VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI ÄR MED DIG ÖVERALLT"

Transkript

1 VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal Gällande från 2015

2 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkor 43 Ordlista 24 timmars interna larmtjänst 2 3

3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Alla belopp i SEK Utlandsplacerad Personal Allt skydd anges per försäkrad per försäkringsår, om inte någonting annat finns angivet. Tecknas försäkringen för en period på under 12 månader minskas n på hälsoundersökningar och på tilvalstäckningen Tandbehandling proportionellt i förhållande till den köpta period. Tjänsteresor och semesterresor (Obligatoriskt) Försäkringssumma 4 Ersättning för kostnader vid akut uppkommen sjukdom eller skada på max. 90 dagars tjänsteresa och semesterresa per resa Temporär smärtstillande tandvård under tjänsteresa eller semesterresa utanför utstationeringslandet Sjukdom och sjuktransport (Obligatoriskt) Försäkringssumma 5 Sjukhus, akutbehandling, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Ersättningsöversikten är en del av Försäkringsvillkoren. Därför anmodas att noggrant läsa igenom Ersättningsöversikten och Försäkringsvillkoren. Se vänligen Ordlistan sist i denna produktguide, där en del ord skrivna i kursiv i Ersättningsöversikten och Försäkringsvillkoren är ytterligare definierade eller förklarade. Dessa definitioner är en del av Försäkringsvillkoren. Läkarordinerad hotellvistelse samt förtäring vid öppenvårdsbehandling Läkarordinerad receptbelagd medicin Screenat blod Fysioterapi/Kiropraktor/Zonterapi/Arbetsterapi/Naprapati/ Akupunktur Krishjälp/krispsykolog om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Krishjälp/krispsykolog per telefon till nära anhörig, om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Läkarordinerad behandling av psykiska störningar hos psykiater och vid inläggning på psykiatrisk avdelning Läkarordinerad behandling av psykiska störningar hos psykolog Vårdhem Läkarordinerad hemsjukvård Palliativ vård på sjukhus Hälsoundersökningar och vaccinationer utöver allmänna barnvaccinationer och hälsounderökningar av barn, jfr Glasögon och kontaktlinser

4 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan (Obligatoriskt) Försäkringssumma 6 Sjuktransport till lämplig behandlingsplats vid allvarlig sjukdom, allvarlig skada eller avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten Hemtransport vid dödsfall Inhämtan av resplan vid sjukdom Transport, hotell och förtäring omfattas, om den planerade resplanen inte kan genomföras Ledsagare och tillkallande (Obligatoriskt) Försäkringssumma 7 Ledsagare/tillkallande upp till två personer Graviditet och förlossning (Tillval) Försäkringssumma 8 Täcker rimliga och nödvändiga kostnader för graviditet och förlossning Tandvård (Tillval) Försäkringssumma 9 Tandundersökning, tandrensning, lagning, rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, guldarbete, kronor, bettskenor, paradontalbehandling och tandproteser Tandreglering upp till 18 års ålder 80 % av utgifterna upp till Hemkallande (Tillval) Försäkringssumma 10 Hemkallande privat eller företagsrelaterat Ersättningspersonal (Tillval) Försäkringssumma 11 Ersättningspersonal Krispaket (Tillval) Försäkringssumma 12 Evakuering vid krig, krigsliknande tillstånd, terrordåd eller epidemi och naturkatastrofer Dokumenterade extrautgifter för hotellvistelse, förtäring och lokal transport Krishjälp/krispsykolog om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Krishjälp/krispsykolog per telefon till nära anhörig om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt Eftersökning och räddning Tillkallanda och hemtransport om försäkrade har utsatts för gisslantagande eller kidnappping per försäkrad per dygn Se försäkringsvillkor 12.2 Se försäkringsvillkor per försäkrad, dock max per skadetillfälle Se försäkringsvillkor 12.7 Flygförsening och försenad framkomst (Tillval) Försäkringssumma 13 Flygförsening med mer än 4 timmar samt försenad ankomst Hotell, förtäring och lokal transport Ersättningsköp vid mer än 12 timmars försening vid mellanlandning Max per försäkrad per dag och max per hushåll per dag 500 per försäkrad per dygn Försenat bagage (Tillval) Försäkringssumma 14 Ersättningsköp vid minst 3 timmars bagageförsening Bagage (Tillval) Försäkringssumma 15 Bagage stöld, förlust, skada etc Lösöre och särskilt privat lösöre (Tillval) Försäkringssumma 16 Ersättning för lösöre vid brand, stormskada, inbrott, stöld etc Under lösöre utgör särskilt privat lösöre 25 % av n, dock max Tilläggsskydd: Särskilt privat lösöre (Tillval) Försäkringssumma 16.3 Särskilt lösöre Personligt ansvar - Skador på ägodelar (Tillval) Försäkringssumma 17 Skador på ägodelar, inkl. skador i/på hyrd bostad och hotell samt lösöre i hyrd bostad Personligt ansvar - Personskada (Tillval) Försäkringssumma 17 Personskada - Om den försäkrade hålls ansvarig för en skada på en person Rättshjälp (Tillval) Försäkringssumma 18 Rättshjälp Betalningsåtagande/borgen (Tillval) Försäkringssumma 19 Betalningsåtagande/borgen Advokathjälp (Tillval) Försäkringssumma 19 Advokathjälp Heltidsolycka Dödsfall (Tillval) Försäkringssumma 20 Dödsfall till följd av olycka Dödsfall till följd av olycka - Barn

5 Heltidsolycka Invaliditet/tandvård til följd av olycka (Tillval) Försäkringssumma 20 Invaliditet och tandvård till följd av olycka Tuggskada FÖRSÄKRINGSVILLKOR Heltidsolycka Överfall (Tillval) Försäkringssumma 21 Överfall Livförsäkring och invaliditet Dödsfall (Tillval) Försäkringssumma 22 Dödsfall till följd av sjukdom Livförsäkring och invaliditet Invaliditet (Tillval) Försäkringssumma 22 Invaliditet (bestående men) till följd av sjukdom, inkl. tropisk sjukdom Livförsäkringen och invaliditetsskyddet har etablerats av Topdanmark Livsforsikring A/S, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S ansvarar i egenskap av försäkringsgivare för alla anspråk gällande Livförsäkring och invaliditet Gällande från den 1:a januari 2015 Avbeställning (Tillval) Försäkringssumma 23 Ersättning om en redan betalad resa måste avbeställas Svensk lag tillämpas på avtalet. 8 9

6 Innehållsförteckning 1 Godkännande 2 När försäkringen träder i kraft 3 Var gäller försäkringen 4 Tjänsteresor och semesterresor SJUKDOM OCH SJUKTRANSPORT (Obligatoriskt) 5 Sjukdom- och sjukvårdskostnader 6 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan 7 Ledsagare och tillkallande 1 Godkännande 1.1 Skandinaviska företag Försäkringen kan tecknas och förnyas av skandinaviska och finska företag (Försäkringstagare) registrerade hos de relevanta myndigheterna i de skandinaviska länderna och/eller Finland med faktureringsadresser i dessa länder. Bolaget kan be företaget översända dokumentation över dess registrering i ett skandinaviskt land. uppkommen sjukdom och skada. För att uppnå skydd for annat än akut uppkommen sjukdom och skada, är det en förutsättning, att hälsoupplysningarna är skriftligt godkända av Bolaget. Ändras sökandes hälsotillstånd efter hälsoupplysningarna är signeret, men före Bolagets godkännande, är den sökande förpliktad utan dröjsmål att upplysa Bolaget härom. TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR - Den valda omfattningen kommer att stå på försäkringsbrevet 8 Graviditet och förlossning 9 Tandvårdsbehandling 10 Hemkallande 11 Ersättningspersonal 12 Krispaket 13 Flygförsening och försenad framkomst 14 Försenat bagage 15 Bagage 16 Lösöre och särskilt privat lösöre 17 Personligt ansvar - egendomsskada och kroppsskada 18 Rättsskyddsförsäkring 19 Betalningsåtagande och advokathjälp 20 Heltidsolycka, invaliditet, nedsatt arbetsförmåga samt tandvård till följd av olycka 21 Heltidsolycka Överfall 22 Livförsäkring och invaliditet 23 Avbeställning 24 Collectum ÖVRIGA VILLKOR 25 Undantag beträffande ersättning 26 Villkor för ersättning och skadeanmälan 27 Skydd från tredje part 28 Premiebetalning 29 Överlåtelse, uppsägning, förlängning och upphörande 30 Tvister, jurisdiktion m.m. 31 Förtrolighet 32 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordlista Försäkringen gäller företagets anställda som reser ut i företagets intresse och eventuella medresande familjemedlemmar, inklusive utflyttade barn samt medresande permanentboende assistenter och som anges i försäkringsbrevet. 1.2 Hälsa och ålder För att teckna försäkringen ska ansökaren, samt eventuella medresande familjemedlemmar, fylla i en hälsodeklaration som kommer att granskas av Bolagets läkarkonsulter. Ansökaren är skyldig att upplysa Bolaget om tidigare eller nuvarande sjukdomar, skador eller fysiska nedsättningar. Det är ett krav, att ansökaren inte har fyllt 70 år vid tidpunkten för godkännandet. Bolaget har möjlighet för att erbjuda försäkringen på särskilda villkor, om ansökaren inte är fullt frisk vid tidpunkten för godkänandet. Detta kan antingen ske genom höjd försäkringspremie (hälsotillägg) eller eksklusion av specifika diagnoser, tidigare skador eller åkommor. Beslutar Bolaget för att erbjuda försäkringen på särskilda villkor, kommer dessa att framgå i försäkringsbrevet, och den försäkrade vill vara täckt enligt detta. Om ansökaren har fyllt 60 år vid tidpunkten för godkännandet tillkommer ett ålderstillägg på premien för sjuk och hemtransport. 1.3 Hälsoupplysningar Tills det att Bolaget har mottagit fullständiga hälsoupplysningar ersätter försäkringen endast akut Hälsoupplysningar skall skickas in om försäkrads nyfödda barn önskas medförsäkrat. Tills det att Bolaget har mottagit fullständiga hälsoupplysningar ersätter försäkringen endast akut uppkommen sjukdom och skada Om försäkrads nyfödda och/eller adopterade barn inte önskas medförsäkras täcker försäkringen inte utöver en eventuell täckning under Bolagets godkännanderätt Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas och för att Bolaget ska bli ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas av Bolaget och premien betalas till Bolaget i tid. 1.5 Försäkringsbrev och skadereglering Alla ansökningar behandlas och bedöms av Bolagets kontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsbrev sker. Bolaget kan välja att utföra skaderegleringen i eller utanför EU. 2 När försäkringen träder i kraft 2.1 Försäkringsperiod Ikraftträdandedag, täckning, försäkringsnummer och försäkringsperiod framgår av försäkringsbrevet. 2.2 Utlandsplaceringens varaktighet Minimum varaktighet per utstationeringsvistelse är 3 månader och maximal varaktighet per utstationeringsvistelse är 72 månader. 2.3 Rätten till ersättning Den försäkrade är berättigad ersättning från försäkringens ikraftträdandedag

7 3 Var försäkringen gäller 3.1 Täckningsområde Försäkringen ersätter utlandsplacering av personal i de geografiska områden som Försäkringstagaren har angivit till Bolaget, och som står i försäkringsbrevet. Det geografiska området kan vara Skandinavien och 4.2 Existerande sjukdomar Existerande sjukdomar och besvär, som existerade innan avresan från utstationeringslandet, omfattas av försäkringen i det fall det inte med rimlighet kunde förväntas att sjukdomen skulle kräva behandling under tjänste-/semesterresan. b) Organtransplantation ersätts per diagnos, i ett samlat behandlingsförlopp, max. 1 miljon SEK. Försäkringen ersätter endast organ från människor och både transplantation och organ skall förhandsgodkännas av Bolaget, h) Läkare och specialister, i) Krishjälp/krispsykolog, om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt. Se även psykologtäckning under 5.1 g), Finland, Europa eller hela världen. Skandinavien och Finland omfattar Danmark, Norge, Sverige och Finland. 4.3 Graviditet Under tjänste- och semesterresor täcker försäkringen den försäkrades utgifter i samband med oväntade akuta komplikationer under graviditet fram till 36:e graviditetsveckan (se dock 25.1 d). c) Behandlings- och vistelsesutgifter ersätts vid medicinskt nödvändig sjukhusinläggning, d) Leverans av screenat blod kan förekomma j) Krishjälp/krispsykolog per telefon till närmaste anhörig, om Bolagets läkarkonsult bedömer att det är nödvändigt, k) Talpedagog, Europa omfattar Albanien, Algeriet, Andorra, i samband med planerade operationer i de Azorerna, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, 4.4 Temporär smärtstillande tandvård under fall då Bolagets läkarkonsulenter bedömer l) Läkarordinerad, receptbelagd medicin, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, resa att det blod som finns lokalt inte har blivit Färöarna, Georgia, Gibraltar, Grekland, Grönland, Om den försäkrade reser utanför screenat enligt överenskommelse med m) Medicinskt nödvändig fysioterapi, arbetsterapi, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Kanarieöarna, utstationeringslandet, ersätter försäkringen temporär internationella standarder. Det screenade kiropraktisk/naprapatisk behandling, zonterapi Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, smärtstillande tandvårdsbehandling. blodet ska transporteras - och överlämnas - till och/eller akupunktur. Det är ett villkor för Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, behandlingsstället av en läkarkonsulent som Bolagets ansvarsplikt att Bolaget mottar Makedonien, Malta, Marocko, Moldavien, Monaco, Den försäkrade ersätts av försäkringen förutsatt att Bolaget har godkänt, originalutlåtande från både lokalt praktiserande, Montenegro, Nederländerna, Palestina, Polen, ett originalintyg från en lokalt legitimerad tandläkare remitterande läkare, som från behandlande Portugal, Rumänien, Ryssland (till Uralbergen), San kan uppvisas för Bolaget. Intyget skall specificera Det är ett villkor att de lokala myndigheterna fysioterapeut/arbetsterapeut/kiropraktor/ Marino, Schweiz, Serbien, Skandinavien, Slovakien, vad i tandbehandlingen som är temporärt och accepterar att Bolaget för in det screenade naprapat/zonterapeut/akupunktör, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjeckien, smärtstillande. blodet i landet såväl som att Bolaget ska Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, informeras minst 48 timmar före den planerade n) Medicinskt nödvändig rehabilitering som Vatikanstaten, Vitryssland och Österrike. Försäkringen ersätter inte tandvårdskostnader som operationen. godkänts av Bolaget, inte inträffade under den försäkrades resa, och 3.2 Utlandsadress där tandvårdsbehandlingen inte var av temporär e) Om behandling, som annars skulle kräva o) Hälsoundersökningar och vaccinationer ersätts De försäkrade som anges i försäkringsbrevet ska smärtstillande karaktär och som tål att vänta tills den inläggning, kan ske polikliniskt ersätts rimliga med max SEK per försäkrad, per bo på samma adress i landet där den anställda är försäkrade har återvänt hem. och nödvändiga extrautgifter för läkarordinerad försäkringsår. utlandsplacerad. hotellvistelse samt utgifter för förtäring, 4 Tjänsteresor och semesterresor Tandproteser samt behandling till följd av tugg/ bitskada eller tandskada omfattas inte. f) Rimliga och nödvändiga extrautgifter för Vidare ersätts allmänna barnvaccinationer och hälsounderökningar av barn alltid enligt de 4.1 Tjänsteresor och semesterresor Försäkringen omfattar tjänsteresor och semesterresor världen över på max. 90 dagar. Skyddet gäller från tiden då försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att påbörja resan och skyddet upphör när den försäkrade återvänder till sin bostad eller arbetsplats, eller när försäkringsperioden går ut, om detta inträffar innan den försäkrade har återvänt. 5 Sjukdom- och sjukvårdskostnader 5.1 Ersättningsberättigade sjukvårdskostnader Bolagets bedömer om behandlingen och utgifterna är rimliga och nödvändiga för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, är i behov av behandling eller för att kontrollera en utförd behandling. hotellvistelse och förtäring från det behandlingen avslutas fram till hemtransport kan ske, g) Läkarordinerad behandling av psykiska störningar hos psykolog, psykiater och vid inläggning på psykiatrisk avdeling. Behandlingen ska förhandsgodkännas av Bolagets läkarkonsulter. gällande råd från den svenska Socialstyrelsen eller WHO, p) Hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare Försäkringen tillhandahåller obegränsad täckning för Behandling hos psykolog ersätts med högst förbättring av operationens resultat eller för den försäkrades sjukvårdsutgifter vid tillfälle av akut Följande ersätts: SEK per försäkrad per försäkringsår. att hindra försämring av det resultat som uppkommen sjukdom eller skada under tjänste-/ operationen givit, semesterresan. a) Behandling av fysiska (somatiska) sjukdomar under sjukhusinläggning eller i poliklinisk regi, 12 13

8 q) Glasögonglas och kontaktlinser ersätts med max. lokalt praktiserande, remitterande läkare, som från Bolagets läkarkonsulter avgör, i eventuellt 7 Ledsagare och tillkallande SEK per försäkrad per försäkringsår, behandlande fysioterapeut/kiropraktor/naprapat/ samråd med behandlande läkare, om transport 7.1 Förutsättningar för sjukledsagande och/ Solglasögon utan styrka och glasögonbågar ersätts inte av försäkringen. r) Vistelse på hospice upp til högst SEK psykiater. Alla behandlingar ska utföras av godkänd behandlare för varje behandlingsform. För akupunktur gäller specifikt att behandlingen endast godkänns såvida den till utstationeringslandet, hemlandet eller annan behandlingsplats är nödvändig och försvarlig. 6.3 Hemtransport och lagstadgade arrangemang vid dödsfall eller tillkallande Bolaget ger ersättning till sjukledsagande/tillkallande, om den försäkrade dör, blir inlagd på sjukhus eller sjuk-/hemtransporterad som följd av allvarlig akut sjukdom eller skada. för ett och samma sjukdomsförlopp. Vistelsen ska ske på grundval av en läkarremiss och vara förhandsgodkänd av Bolagets läkarkonsulter, s) Rimliga och nödvändiga utgifter för läkarordinerad hemsjukvård utförd av sjuksköterska i den försäkrades eget hem upp till högst SEK per försäkrad och försäkringsår. Behandlingen ska vara utförs av läkare. 6 Sjuk- och hemtransport & inhämtan av resplan 6.1 Ersättningsberättigad sjuktransport Bolaget ersätter alla rimliga och nödvändiga utgifter i samband med sjuktransport av den försäkrade till närmaste bästa behandlingsställe eller utstationeringslandet efter Bolagets val, inkl. Vid dödsfall, skall rimliga och nödvändiga utgifter för hemtransport av den avlidna och för lagstadgade arrangemang, såsom balsamering och zinkkista ersättas. Anhöriga har följande val: a) kremering av den avlidna och transport av urnan till hemlandet, eller b) hemtransport av den avlidna, eller Om inte sjukdomen, dödsfallet eller skadan är omfattad av täckningen, ersätts inte utgifter till sjukledsagare eller tillkallande. Tillkallande Vid tillkallande skall såväl de behandlande läkarna som Bolagets läkarkonsult bedöma om sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 3 dygn eller om den försäkrades tillstånd är livshotande. förhandsgodkänd av Bolagets läkarkonsulter, t) Palliativ vård på sjukhus (för hospice se 5.1 r). ambulanstransport, vid tillfälle av akut: a) allvarlig sjukdom eller c) begravelse i utstationerings- eller hemlandet. Försäkringen ersätter endast tillkallande en gång i samband med ett sjukdomsförlopp/skada/dödsfall. Se Undantag beträffande ersättning under Vårdkvalitet Bolaget godkänner endast behandling, som föregår enligt metoder med dokumenterad effekt och som är erkänd av de statliga myndigheterna i de länder, där behandlingen äger rum. Dessutom är det en förutsättning och ett villkor, att det ska vara b) allvarlig skada eller c) avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. Försäkringen ersätter endast 1 transport i samband med 1 sjukdomsförlopp/skada/avsaknad av behandlingsmöjligheter på vistelseorten. 6.4 Inhämtan av resplan Bolaget ger ersättning till den försäkrade så att denne kan fullfölja resplanen om den försäkrades resa har påbörjats och den dokumenterade, planerade resplanen inte kan genomföras. Ersättningen förutsätter att förseningen beror på ersättningsberättigad sjukdom eller skada och att den behandlande läkaren har ordinerat sängliggande, sjukvård eller akutbehandling. Ersättning för tillkallande upphör när den försäkrade skrivs ut från sjukhuset. Sjukledsagande Vid sjukledsagande ställs det inga krav om sjukhusvistelsens varaktighet eller att den försäkrades tillstånd är livshotande. 7.2 Antal sjukledsagare och/eller tillkallande Vid sjukledsagande och/eller tillkallande kan det totalt övervägande sannolikt, att behandlingen väsentligt och varaktigt kan kurera sjukdomen eller förbättra Transport ersätts endast om sjukdomen eller behandlingen omfattas av försäkringen. Försäkringen ersätter utgifter till en flygbiljett per väljas upp till två personer. Tillkallade skall komma från den försäkrades bostads- och/eller hemland. hälsotillståndet efter skadan. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de statliga myndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolaget. Om den försäkrade kör egen bil i samband med sjuktransport ersätts transportutgifter till och från behandlingsplatsen via närmaste väg med högst SEK 1,50 per km. tillkallad på max. affärsklass, rimliga och nödvändiga extrautgifter för hotell och förtäring under inhämtning av den planerade och dokumenterade resplanen. 6.5 Förseningar och restriktioner 7.3 Barn Dock är medförsäkrade barn under 18 år alltid berättigade till ersättning vid sjukledsagning, ifall barnets föräldrar eller alla barnets resledsagare blir Läkare, specialister och annan sjukvårdspersonal som 6.2 Bolagets rätt vid transport till behandling Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller sjukledsagare på grund av ersättningsbar skada. ger behandling måste ha behörighet i det land där de Bolaget har rätt att kräva den försäkrade transporterad restriktioner i samband med transporten förorsakat praktiserar sitt yrke. för behandling i utstationeringslandet eller hemlandet av väderförhållanden, mekaniska orsaker, restriktioner 7.4 Ersättningsberättigade extrautgifter och fördröja behandling tills försäkrades hemkomst. som införts av offentliga myndigheter, eller piloten Det utgår bidrag till ersättning av totalt upp till 5.3 Nödvändiga upplysningar till Bolaget eller andra omständigheter bortom Bolagets kontroll. två tillkallades flygbiljetter tur/retur en gång (max. För att Bolaget skall ha ersättningsplikt, skall Bolaget Dessutom har Bolaget rätt att kräva den försäkrade affärsklass) och deras rimliga och nödvändiga utgifter mottaga redogörelser i originalform från både flyttad till ett annat, bättre behandlingsställe. för förtäring, logi och lokala transportavgifter

9 8 Graviditet och förlossning 9.2 Ikraftträdandedag d) strejk med överträdelse av kollektivavtal eller Det utgår dessutom bidrag till ersättning av 8.1 Ersättningsberättigade graviditets- och Rätten till ersättning föreligger först 3 månader efter konkurs i företaget, som kräver den försäkrades återresa till utgångspunkten för hemkallandet om förlossningskostnader ikraftträdandedagen för tandvårdsbehandling, dock närvaro. den försäkrade vid tiden för hemkallandet hade Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för 4 veckor för tandundersökning och tandrensning minst 1 månad kvar av den planerade vistelsen eller graviditet, ger Bolaget ersättning för rimliga och och omedelbart vid täckningens ikraftträdande Försäkringen ersätter endast 1 hemkallande i samband utstationeringsperioden. nödvändiga medicinska utgifter under graviditetstiden för temporär smärtstillande tandbehandling i med 1 händelse/1 sjukdomsförlopp. och för förlossning. utstationeringslandet. Återresan skall ske senast 4 veckor efter hemkallande. Hemkallande ersätts endast av försäkringen om Försäkringen ersätter inte kostnader relaterade till fertilitetsbehandlingar, inklusive hormonbehandling Försäkringen täcker inte behandlingsbehov som uppstår innan karensperioden löper ut. tidpunkten för hemkomsten är minst 12 timmar tidigare än den försäkrades planerade tidpunkt för 10.5 Resor med motorfordon i Europa Reser den försäkrade med motorfordon, kan den och insemination eller andra relaterade behandlingar. hemkomst. försäkrade använda annan transport om detta sker 8.2 Graviditetsundersökningar Rätten till ersättning vid polikliniska graviditetsundersökningar inträder 4 veckor efter täckningens 9.3 Tandläkarens bedömning Bolaget har rätt att minska eller avslå rätten till ersättning för utgifter till tandvårdsbehandling och tandreglering, om den försäkrades tänder enligt en Ersättning betalas inte ut om den nära anhöriga som ger anledning till hemkallandet är en medresenär som har blivit hemtransporterad tidigare under resan. enligt överensstämmelse med Bolaget. I så fall ersätter försäkringen också kostnader för att returnera fordonet inom Europa. ikraftträdandedag. 8.3 Förlossning och efterundersökningar Rätten till ersättning för förlossningskostnader och efterundersökningar inträder 10 månader efter täckningens ikraftträdandedag. af Bolaget valda tandläkares bedömning bör antas att vara i ett väsentligt sämre skick än hos personer i samma ålder som regelbundet går till tandkontroll och behandling i samband med detta. 10 Hemkallande 10.1 Förutsättningar för hemkallande Om den försäkrade inte har fast bostad i samma land som den nära anhöriga som ger anledning till hemkallandet täcker försäkringen rimliga och nödvändiga transportutgifter i samband med hemkallandet motsvarande kostnader för transport till den försäkrades utstationeringsland Bolagets förhandsgodkännande Det är en förutsättning för ersättning, att hemkallandet är förhandsgodkänt av Bolaget. 11 Ersättningspersonal 11.1 Ersättningsberättigad ersättningspersonal Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för 8.4 Barnets första levnadsmånad Om försäkringstagaren har tecknat försäkring 10.2 Ledsagare ersättningspersonal, lämnar Bolaget ersättning om den Barn som föds 10 månader efter ikraftträdandedagen för hemkallande, ersätter Bolaget efter Den försäkrade kan välja 1 person som ledsagare. försäkrade av någon anledning, som är omfattad av av moderns försäkring, får sina sjukutgifter ersätta förhandsgodkännande den försäkrade om en Ledsagning skall ske från den aktuella plats där den gällande försäkringsvillkor, inte kan genomföra resan med upp till SEK under den första utstationeringsvistelse eller en resa måste avbrytas försäkrade vistas. eller om den försäkrade inte kan sköta sitt arbete som levnadsmånaden oavsett hälsotillstånd. före planlagd resa som följd av: resultat av: 10.3 Barn 9 Tandvårdsbehandling a) om en nära anhörig i hemlandet eller i Dock är medförsäkrade barn under 18 år berättigade a) att den försäkrade läggs in på sjukhus eller den 9.1 Ersättningsberättigad tandvård utstationeringslandet, efter den försäkrades till ersättning vid hemkallande ifall barnets föräldrar behandlande läkaren har ordinerat sängliggande Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för avresa, avlider, drabbas av allvarlig akut sjukdom eller alla barnets resledsagare blir hemkallade på i minst 4 påföljande dagar pga. akut insjuknande tandvårdsbehandling, ger Bolaget ersättning för eller skada, som resulterar i sjukhusvistelse, eller grund av ersättningsbar skada. eller skada, eller följande behandlingar med 80 % av räckningens drabbas av en livshotande akut försämring av en summa innanför den totala n för befintlig åkomma, 10.4 Ersättningsberättigade extrautgifter b) att den försäkrade blir medicinskt sjuk- eller tandvårdsbehandling: Försäkringen ger ersättning för extraordinära utgifter hemtransporterad p.g.a. en skada som ersätts av b) Inbrott, eldsvåda eller översvämning i den till flygbiljett till hem- eller utstationeringslandet i försäkringen, eller a) Tandundersökning, tandrensning, lagning, försäkrades privata bostad eller företag, om samma klass som utresan (max. affärsklass), samt rotfyllning, tandutdragning, stifttänder, broar, en polisrapport eller motsvarande handlingar rimliga och nödvändiga extra reseutgifter som c) att den försäkrade avbryter hans/hennes resa för guldarbete, kronor, bettskenor, paradontalbehandling finns tillgängliga, och försäkrades närvaro är den försäkrade samt ledsagare i samband med att återvända hem p.g.a. ett ersättningsberättigat och tandproteser. nödvändig, hemkallandet lagt ut för. hemkallande, eller b) Tandreglering upp till 18 års ålder. c) bedrägeri i företaget som begåtts av en anställd Utgifter för logi, mat och lokala transporter under d) att den försäkrade reser som sjukledsagare där polisrapport eller motsvarande handlingar vistelsen i hemlandet omfattas inte av försäkringen. tillsammans med en medförsäkrad av en orsak föreligger och som kräver den försäkrades som försäkringen ersätter, eller närvaro, 16 17

10 e) att den försäkrade avlider Ersättningsberättigade extrautgifter Det lämnas bidrag till ersättning av extraordinära utgifter till en ersättningspersons flygbiljett tur/retur en gång på max. affärsklass, hotelluppehåll, förtäring samt lokal transport. Max. 1 ersättningsperson per händelse/sjukdomsförlopp/skada. 12 Krispaket 12.1 Ersättningsberättigad evakuering Bolaget ersätter den försäkrades evakuering i tillfälle av: a) epidemier i området där den försäkrade befinner Bolaget avgör om den försäkrade ska evakueras till närmaste säkra destination, hemlandet eller utstationeringslandet. Om den försäkrade evakueras till närmaste säkra destination ges ersättning för dokumenterade nödvändiga extrautgifter för återresa till hemlandet eller utstationeringslandet. b) Krishjälp/krispsykolog, när Bolagets läkarkonsult bedömer att krishjälp ska sättas in på grund av de förhållanden som har gjort sig gällande i samband med orsaken till evakueringen. c) Krishjälp/krispsykolog per telefon till försäkrades anhöriga när Bolagets läkarkonsult bedömer att detta är nödvändigt. d) Bolaget på förhand godkänner de parter som ska sköta eftersökningen och räddningen samt omfattningen Undantag Försäkringen ersätter inte utgifter för eftersökning eller räddning: a) i förbindelse med kidnappning eller kapning, b) som Bolaget inte skulle haft, om Bolaget hade arrangerat eftersökning eller räddning, c) i tillfällen då, offentliga myndigheter ersätter sådana utgifter för personer, som inte har denna c) Tillkallande av upp till två personer, om försäkrade blir inlagd på sjukhus efter frigivningen. Det är en förutsättning att både den behandlande läkaren och Bolagets läkarkonsult bedömer att sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 3 dygn. Tillkallande ska komma från den försäkrades utstationerings-och/eller hemland. Skydd vid tillkallande upphör när den försäkrade skrivs ut från sjukhuset. Det utgår bidrag till ersättning av totalt upp till två tillkallandes flygbiljetter tur/retur en gång (max affärsklass) och deras rimliga och nödvändiga extrautgifter för förtäring, logi och lokal transport. sig, om det svenska Utrikesdepartementet, täckning, 12.8 Undantag svensk ambassad eller en motsvarande 12.3 Vid krig eller annalkande krig Försäkringen täcker inte:: myndighet rekommenderar evakuering, och om situationen uppstod efter den försäkrades Om den försäkrade kvarhålls av myndigheter i ett land p.g.a. krig eller annalkande krig, ersätter försäkringen d) såvida eftersökningen har satts igång av anhöriga, då försäkrad har undlåtit att tala om a) Utgifter till lösensumma utresetidpunkt till området, upp till 3 månader för rimliga och dokumenterade var denne uppehåller sig eller eftersom anhörig extrautgifter för förtäring och logi, och utgifter för eller andra önskar kontakt med försäkrad, b) Utgifter i samband med utredning av b) krig, tumult, inbördeskrig, terroraktioner, nödvändig inrikestransport. oberoende av orsaken. gisslantagande/kidnappning. undantagstillstånd, politiska oroligheter, revolution eller andra motsvarande situationer 12.4 Eftersökning och räddning 12.6 Anmälan om försvinnande 12.9 Svenska Utrikesdepartementets i området där den försäkrade vistas, om det Försäkringen ersätter utgifter upp till 14 dagar När den försäkrade är anmäld försvunnen ska Bolaget uppmaningar svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad till eftersökning och räddning/bärgning när den omedelbart underrättas. Bolaget samarbetar med sitt En förutsättning för att kunna få ersättning är att den eller en motsvarande myndighet rekommenderar försäkrade har lokaliserats. Försäkringssumman är internationella nätverk i området och med det svenska försäkrade inte har underlåtit att följa det svenska evakuering, och om situationen uppstod efter SEK per person, dock max. SEK per Utrikesdepartementet och godkänner de parter som Utrikesdepartementets uppmaning till evakuering. den försäkrades utresetidpunkt till området, skadetillfälle per försäkringsbrev. ska handha eftersökningen Bolagets ansvar c) naturkatastrofer där det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller liknande institution rekommenderar evakuering och där tillståndet uppstått efter den försäkrades För ersättning krävs det att: a) den försäkrade ska ha blivit anmäld försvunnen 24 timmar (ett dygn) hos polis eller någon annan 12.7 Gisslantagande och kidnappning Om den försäkrade har varit utsatt för gisslantagande och/eller kidnappning, ersätter Bolaget följande efter förhandsgodkännande: Bolaget kan inte hållas ansvarig för i vilken omfattning en transport/eftersökning/räddning kan komma att företas, men kommer att samarbeta med det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller utresedatum till destinationen Ersättningsberättigade extrautgifter Det ges refundering för: offentlig myndighet, b) den försäkrade ska ha setts till senast 120 timmar (fem dygn) före anmälan, a) Rimliga och nödvändiga utgifter i samband med den försäkrades hemtransport till utstationerings- eller hemlandet efter frigivningen. liknande institution vid tillfälle då hjälp behövs. 13 Flygförsening och försenad framkomst a) Transport till närmaste säkra destination, hemlandet eller utstationeringslandet samt max. SEK per dag till dokumenterade extra utgifter för hotellvistelse, förtäring och lokal transport. c) de lokala myndigheterna begär betalning eller betalningsgaranti innan en eftersökning sätts igång, och b) Rimliga och nödvändiga utgifter till lokal transport, mat och logi i perioden från och med frigivningen tills den försäkrade kan resa hem igen Ersättningsberättigad flygförsening och försenad framkomst Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för flygförsening och försenad framkomst ersätter försäkringen: 18 19

11 a) försening i mer än 4 timmar av reserverat flyg, 14 Försenat bagage 14.2 Undantag Den totala ersättningen för fotoutrustning inställt flyg eller om försäkrade inte kommer med 14.1 Ersättningsberättigade kompensationsköp Försäkringen ersätter inte hyra/köp av är högst SEK och för smycken högst reserverat flyg på grund av överbokning och Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för sportutrustning. Här skall tilläggas att indirekta SEK Datautrustning ersätts med 50 % av försenat bagage, kommer försäkringen att ersätta förluster, till exempel utgifter för taxi, hotell och n, max. SEK b) i de tillfälle där den försäkrade utan egen skuld rimliga utgifter för kompensationsköp av klädartiklar, telefon, inte ersätts. kommer för sent till ett offentligt eller ett av toalettartiklar och livsnödvändig medicin vid tillfällen Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen researrangören arrangerat transportmedel och då incheckat bagage har varit försenat i mer än Skydd vid hemkomst per skada per familj. därför skall komma i kapp/ ansluta sig till resan. timmar efter den försäkrades beräknade ankomsttid Vid ankomst till utstationeringslandet ersätts den till destinationen utanför utstationeringslandet, vid försäkrade inte längre av försäkringen. Ersättning Följande ersätts ej: Det är en förutsättning för ersättning att biljetterna till första utresa till utstationeringslandet samt vid resa till lämnas dock om bagaget är försenat mer än transportmedlet är beställda och betalda 24 timmar hemlandet efter avslutad utlandsplacering. 48 timmar och den försäkrade skall påbörja en a) Allt slags bagage och elektronisk utrustning innan avgång. ny utlandsresa inom 72 timmar efter förväntad för kommersiell användning såsom varuprover, Försäkringssumman utgör maximal ersättning per hemkomst. Ny resa skall vara beställd innan handelsvaror och kollektioner. Försäkringen ersätter enbart de fall av förseningar, skada per familj. förseningen inträffade. som uppkommer vid skifte av flyg, där den officiella minimumgränsen för transittid respekterats. En förutsättning för att ersättning kan ges är att: 15 Bagage b) Cyklar, sportsutrustning och tillbehör Ersättningsberättigat bagage c) Föremål som inte kan dokumenteras och där 13.2 Ersättningsberättigade extrautgifter a) den försäkrade tillhandahåller original Om försäkringstagaren har tecknat försäkring den försäkrade normalt förväntas dokumentera Försäkringen lämnar ersättning för dokumenterade, skadeanmälan från transportbolaget. för bagage, kommer Bolaget att ersätta för förlusten nödvändiga och rimliga extrautgifter till lokaltransport följande artiklar tillhörande den försäkrade eller samt utgifter för förtäring och logi upp till SEK Vi rekomenderar att förseningen meddelas Försäkringstagaren under de nämndas resa utanför per försäkrad, dock maximalt SEK omedelbart efter ankomsten till destinationen. utstationeringslandet: per dag per hushåll. Försäkringen ersätter max. Anmälan ska ske till ankomst-service på affärsklass biljett. Ersättning lämnas under flygplatsen, som utarbetaer och lämnar ut Bagage, elektronisk utrustning, kontanter, biljetter, förutsättning att extrautgifterna ej har blivit ersatta av skadorapporten. resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. transportföretaget eller av annan part. b) kompensationsköpen företogs innan bagaget Fotoutrustning, videoutrustning, datorutrustning, Försäkringssumman utgör den maximala ersättningen returnerades till den försäkrade, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning per resa och per familj. samt smycken ersätts endast om de medtages som c) originalhandlingar skickas in till Bolaget där det handbagage Ersättningsberättigande extrautgifter vid tydligt framgår vad utgifterna gällde, i form av försening vid mellanlandning daterade kvitton, kuponger o.d., Vid en eventuell försening vid en mellanlandning där den försäkrade inte vid något tillfälle har tillgång till d) den försäkrades bagage har checkats in hos sitt incheckade bagage omfattar försäkringen, utöver samma transportbolag som den försäkrade reser den ersättning som beskrivs i 13.2, ersättning för med. dokumenterade, nödvändiga och rimliga extrautgifter för kläder, toalettartiklar och livsnödvändig medicin. För att ersättning ska utgå måste förseningen vara i minst 12 timmar. Försäkringen täcker ersättning på upp till 500 SEK per dygn per försäkrad

12 15.2 Begränsningar Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: Orsak/Föremål 1 Brand, rån, stöld från ett låst hotellrum, ett låst hem utomlands eller en låst safety box 2 Stöld som iakttagits när stölden begicks av värdesaker burna på eller av försäkrade 3 Stöld från ett låst och från kabinen/kupén avskilt bagageutrymme i en båt eller ett motorfordon Bagage och elektronisk utrustning Upp till Upp till Upp till 4 Förlust av dokumenterat inskrivet bagage Upp till (elektronisk utrustning ersätts ej) 5 Skada på dokumenterat inskrivet bagage Upp till (elektronisk utrustning ersätts ej) 6 Stöld från kabinen/kupén i en låst båt eller motorfordon 7 Glömda, borttappade saker eller förlagda saker 8 Stöld av bagage som lämnats utan effektiv uppsikt 9 Stöld från motorfordon, båt, husvagn eller släpvagn, hotellrum, bostad eller safety box som inte visar synliga tecken på påtvingat intrång 10 Skada på bagage förorsakat av mat, flaskor, glas etc. som har packats i eget bagaget 11 Förlust i samband med missbruk av kreditkort eller resecheckar 12 Förlust av eller skador på bagage som fraktats separat Kontanter, biljetter och värdepapper 10% av 10% av 10% av 13 Indirekt förlust 14 Enkel stöld 15 Mindre skador på bagagets utsida (skrapmärken, fläckar, bucklor) 15.3 Ersättningsregler för försäkrat bagage Ersättning för de försäkrade värdesakerna beräknas enligt följande regler: a) Försäkringen ersätter återanskaffningskostnad för motsvarande nya föremål, om det kan dokumenteras att de förlorade/skadade föremål är mindre än 2 år gamla. b) För föremål som är äldre än 2 år, köpta secondhand eller som redan var skadade, beräknas ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden av jämförbara, nya föremål med ett rimligt avdrag för värdeminskning p.g.a. ålder, slitage, nedsatt användbarhet eller andra omständigheter. Detta gäller också föremål där dokumentation av hur gamla sakerna är och deras värde inte föreligger. c) Bolaget kan välja att få skadade saker reparerade eller utbetala ett belopp som motsvarar reparationskostnaderna. d) Bolaget är berättigad, men är inte förpliktad, att ersätta i natura. e) Ersättning för film, video och videoband o.d. begränsas av kostnaden för råmaterial. f) Försäkringen ersätter utgifter för köp av nya biljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. I utgifterna ingår nödvändiga transportkostnader, arvoden, foton etc., men inte ersättning för den tid som använts för att ersätta sakerna. Bolaget är endast skyldigt att betala ut ersättning om den försäkrades ägodelar hanteras och förvaras säkert, och om den försäkrade iakttar försiktighet och omsorg Anmälan Stöld eller rån måste rapporteras genast och utan dröjsmål till närmaste polisstation. Förlust av eller skador på dokumenterat inskrivet bagage måste alltid rapporteras till närmaste flygbolag eller motsvarande instans. Om det, under exceptionella omständigheter, inte är möjligt att underrätta polismyndighet p.g.a. omedelbart förestående avgång, måste en sådan anmälan göras till Bolaget snarast möjligt efter den försäkrades hemkomst. Kopia av anmälan till polis, flygbolag eller motsvarande måste skickas till Bolaget, senast i samband med kravet om ersättning. 16 Lösöre och särskilt privat lösöre 16.1 Privat lösöre i utstationeringslandet Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för lösöre, ersätter försäkringen vanligt privat lösöre och särskilt privat lösöre som ägs av de i försäkringsbrevet anförda personerna samt lösören, för vilka de bär risken. Täckningen gäller endast i utstationeringslandet Privata ägodelar Vanligt privat lösöre är privata ägodelar, d.v.s. allt som hör till en privat bostads normala utrustningar, såvida det inte nämns i 16.3 eller är undantaget i ersättningsschemat

13 16.3 Särskilt privat lösöre Särskilt privat lösöre definieras som antikviteter, konstverk, tavlor, äkta mattor, musikinstrument, pälsar, guld, silver, platina, pärlor, ädelstenar, smycken och klockor. Särskilt privat lösöre ersätts med upp till 25 % av n, dock max. SEK per försäkringsår, om inte extra tillägg för särskilt lösöre har tecknats. Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: Orsak/Föremål 1 Brand (eldsvåda), inklusive skador som skett p.g.a. värme, rök, sot eller släckning i samband med brand 2 Skada av eld som inte kan betraktas som eldsvåda 3 Skada på föremål som för att kunna uppvärmas, kokas, strykas, torkas o.d. utsätts för eld eller värme, och på så sätt fattar eld eller förstörs 4 Skada på elektriska maskiner, sladdar/ kablar, apparater inkl. radio- och TVapparater som orsakats av en kortslutning eller andra rent elektriska fenomen - inklusive induktion från elektrisk oväder, som inte resulterar i eldsvåda 5 Skada vid explosion och direkt blixtnedslag 6 Skada förorsakat av nedstörtning av luftfartyg eller fallande föremål därifrån 7 Skada som har uppstått som följd av sprängämnen som medförts på luftfartyg 8 Skador som orsakats av vatten, olja, kylmedel o.d. som plötsligt strömmar ut (inte droppande eller utsipprande) från installationer, akvarier eller andra behållare på 20 liter eller merr 9 Skador från avloppsrör eller takrännor, eller skador p.g.a. uppstigning av grund och kloakvatten Vanligt privat lösöre Upp till Särskilt privat lösöre 25 % av max. SEK Tilläggsteckning Särskilt privat lösöre Upp till Upp till Upp till 25 % av max. SEK per försäkringsår 25 % av max. SEK per försäkringsår Upp till Upp till Upp till 25 % av max. SEK per försäkringsår Upp till Orsak/Föremål 10 Skador som sker vid påfyllning av oljetank eller andra behållare 11 Skador p.g.a. byggnads och reparationsarbete 12 Skador som resultat av frostsprängningar i otillräckligt uppvärmd byggnad, om inte orsaken beror på tillfällig bristfällig värmeförsörjning 13 Stormskador bl.a. regnskador, om det samtidigt har skett stormskada på byggnaden där försäkrade föremål finns 14 Rimliga utgifter i samband med räddning och bevaring av försäkrade föremål Vanligt privat lösöre Särskilt privat lösöre Tilläggsteckning Särskilt privat lösöre Upp till Udover forsikringssum 15 Inbrott och skadegörelse Upp till, kontanter max. SEK Byte av nycklar och lås i försäkrades bostad max SEK % av max. SEK per försäkringsår Udover forsikringssum 25 % av max. SEK per försäkringsår Upp till Udover forsikringssum Upp till 16 Stöld från bostad där tjuven har kommet in genom fönster som inte varit stängda och tillhaspade, eller dörrar som inte varit stängda och låsta och som inte visar tecken på att vara uppbrutna med våld 17 Stöld där tillgång sker med hjälp av riktig eller falsk nyckel 18 Enkel stöld 19 Inbrott i bostad som varit obebodd i mer än 2 månader 20 Stöld från ett låst och ett från kabinen/ kupén avskilt bagageutrymme i motorfordon Stöld från ett låst och från kabinen/kupén avskilt bagageutrymme i motorfordon, som inte visar tecken på att vara brutna med våld Rån och stöld som iakttagits i gärningsögonblicket utav effekter, som bärs på eller av försäkrade i hemlandet Stöld av försvarbart låsta cyklar Max. 10 % av Max. 10 % av kontanter max. SEK Byte av nycklar och lås i försäkrades bostad max SEK Max. 10 % av Max. 10 % av Max. 10 % av 24 25

14 Orsak/Föremål 24 Motorfordon (inkl. mopeder), motordrivna trädgårdsredskap över fem (5)hk, husvagnar, luftfartyg och sjöfartyg samt delar och tillbehör Kontanter, substitut för pengar och värdepapper, jfr. pkt. 22 Vanligt privat lösöre Särskilt privat lösöre Tilläggsteckning Särskilt privat lösöre Mynt och frimärkessamlingar Särskilt privat lösöre i vindskammare, källarrum, uthus och garage Glömda, borttappade, förlagda eller kvarlämnade föremål Indirekta förluster 30 Förlust av dokumenterat inskrivet bagage i utstationeringslandet, som inte är täckt under Skydd vid flyttning Försäkringen ersätter de ovanstående föremålen när de står på den i försäkringsbrevet anförda bostadsadressen. Vid flyttning från en utlandsadress till en annan, ersätter försäkringen upp till 14 dagar från den faktiska dagen för övertagandet av den nya helårsbostaden i både den gamla och den nya helårsbostaden. Försäkringen ersätter dock inte flyttgods eller annat gods som transporterats mot betalning Ersättningsregler för försäkrat lösöre Ersättning för de försäkrade värdesakerna beräknas enligt följande regler: a) Försäkringen ersätter återanskaffningskostnad för motsvarande nya föremål, om det kan dokumenteras att de är mindre än 2 år gamla. 10% av n, dock max. SEK per skada per familj. (Elektronisk utrustning, smycken, kontanter, biljetter samt värdepapper är dock inte täckt) b) För föremål som är äldre än 2 år, köpta secondhand eller som redan var skadade, beräknas ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden av jämförbara, nya föremål med ett rimligt avdrag för värdeminskning pga. ålder, slitage, nedsatt användbarhet eller andra omständigheter. Detta gäller också föremål där dokumentation av hur gamla sakerna är och deras värde inte föreligger. c) Bolaget kan välja att få skadade saker reparerade eller utbetala ett belopp som motsvarar reparationskostnaderna. d) Bolaget är berättigad, men är inte förpliktad, att ersätta i natura. e) Ersättning för film, video och videoband o.d. begränsas av kostnaden för råmaterial Anmälan Vid tillfälle av rån, stöld, inbrott eller åverkan för över SEK skall anmälan företas till närmaste polismyndighet, och originalkvitto skickas till Bolaget Skadade föremål Vid tillfälle då föremål skadas, får dessa inte kastas ut innan Bolaget har gett tillåtelse härom, eller skadan har klarlagts. Den försäkrade skall på begäran skicka de skadade föremålen till Bolaget Den försäkrades upplysningsplikt om ärendet Den försäkrade är förpliktad att ge Bolaget alla upplysningar som kan belysa ärendet, och skall fylla i en skadeanmälan. I skadeanmälan skall det specificeras vilka föremål som det krävs ersättning för, där det anges art, märke, typ, ålder, inköpspris och köpspris som föremålen hade omedelbart innan skadan. Den försäkrade skall dessutom som dokumentation för föremålens ålder och värde, skicka originalkvitton, garantibevis eller motsvarande dokumentation till Bolaget. 17 Personligt ansvar egendomsskada och kroppsskada 17.1 Förutsättningar för personligt ansvarsskydd Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för personligt ansvar, ersätter försäkringen: a) det belopp den försäkrade förpliktas att betala på grund utav sitt ersättningsansvar för skada på personer eller saker enligt gällande rätt i det land där skadan inträffade, b) kostnader i samband med ersättningsfrågans avgörande som avhållits enligt överenskommelse med Bolaget, c) skador på hyrd semesterbostad/hotell samt innehållet i det hyrda d) skada som uppstått i samband med aktivt deltagande i skidåkning, snowboardåkning, kälkåkning eller liknande, dock maximalt SEK per händelse Undantag Försäkringen ersätter inte den försäkrades ersättningsansvar: a) i kontraktsförhållanden, med undantag för skador på föremål enligt 17.1 c), b) i tjänste- och arbetsförhållanden, c) som resultat av att den försäkrade enligt överenskommelse eller på annat sätt åtagit sig ett mer omfattande ansvar än vad den försäkrade skulle ha underlagts efter de allmänna lagstadgade bestämmelserna om ersättningsansvar utanför kontraktsförhållanden, d) vid skador på personliga ägodelar som inte omfattas av 17.1 c) och som den försäkrade äger, lånar, hyr, förvarar eller använder, eller som han har till syfte att transportera, bearbeta eller behandla, eller som han har i besittning av annan anledning, e) skada förorsakad av försäkrades husdjur, f) för skada som uppkommit som följd av att den försäkrade smittat eller på annat sätt överfört sjukdom till andra, g) skada orsakad vid användandet av ett motorfordon, husvagn eller släpvagn, luftfartyg och sjöfartyg med en längd på minst 3 meter, inkl. segel eller motor, eller båtar under 3 meter vars motorstyrka överstiger 3 hk, h) för skada som uppstår till följd av en olyckshändelse som ingen rimligen kan hållas ansvarig för

15 17.3 Böter och straffavgifter b) Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga a) Ombuds arvode och omkostnader (arvode Bolaget utbetalar inte ersättning för tvister: Försäkringen ersätter inte böter eller straffavgifter. ombuds- och rättegångskostnader till följd av lämnas för skälig tidsåtgång). tvist och som den försäkrade inte kan få betalda a) som har samband med yrkes- eller 17.4 Försäkringssumma ur allmänna medel eller av motpart. b) Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet, Försäkringssumman som anges i försäkringsbrevet, att utredningen beställts av den försäkrades när det gäller egendomsskada och kroppsskada, är c) Rättsskyddet gäller vid tvist som inträffar under ombud. b) som rör familjerättens område, den högsta gränsen för Bolagets förpliktelse efter en utlandsplacering. enskild försäkringshändelse, även om det resulterar c) Rättegångskostnader som den försäkrade ålagts c) som gäller ekonomiska åtgärder som för en i flera förluster eller händelser av skador, även om d) Försäkringen gäller för den försäkrade som att betala till motpart eller staten efter domstols privatperson är av ovanlig art eller omfattning, flera individer kan hållas ansvariga, och oavsett om privatperson. eller skiljemäns prövning av tvisten. en eller flera försäkringar i Bolaget ersätter sådana d) som gäller borgensåtagande, omständigheter Tvist utan rättegång d) Rättegångskostnader som den försäkrade vid Vid tvist utan rättegång lämnas ersättning för den förlikning under rättegång åtagit sig att betala till e) som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på 17.5 Vållad förlust orsakad av den försäkrade försäkrades egna ombudskostnader vid tvist som kan motpart under förutsättning att det är uppenbart försäkrad, Den försäkrade kan inte, med bindande verkan för prövas av tingsrätt eller motsvarande domstol/ nämnd att domstolen skulle ha ålagt den försäkrade att Bolaget, helt eller delvis ta på sig ersättningsansvar eller som efter prövning i sådan domstol kan prövas betala rättegångskostnader med högre belopp f) som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare för vållad förlust eller skada som orsakats av den av hovrätt eller Högsta Domstolen eller motsvarande om tvisten hade prövats. eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller försäkrade. domstol/ domstolar utomlands. annat släpfordon, luftfartyg, ångbåt, motorbåt, 18 Rättsskyddsförsäkring Försäkringen gäller även vid tvist med skiljemanna- e) Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande. segelbåt eller vattenskoter samt rättstvist beträffande ansvar som uppstått av användning 18.1 Ersättningsberättigade utgifter och förfarande. av motorfordon eller fartyg i allmänhet, självrisk f) Expeditionskostnader i domstol. Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för 18.3 Tvist med rättegång g) som gäller skadestånd eller annat anspråk på rättsskydd ersätter försäkringen rättsskydd enligt vad Vid tvist med rättegång lämnas ersättning för Om Bolaget har betalat ersättning enligt ovan övertar grund av gärning utförd av den försäkrade som anges i 18. Det är en förutsättning för att den rättegångskostnader i tvist både den forsäkrades Bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av och som föranlett misstanke om eller åtal för försäkrade skall vara berättigad till täckning genom egna och sådana han/ hon kan förpliktigas utge efter motpart, statsverket eller annan. Den försäkrade skall brott som kräver uppsåt för straffbarhet, med rättsskyddsförsäkringen att den försäkrade har fått domstols prövning som har uppstått vid ovan angivna medverka till att eventuell återkravsrätt bevaras. undantag av när den forsäkrade senare har förhandsgodkännande från Bolaget. domstolar. förklarats oskyldig, 18.5 Ersättning vid tvist Ersättning enligt rättsskyddsförsäkringen lämnas med Ersättning lämnas även för rättegångskostnader Högsta ersättningsbelopp vid varje skada/ tvist h) om försäkrad inte visar att han/ hon har ett en självrisk på 10 % av de totala kostnaderna, dock som uppkommit vid förlikning under rättegång framgår av försäkringsbrevet. befogat intresse av att få sin sak prövad, minst SEK och som den försäkrade åtagit sig att betala till motparten, under förutsättning att det är uppenbart Om flera tvister uppkommer skall dessa räknas som en i) tvist mellan den försäkrade och Bolaget. Om advokatkostnaderna beräknas att vara en att domstolen skulle ålagt den försäkrade att betala tvist om tvisterna grundar sig på väsentligen samma närmare angiven bråkdel av skadans värde ersätter rättegångskostnader med högre belopp om tvisten händelse eller omständigheter Undantag vid skadestånd och andra försäkringen advokatkostnader med maximum hade prövats. kostnader SEK Undantag i samband med brottmål eller Bolaget utbetalar inte heller ersättning för: 18.4 Kostnader som ersätts tvist a) Rättsskyddet gäller i utstationeringslandet, Ersättning lämnas för nedan uppräknade kostnader Bolaget ersätter inte kostnader i samband med a) om den försäkrade har tillerkänts ersättning hemlandet och i det land där skadan har inträffat. om den försäkrade inte kan få dem betalda av brottmål och inte heller kostnader för tvist som enbart i form av skadestånd som också skall ersätta motpart eller av staten. Det innebär bl.a. att Bolaget kan prövas av administrativ domstol. advokatkostnader lämnar Bolaget ingen inte betalar om den försäkrade i eller utom rättegång ersättning för dessa kostnader. avstår från sina möjligheter att få ersättning av motpart

16 b) domstols- eller skiljedomsfall mellan den upphörandet,betraktas betalningsåtagandet/borgen 19.6 Undantag för ersättning av Om inte annat skriftligen har meddelats Bolaget, försäkrade och resebyrån, researrangören eller som ett räntefritt lån som skall återbetalas till Bolaget Betalningsåtagande/borgen och utbetalas n till närmaste anhörig. reseleverantören. direkt efter upphörandet. Advokatkostnader Försäkringen ersätter inte: Om det i samband med olyckshändelsen utbetalats c) eget arbete, förlorad arbetsinkomst, resor och 19.2 Advokatkostnader invaliditetsersättning, ges ersättning med det belopp uppehälle eller andra omkostnader för den Om Försäkringstagaren har tecknat försäkring a) Juridiska problem mellan den försäkrade och som dödsfallssumman överstiger den redan företagna försäkrade. för Advokatkostnader, ersätts nödvändiga och resebyrån, researrangören eller reseleverantören, utbetalningen. rimliga advokatkostnader tills ärendet avgörs vid d) verkställighet av dom, beslut eller avtal. domstolens första instans, om den försäkrade b) Juridiska problem i samband med kontrakts-, 20.3 Permanent invaliditet under utstationeringsperioden anklagas eller företags- eller arbetsförhållanden, Om en olycka resulterar i permanent invaliditet, e) böter eller straffavgifter. åtalas för straffbar handling som begåtts under som motsvarar en mengrad på minst 5 %, lämnas utstationeringsperioden. Om den försäkrade fälls c) Juridiska problem i samband med familjerättsliga ersättning för permanent invaliditet. f) fall beträffande den försäkrades delaktighet i för straffbar handling vid domstolens första instans, och arvsrättsliga frågor, kriminella handlingar. betraktas den försäkrades advokatkostnader som Oavsett försäkringstyp, fastställs mengraden alltid ett räntefritt lån som skall återbetalas till Bolaget vid d) Juridiska problem mellan den försäkrade och enligt Trafikskadenämndens gällande hjälptabeller g) merkostnader som uppstår om den försäkrade anfordran. Bolaget, för bestämmande av ersättning för men. Där ibland anlitar flera ombud eller byter ombud. hjälptabeller för fastställande av ersättning för Eventuellt val av utländsk advokat skall godkännas av e) Ärenden som inte uppstått under utseendemässige skadeföljder och för amputationer. h) kostnader till skiljeman. Bolaget. utstationeringsperioden, Mengraden får inte överstiga 100 % Krav på ombudet 19.3 Tillkallande f) Rättstvister beträffande ansvar för användning av Mengraden fastställs så snart de slutgiltiga För att ersättning skall lämnas skall den försäkrade Försäkringen ersätter tillkallande av 2 personer, som motorfordon eller fartyg i allmänhet, konsekvenserna av olyckan fastlagts. Det sker senast anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till valts av den försäkrade, ut till den försäkrade och retur 3 år efter olyckan. den försäkrades bostadsort, orten där tvisten är till bostaden vid tillfälle av att den försäkrade kvarhålls g) Egentliga ersättningar, böter eller straffavgifter, föremål för prövning samt tvistens beskaffenhet och av lokala myndigheter i mer än 48 timmar. Transport Rätt till ersättning föreligger inte om den försäkrade omfattning. av tillkallande personer ersätts med max 1. flygresa, h) Inkassokrav. var invalid före olyckshändelsen inträffade, och 19 Betalningsåtagande/borgen och advokathjälp 19.1 Betalningsåtagande/borgen max. ekonomiklass tur/retur, samt nödvändiga och rimliga utgifter för förtäring och logi Resekostnader 20 Heltidsolycka, invaliditet, nedsatt arbetsförmåga samt tandvård till följd av olycka resulterar inte i högre ersättning än om den försäkrade inte hade varit invalid. Invaliditetsersättning utbetalas endast om den Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för Försäkringen ersätter den försäkrades resekostnader 20.1 Olycksfall försäkrade fortfarande lever vid betalningstidpunkten. betalningsåtagande/borgen ersätter försäkringen som resultat av att den försäkrade inkallas Om försäkringstagaren har tecknat kostnader som permanent eller temporärt kan som vittne eller till förhör vid domstol utanför olycksfallsförsäkring, betalas ersättning ut vid tillfälle Bas Heltidsolycksfallsförsäkring frigöra den försäkrade eller dennes ägodelar från utstationeringslandet. av olycka som direkt och utan inflytande av sjukdom Om Försäkringstagaren har tecknat en Bas kvarhållande av lokala myndigheter. förorsakar den försäkrades död eller resulterar i Heltidsolycksfallsförsäkring, lämnas ersättning enligt 19.5 Självrisk permanent invaliditet. den till mengraden motsvarande procentsats av Detta utformas som ett räntefritt lån, och skall Vid varje skada som ersätts av försäkringen enligt n. återbetalas till Bolaget direkt efter frigivning eller vid villkoren för Advokatkostnader, betalar den försäkrade Olycksfall definieras som: En plötslig och utifrån anfordran. Om betalningsåtagandet/borgen upphör en självrisk på 10 % av de rättsliga kostnaderna, dock kommande händelse som orsakar personskada. Vid olycksfall som medför invaliditet på händer, p.g.a. att den försäkrade inte betalar den bot eller minst SEK fingrar eller syn lämnas ersättning enligt den till ersättning som han/hon har uppmanats att betala, 20.2 Dödsfall dubbla mengraden motsvarande procentsatsen av eller pga. att den försäkrade inte inställer sig vid Ersättning vid tillfälle av död utbetalas när en n. domstol, eller om den försäkrade själv är ansvarig för olyckshändelse är direkt orsak till den försäkrades död inom 1 år efter olyckshändelsen

17 Utökad Heltidsolycksfallsförsäkring Om Försäkringstagaren har tecknat en Utökad Heltidsolycksfallsförsäkring, utgör ersättningen det dubbla av den till mengraden motsvarande procentsats av n. Behandlingen skall ha företagits inom 5 år efter att skadan inträffade. Har skadan inträffat innan försäkrade fyllde 18 år skall tandvårdsbehandlingen företagits innan försäkrade fyller 25 år. Förutsättning för ersättning är att behandlingen är g) Är den försäkrade över 75 år, utgör den utbetalade ersättningen 50 % av det gällande ersättningsbeloppet. h) Skador på ägodelar ersätts inte av försäkringen. c) Försäkringen ersätter inte överfall på den försäkrade som begåtts av dennes ledsagare, eller av en person om den försäkrade känner. 22 Livförsäkring och invaliditet förhandsgodkänd av Bolaget Livförsäkring och invaliditet p.g.a. Ersättningen får aldrig överstiga n Läkarens råd sjukdom Behandlingen skall ha påbörjas under Den försäkrade måste vara under fortsatt läkarvård Om försäkringstagaren har tecknat livförsäkring 20.4 Invaliditet av händer, fingrar eller utstationeringsuppehållet men avslutande behandling och följa läkarens råd. och försäkring för invaliditet p.g.a. sjukdom, bidrar synförmåga kan, om så behövs, ske i hemlandet. försäkringen till ersättning, om den försäkrade ådrar Om en olycka har resulterat i invaliditet av händer, Bolagets rätt att inhämta upplysningar sig bestående men eller avlider som resultat av fingrar eller synförmåga, fördubblas den vanliga Utgifter avseende tandproteser täcks inte. Bolaget är berättigad att inhämta upplysningar sjukdom, som är täckt av försäkringen och som invaliditetsgraden upp till max. 100 %. från vilken läkare som helst som behandlar eller har uppstått under försäkringsperioden för livförsäkring 20.8 Undantag behandlat den försäkrade, för att få den försäkrade och invaliditet p.g.a. sjukdom Synförändringar Undantag och särskilda bestämmelser: undersökt och behandlad av en av Bolaget vald läkare Om en olycka påverkar den försäkrades synförmåga, och vid dödsfall kräva obduktion. Försäkringen tecknas hos det danska så att den försäkrade behöver glasögon eller måste byta glasögon, kommer kostnader för detta, som är a) Sjukdom och aktivering av latent, ärftlig sjukdom, även om sjukdomen beror på eller har förvärrats 21 Heltidsolycka - Överfall försäkringsbolaget Topdanmark Livsforsikring A/S, danskt org. nr. (CVR-nr.): Topdanmark rimliga och dokumenterade, att ersättas. p.g.a. en olycka Överfall Livsforsikring A/S ansvarar som försäkringsgivare Om försäkringstagaren har tecknat överfallsskydd för varje krav under Nedsatt arbetsförmåga b) Olyckor som förorsakats av sjukdom. lämnar försäkringen ersättning för påvisbar Om en olyckshändelse, efter att hälsotillståndet personskada eller dödsfall efter överfall. Om den 22.2 Invaliditet p.g.a. sjukdom har blivit stationärt, medför att den försäkrade får bestående nedsatt arbetsförmåga, ersätts förlust av arbetsförmåga. Den försäkrades nedsatta arbetsförmåga beräknas enligt svensk lag. Om den försäkrades nedsatta förmåga ligger på c) Försämrat till följderna av sjukdomstillstånd p.g.a. olycka som förorsakats av en aktuell eller tillfälligt förekommande sjukdom. d) Konsekvenser av sjukvårdsbehandling, som inte försäkrade blir överfallen och detta resulterar i påvisad kroppsskada eller i dödsfall, ersätter försäkringen ersättning för ett belopp som en skadegörare skulle åläggas att betala enligt svensk rätt. - Bestående men Om en sjukdom som ådragits under försäkringsperioden för invaliditet har resulterat i ett bestående men motsvarande minst 5 %, är den försäkrade berättigad att få ersättning för invaliditet. minst 15 %, har den försäkrade dessutom rätt har nödsakats p.g.a. en olycka, som är omfattad Bolaget skall endast betala ersättning om överfallet Försäkringen ersätter också invaliditet som förorsakats till ersättning för arbetsnedsatthet med 25 % av av försäkringen. har anmälts till polis snarast möjligt, och en av tropisk sjukdom som ådragits under vistelsen. invaliditetsersättningen, som ersätts enligt polisrapport har skrivits och att originalhandlingar Mengraden fastställs enligt samma riktlinjer som för e) Bolaget är berättigat att minska eller har skickats till Bolaget, att den försäkrade träffar invaliditet som orsakats av sjukdom Tandvård till följd av olycka avslå utbetalning av ersättning för en lokal läkare, tandläkare eller sjukhus omedelbart Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från tandvårdsbehandling om den försäkrades tänder, efter överfallet, och att sjukvårdsintyg bifogas Ersättning grundas på förutsättningen att graden av annan sida, ersätts tandvårdsbehandling vid följande före olyckan, enligt en tandläkares bedömning, originalhandlingar och skickas till Bolaget. men kan fastställas till minst 5 % och högst 100 %, tillfällen: var i mycket sämre skick än som kan förväntas av enligt läkarutlåtande. Graden av men fastställs när a) Vid tandskada till följd av en olycka ersätts rimliga och nödvändiga utgifter (upp till n) för tandvårdsbehandling som återställer tänderna i samma skick som före skadan. personer i samma åldersgrupp som regelbundet går till tandkontroll och får regelbundna behandlingar. f) Om den försäkrade är under 18 år, begränsas 21.2 Undantag Undantag och särskilda bestämmelser: a) Om den försäkrade är under 18 år, begränsas ersättning i samband med dödsfall till den försäkrades hälsotillstånd har blivit stationärt och inte förväntas ändras, dock inte senare än tre år efter att sjukdomen uppstått. Vid fastställandet av mengraden tar man medicinska b) Vid tugg- och bitskada som uppstår vid tuggning/ bitning oavsett orsak härtill, ersätts rimliga och nödvändiga utgifter för tandvårdsbehandling med max. SEK per försäkrade per försäkringsår. ersättning i samband med dödsfall till SEK. SEK b) Är den försäkrade över 75 år, utgör den utbetalade ersättningen 50 % av det gällande ersättningsbeloppet. hänsyn och hänsyn till sjukdomens omfattning, men inte till den försäkrades yrke. Därför tas inte hänsyn till nedsättning av den permanenta arbetsförmågan

18 Mengraden utgör det dubbla av den procentsats av 22.4 Samma sjukdom och få den försäkrade undersökt av en av Bolaget c) inbrott, brand eller översvämning i den n som motsvarar graden av men. Samma sjukdom kan inte resultera i ersättning för rekommenderad läkare. försäkrades privata bostad eller företag både bestående men och dödsfall. Därför dras omedelbart före avresa, om polisanmälan och Oavsett om flera kroppsdelar drabbas av bestående ersättningen för bestående men av om ersättning Vid dödsfall, är Bolaget berättigad att kräva en andra liknande dokumentation finns, men, kan den fastställda graden av men inte överstiga för dödsfall är större än ersättningen för invaliditet, obduktion och få obduktionsrapport och kopia på 100 %. Bestående men kan inte resultera i att graden och om dödsfallet berodde på samma sjukdom som dödsattesten. d) bedrägeri i försäkringstagarens företag, om av men fastställs högre än om den försäkrade inte orsakade invaliditeten. polisanmälan finns, och om den försäkrades hade haft en sådan skada Hävande av gruppavtalet närvaro är nödvändig, 22.5 Undantag beträffande ersättning Om försäkrade utträder av gruppavtalet, måste alla Den försäkrade måste vara under läkarvård och följa Försäkringen ersätter inte: krav om invaliditetsersättning framläggas inom 6 e) avtalsstridig arbetsnedläggning eller konkurs läkarens råd. månader efter avtalets hävande. Samma sak gäller om i försäkringstagarens företag, om det är a) för sjukdommar/åkommor, som har uppstått/ avtal mellan Bolaget och Topdanmark upphör. dokumenterat, och om den försäkrades närvaro För att Bolaget ska kunna ta på sig ansvar, är det ett villkor att den försäkrade följer rekommendationerna och har visat symptom innan tidpunkten för godkännandet av försäkringarna livförsäkring 23 Avbeställning är nödvändig, från Världshälsoorganisationen WHO beträffande och invaliditet p.g.a sjukdom Villkor för avbeställning f) att det svenska utrikesdepartementet, svensk vaccinationer och förebyggande behandling t.ex. för Om försäkringstagaren har tecknat avbeställnings- ambassad eller liknande institution frånråder alla malaria i samband med resa till nämnt område. b) Ersättning för dödsfall för personer under 18 år. skydd så ersätter försäkringen det belopp, upp till resor till den gällande platsen, efter beställning maximalt ersättningsbelopp enligt försäkringsbrevet, av resa, Ersättningen betalas till den försäkrade som måste c) Personer som vid tidpunkten för skada är 65 år som Försäkringstagaren ska betala eller redan har vara vid liv vid den tidpunkt då ersättning eller mer. betalt och som inte ersätts enligt researrangörens eller g) att den försäkrade på grund av graviditet som flygbolagets villkor i tillfälle av avbeställning och/eller inletts efter att resan köpts inte kan vaccineras söks. Försäkringssumman är det belopp som d) Skador som orsakats av olyckshändelse. ändring av resa. med hänsyn till fostrets välbefinnande. fastställts av Försäkringstagaren, och som gällde när Med olyckshändelse avses en plötslig händelse sjukdomen först inträffade och som representerar som orsakar personskada Upphörande av avbeställningsskydd 23.4 Undantag ersättningen i händelse av 100 % invaliditet per Rätten till ersättning upphör på den tidpunkt då den Undantag av ersättning: försäkrad person Rapportering till Bolaget försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att Vid tillfälle av en ersättningshändelse, måste detta resa på resa i utlandet. a) om det före beställningen av resan har funnits 22.3 Livsförsäkring - Dödsfall rapporteras till Bolaget genast och utan dröjsmål symptom eller kännedom av sjukdomen, Om den försäkrade avlider under utlandsplaceringen genom att en Skadeanmälansblankett fylls i. För att 23.3 Ersättningsberättigade händelser skadan, eller dödsfallet som är orsaken till som resultat av en sjukdom uppstått under Bolaget skall kunna bedöma om ansvar föreligger, Försäkringen ger ersättning när den försäkrade inte avbeställningen och att behovet för behandling försäkringsperioden för livförsäkring, utbetalas är det viktigt att händelsen beskrivs i detalj i kan påbörja sin resa på grund av: före resan, med viss sannolikhet, hade kunnat n till den avlidnes närmaste Skadeanmälansblanketten. Om den försäkrade har förväntas, anhöriga, såvida inte en förmånstagare nämns i fått läkar- eller sjukhusbehandling, måste detta tydligt a) död eller akut allvarlig sjukdom/skada av den försäkringsbrevet. anges i Skadeanmälansblanketten med information försäkrade eller nära familjemedlem som har b) om den försäkrade inte har uppsökt läkare, om namn och adress på läkaren och/eller sjukhus/ inträffat efter att resan beställdes och som kräver avböjt eller avbrutit behandling för sjukdomen Försäkringssumman är det belopp som fastställts av klinik. inläggelse på sjukhus eller att personen befinner även om den försäkrade borde ha vetat eller Försäkringstagaren, och som gällde vid tidpunkten då sig inomhus enligt läkarrekommendation, förmodat att sjukdomen krävde behandling eller dödsfallet ägde rum. Om den försäkrade har en sjukvårdsrapport och/ hade förvärratsbetydligt, eller en sjukhusjournal, måste denna/dessa b) att den försäkrade av medicinsk grund inte är Ersättningskrav för dödsfall preskriberas 3 år efter originalhandling(ar) bifogas skadeanmälan. i stånd till att motta en vaccination som på ett c) om den avbeställda resan är en del av en den försäkrade fick eller borde ha fått kännedom om oförutsett och plötsligt sätt ställs som krav för att hel resa, kravet. Preskribtion inträder dock senast 10 år från Bolaget är berättigat att inhämta information resa in i det land den försäkrade ska till, försäkringsbegivenhetens inträdan. från vilken läkare som helst eller sjukhus som d) om avbeställningen görs på grund av ändrade behandlar eller har behandlat den försäkrade, resplaner, ånger, ändrade förhållande på 34 35

19 resmålet, naturkatastrofer, terror eller liknande, jfr 24.3 Hemtransport vid sjukdom eller skada 24.7 Graviditet temporär smärtlindrande åtgärd utan kan skjutas dock 23.3 f) Ersättning lämnas för av sjukdomen eller Ersättning lämnas för nödvändiga, rimliga och upp tills den försäkrades hemkomst, olycksfallskadan föranledda merkostnader dels för av normala medicinska utgifter under graviditetstiden e) om försäkringshändelsen inträffade före behörig läkare, föreskrivet färdsätt för hemtransport och för förlossning enligt gällande villkor i 8.1 och 8.4 c) könssjukdomar, AIDS-virus, AIDS-relaterade beställning av resa, av den sjuke (skadade), dels för nödvändig (Graviditet). sjukdomar och andra sjukdomar med anknytning hemtransport av den sjukes (skadades) familj, samt till HIV antikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas f) om skadan uppstod som en direkt eller indirekt återresa till utstationeringslandet. Ersättning lämnas 24.8 Tandskada sjukdomar relaterade till AIDS och HIV- följd av den försäkrades avsiktliga handlingar, om hemtransporten sker inom 3 år från första Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från antikroppar (HIV-positiv) om det kan bevisas grova oaktsamma handlingar eller undanlåtelse, läkarbesöket för den sjukdom eller det olycksfall annan sida, ersätts tandvårdsbehandling enligt att orsaken är en blodtransfusion som erhållits med mindre än att det kan bevisas att skadan som föranlett hemtransporten, såvida försäkringen gällande villkor i 20.7 (Tandvård till följd av olycka). efter det att försäkringen trädde i kraft. HIV- inte har ett samband med dem. fortfarande är aktiv vid tidpunkten för hemtransport. viruset omfattas också om det kan bevisas 24.9 Tvist och jurisdiktion att förekomsten av detta är en följd av ett 23.5 Försäkringstagarens skyldigheter 24.4 Hemtransport vid död Vid tvist som uppstår på grund av föreliggande olyckstillfälle i samband med normalt arbete. Vid Vid skadetillfälle ska Försäkringstagaren omedelbart Om sjukdomen eller olycksfallsskadan inom 1 år leder försäkringsavtal, skall Försäkringstagaren och/ det sist nämnda tillfället ska den försäkrade dock underrätta researrangören/flygbolaget. till dödsfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader eller den försäkrade skriva till Bupa Global meddela Bolaget om olyckstilfället inom 14 dagar, för den avlidnes familjs hemtransport till hemlandet, Travel, Palaegade 8, 1261 Köpenhamn K att: Den samt uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest, Vid avbeställning efter avresetidpunkt ersätter samt för sådana arrangemang som erfordras för klagomålsansvarige, eller maila till: försäkringen inte. transportens genomförande, såvida försäkringen ihi-bupa.com. d) kostnader i samband med graviditet och fortfarande är aktiv vid tidpunkten för dödsfallet. förlossning ersätts inte såvida inte täckning för 23.6 Dokumentationskrav Vid tillfällen då Försäkringstagaren och/eller den graviditet (se 8 eller 24.7) har tecknats, Bolagets ersättningsplikt kräver att den försäkrade I alla tillfällen värderar Bolaget val av transportmedel försäkrade önskar att gå vidare med fallet skall anskaffar journalkopia med diagnos från den och om kostnader är nödvändiga och skäliga. det begäras prövning hos Nämnden Svenskt e) alla slags fertilitetsbehandlingar, inklusive behandlande läkaren samt att den försäkrade vid Näringsliv-PTK för läkekostnadsförsäkring vid hormonbehandling och insemination eller andra begäran ger Bolagets läkarkonsulenter tillgång till 24.5 Ersättningsberättigade extrautgifter utlandstjänstgöring. relaterade behandlingar, relevanta journalkopior, inklusive upplysningar om Om det har uppkommit merkostnader i samband tidigare sjukdomsförlopp. Vid dödsfall bifogas kopia med resa och transport för kost och logi, enligt 24.2 Vid tillfällen då tvisten fortsätter har varje part rätt f) framkallad abort som inte är medicinskt betingat, av dödsattesten. och 24.3 för den sjuke (skadade) och dennes familj till att begära fallet prövat enligt 13 i avtal om social 24 Collectum ersätts sådana kostnader för max 60 dagar om de är nödvändiga och skäliga. trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring. g) kosmetiska operationer och behandlingar. Ersätts vid tillfällen då operation/behandling är 24.1 Täckning Svensk lag tillämpas på avtalet. medicinskt betingat och godkänts av Bolaget, Om försäkringstagaren omfattas av kollektivavtal Svenskt Näringsliv/PTK och har tecknat tillägg 24.6 Kroniska sjukdomar Kroniska sjukdomar eller annan åkomma som var 25 Undantag beträffande ersättning h) fetma- och/eller diabetesoperationer, enligt förmåner i Läkekostnadsförsäkring vid känd eller borde ha varit känd före försäkringens 25.1 Undantag utlandstjänstgöring (LFU) ersätts följande: ikraftträdande ersätts inte, medmindre det är fråga Bolaget utbetalar inte ersättning i samband med i) preventivmedel, inklusive sterilisation, om sjukdomssymptom p.g.a. olycksfallsskada olycka och sjukdom/dödsfall, och ersätter inte 24.2 Transport eller sjukdom som objektivt kan fastställas. För kostnader relaterade till, resulterande från, eller som j) behandling av sexuell dysfunktion, Ersättning lämnas för nödvändiga och sådana sjukdomssymptom p.g.a. olycksfallsskada uppstår som en konsekvens av: skäliga kostnader för resor i samband med eller sjukdom lämnas dock ersättning endast för k) någon typ av bruk eller missbruk av alkohol, drog ersättningsberättigad sjukhusvård, läkarvård och merkostnader som beror av akut försämring av a) sjukdom och lidelser som försäkrade ådragit sig och/eller medicin, om det inte kan dokumenteras tandbehandling. Ersättning lämnas även för transport sjukdomen. Sådan ersättning lämnas dock inte före försäkringens ikraftträdande och eventuella att sjukdomen eller skadan inte är relaterad till till annan vård och behandling som föreskrivits av om den anställde av läkare avråtts att påbörja konsekvenser av sådan sjukdom och lidelser, bruket/missbruket, Bolagets eller annan behörig läkare för sjukdomens utlandsuppdraget. och olycksfallsskadans läkning. b) tandvärk som inte uppstått akut under resa, och l) den försäkrade har lidit skada i ett tillstånd där tandvårdsbehandlingen som fåtts inte är en av självförvållad berusning, och om en sådan 36 37

20 berusning är en stor bidragande faktor till w) skada som uppstått som direkt eller indirekt underskrivits och skickats till Bolaget, med bifogade Försäkringstagaren och försäkrade är även skadan, konsekvens av strejker, lockout, anhållande, ursprungliga, kvitterade och specificerade räkningar, ansvariga för den försäkrades överträdelse av maktövertagande eller andra åtgärder som polisrapport eller andra viktiga handlingar samt försäkringsvillkoren. m) avsiktlig självförvållad kroppsskada, självmord vidtagits av offentliga myndigheter, försäkringsnummer. eller självmordsförsök, 26.5 Klagomål angående skadereglering x) ersättningsberättigad transport som inte Dessutom har Bolaget rätten att efterfråga och motta Överklagan angående Bolagets skadereglering n) skada förvållad vid grov oaktsamhet och/eller förmedlats av Bolaget. Dock ersätts ett belopp hälsoupplysningar från behandlande läkare, sjukhus ska ha inkommit utan dröjsmål men senast 6 med avsikt, som motsvarar utgifter som Bolaget skulle ha m.m. gällande den försäkrades fysiska och/eller månader efter det att den försäkrade mottagit haft i samband med en motsvarande transport, psykiska hälsotillstånd. skaderegleringsbeskedet. o) alla former av experimentell vård, behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering y) professionell sport, Bolaget scannar alla bilagor som mottas. Det är inte 27 Skydd från tredje part med naturmedicin eller homeopatiska preparat vid något tillfälle möjligt att få tillbaka originalbilagor Information till Bolaget samt andra alternativa behandlingsmetoder och z) expeditioner, bergbestigning och vandring i Den scannade bilagan som blir stämplad med Finns täckning från annat försäkringsbolag, inklusive vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk Antarktis och på Nordpolen. Certified as a true Copy (kopians äkthet intygas) ett koncernen närstående bolag eller allmän behandling, representerar originalet. sjukförsäkring, ska Bolaget informeras om detta, Försäkringen täcker inte när skadan anmäls. Om så är fallet kommer Bolaget p) behandling för sjukdom som uppstått under Bolaget utbetalar vidare inte ersättning för utgifter 26.2 Utbetalning att samordna skadesutbetalningen med det andra militärtjänst, avseende: Ersättning lämnas efter att Bolaget godkänt utgifterna försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att som ersättningsberättigade. betala sin egen proportionella del av kostnaden. q) skador som direkt eller indirekt uppstått från aktivt deltagande i: krig, invasion, krigshandlingar, civil olydnad (vare sig a) attester som inte begärts av Bolaget, b) spa- och avslappningsbehandlingar, Ersättning är begränsad till utgifter som är vanliga och rimliga för området, eller landet där utgiften uppstått Offentliga myndigheter Bolaget är inte förpliktat att ersätta kostnader, krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristaktiviteter, kravaller, politiska oroligheter, revolution, uppror, militärövertagande, militärt c) hörapparater och ortopediska hjälpmedel, Försäkringen täcker inte behandling som ännu inte är genomförd. som helt eller delvis redan betalats av offentliga myndigheter. undantagstillstånd, militära operationer på land, sjö- eller luftstrider (vare sig krig har förklarats eller inte), d) förband, bandage och fotinlägg, e) behandling hos psykolog i samband med utvecklingskriser till exempel arbetslöshet, Varje belopp som Bolaget beslutar att ersätta, medräknas under den årliga n per försäkrade Samarbetsskyldighet Försäkringstagaren och försäkrade är skyldiga att samarbeta med Bolaget och att genast och utan dröjsmål underrätta Bolaget om det kan ställas krav r) atomkärnreaktioner eller radioaktivt avfall, s) behandling som ges av den försäkrade, den jobbyte och liknande samt livskriser till exempel skilsmässa, sjukdom, dödsfall och liknande. Se dock 5.1 g). Bolaget räknar om valuta utifrån den danska Nationalbankens, vid varje tillfälle, gällande genomsnittskurs. på ersättning från tredje part eller om andra rättsliga anspråk kan riktas mot tredje part. försäkrades äkta make/maka, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av en av nämnda personer, 26 Villkor för ersättning och skadeanmälan 26.3 Upplysningsplikt Den försäkrade är skyldig att förse Bolaget med information som kan klargöra händelseförloppet, och Dessutom ska Försäkringstagaren och försäkrade hålla Bolaget fullständigt informerat samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna rikta krav 26.1 Skadeanmälan ska Fylla i en Skadeanmälansblankett och bifoga alla på ersättning mot tredje part och tillvarata Bolagets t) sjukvårdskostnader i samband med epidemier Sjukhusvistelse, hemkallande, sjuk- och hemtransport, relevanta handlingar, inklusive en skriftlig redogörelse intressen. där offentliga myndigheter har tagit över sjukledsagande, tillkallande, evakuering, dödsfall beträffande omständigheterna etc. Dessutom måste behandlingen, och olyckshändelse ska snarast och utan dröjsmål den försäkrade informera Bolaget om en ev. försäkring 27.4 Rätt till krav gentemot ansvarig anmälas till Bolaget. Anmälning bör ske per telefon, i annat försäkringsbolag. Bolaget har i alla sammanhang rätt att inträda direkt u) att den försäkrade motsätter sig Bolagets telefax eller och Bolaget ersätter alla utgifter i i försäkrades krav gentemot ansvarig. läkarkonsulter och den behandlande läkarens samband härmed Missbruk av försäkringen och angivna anvisningar, överträdelseansvar Ersättning utbetalas när Bolaget godkänt utgifter Försäkringstagaren och den försäkrade är ansvariga v) att den försäkrade motsätter sig att evakueras, baserat på en Skadeanmälansblankett som för eventuellt missbruk av försäkringen

vi Är med dig Överallt

vi Är med dig Överallt vi Är med dig Överallt Tjänstereseförsäkring Ändringslista 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ArtiKEL FrÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas av företag, organisationer och föreningar (försäkringstagare)

Läs mer

ihi Bupa Utlandsplacerad Personal Vi är med dig

ihi Bupa Utlandsplacerad Personal Vi är med dig ihi Bupa Utlandsplacerad Personal Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 24 timmars interna larmtjänst 9 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011 Så här används försäkringen Sjukhusvistelse Kontakta alltid ihi Bupa omedelbart om du måste läggas in på sjukhus för att få behandlingen godkänd och för

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010 Så här används försäkringen Sjukhusvistelse Kontakta alltid ihi Bupa omedelbart om du måste läggas in på sjukhus för att få behandlingen godkänd och för

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal ÄNDRINGSLISTA 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ARTIKEL FRÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas och förnyas av företag (försäkringstagare) registrerade

Läs mer

FrÅN 2012 TILL 2013. Vårdhem 25 000 Vårdhem 100 000. Ny Läkarordinerad hemsjukvård 40 000

FrÅN 2012 TILL 2013. Vårdhem 25 000 Vårdhem 100 000. Ny Läkarordinerad hemsjukvård 40 000 ihi Bupa utlandsplacerad personal ändringslista 2013 SEK ÄNDRINGAR I ersättningsöversikten FrÅN 2012 TILL 2013 Sjukhus, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Transport vid allvarlig sjukdom

Läs mer

vi ÄR med dig ÖveRaLLt

vi ÄR med dig ÖveRaLLt vi ÄR med dig ÖveraLlt Tjänstereseförsäkring Gällande från 2014 innehåll 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 Ersättningsöversikt Gällande från den 1:a januari 2014 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Skadehantering: Tjänsteresa

Skadehantering: Tjänsteresa Skadehantering: Tjänsteresa Kunduppgifter - Försäkringstagare Försäkringstagarens namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och postort Telefonnummer, växel Fax Hemsida Kontaktperson Direktnummer

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Innehåll 1 Kravspecifikation 1.1 Kontaktuppgifter... 3 1.2 Pris... 3 1.3 Ansvarstid... 3 1.4 Hälsoprövning...

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Incoming. Villkor 703

Incoming. Villkor 703 Incoming Villkor 703 Gäller från januari 2014 Innehållsförteckning A. Vem kan teckna och hur tecknas försäkringen? 3 B. När och var gäller försäkringen? 3 C. Självrisk 3 D. Ersättning för läkarvård 3 E.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Seniorreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig över 70 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Nu förnyas er försäkring

Nu förnyas er försäkring Skåne Läns Landsting (Region Skåne) Västra Storgatan 12 Södra Vallgatan 5 291 89 KRISTIANSTAD 9CP93 25 november 2016 Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Förköpsinformation om försäkring

Förköpsinformation om försäkring Förköpsinformation om försäkring Försäkra dig om en trygg bilfärd För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil hos Budget erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer