Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Sivu 1/8 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev februari 2015 Föreningsbrev februari 2015 INNEHÅLL 1. God fortsättning på året! 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar 5. Banners i slutet e-postmeddelanden 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri 7. Reumaförbundet påverkar 8. Aktuellt om social- och hälsovård 9. Medlemsförmåner Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår 11. Medlemsavgiften i år 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar 14. Synlighet åt frivilligverksamheten 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors 17. Sommardagar En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby 19. Mångsidigt utbildningsutbud 20. För unga och familjer 21. Aktuella motionsärenden 22. Faximiler av häften med information 23. Kontaktuppgifter i Reuma-tidningen 24. Tuleshop meddelar 25. SAMS informerar 26. Härmä Rehab informerar Länk: Yhdistyskirje helmikuu God fortsättning på året! Vi ser fram emot ett intressant år fullt av nyheter inom Reumaförbundet. Förutom att vår image och vår logotyp förnyas har vi för avsikt att ändra vår verksamhet så att den betjänar våra föreningar och vår medlemskår bättre än tidigare och så att den blir mer människonära och effektiv. Vårt nya motto är framåt tillsammans, och bara genom gemensamma ansträngningar lyckas vi förnya oss och locka nya människor med i vår verksamhet. Det är fantastiskt att se att så många personer som själva drabbats av reumatism aktivt stödjer varandra och frivilligt anordnar kamratverksamhet. Viljan att hjälpa och att ge det goda vidare är hjärtat i hela Reumaförbundets verksamhet. Då vi utåt kan visa den värme och den omsorg som kamratstödet bygger på, är jag säker på att nya medlemmar vill ansluta sig till oss. Maria Ekroth verkställande direktör 2. Vårens tidtabell för Reumaförbundets styrelse (ändringar är möjliga) Styrelsemöten: 27.3 och Utöver dessa kan styrelsen hålla e-postmöten vid behov.

2 Sivu 2/8 Ansökningar om förtjänsttecken, motioner eller andra ärenden avsedda att behandlas av styrelsen ska sändas in i god tid, senast två veckor innan mötet till förbundets centralbyrå (Lea Salminen). Fullmäktiges vårmöte hålls Fullmäktigemotioner ska vara styrelsen till handa senast Närmare upplysningar: Lea Salminen, lea.salminen(a)reumaliitto.fi 3. Tillsättande av svenskspråkigt Reumaforum Bästa ordförande, sänd dina egna förslag om sektionens sammansättning och uppgifter snarast, dock senast till Lea Salminen. 13 Tillsättande av Reumaforum Den sektion som tillsatts för att utveckla den svenskspråkiga föreningsverksamheten har verkat i Reumaförbundet allt sedan år Under den föregående fullmäktigeperioden ändrades sektionens namn till Reumaforum och uppgifterna utvidgades bl.a. med önskemål om att forumet skulle stärka kontakterna till förbundets svenskspråkiga intressentgrupper. Beslutsförslag: 1) Reumaforum tillsätts ) Reumaförbundets svenskspråkiga föreningar och de föreningar som enligt sina stadgar är tvåspråkiga ombeds att komma med förslag om sektionens uppgifter och sammansättning. 3) Beslut fattas om sektionens sammansättning, uppgifter och budget på styrelsens nästa sammanträde. BESLUT Enligt förslag. 4. Ny logotyp och nya dokumentmallar Reumaförbundets och föreningarnas nya Hjärtklöver logotyp och dokumentmallar finns på Föreningsnätet. Vi bifogar grundläggande anvisningar om användningen, men ni kan också fråga oss här på centralbyrån om ni har ytterligare frågor. Det vore önskvärt om så många föreningar som möjligt tog den nya imagen i bruk så att vi alla skulle se modernare, större och mer enhetliga ut. I ett senare skede kommer också en enhetlig Power Point presentationsmall samt en Wordbaserad broschyrmall, en affisch och Roll-up material. Läs mer om teckensnittet och logotypen: Föreningsnätet / Aktuellt / Brandmaterial för föreningar (delvis på finska, svenskspråkiga delen är under arbete). Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 5. Banners i slutet e-postmeddelanden Vi bifogar allmänna banners att bifogas era e-postmeddelanden under signaturen. Ni kan använda dem fritt om ni vill. Det finns både stora och små varianter av dessa banners. Klicka på Signatur / Underskrift i toppmenyn, därefter signaturer/underskrifter och skapa ny signatur / underskrift. Kopiera textavsnittet ur det befintliga, klistra in och lägg till den lilla klövern i slutet. Kopiera därefter den bifogade bannern och klistra in den efter signaturen. Klicka därefter på bannern och välj jordklotet och häftklammern från menyns högra sida och lägg ännu till en länk till Reumaförbundets webbplats genom att skriva in vår webbadress på den tomma raden. Framöver kommer vi att kunna tillverka olika banners t.ex. för pågående kampanjer såsom Gula bandets dag, insamlingar, Reumaveckan...

3 Sivu 3/8 Ge gärna signaturerna olika namn så att du kan välja den version som passar för tillfället. Den jag använt i detta meddelande passar till exempel i meddelanden till medlemskåren, samarbetspartner och andra instanser som kavlar upp sina ärmar och arbetar för reumatikers väl. Ytterligare information: Riitta Katko, riitta.katko(a)reumaliitto.fi Länk: Banners, jpg (på finska) Vid eventuella frågor kontakta: info(a)reumaliitto.fi 6. Reumaförbundets nya tv-lotteri Reumaförbundets lotteri Onnenarpajaiset rullar dagligen på tvkanalerna TV4, Jim och Liv. I programmen berättar kändisar om sina motionsintressen. Reumatiker berättar om sina sjukdomar, om Reumaförbundets arbete och om källan till välbefinnande. Lotter kan köpas via textmeddelanden. Kampanjen ger Reumaförbundet och dess föreningar riksomfattande tv-synlighet. Förbundet köper inte tv-tid, så verksamheten är helt riskfri för förbundet. För produktionen ansvarar Randomex. Kändisarna deltar i välgörenhetssyfte. År 2014 inbringade lotteriet och julkortslotterna ca euro. Tack till alla som deltog. Länk till vår webbplats: Uudet onnenarpajaiset käynnistyvät Nelosella Här ser du när lotteriet visas i rutan: 7. Reumaförbundet påverkar Totalt 14 utlåtanden år 2014 Fjorton gånger under förra året gav Reumaförbundet sitt utlåtande om lagförslag av vikt för långtidssjuka. Utlåtandena gällde lagar om läkemedelsersättningar såväl som den allmänna social- och hälsovårdsreformen. Utlåtandena (på finska) Reumaförbundets utlåtande om ändring av idrottslagen I utlåtandet till riksdagens kulturutskott poängterades den betydelse organisationer som erbjuder motion har när det gäller att erbjuda motionsmöjligheter för personer som rör på sig litet, som är sjuka och som har funktionshinder. Utlåtande (på finska) Målen för regeringsprogrammet på nätet Vi har lagt till material på Reumaförbundets webbplats angående målen för regeringsprogrammet. Föreningarna kan använda informationen i sin egen verksamhet. Ytterligare information 8. Aktuellt om social- och hälsovård Klientavgifter och förmåner på nätet På Reumaförbundets webbplats finns uppdaterad information om det innevarande årets klientavgifter och förmåner. Ytterligare information Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga För att få avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga krävs speciella omständigheter, till exempel höga sjukvårdskostnader. Avdraget är högst euro. Den sökande skickar ansökan direkt till skattemyndigheten. Ytterligare information (på finska). Kontakta Skatteförvaltningen för mer information. 9. Medlemsförmåner 2015

4 Sivu 4/8 Uppdatering av medlemsförmånerna pågår. Förmånerna hittar du på denna sida och på Yhdistysnetti på sidan: Reumaliitto > Jäsenyydestä tuplaedut. Yhdistysnetti och Föreningsnätet på Reumaförbundets webbplats är avsedda för styrelseledamöter och andra ansvariga i föreningen. Be av ordförandet inloggningskoder och / eller uppgifter om medlemsförmåner som meddelas i Yhdistysnetti och i Föreningsnätet. Ytterligare information: Outi Pautamo, outi.pautamo(a) reumaliitto.fi, Ansökan om årets verksamhetsunderstöd pågår År 2015 ska verksamhetsunderstödet användas till Reumaförbundets organisationsdagar, utbildning i kamratstödsverksamhet och för att stödja föreningens egna frivilligarbetares arbetsglädje och motivation. Bifoga en kortfattad beskrivning på vad stödet betyder för din förening till de övriga erforderliga dokumenten. Ansökningstiden går ut Kom också ihåg att utan separat påminnelse skicka in redovisningen av förra årets verksamhetsunderstöd. Sent inkomna ansökningar behandlas inte enligt styrelsens beslut. Ytterligare uppgifter finns på föreningsnätet. Tveka inte att ställa frågor direkt på nummer Medlemsavgiften i år Enligt fullmäktiges beslut är medlemsavgiften i år 6 euro per personlig medlem. Föreningarna ska skriftligen meddela förra årets medlemsantal till förbundets centralbyrå. Fakturan för medlemsavgiften skickas till föreningarna under våren. Förfallodag Notera datumet i din kalender. 12. Regionkommittéerna har konstituerat sig Styrelsen fastställde regionkommittéernas sammansättning på sitt möte Kontakta din egen regionkommitté. Regionkommittéordförandenas rådgivande möte (PJSNAK) ordnades i Helsingfors. Din egen regionkommitté berättar närmare vad som händer i din region under året. Regionkommittéernas kontaktuppgifter finns på förbundets webbplats (på finska). 13. Förteckning över Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar Om din förening ännu inte har skickat in kontaktuppgifterna till föreningens ordförande, handläggare av medlemsärenden och eventuellt till föreningens byrå ber vi er göra det snarast till tuija.toivonen(a)reumaliitto.fi. Någon separat blankett finns inte och kommer inte att sändas till föreningarna. Det räcker med ett enkelt e-postmeddelande eller vanligt brev. Vi får förfrågningar om den uppdaterade föreningsförteckningen varje dag. Håll inte inne med uppgifterna längre. Enligt Reumaförbundet i Finlands registerbeskrivning får Reumaförbundet endast samla in kontaktuppgifter till ordföranden och handläggaren av medlemsärenden. Föreningen upprätthåller själv en förteckning över kontaktuppgifterna till sina ansvarspersoner. 14. Synlighet åt frivilligverksamheten

5 Sivu 5/8 Också i år blomstrar frivilligverksamheten bland medlemmarna i reuma- och tules-föreningarna. I föreningarna finns kaffekokare, likställda (s.k. kamrataktörer), föreningarnas ansvarspersoner m.fl. och alla behövs och alla ges möjlighet att delta i verksamheten. Via frivilligverksamheten kan du hjälpa andra människor, du kan få betydelsefulla uppgifter och genom den ökar vår tillit till och omtanke om andra människor. Reumaförbundet kommer i år, precis som förra året, att uppmärksamma föreningarnas frivilligarbetare med stipendier på föreningarnas förslag. Tänk gärna på detta redan så här i början av verksamhetsåret. Närmare anvisningar om hur förslagen kan presenteras ges under hösten. Tidpunkten att framföra hyllningarna infaller i slutet av året på Internationella dagen för frivilligas arbete. 15. Reumaförbundet i Finlands organisationsdagar Ordförandenas och sekreterarnas rådplägningsdagar ersätts av förbundets organisationsdagar. Förbundets styrelse vill på detta sätt visa sin uppskattning för föreningsstyrelsens beslut över vem den vill skicka till organisationsdagarna i Helsingfors Dagarna inleds med lunch på lördag 28.3 kl och avslutas med kaffe på söndag eftermiddag. Närmare program, anmälningsanvisningar, kostnader och andra detaljer publiceras i evenemangskalendern. Följ med programmet (på finska). 16. Reumadag för Svenskfinland i Helsingfors Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar morgonkaffet samt lunchen. Den betalas kontant på platsen. Informera även dina vänner och bekanta om föreläsningsdagen. Alla intresserade är välkomna! Program, pdf 17. Sommardagar 2016 Reumaförbundets sommardagar för svenskspråkiga föreningar kommer nästa gång att ordnas sommaren 2016 i Jakobstad. Som värd för evenemanget står Jakobstadsnejdens Reumaförening, och en planeringsgrupp inom styrelsen har redan satt i gång med planeringen. De föreningar som vill delta i sommardagarna får gärna lämna in synpunkter och önskemål till planerings-gruppen, både vad gäller datum och annat. Datumet föreslås bli lördag-söndag (vecka 19). Jakobstadsnejdens Reumaförening hälsar, att de är också öppna för att hålla sommardagarna i augusti, men där uppe i Österbotten är det mycket händelser i slutet av augusti, så där passar det nog bättre med maj. Berätta gärna vad ni tycker och önskar, så kan de planera på bästa sätt! Skriv eller ring till Silla (Sigurlaug Bjarnadóttir,

6 Sivu 6/8 ordförande), sigurlaug.bjarnadottir(a)multi.fi, En utblidning för svenskspråkiga 5.5 i Karleby Det riksomfattande sjukdomsspecifika kontaktpersonsnätverket (Dg-nätverk) inom ramen för Reumaförbundet i Finlands STORkunskapskoordinatorprojekt (finansierat av Ray) har inlett sin verksamhet i början av detta år. De dg-specifika grupperna omfattar ledgångsreumatism, artros, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (inklusive axial spondylartrit och icke-diagnostiserad kronisk ryggvärk), fibromyalgi och osteoporos. I samband med kursen Kunskap, verktyg och kamratstöd för den diagnosspecifika verksamheten anordnar vi den 5 maj en utbildning i Karleby för svenskspråkiga som vill bli dg-kontaktpersoner. I punkt 3 i den bifogade broschyren finns en befattningsbeskrivning för dg-kontaktpersoner. Kom med! Förfrågningar och anmälningar senast 15.4 till organisationsdirektör Lea Salminen lea.salminen (at)reumaliitto.fi, tel Broschyr STOR-kunskapskoordination, pdf på finska: Tietoa, tukea ja vinkkejä Tulesairauksiin 19. Mångsidigt utbildningsutbud Följ med förbundets evenemangskalender (på finska). Den uppdateras ständigt med nya utbildningar och evenemang. Välkommen till våra evenemang och utbildningar! Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt. 20. För unga och familjer Kontaktpersoner i familjeärenden Från och med medlet av februari 2015 kommer två personer att ansvara för verksamheten för barn, unga och familjer: Sini Hirvonen, sini.hirvonen(a)reumaliitto.fi, För familjens bästa-verksamhet, d.v.s. parrelationskurser och -temasessioner Pihla Aaltonen pihla.aaltonen(at) reumaliitto.fi, Övrig verksamhet för unga och familjer, föräldrar med STOR-sjukdomar, ensamförsörjare Precis som tidigare bistår Leena Loponen, leena.loponen(at)reumaliitto.fi, vid frågor om solbetonade

7 Sivu 7/8 anpassningsträningskurser för barn och unga samt sociala semestrar för familjer. Parrelationshelg Tvåspråkig parrelationskurs för långtidssjuka barns föräldrar Tukkila Gård, Borgå (Tukkilavägen 168, Kerko) Ledare för kursen är Cecilia och Sami Laurila, som är utbildade kamratledare och föräldrar till barn med barnreumatism och diabetes. Kom med och bygg er drömrelation! Läs mer och anmäl er. på finska: Nuorille ja perheille 21. Aktuella motionsärenden Under åren 2015 och 2016 är Reumaförbundets verksamhetstema Liikkeestä hyvinvointia Motion för välbefinnande (pdf), och därför genomsyrar motion och rörelse all vår verksamhet under denna tid. Ordet rörelse är dessutom tvetydigt, det kan betyda att något drivs framåt, det beskriver beredskap för förändring, det ger energi och välbefinnande: Härifrån och framåt! Verksamhetstemat syns och verkställs såväl i Reumaförbundet som i dess medlemsföreningars aktiviteter och handlingar. För mera information om motionsrelaterade ärenden, kontakta motionsplanerare tinja.saarela(a)reumaliitto.fi, tel och Motion-sida och Liikuntasida. 22. Faximiler av guider På Reumaförbundets webbplats, i Reuma-abc, finns nu också faksimiler av guider om Barnreumatism och Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit (Ryggradsreuma) i pdf-format (finns i slutet av sjukdomsbeskrivningen på sidan). Pappersversioner av guider kan beställas från Tuleshop (3 + porto). Förmedla informationen till hälsovården. 23. Kontaktuppgifter i Reumatidningen Vänligen kontrollera kontaktuppgifterna till kontaktpersonen i er förening i Reuma-tidningen och meddela eventuella ändringar till Ulla Palonen-Tikkanen, ulla.palonen-tikkanen(a) reumaliitto.fi, tel Notera att kontaktpersonen är en person som föreningsfolket lätt kan kontakta med de givna uppgifterna. Här finns länk till mediakort 2015 (på finska), där bl.a. publikationstidtabellen för Reumatidningen framgår.

8 Sivu 8/8 24. Tuleshop meddelar Butikens D-max -vitamin 20 ug och 7,5 ug för tre månader är på rea: Tuleshop. Det finns ett begränsat antal produkter och erbjudandet gäller så länge som produkterna räcker. 25. SAMS informerar Läs mera om: Rådgivning, föreläsningar och information 26. Härmä Rehab informerar På följande kurser finns ännu lediga platser: Ledgångsreuma anpassningskurs för vuxna som är i arbetslivet lediga platser, 56498, mer information lediga platser, 56834, mer information Fibromyalgianpassningskurs för vuxna i arbetslivet lediga platser 55767, mer information Ansökning: Fyll i FPA:s blankett och bifoga ett B-läkarintyg (på finska) för rehabilitering. Skicka dokumenten till FPA:S närmaste kontor. En godkänd ansökande får en inbjudan till rehabilitering. Närmare information skickas en månad innan kursen börjar. För mer info: Nina Karlsberg, nina.karlsberg(a) harmankuntokeskus, tel. (06) , FPA: Så här söker du till rehabiliteringkurs- eller anpassningsträning Ha en skön vårvinter! Till sidans början Till framsidan klo 14:26:17

Sivu 1/5 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev maj 2015 Föreningsbrev maj 2015 29.5.2015 INNEHÅLL 1. Reumaförbundet påverkar 2. Aktuellt inom social- och hälsovård

Läs mer

Sivu 1/5 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev november 2014 Föreningsbrev november 2014 27.11.2014 INNEHÅLL 1. Representantmötet sammanträdde i Helsingfors 22.11.2014

Läs mer

Sivu 1/6 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev augusti 2015 Föreningsbrev augusti 2015 INNEHÅLL 1. EN AKTIV HÖST 2. Diplom för föreningarnas bruk 3. Förhandsinfo:

Läs mer

Sivu 2/7 Verksamhetstemat för nästa år är Motion för välbefinnande. Planen som fullmäktige godkände finns tillgänglig i sin helhet på föreningsnätet >

Sivu 2/7 Verksamhetstemat för nästa år är Motion för välbefinnande. Planen som fullmäktige godkände finns tillgänglig i sin helhet på föreningsnätet > Sivu 1/7 «takaisin Tulosta Sivun sijainti: Etusivu» Liitto» Viestintä» Föreningsbrev november 2015 Föreningsbrev november 2015 INNEHÅLL 1. Reumaförbundet i Finlands jullotteri 2015 2. Reumaförbundets fullmäktige

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Finlands Neuroförbund rf

Finlands Neuroförbund rf Finlands Neuroförbund rf Neuroförbundets historien 1965 Hufvudstadsbladet intervjuar MS-sjuka Greta Grönberg, som frågar vem som skulle vilja hjälpa till att grunda en MS-förening. Finlands MS-förening

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Reumatikerföreningen Skara-Götene

Reumatikerföreningen Skara-Götene Reumatikerföreningen Skara-Götene Ordföranden har ordet: Hjärtat skall gro av drömmar, Annars är hjärtat armt Liv, ge oss regn som strömmar Liv, ge oss sol och varmt Så blir det ax omsider, Och med ett

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis.

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens elektroniska tjänst för ärendehantering.

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

På en rullande sten växer ingen mossa

På en rullande sten växer ingen mossa På en rullande sten växer ingen mossa Jag värdesätter PCF som pensionstagarnas egen intresseorganisation och för att den försvarar pensionstagare Det bästa med PCF är att där finns många aktiviteter och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SÖKA ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG I ApN

SÖKA ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG I ApN Anvisningar för att SÖKA ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG I ApN Kultur- och fritid i Lindesberg kommun Gäller fr.o.m. 2014-01-01 1 Kommunala föreningsbidrag För att ta del av vilka bidrag som föreningar kan söka

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

MINIMIFORDRINGAR FÖR ERHÅLLANDE AV SPECIALKLUBBSRÄTTIGHETER. 1. Föreningen har verkat som rasförening åtminstone under de senaste fem åren.

MINIMIFORDRINGAR FÖR ERHÅLLANDE AV SPECIALKLUBBSRÄTTIGHETER. 1. Föreningen har verkat som rasförening åtminstone under de senaste fem åren. SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 8.5.1997. Gäller från 1.7.1997. MINIMIFORDRINGAR FÖR ERHÅLLANDE AV SPECIALKLUBBSRÄTTIGHETER OCH REGLEMENTE FÖR

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER

UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER Version Rättigheter: 29.9.2015 cj medlemsregisteransvarig UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER Varje scoutkår har ett kårkort i Kuksa där det finns viktig information under flera flikar. KONTAKTUPPGIFTER På fliken

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide 1 (7) Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide Att välja ansökningsalternativet Att fylla i ansökningsblanketten Att lämna in ansökan

Läs mer

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta HUS HYY FPA HU HY KELA SHVS YTHS HUS Anteeksi, mutta Puhutko suomea? HYY För dig som vill använda svenska i universitetssamfundet Om din rätt till svenska vid universitetet och olika studentserviceorganisationer

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Version 1.5 2012-09-11 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto till fraktföretag...4 Mina

Läs mer

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om arrangemangsbidrag Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande

Läs mer

Manual för Bilsport Online Version 2.0

Manual för Bilsport Online Version 2.0 Manual för Bilsport Online Version 2.0 1 Efter att man loggat in på Bilsport Online via www.sbf.se presenteras man med följande sida. Mina uppgifter, Mina tävlingar, Mina meriter och Mina licenser motsvarar

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD LÄS DETTA INNAN NI BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN HUR NI FYLLER I ANSÖKAN Läs den korta texten innan varje ruta. Den förklarar varför vi behöver de uppgifter som ni fyller i.

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors Protokoll : Styrelsemöte 4/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 27 september 2016, kl. 14:30 16:30 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas

Läs mer

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -affisch -tävlingsinbjudan -program Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -möteskallelse -anmälning -tävlingsregler 17.10.2015 Peltolan koulu, Näckrosvägen 27 b Dickursby,

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 I det här infobrevet: SBF:s verksamhetsledare trivs vid vattnet sida 1 Föreningsverksamhet sida 2 Barn- och ungdomsverksamhet sida 3 Besiktning

Läs mer

Godkänn villkoren, klicka på Förhandsgranska och sedan på Spara. Klart.

Godkänn villkoren, klicka på Förhandsgranska och sedan på Spara. Klart. Liten manual till Annonsportalen För uppdrags- och arbetsgivare www.gu.se/samverkan/annonsportalen/ Att lägga in en annons i några enkla steg: Gå till Annonsportalens sida för arbetsgivare Skriv namnet

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Lär dig mer om Reumatikerförbundet 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Reumatikerförbundet en kunskapsorganisation Mer än en miljon personer i Sverige har en reumatisk sjukdom. Dessutom påverkar sjukdomen

Läs mer

Manual. Lokalavdelning. Bekräfta. Anmäl. Avdelning. Patrull. Version

Manual. Lokalavdelning. Bekräfta. Anmäl. Avdelning. Patrull. Version Manual Lokalavdelning Bekräfta Anmäl Avdelning Patrull Version 4.1 2011-11-30 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Regler för statsbidrag Vilken manualversion är det här? Redigerat

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer