Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Sivu 1/8 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev februari 2015 Föreningsbrev februari 2015 INNEHÅLL 1. God fortsättning på året! 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar 5. Banners i slutet e-postmeddelanden 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri 7. Reumaförbundet påverkar 8. Aktuellt om social- och hälsovård 9. Medlemsförmåner Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår 11. Medlemsavgiften i år 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar 14. Synlighet åt frivilligverksamheten 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors 17. Sommardagar En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby 19. Mångsidigt utbildningsutbud 20. För unga och familjer 21. Aktuella motionsärenden 22. Faximiler av häften med information 23. Kontaktuppgifter i Reuma-tidningen 24. Tuleshop meddelar 25. SAMS informerar 26. Härmä Rehab informerar Länk: Yhdistyskirje helmikuu God fortsättning på året! Vi ser fram emot ett intressant år fullt av nyheter inom Reumaförbundet. Förutom att vår image och vår logotyp förnyas har vi för avsikt att ändra vår verksamhet så att den betjänar våra föreningar och vår medlemskår bättre än tidigare och så att den blir mer människonära och effektiv. Vårt nya motto är framåt tillsammans, och bara genom gemensamma ansträngningar lyckas vi förnya oss och locka nya människor med i vår verksamhet. Det är fantastiskt att se att så många personer som själva drabbats av reumatism aktivt stödjer varandra och frivilligt anordnar kamratverksamhet. Viljan att hjälpa och att ge det goda vidare är hjärtat i hela Reumaförbundets verksamhet. Då vi utåt kan visa den värme och den omsorg som kamratstödet bygger på, är jag säker på att nya medlemmar vill ansluta sig till oss. Maria Ekroth verkställande direktör 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) Styrelsemöten: 27.3 och Utöver dessa kan styrelsen hålla e-postmöten vid behov.

2 Sivu 2/8 Ansökningar om förtjänsttecken, motioner eller andra ärenden avsedda att behandlas av styrelsen ska sändas in i god tid, senast två veckor innan mötet till förbundets centralbyrå (Lea Salminen). Fullmäktiges vårmöte hålls Fullmäktigemotioner ska vara styrelsen till handa senast Närmare upplysningar: Lea Salminen, lea.salminen(a)reumaliitto.fi 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum Bästa ordförande, sänd dina egna förslag om sektionens sammansättning och uppgifter snarast, dock senast till Lea Salminen. 13 Tillsättande av Reumaforum Den sektion som tillsatts för att utveckla den svenskspråkiga föreningsverksamheten har verkat i Reumaförbundet allt sedan år Under den föregående fullmäktigeperioden ändrades sektionens namn till Reumaforum och uppgifterna utvidgades bl.a. med önskemål om att forumet skulle stärka kontakterna till förbundets svenskspråkiga intressentgrupper. Beslutsförslag: 1) Reumaforum tillsätts ) Reumaförbundets svenskspråkiga föreningar och de föreningar som enligt sina stadgar är tvåspråkiga ombeds att komma med förslag om sektionens uppgifter och sammansättning. 3) Beslut fattas om sektionens sammansättning, uppgifter och budget på styrelsens nästa sammanträde. BESLUT Enligt förslag. 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar Reumaförbundets och föreningarnas nya Hjärtklöver logotyp och dokumentmallar finns på Föreningsnätet. Vi bifogar grundläggande anvisningar om användningen, men ni kan också fråga oss här på centralbyrån om ni har ytterligare frågor. Det vore önskvärt om så många föreningar som möjligt tog den nya imagen i bruk så att vi alla skulle se modernare, större och mer enhetliga ut. I ett senare skede kommer också en enhetlig Power Point presentationsmall samt en Wordbaserad broschyrmall, en affisch och Roll-up material. Läs mer om teckensnittet och logotypen: Föreningsnätet / Aktuellt / Brandmaterial för föreningar (delvis på finska, svenskspråkiga delen är under arbete). Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 5. Banners i slutet e-postmeddelanden Vi bifogar allmänna banners att bifogas era e-postmeddelanden under signaturen. Ni kan använda dem fritt om ni vill. Det finns både stora och små varianter av dessa banners. Klicka på Signatur / Underskrift i toppmenyn, därefter signaturer/underskrifter och skapa ny signatur / underskrift. Kopiera textavsnittet ur det befintliga, klistra in och lägg till den lilla klövern i slutet. Kopiera därefter den bifogade bannern och klistra in den efter signaturen. Klicka därefter på bannern och välj jordklotet och häftklammern från menyns högra sida och lägg ännu till en länk till Reumaförbundets webbplats genom att skriva in vår webbadress på den tomma raden. Framöver kommer vi att kunna tillverka olika banners t.ex. för pågående kampanjer såsom Gula bandets dag, insamlingar, Reumaveckan...

3 Sivu 3/8 Ge gärna signaturerna olika namn så att du kan välja den version som passar för tillfället. Den jag använt i detta meddelande passar till exempel i meddelanden till medlemskåren, samarbetspartner och andra instanser som kavlar upp sina ärmar och arbetar för reumatikers väl. Ytterligare information: Riitta Katko, riitta.katko(a)reumaliitto.fi Länk: Banners, jpg (på finska) Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri Reumaförbundets lotteri Onnenarpajaiset rullar dagligen på tvkanalerna TV4, Jim och Liv. I programmen berättar kändisar om sina motionsintressen. Reumatiker berättar om sina sjukdomar, om Reumaförbundets arbete och om källan till välbefinnande. Lotter kan köpas via textmeddelanden. Kampanjen ger Reumaförbundet och dess föreningar riksomfattande tv-synlighet. Förbundet köper inte tv-tid, så verksamheten är helt riskfri för förbundet. För produktionen ansvarar Randomex. Kändisarna deltar i välgörenhetssyfte. År 2014 inbringade lotteriet och julkortslotterna ca euro. Tack till alla som deltog. Länk till vår webbplats: Uudet onnenarpajaiset käynnistyvät Nelosella Här ser du när lotteriet visas i rutan: 7. Reumaförbundet påverkar Totalt 14 utlåtanden år 2014 Fjorton gånger under förra året gav Reumaförbundet sitt utlåtande om lagförslag av vikt för långtidssjuka. Utlåtandena gällde lagar om läkemedelsersättningar såväl som den allmänna social- och hälsovårdsreformen. Utlåtandena (på finska) Reumaförbundets utlåtande om ändring av idrottslagen I utlåtandet till riksdagens kulturutskott poängterades den betydelse organisationer som erbjuder motion har när det gäller att erbjuda motionsmöjligheter för personer som rör på sig litet, som är sjuka och som har funktionshinder. Utlåtande (på finska) Målen för regeringsprogrammet på nätet Vi har lagt till material på Reumaförbundets webbplats angående målen för regeringsprogrammet. Föreningarna kan använda informationen i sin egen verksamhet. Ytterligare information 8. Aktuellt om social- och hälsovård Klientavgifter och förmåner på nätet På Reumaförbundets webbplats finns uppdaterad information om det innevarande årets klientavgifter och förmåner. Ytterligare information Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga För att få avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga krävs speciella omständigheter, till exempel höga sjukvårdskostnader. Avdraget är högst euro. Den sökande skickar ansökan direkt till skattemyndigheten. Ytterligare information (på finska). Kontakta Skatteförvaltningen för mer information. 9. Medlemsförmåner 2015

4 Sivu 4/8 Uppdatering av medlemsförmånerna pågår. Förmånerna hittar du på denna sida och på Yhdistysnetti på sidan: Reumaliitto > Jäsenyydestä tuplaedut. Yhdistysnetti och Föreningsnätet på Reumaförbundets webbplats är avsedda för styrelseledamöter och andra ansvariga i föreningen. Be av ordförandet inloggningskoder och / eller uppgifter om medlemsförmåner som meddelas i Yhdistysnetti och i Föreningsnätet. Ytterligare information: Outi Pautamo, outi.pautamo(a) reumaliitto.fi, Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår År 2015 ska verksamhetsunderstödet användas till Reumaförbundets organisationsdagar, utbildning i kamratstödsverksamhet och för att stödja föreningens egna frivilligarbetares arbetsglädje och motivation. Bifoga en kortfattad beskrivning på vad stödet betyder för din förening till de övriga erforderliga dokumenten. Ansökningstiden går ut Kom också ihåg att utan separat påminnelse skicka in redovisningen av förra årets verksamhetsunderstöd. Sent inkomna ansökningar behandlas inte enligt styrelsens beslut. Ytterligare uppgifter finns på föreningsnätet. Tveka inte att ställa frågor direkt på nummer Medlemsavgiften i år Enligt fullmäktiges beslut är medlemsavgiften i år 6 euro per personlig medlem. Föreningarna ska skriftligen meddela förra årets medlemsantal till förbundets centralbyrå. Fakturan för medlemsavgiften skickas till föreningarna under våren. Förfallodag Notera datumet i din kalender. 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig Styrelsen fastställde regionkommittéernas sammansättning på sitt möte Kontakta din egen regionkommitté. Regionkommittéordförandenas rådgivande möte (PJSNAK) ordnades i Helsingfors. Din egen regionkommitté berättar närmare vad som händer i din region under året. Regionkommittéernas kontaktuppgifter finns på förbundets webbplats (på finska). 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar Om din förening ännu inte har skickat in kontaktuppgifterna till föreningens ordförande, handläggare av medlemsärenden och eventuellt till föreningens byrå ber vi er göra det snarast till tuija.toivonen(a)reumaliitto.fi. Någon separat blankett finns inte och kommer inte att sändas till föreningarna. Det räcker med ett enkelt e-postmeddelande eller vanligt brev. Vi får förfrågningar om den uppdaterade föreningsförteckningen varje dag. Håll inte inne med uppgifterna längre. Enligt Reumaförbundet i Finlands registerbeskrivning får Reumaförbundet endast samla in kontaktuppgifter till ordföranden och handläggaren av medlemsärenden. Föreningen upprätthåller själv en förteckning över kontaktuppgifterna till sina ansvarspersoner. 14. Synlighet åt frivilligverksamheten

5 Sivu 5/8 Också i år blomstrar frivilligverksamheten bland medlemmarna i reuma- och tules-föreningarna. I föreningarna finns kaffekokare, likställda (s.k. kamrataktörer), föreningarnas ansvarspersoner m.fl. och alla behövs och alla ges möjlighet att delta i verksamheten. Via frivilligverksamheten kan du hjälpa andra människor, du kan få betydelsefulla uppgifter och genom den ökar vår tillit till och omtanke om andra människor. Reumaförbundet kommer i år, precis som förra året, att uppmärksamma föreningarnas frivilligarbetare med stipendier på föreningarnas förslag. Tänk gärna på detta redan så här i början av verksamhetsåret. Närmare anvisningar om hur förslagen kan presenteras ges under hösten. Tidpunkten att framföra hyllningarna infaller i slutet av året på Internationella dagen för frivilligas arbete. 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar Ordförandenas och sekreterarnas rådplägningsdagar ersätts av förbundets organisationsdagar. Förbundets styrelse vill på detta sätt visa sin uppskattning för föreningsstyrelsens beslut över vem den vill skicka till organisationsdagarna i Helsingfors Dagarna inleds med lunch på lördag 28.3 kl och avslutas med kaffe på söndag eftermiddag. Närmare program, anmälningsanvisningar, kostnader och andra detaljer publiceras i evenemangskalendern. Följ med programmet (på finska). 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar morgonkaffet samt lunchen. Den betalas kontant på platsen. Informera även dina vänner och bekanta om föreläsningsdagen. Alla intresserade är välkomna! Program, pdf 17. Sommardagar 2016 Reumaförbundets sommardagar för svenskspråkiga föreningar kommer nästa gång att ordnas sommaren 2016 i Jakobstad. Som värd för evenemanget står Jakobstadsnejdens Reumaförening, och en planeringsgrupp inom styrelsen har redan satt i gång med planeringen. De föreningar som vill delta i sommardagarna får gärna lämna in synpunkter och önskemål till planerings-gruppen, både vad gäller datum och annat. Datumet föreslås bli lördag-söndag (vecka 19). Jakobstadsnejdens Reumaförening hälsar, att de är också öppna för att hålla sommardagarna i augusti, men där uppe i Österbotten är det mycket händelser i slutet av augusti, så där passar det nog bättre med maj. Berätta gärna vad ni tycker och önskar, så kan de planera på bästa sätt! Skriv eller ring till Silla (Sigurlaug Bjarnadóttir,

6 Sivu 6/8 ordförande), sigurlaug.bjarnadottir(a)multi.fi, En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby Det riksomfattande sjukdomsspecifika kontaktpersonsnätverket (Dg-nätverk) inom ramen för Reumaförbundet i Finlands STORkunskapskoordinatorprojekt (finansierat av Ray) har inlett sin verksamhet i början av detta år. De dg-specifika grupperna omfattar ledgångsreumatism, artros, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (inklusive axial spondylartrit och icke-diagnostiserad kronisk ryggvärk), fibromyalgi och osteoporos. I samband med kursen Kunskap, verktyg och kamratstöd för den diagnosspecifika verksamheten anordnar vi den 5 maj en utbildning i Karleby för svenskspråkiga som vill bli dg-kontaktpersoner. I punkt 3 i den bifogade broschyren finns en befattningsbeskrivning för dg-kontaktpersoner. Kom med! Förfrågningar och anmälningar senast 15.4 till organisationsdirektör Lea Salminen lea.salminen (at)reumaliitto.fi, tel Broschyr STOR-kunskapskoordination, pdf på finska: Tietoa, tukea ja vinkkejä Tulesairauksiin 19. Mångsidigt utbildningsutbud Följ med förbundets evenemangskalender (på finska). Den uppdateras ständigt med nya utbildningar och evenemang. Välkommen till våra evenemang och utbildningar! Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt. 20. För unga och familjer Kontaktpersoner i familjeärenden Från och med medlet av februari 2015 kommer två personer att ansvara för verksamheten för barn, unga och familjer: Sini Hirvonen, sini.hirvonen(a)reumaliitto.fi, För familjens bästa-verksamhet, d.v.s. parrelationskurser och -temasessioner Pihla Aaltonen pihla.aaltonen(at) reumaliitto.fi, Övrig verksamhet för unga och familjer, föräldrar med STOR-sjukdomar, ensamförsörjare Precis som tidigare bistår Leena Loponen, leena.loponen(at)reumaliitto.fi, vid frågor om solbetonade

7 Sivu 7/8 anpassningsträningskurser för barn och unga samt sociala semestrar för familjer. Parrelationshelg Tvåspråkig parrelationskurs för långtidssjuka barns föräldrar Tukkila Gård, Borgå (Tukkilavägen 168, Kerko) Ledare för kursen är Cecilia och Sami Laurila, som är utbildade kamratledare och föräldrar till barn med barnreumatism och diabetes. Kom med och bygg er drömrelation! Läs mer och anmäl er. på finska: Nuorille ja perheille 21. Aktuella motionsärenden Under åren 2015 och 2016 är Reumaförbundets verksamhetstema Liikkeestä hyvinvointia Motion för välbefinnande (pdf), och därför genomsyrar motion och rörelse all vår verksamhet under denna tid. Ordet rörelse är dessutom tvetydigt, det kan betyda att något drivs framåt, det beskriver beredskap för förändring, det ger energi och välbefinnande: Härifrån och framåt! Verksamhetstemat syns och verkställs såväl i Reumaförbundet som i dess medlemsföreningars aktiviteter och handlingar. För mera information om motionsrelaterade ärenden, kontakta motionsplanerare tinja.saarela(a)reumaliitto.fi, tel och Motion-sida och Liikuntasida. 22. Faximiler av guider På Reumaförbundets webbplats, i Reuma-abc, finns nu också faksimiler av guider om Barnreumatism och Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit (Ryggradsreuma) i pdf-format (finns i slutet av sjukdomsbeskrivningen på sidan). Pappersversioner av guider kan beställas från Tuleshop (3 + porto). Förmedla informationen till hälsovården. 23. Kontaktuppgifter i Reumatidningen Vänligen kontrollera kontaktuppgifterna till kontaktpersonen i er förening i Reuma-tidningen och meddela eventuella ändringar till Ulla Palonen-Tikkanen, ulla.palonen-tikkanen(a) reumaliitto.fi, tel Notera att kontaktpersonen är en person som föreningsfolket lätt kan kontakta med de givna uppgifterna. Här finns länk till mediakort 2015 (på finska), där bl.a. publikationstidtabellen för Reumatidningen framgår.

8 Sivu 8/8 24. Tuleshop meddelar Butikens D-max -vitamin 20 ug och 7,5 ug för tre månader är på rea: Tuleshop. Det finns ett begränsat antal produkter och erbjudandet gäller så länge som produkterna räcker. 25. SAMS informerar Läs mera om: Rådgivning, föreläsningar och information 26. Härmä Rehab informerar På följande kurser finns ännu lediga platser: Ledgångsreuma anpassningskurs för vuxna som är i arbetslivet lediga platser, 56498, mer information lediga platser, 56834, mer information Fibromyalgianpassningskurs för vuxna i arbetslivet lediga platser 55767, mer information Ansökning: Fyll i FPA:s blankett och bifoga ett B-läkarintyg (på finska) för rehabilitering. Skicka dokumenten till FPA:S närmaste kontor. En godkänd ansökande får en inbjudan till rehabilitering. Närmare information skickas en månad innan kursen börjar. För mer info: Nina Karlsberg, nina.karlsberg(a) harmankuntokeskus, tel. (06) , FPA: Så här söker du till rehabiliteringkurs- eller anpassningsträning Ha en skön vårvinter! Till sidans början Till framsidan klo 14:26:17

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare Tema 5 Kundtjänst Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare handledning (en person) omorganisering

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual Skapa cupsida i CuMap Steg-för-steg manual Starta Cumap och Egen Cup-fliken, dubbelklicka på Webcumap: Lägg upp ny cup på webben Fyll i uppgifter om Cupens namn, första speldatumet, användarnamn/lösenords

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Evenemang. Gör såhär: http://www.vasabladet.fi/evenemang/ eller http://www.ot.fi/evenemang/

Evenemang. Gör såhär: http://www.vasabladet.fi/evenemang/ eller http://www.ot.fi/evenemang/ Sida 1 av 9 Här kan föreningar, organisationer och andra arrangörer själva sätta in evenemang och händelser i Österbotten. som publiceras på webben och i tidningarna enligt redaktionens urval är till för

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Österbottniska Delegationen ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Ifylles av ansökaren Nation samt önskemål om bostad (ringa in och kryssa i) EPO PPO VN Rautalampivägen 32,5 m 2 Jorddammsvägen 42,5

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD LÄS DETTA INNAN NI BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN HUR NI FYLLER I ANSÖKAN Läs den korta texten innan varje ruta. Den förklarar varför vi behöver de uppgifter som ni fyller i.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer