ETTAN nr 4/13. Malmöavdelningen. Följ oss på Facebook!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETTAN nr 4/13. Malmöavdelningen. Följ oss på Facebook!"

Transkript

1 Malmöavdelningen ETTAN nr 4/13 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Aktuella yttrande 2 Arbetstidsförkortningen försvinner.. 3 Har du koll på dina fördomar? 4 Flexen 5 Budget Uppdrag i den nya styrelsen 6 Omorganisation Malmö stad 7 Övrigt 8 Har du...? blivit arbetslös meddela oss din nya e-postadress så du får den information som du skall ha. - Har du blivit arbetslös? Anmäl din e-postadress...bytt förvaltning - meddela detta på tel Har du flyttat till annan förvaltning? Berätta var du jobbar någonstans! Du kan ringa eller skicka mejl till: Följ oss på Facebook! Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

2 Ordet Det är ganska mycket som just nu gör mig irriterad, jag har själv funderat över varför jag känner det så. Är det jag som har förändrats eller är det omständigheterna som har gjort det? Den stora konsten är att kunna vara irriterad men ändå hålla tonen i andra frågor som inte det är något fel på. Men jag hoppas att min irritation inte behöver fyllas på med nya saker efter vår LSS-tvist, uppsägningen av avtalet om arbetstidsförkortning m.m. Kanske är det så att det kommer och går, efter detta kommer en period där allting går vår väg och vi är så nöjda Efter HÖK13 blev klart drog löneöversynen igång med rivstart och vi hoppas det fungerar bra i verksamheterna. Avdelningens utmaning är redan nu att sätta ribban inför 2015 när vi inte längre har någon procentsats att vila oss på. Vi är i avdelningen överens om att vi måste driva på arbetsgivaren och lägga fram våra krav för att det skall fungera. Nästa steg bägge parter behöver ta är ett stort hopp och en stor utmaning att klara (enligt vårt perspektiv). Vi kommer att driva våra ståndpunkter med ett helhetsperspektiv där alla delar måste fungera från AID, Arbetsvärdering, löneanalys, Lönekartläggning,lönespridning till Chef-Medarbetare-Dialog och verksamhetsbaserade lönekriterier. Ja, det är många ord och begrepp som vi kommer att bekanta oss med framöver. Vi ställer höga krav och vi kommer att lägga mängder med operativa åtgärdspunkter. Och inte minst måste lönesättande chefer ha de rätta förutsättningarna att klara sitt uppdrag. Den stora omorganisationen jobbar för fullt och det är många hundratals timmar arbete som Vision har lagt på detta. Det är ett jättestort arbete och med extremt pressat schema, men hela tiden försöker vi hålla huvudet kallt för det är väldigt lätt att springa vilse för hur man skall tänka och resonera men mina fackliga kollegor har gjort ett jättebra arbete. Jag försöker fråga hur stämningen är ute i stadsdelarna och jag tycker det verkar som om det finns ett hyggligt lugn. För majoriteten vet man var man kommer att bli placerad och finns det oklarheter så kommer detta redas ut. Det är med stor spänning vi ser fram emot halvårsskiftet då vi får se de nya nämnderna och förvaltningarna skapas. Det finns stora förväntningar på den nya organisationen från alla håll, jag tycker också lugnet i verksamheterna säger att man såg förändringen som ett nödvändigt steg. Jag tycker också att det var dags men sedan gäller det att vi har orken och kraften att få till förändringen så det slår i verksamheten. Aktuella yttranden Just nu har vi två remisser som avdelningen skall yttra sig kring. Om det är någon som känner att något är intressant och ni har synpunkter så har ni möjligheten att skicka in era synpunkter eller be om underlag. Det har ju ett tag varit aktuellt med en utredning av JobbMalmös organisatoriska tillhörighet. Vi har mottagit remissen Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden STK med sista svarsdatum Just nu är vi på gång med informationsinsamling från olika parter och alla som har synpunkter är hjärtligt välkomna att höra av sig. Alla aspekter är viktiga att ta hänsyn till. Syftet med Strategi för jämställd personalpolitik STK (svarsdatum ) är att ersätta Övergripande plan för jämställdhetsarbetet i Malmö stad från 2001 samt Handlingsplan för jämställda löner och skall underordna sig Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Just nu har vi har tänkt lägga fram några mindre synpunkter men till stora delar anser vi den hålla. Sida 2

3 Arbetstidsförkortningen försvinner i horisonten! Varför? Det var ju ett tag sedan det aktualiserades men nu har formaliserats att de 16 timmar som under mer än 40 år varit arbetstidsförkortning är borta efter halvårsskiftet. Jag kan konstatera att jag hör vad arbetsgivaren säger men kan inte riktigt förstå vad de säger. Avtalet har ju inte gällt alla men är det verkligen arbetsgivarens mening att medarbetarna behöver jobba 16 timmar mer? Hur går detta ihop med den politiska viljeinriktningen. När avdelningen tog upp frågan om arbetstidsförkortningen vid årsmötet i mars blev det ett väldigt tydligt nej till arbetsgivarens erbjudande om en frivillig lösning. Sedan dess har avdelningen verkat för att behålla avtalet eller försöka hitta ett alternativt förslag som arbetsgivaren kunde köpa, men inget har hjälpt utan de har sagt upp avtalet och kompenserar den utökade arbetstiden timme för timme samt med ett ytterligare påslag om 0,2 % (totalt 1%). Alltså prissätter arbetsgivaren den lediga tidens värde till 0,2 %. Vi har framfört att ersättningsnivån skulle vara 1,6 % alltså dubbelt så mycket. Vi har även framfört att man kunde lägga på 16 timmar på flexen alternativt två semesterdagar till. Men det har varit den totalt kalla handen från arbetsgivaren. Som skäl till uppsägning av avtalet så har arbetsgivaren framfört att vi har ett semesterberg, att man kan jobba in ledigheten på flexen, att det är otidsenligt, problem i H-rutan, att man inte vet vem som omfattas av avtalet och att det är årliga återkommande diskussioner i frågan. Sett ur vårt perspektiv så är det vaga och svaga skäl som framförs. Man ska även beakta att arbetsgivaren vid anställning av personal lyft fram att man har dessa ledigheter. Rimligen borde det vara på andra hållet dvs arbetsgivaren skulle se över vilka möjligheter det fanns till att fler kunde omfattas av kollektivavtalet. När det gäller flexen så säger arbetsgivaren emot sig själv lite grand då detta innebär att man ska bygga upp ett högt flexsaldo. För att man sedan ska ansöka om ledighet när det rör sig om heldagar. Jag kan ärligen säga att jag har haft svårt att förklara varför inte arbetsgivaren kan på något sätt vara tillmötesgående och hitta en lösning som alla kan vara hyfsat nöjda med. Om det är många som tycker detta är en bra förmån, varför vill inte då arbetsgivaren tycka att den är viktig som en god och attraktiv arbetsgivare? Tja, vad skall man svara på det? Antagligen blir man attraktiv arbetsgivare på deras villkor och inte på medarbetarnas, hur märkligt det än kan låta. För det är ju faktiskt så att Malmö Stad är lönemässigt snål arbetsgivare i många yrkesgrupper och borde man inte då vara lite mer ödmjuk kanske? Vision jobbar aktivt för att hitta intresseförhandlingar som skulle kunna skapa ett mervärde för medarbetarna såsom semesterdagstillägget som kunde växlas till fler semesterdagar. Detta skulle inte kosta arbetsgivaren någonting och innehålla givna regler men ändå säger man principiellt nej. Återigen med svaret att vi har ett semesterberg. Undrar om åriga småbarnsföräldrar håller med. Det är signalen om vem man är som är så viktig, vad är det för signal när man alltid ser problem och inte vill något? Vill man så kan man, vill man inte så kan man inte. Fastighetskontorets medlemmar tog initiativet till protestlistor som har skickats ut i kommunen. Även om frågan inte har gällt alla så har vi ändå fått in listor på mer än 400 personer som står bakom protesten. Jag tycker detta är en viktig signal att visa både tjänstemän och politiker att man blir irriterad när de inte kan lyssna på vad medarbetarna säger. Vision kommer alltid att ta fajten! Vision kommer att ha uthålligheten! Vision jobbar för medlemmarna. Vision förstår också att vi måste vara lösningsorienterade vilket också vår motpart behöver vara. /Niklas Jag har fått många mejl från medlemmar som har ställt frågor kring avtalet nu när det är på väg att försvinna och jag försökt att svara på bästa sätt i en fråga som är ganska komplex. Tyvärr är ju ett avtal uppsägningsbart av endera parten precis som i vardagslivet när man skriver på för en försäkring eller anställning. Sida 3

4

5 Flexen Texten nedan är en liten översiktlig beskrivning och riktar sig i första hand till de som jobbar heltid. För frågor om vad som gäller kan ni kontakta facklig förtroendeman på er arbetsplats. Ni kan även gå in på vision s hemsida och läsa mer i Allmänna Bestämmelser (AB). Flextid/årsarbetstid Flextid ska inte förväxlas med årsarbetstid. Vision har inte förhandlat fram avtal om årsarbetstid för hela förvaltningar. När det gäller årsarbetstid så är detta ett avtal mellan den enskilde individen och arbetsgivaren. Hör gärna av er innan ni ingår ett sådant avtal. Har man årsarbetstid så har man ingen flextid. Däremot ska man registrera arbetad tid i H-rutan. Detta för att närmsta chef ska kunna se så att arbetstidslagen följs. Flextid I Malmö stad finns det flextid på en del arbetsplatser. Detta innebär att man som arbetstagare själv kan styra sin arbetstid inom givna ramar. Man förlägger sitt arbete på ett sådant sätt att det inte skapar självförvållad arbetsanhopning och att verksamheten inte drabbas negativt. Man har på så sett en möjlighet jobba lite längre i början av veckan och lite kortare i slutet. Kanske samlar lite på hög och plockar ut ledighet i enligt med det avtal som råder på arbetsplatsen. Det kan dock hända att arbete kan välla in eller ansamlas utanför sin egen rådighet. Detta arbete måste kanske utföras omgående/skyndsamt och innebär att man är mer eller mindre är tvungen att arbeta mer än åtta timmar vissa dagar eller under en period. Detta är då ett problem för arbetsledningen att ta tag i. Denna arbetsanhopning ska inte under några omständigheter regleras via flexen. Vid dessa tillfällen får arbetsgivaren i så fall beordra övertid för att hantera problemet alternativt utöka personalstyrkan kortare eller längre tid. Väljer man själv som arbetstagare att reglera detta med flexen lurar man sig själv samtidigt som man även gör sina arbetskamrater en otjänst. På flexen får man ersättning en timme mot en timme medan AB reglerar ersättningen och kompensationen vid beordrad övertid. Arbetsgivaren får inte heller reda på hur arbetsbelastningen är på arbetsplatsen vilket gör att samma situation kan återkomma flera gånger. Över tiden riskerar då detta att bli en arbetsmiljöfråga. Att man som arbetstagare på detta vis ställt upp för arbetsgivaren är inget som man ska förvänta sig kunna tillgodo räkna sig vid exempelvis en konflikt med arbetsgivaren. Arbetsgivaren tycker dock i många fall att man ska ge och ta dvs att man ska ställa upp och arbeta extra vid en ökad arbetsbelastning och att detta ska tas innan för flextidsramen. Övertid All övertid ska ovillkorligen vara beordrad i första hand av arbetsledningen. Beordrande av övertid ska ske i så god tid som möjligt. Det som är övertid är den arbetstid som hamnar utanför normaltiden. Om exempelvis normalarbetstiden är mellan kl räknas tiden utanför denna som övertid. För att tid utanför denna ska räknas som övertid så ska man dessutom den dagen man arbetar över först fullgjort åtta (8) timmars arbetstid. Ersättning i tid (se AB) För övertidsarbete under 2 timmar närmast före och efterordinarie arbetstid, enkel övertid, utges kompensation för varje övertidstimme med 1 ½ timmes ledighet eller med ersättning i enlighet med AB. För övertidsarbete under annan tid, kvalificerad övertid, utges kompensation för varje övertidstimme med 2 timmars ledighet eller med ersättning i enligt med AB. Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid som sammanlagt överstiger 2 timmar, inräknat eventuellt övertidsarbete på tid mellan ett i flera perioder uppdelat ordinarie arbetspass, vara kvalificerad övertid. Vid beräkning av övertidsarbete enligt detta moment ska påbörjad halv-timme anses som fullgjord halvtimme. När övertidsarbete påbörjas före kl ska ersättning för kvalificerad övertid utges för arbete utfört under de 2 timmarna närmast före ordinarie arbetstids början, oberoende av vad som ovan anges. /Peter Sida 5

6 Budget 2014 Den 20 och 24 maj samverkades budgeten för Som alltid när det gäller budgeten så är det ganska knapphändig information som finns att diskutera, det kan låta lite konstigt men så är det. Som ni förstår blir det svårt med helhetsperspektivet när man inte har hela bilden. I år la Vision ett yrkande som inte tar höjd för politikernas idéer utan istället tar tonen mot hur man väljer att formulera sig. Jag är evigt trött på att höra om besparingar av administration, vad är det man menar?? Visions yrkande: Under flera år har vid budgetdiskussionerna framförts besparingar av administration. Vad är det egentligen man avser när man säger administration? Eftersom det är hela tiden återkommande med besparingar på administration är det lätt att tro att det finns uppfattning bland politiker att det finns överdimensionerad verksamhet som inte uppfyller någon nytta eller där anställda inte har något att göra. Vision anser att det är besvärande att i samma andemening som besparingar återkommande rikta detta mot något som man kallar administration. Detta är att bidra till en stigmatisering som visserligen som man kan vinna politiska poänger på men illa valt om man skall få någon trovärdighet bland tjänstemän. I alla förvaltningar utför man arbete som av något skäl måste utföras, i vissa fall är det lagkrav och i andra fall är det politiska beslut som ligger till grund. Det är viktigt att beakta alla delar i organisationen måste fungera, även detta som betecknas som administration. I offentlig sektor finns det stora krav på hur verksamheten fungerar och därför har man funktioner som hjälper till att styra, samordna, kontrollera och på andra sätt stödja kommunens operativa arbete. Alltså, det finns en orsak till att funktionerna finns och det blir också konsekvenser för verksamheterna. Uppdrag i den nya styrelsen Ny har avdelningsstyrelsen efter årsmötet också konstituerats. Kristina och Elzbieta är hjärtligt välkomna som nya ledamöter i styrelsen. Kristina Ekholm, SDF Husie Arbetsrättsgruppen Elzbieta Hansen, Serviceförvaltningen Utbildningsansvarig Peter Nilsson, Sociala Resursförvaltningen Förhandlingsdelegationen, Arbetsrättsgruppen Eva Kristoffersson, SDF Kirseberg Ansvarig pension och försäkringsfrågor, Utåtgruppen, Utbildningsgruppen Margareta Dahlberg, Stadskontoret Arbetsrättsansvarig, sekreterare och tillika 2:e vice ordförande Rickard Johansson, Gatukontoret Arbetsmiljöansvarig samt Huvudskyddsombud, Arbetsrättsgruppen Pia Svensson, Sociala Resursförvaltningen Kassör, Utåt-gruppen Jenny Eliasson, Kulturförvaltningen 1:e vice ordförande, Förhandlingsdelegationen Niklas Pålsson, Stadskontoret Ordförande, Förhandlingsdelegationen Slutsats I lågkonjunktur har politikerna uppdrag att göra prioriteringar. Vision har inget emot politiker i sin budget måste göra prioriteringar utan det är ordet administration som är illa valt. Det känns väsentligt att i budgeten överväga en annan formulering kring besparingarna. /Niklas Sida 6

7 Omorganisation Malmö stad. Till alla visions medlemmar som tillhör de nya förvaltningarna, stadsområden, grundskola och förskola. Vision har genom det nya samverkans avtalet med Malmö stad förbundit sig att bemanna upp med fackligt förtroende- valda personer inom dessa förvaltningar. Det är framför allt i Förvaltningsråd och avdelningsvis som vision behöver representation. Om det finns ett intresse att jobba fackligt inom dessa områden var vänlig och ta kontakt med visions Malmöavdelning Förutsättningen är att man är anställd i Malmö stad inom dessa områden och medlem i vision. vision kommer att se till så att berörda personer får en utbildning och genomgång av vad uppdraget innebär. Den nya organisationen träder i kraft 1/ Malmöavdelningens vårresa till London tillsammans med medlemmarna 5 till 7 maj Söndag morgon åkte vill tillsammans med 30 medlemmar till försommaren i London. Resan startade kl för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av resdagen. När vi anlände till London åkte vi på en tvåtimmars guidad stadsrundtur i centrala London. Vårt hotell Jurys Inn Islington var mycket fint. Efter middag på hotellet hämtades vi med vår buss till Royal Albert Hall för en kväll med The night of 1000 stars som är en årligen återkommande välgörenhetsföreställning sedan år Vi fick lyssna på musik från bl a West Side Story, Evita, The Phantom of the Opera m m. London bjöd på strålande sol och sommarvärme när vi på måndagen hade fri tid att besöka och se på vad var och en önskade. Efter frukosten på tisdagen åkte vi med buss tillsammans med vår guide till Windsor. Där fanns det möjlighet att få en guidad tur i slottsparken eller på egen hand gå in och besöka slottet. Windsor är en liten trevlig stad med många butiker och serveringar. Denna resa gav verkligen mersmak. Pia, Margareta och Ann-Christin Sida 7

8 Visions Pensionärsverksamhet När du går i pension upphör medlemskapet i Vision. Du kan fortsätta som medlem genom att återanmäla dig oavsett om du avgår med ålderspension, garanti- eller förtidspension. Då får du behålla de försäkringar som du haft hitintills och deltaga i de aktiviteter som pensionärssektionen anordnar. Det är förutom årliga medlemsmöten studiebesök, bussresor, föredrag, promenader m m. Om du avgår med ålderspension får du automatiskt information från förbundet, i annat fall var vänlig kontakta Visions telefon Nya medlemmar Under 30? 100 kr för hela första medlemsåret Om du är under 30 år den dagen du blir medlem i Vision betalar du endast 100 kronor för hela första året som medlem, som en engångsavgift (akassa tillkommer). Skall vi skicka material? Kollega som vill veta mer om Vision? Avdelningen kan skicka Vision för dig om du vill ha material för att lämna till en kollega eller annan som du vet är intresserad. Skriv ett meddelande till Visions Malmöavdelning Kontaktuppgifter Vår expedition finns på Fersens väg 16 vid den röda punkten. Telefon: E-post: Andra kontakter Medlemsregister m.m: A-kassa: Om du inte vet vem du skall kontakta så kan expeditionen slussa dig rätt. Hemsida: Ansvarsfördelning Ordförande: Niklas Pålsson Ansvarig personärenden: Margareta Dahlberg Huvudskyddsombud Malmö Stad: Rickard Johansson Kassör: Pia Svensson Utbildningsansvarig: Elzbieta Hansen Sida 8

SKTF-ettan SKTFs Malmöavdelning nr 3/11

SKTF-ettan SKTFs Malmöavdelning nr 3/11 SKTFs Malmöavdelning nr 3/11 Eventkalender Sid 4 Ordförande har ordet sid 2 Semesterstängt Expeditionen är semesterstängd under veckorna 28-30 PRAGRESAN och Utflykt med FLOTTEN Sid 3 Eva Nordmark slutar

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

ETTAN nr 6/11. Malmöavdelningen. Visions Malmöavdelning Önskar sina medlemmar. God jul och Gott Nytt År! I det här numret:

ETTAN nr 6/11. Malmöavdelningen. Visions Malmöavdelning Önskar sina medlemmar. God jul och Gott Nytt År! I det här numret: Malmöavdelningen ETTAN nr 6/11 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Boktips 2 Julmarknadsresa 3 Visions höstmöte 4 Ideologi och ledarskap 4 Övrigt 5 Visions Malmöavdelning Önskar sina medlemmar God

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Så är vi då igång med skolarbetet igen. Det är bara att hoppas att alla medlemmar har tagit sig igenom de värmeböljor och regnväder, som denna sommar bjudit på och att krafterna nu är på topp inför det

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3 Linda Pettersson om sitt fackliga arbete Orättvisorna måste bekämpas sidan sidan 11 Fas3 skapar utanförskap och hopplöshet sidan 5 Nu kommer Kommunal närmare dig som är medlem sidan 17 Nummer 5-12 LEDAREN

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer