Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r"

Transkript

1 Lektionswortschatz Im Lektionswortschatz finden Sie zu jeder Aufgabe die Wörter bzw. Ausdrücke, die noch nicht aus Javisst! oder vorangegangen Aufgaben in Jaså! bekannt sind. Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r Lektion 1 1a Villa eller torp? torp -et kedjehus -et kedj/a -an -or hyreshus -et parhus -et vindslägenhet -en -er vind -en -ar loft -et 1c överväg/a -er -de -t å ena sidan å andra sidan samtyck/a -er -te -t framför/a framför -de -t för min del... 2a bostadsrätt -en -er bo/stad -staden -städer hyresrätt -en -er ägarrätt -en -er boende -t -n äg/a -er -de -t förvalta -r -de -t bostadsrättsförening -en -ar medlem -men -mar hyr/a hyr -de -t (ut) i andra hand tillåtelse -n -r hyr/a -an -or någonting vara på tok häromdagen hyresvärd -en -ar bostadsrättsvåning -en -ar lån -et avgift -en -er går på exklusive dispositionsrätt -en -er livslång -t -a

2 gå i arv arv -et bostadsförening -en -ar förening -en -ar ekonomi -n -er skyldighet -en -er vårda -r -de -t reparation -en -er 2b säga säger sa(de) sagt (upp sig) bli uppsagd status -en -ar 2c gissa -r -de -t 2d konstig -t -a förbrukning -en -ar 3a åhörare -n talare -n eftermiddag -en -ar handla -r -de -t (om) ägarlägenhet -en -er 3b kommunalhus -et hedra -r -de -t tema -t -n dela -r -de -t (in) avsnitt -et skapa -r -de -t kapital -et sträva -r -de -t (efter) själväg/d -t -da Ordet är fritt! påverk/an -ningar 3c avslutning -en -ar indelning -en -ar tilltalsord -et välkomsthälsning -en -ar 3d ställ/a -er -de -t (upp) ära/d -t -de formulering -en -ar 3f ta tar tog tagit (upp) ämne -t -n 4a inledning -en -ar hänvisning -en -ar diagram -met

3 uppgifter om procenttal uppgift -en -er 4b småhus -et 5a Veckobladet bondgård -en -ar kaj -en -er hektisk -t -a svärma -r -de -t mataffär -en -er lägga lägger la(de) lagt (till) le ler log lett gemenskap -en -er frysa fryser frös frusit helikopt/er -ern -rar missa -r -de -t för gott lastbåt -en -ar dröm -men -mar bekvämlighet -en -er isolera -r -de -t iväg vara överens om övervåning -en -ar magnifik -t -a flyttbil -en -ar f.d. = före detta mission -en -er kommun -en -er riva river rev rivit ett bra tag kyrksal -en -ar dyst/er -ert -ra kyrkbänk -en -ar org/el -eln -lar lekparadis -et pingis -en (ugs.) balanslin/a -an -or klättervägg -en -ar predikstol -en -ar koj/a -an -or rutschkan/a -an -or 5d förvånansvär/ -d -t -da förvåna -r -de -t 6a sökning -en -ar databas -en -er bas -en -er fyll/a -er -de -t (i)

4 blankett -en -er 6b chiff/er -ret rökare -n deposition -en -er beskrivning -en -ar golv -et kak/el -let kvarter -et nedervåning -en -ar gångavstånd -et centralstation -en -er ha högt i tak söderläge -t -n tillgång -en -ar 7a mäklare -n 7b leta -r -de -t (efter) tre/a -an -or tillfällig -t -a vardagsspråk -et 7c typ två/a -an -or hemsid/a -an -or möblera -r -de -t Hjälp mig, nej! grej -en -er (el grejor) en hel del lös/a -er -te -t (sig) så fort vänta ett slag God middag! läs/a -er -te -t (om) period -en -er visning -en -ar Vad då? Nyttiga tips! normal -t -a vara folkbokförd folkbokföring -en -ar EU-medborgare -n uppehållstillstånd -et begrepp -et uppehållsrätt -en -er avse avser avsåg avsett utnyttja -r -de -t rörlighet -en arbetstillstånd -et Migrationsverket

5 webbplats -en -er anmäl/an -ningar Skatteverket handling -en -ar styrka sitt civilstånd civilstånd -et personnum/mer -ret - folkbok/föras -förs -fördes -förts tilldela -r -de -t identitetsbeteckning -en -ar livet ut registrering -en -ar EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) arbetstagare -n (egen) företagare -n tillhandahållare -n mottagare -n studerande -n tillräcklig -t -a registrera -r -de -t (sig) senast inres/a -an -or giltig -t -a identitetskort -et medborgarskap -et fram/gå -går -gick -gått kopi/a -an -or Lektion 2 1a högskol/a -an -or teologi -n pedagogik -en handel -n försvar -et kvalificerad yrkesutbildning förskoleverksamhet -en -er förskol/a -an -or verksamhet -en -er frivillig -t -a daghem -met dagis -et grundskol/a -an -or sameskol/a -an -or lågstadi/um -et -er mellanstadi/um -et -er högstadi/um -et -er kursverksamhet -en -er kompletterande påbyggnad -en -er

6 vuxen vuxna gymnasieskol/a -an -or 1c en sorts teoretisk -t -a orientera/d -t -de motsvara -r -de -t lärling -en -ar 2a förberedande inriktning -en -ar klicka -r -de -t länk -en -ar årskurs -en -er tyngdpunkt -en -er naturvetenskaplig -t -a såsom förbere/da -der -dde -tt vetenskap -en -er 2b betyg -et godkän/d -t -da dessförinnan skriftlig -t -a bedömning -en -ar 3a utbilda -r -de -t (sig) 3b lyssnare -n naturbruk -et studentmöss/a -an -or vara dags kasta -r -de -t (sig) skriva skriver skrev skrivit (in sig) kommunal -t -a hotelleriet (ugs.) receptionist -en -er absolut -a intervju -n -er vilj/a -an -or yttring -en -ar avsikt -en -er 3c initial -en -er 4a studie -n -r elev -en -er läsförståelse -n förståelse -n total -t -a däribland

7 representera -r -de -t 15-åring -en -ar majoritet -en -er placera -r -de -t (sig) återigen samtlig -t -a skal/a -an -or konstruera -r -de -t prestera -r -de -t mä/ta -ter -tte -tt kompetens -en -er engagemang -et flit -en läro/bok -boken -böcker 5a vinnare -n teknologkår -en -er kår -en -er utse/dd -tt -dda dela -r -de -t (ut) berömlig -t- a gärning -en -ar pedagogisk -t -a skicklighet -en ära -n vandring -en -ar er/hålla -håller -höll -hållit överlämna -r -de -t i samband med festlighet -en -er jury -n -er ut/se -ser -såg -sett institution -en -er systemteknik -en -er motivering -en -ar förmedla -r -de -t konstant bjuda på sig själv utomordentlig -t -a färdighet -en -er belöna -r -de -t bevis -et praktik -en -er av olika slag kunnande -t visa -r -de -t (upp) sammanställning -en -ar i syfte att syfte -t -n förteckning -en -ar mobilitet -en

8 tillägg -et exam/en -en -ina 5b förebildlig -t -a glädje -n 6a fiol -en -er piano -t -n trumpet -en -er kontrabas -en -ar dragspel -et gitarr -en -er blockflöjt -en -er trumm/a -an -or 6d trygghet -en -er elakhet -en -er uppbrott -et upptäcktsfärd -en -er ångest -en kärlek -en -ar 6e folkmusik -en duo -n -r lovorda -r -de -t press -en uppträ/da -der -dde -tt savann -en -er programmera -r -de -t värm/a -er -de -t album -et pilgrim -en -er utveckla -r -de -t stöt/a -er -te -t svärd -et pol -en -er verklig -t -a utmaning -en -ar slå slår slog slagit (sig ner) ren -t -a tillfällighet -en -er korsa -r -de -t studio -n -r komponera -r -de -t diplom -et pedagog -en -er terapeut -en -er vid sidan om 6f ge ger gav gett (sig av) säck -en -ar

9 klappa -r -de -t glöd -en tyngd -en -er bära bär bar burit inre ty längta -r -de -t (efter) larm -et er/sätta -sätter -satte -satt räck/a -er -te -t uppenbar -t -a Nyttiga tips! förfrågan förfrågningar order -n mottagning -en -ar skrift -en -er stipendi/um -et -er invandra -r -de -t undervisning -en -ar är till för dig grundläggande sök/a -er -te -t (till) Studiefrämjande -t främj/a -ar -ade -at folkhögskola -an -or be/finna -finner -fann -funnit (sig) självstyr/d -t -da prägla -r -de -t förhållande -t -n profilera -r -de -t hantverk -et dram/a -at -er rikta -r -de -t (sig till) rubrik -en -er integration -en -er mångsidig -t -a utbud -et Lektion 3 1a fack -et skvall/er -ret magasin -et 1c inrikes utrikes till slut 1d prenumerera -r -de -t (på) prenumeration -en -er abonnemang -et

10 2a näringsliv -et näring -en (-ar) debatt -en -er blogg -en -ar överenskommelse -n -r kalas -et 2b börs -en -er front -en -er isländsk -t -a lyxig -t -a kust -en -er hemlighet -en -er moral -en -er omoral -en -er artik/el -eln -lar beachvolley -n överskrift -en -er inordna -r -de -t 3a forska -r -de -t informera -r -de -t (sig) video -n -r auktion -en -er chatta -r -de -t twittra -r -de -t 3c layout -en -er överskådlig -t -a lätthanterlig -t -a 4a mäss/a -an -or dra ihop sig bibliotek -et mont/er -ern -rar herr/e -n -ar 5 avgiftsbelägga förslag -et be/lägga -lägger -bela(de) -belagt ha mötts med... möt/a -er -te -t upprördhet -en skära skär skar skurit (ner) exempelvis fängelse -t -r ordförande -n nämnd -en -er sympatisera -r -de -t kun/göra gör gjorde gjort

11 slutända -n -r innerlig -t- a främsta björn -en -ar påhälsning -en -ar sannolikt bebyggelse -n -r spår -et synas syns syntes synts sträck/a -an -or skot/er -ern -rar rovdjur -et spårare -n besiktiga -r -de -t konstatera -r -de -t snus -et fabrik -en -er skift -et sikta -r -de -t (på) konjunktur -en -er känslig -t -a vals -en -er industri -n- er vilket håll det var på väg åt laborera -r -de -t tillverkning -en -ar kryp/a -er kröp krupit 6a television -en bolag -et finansiera -r -de -t innehavare -n heläg/d -t -da koncern -en -er 6b nytt regional -t -a polarexpedition -en -er serie -n -r dokumentär -t -a grilla -r -de -t underhållning -en -ar sändning -en -ar ekvator -n holländsk -t -a anslagstavl/a -an -or anslag -et skugg/a -an -or reportage -t flygande dinosaurie -n -r

12 brittisk -t -a 6c genre -n -r 7a pojk/e -en -ar ihjälslagen skrev/a -n -or obduktion -en -er våld/ta(ga) -tar -tog -tagit kriminalinspektör -en -er vara vän med mördare -n intern -t -a utredning -en -ar på/gå -går -gick -gått tjänstledig -t -a håll/a -er -höll -hållit (i) be/driv/a -er -drev -drivit lämpa/d -t -de lektion -en -er misslycka/d -t -de uppfostra -r -de -t klost/er -ret skicklig -t -a krigare -n fängsla -r -de -t temp/el -let riddare -n kors -et tåg -et muslim -en -er ena Masjävlar överraskning -en -ar gåv/a -an -or utlös/a -er -te -t hätsk -t -a anklaga -r -de -t stick/a -er stack stuckit ifrån uppoffra -r -de -t (sig) 7d på tal om ingenting apropå spänning -en -ar bryggeri -et -er kanon beträffande bekräfta -r -de -t avtala/d -t -de

13 7e utexaminera/s -s -des -ts filmatisering -en -ar län -et bo/sätta -sätter -satte -satt (sig) brott -et filmatisera -r -de -t scenisk -t -a gestaltning -en -ar Nyttiga tips rutin -en -er låna -r -de -t digital -t -a reservation -en -er DVD st = stycke omlån -et förläng/a -er -de -t försena/d -t -de påminnelse -n -r återlämna/d -t -de inkludera -r -de -t försening -en -ar värde -t -n administrativ avgift varning -en -ar på så sätt kommersiell -t -a innehav -et faktur/a -an -or betalningstillfällen ggr = gånger rensa -r -de -t Lektion 4 1a logotyp -en -er befordra -r -de -t transportera -r -de -t gods -et producera -r -de -t mejeri -et -er tillverka -r -de -t finanstjänst -en -er förfärdiga -r -de -t leverera -r -de -t installera -r -de -t kommunikation -en -er porslin -et 1b vissa

14 1c ombord servering -en -ar läck/er -ert -ra nytt/a -an prestanda -n resande intranät nätverk -et tillfredsställ/a -er -de -t konsument -en -er behov -et skelett -et syn -en -er omsättning -en -ar protein -et -er vitamin -et (auch: -en) -er mineral -et (auch: -en) -er 1d uppfatta -r -de -t 2a fusion -en -er globaliserad tillverkare -n fusionera -r -de -t industri -n -er konglomerat -et kännedom -en japansk -t -a marknads/föras -förs -fördes -förts var/a -an-or 3a lantbruk -et 3b arbetslöshet -en 4a förvaltning -en -ar förmedling -en -ar statistisk -t -a byrå -n -er mervärdesskatt -en -er aktie -n -r verkställande direktör 4b försäkra -r -de -t inkomst -en -er bortfall -et uppdrag -et arbetssökande -n omsorg -en -er missbrukare -n

15 handikapp -et statlig -t -a statistik -en -er 4d konserv -en -er utbrän/d -t -da vilohem -met bolla/s -s -des -ts instans -en -er 5a domstol -en -ar dom -en -ar mål -et döm/a -er -de -t stäm/ma -mer -de -t 5b biografi -n -er 5c plansch -en -er sjyst (auch: schyst) -a sötsaker hand/lägg/a -er -la(de) -lagt marknadsföring -en -ar konkurrensmål -et komma överens kartell -en -er bildning -en -ar kopiera -r -de -t arkiv -et 5d för/bjud/a -er -bjöd -bjudit annonsering -en -ar 6a fram/för/a -för -de -t kritik -en muntlig -t -a hierarkisk -t -a i mitten ledande teamarbete -t -n 6b tvivla -r -de -t på/stå -r -stod -stått hävda -r -de -t citera -r -de -t ifråga/sätta -sätter -satte -satt 7 moll råvaruproducent -en -er förlorare -n min -en -er

16 tynga pressa -r -de -t (av) backa -r -de -t lastbil -en -ar avtal -et ända fram Landsting -et av/bryt/a -er -bröt -brutit part -en -er återupp/ta -tar -tog -tagit förhandling -en -ar vd engagera -r -de -t gedig/en -et -na kassörsk/a -an -or kurv/a -an -or försäljningschef -en -er anledning -en -ar ödmjukhet -en reporänt/a -an -or höjas höjs höjdes höjts Riksbanken procentenhet -en -er minist/er -ern -rar med/föra -för -förde -fört höjning -en -ar strypas stryps ströps strypts ytterligare utrymme -t -n reform -en -er Nyttiga tips! proffs -et via fokusera -r -de -t yrkesmässiga väck/a -er -te -t personligen rättstava/d -t -de uppställ/d -t -da Dubbelkolla! upp/fyll/a -er -de -t önskemål -et sajt -en -er underlag -et inskrivning -en -ar Lektion 5 1a badminton innebandy klättring -en -ar

17 längdskidåkning -en -ar orientering -en -ar skridskoåkning -en -ar skärmflygning -en -ar sportdykning -en -ar 1b sinne -t -n känsl/a -an -or elegans -en kondition -en -er kraft -en -er smidighet -en -er tålamod -et uthållighet -en erfordra -r -de -t 1c utöva -r -de -t 2a förebygg/a -er -de -t fetma -n övervikt -en -er basketboll -en -ar dans -en -er fånga -r -de -t skräck -en bilda -r -de -t disciplin -en -er elit -en -er lag -et klaga -r -de -t livsförlängande medvet/en -et -na träning -en -ar helvete -t -n jämt vara less på rena rama redskapsgympa -n simning -en slipp/a -er slapp sluppit sort -en -er 2e idrotta -r -de -t 3a häst -en -ar fångst -en -er geocaching -en ryttarinn/a -an -or 3d hjärn/a -an -or hurtbull/e -en -ar

18 måttlig -t -a 4a vakt -en -er motståndare -n plan -et domare -n halvlek -en -ar stadion anläggning -en -ar match -en -er bevaka -r -de -t 4c bår -en -ar hittills råka -r -de -t (fastna) gräs -et snubbla -r -de -t vrid/a -er vred vridit omkull svullna -r -de -t handlöst prognos -en -er stuka -r -de -t kryck/a -an -or 5a dop(n)ing -en -ar 5b utövare -n prestationsförmåg/a -an -or substans -en -er upprätta -r -de -t til/lämpas lämpas lämpades lämpats Riksidrottsförbundet förbud -et dopningsklassa/d -t -de antagandet av lag omfatta -r -de -t syntetisk -t -a anabol -t -a steroid -en -er testosteron -et dess derivat -et tillväxt -en frigörelse -n Folkhälsoinstitutet tolka -r -de -t heltäckande missbruk -et experthåll -et varna -r -de -t

19 muskeluppbyggande preparat -et individ -en -er narkotika -n kriminalitet -en hormon -et (auch: -er) aktiv -t -a musk/el -eln -ler styrk/a -an -or psyke -t -n dokumentera -r -de -t androgen -t -a samla/d -t -de jour -en -er 5c övervaka -r -de -t beslag -et tull -en -ar 6b kommentera -r -de -t trötthet -en terapi -n -er 6c Sablar också! skoj 7a organisera -r -de -t plurrning -en -ar insjö -n -ar skridsko -n -r Livräddningssällskapet utrustning -en -ar långfärdsskridsko -n -r prova -r -de -t isvak -en -ar isdubb -en -ar omklädningsrum -met plurra -r -de -t ispik -en -ar kärnis -en -ar centi/meter -n (auch: -metrar) våris -en -ar snötäck/t -ta havsis -en -ar vass -en -ar udd/e -en -ar avlopp -et utlopp -et grund -et fart -en -er brist/a -er brast brustit

20 desto räddning -en -ar nödställde -n Nyttiga tips! pund -et målsnöre -t -n spräng/a -er -de -t knäck/a -er -te -t leende -t -n speciell -t -a jag-borde-ångest driv/en -et -na långvarig -t -a längta -r -de -t medlemskap -et faktum -et (auch: fakta) snabbsök/a -er -te -t tom -t -ma nedan Lektion 6 vision -en -er 1 handdator -n -er elektronisk -t -a konferens -en -er interaktiv -t -a skrivtavl/a -an -or robot -en -ar ekobil -en -ar gräsklippare -n trådlös -t -a konfrontera/s -s -des -ts revolutionera -r -de -t mobil -en -er febril -t -a väggkontakt -en -er det förflutna fastklistra/d -t -de plan/lägg/a -er -la(de) -lagt rymmas ryms rymdes rymts stoppa -r -de -t fick/a -an -or kommunicera -r -de -t sms nedladda/d -t -de snabbare sparsammare samtala -r -de -t skärm -en -ar energisnål -t -a

21 leksak -en -er automatisk -t -a stressa -r -de -t städning -en -ar dammsug/en -et -na bekymra -r -de -t sänk/as -s -tes -ts 3 innovation -en -er lantbruk -et emellan (-> mellan) reklam -en -er slagord -et av/råd/a -er -rådde -rått komplicera/d -t -de lätthanterlighet -en 4a manipulera/d -t -de framtida frälsning -en -ar hot -et ekologisk -t -a funktionell -t -a genmodifiera/d -t -de gen -en -er modifiera -r -de -t rättvisemärk/t -ta livsmed/el -let arvsmass/a -an -or miljövänlig -t -a besparande levnadsvillkor -et odlare -n mervärde helande 4b farlig -t -a DNA cell -en -er tugg/a -an -or enorm -t -a mängd -en -er främmande orsaka -r -de -t inte ens passera -r -de -t matvaruaffär -en -er riklig -t -a syra/d -t -de syr/a -an -or hållbarhet -en

22 förknippa/s -s -des -ts hälsofrämjande effekt -en -er hälsosamma 5a nanoteknologi -n -er relativ -t -a sammanfatta -r -de -t nämnare -n an/tyd/a -er -tydde -tytt längdskal/a -an -or märkvärdig -t -a mikroteknologi -n -er teknologi -n -er industri -n -er begränsa/d -t- de explosionsarta/d -t -de troligtvis framställning -en -ar sensor -n -er kvantdator -n -er ute/sluta/s -s -slöts -slutits krigföring -en -ar forskare -n konsekvens -en -er industriell -t -a revolution -en -er människovänlig -t -a 5b ursprung -et mikro -n forskning -en -ar skrid/a -er skred skridit framåt förhoppning -en -ar 6a ha tummen mitt i handen tumm/e -en -ar 6c hopplös -t -a skrivare -n verktyg -et fält -et formatering -en -ar datakurs -en -er slutkör/d -t -da okej snacka -r -de -t ditt och datt perfekt a signal -en -er

23 7a vägg -en -ar bibe/håll/a -er -höll -hållit väckarklock/a -an -or kaffebryggare -n 7b boendeform -en -er paradis -et känneteckna/s -des -ts innovativ -t -a arkitektur -en -er passivhus -et återvinning -en -ar isolera/d -t -de värm/as -s -des -ts (upp) solfångare -n fjärrkontroll -en -er varna/s -des -ts tät -t -a inbygg/d -t -da dol/d -t -da högtalare -n kylrum -met kod -en -er leverantör -en -er kliv/a -er klev klivit (i) habegär -et verklighet -en -er 8 upprepa -r -de -t förklara -r -de -t förtydligande -t -n signalera -r -de -t Nyttiga tips! publicera -r -de -t granskning -en -ar torkmaskin -en -er granska -r -de -t uppdatera -r -de -t riskfyll/d -t -da kosttillskott -et tillskott -et GDA-märkning -en -ar märkning -en -ar veckopeng -en -ar byggfelsförsäkring -en -ar test -et / test -en, tester försvåra -r -de -t utnämn/a -er -de -t förenkla -r -de -t rak -t -a

24 kart/lägg/a -er -la(de) -lagt överväldigande logga -r -de -t prenumerant -en -er teckna -r -de -t taltidning -en -ar prenservice -n regist/er -ret Lektion 7 kall -et 1a ordinarie plan -et delikatess -en -er husgeråd -et skönhet -en -er kosmetik -en lås -et smed -en -er urmakare -n present -en -er 1b smink -et durkslag -et ljusstak/e -en -ar puls -en mätare -n hålslag -et plån/bok -en -böcker mikrovågsugn -en -ar käng/a -an -or almanack/a -an -or 1d sommarjobba -r -de -t heltid mammaledig -t -a plugga -r -de -t omväxlande 2b rekvisit/a -an tempelriddare -n roman -en -er gycklare -n häx/a -an -or charlatan -en -er smedj/a -an -or smid/a -er smidde smitt spik -en -ar stupstock -en -ar het -t -a

25 fäktning -en -ar duell -en -er stridsskol/a -an -or aren/a -an -or tornerspel -et sällskap -et mumsig -t -a Wärdshuset sked -en -ar 3a servitris -en -er 3b riddarburgare -n mustig -t -a väldig -t -a medeltids-blomsterarrangemang -et verka -r -de -t duktig -t -a tomteniss/e -en -ar max uppskatta/d -t -de likaså kontrakt -et - timm/e(a) -n -ar bokning -en -ar på höstkanten lugna -r -de -t (sig) 3d frilans -en -ar egen företagare -n 4a bakåt gammaldags entreprenör -en -er tempo -t -n skenskarv -en -ar stenkolsrök -en ånglok -et lok -et trafikera -t -de resenär -en -er ideell -t -a runt vagn -en -ar ban/a -an -or verk/stad -en -städer intill stall -et entreprenörskap -et projektledare -n utvärdering -en -ar

26 poweryoga -n 4c handikappa/d -t -de hemlös -t -a 5b höglju/dd -tt -dda inspirerande kaotisk -t -a kapacitet -en -er koncentration -en -er kreativitet -en livlig -t -a tröttsam -t -ma 5c missnöj/d -t -da 6a vett -et etikett -en garanti -n -er attityd -en -er beteendemönst/er -ret trampa -r -de -t i klaveret bjudning -en -ar värdfolk -et alltför värd -en -ar 7b paja -r -de -t slit/a -er slet slitit 7c hövlig -t -a aggressiv -t -a skuldmedvet/en -et -na oskyldig -t -a sorgs/en -et -na beklagande förebrående 8a sikt -en vara på sin vakt upptäck/t -ta stödj/a -er stötte stött arg -t -a argument -et stil -en -ar undan/håll/a -er -höll -hållit avigsid/a -an -or a-kass/a -an -or bekym/mer -ret extraslant -en -ar anpassa -r -de -t

27 diskriminering -en -ar tas togs tagits (tillvara) tank/e -en -ar uppskatta -r -de -t behandla -r -de -t individuell -t -a förutsättning -en -ar Nyttiga tips! skäl -et avskeda -r -de -t driv/a -er drev drivit process -en -er tingsrätt -en -er bråkdel -en -ar skaffa -r -de -t (sig) trakasseri -et -er rätta (till) missförhållande -t -n produktivitet -en stabil -t -a samhällsekonomi -n -er bidrag -et - självklarhet -en -er förhandla -r -de -t beslut -et fatta/s -des -ts sträck/a -er -te -t (sig till) kollektivavtal -et generell -t -a Lektion 8 brokig -t -a udda 1a lyckobringare -n hästsko -n -r klöverblad -et nyckelpig/a -an -or maskot -en -ar 1b struntprat -et 2a vidskeplig -t -a katt -en -er dylik -t -a steg/e -en -ar obehaglig -t -a 3a blick -en -ar hantverkare -n hovslagare -n

28 generation -en -er lycklig -t -a tvung/en -et -na tidig -t -a fabrikant -en -er hemifrån slitsam -t -ma sorg -en -er arving/e -en -ar ligga i lumpen begrav/d -t -da kyrkogård -en -ar 3b har/e -en -ar tiga tiger teg tigit 3c emedan liksom 3d dröm/ma -mer -de -t i efterhand 4a spontanitet -en förverkliga -r -de -t 4b ogjor/d -t -da rast -en -er åkande plan -en -er dagis/fröken -fröknar överlag pendlande egentlig -t -a reglera/d -t -de knacka -r -de -t i både vått och tort våt -t -a torr -t -a vänj/a -er vande vant (sig) struktur -en -er ordning -en -ar utbyte -t -n återvän/da -der -de -t tändstick/a -an -or bayersk -t -a dialekt -en -er byråkrati -n -er extra kompensera -r -de -t årlig -t -a

29 5a variant -en -er intonation -en -er vokal -en -er konsonant -en -er uppbyggnad -en -er mening -en -ar förråd -et böjning -en -ar melodi -n -er indela/s -s -des -ts 5b rullande skorrande 5c utrotning -en -ar hota/d -t -de förneka -r -de -t bli blir blev blivit (av med något) träng/as -s -des -ts (undan) utsläta/d -t -de till tals släkt -en 6a pantoff/el -eln -lor pär/a -an -or märklig -t -a synonym -en -er toff/el -eln -lor bakkapp/a -an -or ombildning -en -ar rim -met likhet associera -r -de -t 6b flik -en -ar översikt -en -er 7 goss/e -en -ar försäljare -n bygd -en -er glitt/er -ret sock/en -nen -nar gigantisk -t -a behärska -r -de -t tolk -en -ar teck/en -net värdinn/a -an -or olympisk -t -a blivande mak/e -en -ar

30 dåvarande förlova -r -de -t (sig) platina 8a exil -en dramatiker -n vetenskapare -n filosof -en -er 9b akademiker -n sag/a -an -or kritisk -t -a ockupation -en -er makt -en -er 9c germansk -t -a likna -r -de -t variera -r -de- t talspråk -et skriftspråk -et konstruera/d -t -de 10 analysera -r -de -t ta tar tog tagit (reda på) affisch -en -er broschyr -en -er formulera -r -de -t strukturera/d -t -de eventuell -t -a konsulat -et planering -en -ar flyttblock -et muddring -en -ar djup -et flod -en -er omkrets -en höjd -en -er väg/a -er -de -t ton -net inlandsis -en -ar fyndplats -en -er döp/a -er -te -t Mat och mattraditioner 1 anpassa/d -t -de firande -t omelett -en -er gratäng -en -er kallskuret paté -n -er

31 snaps -en -ar för/se -ser -såg -sedd (-sett) borgerlig -t -a krets -en -ar avskil/d -t -da aptit -en utvidg/a -ar -de -t 2 vis/a -an -or skåla -r -de -t 3 ursprungligen nöt -et fläsk -et namnskydda/d -t -de husmanskost -en drift -en -er koppar -n (auch: -en) gruv/a -an -or lin/a -an -or ox/e -en -ar huvudsakligen slakta -r -de -t framkomst -en salta -r -de -t rök/a -er -te -t snabblaga/d -t -de bespisning -en -ar matsal -en -ar 4 företagsam -t -ma allmänhet -en änk/a -an -or försörj/a -er -de -t pepparmint -en stång -en stänger godsak -en -er ensamstående Aftonens sång a sång -en -er ställning -en -ar oavsett uppvux/en -et -na tillfälle -t -n fall/a -er föll fallit (sig) identitet -en -er sedan urminnes tider mjölka -r -de -t tillställning -en -ar

32 kör -en -er rota/d -t -de bevara -r -de -t samla -r -de -t manifestation -en -er kammarkör -en -er grunda -r -de -t helgon -et - etablera -r -de -t (sig) b lågmäl/d -t -da avsked -et ton -en -er vila -n

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Jag hittadelugnet inom mig

Jag hittadelugnet inom mig I Indien skulle Lena hitta sitt sanna jag det var hon övertygad om. Jag hittadelugnet inom mig när jag slutade söka efter lyckan Lena Forsell hade ett välordnat liv med man, barn och jobb.ändå kände hon

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före.

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före. BOLOGNA 22 25 september 2007 Första besöket var på en kommunal förskola med barn mellan 3-5 år som inrymdes i en skola för barn mellan 3-11 år. I den delen som hade förskola fanns 2 klasser med 25 barn

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan light version

Vår lokala likabehandlingsplan light version Vår lokala likabehandlingsplan light version 1 Stålhagens förskola Augusti 2015- juli 2016 Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer