G Gisslantagande och kidnappning Gisslantagande och kidnappning definieras som en händelse, där en person mot sin vilja kvarhålls som säkerhet eller som påtryckningsmedel för att gisseltagaren/kidnapparen kan uppnå vissa politiska mål eller med syfte att utpressa pengar. H Handlingar All skriftlig information relaterad till försäkringen inkl. originalräkningar, försäkringsbrevet m.m. I Ikraftträdandedag L Läkarordinerad receptbelagd medicin Läkarordinerad medicin, som uteslutande är receptbelagd och utfärdad av behandlande läkare. M Markanta förändringar i resmönster Om den försäkrade reser utanför det angivna geografiska området, se 3.1, och/eller har en större ökning eller en större minskning av antalet av resdagar. N Nära anhörig En sambo betraktas endast som närmaste anhörig om sambon har levt i ett äktenskapsliknande förhållande med den försäkrade och uppfyller ett av följande villkor när försäkringen ska betalas ut: bor tillsammans med den försäkrade och väntar, har eller har haft ett gemensamt barn har bott tillsammans med den försäkrade de senaste två åren innan den försäkrades död O Olyckshändelse En plötslig händelse som orsakar personskada. Öppenvårdsbehandling utöver standardvillkoren i försäkringsbrevet. Screenat blod Blodpreparat kontrollerat enligt internationella standarder, dock kontrolleras det alltid för Hepatit B och C samt HIV I och II. Sjukhusvistelse Operation eller sjukvårdsbehandling på sjukhus eller klinik när det är medicinskt nödvändigt för en patient att övernatta. Standardvillkor Bolagets standardförsäkringsvillkor utan särskilda begränsningar inskränkningar, ålderstillägg eller Datum enligt försäkringsbrevet då försäkringen träder En nära anhörig definieras som make/maka eller Operation eller sjukvårdsbehandling på ett sjukhus förbehåll. i kraft, om inte annat angivits. sammanboende som är folkbokförd på samma adress eller klinik där det inte är medicinskt nödvändigt att K Katastrofer Terrordåd, överfall, rån etc. Utvecklingskriser, som som den försäkrade samt barn, styvbarn, fosterbarn, svärbarn, barnbarn, föräldrar, fosterföräldrar, far- och morföräldrar, svärföräldrar, syskon, svägerskor eller svågrar. övernatta. Gäller från den 1:a januari 2015 Förbehåll för tryckfel arbetslöshet, yrkesbyte och liknande eller personliga kriser, som skilsmässa, sjukdom, eller dödsfall, ersätts inte av försäkringen

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011 Så här används försäkringen Sjukhusvistelse Kontakta alltid ihi Bupa omedelbart om du måste läggas in på sjukhus för att få behandlingen godkänd och för

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010 Så här används försäkringen Sjukhusvistelse Kontakta alltid ihi Bupa omedelbart om du måste läggas in på sjukhus för att få behandlingen godkänd och för

Läs mer

vi ÄR med dig ÖveRaLLt

vi ÄR med dig ÖveRaLLt vi ÄR med dig ÖveraLlt Tjänstereseförsäkring Gällande från 2014 innehåll 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 Ersättningsöversikt Gällande från den 1:a januari 2014 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

vi Är med dig Överallt

vi Är med dig Överallt vi Är med dig Överallt Tjänstereseförsäkring Ändringslista 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ArtiKEL FrÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas av företag, organisationer och föreningar (försäkringstagare)

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

FrÅN 2012 TILL 2013. Vårdhem 25 000 Vårdhem 100 000. Ny Läkarordinerad hemsjukvård 40 000

FrÅN 2012 TILL 2013. Vårdhem 25 000 Vårdhem 100 000. Ny Läkarordinerad hemsjukvård 40 000 ihi Bupa utlandsplacerad personal ändringslista 2013 SEK ÄNDRINGAR I ersättningsöversikten FrÅN 2012 TILL 2013 Sjukhus, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Transport vid allvarlig sjukdom

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal ÄNDRINGSLISTA 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ARTIKEL FRÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas och förnyas av företag (försäkringstagare) registrerade

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkor 43 Ordlista 24 timmars interna larmtjänst 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den

Läs mer

ihi Bupa Utlandsplacerad Personal Vi är med dig

ihi Bupa Utlandsplacerad Personal Vi är med dig ihi Bupa Utlandsplacerad Personal Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 24 timmars interna larmtjänst 9 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Försäkringsgivare : AIG Europe Limited Org.nr: 516408-1027 Tel : + 46 8 506 920 00 Sverige filial av Försäkringsbolaget

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Försäkringsvillkor 2010-12-16 Dnr 899-10508-10 Sid 2 (9) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01 Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2005-07-01 Denna försäkringsprodukt skall tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer