HANTERING AV HÄSTFÖRETAGETS KUNDRELATIONER - FAKTAPAKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANTERING AV HÄSTFÖRETAGETS KUNDRELATIONER - FAKTAPAKET"

Transkript

1 HANTERING AV HÄSTFÖRETAGETS KUNDRELATIONER - FAKTAPAKET Utredning av kundernas behov Hästföretagets marknadsföring Konkurrensmetoder i marknadsföringen Hantering av kundrelationer Hevosalan yrittäjyyden kehittämishanke - Utveckling av hästföretag, Laurea-ammattikorkeakoulu Arbetsgrupp: Tiina Karlström, ProAgria Oulun Maaseutukeskus Marian Kivinen, Finlands Ryttarförbund rf Petro Ropo, Suomen Ravivalmentajat ry (Finlands Travtränare) Svensk översättning: ProAgria SLF

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. VAD ÄR MARKNADSFÖRING? Uppfattningar och första intrycket 2. PLANERING AV MARKNADSFÖRINGEN Marknadsföringsplan Kartläggning av efterfrågan 3. UTREDNING AV KUNDERNAS BEHOV Målgrupper Hästföretagets specialisering Kundbelåtenhet Kundrespons 4. KONKURRENSMETODER I MARKNADSFÖRINGEN Produkt Pris Tillgång Marknadsföringskommunikation 5. HANTERING AV KUNDRELATIONER Stamkunder Kundbetjäning Hästföretaget som kund KÄLLOR 2

3 Temat Hantering av kundrelationer omfattar i det här faktapaketet kundrelationer, kartläggning av kundernas behov, planering av och konkurrensmetoder i marknadsföringen. Avsikten är att på det praktiska planet granska det ovan nämnda ur synvinkeln för den som planerar att påbörja verksamhet inom hästbranschen eller för existerande hästföretag. Materialet innehåller länkar och referenser för mera omfattande informationssökning. Hantering av kundrelationer -helheten kompletteras av faktapaketet Ledning av hästföretag, > Hevosyrityksen tietopaketit > Ledning av hästföretag. Arbetsgruppen för Hantering av hästföretagets kundrelationer och sakkunniga under utbildningsdagarna är husdjursagrolog, kvalitetsutbildare Tiina Karlström (ProAgria Oulun Maaseutukeskus), hobbychef Marian Kivinen (Finlands Ryttarförbund) och verksamhetsledare Petro Ropo (Suomen Ravivalmentajat ry). Faktapaketet och utbildningen förverkligas av Yrkeshögskolan Laurea inom projektet Utveckling av hästföretag. Den svenskspråkiga översättningen är gjord av ProAgria SLF. 1. VAD ÄR MARKNADSFÖRING? Grunden för planeringen av marknadsföringen definieras i den detaljerade företagsplanen som beskriver vad, till vem och hur företaget fungerar. Målsättningar för planmässig marknadsföring kan exempelvis vara att göra en produkt eller tjänst känd, skapa positiva uppfattningar, bygga upp en image, bättre lönsamhet för företaget, kundbelåtenhet och bestående kundrelationer. Marknadsföringen uppfattas som ett tänke- och verksamhetssätt i anknytning till hela företagets verksamhet. Uppfattningar och första intrycket Med uppfattning dvs. image avses i det här sammanhanget företagets bild i offentligheten. Med marknadsföring bygger man upp uppfattningar om företaget samt skapar efterfrågan på produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Det lönar sig att satsa på det första intrycket eftersom det påverkar kunden länge. Kunden kommer ihåg god service längre än ett billigt pris. Uppfattningen om hästföretaget påverkas av: Exempel Företagaren, personalen, frivillig arbetskraft vårdad klädsel fräscht allmänt intryck och energiskt uppförande yrkeskunniga tränare, lärare, personal gott uppförande, vänlighet inget tobak, tuggummi, eller svärande Kundbetjäningen, mottagandet presentation i telefon hälsning, ögonkontakt, handskakning då man möts, tjänstens säkerhet, infriande av löften serviceutbud iakttagande av tidtabeller Stallförhållanden och omgivningen hästar som trivs i sitt arbete och har god kondition hagar, stängsel, gödselstäder allmän renlighet manege, ridbana, omklädningsrum och övr. personalutrymmen parkeringsplatser skyltar, anvisningar för kunderna, vägvisare hästarnas transportutrustning Kommunikationen utseende på reklam layout på internetsidor personalens klädsel kuvert, visitkort, fakturor, broschyrer övr. material och synlighet 3

4 Vid planering av företagets budskap och kundernas uppfattning av företaget är utgångspunkten varför kunden vill välja just detta företags produkt. Effektiv marknadsföring och infriade löften är lösningen till lönsam affärsverksamhet. Exempel Vilken bild ger företaget av sig själv och på vilket sätt? * Image för hästturismföretag: Äkta islandshästar, skickliga vildmarksguider visar vägen genom den rena finländska naturen. Marknadsföringskanal: annonsering i resebranschens publikationer, broschyrer för gemensam marknadsföring, i form av programtjänst via övriga företag, på egna internetsidor, broschyrer på resemässor. * Image för ridskola: Master-ridlärare, lektionshästar på lätt A-nivå, individuell hinderträning i små grupper. Reklam: i facktidskrifter och på egna internetsidor. 2. PLANERING AV MARKNADSFÖRINGEN Kundorientering och bemötande av efterfrågan hör till nutiden i hästföretag. Kvaliteten på produkterna och verksamheten mäts i sista hand av kunden då köpbeslutet görs. Planering av marknadsföring och kartläggning av efterfrågan hör till hästföretagets företagsplan. Målet är att produkten/tjänsten som är till salu skall fås till kännedom för den konsumerande kundkretsen och presenteras möjligast lockande. Med tanke på effektbedömningen skall man för marknadsföringen ställa upp tydliga mätbara mål och kartlägga utgångsläget realistiskt. Vid utvärdering av företagets utgångsläge kan man utnyttja fyrfältsanalysen (swot) som presenteras mera ingående i faktapaketet Ledning av hästföretag. Beroende på hästföretagets verksamhetsform kan mätarna för marknadsföringens effekt vara mängden nya kontakter, förbättrad lönsamhet, ökat antal kontakter/idéer av stamkunder och medias intresse. Hästbranschen är konjunkturkänslig. Därför betonas behovet av att fundera över minimering av verksamhetens risker och förutseende av utvecklingen på lång sikt. Hos företag i hästbranschen såsom i övriga företag skall det finnas tid för ledning, planering för framtiden och marknadsföring på rätt sätt till rätta målgrupper. Marknadsföringsplan Vid planering av marknadsföringen skall man granska sin egen verksamhet kritiskt och söka de konkurrensfördelar som det lönar sig att betona. För förverkligandet av planen skall man reservera tillräckligt med resurser, såväl ekonomiska som andliga resurser. Mera om marknadsföringsplaner Sidorna erbjuder handledning för uppgörande av en marknadsföringsplan enligt rubriceringen och hjälpfrågorna ovan. Kartläggning av efterfrågan Kartläggning av efterfrågan skall göras redan då företagsverksamheten planeras. För företag som redan är verksamma lönar det sig att regelbundet utvärdera efterfrågan i den egna omgivningen. Vid planering av marknadsföringen är det mycket viktigt att utreda den rådande och framtida efterfrågan. Man måste kunna svara åtminstone på följande frågor: - För hurudana tjänster och produkter finns det efterfrågan? - Hurudant är det regionala konkurrensläget? - I vilken riktning utvecklas branschen? - Vilket nytt och avvikande kunde man erbjuda? - I vilken konsumentgrupp finns de potentiella kunderna nu och i framtiden? 4

5 Hästföretagets kunder kommer i många fall från ett rätt litet område. Det lönar sig att kartlägga den regionala konkurrenssituationen. Kartläggningen av efterfrågan kan i sin enklaste form utföras genom att anteckna frågor och tjänster som diskuterats under telefonsamtal. Det lönar sig att fråga vad kunden önskar istället för att räkna upp vad man själv erbjuder. Det lönar sig också att följa upp efterfrågan systematiskt och engagera hela personalen i uppföljningen. Företagare i hästbranschen skall också hela tiden hålla i minnet att konkurrenterna utöver andra företag i branschen också är de många andra hobbyer som anknyter till fritidssysselsättning. Därför skall man lägga märke till att allmän verksamhet som strävar till att förbättra branschimagen har positiv effekt för hela branschen varför alla aktörer borde beakta också denna aspekt av marknadsföringen. Man kan inte överföra missförhållanden som förekommer i branschen eller företaget att lösas av kunderna. Förutom som konkurrent skall den egna yrkeskåren också ses som samarbetspart. Ofta är det ekonomiskt mycket förnuftigt att bilda täta nätverk inom branschen och att samarbeta. Diskussion om utbudet av tjänster, förmedling av underleverantörers kontaktuppgifter och samhälleliga kontakter lönar sig att sköta i samspel. 3. UTREDNING AV KUNDERNAS BEHOV Hörnstenen för företagets kundorientering är en klar uppfattning om vilka företagets kunder är. Företaget gör ett medvetet val gällande hurudana kunder som önskas. Marknadsföringen skall vara genomtänkt och regelbunden, inte annonsering hit och dit. Alla kunder är inte likadana utan företagets produkter och tjänster har efterfrågan i olika kundgrupper dvs. segment. Inom företagen måste man kunna identifiera från varandra avvikande behov och förväntningar så att varje grupp kan betjänas möjligast väl. På så sätt kan såväl produktutvecklingen som marknadsföringsåtgärderna riktas rätt. Exempel Olika tjänster för skilda kundgrupper Till vem? Vilka är kunderna? Målgrupper barn ungdomar vuxna seniorer hästägare företag intressentgrupper underleverantörer turister hobbyryttare tävlingsryttare kunder som söker erfarenheter och möjligheter till fritidssysselsättningar Företaget ridstall stall för inackorderade hästar travstall uppfödningsstall försäljningsstall träningsstall Vilka produkter? Hurudana tjänster? ridlektioner träningslektioner specialridning (westernridning, terapiridning, vandringsridning) inackorderingsplatser platser för hästar i skolning platser för hästar i träning professionell träning professionell körning Hur? Verksamhetsresurser företagets läge förbindelser yrkeskunskap: häst- och företagskunnandet förhållanden byggnaderna och tekniken terrängen miljön verksamhetskulturen hästarna nätverk kapitalet tiden 5

6 Då man känner till hästföretagets målgrupp(er) måste man definiera målgruppens behov. Trots att företagets nuvarande kundkrets skulle bestå av många nöjda kunder garanterar det inte lyckad företagsverksamhet i framtiden. Företagaren skall kartlägga den nuvarande målgruppens önskemål och förväntningar mycket noggrant. Hästföretagets specialisering Specialisering är koncentration på en mer begränsad sektor, ett snävare kunnande. Man skall sträva till att styra den egna företagsverksamheten i en sådan riktning att den egna förmågan, möjligheterna, företagets läge, utbildning och kunnande räcker till. Exempel Egen kärnkompetens Nuförtiden är det allt mer vuxna än barn som rider på fritiden och den först nämnda gruppens önskemål och förväntningar på tjänster varierar mycket. Det finns möjligheter att specialisera sig och utnyttja sin kärnkompetens. Man kan t.ex. specialisera sig på små grupper, hästturism, hinderritt osv. Valet av specialiseringslinje påverkas av resurserna som finns tillhands i företaget samt företagarens intressen. Om ridläraren är intresserad av att hitta på lekar och tävlingar för barn lönar det sig säkert att erbjuda specialprodukter av det här slaget till familjer. Kundbelåtenhet Ett behändigt och förmånligt sätt att utreda kundernas behov och erfarenheter gällande företagets verksamhet är att alltid passa på och fråga då man är i kontakt med en kund. Varaktigheten av kundförhållanden beror på företagets förmåga att utreda kundens nuvarande och framtida behov samt skapa nya behov hos kunderna. Företagets alla funktioner påverkar slutligen också kundbelåtenheten. Allra först utvärderar kunden företaget på basis av produktkvaliteten, leveranssäkerheten och kundbetjäningen. Erfarenheter som övriga kunder delat med sig har alltid inverkan. Positiva erfarenheter är det bästa och kostnadseffektivaste marknadsföringssättet. All kommunikation och publicitet måste vara i balans med den verkliga leveransförmågan. Alltför stora löften straffar sig snabbt i form av besvikelse för kunden. Exempel Kundbelåtenhet genom samarbete Kunden deltar i en nybörjarkurs och intresserar sig så pass mycket av ridning att han fortsätter att ta ridlektioner på timbasis. Senare skaffar han sig, eventuellt via en förmedlare, en egen häst och behöver därför allt fler tjänster av företagaren men annorlunda tjänster än den nybörjarkurs som köptes allra först. För att garantera och säkra kundbelåtenheten skall kunden också kunna överföras till en annan serviceproducent. Anvisningar i anknytning till hantering av kundrelationer och säkerhet är: Konsumentverkets anvisningar för främjande av ridtjänsters säkerhet 8/2004 Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter 10/2003 Anvisningarna är givna för att främja säkerheten av rid- och programtjänster. Tilläggsinformation: > På svenska > Publikationer och blanketter > Publikationsserie eller Produktsäkerhetsanvisningar 6

7 Kundrespons Endast kunder som är mycket missnöjda klagar. Mindre missnöjda byter serviceproducent i tysthet. Klagomål skall naturligtvis tas emot och åtgärdas men det är minst lika viktigt att följa upp hur nöjda kunderna är. I små företag lönar det sig nödvändigtvis inte att satsa på dyra undersökningar utan igen komma ihåg att utnyttja de naturliga kundkontakterna som i vilket fall som helst förekommer. Kundbelåtenhet kan också mätas indirekt med de uppgifter som företaget ändå har tillgång till. Sådana är t.ex. varaktiga kundförhållanden, antalet stamkunder, utvecklingen av kundspecifika köp och marknadsandelens utveckling. Med hjälp av kundresponsen mäts hur efterfrågan och utbudet möts, erbjuder man rätta produkter till rätta målgrupper. Med belåtenhetsundersökningen mäts hur väl utbudet infriar de löften man gett i marknadsföringen. Man skall bygga upp en positiv atmosfär som sporrar till att ge respons, berätta att man reagerar på responsen samt tacka för besväret. 4. KONKURRENSMETODER I MARKNADSFÖRINGEN Framgången på marknaden avgörs av den helhet som företaget erbjuder. Marknadsföringen är en viktig del av detta helhetspaket. Speciellt för företag i hästbranschen kan man inte skilja marknadsföringen från helheten. Vilka delområden är då viktiga för att få ihop en fungerande palett? - Produkten skall vara i skick - Priset skall vara rätt - Tillgången på produkterna / tjänsterna skall vara i ordning - Marknadsföringskommunikationen skall stöda verksamheten Produkt Hästföretag skall noggrant överväga vilka produkter och tjänster man erbjuder. Hos många företag i hästbranschen består serviceutbudet av flera produkter. Kärnprodukten är den pelare på vilken verksamheten stöder sig. För travtränare är det träning av hästar och för ridstall försäljning av ridlektioner. I avtal kan man specificera den tjänst som företaget erbjuder samt kundens specialbehov (t.ex. sätta täcke på hästen) för vilka man skilt bestämt prisen. Trots att man med hjälp av avtal kommit överens om miniminivån på tjänster som kunden skall erbjudas kan företagaren överraska kunden med tilläggstjänster t.ex. genom att för hästägare ordna en kurs om medicinering eller utfodring av hästar. Produktifiering är en av dagens trender i företagsvärlden som producerar tjänster. Produktifiering betyder definition av egenskaper och användningsändamål för en tjänst eller tillgång. Avsikten kan också vara att paketera en existerande tjänst eller tillgång på så sätt att innehållet, priset och bruksvillkoren definieras. Tydlig produktifiering och lockande paket är nödvändiga effektmedel. Efterfrågan på färdiga produktpaket t.ex. inom turismtjänster ökar hela tiden. Pris Å ena sidan granskas prissättningen från kundens synvinkel, å andra sidan från synvinkeln för företagets egen kostnadsstruktur och målsättning på täckningsbidrag. Olika målgrupper uppskattar produkten på olika sätt och är också beredda att betala skilda pris för produkten. 7

8 Priset skapar en uppfattning av kvalitet. Ett lågt pris kan också väcka misstänksamhet gällande produktens kvalitet och förhindra kunden från att välja produkten. Prissättningen skall vara tydlig och öppen för alla. Prissättningstekniker: (bearbetat ur källan: Yrittämällä tuloksiin, Tieto Tuottamaan -serien, ProAgria Maaseutukeskusten liitto) Helhetspris dvs. paketprissättning betyder att produktens alla delar paketerats till en helhet och har ett pris (t.ex. semesterpaket). Baspris med tilläggsdelar: då företaget inte vill bli stämplat som ett dyrt företag kan man använda en prissättningsmetod med baspris. Tilläggstjänster paketeras inte ihop med basprodukten utan prissätts skilt för sig, t.ex. halvinackordering i stall där baspriset inkluderar boxplats, utfodring, städning av boxen och att hästen rastas utomhus men träning, hyra för manege eller specialskötsel prissätts skilt. Uppdelat pris: helt och hållet uppdelad prissättning minskar grundpriset ytterligare och ökar kundens valmöjligheter. Uppdelat pris lämpar sig för situationer då företaget utåt vill visa förmånliga priser eller då kunden inte vet vilka arbetsskeden och delar produkten i helhet innehåller. Produktions- eller anskaffningskostnaderna bestämmer för varje produkt/tjänst prissättningsintervallets nedre gräns som endast i undantagsfall kan underskridas. All prissättning skall utgå från att intäkterna överskrider kostnaderna. Det rätta priset definieras vid den punkt då tilläggsintäkten för följande enhet (t.ex. häst som tränas) är exakt lika stor som tilläggskostnaden den förorsakar. Vid prissättningen är det viktigt att beakta värdet på det egna arbetet. Det arbete företagaren själv utför är inte gratis. Exempel KOSTNADSKALKYL / månad (exkl. moms) Hyresstall för 20 hästar; tre arbetstagare KAPITALKOSTNADER - hyreskostnader 800,00 - inventariekostnader (inventariernas värde och avskrivningstid 5 år) 375,00 PERSONALKOSTNADER - arbetstagarnas löner 3.600,00 - soc.avgifter för arbetstagare 1.620,00 - egen lön 2.000,00 - soc.avgifter för egen lön 900,00 ÖVRIGA FASTA KOSTNADER - försäkringar för företagsverksamheten 100,00 - elektricitet 270,00 - vatten 180,00 FASTA KOSTNADER TOTALT 9.845,00 RÖRLIGA KOSTNADER - foder (inkl. havre) 1.200,00 - hö 900,00 - strö 300,00 - skoning + hästskor 500,00 - övrig småredskap som slits 30,00 - telefon 70,00 - kanslikostnader 40,00 - bokföringskostnader 90,00 RÖRLIGA KOSTNADER TOTALT 3.130,00 8

9 KOSTNADER SAMMANLAGT ,00 Träningsavgiften skall vara 648,75/häst/mån *Transportutgifter inkluderades inte eftersom kalkylen baserar sig på träningens lönsamhet. I teorin kan man anlita en transportfirma som fakturerar ägaren. *Veterinärkostnader såväl direkt från ägaren. *Kostnader som uppstår pga. tävlingskörning är en sak för sig och har inte inkluderats i kalkylen. Stallet har tre arbetstagare med en lön på 1200 euro/häst/mån. Man skor inte hästarna själv utan anlitar en professionell hovslagare vars faktura tränaren betalar. Om man skor hästarna själv stiger tränarens lön något på motsvarande sätt. Bokföringen sköts av en revisionsbyrå. Att sänka kostnaderna är ofta det effektivaste sättet att förbättra resultatet jämfört med att öka intäkterna. Kalkylmodeller för produktionskostnadsberäkning för hästföretag finns i boken Hevosen ruokinta ja hoito (ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, Tieto Tuottamaan serien). Likviditets- och lönsamhetskalkyler görs bl.a. av de regionala ProAgria landsbygdscentralerna, lantbruks- och hushållningssällskapen samt företagscentralerna. Mera information om prissättning i temadelen Hantering av hästföretagets ekonomi (på kommande hösten 2005) Tillgång Grunden för all företagsverksamhet är att tjänsten eller produkten är tillgänglig för kunderna. Tjänsterna skall vara enkla att köpa och lättillgängliga. I hästbranschen är företagets belägenhet ofta bestämt (där stallet är beläget) och det är svårt att ändra på läget. Därför bestämmer också företagets läge hurudana tjänster det lönar sig att erbjuda. Marknadsföringskommunikation Nedan presenteras lämpliga metoder för hästföretagets marknadsföringskommunikation. I marknadsföringsplanen definieras de uppskattade kostnaderna för informationen. * Allmän information och synlighet Vid informationsförmedlingen är företagets främsta metod kontakterna till redaktörer. Informationen kan skötas med fritt formulerade tillkännagivanden, brev eller e-post. Nyhetsvärde kan uppstå av att föl föds, nya hästar skaffas, stallet utvidgas, hästarna har framgång i tävlingar, ridkurser för nybörjare startar, man håller öppet hus, ordnar tävlingar eller nattvandring etc. Det lönar sig att upprätthålla förbindelser med pressen och regelbundet och envist skicka pressmeddelanden om stallets verksamhet. Positiv synlighet och öppet hus för publiken är bra sätt att låta folk bekanta sig med hästbranschen och företagets verksamhet. För personer som inte känner till branschen är det lättare att besöka stallet då det är öppet hus och med goda grannförhållanden befrämjar man ärenden i anknytning till ridleder och samarbete. * Annonser, reklambrev, marknadsföringsmaterial Det lönar sig att noggrant fundera över utnyttjande av avgiftsbelagda annonser och rätta marknadsföringskanaler. Direktmarknadsföringsbrev kan levereras via kundregistret eller instucken i lokaltidningen. Annonsering på anslagstavlor i butiker, bibliotek och simhallar är ett traditionellt sätt för företag att synas. För hästföretag lämpar sig logon, broschyrer, visitkort, kuvert försedda med logo och enhetliga brev- och fakturabottnar väl. 9

10 * Internet, webbsidor Företagets webbsidor är en naturlig kanal via vilken kunderna har tillgång till kontaktuppgifterna. Webbsidor med företagets grafiska utseende är synliga i olika delar av landet varvid man också har möjlighet att nå kunder på andra orter. Utmaningen med internetsidor är uppdateringen. Viktigast är att sidorna innehåller kontaktuppgifter (telefonnummer, köranvisningar), tjänster och priser med betalningsvillkor samt presentation av personalen och hästarna. * E-post E-post har blivit allmännare som kommunikationsmedel. Det kommer lätt flera meddelanden per dag och att svara på dem tar sin tid. Det lönar sig att följa upp vilken typ av frågor kunderna ställer och göra färdiga bottnar för svar för att underlätta det egna arbetet. Information om tjänsterna och prislistor minskar t.ex. säkert antalet meddelanden. Man måste svara på e-post! E-postprogram har ofta en funktion för automatiskt returmeddelande. Man kan t.ex. skriva: Vårt stall har mottagit ert meddelande, vi kommer att svara möjligast snart! Då behöver kunden inte fundera över om meddelandet alls gått fram. Ett besvarat meddelande kan betyda pengar för företaget. * Telefon Det lönar sig att hålla företagsverksamhetens telefonsamtal och de privata samtalen skilt för sig. Meddelandet i telefonsvararen kan utformas så att det stämmer med företagets image. Man måste svara på meddelanden som lämnats i telefonsvararen, om man låter bli att svara förlorar kunden förtroendet för företaget. * Övrigt Synlighet är också informationsskyltar, personalens enhetliga klädsel eller reklam på företagets fordon. Man kan fästa uppmärksamhet vid likhet på material: logo, texttyp, färger i klädseln, på bilarna, i broschyrer och på webbsidorna. Enhetlig layout på brev och meddelanden blir lättare kvar i minnet. * Kontaktuppgifter I hästbranschen säljer man sällan någonting enbart på basis av annonsering utan så gott som alltid tar potentiella kunder kontakt med företaget eller företagaren. Kontaktuppgifterna skall vara korrekta. Det är också viktigt att man kan hitta kontaktuppgifterna via övriga kanaler såsom gula sidor, nummertjänst, kommunens företagsregister osv. Ändringar skall anmälas till den person som uppdaterar registren/sidorna. Marknadsföring som baserar sig på fakta är t.ex. namn- och kontaktuppgiftsförteckningar över yrkesfolk samt tävlingsförteckningar som erbjuder numerisk och jämförbar information för personer som inte är insatta i branschen. Nyttig information för företagare och kunder (på finska) finns bl.a. på stallsökningsfunktionen (tallihaku): förteckningen över yrkestravtränare: tävlingsstatistik: > tulos- ja tilastotietoa. 5. HANTERING AV KUNDRELATIONER Då hästföretaget har identifierat de viktigaste kundgrupperna och utrett kundernas behov och förväntningar skall man se till att alla funktioner syftar till att uppfylla dessa. Upprätthållandet av kundrelationen är livsvillkoret för lönsam företagsverksamhet. 10

11 I hästbranschen sker en del av marknadsföringen genom att kunderna marknadsför företaget och företagaren. Beröm som sprids vidare från mun till mun är allmänt och just sådan oavsiktlig marknadsföring känns för potentiella kunder säkrare än t.ex. reklam. Detsamma gäller tyvärr också motsatsen. Vid företagsverksamhet i hästbranschen är hantering av kundmängden viktigare än vanligt. Små företag kan råka i en situation där efterfrågan överskrider utbudet. I sådana situationer är det ytterst viktigt att veta vilka kundgrupper som är ekonomiskt mest värdefulla och vilka grupper som har stor betydelse med tanke på framtiden. Det är också viktigt att identifiera de faktorer som förorsakat situationen. Dessa faktorer är företagets starka sidor som man skall satsa på. Kvaliteten på tjänsterna får inte bli lidande pga. ökad efterfrågan. Stamkunder Det är dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de gamla. Antalet stamkunder är en bra mätare på företagets affärsverksamhet eftersom de är företagets stöttepelare som man strävar till att behålla och öka i antal. Man kan erbjuda stamkunder olika förmåner såsom rabatt på priset för den andra ridtimmen till kunder som tar ridlektioner flera gånger i veckan. Å andra sidan är det mycket ofta inom hästbranschen så att priset inte är den mest avgörande faktorn. Därför skall man beakta stamkunderna också på andra sätt. Det lönar sig att ha ett register över stamkunderna. Med hjälp av registret kan man komma ihåg kunderna t.ex. inför julen eller med årliga informationsbrev. Kunderna är mycket noggranna med hur de blir bemötta. Företagaren skall alltid ge en sådan bild att varje kund är lika värdefull och önskad. Ett stamkundsförhållande beror inte endast på mängden köpta tjänster eller produkter. Många sk. små kunder är långvariga kunder och befrämjar för sin egen del företagarens verksamhet och för framför allt ryktet vidare. Kundbetjäning Gällande företagets kundbetjäning skall man komma överens om åtminstone följande praxis: - hur tar man emot beställningar och hur antecknas beställningar som tas emot muntligt? - hur säkrar man att kundens beställning har uppfattats rätt - hur säkrar man att löftet till kunden infrias - hur samlas och utnyttjas kundresponsen (både positiv och negativ respons)? Kunderna förnimmer också den arbetsatmosfär som råder bland företagets personal och för att få till stånd en positiv atmosfär är det viktigt att de som arbetar inom företaget känner att de befinner sig på en bra och uppskattad arbetsplats. Det skall regelbundet finnas tid för personalmöten då man tillsammans kommer överens om företagets verksamhetsmetoder. Det lönar sig också att satsa på fortbildning och att befrämja personalens ork i arbetet. Då man träffar kunder är det viktigt att man är öppen, hederlig och glad, kommer ihåg att hälsa, le och ta ögonkontakt. Handskakning, positiva ansikts- och kroppsuttryck samt allmän hjälpsamhet ger en god bild av hela företagets verksamhet. Vid telefonsamtal skall man komma ihåg att tala med tydlig och leende röst, inte brådskande eller slarvigt samt alltid ringa tillbaka om någon lämnat ett telefonmeddelande. När man är upptagen kan telefonen vara kopplad på ljudlös inställning. 11

12 Exempel Välkommen! Då kunden anlänt till gården på det företag som producerar ridtjänster börjar infriandet av löften. Exempel på några nyckelfrågor är hur kunden betjänas, vem tar emot den nya kunden, hur instrueras kunden till att fungera vid stallet. Kunden skall känna sig välkommen till stallet. Mottagandet av den nya kunden är viktigt. Ifall kunden anländer då läraren ännu är upptagen med den föregående lektionen är det bra om t.ex. en annan kund har tid att instruera den nya kunden. Med början från vilken häst kunden skall rida ända till var redskapen finns. Allra senast efter lektionen är det viktigt att den egentliga personalen möter den nya kunden. Vad tyckte du? Trevligt att du kom! Här är vår broschyr, du ringer väl ifall du vill komma på nytt, osv. Hästföretaget som kund Hästföretaget befinner sig också själv i kundens roll. Då är det bra att pejla ovan nämnda synsätt ur en annan synvinkel. Intressentgruppernas förhandsuppfattningar om hästföretag baserar sig på antaganden, förmodanden och rykten innan egentlig direkt kontakt med människor som representerar denna grupp förekommer. Därför är varje kontakt med intressentgrupper såväl representation av sig själv som också av hela branschen. Det faktum att hästföretaget har kunnat förevisa en kvalitetshandbok som beskriver företagets kvalitetssystem är något som i många fall konstaterats vara en faktor som ökat kundens förtroende. Då denna del av kundprocessen fungerar uppskattar intressentgrupperna företagets samhälleliga betydelse och insats i sin verksamhet. KÄLLOR OCH TILLÄGGSINFORMATION Palvelua sydämellä -nätverket, Temagruppen för landsbygdsturism: Företagarna i Finland (Suomen yrittäjät): > På svenska Konsumentombudsmannen: marknadsföringsanvisningar: > På svenska Konsumentverkets anvisningar för främjande av ridtjänsters säkerhet 8/2004 Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter 10/2003 > På svenska > Publikationer och blanketter > Publikationsserie eller Produktsäkerhetsanvisningar Faktapaketet Ledning av hästföretag, > hevosyrityksen tietopaketit Tieto tuottamaan -serien, Maaseutukeskusten liitto 2003, Hevosen ruokinta ja hoito Tieto tuottamaan -serien, Maaseutukeskusten liitto Yrittämällä tuloksiin maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämisopas. Tieto tuottamaan -serien, Maaseutukeskusten liitto, Laatutyöllä tuloksiin. Kottila, M., 1995 Yrittäminen kannattaa käsikirja maaseudun yrittäjille Lahtinen, J., Isoviita, A., Hytönen, K Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet 12

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi Migrationsverkets Kommunikationsstrategi 2013 2017 Utgångspunkt Migrationsverkets kommunikationsstrategi 2013 2017 grundar sig på de skyldigheter och rättigheter som har fastställts för statsförvaltningen

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård 1. SYFTE 2. INNEHÅLL 3. ÄGANDERÄTT TILL OCH ANVÄNDNING AV LOGO 4. LOGOANVÄNDNING 4.1 Användargrupper 4.2 Villkoren för användning av

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

VANDAUNGDOMARNA OCH DERAS FRITID EN UNDERSÖKNING OM HOBBYER, VÄNNER OCH TVÅSPRÅKIGHET I VANDA

VANDAUNGDOMARNA OCH DERAS FRITID EN UNDERSÖKNING OM HOBBYER, VÄNNER OCH TVÅSPRÅKIGHET I VANDA VANDAUNGDOMARNA OCH DERAS FRITID EN UNDERSÖKNING OM HOBBYER, VÄNNER OCH TVÅSPRÅKIGHET I VANDA EN UNDERSÖKNING OM VANDAUNGDOMARNAS FRITID Ungdomsarbete kommer i många former: som öppna ungdomsgårdar var

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 Stadsstyrelsen 185 01.06.2015 UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 09 Sida 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 STYRELSENS SVAR PÅ MEDLEMSMOTIONERNA 1 Medlemsmotion

Läs mer

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästaktiviteter i Roslagen Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästupplevelser Roslagen bjuder på rika möjligheter till hästupplevelser av olika slag, året runt. Här finns något för barn som vuxen,

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

1. Övningen: Planering av grundandet av ett företag och skissning av affärsverksamhetsplanen. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

1. Övningen: Planering av grundandet av ett företag och skissning av affärsverksamhetsplanen. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 1. Övningen: Planering av grundandet av ett företag och skissning av affärsverksamhetsplanen TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Partnerskap

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Partnerskap Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska kommissionens

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Niklas Storbacka, VD Ab Liga Jaro Oy

Niklas Storbacka, VD Ab Liga Jaro Oy Under den gångna säsongen har vi fått njuta av underhållande fotboll och högklassiga prestationer av våra spelare. Stämningen på läktaren har varit hög och det pratas om en positiv image för klubben och

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer