Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Sivu 1/8 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev februari 2015 Föreningsbrev februari 2015 INNEHÅLL 1. God fortsättning på året! 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar 5. Banners i slutet e-postmeddelanden 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri 7. Reumaförbundet påverkar 8. Aktuellt om social- och hälsovård 9. Medlemsförmåner Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår 11. Medlemsavgiften i år 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar 14. Synlighet åt frivilligverksamheten 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors 17. Sommardagar En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby 19. Mångsidigt utbildningsutbud 20. För unga och familjer 21. Aktuella motionsärenden 22. Faximiler av häften med information 23. Kontaktuppgifter i Reuma-tidningen 24. Tuleshop meddelar 25. SAMS informerar 26. Härmä Rehab informerar Länk: Yhdistyskirje helmikuu God fortsättning på året! Vi ser fram emot ett intressant år fullt av nyheter inom Reumaförbundet. Förutom att vår image och vår logotyp förnyas har vi för avsikt att ändra vår verksamhet så att den betjänar våra föreningar och vår medlemskår bättre än tidigare och så att den blir mer människonära och effektiv. Vårt nya motto är framåt tillsammans, och bara genom gemensamma ansträngningar lyckas vi förnya oss och locka nya människor med i vår verksamhet. Det är fantastiskt att se att så många personer som själva drabbats av reumatism aktivt stödjer varandra och frivilligt anordnar kamratverksamhet. Viljan att hjälpa och att ge det goda vidare är hjärtat i hela Reumaförbundets verksamhet. Då vi utåt kan visa den värme och den omsorg som kamratstödet bygger på, är jag säker på att nya medlemmar vill ansluta sig till oss. Maria Ekroth verkställande direktör 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) Styrelsemöten: 27.3 och Utöver dessa kan styrelsen hålla e-postmöten vid behov.

2 Sivu 2/8 Ansökningar om förtjänsttecken, motioner eller andra ärenden avsedda att behandlas av styrelsen ska sändas in i god tid, senast två veckor innan mötet till förbundets centralbyrå (Lea Salminen). Fullmäktiges vårmöte hålls Fullmäktigemotioner ska vara styrelsen till handa senast Närmare upplysningar: Lea Salminen, lea.salminen(a)reumaliitto.fi 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum Bästa ordförande, sänd dina egna förslag om sektionens sammansättning och uppgifter snarast, dock senast till Lea Salminen. 13 Tillsättande av Reumaforum Den sektion som tillsatts för att utveckla den svenskspråkiga föreningsverksamheten har verkat i Reumaförbundet allt sedan år Under den föregående fullmäktigeperioden ändrades sektionens namn till Reumaforum och uppgifterna utvidgades bl.a. med önskemål om att forumet skulle stärka kontakterna till förbundets svenskspråkiga intressentgrupper. Beslutsförslag: 1) Reumaforum tillsätts ) Reumaförbundets svenskspråkiga föreningar och de föreningar som enligt sina stadgar är tvåspråkiga ombeds att komma med förslag om sektionens uppgifter och sammansättning. 3) Beslut fattas om sektionens sammansättning, uppgifter och budget på styrelsens nästa sammanträde. BESLUT Enligt förslag. 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar Reumaförbundets och föreningarnas nya Hjärtklöver logotyp och dokumentmallar finns på Föreningsnätet. Vi bifogar grundläggande anvisningar om användningen, men ni kan också fråga oss här på centralbyrån om ni har ytterligare frågor. Det vore önskvärt om så många föreningar som möjligt tog den nya imagen i bruk så att vi alla skulle se modernare, större och mer enhetliga ut. I ett senare skede kommer också en enhetlig Power Point presentationsmall samt en Wordbaserad broschyrmall, en affisch och Roll-up material. Läs mer om teckensnittet och logotypen: Föreningsnätet / Aktuellt / Brandmaterial för föreningar (delvis på finska, svenskspråkiga delen är under arbete). Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 5. Banners i slutet e-postmeddelanden Vi bifogar allmänna banners att bifogas era e-postmeddelanden under signaturen. Ni kan använda dem fritt om ni vill. Det finns både stora och små varianter av dessa banners. Klicka på Signatur / Underskrift i toppmenyn, därefter signaturer/underskrifter och skapa ny signatur / underskrift. Kopiera textavsnittet ur det befintliga, klistra in och lägg till den lilla klövern i slutet. Kopiera därefter den bifogade bannern och klistra in den efter signaturen. Klicka därefter på bannern och välj jordklotet och häftklammern från menyns högra sida och lägg ännu till en länk till Reumaförbundets webbplats genom att skriva in vår webbadress på den tomma raden. Framöver kommer vi att kunna tillverka olika banners t.ex. för pågående kampanjer såsom Gula bandets dag, insamlingar, Reumaveckan...

3 Sivu 3/8 Ge gärna signaturerna olika namn så att du kan välja den version som passar för tillfället. Den jag använt i detta meddelande passar till exempel i meddelanden till medlemskåren, samarbetspartner och andra instanser som kavlar upp sina ärmar och arbetar för reumatikers väl. Ytterligare information: Riitta Katko, riitta.katko(a)reumaliitto.fi Länk: Banners, jpg (på finska) Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri Reumaförbundets lotteri Onnenarpajaiset rullar dagligen på tvkanalerna TV4, Jim och Liv. I programmen berättar kändisar om sina motionsintressen. Reumatiker berättar om sina sjukdomar, om Reumaförbundets arbete och om källan till välbefinnande. Lotter kan köpas via textmeddelanden. Kampanjen ger Reumaförbundet och dess föreningar riksomfattande tv-synlighet. Förbundet köper inte tv-tid, så verksamheten är helt riskfri för förbundet. För produktionen ansvarar Randomex. Kändisarna deltar i välgörenhetssyfte. År 2014 inbringade lotteriet och julkortslotterna ca euro. Tack till alla som deltog. Länk till vår webbplats: Uudet onnenarpajaiset käynnistyvät Nelosella Här ser du när lotteriet visas i rutan: 7. Reumaförbundet påverkar Totalt 14 utlåtanden år 2014 Fjorton gånger under förra året gav Reumaförbundet sitt utlåtande om lagförslag av vikt för långtidssjuka. Utlåtandena gällde lagar om läkemedelsersättningar såväl som den allmänna social- och hälsovårdsreformen. Utlåtandena (på finska) Reumaförbundets utlåtande om ändring av idrottslagen I utlåtandet till riksdagens kulturutskott poängterades den betydelse organisationer som erbjuder motion har när det gäller att erbjuda motionsmöjligheter för personer som rör på sig litet, som är sjuka och som har funktionshinder. Utlåtande (på finska) Målen för regeringsprogrammet på nätet Vi har lagt till material på Reumaförbundets webbplats angående målen för regeringsprogrammet. Föreningarna kan använda informationen i sin egen verksamhet. Ytterligare information 8. Aktuellt om social- och hälsovård Klientavgifter och förmåner på nätet På Reumaförbundets webbplats finns uppdaterad information om det innevarande årets klientavgifter och förmåner. Ytterligare information Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga För att få avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga krävs speciella omständigheter, till exempel höga sjukvårdskostnader. Avdraget är högst euro. Den sökande skickar ansökan direkt till skattemyndigheten. Ytterligare information (på finska). Kontakta Skatteförvaltningen för mer information. 9. Medlemsförmåner 2015

4 Sivu 4/8 Uppdatering av medlemsförmånerna pågår. Förmånerna hittar du på denna sida och på Yhdistysnetti på sidan: Reumaliitto > Jäsenyydestä tuplaedut. Yhdistysnetti och Föreningsnätet på Reumaförbundets webbplats är avsedda för styrelseledamöter och andra ansvariga i föreningen. Be av ordförandet inloggningskoder och / eller uppgifter om medlemsförmåner som meddelas i Yhdistysnetti och i Föreningsnätet. Ytterligare information: Outi Pautamo, outi.pautamo(a) reumaliitto.fi, Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår År 2015 ska verksamhetsunderstödet användas till Reumaförbundets organisationsdagar, utbildning i kamratstödsverksamhet och för att stödja föreningens egna frivilligarbetares arbetsglädje och motivation. Bifoga en kortfattad beskrivning på vad stödet betyder för din förening till de övriga erforderliga dokumenten. Ansökningstiden går ut Kom också ihåg att utan separat påminnelse skicka in redovisningen av förra årets verksamhetsunderstöd. Sent inkomna ansökningar behandlas inte enligt styrelsens beslut. Ytterligare uppgifter finns på föreningsnätet. Tveka inte att ställa frågor direkt på nummer Medlemsavgiften i år Enligt fullmäktiges beslut är medlemsavgiften i år 6 euro per personlig medlem. Föreningarna ska skriftligen meddela förra årets medlemsantal till förbundets centralbyrå. Fakturan för medlemsavgiften skickas till föreningarna under våren. Förfallodag Notera datumet i din kalender. 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig Styrelsen fastställde regionkommittéernas sammansättning på sitt möte Kontakta din egen regionkommitté. Regionkommittéordförandenas rådgivande möte (PJSNAK) ordnades i Helsingfors. Din egen regionkommitté berättar närmare vad som händer i din region under året. Regionkommittéernas kontaktuppgifter finns på förbundets webbplats (på finska). 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar Om din förening ännu inte har skickat in kontaktuppgifterna till föreningens ordförande, handläggare av medlemsärenden och eventuellt till föreningens byrå ber vi er göra det snarast till tuija.toivonen(a)reumaliitto.fi. Någon separat blankett finns inte och kommer inte att sändas till föreningarna. Det räcker med ett enkelt e-postmeddelande eller vanligt brev. Vi får förfrågningar om den uppdaterade föreningsförteckningen varje dag. Håll inte inne med uppgifterna längre. Enligt Reumaförbundet i Finlands registerbeskrivning får Reumaförbundet endast samla in kontaktuppgifter till ordföranden och handläggaren av medlemsärenden. Föreningen upprätthåller själv en förteckning över kontaktuppgifterna till sina ansvarspersoner. 14. Synlighet åt frivilligverksamheten

5 Sivu 5/8 Också i år blomstrar frivilligverksamheten bland medlemmarna i reuma- och tules-föreningarna. I föreningarna finns kaffekokare, likställda (s.k. kamrataktörer), föreningarnas ansvarspersoner m.fl. och alla behövs och alla ges möjlighet att delta i verksamheten. Via frivilligverksamheten kan du hjälpa andra människor, du kan få betydelsefulla uppgifter och genom den ökar vår tillit till och omtanke om andra människor. Reumaförbundet kommer i år, precis som förra året, att uppmärksamma föreningarnas frivilligarbetare med stipendier på föreningarnas förslag. Tänk gärna på detta redan så här i början av verksamhetsåret. Närmare anvisningar om hur förslagen kan presenteras ges under hösten. Tidpunkten att framföra hyllningarna infaller i slutet av året på Internationella dagen för frivilligas arbete. 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar Ordförandenas och sekreterarnas rådplägningsdagar ersätts av förbundets organisationsdagar. Förbundets styrelse vill på detta sätt visa sin uppskattning för föreningsstyrelsens beslut över vem den vill skicka till organisationsdagarna i Helsingfors Dagarna inleds med lunch på lördag 28.3 kl och avslutas med kaffe på söndag eftermiddag. Närmare program, anmälningsanvisningar, kostnader och andra detaljer publiceras i evenemangskalendern. Följ med programmet (på finska). 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar morgonkaffet samt lunchen. Den betalas kontant på platsen. Informera även dina vänner och bekanta om föreläsningsdagen. Alla intresserade är välkomna! Program, pdf 17. Sommardagar 2016 Reumaförbundets sommardagar för svenskspråkiga föreningar kommer nästa gång att ordnas sommaren 2016 i Jakobstad. Som värd för evenemanget står Jakobstadsnejdens Reumaförening, och en planeringsgrupp inom styrelsen har redan satt i gång med planeringen. De föreningar som vill delta i sommardagarna får gärna lämna in synpunkter och önskemål till planerings-gruppen, både vad gäller datum och annat. Datumet föreslås bli lördag-söndag (vecka 19). Jakobstadsnejdens Reumaförening hälsar, att de är också öppna för att hålla sommardagarna i augusti, men där uppe i Österbotten är det mycket händelser i slutet av augusti, så där passar det nog bättre med maj. Berätta gärna vad ni tycker och önskar, så kan de planera på bästa sätt! Skriv eller ring till Silla (Sigurlaug Bjarnadóttir,

6 Sivu 6/8 ordförande), sigurlaug.bjarnadottir(a)multi.fi, En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby Det riksomfattande sjukdomsspecifika kontaktpersonsnätverket (Dg-nätverk) inom ramen för Reumaförbundet i Finlands STORkunskapskoordinatorprojekt (finansierat av Ray) har inlett sin verksamhet i början av detta år. De dg-specifika grupperna omfattar ledgångsreumatism, artros, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (inklusive axial spondylartrit och icke-diagnostiserad kronisk ryggvärk), fibromyalgi och osteoporos. I samband med kursen Kunskap, verktyg och kamratstöd för den diagnosspecifika verksamheten anordnar vi den 5 maj en utbildning i Karleby för svenskspråkiga som vill bli dg-kontaktpersoner. I punkt 3 i den bifogade broschyren finns en befattningsbeskrivning för dg-kontaktpersoner. Kom med! Förfrågningar och anmälningar senast 15.4 till organisationsdirektör Lea Salminen lea.salminen (at)reumaliitto.fi, tel Broschyr STOR-kunskapskoordination, pdf på finska: Tietoa, tukea ja vinkkejä Tulesairauksiin 19. Mångsidigt utbildningsutbud Följ med förbundets evenemangskalender (på finska). Den uppdateras ständigt med nya utbildningar och evenemang. Välkommen till våra evenemang och utbildningar! Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt. 20. För unga och familjer Kontaktpersoner i familjeärenden Från och med medlet av februari 2015 kommer två personer att ansvara för verksamheten för barn, unga och familjer: Sini Hirvonen, sini.hirvonen(a)reumaliitto.fi, För familjens bästa-verksamhet, d.v.s. parrelationskurser och -temasessioner Pihla Aaltonen pihla.aaltonen(at) reumaliitto.fi, Övrig verksamhet för unga och familjer, föräldrar med STOR-sjukdomar, ensamförsörjare Precis som tidigare bistår Leena Loponen, leena.loponen(at)reumaliitto.fi, vid frågor om solbetonade

7 Sivu 7/8 anpassningsträningskurser för barn och unga samt sociala semestrar för familjer. Parrelationshelg Tvåspråkig parrelationskurs för långtidssjuka barns föräldrar Tukkila Gård, Borgå (Tukkilavägen 168, Kerko) Ledare för kursen är Cecilia och Sami Laurila, som är utbildade kamratledare och föräldrar till barn med barnreumatism och diabetes. Kom med och bygg er drömrelation! Läs mer och anmäl er. på finska: Nuorille ja perheille 21. Aktuella motionsärenden Under åren 2015 och 2016 är Reumaförbundets verksamhetstema Liikkeestä hyvinvointia Motion för välbefinnande (pdf), och därför genomsyrar motion och rörelse all vår verksamhet under denna tid. Ordet rörelse är dessutom tvetydigt, det kan betyda att något drivs framåt, det beskriver beredskap för förändring, det ger energi och välbefinnande: Härifrån och framåt! Verksamhetstemat syns och verkställs såväl i Reumaförbundet som i dess medlemsföreningars aktiviteter och handlingar. För mera information om motionsrelaterade ärenden, kontakta motionsplanerare tinja.saarela(a)reumaliitto.fi, tel och Motion-sida och Liikuntasida. 22. Faximiler av guider På Reumaförbundets webbplats, i Reuma-abc, finns nu också faksimiler av guider om Barnreumatism och Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit (Ryggradsreuma) i pdf-format (finns i slutet av sjukdomsbeskrivningen på sidan). Pappersversioner av guider kan beställas från Tuleshop (3 + porto). Förmedla informationen till hälsovården. 23. Kontaktuppgifter i Reumatidningen Vänligen kontrollera kontaktuppgifterna till kontaktpersonen i er förening i Reuma-tidningen och meddela eventuella ändringar till Ulla Palonen-Tikkanen, ulla.palonen-tikkanen(a) reumaliitto.fi, tel Notera att kontaktpersonen är en person som föreningsfolket lätt kan kontakta med de givna uppgifterna. Här finns länk till mediakort 2015 (på finska), där bl.a. publikationstidtabellen för Reumatidningen framgår.

8 Sivu 8/8 24. Tuleshop meddelar Butikens D-max -vitamin 20 ug och 7,5 ug för tre månader är på rea: Tuleshop. Det finns ett begränsat antal produkter och erbjudandet gäller så länge som produkterna räcker. 25. SAMS informerar Läs mera om: Rådgivning, föreläsningar och information 26. Härmä Rehab informerar På följande kurser finns ännu lediga platser: Ledgångsreuma anpassningskurs för vuxna som är i arbetslivet lediga platser, 56498, mer information lediga platser, 56834, mer information Fibromyalgianpassningskurs för vuxna i arbetslivet lediga platser 55767, mer information Ansökning: Fyll i FPA:s blankett och bifoga ett B-läkarintyg (på finska) för rehabilitering. Skicka dokumenten till FPA:S närmaste kontor. En godkänd ansökande får en inbjudan till rehabilitering. Närmare information skickas en månad innan kursen börjar. För mer info: Nina Karlsberg, nina.karlsberg(a) harmankuntokeskus, tel. (06) , FPA: Så här söker du till rehabiliteringkurs- eller anpassningsträning Ha en skön vårvinter! Till sidans början Till framsidan klo 14:26:17

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Evenemang. Gör såhär: http://www.vasabladet.fi/evenemang/ eller http://www.ot.fi/evenemang/

Evenemang. Gör såhär: http://www.vasabladet.fi/evenemang/ eller http://www.ot.fi/evenemang/ Sida 1 av 9 Här kan föreningar, organisationer och andra arrangörer själva sätta in evenemang och händelser i Österbotten. som publiceras på webben och i tidningarna enligt redaktionens urval är till för

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual Skapa cupsida i CuMap Steg-för-steg manual Starta Cumap och Egen Cup-fliken, dubbelklicka på Webcumap: Lägg upp ny cup på webben Fyll i uppgifter om Cupens namn, första speldatumet, användarnamn/lösenords

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Österbottniska Delegationen ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Ifylles av ansökaren Nation samt önskemål om bostad (ringa in och kryssa i) EPO PPO VN Rautalampivägen 32,5 m 2 Jorddammsvägen 42,5

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

ATT BILDA LOKALAVDELNING I SALO INNEHÅLL 1. MEDLEMSKAP I SALO RIKS. 2. STUDERA STADGAR OCH PROGRAMFÖRKLARING. 3. KONSTITUERANDE MEDLEMSMÖTE.

ATT BILDA LOKALAVDELNING I SALO INNEHÅLL 1. MEDLEMSKAP I SALO RIKS. 2. STUDERA STADGAR OCH PROGRAMFÖRKLARING. 3. KONSTITUERANDE MEDLEMSMÖTE. ATT BILDA LOKALAVDELNING I SALO Att bilda en lokalavdelning i SALO är inte alls så svårt som man kanske tror. Visst innebär det vissa formella saker som behöver göras och beslutas men fördelarna med en

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf 1 Föreningens namn, hemort och språk Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf Föreningens namn är Segling och Båtsport i Finland rf. Föreningen kallas i dessa stadgar förbundet.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Instruktion Medlemsregister 2011 Utgåva 2010-11-04 Detta dokument beskriver hur förbundet kommer använda IdrottOnline för registrering av klubbmedlemmar under 2011. Normalt skall

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

PM om anslutning till Famna Riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte

PM om anslutning till Famna Riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte PM om anslutning till Famna Riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte Vid ansökan om medlemskap i Famna ska följande handlingar sändas in: 1. Ansökan om medlemskap Själva ansökan ska

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer