Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r"

Transkript

1 Lektionswortschatz Im Lektionswortschatz finden Sie zu jeder Aufgabe die Wörter bzw. Ausdrücke, die noch nicht aus Javisst! oder vorangegangen Aufgaben in Jaså! bekannt sind. Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r Lektion 1 1a Villa eller torp? torp -et kedjehus -et kedj/a -an -or hyreshus -et parhus -et vindslägenhet -en -er vind -en -ar loft -et 1c överväg/a -er -de -t å ena sidan å andra sidan samtyck/a -er -te -t framför/a framför -de -t för min del... 2a bostadsrätt -en -er bo/stad -staden -städer hyresrätt -en -er ägarrätt -en -er boende -t -n äg/a -er -de -t förvalta -r -de -t bostadsrättsförening -en -ar medlem -men -mar hyr/a hyr -de -t (ut) i andra hand tillåtelse -n -r hyr/a -an -or någonting vara på tok häromdagen hyresvärd -en -ar bostadsrättsvåning -en -ar lån -et avgift -en -er går på exklusive dispositionsrätt -en -er livslång -t -a

2 gå i arv arv -et bostadsförening -en -ar förening -en -ar ekonomi -n -er skyldighet -en -er vårda -r -de -t reparation -en -er 2b säga säger sa(de) sagt (upp sig) bli uppsagd status -en -ar 2c gissa -r -de -t 2d konstig -t -a förbrukning -en -ar 3a åhörare -n talare -n eftermiddag -en -ar handla -r -de -t (om) ägarlägenhet -en -er 3b kommunalhus -et hedra -r -de -t tema -t -n dela -r -de -t (in) avsnitt -et skapa -r -de -t kapital -et sträva -r -de -t (efter) själväg/d -t -da Ordet är fritt! påverk/an -ningar 3c avslutning -en -ar indelning -en -ar tilltalsord -et välkomsthälsning -en -ar 3d ställ/a -er -de -t (upp) ära/d -t -de formulering -en -ar 3f ta tar tog tagit (upp) ämne -t -n 4a inledning -en -ar hänvisning -en -ar diagram -met

3 uppgifter om procenttal uppgift -en -er 4b småhus -et 5a Veckobladet bondgård -en -ar kaj -en -er hektisk -t -a svärma -r -de -t mataffär -en -er lägga lägger la(de) lagt (till) le ler log lett gemenskap -en -er frysa fryser frös frusit helikopt/er -ern -rar missa -r -de -t för gott lastbåt -en -ar dröm -men -mar bekvämlighet -en -er isolera -r -de -t iväg vara överens om övervåning -en -ar magnifik -t -a flyttbil -en -ar f.d. = före detta mission -en -er kommun -en -er riva river rev rivit ett bra tag kyrksal -en -ar dyst/er -ert -ra kyrkbänk -en -ar org/el -eln -lar lekparadis -et pingis -en (ugs.) balanslin/a -an -or klättervägg -en -ar predikstol -en -ar koj/a -an -or rutschkan/a -an -or 5d förvånansvär/ -d -t -da förvåna -r -de -t 6a sökning -en -ar databas -en -er bas -en -er fyll/a -er -de -t (i)

4 blankett -en -er 6b chiff/er -ret rökare -n deposition -en -er beskrivning -en -ar golv -et kak/el -let kvarter -et nedervåning -en -ar gångavstånd -et centralstation -en -er ha högt i tak söderläge -t -n tillgång -en -ar 7a mäklare -n 7b leta -r -de -t (efter) tre/a -an -or tillfällig -t -a vardagsspråk -et 7c typ två/a -an -or hemsid/a -an -or möblera -r -de -t Hjälp mig, nej! grej -en -er (el grejor) en hel del lös/a -er -te -t (sig) så fort vänta ett slag God middag! läs/a -er -te -t (om) period -en -er visning -en -ar Vad då? Nyttiga tips! normal -t -a vara folkbokförd folkbokföring -en -ar EU-medborgare -n uppehållstillstånd -et begrepp -et uppehållsrätt -en -er avse avser avsåg avsett utnyttja -r -de -t rörlighet -en arbetstillstånd -et Migrationsverket

5 webbplats -en -er anmäl/an -ningar Skatteverket handling -en -ar styrka sitt civilstånd civilstånd -et personnum/mer -ret - folkbok/föras -förs -fördes -förts tilldela -r -de -t identitetsbeteckning -en -ar livet ut registrering -en -ar EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) arbetstagare -n (egen) företagare -n tillhandahållare -n mottagare -n studerande -n tillräcklig -t -a registrera -r -de -t (sig) senast inres/a -an -or giltig -t -a identitetskort -et medborgarskap -et fram/gå -går -gick -gått kopi/a -an -or Lektion 2 1a högskol/a -an -or teologi -n pedagogik -en handel -n försvar -et kvalificerad yrkesutbildning förskoleverksamhet -en -er förskol/a -an -or verksamhet -en -er frivillig -t -a daghem -met dagis -et grundskol/a -an -or sameskol/a -an -or lågstadi/um -et -er mellanstadi/um -et -er högstadi/um -et -er kursverksamhet -en -er kompletterande påbyggnad -en -er

6 vuxen vuxna gymnasieskol/a -an -or 1c en sorts teoretisk -t -a orientera/d -t -de motsvara -r -de -t lärling -en -ar 2a förberedande inriktning -en -ar klicka -r -de -t länk -en -ar årskurs -en -er tyngdpunkt -en -er naturvetenskaplig -t -a såsom förbere/da -der -dde -tt vetenskap -en -er 2b betyg -et godkän/d -t -da dessförinnan skriftlig -t -a bedömning -en -ar 3a utbilda -r -de -t (sig) 3b lyssnare -n naturbruk -et studentmöss/a -an -or vara dags kasta -r -de -t (sig) skriva skriver skrev skrivit (in sig) kommunal -t -a hotelleriet (ugs.) receptionist -en -er absolut -a intervju -n -er vilj/a -an -or yttring -en -ar avsikt -en -er 3c initial -en -er 4a studie -n -r elev -en -er läsförståelse -n förståelse -n total -t -a däribland

7 representera -r -de -t 15-åring -en -ar majoritet -en -er placera -r -de -t (sig) återigen samtlig -t -a skal/a -an -or konstruera -r -de -t prestera -r -de -t mä/ta -ter -tte -tt kompetens -en -er engagemang -et flit -en läro/bok -boken -böcker 5a vinnare -n teknologkår -en -er kår -en -er utse/dd -tt -dda dela -r -de -t (ut) berömlig -t- a gärning -en -ar pedagogisk -t -a skicklighet -en ära -n vandring -en -ar er/hålla -håller -höll -hållit överlämna -r -de -t i samband med festlighet -en -er jury -n -er ut/se -ser -såg -sett institution -en -er systemteknik -en -er motivering -en -ar förmedla -r -de -t konstant bjuda på sig själv utomordentlig -t -a färdighet -en -er belöna -r -de -t bevis -et praktik -en -er av olika slag kunnande -t visa -r -de -t (upp) sammanställning -en -ar i syfte att syfte -t -n förteckning -en -ar mobilitet -en

8 tillägg -et exam/en -en -ina 5b förebildlig -t -a glädje -n 6a fiol -en -er piano -t -n trumpet -en -er kontrabas -en -ar dragspel -et gitarr -en -er blockflöjt -en -er trumm/a -an -or 6d trygghet -en -er elakhet -en -er uppbrott -et upptäcktsfärd -en -er ångest -en kärlek -en -ar 6e folkmusik -en duo -n -r lovorda -r -de -t press -en uppträ/da -der -dde -tt savann -en -er programmera -r -de -t värm/a -er -de -t album -et pilgrim -en -er utveckla -r -de -t stöt/a -er -te -t svärd -et pol -en -er verklig -t -a utmaning -en -ar slå slår slog slagit (sig ner) ren -t -a tillfällighet -en -er korsa -r -de -t studio -n -r komponera -r -de -t diplom -et pedagog -en -er terapeut -en -er vid sidan om 6f ge ger gav gett (sig av) säck -en -ar

9 klappa -r -de -t glöd -en tyngd -en -er bära bär bar burit inre ty längta -r -de -t (efter) larm -et er/sätta -sätter -satte -satt räck/a -er -te -t uppenbar -t -a Nyttiga tips! förfrågan förfrågningar order -n mottagning -en -ar skrift -en -er stipendi/um -et -er invandra -r -de -t undervisning -en -ar är till för dig grundläggande sök/a -er -te -t (till) Studiefrämjande -t främj/a -ar -ade -at folkhögskola -an -or be/finna -finner -fann -funnit (sig) självstyr/d -t -da prägla -r -de -t förhållande -t -n profilera -r -de -t hantverk -et dram/a -at -er rikta -r -de -t (sig till) rubrik -en -er integration -en -er mångsidig -t -a utbud -et Lektion 3 1a fack -et skvall/er -ret magasin -et 1c inrikes utrikes till slut 1d prenumerera -r -de -t (på) prenumeration -en -er abonnemang -et

10 2a näringsliv -et näring -en (-ar) debatt -en -er blogg -en -ar överenskommelse -n -r kalas -et 2b börs -en -er front -en -er isländsk -t -a lyxig -t -a kust -en -er hemlighet -en -er moral -en -er omoral -en -er artik/el -eln -lar beachvolley -n överskrift -en -er inordna -r -de -t 3a forska -r -de -t informera -r -de -t (sig) video -n -r auktion -en -er chatta -r -de -t twittra -r -de -t 3c layout -en -er överskådlig -t -a lätthanterlig -t -a 4a mäss/a -an -or dra ihop sig bibliotek -et mont/er -ern -rar herr/e -n -ar 5 avgiftsbelägga förslag -et be/lägga -lägger -bela(de) -belagt ha mötts med... möt/a -er -te -t upprördhet -en skära skär skar skurit (ner) exempelvis fängelse -t -r ordförande -n nämnd -en -er sympatisera -r -de -t kun/göra gör gjorde gjort

11 slutända -n -r innerlig -t- a främsta björn -en -ar påhälsning -en -ar sannolikt bebyggelse -n -r spår -et synas syns syntes synts sträck/a -an -or skot/er -ern -rar rovdjur -et spårare -n besiktiga -r -de -t konstatera -r -de -t snus -et fabrik -en -er skift -et sikta -r -de -t (på) konjunktur -en -er känslig -t -a vals -en -er industri -n- er vilket håll det var på väg åt laborera -r -de -t tillverkning -en -ar kryp/a -er kröp krupit 6a television -en bolag -et finansiera -r -de -t innehavare -n heläg/d -t -da koncern -en -er 6b nytt regional -t -a polarexpedition -en -er serie -n -r dokumentär -t -a grilla -r -de -t underhållning -en -ar sändning -en -ar ekvator -n holländsk -t -a anslagstavl/a -an -or anslag -et skugg/a -an -or reportage -t flygande dinosaurie -n -r

12 brittisk -t -a 6c genre -n -r 7a pojk/e -en -ar ihjälslagen skrev/a -n -or obduktion -en -er våld/ta(ga) -tar -tog -tagit kriminalinspektör -en -er vara vän med mördare -n intern -t -a utredning -en -ar på/gå -går -gick -gått tjänstledig -t -a håll/a -er -höll -hållit (i) be/driv/a -er -drev -drivit lämpa/d -t -de lektion -en -er misslycka/d -t -de uppfostra -r -de -t klost/er -ret skicklig -t -a krigare -n fängsla -r -de -t temp/el -let riddare -n kors -et tåg -et muslim -en -er ena Masjävlar överraskning -en -ar gåv/a -an -or utlös/a -er -te -t hätsk -t -a anklaga -r -de -t stick/a -er stack stuckit ifrån uppoffra -r -de -t (sig) 7d på tal om ingenting apropå spänning -en -ar bryggeri -et -er kanon beträffande bekräfta -r -de -t avtala/d -t -de

13 7e utexaminera/s -s -des -ts filmatisering -en -ar län -et bo/sätta -sätter -satte -satt (sig) brott -et filmatisera -r -de -t scenisk -t -a gestaltning -en -ar Nyttiga tips rutin -en -er låna -r -de -t digital -t -a reservation -en -er DVD st = stycke omlån -et förläng/a -er -de -t försena/d -t -de påminnelse -n -r återlämna/d -t -de inkludera -r -de -t försening -en -ar värde -t -n administrativ avgift varning -en -ar på så sätt kommersiell -t -a innehav -et faktur/a -an -or betalningstillfällen ggr = gånger rensa -r -de -t Lektion 4 1a logotyp -en -er befordra -r -de -t transportera -r -de -t gods -et producera -r -de -t mejeri -et -er tillverka -r -de -t finanstjänst -en -er förfärdiga -r -de -t leverera -r -de -t installera -r -de -t kommunikation -en -er porslin -et 1b vissa

14 1c ombord servering -en -ar läck/er -ert -ra nytt/a -an prestanda -n resande intranät nätverk -et tillfredsställ/a -er -de -t konsument -en -er behov -et skelett -et syn -en -er omsättning -en -ar protein -et -er vitamin -et (auch: -en) -er mineral -et (auch: -en) -er 1d uppfatta -r -de -t 2a fusion -en -er globaliserad tillverkare -n fusionera -r -de -t industri -n -er konglomerat -et kännedom -en japansk -t -a marknads/föras -förs -fördes -förts var/a -an-or 3a lantbruk -et 3b arbetslöshet -en 4a förvaltning -en -ar förmedling -en -ar statistisk -t -a byrå -n -er mervärdesskatt -en -er aktie -n -r verkställande direktör 4b försäkra -r -de -t inkomst -en -er bortfall -et uppdrag -et arbetssökande -n omsorg -en -er missbrukare -n

15 handikapp -et statlig -t -a statistik -en -er 4d konserv -en -er utbrän/d -t -da vilohem -met bolla/s -s -des -ts instans -en -er 5a domstol -en -ar dom -en -ar mål -et döm/a -er -de -t stäm/ma -mer -de -t 5b biografi -n -er 5c plansch -en -er sjyst (auch: schyst) -a sötsaker hand/lägg/a -er -la(de) -lagt marknadsföring -en -ar konkurrensmål -et komma överens kartell -en -er bildning -en -ar kopiera -r -de -t arkiv -et 5d för/bjud/a -er -bjöd -bjudit annonsering -en -ar 6a fram/för/a -för -de -t kritik -en muntlig -t -a hierarkisk -t -a i mitten ledande teamarbete -t -n 6b tvivla -r -de -t på/stå -r -stod -stått hävda -r -de -t citera -r -de -t ifråga/sätta -sätter -satte -satt 7 moll råvaruproducent -en -er förlorare -n min -en -er

16 tynga pressa -r -de -t (av) backa -r -de -t lastbil -en -ar avtal -et ända fram Landsting -et av/bryt/a -er -bröt -brutit part -en -er återupp/ta -tar -tog -tagit förhandling -en -ar vd engagera -r -de -t gedig/en -et -na kassörsk/a -an -or kurv/a -an -or försäljningschef -en -er anledning -en -ar ödmjukhet -en reporänt/a -an -or höjas höjs höjdes höjts Riksbanken procentenhet -en -er minist/er -ern -rar med/föra -för -förde -fört höjning -en -ar strypas stryps ströps strypts ytterligare utrymme -t -n reform -en -er Nyttiga tips! proffs -et via fokusera -r -de -t yrkesmässiga väck/a -er -te -t personligen rättstava/d -t -de uppställ/d -t -da Dubbelkolla! upp/fyll/a -er -de -t önskemål -et sajt -en -er underlag -et inskrivning -en -ar Lektion 5 1a badminton innebandy klättring -en -ar

17 längdskidåkning -en -ar orientering -en -ar skridskoåkning -en -ar skärmflygning -en -ar sportdykning -en -ar 1b sinne -t -n känsl/a -an -or elegans -en kondition -en -er kraft -en -er smidighet -en -er tålamod -et uthållighet -en erfordra -r -de -t 1c utöva -r -de -t 2a förebygg/a -er -de -t fetma -n övervikt -en -er basketboll -en -ar dans -en -er fånga -r -de -t skräck -en bilda -r -de -t disciplin -en -er elit -en -er lag -et klaga -r -de -t livsförlängande medvet/en -et -na träning -en -ar helvete -t -n jämt vara less på rena rama redskapsgympa -n simning -en slipp/a -er slapp sluppit sort -en -er 2e idrotta -r -de -t 3a häst -en -ar fångst -en -er geocaching -en ryttarinn/a -an -or 3d hjärn/a -an -or hurtbull/e -en -ar

18 måttlig -t -a 4a vakt -en -er motståndare -n plan -et domare -n halvlek -en -ar stadion anläggning -en -ar match -en -er bevaka -r -de -t 4c bår -en -ar hittills råka -r -de -t (fastna) gräs -et snubbla -r -de -t vrid/a -er vred vridit omkull svullna -r -de -t handlöst prognos -en -er stuka -r -de -t kryck/a -an -or 5a dop(n)ing -en -ar 5b utövare -n prestationsförmåg/a -an -or substans -en -er upprätta -r -de -t til/lämpas lämpas lämpades lämpats Riksidrottsförbundet förbud -et dopningsklassa/d -t -de antagandet av lag omfatta -r -de -t syntetisk -t -a anabol -t -a steroid -en -er testosteron -et dess derivat -et tillväxt -en frigörelse -n Folkhälsoinstitutet tolka -r -de -t heltäckande missbruk -et experthåll -et varna -r -de -t

19 muskeluppbyggande preparat -et individ -en -er narkotika -n kriminalitet -en hormon -et (auch: -er) aktiv -t -a musk/el -eln -ler styrk/a -an -or psyke -t -n dokumentera -r -de -t androgen -t -a samla/d -t -de jour -en -er 5c övervaka -r -de -t beslag -et tull -en -ar 6b kommentera -r -de -t trötthet -en terapi -n -er 6c Sablar också! skoj 7a organisera -r -de -t plurrning -en -ar insjö -n -ar skridsko -n -r Livräddningssällskapet utrustning -en -ar långfärdsskridsko -n -r prova -r -de -t isvak -en -ar isdubb -en -ar omklädningsrum -met plurra -r -de -t ispik -en -ar kärnis -en -ar centi/meter -n (auch: -metrar) våris -en -ar snötäck/t -ta havsis -en -ar vass -en -ar udd/e -en -ar avlopp -et utlopp -et grund -et fart -en -er brist/a -er brast brustit

20 desto räddning -en -ar nödställde -n Nyttiga tips! pund -et målsnöre -t -n spräng/a -er -de -t knäck/a -er -te -t leende -t -n speciell -t -a jag-borde-ångest driv/en -et -na långvarig -t -a längta -r -de -t medlemskap -et faktum -et (auch: fakta) snabbsök/a -er -te -t tom -t -ma nedan Lektion 6 vision -en -er 1 handdator -n -er elektronisk -t -a konferens -en -er interaktiv -t -a skrivtavl/a -an -or robot -en -ar ekobil -en -ar gräsklippare -n trådlös -t -a konfrontera/s -s -des -ts revolutionera -r -de -t mobil -en -er febril -t -a väggkontakt -en -er det förflutna fastklistra/d -t -de plan/lägg/a -er -la(de) -lagt rymmas ryms rymdes rymts stoppa -r -de -t fick/a -an -or kommunicera -r -de -t sms nedladda/d -t -de snabbare sparsammare samtala -r -de -t skärm -en -ar energisnål -t -a

21 leksak -en -er automatisk -t -a stressa -r -de -t städning -en -ar dammsug/en -et -na bekymra -r -de -t sänk/as -s -tes -ts 3 innovation -en -er lantbruk -et emellan (-> mellan) reklam -en -er slagord -et av/råd/a -er -rådde -rått komplicera/d -t -de lätthanterlighet -en 4a manipulera/d -t -de framtida frälsning -en -ar hot -et ekologisk -t -a funktionell -t -a genmodifiera/d -t -de gen -en -er modifiera -r -de -t rättvisemärk/t -ta livsmed/el -let arvsmass/a -an -or miljövänlig -t -a besparande levnadsvillkor -et odlare -n mervärde helande 4b farlig -t -a DNA cell -en -er tugg/a -an -or enorm -t -a mängd -en -er främmande orsaka -r -de -t inte ens passera -r -de -t matvaruaffär -en -er riklig -t -a syra/d -t -de syr/a -an -or hållbarhet -en

22 förknippa/s -s -des -ts hälsofrämjande effekt -en -er hälsosamma 5a nanoteknologi -n -er relativ -t -a sammanfatta -r -de -t nämnare -n an/tyd/a -er -tydde -tytt längdskal/a -an -or märkvärdig -t -a mikroteknologi -n -er teknologi -n -er industri -n -er begränsa/d -t- de explosionsarta/d -t -de troligtvis framställning -en -ar sensor -n -er kvantdator -n -er ute/sluta/s -s -slöts -slutits krigföring -en -ar forskare -n konsekvens -en -er industriell -t -a revolution -en -er människovänlig -t -a 5b ursprung -et mikro -n forskning -en -ar skrid/a -er skred skridit framåt förhoppning -en -ar 6a ha tummen mitt i handen tumm/e -en -ar 6c hopplös -t -a skrivare -n verktyg -et fält -et formatering -en -ar datakurs -en -er slutkör/d -t -da okej snacka -r -de -t ditt och datt perfekt a signal -en -er

23 7a vägg -en -ar bibe/håll/a -er -höll -hållit väckarklock/a -an -or kaffebryggare -n 7b boendeform -en -er paradis -et känneteckna/s -des -ts innovativ -t -a arkitektur -en -er passivhus -et återvinning -en -ar isolera/d -t -de värm/as -s -des -ts (upp) solfångare -n fjärrkontroll -en -er varna/s -des -ts tät -t -a inbygg/d -t -da dol/d -t -da högtalare -n kylrum -met kod -en -er leverantör -en -er kliv/a -er klev klivit (i) habegär -et verklighet -en -er 8 upprepa -r -de -t förklara -r -de -t förtydligande -t -n signalera -r -de -t Nyttiga tips! publicera -r -de -t granskning -en -ar torkmaskin -en -er granska -r -de -t uppdatera -r -de -t riskfyll/d -t -da kosttillskott -et tillskott -et GDA-märkning -en -ar märkning -en -ar veckopeng -en -ar byggfelsförsäkring -en -ar test -et / test -en, tester försvåra -r -de -t utnämn/a -er -de -t förenkla -r -de -t rak -t -a

24 kart/lägg/a -er -la(de) -lagt överväldigande logga -r -de -t prenumerant -en -er teckna -r -de -t taltidning -en -ar prenservice -n regist/er -ret Lektion 7 kall -et 1a ordinarie plan -et delikatess -en -er husgeråd -et skönhet -en -er kosmetik -en lås -et smed -en -er urmakare -n present -en -er 1b smink -et durkslag -et ljusstak/e -en -ar puls -en mätare -n hålslag -et plån/bok -en -böcker mikrovågsugn -en -ar käng/a -an -or almanack/a -an -or 1d sommarjobba -r -de -t heltid mammaledig -t -a plugga -r -de -t omväxlande 2b rekvisit/a -an tempelriddare -n roman -en -er gycklare -n häx/a -an -or charlatan -en -er smedj/a -an -or smid/a -er smidde smitt spik -en -ar stupstock -en -ar het -t -a

25 fäktning -en -ar duell -en -er stridsskol/a -an -or aren/a -an -or tornerspel -et sällskap -et mumsig -t -a Wärdshuset sked -en -ar 3a servitris -en -er 3b riddarburgare -n mustig -t -a väldig -t -a medeltids-blomsterarrangemang -et verka -r -de -t duktig -t -a tomteniss/e -en -ar max uppskatta/d -t -de likaså kontrakt -et - timm/e(a) -n -ar bokning -en -ar på höstkanten lugna -r -de -t (sig) 3d frilans -en -ar egen företagare -n 4a bakåt gammaldags entreprenör -en -er tempo -t -n skenskarv -en -ar stenkolsrök -en ånglok -et lok -et trafikera -t -de resenär -en -er ideell -t -a runt vagn -en -ar ban/a -an -or verk/stad -en -städer intill stall -et entreprenörskap -et projektledare -n utvärdering -en -ar

26 poweryoga -n 4c handikappa/d -t -de hemlös -t -a 5b höglju/dd -tt -dda inspirerande kaotisk -t -a kapacitet -en -er koncentration -en -er kreativitet -en livlig -t -a tröttsam -t -ma 5c missnöj/d -t -da 6a vett -et etikett -en garanti -n -er attityd -en -er beteendemönst/er -ret trampa -r -de -t i klaveret bjudning -en -ar värdfolk -et alltför värd -en -ar 7b paja -r -de -t slit/a -er slet slitit 7c hövlig -t -a aggressiv -t -a skuldmedvet/en -et -na oskyldig -t -a sorgs/en -et -na beklagande förebrående 8a sikt -en vara på sin vakt upptäck/t -ta stödj/a -er stötte stött arg -t -a argument -et stil -en -ar undan/håll/a -er -höll -hållit avigsid/a -an -or a-kass/a -an -or bekym/mer -ret extraslant -en -ar anpassa -r -de -t

27 diskriminering -en -ar tas togs tagits (tillvara) tank/e -en -ar uppskatta -r -de -t behandla -r -de -t individuell -t -a förutsättning -en -ar Nyttiga tips! skäl -et avskeda -r -de -t driv/a -er drev drivit process -en -er tingsrätt -en -er bråkdel -en -ar skaffa -r -de -t (sig) trakasseri -et -er rätta (till) missförhållande -t -n produktivitet -en stabil -t -a samhällsekonomi -n -er bidrag -et - självklarhet -en -er förhandla -r -de -t beslut -et fatta/s -des -ts sträck/a -er -te -t (sig till) kollektivavtal -et generell -t -a Lektion 8 brokig -t -a udda 1a lyckobringare -n hästsko -n -r klöverblad -et nyckelpig/a -an -or maskot -en -ar 1b struntprat -et 2a vidskeplig -t -a katt -en -er dylik -t -a steg/e -en -ar obehaglig -t -a 3a blick -en -ar hantverkare -n hovslagare -n

28 generation -en -er lycklig -t -a tvung/en -et -na tidig -t -a fabrikant -en -er hemifrån slitsam -t -ma sorg -en -er arving/e -en -ar ligga i lumpen begrav/d -t -da kyrkogård -en -ar 3b har/e -en -ar tiga tiger teg tigit 3c emedan liksom 3d dröm/ma -mer -de -t i efterhand 4a spontanitet -en förverkliga -r -de -t 4b ogjor/d -t -da rast -en -er åkande plan -en -er dagis/fröken -fröknar överlag pendlande egentlig -t -a reglera/d -t -de knacka -r -de -t i både vått och tort våt -t -a torr -t -a vänj/a -er vande vant (sig) struktur -en -er ordning -en -ar utbyte -t -n återvän/da -der -de -t tändstick/a -an -or bayersk -t -a dialekt -en -er byråkrati -n -er extra kompensera -r -de -t årlig -t -a

29 5a variant -en -er intonation -en -er vokal -en -er konsonant -en -er uppbyggnad -en -er mening -en -ar förråd -et böjning -en -ar melodi -n -er indela/s -s -des -ts 5b rullande skorrande 5c utrotning -en -ar hota/d -t -de förneka -r -de -t bli blir blev blivit (av med något) träng/as -s -des -ts (undan) utsläta/d -t -de till tals släkt -en 6a pantoff/el -eln -lor pär/a -an -or märklig -t -a synonym -en -er toff/el -eln -lor bakkapp/a -an -or ombildning -en -ar rim -met likhet associera -r -de -t 6b flik -en -ar översikt -en -er 7 goss/e -en -ar försäljare -n bygd -en -er glitt/er -ret sock/en -nen -nar gigantisk -t -a behärska -r -de -t tolk -en -ar teck/en -net värdinn/a -an -or olympisk -t -a blivande mak/e -en -ar

30 dåvarande förlova -r -de -t (sig) platina 8a exil -en dramatiker -n vetenskapare -n filosof -en -er 9b akademiker -n sag/a -an -or kritisk -t -a ockupation -en -er makt -en -er 9c germansk -t -a likna -r -de -t variera -r -de- t talspråk -et skriftspråk -et konstruera/d -t -de 10 analysera -r -de -t ta tar tog tagit (reda på) affisch -en -er broschyr -en -er formulera -r -de -t strukturera/d -t -de eventuell -t -a konsulat -et planering -en -ar flyttblock -et muddring -en -ar djup -et flod -en -er omkrets -en höjd -en -er väg/a -er -de -t ton -net inlandsis -en -ar fyndplats -en -er döp/a -er -te -t Mat och mattraditioner 1 anpassa/d -t -de firande -t omelett -en -er gratäng -en -er kallskuret paté -n -er

31 snaps -en -ar för/se -ser -såg -sedd (-sett) borgerlig -t -a krets -en -ar avskil/d -t -da aptit -en utvidg/a -ar -de -t 2 vis/a -an -or skåla -r -de -t 3 ursprungligen nöt -et fläsk -et namnskydda/d -t -de husmanskost -en drift -en -er koppar -n (auch: -en) gruv/a -an -or lin/a -an -or ox/e -en -ar huvudsakligen slakta -r -de -t framkomst -en salta -r -de -t rök/a -er -te -t snabblaga/d -t -de bespisning -en -ar matsal -en -ar 4 företagsam -t -ma allmänhet -en änk/a -an -or försörj/a -er -de -t pepparmint -en stång -en stänger godsak -en -er ensamstående Aftonens sång a sång -en -er ställning -en -ar oavsett uppvux/en -et -na tillfälle -t -n fall/a -er föll fallit (sig) identitet -en -er sedan urminnes tider mjölka -r -de -t tillställning -en -ar

32 kör -en -er rota/d -t -de bevara -r -de -t samla -r -de -t manifestation -en -er kammarkör -en -er grunda -r -de -t helgon -et - etablera -r -de -t (sig) b lågmäl/d -t -da avsked -et ton -en -er vila -n

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN 1 2011 C2 Management AB Text:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Familjehemmet. Humor bryter isen i fosterfamiljer Lyckade återföreningar visst finns dom? och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Humor bryter isen i fosterfamiljer Lyckade återföreningar visst finns dom? och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 1 april 2012 Humor bryter isen i fosterfamiljer Lyckade återföreningar visst finns dom? och fler intressanta artiklar Har du... engagemang tid

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind Min återhämtning från psykosen - A beautiful mind Khai Chau 2002 Inledning - A Beautiful Mind är som ni kanske vet, en biofilm, som handlar om professor John F Nash, nobelpristagare i ekonomi, 1994, och

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok

Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok Innehållsförteckning Bakom boken...3 Innan du börjar...3 Låt fler ta del av spelhobbyn...4 Ideell marknadsföring...4 Här

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Journalistisk presentation. Metodrapport. Inledning...3

Innehållsförteckning. Journalistisk presentation. Metodrapport. Inledning...3 Rot-avdragsfusket GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Karin Avenäs och Elin Hellström Examensarbete i journalistik 22,5 hp, vårterminen 2011 Handledare:

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Systematiskt jobbsök

Systematiskt jobbsök Systematiskt jobbsök Guide till personlig marknadsplan Per Norrman, Varberg 2014-10-05 1 Tillägnas mina nya jobbsökarvänner Jeff, Per, Maritha och Mella. Bakgrund Hos en av mina tidigare arbetsgivare började

Läs mer

Läraren fattar beslut

Läraren fattar beslut Läraren fattar beslut Läraren fattar beslut per acke orstadius Ekelunds Förlag AB Box 2050 169 02 Solna Telefon: 08-82 13 20 Fax: 08-83 29 56 E-post: education@ekelunds.se Webbplats: www.ekelunds.se Per

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

..finns det får och kor?

..finns det får och kor? Malmö högskola Konst, kultur och kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Examensarbete Vårterminen 2002..finns det får och kor? - om IT-brukarens funderingar kring framtiden Claes Qvillberg 2

Läs mer

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder. En guide

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder. En guide Möjligheter till högre studier för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder En guide Innehåll Information Förord Samordnare för studenter med funktionshinder Att välja rätt utbildning

Läs mer

Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan

Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan ( Inspelningstid 50 minuter, 8 elever, samt Helena, Tony och Ewa. I transkriberingen förekommer talspråksformer som; nåt, dom, asså, osv.. Detta

Läs mer

framtidens boende Projekt Camelot Rundabordssamtal och seminarier kring Carolina Browall

framtidens boende Projekt Camelot Rundabordssamtal och seminarier kring Carolina Browall & Projekt Camelot Rundabordssamtal och seminarier kring framtidens boende Carolina Browall Konrad Tollmar & Fredrik Petersson Smart studio, Interactive Institute Denna rapport i pro gram - met Telematik

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Nr 3 2015 Pris 49 kronor. JORDBRUK. Teknik kan lösa matbristen KODKNACKARE. Snart i varje klassrum? GUIDEN. Stress gör oss sjuka

Nr 3 2015 Pris 49 kronor. JORDBRUK. Teknik kan lösa matbristen KODKNACKARE. Snart i varje klassrum? GUIDEN. Stress gör oss sjuka Nr 3 2015 Pris 49 kronor JORDBRUK. Teknik kan lösa matbristen KODKNACKARE. Snart i varje klassrum? GUIDEN. Stress gör oss sjuka SLARVAR MAN SÅ RASAR ALLT Roman Hassas har den noggrannhet som krävs både

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

TRE KRONORS Hockeyskola

TRE KRONORS Hockeyskola 1 Varför Ishockey för flickor? Traditionellt sett pratas det om att flickor är mest intresserade av smink, dans och dockor. Så må det fortfarande vara för vissa, men bilden har ändrats. I en undersökning

Läs mer