Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare."

Transkript

1 Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. - Hylte: Jobbar främst med aktiviteten mobila lärare. Inleder arbetet med aktivitet 3.2 med utbildningen i omvärldsanalys. Kommer växla upp SkanKomp-arbetet i och med detta. - Kungsbacka: Skankomp blir mer och mer integrerat i allt arbete och fler personer blir involverade. - Lidköping: jobbar med behovsinventering mot företag och fortsätter jobba med sina nätverk. Har en egen version av jobbrotation med yrkeslärare i fokus. Yrkeslärarutbildning i samarbete med Högskolan i Karlstad. - Campus Varberg: Arbetar med en CRM-databas och kartlägga sina kontakter och göra dem tillgängliga för hela verksamheten. Behovsinventering; börjat utforma enkäter i Easyresearch. Administrativ översyn som pågår. Mycket arbete ligger helt i linje med SkanKomp. - Laholm: Jobbar intensivt med Mobila Lärare nu. Avser att vara klar med modellen för mobila lärare snart och kommer kunna applicera den på ca 6 st olika lärargrupper och utbildningar. De arbetar mycket med att sprida resultat och skapar nätverk för att förankra sitt arbete. GY11 ligger väl i linje med planen för modellen. Arbetar med att utveckla en IT-artefakt som ska samla info på ett enkelt, tydligt och pedgogiskt sätt om eleven och kursen som både eleven och läraren kan använda. Detta blir sedan ett bra komplement till modellen. - Trollhättan: Arbetar för fullt med olika styrgrupper. Fokus på Blended learning, Branschråd, Genus/Jämställdhet, Följeforskning, Information/förankring/spridning Trollhättan deltar även i samtliga SkanKomp-aktiviteter. Finns en styrgrupp ett kluster i mitten som roddar. Får en hel del studiebesök mycket utbyten och nätverk. - Alingsås: Jobbar just nu med samarbeten och strategiskt med nya parters, företag etc där SkanKomp alltid finns med. Skördar inte riktigt så mycket ännu men

2 lägger grunden för mycket. Skankomp, och främst aktivitet 3.2, ligger i grunden för väldigt mycket av arbetet. Anlitat en konsult som ska jobba med företagens beställarkompetens och tankar finns kring en utbildning för företag inom kompetensförsörjning. Nyheter från Lead Partner Jens rapporterar från styrgruppsmötet för SkanKomp den 24 mars i Malmö. - Louise Højsgaard Nielsen från Learnmark berättade om Kompetensmäklarutbildningen, som många svenska partners deltog i den 4-6 april. Det första tillfället Need to Know om företag. Nästa tillfälle är den augusti i Varberg och handlar om How to do om rollen som mäklare/utbildningskonsulent. Sista workshopen är mellan den november med temat Out of the box om vad som behövs i framtiden. o Samtliga tillfällen är fyllda med 40 personer men det kan vara bra att veta för egen planering att de ansvariga vill upprepa utbildningen un der 2012 efter utvärdering och förbättring. o Vad tyckte folk om första tillfället nu i april? Blandade åsikter men de flesta tyckte att det första tillfället var bra och ser fram emot fortsättningen. Viktigt att tänka på att det just är en sammanhållen utbildning som utgörs av flera tillfällen. - Statusrapporten; det vill säga det som tillsammans med vår ekonomirapportering ligger till grund för utbetalning av EU-medel, ligger för slutlig finjustering och godkännande av KASK-sekretariatet. Sedan skickar Jens och Ewa Hasselgren upp den till Tillväxtverket. Tillväxtverket kan inte ge oss något formellt godkännande av vår rapportering innan de får statusrapporten men kommer kunna börja granska oss och även meddela eventuella kompletteringar innan. Något datum för utbetalning av EU-medel går därför inte att ge ännu. - Nästa Styrgruppsmöte hålls den 31 maj i Arendal i Norge. Alla är välkomna att komma med idéer eller ärenden som man vill att styrgruppen tar upp. - Lead Partner presenterade också Joakim Tranquist som deltar i utvärderingen och följeforskningen av SkanKomp. Joakim berättade om hur arbetet med utvärderingen går och för närvarande arbetar man med att klargöra den övergripande logiken med projektet med hjälp av intervjuer av aktivitetsansvariga.

3 Det är jättebra att sådana som Joakim finns med under projektet och så fort det kommer användbar info från dem så skickas detta ut. Ändring av aktivitetsbeskrivning: - Det finns en ny uppdaterad beskrivning av de olika aktiviteterna som bättre beskriver dem efter ett drygt halvår in i projektet. Det handlar mer om en uppdelning och ett förtydligande än några stora ändringar vi måste förhålla oss till. Bland annat är nu aktivitet 3.2 Analys av framtidens kompetensbehov uppdelad i: o Analys av framtidens kompetensbehov o Kompetens i hållbar utveckling o Strategisk utbildningsplanering i företagen Kompetens i hållbar utveckling - fokuserar på vår förmåga att införa hållbar utveckling som ett ständigt närvarande perspektiv och förhållningssätt i vårt arbete med strategisk utbildningsplanering och i våra kontakter med företag. Arendal kommun i Norge kommer anordna konferenser med detta tema och mer info om aktiviteter inom detta kommer. o Ändra inte rutiner i tidsregistreringen ännu. Vi jobbar ju fortfarande i aktivitet 3.2 så det kan hända det inte behövs. Jens meddelar annars. o Beskrivningen ligger på till höger under aktiviteterna. Samordning av resor: - Jens påminner om att skicka uppgifter till honom om hur man reser till olika events och aktiviteter och om det finns plats kvar så att de som inte har transport kan ta kontakt. SkanKomps hemsida: - Påminnelse om att använda SkanKomps hemsida och speciellt kalenderfunktionen. Allt fler börjar gå över till att använda hemsidan (istället för mail) och material läggs ut regelbundet under respektive datum i kalendern eller under respektive aktivitet.

4 Detta är exempelvis mycket användbart när man ska få fram underlag till rapporteringen. Jens lägger exempelvis alltid ut program och deltagarlista för våra möten som sedan kan laddas ned. Utbildning i omvärldsanalys (samarbete Westum/Chalmers). - Arbetsgruppen med Jens Kleverud, Nicklas Simonsson, Åsa Holmstrand och Anders Grönqvist ordnar tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola en utbildning i omvärldsanalys. - Aktiviteten görs inom ramen för SkanKomp aktivitet Analys och kartläggning av framtidens kompetensbehov. Utbildningen fokuserar på att förse deltagarna med metoder, verktyg och systematik för att sedan kunna bedriva strategisk omvärldsanalys på hemmaplan. Utbildningen utgörs av fyra st workshops; o 17 maj med tema Omvärldsanalysen i ett sammanhang (Nuläge) o 14 juni med tema Hur ser man vad som händer i omvärlden? (Framtid) o 14 september med tema Hur påverkar omvärlden oss och hur kan vi bemöta den? (Konsekvens) o 6 oktober med tema Hur jobbar man praktiskt med omvärldsanalys och presenta-tionen av denna? (Praktisk tillämpning) - Samtliga tillfällen äger rum på Chalmerska Huset i Göteborg mellan kl och Westum bjuder på lunch. - Sist anmälningsdag har passerat. Mail kommer skickas ut om fördelning av platser. Utökad budget. - Preliminärt har Lead Partner och styrgruppen meddelat att man är positiv till både nya partners och utökad budget för partners i SkanKomp. - I samband med summering av nästa periods räkenskaper efter juli 2011 kommer en större översikt över oförbrukade medel göras. Detta kan sedan, om styrgruppen beslutar det, delas ut till dels nya partners dels partners som vill ha utökad budget.

5 - Det innebär att formella beslut förmodligen inte kan bli aktuella förrän i höst. Men Jens kommer arbeta för att våra intressen tas till vara och ligger klara och tydliga inför beslut. - Om du är intresserad av att få en utökad budget; skicka ansökan, med kort beskrivning av vad som ska göras och hur mycket extra pengar som önskas, till senast torsdag 12 maj så presenterar Jens det tillsammans med eventuella ansökningar om partnerskap från nya partners för styrgruppen som tar formellt beslut om det. - OBS: vid bedömning av ansökningarna kommer det läggas stor vikt vid om de extra aktiviteterna bidrar till att uppnå SkanKomps övergripande mål: Förbättra utbildningsinstitutionernas förmåga att sätta sig in i företagens behov av kompetensutveckling av medarbetare, och samtidigt göra företagen bättre på att arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Material till broschyr. - Material till SkanKomp-broschyr behövs. Jens och Brian Andreasen, kommunikationsansvarig SkanKomp, arbetar med att föra in ett svenskt perspektiv i broschyren. Materialet kan vara i form av goda exempel på SkanKomp aktiviteter, bilder, citat från företagare eller någon inom organisationen, beskrivning av aktiviteter etc. Inga långa texter utan lagom stycken. Skickas till Jens innan måndag 16 maj. Samarbete med Företagarna input. - Inom ramen för SkanKomp aktivitet Nätverk kontakt med Organisationen Företagarna inletts med siktet på ett samarbete mellan Westum och deras medlemmar. Grundtanken är att vi genom Företagarnas stora nätverk kan komma i kontakt med de företag som vill ha samverkan med våra lärcentrum. - På Westums årsstämma kom det fram att det finns många företag som efterfrågar kontakt med oss men det verkar saknas naturliga broar för kontakt. En möjlig ingång som diskuterats är att inleda med att Företagarna går ut med en förfrågan till sina medlemmar om intresse för samverkan med lärcentra. Svaren måste sedan kunna skickas ut till respektive lärcentrum och rätt person. Centralt här är att Företaget kan få kontakt med rätt person direkt så att vi inte riskerar att förlora intresse pga av oklarheter. - Hur går vi vidare, vad ska ingå i ett inledande utskick?

6 Diskussion om att vi har så pass olika utbud och möjligheter vilket försvårar ett gemensamt meddelande och erbjudande. En första kontakt får vara allmänt hållen och med fokus på just att attrahera företagen och uppmuntra till en första kontakt. En arbetsgrupp sätts ihop kring detta Jens återkommer om det. Övrigt. - Framtida möten: från och med i höst förlägger vi våra svenska möten för partners i SkanKomp ute hos partners istället för enbart i Göteborg. Ett rullande schema skapas för detta och respektive partners blir då värd för mötet. Jens skickar ut förslag på nya mötesdatum för hösten som sedan bokas upp av partners. - Nästa möte är den 24 maj mellan kl på Lärcentrum Majorna. - SkanKomp-mötet för svenska partners den 14 juni är inställt. Detta på grund av krock med utbildningen i omvärldsanalys.

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet!

Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet! Nyhetsblad från NR 2 2011 I aprilnumret 1Ledaren Rykande färska Yrkeskrav 2 Fullspäckad dag om 3 10 000:e deltagaren Kompetensombudsträff 4 Teman som inspirerar Café om dokumentation Årets Nationella konferens

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

EU:s nya programperiod 2014 2020 Så rustar vi oss i Göteborgsregionen del 2!

EU:s nya programperiod 2014 2020 Så rustar vi oss i Göteborgsregionen del 2! EU:s nya programperiod 2014 2020 Så rustar vi oss i Göteborgsregionen del 2! EU:s nya programperiod har startat och den 24 november bjöd Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göteborgs Stad in till

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Hikikomori Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Hikikomori Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Hikikomori Rapporten har skrivits av: Ida Hörnsten Rapporten avser perioden: 20xx-01-01 20xx-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Projekthandledning. för Strategisk påverkan

Projekthandledning. för Strategisk påverkan 1(17) Projekthandledning Mars 2008 J. Wikman +46 8 579 171 30 Projekthandledning för Strategisk påverkan Europeiska socialfonden i Sverige 2007-2013 Svenska ESF-rådet Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg. 19-20 januari 2012. Torsdag 19 januari 2012. Agenda för mötet

NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg. 19-20 januari 2012. Torsdag 19 januari 2012. Agenda för mötet Syftet med nätverket är att skapa ett forum på nationell nivå för att driva arbetet med entreprenörskap i skolan vidare. Innehållet bygger på allas delaktighet och fokus ligger på erfarenhetsutbyte. Anteckningar

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer