Nummer AstmaNy besöker Stenstorps VC, del 1. Sprider kunskap om KOL bland allmänheten. Intressanta tankar och rön från EACCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 3 2007. AstmaNy besöker Stenstorps VC, del 1. Sprider kunskap om KOL bland allmänheten. Intressanta tankar och rön från EACCI"

Transkript

1 Nummer Sprider kunskap om KOL bland allmänheten sidan 3 Intressanta tankar och rön från EACCI sidan 4 Tema screening lönande bland rökare sidan 8 Studerar KOL i primärvården sidan 9 & AstmaNy besöker Stenstorps VC, del 1 sidan 6 Nyhetsbrev från AstraZeneca Sverige

2 Foto: Peter Knutson Nyhetsbrev från AstraZeneca Sverige AB Terapiområde andningsvägar Södertälje Telefon Fax e-post webbplatser Redaktör/layout Rehnskrivet i Väst AB Redaktion Anette Jansson Marie Lindberg Ansvarig utgivare Anette Jansson Tryck Elanders i Malmö Följande, av AstraZeneca Sverige AB, ägda varumärken i detta nummer är registrerade hos Svenska Patent- och registreringsverket och/eller hos utländska patentverk: Bricanyl, Pulmicort, Rhinocort, Oxis, Symbicort, Symbicort Singelterapi, Turbuhaler, AstmaKOL-Akademien Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso & Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av AstraZeneca AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information erhålls av Cegedim AB, Tema screening Temat för detta nummer av AstmaNytt är screening. Screening av såväl underbehandlade astmapatienter, som av odiagnostiserade KOL-patienter. På sidan 6 kan ni läsa om vårdcentralen i Stenstorp i Skaraborg. Där har astmakol-mottagningen beslutat att kalla alla de patienter som idag står på inhalationssteroider för att se hur de mår. Som hjälp använder de ALMA och ALVA, som många av er säkert redan känner till. Målet är förstås att ge patienterna den behandling de behöver. För sköterskan Ylva Ringhede är det också ett sätt att snabbt få en bättre kännedom om patienterna på den vårdcentral där hon nu jobbat ett år. Många känner säkert igen sig i känslan av att de flesta astmapatienterna bara hörs av per telefon när Spalten det är dags att förnya recept. Det ska bli spännande att följa upp resultaten från Stenstorp i ett kommande nummer. I ett annat reportage får ni möta Georgios Stratelis, allmänläkare i Motala. Han doktorerar inom området screening av odiagnostiserade KOL-patienter. För hans del var ett inledande problem att hitta sina patienter. I och med att de var odiagnostiserade, så var han tvungen att gå ut till allmänheten via annonser. Resultatet av hans forskning kan ni läsa mer om på sidan 8. På sidan 4 bjuder vi på ett axplock från EACCI:s kongress. Denna stora europeiska kongress om allergi och astma hölls i år för 26:e gången. Vi var på plats i Göteborg. Hoppas a läsningen är till belåtenhet Redaktionen Boka i din kalender: AstraZeneca-dagarna i samarbete med ASTA 2 3 oktober 2007 i Södertälje Stipendier till patientföreningar KOL-stipendiet delades i år ut för tredje året i rad, i samarbete mellan Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och AstraZeneca Sverige. Tre föreningar delar i år på stipendiesumman kronor till projekt som bidrar till att öka medvetenheten om KOL. Kontaktuppgifter: Mer utbildning på: Hjärt- och Lungsjukas Förening i Umeå fick kronor till en föreläsning för allmänheten för att öka kunskapen om KOL. Vi hoppas nå personer i riskzonen, vilka oftast är rökare. Vi vill utbilda dem kring vad sjukdomen innebär och hur varningssignalerna ser ut, säger Mona Jonsson. Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Kalmar tilldelades för att sprida information till unga i kommunen om riskerna med tobak och KOL. Vi tror på ett rökfritt samhälle och här ser vi att informationsinsatser till tonåringar är av stor betydelse. De måste få veta vad KOL är och att rökning kan leda till KOL, säger Ulf Hjelmberg. Där sjukvården slutar Hjärt- och Lungsjukas Förening i Köping-Arboga-Kungsör erhöll kronor för att öka kunskapen om KOL genom ett lokalt informationsprogram. Vi hoppas fortsättningsvis arbeta med att ta vid där sjukvården slutar, för att människor med diagnosen KOL och deras anhöriga ska få bästa möjliga stöd och motivation. Vi vill också öka kunskapen om sjukdomen i samhället, säger Bertil Eriksson. Möteskalendern JAKT Jämtlands astmakol-team Tid: 3 4 oktober Plats: Östersund Kontakt: Anna Hermanson AstmaKOL-akademien Teamkrs Astma Tid: oktober Plats: Täby Kontakt: Anette Jansson Forum AstmaKOL Yrkesmedicin och astma, allergivaccination, rökavvänjning och nya riktlinjer astmabehandling Tid: 17 oktober Plats: Yxtaholm, Flen Kontakt: Anette Jansson Allergiforum Patientfall Rökprevention, kan man förebygga astma/ allergi hos barn? Nya riktlinjer astmabehandling Tid: 24 oktober Plats: Växjö Kontakt: Mats Lundqvist Lungan möter omvärlden En resa genom astma, allergi och andra lungsjukdomar Tid: 25 oktober Plats: Linköping Kontakt: Pia Rogner Astma- och allergiforum Ansträngningsrelaterade andningsbesvär, hur mäter vi det? Har alla astma? Tid: 14 november Plats: Mölndal Kontakt: Erik Svensson Astma- och allergimöte Astma och ansträngning; nya behandlingsriktlinjer vid astmabehandling Tid: 14 november Plats: Tällberg Kontakt: Marie Andersson Forum astmakol Spirometri och patientfall Tid: 21 november Plats: Lund Kontakt: Miryam Bäckström 2 3

3 Från svenska rökvanor till asiatiska fågelbon Att Göteborg i juni kunde bjuda på temperaturer över 35 grader överraskade besökarna på EAACI, 26:e kongressen för European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Många svettiga kavajer och dräktjackor togs av under kongressen, där drygt besökare bjöds på ett 70- tal symposier och cirka vetenskapliga abstracts. AstmaNytt bjuder här på ett axplock av intressanta nya rön och tankar kring astma och allergier. Vi går från grovt artilleri och lika behandling för alla till prickskytte och individualiserad behandling." Professor Sven-Eric Dahlén, Karolinska Institutet, apropå framtidens astmabehandling. Han pratade om nya löesriska behandlingar. Det inkluderar enligt honom bland annat en vaccinationsmetod som innebär a kroppen bildar si eget anti IgE. Studier på människa har inles. Rökning påverkar livet ut Barn som utsätts för passiv rökning löper cirka sju gånger högre risk att drabbas av astma än barn som inte utsätts för rök Nu vet vi att föräldrarna kan påverka barnens rökvanor genom att sluta röka under deras uppväxt. Vi pratar så mycket om att undvika rökning under graviditeten, men sedan blir det ofta luddigare råd. Som doktor är det viktigt att fortsätta påverka mamman så att hon inte återupptar rökningen. Vi hittade en väldigt tydlig koppling mellan passiv rökning och astmaoch allergiutveckling, antingen man utsatts för röken i fosterlivet eller haft den omkring sig under uppväxten. Detta säger doktor Emma Goksör, Drottning Silvias barn- Text: Karin Rehn Personligheten påverkar resultatet och ungdomssjukhus, angående en studie som följt 100 barn från ett års ålder till tidig vuxen ålder, under ledning av professor Göran Wennergren. Social påverkan Tidig rökexponering har dels en biologisk påverkan som ger hyperaktiva luftrör, men också en viktig social påverkan som gör att barnen som vuxna själva blir rökare. Ända tills nu har man sagt att man bara ser den så kallade rökeffekten i tidig ålder. Men denna studie visar att föräldrarnas rökning troligen kommer att få betydelse för hur barnen mår resten av livet, säger Göran Wennergren. Utåtriktade personer har god astmakontroll, men samtidigt låg följsamhet till läkarordinationer. De laborerar ofta med doserna och ändrar efter eget behag. Känslomässigt instabila personer har låg astmakontroll, vilket bland annat visar sig i att de inte i full utsträckning kan utföra normala aktiviteter på jobbet eller i skolan. Samtidigt följer de läkarnas ordinationer bra. Dessa resultat kommer från en svensk forskargrupp, som undersökt personer. Ansvariga var lektor Eva Brink och professor Jan Lötvall. De konstaterar att behandlingen därför måste ta hänsyn till varje enskild patients personlighet. Proteinkemi kan vara nyckeln för att verkligen bota, och inte som idag bara lindra, astma och allergi. Vi har börjat lära oss karakterisera olika mekanismer, och jag tror att vi så småningom kommer att kunna särskilja enskilda proteiner eller proteinkomplex som bidrar till uppkomsten av astma och allergi." Professor Jan Lötvall, Sahlgrenska Akademin och generalsekreterare för EAACI 2007, tror inte lika mycket på genetikforskningen eersom det är e så komplext område med över 200 olika gener inblandade i sjukdomsutvecklingen. Fler sensibiliserade men färre symtom Nya resultat från OLIN-studierna gav en svårtolkad och delvis motsägelsefull bild om ökningen av astma och allergier bland svenska barn. Kurvan planar ut Trots att kurvan för barn med luftvägssymtom, hösnuva och eksem mer eller mindre har planat ut, så fortsätter andelen barn med sensibilisering mot allergener att öka. Vanligast, både nu och för tio år sedan, är Allergier ska tas på allvar sensibilisering mot kattallergen, som har ökat från 13 till 19%. Bland vuxna ses nu för första gången en minskning av luftvägssymtom, något som Bo Lundbäck, docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet och initiativtagare till OLIN-studierna, tror beror på minskad rökning. OLIN-studierna har sedan 1985 kartlagt förekomsten av astma, allergi och KOL i Norrbotten. Totalt deltar cirka personer i studierna. Fågelbo vanligt asiatiskt allergen Många ser astma och allergi i utvecklingsländerna som en tickande hälsobomb. Professor Hugo van Bever, professor vid The Childrens s Medical Institute, Singapore, betonade att det finns många kulturella skillnader mellan Asien och Europa. Snyter sig ej Kinesiska barn lär sig inte att snyta sig. De drar in i stället och lär sig leva med ständigt täppt näsa om de är drabbade av rinit. Asiater är också ofta misstänksamma mot den västerländska medicinen. Det fuktiga klimatet utgör även en grogrund för stafylokocker i allergiska eksem. Många rapporter som konstaterade att allergisk rinit påverkar livskvaliteten negativt presenterades. Allergin ger koncentrationssvårigheter, sömnproblem och ett irriterat humör hos såväl barn som vuxna visade flera studier. Budskapet var kristallklart, och poängterades bland annat av professor Göran Wennergren, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus: Bagatellisera inte allergier! Tyvärr visade en undersökning i fem europeiska länder samtidigt att läkare tenderar att underdiagnostisera äldre patienter med allergiska besvär. Studien ger stöd för behovet av ett standardformulär för astma- och allergidiagnostisering. Många läkare har ett förlegat synsätt och behandlar ett organ i taget istället för att se till helheten. Det är otroligt viktigt att astmapatienter också får behandling för sina näsbesvär. Många läkare struntar i att fråga om patienten är täppt i näsan." Professor Leif Bjermer, överläkare vid Lung- och allergikliniken i Lund, eerlyser fler systemiska mediciner i framtidens läkemedelsarsenal. Hugo van Bever menade att det är ett stort problem att det saknas uppgifter om astma och allergi från många av världens fattigaste länder. Ovanligare med pollen Det skulle vara mycket värdefullt för forskningen om man kunde göra jämförande studier. I Singapore är det inte pollenallergi som dominerar. Det är vanligare med allergi mot dammkvalster och födoämnesallergier. Bland annat kan huvudingrediensen i den traditionella delikatessen Bird s Nest Soup, en soppa med fond kokt på fågelbo, ge svåra allergiska reaktioner. 4 5

4 Screeningprojekt i Stenstorp får in patienterna "i ruljansen" igen Screening av samtliga steroidpatienter. Varför? Vad kan det ge? I två artiklar besöker AstmaNytt Stenstorps vårdcentral. Första gången AstmaNytt kommer till Stenstorp i Skaraborg har körsbärsblommen precis slagit ut. Det är maj månad och regnet känns ännu välkommet. Spännande resultat AstmaKOL-sköterskan Ylva Ringhede har fått svar på ungefär hälften av 147 utskickade frågeformulär. Det är dags att skicka ut en påminnelse till de resterande. Samt att börja titta på de inkomna svaren. Det skall bli spännande att sammanställa och se på resultatet, säger Ylva. Jag tror att det finns en hel del patienter som stått på samma medicin i många år utan utvärdering. Det har gått ett år sedan Ylva började på Stenstorps vårdcentral. Då hade astmakol-mottagningen legat nere ett halvår efter Text och foto: Karin Storm att den förra astmakol-sköterskan hade slutat. Vana vid besvär Det här projektet är ett bra sätt för mig att få kännedom om mina astma- och KOL-patienter, och få in dem i ruljansen igen. Det är den stora vinsten, som jag ser det. Försämringarna kommer långsamt och utan regelbundna spirometrier är det svårt att se dem. När astmakol-mottagningen var ny fick jag massor av information från alla håll, säger Ylva Ringhede, astmakol-sköterska och vårdenhetschef på vårdcentralen i Stenstorp. Jag har plockat de bitar som är bra, som tillför mottagningen något. ALMA och ALVA innehåller bra frågor. Patienterna blir vana vid sina besvär och vet inte hur de skulle kunna må med en annan medicinering. Ylva sökte i datajournalerna (Profdoc) på de mediciner som innehåller inhalationssteroider. Hon hittade 147 patienter. För en månad sedan skickade hon iväg ett brev med ett frågeformulär till var och en av dem. Till dem med astmadiagnos skickade hon med ALMA, och till dem med diagnosen KOL lade hon med ALVA (se faktaruta). Tydlig bild Jag har använt mig av ALMA och ALVA ett halvår ungefär. Brukar skicka formuläret med kallelsen så att patienten kan svara på frågorna hemma. Sedan inleder vi besöket med att gå igenom svaren. Det ger mig en bra bild av patienten. Även patienterna får en tydligare bild av sin sjukdom. Tillsammans med en utskrift av spirometrikurvan kan de se vad som händer när medicineringen ändras. Ylva berättar om en man som kommer på återbesök imorgon. Senaste halvåret har han förbättrat sitt FEV 1 -värde väsentligt. Han är en av dem som bett att få kopior på ALMA-formuläret och spirometrikurvan. Dålig följsamhet Vi vet att det är dålig följsamhet bland de här patienterna, säger Ylva. Med regelbundna besök och någon som frågar och intresserar sig för hur man mår, kanske följsamheten ökar. När de ser att de kan förbättra sig. Efter semestrarna skall de som AstmaKOL-mottagningen i Stenstorp Teamet består av en sköterska på 20% och en teamläkare. Befolkningsunderlaget är invånare. svarat på frågeformulären kallas in till besök. Ylva arbetar med astmakol-mottagning en dag i veckan, men hon kan ta mer tid om det behövs. Lyckligt lottade Vi är lyckligt lottade här. Vårdcentralen är välbemannad, vi har en bra chef och en positiv miljö. Alla som jobbar här är kreativa och ställer upp för varandra. AstmaKOL-mottagningen har ingen egen telefon, men vårdcentralen är liten, de använder AstmaNytts tipsruta Kvalitetssäkringsverktyg: ALMA Aktivt Liv Med Astma, och ALVA Att Leva Med KOL: ett systematiskt sätt att följa upp patienterna säkerställer att patienterna är välkontrollerade ger patienterna en ökad förståelse och insikt om sin sjukdom. Läs mer på www. astma.com kontakta din lokala representant eller Läs även artikeln i AstmaNytt nr2. inte teleq, och det är alltid lätt att nå Ylva. Det är roligt nu när jag varit igång ett tag. Patienterna vet att de kan ringa. AstmaNytt kommer att besöka Ylva Ringhede på nytt under hösten. Så håll ögonen öppna efter ytterligare en artikel från Stenstorp. Har du ett spännande projekt som ni arbetar med på er vårdcentral och som du vill delge dina kollegor i landet? Eller har du hört om någon vars goda exempel, forskning eller avhandling du skulle vilja läsa mer om i AstmaNytt? Mejla redaktionen på eller ring till Anette Jansson på

5 Screening av rökare lönar sig - när den politiska viljan saknas krävs aktiva läkare Vi kan inte vänta på påbud uppifrån. Georgios Stratelis menar att det är dags för den enskilde doktorn att bekänna färg. Hans forskning belyser att det är fullt möjligt att upptäcka fler KOL-patienter i ett tidigare skede. Han har också visat att det med enkla medel går att få många av dem att sluta röka. I klartext betyder detta att liv räddas, men det kräver en aktiv insats på det lokala planet. Tidigare argument mot KOLscreening har varit att vårdapparaten ändå inte kan ta hand om de patienter som hittas, eftersom så få vårdcentraler kan erbjuda rökavvänjning. Men dessa argument håller inte. Allmänläkare Georgios Stratelis studier visar tydligt nyttan av att screena rökare i ålderskategorin år: För det första fångade vi med vår invitativa metod många med odiagnostiserad KOL i ett tidigt skede. För det andra såg vi att patienterna genom att få sin KOL diagnos spontant blev motiverade att sluta röka. Uppfyller kriterier Prevalensen KOL i screeningstudien var 27%. Efter ett år hade 10% av de som fick KOL-diagnos slutat röka, jämfört med 2% bland de som fortfarande hade friska lungor. Efter två år var siffrorna 20 respektive 5% och vid sista kontrollen, 3 år efter screeningen, var de uppe i 25 respektive 7%. De enda insatser som krävdes för att nå detta resultat, som i sammanhanget är smått fantastiskt, var att ge patienten beskedet om KOL, spirometritest samt ett kort samtal om rökvanor och råd om rökstopp en gång om året. Egentligen uppfyller KOL alla de kriterier som WHO har satt upp för att allmän screening ska vara värdefull, menar Georgios Stratelis. Sjukdomen utgör ett stort hälsoproblem och har ett känt naturalförlopp. Det finns en accepterad behandling tillgänglig, där rökstopp är viktigast. Spirometri är en bra diagnosmetod till en rimlig kostnad, och det är definitivt kostnadseffektivt att finna sjukdomen tidigt. Dags att screena Ändå ser Georgios Stratelis inga som helst tecken på att en allmän screening är på gång under den närmaste framtiden. Han menar att den politiska viljan saknas, och har svårt att förstå varför. Därför uppmanar han istället alla sina kollegor att själva vara aktiva. Även om inte massundersökningar utförs på nationell nivå, eller på landstingsnivå, eller ens på vårdcentralnivå, så kan och bör KOL-screeningen göras. På den enskilda läkarens rum, av ansvar för den egna patienten. Denna sjukdom är så lömsk. Text: Karin Rehn Figur 1. Har patienter med lindrig KOL några symtom? Underdiagnostik av KOL i förhållande till svårighetsgrad. Lindberg et al, Respir Med 2006; 100: Den utvecklas gradvis, och patienterna söker för sent. Patient delay finns inom alla sjukdomar, men här är den extra kraftig, säger Georgios Stratelis. Delvis beror det på okunskap om sjukdomen, men framför allt beror det på adaption. Patienterna vänjer sig, har bortförklaringar och tror att problem med hosta, slem och dålig kondis ingår som ett normaltillstånd i att vara rökare. Kraftig underdiagnostik Rökaren upplever sin subjektiva hälsa som okej trots att 30 40% av lungfunktionen saknas. Han eller hon söker först när 40 50% av lungfunktionen är borta. Vi borde kunna hitta dem tidigare. Men tyvärr har vi också en betydande doctors delay... Många undersökningar har demonstrerat den kraftiga underdiagnostiken av KOL, bland annat de svenska OLIN-studierna (figur 1). Det är obegripligt och skrämmande att vi är så dåliga på att diagnostisera. Vi fångar inte upp KOL, inte ens då patienterna söker vår hjälp för sina luftrörsbesvär. Alltför ofta får patienter i stället diagnoserna kronisk bronkit, akut infektiös bronkit eller förkylning. Vi frågar inte ens om de röker. Om vi hade ställt nyckelfrågan Röker du? borde vi sedan kunna komma på rätt spår: Det här kan vara KOL. En lindrig KOL som inte ger så mycket symtom i vardagen, men nu drabbas patienten av en exacerbation och det är därför han söker just nu Exacerbationer dödar Lindrig KOL viftas dessutom ofta bort som inte så farligt. Det är lite tragiskt i sig att sjukdomen nu efter nya klassifikationen klassas som lindrig när halva lungfunktionen faktiskt är (svår KOL) borta. Det ger fel signaler. Georgios Stratelis letar i datorn och plockar fram mängder av data som understryker vikten av sina budskap. KOL orsakar stort lidande och höga samhällskostnader, och då sjukdomen tillåts fortskrida blir den också en grym lieman. 10% av patienter med svår KOL som hospitaliseras på grund av en exacerbation dör inom en vecka. Inom ett år är 43% döda. Men redan när en KOL definieras som lindrig kan den leda till dödliga exacerbationer (figur 2). Studieresultaten talar sitt tydliga språk, detta faktum går knappast att blunda för. Men så sitter läkaren där, mitt i den pressade verkligheten försenad med mottagningen, högar med Tidig diagnostik och prevention - Georgios Stratelis studerar KOL i primärvården Georgios Stratelis är specialist i allmänmedicin på Vårdcentralen Brinken i Motala och doktorand i allmänmedicin vid Institutionen för Hälsa och Samhälle, Universitetssjukhuset i Linköping. Hans intresse för astma och KOL väcktes redan under AT-tjänstgöring, då han hade förmånen att arbeta på VC Åtvidaberg med doktor Björn Tilling och astmasjuksköterskan Ingrid Risarp. (lindrig KOL) Figur 2. Exacerbationer dödar Dålig prognos för patienter som hospitaliseras på grund av exacerbation. Connors AF Jr,Am J Respir Crit Care Med 1997 Jan;155(1):386. Almagro, P Chest 2002; 121: Under tiden som ST-läkare skulle han göra ett litet forskningsprojekt, som sedermera växte och slutade med att han blev antagen som doktorand. Georgios Stratelis skall disputera vid årsskiftet 2007/2008 med en avhandling med temat Tidig diagnostik och prevention av KOL i primärvården. administration som återstår. In kommer den till synes lungfriska 55-åringen för sin årliga blodtryckskontroll. Gula fingrar, rökluktande andedräkt och lite pustande efter promenaden till vårdcentralen. Det etiska dilemmat är ett faktum. Ta tag i detta mitt i den stressade situationen, eller vara nöjd med det välkontrollerade blodtrycket? Snabb fingervisning För Georgios Stratelis är svaret självklart. Han har helt enkelt bestämt sig för att aktivt leta efter och finna KOL. Det går att göra mycket genom att ändra attityd och vara mer vaksam. Och det finns snabba tillförlitliga hjälpmedel. Han hämtar en liten Piko-6- mätare, och poängterar att ett blås i denna enkla apparat snabbt ger en fingervisning om patienten ska skickas på riktig spirometri. Ställ nyckelfrågorna kring kardinalsymtomen; andfåddhet, slem och hosta, fråga om rökvanor och skriv en remiss till spirometri vid varje misstanke om KOL. Det behöver inte vara akut du kan få svaret om en månad, om sex veckor bara spirometrin blir gjord! Släpp inte patienten vind för våg. Två av hans studier är publicerade, och den tredje presenterad och inskickad för publicering. Kostnadseffektiv identifiering Early detection of COPD in primary care: screening by invitation of smokers aged 40 to 55 years, British Journal of General Practice, 2004; 54, Syftet med denna studie var att med aktiva metoder som annonsering upptäcka KOL-patienter i ett tidigare skede. Rökare i 8 9

6 åldern år inbjöds till spirometri genom annonsering i lokalpress (två gånger per halvår) samt affischering på vårdcentraler. Av en beräknad population på svarade 512 personer. Medelåldern var 48 år, 43% var män. 141 personer klassades som KOL-sjuka, det vill säga 27%. (Att jämföra med prevalensen KOL som i denna åldersgrupp i epidemiologiska undersökningar är runt 13%.) 85% av patienterna klassades som lindrig KOL, 13% som medelsvår och 2% som svår KOL. Slutsatsen var att metoden enkelt kan genomföras praktiskt, och att detta sannolikt utgör ett kostnadseffektivt sätt att identifiera rökare med KOL i ett tidigt stadium. Korta samtal om rökning The impact of repeated spirometry and smoking cessation advice on smokers with mild COPD, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2006; 24: Syftet med denna 3-årsstudie var att se huruvida kombinationen av spirometriundersökning och enkla råd kring rökning kan påverka rökvanor. Genom screeningmetoden beskriven ovan hittades deltagarna. Rökare med lindrig KOL (grupp C; n=119) samt 326 rökare med normal lungfunktion (grupp A+B; n=326) Grupp A Grupp B kunde följas under 3 år. Rökarna med friska lungor delades upp i två grupper. Den ena gruppen (grupp B) erhöll samma intervention som de KOL-sjuka, det vill säga årlig spirometri och 5 8 minuters samtal om rökning ( brief smoking cessation ). Den andra lungfriska gruppen (Grupp A) kallades inte in alls förrän efter 3 år. Resultaten (se tabell 1) visar att kombinationen att få vetskap om sin försämring av lungfunktion samt årligt test tillsammans med kort samtal om rökvanor får fler att sluta röka. Den signifikanta skillnaden mellan grupp B och grupp C demonstrerar att KOL-diagnosen i sig motiverar patienterna till rökstopp. Grupp C År Rökfri 30 dagar Rökfri 6 månader 15% 5% 9% 14% 18% 24% 29% 13% 4% 6% 9% 14% 21% 28% Rökfri 1 år 9% 2% 5% 7% 10% 20% 25% Genomsnittlig rökfri tid (mån) - Pågår något i kroppen även om spirometrin är normal? Georgios Stratelis beskriver resultaten i sin tredje studie som överraskande och lite otrevliga. 19,7 6,4 11,0 15,1 8,4 16,5 26,1 Tabell 1 visar att kombinationen att få vetskap om sin försämring av lungfunktion samt årligt test tillsammans med kort samtal om rökvanor får fler att sluta röka. Otrevlig upptäckt I den tredje studien, ännu inte publicerad, har Georgios Stratelis närmare undersökt lungförändringarna med hjälp av HRCT, High-resolution computer tomography, hos en grupp rökare. Georgios Stratelis beskriver själv resultaten i sin tredje studie som överraskande och lite otrevliga: "Helt-helt" normala kurvor Jag hittade i min första screeningstudie en grupp där spirometrikurvans form antydde KOL, trots att inte de faktiska siffrorna visade detta. 30 av dessa patienter, med vad jag klassade som pre-kol, undersöktes vidare med HRCT. 44% av dessa hade olika grader av emfysem. Men det märkliga var att vi hittade lika många med emfysem i kontrollgruppen; rökare med helt-helt normala spirometrikurvor. Eftersom den ursprungliga hypotesen att spirometrikurvans form skulle avslöja tidiga lungförändringar inte stämde till fullo, funderade Georgios Stratelis vidare. Han fann då ett samband mellan emfysemfynden och signifikant lägre BMI. Emfysemförändringar utan KOL Då ställer man sig frågan kan det vara så att en del av befolkningen är extra känsliga för rökningens skadeverkningar och effekter? Pågår något i kroppen även om spirometrin är normal? De systemiska komponenterna av KOL kanske finns där redan från början och långt innan rökningen påverkar lungfunktionen. Dessa personer är inte gamla, medelåldern är 53 år. De har inte KOL per definition, men nästan hälften visar sig ändå ha små emfysemförändringar då man mäter med HRCT. Det är skrä mande. Flera studier har visat att ickerökare inte utvecklar emfysem. Problemet med ekorrhjulet är a även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Skådespelerskan Lily Tomlin Fisk under graviditeten är bra för barnen Att äta mycket fisk under graviditeten kan skydda de blivande barnen från att utveckla eksem och allergisk astma. Det tyder nya studieresultat från Mexiko på. Det kommer allt mer data som talar för att omega-3-fettsyror har antiinflammatoriska egenskaper, och påverkar immunförsvaret. En del undersökningar har också visat att personer som äter mycket fisk (rika på just omega- 3-fettsyror) löper mindre risk för astma, bland annat en studie på holländska barn. Nu visar en ny studie att även en blivande mammas intag av fisk kan påverka barnet i magen positivt. Forskarna lät 462 mexikanska kvinnor fylla i omfattande frågeformulär om sina matvanor under graviditeten. Deras barn följdes sedan under en sexårsperiod. Barn till kvinnor som ätit Kväveoxid lindrar astmaanfallet Lungorna lindrar sin egen andnöd under ett astmaanfall genom att utsöndra kväveoxid. Detta visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet, och rönen ger nya idéer om att använda detta kroppens eget avslappningsmedel som läkemedel mot astma. Utandningsluften vid astma innehåller höga nivåer kväveoxid, vilket är ett tecken på inflammation. Nu visar doktoranden Anna- Karin Larsson i sin avhandling att kväveoxid i lungans perifera delar faktiskt har en skyddande effekt vid astmaanfall. Hennes experiment visar att gasen motverkar frisättningen av de mycket fisk under graviditeten visade sig löpa mindre risk för att ha utvecklat atopiskt eksem vid 1 års ålder. Ett ökat intag av fisk, från en gång i veckan till 2,5 gånger i veckan, minskade risken för eksem med 37%. Färre barn hade också väsande och pipande andning vid 6 års ålder om mödrarna ätit mycket fisk. För lite fet fisk Risken var här 81% lägre bland dem som ätit fisk 2,5 gånger i veckan under graviditeten, jämfört med de kvinnor som bara ätit fisk en gång i veckan. Totalt hade 34% av barnen eksem vid 1 år och 5,7% av 6-åringarna hade pipande, väsande andning. Tyvärr äter många gravida i Sverige för lite fet fisk idag, på grund av en rädsla för miljögifter och mikroorganismer som kan vara farliga för fostret. Men detta är inget problem om man till inflammatoriska ämnen som ligger bakom den obehagliga muskelsammandragningen. Den gängse bilden är att kväveoxid är skadligt. Mina resultat visar att kväveoxid tvärtom är en kroppsegen skyddsmekanism mot den akuta inflammationen vid astma, säger Anna-Karin Larsson. Svårt ta upp Hon påpekar dock att det finns flera saker som måste lösas innan denna kunskap kan omvandlas till nya läkemedel. Luftvägarna har till exempel svårt att ta upp kväveoxid från inandningsluften, vilket hindrar ett enkelt intag av gasen via inhalator. Källa: Pressmeddelande från Karolinska Institutet exempel håller sig till odlad fisk. På Livsmedelsverkets hemsida, finns hela listan över vilka fiskar som kan ätas i obegränsad mängd och vilka som bör undvikas. Källa: Clin Exp Allegy via AZ-Air Inled mig icke i frestelse, jag kan gå själv. Okänd 10 11

7 12 Plats för annons

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Rökning och KOL i Reftele. Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström. Primärvårdens FoU-enhet 2006:2

Rökning och KOL i Reftele. Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström. Primärvårdens FoU-enhet 2006:2 Qulturum Rapport Rökning och KOL i Reftele Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström Primärvårdens FoU-enhet 2006:2 Författare: Elisabeth Ahlenhed, distriktsköterska Reftele vårdcentral Järnvägsgatan

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

Diagnostik. Astma- KOL. Vad säger nya guidelines? Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå

Diagnostik. Astma- KOL. Vad säger nya guidelines? Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå Astma- KOL Vad säger nya guidelines? 140618 Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå Normalt luftrör Astma i lugnt skede Svårare astma Astmaanfall

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

ess i Linköping En resa inom allergi, astma, KOL och andra lungsjukdomar Inbjudan till terapiinriktad utbildning den 21 november 2013, Konsert & Kongr

ess i Linköping En resa inom allergi, astma, KOL och andra lungsjukdomar Inbjudan till terapiinriktad utbildning den 21 november 2013, Konsert & Kongr Inbjudan till terapiinriktad utbildning den 21 november 2013, Konsert & Kongress i Linköping En resa inom allergi, astma, KOL och andra lungsjukdomar Lungan möter omvärlden Välkommen till en fortbildningsdag

Läs mer

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört?

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Eva Rönmark, professor i miljömedicin Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet & OLIN-studierna,

Läs mer

Förbättringsområde KOL

Förbättringsområde KOL Förbättringsområde KOL Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Remissversion publicerad i november 2014 Bakgrund Astma och KOL är vanliga luftvägssjukdomar Idag lever 800 000 personer i Sverige med

Läs mer

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Sammanfattning Många vårdcentraler uppger sig ha team för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) men följsamheten till vårdprogram

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Projektarbete KOL i Östervåla Johan Johansson ST-läkare i allmänmedicin Dr Hans-Erik Johansson handledare Sammanfattning

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Astmakontroll i Sverige

Astmakontroll i Sverige Astmakontroll i Sverige En rapport från Aerocrine AB Innehållsförteckning Bakgrund och innehållsförteckning Sida 2 Om Astma och astmasymptom Sida 2 Astmadiagnos och behandling Sida 3 Samhällsekonomiska

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

2004:4. Tidig diagnostik av KOL. Susanne Ekedahl. Primärvårdens FoU-enhet

2004:4. Tidig diagnostik av KOL. Susanne Ekedahl. Primärvårdens FoU-enhet Qulturum Rapport Tidig diagnostik av KOL Kan spirometri användas i akutskedet vid infektionssymtom från nedre luftvägarna i vardagssjukvården? Susanne Ekedahl Primärvårdens FoU-enhet 2004:4 Författare:

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för KOL

Nya nationella riktlinjer för KOL Nya nationella riktlinjer för KOL Dagens Medicin Symposium 2014-10-22 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Stockholm Fakta om KOL KOL är en folksjukdom KOL är, inom några år, världens tredje vanligaste

Läs mer

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 1 PROJEKT VESTA Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 Mats Skondia ST-läkare, Mörby VC Maj 2014 Klinisk handledare: Ulla Karnebäck, Specialistläkare i allmänmedicin

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson Lungmedicin, Skas, Skövde November 2015 Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen.

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Under 2012 satsar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att samla in extra mycket pengar. Pengar som

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik Bo Billing Epidemiologi KOL är den 4:e ledande dödsorsaken i världen och ökar KOL är den ledande sjukdomsorsaken I Sverige beräknas mellan 400 och 700.000 ha sjukdomen

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM 2010 Omhändertagande av patienter med astma på Blackebergs vårdcentral Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM Wiaam Safaa Blackebergs Vårdcentral

Läs mer

Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33303

Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33303 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Astma Giltig fr.o.m: 2012-04-01 Faktaägare: Åsa Ossiansson, Ordförande medicinsk grupp andningsorganens sjukdomar Gäller för: Region Kronoberg Fastställd

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin Doktorand, Kvinnors och Barns Hälsa Karolinska Institutet

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. KOL är ocoolt KOL? u u Katastrofal Och u Lamslagen??? Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå Astma- KOL Vad säger nya guidelines? 140618 Prof.Thomas

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Minnesanteckningar från Allergirond på Capio Vårdcentral Bro

Minnesanteckningar från Allergirond på Capio Vårdcentral Bro Minnesanteckningar från Allergirond på Capio Vårdcentral Bro 2012-03-14 Deltagare: 5 distrikts läkare inklusive vårdcentralens chef samt 1 distriktssköterska, samtliga från den egna vårdcentralen. Från

Läs mer

22% Ex.rökare Rökare Aldrig rökt

22% Ex.rökare Rökare Aldrig rökt Hur finner man de oupptäckta patienterna med KOL och hur hantera lindrig/måttlig försämring av KOL på vårdcentral? 2 Sjuksköterskor : astma/kol utbildning (15 p) allergi (15 p) tobaksavvänjning (4.5 p)

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral

Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral Projektansvarig: Suzan Gorgis Leg. läk. ST- läkare i allmänmedicin Nykvarns vårdcentral suzan.gorgis@proxima.se Vetenskaplig

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOLpatienter

Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOLpatienter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Mitra Nordén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 20 1 (4) HSN 1501-0136 Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl.

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter - resultat från Role Of Low Lung function Study (ROLLS) Sophia Frantz, specialistläkare, doktorand Klinisk fysiologi, Diagnostiskt Centrum, UMAS Bakgrund Låg

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011 EAACI förutspår att inom 15 år kommer mer än hälften av populationen i Europa lida av någon typ av allergi (baserat på epidemologiska trender) Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European

Läs mer

Astma-KOLmottagning i primärvården Kronoberg för astma KOL sköterska Första besöket hos astma-kol sköterskan för underlag till ev.

Astma-KOLmottagning i primärvården Kronoberg för astma KOL sköterska Första besöket hos astma-kol sköterskan för underlag till ev. 2017-01-02 Astma-KOLmottagning i primärvden Kronoberg för astma KOL sköterska Oftast kommer patienten efter ordination från läkaren. Patienten själv eller någon i interprofessionella teamet kan också stå

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning).

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Behandling av astma Sammanfattning Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Det finns olika hjälpmedel för att andas in astmaläkemedel och det är viktigt att de används på rätt

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling Socialstyrelsen (2007) Nya 2015 Läkemedelsverket (2009) Nya 2015-16 Kerstin Romberg Näsets Läkargrupp Höllviken, AKC Lund GINA

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då?

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? AnnaLena Falknell, Vårdcentralen Sjöbo Peter Meyer, VO Barn och ungdom, Helsingborg. 2016-03-09 Läkemedel i Skåne, 9 och 10 mars 2016 1 Våra definitioner

Läs mer

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT KASIT -Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi Rapport från arbetsgruppen för KASIT Arbetsgruppen har delat in arbetat i en allmän del och en specifik del. Den allmänna delen är tänkt som uppföljnings

Läs mer

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter Koll på KOL Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län Vaggeryds VC 7 000 listade patienter Bakgrund: Vaggeryds VC 2016 1. Ny chef och medicinskt ansvarig läkare önskan om ordning

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer