karl völgyi övertidsblockaden i göteborg avblåst världens värsta hamn glömda splitvedsjäntor nya regler föa a-kassa och medlemsavgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "karl völgyi övertidsblockaden i göteborg avblåst världens värsta hamn glömda splitvedsjäntor nya regler föa a-kassa och medlemsavgifter"

Transkript

1 hamn4.09 arbetaren övertidsblockaden i göteborg avblåst världens värsta hamn glömda splitvedsjäntor nya regler föa a-kassa och medlemsavgifter Jo, jag vill väcka den lilla revolutionären i mig. Många i min generation saknar engagemang och kunskap och jag är imponerad av de äldre hamnarbetarnas revolutionära anda. karl völgyi Hamnarbetaren

2 ledaren: LAS måste stärkas! Hela den så kallade svenska modellen för hur arbetsmarknaden fungerar riskerar att gå i kvav och därmed den relativa maktbalans som funnits mellan arbetsgivare och fackföreningar. Flera samverkande faktorer medverkar till detta. Det i Arbetsdomstolen nyligen avgjorda Lavalmålet får en dramatisk inverkan på de fackliga organisationernas möjlighet att verka för att alla arbetare som jobbar i Sverige, oavsett hemvist, får likvärdiga villkor. Domen, som bygger på EU-domstolens dom i samma mål, innebär att Byggnads blockad mot det lettiska byggbolaget Laval, för att uppnå likvärdiga villkor för de lettiska byggarbetarna jämfört med svenska, var otillåten och fackförbunden Byggnads och Elektrikerna skall betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader. Detta är inte mindre än en rättslig skandal eftersom AD först beslutat att blockaden var tillåten enligt svensk lag och inte behövde avbrytas. Dessutom föreslår nu arbetsmarknadsminister Littorin, som en följd av ovan relaterade dom, en lagändring som innebär att Lex Britannia, som ger facken konflikträtt för att tvinga fram svenska kollektivavtal, i praktiken skall avskaffas. Detta skulle innebära att man öppnar för låglönekonkurrens och utnyttjande av underbetald arbetskraft från andra EU-länder. las (lagen om anställningsskydd), och främst denna lags turordningsregler, attackeras oupphörligt av de borgerliga koalitionspartierna (fp) och (c) med skarpt understöd av Svenskt Näringsliv och borgerliga tidningars ledarsidor. Ungdomsarbetslösheten skylls på reglerna om sist in först ut när det i själva verket är så att det finns en brist på arbeten i samhället. Det torde inte ha undgått någon att en stor mängd anställda varslats och sagts upp under det senaste ett och ett halvt året, men trots detta upprepas mantrat att turordningsreglerna står i vägen för företagens vilja att anställa och att det ställer till med problem att behålla rätt kompetens i företagen vid arbetsbrist. Alla med insyn i hur det fungerar på svensk arbetsmarknad vet att detta är rent nys och att det i själva verket är fråga om makt och inflytande. Arbetsgivarna och borgerliga politiker och ideologer vill helt enkelt ta ifrån fackföreningarna det egentliga ganska ringa inflytande de idag har vid uppsägningar på grund av arbetsbrist genom lagens turordningsregler. Man vill helt enkelt ha en oinskränkt makt att anta och avskeda. Dessutom kan noteras att med den tillämpning som blivit norm genom Arbetsdomstolens definition av arbetsbrist behövs ingen egentlig sådan finnas, utan den är i realiteten en definitionsfråga för arbetsgivaren. utnyttjandet av bemanningsföretag är ytterligare ett grundskott mot den ordning som hittills rått på svensk arbetsmarknad. Vi ser nu gång på gång hur företag säger upp delar av, eller till och med hela, den fastanställda arbetsstyrkan för att ersätta dem med bemanningsföretag. Strejken på Lagena Distribution AB i somras blev mycket uppmärksammad. Delar av personalen varslades om uppsägning och planerna var att ersätta dem med folk från ett bemanningsbolag. På många arbetsplatser hade detta passerat tämligen obemärkt men arbetarna på Lagena ville annorlunda och gick ut i strejk. En strejk genomförd av ett arbetarkollektiv 2009 väcker stor uppmärksamhet och Lagena-arbetarnas aktion satte fokus på såväl ett urholkat anställningsskydd som bemanningsbranschens roll i detta. Bemanningsföretag var förbjudna från 1935 till början på 90-talet då de åter blev tillåtna. Förbudet grundades på de dåliga erfarenheter man hade av bemanningsföretag som bl a uppträdde som strejkbrytare och tillkom för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Nu används bemanningsföretagen åter för att pressa tillbaks arbetarnas villkor och, inte minst, för att runda Las. Återanställningsrätten blir till exempel enbart en papperskonstruktion om arbetsgivaren väljer att ta in bemanningsföretag istället för att återanställa. lagen om anställningsskydd behöver stärkas för att på ett rimligt sätt skydda de fast anställda arbetarna och tjänstemännen. Det bör vara förbjudet att hyra in personal samtidigt som uppsagd personal har återanställningsrätt annars sätts hela andemeningen i lagen ur spel. Detta ser vi inte minst i hamnarna där tillsvidareanställda hamnarbetare sägs upp för att dagen efter det att deras anställning gått ut erbjudas jobb som extringar/blixt och då ofta jobbar mer än heltid. Reglerna för utnyttjandet av bemanningsföretag bör skärpas så att dessa inte används för att ersätta tillsvidareanställd personal eller konkurrera med dessa genom sämre löner och övriga villkor. I Sverige är det enklare och billigare att säga upp personal än i många andra europeiska länder. Arbetsbristbegreppet är så gott som helt urholkat då arbetsbristen definieras av arbetsgivaren och inte alls behöver vara en faktisk arbetsbrist i ordets egentliga betydelse. Skrivningar gällande, och tillämpning av, begreppet arbetsbrist bör skärpas för att skapa ett rimligt skydd mot arbetsgivare som vill ersätta fast anställd personal med bemanningsföretag eller tillfälligt anställda. lex britannia måste försvaras och vi kräver att regeringen drar tillbaks sitt förslag. Risken är annars uppenbar att man öppnar för lönedumpning på svensk arbetsmarknad. Utländska arbetare är självfallet välkomna att jobba i Sverige men på samma villkor som sina svenska kollegor; i annat fall öppnar vi för en osund konkurrens och en nedåtgående lönespiral. Björn A. Borg 2 Hamnarbetaren

3 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbunds kontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättnings ärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: hamn arbetaren Redaktion: Ansvarig utgivare: Björn A. Borg Chefredaktör: Mikael Ödesjö Fackredaktör: Björn A. Borg innehåll4.09 Profilen Karl Völgyi Kalle vill väcka revolutionären i sig s.28 Sölvesborg Hamnreportage Sverige s.10 Grafisk form: Jonas Johnsson Postadress: Hamnarbetaren, Runmarö Söderby Runmarö Tel: Fax: Prenumeration: 100 kr/år Dunders Värld De bortglömda splitvedsjäntorna s.27 Utkommer: 4 gånger/år Upplaga: exemplar Produktion: Mandarin Box Södertälje Tel: Fax: Lossat s.4 Stuvarn s.8 Grattis s.8 Henke s Stänkare Från svinfluensa till julskinka s.18 Tryck: Grafiska Punkten, Växjö Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till: Sv Hamnarbetarförbundet, Södra Hamnvägen 42, Stockholm Nuweiba Hamnreportage Världen s.20 Stockholm s.4 Göteborg s.5 A-kassan s.7 Pireus hamn s.9 Resebrevet s.18 Hamnarbetaren

4 lossat Bemanningsföretag är på väg in i Stockholms hamn. Avdelning 1 Privatiseringen av Stockholms stuveri fortgår Västeråsavdelningen har på egen begäran gått in i avdelning 1, som därigenom får ett visst medlemstillskott. Södertälje har haft vissa problem med löneberäkningar som snart rättats till. I Kapellskär har en övertalighet lösts på ett efter omständigheterna godtagbart sätt. Den 17:e december förväntas beslutet tas i Stockholms Hamns styrelse om stuveribolagets privatisering, som till största delen redan spruckit. Försäljningen har skötts med panikartad amatörmässighet, vilket skapat oroväckande frågetecken bland de alltför lätträknade rederierna. Senaste förslaget är att de som nu är fastplacerade i containerterminalen ska vara anställda av Stockholms Hamn, men de hamn arbetare som nu sköter färjorna och ombordjobben ska vara anställda av ett stuveribolag, ägt av privata bemanningsbolaget Logistikentreprenader och hyras ut till Stockholms Hamn för containerjobben. Vi i avdelningen arbetar utifrån några sannolika scenarion, vi kan hantera situationen även om vi tvingas till viss intern omstrukturering i avdelningen. Anders Forsström Tjärnan på turné Norrlandsdistriktes regionale förtroendeman, Håkan Tjärnan Tjärnberg, har under hösten varit ute på en mindre turné till fyra hamnar längs norrlandskusten. Det är alltid bra att komma ut och möte både medlemmar och arbetsgivare för att kolla läget och att regler och lagar följs, vilket man väl får säga också görs i övervägande del, hälsar Håkan, som besökt Söderhamn, Hudiksvall, Holmsund och Örnsköldsvik. Sedan några år har ju Hamnarbetarförbundet inte någon lokal avdelning i Ö-vik, men efter Håkans besök föreligger nu åter ett intresse om att starta upp den gamla. Vi får väl se, det är en sak att säga och en annan att vika tid och engagemang åt föreningsarbete, det blir allt svårare, konstaterar han. Håkan är generellt sett bekymrad över utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet och för hamnarbetarna i synnerhet. Vi håller på att hamna i ett modernt slaveri som organiseras av bemanningsföretag, där trygghet och allmänna villkor för arbetarna inte står högt i kurs. Skyddskurs på Runö Förbundets årliga skyddskurs på Runö hölls i december med dryga dussinet deltagare, som fick lära sig både grunder och aktuella förutsättningar för skyddsarbete. 45 Hamnarbetaren

5 lossat Övertidsblockaden i Göteborgs Hamn avblåst göteborgs hamn Hamn4an har accepterat hamnbolagets förslag till ny förhandlingsmodell och betald facklig tid. Detta blev klart i början av december efter att avdelningen på punkt efter punkt redogjort för vilka krav man ställt för att dra tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder. Hamn4an och Göteborgs Hamn har enats om en avsiktsförklaring som gäller så länge centrala överläggningar om kollektivavtal mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar pågår. Både bra och snöpligt Avsiktsförklaringen innebär att Göteborgs Hamn åtar sig att respektera Hamn 4an som fullvärdig facklig part, att utan fördröjning delge avdelningen all för medlemmarna relevant information och att utan fördröjning kalla avdelningen till samtliga förhandlingar som berör dess medlemmar. Vidare klargör arbetsgivaren att man eftersträvar att varje överenskommelse på arbetsplatsen ska accepteras av båda fackföreningarna, Hamnarbetarförbundet och Transport, innan den kan bli gällande. Det känns både jävligt bra och lite snöpligt faktiskt. Bra för att vi nu kan vara med på alla möten och att vi har fåt tillbaka vår fackliga tid, och nsöpligt att för att arbetsgivaren svängde om efter alla hårda duster vi haft de senaste åren och säger: Klart att ni ska vara med! Nu har det inte gällt särskilt länge än så vi får väl se, kommenterar Lasse Ladestam, företroendman och huvudskyddsombud för Hamnarbetarförbundet i Göteborg. Uppdelning i bolag I Göteborgs hamn pågår ju en process med uppstyckning av hamnen i tre fyra olika bolag. Bolag som sedan ska annonseras ut till försäljning. Något som Lasse Ladestam också är dubbel till. Uppdelningen i bolag för respektive hamndel kan ha sina fördelar, inte minst på arbetsmiljösidan där vi kan få betydligt snabbare beslutsvägar om vi till exempel Älvsborgshamnen och Skandiahamnen får egna skyddskommittéer. Att bolagen sedanska ut till försäljning är jag betdyligt mindre positiv till, även om det knappast kan bli sämre än det har varit den senaste tiden, säger han. Det jag önskar allra mest är att vi ska få arbetslusten tillbaka. Fungerande förhandlingsmodell När det gäller den betalda fackliga tiden enligt den nya avsiktsförklaringen ska den gälla enligt samma schablon som gällt fram till våren 2009, alltså motsvarande en heltidstjänst. Fackföreningen åtar sig å sin sida att inte ta till stridsåtgärder så länge avsiktsförklaringen är gällande och efterföljs. Avdelningens medlemmar kommer nu att avge sin dom angående styrelsens beslut på kommande medlemsmöte. Vi tycker att vi nått fram, och fått en lösning som kan garantera oss lika fackliga rättigheter och en fungerande förhandlingsmodell på arbetsplatsen under den här perioden. Därför har styrelsen beslutat att dra tillbaka stridsåtgärderna mot Göteborgs Hamn, säger Hamn4ans ordförande Peter Annerback. Avsiktsförklaringen innebär att vi har rätt till betald facklig tid enligt samma modell som gällt fram till i våras, och att fackföreningen åter kommer att företräda sina medlemmar i alla förhandlingssituationer. Det är ett jävligt positivt besked för ett arbetarkollektiv som kämpat i motvind länge, avslutar Annerback. Mer info på Hamnarbetaren

6 lossat av Per Gustavsson har fått svininfluensa!! Hamnfyrans pensionärsavtackning hösten 2009: Veteraner med många år på kajen Göteborgsavdelningen avtackade 24 trotjänare med middag och vederbörlig dricka på Hotel SAS Radisson. Anders Möller, Martin Berg och Lasse Ladestam från avd 4, samt Acke Brolin och Benny Kristiansen från pensionärsföreningen höll i trådarna och såg till att alla var nöjda med vad som bjöds. Den genomsnittliga anställningstiden för dessa veteraner är 34,5 år! Tack gubbar! grattis! 93 år Alfons Wallin, Uppsala 25/2 85 år Allan Jonsson, Köpmanholmen 3/1 Birger Hagström, Göteborg 7/1 Curt Johansson, Mönsterås 5/2 Gunnar Pettersson, Göteborg 22/2 Karl Erik Forsberg, Sundsvall 17/3 75 år Arne Svensson, Sölveborg 7/1 Jarl Löflund, Upplands Väsby 10/1 Bernt Johansson, Timrå 13/1 Eugenio De Gregorio, Spanien 25/1 Roland Granqvist, Västerås 11/2 Hammadi El Mossoui, Göteborg 26/3 70 år Stig Börje Lönn, Ytterby 6/1 Alf Wikström, Sundsbruk 18/1 Stjepan Udiljac, Angered 21/1 Lennart Ohlsson, Göteborg 29/1 Karl Erik Bengtsson, Asarum 1/2 Kent Giese, Halmstad 9/2 Bertil Jonsson, Holmsund 18/2 Erik Trygg, Källö Knipa 29/2 Rune Forss, Piteå 2/3 Sune Jönsson, Sölvesborg 6/3 Valter Larsson, Forshaga 6/3 Stig Öhlén, Alnö 11/3 Rolf Olsson, Söderhamn 20/3 Bernt Karlsson, Norrköping 23/3 Bertil Nilsson, Malmö 24/3 65 år Per-Erik Karlsson, Ronneby 4/1 Leif Norgren, Malmö 21/1 Torbjörn Sundin, Arnäsvall 30/1 Erling Forsberg, Sjulsmark 4/2 Lars Landén, Söderhamn 6/2 Lars Larsson, Gammelstad 13/2 Stefan Wallner, Angered 16/2 Jan Erik Dunhult, Torslanda 19/2 Leif Hedlund, Helsingborg 25/2 Per Göran Andersson, Väröbacka 28/2 Hans Olsson, Sundsvall 6/3 Lars Hellervik, Torslanda 17/3 Björn Johansson, Göteborg 22/3 Lars Göran Johansson, Kungälv 23/3 60 år Håkan Moberg, Matfors 9/1 Håkan Nykvist, Forsa 13/1 Anders Lindgren, Västerås 24/1 Göran Bryntesson, Varekil 25/1 Dick Åström, Storsund 1/2 Krister Karlsson, Ringarum 25/2 Conny Jonsson, Torslanda 4/3 Bo Johansson, Göteborg 4/3 Lars Bertil Karlsson, Oskarshamn 27/3 50 år Thomas Karlsson, Göteborg 1/1 Tommy Palmqvist, Hisings Kärra 16/1 Kjell Hallström, Söderhamn 1/2 Denis Sandström, Göteborg 3/2 Dragan Savic, Malmö 7/2 Claes Andrén, Västra Frölunda 18/2 Donald Balhuizen, Göteborg 1/3 Alf Christensen, Arlöv 13/3 Bodil Hansson, Jörlanda 20/3 Bert-Ola Westerlund, Sundsvall 28/3 Rolf Nilsson, Råneå 31/3 Grattisbok till Bernt Johansson, Timrå som fyller 75 år den 13/1 67 Hamnarbetaren

7 lossat A-kassans avgiftshantering från årsskiftet: Så här kommer det att fungera I förra numret av Hamnarbetaren skrev jag att vi hade planer på att ändra admi nistrationen av kassans medlemsavgiftshantering. Styrelsen fattade på sitt möte i november beslut att skilja avgiftshanteringen från förbundet och avdelningarna. Kassan kommer själv från och >> med 1 januari 2010 att avisera avgifterna för a-kassan, helst i form av autogiroavdrag från ditt konto och i andra hand genom att vi skickar ut inbetalningsavier kvartalsvis så att du själv betalar in avgiften varje månad samtidigt som du hanterar dina andra räkningar. Observera att förbundets avgiftshantering för fackavgiften inte påverkas av det här beslutet, det gäller bara för a-kassan. Anledningen till den här förändringen är de krav på a-kassorna som finns i lagen om arbetslöshetskassor, där vi åläggs att ha ett eget medlemsregister och att detta register skall innehålla uppgift om inbetald avgift och när avgiften är betald. Nästa steg är att införa avgiftshanteringen i registret. Detta kan ske på två sätt, antingen genom den nu beslutade förändringen eller att vi manuellt registrerar in avgifterna från listor som vi får från hamnarna och manuellt hanterar avgifterna för dem som saknar fast anställning. Den senare modellen kräver mycket manuellt arbete vilket är lika med mycket tid och tid är pengar. Vår avgift är redan hög och vi måste göra allt vi kan för att hålla kostnaden nere. Genom den beslutade ändringen kommer i stället banken att leverera filer direkt in vårt system och registret håller automatiskt reda på vilka som betalt sin avgift och att rätt avgift är betald. Genom autogirodragning hålls kostnaden nere allra mest. Vi slipper kostnader för utskrift av brev och portokostnader. Även du själv kommer att slippa ändringar, istället för att lönekontoret drar medlemsavgiften till a-kassan gör banken det och vi kommer direkt att stoppa avdraget om du av någon anledning skulle lämna Hamnarbetarnas a-kassa. Du kan också själv stoppa avdraget genom internetbanken eller kontakt med din bank. Avgiften till a-kassan består av två delar; grundavgiften och arbetslöshetsavgiften. Grundavgiften betalas alltid varje månad av alla medlemmar för att medlemskapet skall vara obrutet och för att medlemsvillkoret skall gälla. Det har betydelse för ersättning vid arbetslöshet, uppfyller man inte medlemsvillkoret är man berättigad till max 320 kronor per dag. Uppfyller man medlemsvillkoret så är man berättigad till inkomstrelaterad ersättning, max 680 kronor per dag. Arbetslöshetsavgiften skall betalas av alla som har fast anställning oavsett om man arbetat eller ej. Även om man varit sjuk, haft föräldrapenning, varit studerande etc så skall alla med fast anställning betala grundavgiften. De som saknar fast anställning behöver inte betala arbetslöshetsavgiften om man varit helt arbetslös under månaden eller varit sjuk eller haft föräldrapenning etc. Däremot måste man betala arbetslöshetsavgiften om man varit studerande, arbetat något eller bara varit hemma utan ersättning från a-kassan eller försäkringskassan. Jag skrev ovan att avgiften är hög för oss och det beror på de förändringar som nuvarande riksdagsmajoritet genomfört. Tidigare hade a-kassorna ett utjämningssystem så att rika kassor betalade in en avgift som fattiga (små) kassor fick ta del av. Detta system avskaffades 1 januari 2007 när Alliansen tillträdde. Dessutom införde man incitament så att en hög arbetslöshet skulle innebära högre kostnader för den enskilda a-kassan och dessutom att självfinansieringen av försäkringen skulle öka. Dessa förändringar gör att av den avgift på 420 kronor, som de flesta av er betalar, betalar vi in 346 kronor direkt till staten. Vi får förvisso ett särskilt bidrag från staten på ca 32 kronor men av de 420 kronor som du betalar i avgift så får kassan behålla ca 106 kronor, vilket skall täcka administrationen av kassans verksamhet. Enda möjligheten för oss att kunna sänka avgiften är att vi får fler medlemmar i Hamnarbetarnas a-kassa. Där kan inte vi på kassan göra så mycket utan där är det ni som kan påverka era arbetskamrater att bli medlemmar, det är bra både för oss på kassan och för förbundet. De som väljer att stå utan försäkringsskydd mot arbetslöshet tar en väldigt stor risk, det har många fått erfara nu under den rådande krisen i de branscher som blivit drabbade. Många som kände sig trygga i sina anställningar tog chansen att tjäna några hundra i månaden men inser nu hur låg den kostnaden är i förhållande till den nytta man har av försäkringen när man drabbas av arbetslöshet. Visserligen har försäkringen urholkats, men är ändå ett bättre alternativ än att behöva gå till socialen för att klara en period av arbetslöshet. Sammanfattningsvis hoppas jag att ni nu fått den information som behövs för att förstå varför vi gör förändringen av administrationen av medlemsavgiften. När det gäller avgiftens storlek för 2010 så kommer det inte att bli några större förändringar. Budgetarbetet är inte riktigt klart i skrivande stund, men allt tyder på att vi kommer att kunna sänka arbetslöshetsavgiften med ett par tior, men troligtvis behöva höja grundavgiften med i stort sett samma summa så att slutsumman blir i stort sett oförändrad. Till slut så tackar vi alla medlemmar för det gångna året och Berit, Jessica och Karl-Henry önskar er En God Jul och Ett Gott Nytt År. Karl-Henry Andersson, Kassaföreståndare Hamnarbetaren

8 lossat Hamnarbetarfackens tre avgörande konflikter: Del 3: Charleston 5. Januari år 2000 Nej, det här är ingen följetong som du missat de första två delarna av. Du har läst om de två tidigare konflikterna här tidigare. Närmare bestämt som tio-års påminnelser av betydande fackliga konflikter (fast alla konflikter har sitt ursprung i många års eskalering). Den första var Liverpool En >> konflikt de 500 avskedade hamnarbetarna i Liverpool förlorade, men som fackligt blev en vinst i och med att den skapade nätverket International Dockworkers Council, IDC. Den andra var Australien Avreglering skulle genomföras i hamnarna med hjälp av militär och en allians mellan regering och stuveribolaget Patricks hamnarbetare avskedades för att de var medlemmar i hamnarbetarfacket, MUA. MUA vann till slut konflikten och liberalerna förlorade nästföljande parlamentsval. Så är det nu dags för tioårsminnet av den tredje hamnarbetarkonflikt som fått stor betydelse: Kravallerna i Charleston, South Carolina, i januari-februari år Konflikten trappade upp snabbt Hamnarbetarna i Charleston är organiserade i International Longshore Association, ILA, avdelningarna 1422 och Stuveribolaget, WSI, i denna viktiga östkusthamn, hade av politiska skäl fått stöd av åklagarmyndigheten för att få bort hamnarbetarfacket och beslöt att danska rederiet Nordana Line enbart skulle använda icke fackligt ansluten arbetskraft. Som konsekvens gick de fackligt anslutna hamnarbetarna i strejk varpå stuveribolaget försökte kontra med att rekrytera strejkbrytare. Konflikten trappades snabbt upp. Hamnarbetarna bildade strejkvaktskedjor utanför hamnens infart. Poliser började kallas in för att bryta upp hamnarbetarnas strejkvaktskedjor. Och kvällen den 20:e januari bröt våldsamma kravaller ut mellan hamnarbetarna och de 600 poliser som vaktade de 20 strejkbrytare som lossade Nordana Lines containerfartyg Skodsborg. Tio hamnarbetare fick tas in på sjukhus och enligt reportrar på plats var det ett mirakel att ingen dödades under kravallerna. Fem års fängelse Efter kravallerna började ett långt rättsligt efterspel. Från början var 8 hamnarbetare arresterade för olaga intrång, som sedan skrevs om till våldsamt upplopp. Åtalspunkterna ogiltigförklarades när det visat sig att polisen klippt bort viktiga delar av den video som utgjorde bevisningen. Statsåklagaren drev dock genom samma åtalspunkt på nytt för fem av hamnarbetarna, samt en stämning av presidenten för ILA 1422, Kenneth Riley, och presidenten för ILA 1771 Johnny Alvones för stuveribolagets inkomstförluster på 1,5 miljoner dollar. Statsåklagaren avsåg att sända de fem hamnarbetarna till fem års fängelse och fick dem placerade i husarrest. Facket är enligt lag förbjuden att bistå försvaret av de åtalade, så det bildades en grupp för att både samla in pengar till rättshjälpen och för att protestera mot åtalen. Gruppen fick ett vittomfattande stöd och de åtalade blev kända under namnet Charleston 5. Målet avskrivs I takt med att stödet för Charleston 5 växte krympte åklagarens handlingsfrihet. Efter ett och ett halvt år i husarrest och med fem års fängelse väntande, hade opinionen till stöd för Charleston 5 vuxit både nationellt och internationellt. Bland annat Svenska Hamnarbetarförbundet var aktiv i protesterna. Med bara ett par dagar kvar till rättegången beslutade åklagaren avskriva målet genom att åtala hamnarbetarna under en lindrigare rubrik som enbart gav dem böter på 100 dollar. De två största hamnarbetarfacken i USA, ILWU och ILA, betecknade åklagarens reträtt som en stor seger och som en upprättelse för de åtalade. I dag, tio år senare, står hamnarbetarna i Charleston inför andra problem, men tack vare konflikten år 2000 och arbetet med att frikänna Charleston 5 har hamnarbetarnas rätt att organisera sig fackligt inte rubbats. Till tioårsdagen av Charlston 5 kommer IDC att hålla sin kongress i Charleston i februari Anders Forsström, avd 1 Stockholm 89 Hamnarbetaren

9 lossat Privatiseringen av Pireus hamn hög tid att lära läxan av Efter att Greklands liberala regering (Ny demokrati) i höstas förlorat valet satte hamnarbetarna hoppet till att den nya socialdemokratiska regeringen (PASOK) tänkte fullfölja sitt vallöfte om att riva upp det avtal den liberala regeringen, med stöd av Europeiska Centralbanken, undertecknat om överlåtelse av hamnen i Pireus till COSCO. Bolaget ägs av China COSCO Holdings Company ltd., ett dotterbolag till COSCO group som ägs av Kinesiska staten ( se Hamnarbetaren nr 2, 2009) Tyvärr kom den nytillträdda socialdemokratiska regeringen fram till att de inte kunde leva upp till sitt vallöfte och stödet till hamnarbetarna tystnade. Därtill har Grekiska LO tagit ställning för en gemensam linje med socialdemokraterna om privatiseringen av Pireus hamn, mot hamnarbetarfacket. (Känns det igen?) Detta stod klart efter att en domstol bestämt att avtalet mellan COSCO och Grekland var lagligt med konsekvensen att det blev olagligt för hamnarbetarna att strejka mot detta avtal. Den enda möjligheten för Grekland att säga upp avtalet är om COSCO håller hamnen stängd mer än 15 dagar i rad. Förhandlingar pågår nu mellan alla inblandade parter, men möjligheten för hamnarbetarna att påverka innehållet har i och med konfliktförbudet blivit mycket små. I avtalet mellan COSCO och förra regeringen saknas rätten för fack och myndigheter att övervaka arbetsvillkor, arbetarskydd eller miljöfarlig verksamhet. Tvärtom anges att det är COSCO själva som ska sköta tillsyn av allmän ordning och säkerhet i Pireus hamn. Troligen kommer ingen tillsyn alls att ske. Dessutom gäller hamnarbetarnas kollektivavtal endast för offentligt ägda hamnar, vilket alltså undantar COSCOs hamn. Arbetstider, löner och avtalspensioneringar för hamnarbetare upphörde följaktligen i och med att COSCO tog över. Däremot var man noga med att avtala om att COSCO har full rätt att ta in all tillgänglig arbetskraft, utan kollektivavtal, utan försäkringar och på individuella avtal. I samband med godkännandet av COSCOs avtal förkunnades att antalet anställda i containerterminalen ska minskas från 1600 till 850. Det krävs inte färre mantimmar för att utföra jobbet, det handlar om att fasta tjänster blir timanställningar. Det som finns att lära för Svenska Hamnarbetarförbundet av det som hänt i Grekland är att protester ska genomföras innan avtalen är undertecknade, att komma med protester när beslutad privatisering ska verkställas blir juridiskt ohållbart. Anders Forsström, avd 1 Stockholm God Jul och Gott Nytt År önskar Hamnarbetaren! Hamnarbetaren

10 Hamnreportage sverige Sölvesborgs Hamn 10 Hamnarbetaren

11 I lugnet efter stormnen fick tio hamnarbetare gå När stormtimret efter Gudrun tog slut och Volvo i Olofström inte längre behövde så mycket plåt till sin biltillverkning drabbade detta också hamnen i Sölvesborg. Från att ha gått riktigt bra 2007 halverades dramatiskt omsättningen från 550 båtar till 250 båtar på kort tid. I våras fick tio unga hamnarbetare avsked. Ett tungt slag för hamnarbetarkollektivet i denna västblekingska hamn med långa anor. Hamnarbetaren

12 Linda Wilhelmsson och Thommy Lindskog smågnabbas och håller värmen i lermagasinet. Idag är läget dock annorlunda. >> Nu är det bra fart på hamnens mångsidiga verksamhet, och flera av de tidigare uppsagda hamnarbetarna jobbar nu ofta extra som blixt. En av dem är Linda Wilhelmsson, för dagen placerad i lermagasinet där hon blandar till olika leror som ska med lastbil till Ifö i Bromölla där man tillverkar sanitetsporslin. Det är klar att det var ett hårt slag att bli uppsagd, men jag har ändå klarat mig bra tycker jag. Det finns ju extrajobb här så att jag åtminstone klarar mig. Hittills har jag bara behövt ta ut 20 stämplingsdagar sedan i april. Men det är klart att i längden går det inte att leva utan den trygghet en fast anställning ger, säger hon och klättrar upp i en stor hjullastare och börjar skopa i lera. Vill ha hängavtal Bredvid henne har Hamnarbetarförbundets lokale fackordförande Thommy Lindskog stått och lyssnat. Han tillhör också den yngre generationen hamnarbetare i Sölvesborg, men klarade sig själv från uppsägning i våras. Nu intygar han att företaget börjar få mer att göra igen. Det har börjat gå åt rätt håll. Jag har inte hört något konkret om att man ska anställa personal, men jag håller det inte för otroligt att det kan bli så redan nästa år, hoppas han. Thommy, som själv jobbat i hamnen i fem år, tog klivet upp från vice ordförande till ordförande efter att förre ordföranden Gerry Johansson blivit lagbas. Det är inget Thommy säger sig ha strävat efter, men som heller inte besvärar honom. Jag är ju visserligen inte fackligt skolad och har mycket att lära, men jag är envis och ger mig aldrig så det kan säkert komma till nytta i den här rollen, säger han och ser, i sin oro över att Hamnarbetarförbundet tappat medlemmar i Sölvesborg, ett hopp i att Hamn snart kan komma att teckna ett eget hängavtal. Jag tycker att det vore bra, dels för att visa dem som gått över till Transport att vi har ett berättigande och dels för att vi här i Sölvesborg då får chansen att förhandla på riktigt. Och jag är övertygad > Hamnarbetaren

13 fakta Sölvesborgs Hamn och Stuveri AB Organisation Bolaget registrerades redan Fram till 1989 var det främst traditionell stuveriverksamhet. Från 1990 införlivades förvaltningen av hamnen i Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB och är numera ett privatägt bolag. Bolaget innefattar både stuveri- och hamnverksamhet samt i dotterbolaget AB Sölvesborgs Skeppsmäkleri & Spedition även klarering, spedition samt befraktning. Ägare är huvudsakligen privata intressenter och företag som använder bolagets tjänster. Historik Hamnverksamheten av någon betydelse i Sölvesborg kan härledas tillbaka till talet när Hanseförbundets makt försvunnit. År 1670 hade stapelrätten försvunnit i staden och sjöfarten gick en dyster tid till mötes talet var ett förlorat århundrade för sjöfarten och det var först på 1800-talet som exporten med egna fartyg påbörjades. År 1839 anställdes en hamnfogde som skötte hamnens finanser. År 1851 ankom 185 fartyg till hamnen. År 1801 anlades det första varvet i Sölvesborg och under hela 1800-talet byggdes av och till fartyg i Sölvesborg men det var först mot slutet av århundradet som nybyggnationen tog fart. Varvets glanstid var på 1950-talet. I början på 1980-talet lades varvet ned. Första hamnordningen för Sölvesborg återfanns år 1881 och första hamnstyrelsemötet ägde rum Vid tiden för andra världskrigets slut omsattes ca ton varor över hamnen, denna volym har sedermera ökat och omfattar nu i början av 2000-talet ca ton. Plåtrullar till Volvo som kommer på båt och järnväg. Slingbilar som går upp till Volvo i rullande skift. Flis energiflis ut och flis in till Stora Enso för pappersmassa. Bulk Magnesium till Pappershantering och salthantering till reningsverk, rökerier m m. Lera - fem sex olika sorters leror blandas och skickas till Ifö för porslinstillverkning. Kalksten Stora Enso i Nymölla. Ved tidigare Gudrun -timmer, betydligt mindre men förekommande. Kembåtar med kaustiksoda m m till Feralco. Siffror Omsättning 77,5 milj kr. 60,0 milj kr. 70,0 milj kr. Gods via kaj ton ton ton Gods via terminalhantering ton ton ton Kajlängd Ytterhamnen 450 m Kajlängd Innerhamnen 300 m Farledsdjup 8,20 m Max draft 7,10 m Max loa 160 m Flis och plåtrullar är det gott om i Sölvesborgs hamn. Plåtrullarna är placerade i ett koordinatsystem så att det ska att det överhvudutaget ska vara möjligt att hitta rätt rulle. Hamnarbetaren

14 Ta slingbilarna till exempel, som hyrs in av speditörer och som tickar kostnader även när de inte har något att göra. Om vi tog de här transporterna själva med egna last bilar är jag övertygad om att vi skulle spara mycket pengar i bolaget. > om att vi skulle nå bättre resultat än Transport, som mest verkar vara belåtna över att få sitta med vid förhandlingsbordet, säger han. Förslag på affärsmöjligheter Idag tillhör ett 20-tal hamnarbetare, av totalt knappt 30, Svenska Hamnarbetarförbundet. Så även om det varit lite flykt till Transport, och några som hoppat av facket helt för att de tycker att det har blivit för dyrt, är Thommy och hans kamrater ännu i majoritet. Bara det är ju ett skäl till att vi ska kunna föra fram våra åsikter och förhandla om alla olika skift vi har, arbetsmiljön och rationaliseringsåtgärder, understryker han och tror att förutsättningarna för ett diskussionsklimat med ömsesidig respekt till företagets och personalens fromma är goda eftersom han redan idag har bra kontakt med företagsledningen och ofta snackar med dem. Det är ju en fördel att jag kan prata med dem, och dessutom ofta innan saker gått så långt att det behöver ta hus i helvete bland killarna och tjejerna, säger han. Thommy som själv tidigare jobbat som lastbilschaufför ser själv också affärsmöj- > Hamnarbetaren

15 Thommy Lindskog började arbeta här 2004 efter att han tröttnat på att köra lastbil. Först blev han blixt, sedan vikarie och till sist fick han fast tjänst. Idag saknar han de tio unga hamnarbetarkamrater som sades upp i våras, inte minst för att man idag går på den ordinarie styrkan till bristningsgränsen. Hamnarbetaren

16 johan karlsson tar en kort paus i skopan. Marco Andersson, har arbetat i Sölvesborgs hamn sedan I början fick han mest springa omkring på hamnplanen och uträtta sysslor, så småningom fick han utökat ansvar och truckutbildning. Idag han uppskattar variationen i jobbet och har också valts till vice ordförande i fackavdelningen. > ligheter för stuveriet som han hoppas få gehör för. Ta slingbilarna till exempel, som hyrs in av speditörer och som tickar kostnader även när de inte har något att göra. Om vi tog de här transporterna själva med egna lastbilar är jag övertygad om att vi skulle spara mycket pengar i bolaget, föreslår han, och hävdar i samma andetag att han inte är en person som vill gå och vänta och fundera på att saker ska ske. Nej, har jag en idé om något eller anser att något är fel då säger det genast. Varför gå och grunna och låta saker rinna ut i sanden?! Olycka och tillbud Verksamheten i Sölvesborgs hamn är ett brett spektra av olika uppdrag och godsslag. Dominerar gör pappershanteringen från Stora Enso i Nymölla, som kommer med lass om dagen med slingbilar. Och i de fem nästan fulla pappersmagasinen i hamnen står rullar på lager för åtskilliga miljoner kronor. I hamnen lossas även pappersmassa till fabriken i Nymölla på andra sidan viken där hamnen ligger. Det var vid en sådan lossning som det nyligen inträffade en allvarlig olycka med en hamnarbetare som jobbade i lastrummet på en båt Hamnarbetaren

17 Peter Nilsson har jobbat i hamnen i 25 år. Han trivs men märker hur allt i effektiviseringens namn driver upp stressen i arbetet och att man mer och mer fastnar i samma sorts jobb. Förr jobbade jag både på med lager och körde kran, nu blir det i princip bara truckkörning. Jag tycker också att det verkar som bolagsledningen ser oss hamnarbetare som maskiner och inte tänkler så mycket på hur vi har det. En gammal hederskran som blivit stationär efter att ha körts av rälsen. Middagsrast med kor T spel till efterrätt hör till rutinerna hos hamnarbetarna, här Peter Nilsson, Linda Ivarsson och Linda Wilhelmsson. Det var vår Sennebogen-kran som tappade hydraultrycket och klämde benet rätt illa på vår kollega. Han har genomgått flera operationer och kan väl komma tillbaka till arbete så småningom, men det visar ju att det yrket är farligt och att skyddsarbetet måste på kontinuerligt med stor vaksamhet, säger Thommy. Apropå farligt arbete berättar han också om ett mycket allvarligt tillbud för något år sedan. Det var vid lossning av plåtrullar som ett lyftband brast. Som tur är var det sista hivet innan middagsrasten, så gubbarna hade hakat på och sedan lämnat lastrummet. Men de blev ju i alla fall chockade och man vill inte tänka på vad som skulle ha kunat ske om de varit kvar, berättar Thommy. Att stroppar brister tillhör inte det vardagliga. Men hamnbolaget har efter incidenten slutat att återanvända renoverade stroppar och lyftband och kör nu enbart med förstahandssortiment. Tidigare skickade vi våra utnötta stroppar på lagning, men det visade sig ju inte fungera, konstaterar Thommy. Text & foto: Mikael Ödesjö Övriga källor: Hamnarbetaren

18 henke's stänkare Från svinfluensa till julskinka Julskinkan ja, denna vår nationalrätt, som ju kommer från grisen och som bara är ett måste på julbordet. Om man nu inte är vegetarian vill säga. Men vågar vi äta den utan att smittas av svininfluensan?! Eller kan det vara så att det är jag som har missuppfattat det hela. men allvarligt talat, det är ett jävla tjat om influensan och vaccination. Detta snack har skapat en hysteri som redan gjort folk sjuka innan de blivit sjuka. Nu är det väl en tjugo år sedan jag hade influensa, kommer inte ihåg vad den kallades den gången, för varje flunsa har ju sitt eget namn. Och visst blir man knockad med 40 graders feber i frossa och svettningar och värk i kroppen, men det går över på en vecka. Man ska naturligtvis vara uppmärksam på följdsjukdom som lunginflammation, men då är det antibiotika som gäller. Jag tänker i alla fall inte ta någon spruta för jag vill inte ha det USA-giftet i min kropp! jag kan bara inte låta bli att lägga mig i snacket om hängavtal. Och från början till slut säger jag: ALDRIG ETT HÄNGAVTAL! Okey, till ett avtal, förvisso kommer avtalstexten att vara likalydande mellan de två facken och Sveriges Hamnar, men det skall skrivas i två olika dokument ett för varje fackförening. Sedan har vi ju den demokratiska ordningen att det ska ske en omröstning, där varje medlem lägger sin röst! visst ska lönesättningen upp som vanligt, men jag hävdar bestämt att i ett eventuellt avtal så ska det inskrivas att: Den ordinarie arbetstiden är mellan kl och Det är mycket viktigt att kunna falla tillbaka på enär det idag finns hur många olika arbetsscheman som helst ute i hamnarna och som dessutom kan komma att ändras allt efter rederiernas anlöp och när en del lägger ner verksamheten och nya kommer till med sina speciella krav. från det ena till det andra. För någon månad sedan hörde jag ett program på lokalradion som handlade om limerickar, vilket var helt fantastiskt roligt att höra hur folk kan få till dem. Därför ska jag försöka mig på en egen och så här lyder den: En kille i hamnen längtade efter famnen men veken var slak han var ett arbetande vrak istället för kramgoa famnen arbetades övertid i hamnen men han kommer hem från fartyg och skjul till skinkan och jul jag tänker inte önska er ett Gott Nytt År, därför att så många ungdomar går arbetslösa. Och denna siffra stiger utan att en ljusning är i sikte. Jag vet, jag har skrivit om detta förut och också att pensionsåldern ska vara 60 år, så att vi kan få in juniorerna i arbete. Det är i alla fall värt att upprepa. men ta nu en mörk brödskiva, en tjock skinkdito med stark senap på och med fördel till detta dricker man en porterpilsner och gotta er ordentligt! God Jul (trots allt)! Henrik Johansson, Göteborg i ll be your baby till jul! Hamnarbetaren

19 resebrevet: Hej... jag skriver om mitt besök i hamnen i Banjul i Gambia. Jag har tagit vara på möjligheten att semestra i The Gambia i tre veckor i år. Tack vare min frus syster och andra vänner har dessa tre veckor varit helt underbara god mat, många sinnesintryck och otroligt varmt med 40 grader varje dag! Jag bodde i Birkama, några mil från huvudstaden Banjul. Det är andra gången jag besökt landet. Ett besök i hamnen var därför planerat. Första besöket blev inte så lyckat. En bil som krånglade och när vi var framme fanns det inga båtar där. Det kändes trist att allt krånglade och samtidigt denna otroliga hetta. Men jag träffade en säkerhetsofficer som heter Alhagie Bambo Jagga. Han gav mig en lista på kommande fartyg och ett mobilnummer som jag kunde ringa. Vi var välkoma tillbaka och resten av dagen blev en rundvandring i Banjul. Jag väntade några dagar innan jag ringde mr Jagga och kollade läget och då låg där en containerbåt och en båt som lossade ton mjölsäckar. Mr Jagga sa att vi var välkomna dit så det var bara att sätta sig i bilen igen, vilken nu tack och lov var lagad. Vi kommer till hamnen som, heter Gambia Ports Authority, där träffar vi mr Jagga och han informerade oss om säkerheten och att vi skulle se upp för trafiken och... ingen kamera? Vi tittade först på m/s Reval (ville inte vara med på bild). Där lossade man alltså mjölsäckarna, på ett sätt som vi gjorde på och 70-talet. Man använde fartygets egna kranar, fyra stycken, lossade tio till femton säck åt gången som landades på ett lastbilsflak. Där stuvade tre man säckarna på plats tills flaket var fullt. Man räknade med att det skulle ta mellan en och en och en halv vecka att lossa och då jobbar man dygnet runt. Men mitt stora intresse föll på m/s Maersk Vyborg som skulle lossa och lasta 255 containrar. Fartyget har tre egna kranar som var bemannade, men jag konstaterade att det inte var speciellt högt tempo på lastningen. Man styr t ex oket på plats för hand eftersom de saknar styrspett. Jag förklarade för mr Jagga att våra ok har styrspett och låser sig själv. Han tror att deras hamn har den tekniken snart också. Men vad jag kunde se på mr Jagga så är han stolt över sin hamn. Vi tittade på verksamheten en stund och han gav mig lite fakta om hamnen och dess verksamhet. Hamnen bemannar också alla färjor som trafikerar över floden Gambia. Det är mellan 1000 och 1200 som arbetar i hamnen. Man har två egna kranar, fem truckar och sju tugmasters. Han tittade på klockan och frågade mig om jag var nöjd, vilket jag visade med att ge honom trehundra dalasis (ca 100 kronor). Vi sa hejdå till varandra och han sa att jag är välkommen tillbaka. Besöket var faktiskt intressant tycker jag och mina vänner som var med mig. Resten av dagen gick till att handla div dvd och cd som var beställda av dem därhemma, även kläder till min familj. Hälsningar Kjell Fällström, avd 8 Sundsvall Hamnarbetaren

20 Hamnreportage världen Världsresenären och journalisten Christer Gerlach har kört bil från Sverige till över hundra länder i fem världsdelar och skeppat bilar kors och tvärs över jorden. Han är rätt person att ranka världens värsta hamn. Här en högst personlig berättelse om Nuweiba på Sinai-halvön i Egypten. Leif Hansson som tagit bilderna i Akaba och Nuweiba, har fotograferat för svensk sjöfart i 30 år. Världens värsta hamn Nuweiba Det finns vissa ställen man inte ska vara på. Man ska inte vara på AIK:s ståplatsläktare när Hammarby vinner. Man ska inte vara på smittskyddsinstitutet när de tappar ett provrör med svinin fluensan i golvet. Och man ska inte vara i hamnen i Nuweiba. Nuweiba ligger i Egypten och är >> en liten men ändå väldigt viktig hamn. Dessutom är den alltså ett ställe man helst bör undvika. Ändå hamnar jag där med jämna mellanrum. Det är nämligen porten till Egypten om man kommer med bil. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Nuweiba är en av de mest korrumperade och otrevliga hamnarna i världen. Men ingen tvekan om att den är med i slutstriden om tätplaceringen med sådana storheter som Lagos i Nigeria och Colon i Panama, där man blir rånad redan när man stiger av bussen. Nattsärkar och bönemattor Nuweiba ligger på östra stranden av Sinai-halvön på andra sidan Akabaviken ligger Saudi-Arabien. Nuweiba har en systerhamn som är betydligt mer känd och trevligare Akaba i Jordanien. Akaba och Nuweiba trafikeras av ett rederi som heter Arab Bridge Maritime Company. Det ägs gemensamt av Jordanien, Egypten och Irak och har monopol på sträckan som tar tre timmar med vanlig båt och en timme och fyrtiofem minuter med snabbfärja. Färjelinjen skapades för att skeppa muslimska pilgrimer mellan Egypten och Mecka. Så var det i början när de flesta passagerarna hade nattsärk dygnet runt och bönematta i en rulle under armen. Monopolets godtycke I dag är det flesta passagerna egyptiska gästarbetare som jobbar i de rika oljestaterna i Persiska Viken. Idag har de inte nattskjorta utan tröjor som det står Adidas, Ronaldo eller University of California på. I Akaba är det viss ordning och tjänstemännen behandlar folk som kunder och inte någonting som besvärar. Byråkratin är rimlig och hanterlig. Killarna som säljer te i plastmuggar har inte ett pris för araber och ett annat för korkade utlänningar. I Akabas hamn är det alltså en viss ordning trots att rederiet Den Arabiska Bron som sagt har monopol. Monopolet innebär följande: 1. Rederiet skiter i passagerarna. 2. Rederiet tar ut priser som man kan få en plats på rymdfärjan för. 3. Man betalar för en färja men hamnar ibland på en annan. Om man köper en biljett och betalar ett högre pris till snabbfärjan så händer det att man får åka med långsamma färjan som är nio timmar försenad och ankommer klockan tolv på natten. Betala för eländet Eller så får man åka med snabbfärjan som man betalat för men bilen skickas med > 20 Hamnarbetaren

21 christer gerlach berättar om upplevelserna i nuweiba. Hamnarbetaren

22 > långsamma färjan som kommer fram ett dygn senare. För samma pris. Vem bryr sig? Inte rederiet Arabiska Bron. För priset av en enkelbiljett för en passagerare och en bil får man här hemma en enkelhytt, plats för bilen, resa i tolv timmar mellan Stockholm och Helsingfors, tio fria bingobrickor, plats vid kaptenens middagsbord, stora sjöfrukosten och en kupong som berättigar till en fri dry martini i baren. På Arabiska Bron får man tio timmars försening, en borttappad bil, och fjorton timmar tillsammans med den egyptiska tullen på en plats där de uppfann svininfluensan. Är vi framme? Det första som händer i Nuweiba är att man inte kommer fram. Båten stannar ute på redden medan egyptiska polisen skickar ut en slup som hämtar alla passagerarnas landningskort som de lägger i en begagnad svart plastpåse. Sedan återvänder slupen till hamnen medan båten ligger kvar på redden. Ingenting händer medan egyptiska Säpo kör alla passagernas uppgifter genom sin dator. Ju fler passagerare desto längre tid. I Nuweiba räknar man inte i vanliga timmar. Där räknar man i egyptiska timmar. De är betydligt längre. Ordet nu betyder senare och ordet senare betyder kanske. Alla på en gång Sedan landar färjan och den stora folkrusningen börjar. Allt och alla ska ut samma väg genom bakre lastluckan. Gamla tanter som inte ser ut genom glipan i slöjan. Karlarna i vitt som varit i Mecka. Gästarbetarna från Kuwait. Bilarna. Gaffeltrucken som ska hämta lasten. Vettskrämda barn. Borttappade barn. Snoriga barn. En miljon ihoprullade madrasser. Finns det inga madrasser i Dubai? Varför har folk med sig madrasser när de åker mellan Kairo och Dubai? Långtradare varmkör sina motorer på höga varv. Besättningen småpratar, röker och spiller aska på bensinfläckarna på däck. En armé av egyptiska poliser i säckiga svarta kläder gormar åt folk att gå hit eller dit eller stanna kvar och inte göra någonting. Och så dessa enorma pyramider av jättelika idrottsbagar som är så fullproppade med kläder och prylar att de ser ut som zeppelinare men väger betydligt mer Hamnarbetaren

23 Oh, så tråkigt, min vän. Bilen är fyrhjulsdriven. Det blir tyvärr extra dyrt. Denna hord av människor hunsas in i buckliga bussar med chaufförer som röker och suckar och varmkör motorerna. Ahmed, min vän! Väskorna lastas på gamla kärror i enorma berg som släpas in i någon slags lagerbyggnad där allt vräks ned på golvet. Och människor kastar sig över högarna i jakt på sin sportbag som det står Puma på bland hundra andra sportbagar som det står Puma på. Och mitt i denna bråte står en sådan där elektronisk båge som finns på varenda flygplats och piper om man har glömt ett gem i fickan. Den elektroniska bågen i tullen i Nuweiba piper oavbrutet ett enda långt elektroniskt ångestskrik. Vem bryr sig? Då dyker Ahmed upp med ett bländvitt leende under en sotsvart mustasch, en snövit skjorta med pressveck och en armbindel på vilken det står Tourist Police. Nu om förr borde den elektroniska bågen pipa. Tourist Police just de orden får mig att hissa varningsflagg. My friend, säger Ahmed. I will assist you thru the formalities. Och sedan börjar en vandring genom en byråkratisk labyrint med buntar av obegripliga dokument. Det här, min vän, är ett intyg från trafikpolisen. Varje gång Ahmed säger min vän kostar det en solkig egyptisk hundrapundssedel. Detta papper, min vän, är från den Egyptiska Automobilklubben. Mycket viktigt. Tappa inte bort det. Hundra pund. Det här, min vän, intygar att chassinumret är korrekt. Hundra pund. Oh, så tråkigt, min vän. Bilen är fyrhjulsdriven. Det blir tyvärr extra dyrt. Tre hundra pund. Oh, min vän, radio i bilen. Extra skatt. Inte så dyrt. Hundra pund. Jag vill ha ett kvitto på radioskatten. Självklart, min vän, vi ska bara skaffa ett intyg från skatteverket om att du får köra bilen på allmän väg. Hundra pund. Kvitto? Senare min, vän. Money, money, money Vikta sedlar smusslas in i händerna och stoppas ner i byrålådor på skrivbord från den engelska tiden. Blankslitna och fulla av märken från sysslolösa tjänstemän som suttit med en spik och ristat in sina namn i väntan på nästa offer. > Hamnarbetaren

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp.

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp. hamn 3.10 arbetaren Ledaren: Förbundet tar politisk ställning Idékonferens med sikte på framtiden Marockanska hamnar hotar Algeciras Dubbelt Göteborg i hamnfotbollen Gubbarna sköja å sa att det som krävdes

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg hamn3.09 arbetaren tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hamn4an i Göteborg hängavtal eller inte fotbollsmästarna från göteborg Bl a vid Byske Havsbad fick man en sådan publik som hela tiden

Läs mer

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Varsel om uppsägning är en dagligt återkommande rubrik i tidningarna i dessa tider.

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

peter SHaW Jag hatar nyliberalism och nationalism.

peter SHaW Jag hatar nyliberalism och nationalism. Hamn 1.13 arbetaren Jag hatar nyliberalism och nationalism. ledaren: FÅFÄnG JaKT OCH HeTS FÖr ÖKad KOnSUMTIOn Bra FlYT I OXelÖSUnd VAD HAR DU I KIKAR N NU DÅ, PETE? peter SHaW ledaren: Fåfäng hets för

Läs mer

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1.

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1. HAMN 1.11 ARBETAREN LEDAREN: NYA MODERATERNAS TVÅTREDJEDELSSAMHÄLLE LOGENT TAR ÖVER BILHAMNEN I GÖTEBORG SVENSKT LASTREKORD I MÖNSTERÅS PELLETSMÄTNING I HELSINGBORG Lasta virke är roligast! Det stimulerar

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

NUMMEr 6, 2013. Upphandling oroar i Gotlandstrafiken. u 13. Dan Sten Olsson i stor intervju. u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden

NUMMEr 6, 2013. Upphandling oroar i Gotlandstrafiken. u 13. Dan Sten Olsson i stor intervju. u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden NUMMEr 6, 2013 Upphandling oroar i Gotlandstrafiken u 13 Dan Sten Olsson i stor intervju u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden ledare Almega leker med elden Jag trodde aldrig att jag skulle

Läs mer

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6.

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Mobbning, lösningar finns sid 18. Helsingborg mer än färjor sid 12. Kajsa Grytt i hamn sid 16. LEDARE I INNEHÅLL

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H

hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H hamn ARBETAREN / Sven H tel en flicka i varje hamn Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet

Läs mer

Nummer 6-13. Med ToMTejakt

Nummer 6-13. Med ToMTejakt Mona Hjortsberg har varit brandman i 15 år Fortfarade ganska ensam i yrket Åtgärder och bidrag en stor del av arbetsmarknaden 2013 sidan 7-13 Kontaktuppgifterna till din egen sektion som bilaga Nummer

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya löner till jul

FACKTUELLT. Terminal. Nya löner till jul Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 6/dec 2009 Nya löner till jul! Alla våra terminaler är klara med lönerevisionen. Som vanligt räddades julpengarna

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete

Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete Facklig tillhörighet och kollektivavtal är en självklarhet för det stora flertalet i Sveriges hamnar. Men så är inte fallet på alla arbetsplatser

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG sid 5 LED ARE I I NNE H Å LL Potten och avtalsperioden enda positiva i nya avtalet Så har ett nytt Riksavtal för stuveriområdet slutits mellan Sveriges Hamnoch Stuveriförbund och Svenska Transportarbetarförbundet.

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer