Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r"

Transkript

1 Lektionswortschatz Im Lektionswortschatz finden Sie zu jeder Aufgabe die Wörter bzw. Ausdrücke, die noch nicht aus Javisst! oder vorangegangen Aufgaben in Jaså! bekannt sind. Lektion 0 Till att börja med särbo -n -r Lektion 1 1a Villa eller torp? torp -et kedjehus -et kedj/a -an -or hyreshus -et parhus -et vindslägenhet -en -er vind -en -ar loft -et 1c överväg/a -er -de -t å ena sidan å andra sidan samtyck/a -er -te -t framför/a framför -de -t för min del... 2a bostadsrätt -en -er bo/stad -staden -städer hyresrätt -en -er ägarrätt -en -er boende -t -n äg/a -er -de -t förvalta -r -de -t bostadsrättsförening -en -ar medlem -men -mar hyr/a hyr -de -t (ut) i andra hand tillåtelse -n -r hyr/a -an -or någonting vara på tok häromdagen hyresvärd -en -ar bostadsrättsvåning -en -ar lån -et avgift -en -er går på exklusive dispositionsrätt -en -er livslång -t -a

2 gå i arv arv -et bostadsförening -en -ar förening -en -ar ekonomi -n -er skyldighet -en -er vårda -r -de -t reparation -en -er 2b säga säger sa(de) sagt (upp sig) bli uppsagd status -en -ar 2c gissa -r -de -t 2d konstig -t -a förbrukning -en -ar 3a åhörare -n talare -n eftermiddag -en -ar handla -r -de -t (om) ägarlägenhet -en -er 3b kommunalhus -et hedra -r -de -t tema -t -n dela -r -de -t (in) avsnitt -et skapa -r -de -t kapital -et sträva -r -de -t (efter) själväg/d -t -da Ordet är fritt! påverk/an -ningar 3c avslutning -en -ar indelning -en -ar tilltalsord -et välkomsthälsning -en -ar 3d ställ/a -er -de -t (upp) ära/d -t -de formulering -en -ar 3f ta tar tog tagit (upp) ämne -t -n 4a inledning -en -ar hänvisning -en -ar diagram -met

3 uppgifter om procenttal uppgift -en -er 4b småhus -et 5a Veckobladet bondgård -en -ar kaj -en -er hektisk -t -a svärma -r -de -t mataffär -en -er lägga lägger la(de) lagt (till) le ler log lett gemenskap -en -er frysa fryser frös frusit helikopt/er -ern -rar missa -r -de -t för gott lastbåt -en -ar dröm -men -mar bekvämlighet -en -er isolera -r -de -t iväg vara överens om övervåning -en -ar magnifik -t -a flyttbil -en -ar f.d. = före detta mission -en -er kommun -en -er riva river rev rivit ett bra tag kyrksal -en -ar dyst/er -ert -ra kyrkbänk -en -ar org/el -eln -lar lekparadis -et pingis -en (ugs.) balanslin/a -an -or klättervägg -en -ar predikstol -en -ar koj/a -an -or rutschkan/a -an -or 5d förvånansvär/ -d -t -da förvåna -r -de -t 6a sökning -en -ar databas -en -er bas -en -er fyll/a -er -de -t (i)

4 blankett -en -er 6b chiff/er -ret rökare -n deposition -en -er beskrivning -en -ar golv -et kak/el -let kvarter -et nedervåning -en -ar gångavstånd -et centralstation -en -er ha högt i tak söderläge -t -n tillgång -en -ar 7a mäklare -n 7b leta -r -de -t (efter) tre/a -an -or tillfällig -t -a vardagsspråk -et 7c typ två/a -an -or hemsid/a -an -or möblera -r -de -t Hjälp mig, nej! grej -en -er (el grejor) en hel del lös/a -er -te -t (sig) så fort vänta ett slag God middag! läs/a -er -te -t (om) period -en -er visning -en -ar Vad då? Nyttiga tips! normal -t -a vara folkbokförd folkbokföring -en -ar EU-medborgare -n uppehållstillstånd -et begrepp -et uppehållsrätt -en -er avse avser avsåg avsett utnyttja -r -de -t rörlighet -en arbetstillstånd -et Migrationsverket

5 webbplats -en -er anmäl/an -ningar Skatteverket handling -en -ar styrka sitt civilstånd civilstånd -et personnum/mer -ret - folkbok/föras -förs -fördes -förts tilldela -r -de -t identitetsbeteckning -en -ar livet ut registrering -en -ar EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) arbetstagare -n (egen) företagare -n tillhandahållare -n mottagare -n studerande -n tillräcklig -t -a registrera -r -de -t (sig) senast inres/a -an -or giltig -t -a identitetskort -et medborgarskap -et fram/gå -går -gick -gått kopi/a -an -or Lektion 2 1a högskol/a -an -or teologi -n pedagogik -en handel -n försvar -et kvalificerad yrkesutbildning förskoleverksamhet -en -er förskol/a -an -or verksamhet -en -er frivillig -t -a daghem -met dagis -et grundskol/a -an -or sameskol/a -an -or lågstadi/um -et -er mellanstadi/um -et -er högstadi/um -et -er kursverksamhet -en -er kompletterande påbyggnad -en -er

6 vuxen vuxna gymnasieskol/a -an -or 1c en sorts teoretisk -t -a orientera/d -t -de motsvara -r -de -t lärling -en -ar 2a förberedande inriktning -en -ar klicka -r -de -t länk -en -ar årskurs -en -er tyngdpunkt -en -er naturvetenskaplig -t -a såsom förbere/da -der -dde -tt vetenskap -en -er 2b betyg -et godkän/d -t -da dessförinnan skriftlig -t -a bedömning -en -ar 3a utbilda -r -de -t (sig) 3b lyssnare -n naturbruk -et studentmöss/a -an -or vara dags kasta -r -de -t (sig) skriva skriver skrev skrivit (in sig) kommunal -t -a hotelleriet (ugs.) receptionist -en -er absolut -a intervju -n -er vilj/a -an -or yttring -en -ar avsikt -en -er 3c initial -en -er 4a studie -n -r elev -en -er läsförståelse -n förståelse -n total -t -a däribland

7 representera -r -de -t 15-åring -en -ar majoritet -en -er placera -r -de -t (sig) återigen samtlig -t -a skal/a -an -or konstruera -r -de -t prestera -r -de -t mä/ta -ter -tte -tt kompetens -en -er engagemang -et flit -en läro/bok -boken -böcker 5a vinnare -n teknologkår -en -er kår -en -er utse/dd -tt -dda dela -r -de -t (ut) berömlig -t- a gärning -en -ar pedagogisk -t -a skicklighet -en ära -n vandring -en -ar er/hålla -håller -höll -hållit överlämna -r -de -t i samband med festlighet -en -er jury -n -er ut/se -ser -såg -sett institution -en -er systemteknik -en -er motivering -en -ar förmedla -r -de -t konstant bjuda på sig själv utomordentlig -t -a färdighet -en -er belöna -r -de -t bevis -et praktik -en -er av olika slag kunnande -t visa -r -de -t (upp) sammanställning -en -ar i syfte att syfte -t -n förteckning -en -ar mobilitet -en

8 tillägg -et exam/en -en -ina 5b förebildlig -t -a glädje -n 6a fiol -en -er piano -t -n trumpet -en -er kontrabas -en -ar dragspel -et gitarr -en -er blockflöjt -en -er trumm/a -an -or 6d trygghet -en -er elakhet -en -er uppbrott -et upptäcktsfärd -en -er ångest -en kärlek -en -ar 6e folkmusik -en duo -n -r lovorda -r -de -t press -en uppträ/da -der -dde -tt savann -en -er programmera -r -de -t värm/a -er -de -t album -et pilgrim -en -er utveckla -r -de -t stöt/a -er -te -t svärd -et pol -en -er verklig -t -a utmaning -en -ar slå slår slog slagit (sig ner) ren -t -a tillfällighet -en -er korsa -r -de -t studio -n -r komponera -r -de -t diplom -et pedagog -en -er terapeut -en -er vid sidan om 6f ge ger gav gett (sig av) säck -en -ar

9 klappa -r -de -t glöd -en tyngd -en -er bära bär bar burit inre ty längta -r -de -t (efter) larm -et er/sätta -sätter -satte -satt räck/a -er -te -t uppenbar -t -a Nyttiga tips! förfrågan förfrågningar order -n mottagning -en -ar skrift -en -er stipendi/um -et -er invandra -r -de -t undervisning -en -ar är till för dig grundläggande sök/a -er -te -t (till) Studiefrämjande -t främj/a -ar -ade -at folkhögskola -an -or be/finna -finner -fann -funnit (sig) självstyr/d -t -da prägla -r -de -t förhållande -t -n profilera -r -de -t hantverk -et dram/a -at -er rikta -r -de -t (sig till) rubrik -en -er integration -en -er mångsidig -t -a utbud -et Lektion 3 1a fack -et skvall/er -ret magasin -et 1c inrikes utrikes till slut 1d prenumerera -r -de -t (på) prenumeration -en -er abonnemang -et

10 2a näringsliv -et näring -en (-ar) debatt -en -er blogg -en -ar överenskommelse -n -r kalas -et 2b börs -en -er front -en -er isländsk -t -a lyxig -t -a kust -en -er hemlighet -en -er moral -en -er omoral -en -er artik/el -eln -lar beachvolley -n överskrift -en -er inordna -r -de -t 3a forska -r -de -t informera -r -de -t (sig) video -n -r auktion -en -er chatta -r -de -t twittra -r -de -t 3c layout -en -er överskådlig -t -a lätthanterlig -t -a 4a mäss/a -an -or dra ihop sig bibliotek -et mont/er -ern -rar herr/e -n -ar 5 avgiftsbelägga förslag -et be/lägga -lägger -bela(de) -belagt ha mötts med... möt/a -er -te -t upprördhet -en skära skär skar skurit (ner) exempelvis fängelse -t -r ordförande -n nämnd -en -er sympatisera -r -de -t kun/göra gör gjorde gjort

11 slutända -n -r innerlig -t- a främsta björn -en -ar påhälsning -en -ar sannolikt bebyggelse -n -r spår -et synas syns syntes synts sträck/a -an -or skot/er -ern -rar rovdjur -et spårare -n besiktiga -r -de -t konstatera -r -de -t snus -et fabrik -en -er skift -et sikta -r -de -t (på) konjunktur -en -er känslig -t -a vals -en -er industri -n- er vilket håll det var på väg åt laborera -r -de -t tillverkning -en -ar kryp/a -er kröp krupit 6a television -en bolag -et finansiera -r -de -t innehavare -n heläg/d -t -da koncern -en -er 6b nytt regional -t -a polarexpedition -en -er serie -n -r dokumentär -t -a grilla -r -de -t underhållning -en -ar sändning -en -ar ekvator -n holländsk -t -a anslagstavl/a -an -or anslag -et skugg/a -an -or reportage -t flygande dinosaurie -n -r

12 brittisk -t -a 6c genre -n -r 7a pojk/e -en -ar ihjälslagen skrev/a -n -or obduktion -en -er våld/ta(ga) -tar -tog -tagit kriminalinspektör -en -er vara vän med mördare -n intern -t -a utredning -en -ar på/gå -går -gick -gått tjänstledig -t -a håll/a -er -höll -hållit (i) be/driv/a -er -drev -drivit lämpa/d -t -de lektion -en -er misslycka/d -t -de uppfostra -r -de -t klost/er -ret skicklig -t -a krigare -n fängsla -r -de -t temp/el -let riddare -n kors -et tåg -et muslim -en -er ena Masjävlar överraskning -en -ar gåv/a -an -or utlös/a -er -te -t hätsk -t -a anklaga -r -de -t stick/a -er stack stuckit ifrån uppoffra -r -de -t (sig) 7d på tal om ingenting apropå spänning -en -ar bryggeri -et -er kanon beträffande bekräfta -r -de -t avtala/d -t -de

13 7e utexaminera/s -s -des -ts filmatisering -en -ar län -et bo/sätta -sätter -satte -satt (sig) brott -et filmatisera -r -de -t scenisk -t -a gestaltning -en -ar Nyttiga tips rutin -en -er låna -r -de -t digital -t -a reservation -en -er DVD st = stycke omlån -et förläng/a -er -de -t försena/d -t -de påminnelse -n -r återlämna/d -t -de inkludera -r -de -t försening -en -ar värde -t -n administrativ avgift varning -en -ar på så sätt kommersiell -t -a innehav -et faktur/a -an -or betalningstillfällen ggr = gånger rensa -r -de -t Lektion 4 1a logotyp -en -er befordra -r -de -t transportera -r -de -t gods -et producera -r -de -t mejeri -et -er tillverka -r -de -t finanstjänst -en -er förfärdiga -r -de -t leverera -r -de -t installera -r -de -t kommunikation -en -er porslin -et 1b vissa

14 1c ombord servering -en -ar läck/er -ert -ra nytt/a -an prestanda -n resande intranät nätverk -et tillfredsställ/a -er -de -t konsument -en -er behov -et skelett -et syn -en -er omsättning -en -ar protein -et -er vitamin -et (auch: -en) -er mineral -et (auch: -en) -er 1d uppfatta -r -de -t 2a fusion -en -er globaliserad tillverkare -n fusionera -r -de -t industri -n -er konglomerat -et kännedom -en japansk -t -a marknads/föras -förs -fördes -förts var/a -an-or 3a lantbruk -et 3b arbetslöshet -en 4a förvaltning -en -ar förmedling -en -ar statistisk -t -a byrå -n -er mervärdesskatt -en -er aktie -n -r verkställande direktör 4b försäkra -r -de -t inkomst -en -er bortfall -et uppdrag -et arbetssökande -n omsorg -en -er missbrukare -n

15 handikapp -et statlig -t -a statistik -en -er 4d konserv -en -er utbrän/d -t -da vilohem -met bolla/s -s -des -ts instans -en -er 5a domstol -en -ar dom -en -ar mål -et döm/a -er -de -t stäm/ma -mer -de -t 5b biografi -n -er 5c plansch -en -er sjyst (auch: schyst) -a sötsaker hand/lägg/a -er -la(de) -lagt marknadsföring -en -ar konkurrensmål -et komma överens kartell -en -er bildning -en -ar kopiera -r -de -t arkiv -et 5d för/bjud/a -er -bjöd -bjudit annonsering -en -ar 6a fram/för/a -för -de -t kritik -en muntlig -t -a hierarkisk -t -a i mitten ledande teamarbete -t -n 6b tvivla -r -de -t på/stå -r -stod -stått hävda -r -de -t citera -r -de -t ifråga/sätta -sätter -satte -satt 7 moll råvaruproducent -en -er förlorare -n min -en -er

16 tynga pressa -r -de -t (av) backa -r -de -t lastbil -en -ar avtal -et ända fram Landsting -et av/bryt/a -er -bröt -brutit part -en -er återupp/ta -tar -tog -tagit förhandling -en -ar vd engagera -r -de -t gedig/en -et -na kassörsk/a -an -or kurv/a -an -or försäljningschef -en -er anledning -en -ar ödmjukhet -en reporänt/a -an -or höjas höjs höjdes höjts Riksbanken procentenhet -en -er minist/er -ern -rar med/föra -för -förde -fört höjning -en -ar strypas stryps ströps strypts ytterligare utrymme -t -n reform -en -er Nyttiga tips! proffs -et via fokusera -r -de -t yrkesmässiga väck/a -er -te -t personligen rättstava/d -t -de uppställ/d -t -da Dubbelkolla! upp/fyll/a -er -de -t önskemål -et sajt -en -er underlag -et inskrivning -en -ar Lektion 5 1a badminton innebandy klättring -en -ar

17 längdskidåkning -en -ar orientering -en -ar skridskoåkning -en -ar skärmflygning -en -ar sportdykning -en -ar 1b sinne -t -n känsl/a -an -or elegans -en kondition -en -er kraft -en -er smidighet -en -er tålamod -et uthållighet -en erfordra -r -de -t 1c utöva -r -de -t 2a förebygg/a -er -de -t fetma -n övervikt -en -er basketboll -en -ar dans -en -er fånga -r -de -t skräck -en bilda -r -de -t disciplin -en -er elit -en -er lag -et klaga -r -de -t livsförlängande medvet/en -et -na träning -en -ar helvete -t -n jämt vara less på rena rama redskapsgympa -n simning -en slipp/a -er slapp sluppit sort -en -er 2e idrotta -r -de -t 3a häst -en -ar fångst -en -er geocaching -en ryttarinn/a -an -or 3d hjärn/a -an -or hurtbull/e -en -ar

18 måttlig -t -a 4a vakt -en -er motståndare -n plan -et domare -n halvlek -en -ar stadion anläggning -en -ar match -en -er bevaka -r -de -t 4c bår -en -ar hittills råka -r -de -t (fastna) gräs -et snubbla -r -de -t vrid/a -er vred vridit omkull svullna -r -de -t handlöst prognos -en -er stuka -r -de -t kryck/a -an -or 5a dop(n)ing -en -ar 5b utövare -n prestationsförmåg/a -an -or substans -en -er upprätta -r -de -t til/lämpas lämpas lämpades lämpats Riksidrottsförbundet förbud -et dopningsklassa/d -t -de antagandet av lag omfatta -r -de -t syntetisk -t -a anabol -t -a steroid -en -er testosteron -et dess derivat -et tillväxt -en frigörelse -n Folkhälsoinstitutet tolka -r -de -t heltäckande missbruk -et experthåll -et varna -r -de -t

19 muskeluppbyggande preparat -et individ -en -er narkotika -n kriminalitet -en hormon -et (auch: -er) aktiv -t -a musk/el -eln -ler styrk/a -an -or psyke -t -n dokumentera -r -de -t androgen -t -a samla/d -t -de jour -en -er 5c övervaka -r -de -t beslag -et tull -en -ar 6b kommentera -r -de -t trötthet -en terapi -n -er 6c Sablar också! skoj 7a organisera -r -de -t plurrning -en -ar insjö -n -ar skridsko -n -r Livräddningssällskapet utrustning -en -ar långfärdsskridsko -n -r prova -r -de -t isvak -en -ar isdubb -en -ar omklädningsrum -met plurra -r -de -t ispik -en -ar kärnis -en -ar centi/meter -n (auch: -metrar) våris -en -ar snötäck/t -ta havsis -en -ar vass -en -ar udd/e -en -ar avlopp -et utlopp -et grund -et fart -en -er brist/a -er brast brustit

20 desto räddning -en -ar nödställde -n Nyttiga tips! pund -et målsnöre -t -n spräng/a -er -de -t knäck/a -er -te -t leende -t -n speciell -t -a jag-borde-ångest driv/en -et -na långvarig -t -a längta -r -de -t medlemskap -et faktum -et (auch: fakta) snabbsök/a -er -te -t tom -t -ma nedan Lektion 6 vision -en -er 1 handdator -n -er elektronisk -t -a konferens -en -er interaktiv -t -a skrivtavl/a -an -or robot -en -ar ekobil -en -ar gräsklippare -n trådlös -t -a konfrontera/s -s -des -ts revolutionera -r -de -t mobil -en -er febril -t -a väggkontakt -en -er det förflutna fastklistra/d -t -de plan/lägg/a -er -la(de) -lagt rymmas ryms rymdes rymts stoppa -r -de -t fick/a -an -or kommunicera -r -de -t sms nedladda/d -t -de snabbare sparsammare samtala -r -de -t skärm -en -ar energisnål -t -a

21 leksak -en -er automatisk -t -a stressa -r -de -t städning -en -ar dammsug/en -et -na bekymra -r -de -t sänk/as -s -tes -ts 3 innovation -en -er lantbruk -et emellan (-> mellan) reklam -en -er slagord -et av/råd/a -er -rådde -rått komplicera/d -t -de lätthanterlighet -en 4a manipulera/d -t -de framtida frälsning -en -ar hot -et ekologisk -t -a funktionell -t -a genmodifiera/d -t -de gen -en -er modifiera -r -de -t rättvisemärk/t -ta livsmed/el -let arvsmass/a -an -or miljövänlig -t -a besparande levnadsvillkor -et odlare -n mervärde helande 4b farlig -t -a DNA cell -en -er tugg/a -an -or enorm -t -a mängd -en -er främmande orsaka -r -de -t inte ens passera -r -de -t matvaruaffär -en -er riklig -t -a syra/d -t -de syr/a -an -or hållbarhet -en

22 förknippa/s -s -des -ts hälsofrämjande effekt -en -er hälsosamma 5a nanoteknologi -n -er relativ -t -a sammanfatta -r -de -t nämnare -n an/tyd/a -er -tydde -tytt längdskal/a -an -or märkvärdig -t -a mikroteknologi -n -er teknologi -n -er industri -n -er begränsa/d -t- de explosionsarta/d -t -de troligtvis framställning -en -ar sensor -n -er kvantdator -n -er ute/sluta/s -s -slöts -slutits krigföring -en -ar forskare -n konsekvens -en -er industriell -t -a revolution -en -er människovänlig -t -a 5b ursprung -et mikro -n forskning -en -ar skrid/a -er skred skridit framåt förhoppning -en -ar 6a ha tummen mitt i handen tumm/e -en -ar 6c hopplös -t -a skrivare -n verktyg -et fält -et formatering -en -ar datakurs -en -er slutkör/d -t -da okej snacka -r -de -t ditt och datt perfekt a signal -en -er

23 7a vägg -en -ar bibe/håll/a -er -höll -hållit väckarklock/a -an -or kaffebryggare -n 7b boendeform -en -er paradis -et känneteckna/s -des -ts innovativ -t -a arkitektur -en -er passivhus -et återvinning -en -ar isolera/d -t -de värm/as -s -des -ts (upp) solfångare -n fjärrkontroll -en -er varna/s -des -ts tät -t -a inbygg/d -t -da dol/d -t -da högtalare -n kylrum -met kod -en -er leverantör -en -er kliv/a -er klev klivit (i) habegär -et verklighet -en -er 8 upprepa -r -de -t förklara -r -de -t förtydligande -t -n signalera -r -de -t Nyttiga tips! publicera -r -de -t granskning -en -ar torkmaskin -en -er granska -r -de -t uppdatera -r -de -t riskfyll/d -t -da kosttillskott -et tillskott -et GDA-märkning -en -ar märkning -en -ar veckopeng -en -ar byggfelsförsäkring -en -ar test -et / test -en, tester försvåra -r -de -t utnämn/a -er -de -t förenkla -r -de -t rak -t -a

24 kart/lägg/a -er -la(de) -lagt överväldigande logga -r -de -t prenumerant -en -er teckna -r -de -t taltidning -en -ar prenservice -n regist/er -ret Lektion 7 kall -et 1a ordinarie plan -et delikatess -en -er husgeråd -et skönhet -en -er kosmetik -en lås -et smed -en -er urmakare -n present -en -er 1b smink -et durkslag -et ljusstak/e -en -ar puls -en mätare -n hålslag -et plån/bok -en -böcker mikrovågsugn -en -ar käng/a -an -or almanack/a -an -or 1d sommarjobba -r -de -t heltid mammaledig -t -a plugga -r -de -t omväxlande 2b rekvisit/a -an tempelriddare -n roman -en -er gycklare -n häx/a -an -or charlatan -en -er smedj/a -an -or smid/a -er smidde smitt spik -en -ar stupstock -en -ar het -t -a

25 fäktning -en -ar duell -en -er stridsskol/a -an -or aren/a -an -or tornerspel -et sällskap -et mumsig -t -a Wärdshuset sked -en -ar 3a servitris -en -er 3b riddarburgare -n mustig -t -a väldig -t -a medeltids-blomsterarrangemang -et verka -r -de -t duktig -t -a tomteniss/e -en -ar max uppskatta/d -t -de likaså kontrakt -et - timm/e(a) -n -ar bokning -en -ar på höstkanten lugna -r -de -t (sig) 3d frilans -en -ar egen företagare -n 4a bakåt gammaldags entreprenör -en -er tempo -t -n skenskarv -en -ar stenkolsrök -en ånglok -et lok -et trafikera -t -de resenär -en -er ideell -t -a runt vagn -en -ar ban/a -an -or verk/stad -en -städer intill stall -et entreprenörskap -et projektledare -n utvärdering -en -ar

26 poweryoga -n 4c handikappa/d -t -de hemlös -t -a 5b höglju/dd -tt -dda inspirerande kaotisk -t -a kapacitet -en -er koncentration -en -er kreativitet -en livlig -t -a tröttsam -t -ma 5c missnöj/d -t -da 6a vett -et etikett -en garanti -n -er attityd -en -er beteendemönst/er -ret trampa -r -de -t i klaveret bjudning -en -ar värdfolk -et alltför värd -en -ar 7b paja -r -de -t slit/a -er slet slitit 7c hövlig -t -a aggressiv -t -a skuldmedvet/en -et -na oskyldig -t -a sorgs/en -et -na beklagande förebrående 8a sikt -en vara på sin vakt upptäck/t -ta stödj/a -er stötte stött arg -t -a argument -et stil -en -ar undan/håll/a -er -höll -hållit avigsid/a -an -or a-kass/a -an -or bekym/mer -ret extraslant -en -ar anpassa -r -de -t

27 diskriminering -en -ar tas togs tagits (tillvara) tank/e -en -ar uppskatta -r -de -t behandla -r -de -t individuell -t -a förutsättning -en -ar Nyttiga tips! skäl -et avskeda -r -de -t driv/a -er drev drivit process -en -er tingsrätt -en -er bråkdel -en -ar skaffa -r -de -t (sig) trakasseri -et -er rätta (till) missförhållande -t -n produktivitet -en stabil -t -a samhällsekonomi -n -er bidrag -et - självklarhet -en -er förhandla -r -de -t beslut -et fatta/s -des -ts sträck/a -er -te -t (sig till) kollektivavtal -et generell -t -a Lektion 8 brokig -t -a udda 1a lyckobringare -n hästsko -n -r klöverblad -et nyckelpig/a -an -or maskot -en -ar 1b struntprat -et 2a vidskeplig -t -a katt -en -er dylik -t -a steg/e -en -ar obehaglig -t -a 3a blick -en -ar hantverkare -n hovslagare -n

28 generation -en -er lycklig -t -a tvung/en -et -na tidig -t -a fabrikant -en -er hemifrån slitsam -t -ma sorg -en -er arving/e -en -ar ligga i lumpen begrav/d -t -da kyrkogård -en -ar 3b har/e -en -ar tiga tiger teg tigit 3c emedan liksom 3d dröm/ma -mer -de -t i efterhand 4a spontanitet -en förverkliga -r -de -t 4b ogjor/d -t -da rast -en -er åkande plan -en -er dagis/fröken -fröknar överlag pendlande egentlig -t -a reglera/d -t -de knacka -r -de -t i både vått och tort våt -t -a torr -t -a vänj/a -er vande vant (sig) struktur -en -er ordning -en -ar utbyte -t -n återvän/da -der -de -t tändstick/a -an -or bayersk -t -a dialekt -en -er byråkrati -n -er extra kompensera -r -de -t årlig -t -a

29 5a variant -en -er intonation -en -er vokal -en -er konsonant -en -er uppbyggnad -en -er mening -en -ar förråd -et böjning -en -ar melodi -n -er indela/s -s -des -ts 5b rullande skorrande 5c utrotning -en -ar hota/d -t -de förneka -r -de -t bli blir blev blivit (av med något) träng/as -s -des -ts (undan) utsläta/d -t -de till tals släkt -en 6a pantoff/el -eln -lor pär/a -an -or märklig -t -a synonym -en -er toff/el -eln -lor bakkapp/a -an -or ombildning -en -ar rim -met likhet associera -r -de -t 6b flik -en -ar översikt -en -er 7 goss/e -en -ar försäljare -n bygd -en -er glitt/er -ret sock/en -nen -nar gigantisk -t -a behärska -r -de -t tolk -en -ar teck/en -net värdinn/a -an -or olympisk -t -a blivande mak/e -en -ar

30 dåvarande förlova -r -de -t (sig) platina 8a exil -en dramatiker -n vetenskapare -n filosof -en -er 9b akademiker -n sag/a -an -or kritisk -t -a ockupation -en -er makt -en -er 9c germansk -t -a likna -r -de -t variera -r -de- t talspråk -et skriftspråk -et konstruera/d -t -de 10 analysera -r -de -t ta tar tog tagit (reda på) affisch -en -er broschyr -en -er formulera -r -de -t strukturera/d -t -de eventuell -t -a konsulat -et planering -en -ar flyttblock -et muddring -en -ar djup -et flod -en -er omkrets -en höjd -en -er väg/a -er -de -t ton -net inlandsis -en -ar fyndplats -en -er döp/a -er -te -t Mat och mattraditioner 1 anpassa/d -t -de firande -t omelett -en -er gratäng -en -er kallskuret paté -n -er

31 snaps -en -ar för/se -ser -såg -sedd (-sett) borgerlig -t -a krets -en -ar avskil/d -t -da aptit -en utvidg/a -ar -de -t 2 vis/a -an -or skåla -r -de -t 3 ursprungligen nöt -et fläsk -et namnskydda/d -t -de husmanskost -en drift -en -er koppar -n (auch: -en) gruv/a -an -or lin/a -an -or ox/e -en -ar huvudsakligen slakta -r -de -t framkomst -en salta -r -de -t rök/a -er -te -t snabblaga/d -t -de bespisning -en -ar matsal -en -ar 4 företagsam -t -ma allmänhet -en änk/a -an -or försörj/a -er -de -t pepparmint -en stång -en stänger godsak -en -er ensamstående Aftonens sång a sång -en -er ställning -en -ar oavsett uppvux/en -et -na tillfälle -t -n fall/a -er föll fallit (sig) identitet -en -er sedan urminnes tider mjölka -r -de -t tillställning -en -ar

32 kör -en -er rota/d -t -de bevara -r -de -t samla -r -de -t manifestation -en -er kammarkör -en -er grunda -r -de -t helgon -et - etablera -r -de -t (sig) b lågmäl/d -t -da avsked -et ton -en -er vila -n

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du gillar

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Jag hittadelugnet inom mig

Jag hittadelugnet inom mig I Indien skulle Lena hitta sitt sanna jag det var hon övertygad om. Jag hittadelugnet inom mig när jag slutade söka efter lyckan Lena Forsell hade ett välordnat liv med man, barn och jobb.ändå kände hon

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Ljudlabbet. Lärarhandledning

Ljudlabbet. Lärarhandledning Ljudlabbet Lärarhandledning Ljudlabbet är en serie om ljud riktad till 4-5-åringar. I serien finns 7 avsnitt à 10 minuter. AV-nummer: 101086tv1 7 Programmen är tematiskt indelade: Kroppsljud Naturljud

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Sverige bröt trist svit

Sverige bröt trist svit Sverige bröt trist svit Lyssna efter långt i, [i:] GÖTEBORG. Med en riktig drömträff sänkte Kim Källström USA och såg till att Sverige vann sin första träningslandskamp på två år. - En kalasträff. Fick

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer