VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI ÄR MED DIG ÖVERALLT"

Transkript

1 VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal Gällande från 2015

2 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkor 43 Ordlista 24 timmars interna larmtjänst 2 3

3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Alla belopp i SEK Utlandsplacerad Personal Allt skydd anges per försäkrad per försäkringsår, om inte någonting annat finns angivet. Tecknas försäkringen för en period på under 12 månader minskas n på hälsoundersökningar och på tilvalstäckningen Tandbehandling proportionellt i förhållande till den köpta period. Tjänsteresor och semesterresor (Obligatoriskt) Försäkringssumma 4 Ersättning för kostnader vid akut uppkommen sjukdom eller skada på max. 90 dagars tjänsteresa och semesterresa per resa Temporär smärtstillande tandvård under tjänsteresa eller semesterresa utanför utstationeringslandet Sjukdom och sjuktransport (Obligatoriskt) Försäkringssumma 5 Sjukhus, akutbehandling, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Ersättningsöversikten är en del av Försäkringsvillkoren. Därför anmodas att noggrant läsa igenom Ersättningsöversikten och Försäkringsvillkoren. Se vänligen Ordlistan sist i denna produktguide, där en del ord skrivna i kursiv i Ersättningsöversikten och Försäkringsvillkoren är ytterligare definierade eller förklarade. Dessa definitioner är en del av Försäkringsvillkoren. Läkarordinerad hotellvistelse samt förtäring vid öppenvårdsbehandling Läkarordinerad receptbelagd medicin Screenat blod Fysioterapi/Kiropraktor/Zonterapi/Arbetsterapi/Naprapati/ Akupunktur Krishjälp/krispsykolog om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Krishjälp/krispsykolog per telefon till nära anhörig, om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Läkarordinerad behandling av psykiska störningar hos psykiater och vid inläggning på psykiatrisk avdelning Läkarordinerad behandling av psykiska störningar hos psykolog Vårdhem Läkarordinerad hemsjukvård Palliativ vård på sjukhus Hälsoundersökningar och vaccinationer utöver allmänna barnvaccinationer och hälsounderökningar av barn, jfr Glasögon och kontaktlinser

4 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan (Obligatoriskt) Försäkringssumma 6 Sjuktransport till lämplig behandlingsplats vid allvarlig sjukdom, allvarlig skada eller avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten Hemtransport vid dödsfall Inhämtan av resplan vid sjukdom Transport, hotell och förtäring omfattas, om den planerade resplanen inte kan genomföras Ledsagare och tillkallande (Obligatoriskt) Försäkringssumma 7 Ledsagare/tillkallande upp till två personer Graviditet och förlossning (Tillval) Försäkringssumma 8 Täcker rimliga och nödvändiga kostnader för graviditet och förlossning Tandvård (Tillval) Försäkringssumma 9 Tandundersökning, tandrensning, lagning, rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, guldarbete, kronor, bettskenor, paradontalbehandling och tandproteser Tandreglering upp till 18 års ålder 80 % av utgifterna upp till Hemkallande (Tillval) Försäkringssumma 10 Hemkallande privat eller företagsrelaterat Ersättningspersonal (Tillval) Försäkringssumma 11 Ersättningspersonal Krispaket (Tillval) Försäkringssumma 12 Evakuering vid krig, krigsliknande tillstånd, terrordåd eller epidemi och naturkatastrofer Dokumenterade extrautgifter för hotellvistelse, förtäring och lokal transport Krishjälp/krispsykolog om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Krishjälp/krispsykolog per telefon till nära anhörig om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Eftersökning och räddning Tillkallanda och hemtransport om försäkrade har utsatts för gisslantagande eller kidnappping per försäkrad per dygn Se försäkringsvillkor 12.2 Se försäkringsvillkor per försäkrad, dock max per skadetillfälle Se försäkringsvillkor 12.7 Flygförsening och försenad framkomst (Tillval) Försäkringssumma 13 Flygförsening med mer än 4 timmar samt försenad ankomst Hotell, förtäring och lokal transport Ersättningsköp vid mer än 12 timmars försening vid mellanlandning Max per försäkrad per dag och max per hushåll per dag 500 per försäkrad per dygn Försenat bagage (Tillval) Försäkringssumma 14 Ersättningsköp vid minst 3 timmars bagageförsening Bagage (Tillval) Försäkringssumma 15 Bagage stöld, förlust, skada etc Lösöre och särskilt privat lösöre (Tillval) Försäkringssumma 16 Ersättning för lösöre vid brand, stormskada, inbrott, stöld etc Under lösöre utgör särskilt privat lösöre 25 % av n, dock max Tilläggsskydd: Särskilt privat lösöre (Tillval) Försäkringssumma 16.3 Särskilt lösöre Personligt ansvar - Skador på ägodelar (Tillval) Försäkringssumma 17 Skador på ägodelar, inkl. skador i/på hyrd bostad och hotell samt lösöre i hyrd bostad Personligt ansvar - Personskada (Tillval) Försäkringssumma 17 Personskada - Om den försäkrade hålls ansvarig för en skada på en person Rättshjälp (Tillval) Försäkringssumma 18 Rättshjälp Betalningsåtagande/borgen (Tillval) Försäkringssumma 19 Betalningsåtagande/borgen Advokathjälp (Tillval) Försäkringssumma 19 Advokathjälp Heltidsolycka Dödsfall (Tillval) Försäkringssumma 20 Dödsfall till följd av olycka Dödsfall till följd av olycka - Barn

5 Heltidsolycka Invaliditet/tandvård til följd av olycka (Tillval) Försäkringssumma 20 Invaliditet och tandvård till följd av olycka Tuggskada FÖRSÄKRINGSVILLKOR Heltidsolycka Överfall (Tillval) Försäkringssumma 21 Överfall Livförsäkring och invaliditet Dödsfall (Tillval) Försäkringssumma 22 Dödsfall till följd av sjukdom Livförsäkring och invaliditet Invaliditet (Tillval) Försäkringssumma 22 Invaliditet (bestående men) till följd av sjukdom, inkl. tropisk sjukdom Livförsäkringen och invaliditetsskyddet har etablerats av Topdanmark Livsforsikring A/S, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S ansvarar i egenskap av försäkringsgivare för alla anspråk gällande Livförsäkring och invaliditet Gällande från den 1:a januari 2015 Avbeställning (Tillval) Försäkringssumma 23 Ersättning om en redan betalad resa måste avbeställas Svensk lag tillämpas på avtalet. 8 9

6 Innehållsförteckning 1 Godkännande 2 När försäkringen träder i kraft 3 Var gäller försäkringen 4 Tjänsteresor och semesterresor SJUKDOM OCH SJUKTRANSPORT (Obligatoriskt) 5 Sjukdom- och sjukvårdskostnader 6 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan 7 Ledsagare och tillkallande 1 Godkännande 1.1 Skandinaviska företag Försäkringen kan tecknas och förnyas av skandinaviska och finska företag (Försäkringstagare) registrerade hos de relevanta myndigheterna i de skandinaviska länderna och/eller Finland med faktureringsadresser i dessa länder. Bolaget kan be företaget översända dokumentation över dess registrering i ett skandinaviskt land. uppkommen sjukdom och skada. För att uppnå skydd for annat än akut uppkommen sjukdom och skada, är det en förutsättning, att hälsoupplysningarna är skriftligt godkända av Bolaget. Ändras sökandes hälsotillstånd efter hälsoupplysningarna är signeret, men före Bolagets godkännande, är den sökande förpliktad utan dröjsmål att upplysa Bolaget härom. TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR - Den valda omfattningen kommer att stå på försäkringsbrevet 8 Graviditet och förlossning 9 Tandvårdsbehandling 10 Hemkallande 11 Ersättningspersonal 12 Krispaket 13 Flygförsening och försenad framkomst 14 Försenat bagage 15 Bagage 16 Lösöre och särskilt privat lösöre 17 Personligt ansvar - egendomsskada och kroppsskada 18 Rättsskyddsförsäkring 19 Betalningsåtagande och advokathjälp 20 Heltidsolycka, invaliditet, nedsatt arbetsförmåga samt tandvård till följd av olycka 21 Heltidsolycka Överfall 22 Livförsäkring och invaliditet 23 Avbeställning 24 Collectum ÖVRIGA VILLKOR 25 Undantag beträffande ersättning 26 Villkor för ersättning och skadeanmälan 27 Skydd från tredje part 28 Premiebetalning 29 Överlåtelse, uppsägning, förlängning och upphörande 30 Tvister, jurisdiktion m.m. 31 Förtrolighet 32 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordlista Försäkringen gäller företagets anställda som reser ut i företagets intresse och eventuella medresande familjemedlemmar, inklusive utflyttade barn samt medresande permanentboende assistenter och som anges i försäkringsbrevet. 1.2 Hälsa och ålder För att teckna försäkringen ska ansökaren, samt eventuella medresande familjemedlemmar, fylla i en hälsodeklaration som kommer att granskas av Bolagets läkarkonsulter. Ansökaren är skyldig att upplysa Bolaget om tidigare eller nuvarande sjukdomar, skador eller fysiska nedsättningar. Det är ett krav, att ansökaren inte har fyllt 70 år vid tidpunkten för godkännandet. Bolaget har möjlighet för att erbjuda försäkringen på särskilda villkor, om ansökaren inte är fullt frisk vid tidpunkten för godkänandet. Detta kan antingen ske genom höjd försäkringspremie (hälsotillägg) eller eksklusion av specifika diagnoser, tidigare skador eller åkommor. Beslutar Bolaget för att erbjuda försäkringen på särskilda villkor, kommer dessa att framgå i försäkringsbrevet, och den försäkrade vill vara täckt enligt detta. Om ansökaren har fyllt 60 år vid tidpunkten för godkännandet tillkommer ett ålderstillägg på premien för sjuk och hemtransport. 1.3 Hälsoupplysningar Tills det att Bolaget har mottagit fullständiga hälsoupplysningar ersätter försäkringen endast akut Hälsoupplysningar skall skickas in om försäkrads nyfödda barn önskas medförsäkrat. Tills det att Bolaget har mottagit fullständiga hälsoupplysningar ersätter försäkringen endast akut uppkommen sjukdom och skada Om försäkrads nyfödda och/eller adopterade barn inte önskas medförsäkras täcker försäkringen inte utöver en eventuell täckning under Bolagets godkännanderätt Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas och för att Bolaget ska bli ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas av Bolaget och premien betalas till Bolaget i tid. 1.5 Försäkringsbrev och skadereglering Alla ansökningar behandlas och bedöms av Bolagets kontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsbrev sker. Bolaget kan välja att utföra skaderegleringen i eller utanför EU. 2 När försäkringen träder i kraft 2.1 Försäkringsperiod Ikraftträdandedag, täckning, försäkringsnummer och försäkringsperiod framgår av försäkringsbrevet. 2.2 Utlandsplaceringens varaktighet Minimum varaktighet per utstationeringsvistelse är 3 månader och maximal varaktighet per utstationeringsvistelse är 72 månader. 2.3 Rätten till ersättning Den försäkrade är berättigad ersättning från försäkringens ikraftträdandedag

7 3 Var försäkringen gäller 3.1 Täckningsområde Försäkringen ersätter utlandsplacering av personal i de geografiska områden som Försäkringstagaren har angivit till Bolaget, och som står i försäkringsbrevet. Det geografiska området kan vara Skandinavien och 4.2 Existerande sjukdomar Existerande sjukdomar och besvär, som existerade innan avresan från utstationeringslandet, omfattas av försäkringen i det fall det inte med rimlighet kunde förväntas att sjukdomen skulle kräva behandling under tjänste-/semesterresan. b) Organtransplantation ersätts per diagnos, i ett samlat behandlingsförlopp, max. 1 miljon SEK. Försäkringen ersätter endast organ från människor och både transplantation och organ skall förhandsgodkännas av Bolaget, h) Läkare och specialister, i) Krishjälp/krispsykolog, om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt. Se även psykologtäckning under 5.1 g), Finland, Europa eller hela världen. Skandinavien och Finland omfattar Danmark, Norge, Sverige och Finland. 4.3 Graviditet Under tjänste- och semesterresor täcker försäkringen den försäkrades utgifter i samband med oväntade akuta komplikationer under graviditet fram till 36:e graviditetsveckan (se dock 25.1 d). c) Behandlings- och vistelsesutgifter ersätts vid medicinskt nödvändig sjukhusinläggning, d) Leverans av screenat blod kan förekomma j) Krishjälp/krispsykolog per telefon till närmaste anhörig, om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt, k) Talpedagog, Europa omfattar Albanien, Algeriet, Andorra, i samband med planerade operationer i de Azorerna, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, 4.4 Temporär smärtstillande tandvård under fall då Bolagets läkarkonsulenter bedömer l) Läkarordinerad, receptbelagd medicin, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, resa att det blod som finns lokalt inte har blivit Färöarna, Georgia, Gibraltar, Grekland, Grönland, Om den försäkrade reser utanför screenat enligt överenskommelse med m) Medicinskt nödvändig fysioterapi, arbetsterapi, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Kanarieöarna, utstationeringslandet, ersätter försäkringen temporär internationella standarder. Det screenade kiropraktisk/naprapatisk behandling, zonterapi Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, smärtstillande tandvårdsbehandling. blodet ska transporteras - och överlämnas - till och/eller akupunktur. Det är ett villkor för Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, behandlingsstället av en läkarkonsulent som Bolagets ansvarsplikt att Bolaget mottar Makedonien, Malta, Marocko, Moldavien, Monaco, Den försäkrade ersätts av försäkringen förutsatt att Bolaget har godkänt, originalutlåtande från både lokalt praktiserande, Montenegro, Nederländerna, Palestina, Polen, ett originalintyg från en lokalt legitimerad tandläkare remitterande läkare, som från behandlande Portugal, Rumänien, Ryssland (till Uralbergen), San kan uppvisas för Bolaget. Intyget skall specificera Det är ett villkor att de lokala myndigheterna fysioterapeut/arbetsterapeut/kiropraktor/ Marino, Schweiz, Serbien, Skandinavien, Slovakien, vad i tandbehandlingen som är temporärt och accepterar att Bolaget för in det screenade naprapat/zonterapeut/akupunktör, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjeckien, smärtstillande. blodet i landet såväl som att Bolaget ska Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, informeras minst 48 timmar före den planerade n) Medicinskt nödvändig rehabilitering som Vatikanstaten, Vitryssland och Österrike. Försäkringen ersätter inte tandvårdskostnader som operationen. godkänts av Bolaget, inte inträffade under den försäkrades resa, och 3.2 Utlandsadress där tandvårdsbehandlingen inte var av temporär e) Om behandling, som annars skulle kräva o) Hälsoundersökningar och vaccinationer ersätts De försäkrade som anges i försäkringsbrevet ska smärtstillande karaktär och som tål att vänta tills den inläggning, kan ske polikliniskt ersätts rimliga med max SEK per försäkrad, per bo på samma adress i landet där den anställda är försäkrade har återvänt hem. och nödvändiga extrautgifter för läkarordinerad försäkringsår. utlandsplacerad. hotellvistelse samt utgifter för förtäring, 4 Tjänsteresor och semesterresor Tandproteser samt behandling till följd av tugg/ bitskada eller tandskada omfattas inte. f) Rimliga och nödvändiga extrautgifter för Vidare ersätts allmänna barnvaccinationer och hälsounderökningar av barn alltid enligt de 4.1 Tjänsteresor och semesterresor Försäkringen omfattar tjänsteresor och semesterresor världen över på max. 90 dagar. Skyddet gäller från tiden då försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att påbörja resan och skyddet upphör när den försäkrade återvänder till sin bostad eller arbetsplats, eller när försäkringsperioden går ut, om detta inträffar innan den försäkrade har återvänt. 5 Sjukdom- och sjukvårdskostnader 5.1 Ersättningsberättigade sjukvårdskostnader Bolagets bedömer om behandlingen och utgifterna är rimliga och nödvändiga för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, är i behov av behandling eller för att kontrollera en utförd behandling. hotellvistelse och förtäring från det behandlingen avslutas fram till hemtransport kan ske, g) Läkarordinerad behandling av psykiska störningar hos psykolog, psykiater och vid inläggning på psykiatrisk avdeling. Behandlingen ska förhandsgodkännas av Bolagets läkarkonsulter. gällande råd från den svenska Socialstyrelsen eller WHO, p) Hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare Försäkringen tillhandahåller obegränsad täckning för Behandling hos psykolog ersätts med högst förbättring av operationens resultat eller för den försäkrades sjukvårdsutgifter vid tillfälle av akut Följande ersätts: SEK per försäkrad per försäkringsår. att hindra försämring av det resultat som uppkommen sjukdom eller skada under tjänste-/ operationen givit, semesterresan. a) Behandling av fysiska (somatiska) sjukdomar under sjukhusinläggning eller i poliklinisk regi, 12 13

8 q) Glasögonglas och kontaktlinser ersätts med max. lokalt praktiserande, remitterande läkare, som från Bolagets läkarkonsulter avgör, i eventuellt 7 Ledsagare och tillkallande SEK per försäkrad per försäkringsår, behandlande fysioterapeut/kiropraktor/naprapat/ samråd med behandlande läkare, om transport 7.1 Förutsättningar för sjukledsagande och/ Solglasögon utan styrka och glasögonbågar ersätts inte av försäkringen. r) Vistelse på hospice upp til högst SEK psykiater. Alla behandlingar ska utföras av godkänd behandlare för varje behandlingsform. För akupunktur gäller specifikt att behandlingen endast godkänns såvida den till utstationeringslandet, hemlandet eller annan behandlingsplats är nödvändig och försvarlig. 6.3 Hemtransport och lagstadgade arrangemang vid dödsfall eller tillkallande Bolaget ger ersättning till sjukledsagande/tillkallande, om den försäkrade dör, blir inlagd på sjukhus eller sjuk-/hemtransporterad som följd av allvarlig akut sjukdom eller skada. för ett och samma sjukdomsförlopp. Vistelsen ska ske på grundval av en läkarremiss och vara förhandsgodkänd av Bolagets läkarkonsulter, s) Rimliga och nödvändiga utgifter för läkarordinerad hemsjukvård utförd av sjuksköterska i den försäkrades eget hem upp till högst SEK per försäkrad och försäkringsår. Behandlingen ska vara utförs av läkare. 6 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan 6.1 Ersättningsberättigad sjuktransport Bolaget ersätter alla rimliga och nödvändiga utgifter i samband med sjuktransport av den försäkrade till närmaste bästa behandlingsställe eller utstationeringslandet efter Bolagets val, inkl. Vid dödsfall, skall rimliga och nödvändiga utgifter för hemtransport av den avlidna och för lagstadgade arrangemang, såsom balsamering och zinkkista ersättas. Anhöriga har följande val: a) kremering av den avlidna och transport av urnan till hemlandet, eller b) hemtransport av den avlidna, eller Om inte sjukdomen, dödsfallet eller skadan är omfattad av täckningen, ersätts inte utgifter till sjukledsagare eller tillkallande. Tillkallande Vid tillkallande skall såväl de behandlande läkarna som Bolagets läkarkonsult bedöma om sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 3 dygn eller om den försäkrades tillstånd är livshotande. förhandsgodkänd av Bolagets läkarkonsulter, t) Palliativ vård på sjukhus (för hospice se 5.1 r). ambulanstransport, vid tillfälle av akut: a) allvarlig sjukdom eller c) begravelse i utstationerings- eller hemlandet. Försäkringen ersätter endast tillkallande en gång i samband med ett sjukdomsförlopp/skada/dödsfall. Se Undantag beträffande ersättning under Vårdkvalitet Bolaget godkänner endast behandling, som föregår enligt metoder med dokumenterad effekt och som är erkänd av de statliga myndigheterna i de länder, där behandlingen äger rum. Dessutom är det en förutsättning och ett villkor, att det ska vara b) allvarlig skada eller c) avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. Försäkringen ersätter endast 1 transport i samband med 1 sjukdomsförlopp/skada/avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. 6.4 Inhämtan av resplan Bolaget ger ersättning till den försäkrade så att denne kan fullfölja resplanen om den försäkrades resa har påbörjats och den dokumenterade, planerade resplanen inte kan genomföras. Ersättningen förutsätter att förseningen beror på ersättningsberättigad sjukdom eller skada och att den behandlande läkaren har ordinerat sängliggande, sjukvård eller akutbehandling. Ersättning för tillkallande upphör när den försäkrade skrivs ut från sjukhuset. Sjukledsagande Vid sjukledsagande ställs det inga krav om sjukhusvistelsens varaktighet eller att den försäkrades tillstånd är livshotande. 7.2 Antal sjukledsagare och/eller tillkallande Vid sjukledsagande och/eller tillkallande kan det totalt övervägande sannolikt, att behandlingen väsentligt och varaktigt kan kurera sjukdomen eller förbättra Transport ersätts endast om sjukdomen eller behandlingen omfattas av försäkringen. Försäkringen ersätter utgifter till en flygbiljett per väljas upp till två personer. Tillkallade skall komma från den försäkrades bostads- och/eller hemland. hälsotillståndet efter skadan. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de statliga myndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolaget. Om den försäkrade kör egen bil i samband med sjuktransport ersätts transportutgifter till och från behandlingsplatsen via närmaste väg med högst SEK 1,50 per km. tillkallad på max. affärsklass, rimliga och nödvändiga extrautgifter för hotell och förtäring under inhämtning av den planerade och dokumenterade resplanen. 6.5 Förseningar och restriktioner 7.3 Barn Dock är medförsäkrade barn under 18 år alltid berättigade till ersättning vid sjukledsagning, ifall barnets föräldrar eller alla barnets resledsagare blir Läkare, specialister och annan sjukvårdspersonal som 6.2 Bolagets rätt vid transport till behandling Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller sjukledsagare på grund av ersättningsbar skada. ger behandling måste ha behörighet i det land där de Bolaget har rätt att kräva den försäkrade transporterad restriktioner i samband med transporten förorsakat praktiserar sitt yrke. för behandling i utstationeringslandet eller hemlandet av väderförhållanden, mekaniska orsaker, restriktioner 7.4 Ersättningsberättigade extrautgifter och fördröja behandling tills försäkrades hemkomst. som införts av offentliga myndigheter, eller piloten Det utgår bidrag till ersättning av totalt upp till 5.3 Nödvändiga upplysningar till Bolaget eller andra omständigheter bortom Bolagets kontroll. två tillkallades flygbiljetter tur/retur en gång (max. För att Bolaget skall ha ersättningsplikt, skall Bolaget Dessutom har Bolaget rätt att kräva den försäkrade affärsklass) och deras rimliga och nödvändiga utgifter mottaga redogörelser i originalform från både flyttad till ett annat, bättre behandlingsställe. för förtäring, logi och lokala transportavgifter

9 8 Graviditet och förlossning 9.2 Ikraftträdandedag d) strejk med överträdelse av kollektivavtal eller Det utgår dessutom bidrag till ersättning av 8.1 Ersättningsberättigade graviditets- och Rätten till ersättning föreligger först 3 månader efter konkurs i företaget, som kräver den försäkrades återresa till utgångspunkten för hemkallandet om förlossningskostnader ikraftträdandedagen för tandvårdsbehandling, dock närvaro. den försäkrade vid tiden för hemkallandet hade Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för 4 veckor för tandundersökning och tandrensning minst 1 månad kvar av den planerade vistelsen eller graviditet, ger Bolaget ersättning för rimliga och och omedelbart vid täckningens ikraftträdande Försäkringen ersätter endast 1 hemkallande i samband utstationeringsperioden. nödvändiga medicinska utgifter under graviditetstiden för temporär smärtstillande tandbehandling i med 1 händelse/1 sjukdomsförlopp. och för förlossning. utstationeringslandet. Återresan skall ske senast 4 veckor efter hemkallande. Hemkallande ersätts endast av försäkringen om Försäkringen ersätter inte kostnader relaterade till fertilitetsbehandlingar, inklusive hormonbehandling Försäkringen täcker inte behandlingsbehov som uppstår innan karensperioden löper ut. tidpunkten för hemkomsten är minst 12 timmar tidigare än den försäkrades planerade tidpunkt för 10.5 Resor med motorfordon i Europa Reser den försäkrade med motorfordon, kan den och insemination eller andra relaterade behandlingar. hemkomst. försäkrade använda annan transport om detta sker 8.2 Graviditetsundersökningar Rätten till ersättning vid polikliniska graviditetsundersökningar inträder 4 veckor efter täckningens 9.3 Tandläkarens bedömning Bolaget har rätt att minska eller avslå rätten till ersättning för utgifter till tandvårdsbehandling och tandreglering, om den försäkrades tänder enligt en Ersättning betalas inte ut om den nära anhöriga som ger anledning till hemkallandet är en medresenär som har blivit hemtransporterad tidigare under resan. enligt överensstämmelse med Bolaget. I så fall ersätter försäkringen också kostnader för att returnera fordonet inom Europa. ikraftträdandedag. 8.3 Förlossning och efterundersökningar Rätten till ersättning för förlossningskostnader och efterundersökningar inträder 10 månader efter täckningens ikraftträdandedag. af Bolaget valda tandläkares bedömning bör antas att vara i ett väsentligt sämre skick än hos personer i samma ålder som regelbundet går till tandkontroll och behandling i samband med detta. 10 Hemkallande 10.1 Förutsättningar för hemkallande Om den försäkrade inte har fast bostad i samma land som den nära anhöriga som ger anledning till hemkallandet täcker försäkringen rimliga och nödvändiga transportutgifter i samband med hemkallandet motsvarande kostnader för transport till den försäkrades utstationeringsland Bolagets förhandsgodkännande Det är en förutsättning för ersättning, att hemkallandet är förhandsgodkänt av Bolaget. 11 Ersättningspersonal 11.1 Ersättningsberättigad ersättningspersonal Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för 8.4 Barnets första levnadsmånad Om försäkringstagaren har tecknat försäkring 10.2 Ledsagare ersättningspersonal, lämnar Bolaget ersättning om den Barn som föds 10 månader efter ikraftträdandedagen för hemkallande, ersätter Bolaget efter Den försäkrade kan välja 1 person som ledsagare. försäkrade av någon anledning, som är omfattad av av moderns försäkring, får sina sjukutgifter ersätta förhandsgodkännande den försäkrade om en Ledsagning skall ske från den aktuella plats där den gällande försäkringsvillkor, inte kan genomföra resan med upp till SEK under den första utstationeringsvistelse eller en resa måste avbrytas försäkrade vistas. eller om den försäkrade inte kan sköta sitt arbete som levnadsmånaden oavsett hälsotillstånd. före planlagd resa som följd av: resultat av: 10.3 Barn 9 Tandvårdsbehandling a) om en nära anhörig i hemlandet eller i Dock är medförsäkrade barn under 18 år berättigade a) att den försäkrade läggs in på sjukhus eller den 9.1 Ersättningsberättigad tandvård utstationeringslandet, efter den försäkrades till ersättning vid hemkallande ifall barnets föräldrar behandlande läkaren har ordinerat sängliggande Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för avresa, avlider, drabbas av allvarlig akut sjukdom eller alla barnets resledsagare blir hemkallade på i minst 4 påföljande dagar pga. akut insjuknande tandvårdsbehandling, ger Bolaget ersättning för eller skada, som resulterar i sjukhusvistelse, eller grund av ersättningsbar skada. eller skada, eller följande behandlingar med 80 % av räckningens drabbas av en livshotande akut försämring av en summa innanför den totala n för befintlig åkomma, 10.4 Ersättningsberättigade extrautgifter b) att den försäkrade blir medicinskt sjuk- eller tandvårdsbehandling: Försäkringen ger ersättning för extraordinära utgifter hemtransporterad p.g.a. en skada som ersätts av b) Inbrott, eldsvåda eller översvämning i den till flygbiljett till hem- eller utstationeringslandet i försäkringen, eller a) Tandundersökning, tandrensning, lagning, försäkrades privata bostad eller företag, om samma klass som utresan (max. affärsklass), samt rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, en polisrapport eller motsvarande handlingar rimliga och nödvändiga extra reseutgifter som c) att den försäkrade avbryter hans/hennes resa för guldarbete, kronor, bettskenor, paradontalbehandling finns tillgängliga, och försäkrades närvaro är den försäkrade samt ledsagare i samband med att återvända hem p.g.a. ett ersättningsberättigat och tandproteser. nödvändig, hemkallandet lagt ut för. hemkallande, eller b) Tandreglering upp till 18 års ålder. c) bedrägeri i företaget som begåtts av en anställd Utgifter för logi, mat och lokala transporter under d) att den försäkrade reser som sjukledsagare där polisrapport eller motsvarande handlingar vistelsen i hemlandet omfattas inte av försäkringen. tillsammans med en medförsäkrad av en orsak föreligger och som kräver den försäkrades som försäkringen ersätter, eller närvaro, 16 17

10 e) att den försäkrade avlider Ersättningsberättigade extrautgifter Det lämnas bidrag till ersättning av extraordinära utgifter till en ersättningspersons flygbiljett tur/retur en gång på max. affärsklass, hotelluppehåll, förtäring samt lokal transport. Max. 1 ersättningsperson per händelse/sjukdomsförlopp/skada. 12 Krispaket 12.1 Ersättningsberättigad evakuering Bolaget ersätter den försäkrades evakuering i tillfälle av: a) epidemier i området där den försäkrade befinner Bolaget avgör om den försäkrade ska evakueras till närmaste säkra destination, hemlandet eller utstationeringslandet. Om den försäkrade evakueras till närmaste säkra destination ges ersättning för dokumenterade nödvändiga extrautgifter för återresa till hemlandet eller utstationeringslandet. b) Krishjälp/krispsykolog, när Bolagets läkarkonsult bedömer att krishjälp ska sättas in på grund av de förhållanden som har gjort sig gällande i samband med orsaken till evakueringen. c) Krishjälp/krispsykolog per telefon till försäkrades anhöriga när Bolagets läkarkonsult bedömer att detta är nödvändigt. d) Bolaget på förhand godkänner de parter som ska sköta eftersökningen och räddningen samt omfattningen Undantag Försäkringen ersätter inte utgifter för eftersökning eller räddning: a) i förbindelse med kidnappning eller kapning, b) som Bolaget inte skulle haft, om Bolaget hade arrangerat eftersökning eller räddning, c) i tillfällen då, offentliga myndigheter ersätter sådana utgifter för personer, som inte har denna c) Tillkallande av upp till två personer, om försäkrade blir inlagd på sjukhus efter frigivningen. Det är en förutsättning att både den behandlande läkaren och Bolagets läkarkonsult bedömer att sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 3 dygn. Tillkallande ska komma från den försäkrades utstationerings-och/eller hemland. Skydd vid tillkallande upphör när den försäkrade skrivs ut från sjukhuset. Det utgår bidrag till ersättning av totalt upp till två tillkallandes flygbiljetter tur/retur en gång (max affärsklass) och deras rimliga och nödvändiga extrautgifter för förtäring, logi och lokal transport. sig, om det svenska Utrikesdepartementet, täckning, 12.8 Undantag svensk ambassad eller en motsvarande 12.3 Vid krig eller annalkande krig Försäkringen täcker inte:: myndighet rekommenderar evakuering, och om situationen uppstod efter den försäkrades Om den försäkrade kvarhålls av myndigheter i ett land p.g.a. krig eller annalkande krig, ersätter försäkringen d) såvida eftersökningen har satts igång av anhöriga, då försäkrad har undlåtit att tala om a) Utgifter till lösensumma utresetidpunkt till området, upp till 3 månader för rimliga och dokumenterade var denne uppehåller sig eller eftersom anhörig extrautgifter för förtäring och logi, och utgifter för eller andra önskar kontakt med försäkrad, b) Utgifter i samband med utredning av b) krig, tumult, inbördeskrig, terroraktioner, nödvändig inrikestransport. oberoende av orsaken. gisslantagande/kidnappning. undantagstillstånd, politiska oroligheter, revolution eller andra motsvarande situationer 12.4 Eftersökning och räddning 12.6 Anmälan om försvinnande 12.9 Svenska Utrikesdepartementets i området där den försäkrade vistas, om det Försäkringen ersätter utgifter upp till 14 dagar När den försäkrade är anmäld försvunnen ska Bolaget uppmaningar svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad till eftersökning och räddning/bärgning när den omedelbart underrättas. Bolaget samarbetar med sitt En förutsättning för att kunna få ersättning är att den eller en motsvarande myndighet rekommenderar försäkrade har lokaliserats. Försäkringssumman är internationella nätverk i området och med det svenska försäkrade inte har underlåtit att följa det svenska evakuering, och om situationen uppstod efter SEK per person, dock max. SEK per Utrikesdepartementet och godkänner de parter som Utrikesdepartementets uppmaning till evakuering. den försäkrades utresetidpunkt till området, skadetillfälle per försäkringsbrev. ska handha eftersökningen Bolagets ansvar c) naturkatastrofer där det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller liknande institution rekommenderar evakuering och där tillståndet uppstått efter den försäkrades För ersättning krävs det att: a) den försäkrade ska ha blivit anmäld försvunnen 24 timmar (ett dygn) hos polis eller någon annan 12.7 Gisslantagande och kidnappning Om den försäkrade har varit utsatt för gisslantagande och/eller kidnappning, ersätter Bolaget följande efter förhandsgodkännande: Bolaget kan inte hållas ansvarig för i vilken omfattning en transport/eftersökning/räddning kan komma att företas, men kommer att samarbeta med det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller utresedatum till destinationen Ersättningsberättigade extrautgifter Det ges refundering för: offentlig myndighet, b) den försäkrade ska ha setts till senast 120 timmar (fem dygn) före anmälan, a) Rimliga och nödvändiga utgifter i samband med den försäkrades hemtransport till utstationerings- eller hemlandet efter frigivningen. liknande institution vid tillfälle då hjälp behövs. 13 Flygförsening och försenad framkomst a) Transport till närmaste säkra destination, hemlandet eller utstationeringslandet samt max. SEK per dag till dokumenterade extra utgifter för hotellvistelse, förtäring och lokal transport. c) de lokala myndigheterna begär betalning eller betalningsgaranti innan en eftersökning sätts igång, och b) Rimliga och nödvändiga utgifter till lokal transport, mat och logi i perioden från och med frigivningen tills den försäkrade kan resa hem igen Ersättningsberättigad flygförsening och försenad framkomst Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för flygförsening och försenad framkomst ersätter försäkringen: 18 19

11 a) försening i mer än 4 timmar av reserverat flyg, 14 Försenat bagage 14.2 Undantag Den totala ersättningen för fotoutrustning inställt flyg eller om försäkrade inte kommer med 14.1 Ersättningsberättigade kompensationsköp Försäkringen ersätter inte hyra/köp av är högst SEK och för smycken högst reserverat flyg på grund av överbokning och Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för sportutrustning. Här skall tilläggas att indirekta SEK Datautrustning ersätts med 50 % av försenat bagage, kommer försäkringen att ersätta förluster, till exempel utgifter för taxi, hotell och n, max. SEK b) i de tillfälle där den försäkrade utan egen skuld rimliga utgifter för kompensationsköp av klädartiklar, telefon, inte ersätts. kommer för sent till ett offentligt eller ett av toalettartiklar och livsnödvändig medicin vid tillfällen Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen researrangören arrangerat transportmedel och då incheckat bagage har varit försenat i mer än Skydd vid hemkomst per skada per familj. därför skall komma i kapp/ ansluta sig till resan. timmar efter den försäkrades beräknade ankomsttid Vid ankomst till utstationeringslandet ersätts den till destinationen utanför utstationeringslandet, vid försäkrade inte längre av försäkringen. Ersättning Följande ersätts ej: Det är en förutsättning för ersättning att biljetterna till första utresa till utstationeringslandet samt vid resa till lämnas dock om bagaget är försenat mer än transportmedlet är beställda och betalda 24 timmar hemlandet efter avslutad utlandsplacering. 48 timmar och den försäkrade skall påbörja en a) Allt slags bagage och elektronisk utrustning innan avgång. ny utlandsresa inom 72 timmar efter förväntad för kommersiell användning såsom varuprover, Försäkringssumman utgör maximal ersättning per hemkomst. Ny resa skall vara beställd innan handelsvaror och kollektioner. Försäkringen ersätter enbart de fall av förseningar, skada per familj. förseningen inträffade. som uppkommer vid skifte av flyg, där den officiella minimumgränsen för transittid respekterats. En förutsättning för att ersättning kan ges är att: 15 Bagage b) Cyklar, sportsutrustning och tillbehör Ersättningsberättigat bagage c) Föremål som inte kan dokumenteras och där 13.2 Ersättningsberättigade extrautgifter a) den försäkrade tillhandahåller original Om försäkringstagaren har tecknat försäkring den försäkrade normalt förväntas dokumentera Försäkringen lämnar ersättning för dokumenterade, skadeanmälan från transportbolaget. för bagage, kommer Bolaget att ersätta för förlusten nödvändiga och rimliga extrautgifter till lokaltransport följande artiklar tillhörande den försäkrade eller samt utgifter för förtäring och logi upp till SEK Vi rekomenderar att förseningen meddelas Försäkringstagaren under de nämndas resa utanför per försäkrad, dock maximalt SEK omedelbart efter ankomsten till destinationen. utstationeringslandet: per dag per hushåll. Försäkringen ersätter max. Anmälan ska ske till ankomst-service på affärsklass biljett. Ersättning lämnas under flygplatsen, som utarbetaer och lämnar ut Bagage, elektronisk utrustning, kontanter, biljetter, förutsättning att extrautgifterna ej har blivit ersatta av skadorapporten. resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. transportföretaget eller av annan part. b) kompensationsköpen företogs innan bagaget Fotoutrustning, videoutrustning, datorutrustning, Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen returnerades till den försäkrade, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning per resa och per familj. samt smycken ersätts endast om de medtages som c) originalhandlingar skickas in till Bolaget där det handbagage Ersättningsberättigande extrautgifter vid tydligt framgår vad utgifterna gällde, i form av försening vid mellanlandning daterade kvitton, kuponger o.d., Vid en eventuell försening vid en mellanlandning där den försäkrade inte vid något tillfälle har tillgång till d) den försäkrades bagage har checkats in hos sitt incheckade bagage omfattar försäkringen, utöver samma transportbolag som den försäkrade reser den ersättning som beskrivs i 13.2, ersättning för med. dokumenterade, nödvändiga och rimliga extrautgifter för kläder, toalettartiklar och livsnödvändig medicin. För att ersättning ska utgå måste förseningen vara i minst 12 timmar. Försäkringen täcker ersättning på upp till 500 SEK per dygn per försäkrad

12 15.2 Begränsningar Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: Orsak/Föremål 1 Brand, rån, stöld från ett låst hotellrum, ett låst hem utomlands eller en låst safety box 2 Stöld som iakttagits när stölden begicks av värdesaker burna på eller av försäkrade 3 Stöld från ett låst och från kabinen/kupén avskilt bagageutrymme i en båt eller ett motorfordon Bagage och elektronisk utrustning Upp till Upp till Upp till 4 Förlust av dokumenterat inskrivet bagage Upp till (elektronisk utrustning ersätts ej) 5 Skada på dokumenterat inskrivet bagage Upp till (elektronisk utrustning ersätts ej) 6 Stöld från kabinen/kupén i en låst båt eller motorfordon 7 Glömda, borttappade saker eller förlagda saker 8 Stöld av bagage som lämnats utan effektiv uppsikt 9 Stöld från motorfordon, båt, husvagn eller släpvagn, hotellrum, bostad eller safety box som inte visar synliga tecken på påtvingat intrång 10 Skada på bagage förorsakat av mat, flaskor, glas etc. som har packats i eget bagaget 11 Förlust i samband med missbruk av kreditkort eller resecheckar 12 Förlust av eller skador på bagage som fraktats separat Kontanter, biljetter och värdepapper 10% av 10% av 10% av 13 Indirekt förlust 14 Enkel stöld 15 Mindre skador på bagagets utsida (skrapmärken, fläckar, bucklor) 15.3 Ersättningsregler för försäkrat bagage Ersättning för de försäkrade värdesakerna beräknas enligt följande regler: a) Försäkringen ersätter återanskaffningskostnad för motsvarande nya föremål, om det kan dokumenteras att de förlorade/skadade föremål är mindre än 2 år gamla. b) För föremål som är äldre än 2 år, köpta secondhand eller som redan var skadade, beräknas ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden av jämförbara, nya föremål med ett rimligt avdrag för värdeminskning p.g.a. ålder, slitage, nedsatt användbarhet eller andra omständigheter. Detta gäller också föremål där dokumentation av hur gamla sakerna är och deras värde inte föreligger. c) Bolaget kan välja att få skadade saker reparerade eller utbetala ett belopp som motsvarar reparationskostnaderna. d) Bolaget är berättigad, men är inte förpliktad, att ersätta i natura. e) Ersättning för film, video och videoband o.d. begränsas av kostnaden för råmaterial. f) Försäkringen ersätter utgifter för köp av nya biljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. I utgifterna ingår nödvändiga transportkostnader, arvoden, foton etc., men inte ersättning för den tid som använts för att ersätta sakerna. Bolaget är endast skyldigt att betala ut ersättning om den försäkrades ägodelar hanteras och förvaras säkert, och om den försäkrade iakttar försiktighet och omsorg Anmälan Stöld eller rån måste rapporteras genast och utan dröjsmål till närmaste polisstation. Förlust av eller skador på dokumenterat inskrivet bagage måste alltid rapporteras till närmaste flygbolag eller motsvarande instans. Om det, under exceptionella omständigheter, inte är möjligt att underrätta polismyndighet p.g.a. omedelbart förestående avgång, måste en sådan anmälan göras till Bolaget snarast möjligt efter den försäkrades hemkomst. Kopia av anmälan till polis, flygbolag eller motsvarande måste skickas till Bolaget, senast i samband med kravet om ersättning. 16 Lösöre och särskilt privat lösöre 16.1 Privat lösöre i utstationeringslandet Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för lösöre, ersätter försäkringen vanligt privat lösöre och särskilt privat lösöre som ägs av de i försäkringsbrevet anförda personerna samt lösören, för vilka de bär risken. Täckningen gäller endast i utstationeringslandet Privata ägodelar Vanligt privat lösöre är privata ägodelar, d.v.s. allt som hör till en privat bostads normala utrustningar, såvida det inte nämns i 16.3 eller är undantaget i ersättningsschemat

13 16.3 Särskilt privat lösöre Särskilt privat lösöre definieras som antikviteter, konstverk, tavlor, äkta mattor, musikinstrument, pälsar, guld, silver, platina, pärlor, ädelstenar, smycken och klockor. Särskilt privat lösöre ersätts med upp till 25 % av n, dock max. SEK per försäkringsår, om inte extra tillägg för särskilt lösöre har tecknats. Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: Orsak/Föremål 1 Brand (eldsvåda), inklusive skador som skett p.g.a. värme, rök, sot eller släckning i samband med brand 2 Skada av eld som inte kan betraktas som eldsvåda 3 Skada på föremål som för att kunna uppvärmas, kokas, strykas, torkas o.d. utsätts för eld eller värme, och på så sätt fattar eld eller förstörs 4 Skada på elektriska maskiner, sladdar/ kablar, apparater inkl. radio- och TVapparater som orsakats av en kortslutning eller andra rent elektriska fenomen - inklusive induktion från elektrisk oväder, som inte resulterar i eldsvåda 5 Skada vid explosion och direkt blixtnedslag 6 Skada förorsakat av nedstörtning av luftfartyg eller fallande föremål därifrån 7 Skada som har uppstått som följd av sprängämnen som medförts på luftfartyg 8 Skador som orsakats av vatten, olja, kylmedel o.d. som plötsligt strömmar ut (inte droppande eller utsipprande) från installationer, akvarier eller andra behållare på 20 liter eller merr 9 Skador från avloppsrör eller takrännor, eller skador p.g.a. uppstigning av grund och kloakvatten Vanligt privat lösöre Upp till Särskilt privat lösöre 25 % av max. SEK Tilläggsteckning Särskilt privat lösöre Upp till Upp till Upp till 25 % av max. SEK per försäkringsår 25 % av max. SEK per försäkringsår Upp till Upp till Upp till 25 % av max. SEK per försäkringsår Upp till Orsak/Föremål 10 Skador som sker vid påfyllning av oljetank eller andra behållare 11 Skador p.g.a. byggnads och reparationsarbete 12 Skador som resultat av frostsprängningar i otillräckligt uppvärmd byggnad, om inte orsaken beror på tillfällig bristfällig värmeförsörjning 13 Stormskador bl.a. regnskador, om det samtidigt har skett stormskada på byggnaden där försäkrade föremål finns 14 Rimliga utgifter i samband med räddning och bevaring av försäkrade föremål Vanligt privat lösöre Särskilt privat lösöre Tilläggsteckning Särskilt privat lösöre Upp till Udover forsikringssum 15 Inbrott och skadegörelse Upp till, kontanter max. SEK Byte av nycklar och lås i försäkrades bostad max SEK % av max. SEK per försäkringsår Udover forsikringssum 25 % av max. SEK per försäkringsår Upp till Udover forsikringssum Upp till 16 Stöld från bostad där tjuven har kommet in genom fönster som inte varit stängda och tillhaspade, eller dörrar som inte varit stängda och låsta och som inte visar tecken på att vara uppbrutna med våld 17 Stöld där tillgång sker med hjälp av riktig eller falsk nyckel 18 Enkel stöld 19 Inbrott i bostad som varit obebodd i mer än 2 månader 20 Stöld från ett låst och ett från kabinen/ kupén avskilt bagageutrymme i motorfordon Stöld från ett låst och från kabinen/kupén avskilt bagageutrymme i motorfordon, som inte visar tecken på att vara brutna med våld Rån och stöld som iakttagits i gärningsögonblicket utav effekter, som bärs på eller av försäkrade i hemlandet Stöld av försvarbart låsta cyklar Max. 10 % av Max. 10 % av kontanter max. SEK Byte av nycklar och lås i försäkrades bostad max SEK Max. 10 % av Max. 10 % av Max. 10 % av 24 25

14 Orsak/Föremål 24 Motorfordon (inkl. mopeder), motordrivna trädgårdsredskap över fem (5)hk, husvagnar, luftfartyg och sjöfartyg samt delar och tillbehör Kontanter, substitut för pengar och värdepapper, jfr. pkt. 22 Vanligt privat lösöre Särskilt privat lösöre Tilläggsteckning Särskilt privat lösöre Mynt och frimärkessamlingar Särskilt privat lösöre i vindskammare, källarrum, uthus och garage Glömda, borttappade, förlagda eller kvarlämnade föremål Indirekta förluster 30 Förlust av dokumenterat inskrivet bagage i utstationeringslandet, som inte är täckt under Skydd vid flyttning Försäkringen ersätter de ovanstående föremålen när de står på den i försäkringsbrevet anförda bostadsadressen. Vid flyttning från en utlandsadress till en annan, ersätter försäkringen upp till 14 dagar från den faktiska dagen för övertagandet av den nya helårsbostaden i både den gamla och den nya helårsbostaden. Försäkringen ersätter dock inte flyttgods eller annat gods som transporterats mot betalning Ersättningsregler för försäkrat lösöre Ersättning för de försäkrade värdesakerna beräknas enligt följande regler: a) Försäkringen ersätter återanskaffningskostnad för motsvarande nya föremål, om det kan dokumenteras att de är mindre än 2 år gamla. 10% av n, dock max. SEK per skada per familj. (Elektronisk utrustning, smycken, kontanter, biljetter samt värdepapper är dock inte täckt) b) För föremål som är äldre än 2 år, köpta secondhand eller som redan var skadade, beräknas ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden av jämförbara, nya föremål med ett rimligt avdrag för värdeminskning pga. ålder, slitage, nedsatt användbarhet eller andra omständigheter. Detta gäller också föremål där dokumentation av hur gamla sakerna är och deras värde inte föreligger. c) Bolaget kan välja att få skadade saker reparerade eller utbetala ett belopp som motsvarar reparationskostnaderna. d) Bolaget är berättigad, men är inte förpliktad, att ersätta i natura. e) Ersättning för film, video och videoband o.d. begränsas av kostnaden för råmaterial Anmälan Vid tillfälle av rån, stöld, inbrott eller åverkan för över SEK skall anmälan företas till närmaste polismyndighet, och originalkvitto skickas till Bolaget Skadade föremål Vid tillfälle då föremål skadas, får dessa inte kastas ut innan Bolaget har gett tillåtelse härom, eller skadan har klarlagts. Den försäkrade skall på begäran skicka de skadade föremålen till Bolaget Den försäkrades upplysningsplikt om ärendet Den försäkrade är förpliktad att ge Bolaget alla upplysningar som kan belysa ärendet, och skall fylla i en skadeanmälan. I skadeanmälan skall det specificeras vilka föremål som det krävs ersättning för, där det anges art, märke, typ, ålder, inköpspris och köpspris som föremålen hade omedelbart innan skadan. Den försäkrade skall dessutom som dokumentation för föremålens ålder och värde, skicka originalkvitton, garantibevis eller motsvarande dokumentation till Bolaget. 17 Personligt ansvar egendomsskada och kroppsskada 17.1 Förutsättningar för personligt ansvarsskydd Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för personligt ansvar, ersätter försäkringen: a) det belopp den försäkrade förpliktas att betala på grund utav sitt ersättningsansvar för skada på personer eller saker enligt gällande rätt i det land där skadan inträffade, b) kostnader i samband med ersättningsfrågans avgörande som avhållits enligt överenskommelse med Bolaget, c) skador på hyrd semesterbostad/hotell samt innehållet i det hyrda d) skada som uppstått i samband med aktivt deltagande i skidåkning, snowboardåkning, kälkåkning eller liknande, dock maximalt SEK per händelse Undantag Försäkringen ersätter inte den försäkrades ersättningsansvar: a) i kontraktsförhållanden, med undantag för skador på föremål enligt 17.1 c), b) i tjänste- och arbetsförhållanden, c) som resultat av att den försäkrade enligt överenskommelse eller på annat sätt åtagit sig ett mer omfattande ansvar än vad den försäkrade skulle ha underlagts efter de allmänna lagstadgade bestämmelserna om ersättningsansvar utanför kontraktsförhållanden, d) vid skador på personliga ägodelar som inte omfattas av 17.1 c) och som den försäkrade äger, lånar, hyr, förvarar eller använder, eller som han har till syfte att transportera, bearbeta eller behandla, eller som han har i besittning av annan anledning, e) skada förorsakad av försäkrades husdjur, f) för skada som uppkommit som följd av att den försäkrade smittat eller på annat sätt överfört sjukdom till andra, g) skada orsakad vid användandet av ett motorfordon, husvagn eller släpvagn, luftfartyg och sjöfartyg med en längd på minst 3 meter, inkl. segel eller motor, eller båtar under 3 meter vars motorstyrka överstiger 3 hk, h) för skada som uppstår till följd av en olyckshändelse som ingen rimligen kan hållas ansvarig för

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201)

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201) med återkomsten till någon av dessa platser Om premien betalas på avresedagen, gäller Reseförsäkring Total från det klockslag som betalningen registreras. 1.SJÄLVRISKSKYDD Detta är de fullständiga villkoren

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland Gällande från 2011 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa

Läs mer

Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida www.sts.se under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster.

Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida www.sts.se under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster. Följande svenska översättning skall ses som en hjälp för att lättare förstå innehållet i de engelska villkoren. I händelse av tvist gäller alltid den engelska versionen framför den svenska översättningen.

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 innehåll 4 Så här används försäkringen 7 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 Så här används försäkringen Diagnostisering

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd

Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Kunduppgifter enligt den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG) Nedanstående kunduppgifter ger i översiktlig och kortfattad form en överblick över

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen):

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Försäkringsvillkor FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Viktigt att veta Allmänt om försäkringen Reseförsäkringen omfattar fastställda händelser, angivna i dessa försäkringsvillkor, som kan inträffa

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Reseförsäkring Student

Reseförsäkring Student Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Student Upplev ditt livs äventyr med oss Du är kanske på väg ut på ditt livs äventyr det kan vara utlandsstudier, Au Pair eller praktik. Ett oförglömligt minne för

Läs mer

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: 516401-8060 Tel : +46 770 258262 Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS

Läs mer

RYANAIR TRAVEL OCH TRAVEL PLUS FÖRSÄKRING

RYANAIR TRAVEL OCH TRAVEL PLUS FÖRSÄKRING RYANAIR TRAVEL OCH TRAVEL PLUS FÖRSÄKRING Fördelar med Ryanair reseförsäkring* 3 Avbokning ENDAST 15e 3 Stulna eller borttappade resehandlingar 3 Akut läkarvård dygnet runt 3 Kompensation för försenat

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 587 717 17, dag eller natt; fax

Läs mer

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING WellCare Platinum ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING ABONNEMANGS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR 2008 1. VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande

Läs mer

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT D.UAL.SE-08/14 UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck Global Assistance,

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200)

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) 1 SJÄLVRISK Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) På följesedel/faktura framgår det vilken produkt och täckningsområde du har valt, och

Läs mer

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp per försäkrad (SEK) Läke- och resekostnader mm Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall, under längst 60 dagar respektive 3 år Akut tandbehandling Resekostnader,

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn. 1.

Läs mer

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment reseförsäkring 2014-04-01 Fullständiga villkor 2010 Säkerhet över alla gränser 1 GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

BRITISH. Falck TravelCare. Box 44024 100 73 Stockholm A. B. och avbeställningsförsäkring. Kategori VI Kategori I - VIII

BRITISH. Falck TravelCare. Box 44024 100 73 Stockholm A. B. och avbeställningsförsäkring. Kategori VI Kategori I - VIII BRITISH AIRWAYS RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 58 777 17 17,

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer