Nummer AstmaNy besöker Stenstorps VC, del 1. Sprider kunskap om KOL bland allmänheten. Intressanta tankar och rön från EACCI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 3 2007. AstmaNy besöker Stenstorps VC, del 1. Sprider kunskap om KOL bland allmänheten. Intressanta tankar och rön från EACCI"

Transkript

1 Nummer Sprider kunskap om KOL bland allmänheten sidan 3 Intressanta tankar och rön från EACCI sidan 4 Tema screening lönande bland rökare sidan 8 Studerar KOL i primärvården sidan 9 & AstmaNy besöker Stenstorps VC, del 1 sidan 6 Nyhetsbrev från AstraZeneca Sverige

2 Foto: Peter Knutson Nyhetsbrev från AstraZeneca Sverige AB Terapiområde andningsvägar Södertälje Telefon Fax e-post webbplatser Redaktör/layout Rehnskrivet i Väst AB Redaktion Anette Jansson Marie Lindberg Ansvarig utgivare Anette Jansson Tryck Elanders i Malmö Följande, av AstraZeneca Sverige AB, ägda varumärken i detta nummer är registrerade hos Svenska Patent- och registreringsverket och/eller hos utländska patentverk: Bricanyl, Pulmicort, Rhinocort, Oxis, Symbicort, Symbicort Singelterapi, Turbuhaler, AstmaKOL-Akademien Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso & Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av AstraZeneca AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information erhålls av Cegedim AB, Tema screening Temat för detta nummer av AstmaNytt är screening. Screening av såväl underbehandlade astmapatienter, som av odiagnostiserade KOL-patienter. På sidan 6 kan ni läsa om vårdcentralen i Stenstorp i Skaraborg. Där har astmakol-mottagningen beslutat att kalla alla de patienter som idag står på inhalationssteroider för att se hur de mår. Som hjälp använder de ALMA och ALVA, som många av er säkert redan känner till. Målet är förstås att ge patienterna den behandling de behöver. För sköterskan Ylva Ringhede är det också ett sätt att snabbt få en bättre kännedom om patienterna på den vårdcentral där hon nu jobbat ett år. Många känner säkert igen sig i känslan av att de flesta astmapatienterna bara hörs av per telefon när Spalten det är dags att förnya recept. Det ska bli spännande att följa upp resultaten från Stenstorp i ett kommande nummer. I ett annat reportage får ni möta Georgios Stratelis, allmänläkare i Motala. Han doktorerar inom området screening av odiagnostiserade KOL-patienter. För hans del var ett inledande problem att hitta sina patienter. I och med att de var odiagnostiserade, så var han tvungen att gå ut till allmänheten via annonser. Resultatet av hans forskning kan ni läsa mer om på sidan 8. På sidan 4 bjuder vi på ett axplock från EACCI:s kongress. Denna stora europeiska kongress om allergi och astma hölls i år för 26:e gången. Vi var på plats i Göteborg. Hoppas a läsningen är till belåtenhet Redaktionen Boka i din kalender: AstraZeneca-dagarna i samarbete med ASTA 2 3 oktober 2007 i Södertälje Stipendier till patientföreningar KOL-stipendiet delades i år ut för tredje året i rad, i samarbete mellan Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och AstraZeneca Sverige. Tre föreningar delar i år på stipendiesumman kronor till projekt som bidrar till att öka medvetenheten om KOL. Kontaktuppgifter: Mer utbildning på: Hjärt- och Lungsjukas Förening i Umeå fick kronor till en föreläsning för allmänheten för att öka kunskapen om KOL. Vi hoppas nå personer i riskzonen, vilka oftast är rökare. Vi vill utbilda dem kring vad sjukdomen innebär och hur varningssignalerna ser ut, säger Mona Jonsson. Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Kalmar tilldelades för att sprida information till unga i kommunen om riskerna med tobak och KOL. Vi tror på ett rökfritt samhälle och här ser vi att informationsinsatser till tonåringar är av stor betydelse. De måste få veta vad KOL är och att rökning kan leda till KOL, säger Ulf Hjelmberg. Där sjukvården slutar Hjärt- och Lungsjukas Förening i Köping-Arboga-Kungsör erhöll kronor för att öka kunskapen om KOL genom ett lokalt informationsprogram. Vi hoppas fortsättningsvis arbeta med att ta vid där sjukvården slutar, för att människor med diagnosen KOL och deras anhöriga ska få bästa möjliga stöd och motivation. Vi vill också öka kunskapen om sjukdomen i samhället, säger Bertil Eriksson. Möteskalendern JAKT Jämtlands astmakol-team Tid: 3 4 oktober Plats: Östersund Kontakt: Anna Hermanson AstmaKOL-akademien Teamkrs Astma Tid: oktober Plats: Täby Kontakt: Anette Jansson Forum AstmaKOL Yrkesmedicin och astma, allergivaccination, rökavvänjning och nya riktlinjer astmabehandling Tid: 17 oktober Plats: Yxtaholm, Flen Kontakt: Anette Jansson Allergiforum Patientfall Rökprevention, kan man förebygga astma/ allergi hos barn? Nya riktlinjer astmabehandling Tid: 24 oktober Plats: Växjö Kontakt: Mats Lundqvist Lungan möter omvärlden En resa genom astma, allergi och andra lungsjukdomar Tid: 25 oktober Plats: Linköping Kontakt: Pia Rogner Astma- och allergiforum Ansträngningsrelaterade andningsbesvär, hur mäter vi det? Har alla astma? Tid: 14 november Plats: Mölndal Kontakt: Erik Svensson Astma- och allergimöte Astma och ansträngning; nya behandlingsriktlinjer vid astmabehandling Tid: 14 november Plats: Tällberg Kontakt: Marie Andersson Forum astmakol Spirometri och patientfall Tid: 21 november Plats: Lund Kontakt: Miryam Bäckström 2 3

3 Från svenska rökvanor till asiatiska fågelbon Att Göteborg i juni kunde bjuda på temperaturer över 35 grader överraskade besökarna på EAACI, 26:e kongressen för European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Många svettiga kavajer och dräktjackor togs av under kongressen, där drygt besökare bjöds på ett 70- tal symposier och cirka vetenskapliga abstracts. AstmaNytt bjuder här på ett axplock av intressanta nya rön och tankar kring astma och allergier. Vi går från grovt artilleri och lika behandling för alla till prickskytte och individualiserad behandling." Professor Sven-Eric Dahlén, Karolinska Institutet, apropå framtidens astmabehandling. Han pratade om nya löesriska behandlingar. Det inkluderar enligt honom bland annat en vaccinationsmetod som innebär a kroppen bildar si eget anti IgE. Studier på människa har inles. Rökning påverkar livet ut Barn som utsätts för passiv rökning löper cirka sju gånger högre risk att drabbas av astma än barn som inte utsätts för rök Nu vet vi att föräldrarna kan påverka barnens rökvanor genom att sluta röka under deras uppväxt. Vi pratar så mycket om att undvika rökning under graviditeten, men sedan blir det ofta luddigare råd. Som doktor är det viktigt att fortsätta påverka mamman så att hon inte återupptar rökningen. Vi hittade en väldigt tydlig koppling mellan passiv rökning och astmaoch allergiutveckling, antingen man utsatts för röken i fosterlivet eller haft den omkring sig under uppväxten. Detta säger doktor Emma Goksör, Drottning Silvias barn- Text: Karin Rehn Personligheten påverkar resultatet och ungdomssjukhus, angående en studie som följt 100 barn från ett års ålder till tidig vuxen ålder, under ledning av professor Göran Wennergren. Social påverkan Tidig rökexponering har dels en biologisk påverkan som ger hyperaktiva luftrör, men också en viktig social påverkan som gör att barnen som vuxna själva blir rökare. Ända tills nu har man sagt att man bara ser den så kallade rökeffekten i tidig ålder. Men denna studie visar att föräldrarnas rökning troligen kommer att få betydelse för hur barnen mår resten av livet, säger Göran Wennergren. Utåtriktade personer har god astmakontroll, men samtidigt låg följsamhet till läkarordinationer. De laborerar ofta med doserna och ändrar efter eget behag. Känslomässigt instabila personer har låg astmakontroll, vilket bland annat visar sig i att de inte i full utsträckning kan utföra normala aktiviteter på jobbet eller i skolan. Samtidigt följer de läkarnas ordinationer bra. Dessa resultat kommer från en svensk forskargrupp, som undersökt personer. Ansvariga var lektor Eva Brink och professor Jan Lötvall. De konstaterar att behandlingen därför måste ta hänsyn till varje enskild patients personlighet. Proteinkemi kan vara nyckeln för att verkligen bota, och inte som idag bara lindra, astma och allergi. Vi har börjat lära oss karakterisera olika mekanismer, och jag tror att vi så småningom kommer att kunna särskilja enskilda proteiner eller proteinkomplex som bidrar till uppkomsten av astma och allergi." Professor Jan Lötvall, Sahlgrenska Akademin och generalsekreterare för EAACI 2007, tror inte lika mycket på genetikforskningen eersom det är e så komplext område med över 200 olika gener inblandade i sjukdomsutvecklingen. Fler sensibiliserade men färre symtom Nya resultat från OLIN-studierna gav en svårtolkad och delvis motsägelsefull bild om ökningen av astma och allergier bland svenska barn. Kurvan planar ut Trots att kurvan för barn med luftvägssymtom, hösnuva och eksem mer eller mindre har planat ut, så fortsätter andelen barn med sensibilisering mot allergener att öka. Vanligast, både nu och för tio år sedan, är Allergier ska tas på allvar sensibilisering mot kattallergen, som har ökat från 13 till 19%. Bland vuxna ses nu för första gången en minskning av luftvägssymtom, något som Bo Lundbäck, docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet och initiativtagare till OLIN-studierna, tror beror på minskad rökning. OLIN-studierna har sedan 1985 kartlagt förekomsten av astma, allergi och KOL i Norrbotten. Totalt deltar cirka personer i studierna. Fågelbo vanligt asiatiskt allergen Många ser astma och allergi i utvecklingsländerna som en tickande hälsobomb. Professor Hugo van Bever, professor vid The Childrens s Medical Institute, Singapore, betonade att det finns många kulturella skillnader mellan Asien och Europa. Snyter sig ej Kinesiska barn lär sig inte att snyta sig. De drar in i stället och lär sig leva med ständigt täppt näsa om de är drabbade av rinit. Asiater är också ofta misstänksamma mot den västerländska medicinen. Det fuktiga klimatet utgör även en grogrund för stafylokocker i allergiska eksem. Många rapporter som konstaterade att allergisk rinit påverkar livskvaliteten negativt presenterades. Allergin ger koncentrationssvårigheter, sömnproblem och ett irriterat humör hos såväl barn som vuxna visade flera studier. Budskapet var kristallklart, och poängterades bland annat av professor Göran Wennergren, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus: Bagatellisera inte allergier! Tyvärr visade en undersökning i fem europeiska länder samtidigt att läkare tenderar att underdiagnostisera äldre patienter med allergiska besvär. Studien ger stöd för behovet av ett standardformulär för astma- och allergidiagnostisering. Många läkare har ett förlegat synsätt och behandlar ett organ i taget istället för att se till helheten. Det är otroligt viktigt att astmapatienter också får behandling för sina näsbesvär. Många läkare struntar i att fråga om patienten är täppt i näsan." Professor Leif Bjermer, överläkare vid Lung- och allergikliniken i Lund, eerlyser fler systemiska mediciner i framtidens läkemedelsarsenal. Hugo van Bever menade att det är ett stort problem att det saknas uppgifter om astma och allergi från många av världens fattigaste länder. Ovanligare med pollen Det skulle vara mycket värdefullt för forskningen om man kunde göra jämförande studier. I Singapore är det inte pollenallergi som dominerar. Det är vanligare med allergi mot dammkvalster och födoämnesallergier. Bland annat kan huvudingrediensen i den traditionella delikatessen Bird s Nest Soup, en soppa med fond kokt på fågelbo, ge svåra allergiska reaktioner. 4 5

4 Screeningprojekt i Stenstorp får in patienterna "i ruljansen" igen Screening av samtliga steroidpatienter. Varför? Vad kan det ge? I två artiklar besöker AstmaNytt Stenstorps vårdcentral. Första gången AstmaNytt kommer till Stenstorp i Skaraborg har körsbärsblommen precis slagit ut. Det är maj månad och regnet känns ännu välkommet. Spännande resultat AstmaKOL-sköterskan Ylva Ringhede har fått svar på ungefär hälften av 147 utskickade frågeformulär. Det är dags att skicka ut en påminnelse till de resterande. Samt att börja titta på de inkomna svaren. Det skall bli spännande att sammanställa och se på resultatet, säger Ylva. Jag tror att det finns en hel del patienter som stått på samma medicin i många år utan utvärdering. Det har gått ett år sedan Ylva började på Stenstorps vårdcentral. Då hade astmakol-mottagningen legat nere ett halvår efter Text och foto: Karin Storm att den förra astmakol-sköterskan hade slutat. Vana vid besvär Det här projektet är ett bra sätt för mig att få kännedom om mina astma- och KOL-patienter, och få in dem i ruljansen igen. Det är den stora vinsten, som jag ser det. Försämringarna kommer långsamt och utan regelbundna spirometrier är det svårt att se dem. När astmakol-mottagningen var ny fick jag massor av information från alla håll, säger Ylva Ringhede, astmakol-sköterska och vårdenhetschef på vårdcentralen i Stenstorp. Jag har plockat de bitar som är bra, som tillför mottagningen något. ALMA och ALVA innehåller bra frågor. Patienterna blir vana vid sina besvär och vet inte hur de skulle kunna må med en annan medicinering. Ylva sökte i datajournalerna (Profdoc) på de mediciner som innehåller inhalationssteroider. Hon hittade 147 patienter. För en månad sedan skickade hon iväg ett brev med ett frågeformulär till var och en av dem. Till dem med astmadiagnos skickade hon med ALMA, och till dem med diagnosen KOL lade hon med ALVA (se faktaruta). Tydlig bild Jag har använt mig av ALMA och ALVA ett halvår ungefär. Brukar skicka formuläret med kallelsen så att patienten kan svara på frågorna hemma. Sedan inleder vi besöket med att gå igenom svaren. Det ger mig en bra bild av patienten. Även patienterna får en tydligare bild av sin sjukdom. Tillsammans med en utskrift av spirometrikurvan kan de se vad som händer när medicineringen ändras. Ylva berättar om en man som kommer på återbesök imorgon. Senaste halvåret har han förbättrat sitt FEV 1 -värde väsentligt. Han är en av dem som bett att få kopior på ALMA-formuläret och spirometrikurvan. Dålig följsamhet Vi vet att det är dålig följsamhet bland de här patienterna, säger Ylva. Med regelbundna besök och någon som frågar och intresserar sig för hur man mår, kanske följsamheten ökar. När de ser att de kan förbättra sig. Efter semestrarna skall de som AstmaKOL-mottagningen i Stenstorp Teamet består av en sköterska på 20% och en teamläkare. Befolkningsunderlaget är invånare. svarat på frågeformulären kallas in till besök. Ylva arbetar med astmakol-mottagning en dag i veckan, men hon kan ta mer tid om det behövs. Lyckligt lottade Vi är lyckligt lottade här. Vårdcentralen är välbemannad, vi har en bra chef och en positiv miljö. Alla som jobbar här är kreativa och ställer upp för varandra. AstmaKOL-mottagningen har ingen egen telefon, men vårdcentralen är liten, de använder AstmaNytts tipsruta Kvalitetssäkringsverktyg: ALMA Aktivt Liv Med Astma, och ALVA Att Leva Med KOL: ett systematiskt sätt att följa upp patienterna säkerställer att patienterna är välkontrollerade ger patienterna en ökad förståelse och insikt om sin sjukdom. Läs mer på www. astma.com kontakta din lokala representant eller Läs även artikeln i AstmaNytt nr2. inte teleq, och det är alltid lätt att nå Ylva. Det är roligt nu när jag varit igång ett tag. Patienterna vet att de kan ringa. AstmaNytt kommer att besöka Ylva Ringhede på nytt under hösten. Så håll ögonen öppna efter ytterligare en artikel från Stenstorp. Har du ett spännande projekt som ni arbetar med på er vårdcentral och som du vill delge dina kollegor i landet? Eller har du hört om någon vars goda exempel, forskning eller avhandling du skulle vilja läsa mer om i AstmaNytt? Mejla redaktionen på eller ring till Anette Jansson på

5 Screening av rökare lönar sig - när den politiska viljan saknas krävs aktiva läkare Vi kan inte vänta på påbud uppifrån. Georgios Stratelis menar att det är dags för den enskilde doktorn att bekänna färg. Hans forskning belyser att det är fullt möjligt att upptäcka fler KOL-patienter i ett tidigare skede. Han har också visat att det med enkla medel går att få många av dem att sluta röka. I klartext betyder detta att liv räddas, men det kräver en aktiv insats på det lokala planet. Tidigare argument mot KOLscreening har varit att vårdapparaten ändå inte kan ta hand om de patienter som hittas, eftersom så få vårdcentraler kan erbjuda rökavvänjning. Men dessa argument håller inte. Allmänläkare Georgios Stratelis studier visar tydligt nyttan av att screena rökare i ålderskategorin år: För det första fångade vi med vår invitativa metod många med odiagnostiserad KOL i ett tidigt skede. För det andra såg vi att patienterna genom att få sin KOL diagnos spontant blev motiverade att sluta röka. Uppfyller kriterier Prevalensen KOL i screeningstudien var 27%. Efter ett år hade 10% av de som fick KOL-diagnos slutat röka, jämfört med 2% bland de som fortfarande hade friska lungor. Efter två år var siffrorna 20 respektive 5% och vid sista kontrollen, 3 år efter screeningen, var de uppe i 25 respektive 7%. De enda insatser som krävdes för att nå detta resultat, som i sammanhanget är smått fantastiskt, var att ge patienten beskedet om KOL, spirometritest samt ett kort samtal om rökvanor och råd om rökstopp en gång om året. Egentligen uppfyller KOL alla de kriterier som WHO har satt upp för att allmän screening ska vara värdefull, menar Georgios Stratelis. Sjukdomen utgör ett stort hälsoproblem och har ett känt naturalförlopp. Det finns en accepterad behandling tillgänglig, där rökstopp är viktigast. Spirometri är en bra diagnosmetod till en rimlig kostnad, och det är definitivt kostnadseffektivt att finna sjukdomen tidigt. Dags att screena Ändå ser Georgios Stratelis inga som helst tecken på att en allmän screening är på gång under den närmaste framtiden. Han menar att den politiska viljan saknas, och har svårt att förstå varför. Därför uppmanar han istället alla sina kollegor att själva vara aktiva. Även om inte massundersökningar utförs på nationell nivå, eller på landstingsnivå, eller ens på vårdcentralnivå, så kan och bör KOL-screeningen göras. På den enskilda läkarens rum, av ansvar för den egna patienten. Denna sjukdom är så lömsk. Text: Karin Rehn Figur 1. Har patienter med lindrig KOL några symtom? Underdiagnostik av KOL i förhållande till svårighetsgrad. Lindberg et al, Respir Med 2006; 100: Den utvecklas gradvis, och patienterna söker för sent. Patient delay finns inom alla sjukdomar, men här är den extra kraftig, säger Georgios Stratelis. Delvis beror det på okunskap om sjukdomen, men framför allt beror det på adaption. Patienterna vänjer sig, har bortförklaringar och tror att problem med hosta, slem och dålig kondis ingår som ett normaltillstånd i att vara rökare. Kraftig underdiagnostik Rökaren upplever sin subjektiva hälsa som okej trots att 30 40% av lungfunktionen saknas. Han eller hon söker först när 40 50% av lungfunktionen är borta. Vi borde kunna hitta dem tidigare. Men tyvärr har vi också en betydande doctors delay... Många undersökningar har demonstrerat den kraftiga underdiagnostiken av KOL, bland annat de svenska OLIN-studierna (figur 1). Det är obegripligt och skrämmande att vi är så dåliga på att diagnostisera. Vi fångar inte upp KOL, inte ens då patienterna söker vår hjälp för sina luftrörsbesvär. Alltför ofta får patienter i stället diagnoserna kronisk bronkit, akut infektiös bronkit eller förkylning. Vi frågar inte ens om de röker. Om vi hade ställt nyckelfrågan Röker du? borde vi sedan kunna komma på rätt spår: Det här kan vara KOL. En lindrig KOL som inte ger så mycket symtom i vardagen, men nu drabbas patienten av en exacerbation och det är därför han söker just nu Exacerbationer dödar Lindrig KOL viftas dessutom ofta bort som inte så farligt. Det är lite tragiskt i sig att sjukdomen nu efter nya klassifikationen klassas som lindrig när halva lungfunktionen faktiskt är (svår KOL) borta. Det ger fel signaler. Georgios Stratelis letar i datorn och plockar fram mängder av data som understryker vikten av sina budskap. KOL orsakar stort lidande och höga samhällskostnader, och då sjukdomen tillåts fortskrida blir den också en grym lieman. 10% av patienter med svår KOL som hospitaliseras på grund av en exacerbation dör inom en vecka. Inom ett år är 43% döda. Men redan när en KOL definieras som lindrig kan den leda till dödliga exacerbationer (figur 2). Studieresultaten talar sitt tydliga språk, detta faktum går knappast att blunda för. Men så sitter läkaren där, mitt i den pressade verkligheten försenad med mottagningen, högar med Tidig diagnostik och prevention - Georgios Stratelis studerar KOL i primärvården Georgios Stratelis är specialist i allmänmedicin på Vårdcentralen Brinken i Motala och doktorand i allmänmedicin vid Institutionen för Hälsa och Samhälle, Universitetssjukhuset i Linköping. Hans intresse för astma och KOL väcktes redan under AT-tjänstgöring, då han hade förmånen att arbeta på VC Åtvidaberg med doktor Björn Tilling och astmasjuksköterskan Ingrid Risarp. (lindrig KOL) Figur 2. Exacerbationer dödar Dålig prognos för patienter som hospitaliseras på grund av exacerbation. Connors AF Jr,Am J Respir Crit Care Med 1997 Jan;155(1):386. Almagro, P Chest 2002; 121: Under tiden som ST-läkare skulle han göra ett litet forskningsprojekt, som sedermera växte och slutade med att han blev antagen som doktorand. Georgios Stratelis skall disputera vid årsskiftet 2007/2008 med en avhandling med temat Tidig diagnostik och prevention av KOL i primärvården. administration som återstår. In kommer den till synes lungfriska 55-åringen för sin årliga blodtryckskontroll. Gula fingrar, rökluktande andedräkt och lite pustande efter promenaden till vårdcentralen. Det etiska dilemmat är ett faktum. Ta tag i detta mitt i den stressade situationen, eller vara nöjd med det välkontrollerade blodtrycket? Snabb fingervisning För Georgios Stratelis är svaret självklart. Han har helt enkelt bestämt sig för att aktivt leta efter och finna KOL. Det går att göra mycket genom att ändra attityd och vara mer vaksam. Och det finns snabba tillförlitliga hjälpmedel. Han hämtar en liten Piko-6- mätare, och poängterar att ett blås i denna enkla apparat snabbt ger en fingervisning om patienten ska skickas på riktig spirometri. Ställ nyckelfrågorna kring kardinalsymtomen; andfåddhet, slem och hosta, fråga om rökvanor och skriv en remiss till spirometri vid varje misstanke om KOL. Det behöver inte vara akut du kan få svaret om en månad, om sex veckor bara spirometrin blir gjord! Släpp inte patienten vind för våg. Två av hans studier är publicerade, och den tredje presenterad och inskickad för publicering. Kostnadseffektiv identifiering Early detection of COPD in primary care: screening by invitation of smokers aged 40 to 55 years, British Journal of General Practice, 2004; 54, Syftet med denna studie var att med aktiva metoder som annonsering upptäcka KOL-patienter i ett tidigare skede. Rökare i 8 9

6 åldern år inbjöds till spirometri genom annonsering i lokalpress (två gånger per halvår) samt affischering på vårdcentraler. Av en beräknad population på svarade 512 personer. Medelåldern var 48 år, 43% var män. 141 personer klassades som KOL-sjuka, det vill säga 27%. (Att jämföra med prevalensen KOL som i denna åldersgrupp i epidemiologiska undersökningar är runt 13%.) 85% av patienterna klassades som lindrig KOL, 13% som medelsvår och 2% som svår KOL. Slutsatsen var att metoden enkelt kan genomföras praktiskt, och att detta sannolikt utgör ett kostnadseffektivt sätt att identifiera rökare med KOL i ett tidigt stadium. Korta samtal om rökning The impact of repeated spirometry and smoking cessation advice on smokers with mild COPD, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2006; 24: Syftet med denna 3-årsstudie var att se huruvida kombinationen av spirometriundersökning och enkla råd kring rökning kan påverka rökvanor. Genom screeningmetoden beskriven ovan hittades deltagarna. Rökare med lindrig KOL (grupp C; n=119) samt 326 rökare med normal lungfunktion (grupp A+B; n=326) Grupp A Grupp B kunde följas under 3 år. Rökarna med friska lungor delades upp i två grupper. Den ena gruppen (grupp B) erhöll samma intervention som de KOL-sjuka, det vill säga årlig spirometri och 5 8 minuters samtal om rökning ( brief smoking cessation ). Den andra lungfriska gruppen (Grupp A) kallades inte in alls förrän efter 3 år. Resultaten (se tabell 1) visar att kombinationen att få vetskap om sin försämring av lungfunktion samt årligt test tillsammans med kort samtal om rökvanor får fler att sluta röka. Den signifikanta skillnaden mellan grupp B och grupp C demonstrerar att KOL-diagnosen i sig motiverar patienterna till rökstopp. Grupp C År Rökfri 30 dagar Rökfri 6 månader 15% 5% 9% 14% 18% 24% 29% 13% 4% 6% 9% 14% 21% 28% Rökfri 1 år 9% 2% 5% 7% 10% 20% 25% Genomsnittlig rökfri tid (mån) - Pågår något i kroppen även om spirometrin är normal? Georgios Stratelis beskriver resultaten i sin tredje studie som överraskande och lite otrevliga. 19,7 6,4 11,0 15,1 8,4 16,5 26,1 Tabell 1 visar att kombinationen att få vetskap om sin försämring av lungfunktion samt årligt test tillsammans med kort samtal om rökvanor får fler att sluta röka. Otrevlig upptäckt I den tredje studien, ännu inte publicerad, har Georgios Stratelis närmare undersökt lungförändringarna med hjälp av HRCT, High-resolution computer tomography, hos en grupp rökare. Georgios Stratelis beskriver själv resultaten i sin tredje studie som överraskande och lite otrevliga: "Helt-helt" normala kurvor Jag hittade i min första screeningstudie en grupp där spirometrikurvans form antydde KOL, trots att inte de faktiska siffrorna visade detta. 30 av dessa patienter, med vad jag klassade som pre-kol, undersöktes vidare med HRCT. 44% av dessa hade olika grader av emfysem. Men det märkliga var att vi hittade lika många med emfysem i kontrollgruppen; rökare med helt-helt normala spirometrikurvor. Eftersom den ursprungliga hypotesen att spirometrikurvans form skulle avslöja tidiga lungförändringar inte stämde till fullo, funderade Georgios Stratelis vidare. Han fann då ett samband mellan emfysemfynden och signifikant lägre BMI. Emfysemförändringar utan KOL Då ställer man sig frågan kan det vara så att en del av befolkningen är extra känsliga för rökningens skadeverkningar och effekter? Pågår något i kroppen även om spirometrin är normal? De systemiska komponenterna av KOL kanske finns där redan från början och långt innan rökningen påverkar lungfunktionen. Dessa personer är inte gamla, medelåldern är 53 år. De har inte KOL per definition, men nästan hälften visar sig ändå ha små emfysemförändringar då man mäter med HRCT. Det är skrä mande. Flera studier har visat att ickerökare inte utvecklar emfysem. Problemet med ekorrhjulet är a även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Skådespelerskan Lily Tomlin Fisk under graviditeten är bra för barnen Att äta mycket fisk under graviditeten kan skydda de blivande barnen från att utveckla eksem och allergisk astma. Det tyder nya studieresultat från Mexiko på. Det kommer allt mer data som talar för att omega-3-fettsyror har antiinflammatoriska egenskaper, och påverkar immunförsvaret. En del undersökningar har också visat att personer som äter mycket fisk (rika på just omega- 3-fettsyror) löper mindre risk för astma, bland annat en studie på holländska barn. Nu visar en ny studie att även en blivande mammas intag av fisk kan påverka barnet i magen positivt. Forskarna lät 462 mexikanska kvinnor fylla i omfattande frågeformulär om sina matvanor under graviditeten. Deras barn följdes sedan under en sexårsperiod. Barn till kvinnor som ätit Kväveoxid lindrar astmaanfallet Lungorna lindrar sin egen andnöd under ett astmaanfall genom att utsöndra kväveoxid. Detta visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet, och rönen ger nya idéer om att använda detta kroppens eget avslappningsmedel som läkemedel mot astma. Utandningsluften vid astma innehåller höga nivåer kväveoxid, vilket är ett tecken på inflammation. Nu visar doktoranden Anna- Karin Larsson i sin avhandling att kväveoxid i lungans perifera delar faktiskt har en skyddande effekt vid astmaanfall. Hennes experiment visar att gasen motverkar frisättningen av de mycket fisk under graviditeten visade sig löpa mindre risk för att ha utvecklat atopiskt eksem vid 1 års ålder. Ett ökat intag av fisk, från en gång i veckan till 2,5 gånger i veckan, minskade risken för eksem med 37%. Färre barn hade också väsande och pipande andning vid 6 års ålder om mödrarna ätit mycket fisk. För lite fet fisk Risken var här 81% lägre bland dem som ätit fisk 2,5 gånger i veckan under graviditeten, jämfört med de kvinnor som bara ätit fisk en gång i veckan. Totalt hade 34% av barnen eksem vid 1 år och 5,7% av 6-åringarna hade pipande, väsande andning. Tyvärr äter många gravida i Sverige för lite fet fisk idag, på grund av en rädsla för miljögifter och mikroorganismer som kan vara farliga för fostret. Men detta är inget problem om man till inflammatoriska ämnen som ligger bakom den obehagliga muskelsammandragningen. Den gängse bilden är att kväveoxid är skadligt. Mina resultat visar att kväveoxid tvärtom är en kroppsegen skyddsmekanism mot den akuta inflammationen vid astma, säger Anna-Karin Larsson. Svårt ta upp Hon påpekar dock att det finns flera saker som måste lösas innan denna kunskap kan omvandlas till nya läkemedel. Luftvägarna har till exempel svårt att ta upp kväveoxid från inandningsluften, vilket hindrar ett enkelt intag av gasen via inhalator. Källa: Pressmeddelande från Karolinska Institutet exempel håller sig till odlad fisk. På Livsmedelsverkets hemsida, finns hela listan över vilka fiskar som kan ätas i obegränsad mängd och vilka som bör undvikas. Källa: Clin Exp Allegy via AZ-Air Inled mig icke i frestelse, jag kan gå själv. Okänd 10 11

7 12 Plats för annons

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Rökning och KOL i Reftele. Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström. Primärvårdens FoU-enhet 2006:2

Rökning och KOL i Reftele. Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström. Primärvårdens FoU-enhet 2006:2 Qulturum Rapport Rökning och KOL i Reftele Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström Primärvårdens FoU-enhet 2006:2 Författare: Elisabeth Ahlenhed, distriktsköterska Reftele vårdcentral Järnvägsgatan

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

ess i Linköping En resa inom allergi, astma, KOL och andra lungsjukdomar Inbjudan till terapiinriktad utbildning den 21 november 2013, Konsert & Kongr

ess i Linköping En resa inom allergi, astma, KOL och andra lungsjukdomar Inbjudan till terapiinriktad utbildning den 21 november 2013, Konsert & Kongr Inbjudan till terapiinriktad utbildning den 21 november 2013, Konsert & Kongress i Linköping En resa inom allergi, astma, KOL och andra lungsjukdomar Lungan möter omvärlden Välkommen till en fortbildningsdag

Läs mer

Astmakontroll i Sverige

Astmakontroll i Sverige Astmakontroll i Sverige En rapport från Aerocrine AB Innehållsförteckning Bakgrund och innehållsförteckning Sida 2 Om Astma och astmasymptom Sida 2 Astmadiagnos och behandling Sida 3 Samhällsekonomiska

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

22% Ex.rökare Rökare Aldrig rökt

22% Ex.rökare Rökare Aldrig rökt Hur finner man de oupptäckta patienterna med KOL och hur hantera lindrig/måttlig försämring av KOL på vårdcentral? 2 Sjuksköterskor : astma/kol utbildning (15 p) allergi (15 p) tobaksavvänjning (4.5 p)

Läs mer

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling Socialstyrelsen (2007) Nya 2015 Läkemedelsverket (2009) Nya 2015-16 Kerstin Romberg Näsets Läkargrupp Höllviken, AKC Lund GINA

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn 1 (9). Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén 07 09 11 Utredning och behandling D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn Barnallergisektionens stencilkommitté

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter - resultat från Role Of Low Lung function Study (ROLLS) Sophia Frantz, specialistläkare, doktorand Klinisk fysiologi, Diagnostiskt Centrum, UMAS Bakgrund Låg

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare 2013 Bakgrund, syfte och betydelse Förekomsten av astma i Sverige är 9%. Förekomsten av astma hos

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

KOL diagnostik - på Nävertorp Vårdcentral - följsamhet till nationella och lokala riktlinjer

KOL diagnostik - på Nävertorp Vårdcentral - följsamhet till nationella och lokala riktlinjer Projekt av Orsolya Nagymáté ST läkare i allmänmedicin KOL diagnostik - på Nävertorp Vårdcentral - följsamhet till nationella och lokala riktlinjer Abstrakt Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Läs mer

Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel?

Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel? Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel? Ann Ekberg-Jansson Registerhållare Luftvägsregistret Tf Förvaltnings- och Forskningschef Angereds Närsjukhus Göteborg Index, 1965 = 100 KOL

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 16/2012 Arbets- och miljömedicin Lund World Spirometry Day Lund 2012-06-30 Kerstin Kronholm Diab Regionmiljösköterska Arbets- och miljömedicin 2012-12-20 Kön med intresserade personer ringlade

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist Vad är alfa-1? En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist 1 ALPHA-1 FOUNDATION Vad är alfa-1? Alfa-1-antitrypsinbrist (alfa-1) är

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Dålig koll på kol. tema.kol

Dålig koll på kol. tema.kol tema.kol NUMMER 11 2013 Kol. Det är den enda folksjukdom där dödligheten fortfarande ökar. Drygt en halv miljon beräknas vara drabbade i Sverige, men endast var femte får en diagnos och behandling. Nationella

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Patientutbildning vid prediabetes Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Varför patientutbildning? Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Medico 2. 2007. pro. p M. Tack för oss. Nyhetsbrev för specialister inom övre och nedre luftvägssjukdomar. Senaste nytt på:

Medico 2. 2007. pro. p M. Tack för oss. Nyhetsbrev för specialister inom övre och nedre luftvägssjukdomar. Senaste nytt på: p M pro Medico 2. 2007 Nyhetsbrev för specialister inom övre och nedre luftvägssjukdomar Tack för oss Senaste nytt på: www.az-air.com Hej på er kära läsare. Efter 14 års utgivning av promedico, så kan

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos. 2--2 Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Cystisk fibros Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling Maria Råstam, professor, handledare Karin Källén, docent, bihandledare SvenOlof

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Rökslutargrupper på Leksands vårdcentral - effekt på rökstopp och analys av riskfaktorer för kroniska sjukdomar.

Rökslutargrupper på Leksands vårdcentral - effekt på rökstopp och analys av riskfaktorer för kroniska sjukdomar. Rökslutargrupper på Leksands vårdcentral - effekt på rökstopp och analys av riskfaktorer för kroniska sjukdomar. Studie gjord på Leksands Vårdcentral under åren 2008-2012. Annelie Birkeholm, ST-läkare,

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer