karl völgyi övertidsblockaden i göteborg avblåst världens värsta hamn glömda splitvedsjäntor nya regler föa a-kassa och medlemsavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "karl völgyi övertidsblockaden i göteborg avblåst världens värsta hamn glömda splitvedsjäntor nya regler föa a-kassa och medlemsavgifter"

Transkript

1 hamn4.09 arbetaren övertidsblockaden i göteborg avblåst världens värsta hamn glömda splitvedsjäntor nya regler föa a-kassa och medlemsavgifter Jo, jag vill väcka den lilla revolutionären i mig. Många i min generation saknar engagemang och kunskap och jag är imponerad av de äldre hamnarbetarnas revolutionära anda. karl völgyi Hamnarbetaren

2 ledaren: LAS måste stärkas! Hela den så kallade svenska modellen för hur arbetsmarknaden fungerar riskerar att gå i kvav och därmed den relativa maktbalans som funnits mellan arbetsgivare och fackföreningar. Flera samverkande faktorer medverkar till detta. Det i Arbetsdomstolen nyligen avgjorda Lavalmålet får en dramatisk inverkan på de fackliga organisationernas möjlighet att verka för att alla arbetare som jobbar i Sverige, oavsett hemvist, får likvärdiga villkor. Domen, som bygger på EU-domstolens dom i samma mål, innebär att Byggnads blockad mot det lettiska byggbolaget Laval, för att uppnå likvärdiga villkor för de lettiska byggarbetarna jämfört med svenska, var otillåten och fackförbunden Byggnads och Elektrikerna skall betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader. Detta är inte mindre än en rättslig skandal eftersom AD först beslutat att blockaden var tillåten enligt svensk lag och inte behövde avbrytas. Dessutom föreslår nu arbetsmarknadsminister Littorin, som en följd av ovan relaterade dom, en lagändring som innebär att Lex Britannia, som ger facken konflikträtt för att tvinga fram svenska kollektivavtal, i praktiken skall avskaffas. Detta skulle innebära att man öppnar för låglönekonkurrens och utnyttjande av underbetald arbetskraft från andra EU-länder. las (lagen om anställningsskydd), och främst denna lags turordningsregler, attackeras oupphörligt av de borgerliga koalitionspartierna (fp) och (c) med skarpt understöd av Svenskt Näringsliv och borgerliga tidningars ledarsidor. Ungdomsarbetslösheten skylls på reglerna om sist in först ut när det i själva verket är så att det finns en brist på arbeten i samhället. Det torde inte ha undgått någon att en stor mängd anställda varslats och sagts upp under det senaste ett och ett halvt året, men trots detta upprepas mantrat att turordningsreglerna står i vägen för företagens vilja att anställa och att det ställer till med problem att behålla rätt kompetens i företagen vid arbetsbrist. Alla med insyn i hur det fungerar på svensk arbetsmarknad vet att detta är rent nys och att det i själva verket är fråga om makt och inflytande. Arbetsgivarna och borgerliga politiker och ideologer vill helt enkelt ta ifrån fackföreningarna det egentliga ganska ringa inflytande de idag har vid uppsägningar på grund av arbetsbrist genom lagens turordningsregler. Man vill helt enkelt ha en oinskränkt makt att anta och avskeda. Dessutom kan noteras att med den tillämpning som blivit norm genom Arbetsdomstolens definition av arbetsbrist behövs ingen egentlig sådan finnas, utan den är i realiteten en definitionsfråga för arbetsgivaren. utnyttjandet av bemanningsföretag är ytterligare ett grundskott mot den ordning som hittills rått på svensk arbetsmarknad. Vi ser nu gång på gång hur företag säger upp delar av, eller till och med hela, den fastanställda arbetsstyrkan för att ersätta dem med bemanningsföretag. Strejken på Lagena Distribution AB i somras blev mycket uppmärksammad. Delar av personalen varslades om uppsägning och planerna var att ersätta dem med folk från ett bemanningsbolag. På många arbetsplatser hade detta passerat tämligen obemärkt men arbetarna på Lagena ville annorlunda och gick ut i strejk. En strejk genomförd av ett arbetarkollektiv 2009 väcker stor uppmärksamhet och Lagena-arbetarnas aktion satte fokus på såväl ett urholkat anställningsskydd som bemanningsbranschens roll i detta. Bemanningsföretag var förbjudna från 1935 till början på 90-talet då de åter blev tillåtna. Förbudet grundades på de dåliga erfarenheter man hade av bemanningsföretag som bl a uppträdde som strejkbrytare och tillkom för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Nu används bemanningsföretagen åter för att pressa tillbaks arbetarnas villkor och, inte minst, för att runda Las. Återanställningsrätten blir till exempel enbart en papperskonstruktion om arbetsgivaren väljer att ta in bemanningsföretag istället för att återanställa. lagen om anställningsskydd behöver stärkas för att på ett rimligt sätt skydda de fast anställda arbetarna och tjänstemännen. Det bör vara förbjudet att hyra in personal samtidigt som uppsagd personal har återanställningsrätt annars sätts hela andemeningen i lagen ur spel. Detta ser vi inte minst i hamnarna där tillsvidareanställda hamnarbetare sägs upp för att dagen efter det att deras anställning gått ut erbjudas jobb som extringar/blixt och då ofta jobbar mer än heltid. Reglerna för utnyttjandet av bemanningsföretag bör skärpas så att dessa inte används för att ersätta tillsvidareanställd personal eller konkurrera med dessa genom sämre löner och övriga villkor. I Sverige är det enklare och billigare att säga upp personal än i många andra europeiska länder. Arbetsbristbegreppet är så gott som helt urholkat då arbetsbristen definieras av arbetsgivaren och inte alls behöver vara en faktisk arbetsbrist i ordets egentliga betydelse. Skrivningar gällande, och tillämpning av, begreppet arbetsbrist bör skärpas för att skapa ett rimligt skydd mot arbetsgivare som vill ersätta fast anställd personal med bemanningsföretag eller tillfälligt anställda. lex britannia måste försvaras och vi kräver att regeringen drar tillbaks sitt förslag. Risken är annars uppenbar att man öppnar för lönedumpning på svensk arbetsmarknad. Utländska arbetare är självfallet välkomna att jobba i Sverige men på samma villkor som sina svenska kollegor; i annat fall öppnar vi för en osund konkurrens och en nedåtgående lönespiral. Björn A. Borg 2 Hamnarbetaren

3 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbunds kontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättnings ärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: hamn arbetaren Redaktion: Ansvarig utgivare: Björn A. Borg Chefredaktör: Mikael Ödesjö Fackredaktör: Björn A. Borg innehåll4.09 Profilen Karl Völgyi Kalle vill väcka revolutionären i sig s.28 Sölvesborg Hamnreportage Sverige s.10 Grafisk form: Jonas Johnsson Postadress: Hamnarbetaren, Runmarö Söderby Runmarö Tel: Fax: Prenumeration: 100 kr/år Dunders Värld De bortglömda splitvedsjäntorna s.27 Utkommer: 4 gånger/år Upplaga: exemplar Produktion: Mandarin Box Södertälje Tel: Fax: Lossat s.4 Stuvarn s.8 Grattis s.8 Henke s Stänkare Från svinfluensa till julskinka s.18 Tryck: Grafiska Punkten, Växjö Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till: Sv Hamnarbetarförbundet, Södra Hamnvägen 42, Stockholm Nuweiba Hamnreportage Världen s.20 Stockholm s.4 Göteborg s.5 A-kassan s.7 Pireus hamn s.9 Resebrevet s.18 Hamnarbetaren

4 lossat Bemanningsföretag är på väg in i Stockholms hamn. Avdelning 1 Privatiseringen av Stockholms stuveri fortgår Västeråsavdelningen har på egen begäran gått in i avdelning 1, som därigenom får ett visst medlemstillskott. Södertälje har haft vissa problem med löneberäkningar som snart rättats till. I Kapellskär har en övertalighet lösts på ett efter omständigheterna godtagbart sätt. Den 17:e december förväntas beslutet tas i Stockholms Hamns styrelse om stuveribolagets privatisering, som till största delen redan spruckit. Försäljningen har skötts med panikartad amatörmässighet, vilket skapat oroväckande frågetecken bland de alltför lätträknade rederierna. Senaste förslaget är att de som nu är fastplacerade i containerterminalen ska vara anställda av Stockholms Hamn, men de hamn arbetare som nu sköter färjorna och ombordjobben ska vara anställda av ett stuveribolag, ägt av privata bemanningsbolaget Logistikentreprenader och hyras ut till Stockholms Hamn för containerjobben. Vi i avdelningen arbetar utifrån några sannolika scenarion, vi kan hantera situationen även om vi tvingas till viss intern omstrukturering i avdelningen. Anders Forsström Tjärnan på turné Norrlandsdistriktes regionale förtroendeman, Håkan Tjärnan Tjärnberg, har under hösten varit ute på en mindre turné till fyra hamnar längs norrlandskusten. Det är alltid bra att komma ut och möte både medlemmar och arbetsgivare för att kolla läget och att regler och lagar följs, vilket man väl får säga också görs i övervägande del, hälsar Håkan, som besökt Söderhamn, Hudiksvall, Holmsund och Örnsköldsvik. Sedan några år har ju Hamnarbetarförbundet inte någon lokal avdelning i Ö-vik, men efter Håkans besök föreligger nu åter ett intresse om att starta upp den gamla. Vi får väl se, det är en sak att säga och en annan att vika tid och engagemang åt föreningsarbete, det blir allt svårare, konstaterar han. Håkan är generellt sett bekymrad över utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet och för hamnarbetarna i synnerhet. Vi håller på att hamna i ett modernt slaveri som organiseras av bemanningsföretag, där trygghet och allmänna villkor för arbetarna inte står högt i kurs. Skyddskurs på Runö Förbundets årliga skyddskurs på Runö hölls i december med dryga dussinet deltagare, som fick lära sig både grunder och aktuella förutsättningar för skyddsarbete. 45 Hamnarbetaren

5 lossat Övertidsblockaden i Göteborgs Hamn avblåst göteborgs hamn Hamn4an har accepterat hamnbolagets förslag till ny förhandlingsmodell och betald facklig tid. Detta blev klart i början av december efter att avdelningen på punkt efter punkt redogjort för vilka krav man ställt för att dra tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder. Hamn4an och Göteborgs Hamn har enats om en avsiktsförklaring som gäller så länge centrala överläggningar om kollektivavtal mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar pågår. Både bra och snöpligt Avsiktsförklaringen innebär att Göteborgs Hamn åtar sig att respektera Hamn 4an som fullvärdig facklig part, att utan fördröjning delge avdelningen all för medlemmarna relevant information och att utan fördröjning kalla avdelningen till samtliga förhandlingar som berör dess medlemmar. Vidare klargör arbetsgivaren att man eftersträvar att varje överenskommelse på arbetsplatsen ska accepteras av båda fackföreningarna, Hamnarbetarförbundet och Transport, innan den kan bli gällande. Det känns både jävligt bra och lite snöpligt faktiskt. Bra för att vi nu kan vara med på alla möten och att vi har fåt tillbaka vår fackliga tid, och nsöpligt att för att arbetsgivaren svängde om efter alla hårda duster vi haft de senaste åren och säger: Klart att ni ska vara med! Nu har det inte gällt särskilt länge än så vi får väl se, kommenterar Lasse Ladestam, företroendman och huvudskyddsombud för Hamnarbetarförbundet i Göteborg. Uppdelning i bolag I Göteborgs hamn pågår ju en process med uppstyckning av hamnen i tre fyra olika bolag. Bolag som sedan ska annonseras ut till försäljning. Något som Lasse Ladestam också är dubbel till. Uppdelningen i bolag för respektive hamndel kan ha sina fördelar, inte minst på arbetsmiljösidan där vi kan få betydligt snabbare beslutsvägar om vi till exempel Älvsborgshamnen och Skandiahamnen får egna skyddskommittéer. Att bolagen sedanska ut till försäljning är jag betdyligt mindre positiv till, även om det knappast kan bli sämre än det har varit den senaste tiden, säger han. Det jag önskar allra mest är att vi ska få arbetslusten tillbaka. Fungerande förhandlingsmodell När det gäller den betalda fackliga tiden enligt den nya avsiktsförklaringen ska den gälla enligt samma schablon som gällt fram till våren 2009, alltså motsvarande en heltidstjänst. Fackföreningen åtar sig å sin sida att inte ta till stridsåtgärder så länge avsiktsförklaringen är gällande och efterföljs. Avdelningens medlemmar kommer nu att avge sin dom angående styrelsens beslut på kommande medlemsmöte. Vi tycker att vi nått fram, och fått en lösning som kan garantera oss lika fackliga rättigheter och en fungerande förhandlingsmodell på arbetsplatsen under den här perioden. Därför har styrelsen beslutat att dra tillbaka stridsåtgärderna mot Göteborgs Hamn, säger Hamn4ans ordförande Peter Annerback. Avsiktsförklaringen innebär att vi har rätt till betald facklig tid enligt samma modell som gällt fram till i våras, och att fackföreningen åter kommer att företräda sina medlemmar i alla förhandlingssituationer. Det är ett jävligt positivt besked för ett arbetarkollektiv som kämpat i motvind länge, avslutar Annerback. Mer info på Hamnarbetaren

6 lossat av Per Gustavsson har fått svininfluensa!! Hamnfyrans pensionärsavtackning hösten 2009: Veteraner med många år på kajen Göteborgsavdelningen avtackade 24 trotjänare med middag och vederbörlig dricka på Hotel SAS Radisson. Anders Möller, Martin Berg och Lasse Ladestam från avd 4, samt Acke Brolin och Benny Kristiansen från pensionärsföreningen höll i trådarna och såg till att alla var nöjda med vad som bjöds. Den genomsnittliga anställningstiden för dessa veteraner är 34,5 år! Tack gubbar! grattis! 93 år Alfons Wallin, Uppsala 25/2 85 år Allan Jonsson, Köpmanholmen 3/1 Birger Hagström, Göteborg 7/1 Curt Johansson, Mönsterås 5/2 Gunnar Pettersson, Göteborg 22/2 Karl Erik Forsberg, Sundsvall 17/3 75 år Arne Svensson, Sölveborg 7/1 Jarl Löflund, Upplands Väsby 10/1 Bernt Johansson, Timrå 13/1 Eugenio De Gregorio, Spanien 25/1 Roland Granqvist, Västerås 11/2 Hammadi El Mossoui, Göteborg 26/3 70 år Stig Börje Lönn, Ytterby 6/1 Alf Wikström, Sundsbruk 18/1 Stjepan Udiljac, Angered 21/1 Lennart Ohlsson, Göteborg 29/1 Karl Erik Bengtsson, Asarum 1/2 Kent Giese, Halmstad 9/2 Bertil Jonsson, Holmsund 18/2 Erik Trygg, Källö Knipa 29/2 Rune Forss, Piteå 2/3 Sune Jönsson, Sölvesborg 6/3 Valter Larsson, Forshaga 6/3 Stig Öhlén, Alnö 11/3 Rolf Olsson, Söderhamn 20/3 Bernt Karlsson, Norrköping 23/3 Bertil Nilsson, Malmö 24/3 65 år Per-Erik Karlsson, Ronneby 4/1 Leif Norgren, Malmö 21/1 Torbjörn Sundin, Arnäsvall 30/1 Erling Forsberg, Sjulsmark 4/2 Lars Landén, Söderhamn 6/2 Lars Larsson, Gammelstad 13/2 Stefan Wallner, Angered 16/2 Jan Erik Dunhult, Torslanda 19/2 Leif Hedlund, Helsingborg 25/2 Per Göran Andersson, Väröbacka 28/2 Hans Olsson, Sundsvall 6/3 Lars Hellervik, Torslanda 17/3 Björn Johansson, Göteborg 22/3 Lars Göran Johansson, Kungälv 23/3 60 år Håkan Moberg, Matfors 9/1 Håkan Nykvist, Forsa 13/1 Anders Lindgren, Västerås 24/1 Göran Bryntesson, Varekil 25/1 Dick Åström, Storsund 1/2 Krister Karlsson, Ringarum 25/2 Conny Jonsson, Torslanda 4/3 Bo Johansson, Göteborg 4/3 Lars Bertil Karlsson, Oskarshamn 27/3 50 år Thomas Karlsson, Göteborg 1/1 Tommy Palmqvist, Hisings Kärra 16/1 Kjell Hallström, Söderhamn 1/2 Denis Sandström, Göteborg 3/2 Dragan Savic, Malmö 7/2 Claes Andrén, Västra Frölunda 18/2 Donald Balhuizen, Göteborg 1/3 Alf Christensen, Arlöv 13/3 Bodil Hansson, Jörlanda 20/3 Bert-Ola Westerlund, Sundsvall 28/3 Rolf Nilsson, Råneå 31/3 Grattisbok till Bernt Johansson, Timrå som fyller 75 år den 13/1 67 Hamnarbetaren

7 lossat A-kassans avgiftshantering från årsskiftet: Så här kommer det att fungera I förra numret av Hamnarbetaren skrev jag att vi hade planer på att ändra admi nistrationen av kassans medlemsavgiftshantering. Styrelsen fattade på sitt möte i november beslut att skilja avgiftshanteringen från förbundet och avdelningarna. Kassan kommer själv från och >> med 1 januari 2010 att avisera avgifterna för a-kassan, helst i form av autogiroavdrag från ditt konto och i andra hand genom att vi skickar ut inbetalningsavier kvartalsvis så att du själv betalar in avgiften varje månad samtidigt som du hanterar dina andra räkningar. Observera att förbundets avgiftshantering för fackavgiften inte påverkas av det här beslutet, det gäller bara för a-kassan. Anledningen till den här förändringen är de krav på a-kassorna som finns i lagen om arbetslöshetskassor, där vi åläggs att ha ett eget medlemsregister och att detta register skall innehålla uppgift om inbetald avgift och när avgiften är betald. Nästa steg är att införa avgiftshanteringen i registret. Detta kan ske på två sätt, antingen genom den nu beslutade förändringen eller att vi manuellt registrerar in avgifterna från listor som vi får från hamnarna och manuellt hanterar avgifterna för dem som saknar fast anställning. Den senare modellen kräver mycket manuellt arbete vilket är lika med mycket tid och tid är pengar. Vår avgift är redan hög och vi måste göra allt vi kan för att hålla kostnaden nere. Genom den beslutade ändringen kommer i stället banken att leverera filer direkt in vårt system och registret håller automatiskt reda på vilka som betalt sin avgift och att rätt avgift är betald. Genom autogirodragning hålls kostnaden nere allra mest. Vi slipper kostnader för utskrift av brev och portokostnader. Även du själv kommer att slippa ändringar, istället för att lönekontoret drar medlemsavgiften till a-kassan gör banken det och vi kommer direkt att stoppa avdraget om du av någon anledning skulle lämna Hamnarbetarnas a-kassa. Du kan också själv stoppa avdraget genom internetbanken eller kontakt med din bank. Avgiften till a-kassan består av två delar; grundavgiften och arbetslöshetsavgiften. Grundavgiften betalas alltid varje månad av alla medlemmar för att medlemskapet skall vara obrutet och för att medlemsvillkoret skall gälla. Det har betydelse för ersättning vid arbetslöshet, uppfyller man inte medlemsvillkoret är man berättigad till max 320 kronor per dag. Uppfyller man medlemsvillkoret så är man berättigad till inkomstrelaterad ersättning, max 680 kronor per dag. Arbetslöshetsavgiften skall betalas av alla som har fast anställning oavsett om man arbetat eller ej. Även om man varit sjuk, haft föräldrapenning, varit studerande etc så skall alla med fast anställning betala grundavgiften. De som saknar fast anställning behöver inte betala arbetslöshetsavgiften om man varit helt arbetslös under månaden eller varit sjuk eller haft föräldrapenning etc. Däremot måste man betala arbetslöshetsavgiften om man varit studerande, arbetat något eller bara varit hemma utan ersättning från a-kassan eller försäkringskassan. Jag skrev ovan att avgiften är hög för oss och det beror på de förändringar som nuvarande riksdagsmajoritet genomfört. Tidigare hade a-kassorna ett utjämningssystem så att rika kassor betalade in en avgift som fattiga (små) kassor fick ta del av. Detta system avskaffades 1 januari 2007 när Alliansen tillträdde. Dessutom införde man incitament så att en hög arbetslöshet skulle innebära högre kostnader för den enskilda a-kassan och dessutom att självfinansieringen av försäkringen skulle öka. Dessa förändringar gör att av den avgift på 420 kronor, som de flesta av er betalar, betalar vi in 346 kronor direkt till staten. Vi får förvisso ett särskilt bidrag från staten på ca 32 kronor men av de 420 kronor som du betalar i avgift så får kassan behålla ca 106 kronor, vilket skall täcka administrationen av kassans verksamhet. Enda möjligheten för oss att kunna sänka avgiften är att vi får fler medlemmar i Hamnarbetarnas a-kassa. Där kan inte vi på kassan göra så mycket utan där är det ni som kan påverka era arbetskamrater att bli medlemmar, det är bra både för oss på kassan och för förbundet. De som väljer att stå utan försäkringsskydd mot arbetslöshet tar en väldigt stor risk, det har många fått erfara nu under den rådande krisen i de branscher som blivit drabbade. Många som kände sig trygga i sina anställningar tog chansen att tjäna några hundra i månaden men inser nu hur låg den kostnaden är i förhållande till den nytta man har av försäkringen när man drabbas av arbetslöshet. Visserligen har försäkringen urholkats, men är ändå ett bättre alternativ än att behöva gå till socialen för att klara en period av arbetslöshet. Sammanfattningsvis hoppas jag att ni nu fått den information som behövs för att förstå varför vi gör förändringen av administrationen av medlemsavgiften. När det gäller avgiftens storlek för 2010 så kommer det inte att bli några större förändringar. Budgetarbetet är inte riktigt klart i skrivande stund, men allt tyder på att vi kommer att kunna sänka arbetslöshetsavgiften med ett par tior, men troligtvis behöva höja grundavgiften med i stort sett samma summa så att slutsumman blir i stort sett oförändrad. Till slut så tackar vi alla medlemmar för det gångna året och Berit, Jessica och Karl-Henry önskar er En God Jul och Ett Gott Nytt År. Karl-Henry Andersson, Kassaföreståndare Hamnarbetaren

8 lossat Hamnarbetarfackens tre avgörande konflikter: Del 3: Charleston 5. Januari år 2000 Nej, det här är ingen följetong som du missat de första två delarna av. Du har läst om de två tidigare konflikterna här tidigare. Närmare bestämt som tio-års påminnelser av betydande fackliga konflikter (fast alla konflikter har sitt ursprung i många års eskalering). Den första var Liverpool En >> konflikt de 500 avskedade hamnarbetarna i Liverpool förlorade, men som fackligt blev en vinst i och med att den skapade nätverket International Dockworkers Council, IDC. Den andra var Australien Avreglering skulle genomföras i hamnarna med hjälp av militär och en allians mellan regering och stuveribolaget Patricks hamnarbetare avskedades för att de var medlemmar i hamnarbetarfacket, MUA. MUA vann till slut konflikten och liberalerna förlorade nästföljande parlamentsval. Så är det nu dags för tioårsminnet av den tredje hamnarbetarkonflikt som fått stor betydelse: Kravallerna i Charleston, South Carolina, i januari-februari år Konflikten trappade upp snabbt Hamnarbetarna i Charleston är organiserade i International Longshore Association, ILA, avdelningarna 1422 och Stuveribolaget, WSI, i denna viktiga östkusthamn, hade av politiska skäl fått stöd av åklagarmyndigheten för att få bort hamnarbetarfacket och beslöt att danska rederiet Nordana Line enbart skulle använda icke fackligt ansluten arbetskraft. Som konsekvens gick de fackligt anslutna hamnarbetarna i strejk varpå stuveribolaget försökte kontra med att rekrytera strejkbrytare. Konflikten trappades snabbt upp. Hamnarbetarna bildade strejkvaktskedjor utanför hamnens infart. Poliser började kallas in för att bryta upp hamnarbetarnas strejkvaktskedjor. Och kvällen den 20:e januari bröt våldsamma kravaller ut mellan hamnarbetarna och de 600 poliser som vaktade de 20 strejkbrytare som lossade Nordana Lines containerfartyg Skodsborg. Tio hamnarbetare fick tas in på sjukhus och enligt reportrar på plats var det ett mirakel att ingen dödades under kravallerna. Fem års fängelse Efter kravallerna började ett långt rättsligt efterspel. Från början var 8 hamnarbetare arresterade för olaga intrång, som sedan skrevs om till våldsamt upplopp. Åtalspunkterna ogiltigförklarades när det visat sig att polisen klippt bort viktiga delar av den video som utgjorde bevisningen. Statsåklagaren drev dock genom samma åtalspunkt på nytt för fem av hamnarbetarna, samt en stämning av presidenten för ILA 1422, Kenneth Riley, och presidenten för ILA 1771 Johnny Alvones för stuveribolagets inkomstförluster på 1,5 miljoner dollar. Statsåklagaren avsåg att sända de fem hamnarbetarna till fem års fängelse och fick dem placerade i husarrest. Facket är enligt lag förbjuden att bistå försvaret av de åtalade, så det bildades en grupp för att både samla in pengar till rättshjälpen och för att protestera mot åtalen. Gruppen fick ett vittomfattande stöd och de åtalade blev kända under namnet Charleston 5. Målet avskrivs I takt med att stödet för Charleston 5 växte krympte åklagarens handlingsfrihet. Efter ett och ett halvt år i husarrest och med fem års fängelse väntande, hade opinionen till stöd för Charleston 5 vuxit både nationellt och internationellt. Bland annat Svenska Hamnarbetarförbundet var aktiv i protesterna. Med bara ett par dagar kvar till rättegången beslutade åklagaren avskriva målet genom att åtala hamnarbetarna under en lindrigare rubrik som enbart gav dem böter på 100 dollar. De två största hamnarbetarfacken i USA, ILWU och ILA, betecknade åklagarens reträtt som en stor seger och som en upprättelse för de åtalade. I dag, tio år senare, står hamnarbetarna i Charleston inför andra problem, men tack vare konflikten år 2000 och arbetet med att frikänna Charleston 5 har hamnarbetarnas rätt att organisera sig fackligt inte rubbats. Till tioårsdagen av Charlston 5 kommer IDC att hålla sin kongress i Charleston i februari Anders Forsström, avd 1 Stockholm 89 Hamnarbetaren

9 lossat Privatiseringen av Pireus hamn hög tid att lära läxan av Efter att Greklands liberala regering (Ny demokrati) i höstas förlorat valet satte hamnarbetarna hoppet till att den nya socialdemokratiska regeringen (PASOK) tänkte fullfölja sitt vallöfte om att riva upp det avtal den liberala regeringen, med stöd av Europeiska Centralbanken, undertecknat om överlåtelse av hamnen i Pireus till COSCO. Bolaget ägs av China COSCO Holdings Company ltd., ett dotterbolag till COSCO group som ägs av Kinesiska staten ( se Hamnarbetaren nr 2, 2009) Tyvärr kom den nytillträdda socialdemokratiska regeringen fram till att de inte kunde leva upp till sitt vallöfte och stödet till hamnarbetarna tystnade. Därtill har Grekiska LO tagit ställning för en gemensam linje med socialdemokraterna om privatiseringen av Pireus hamn, mot hamnarbetarfacket. (Känns det igen?) Detta stod klart efter att en domstol bestämt att avtalet mellan COSCO och Grekland var lagligt med konsekvensen att det blev olagligt för hamnarbetarna att strejka mot detta avtal. Den enda möjligheten för Grekland att säga upp avtalet är om COSCO håller hamnen stängd mer än 15 dagar i rad. Förhandlingar pågår nu mellan alla inblandade parter, men möjligheten för hamnarbetarna att påverka innehållet har i och med konfliktförbudet blivit mycket små. I avtalet mellan COSCO och förra regeringen saknas rätten för fack och myndigheter att övervaka arbetsvillkor, arbetarskydd eller miljöfarlig verksamhet. Tvärtom anges att det är COSCO själva som ska sköta tillsyn av allmän ordning och säkerhet i Pireus hamn. Troligen kommer ingen tillsyn alls att ske. Dessutom gäller hamnarbetarnas kollektivavtal endast för offentligt ägda hamnar, vilket alltså undantar COSCOs hamn. Arbetstider, löner och avtalspensioneringar för hamnarbetare upphörde följaktligen i och med att COSCO tog över. Däremot var man noga med att avtala om att COSCO har full rätt att ta in all tillgänglig arbetskraft, utan kollektivavtal, utan försäkringar och på individuella avtal. I samband med godkännandet av COSCOs avtal förkunnades att antalet anställda i containerterminalen ska minskas från 1600 till 850. Det krävs inte färre mantimmar för att utföra jobbet, det handlar om att fasta tjänster blir timanställningar. Det som finns att lära för Svenska Hamnarbetarförbundet av det som hänt i Grekland är att protester ska genomföras innan avtalen är undertecknade, att komma med protester när beslutad privatisering ska verkställas blir juridiskt ohållbart. Anders Forsström, avd 1 Stockholm God Jul och Gott Nytt År önskar Hamnarbetaren! Hamnarbetaren

10 Hamnreportage sverige Sölvesborgs Hamn 10 Hamnarbetaren

11 I lugnet efter stormnen fick tio hamnarbetare gå När stormtimret efter Gudrun tog slut och Volvo i Olofström inte längre behövde så mycket plåt till sin biltillverkning drabbade detta också hamnen i Sölvesborg. Från att ha gått riktigt bra 2007 halverades dramatiskt omsättningen från 550 båtar till 250 båtar på kort tid. I våras fick tio unga hamnarbetare avsked. Ett tungt slag för hamnarbetarkollektivet i denna västblekingska hamn med långa anor. Hamnarbetaren

12 Linda Wilhelmsson och Thommy Lindskog smågnabbas och håller värmen i lermagasinet. Idag är läget dock annorlunda. >> Nu är det bra fart på hamnens mångsidiga verksamhet, och flera av de tidigare uppsagda hamnarbetarna jobbar nu ofta extra som blixt. En av dem är Linda Wilhelmsson, för dagen placerad i lermagasinet där hon blandar till olika leror som ska med lastbil till Ifö i Bromölla där man tillverkar sanitetsporslin. Det är klar att det var ett hårt slag att bli uppsagd, men jag har ändå klarat mig bra tycker jag. Det finns ju extrajobb här så att jag åtminstone klarar mig. Hittills har jag bara behövt ta ut 20 stämplingsdagar sedan i april. Men det är klart att i längden går det inte att leva utan den trygghet en fast anställning ger, säger hon och klättrar upp i en stor hjullastare och börjar skopa i lera. Vill ha hängavtal Bredvid henne har Hamnarbetarförbundets lokale fackordförande Thommy Lindskog stått och lyssnat. Han tillhör också den yngre generationen hamnarbetare i Sölvesborg, men klarade sig själv från uppsägning i våras. Nu intygar han att företaget börjar få mer att göra igen. Det har börjat gå åt rätt håll. Jag har inte hört något konkret om att man ska anställa personal, men jag håller det inte för otroligt att det kan bli så redan nästa år, hoppas han. Thommy, som själv jobbat i hamnen i fem år, tog klivet upp från vice ordförande till ordförande efter att förre ordföranden Gerry Johansson blivit lagbas. Det är inget Thommy säger sig ha strävat efter, men som heller inte besvärar honom. Jag är ju visserligen inte fackligt skolad och har mycket att lära, men jag är envis och ger mig aldrig så det kan säkert komma till nytta i den här rollen, säger han och ser, i sin oro över att Hamnarbetarförbundet tappat medlemmar i Sölvesborg, ett hopp i att Hamn snart kan komma att teckna ett eget hängavtal. Jag tycker att det vore bra, dels för att visa dem som gått över till Transport att vi har ett berättigande och dels för att vi här i Sölvesborg då får chansen att förhandla på riktigt. Och jag är övertygad > Hamnarbetaren

13 fakta Sölvesborgs Hamn och Stuveri AB Organisation Bolaget registrerades redan Fram till 1989 var det främst traditionell stuveriverksamhet. Från 1990 införlivades förvaltningen av hamnen i Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB och är numera ett privatägt bolag. Bolaget innefattar både stuveri- och hamnverksamhet samt i dotterbolaget AB Sölvesborgs Skeppsmäkleri & Spedition även klarering, spedition samt befraktning. Ägare är huvudsakligen privata intressenter och företag som använder bolagets tjänster. Historik Hamnverksamheten av någon betydelse i Sölvesborg kan härledas tillbaka till talet när Hanseförbundets makt försvunnit. År 1670 hade stapelrätten försvunnit i staden och sjöfarten gick en dyster tid till mötes talet var ett förlorat århundrade för sjöfarten och det var först på 1800-talet som exporten med egna fartyg påbörjades. År 1839 anställdes en hamnfogde som skötte hamnens finanser. År 1851 ankom 185 fartyg till hamnen. År 1801 anlades det första varvet i Sölvesborg och under hela 1800-talet byggdes av och till fartyg i Sölvesborg men det var först mot slutet av århundradet som nybyggnationen tog fart. Varvets glanstid var på 1950-talet. I början på 1980-talet lades varvet ned. Första hamnordningen för Sölvesborg återfanns år 1881 och första hamnstyrelsemötet ägde rum Vid tiden för andra världskrigets slut omsattes ca ton varor över hamnen, denna volym har sedermera ökat och omfattar nu i början av 2000-talet ca ton. Plåtrullar till Volvo som kommer på båt och järnväg. Slingbilar som går upp till Volvo i rullande skift. Flis energiflis ut och flis in till Stora Enso för pappersmassa. Bulk Magnesium till Pappershantering och salthantering till reningsverk, rökerier m m. Lera - fem sex olika sorters leror blandas och skickas till Ifö för porslinstillverkning. Kalksten Stora Enso i Nymölla. Ved tidigare Gudrun -timmer, betydligt mindre men förekommande. Kembåtar med kaustiksoda m m till Feralco. Siffror Omsättning 77,5 milj kr. 60,0 milj kr. 70,0 milj kr. Gods via kaj ton ton ton Gods via terminalhantering ton ton ton Kajlängd Ytterhamnen 450 m Kajlängd Innerhamnen 300 m Farledsdjup 8,20 m Max draft 7,10 m Max loa 160 m Flis och plåtrullar är det gott om i Sölvesborgs hamn. Plåtrullarna är placerade i ett koordinatsystem så att det ska att det överhvudutaget ska vara möjligt att hitta rätt rulle. Hamnarbetaren

14 Ta slingbilarna till exempel, som hyrs in av speditörer och som tickar kostnader även när de inte har något att göra. Om vi tog de här transporterna själva med egna last bilar är jag övertygad om att vi skulle spara mycket pengar i bolaget. > om att vi skulle nå bättre resultat än Transport, som mest verkar vara belåtna över att få sitta med vid förhandlingsbordet, säger han. Förslag på affärsmöjligheter Idag tillhör ett 20-tal hamnarbetare, av totalt knappt 30, Svenska Hamnarbetarförbundet. Så även om det varit lite flykt till Transport, och några som hoppat av facket helt för att de tycker att det har blivit för dyrt, är Thommy och hans kamrater ännu i majoritet. Bara det är ju ett skäl till att vi ska kunna föra fram våra åsikter och förhandla om alla olika skift vi har, arbetsmiljön och rationaliseringsåtgärder, understryker han och tror att förutsättningarna för ett diskussionsklimat med ömsesidig respekt till företagets och personalens fromma är goda eftersom han redan idag har bra kontakt med företagsledningen och ofta snackar med dem. Det är ju en fördel att jag kan prata med dem, och dessutom ofta innan saker gått så långt att det behöver ta hus i helvete bland killarna och tjejerna, säger han. Thommy som själv tidigare jobbat som lastbilschaufför ser själv också affärsmöj- > Hamnarbetaren

15 Thommy Lindskog började arbeta här 2004 efter att han tröttnat på att köra lastbil. Först blev han blixt, sedan vikarie och till sist fick han fast tjänst. Idag saknar han de tio unga hamnarbetarkamrater som sades upp i våras, inte minst för att man idag går på den ordinarie styrkan till bristningsgränsen. Hamnarbetaren

16 johan karlsson tar en kort paus i skopan. Marco Andersson, har arbetat i Sölvesborgs hamn sedan I början fick han mest springa omkring på hamnplanen och uträtta sysslor, så småningom fick han utökat ansvar och truckutbildning. Idag han uppskattar variationen i jobbet och har också valts till vice ordförande i fackavdelningen. > ligheter för stuveriet som han hoppas få gehör för. Ta slingbilarna till exempel, som hyrs in av speditörer och som tickar kostnader även när de inte har något att göra. Om vi tog de här transporterna själva med egna lastbilar är jag övertygad om att vi skulle spara mycket pengar i bolaget, föreslår han, och hävdar i samma andetag att han inte är en person som vill gå och vänta och fundera på att saker ska ske. Nej, har jag en idé om något eller anser att något är fel då säger det genast. Varför gå och grunna och låta saker rinna ut i sanden?! Olycka och tillbud Verksamheten i Sölvesborgs hamn är ett brett spektra av olika uppdrag och godsslag. Dominerar gör pappershanteringen från Stora Enso i Nymölla, som kommer med lass om dagen med slingbilar. Och i de fem nästan fulla pappersmagasinen i hamnen står rullar på lager för åtskilliga miljoner kronor. I hamnen lossas även pappersmassa till fabriken i Nymölla på andra sidan viken där hamnen ligger. Det var vid en sådan lossning som det nyligen inträffade en allvarlig olycka med en hamnarbetare som jobbade i lastrummet på en båt Hamnarbetaren

17 Peter Nilsson har jobbat i hamnen i 25 år. Han trivs men märker hur allt i effektiviseringens namn driver upp stressen i arbetet och att man mer och mer fastnar i samma sorts jobb. Förr jobbade jag både på med lager och körde kran, nu blir det i princip bara truckkörning. Jag tycker också att det verkar som bolagsledningen ser oss hamnarbetare som maskiner och inte tänkler så mycket på hur vi har det. En gammal hederskran som blivit stationär efter att ha körts av rälsen. Middagsrast med kor T spel till efterrätt hör till rutinerna hos hamnarbetarna, här Peter Nilsson, Linda Ivarsson och Linda Wilhelmsson. Det var vår Sennebogen-kran som tappade hydraultrycket och klämde benet rätt illa på vår kollega. Han har genomgått flera operationer och kan väl komma tillbaka till arbete så småningom, men det visar ju att det yrket är farligt och att skyddsarbetet måste på kontinuerligt med stor vaksamhet, säger Thommy. Apropå farligt arbete berättar han också om ett mycket allvarligt tillbud för något år sedan. Det var vid lossning av plåtrullar som ett lyftband brast. Som tur är var det sista hivet innan middagsrasten, så gubbarna hade hakat på och sedan lämnat lastrummet. Men de blev ju i alla fall chockade och man vill inte tänka på vad som skulle ha kunat ske om de varit kvar, berättar Thommy. Att stroppar brister tillhör inte det vardagliga. Men hamnbolaget har efter incidenten slutat att återanvända renoverade stroppar och lyftband och kör nu enbart med förstahandssortiment. Tidigare skickade vi våra utnötta stroppar på lagning, men det visade sig ju inte fungera, konstaterar Thommy. Text & foto: Mikael Ödesjö Övriga källor: Hamnarbetaren

18 henke's stänkare Från svinfluensa till julskinka Julskinkan ja, denna vår nationalrätt, som ju kommer från grisen och som bara är ett måste på julbordet. Om man nu inte är vegetarian vill säga. Men vågar vi äta den utan att smittas av svininfluensan?! Eller kan det vara så att det är jag som har missuppfattat det hela. men allvarligt talat, det är ett jävla tjat om influensan och vaccination. Detta snack har skapat en hysteri som redan gjort folk sjuka innan de blivit sjuka. Nu är det väl en tjugo år sedan jag hade influensa, kommer inte ihåg vad den kallades den gången, för varje flunsa har ju sitt eget namn. Och visst blir man knockad med 40 graders feber i frossa och svettningar och värk i kroppen, men det går över på en vecka. Man ska naturligtvis vara uppmärksam på följdsjukdom som lunginflammation, men då är det antibiotika som gäller. Jag tänker i alla fall inte ta någon spruta för jag vill inte ha det USA-giftet i min kropp! jag kan bara inte låta bli att lägga mig i snacket om hängavtal. Och från början till slut säger jag: ALDRIG ETT HÄNGAVTAL! Okey, till ett avtal, förvisso kommer avtalstexten att vara likalydande mellan de två facken och Sveriges Hamnar, men det skall skrivas i två olika dokument ett för varje fackförening. Sedan har vi ju den demokratiska ordningen att det ska ske en omröstning, där varje medlem lägger sin röst! visst ska lönesättningen upp som vanligt, men jag hävdar bestämt att i ett eventuellt avtal så ska det inskrivas att: Den ordinarie arbetstiden är mellan kl och Det är mycket viktigt att kunna falla tillbaka på enär det idag finns hur många olika arbetsscheman som helst ute i hamnarna och som dessutom kan komma att ändras allt efter rederiernas anlöp och när en del lägger ner verksamheten och nya kommer till med sina speciella krav. från det ena till det andra. För någon månad sedan hörde jag ett program på lokalradion som handlade om limerickar, vilket var helt fantastiskt roligt att höra hur folk kan få till dem. Därför ska jag försöka mig på en egen och så här lyder den: En kille i hamnen längtade efter famnen men veken var slak han var ett arbetande vrak istället för kramgoa famnen arbetades övertid i hamnen men han kommer hem från fartyg och skjul till skinkan och jul jag tänker inte önska er ett Gott Nytt År, därför att så många ungdomar går arbetslösa. Och denna siffra stiger utan att en ljusning är i sikte. Jag vet, jag har skrivit om detta förut och också att pensionsåldern ska vara 60 år, så att vi kan få in juniorerna i arbete. Det är i alla fall värt att upprepa. men ta nu en mörk brödskiva, en tjock skinkdito med stark senap på och med fördel till detta dricker man en porterpilsner och gotta er ordentligt! God Jul (trots allt)! Henrik Johansson, Göteborg i ll be your baby till jul! Hamnarbetaren

19 resebrevet: Hej... jag skriver om mitt besök i hamnen i Banjul i Gambia. Jag har tagit vara på möjligheten att semestra i The Gambia i tre veckor i år. Tack vare min frus syster och andra vänner har dessa tre veckor varit helt underbara god mat, många sinnesintryck och otroligt varmt med 40 grader varje dag! Jag bodde i Birkama, några mil från huvudstaden Banjul. Det är andra gången jag besökt landet. Ett besök i hamnen var därför planerat. Första besöket blev inte så lyckat. En bil som krånglade och när vi var framme fanns det inga båtar där. Det kändes trist att allt krånglade och samtidigt denna otroliga hetta. Men jag träffade en säkerhetsofficer som heter Alhagie Bambo Jagga. Han gav mig en lista på kommande fartyg och ett mobilnummer som jag kunde ringa. Vi var välkoma tillbaka och resten av dagen blev en rundvandring i Banjul. Jag väntade några dagar innan jag ringde mr Jagga och kollade läget och då låg där en containerbåt och en båt som lossade ton mjölsäckar. Mr Jagga sa att vi var välkomna dit så det var bara att sätta sig i bilen igen, vilken nu tack och lov var lagad. Vi kommer till hamnen som, heter Gambia Ports Authority, där träffar vi mr Jagga och han informerade oss om säkerheten och att vi skulle se upp för trafiken och... ingen kamera? Vi tittade först på m/s Reval (ville inte vara med på bild). Där lossade man alltså mjölsäckarna, på ett sätt som vi gjorde på och 70-talet. Man använde fartygets egna kranar, fyra stycken, lossade tio till femton säck åt gången som landades på ett lastbilsflak. Där stuvade tre man säckarna på plats tills flaket var fullt. Man räknade med att det skulle ta mellan en och en och en halv vecka att lossa och då jobbar man dygnet runt. Men mitt stora intresse föll på m/s Maersk Vyborg som skulle lossa och lasta 255 containrar. Fartyget har tre egna kranar som var bemannade, men jag konstaterade att det inte var speciellt högt tempo på lastningen. Man styr t ex oket på plats för hand eftersom de saknar styrspett. Jag förklarade för mr Jagga att våra ok har styrspett och låser sig själv. Han tror att deras hamn har den tekniken snart också. Men vad jag kunde se på mr Jagga så är han stolt över sin hamn. Vi tittade på verksamheten en stund och han gav mig lite fakta om hamnen och dess verksamhet. Hamnen bemannar också alla färjor som trafikerar över floden Gambia. Det är mellan 1000 och 1200 som arbetar i hamnen. Man har två egna kranar, fem truckar och sju tugmasters. Han tittade på klockan och frågade mig om jag var nöjd, vilket jag visade med att ge honom trehundra dalasis (ca 100 kronor). Vi sa hejdå till varandra och han sa att jag är välkommen tillbaka. Besöket var faktiskt intressant tycker jag och mina vänner som var med mig. Resten av dagen gick till att handla div dvd och cd som var beställda av dem därhemma, även kläder till min familj. Hälsningar Kjell Fällström, avd 8 Sundsvall Hamnarbetaren

20 Hamnreportage världen Världsresenären och journalisten Christer Gerlach har kört bil från Sverige till över hundra länder i fem världsdelar och skeppat bilar kors och tvärs över jorden. Han är rätt person att ranka världens värsta hamn. Här en högst personlig berättelse om Nuweiba på Sinai-halvön i Egypten. Leif Hansson som tagit bilderna i Akaba och Nuweiba, har fotograferat för svensk sjöfart i 30 år. Världens värsta hamn Nuweiba Det finns vissa ställen man inte ska vara på. Man ska inte vara på AIK:s ståplatsläktare när Hammarby vinner. Man ska inte vara på smittskyddsinstitutet när de tappar ett provrör med svinin fluensan i golvet. Och man ska inte vara i hamnen i Nuweiba. Nuweiba ligger i Egypten och är >> en liten men ändå väldigt viktig hamn. Dessutom är den alltså ett ställe man helst bör undvika. Ändå hamnar jag där med jämna mellanrum. Det är nämligen porten till Egypten om man kommer med bil. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Nuweiba är en av de mest korrumperade och otrevliga hamnarna i världen. Men ingen tvekan om att den är med i slutstriden om tätplaceringen med sådana storheter som Lagos i Nigeria och Colon i Panama, där man blir rånad redan när man stiger av bussen. Nattsärkar och bönemattor Nuweiba ligger på östra stranden av Sinai-halvön på andra sidan Akabaviken ligger Saudi-Arabien. Nuweiba har en systerhamn som är betydligt mer känd och trevligare Akaba i Jordanien. Akaba och Nuweiba trafikeras av ett rederi som heter Arab Bridge Maritime Company. Det ägs gemensamt av Jordanien, Egypten och Irak och har monopol på sträckan som tar tre timmar med vanlig båt och en timme och fyrtiofem minuter med snabbfärja. Färjelinjen skapades för att skeppa muslimska pilgrimer mellan Egypten och Mecka. Så var det i början när de flesta passagerarna hade nattsärk dygnet runt och bönematta i en rulle under armen. Monopolets godtycke I dag är det flesta passagerna egyptiska gästarbetare som jobbar i de rika oljestaterna i Persiska Viken. Idag har de inte nattskjorta utan tröjor som det står Adidas, Ronaldo eller University of California på. I Akaba är det viss ordning och tjänstemännen behandlar folk som kunder och inte någonting som besvärar. Byråkratin är rimlig och hanterlig. Killarna som säljer te i plastmuggar har inte ett pris för araber och ett annat för korkade utlänningar. I Akabas hamn är det alltså en viss ordning trots att rederiet Den Arabiska Bron som sagt har monopol. Monopolet innebär följande: 1. Rederiet skiter i passagerarna. 2. Rederiet tar ut priser som man kan få en plats på rymdfärjan för. 3. Man betalar för en färja men hamnar ibland på en annan. Om man köper en biljett och betalar ett högre pris till snabbfärjan så händer det att man får åka med långsamma färjan som är nio timmar försenad och ankommer klockan tolv på natten. Betala för eländet Eller så får man åka med snabbfärjan som man betalat för men bilen skickas med > 20 Hamnarbetaren

21 christer gerlach berättar om upplevelserna i nuweiba. Hamnarbetaren

22 > långsamma färjan som kommer fram ett dygn senare. För samma pris. Vem bryr sig? Inte rederiet Arabiska Bron. För priset av en enkelbiljett för en passagerare och en bil får man här hemma en enkelhytt, plats för bilen, resa i tolv timmar mellan Stockholm och Helsingfors, tio fria bingobrickor, plats vid kaptenens middagsbord, stora sjöfrukosten och en kupong som berättigar till en fri dry martini i baren. På Arabiska Bron får man tio timmars försening, en borttappad bil, och fjorton timmar tillsammans med den egyptiska tullen på en plats där de uppfann svininfluensan. Är vi framme? Det första som händer i Nuweiba är att man inte kommer fram. Båten stannar ute på redden medan egyptiska polisen skickar ut en slup som hämtar alla passagerarnas landningskort som de lägger i en begagnad svart plastpåse. Sedan återvänder slupen till hamnen medan båten ligger kvar på redden. Ingenting händer medan egyptiska Säpo kör alla passagernas uppgifter genom sin dator. Ju fler passagerare desto längre tid. I Nuweiba räknar man inte i vanliga timmar. Där räknar man i egyptiska timmar. De är betydligt längre. Ordet nu betyder senare och ordet senare betyder kanske. Alla på en gång Sedan landar färjan och den stora folkrusningen börjar. Allt och alla ska ut samma väg genom bakre lastluckan. Gamla tanter som inte ser ut genom glipan i slöjan. Karlarna i vitt som varit i Mecka. Gästarbetarna från Kuwait. Bilarna. Gaffeltrucken som ska hämta lasten. Vettskrämda barn. Borttappade barn. Snoriga barn. En miljon ihoprullade madrasser. Finns det inga madrasser i Dubai? Varför har folk med sig madrasser när de åker mellan Kairo och Dubai? Långtradare varmkör sina motorer på höga varv. Besättningen småpratar, röker och spiller aska på bensinfläckarna på däck. En armé av egyptiska poliser i säckiga svarta kläder gormar åt folk att gå hit eller dit eller stanna kvar och inte göra någonting. Och så dessa enorma pyramider av jättelika idrottsbagar som är så fullproppade med kläder och prylar att de ser ut som zeppelinare men väger betydligt mer Hamnarbetaren

23 Oh, så tråkigt, min vän. Bilen är fyrhjulsdriven. Det blir tyvärr extra dyrt. Denna hord av människor hunsas in i buckliga bussar med chaufförer som röker och suckar och varmkör motorerna. Ahmed, min vän! Väskorna lastas på gamla kärror i enorma berg som släpas in i någon slags lagerbyggnad där allt vräks ned på golvet. Och människor kastar sig över högarna i jakt på sin sportbag som det står Puma på bland hundra andra sportbagar som det står Puma på. Och mitt i denna bråte står en sådan där elektronisk båge som finns på varenda flygplats och piper om man har glömt ett gem i fickan. Den elektroniska bågen i tullen i Nuweiba piper oavbrutet ett enda långt elektroniskt ångestskrik. Vem bryr sig? Då dyker Ahmed upp med ett bländvitt leende under en sotsvart mustasch, en snövit skjorta med pressveck och en armbindel på vilken det står Tourist Police. Nu om förr borde den elektroniska bågen pipa. Tourist Police just de orden får mig att hissa varningsflagg. My friend, säger Ahmed. I will assist you thru the formalities. Och sedan börjar en vandring genom en byråkratisk labyrint med buntar av obegripliga dokument. Det här, min vän, är ett intyg från trafikpolisen. Varje gång Ahmed säger min vän kostar det en solkig egyptisk hundrapundssedel. Detta papper, min vän, är från den Egyptiska Automobilklubben. Mycket viktigt. Tappa inte bort det. Hundra pund. Det här, min vän, intygar att chassinumret är korrekt. Hundra pund. Oh, så tråkigt, min vän. Bilen är fyrhjulsdriven. Det blir tyvärr extra dyrt. Tre hundra pund. Oh, min vän, radio i bilen. Extra skatt. Inte så dyrt. Hundra pund. Jag vill ha ett kvitto på radioskatten. Självklart, min vän, vi ska bara skaffa ett intyg från skatteverket om att du får köra bilen på allmän väg. Hundra pund. Kvitto? Senare min, vän. Money, money, money Vikta sedlar smusslas in i händerna och stoppas ner i byrålådor på skrivbord från den engelska tiden. Blankslitna och fulla av märken från sysslolösa tjänstemän som suttit med en spik och ristat in sina namn i väntan på nästa offer. > Hamnarbetaren

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41 SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan 2013 17:41 Voltium. Skulle någon förklara vad det handlar om? Inkasseringsavtalet. Kan någon förklara? Edit:

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Den olagliga hamnstrejken i Göteborg 1954. Arbetsdomstolen tvingas döma i Burgårdens aula

Den olagliga hamnstrejken i Göteborg 1954. Arbetsdomstolen tvingas döma i Burgårdens aula Den olagliga hamnstrejken i Göteborg 1954 Arbetsdomstolen tvingas döma i Burgårdens aula Fortsatt motstånd mot LO:s och framförallt Transports centralisering Hamnarbetare tvingas underteckna lojalitetsförklaring

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41 SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan 2013 17:41 Voltium. Skulle någon förklara vad det handlar om? Inkasseringsavtalet. Kan någon förklara? Edit:

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer