ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010"

Transkript

1 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2010

2 Så här används försäkringen Sjukhusvistelse Kontakta alltid ihi Bupa omedelbart om du måste läggas in på sjukhus för att få behandlingen godkänd och för att utfärda en betalningsgaranti till sjukhuset. På så sätt undviker du missförstånd om försäkringens omfattning samtidigt som du kan vara säker på att en av ihi Bupas läkarkonsulter granskar fallet och ser till att du får rätt behandling. Du måste ange datum för inläggningen, diagnos, behandling och förväntat utskrivningsdatum. Om du blir inlagd på sjukhuset behöver du inte själv betala kostnaden. Eftersom ihi Bupa ställer en betalningsgaranti kan sjukhusräkningen regleras direkt med ihi Bupa. Läkarhjälp etc. Läkar- och läkemedelsräkningar etc. måste du först själv betala. Därefter fyller du i en skadeanmälan som du kan hitta på eller beställa på telefon eller På hittar du även skadeanmälningar för t.ex. bagageförsening och lösöre. Fyll i skadeanmälan så utförligt som möjligt och skicka in den till ihi Bupa tillsammans med all originaldokumentation som berör ditt fall. Det kan t.ex. handla om kvitterade och specificerade läkar-, läkemedels- eller tandläkarräkningar i original. Det är viktigt att ditt försäkringsnummer framgår på skadeanmälan. Akut hjälp Om du behöver hjälp i samband med akut sjukdom och skada, kan du kontakta ihi Bupas Alarmcentral dygnet runt på telefon eller via till Härifrån kan vi utfärda betalningsgaranti till sjukhus samt förhandsgodkänna och arrangera hemtransport, hemsändning samt ledsagare och tillkallande vid sjukdom.

3 Försäkringsvillkor ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från den 1:a januari Innehållsförteckning 1 Godkännande och ikraftträdande 1.1 Vem som kan teckna försäkringen 1.2 Folkbokföringsadress 1.3 Bolagets godkännanderätt 1.4 Försäkringsbrev och skadereglering 2 När försäkringen träder i kraft 2.1 Försäkringsperiod 2.2 Rätten till ersättning 3 Var försäkringen gäller 3.1 Täckningsområde 3.2 Reseperiod 3.3 Tjänsteresans varaktighet 3.4 Skydd i hemlandet 4 Sjukvårdskostnader 4.1 Ersättningsberättigade sjukvårdskostnader 4.2 Temporär smärtstillande tandvård under resa 4.3 Existerande åkommor 4.4 Vårdkvalitet 4.5 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 5 Transport 5.1 Ersättningsberättigad sjuk- och hemtransport 5.2 Bolagets rätt vid transport till behandling 5.3 Hemtransport och lagstadgade arrangemang vid dödsfall 5.4 Inhämtan av resplan 5.5 Förseningar och restriktioner 6 Ledsagare och tillkallande 6.1 Förutsättningar för ledsagande och/eller tillkallande 6.2 Antal sjukledsagare och/eller tillkallande 6.3 Ersättningsberättigade extrautgifter 7 Hemkallande 7.1 Förutsättningar för hemkallande 7.2 Ledsagare 7.3 Ersättningsberättigade extrautgifter 7.4 Resor med motorfordon i Europa 7.5 Bolagets förhandsgodkännande 8 Ersättningspersonal 8.1 Ersättningsberättigad ersättningspersonal 8.2 Ersättningsberättigade extrautgifter

4 9 Evakuering 9.1 Ersättningsberättigad evakuering 9.2 Ersättningsberättigade extrautgifter 9.3 Vid krig eller annalkande krig 9.4 Eftersökning och räddning 9.5 Undantag 9.6 Anmälan om försvinnande 9.7 Svenska Utrikesdepartementets uppmaningar 9.8 Bolagets ansvar 10 Flygförsening och försenad framkomst 10.1 Ersättningsberättigad flygförsening och försenad framkomst 10.2 Ersättningsberättigade extrautgifter 11 Försenat bagage 11.1 Ersättningsberättigade kompensationsköp 11.2 Undantag 11.3 Skydd vid hemkomst 12 Bagage 12.1 Ersättningsberättigat bagage 12.2 Undantag 12.3 Begränsningar 12.4 Ersättningsregler för försäkrat bagage 12.5 Anmälan 13 Personligt ansvar 13.1 Förutsättningar för personligt ansvarsskydd 13.2 Undantag 13.3 Böter och straffavgifter 13.4 Försäkringssumma 13.5 Vållad förlust orsakad av den försäkrade 14 Rättsskyddsförsäkring 14.1 Ersättningsberättigade utgifter och självrisk 14.2 Tvist utan rättegång 14.3 Tvist med rättegång 14.4 Kostnader som ersätts 14.5 Ersättning vid tvist 14.6 Undantag i samband med brottmål eller tvist 14.7 Undantag vid skadestånd och andra kostnader 14.8 Krav på ombudet 15 Betalningsåtagande och advokathjälp 15.1 Ersättningsberättigade kostnader 15.2 Betalningsåtagande 15.3 Advokatkostnader 15.4 Tillkallande 15.5 Resekostnader 15.6 Självrisk 15.7 Undantag

5 16 Olycksfall och överfall 16.1 Ersättningsberättigade utgifter vid olycksfall 16.2 Dödsfall 16.3 Permanent invaliditet 16.4 Invaliditet av händer, fingrar eller synförmåga 16.5 Nedsatt arbetsförmåga 16.6 Tandvård till följd av skada 16.7 Överfall 16.8 Undantag 16.9 Läkarens råd Bolagets rätt att inhämta upplysningar 17 Livförsäkring och invaliditet 17.1 Livförsäkring för dödsfall och invaliditet 17.2 Dödsfall 17.3 Bestående men 17.4 Samma sjukdom 17.5 Undantag 17.6 Rapportering till Bolaget 17.7 Hävande av gruppavtalet 18 Avbeställning 18.1 Villkor för avbeställning 18.2 Upphörande av avbeställningsskydd 18.3 Ersättningsberättigade händelser 18.4 Undantag 18.5 Försäkringstagarens skyldigheter 18.6 Dokumentationskrav 19 Ersättning 19.1Ersättningsberättigade utgifter 19.2 Ersättningssumma 19.3 Rabatter 19.4 Försäkringssummor 19.5 Återbetalningsskyldighet 20 Undantag beträffande ersättning 20.1 Undantag 21 Villkor för ersättning och skadeanmälan 21.1 Skadeanmälan 21.2 Utbetalning 21.3 Upplysningsplikt 21.4 Missbruk av försäkringen och överträdelseansvar 21.5 Klagomål angående skadereglering 22 Skydd från tredje part 22.1 Information till Bolaget 22.2 Offentliga myndigheter 22.3 Samarbetsskyldighet 22.4 Rätt till krav gentemot ansvarig

6 23 Premiebetalning 23.1 Fastställning av premie 23.2 Betalningsmånader 23.3 Betalningsansvarig 23.4 Obetald premie 23.5 Återupplivning 24 Överlåtelse, uppsägning, förlängning och upphörande 24.1 Krav för överlåtelse av försäkringen 24.2 Uppsägningsrätt 24.3 Efterskydd 24.4 Förlängning 24.5 Ogiltigt försäkringsavtal 24.6 Bolagets ansvar 24.7 Avslutad anställning 24.8 Varsel för upphörande av produkt 25 Tvister, jurisdiktion m.m Tvistlösning

7 1 Godkännande och ikraftträdande 1.1 Vem som kan teckna försäkringen Försäkringen kan tecknas av företag (försäkringstagare) registrerade i skandinaviska länder med skandinaviska faktureringsadresser. Försäkringen täcker företagets anställda (de försäkrade) i samband med tjänsteresor. Försäkringen kan också utökas att omfatta: a) styrelseledamöter, medresande anhöriga och andra som reser i företagets intresse och/eller b) kombinerade tjänsteresor och semester. En utökning måste anges i försäkringsbrevet och resedagar räknas efter samma villkor för alla som för den försäkrade medarbetaren. 1.2 Folkbokföringsadress Försäkrade måste omfattas av offentlig sjukförsäkring i Sverige, Danmark, Norge eller Finland, eller ha tillgång till motsvarande privat eller allmän försäkring i den försäkrades bostadsland. 1.3 Bolagets godkännanderätt Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas och för att Bolaget ska bli ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas av Bolaget och premien betalas till Bolaget i tid. 1.4 Försäkringsbrev och skadereglering Alla ansökningar behandlas och bedöms av Bolagets kontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsdokument sker. Bolaget kan välja att utföra skadehandläggningen i eller utanför EU. 2 När försäkringen träder i kraft 2.1 Försäkringsperiod Ikraftträdandedag, täckning, försäkringsnummer och försäkringsperiod framgår av försäkringsbrevet. 2.2 Rätten till ersättning Den försäkrade har rätt till ersättning fr.o.m. ikraftträdandedagen. 3 Var försäkringen gäller 3.1 Täckningsområde Försäkringen täcker det geografiska område, som anges av försäkringstagaren gentemot Bolaget och som beskrivs i försäkringsbrevet. Det geografiska området kan vara de skandinaviska länderna, Europa eller hela världen. 3.2 Reseperiod Den försäkrade täcks av försäkringen från tiden då den försäkrade lämnar sitt hem eller arbetsplats för att åka utomlands. Skyddet upphör när den försäkrade återvänder till sin bostad eller arbetsplats eller när försäkringsperioden går ut, om detta inträffar innan den försäkrade har återvänt. Reseförsäkringen täcker inte tiden mellan den försäkrades bostad och hans/hennes arbetsplats. 3.3 Tjänsteresans varaktighet Den maximala längden på en resa som ersätts av försäkringen är 12 månader. 3.4 Skydd i hemlandet Om skydd i bostadslandet har valts, ersätter inte försäkringen följande: 1) Transport mellan den försäkrades bostad och arbetsplats eller för tjänsteresor som inte överstiger 50 (femtio) km. 2) Medicinsk evakuering Ledsagare och tillkallande Hemsändning Ersättningspersonal Evakuering. 4 Sjukvårdskostnader 4.1 Ersättningsberättigade sjukvårdskostnader Bolagets bedömer om behandlingen och utgifterna är rimliga och nödvändiga för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, är i behov av behandling eller för att kontrollera en utförd behandling. a) sjukvårdskostnader vid tillfälle av akut insjuknande eller skada i obegränsad omfattning, b) rimliga och nödvändiga extrautgifter för läkarordinerad hotellvistelse samt utgifter för förtäring, då behandling som annars skulle kräva inläggning, kan ske polikliniskt. c) rimliga och nödvändiga extrautgifter för hotellvistelse samt utgifter för förtäring från det behandlingen avslutas fram till hemtransport kan ske, d) leverans av screenat blod kan förekomma i samband med planerade operationer i de fall då Bolagets läkarkonsulenter bedömer

8 att det blod som finns lokalt inte har blivit screenat enligt överenskommelse med internationella standarder. Det screenade blodet ska transporteras - och överlämnas till behandlingsstället av en läkarkonsulent som Bolaget har godkänt. Det är ett villkor att de lokala myndigheterna accepterar att Bolaget för in det screenade blodet i landet såväl som att Bolaget ska informeras minst 48 timmar före den planerade operationen. e) läkarordinerad sjukgymnastik-, kiropraktik-, och naprapatibehandling, f) läkarordinerad kiropraktik-, osteopatik- eller fysioterapibehandling, g) hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med poliklinisk operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare förbättring av operationens resultat eller för att hindra försämring av det resultat som operationen givit 4.2 Temporär smärtstillande tandvård under resa Om den försäkrade reser utanför bostadslandet, ersätter försäkringen temporär smärtstillande tandvårdsbehandling. Den försäkrade ersätts av försäkringen förutsatt att ett originalintyg från en lokalt legitimerad tandläkare kan uppvisas för Bolaget. Intyget ska specificera vad i tandbehandlingen som är temporärt och smärtstillande. Försäkringen ersätter inte tandvårdskostnader som inte inträffade under den försäkrades resa, och där tandvårdsbehandlingen inte var av temporär smärtstillande karaktär och som tål att vänta tills den försäkrade har återvänt hem. Tandproteser samt behandling till följd av tugg/bitskada eller tandskada omfattas inte. 4.3 Existerande åkommor Vid tillfälle av kronisk sjukdom eller sjukdomar som existerade före avresan från bostadslandet, ersätter försäkringen behandling som mot all förmodan inte kunde förväntas behövas under vistelsen utomlands Vårdkvalitet Bolaget godkänner endast behandling, som föregår enligt metoder med dokumenterad effekt och som är erkänd av de statliga myndigheterna i de länder, där behandlingen äger rum. Dessutom är det en förutsättning och ett villkor, att det ska vara övervägande sannolikt, att behandlingen väsentligt och varaktigt kan kurera sjukdomen eller förbättra hälsotillståndet efter skadan. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de statliga myndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolaget. Läkare, specialister och annan sjukvårdspersonal som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke 4.5 Nödvändiga upplysningar till Bolaget För att Bolaget ska ha ersättningsplikt, ska Bolaget mottaga redogörelser i originalform från både lokalt praktiserande, remitterande läkare, som från behandlande fysioterapeut/kiropraktor/naprapat/psykiater. Alla behandlingar ska utföras av godkänd behandlare för varje behandlingsform. 5 Transport 5.1 Ersättningsberättigad sjuk- och hemtransport Bolaget ersätter alla rimliga och nödvändiga utgifter i samband med sjuk- eller hemtransport av den försäkrade, inkl. ambulanstransport, vid tillfälle av akut: a) allvarlig sjukdom eller b) allvarlig skada eller c) dödsfall. 5.2 Bolagets rätt vid transport till behandling Bolaget har rätt att kräva den försäkrade hemtransporterad för behandling i bostadslandet eller hemlandet och fördröja behandling tills försäkrades hemkomst. Dessutom har Bolaget rätt att kräva den försäkrade flyttad till ett annat, bättre behandlingsställe. Bolagets läkarkonsulter avgör, i eventuellt samråd med behandlande läkare, om transport till bostadslandet, hemlandet eller annan behandlingsplats är nödvändig och försvarlig. Försäkringen ersätter endast 1 medicinsk evakuering i samband med sjukdomsförloppet. Transport och ledsagare ersätts endast om sjukdomen eller behandlingen omfattas av försäkringen.

9 5.3 Hemtransport och lagstadgade arrangemang vid dödsfall Vid dödsfall, ska utgifter för hemtransport av den avlidna och för lagstadgade arrangemang, såsom balsamering och zinkkista ersättas. Anhöriga har följande val: a) kremering av den avlidna och transport av urnan till hemlandet, eller b) hemtransport av den avlidna, eller c) begravelse i bostadslandet 5.4 Inhämtan av resplan Bolaget ger ersättning till den försäkrade så att denne kan fullfölja resplanen om den försäkrades resa har påbörjats och den dokumenterade, planerade resplanen inte kan genomföras. Ersättningen förutsätter att förseningen beror på ersättningsberättigad sjukdom eller skada och att den behandlande läkaren har ordinerat sängliggande, sjukvård eller akutbehandling. Försäkringen ersätter utgifter till en flygbiljett per tillkallad på max. affärsklass, rimliga och nödvändiga extrautgifter för hotell och förtäring under inhämtning av den planerade och dokumenterade resplanen. 5.5 Förseningar och restriktioner Bolaget kan inte hållas ansvarig för förseningar eller restriktioner i samband med transporten förorsakat av väderförhållanden, mekaniska problem, restriktioner som införts av offentliga myndigheter eller piloten, eller andra omständigheter bortom Bolagets kontroll. 6 Ledsagare och tillkallande 6.1 Förutsättningar för ledsagande och/eller tillkallande Bolaget ger ersättning till ledsagande/tillkallande, om den försäkrade dör, blir inlagd på sjukhus eller sjuk-/hemtransporterad som följd av allvarlig akut sjukdom eller skada. Vid tillkallande ska såväl de behandlande läkarna som Bolagets läkarkonsult bedöma om sjukhusvistelsen kommer att vara i minst 5 dygn eller om den försäkrades tillstånd är livshotande. Försäkringen ersätter endast tillkallande en gång i samband med ett sjukdomsförlopp/skada/dödsfall. Om inte sjukdomen, dödsfallet eller skadan är omfattad av täckningen, ersätts inte utgifter till ledsagare eller tillkallande. 6.2 Antal sjukledsagare och/eller tillkallande Vid sjukledsagande och/eller tillkallande kan det totalt väljas upp till 3 personer. Tillkallade ska komma från den försäkrades bostadsoch/eller hemland. 6.3 Ersättningsberättigade extrautgifter Det utgår bidrag till ersättning av totalt upp till 3 tillkallades flygbiljetter tur/retur en gång (max. affärsklass) och deras rimliga och nödvändiga utgifter för förtäring, logi och lokala transportavgifter. Bolaget har rätt att kräva hemsändning av den försäkrade för behandling i bostadslandet och fördröja behandling till hans/hennes hemkomst så länge den behandlande läkaren och Bolagets läkarkonsult är överens om att detta är säkert. 7 Hemkallande 7.1 Förutsättningar för hemkallande Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för hemkallande, ersätter Bolaget efter förhandsgodkännande den försäkrade om en utstationeringsvistelse eller en resa måste avbrytas före planlagd resa som följd av: a) om en nära anhörig i hemlandet eller i bostadslandet, efter den försäkrades avresa, avlider, drabbas av allvarlig akut sjukdom eller skada, som resulterar i sjukhusvistelse, b) inbrott, eldsvåda eller översvämning i den försäkrades privata bostad eller företag, om en polisrapport eller motsvarande handlingar finns tillgängliga, och försäkrades närvaro är nödvändig, c) bedrägeri i företaget som begåtts av en anställd där polisrapport eller motsvarande handlingar föreligger och som kräver den försäkrades närvaro, d) strejk med överträdelse av kollektivavtal eller konkurs i företaget, som kräver den försäkrades närvaro. Försäkringen ersätter endast 1 hemkallande i samband med 1 händelse/1 sjukdomsförlopp. Hemkallande ersätts endast av försäkringen om tidpunkten för hemkomsten är minst 12 timmar tidigare än den försäkrades planerade tidpunkt för hemkomst.

10 7.2 Ledsagare Den försäkrade kan välja 1 person som ledsagare. Ledsagning ska ske från den aktuella plats där den försäkrade vistas. 7.3 Ersättningsberättigade extrautgifter Det utgår bidrag till ersättning av totalt upp till 3 tillkallades flygbiljetter tur/retur en gång, max. samma klass som den sjukdomsdrabbade/skadedrabbade försäkrades orginala flygbiljett, och deras rimliga och nödvändiga utgifter för förtäring, logi och lokala transportavgifter. 7.4 Resor med motorfordon i Europa Reser den försäkrade med motorfordon, kan den försäkrade använda annan transport om detta sker enligt överensstämmelse med Bolaget. I så fall ersätter försäkringen också kostnader för att returnera fordonet inom Europa. 7.5 Bolagets förhandsgodkännande Det är en förutsättning för ersättning, att hemkallandet är förhandsgodkänt av Bolaget. 8 Ersättningspersonal 8.1 Ersättningsberättigad ersättningspersonal Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för ersättningspersonal, lämnar Bolaget ersättning om den försäkrade av någon anledning, som är omfattad av gällande försäkringsvillkor, inte kan genomföra resan eller om den försäkrade inte kan sköta sitt arbete som resultat av: a) att den försäkrade läggs in på sjukhus eller den behandlande läkaren har ordinerat sängliggande i minst 4 påföljande dagar pga. akut insjuknande eller skada, eller b) att den försäkrade blir medicinskt sjuk- eller hemtransporterad p.g.a. en skada som ersätts av försäkringen, eller c) att den försäkrade avbryter hans/hennes resa för att återvända hem p.g.a. ett ersättningsberättigat hemkallande, eller d) att den försäkrade reser som sjukledsagare tillsammans med en medförsäkrad av en orsak som försäkringen ersätter. 8.2 Ersättningsberättigade extrautgifter Det utgår bidrag till ersättning för extraordinära utgifter till en ersättningspersons flygbiljett tur/retur en gång på max. affärsklass, hotelluppehåll, förtäring samt lokal transport. Max. 1 ersättningsperson pr. händelse/sjukdomsförlopp/skada. 9 Evakuering 9.1 Ersättningsberättigad evakuering Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för evakuering, ersätter Bolaget den försäkrades evakuering i tillfälle av: a) epidemier i området där den försäkrade befinner sig, om epidemier har fastställts och dokumenterats av det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller en motsvarande myndighet, och om situationen uppstod efter den försäkrades utresetidpunkt till området, b) krig, tumult, inbördeskrig, terroraktioner, undantagstillstånd, politiska oroligheter, revolution eller andra motsvarande situationer i området där den försäkrade vistas, om en sådan situation fastställts och dokumenterats av det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller en motsvarande myndighet, och om situationen uppstod efter den försäkrades utresetidpunkt till området, c) naturkatastrofer där det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller liknande institution rekommenderar evakuering och där tillståndet uppstått efter den försäkrades utresedatum till destinationen. 9.2 Ersättningsberättigade extrautgifter Det ges refundering för transport till närmaste säkra destination eller till hemlandet samt max. SEK 750 per dag till dokumenterade extra utgifter för hotellvistelse. 9.3 Vid krig eller annalkande krig Om den försäkrade kvarhålls av myndigheter i ett land p.g.a. krig eller annalkande krig, ersätter försäkringen upp till 3 månader för rimliga och dokumenterade extrautgifter för förtäring och logi, och utgifter för nödvändig inrikestransport. 9.4 Eftersökning och räddning Försäkringen ersätter utgifter upp till 14 dagar till eftersökning och räddning/bärgning när den försäkrade har lokaliserats. Försäkringssumman är SEK pr. person, dock max. SEK per skadetillfälle per försäkringsbrev. För ersättning krävs det att: a) den försäkrade ska ha blivit anmäld försvunnen 24 timmar (ett dygn) hos polis eller någon annan offentlig myndighet, b) den försäkrade ska ha setts till senast 120 timmar (fem dygn) före anmälan,

11 c) de lokala myndigheterna begär betalning eller betalningsgaranti innan en eftersökning sätts igång, och d) Bolaget på förhand godkänner de parter som ska sköta eftersökningen och räddningen samt omfattningen. 9.5 Undantag Försäkringen ersätter inte utgifter för eftersökning eller räddning: a) i förbindelse med kidnappning eller kapning, b) som Bolaget inte skulle haft, om Bolaget hade arrangerat eftersökning eller räddning, c) i tillfällen då, offentliga myndigheter ersätter sådana utgifter för personer, som inte har denna täckning, d) såvida eftersökningen har satts igång av anhöriga, då försäkrad har undlåtit att tala om var denne uppehåller sig eller eftersom anhörig eller andra önskar kontakt med försäkrad, oberoende av orsaken. 9.6 Anmälan om försvinnande När den försäkrade är anmäld försvunnen ska Bolaget omedelbart underrättas. Bolaget samarbetar med sitt internationella nätverk i området och med det svenska Utrikesdepartementet och godkänner de parter som ska handha eftersökningen. 9.7 Svenska Utrikesdepartementets uppmaningar En förutsättning för att kunna få ersättning är att den försäkrade inte tidigare får ha undvikit att följa det svenska Utrikesdepartementets uppmaning till evakuering. 9.8 Bolagets ansvar Bolaget kan inte hållas ansvarig för i vilken omfattning en transport/eftersökning/räddning kan komma att företas, men kommer att samarbeta med det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller liknande institution vid tillfälle då hjälp behövs. 10 Flygförsening och försenad framkomst 10.1 Ersättningsberättigad flygförsening och försenad framkomst Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för flygförsening och försenad framkomst ersätter försäkringen: a) försening i mer än 4 timmar av reserverat flyg, inställt flyg eller om försäkrade inte kommer med reserverat flyg på grund av överbokning och b) i de tillfälle där den försäkrade utan egen skuld kommer för sent till ett offentligt eller ett av researrangören arrangerat transportmedel och därför ska komma i kapp/ ansluta sig till resan. Det är en förutsättning för ersättning att biljetterna till transportmedlet är beställda och betalda 24 timmar innan avgång. Försäkringen ersätter enbart de fall av förseningar, som uppkommer vid skifte av flyg, där den officiella minimumgränsen för transittid respekterats Ersättningsberättigade extrautgifter Försäkringen lämnar ersättning för dokumenterade, nödvändiga och rimliga extrautgifter till lokaltransport samt utgifter för kost och logi upp till SEK per dag och per försäkrad. Försäkringen ersätter max. affärsklass biljett. Ersättning lämnas under förutsättning att extrautgifterna ej har blivit ersatta av transportföretaget eller av annan part. Försäkringssumman utgör den maximala ersättning per resa och per familj. 11 Försenat bagage 11.1 Ersättningsberättigade kompensationsköp Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för försenat bagage, kommer försäkringen att ersätta rimliga utgifter för kompensationsköp av klädartiklar, toalettartiklar och livsnödvändig medicin vid tillfällen då incheckat bagage har varit försenat i mer än 3 timmar efter den försäkrades beräknade ankomsttid till destinationen utanför bostadslandet. Försäkringssumman utgör maximal ersättning per skada per familj. En förutsättning för att ersättning kan ges är att: a) den försäkrade tillhandahåller original skadeanmälan från transportbolaget som bekräftar att bagaget inte anlänt till beräknad ankomsttid, samt datum och bekräftelse av tidpunkt för den faktiska ankomsten, b) kompensationsköpen företogs innan bagaget returnerades till den försäkrade, c) originalhandlingar skickas in till Bolaget där det tydligt framgår vad utgifterna gällde, i form av daterade kvitton, kuponger o.d.,

12 d) den försäkrades bagage har checkats in hos samma transportbolag som den försäkrade reser med Undantag Försäkringen ersätter inte hyra/köp av sportutrustning. Det ska tilläggas att indirekta förluster, till exempel utgifter för taxi, hotell och telefon, inte ersätts Skydd vid hemkomst Vid ankomst till bostadslandet täcks den försäkrade inte längre av försäkringen. Det är en förutsättning för ersättning att biljetterna till transportmedlet är beställda och betalda 24 timmar innan avgång. Försäkringssumman är totalt SEK Bagage 12.1Ersättningsberättigat bagage Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för bagage, kommer Bolaget att ersätta den försäkrade eller försäkringstagaren för följande artiklar under hans/hennes resa utanför bostadslandet: eller i bostadslandet, om man har valt täckning i bostadslandet: Bagage, elektronisk utrustning, kontanter, resebiljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass Undantag Följande ersätts inte av försäkringen: a) allt slags bagage och elektronisk utrustning för kommersiell användning såsom varuprover, handelsvaror och kollektioner b) cyklar, sportsutrustning och tillbehör Den totala ersättningen för fotoutrustning och smycken är på SEK Datautrustning ersätts med max. 50 % av försäkringssumman och max. med SEK Försäkringssumman utgör maximal ersättning per skada och per familj.

13 12.3 Begränsningar Som beskrivet i nedanstående ersättningsschema, gäller följande begränsningar: Orsak/Föremål 1 Brand, rån, stöld från ett låst hotellrum, ett låst hem utomlands eller en låst safety box 2 Stöld som iakttagits när stölden begicks av värdesaker burna på eller av försäkrade 3 Stöld från ett låst och från kabinen/kupén avskilt bagageutrymme i en båt eller ett motorfordon 4 Förlust av dokumenterat inskrivet bagage 5 Skada på dokumenterat inskrivet bagage 6 Stöld från kabinen/kupén i en låst båt eller motorfordon Bagage och elektronisk utrustning Upp till försäkringssumma Upp till försäkringssumma Upp till försäkringssumma Upp till försäkringssumma (elektronisk utrustning ersätts ej) Upp till försäkringssumma (elektronisk utrustning ersätts ej) Ersätts ej Kontanter, biljetter och värdepapper Upp till försäkringssumma 10% af forsikringssum 10% af forsikringssum Ersätts ej Ersätts ej Ersätts ej 7 Glömda, borttappade saker eller förlagda saker Ersätts ej Ersätts ej 8 Stöld av bagage som lämnats utan effektiv uppsikt Ersätts ej Ersätts ej 9 Stöld från motorfordon, båt, husvagn eller släpvagn, hotellrum, bostad eller safety box som inte visar synliga tecken på påtvingat intrång 10 Skada på bagage förorsakat av mat, flaskor, glas etc. som har packats i eget bagaget 11 Förlust i samband med missbruk av kreditkort eller resecheckar Ersätts ej Ersätts ej Ersätts ej Ersätts ej Ersätts ej Ersätts ej 12 Förlust av eller skador på bagage som fraktats separat Ersätts ej Ersätts ej 13 Indirekt förlust Ersätts ej Ersätts ej 14 Enkel stöld Ersätts ej Ersätts ej 12.4 Ersättningsregler för försäkrat bagage Ersättning för de försäkrade värdesakerna beräknas enligt följande regler: a) Försäkringen ersätter återanskaffningspriset för motsvarande nya föremål, om det kan dokumenteras att de är mindre än 2 år gamla. b) För föremål äldre än 2 år, köpta secondhand eller som redan var skadade, beräknas ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden av jämförbara, nya föremål med ett rimligt avdrag för värdeminskning pga. ålder, slitage, nedsatt användbarhet eller andra omständigheter. Detta gäller också föremål där dokumentation av hur gamla sakerna är och deras värde inte finns. c) Bolaget kan välja att få skadade saker reparerade eller låta den försäkrade mottaga ett belopp som motsvarar reparationskostnaderna. d) Bolaget är berättigad, men är inte förpliktad, att ersätta i natura. e) Ersättning för film, video och videoband o.d. begränsas av kostnaden för råmaterial. f ) Försäkringen ersätter utgifter för köp av nya biljetter, resecheckar, kreditkort, värdepapper och pass. I utgifterna ingår nödvändiga transportkostnader, arvoden, foton etc., men inte ersättning för den tid som använts för att ersätta sakerna.

14 Bolaget är endast skyldigt att betala ut ersättning om den försäkrades ägodelar hanteras och förvaras säkert, och om den försäkrade iakttar försiktighet och omsorg Anmälan Stöld eller rån måste rapporteras genast och utan dröjsmål till närmaste polisstation. Förlust av eller skador på dokumenterat inskrivet bagage måste alltid rapporteras till närmaste flygbolag eller motsvarande instans. Om det, under exceptionella omständigheter, inte är möjligt att underrätta polismyndighet p.g.a. omedelbart förestående avgång, måste en sådan anmälan göras till Bolaget snarast möjligt efter den försäkrades hemkomst. Kopia av anmälan till polis, flygbolag eller motsvarande måste skickas till Bolaget, senast i samband med kravet om ersättning Personligt ansvar 13.1 Förutsättningar för personligt ansvarsskydd Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för personligt ansvar, ersätter försäkringen: a) det belopp den försäkrade förpliktas att betala på grund utav sitt ersättningsansvar för skada på personer eller saker enligt gällande rätt i det land där skadan inträffade, b) kostnader i samband med ersättningsfrågans avgörande, som skett enligt överenskommelse med Bolaget, c) skador på hyrd semesterbostad/hotell samt innehållet i det hyrda Undantag Försäkringen ersätter inte den försäkrades ersättningsansvar: a) i kontraktsförhållanden, b) i tjänste- och arbetsförhållanden, c) som resultat av att den försäkrade i samband med överenskommelse eller på annat sätt utsatts för ett mer omfattande ansvar än vad den försäkrade skulle vara underlagd efter de allmänna lagstadgade bestämmelserna om ersättningsansvar utanför kontraktsförhållanden, d) vid skador på personliga ägodelar som inte omfattas av 13.1 c och som den försäkrade äger, lånar, hyr, förvarar eller använder, eller som denne har till syfte att transportera, bearbeta eller behandla, eller som denne har i besittning av annan anledning, e) skada förorsakad av försäkrades husdjur, f ) för skada som följd av att den försäkrade smittat eller på annan sätt överfört sjukdom till andra, g) skada orsakad vid användandet av ett motorfordon, husvagn eller släpvagn, luftfartyg eller sjöfartyg som har en längd på minst 3 meter, inkl. segel eller motor, eller båtar under 3 meter vars motorstyrka överstiger 3 HK Böter och straffavgifter Försäkringen ersätter inte böter eller straffavgifter Försäkringssumma Försäkringssumman som anges i försäkringsbrevet när det gäller egendomsskada och kroppsskada är den högsta gränsen för Bolagets ansvar efter en enskild försäkringshändelse, även om det resulterar i flera förluster eller händelser av skador, även om flera individer kan hållas ansvariga, och oavsett om en eller flera försäkringar i Bolaget ersätter sådana omständigheter Vållad förlust orsakad av den försäkrade Den försäkrade kan inte, med bindande verkan för Bolaget, helt eller delvis ta på sig ersättningsansvar för vållad förlust eller skada som orsakats av den försäkrade. 14 Rättsskyddsförsäkring 14.1 Ersättningsberättigade utgifter och självrisk Om försäkringstagaren har tecknat en försäkring för rättsskydd ersätter försäkringen rättsskydd enligt vad som anges i 14. Det är en förutsättning för att den försäkrade ska vara berättigad ersättning genom rättsskyddsförsäkringen att den försäkrade har fått förhandsgodkännande från Bolaget. Ersättning enligt rättsskyddsförsäkringen lämnas med en självrisk på 10 % av de totala kostnaderna, dock minst SEK Om advokatkostnaderna beräknas att vara en närmare angiven bråkdel av skadans värde ersätter försäkringen advokatkostnader med maximum SEK a) Rättsskyddet gäller i bostadslandet, hemlandet och i det land där skadan har inträffat.

15 b) Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader till följd av tvist och som den försäkrade inte kan få betalda ur allmänna medel eller av motpart. c) Rättsskyddet gäller vid tvist som inträffar under utlandsplacering. d) Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson Tvist utan rättegång Vid tvist utan rättegång lämnas ersättning för den försäkrades egna ombudskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt eller motsvarande domstol/ nämnd eller som efter prövning i sådan domstol kan prövas av hovrätt eller Högsta Domstolen eller motsvarande domstol/ domstolar utomlands. Försäkringen gäller även vid tvist med skiljemannaförfarande Tvist med rättegång Vid tvist med rättegång lämnas ersättning för rättegångskostnader i tvist både den försäkrades egna och sådana han/ hon kan förpliktigas utge efter domstols prövning som har uppstått vid ovan angivna domstolar. Ersättning lämnas även för rättegångskostnader som uppkommit vid förlikning under rättegång och som den försäkrade åtagit sig att betala till motparten, under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ålagt den försäkrade att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats Kostnader som ersätts Ersättning lämnas för nedan uppräknade kostnader om den försäkrade inte kan få dem betalda av motpart eller av staten. Det innebär bl.a. att Bolaget inte betalar om den försäkrade i eller utom rättegång avstår från sina möjligheter att få ersättning av motpart. a) Ombuds arvode och omkostnader (arvode lämnas för skälig tidsåtgång). b) Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av den försäkrades ombud. c) Rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns prövning av tvisten. d) Rättegångskostnader som den försäkrade vid förlikning under rättegång åtagit sig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt den försäkrade att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats. e) Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande. f) Expeditionskostnader i domstol. Om Bolaget har betalat ersättning enligt ovan övertar Bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av motpart, statsverket eller annan. Den försäkrade ska medverka till att eventuell återkravsrätt bevaras Ersättning vid tvist Högsta ersättningsbelopp vid varje skada/ tvist framgår av försäkringsbrevet. Om flera tvister uppkommer ska dessa räknas som en tvist om tvisterna grundar sig på väsentligen samma händelse eller omständigheter Undantag i samband med brottmål eller tvist Bolaget ersätter inte kostnader i samband med brottmål och inte heller kostnader för tvist som enbart kan prövas av administrativ domstol. Bolaget utbetalar inte ersättning för tvister: a) som har samband med yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet b) som rör familjerättens område c) som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning d) som gäller borgensåtagande e) som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på försäkrad f) som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, ångbåt, motorbåt, segelbåt eller vattenskoter samt rättstvist beträffande ansvar som uppstått av användning av motorfordon eller fartyg i allmänhet.

16 g) som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning utförd av den försäkrade och som föranlett misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet, med undantag av när den försäkrade senare har förklarats oskyldig. h) om försäkrad inte visar att han/ hon har ett befogat intresse av att få sin sak prövad. i) tvist mellan den försäkrade och Bolaget Undantag vid skadestånd och andra kostnader Bolaget utbetalar inte heller ersättning för: a) om den försäkrade har tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också skall ersätta advokatkostnader lämnar Bolaget ingen ersättning för dessa kostnader. b) domstols- eller skiljedomsfall mellan den försäkrade och resebyrån, researrangören eller reseleverantören. c) eget arbete, förlorad arbetsinkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för den försäkrade. d) verkställighet av dom, beslut eller avtal. e) böter eller straffavgifter. f) fall beträffande den försäkrades delaktighet i kriminella handlingar. g) merkostnader som uppstår om den försäkrade anlitar flera ombud eller byter ombud. h) kostnader till skiljeman Krav på ombudet För att ersättning ska lämnas ska den försäkrade anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till den försäkrades bostadsort, orten där tvisten är föremål för prövning samt tvistens beskaffenhet och omfattning. 15 Betalningsåtagande och advokathjälp 15.1 Ersättningsberättigade kostnader Om försäkringstagaren har tecknat försäkring för betalningsåtagande och advokathjälp ersätter försäkringen kostnader som permanent eller temporärt kan frigöra den försäkrade eller dennes ägodelar från kvarhållande av lokala myndigheter Betalningsåtagande Betalningsåtagande ges som ett räntefritt lån och ska återbetalas till Bolaget direkt efter frigivning eller vid anfordran. Om betalningsåtagandet upphör pga. att den försäkrade inte betalar den bot eller ersättning som han/hon har uppmanats betala, eller pga. att den försäkrade inte inställer sig vid domstol, eller om den försäkrade själv är ansvarig för upphörandet, betraktas betalningsåtagandet som ett räntefritt lån som ska återbetalas till Bolaget direkt efter upphörandet Advokatkostnader Försäkringen ersätter advokathjälp i samband med rättsliga problem som uppstått under resan. Om den försäkrade under resan anklagas eller åtalas för straffbar handling, ersätts nödvändiga och rimliga advokatkostnader tills ärendet avgörs vid domstolens första instans. Om den försäkrade fälls för straffbar handling vid domstolens första instans, betraktas den försäkrades advokatkostnader som ett räntefritt lån som ska återbetalas till Bolaget vid anfordran. Eventuellt val av utländsk advokat ska godkännas av Bolaget Tillkallande Försäkringen ersätter tillkallande av 2 personer, som valts av den försäkrade, ut till den försäkrade och retur till bostaden vid tillfälle av att den försäkrade kvarhålls av lokala myndigheter i mer än 48 timmar. Transport av tillkallande personer ersätts med max 1. flygresa, max. ekonomiklass tur/retur, samt nödvändiga och rimliga utgifter för förtäring och logi Resekostnader Försäkringen ersätter den försäkrades resekostnader som resultat av att den försäkrade inkallas som vittne eller till förhör vid domstol utanför bostadslandet Självrisk Vid varje skada som ersätts av försäkringen, förutom betalningsåtagande, se 15.1, betalar den försäkrade en självrisk på 10 % av de rättsliga kostnaderna, dock minst SEK

17 15.7 Undantag Försäkringen ersätter inte: a) Juridiska problem mellan den försäkrade och resebyrån, researrangören eller reseleverantören, b) Juridiska problem i samband med kontrakts-, företags- eller arbetsförhållanden, c) Juridiska problem i samband med familjerättsliga och arvsrättsliga frågor, d) Juridiska problem mellan den försäkrade och Bolaget, e) Ärenden som inte uppstått under resan, f ) Rättstvister beträffande ansvar för användning av motorfordon eller fartyg i allmänhet, g) Egentliga ersättningar, böter eller straffavgifter. 16 Olycksfall och överfall 16.1 Ersättningsberättigade utgifter vid olycksfall Om försäkringstagaren har tecknat en olycksfallsförsäkring, betalas ersättning ut vid tillfälle av olycka som direkt och utan inflytande av sjukdom förorsakar den försäkrades död eller resulterar i permanent invaliditet Dödsfall Ersättning vid tillfälle av död utbetalas när en olyckshändelse är direkt orsak till den försäkrades död inom 1 år efter olyckshändelsen. Om inte annat skriftligen har meddelats Bolaget, utbetalas försäkringssumman till närmaste anhörig. Om det i samband med olyckshändelsen utbetalats invaliditetsersättning, ges ersättning med det belopp som dödsfallssumman överstiger den redan företagna utbetalningen Permanent invaliditet Om en olycka resulterar i permanent invaliditet, som motsvarar en mengrad på minst 5 %, lämnas ersättning för permanent invaliditet. Om försäkringstagaren har tecknat en Bas Olycksfallsförsäkring, lämnas ersättning enligt den till mengraden motsvarande procentsats av försäkringssumman. Om försäkringstagaren har tecknat en Utökad Olycksfallsförsäkring, utgör ersättningen det dubbla av den till mengraden motsvarande procentsats av försäkringssumman. Ersättningen får aldrig överstiga försäkringssumman. Oavsett försäkringstyp, fastställs mengraden alltid enligt Trafikskadenämndens gällande hjälptabeller för bestämmande av ersättning för men. Där ibland hjälptabeller för fastställande av ersättning för utseendemässige skadeföljder och för amputationer. Mengraden får inte överstiga 100 %. 24 Mengraden fastställs så snart de slutgiltiga konsekvenserna av olyckan fastlagts. Det sker senast 3 år efter olyckan. Rätt till ersättning föreligger inte om den försäkrade var invalid före olyckshändelsen inträffade, och resulterar inte i högre ersättning än om den försäkrade inte hade varit invalid. Invaliditetsersättning utbetalas endast om den försäkrade fortfarande lever vid betalningstidpunkten Invaliditet av händer, fingrar eller synförmåga Om en olycka har resulterat i invaliditet av händer, fingrar eller synförmåga, fördubblas den vanliga invaliditetsgraden upp till max. 100 % Nedsatt arbetsförmåga Om en olyckshändelse, efter att hälsotillståndet stabiliserats, medför att den försäkrade får bestående nedsatt arbetsförmåga, ersätts förlust av arbetsförmåga. Den försäkrades nedsatta arbetsförmåga beräknas enligt svensk lag. Om den försäkrades nedsatta förmåga ligger på minst 15 %, har den försäkrade dessutom rätt till ersättning för arbetsnedsatthet med 25 % av invaliditetsersättningen, som ersätts enligt Tandvård till följd av skada Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från annan sida, ersätts tandvårdsbehandling vid följande tillfällen: Vid tandskada till följd av en olycka ersätts rimliga och nödvändiga utgifter (upp till försäkringssumman) för tandvårdsbehandling som återställer tänderna i samma skick som före skadan.

18 Vid tugg- och bitskada som uppstår vid tuggning/ bitning oavsett orsak härtill, ersätts rimliga och nödvändiga utgifter för tandvårdsbehandling med max. SEK per försäkrade per försäkringsår. Behandlingen ska ha företagits inom 5 år efter att skadan inträffade. Har skadan inträffat innan försäkrade fyllde 18 år ska tandvårdsbehandlingen företagits innan försäkrade fyller 25 år. Förutsättning för ersättning är att behandlingen är förhandsgodkänd av Bolaget. Behandlingen ska ha påbörjas i utlandet, men avslutande behandling kan, om så behövs, ske i bostadslandet Överfall Försäkringen bidrar dessutom till ersättning för överfall, som resulterar i en påvisbar personskada eller dödsfall. Om den försäkrade blir överfallen av en person och detta resulterar i påvisad kroppsskada eller i dödsfall, ersätter försäkringen ersättning för ett belopp som en skadegörare skulle dömas att betala enligt svensk lag för överfall som sker under motsvarande förhållanden i Sverige. Bolaget ska endast betala ersättning om överfallet har anmälts till polis snarast möjligt, och en polisrapport har skrivits och att originalhandlingar har skickats till Bolaget, att den försäkrade träffar en lokal läkare, tandläkare eller sjukhus omedelbart efter överfallet, och att sjukvårdsintyg bifogas originalhandlingar och skickas till Bolaget Undantag Undantag och särskilda bestämmelser: a) Sjukdom och aktivering av latent, ärftlig sjukdom, även om sjukdomen beror på eller har förvärrats p.g.a. en olycka b) Olyckor som förorsakats av sjukdom c) Försämrat till följderna av sjukdomstillstånd p.g.a. olycka som förorsakats av en aktuell eller tillfälligt förekommande sjukdom d) Konsekvenser av sjukvårdsbehandling, som inte har nödsakats p.g.a. en olycka, som är omfattad av försäkringen e) Bolaget är berättigat att minska eller avslå utbetalning av ersättning för tandvårdsbehandling om den försäkrades tänder, före olyckan, enligt en tandläkares bedömning, var i mycket sämre skick än som kan förväntas av personer i samma åldersgrupp som regelbundet går till tandkontroll och får regelbundna behandlingar f) Om den försäkrade är under 18 år, begränsas ersättning i samband med dödsfall till SEK g) Är den försäkrade över 75 år, utgör den utbetalade ersättningen 50 % av det gällande ersättningsbeloppet h) Om en olycka påverkar den försäkrades synförmåga, så att den försäkrade behöver glasögon eller måste byta glasögon, kommer kostnader för detta, som är rimliga och dokumenterade, att ersättas. i) Skador på ägodelar ersätts inte av försäkringen. j) Försäkringen ersätter inte överfall på den försäkrade som begåtts av dennes ledsagare, eller av en person som den försäkrade känner Läkarens råd Den försäkrade måste vara under fortsatt läkarvård och följa läkarens råd Bolagets rätt att inhämta upplysningar Bolaget är berättigad att inhämta upplysningar från vilken läkare som helst som behandlar eller har behandlat den försäkrade, för att få den försäkrade undersökt och behandlad av en av Bolaget vald läkare och vid dödsfall kräva obduktion. 17 Livförsäkring och invaliditet 17.1 Livförsäkring för dödsfall och invaliditet Om försäkringstagaren har tecknat livförsäkring och försäkring för invaliditet pga. sjukdom, ska försäkringen utdela ersättning om den försäkrade lider av bestående men som ett resultat av sjukdom, inklusive tropiska sjukdomar som ådragits under tjänsteresa. Försäkringen ger också ekonomisk ersättning till nära anhöriga om den försäkrade avlider under en tjänsteresa under försäkringsperioden. Vid tillfälle av olycka, ska Bolaget betala ersättning enligt 18. Försäkringen tecknas hos det danska försäkringsbolaget Topdanmark Livsforsikring A/S III, danskt org. nr. (CVR-nr.):

19 17.2 Dödsfall Om den försäkrade avlider under tjänsteresan som resultat av en sjukdom som denne ådragit sig under resan, utbetalas försäkringssumman till den avlidnes närmaste anhöriga, såvida inte en förmånstagare nämns i försäkringsbrevet. Försäkringssumman är det belopp som fastställts av försäkringstagaren, och som gällde vid tidpunkten då dödsfallet ägde rum. Om den försäkrade reser utomlands och evakueras medicinskt, utbetalas ersättning i samband med dödsfall om den försäkrade avlider som en direkt konsekvens av sjukdomen eller komplikationer i samband med sjukdomen, som resulterade i hemtransporten, i upp till 14 dagar efter hemkomsten. Om den försäkrade läggs in akut på sjukhus under resor inom bostadslandet, ska Bolaget betala ersättning för dödsfall om den försäkrade avlider som en direkt konsekvens av sjukdomen eller komplikationer i samband med sjukdomen, som orsakade sjukhusinläggningen, i upp till 14 dagar efter intagandet. Ersättningskrav för dödsfall preskriberas 3 år efter den försäkrade fick eller borde ha fått kännedom om kravet. Preskriberingen inträder dock senast 10 år från försäkringsbegivenhetens inträdan Bestående men Om en sjukdom som ådragits under tjänsteresan har resulterat i ett bestående men motsvarande minst 5 %, är den försäkrade berättigad att motta ersättning för invaliditet. Ersättningen betalas till den försäkrade som måste vara vid liv vid tidpunkten då ersättning söks. Försäkringssumman är det belopp som fastställts av försäkringstagaren, som gällde när sjukdomen först inträffade och som representerar ersättningen vid tillfälle av 100 % invaliditet per försäkrad person. Ersättning grundas på förutsättningen att mengraden kan fastställs, mellan minst 5 % och inte mer än 100 %, enligt läkarutlåtande. Mengraden fastställs när den försäkrades hälsotillstånd har stabiliserats och inte förväntas ändras, dock inte senare än 3 år efter att sjukdomen uppstått. Vid fastställandet av invaliditetsgraden tas det hänsyn till den medicinska arten samt sjukdomens omfattning, men inte till den försäkrades yrke. Därför tas inte hänsyn till reduktion beträffande permanent arbetsförmåga. Invaliditetsgraden utgör det dubbla av den till mengraden motsvarande procentsatsen av försäkringssumman. Oavsett om flera kroppsdelar drabbas av bestående men, kan den fastställda mengrad inte överstiga 100 %. Bestående men kan inte resultera i att mengraden fastställs högre än om den försäkrade inte hade haft en sådan skada. Den försäkrade måste vara under läkarvård och följa läkarens råd. Försäkringen ersätter invaliditet som förorsakats av tropisk sjukdom som ådragits under tjänsteresan. Invaliditetsgraden fastställs enligt samma riktlinjer som för invaliditet som orsakats av sjukdom. Om sjukdomen förvärras, baseras den slutliga ersättningen på den aktuella invaliditetsgrad som konkret existerade på 3 årsdagen för sjukdomens början. För att Bolaget ska kunna ta på sig ansvar, är det ett villkor att den försäkrade följer rekommendationerna från Världshälsoorganisationen WHO beträffande vaccinationer och förebyggande behandling t.ex. för medicinsk malaria i samband med resa till området i fråga Samma sjukdom Samma sjukdom kan inte resultera i ersättning för både invaliditet och dödsfall. Därför dras ersättningen för invaliditet av om ersättning för dödsfall är större än ersättningen för invaliditet, och om dödsfallet berodde på samma sjukdom som orsakade invaliditeten Undantag Försäkringen ersätter inte: a) Ersättning för dödsfall för personer under 18 år b) Personer som vid tidpunkten för skada är 65 år eller mer c) Skador som orsakats av olyckshändelse d) Skador på den försäkrades armar och ben, där orsaken till skadan är plötslig och har orsakat bevislig skada på kroppen 17.6 Rapportering till Bolaget Vid tillfälle av en ersättningsberättigad händelse, måste detta rapporteras till Bolaget snarast möjligt genom att en skadeanmälansblankett fylls i. För att Bolaget ska kunna bedöma om ansvar föreligger, är det viktigt att händelsen beskrivs i detalj på skadeanmälansblanketten. Om den försäkrade har fått läkar- eller sjukhusbehandling, måste detta tydligt anges på skadeanmälansblanketten med information om namn och adress på läkaren och/eller sjukhus. Om den försäkrade har en sjukvårdsrapport och/eller en sjukhusjournal, måste denna/dessa originalhandling(ar) bifogas skadeanmälan. Bolaget är berättigat att inhämta information från vilken läkare som helst eller sjukhus som behandlar eller har behandlat den försäkrade, och få den försäkrade undersökt av en av Bolaget rekommenderad läkare. Vid dödsfall, är Bolaget berättigad att kräva en obduktion och få obduktionsrapport och kopia på dödsattesten.

20 17.7 Hävande av gruppavtalet Om den försäkrade häver gruppavtalet, måste alla krav om invaliditetsersättning framläggas inom 6 månader efter avtalets hävande. Samma sak gäller om avtal mellan Bolaget och Topdanmark upphör Avbeställning 18.1 Villkor för avbeställning Om försäkringstagaren har tecknat avbeställningsskydd så ersätter försäkringen det belopp, dock max SEK per försäkrad, som försäkringstagaren ska betala eller redan har betalt och som inte ersätts enligt researrangören eller flygbolagets villkor i tillfälle av avbeställning och/eller ändring av resa Upphörande av avbeställningsskydd Rätten till ersättning upphör på den tidpunkt då den försäkrade lämnar sin bostad eller arbetsplats för att resa på tjänsteresa i utlandet Ersättningsberättigade händelser Försäkringen ger ersättning när den försäkrade inte kan påbörja sin resa på grund av: a) död eller akut allvarlig sjukdom/skada av den försäkrade eller nära familjemedlem som har inträffat efter att resan beställdes och som kräver inläggelse på sjukhus eller att personen befinner sig inomhus enligt läkarrekommendation, b) att den försäkrade av medicinsk grund inte är i stånd till att motta en vaccination som på ett oförutsett och plötsligt sätt ställs som krav för att resa in i det land den försäkrade ska till, c) inbrott, brand eller översvämning i den försäkrades privata bostad eller företag omedelbart före avresa, om polisanmälan och andra liknande dokumentation finns, d) bedrägeri i försäkringstagarens företag, om polisanmälan finns, och om den försäkrades närvaro är nödvändig, e) avtalsstridig arbetsnedläggning eller konkurs i försäkringstagarens företag, om det är dokumenterat, och om den försäkrades närvaro är nödvändig, f) att det svenska Utrikesdepartementet, svensk ambassad eller liknande institution frånråder alla resor till den gällande platsen, efter beställning av resa Undantag Undantag av ersättning: a) om det före beställningen av resan har funnits symptom eller kännedom av sjukdomen, skadan, eller dödsfallet som är orsaken till avbeställningen och att behovet för behandling före resan, med viss sannolikhet, hade kunnat förväntas, b) om den försäkrade inte har uppsökt läkare, avböjt eller avbrutit behandling för sjukdomen även om den försäkrade borde ha vetat eller förmodat att sjukdomen krävde behandling eller hade förvärrats betydligt, c) om den avbeställda resan är en del av en hel resa, d) om avbeställningen görs på grund av ändrade resplaner, ånger, ändrade förhållande på resmålet, naturkatastrofer, terror eller liknande, jfr dock 18.3 e) om försäkringshändelsen inträffade före beställning av resa, f ) om skadan uppstod som en direkt eller indirekt följd av den försäkrades avsiktliga handlingar, grova oaktsamma handlingar eller undanlåtelse, med mindre än att det kan bevisas att skadan inte har ett samband med dem Försäkringstagarens skyldigheter Vid skadetillfälle ska försäkringstagaren omedelbart underrätta researrangören/flygbolaget. Vid avbeställning efter avresetidpunkt ersätter försäkringen inte Dokumentationskrav Bolagets ersättningsplikt kräver att den försäkrade anskaffar journalkopia med diagnos från den behandlande läkaren samt att den försäkrade vid begäran ger Bolagets läkarkonsulenter tillgång till relevanta journalkopior, inklusive upplysningar om tidigare sjukdomsförlopp. Vid dödsfall bifogas kopia av dödsattesten

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011 ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Gällande från 2011 Så här används försäkringen Sjukhusvistelse Kontakta alltid ihi Bupa omedelbart om du måste läggas in på sjukhus för att få behandlingen godkänd och för

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Seniorreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig över 70 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Ungdomsreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig upp till 35 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

För dig upp till 35 år. Ungdomsreseförsäkring

För dig upp till 35 år. Ungdomsreseförsäkring För dig upp till 35 år Ungdomsreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas Ungdomsreseförsäkring får

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal ÄNDRINGSLISTA 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ARTIKEL FRÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas och förnyas av företag (försäkringstagare) registrerade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr.o.m. 1 januari 2016

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg. (Besöksadress: Allén 6 A). Telefon:

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från 2015-03-02

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från 2015-03-02 Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

vi ÄR med dig ÖveRaLLt

vi ÄR med dig ÖveRaLLt vi ÄR med dig ÖveraLlt Tjänstereseförsäkring Gällande från 2014 innehåll 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 Ersättningsöversikt Gällande från den 1:a januari 2014 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) Dessa allmänna villkor är antagna av Sveriges Försäkringsförbunds Sjöutskott och

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Studera utomlands

Säkerhet över alla gränser. Studera utomlands Säkerhet över alla gränser Studera utomlands 1 Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett minne för livet låt det inte bli ett men

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2013 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(9) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart

Villkor för Reseförsäkring Smart Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A,

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:3 Gäller från och med 2016-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

SEMESTER365 TÄCKNINGSÖVERSIKT. En årsreseförsäkring för alla privata resor under året GÄLLER FR.O.M. 1 JANUARI 2016

SEMESTER365 TÄCKNINGSÖVERSIKT. En årsreseförsäkring för alla privata resor under året GÄLLER FR.O.M. 1 JANUARI 2016 SEMESTER365 En årsreseförsäkring för alla privata resor under året GÄLLER FR.O.M. 1 JANUARI 2016 TÄCKNINGSÖVERSIKT De första 45 eller 60 resdagarna (Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen) Försäkringsomfattning

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

Incoming. Villkor 703

Incoming. Villkor 703 Incoming Villkor 703 Gäller från januari 2014 Innehållsförteckning A. Vem kan teckna och hur tecknas försäkringen? 3 B. När och var gäller försäkringen? 3 C. Självrisk 3 D. Ersättning för läkarvård 3 E.

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016

Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016 Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A,

Läs mer

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. 1 VILLKOR FÖR RESOR BeachTravels Sweden AB 1.1 Parter Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan BeachTravels Sweden AB (nämns som arrangören), och resenär vid köp av resa. Utöver dessa villkor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor från 2010-12-16 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Villkor 702 Gäller från marts 2014 Innehållsförteckning A. Gemensamma bestämmelser 3 B. Vid skada 7 C. Allmänna villkor c.1 Sjukdom, skada och olycksfall 9 D. Definitioner 24 Kontakt

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR 2014-04-25 SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ),

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

FrÅN 2012 TILL 2013. Vårdhem 25 000 Vårdhem 100 000. Ny Läkarordinerad hemsjukvård 40 000

FrÅN 2012 TILL 2013. Vårdhem 25 000 Vårdhem 100 000. Ny Läkarordinerad hemsjukvård 40 000 ihi Bupa utlandsplacerad personal ändringslista 2013 SEK ÄNDRINGAR I ersättningsöversikten FrÅN 2012 TILL 2013 Sjukhus, öppenvårdsbehandling, läkare och specialistläkare Transport vid allvarlig sjukdom

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Student (Student, Au Pair och Exchange student) Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Villkor för Reseförsäkring Student (Student, Au Pair och Exchange student) Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Villkor för Reseförsäkring Student (Student, Au Pair och Exchange student) Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg

Läs mer

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår Ersättningstabell för en Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Ett komplement till hemförsäkringens reseskydd Kan tecknas för de första 45 resdagarna Upplev världen med oss Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Försäkringar med First Card

Försäkringar med First Card Försäkringar med First Card Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd och allrisk Har du First Card kort eller Resekonto omfattas du av vår kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Kinaresor Draken AB, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören eller KD),

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING R10:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Flygolycksfallsförsäkring

Flygolycksfallsförsäkring Flygolycksfallsförsäkring Form QAVPA04905SE QBE Nordic Aviation Insurance A/S Vester Farimagsgade 7 Phone: (+45) 33 45 03 00 CVR-no.: 28 11 51 72 DK-1606 Copenhagen V Fax: (+45) 33 13 06 01 E-mail: info@nff.aero

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Vi har för närvarande gjort en förhandsbokning på arrangemanget och den gäller fram till: 2012-02-09

Vi har för närvarande gjort en förhandsbokning på arrangemanget och den gäller fram till: 2012-02-09 Föreningen Sickhouse Bjärevägen 7 232 54 Åkarp DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Telefon: 042 266 050 Fax: + 45 3342 3311 CVR. nr : 14194711 VAT-nr: 14194711 Köpenhamn 9 januari 2012 Hej Dan-Ola,

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. SZI06, 2015-11-20 Reseförsäkring KOMPLETT per resa Sida 1 av 6

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. SZI06, 2015-11-20 Reseförsäkring KOMPLETT per resa Sida 1 av 6 Sida 1 av 6 1. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor-, och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Hem- och bostadsrättsförsäkring

Hem- och bostadsrättsförsäkring HEM- OCH BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING JÄMTLAND FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hem- och bostadsrättsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Hem- och bostadsrättsförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De

Läs mer