Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r"

Transkript

1 Lektionswortschatz Im Lektionswortschatz finden Sie zu jeder Aufgabe die Wörter bzw. Ausdrücke, die noch nicht aus Javisst! oder vorangegangen Aufgaben in Jaså! bekannt sind. Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r Lektion 1 1a Villa eller torp? torp -et kedjehus -et kedj/a -an -or hyreshus -et parhus -et vindslägenhet -en -er vind -en -ar loft -et 1c överväg/a -er -de -t å ena sidan å andra sidan samtyck/a -er -te -t framför/a framför -de -t för min del... 2a bostadsrätt -en -er bo/stad -staden -städer hyresrätt -en -er ägarrätt -en -er boende -t -n äg/a -er -de -t förvalta -r -de -t bostadsrättsförening -en -ar medlem -men -mar hyr/a hyr -de -t (ut) i andra hand tillåtelse -n -r hyr/a -an -or någonting vara på tok häromdagen hyresvärd -en -ar bostadsrättsvåning -en -ar lån -et avgift -en -er går på exklusive dispositionsrätt -en -er livslång -t -a

2 gå i arv arv -et bostadsförening -en -ar förening -en -ar ekonomi -n -er skyldighet -en -er vårda -r -de -t reparation -en -er 2b säga säger sa(de) sagt (upp sig) bli uppsagd status -en -ar 2c gissa -r -de -t 2d konstig -t -a förbrukning -en -ar 3a åhörare -n talare -n eftermiddag -en -ar handla -r -de -t (om) ägarlägenhet -en -er 3b kommunalhus -et hedra -r -de -t tema -t -n dela -r -de -t (in) avsnitt -et skapa -r -de -t kapital -et sträva -r -de -t (efter) själväg/d -t -da Ordet är fritt! påverk/an -ningar 3c avslutning -en -ar indelning -en -ar tilltalsord -et välkomsthälsning -en -ar 3d ställ/a -er -de -t (upp) ära/d -t -de formulering -en -ar 3f ta tar tog tagit (upp) ämne -t -n 4a inledning -en -ar hänvisning -en -ar diagram -met

3 uppgifter om procenttal uppgift -en -er 4b småhus -et 5a Veckobladet bondgård -en -ar kaj -en -er hektisk -t -a svärma -r -de -t mataffär -en -er lägga lägger la(de) lagt (till) le ler log lett gemenskap -en -er frysa fryser frös frusit helikopt/er -ern -rar missa -r -de -t för gott lastbåt -en -ar dröm -men -mar bekvämlighet -en -er isolera -r -de -t iväg vara överens om övervåning -en -ar magnifik -t -a flyttbil -en -ar f.d. = före detta mission -en -er kommun -en -er riva river rev rivit ett bra tag kyrksal -en -ar dyst/er -ert -ra kyrkbänk -en -ar org/el -eln -lar lekparadis -et pingis -en (ugs.) balanslin/a -an -or klättervägg -en -ar predikstol -en -ar koj/a -an -or rutschkan/a -an -or 5d förvånansvär/ -d -t -da förvåna -r -de -t 6a sökning -en -ar databas -en -er bas -en -er fyll/a -er -de -t (i)

4 blankett -en -er 6b chiff/er -ret rökare -n deposition -en -er beskrivning -en -ar golv -et kak/el -let kvarter -et nedervåning -en -ar gångavstånd -et centralstation -en -er ha högt i tak söderläge -t -n tillgång -en -ar 7a mäklare -n 7b leta -r -de -t (efter) tre/a -an -or tillfällig -t -a vardagsspråk -et 7c typ två/a -an -or hemsid/a -an -or möblera -r -de -t Hjälp mig, nej! grej -en -er (el grejor) en hel del lös/a -er -te -t (sig) så fort vänta ett slag God middag! läs/a -er -te -t (om) period -en -er visning -en -ar Vad då? Nyttiga tips! normal -t -a vara folkbokförd folkbokföring -en -ar EU-medborgare -n uppehållstillstånd -et begrepp -et uppehållsrätt -en -er avse avser avsåg avsett utnyttja -r -de -t rörlighet -en arbetstillstånd -et Migrationsverket

5 webbplats -en -er anmäl/an -ningar Skatteverket handling -en -ar styrka sitt civilstånd civilstånd -et personnum/mer -ret - folkbok/föras -förs -fördes -förts tilldela -r -de -t identitetsbeteckning -en -ar livet ut registrering -en -ar EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) arbetstagare -n (egen) företagare -n tillhandahållare -n mottagare -n studerande -n tillräcklig -t -a registrera -r -de -t (sig) senast inres/a -an -or giltig -t -a identitetskort -et medborgarskap -et fram/gå -går -gick -gått kopi/a -an -or Lektion 2 1a högskol/a -an -or teologi -n pedagogik -en handel -n försvar -et kvalificerad yrkesutbildning förskoleverksamhet -en -er förskol/a -an -or verksamhet -en -er frivillig -t -a daghem -met dagis -et grundskol/a -an -or sameskol/a -an -or lågstadi/um -et -er mellanstadi/um -et -er högstadi/um -et -er kursverksamhet -en -er kompletterande påbyggnad -en -er

6 vuxen vuxna gymnasieskol/a -an -or 1c en sorts teoretisk -t -a orientera/d -t -de motsvara -r -de -t lärling -en -ar 2a förberedande inriktning -en -ar klicka -r -de -t länk -en -ar årskurs -en -er tyngdpunkt -en -er naturvetenskaplig -t -a såsom förbere/da -der -dde -tt vetenskap -en -er 2b betyg -et godkän/d -t -da dessförinnan skriftlig -t -a bedömning -en -ar 3a utbilda -r -de -t (sig) 3b lyssnare -n naturbruk -et studentmöss/a -an -or vara dags kasta -r -de -t (sig) skriva skriver skrev skrivit (in sig) kommunal -t -a hotelleriet (ugs.) receptionist -en -er absolut -a intervju -n -er vilj/a -an -or yttring -en -ar avsikt -en -er 3c initial -en -er 4a studie -n -r elev -en -er läsförståelse -n förståelse -n total -t -a däribland

7 representera -r -de -t 15-åring -en -ar majoritet -en -er placera -r -de -t (sig) återigen samtlig -t -a skal/a -an -or konstruera -r -de -t prestera -r -de -t mä/ta -ter -tte -tt kompetens -en -er engagemang -et flit -en läro/bok -boken -böcker 5a vinnare -n teknologkår -en -er kår -en -er utse/dd -tt -dda dela -r -de -t (ut) berömlig -t- a gärning -en -ar pedagogisk -t -a skicklighet -en ära -n vandring -en -ar er/hålla -håller -höll -hållit överlämna -r -de -t i samband med festlighet -en -er jury -n -er ut/se -ser -såg -sett institution -en -er systemteknik -en -er motivering -en -ar förmedla -r -de -t konstant bjuda på sig själv utomordentlig -t -a färdighet -en -er belöna -r -de -t bevis -et praktik -en -er av olika slag kunnande -t visa -r -de -t (upp) sammanställning -en -ar i syfte att syfte -t -n förteckning -en -ar mobilitet -en

8 tillägg -et exam/en -en -ina 5b förebildlig -t -a glädje -n 6a fiol -en -er piano -t -n trumpet -en -er kontrabas -en -ar dragspel -et gitarr -en -er blockflöjt -en -er trumm/a -an -or 6d trygghet -en -er elakhet -en -er uppbrott -et upptäcktsfärd -en -er ångest -en kärlek -en -ar 6e folkmusik -en duo -n -r lovorda -r -de -t press -en uppträ/da -der -dde -tt savann -en -er programmera -r -de -t värm/a -er -de -t album -et pilgrim -en -er utveckla -r -de -t stöt/a -er -te -t svärd -et pol -en -er verklig -t -a utmaning -en -ar slå slår slog slagit (sig ner) ren -t -a tillfällighet -en -er korsa -r -de -t studio -n -r komponera -r -de -t diplom -et pedagog -en -er terapeut -en -er vid sidan om 6f ge ger gav gett (sig av) säck -en -ar

9 klappa -r -de -t glöd -en tyngd -en -er bära bär bar burit inre ty längta -r -de -t (efter) larm -et er/sätta -sätter -satte -satt räck/a -er -te -t uppenbar -t -a Nyttiga tips! förfrågan förfrågningar order -n mottagning -en -ar skrift -en -er stipendi/um -et -er invandra -r -de -t undervisning -en -ar är till för dig grundläggande sök/a -er -te -t (till) Studiefrämjande -t främj/a -ar -ade -at folkhögskola -an -or be/finna -finner -fann -funnit (sig) självstyr/d -t -da prägla -r -de -t förhållande -t -n profilera -r -de -t hantverk -et dram/a -at -er rikta -r -de -t (sig till) rubrik -en -er integration -en -er mångsidig -t -a utbud -et Lektion 3 1a fack -et skvall/er -ret magasin -et 1c inrikes utrikes till slut 1d prenumerera -r -de -t (på) prenumeration -en -er abonnemang -et

10 2a näringsliv -et näring -en (-ar) debatt -en -er blogg -en -ar överenskommelse -n -r kalas -et 2b börs -en -er front -en -er isländsk -t -a lyxig -t -a kust -en -er hemlighet -en -er moral -en -er omoral -en -er artik/el -eln -lar beachvolley -n överskrift -en -er inordna -r -de -t 3a forska -r -de -t informera -r -de -t (sig) video -n -r auktion -en -er chatta -r -de -t twittra -r -de -t 3c layout -en -er överskådlig -t -a lätthanterlig -t -a 4a mäss/a -an -or dra ihop sig bibliotek -et mont/er -ern -rar herr/e -n -ar 5 avgiftsbelägga förslag -et be/lägga -lägger -bela(de) -belagt ha mötts med... möt/a -er -te -t upprördhet -en skära skär skar skurit (ner) exempelvis fängelse -t -r ordförande -n nämnd -en -er sympatisera -r -de -t kun/göra gör gjorde gjort

11 slutända -n -r innerlig -t- a främsta björn -en -ar påhälsning -en -ar sannolikt bebyggelse -n -r spår -et synas syns syntes synts sträck/a -an -or skot/er -ern -rar rovdjur -et spårare -n besiktiga -r -de -t konstatera -r -de -t snus -et fabrik -en -er skift -et sikta -r -de -t (på) konjunktur -en -er känslig -t -a vals -en -er industri -n- er vilket håll det var på väg åt laborera -r -de -t tillverkning -en -ar kryp/a -er kröp krupit 6a television -en bolag -et finansiera -r -de -t innehavare -n heläg/d -t -da koncern -en -er 6b nytt regional -t -a polarexpedition -en -er serie -n -r dokumentär -t -a grilla -r -de -t underhållning -en -ar sändning -en -ar ekvator -n holländsk -t -a anslagstavl/a -an -or anslag -et skugg/a -an -or reportage -t flygande dinosaurie -n -r

12 brittisk -t -a 6c genre -n -r 7a pojk/e -en -ar ihjälslagen skrev/a -n -or obduktion -en -er våld/ta(ga) -tar -tog -tagit kriminalinspektör -en -er vara vän med mördare -n intern -t -a utredning -en -ar på/gå -går -gick -gått tjänstledig -t -a håll/a -er -höll -hållit (i) be/driv/a -er -drev -drivit lämpa/d -t -de lektion -en -er misslycka/d -t -de uppfostra -r -de -t klost/er -ret skicklig -t -a krigare -n fängsla -r -de -t temp/el -let riddare -n kors -et tåg -et muslim -en -er ena Masjävlar överraskning -en -ar gåv/a -an -or utlös/a -er -te -t hätsk -t -a anklaga -r -de -t stick/a -er stack stuckit ifrån uppoffra -r -de -t (sig) 7d på tal om ingenting apropå spänning -en -ar bryggeri -et -er kanon beträffande bekräfta -r -de -t avtala/d -t -de

13 7e utexaminera/s -s -des -ts filmatisering -en -ar län -et bo/sätta -sätter -satte -satt (sig) brott -et filmatisera -r -de -t scenisk -t -a gestaltning -en -ar Nyttiga tips rutin -en -er låna -r -de -t digital -t -a reservation -en -er DVD st = stycke omlån -et förläng/a -er -de -t försena/d -t -de påminnelse -n -r återlämna/d -t -de inkludera -r -de -t försening -en -ar värde -t -n administrativ avgift varning -en -ar på så sätt kommersiell -t -a innehav -et faktur/a -an -or betalningstillfällen ggr = gånger rensa -r -de -t Lektion 4 1a logotyp -en -er befordra -r -de -t transportera -r -de -t gods -et producera -r -de -t mejeri -et -er tillverka -r -de -t finanstjänst -en -er förfärdiga -r -de -t leverera -r -de -t installera -r -de -t kommunikation -en -er porslin -et 1b vissa

14 1c ombord servering -en -ar läck/er -ert -ra nytt/a -an prestanda -n resande intranät nätverk -et tillfredsställ/a -er -de -t konsument -en -er behov -et skelett -et syn -en -er omsättning -en -ar protein -et -er vitamin -et (auch: -en) -er mineral -et (auch: -en) -er 1d uppfatta -r -de -t 2a fusion -en -er globaliserad tillverkare -n fusionera -r -de -t industri -n -er konglomerat -et kännedom -en japansk -t -a marknads/föras -förs -fördes -förts var/a -an-or 3a lantbruk -et 3b arbetslöshet -en 4a förvaltning -en -ar förmedling -en -ar statistisk -t -a byrå -n -er mervärdesskatt -en -er aktie -n -r verkställande direktör 4b försäkra -r -de -t inkomst -en -er bortfall -et uppdrag -et arbetssökande -n omsorg -en -er missbrukare -n

15 handikapp -et statlig -t -a statistik -en -er 4d konserv -en -er utbrän/d -t -da vilohem -met bolla/s -s -des -ts instans -en -er 5a domstol -en -ar dom -en -ar mål -et döm/a -er -de -t stäm/ma -mer -de -t 5b biografi -n -er 5c plansch -en -er sjyst (auch: schyst) -a sötsaker hand/lägg/a -er -la(de) -lagt marknadsföring -en -ar konkurrensmål -et komma överens kartell -en -er bildning -en -ar kopiera -r -de -t arkiv -et 5d för/bjud/a -er -bjöd -bjudit annonsering -en -ar 6a fram/för/a -för -de -t kritik -en muntlig -t -a hierarkisk -t -a i mitten ledande teamarbete -t -n 6b tvivla -r -de -t på/stå -r -stod -stått hävda -r -de -t citera -r -de -t ifråga/sätta -sätter -satte -satt 7 moll råvaruproducent -en -er förlorare -n min -en -er

16 tynga pressa -r -de -t (av) backa -r -de -t lastbil -en -ar avtal -et ända fram Landsting -et av/bryt/a -er -bröt -brutit part -en -er återupp/ta -tar -tog -tagit förhandling -en -ar vd engagera -r -de -t gedig/en -et -na kassörsk/a -an -or kurv/a -an -or försäljningschef -en -er anledning -en -ar ödmjukhet -en reporänt/a -an -or höjas höjs höjdes höjts Riksbanken procentenhet -en -er minist/er -ern -rar med/föra -för -förde -fört höjning -en -ar strypas stryps ströps strypts ytterligare utrymme -t -n reform -en -er Nyttiga tips! proffs -et via fokusera -r -de -t yrkesmässiga väck/a -er -te -t personligen rättstava/d -t -de uppställ/d -t -da Dubbelkolla! upp/fyll/a -er -de -t önskemål -et sajt -en -er underlag -et inskrivning -en -ar Lektion 5 1a badminton innebandy klättring -en -ar

17 längdskidåkning -en -ar orientering -en -ar skridskoåkning -en -ar skärmflygning -en -ar sportdykning -en -ar 1b sinne -t -n känsl/a -an -or elegans -en kondition -en -er kraft -en -er smidighet -en -er tålamod -et uthållighet -en erfordra -r -de -t 1c utöva -r -de -t 2a förebygg/a -er -de -t fetma -n övervikt -en -er basketboll -en -ar dans -en -er fånga -r -de -t skräck -en bilda -r -de -t disciplin -en -er elit -en -er lag -et klaga -r -de -t livsförlängande medvet/en -et -na träning -en -ar helvete -t -n jämt vara less på rena rama redskapsgympa -n simning -en slipp/a -er slapp sluppit sort -en -er 2e idrotta -r -de -t 3a häst -en -ar fångst -en -er geocaching -en ryttarinn/a -an -or 3d hjärn/a -an -or hurtbull/e -en -ar

18 måttlig -t -a 4a vakt -en -er motståndare -n plan -et domare -n halvlek -en -ar stadion anläggning -en -ar match -en -er bevaka -r -de -t 4c bår -en -ar hittills råka -r -de -t (fastna) gräs -et snubbla -r -de -t vrid/a -er vred vridit omkull svullna -r -de -t handlöst prognos -en -er stuka -r -de -t kryck/a -an -or 5a dop(n)ing -en -ar 5b utövare -n prestationsförmåg/a -an -or substans -en -er upprätta -r -de -t til/lämpas lämpas lämpades lämpats Riksidrottsförbundet förbud -et dopningsklassa/d -t -de antagandet av lag omfatta -r -de -t syntetisk -t -a anabol -t -a steroid -en -er testosteron -et dess derivat -et tillväxt -en frigörelse -n Folkhälsoinstitutet tolka -r -de -t heltäckande missbruk -et experthåll -et varna -r -de -t

19 muskeluppbyggande preparat -et individ -en -er narkotika -n kriminalitet -en hormon -et (auch: -er) aktiv -t -a musk/el -eln -ler styrk/a -an -or psyke -t -n dokumentera -r -de -t androgen -t -a samla/d -t -de jour -en -er 5c övervaka -r -de -t beslag -et tull -en -ar 6b kommentera -r -de -t trötthet -en terapi -n -er 6c Sablar också! skoj 7a organisera -r -de -t plurrning -en -ar insjö -n -ar skridsko -n -r Livräddningssällskapet utrustning -en -ar långfärdsskridsko -n -r prova -r -de -t isvak -en -ar isdubb -en -ar omklädningsrum -met plurra -r -de -t ispik -en -ar kärnis -en -ar centi/meter -n (auch: -metrar) våris -en -ar snötäck/t -ta havsis -en -ar vass -en -ar udd/e -en -ar avlopp -et utlopp -et grund -et fart -en -er brist/a -er brast brustit

20 desto räddning -en -ar nödställde -n Nyttiga tips! pund -et målsnöre -t -n spräng/a -er -de -t knäck/a -er -te -t leende -t -n speciell -t -a jag-borde-ångest driv/en -et -na långvarig -t -a längta -r -de -t medlemskap -et faktum -et (auch: fakta) snabbsök/a -er -te -t tom -t -ma nedan Lektion 6 vision -en -er 1 handdator -n -er elektronisk -t -a konferens -en -er interaktiv -t -a skrivtavl/a -an -or robot -en -ar ekobil -en -ar gräsklippare -n trådlös -t -a konfrontera/s -s -des -ts revolutionera -r -de -t mobil -en -er febril -t -a väggkontakt -en -er det förflutna fastklistra/d -t -de plan/lägg/a -er -la(de) -lagt rymmas ryms rymdes rymts stoppa -r -de -t fick/a -an -or kommunicera -r -de -t sms nedladda/d -t -de snabbare sparsammare samtala -r -de -t skärm -en -ar energisnål -t -a

21 leksak -en -er automatisk -t -a stressa -r -de -t städning -en -ar dammsug/en -et -na bekymra -r -de -t sänk/as -s -tes -ts 3 innovation -en -er lantbruk -et emellan (-> mellan) reklam -en -er slagord -et av/råd/a -er -rådde -rått komplicera/d -t -de lätthanterlighet -en 4a manipulera/d -t -de framtida frälsning -en -ar hot -et ekologisk -t -a funktionell -t -a genmodifiera/d -t -de gen -en -er modifiera -r -de -t rättvisemärk/t -ta livsmed/el -let arvsmass/a -an -or miljövänlig -t -a besparande levnadsvillkor -et odlare -n mervärde helande 4b farlig -t -a DNA cell -en -er tugg/a -an -or enorm -t -a mängd -en -er främmande orsaka -r -de -t inte ens passera -r -de -t matvaruaffär -en -er riklig -t -a syra/d -t -de syr/a -an -or hållbarhet -en

22 förknippa/s -s -des -ts hälsofrämjande effekt -en -er hälsosamma 5a nanoteknologi -n -er relativ -t -a sammanfatta -r -de -t nämnare -n an/tyd/a -er -tydde -tytt längdskal/a -an -or märkvärdig -t -a mikroteknologi -n -er teknologi -n -er industri -n -er begränsa/d -t- de explosionsarta/d -t -de troligtvis framställning -en -ar sensor -n -er kvantdator -n -er ute/sluta/s -s -slöts -slutits krigföring -en -ar forskare -n konsekvens -en -er industriell -t -a revolution -en -er människovänlig -t -a 5b ursprung -et mikro -n forskning -en -ar skrid/a -er skred skridit framåt förhoppning -en -ar 6a ha tummen mitt i handen tumm/e -en -ar 6c hopplös -t -a skrivare -n verktyg -et fält -et formatering -en -ar datakurs -en -er slutkör/d -t -da okej snacka -r -de -t ditt och datt perfekt a signal -en -er

23 7a vägg -en -ar bibe/håll/a -er -höll -hållit väckarklock/a -an -or kaffebryggare -n 7b boendeform -en -er paradis -et känneteckna/s -des -ts innovativ -t -a arkitektur -en -er passivhus -et återvinning -en -ar isolera/d -t -de värm/as -s -des -ts (upp) solfångare -n fjärrkontroll -en -er varna/s -des -ts tät -t -a inbygg/d -t -da dol/d -t -da högtalare -n kylrum -met kod -en -er leverantör -en -er kliv/a -er klev klivit (i) habegär -et verklighet -en -er 8 upprepa -r -de -t förklara -r -de -t förtydligande -t -n signalera -r -de -t Nyttiga tips! publicera -r -de -t granskning -en -ar torkmaskin -en -er granska -r -de -t uppdatera -r -de -t riskfyll/d -t -da kosttillskott -et tillskott -et GDA-märkning -en -ar märkning -en -ar veckopeng -en -ar byggfelsförsäkring -en -ar test -et / test -en, tester försvåra -r -de -t utnämn/a -er -de -t förenkla -r -de -t rak -t -a

24 kart/lägg/a -er -la(de) -lagt överväldigande logga -r -de -t prenumerant -en -er teckna -r -de -t taltidning -en -ar prenservice -n regist/er -ret Lektion 7 kall -et 1a ordinarie plan -et delikatess -en -er husgeråd -et skönhet -en -er kosmetik -en lås -et smed -en -er urmakare -n present -en -er 1b smink -et durkslag -et ljusstak/e -en -ar puls -en mätare -n hålslag -et plån/bok -en -böcker mikrovågsugn -en -ar käng/a -an -or almanack/a -an -or 1d sommarjobba -r -de -t heltid mammaledig -t -a plugga -r -de -t omväxlande 2b rekvisit/a -an tempelriddare -n roman -en -er gycklare -n häx/a -an -or charlatan -en -er smedj/a -an -or smid/a -er smidde smitt spik -en -ar stupstock -en -ar het -t -a

25 fäktning -en -ar duell -en -er stridsskol/a -an -or aren/a -an -or tornerspel -et sällskap -et mumsig -t -a Wärdshuset sked -en -ar 3a servitris -en -er 3b riddarburgare -n mustig -t -a väldig -t -a medeltids-blomsterarrangemang -et verka -r -de -t duktig -t -a tomteniss/e -en -ar max uppskatta/d -t -de likaså kontrakt -et - timm/e(a) -n -ar bokning -en -ar på höstkanten lugna -r -de -t (sig) 3d frilans -en -ar egen företagare -n 4a bakåt gammaldags entreprenör -en -er tempo -t -n skenskarv -en -ar stenkolsrök -en ånglok -et lok -et trafikera -t -de resenär -en -er ideell -t -a runt vagn -en -ar ban/a -an -or verk/stad -en -städer intill stall -et entreprenörskap -et projektledare -n utvärdering -en -ar

26 poweryoga -n 4c handikappa/d -t -de hemlös -t -a 5b höglju/dd -tt -dda inspirerande kaotisk -t -a kapacitet -en -er koncentration -en -er kreativitet -en livlig -t -a tröttsam -t -ma 5c missnöj/d -t -da 6a vett -et etikett -en garanti -n -er attityd -en -er beteendemönst/er -ret trampa -r -de -t i klaveret bjudning -en -ar värdfolk -et alltför värd -en -ar 7b paja -r -de -t slit/a -er slet slitit 7c hövlig -t -a aggressiv -t -a skuldmedvet/en -et -na oskyldig -t -a sorgs/en -et -na beklagande förebrående 8a sikt -en vara på sin vakt upptäck/t -ta stödj/a -er stötte stött arg -t -a argument -et stil -en -ar undan/håll/a -er -höll -hållit avigsid/a -an -or a-kass/a -an -or bekym/mer -ret extraslant -en -ar anpassa -r -de -t

27 diskriminering -en -ar tas togs tagits (tillvara) tank/e -en -ar uppskatta -r -de -t behandla -r -de -t individuell -t -a förutsättning -en -ar Nyttiga tips! skäl -et avskeda -r -de -t driv/a -er drev drivit process -en -er tingsrätt -en -er bråkdel -en -ar skaffa -r -de -t (sig) trakasseri -et -er rätta (till) missförhållande -t -n produktivitet -en stabil -t -a samhällsekonomi -n -er bidrag -et - självklarhet -en -er förhandla -r -de -t beslut -et fatta/s -des -ts sträck/a -er -te -t (sig till) kollektivavtal -et generell -t -a Lektion 8 brokig -t -a udda 1a lyckobringare -n hästsko -n -r klöverblad -et nyckelpig/a -an -or maskot -en -ar 1b struntprat -et 2a vidskeplig -t -a katt -en -er dylik -t -a steg/e -en -ar obehaglig -t -a 3a blick -en -ar hantverkare -n hovslagare -n

28 generation -en -er lycklig -t -a tvung/en -et -na tidig -t -a fabrikant -en -er hemifrån slitsam -t -ma sorg -en -er arving/e -en -ar ligga i lumpen begrav/d -t -da kyrkogård -en -ar 3b har/e -en -ar tiga tiger teg tigit 3c emedan liksom 3d dröm/ma -mer -de -t i efterhand 4a spontanitet -en förverkliga -r -de -t 4b ogjor/d -t -da rast -en -er åkande plan -en -er dagis/fröken -fröknar överlag pendlande egentlig -t -a reglera/d -t -de knacka -r -de -t i både vått och tort våt -t -a torr -t -a vänj/a -er vande vant (sig) struktur -en -er ordning -en -ar utbyte -t -n återvän/da -der -de -t tändstick/a -an -or bayersk -t -a dialekt -en -er byråkrati -n -er extra kompensera -r -de -t årlig -t -a

29 5a variant -en -er intonation -en -er vokal -en -er konsonant -en -er uppbyggnad -en -er mening -en -ar förråd -et böjning -en -ar melodi -n -er indela/s -s -des -ts 5b rullande skorrande 5c utrotning -en -ar hota/d -t -de förneka -r -de -t bli blir blev blivit (av med något) träng/as -s -des -ts (undan) utsläta/d -t -de till tals släkt -en 6a pantoff/el -eln -lor pär/a -an -or märklig -t -a synonym -en -er toff/el -eln -lor bakkapp/a -an -or ombildning -en -ar rim -met likhet associera -r -de -t 6b flik -en -ar översikt -en -er 7 goss/e -en -ar försäljare -n bygd -en -er glitt/er -ret sock/en -nen -nar gigantisk -t -a behärska -r -de -t tolk -en -ar teck/en -net värdinn/a -an -or olympisk -t -a blivande mak/e -en -ar

30 dåvarande förlova -r -de -t (sig) platina 8a exil -en dramatiker -n vetenskapare -n filosof -en -er 9b akademiker -n sag/a -an -or kritisk -t -a ockupation -en -er makt -en -er 9c germansk -t -a likna -r -de -t variera -r -de- t talspråk -et skriftspråk -et konstruera/d -t -de 10 analysera -r -de -t ta tar tog tagit (reda på) affisch -en -er broschyr -en -er formulera -r -de -t strukturera/d -t -de eventuell -t -a konsulat -et planering -en -ar flyttblock -et muddring -en -ar djup -et flod -en -er omkrets -en höjd -en -er väg/a -er -de -t ton -net inlandsis -en -ar fyndplats -en -er döp/a -er -te -t Mat och mattraditioner 1 anpassa/d -t -de firande -t omelett -en -er gratäng -en -er kallskuret paté -n -er

31 snaps -en -ar för/se -ser -såg -sedd (-sett) borgerlig -t -a krets -en -ar avskil/d -t -da aptit -en utvidg/a -ar -de -t 2 vis/a -an -or skåla -r -de -t 3 ursprungligen nöt -et fläsk -et namnskydda/d -t -de husmanskost -en drift -en -er koppar -n (auch: -en) gruv/a -an -or lin/a -an -or ox/e -en -ar huvudsakligen slakta -r -de -t framkomst -en salta -r -de -t rök/a -er -te -t snabblaga/d -t -de bespisning -en -ar matsal -en -ar 4 företagsam -t -ma allmänhet -en änk/a -an -or försörj/a -er -de -t pepparmint -en stång -en stänger godsak -en -er ensamstående Aftonens sång a sång -en -er ställning -en -ar oavsett uppvux/en -et -na tillfälle -t -n fall/a -er föll fallit (sig) identitet -en -er sedan urminnes tider mjölka -r -de -t tillställning -en -ar

32 kör -en -er rota/d -t -de bevara -r -de -t samla -r -de -t manifestation -en -er kammarkör -en -er grunda -r -de -t helgon -et - etablera -r -de -t (sig) b lågmäl/d -t -da avsked -et ton -en -er vila -n

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

VERBGRUPPER.

VERBGRUPPER. VERBGRUPPER 1 Grupp 1 1. Verben i grupp 1 har a i alla former eftersom stammen slutar på a. 2. Verben slutar på r i presens, de i preteritum och t i supinum. 3. Infinitiv och imperativ har samma form.

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION ÖVERSIKT 1. Verbal kommunikation 2. Effektiv kommunikation Definition Muntlig kommunikationinnebärkommunikationvia

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Sveriges mest ovanliga företagare

Sveriges mest ovanliga företagare Sveriges mest ovanliga företagare Therese Albrechtson startade sitt företag Bodyguard Säkerhetsprodukter direkt efter gymnasiet. Idag, vid 22 års ålder, har hon tre aktiebolag och har fått en rad fina

Läs mer

INREDNINGSKURSER.SE Lektion 8 - Samarbetet med kunden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Lektion 8 Samarbetet med kunden INREDNINGSKURSER.

INREDNINGSKURSER.SE Lektion 8 - Samarbetet med kunden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Lektion 8 Samarbetet med kunden INREDNINGSKURSER. Lektion 8 Samarbetet med kunden Du får aldrig glömma att kundens hem är deras hem. Det innebär en svårighet som homestaging-konsult då det innebär att man måste involvera kunden samtidigt som man ska göra

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi Elevernas Researcharbete Elevernas researcharbete är det moment som särskiljer Film For Real metoden från alla tidigare informationsinsatser om droger. För deltagande skolor i kommunerna innebär detta

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt

tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt Fysisk kontakt reagerar på fysisk kontakt klarar av att ta emot fysisk kontakt tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt Ögonkontakt ser på den person som försöker få uppmärksamhet bibehåller ögonkontakt

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2014 UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Karika Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karika Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Karika Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller: 2015-11-30 2016-11-30 Ansvariga för planen: Förskolechef och pedagoger på förskolan Karika Förskola nov 2015 Sid. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Brev med vädjan om hjälp 2-3 Förslag till föräldrabrev 4 Brev från Sock-Ragge 5-6. Brev från minisar som vill ha ett samhälle att leva i 7

Brev med vädjan om hjälp 2-3 Förslag till föräldrabrev 4 Brev från Sock-Ragge 5-6. Brev från minisar som vill ha ett samhälle att leva i 7 Material att kopiera Förskoleklass sid Brev med vädjan om hjälp 2-3 Förslag till föräldrabrev 4 Brev från Sock-Ragge 5-6 Årskurs 1 Brev från minisar som vill ha ett samhälle att leva i 7 Årskurs 2 Brev

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Mötesordning. Nu stillar vi oss en stund och mediterar över varför vi är här och läser sedan ACA-bönen tillsammans.

Mötesordning. Nu stillar vi oss en stund och mediterar över varför vi är här och läser sedan ACA-bönen tillsammans. Mötesordning Välkommen till detta ACA möte, jag heter och är ett vuxet barn. ACA vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor ÖRBY FÖRSKOLOR Sid 1 (5) Giltig från och med 2017-01-01 Giltig till och med 2017-12-31 - är organiserad i 5 förskolor på 6 adresser. Till höstterminen kommer Dalbotten att avvecklas då alla de barn som

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Examensarbete VT Börja på förskolan

Examensarbete VT Börja på förskolan Examensarbete VT 2013 Börja på förskolan Att börja på förskolan kan var en stor omställning i livet för hela familjen. Somliga är bekanta med förskolans värld andra inte. Kanske har du frågat vänner och

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ Kapitlen ANROP, JAG och INÅTRIKTNING ur boken LIVETS ORD av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se A A BO YIN RA LIVETS ORD ÖVERSÄTTNING FRÅN TYSKA ORIGINALSPRÅKET

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer

Maximera er försäljning

Maximera er försäljning Material Sida 1 av 7 Försäljning Försäljning av olika typer av produkter eller tjänster är ett utmärkt sätt för elevkårer att få in mer pengar. Ni kan sälja allt från biljetter till en fest till profilmaterial

Läs mer

Öppna och stängda frågor

Öppna och stängda frågor Öppna och stängda frågor Stängda frågor är frågor på vilka man bara kan svara ja eller nej. Öppna frågor måste man besvara med minst en hel mening. En pojke står utanför dörren. En försäljare kommer fram

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet)

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Allsidigt tränad hanterar fler situationer Randers 11 juni All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Det spelar ingen roll hur duktig du är om du är skadad... Välkomna till mitt Träning - Föreläsning

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

Lär känna dig själv samtidigt som du börjar älska dig själv och ditt liv.

Lär känna dig själv samtidigt som du börjar älska dig själv och ditt liv. Lär känna dig själv samtidigt som du börjar älska dig själv och ditt liv. Lär dig älska dig själv. Börja stormtrivas i ditt eget skin. Spräng bort dina osäkerheter Gå emot dina rädslor Stå för din sak

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Nu kan du använda "Aktivitetskort på nätet". Det kommer att förenkla föreningens hantering och redovisning av Lokalt aktivitetsstöd. All närvaro som föreningen registrerar sparas

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Leo räddar en kalv Lärarmaterial

Leo räddar en kalv Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Per Østergaard Vad handlar boken om? Leo är på väg till hagen på sin fyrhjuling, för att hälsa på de fem kalvarna. Men när han kommer fram ser han att det bara är fyra kalvar. Var är

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer