Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Sivu 1/8 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev februari 2015 Föreningsbrev februari 2015 INNEHÅLL 1. God fortsättning på året! 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar 5. Banners i slutet e-postmeddelanden 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri 7. Reumaförbundet påverkar 8. Aktuellt om social- och hälsovård 9. Medlemsförmåner Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår 11. Medlemsavgiften i år 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar 14. Synlighet åt frivilligverksamheten 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors 17. Sommardagar En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby 19. Mångsidigt utbildningsutbud 20. För unga och familjer 21. Aktuella motionsärenden 22. Faximiler av häften med information 23. Kontaktuppgifter i Reuma-tidningen 24. Tuleshop meddelar 25. SAMS informerar 26. Härmä Rehab informerar Länk: Yhdistyskirje helmikuu God fortsättning på året! Vi ser fram emot ett intressant år fullt av nyheter inom Reumaförbundet. Förutom att vår image och vår logotyp förnyas har vi för avsikt att ändra vår verksamhet så att den betjänar våra föreningar och vår medlemskår bättre än tidigare och så att den blir mer människonära och effektiv. Vårt nya motto är framåt tillsammans, och bara genom gemensamma ansträngningar lyckas vi förnya oss och locka nya människor med i vår verksamhet. Det är fantastiskt att se att så många personer som själva drabbats av reumatism aktivt stödjer varandra och frivilligt anordnar kamratverksamhet. Viljan att hjälpa och att ge det goda vidare är hjärtat i hela Reumaförbundets verksamhet. Då vi utåt kan visa den värme och den omsorg som kamratstödet bygger på, är jag säker på att nya medlemmar vill ansluta sig till oss. Maria Ekroth verkställande direktör 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) Styrelsemöten: 27.3 och Utöver dessa kan styrelsen hålla e-postmöten vid behov.

2 Sivu 2/8 Ansökningar om förtjänsttecken, motioner eller andra ärenden avsedda att behandlas av styrelsen ska sändas in i god tid, senast två veckor innan mötet till förbundets centralbyrå (Lea Salminen). Fullmäktiges vårmöte hålls Fullmäktigemotioner ska vara styrelsen till handa senast Närmare upplysningar: Lea Salminen, lea.salminen(a)reumaliitto.fi 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum Bästa ordförande, sänd dina egna förslag om sektionens sammansättning och uppgifter snarast, dock senast till Lea Salminen. 13 Tillsättande av Reumaforum Den sektion som tillsatts för att utveckla den svenskspråkiga föreningsverksamheten har verkat i Reumaförbundet allt sedan år Under den föregående fullmäktigeperioden ändrades sektionens namn till Reumaforum och uppgifterna utvidgades bl.a. med önskemål om att forumet skulle stärka kontakterna till förbundets svenskspråkiga intressentgrupper. Beslutsförslag: 1) Reumaforum tillsätts ) Reumaförbundets svenskspråkiga föreningar och de föreningar som enligt sina stadgar är tvåspråkiga ombeds att komma med förslag om sektionens uppgifter och sammansättning. 3) Beslut fattas om sektionens sammansättning, uppgifter och budget på styrelsens nästa sammanträde. BESLUT Enligt förslag. 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar Reumaförbundets och föreningarnas nya Hjärtklöver logotyp och dokumentmallar finns på Föreningsnätet. Vi bifogar grundläggande anvisningar om användningen, men ni kan också fråga oss här på centralbyrån om ni har ytterligare frågor. Det vore önskvärt om så många föreningar som möjligt tog den nya imagen i bruk så att vi alla skulle se modernare, större och mer enhetliga ut. I ett senare skede kommer också en enhetlig Power Point presentationsmall samt en Wordbaserad broschyrmall, en affisch och Roll-up material. Läs mer om teckensnittet och logotypen: Föreningsnätet / Aktuellt / Brandmaterial för föreningar (delvis på finska, svenskspråkiga delen är under arbete). Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 5. Banners i slutet e-postmeddelanden Vi bifogar allmänna banners att bifogas era e-postmeddelanden under signaturen. Ni kan använda dem fritt om ni vill. Det finns både stora och små varianter av dessa banners. Klicka på Signatur / Underskrift i toppmenyn, därefter signaturer/underskrifter och skapa ny signatur / underskrift. Kopiera textavsnittet ur det befintliga, klistra in och lägg till den lilla klövern i slutet. Kopiera därefter den bifogade bannern och klistra in den efter signaturen. Klicka därefter på bannern och välj jordklotet och häftklammern från menyns högra sida och lägg ännu till en länk till Reumaförbundets webbplats genom att skriva in vår webbadress på den tomma raden. Framöver kommer vi att kunna tillverka olika banners t.ex. för pågående kampanjer såsom Gula bandets dag, insamlingar, Reumaveckan...

3 Sivu 3/8 Ge gärna signaturerna olika namn så att du kan välja den version som passar för tillfället. Den jag använt i detta meddelande passar till exempel i meddelanden till medlemskåren, samarbetspartner och andra instanser som kavlar upp sina ärmar och arbetar för reumatikers väl. Ytterligare information: Riitta Katko, riitta.katko(a)reumaliitto.fi Länk: Banners, jpg (på finska) Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri Reumaförbundets lotteri Onnenarpajaiset rullar dagligen på tvkanalerna TV4, Jim och Liv. I programmen berättar kändisar om sina motionsintressen. Reumatiker berättar om sina sjukdomar, om Reumaförbundets arbete och om källan till välbefinnande. Lotter kan köpas via textmeddelanden. Kampanjen ger Reumaförbundet och dess föreningar riksomfattande tv-synlighet. Förbundet köper inte tv-tid, så verksamheten är helt riskfri för förbundet. För produktionen ansvarar Randomex. Kändisarna deltar i välgörenhetssyfte. År 2014 inbringade lotteriet och julkortslotterna ca euro. Tack till alla som deltog. Länk till vår webbplats: Uudet onnenarpajaiset käynnistyvät Nelosella Här ser du när lotteriet visas i rutan: 7. Reumaförbundet påverkar Totalt 14 utlåtanden år 2014 Fjorton gånger under förra året gav Reumaförbundet sitt utlåtande om lagförslag av vikt för långtidssjuka. Utlåtandena gällde lagar om läkemedelsersättningar såväl som den allmänna social- och hälsovårdsreformen. Utlåtandena (på finska) Reumaförbundets utlåtande om ändring av idrottslagen I utlåtandet till riksdagens kulturutskott poängterades den betydelse organisationer som erbjuder motion har när det gäller att erbjuda motionsmöjligheter för personer som rör på sig litet, som är sjuka och som har funktionshinder. Utlåtande (på finska) Målen för regeringsprogrammet på nätet Vi har lagt till material på Reumaförbundets webbplats angående målen för regeringsprogrammet. Föreningarna kan använda informationen i sin egen verksamhet. Ytterligare information 8. Aktuellt om social- och hälsovård Klientavgifter och förmåner på nätet På Reumaförbundets webbplats finns uppdaterad information om det innevarande årets klientavgifter och förmåner. Ytterligare information Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga För att få avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga krävs speciella omständigheter, till exempel höga sjukvårdskostnader. Avdraget är högst euro. Den sökande skickar ansökan direkt till skattemyndigheten. Ytterligare information (på finska). Kontakta Skatteförvaltningen för mer information. 9. Medlemsförmåner 2015

4 Sivu 4/8 Uppdatering av medlemsförmånerna pågår. Förmånerna hittar du på denna sida och på Yhdistysnetti på sidan: Reumaliitto > Jäsenyydestä tuplaedut. Yhdistysnetti och Föreningsnätet på Reumaförbundets webbplats är avsedda för styrelseledamöter och andra ansvariga i föreningen. Be av ordförandet inloggningskoder och / eller uppgifter om medlemsförmåner som meddelas i Yhdistysnetti och i Föreningsnätet. Ytterligare information: Outi Pautamo, outi.pautamo(a) reumaliitto.fi, Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår År 2015 ska verksamhetsunderstödet användas till Reumaförbundets organisationsdagar, utbildning i kamratstödsverksamhet och för att stödja föreningens egna frivilligarbetares arbetsglädje och motivation. Bifoga en kortfattad beskrivning på vad stödet betyder för din förening till de övriga erforderliga dokumenten. Ansökningstiden går ut Kom också ihåg att utan separat påminnelse skicka in redovisningen av förra årets verksamhetsunderstöd. Sent inkomna ansökningar behandlas inte enligt styrelsens beslut. Ytterligare uppgifter finns på föreningsnätet. Tveka inte att ställa frågor direkt på nummer Medlemsavgiften i år Enligt fullmäktiges beslut är medlemsavgiften i år 6 euro per personlig medlem. Föreningarna ska skriftligen meddela förra årets medlemsantal till förbundets centralbyrå. Fakturan för medlemsavgiften skickas till föreningarna under våren. Förfallodag Notera datumet i din kalender. 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig Styrelsen fastställde regionkommittéernas sammansättning på sitt möte Kontakta din egen regionkommitté. Regionkommittéordförandenas rådgivande möte (PJSNAK) ordnades i Helsingfors. Din egen regionkommitté berättar närmare vad som händer i din region under året. Regionkommittéernas kontaktuppgifter finns på förbundets webbplats (på finska). 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar Om din förening ännu inte har skickat in kontaktuppgifterna till föreningens ordförande, handläggare av medlemsärenden och eventuellt till föreningens byrå ber vi er göra det snarast till tuija.toivonen(a)reumaliitto.fi. Någon separat blankett finns inte och kommer inte att sändas till föreningarna. Det räcker med ett enkelt e-postmeddelande eller vanligt brev. Vi får förfrågningar om den uppdaterade föreningsförteckningen varje dag. Håll inte inne med uppgifterna längre. Enligt Reumaförbundet i Finlands registerbeskrivning får Reumaförbundet endast samla in kontaktuppgifter till ordföranden och handläggaren av medlemsärenden. Föreningen upprätthåller själv en förteckning över kontaktuppgifterna till sina ansvarspersoner. 14. Synlighet åt frivilligverksamheten

5 Sivu 5/8 Också i år blomstrar frivilligverksamheten bland medlemmarna i reuma- och tules-föreningarna. I föreningarna finns kaffekokare, likställda (s.k. kamrataktörer), föreningarnas ansvarspersoner m.fl. och alla behövs och alla ges möjlighet att delta i verksamheten. Via frivilligverksamheten kan du hjälpa andra människor, du kan få betydelsefulla uppgifter och genom den ökar vår tillit till och omtanke om andra människor. Reumaförbundet kommer i år, precis som förra året, att uppmärksamma föreningarnas frivilligarbetare med stipendier på föreningarnas förslag. Tänk gärna på detta redan så här i början av verksamhetsåret. Närmare anvisningar om hur förslagen kan presenteras ges under hösten. Tidpunkten att framföra hyllningarna infaller i slutet av året på Internationella dagen för frivilligas arbete. 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar Ordförandenas och sekreterarnas rådplägningsdagar ersätts av förbundets organisationsdagar. Förbundets styrelse vill på detta sätt visa sin uppskattning för föreningsstyrelsens beslut över vem den vill skicka till organisationsdagarna i Helsingfors Dagarna inleds med lunch på lördag 28.3 kl och avslutas med kaffe på söndag eftermiddag. Närmare program, anmälningsanvisningar, kostnader och andra detaljer publiceras i evenemangskalendern. Följ med programmet (på finska). 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar morgonkaffet samt lunchen. Den betalas kontant på platsen. Informera även dina vänner och bekanta om föreläsningsdagen. Alla intresserade är välkomna! Program, pdf 17. Sommardagar 2016 Reumaförbundets sommardagar för svenskspråkiga föreningar kommer nästa gång att ordnas sommaren 2016 i Jakobstad. Som värd för evenemanget står Jakobstadsnejdens Reumaförening, och en planeringsgrupp inom styrelsen har redan satt i gång med planeringen. De föreningar som vill delta i sommardagarna får gärna lämna in synpunkter och önskemål till planerings-gruppen, både vad gäller datum och annat. Datumet föreslås bli lördag-söndag (vecka 19). Jakobstadsnejdens Reumaförening hälsar, att de är också öppna för att hålla sommardagarna i augusti, men där uppe i Österbotten är det mycket händelser i slutet av augusti, så där passar det nog bättre med maj. Berätta gärna vad ni tycker och önskar, så kan de planera på bästa sätt! Skriv eller ring till Silla (Sigurlaug Bjarnadóttir,

6 Sivu 6/8 ordförande), sigurlaug.bjarnadottir(a)multi.fi, En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby Det riksomfattande sjukdomsspecifika kontaktpersonsnätverket (Dg-nätverk) inom ramen för Reumaförbundet i Finlands STORkunskapskoordinatorprojekt (finansierat av Ray) har inlett sin verksamhet i början av detta år. De dg-specifika grupperna omfattar ledgångsreumatism, artros, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (inklusive axial spondylartrit och icke-diagnostiserad kronisk ryggvärk), fibromyalgi och osteoporos. I samband med kursen Kunskap, verktyg och kamratstöd för den diagnosspecifika verksamheten anordnar vi den 5 maj en utbildning i Karleby för svenskspråkiga som vill bli dg-kontaktpersoner. I punkt 3 i den bifogade broschyren finns en befattningsbeskrivning för dg-kontaktpersoner. Kom med! Förfrågningar och anmälningar senast 15.4 till organisationsdirektör Lea Salminen lea.salminen (at)reumaliitto.fi, tel Broschyr STOR-kunskapskoordination, pdf på finska: Tietoa, tukea ja vinkkejä Tulesairauksiin 19. Mångsidigt utbildningsutbud Följ med förbundets evenemangskalender (på finska). Den uppdateras ständigt med nya utbildningar och evenemang. Välkommen till våra evenemang och utbildningar! Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt. 20. För unga och familjer Kontaktpersoner i familjeärenden Från och med medlet av februari 2015 kommer två personer att ansvara för verksamheten för barn, unga och familjer: Sini Hirvonen, sini.hirvonen(a)reumaliitto.fi, För familjens bästa-verksamhet, d.v.s. parrelationskurser och -temasessioner Pihla Aaltonen pihla.aaltonen(at) reumaliitto.fi, Övrig verksamhet för unga och familjer, föräldrar med STOR-sjukdomar, ensamförsörjare Precis som tidigare bistår Leena Loponen, leena.loponen(at)reumaliitto.fi, vid frågor om solbetonade

7 Sivu 7/8 anpassningsträningskurser för barn och unga samt sociala semestrar för familjer. Parrelationshelg Tvåspråkig parrelationskurs för långtidssjuka barns föräldrar Tukkila Gård, Borgå (Tukkilavägen 168, Kerko) Ledare för kursen är Cecilia och Sami Laurila, som är utbildade kamratledare och föräldrar till barn med barnreumatism och diabetes. Kom med och bygg er drömrelation! Läs mer och anmäl er. på finska: Nuorille ja perheille 21. Aktuella motionsärenden Under åren 2015 och 2016 är Reumaförbundets verksamhetstema Liikkeestä hyvinvointia Motion för välbefinnande (pdf), och därför genomsyrar motion och rörelse all vår verksamhet under denna tid. Ordet rörelse är dessutom tvetydigt, det kan betyda att något drivs framåt, det beskriver beredskap för förändring, det ger energi och välbefinnande: Härifrån och framåt! Verksamhetstemat syns och verkställs såväl i Reumaförbundet som i dess medlemsföreningars aktiviteter och handlingar. För mera information om motionsrelaterade ärenden, kontakta motionsplanerare tinja.saarela(a)reumaliitto.fi, tel och Motion-sida och Liikuntasida. 22. Faximiler av guider På Reumaförbundets webbplats, i Reuma-abc, finns nu också faksimiler av guider om Barnreumatism och Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit (Ryggradsreuma) i pdf-format (finns i slutet av sjukdomsbeskrivningen på sidan). Pappersversioner av guider kan beställas från Tuleshop (3 + porto). Förmedla informationen till hälsovården. 23. Kontaktuppgifter i Reumatidningen Vänligen kontrollera kontaktuppgifterna till kontaktpersonen i er förening i Reuma-tidningen och meddela eventuella ändringar till Ulla Palonen-Tikkanen, ulla.palonen-tikkanen(a) reumaliitto.fi, tel Notera att kontaktpersonen är en person som föreningsfolket lätt kan kontakta med de givna uppgifterna. Här finns länk till mediakort 2015 (på finska), där bl.a. publikationstidtabellen för Reumatidningen framgår.

8 Sivu 8/8 24. Tuleshop meddelar Butikens D-max -vitamin 20 ug och 7,5 ug för tre månader är på rea: Tuleshop. Det finns ett begränsat antal produkter och erbjudandet gäller så länge som produkterna räcker. 25. SAMS informerar Läs mera om: Rådgivning, föreläsningar och information 26. Härmä Rehab informerar På följande kurser finns ännu lediga platser: Ledgångsreuma anpassningskurs för vuxna som är i arbetslivet lediga platser, 56498, mer information lediga platser, 56834, mer information Fibromyalgianpassningskurs för vuxna i arbetslivet lediga platser 55767, mer information Ansökning: Fyll i FPA:s blankett och bifoga ett B-läkarintyg (på finska) för rehabilitering. Skicka dokumenten till FPA:S närmaste kontor. En godkänd ansökande får en inbjudan till rehabilitering. Närmare information skickas en månad innan kursen börjar. För mer info: Nina Karlsberg, nina.karlsberg(a) harmankuntokeskus, tel. (06) , FPA: Så här söker du till rehabiliteringkurs- eller anpassningsträning Ha en skön vårvinter! Till sidans början Till framsidan klo 14:26:17

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Rödakorsbladet. Informationsblad för och av dem som arbetar inom Röda Korset i Sverige nr 3/09 - Region Stockholm

Rödakorsbladet. Informationsblad för och av dem som arbetar inom Röda Korset i Sverige nr 3/09 - Region Stockholm Rödakorsbladet Informationsblad för och av dem som arbetar inom Röda Korset i Sverige nr 3/09 - Region Stockholm Innehåll Misstänkt bedrägeri... 2 Medlemsnytt... 3 Nytt kring utbildningar... 4-5 Valberedningens

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 1/2015

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 1/2015 HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Informationsblad 1/2015 1 2 LEDAREN Vi har ett nytt fräscht år framför oss som vi kan se fram emot, fyllt av allehanda händelser och skeenden såväl i rödakors-termer

Läs mer

Spelledarens administrativa guide (SLAG)

Spelledarens administrativa guide (SLAG) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Spelledarens administrativa guide (SLAG) En hjälpreda för ordnandet av lajv i Elorias regi Senast uppdaterad: 16.6.2014 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR-FÖRORD...

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

VALHANDBOK FÖR FACKAVDELNINGAR

VALHANDBOK FÖR FACKAVDELNINGAR VALHANDBOK FÖR FACKAVDELNINGAR FÖRBUNDSMÖTE Ditt förbund. Du bestämmer. Innehållsförteckning Förord...4 Ditt förbund. Du bestämmer...6 Förbundsmöte...6 Representantskap...6 Förbundsstyrelse...7 Valet av

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

HÄR OCH NU. God jul! Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 4/2014

HÄR OCH NU. God jul! Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 4/2014 HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Informationsblad /20 God jul! TYCK TILL i Facebook Följ vår verksamhet via Facebook. facebook.com/punainenristi CHATTA på Twitter twitter.com/punainenristi MÄRKET

Läs mer