Generation Y. - Lata och uppkäftiga eller kreativa och bildade? Föreningen Vatten, 26 november 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generation Y. - Lata och uppkäftiga eller kreativa och bildade? Föreningen Vatten, 26 november 2008"

Transkript

1 Generation Y - Lata och uppkäftiga eller kreativa och bildade? Föreningen Vatten, 26 november 2008 Anders Parment, ek. dr.

2 Dags att lära känna Generation Y: 80-talisterna som vill göra skillnad en vanlig uppfattning är att de är ganska besvärliga: De 80-talister som jag har kommit i kontakt med har ett helt annat synsätt dessa egenskaper har visat sig vara mindre smickrande för gruppen: Mer självcentrerade (egoistiska), mindre lojala, vill väldigt gärna förverkliga sig själva, tar sig friheter, lata etc... Kommer din bok ta upp vinkeln att 80-talisterna som kommer ut på arbetsmarknaden nu är en grupp som innehåller en förhållandevis stor del invandrare (akademiker)? (man, 1974) Det som verkar vara egoistiskt kan vara en överlevnadsstrategi

3 Sagt av 80-talister/Generation Y Vi 80-talister har en lite annorlunda syn på jobb, allt utgår från att man tycker jobbet är ganska kul vi kräver mer, vi ger oss inte, vi ska bli det vi hoppas, många ser nog sig själva som potentiella ledare, lika mycket som företag kräver att du ska göra jobbet bra kräver vi av företaget att de ska hjälpa oss vi kommer ut på marknaden och då tar vi för oss för vi kan och vi är duktiga och det blir väl som en nagel i ögat på folk. De äldre kanske känner gud varför var inte jag sån här? De är lite avundsjuka, varför tog man inte för sig? (kvinna, 1983, ekonomstudent) Arbetsgivaren förtjänar lojalitet genom att vara en bra organisation, men ofta tror jag det är överskattat att tro att företagets mål är mina mål, då lurar man sig själv. (kvinna, 1983, läst IR/humaniora, i arbetslivet)

4 Om min chef frågar hur det går så vet jag att oavsett om jag svarar ja eller nej så kommer det inte göra någon praktisk skillnad, men de kanske sover bättre om jag svarar ja. Om jag säger att det går knepigt med affärsmodellen så kommer hon inte kunna hjälpa mig ändå, hon har inte pluggat de grejerna, hon är inte kompetent på de områdena. (man, 1980, ingenjör, i arbetslivet) Alla dina val definierar ju dig hur du är som person, genom att välja nånting så utesluter du nånting, man väljer ju så brett som möjligt, därför valde jag natur, sen ekonomi, det är en risk att direkt definiera sig för det finns så mycket att välja, om du tidigt väljer så kanske du missar något, och det vill man ju inte göra. (man, 1984, ekonomstudent) Generationseffekt eller ålderseffekt?

5 Uppväxtmiljön präglar en individ 40-talister/baby-boomers: förnuftskultur och samförståndsanda Funktionalism Bygga tillsammans Vara en god samhällsmedborgare Arbete som plikt Vårda och samla Inte slösa Rationella, vill inte erkänna att de är emotionella 40- och 50-talister är en del av 80-talisternas uppväxtmiljö

6 Och hur tänker en 80-talist? Attitydskiftet är inte åldersbundet, utan beror att Generation Y har vuxit upp i ett samhälle med: Många valmöjligheter tidigt Ständig kommunikation Stora sociala nätverk Utvecklade valstrategier Jobbar ständigt med sitt CV Auktoriteter ifrågasätts Samhället har lärt Generation Y:are att tro på sig själva Världen är närmare och mer transparent nya möjligheter för talanger utan nätverk

7 Breda och djupa sociala nätverk Generation Y:s sociala nätverk Många ytliga kontakter och många djupa, där jag känner personer väl Många ytliga kontakter och en del djupa Många ytliga kontakter och få djupa Jag har egentligen inga djupa kontakter men många ytliga Jag undviker ytliga kontakter och koncentrerar mig på djupa

8 Bara 3% har problem med många val Alla de möjligheter och val som jag måste ta ställning till, och alla intryck som jag får......gör att jag blir mer osäker och frustrerad. Jag skulle föredra att ha färre möjligheter och val...gör mig lite osäker och frustrerad. Men jag skulle inte vilja vara utan dessa möjligheter och val...påverkar mig inte särskilt mycket...gör mig stimulerad och jag känner mig bekväm med att ha många valmöjligheter Jag skulle vilja ha ännu fler valmöjligheter, ju fler val desto bättre procent (100 totalt)

9 Uppluckring och individualisering Identiteter och statusmarkörer luckras upp och blir fler Tydliga yrkesroller Överlappande och dynamiska yrkesroller Yrkesrollen formar mig jag formar yrkesrollen Hemmet indelat i rum efter funktion allt i samma rum Arbete eller fritid arbete och fritid flyter samman Massamhälle individualisering Empire building upplevelser och livskvalitet Statens inblandning individens val Fler valmöjligheter ger splittrade preferenser och minskad lojalitet Ni ställer krav på oss och därför ställer vi krav på er. Vi kan sluta här och börja läsa någon annanstans om ni inte erbjuder en utbildning som vi gillar. (kvinna, 1983, ekonomstudent)

10 Konsumtion som identitetsskapande Generation Y kan, och vill, påverka sin identitet: vilka identiteter har individen och hur samspelar de? Tänkandet som konsument tar man med sig till arbetsmarknaden! Konsumtion blir ganska mycket ett uttryck för vad du vill göra, jag har en gitarr hemma, den kan stå i tre månader. Delvis är det något jag har för att det är trevligt att spela gitarr, men jag har den delvis för att jag vill vara den där människan som spelar gitarr, genom att köpa en bok om att måla vill jag bli killen som kan måla, genom att köpa en bok om att vara en kreativ människa vill jag vara en kreativ människa. Mina föräldrar definierar sig mer genom att de är läkare än att de lyssnar på ljudböcker av Liza Marklund. (man, 1980, industriell ekonomi, i arbetslivet) Jag älskar ipod kvalitén, statusen och designen, och även om du kollar på vilka som använder ipod, jag socialiserar alltid omedvetet med människor jag gillar. Jag gillar dem för att de är lika mig, det är undermedvetet. (man, 1983, HRM)

11 Flexibla köpmönster: premium-, volymeller budgetmärke beroende på situation Prisnivå/varumärke när du köper hemelektronik, kläder, mat och äter ute Undviker premiumprodukter Undviker konsekvent budgetmärken Kan tänka mig premium-, volym- eller budgetmärke Bara budgetmärken Bara volymmärken Bara premiummärken

12 Generation Y är krävande som medarbetare Arbetet som en arena för självförverkligande Rakhet och öppenhet snarare än självklar auktoritetsrespekt Höga förväntningar på arbetsgivaren Snabb och tydlig feedback utvecklingssamtal en gång om året duger inte! Intressanta och engagerande arbetsuppgifter Pliktkänsla i den gamla meningen som moralisk skyldighet är på utdöende Jobbar gärna hemma eller på konstiga tider Har en tendens att kompensera tuffa pass med lugnare pass Är det ok eller inte? Passar det och/eller går det att hantera i din organisation? Långsiktiga incitament biter inte på Generation Y Vad gör vi åt det? Karriärvägar delägarägda organisationer som exempel på en förändrad attityd

13 88 % tveksamma till partner-organisationer Hur ser du på att arbeta i en partnerägd organisation? Det tilltalar mig, det blir en bra livsinkomst och jag jobbar gärna under flera decennier i samma organisation Jag är tveksam. Livet är för kort för att spendera flera decennier i samma organisation Jag kan tänka mig att jobba i en sådan organisation under några år, men inte på samma ställe tills jag fyller 45 år. Hellre lägre lön Jag kan inte alls tänka mig att jobba i en sådan organisation, jag startar hellre eget när jag samlat på mig erfarenhet procent (100 totalt)

14 Auktoritet grundas på kompetens Vad ger en individ auktoritet? Titel Kompetens Ålder Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt

15 Arbete innebär självförverkligande Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt 10 0 Arbete är en rättighet Arbete är en plikt Arbetar gör man huvudsakligen för sin försörjning Arbetar gör man huvudsakligen för att förverkliga sig själv

16 Generation Y är också en tillgång! Snabblärda och resultatfokuserade Generation Y ser det som självklart att utvärdera och att bli utvärderad Vana vid krävande kunder och en krävande marknad Inte så konstigt att ändra sig Inte så rädda att misslyckas emellanåt: när världen är full av möjligheter blir en motgång inte lika jobbig Effektiv informationshantering är en tillgång

17 När du får ditt första arbete, hur länge avser du stanna i den organisationen? Generation Y stannar några år om de trivs Troligen inte mer än något år Troligen några år Troligen länge Svårt/Omöjligt att säga, men jag kommer att stanna kvar tills jag är övertygad om att jag inte passar där Svårt/Omöjligt att säga, men jag kommer inte att stanna kvar om jag inte trivs procent (100 totalt)

18 Hur ser du på dina egna möjligheter att prestera bra i arbetslivet? Jag känner stor osäkerhet inför min möjlighet att prestera i enlighet med arbetslivets krav i framtiden Jag känner viss osäkerhet inför min möjlighet att prestera i enlighet med arbetslivets krav i framtiden, och kommer säkert att få det tufft emellanåt Jag känner mig trygg i min förmåga att prestera i enlighet med arbetslivets krav i framtiden, men det kan hända ibland att det blir tufft Jag känner mig trygg i min förmåga att prestera och jag vet att jag är duktig. Jag ser framför mig goda möljigheter att göra karriär och bli framgångsrik i arbetslivet Jag tror inte att det finns några gränser för vad jag kan uppnå, har andra lyckats med stora ting så kan jag lyckas också procent (100 totalt)

19 Generation Y vill bli utvärderad Utvärdering på arbetsplatsen Oavsett var jag arbetar är det självklart för mig att bli utvärderad och jag drivas av att få bra utvärderingar Jag vill ha feedback så ofta som möjligt men det är jag som måste värdera i vilken mån feedbacken är relevant Utvärdering är bra men bör göras med försiktighet eftersom det ingår i min professionalitet att göra ett bra jobb och andra kan inte alltid bedöma det Jag har svårt att ta kritik men tror att det är ohållbart i längden att inte kunna hantera kritik så bra, så jag vill trots allt bli utvärderad Jag har svårt att ta kritik och föredrar därför att inte bli utvärderad procent (100 totalt)

20 Mer marknadskrafter Individer byter jobb oftare Individer mindre bundna till arbetsplatsen Facket svagare Individualisering och ändrad argumentation Flexibilitet i lönesättning, semester- och pensionsvillkor etc. Speglar ökad arbetstagarmakt Fler sätt att profilera sitt erbjudande som arbetsgivare Detta gäller i högre grad för högpresterande individer Utslagningen på arbetsmarknaden kommer att ändra karaktär och marknadskrafter avgör i högre grad vad som skapar utslagning

21 Inom HR finns många skäl att tänka om Work-life balance: ny syn på gränssnittet mellan arbete och fritid Belöningssystem och grunder för lönesättning Synen på medarbetaren i medarbetarskapslitteraturen Medarbetarsamtal med Generation Y Jag är anställd, jag är ingen j-a medarbetare, jag är där av egen vinning, medarbetare, det är mer föräldrarna (man, 1981, ekonom i arbetslivet) Jag gör ju inte ett sämre jobb för att jag inte tycker att mina mål är samma som företagets, det är inte egoistiskt, det handlar om att [vara ärlig] (kvinna, 1983 humanist, i yrkeslivet) Tryggheten finns i den egna kompetensen och i det sociala nätverket inte i personalhandboken Breda referensramar och stora nätverk ger Generation Y möjlighet att klara svåra uppgifter

22 Employer Branding: ännu ett Management-mode? Employer Branding att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare I profileringen av den egna personen är arbetsgivarens varumärke centralt i konkurrens med andra image-/identitetsuttryck Bra för individen: rätt person på rätt plats trivs bättre, är mer positiv, presterar mer och är mindre sjukskriven Bra för gruppen/avdelningen: mer positiva medarbetare Bra för organisationen: bättre kompetensprofil och konkurrensförmåga samt mer tilltalande organisationskultur Bra för samhället: mer välmående och glada individer samt högre ekonomisk tillväxt Bra för HR-avdelningen: rätt personer på rätt plats (som ambition och som realitet!) ger ett roligare och mer givande HR-arbete Employer Branding innebär inte att alla medarbetare är lika men de bör dela ett antal värderingar och förhållningssätt till kunder, avnämare, samhället etc.

23 Generationskonflikter Redan Generation X skapade konflikter och nu kommer Generation Y Babyboomer-dominansen är påtaglig och kompakt i samhället, i många instituioner och organisationer Erfarenhet eller nostalgi var vaksam på sammanblandningen! Generationsgranskning (jfr. genusgranskning) Hur arbetar man i organisationen? Vad premieras? Möten, tidsdisposition och block-/kontorstider Hur skrivs dokument? Hur hanteras ergonomi, tillgänglighet till arbetsplatsen etc.? Spänningar mellan generationer, kunskapsöverföring etc. den som är proaktiv och vågar ta tag i problemen får en fördel!

24 Sagt om Generation Y De är inte intresserade av bildning Kanske inte samma källor och slags bildning, men de är definitivt intresserade av kultur, samhällsutveckling och att lära känna nya miljöer De sitter ju och surfar på föreläsningarna Ja, de besöker www-adresser som behandlar det som föreläsningen handlar om varför fråga läraren? De uppskattar inte erfarenhet Jo, det gör de, men bara om den upplevs meningsfull vilket de inte alltid kan bedöma Erfahrung ist nur ein Spielerei der Nostalgie Why do we need to adjust to them? They should be adjusting to us! Ett bra sätt att cementera det som gav framgång i det förgångna, och undvika den potential som ligger i framtiden

25 Sanningar som tål att ifrågasättas Nöjda kunder kommer alltid tillbaka Det gör de inte alls, men det är viktigt för varumärket att kunderna är nöjda Information och kunskap finns i böcker, Internet är av tveksamt värde Wikipedia erbjuder många gånger mer korrekt, riklig och uppdaterad information än t ex tidningsartiklar Har du råd att inte köpa svenskt? Upplevelser är lokala varor tillverkas där det är billigt Work-life balance Generation Y sätter gränserna på nya sätt, och har lättare att hantera gränsen/besväras mindre av den Man ska vara rädd om sina grejer Varför? Det finns billiga kläder på H&M och billiga cyklar på Biltema Det är alltid bra att betala av på sina lån Varför? Då kommer man ju att missa det som man vill göra i livet Man betalar bara för märket Så säger inte en Generation Y:are. Man lever med att produkter har ett emotionellt innehåll och att varumärke betyder något Denna typ av förnuftskommentarer upplevs som mossiga och ointressanta

26 Tack för att du lyssnade! Läs gärna mer i Generation Y framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (Liber) En bok om Employer Branding kommer våren 2009 Och kontakta mig gärna för ytterligare frågor och konsultation! E-post: andersparment.com

Generation Y 80-talisten som konsument och kollega

Generation Y 80-talisten som konsument och kollega Generation Y 80-talisten som konsument och kollega Frukostseminarium Nyköping 21 april 2009 Anders Parment, ek. dr. Stockholms University School of Business www.andersparment.com info@andersparment.com

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Event Presentation Inledning Företaget Vemma Arbetsmodellen mer ingående Synen på arbete idag Why Egenföretagare Network Marketing

Event Presentation Inledning Företaget Vemma Arbetsmodellen mer ingående Synen på arbete idag Why Egenföretagare Network Marketing Event Presentation Inledning Välkommen Företag Inget sälj Företaget Vemma Formulan Produkterna Verve Jämförelse - Kort jämförelse mot andra varumärken Arbetsmodellen mer ingående Word of mouth Network

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Rasmus Svendsen Handledare: Malin Mattson, Psykologi III, 15 POÄNG, 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN TALKIN' 'BOUT

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Att leda 90-talister: en allvarsam lek

Att leda 90-talister: en allvarsam lek Att leda 90-talister Mats Frick Att leda 90-talister: en allvarsam lek Min son kunde ordet Google när han var två och min dotter bygger drömslott i Minecraft vid fem års ålder. När jag växte upp var det

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer